ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/03/2011

סירוב רשם הקבלנים להנפיק קבלן רשום

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
12
ועדת הכלכלה

23.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 498

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, י"ז באדר תשע"א (23 במארס 2011), שעה 10:00
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר): סירוב רשם הקבלנים להנפיק קבלן רשום של חה"כ טלב אלסאנע
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר –מ"מ היו"ר

טלב אלסאנע

יצחק וקנין
מוזמנים
מלכה אביטל- מ"מ מנהלת יחידת הבחינו, משרד התעשייה, המסחר


והתעסוקה

אמיל מלול- מנהל תחום נושאים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אילן אליהו- ראש תחום רישום וסיווג, משרד הבינוי והשיכון

סמדר לוי זיזי- עו"ד, משרד הבינוי והשיכון

אלון לוין- יועץ לרשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון

רוני סיגל- מנהל אגף בכיר, משרד הבינוי והשיכון

נתן חילו- מנהל האגף הטכני, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

צבי שרף- מנכ"ל תפעול, התאחדות קבלני השיפוצים

יהודה בן סעדון- מכללת אלפא 100

מחמוד שרקאוי- מכללת אלפא 100

יוסף שרקאוי- מכללת אלפא 100

ויקטור ג'נאח- מכללת אלפא 100

מאיר מלק- מכללת אלפא 100

אמג'ד דראושה- מכללת אלפא 100

יוסף דביני- מכללת אלפא 100

עופר נטע- מכללת אלפא 100
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
יפעת שפרכר
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
סירוב רשם הקבלנים להנפיק

קבלן רשום של חה"כ טלב אלסאנע
היו"ר חמד עמאר
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעה לסדר היום (דיון מהיר): סירוב רשם הקבלנים להנפיק קבלן רשום, של חבר הכנסת טלב אלסאנע. התקיים דיון ב-19.2.2010. בסוף הפרוטוקול היושב-ראש שנכח ביקש שיהיה דיון המשך, שיהיה דיון מעמיק. הוא ביקש שרשם הקבלנים יגיע, ייתן הסברים, וגם משרד התמ"ת יגיע וייתן הסברים.
טלב אלסאנע
זאת ישיבה שנייה באותו הקשר. אני כל הזמן הייתי סבור שתפקידו של רשם הקבלנים הוא לרשום קבלנים. מתברר שתפקידו של רשם הקבלנים הוא לא לרשום קבלנים. השאלה שנשאלת היא מה הוא עשה מאז הישיבה הקודמת עד היום. מה מרוויחה מדינת ישראל מהמדיניות הקיימת היום? אני מבין שהחוק לא השתנה מאז קודמיו של הרשם. התקנות לא השתנו. לא יכול להיות ששינוי פרסונאלי של רשם הקבלנים גורם למהפכה, גורם לשינוי. אנשים שסמכו על מצב קיים הלכו, למדו, השקיעו זמן, השקיעו כסף ובסוף אומרים להם שהנייר שהם מקבלים בגין השתלמות הוא 0, הוא לא שווה כלום, הם לחינם הטריחו את עצמם ולחינם שילמו. זה דבר שהוא חסר כל היגיון לאור המציאות בענף הבניין, לאור העלויות. יש לנו תחושה שיש קבוצה מסוימת שמרוויחה מהמציאות הקיימת. אלו החברות הגדולות. יש קבלנים רשומים שלא רוצים שייכנסו למעגל הקבלנים עוד קבלנים שיכולים להתחרות איתם. יש כאלה שניגשים למכרזים, זוכים במכרזים, מקבלים את הכסף אבל לא מבצעים את העבודה. הם מעבירים את הנטל לביצוע העבודה לאותם קבלנים שלא נרשמו. הם לא יכולים לגשת למכרזים, הם לא יכולים להשתתף, אבל הם טובים לבצע את העבודה. מציאות הזאת היא מציאות מעוותת, זאת התעללות. הייתי מעוניין לשמוע מה נעשה מאז הישיבה הקודמת עד היום, מה התקדם, האם סתם הייתה ישיבה והעולם כמנהגו נוהג, או שהייתה פגישה, היה שינוי, הייתה התייחסות אחרת. ממה שהבנתי יש ועדה מייעצת לרשם הקבלנים. השאלה שנשאלת היא אם הוועדה המייעצת מתכנסת, יושבת, מקיימת דיונים.


לפני כניסתו של הרשם, עו"ד רוני סגל, לתפקידו הייתה בתפקיד הגברת מלי ישראלי. כל הגישה אז הייתה שונה. למה בעקבות החילופין הגישה השתנתה? יש כאן חוברת של ועדת ההיגוי לחוק רישום הקבלנים שהייתה בזמנו של שר השיכון. בעמוד 15 לדוח כתובים הקריטריונים לרישום קבלנים. כל מי שרשום בענף ראשי יכול להירשם לענף המשנה שלו. הקריטריונים גמישים, יש שיקול דעת רחב. אפשר להפעיל את שיקול הדעת לכאן ולכאן. השאלה למה מפעילים את שיקול הדעת אך ורק לכיוון אחד. זה לא עניין מתמטי. יש מרחב של שיקולי דעת, יש גמישות. מדוע מפרים את שיקול הדעת בצורה כזאת שזה חוסם אנשים? מדובר באנשים שזאת פרנסתם, שזאת עבודתם, שזה מקצועם. מדוע חוסמים אותם? לא הם החליטו על הקורסים. משרד התמ"ת או משרד השיכון החליטו. מדובר במכללות שאושרו להעביר את הקורסים. מי שלמד שם קיבל תעודת קבלן רשום. האחד שלמד קיבל, השני לא קיבל בגלל השינוי שהיה ברשם הקבלנים. כולם למדו באותו בית ספר, באותם קורסים. מדוע הגישה שונה?
היו"ר חמד עמאר
האם האנשים שלמדו לפני תקופה מסוימת קיבלו את הרישיון?
טלב אלסאנע
כן. מדובר באותה מכללה, באותם קורסים. השינוי שהיה התרחש אצל רשם הקבלנים. זה גרם לשינוי במדיניות.
יצחק וקנין
השאלה היא אם לא צריכה להיות איזו שהיא אחריות של רשם הקבלנים. ישנה ועדה שמוסמכת ובודקת קבלן קבלן ועל פי זה מנפיקה. אני חושב שלא מספיק שהקבלן בונה. ישנה אחריות שמוטלת על קבלן. האחריות היא אחריות במלוא מובן המילה, במיוחד אחרי מה שאנחנו רואים בכל העולם עם רעידות האדמה, עם תקן הבנייה. ישנה אחריות על קבלן. קבלן שיש לו סוג 100 או 200 נדרש להשתתף במכרזים מסוימים. קבלן שיש לו 400 נדרש למכרזים מסוימים. לי אין מושג מעמיק על דרך קבלת ההחלטות. אתה מצייר תמונה כאילו יש פה איזה עניין לתקוע את האנשים.
טלב אלסאנע
זאת התוצאה.
רוני סגל
בדיון הקודם הנושא היה אפליה. הועלו פה טענות של גזענות וטענות של איפה ואיפה. רשם הקבלנים לא פועל בחלל ריק. רשם הקבלנים לא מחליט איך הדברים מתבצעים באופן בלעדי. אנחנו נמצאים במסגרת נורמטיבית שקבועה בחוק. רשם הקבלנים פועל על פי מסגרת של חוק רישום קבלנים. יש בנושא הזה תקנות, אם זה תקנות סדרי רישום ואם זה תקנות שמתייחסות לנושא של מנהלי עבודה.

אני רוצה להתייחס לנושא של הבקשות לרישום קבלנים, בין אם אלו בקשות של יחידים ובין אם אלו בקשות של חברות. הבקשות עוברות דיון בוועדה המייעצת . הוועדה המייעצת בודקת את הניסיון ואת ההכשרה. בכל תיק כזה ובכל החלטה שמתקבלת על ידי רשם הקבלנים זאת זכותו של מי שחושב שהוא נפגע לפנות לוועדת ערר. ועדת ערר זאת ועדה מקצועית בראשות נשיא בית משפט מחוזי בדימוס. יושבים שם 5 נציגים. ההחלטות האלו והדיונים האלה מתבררים בנוכחותם של העוררים ונציגי משרד השיכון. יש גם יועצים של התאחדות הקבלנים. ההרכבים האלה דנים בתיקים. המסגרת שעל פיה פועלים היא המסגרת של החוק . יש קביעה של הכשרה וניסיון. הטענה שאנחנו פועלים בחלל ריק לא נכונה.
טלב אלסאנע
מישהו אמר שאתם פועלים בחלל ריק? אף אחד לא אמר.
רוני סגל
יש כאלה שפונים לעתירה מנהלית וגם לבג"ץ . בנושא הזה יש בג"ץ שנדון כבר בשנת..
היו"ר חמד עמאר
נאמרו דברים ברורים על ידי חבר הכנסת טלב אלסאנע. בזמן שהתחלף רשם הקבלנים השתנתה כל המדיניות. זאת הטענה העיקרית של חבר הכנסת טלב אלסאנע. האם הרשם הקודם לא עבד לפי תקנות או לפי הסדר?
רוני סגל
בוודאי שהוא עבד. הטענות שעלו פה בישיבה הקודמת של הנציגים שמייצגים את אותו בית ספר שעליו היה הדיון הקודם עלו במסגרת אותם דיונים בוועדות ערר, הם עלו גם בפני הרשם הקודם. מדובר בבג"ץ 2386/03. יש החלטות מלפני 7 שנים, פסק דין בשם נופר, פסק דין י.ד הגליל בנגב. ההחלטות האלו שאנחנו מדברים עליהן נדונו ויש לגביהן פסיקה חד משמעית. אגב, אם אנחנו מדברים על אותן טענות של עורכי הדין שמייצגים את בית הספר, אז ההחלטות שהתקבלו היו כאשר הם עצמם היו המייצגים.
טלב אלסאנע
אנחנו לא כאן ערכאת ערעור. אנחנו לא באים לקיים דיון במקום בית משפט. זה לא בית משפט. אנחנו שואלים אותך על המדיניות שלך, למה המדיניות השתנתה עכב חילופי התפקידים.
יצחק וקנין
מה שמשתמע פה זה שהרשם הנוכחי תוקע את הדברים, הוא פועל על פי איזה שהוא חלל ריק. זה מנותק מהמציאות לחשוב כך. הוא פועל על פי קריטריונים שנקבעו לו.
טלב אלסאנע
אמרתי שהקריטריונים גמישים. אפשר לפרש לכאן ולשם.
יצחק וקנין
יש ועדה שבוחנת. הוא לא מעל הוועדה הזאת.
טלב אלסאנע
יש בעיה שצריך לפתור. אי אפשר להגיד שיש חוק שעל פיו פועלים.
רוני סיגל
זאת העמדה המשפטית שרשם הקבלנים פועל על פיה וקיבלה עיגון בפסיקה. יש למכביר פסקי דין לגבי חוסר ידיעה. זאת הנחיה משפטית שעל פיה משרד השיכון נוהג. היא קיבלה לא פעם ולא פעמיים גיבוי בפסיקה. ככל שיעלו טענות לגבי שרירות יש את הביקורת המשפטית. הבקרה הזאת היא הבקרה שעומדת לזכותם.
יצחק וקנין
לפי הנתון שאני רואה פה אני צריך להגיד לו לקום וללכת. בשנת 2010 אישרו 670 קבלנים. זאת הרמה הכי גבוהה שהוא הנפיק בענף 100. בענף 200 הוא הנפיק 228, שזה הכי הרבה מכל השנים. בענף 300 הוא הנפיק 12. בענף 400 173 קבלנים. בענף 500 22 קבלנים. אתם כבית ספר אינטרסנטים. הוא כרשם הקבלנים צריך לבחון את כל הפרמטרים, לא רק אם עברתי איזה שהוא קורס.
טלב אלסאנע
אתה סנגור?
יצחק וקנין
אני לא סנגור.
טלב אלסאנע
יש מאות קבלנים שעברו את הקורסים האלה.
לאה ורון
בהמשך לישיבת הוועדה שהתקיימה יצאה פנייה למר רוני סיגל . מר אילן אליהו, מנהל תחום רישום וסיווג, העביר רשימה מסודרת.
יצחק וקנין
האם בתי הספר האלה שמכשירים קבלנים צריכים להיות מוכרים באיזו שהיא דרך על ידי משרד התמ"ת? איך הם מקבלים את אישור ההדרכה?
רוני סיגל
הנושא נמצא בסמכות התמ"ת. יש הכשרות. נכון להיום הבוגר צריך להוכיח שהוא מנהל עבודה.
היו"ר חמד עמאר
יש תנאי סף לקבלה?
רוני סיגל
כן. הוא צריך להוכיח שהוא מנהל עבודה ושיש לו 6 שנות ניסיון בדיוק כמו שמהנדס צריך להוכיח שנתיים ניסיון והנדסאי צריך להוכיח 4 שנות ניסיון.
היו"ר חמד עמאר
האם כשמסיימים את הלימודים יש תנאי סף לקבלת התעודה?
אמיל מלול
המסגרת הזאת נקראת מסגרת הכרה לבתי ספר עסקיים. אלו מסגרות שהן לא ממומנות על ידי המדינה. הפנייה לפתוח קורס היא של בית הספר. התהליך הוא וולונטרי. אנחנו לא כופים. זה שוק חופשי. בית הספר צריך לעמוד בכל הקריטריונים. הוא מקבל אישור לשנה לפתוח קורסים. אנחנו מפרסמים תכנית לימודים מראש. הוא מתחייב לבצע את כל תכנית הלימודים. הוא עומד בכל הדרישות של פיקוח, של בחינות וכן הלאה. כדי להיות רשום במסמכים שלנו הוא צריך בנוסף לתעודת גמר גם להיות כפוף להנחיות החוק ולרשם הקבלנים. מבחינת הכשירות המקצועית לא מספיק לסיים את הקורס, צריך לעמוד בתנאים. זאת הסיבה שהרישום הוא אינדיבידואלי ולא קבוצתי. התהליך הזה דומה לכל תהליך רישום גם במקצועות אחרים. גם בתחבורה, גם בחשמל. כיתה שהצליחה בקורס לא הולכת להירשם ככיתה. כל בוגר עם המסמכים שלו מגיש את הבקשה שלו. במקרה הזה התגלו אי דיוקים בנושא הוותק. אי אפשר היה לרשום אנשים על אף שיש להם תעודה כי היה ספק לגבי הוותק המקצועי שלהם, לגבי השאלה אם הם היו מנהלי עבודה בפועל או לא.
היו"ר חמד עמאר
האם הוא צריך להביא אישור שהוא עבד אצל מישהו כמנהל, או שהוא צריך לעבור קורס כדי להיות מנהל עבודה?
אמיל מלול
חשוב שהוא היה בפועל מנהל עבודה.
היו"ר חמד עמאר
הוא צריך להביא אישור של מעביד.
צבי שרף
קורס של 330 שעות ובחינה שאף אחד לא עובר אותה.
אמיל מלול
זאת רשות נפרדת. האחריות עליה. התכנים הם שונים, אם כי יש חפיפה. האחריות של מנהל העבודה היא לא אותה אחריות של קבלן. מדובר באחד המקצועות הבטיחותיים והרגישים ביותר. כאשר יש שיקול דעת או ספק אנחנו צריכים לשקול.
יצחק וקנין
נניח שאני עובד כמנהל עבודה, אני הולך ולומד בבית הספר, עוברת תקופה מסוימת ואני מבקש לקבל תעודה. האם אני צריך לעשות עבודה לפרק זמן מסוים שמוכיח את זה שיש לי אישור?
אמיל מלול
6 שנים.
יצחק וקנין
האם כשהייתי מנהל עבודה במשך 6 שנים אני צריך לקבל אישור מהקבלן שעבדתי אצלו?
אמיל מלול
אני לא מצוי בתהליך כי זה בסמכות מפקח עבודה ראשי. הוא זה שמאשר את המינוי של מנהלי העבודה בפועל. המשמעות היא שיש לו ניסיון בניהול אתר. הוא יודע מה זה אתר בנייה.
לאה ורון
באיזה אישור צריך להצטייד אותו אדם כדי להוכיח על מנת לקבל?
אמיל מלול
הוא צריך אישור על כך שיש לו רישום בפנקס של מנהל עבודה ראשי.
טלב אלסאנע
ואם הוא עבד בפועל אבל אין לו את הרישום?
רוני סיגל
יש מקרים כאלה. יש להם פרוצדורה. הנושא נמצא בסמכות של בטיחות בעבודה. יש להם שם אישורים. אנחנו מקבלים אישורים על הוכחת ניסיון בפועל של מנהלי עבודה. תלוי על איזה תקופות מדברים. היו תקופות שהיה להם מרשם מרכזי. האישור שקבוע אצלנו בתקנות, שעכשיו אנחנו בודקים על פיו, זה אישור של המפקח האזורי בתמ"ת לבטיחות בעבודה. היום הנושא הזה נמצא במחשב. אפשר לראות בכל אתר מי מונה להיות מנהל עבודה. הניסיון הזה הוא ניסיון שאפשר להוכיח באמצעותו.
יצחק וקנין
נניח שאני בא היום אחרי שעברתי שנה לימודים, קיבלתי את כל התעודות ויש לי את אותו אישור של מפקח אזורי..
רוני סיגל
אם הניסיון שלך הוא 6 שנים..
יצחק וקנין
יש משהו שיכול למנוע ממני?
רוני סיגל
אם אתה רשום ברישום של מנהל העבודה והמפקחים.
טלב אלסאנע
הרבה מבוגרי מכללת אלפא הם אלה שיש להם את הטענות על כך שלא מקבלים. האם כאשר נתתם להם את ההרשאה להעביר את הקורסים הם עמדו בדרישות הסף של משרד התמ"ת?
אמיל מלול
אלה תנאי הסף שקשורים ללימודים. כתוצאה מאי ההבנה הזאת החלטנו שבכל קורס חדש נציג של הרשם יישב בוועדת הקבלה ויבדוק את אותם מסמכים על מנת למנוע..
היו"ר חמד עמאר
זה אומר שיש לכם תנאי סף לקבלה.
אמיל מלול
יש תנאי סף כדי ללמוד.
היו"ר חמד עמאר
יש תנאי סף ללמוד, אין תנאי סף לקבל את התעודה. אתם יודעים שמי שרוצה ללמוד גם רוצה לקבל תעודה. למה שמההתחלה לא יהיו את תנאי הסף על-מנת לקבל תעודה?
יצחק וקנין
הם לא שואלים אותו כאשר הוא מתחיל ללמוד . הם הולכים לבית הספר על דעת עצמם.
עמיר זאהר
כשעלתה מחלוקת ב-1996 וב-1997 הקמנו ועדת היגוי לפרשן את חוק רישום קבלנים. אין סמכות לרשם הקבלנים להחליט בנושא הזה. כתוב בחוק שאדם בוגר בית ספר מוכר על ידי משרד העבודה רשאי להירשם לענף משנה ללא ניסיון. אנחנו רשמנו. אני עוסק ברישום קבלנים. אני נתתי רשימה שמית.
יצחק וקנין
אתה רוצה שזה יהיה כך?
עמיר זאהר
אני רוצה שזה יהיה כך. זה החוק. הוועדה החליטה, לא הרשם. הרשם הוא בסך הכל פקיד שמבצע חוק. יש ועדה מייעצת שמינה אותה שר השיכון. היא מורכבת מ-5 אנשים בעלי מקצוע מהתחום.
היו"ר חמד עמאר
אני נמצא היום בשנת 2011. אתה מביא לי מסמך משנת 1969.
עמיר זאהר
לא תוקן החוק הזה. הרשם צריך לתת תשובה על כל בקשה שמוגשת אליו עד 60 יום. אני אראה לכם שבמשך חודשיים הוא לא נתן. הוא אפילו שנה לא נותן תשובות.
רוני סיגל
נזרקים פה דברים לחלל, מטיחים פה האשמות. אין שום נתונים. הקלות הזאת שבה הדברים האלה נאמרים ללא שום אסמכתאות..
היו"ר חמד עמאר
תעביר את כל המסמכים לוועדה.
עמיר זאהר
בקשר לרישום בוועדות. אני יזמתי ב-4.1.2000 את הקמת הקורסים האלה על מנת להקל על הקבלנים. כנס ראשון עשינו בנתניה במלון כרמל. הרשמת בעצמה אמרה ללכת ללמוד, לקבל תעודות ולבוא להירשם. היא רשמה את כל הקבלנים.
יצחק וקנין
אוי ואבוי אם זה הולך ככה. אם המצב הוא כך אני כמחוקק אעשה בו סדר. אם זה אמיתי מה שאתה אומר זה גרוע מאוד. הבתים יתחילו ליפול עלינו.
טלב אלסאנע
הכל פה פוליטיקה. אין פה שום שיקול מקצועי.
עמיר זאהר
יש תנאי סף. אדם שהוכיח שיש לו שנות ניסיון בעבודה מעשית ואין לו עבירה פלילית יכול להירשם לקורס. יושב בוועדה נציג הוועדה, מר אילן, ונציג התמ"ת. הם מקבלים אותו על סמך תנאי הסף האלה. מאות קבלנים למדו קורס קבלנות ונרשמו. אנחנו רשמנו אותם. יש פה פסק דין על כך שהרשם חייב להוכיח התייעצות בוועדה מייעצת. הוא לא מוכיח.
רוני סיגל
האם הטענה היא שאנחנו מקבלים החלטות ללא התייעצות עם הוועדה המייעצת?
עמיר זאהר
זה חלק מהטענות.
רוני סיגל
אין החלטה שמתקבלת ללא ועדה מייעצת.
עמיר זאהר
אני מציע שיכתוב לענפי משנה ללא ניסיון. זאת לשון החוק.
צבי שרף
טלב אלסאנע צדק בזה שאמר שהוחמרו התנאים מאז שהרשמת והיועץ המשפטי שלה הוחלפו ברשם. הוא פועל כמשפטן, הוא לא פועל לטובת הענף. לפני כשנה הייתה הוועדה בראשות אקוניס. 70% מהענף שלי הם קבלנים ערבים. זכותם להיבחן בשפת אימם. כבוד הרשם הבטיח לקבלנים שלי בבג"ץ שיהיו מבחנים בשפה הערבית. על בקבוק קוקה-קולה יש הוראות שימוש בערבית, על חבילת מרגרינה יש הוראות שימוש בערבית. הוא פוגע בקבלנים שלי שלא יכולים להירשם, שלא יכולים להיבחן בשפת אימם. בדרישות המשרה של מר סיגל לא כתוב שהוא מחוקק, אבל בפועל הוא הפך למחוקק. הוא קבע שקבלן שבא להירשם יגיש חשבוניות על כך שהוא לא עבר היקף של 32 אלף שקל לעבודה במשך 5 שנים. אין קבלן כזה בארץ. יש דינאמיקה של חיים. לשפץ חדר אמבטיה עולה 40 אלף שקל. מר סיגל רוצה שקבלן יציג לו במשך 5 שנים חשבוניות ברצף על 32 אלף שקל כל חשבונית. אם יש לך חשבונית ב-40 אלף שקל אתה נפסל. תקנות מס הכנסה אומרות שבמסגרת חופש העיסוק אתה יכול להוציא חשבוניות כחוק. חבר'ה שלי שהגיעו לרשם הקבלנים להירשם עם חשבוניות של 300 או 400 אלף שקל נפסלו על ידו. המדינה מעודדת אנשים לעבור על החוק. אומרים להם להוציא חשבוניות על 32 אלף שקל כי אחרת הם לא יירשמו כקבלנים רשומים. הגברת הקודמת שמר רוני סיגל החליף הסתפקה ב-3 חשבוניות לשנה על מנת לראות שהוא עסק בתחום והוא לא בא מהרחוב. אומר מר רוני סיגל שהוא רוצה 5 שנים אחורה. רוני סיגל הוא לא מחוקק. אף אחד לא שם אותו מחוקק. הוא עוסק בדברים שהחוק אוסר עליו לעסוק בהם. הוא מחוקק חוקים בענף הזה.

ביטוח לאומי משלם מיליארד נקודה 7 כל שנה לנפגעים בענף הבנייה בשיפוצים ובתאונות עבודה. המדינה בראשות מר רוני סיגל מונעת מהם הכשרה בטיחותית. הם לא יכולים ללכת ללמוד, להיבחן. זה יותר חשוב מכל ההכנה לבתי הספר. 14 אלף 600 קבלני שיפוצים רשומים במס הכנסה עם תיקים פעילים. כולם הוציאו חשבוניות מעל 32 אלף שקל. אתם רוצים שהם ימשיכו לעבוד בשחור? אתם רוצים שהם ימשיכו לעבוד בלי ביטוח, בלי הכשרה מקצועית? זה מה שקורה כרגע. איפה הבחינות בערבית? רוני סיגל הבטיח בבג"ץ שבנובמבר יצאו בחינות בערבית. נובמבר כבר היה.
יצחק וקנין
מי עורך את הבחינות?
צבי שרף
משרד התמ"ת.
יוסף שרקאוי
אני מחזיק פה ב-3 מכתבים של רשמת הקבלנים הקודמת, הגברת מלי ישראלי, של תלמידים שלמדו קורסים של 100 ו-200 בענפים הראשיים. כאשר הבקשות שלהם נדחו לענפים ראשיים היא אישרה אותם לענפי משנה. היא מאשרת אותם על סמך אותה בקשה שהוגשה לענף הראשי.

לגבי שאלת הניסיון של ענפי המשנה הרשמת הקודמת התייחסה. היא הורידה את הלחץ של כל הקבלנים ורשמה אותם בענפי משנה. ענפי משנה זה גם ענף שהקבלן יכול לעבוד בו עד אשר יצבור את הניסיון של קבלן גדול שיכול לבצע עבודות בהיקפים גדולים. חבר הכנסת אמר שהבית ייפול. הבית לא ייפול, כי האנשים האלה לפני שהלכו ללמוד עברו תנאי סף. תנאי הסף זה שהם עוסקים 5 שנים בענף הבניין. מי שאישר אותו זה מפקח העבודה הראשי. כבוד הרשמת הקודמת ישבה באותן ישיבות של ועדות הקבלה ללימודים ואישרה אותם. לחלק היא אמרה שהם לא יתקבלו לקורס כי לפי האישורים שהם הציגו אין להם את הניסיון המספיק בשביל ללמוד.

הקורסים הם של משרד התמ"ת. הקבלנים משקיעים כסף. נכון שלבית הספר יש אינטרס כלכלי בעניין, אבל הוא מבצע תכנית לימודים של משרד התמ"ת. הפיקוח הוא של משרד התמ"ת. לבוא ולתקוע איזה אלף קבלנים עם תעודות כאלו שאין להם אפשרות להתקדם זאת בעיה. כבוד הרשם מודע לבעיה הזאת. יש 1000 תלמידים שסיימו קורסים מאז שהייתה ההקפאה ב-2008 עד היום. כל הקורסים של קבלני בנייה ותשתיות הוקפאו. בינתיים אלה שלמדו נפלו בין הכיסאות. לאלה צריך לפתור את הבעיה. מהיום והלאה אם ייפתחו קורסים חדשים יהיו תנאים חדשים. כבוד הרשם יקבע תנאים חדשים, מבחנים חדשים כך שהתלמיד ידע מראש. מי שרוצה היום ללמוד משפטים יודע שהוא צריך ציון של 70 לפחות. מי שכבר למד עובד לפי המתכונת הקודמת. אני מחזיק באישור של משרד העבודה לגבי קורסים שמשרד העבודה עצמו לימד. אמרו שמי שהתחיל ללמוד יסיים במתכונת הזאת, כשמהיום והלאה יש תנאים חדשים.


כבוד הרשם אמר שהוא מתייעץ עם הוועדה המייעצת. החוק קבע שזאת ועדה מייעצת. המשמעות של השם שהיא תייעץ לו. אני לא רוצה שהוא יהפוך לחותמת גומי ולגושפנקא של הוועדה המייעצת. יש לו שיקול דעת, הוא ישב שם שנים רבות כיועץ משפטי, הוא מכיר את הענף. יש מקרים שהוא בעצמו יכול להחליט בניגוד לוועדה המייעצת. הוועדה המייעצת לא תחליף את הרשם.
אחמד עבד אלראוף
סעיף 7(ב) מחייב את הרשם בהתייעצות. בוועדה המייעצת חברים פרופ' מהטכניון ואנשי מקצוע על פי המלצת השר.
היו"ר חמד עמאר
אל תלכו עם הטענה הזאת, כי רשם הקבלנים אומר שהוא מתייעץ.
אחמד עמבד אלראוף
אותו יושב ראש ועדה מייעצת, פרופ' נבון, הופיע בתקופה של מלי ובתקופה של כבוד הרשם. בתקופה הראשונה הוא כתב במפורש החלטה שגם אם אין ניסיון חוקי וגם אם הוא ביצע עבירה בניגוד לחוק רישום קבלנים הוא יורה לרשום אותו. האדון עתר לבג"ץ. הובהר שם שצריך ניסיון של 6 שנים. אותו אדם נרשם למרות שביצע עבירה בניגוד לחוק. סעיף4(ב)(2)לחוק רישום קבלנים קבע מי שבוגר קורס. הניסיון מוכח מלכתחילה בזמן שהוא יושב בוועדת הקבלה. כבוד הרשם, מר רוני סיגל, הורה במפורש למר אליהו אילן לא להגיע לוועדות קבלה. כבוד הרשם פעל בחוסר תום לב מובהק כלפי המכללות. הוא אמר במפורש לא להגיע לוועדות.
היו"ר חמד עאמר
אתה לא יכול להאשים את הרשם. בוא תדבר באופן כללי, תציג עובדות.
אחמד עבד אלראוף
היום הרשם לא מופיע בוועדות.
היו"ר חמד עמאר
כמה זמן הקורסים לא מתקיימים?
אחמד עבד אלראוף
שנתיים.
יצחק וקנין
הוא לא אחראי על הקורסים. מי שאחראי על הקורסים זה התמ"ת. מי שאחראי על הבחינות בערבית זה התמ"ת.
היו"ר חמד עמאר
אנחנו בוועדה הזאת דנו כל כך הרבה בבעיית הבנייה, בחוסר הדירות במדינת ישראל. ראש הממשלה הציע תכנית בשביל לקדם את כל הנושא ולהגיע למצב של בנייה. מה שאני רואה כאן ומה שאני שומע מאוד קשה. הקורסים החשובים ביותר בשביל להתקדם בכל ענף הבנייה תקועים.
רוני סיגל
נראה לי שהרושם שנוצר מוטעה.
היו"ר חמד עמאר
אמרו ששנתיים לא מקיימים.
רוני סיגל
לפי מה שאתה טוען בהכשרות הקיימות לא היו אמורים להירשם קבלנים. הטיעונים שהוצגו מפריכים את הטענה הזאת. הנושא של ההכשרות הוא נושא של הכשרות של מהנדסים..
טלב אלסאנע
כמה מתוכם בוגרי קורסים? יש לך נתונים?
רוני סיגל
קצת מבלבלים בין הענפים הראשיים לענפי המשנה. בענפי המשנה מדובר בניסיון מוכח. הטענות האלו בנוגע לחשבוניות עלה ובשבוע שעבר התקבל בג"ץ בעניין הזה שדחה באופן מוחלט את הטענות האלו. הבחינות שעל פיהן אנחנו נותנים בנושא של החשבוניות נדחה באופן חד משמעי על ידי בג"ץ.
קריאה
לא נכון.
טלב אלסאנע
מה ההבדל בין ענף ראשי לענף משני?
רוני סיגל
בנושא של ענף ראשי אתה צריך להיות מהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה מוסמך. מהנדס צריך להציג שנתיים ניסיון בביצוע. הנדסאי צריך להציג 4 שנות ניסיון. מנהל עבודה צריך להציג 6 מתוך 12 השנים. דרך ההוכחה היא באמצעות המפקח האזורי בתמ"ת.
לאה ורון
אדוני היושב ראש, השעה 11:05. הוועדה אמורה לסיים את הישיבה בשעה 11:00 עם התחלתה של מליאת הכנסת.
היו"ר חמד עמאר
אני אמור לסיים את הישיבה כי אנחנו צריכים ללכת להצבעות במליאת הכנסת. אנחנו נקיים דיון נוסף. הנושא הזה הוא נושא כבד.
טלב אלסאנע
הייתי רוצה לשמוע על הדרישות לגבי ענף המשנה. למה אלה שלא מתקבלים לענף הראשי לא מתקבלים לענף המשנה?
אמיל מלול
אנחנו התחייבנו בפני ועדת הכלכלה שיהיה מועד בחינות אחד בערבית. אכן קיימנו את זה. הוכנו 17 בחינות בערבית בחודש דצמבר. לצערנו ניגש מועמד אחד.
היו"ר חמד עמאר
החוק מחייב אותך להכין מבחנים בערבית.
אמיל מלול
זה עניין של עלות אל מול תועלת. רצוי שיהיו בחינות מתורגמות. עשינו מאמץ מאוד אינטנסיבי כדי להיות מוכנים בדצמבר לתרגם את כל הבחינות. הגיע מועמד אחד להיבחן בערבית.
צבי שרף
אף אחד מהקבלנים שלי לא קיבל הודעה על זה .
אמיל מלול
אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי לתקן את הפירמידה של העובדים שחסרים בענף הבניין. העובדים שחסרים בענף הבניין זה לא בקודקוד, אלא בעיקר ברמות היותר נמוכות. אם רוצים לתת מענה לכל התכניות שבדרך אנחנו צריכים לעשות מאמץ איך לעודד אנשים לבוא ללמוד ברמות של תפסנים..
טלב אלסאנע
איך תעודד אותם ללמוד אם לא רואים תוצאות?
קריאה
יש מלא תפסנים במדינה. צריך שכל קבלן יהיה קבלן רשום. זה החוק קובע.
היו"ר חמד עמאר
שמעתי דברים מאוד קשים. שמעתי הבהרות מרשם הקבלנים ומהמשרדים הנוגעים בדבר. הנושא הזה הוא נושא כבד. אם מצטטים חוקים משנת 1969 זה אומר שאנחנו ככנסת צריכים להיכנס לעובי הקורה כדי לבדוק את חוק רשם הקבלנים. אני מבקש מהוועדה לקיים דיון מעמיק בנושא. כל מי שנרשם כאן ולא דיבר יוזמן לישיבה הבאה ונמשיך בדיון. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים