ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/03/2011

סיור וישיבה בכלא 6 עם חיילים עולים כלואים - בהשתתפות קמצ"ר

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
52
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

24.3.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 158
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יום חמישי, י"ח באדר ב' התשע"א (24 במרץ 2011), שעה 13:00
סדר היום
סיור וישיבה בכלא 6, עם חיילים עולים כלואים
נכחו
חברי הוועדה: דני דנון - היו"ר
מוזמנים
יעקב דנון

- מנהל תחום צה"ל לתפקידים מיוחדים, המשרד לקליטת עלייה

סגן מרינה וקסלר

- מפקדת מערך גחל"ת, כלא 6, צה"ל

סרן טל בורשטיין

- עוזר הקמצ"ר, צה"ל

רס"ן שירה עצמוני

- יועצת משפטית לחיל המשטרה הצבאית, צה"ל

סא"ל כרמית נפתלי
- ראש ענף עלייה והשתלבות, צה"ל

סא"ל אבינועם ארז
- מפקד כלא 6, צה"ל

תא"ל מאיר אוחנה

- קצין משטרה צבאית ראשי, צה"ל

סא"ל יובל שואן

- מפקד כלא 4, צה"ל

סא"ל ארז נסים

- ראש ענף כליאה, מקמצ"ר, צה"ל
יגאל אמיתי

- דובר הוועדה
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

סיור וישיבה בכלא 6 עם חיילים עולים כלואים
היו"ר דני דנון
צהריים טובים לכולם. אני שמח שאנחנו פותחים ישיבה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות היום בכלא 6. הדיון הזה הוא דיון המשך, קיימנו דיון בכנסת בנוכחות סא"ל כרמית נפתלי ושם היו חסרים לנו נתונים. דיווחת על הפרויקט שאתם מקדמים ואמרנו שאנחנו נגיע להתרשם במו עינינו גם מהנתונים וגם מהפרויקט שהוא חשוב ביותר, כי אנחנו היינו מאוד מוטרדים, לא יודע מה הנתונים היום, אבל כשראינו את הנתונים, ש-40% מהחיילים האתיופים שמשרתים בצבא מגיעים בצורה כזו או אחרת לכליאה, זה נתון שהטריד את הוועדה ולכן החלטנו שאנחנו רוצים לבוא ולראות ולהתרשם ואני מודה קודם כל על האירוח של היום, וגם לקצין המשטרה הצבאית הראשי שנמצא איתנו היום ומלווה אותנו בביקור הזה.

הייתי שמח לקבל קצת סקירה, גם לגבי מערך הכליאה בכלל, כי אנחנו לא מכירים אותו. כולנו היינו חיילים אבל רובנו לא הגענו לפה, רק חלק שירת במשטרה צבאית אז הוא הגיע, ובייחוד המיקוד שלנו לגבי העולים, זה הדגש שלנו.
מאיר אוחנה
ראשית גם אני מברך על הביקור. אני רואה את הביקור הזה כהמשך לאותו ביקור של שרת העלייה והקליטה שהיתה אצלנו לפני כחודש-חודשיים בכלא 4. היא ביקרה אצלנו בכלא 4 וגם הצגנו לה את המערך הזה באותה מתכונת שזה יוצג פה היום. אני אציג את האנשים, כדי שתכירו במי מדובר, שנמצאים איתנו כאן היום. יובל, מפקד כלא 4, הבאנו אותו, זה הכלא הגדול יותר אצלנו. אבינועם, מפקד כלא 6. ארז, ראש ענף כליאה. את כרמית אתם מכירים, ראש ענף עלייה. הגר היא ראש מדור דוברות והסברה. שירה היא היועצת המשפטית שלנו, וטל העוזר שלי ומרינה, היא ראש מדור גחל"ת (גיבוש תכניות חזרה לשירות תקין), תכירו את זה בהמשך. זה פרויקט מאוד גדול שאנחנו מקיימים במתקן הכליאה כאן. זהו, אלה אנשיי. פה אנשים שלכם.
היו"ר דני דנון
כן, יגאל אמיתי, דובר הוועדה. דנה גורדון מנהלת הוועדה. יעקב דנון, משרד הקליטה.
מאיר אוחנה
אתה היית בביקור עם השרה.
יעקב דנון
אני הייתי בביקור עם השרה ולפני הביקור.
מאיר אוחנה
אני אומר כמה מלים על המערך ולאחר מכן אכנס לסדר ההצגה של הדברים. מערך הכליאה בצה"ל קיים מאז הקמת צה"ל, הבינו שיש צורך והוא מובנה בתוך המשטרה הצבאית. בשונה מהגופים האחרים שאתם מכירים במדינת ישראל, שירות בתי הסוהר, רק הוא מתעסק עם הכליאה, המשטרה הצבאית זה מערך אחד מתוך כמה מערכים. יש לנו את מערך החקירות בתוך הצבא, את מערך האכיפה, ואת המערך הזה שנקרא מערך הכליאה, בנוסף יש לנו גם את גדודי המעברים שהם מתעסקים בבידוק הביטחוני. זה מערך אחד מתוך ארבעה מערכים מרכזיים.

שני בתי כלא מרכזיים, אחד כלא 4 בצריפין, השני פה בכלא 6.
היו"ר דני דנון
ומה החלוקה?
מאיר אוחנה
תיכף ניכנס לפרטים, תוכל להכיר הכל. בתוך כלא 4 יש גם פלוגה שהיא מיועדת לחיילות, 66 מקומות. אנחנו עתידים בקיץ הקרוב לפתוח פה פלוגה נוספת לנשים, יש מצוקה במקומות האלה, יש ביקוש ליותר מקומות לנשים. ככלל כל המערך עצמו בשני בסיסי הכליאה מכיל בתוכו 1,000 מקומות לחיילי צה"ל. רוב הזמן הוא מלא. ישנם עוד חדרי מעצר ביחידות ובבסיסי המשטרה הצבאית, אבל זה פחות רלוונטי.

אנחנו ניכנס לתוך ההצגה של הדברים. כדי להכיר את תמונת המצב לגבי העולים בצה"ל, תציג את זה כרמית במספר דקות, לגבי השילוב שלהם, ותוכלו להסתכל גם על האחוזים ולאחר מכן נצלול לתוך העניין של הכלואים בקרב העולים. בבקשה.
כרמית נפתלי
צהריים טובים. אני אציג את הנתונים הכלליים של העולים בצבא. אני אעשה את זה ממש בקצרה, כפי שציינת הצגתי את זה בפני הוועדה ואני מניחה שהנושאים האחרים יותר רלוונטיים לביקור כעת.

נגדיר מי האוכלוסייה שמשרתת בצבא. כ-2% מכלל צה"ל הם עולים חדשים. עולים חדשים זה אומר שהם עלו מגיל 16 ואילך למדינת ישראל. כ-14.5% מכלל המשרתים בצה"ל הם עולים ותיקים, זאת אומרת עלו לפני גיל 16. מתוך סך אותם עולים, גם החדשים וגם הוותיקים, חבר העמים הם כמעט 12% ויתר העולם כמעט 5%. בצה"ל, כ-3% מקרב החיילים המשרתים בצה"ל הם יוצאי אתיופיה, ואנחנו מגדירים יוצאי אתיופיה ככאלה שנולדו בארץ, או שארץ המוצא שלהם היא אתיופיה. זה סדר גודל של 20% מכלל המשרתים בצה"ל כאשר היתר הם האוכלוסייה הצברית.

לגבי בני העדה האתיופית שמשרתים בצבא, פה שמנו את הנתונים כך שאפשר לראות את העלייה. אני חייבת לציין, מדינת ישראל הגדירה תכנית חומש לאומית שהתחילה ב-2008 לקידום ושילוב בני העדה האתיופית, או יוצאי אתיופיה, במדינת ישראל, והצבא הוא חלק מאותה תכנית. אנחנו יכולים לראות פה את העלייה בכמות המשרתים בצה"ל בקרב בני העדה האתיופית. מ-2007, כששירתו כ-4,000 חיילים, ועד היום כשיש לנו כמעט 6,000 חיילים בני העדה האתיופית. בקרב הבנים, כ-88% מפוטנציאל הגיוס מתגייס לצה"ל, שזה יותר משיעור הגיוס בקרב הצברים. לעומת זאת בנות, כ-50% מפוטנציאל הגיוס מתגייס, שזה קצת יותר נמוך מאוכלוסיית הבנות הצבריות שמתגייסות.

עוד קצת נתונים. בקרב גברים בני העדה האתיופית, בהשוואה ליתר החיילים המשרתים בצה"ל אנחנו יכולים לראות בכל אחד מהפילוחים את שיעור הגיוס שלהם. אנחנו רואים שיש שיעור גבוה שהולך ללחימה ולקצונה, כמעט 40% מקרב הגברים בני העדה האתיופית הולכים ללחימה. לית"א (יתר איכות), לתפקידי האיכות של הצבא, כ-8% בקרב בני העדה האתיופית מגיעים לתפקידים הללו, למקצועות הטכניים 11%, לנהיגה 11% ולתפקידי המנהלה כ-30%.

כנ"ל לגבי הנשים. אנחנו יכולים לראות כאן שלתפקידי האיכות יש אחוז גבוה בקרב הבנות שמגיע, מעל 60%, אבל גם לתפקידי המנהלה יש אחוז גבוה של בנות שמגיע לתפקידים הללו, סדר גודל של 30%.

אני יכולה להגיד שגם לגבי הגברים וגם לגבי הנשים, אבל הדגש על בנות יוצאות אתיופיה, יש תכנית התערבות בצבא על מנת להוריד את הכמות של הבנות שמגיעות לתפקידי מנהלה ולמקסם את ההגעה שלהן לתפקידי האיכות. במקום שיילכו להיות בתפקידי מנהלה, כמו פקידות, כמו עבודות---
יגאל אמיתי
מנהלה, ברור, מה זה?
כרמית נפתלי
מש"קיות תנאי שירות, מש"קיות חינוך, באמ"ן, בתקשור, תפקידים שהם במקצועות ברמות הגבוהות יותר.

קצת על הנשר משירות. כמובן בהשוואה ליתר האוכלוסייה אנחנו רואים שחיילים שיוצאים ללחימה, אחוז הנשר עומד על כ-8%. בתפקידי יתר האיכות, שהסברנו מה זה, כ-6%, תפקידים טכניים כ-16%, מהנהיגה קצת יותר נמוך מיתר החיילים - כ-13%, ומהמנהלה והיתר יש לנו נשר יחסית גבוה בקרב יוצאי אתיופיה. שוב, כל הנתונים שאני מציגה כאן זה בעצם מגמות שאנחנו מנתחים אותן ולאורן בונים תכניות התערבות כלפי האוכלוסיות השונות.
יגאל אמיתי
זה נתוני 2009?
כרמית נפתלי
זה שנתון גיוס 2009, זה חבר'ה שעוד משרתים בצבא.

על זה אעבור ממש בקצרה; יש לנו תכניות התערבות. כשאני מדברת על עולים יש לנו תכניות התערבות משמעותיות אל מול עולים מחבר העמים ויש לנו תכניות התערבות אל מול יוצאי אתיופיה. שוב, יוצאי אתיופיה, בהקשר של תכנית החומש, זה הדגש שלנו לשנים הקרובות ולכן גם בנינו תכנית חמש שנתית שבעצם עוסקת בארבעה מרכיבים, בהכנה לצה"ל, בקידום ומינוף של אותם חיילים. אנחנו עוסקים רבות בכשירות של המפקדים, לתת להם כלים ושיבינו מי הם החיילים, מה המאפיינים שלהם, מה התרבות שממנה הם מגיעים ובעצם לתת להם את הכלים ואת הכשירות להיות מפקדים טובים יותר, או את היכולת שלהם למלא את תפקידם הפיקודי אל מול האוכלוסייה הזו.

סוגיה שמטרידה אותנו ובשנה האחרונה אנחנו פועלים רבות עליה, והציג את זה חבר הכנסת, כל סוגיית הכליאה שנובעת לא מעט בגלל בעיות תנאי שירות.
היו"ר דני דנון
יש נתונים על הכליאה?
כרמית נפתלי
כ-33% מקרב בני העדה האתיופית נכנסים לכלא, יושבים פעם אחת לפחות במהלך השירות שלהם בכלא.
היו"ר דני דנון
בדיון בוועדה היא אמרה כ-40%.
כרמית נפתלי
לא, 40% זה יציאה ללחימה, כמעט 40%, ושליש, כל חייל שלישי נכנס לכלא. חייל/חיילת. כשאני אומרת יוצאי אתיופיה, זה נשים וגברים.

אנחנו רואים את התופעה הזאת חמורה יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים. יש ירידה בכניסה לכלא בקרב הנשים.

שמנו לעצמנו כיעד את הסוגיה הזאת, לצמצום תופעת הכליאה בצורה משמעותית, החל מסוף 2010 וב-2011.
מאיר אוחנה
יש נתון לגבי כמה מסיימים את מלוא השירות? כמה מסיימים שלוש שנים?
כרמית נפתלי
זה נשר משירות, אלה נושרים, לא מסיימים, שוב, לפי הפילוח.
מאיר אוחנה
אם את לוקחת את כולו, כמה חיילים יוצאי אתיופיה מסיימים את מלוא השירות?
כרמית נפתלי
אין לי את הנתון כאן.
יגאל אמיתי
אבל זה יכול להיות שני שליש, אם שליש מבקר בכלא, אז אפשר לומר---
כרמית נפתלי
לא, זה לא קשור לנשר משירות.
מאיר אוחנה
יש לך את הנתון על הנשר משירות. נחבר את זה אחרי זה ונראה את המספר.
קריאה
אם אתה מחבר את כל הנתונים האלה, את כל הנשר?
כרמית נפתלי
לא, זה 16% מתוך ה-100% שמגיעים לתפקידים הללו.

אני לא אעבור על כל אחד מהפרקים של תכנית החומש, אבל אני כן רוצה להציג את התחום של הכליאה, זה הנושא שלנו היום. שוב, כמו שאמרתי, ארבעה מרכיבים לתכנית ובכל אחת מהן יש לנו מגוון של פעילויות.
שוב, זו הנקודה שבה אנחנו עוסקים, גם היום וגם בכלל. לקחנו על עצמנו לתקופה הקרובה להפעיל תכניות שימנעו או יצמצמו את היקף הכליאה בקרב האוכלוסייה. אז קודם כל יש לנו תכנית כבר מאמצע 2010, תכנית התערבות שפועלת בשני בסיסי הכליאה, גם בכלא 4 וגם בכלא 6, תכנית שאנחנו גם מכשירים את הסגל לעבוד עם האוכלוסייה, אבל גם תכנית התערבות אל מול האוכלוסייה. מנחה האוכלוסייה שלנו, איש מקצוע שמגיע ונפגש בכיתה עם 15 כלואים או יוצאי חבר העמים, או בני העדה האתיופית, זה מופרד, ובעצם מעביר אותם איזה שהוא תהליך, סוג של העצמה, על מנת שלא יחזרו שוב לכלא, ולתת להם את הכלים להמשיך ולהתמודד בהמשך ואפשר יהיה לפרט יותר מאוחר.
היו"ר דני דנון
זה פרויקט גחל"ת?
כרמית נפתלי
נכון, זה במסגרת הפרויקט של גחל"ת. הפרויקט הוא הרבה יותר רחב מזה. תכנית ההתערבות שלנו היא חלק מהתכנית הכוללת.

סוגיית הת"ש. אנחנו משנים את הפקודות ואת הנהלים כך שהם יתאימו באופן ייחודי לבני העדה האתיופית, מה שלא קורה מול אוכלוסיות אחרות. לדוגמה חובת ביקור בית של מפקדים אצל אותם חיילים , כשחייל מגיש בקשת ת"ש, אז לתת למפקדים יותר כלים על מנת לאשר לו בלי קשר לתפקיד.
היו"ר דני דנון
ביקור בית חובה. היום כל חייל יוצא אתיופיה, מפקד חייב להגיע אליו הביתה?
כרמית נפתלי
כן.
היו"ר דני דנון
בכל חתך?
כרמית נפתלי
לא משנה, חייל---
היו"ר דני דנון
ויש אכיפה? אתם בודקים שזה קורה?
כרמית נפתלי
כן, זה חלק מהביקורות, בודקים את זה וגם בביקורות ת"ש.

יש מגוון של פקודות שממש לפני חודש וחצי אושרו אצל ראש אגף כח אדם ברמת אגף כח אדם ועכשיו---
מאיר אוחנה
ראש אגף כח אדם הוציא ממש בחודש האחרון מסמך לכל המפקדים, כהוראה מחייבת, שכל חייל אתיופי חייב להיות מרואיין אחת לתקופה קצרה על ידי מפקד ברמת רב סרן ומעלה. מעבר לכך גם חייב על ביקור בית, אני לא יודע את התדירות אבל הוא חייב מפקדים לבקר את החיילים בני העדה האתיופית, כחלק מהמעורבות, כדי להבין גם את הסביבה שהם חיים בה.
היו"ר דני דנון
הנושא הזה חדש לי.
מאיר אוחנה
מהחודש האחרון.
היו"ר דני דנון
השאלה באיזה שלב, בטירונות, בקורס?
מאיר אוחנה
בכל שלב. כל מפקד שיש לו חייל, גם לי יש מספר חיילים אתיופיים, אז אצלי המפקדים מחויבים לנוהל הזה, גם לראיין אותם וגם לבקר אותם, להגיע אליהם הביתה, לראות איפה הוא חי, יש לו מה לאכול, צפיפות. לראות את התנאים, כי זה משפיע.
יגאל אמיתי
יצא שכתוצאה מהביקורים האלה שיניתם ביחס לחייל?
כרמית נפתלי
זה עכשיו, אלה פקודות ממש חדשות מעכשיו. ועדה שעבדה שנה שלמה, אלה היו ההמלצות שלה וראש אגף כח אדם קיבל את כל ההמלצות.
היו"ר דני דנון
אפשר לקבל את ההמלצות האלה?
מאיר אוחנה
כן.
היו"ר דני דנון
יש ביקורי בית, יש ראיון, יש עוד דברים שם?
כרמית נפתלי
כן, כשחייל מגיש בקשה, אז הוא יהיה סמכות שיכולה לאשר סגירת תיק הת"ש. עכשיו הולך לצאת נוהל שמפקד, לחייל אתיופי רק, יכול לאשר את הבקשה שלו, לתת לו את ההטבות עוד לפני שהוא מביא בכלל את כל האישורים. מה שכלפי אוכלוסייה אחרת לא קורה. יש סדרה של נהלים חדשים.
מאיר אוחנה
טל, תשיג את הנוהל הזה, עד סוף הביקור אפשר להעביר את זה.
כרמית נפתלי
לגבי חיילים כלואים. החל מהחודש הבא אנחנו הוצאנו קול קורא להתנדבות של קצינים בצבא שמעוניינים ללוות חיילים בני העדה האתיופית שזקוקים לכך. אני תיכף אציג תכנית שלמה, אבל גם חיילים כלואים שגחל"ת יסמנו לנו אותם, שהם חיילים שחשוב שיהיה להם ליווי כי עם הליווי הזה הם יכולים לעשות עוד קפיצת מדרגה ולהשתלב בצבא ולסיים את השירות ולהמשיך הלאה, אנחנו נחבר לכל אחד מהם באופן פרטני מפקד, מה שנקרא חונך, מנטור, שילווה אותו לאורך כל השירות, ייפגש איתו אחת לשבועיים, ישוחח איתו בטלפון, יהיה בקשר עם המפקד שלו, ייתן לו את המענה שצריך, מישהו שיתמוך וידחף אותו עוד קצת קדימה ויעזור לו לסיים עם תחושה של הצלחה ושירות משמעותי.

נמשיך הלאה. אנחנו נכנסים גם בתכנית התערבות. זיהינו אוכלוסייה ספציפית בתוך הצבא, בקרב בני העדה האתיופית שנכנסים לכלא, שזה בעצם לרוב חיילים בתפקידים היותר נמוכים, פחות הלוחמים, פחות אלה שמגיעים לתפקידי איכות. זיהינו אותם, אנחנו הולכים לעשות תכנית התערבות שמעבר לתכנית החומש הצה"לית, שכמו שהסברתי קודם---
היו"ר דני דנון
יש לכם נתונים על מה הם נכנסים? או שזה בהמשך?
מאיר אוחנה
תיכף נגיע לכליאה.
כרמית נפתלי
אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על החייל 360 מעלות, עוד מהשלב לפני שהוא מתגייס לצבא, והיו פה קודם הפרטים אבל לא הצגתי אותם, מלפני הגיוס שלו, דרך הטירונות, דרך ההכשרה, מה אנחנו עושים איתו במהלך שירות ומה אנחנו עושים איתו בסוף השירות, בעצם לאותה אוכלוסייה, סדר גודל של 500 חיילים בשנה, זה לא מעט, אנחנו נותנים תכנית התערבות בשלב שבין הטירונות להכשרה.

התכנית היא תכנית העצמה, אני לא אכנס אליה, אתם יכולים לרפרף, אבל זו תכנית העצמה שבמשך שבוע שלם הם נמצאים אצלנו, עם אנשי מקצוע, אנחנו נותנים להם איזה שהוא תגבור על מנת שהם יוכלו להיכנס לצבא ברגל ימין ולא למצוא את עצמם בשלבים המאוד מאוד ראשונים בכלא, כי אלה השלבים בעיקר שאנחנו מוצאים אותם בכלא, בחצי שנה-שנה הראשונה, זאת המסה המרכזית. בתום אותה סדנה שוב גם להם יחובר קצין בדרגת סרן, רב סרן, סגן אלוף מהצבא שילווה אותם לאורך כל השירות, וזה קצין לא מתוך היחידה, זה קצין מבחוץ בכוונה, הוא ילווה אותו והוא יהיה בקשר בסוגיה של תנאי השירות, של המפקד, יסתכל ויעזור בו ויתמוך בו.

אלו הם דבריי לעת עתה. תודה.
יגאל אמיתי
נוכל לקבל את המצגת הזאת?
מאיר אוחנה
כן, למה לא.
ארז נסים
אני אציג את מערך הכליאה וגם את סוגיית העולים שנמצאים בתוך המערך. המערך משמש מכשיר אחרון. הכוונה מכשיר אחרון למפקדים, אנחנו מצפים שחייל שנכנס למחבוש ולמאסר, המפקדים בכל הדרגים ניסו את כל האפשרויות האחרות בתוך היחידה. זה גורם מרתיע, בסוף הכליאה אמורה לשמש גורם מרתיע.

...להבטיח שמירה על כבוד האדם, אנחנו מאוד מקפידים בעניין הזה. לאחרונה בוצעו לא מעט פעולות בעניין הזה, לכיוון של כבוד האדם, לשמירה על הזכויות, יותר זכויות, יותר תנאים, תוך ביצוע פעולת ההתערבות, שזה כל סוגיית גחל"ת, שאני אציג אותה בהמשך, זה גם תחום מאוד רחב, כשהכוונה שלנו לשפר את הסיכויים לחייל או לתת אפשרות לחייל באמת לסיים את השירות בצורה תקינה. לא תמיד החיילים שביחידות ממצים את כל התהליכים שמאפשרים להם לבצע את השירות התקין, ובסוף אנחנו רואים שהנקודה שהם מגיעים אליה בכלא, יושבים חודש, חודשיים, שלושה, זה פרק זמן, אנחנו לא רוצים לאבד אותו, מעבר לענישה שהיא קיימת, אנחנו רוצים למצות את זה על מנת שחייל באמת יחזור לשירות תקין וגם לא פחות חשוב כאזרח. זה גם חלק מאותה מערכת.

אני לא אפרט את כל הממשקים, אבל למערך הכליאה יש ממשקים רחבים עם מספר גופים, עם גופי האכיפה, גורמי הטיפול, גופים אזרחיים שונים. בסוף אנחנו, עוד פעם, חלק מהחברה, וזה מחייב אותנו לעשות עם כל הגופים האלה בשביל שנוכל לתת את המענה הכי טוב שיכול להיות.

בסך הכל ב-2010 12,636 כלואים נכנסו לבסיסי הכליאה. אנחנו רואים כאן ירידה מסוימת שנובעת מהורדה של תקני הכליאה בשני בסיסי הכליאה.
היו"ר דני דנון
אם בן אדם נכנס פעמיים זה מופיע ככניסה אחת?
מאיר אוחנה
יש בערך 15%-16% שהם רצידיביסטים, כליאה שנייה ומעלה.
ארז נסים
ה-12,000 זה כולל הכניסה השנייה והשלישית.
יגאל אמיתי
אתה נכנס ויוצא כמה פעמים, זה נחשב---
היו"ר דני דנון
זה כניסה.
מאיר אוחנה
זה גם פה.
יגאל אמיתי
אם חייל נכנס כמה פעמים?
היו"ר דני דנון
יופיע כמה פעמים.
מאיר אוחנה
מתוך המספר הזה, 16% מהמספר הזה, שזה סדר גודל של כמעט 2,000, זה כליאה שנייה ומעלה, הוא נכנס כמה פעמים.
ארז נסים
עוד פעם, יש לנו את הירידה, כי אנחנו מקפידים. השנה עשינו את העבודה, צמצמנו את תקני מקומות הכליאה, כדי לאפשר ריווח של הכלואים,בהתאם לתקנות שנדרשות ואנחנו מאוד מקפידים בעניין.

זה סך הכל, אם אנחנו מסתכלים בראייה כלל צה"לית. בסיסי הכליאה, חדרי המשמר, יחידות הסבה.
מאיר אוחנה
יש עוד כלואים, אבל הם לא צריכים להגיע לכאן. לכלואים הקלים יש חדרי משמר כאלה בתוך היחידות הגדולות בצבא. בבסיסי הכליאה יש 12,000.
ארז נסים
בסוף אנחנו רואים שאנחנו מתעסקים בבסיסי הכליאה באוכלוסיות היותר קשות ומורכבות. כשאנחנו חושבים שחייל נשפט ל-20 יום, עד 28 ימים---
היו"ר דני דנון
כל הנתונים שמדברים על העולים, זה גם אלה שביחידות, בחדרי המשמר, הם נכנסים לנתונים?
מאיר אוחנה
כן, בוודאי.
ארז נסים
הסטטוס. אני אעשה הסבר לסטטוסים. חבוש זה חייל שנשפט בדין משמעתי ביחידה. המפקד שפט אותו ביחידה. אסיר זה חייל שנשפט בבית הדין, בגין עברת עריקות, עברה פלילית, ועל"מ זה עציר לפני משפט, זה חייל שמתנהל נגדו הליך משפטי בבית הדין הצבאי, עד שהוא מסיים אותו והוא הופך להיות אסיר. אלה הסטטוסים.

לגבי הפילוח. אני קורא לזה עברות צבאיות ועברות פליליות שגם נראות בסקטור האזרחי. 10% הן עברות פליליות, היתר זה מה שנקרא עברות צבאיות. החלוקה הזאת גם זהה לחלוקה הכללית. אנחנו לא רואים כאן מגמה שונה.
היו"ר דני דנון
אין כאן משהו ייחודי.
ארז נסים
עיקר התופעה שבגינה אנחנו רואים את האוכלוסייה בבתי הכלא זה תופעת העריקות וההשתמטות וזו תופעה שאנחנו מתמודדים איתה, וגם קצת משמעת. זו עיקר התופעה שאיתה אנחנו מתמודדים וזה בסך הכל זהה ליתר האוכלוסיות שקיימות בבסיסי הכליאה.

כאן אנחנו נותנים קצת נתונים לגבי עולים.
יגאל אמיתי
עברות סמים זה נקרא משמעת או פלילי?
ארז נסים
פלילי. זה 60%.
מאיר אוחנה
רוב העברות הן, כמו שנאמר, העברות הצבאיות הקלאסיות, שאין אותן באזרחות, עריקות, השתמטות, משמעת שמפקדים שופטים. התחום הפלילי זה מה שמשטרה צבאית חוקרת מטפלים, נפתחת חקירה, זה הולך לפרקליטות, בדרך כלל הולך ל כתבי אישום, בתי דין, בתוך זה העברה השכיחה זה סמים. 40% מהתחום הפלילי, מה-1,268 זה סוגיות של סמים, שימוש, סחר וכולי, היתר זה רכוש, עברות מין, עברות כלכליות, דברים מהסוגים האלה שנפתח תיק פלילי.
ארז נסים
אלה הנתונים. בהמשך אנחנו נראה בקרב בני העדה האתיופית. אנחנו נסתכל גם על ארץ לידה וגם על ארץ המוצא, כך אנחנו מסתכלים. יש לנו סך הכל במערך הכליאה 6 שהם עולים חדשים בהגדרה של---
היו"ר דני דנון
הנתונים האלה זה נכון להרגע?
ארז נסים
נכון להשבוע. אלה הם הנתונים.
היו"ר דני דנון
כמה זה באחוזים?
ארז נסים
זה בערך 9.5%. חבר העמים זה כ-18%-19% פחות או יותר. לגבי חבר העמים, אני אציג בהמשך, זה פחות מהשיעור שלהם בתוך צה"ל. לגבי העדה האתיופית, אני יכול לדבר על כ-3%, אז כאן אנחנו מדברים על בערך פי שלוש.

גחל"ת. חשוב לי כאן לגעת בתחום גחל"ת. בשנת 2003 היו מספר ועדות שבחנו את סוגיית הטיפול בכלואים, האם אנחנו מטפלים בהם נכון, נותנים את המענה הנכון. מעבר לזה אנחנו צריכים גם לטפל באוכלוסייה הזאת ולנצל את זמן השהות שלהם בכלא גם לשירות וגם לטפל בהם בצורה נכונה יותר. לכן המערך הזה הוקם ב-2003, זה מערך של מאבחנות, מערך של ת"ש, מערך של חינוך, מערך מאוד רחב, עם אנשי מקצוע. יש לנו פסיכולוגים, יש לנו קרימינולוגים, מערך מאוד גדול בשני בסיסי הכליאה והמטרה שלו באמת לבצע תפעול מקיף קודם כל לבעיית האבחון, לראות אם החייל שהגיע עכשיו לכלא וביצע עריקות, האם השיבוץ שלו לאותה יחידה בתחילת השירות הוא נכון, אולי צריך לשנות לו שיבוץ, אולי אם אנחנו נשנה לו שיבוץ אנחנו נמצה אותו בצורה טובה יותר בצה"ל, ואם נתעקש הוא ייצא ויחזור כל הזמן מבתי הכלא.

אני אציג את המסגרות של אותו מערך. זה מערך מקצועי, כשהמטרה באמת זה חיזוק היכולת שלו לחזור לשירות פעיל בצה"ל בתום ריצוי העונש.
מאיר אוחנה
ההמלצות של הקצינות והמש"קיות בגחל"ת מחייבות את המפקדים.
ארז נסים
זה, עוד פעם, חיזוק היכולות. אנחנו גם מתייעצים עם מפקדי היחידות, אנחנו עושים את זה בשיתוף עם היחידות, המלצה על ניתוק. אנחנו גם ממליצים, רואים באמת אם הכלוא לא מתאים לשרת בצה"ל אנחנו ממליצים על שחרור.

ביצוע תכניות בתחום החינוך, מתן כיוון ת"ש, גם כאן הצבא לצורך העניין יכול להגיד בנושא תנאי השירות. בעבר כלוא שהיה מקבל תשמ"ש, תשלומי משפחה, היה מבצע עריקות, הצבא לא היה משלם את תשלומי המשפחה, ואז המעגל היה חוזר על עצמו והוא היה חוזר עוד פעם לאין כסף. היום הצבא משלם מחצית גם כשהוא נמצא בתוך תקופת הכליאה שלו. כלומר אלה פעולות שהצבא אומר, 'הוא לא בסדר, אבל לא נבטל את כל הזכויות'.
היו"ר דני דנון
אבל בזמן המאסר הוא לא מקבל?
ארז נסים
הוא מקבל מחצית תשלומי משפחה, הוא כן מקבל. בעבר הוא לא קיבל, היום הלכנו למהלך הזה כי אנחנו חושבים, אנחנו רוצים באמת לתת לו את הסיכוי לשרת בצבא, ואם נוציא אותו מאותו מעגל של אולי הוא במצוקה כלכלית, אז אנחנו כן צריכים להשאיר את העוגן הזה שאנחנו כן תומכים וכן נותנים. לא מלא, אבל אנחנו נותנים משהו.
היו"ר דני דנון
זה נכון גם לגבי חיילים בודדים?
ארז נסים
לצורך העניין לחייל בודד יש הלנה בבית החייל.
היו"ר דני דנון
לא, היו לנו באחד הדיונים חיילים בודדים שהעלו את הטענה שבמקרה שהם כלואים ויש להם הקצבה לדירה והקצבה לכל מיני דברים שהם מקבלים, אז זה נפסק, והם אמרו 'אנחנו בעצם חוזרים על מנת לשלם'. שם הם לא מקבלים את המחצית.
ארז נסים
זה מותנה. אם יש לאותו חייל הלנה בבית החייל, לצורך העניין, אם תקופת הכליאה שלו היא תקופה קצרה, אנחנו מוודאים שכשהוא יוצא מהכליאה הוא ממשיך לקבל את מה שהוא קיבל טרם כניסתו.
מאיר אוחנה
שיהיה לו לאן לחזור.
ארז נסים
אנחנו מוודאים שהוא חזר. אבל אם הוא נשפט מעל שלושה-ארבעה חודשים, כשהוא יסיים אנחנו נתחיל את התהליך שוב פעם.

זה המודל של גחל"ת. אנחנו מוצאים אבחון, נתונים, התערבות, מימוש וכמובן מעקב ובקרה, שזה לא פחות חשוב.

גם בעניין הזה, אנחנו קודם כל לוקחים את החיילים, מאבחנים אותם, מי שעומד בקריטריונים, מקבלים מסמכים, מוציאים נייר תקשורת בצה"ל ובאזרחות עם כל הנתונים, מקבלים חוות דעת מהמפקדים. בתחום ההתערבות מבצעים לא מעט פעולות חינוך, הוראה, מבצעים שיחות, טיפול ת"ש, הפניות לקצין בריאות נפש, כל הטיפול הפסיכולוגי פה בבסיסי הכליאה, עושים לא מעט סדנאות עם אנשי מקצוע, אנחנו משקיעים לא מעט משאבים בתחום הזה, אנחנו חושבים שזה חשוב, ובהתאם אנחנו מחליטים איך החייל ימשיך את המשך שירותו.

אנחנו מאבחנים השנה כ-2,200 כלואים. זה מערך שלא מעט חיילים עוברים דרך המערך הזה, של אבחון, של טיפול, על מנת למצות את אותם חיילים בתקופת הכליאה.

פעילות החילות. כמו שאנחנו רואים יש עלייה בין 2009 ל-2010, סיורים, פעילות התנדבות, סדנאות, אנחנו עושים סדנאות בהמון תחומים, סדנאות שמפקד כלא 6 גם ירחיב. לצורך העניין אנחנו עושים סדנא של מלחמות ישראל, סדנא של שבוע שהם לומדים את מלחמות ישראל ובסוף השבוע אנחנו מוציאים אותם לאחד מהאתרים, לגבעת התחמושת, מוזיאונים. דברים שחלקם דרך אגב לא חוו 18 שנים טרם גיוסם, הם לא ראו את זה. שבוע על ירושלים, וביום החמישי מוציאים אותם לירושלים, למקומות שחלקם לא היו בהם. ככה לומדים את הזהות בארץ, גם את הזהות השורשית, שלא פחות חשובה.
יגאל אמיתי
איך מתנהל סיור של כלואים?
אבינעם ארז
אני אסביר את זה. אתה מוציא סיור של כלואים, זה נראה כמו סיור רגיל של חיילי צה"ל שהולכים לכל מקום. בלי אזיקים, בלי מנומר. אנחנו לוקחים אותם לדוגמה ל'יד ושם'. הם נראים כמו מחלקה רגילה של חיילים, הם מתנהגים כמו מחלקה רגילה של חיילים, ומדובר כמובן על יחסי אמון שבסוף כלוא לא יחליט שהוא הולך משם. אנחנו לוקחים אותם לכל המקומות והדבר הזה רץ לפחות כמה שנים טובות וזה פנטסטי לחיילים שהם מגיעים לשם. הם מקבלים ברמה הערכית והחינוכית דברים---
יגאל אמיתי
נגיד חיילים שעברו את המסלול הזה, אתם רואים שהם לא חוזרים לכליאה נוספת?
מאיר אוחנה
כן, רואים גם כאלה. יש פה את הפירוט של המשובים. אנחנו נותנים להם למלא משובים אחרי סיורים כאלה. חלק מהם אומרים שפתאום זה עשה להם משהו ועכשיו יכול להיות שהוא יהיה חייל יותר טוב והוא מבין את זה אחרת. הרי כל הרעיון הוא לחבר אותם לערכים של המדינה, של צה"ל, שחלקם לא מכיר.
היו"ר דני דנון
אבל בדיקה כמותית, כמה שסיימו את גחל"ת, כמה סיימו את השירות הצבאי לאחר מכן, כמה חזרו לכלא?
מאיר אוחנה
יש לנו. יש לנו גם את הנתונים. יש לך את הנתונים כמה מגחל"ת סיימו שירות?
אבינעם ארז
יש מעקב מסודר.
ארז נסים
25%-20% מהמאובחנים לא מסיימים שירות. אין לי פה את המספר המדויק, אבל זה פחות או יותר המספר.
יגאל אמיתי
גחל"ת זה פרויקט של המשטרה הצבאית או כלל צה"לי?
מאיר אוחנה
זה התחיל ממיזם של משטרה צבאית ומשרד החינוך יחד וזה הפך להיות צה"לי. זה מתקיים רק בבתי הכלא. יש גם אוכלוסיות, הרי בסוף אפשר את כולם להעביר דרך גחל"ת, לא זו הכוונה. האוכלוסייה שעוברת דרך גחל"ת, אלה שנשפטים ביחידות והגיעו לפה לכלא, והמפקד שפט אותו והוא ישן בשמירה, הם לא עוברים את זה. אלה שממילא אנחנו יודעים שהם יפוטרו מצה"ל על תיקי סמים ואונס וכדומה, לא עוברים דרך גחל"ת. אנחנו מעבירים את האנשים שבדרך כלל עושים עריקות, אלה שעורקים מהצבא, שאנחנו יודעים שיש סיכוי טוב להחזיר אותם ואנחנו מכניסים אותם לתוך המערך.
ארז נסים
גם משתמטי גיוס. אלא שלא הגיעו בכלל לגיוס.
מאיר אוחנה
עריקות, אלה שעורקים מהצבא. זו האוכלוסייה המרכזית שמטופלת בגחל"ת.
היו"ר דני דנון
מה אורך זמן כליאה ממוצע של אסיר?
ארז נסים
חודשיים-חודשיים וחצי. יש כלואים שנשפטים למעל שנה, אבל אלה כלואים חריגים שאותם אנחנו במסגרת ועדה מראיינים---
מאיר אוחנה
אלה גם לא יחזרו לשרת.
ארז נסים
אנחנו מעבירים אותם לשירות בתי הסוהר, אם זה כליאה ממושכת, שהיא במתקן אזרחי ולא במתקן צבאי, שם התקופות הן תקופות קצרות.
היו"ר דני דנון
מה המקסימלי במתקן צבאי?
ארז נסים
הוא יכול להיות גם מעל שנה.
מאיר אוחנה
אנחנו פה משתדלים להחזיק כלואים עד שנה. יש לנו הסדר עם שירות בתי הסוהר, חייל שקיבל ארבע-חמש שנים, בדרך כלל על תיק פלילי, אז הוא עובר דרך ועדה מנהלית בראשות שופט צבאי, שמחליטה להעביר אותו לשירות בתי הסוהר והיום אתה יכול למצוא חלק מהאנשים שהם מרצים את העונש בבתי הסוהר האזרחיים. אבל פה בעיקרון עד שנה.
היו"ר דני דנון
לגבי אחוזים. כמה אחוזים מכלל המתגייסים מגיעים להיות כלואים? כי אצל האתיופים מדובר על 33%. זה הקצה העליון. חבר מדינות העמים אנחנו מדברים על 20%.
מאיר אוחנה
יש לך את הנתון הזה בשקף האחרון. תעבור לשקף הזה.
ארז נסים
ב-2010 9.2%, זה השיעור של כלל צה"ל.
מאיר אוחנה
זה השיעור שלהם בצבא וזה השיעור שלהם בכלא. בני מיעוטים כמעט אותו דבר 4.5%-4.7%, וילידי הארץ טיפה פחות. זאת אומרת הנתון החריג הוא באוכלוסייה של האתיופים. השיעור שלהם בתוך הצבא 3% ופה 9%.
היו"ר דני דנון
אבל לעומת זאת, נקרא להם יוצאי ישראל, למרות שכולם יוצאי ישראל, כמה מתוך 100 מתגייסים, כמה כל אחד יגיע לכלא צבאי במהלך השירות?
מאיר אוחנה
אפשר לעשות את הפילוח הזה אחר כך.
היו"ר דני דנון
השאלה אם זה 3% או 10%.
ארז נסים
צריך לראות בסוף כמה יש בסדר הכוחות הכללי.
מאיר אוחנה
63% מתוך ה-12,000 זה סדר גודל של 6,500 מתוך ה-12,500 שנכנסו לכלא הם ילידי הארץ. 6,500 מתוך סך הכל השיעור בצבא זה אחוזים בודדים, 2.5%.
ארז נסים
הנושא של פעילות. אנחנו עושים לא מעט פעילות של העצמה בקרב בני העדה האתיופית. גם בחבר העמים. יש סדנאות שהן סדנאות משותפות, הטרוגניות לכל סוגי האוכלוסיות, ויש סדנאות שהן ייחודיות ליוצאי העדה האתיופית או יוצאי חבר העמים, כל אחד עם דפוסי ההתנהגות.
היו"ר דני דנון
חבר העמים זה גם על עריקות? אותם חתכים?
ארז נסים
כן. גם כאן יש סדנאות העצמה, מודלים לחיקוי. אנחנו משלבים מבחוץ קצינים מהעדה האתיופית שאנחנו מביאים לכאן.
היו"ר דני דנון
מבחינת סדר הכוחות שלכם פה, יש לכם פה יוצאי אתיופיה?
מאיר אוחנה
בסגל? כן.
היו"ר דני דנון
אתם מקפידים על זה או שזה פשוט יצא ככה?
מאיר אוחנה
לא, אנחנו גם בכוונת מכוון מביאים אוכלוסיות כאלה. יש לנו פה קצינת עלייה שהיא בת העדה האתיופית בבתי הכלא וגם בין האוכלוסיות של מדריכי הכלואים יש כמה כאלה.
ארז נסים
זה חשוב מאוד לשלב.

אנחנו גם פועלים, אמרתי, בקרב הכלואים ואנחנו גם פועלים בקרב הסגל. אנחנו עושים השתלמויות. בשנה שעברה היינו בימין אורד, קרוב לפה, לקחנו את הסגל ללמוד על דפוסי ההתנהגות של בני העדה האתיופית, איך אנחנו מתמודדים, איזה כלים, ואנחנו עושים גם לא מעט סדנאות בשיתוף חיל החינוך, על מנת באמת לתת לסגל את הכלים לתת את המענה הנכון בקרב העולים.

מה האתגר שלנו פה במהלך הכליאה? קודם כל זה לאפשר לחיילים העולים לשרת בכבוד בצה"ל, אנחנו חושבים שזה חשוב. חלקם מגיעים ממשפחות חד הוריות, חלקם מגיעים ממשפחות במצוקה כלכלית כזו או אחרת וחשוב לנו לראות איך אנחנו משלבים אותם, איך אנחנו מסייעים להם עם כל הכלים שיש.

ייחוד מול שילוב. בסוף יש לנו את כל סוגי האוכלוסיות, אנחנו צריכים לראות את התמהיל, שבמשאבים שקיימים אנחנו מקצים גם לעולים, גם ליתר האוכלוסיות, ומשלבים בין הפעילויות השונות.

גם כאן, מדיניות הטיפול בת"ש. מבחינה כוללת בנושא של סוגיית תנאי השירות עשינו לא מעט פעילות והיום אנחנו בוחנים את סוגיית הטיפול במשתמטים, לדוגמה. עד כמה אנחנו רוצים לתת את המשאבים, כן, לא. אנחנו כל הזמן בוחנים את העניין הזה.
היו"ר דני דנון
מה הנתונים העדכניים של המשתמטים?
ארז נסים
כמה יש לנו משתמטים במערך הכליאה היום?
היו"ר דני דנון
לפני מערך הכליאה, במערך של לא מגיעים לגיוס.
מאיר אוחנה
היום, אני יכול להגיד כאלה שאושרו למעצר, יש לנו סדר גודל של 1,500 משתמטים. יש כנראה קצת יותר, אבל אלה שאושרו משפטית, שבאמת הוכח שהם משתמטים, היום אנחנו מטפלים בסדר גודל של 1,500 משתמטים.
היו"ר דני דנון
מה קורה עם משתמט כזה כשהוא נעצר?
מאיר אוחנה
על פי חוק בכלל כשהתחיל כל העניין, מי שאמור לטפל בזה היא משטרת ישראל, כי הוא עדיין אזרח, הוא לא חייל, אבל המשטרה, בגלל שזה בסדר העדיפות האחרון שלה, אז הצבא הבין שהוא צריך לעשות משהו ועשו איזה שהוא שינוי חקיקתי כזה או אחר ואנחנו מטפלים בזה מזה כשנתיים וחצי ואנחנו עוצרים לא מעט. שמנו את זה בסדר עדיפות מאוד גבוה, השתמטות זה גם מסר לחברה וכולי, ולכן רק לפני שמונה חודשים-חצי שנה זה היה גם 2,000. זה ירד משמעותית כי אנחנו עובדים לא מעט על העניין הזה.
היו"ר דני דנון
מה קורה עם משתמט שנעצר?
מאיר אוחנה
משתמט עד שנה, אם הוא נעצר בטווח הזה, מביאים אותו מיד עם המעצר לבסיס קליטה ומיון. שם עושים איתו תהליך של ניסיון לגמור את העניין, שיפוט מהיר ולחייל אותו ולגייס אותו.
היו"ר דני דנון
בלי כליאה.
מאיר אוחנה
בחלק מהמקרים בלי, בחלק שרואים שהוא אנטי וכולי וכולי, אין בררה, מכניסים אותו. אבל אם הוא מביע נכונות, 'אוקי, אני אהיה חייל טוב, אני אתגייס, תנו לי הזדמנות', אז מחיילים אותו והוא מתחיל את המסלול.

אלה שהם מעל שנה ייעצרו ויגיעו לבתי הכלא, ואז יתחיל תהליך של הפרקליטות, כתב אישום בדרך כלל.
היו"ר דני דנון
לכמה זמן הם נשפטים בדרך כלל?
ארז נסים
תלוי במשך ההשתמטות.
היו"ר דני דנון
נגיד שנה.
מאיר אוחנה
הם יכולים לקבל כמה חודשים ויש כאלה ש... יש לנו פה משתמט של עשר שנים, שעצרו אותו ואחרי חודש גם שחררו אותו מהצבא. אלה בדרך כלל גם אוכלוסיות חרדים וכאלה שאתה יודע שלא בטוח שהצבא רוצה אותו כחייל בשלב הזה. הם מקבלים את העונש ומשחררים אותם. ויש כאלה שמקבלים תקופות יותר ארוכות.

מה המשתמט הכי משמעותי שקיבל---
ארז נסים
12 שנים, קיבל 290 ימים והוא כמובן פוטר מהצבא. הוא גם נשוי עם ילדים.
היו"ר דני דנון
בכלא הוא שוחרר מהצבא?
ארז נסים
כן.
מאיר אוחנה
כן, הוא מרצה את העונש ומשתחרר.
ארז נסים
זה מה שאני אומר, בסוף התהליך בכלא של אבחון אותם חיילים משתמטים, לחלקם חסר פרופיל, אז אנחנו רצים, קובעים להם פרופיל, בדיקות רפואיות, בודקים את העבר הרפואי שלהם, בודקים את ההיבט הת"שי, חלקם לא התייצבו בלשכות הגיוס אז אנחנו מתחילים את כל התהליך מהתחלה. כלומר העיסוק פה עם כל גורמי הפיקוד פה בכלא הוא עיסוק רחב ביחס לאותה אוכלוסייה.
יגאל אמיתי
יכול להיות שזו המחלקה של כרמית, ניתנות הכשרות מקצועיות שייתנו להם מנוף כשהם יוצאים לאזרחות?
כרמית נפתלי
כן, יש התערבות גם בתוך הכלא ויש התערבויות גם מחוץ לכלא וחלק מזה זה התכניות שהצגתי לכם.
יגאל אמיתי
שזה הכשרות מקצועיות?
כרמית נפתלי
העצמה.
יגאל אמיתי
לא, אבל אנחנו מוצאים הרבה מאוד שהאוכלוסייה האתיופית נשארת גם באזרחות, בעיקר באזרחות, עם המקצועות הנמוכים.
כרמית נפתלי
לא, יש לנו תכנית התערבות בתחילת שירות לאוכלוסייה שהיא ברמה הנמוכה, שבאופן כללי כל חייל עם נתונים כאלה בצבא היה הולך לתפקידים הכי נמוכים שיש, אנחנו עושים להם תכנית התערבות בתחילת השירות ומשבצים 90% מתוכם בתפקידי איכות. אנחנו עושים תכנית התערבות ואז משבצים אותם.
היו"ר דני דנון
מתוך ה-1,000 מיטות, כמה פה יש?
אבינעם ארז
פה 406 מיטות.
היו"ר דני דנון
אז עד כמה התפוסה, אנחנו חושבים שכלא 4 הוא הגדול---
אבינעם ארז
כלא 4 הוא הגדול.
היו"ר דני דנון
הייתי בטוח שיש לכם איזה 20%-30%, אבל בפועל זה 580. אוקי.
אבינעם ארז
---החזקת כלואים תוך שמירה על כבודם ומילוי צרכיהם הבסיסיים. כבוד הכלואים, כבוד האדם זה הדבר החשוב והמרכזי ביותר בכלא. הקניית כלים והזדמנות לכלואים במטרה למצותם בשירות בצה"ל. שיפור היכולות שלהם להיות אחר כך אזרחים טובים במדינת ישראל. אנחנו גם מבינים שיש חיילים שמפה יוצאים לאזרחות, אז אם יש דברים שאתה משפיע, אתה יכול לגעת בהם, הם יהיו גם אזרחים טובים יותר, וזו גם אחת השאיפות פה.

בסוף, איך מנהלים כלא. צריך להבין את זה. הכלוא הוא במרכז. רוב הדברים שמסביב, שעוטפים, אם זה נושא החינוך, נושא המדרשות, הסיורים, הסדנאות המקצועיות הייחודיות לעולים, והפעילויות, טקס, טקס יום השואה, טקסי יום הזיכרון, כל מה שעוברים ביחידה צבאית מתוקנת עוברים גם פה.

זו בעצם הסביבה החיצונית והפנימית של מפקד כלא. אם זה בכלא, יחד עם סגל המדריכים שלו, הוא עושה סקירה של הטיפול בכלואים ואת כל הטיפול החיצוני מול הפרקליטות, בתי הדין, שאילתות, סנגור לפניות ולקבילות.

פרויקט תופסים כיוון זה הפרויקט המרכזי בנושא החינוך, כשהמטרה של הפעילות היא להעלות בקרב הכלואים בכלל את המודעות לערכים של סובלנות, כיבוד הזולת, אהבת המולדת, למען חיזוק זיקתם לאומה ולמען קיום אזרחות תורמת.

...זה פיתוח סדנאות ייעודיות בנות שבוע, בנושאים הנוגעים להיסטוריה של מדינת ישראל, המורשת, המלחמות, מקיפים את הערכים המרכזיים כגון ערך החיים, הסבלנות, הבחירה והייחוד האישי.

למשל בשנת 2010 ביצענו 72 סדנאות, שתי סדנאות בחודש בכל פלוגה, הממוצע של המשתתפים זה 18 בכל סדנא.

סיורים. בוצעו 22 סיורים כאשר בכל סיור יוצאים 25 עד 30 כלואים.
היו"ר דני דנון
מה סדר היום שלהם במתקן?
אבינעם ארז
סדר היום זה השכמה בשעה 5:00 בבוקר, יציאה לספירות, ארוחת בוקר. יש חיילים שיוצאים לעבודות, יש לנו פה עבודות, יש לנו שיקום, בתי מלאכה בתוך המתקן ועובדים עבודות רס"ר, עבודות שהם בדרך כלל מבצעים גם ביחידה.

ארז דיבר על טיפול ייחודי לבני העדה האתיופית. אותו דבר סדנת העצמה לעולי חבר העמים. כמובן זה תחושת גאווה ואמון עצמי וסיום שירות תקין.

פרויקט שהוא ייחודי יותר לכלא 6 זה פרויקט 'ישר לעתיד', המטרה זה ניצול זמן השהייה בבסיס הכליאה. דיברנו על משמעות ערכית וחינוכית וזה שירות ואזרחות טובה. ברגע שיש חייל שלפי התיק שהוא הגיע לפה, אם זה תיק סמים או עריקות עמוקה, אנחנו מבינים שהוא הולך להיות פה פרק זמן ארוך יותר, אנחנו משקיעים בו ומלווים אותו מתחילת הכליאה עד הסוף במטרה שתקופת הכליאה תעבור עליו בצורה טובה והוא לא יסתבך באמצע. אנחנו מקדישים פה יותר, אם זה ליווי של קצין בריאות הנפש, מהתחלה, גם אם הוא לא חולה, שיעזור לו בנושא הלחצים שלו.
היו"ר דני דנון
קצין בריאות הנפש נמצא פה או שהוא מגיע?
אבינעם ארז
יש שלושה קציני בריאות נפש שמלווים, הם מטפלים גם בפניות של חיילים וגם בפניות יזומות שאנחנו מעבירים.

היעדים המשניים זה יצירת מוטיבציה להתנהגות נאותה, הקניית בהירות לסגל המדריכים בטיפול באוכלוסייה, יצירת מעגלי העשרה חינוכיים בקהילה האזרחית. אלה הדברים.
היו"ר דני דנון
מבחינתנו נצא לסיור ואפשר לראות בסיור גם את התאים של האסירים. יש לי שאלה קודם כל לגבי לוח הזמנים; קמו ב-5:00, עבדו, צהריים, מה אחרי זה?
אבינעם ארז
כמובן חוזרים, ב-12:00 יש ארוחת צהריים, יש כאלה שחוזרים וממשיכים לעבוד עד שעה 17:00 ב-17:00 ארוחת ערב, עוד פעם נכנסים לנוהל ערב. בשעה 20:00, 21:00 בערב עד 22:00 יש להם סגירות, הולכים לישון.
יעקב דנון
להשלים את החסר, לפחות מבחינתנו, כי כמשרד הקליטה אנחנו עובדים יחד עם הצבא ויש לנו סוג של שיתוף שאני חושב שהוא די ייחודי והייתי רוצה להשלים את הפאזל. שני ערוצים מרכזיים, אחד, התמיכה הכלכלית לחייל עולה חדש שהוכר על ידי מוסדות צה"ל כזכאי ת"ש, אם זה חייל בודד או תשלומי משפחה והשני זה תכניות התערבות.

בנוסף לתכניות ההתערבות ששמעת כאן, תכנית החומש, זה במימון המשרד שלנו. למעשה אנחנו נכנסים לכל מיני חוליות, לכל מיני מקומות שאנחנו מזהים שם צורך.

בעקבות ביקור השרה שהיה בכלא 4, נתקבלו כמה החלטות שייצאו לפועל בזמן הקרוב והן: אחת, אנחנו נתגבר את הנושא של הסיורים. שתיים---
היו"ר דני דנון
במימון המשרד?
מאיר אוחנה
הם העלו רעיון להקים אולפן עברית.
יעקב דנון
אני לא מדבר על התקציב שהצבא משקיע. שתיים זה תגבור סיורים, לימודי אולפן והעשרה. פרויקט גחל"ת, אנחנו מממנים.
דבר נוסף שאני חושב שהוא הכי משמעותי זה נוכחות של עובד המשרד בתוך בית הכלא שאחת לתקופה, בתיאום עם הצבא, יעשה סוג של קבלת קהל. מה זה קבלת קהל? להקשיב לבן אדם כשהוא מדבר ולחבר אותו למצוקות שקשורות לאזרחות. למעשה מתוך המערכת האזרחית הגורם שאמון ומופקד על העולים החדשים זה משרד הקליטה ואני מאמין שהדבר הזה ייתן שינוי משמעותי.
היו"ר דני דנון
תודה.

נצא לסיור.

(סיור בכלא 6 ושיחה עם החיילים בכלא).
היו"ר דני דנון
נעשה פה סיור. כמה אתם נמצאים בתא?
אסיר
עשרה.
היו"ר דני דנון
יש פה עולים חדשים בתא? או שכולם ותיקים?
ארז נסים
כמו שאמרתי לך, הרוב נמצאים עכשיו ב...
היו"ר דני דנון
מישהו רוצה לספר לי למה הוא פה? עריקות הרוב?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
מישהו משתמט, לפני גיוס?
אסיר
חס וחלילה.
אסיר
כולם בעד הצבא דווקא.
אסיר
המצב בבית קצת קשה, בגלל זה.
היו"ר דני דנון
בגלל זה לא חזרת? כמה זמן אתה בצבא?
אסיר
שנה וחודש.
ארז נסים
הסיבה המרכזית היא באמת של מצוקה בבית.
היו"ר דני דנון
ומה עשית בזמן העריקות, עבדת?
אסיר
כן. אמא שלי חולת סרטן.
היו"ר דני דנון
ונשפטת כבר או עוד לא?
אסיר
כן, נשפטתי, ל-70.
היו"ר דני דנון
וכמה זמן אתה כבר פה?
אסיר
32.
היו"ר דני דנון
וכשאתה חוזר ליחידה?
אסיר
אני משרת פה קרוב, בעתלית, בבסיס של השייטת.
היו"ר דני דנון
ואתה חוזר לאותה יחידה שהיית בה?
אסיר
כנראה, כן. אני חושב לשרת כמו שצריך.
היו"ר דני דנון
כן?
ארז נסים
במסגרת השהייה שלו בכלא הוא יוצא לחופשות ועכשיו הוא יוצא לחופשה.
אסיר
ממחר בעזרת ה'.
היו"ר דני דנון
לשבת?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
יפה. ויש קיצור של העונש?
אסיר
בעזרת ה' לפני החג.
היו"ר דני דנון
יש ועדה? כמה הוועדה יכולה להוריד?
ארז נסים
הוא מקבל ימי הפחתה. הוועדה זה מעל 100 ימים.
היו"ר דני דנון
מי עשה פה את העריקות הכי גדולה, מבחינת הזמן?
אסיר
אני…
היו"ר דני דנון
לכמה נשפטת?
אסיר
עוד לא נשפטתי, אבל כנראה לחצי שנה.

הכי חשוב להגיד זה באמת הסגל פה מתנהג אלינו בצורה מצוינת. באמת. עוזרים לנו בכל דבר.
היו"ר דני דנון
אתה שנה וארבע, למה ערקת שנה וארבע?
אסיר
מצב גרוע בבית.
היו"ר דני דנון
טוב. שתהיה לכם שבת שלום.

(היו"ר מדבר עם אסירים).
היו"ר דני דנון
שלום, צהריים טובים. לי קוראים דני דנון, אני חבר כנסת, הגענו לפה כוועדת העלייה והקליטה של הכנסת לבקר אתכם ולראות את הפעילות בכלא. כל מי שנמצא פה הוא עולה חדש, או שההורים שלו עלו לארץ?
אסיר
עלינו לארץ לפני 16, 15 שנה, פחות.
היו"ר דני דנון
מתי עלית?
אסיר
2008.
היו"ר דני דנון
מאיפה?
אסיר
מרוסיה.
היו"ר דני דנון
יפה. אני רציתי לדבר איתכם. ראינו נתונים שיותר עולים מגיעים לכלא ממי שלא עלה לארץ וזה מה שמטריד אותנו, אז רצינו לבדוק מה אפשר לעשות על מנת שלא יהיו ה כל כך הרבה עולים חדשים.
מישהו רוצה לספר לי למה הוא נמצא פה או מה הרקע?

איך קוראים לך?
אסיר-יורי
יורי.
היו"ר דני דנון
מאיפה אתה בארץ?
יורי
מאילת, אני יושב פה על עריקות.
היו"ר דני דנון
כמה זמן היית עריק?
יורי
כמה חודשים.
היו"ר דני דנון
ואתה שפוט כבר?
יורי
כן, שפוט ל-100 יום.
היו"ר דני דנון
וכמה זמן עוד נשאר לך?
יורי
עוד 23 ימים.
היו"ר דני דנון
ואתה יוצא לחופשות?
יורי
לא, עדיין לא יצאתי.
קריאה
הוא לא רוצה, הוא רוצה לסיים ו…
היו"ר דני דנון
ולצאת. ומה היתה הסיבה לעריקות?
יורי
לא אישרו… בגלל שאני עובד, אני בן למשפחה חד הורית, יש לי אחות קטנה, סבתא חולה בבית.
היו"ר דני דנון
וכמה זמן היית בצבא עד לפני שערקת?
יורי
שנה ושמונה.
היו"ר דני דנון
הרבה. שירתָּ באילת?
יורי
כן, שירתּי באילת, בחיל הים.
היו"ר דני דנון
ואתה מצטער על זה עכשיו?
יורי
לא. אני חייב לעבוד, יצאתי מהצבא…
היו"ר דני דנון
אני רוצה לשמוע מקרב יוצאי אתיופיה שנמצאים פה, אתם יכולים להגיד לנו, יש אחוז גדול מאוד של עריקים בקרב יוצאי אתיופיה, יש סיבה, הסבר? למה אתה פה, אתה גם היית עריק?
אסיר
…לא לצלם.
קריאה
מצלמים מאחורה, אף אחד לא רואה, לא מצלמים אותך, מצלמים אותו.
היו"ר דני דנון
אף אחד לא לצלם. בבקשה.
קריאה
תסביר למה אתה פה. למה אתה בכלא.
אסיר
אני? אני---
היו"ר דני דנון
מהבקו"ם אתה עריק. כמה זמן היית עריק?
אסיר
שנתיים.
היו"ר דני דנון
ואתה שפוט כבר? לכמה זמן?
אסיר
60.
היו"ר דני דנון
לפני שהתגייסת, מישהו דיבר איתך על הצבא, היתה לך הכנה לצבא?
אסיר
לא התגייסתי.
היו"ר דני דנון
מאיפה אתה בארץ?
אסיר
רחובות. קרית משה.
היו"ר דני דנון
מקרית משה. היינו שם בשבוע שעבר. פותחים שם עכשיו חוג לאופניים במתנ"ס.

לפני שהגעת לצבא, מישהו דיבר איתך מה יש בצבא, מה קורה? אתה סיימת לימודים באיזה כיתה?
אסיר
סיימתי את הלימודים.
היו"ר דני דנון
י"ב? ובתיכון איפה היית?
אסיר
בפנימייה.
היו"ר דני דנון
איזו פנימייה?
אסיר
במעלה הבשור.
היו"ר דני דנון
ליד נחל הבשור?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
ובפנימייה לא היתה הכנה לצה"ל? דיברו על אפשרויות גיוס, מה כדאי לעשות?
אסיר
כן, היה. הלכתי גם לצוערים… אבל לא סיימתי אימון בגלל שלא רציתי לעשות צבא.
היו"ר דני דנון
למה? חשוב לנו לשמוע. אנחנו לא פה מחליטים משהו לגביך אישית. חשוב לנו לדעת מה אפשר לעשות בפנימיות יותר טוב, בבתי ספר יותר טוב, שיגיעו פחות יוצאי אתיופיה לבתי סוהר.
אסיר
עכשיו אני רוצה לעשות צבא…
היו"ר דני דנון
אבל הכליאות הקודמות היו גם על עריקות?
אסיר
כן. …אמרו לי שיש לי הרבה נפקדות... שכחתי שיש לי תנאי, אמרו שיש לי תנאי ו…
היו"ר דני דנון
אוקי.

שאר החברים, מאיפה אתה בארץ?
אסיר
מאשדוד.
היו"ר דני דנון
איפה למדת?
אסיר
נועם.
היו"ר דני דנון
ולפני הצבא עברת הכנה לצבא?

הגעת לבקו"ם? מה קרה? איך התגלגלת?
אסיר
ביקשתי…
היו"ר דני דנון
למה? בגלל פרופיל?
אסיר
יש לי פרופיל 97, ביקשתי… נכנסתי במעצר, נשפטתי.
היו"ר דני דנון
רצית משהו ספציפי בקרבי?
אסיר
גולני. לא נתנו לי, נשפטתי ואז אמרו לי 'תעשה טירונות רובאי 02', אמרתי 'אין בעיה', כי לא רציתי… היה לי קצת קשה שם.
היו"ר דני דנון
במעצר בקו"ם.
אסיר
כן, לא אהבתי את המקום, אז התחרטתי ויצאתי, עשיתי טירונות 02, סיימתי… הגעתי לבה"ד 20, אמרו לי 'תעשה …', גם לא רציתי למרות שלמדתי את זה חצי שנה, אבל… בה"ד 20 כדי להגיע לקרבי.
היו"ר דני דנון
אתה רוצה לצאת מפה ולהגיע לקרבי. בבקו"ם הסבירו לך למה אתה לא הולך לקרבי?
אסיר
אמרו בגלל מה שלמדתי, אמרתי להם, לא התאמנתי בזה. גם כשהייתי נכנס ל… אמרתי, בטח בגלל זה לא קיבלו אותי ל… אמרתי, אין דבר, אני אעשה הכל כדי להגיע ל…
היו"ר דני דנון
מה עשית היום בבוקר? מתי קמת? עד עכשיו מה עשית?
אסיר
קמנו בעשרים ל-5. עשינו מסדרים, אני יצאתי לעבודות עפר, עבדתי…
היו"ר דני דנון
ובסדנה מה אתם עושים?
אסיר
היו"ר דני דנון
כמה מפה שהם עריקים הסיבה היא כלכלית? עם מי שדיברתי בדרך, כששאלתי כל אחד למה הוא פה, הוא אמר 'יש לי בעיות בבית ואני צריך לעבוד'. כמה מפה זה אותה סיבה?
אסיר
אני בפעם הקודמת.
היו"ר דני דנון
בפעם הקודמת זה היה כלכלי, והפעם הזאת?
אסיר
לא, סיבה אחרת. עברתי ועדת התאמה לשירות והחליטו שאני לא אשרת יותר וסירבתי לחתום ול…
היו"ר דני דנון
רצו שתשתחרר ואתה לא הסכמת ובגלל זה אתה בכלא?
אסיר
כן, פשוט תפס אותי בתור עריק במסוף המשטרתי. כך היה, פשוט בבדיקה שגרתית וראו שאני עריק.
היו"ר דני דנון
זה נשמע לי סיפור קפקאי, שאתה רוצה לשרת והצבא רוצה לשחרר אותך ושם אותך בכלא?
אסיר
כן. לא היתה לי קריירה צבאית מזהירה, זו כבר היעדרות רביעית מהשירות ונפל עליי שירות מאוד מוזר, אני לא ידעתי איך הצבא מתנהל, לא ידעתי איך להתמודד עם בעיות.
היו"ר דני דנון
מאיפה אתה בארץ?
אסיר
מנתניה.
היו"ר דני דנון
ואיפה למדת?
אסיר
באורט ליבוביץ ופרשתי גם בתחילת י"ב.
היו"ר דני דנון
עברתם הכנה לצה"ל, מישהו דיבר איתך על זה?
אסיר
לא בדיוק, אבל אמרתי פשוט מה שיהיה יהיה, כאילו כולם עושים צבא, למה שאני לא אעשה? אני אתמודד עם זה ועל הדרך נלמד. חבל באמת שלא שאלתי שאלות קודם.
היו"ר דני דנון
וכרגע על מה אתה שפוט פה בדיוק?
אסיר
היעדר מן השירות.
היו"ר דני דנון
עריקות.
אסיר
כן, אבל שינו לי את כתב האישום, שלא יהיה לי רישום פלילי כי זו לא עריקות רגילה מן השירות, אני פשוט הולך להשתחרר, אז החליפו לי את זה להתנהגות מבישה.
היו"ר דני דנון
וכרגע לכמה זמן אתה שפוט פה?
אסיר
20 ימים.
היו"ר דני דנון
וכמה מתוכם?
אסיר
15.
היו"ר דני דנון
עוד מעט אתה יוצא?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
ואז אתה משתחרר משירות?
אסיר
אני מקווה שלא. אם יש לי משהו לעשות בנידון, אני אעשה.
היו"ר דני דנון
כשדיברת פה עם הצוות, אמרו לך מה קורה עוד חמישה ימים? עוד חמישה ימים אתה משתחרר?
אסיר
אני מקבל צו סיפוח לבסיס שלי, לעשות טופס טיולים.
יגאל אמיתי
איפה אתה משרת?
אסיר
בה"ד חיל הים וכנראה אני אקבל צו סיפוח לשם, לעשות טופס טיולים, להחזיר מדים וכל זה, ולהשתחרר.
היו"ר דני דנון
והיית רוצה להישאר בשירות.
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
מה לעשות?
אסיר
מה זאת אומרת מה לעשות?
היו"ר דני דנון
בשירות.
אסיר
לשרת פשוט, בכל מה שצריך.
היו"ר דני דנון
יש לי שאלה לכולם. אין לי את הסמכות הזאת, למרות שאני חבר כנסת, אם היתה לי אפשרות לחתום לכולם שיוצאים מחר הביתה וביום ראשון אתם צריכים להחליט… זה בכאילו, 1 באפריל זה עוד מעט, זה לא היום, אבל אתם יכולים לבחור ביום ראשון או ללכת לבקו"ם להשתחרר, או ללכת לבקו"ם להשתבץ מחדש. מי היה בוחר להשתחרר? שירים את היד.
אסיר
תלוי לאן.
היו"ר דני דנון
לא, אי אפשר לדעת. אני לא קצין מיון, אתה יכול לבחור, אני שואל מי היה רוצה להשתחרר בכלל---
קריאה
להשתחרר בכלל מצה"ל.
אסיר
אם היתה עזרה כלכלית בבית להורים, אז הייתי ממשיך לשרת.
היו"ר דני דנון
אבל כרגע אתה צריך לבחור, מי היה רוצה להשתחרר? שירים את היד. וכל השאר היו רוצים, אני מניח, לחזור לשירות. כן?

יש לכם משהו לומר לגבי הבסיס, לגבי השהות פה במתקן?
נפתלי
עליתי לפני חמש שנים לארץ והלכתי לפנימייה. הצלחתי לצאת עם בגרות, לעשות 32 נקודות בגרות.
היו"ר דני דנון
יפה מאוד. זה יותר ממני, הרבה יותר.
נפתלי
ומאז שהייתי בבית ספר היה לי חלום, והתכוננתי לקרבי, הכנות לקרבי ו… ושם כאילו היה לי קצת בעיות עם המשפחה וזה ודיברתי עם המ"פ והוא אמר לי שאני אנסה את הטירונות ועשיתי, אחרי הטירונות הוא שלח אותי לחיל אויר. בחיל אויר הייתי אותו דבר כמו ב-113 ובסוף למדתי אלקטרוניקה, עשיתי 7 יחידות, וביקשו ממני שאני אמשיך י"ג-י"ד, שאני אוכל לשרת אחר כך ואני רציתי להיות בקרבי, בגלל זה לא המשכתי. אז אני הלכתי ממש במשטרה צבאית, משטרה… ולא נתנו לי. ויצאו לקורס שמה, טכנאות מטוסים, לא רציתי, ואז כאילו…
היו"ר דני דנון
היית עריק לפני---
נפתלי
לא… כי---
היו"ר דני דנון
סירבת להתפנות, או איך זה נקרא?
נפתלי
לא רציתי ללמוד בכיתה.
היו"ר דני דנון
ואתה שפוט לכמה זמן?
נפתלי
ל-30.
היו"ר דני דנון
שמתוך זה כמה זמן אתה כבר פה?
נפתלי
אני פה כמעט שבועיים.
היו"ר דני דנון
ומה קורה איתך בעוד שבועיים? מה אתה הולך לעשות?
נפתלי
נראה. כאילו הוא אמר שהוא יוכל לחזור אולי שם, ושאני לא… יש אפשרות לזה, שישלח אותי למשטרה כחולה ואני יכול לעזור יותר, לתת למדינה בתור---
היו"ר דני דנון
מה היתרון של המשטרה הכחולה? למה דווקא שם ולא משהו אחר?
נפתלי
כי אתה יכול לתת יותר מאשר נגיד אלקטרוניקה ולחזור כל יום בשתיים. שם אנשים נראה לי יותר מ… רוצים…
היו"ר דני דנון
יש לך עוד חברים מקרב יוצאי אתיופיה שהם כמוך? כאילו שלא הסתדרו עם מה שהם רצו ולא הבינו מה שהם רוצים? שהגיעו גם לבתי סוהר? מהחברים שלך בחולון או מהפנימייה?
נפתלי
לא.
היו"ר דני דנון
יש משהו שאתם זקוקים לו פה? זה כלא, זה לא מקום ש…, אבל יש משהו שאתם רוצים לומר לגבי המתקן?
אסיר
לגבי המקום? מבחינת שירות פה? בסדר גמור, מי שמסתדר מסתדר, מי שלא, עוזרים לו להסתדר. כמו כל דבר, כמו כל מערכת, כמו בית ספר, כמו צבא בכלל, כמו כל דבר. עוזרים לך להסתדר, לוקחים אותך חברים ו…
היו"ר דני דנון
מאיפה אתה?
אסיר
עפרה.
היו"ר דני דנון
ואתה מבני המנשה? עשינו דיון של ועדת העלייה והקליטה בקרית ארבע, שם יש קהילה גדולה של בני מנשה. אנחנו עומדים להביא עוד עולים מבני המנשה. למה אתה פה? אתה יכול לספר קצת על איך שהתגייסת?
אסיר
התגייסתי, עשיתי… הייתי בבית… עזרתי להורים שלי.
היו"ר דני דנון
במה עבדת? בשיפוצים. ולפני שנשארת בבית, דיברת עם מישהו על הבעיות הכלכליות?
אסיר
כן, בצבא.
היו"ר דני דנון
איפה שירתָּ?
אסיר
גולני.
היו"ר דני דנון
בקרבי בגולני?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
וכמה הספקת במסלול לעשות? כמה זמן?
אסיר
טירונות. כן, סיימתי.
היו"ר דני דנון
סיימת טירונות.
אסיר
ו…
היו"ר דני דנון
ההורים שלך עובדים?
אסיר
לא, אמא שלי לא עובדת, אבא שלי עובד ארבע שעות ב…
היו"ר דני דנון
לכמה זמן נשפטת?
אסיר
80 יום.
היו"ר דני דנון
ומה תעשה אחרי שתסיים את המאסר?
אסיר
אני רוצה לצאת מהצבא.
היו"ר דני דנון
לצאת מהצבא. ואם יגידו לך לחזור לגולני או לחזור למקום אחר, מה יקרה?
אסיר
...
היו"ר דני דנון
רצית לומר משהו? מישהו פה רצה.
אסיר
זה חבל מאוד שפשוט זה קורה מעצמו שהחיים מביאים אותך למצב שאתה חייב לעשות בחירה. אם אתה מגיע לצבא, אז בעצם אין לך בית לחזור אליו, ואם אתה הולך לפרנס את עצמך, אז אתה בעצם עובר על החוק, וקשה מאוד לאנשים צעירים, בגיל שלנו, להגיע להחלטות חכמות בנושא הזה כשהם לא יודעים את החוק והם לא מבינים את השירות הצבאי והם לא מבינים איך מתנהלים בצבא בכלל. כשגם גורמי הסיוע שלך הם גם בעצם, משקיות ת"ש או אחרים, הם גם לא תמיד הכי מבינים. אני יודע, יש קצינות מעליהם שקצת יותר בקיאות בעניין, אבל זה קשה כשבחור בן 18 שהוא חייל בודד למשל, או ממשפחה שהיא עם קשיים כלכליים, הוא קרוע, הוא לא יודע מה לעשות.
היו"ר דני דנון
יש פה מישהו שהוא חייל בודד? תרימו את היד. ההורים שלכם לא בארץ?
אסיר
היו"ר דני דנון
ואתם מוכרים כחיילים בודדים ומקבלים שכר דירה?
אסיר
אני לא… אני רוצה לעזוב את הארץ ואני רוצה לגור ב…
היו"ר דני דנון
מתי עלית לארץ?
אסיר
לפני 9 שנים.
היו"ר דני דנון
מישהו מהצוות רוצה לומר משהו? אני אשאל אותך שאלות, כמה זמן יש לך מול החיילים?
חיילת מהסגל
בערך שעתיים ביום, מראשון עד חמישי. וגם כל הזמן שאני עולה לפלוגה, שהוא לא פורמלי.
היו"ר דני דנון
וזה מול הקבוצה הזאת, או שיש עוד קבוצות שמתחלפות?
חיילת מהסגל
כעיקרון ספציפית זה שיעור שנבנה במיוחד לקבוצת עלייה. בדרך כלל הסדנאות האלה נקבעות לפי הזמן שחייל יכול להישאר, כדי שהוא לא יעזוב את הסדנה מוקדם. אני אחראית בדרך כלל על פלוגה א', מה שאומר ששיעור התחלופה הוא די גבוה, כי חיילים משתחררים, אבל בפלוגות ב' ו-ג' יש תהליך יותר ארוך איתם.
יגאל אמיתי
מה העברת היום?
חיילת מהסגל
היום זה השיעור השני שלי. בבוקר סיימתי סדנת מחתרות, נפתלי היה בסדנא, והיום אנחנו מדברים קצת על נושא קיבוץ גלויות, תרבויות, קליטה בארץ וכור ההיתוך לעומת...
היו"ר דני דנון
תודה.

עוד מישהו רוצה לומר משהו?
אסיר
…נתנו לנו סדנאות לכל הדברים, זה חשוב. ועכשיו אני כבר שבוע לומד איתה, למדתי הרבה דברים, על היסטוריה של העם שלנו… אבל במשך השבוע למדתי הרבה דברים.
היו"ר דני דנון
מה ההורים שלכם אומרים? נגיד ההורים שלך, אתה מדבר איתם בטלפון? מותר לכם לדבר בטלפון?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
כל כמה זמן? כל יום מותר?
אסיר
היו"ר דני דנון
אתה מדבר עם ההורים שלך בטלפון?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
מה הם אומרים לך שאתה פה?
אסיר
לא, פשוט הם לא מבינים איך מתנהל הצבא.
היו"ר דני דנון
הם יודעים שאתה נמצא בבית כלא?
אסיר
הם יודעים שאני נמצא בכלא, אבל הם לא אומרים לנו שום דבר כי אני יותר טוב גם, כי הם לא אומרים…
היו"ר דני דנון
יש פה מישהו שההורים שלו לא יודעים שהוא נמצא פה? ההורים שלך בארץ. איפה הם?
אסיר
ברוסיה.
היו"ר דני דנון
אז מבחינתם אתה בצבא כרגע.
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
ומי מהמשפחה שלך יודע שאתה פה?
אסיר
אף אחד לא יודע שאני פה.
אסיר
כי זה שונה גם, רוסיה ישראל, כלא, זה קצת… שמה ישמעו כלא, יכולים לחטוף ג'ננה.
אסיר
זה לא כמו כלא, מבחינתי זה כמו… בית הספר שלמדתי, היה יותר גרוע.
היו"ר דני דנון
עלית בנעל"ה?
אסיר
סל"ע.
היו"ר דני דנון
ואין לך בני משפחה בארץ כרגע?
אסיר
אין.
היו"ר דני דנון
והמשפחה שלך ברוסיה, אתה מדבר איתם כל כמה זמן?
אסיר
אני לא ביחס ממש ממש טוב עם המשפחה שלי ברוסיה. אבל רציתי להגיד משהו, שאתה שומע רק כאילו דברים רעים, שהכל רע, ומבחינתי אני חייל בודד ואני מקבל שכר דירה, מקבל כל מה שביקשתי מהצבא ובשבילי באמת כאילו לשרת ול…
היו"ר דני דנון
יש לך דירה שאתה שוכר עכשיו?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
וכשאתה בכלא שכר הדירה שלך לא משולם, מי משלם עכשיו את שכר הדירה כשאתה פה?
אסיר
אני אסתדר.
היו"ר דני דנון
ואתה פה גם על עריקות?
אסיר
אלימות.
היו"ר דני דנון
לכמה זמן?
אסיר
20 יום.
היו"ר דני דנון
ואיפה אתה משרת?
אסיר
הנדסה קרבית.
היו"ר דני דנון
מי יודע שאתה פה? המשפחה שלך לא פה, חברים שלך, מי---
אסיר
חברים יודעים.
היו"ר דני דנון
חברים מהיחידה יודעים.
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
וכשאתה מתקשר מפה, למי אתה מתקשר?
אסיר
אף פעם לא התקשרתי.
היו"ר דני דנון
אתה לא התקשרת. אז אתה יכול להעביר את זמן הטלפון למישהו אחר.
אסיר
לא… אתה מתקשר כמה שאתה צריך.
היו"ר דני דנון
אפשר מתי שרוצים.

רק שאלה אחרונה, בקשר לביקורים. מי פה קיבל ביקור של המשפחה שלו? של מי קיבלת?
אסיר
היו"ר דני דנון
של אמא שלך? מתי זה היה?
אסיר
היו"ר דני דנון
ואיך זה היה? זו פעם ראשונה שהיא באה לפה?
אסיר
בכלא הזה, כן. בכלא 4…
היו"ר דני דנון
על מה?
אסיר
על מה אני פה? על עריקות.
היו"ר דני דנון
טוב, אני רוצה להודות לכם, ששיתפתם אותנו בדברים. היה חשוב לנו מאוד לשמוע את זה מהפה שלכם. אנחנו שומעים את זה מהמפקדים וקוראים את הניירות, אבל כשפוגשים אתכם יש לזה אפקט הרבה יותר משמעותי בשבילנו ואני מקווה שיפחיתו לכם כמה שיותר ימים---
אסיר
תגיד איזה מלה.
אסיר
נקווה שנעזור לבאים, לאלה שיבואו אחרינו.
היו"ר דני דנון
כן, זאת הכוונה. אם אפשר יהיה, בזכות הביקור הזה, שפחות עולה אחד יגיע למתקן כליאה צבאי, אז עשינו את שלנו בביקור הזה, וגם אנחנו, חשוב לראות איך מחדירים לצה"ל יותר טוב את העולים החדשים. אז אני רוצה להודות לכם.
מישהו רוצה לצאת לחופשה בשבת, או שכולם נשארים פה?
אסיר
אני לא יוצא לחופשה, מחר הוא הולך הבית.
היו"ר דני דנון
אתה משתחרר? שיהיה לך בהצלחה.
אסיר
תודה.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.
היו"ר דני דנון
אנחנו פה בסיור של ועדת העלייה והקליטה. יש לי כמה שאלות לשאול אתכם, נתחיל איתך. איך קוראים לך?
אסיר
יצחק.
היו"ר דני דנון
מאיפה אתה בארץ?
יצחק
פרדס חנה.
היו"ר דני דנון
אתה שפוט פה על עריקות?
יצחק
כן.
היו"ר דני דנון
מה קרה?
יצחק
שלושה חודשים עריקות על בעיות משפחתיות.
היו"ר דני דנון
תספר לי, הגעת לבקו"ם, מה קרה בבקו"ם?
יצחק
נשלחתי לטירונות ומשם עריקות.
היו"ר דני דנון
מיד אחרי הטירונות?
יצחק
כן.
היו"ר דני דנון
זאת אומרת לא עברת קורס או משהו.
יצחק
לא, כלום.
היו"ר דני דנון
כמה זמן עריקות?
יצחק
שלושה חודשים.
היו"ר דני דנון
ולכמה אתה שפוט?
יצחק
40 יום.
היו"ר דני דנון
מתי הגעת לפה?
יצחק
לפני שבועיים וחצי.
היו"ר דני דנון
ומה יקרה כשתסיים פה את המאסר?
יצחק
חוזר לצבא.
היו"ר דני דנון
והבעיות בבית ממשיכות?
יצחק
כן.
היו"ר דני דנון
אז מה יקרה אז?
יצחק
אני אבקש שיעזרו.
היו"ר דני דנון
איך אפשר לעזור? אם עכשיו היית יכול לבקש משהו מהצבא, מה היית מבקש?
יצחק
יותר חופשות. וזהו.
היו"ר דני דנון
מה שאתה רוצה זה לסיים את הצבא, אבל לעשות את זה במקום שיהיה לך נח.
יצחק
כן.
היו"ר דני דנון
תודה.

מה שמך?
אסיר
מאור.
היו"ר דני דנון
מאיפה אתה? ו---
מאור
נפקדות 18 יום.
היו"ר דני דנון
מה קרה?
מאור
גם בעיות. אמא עברה ניתוח.
היו"ר דני דנון
איפה אתה משרת?
מאור
בשלישות רמת גן.
היו"ר דני דנון
ואמרת למפקד, 'יש לאמא שלי ניתוח ואני רוצה להיות בבית'? או שלא אמרת?
מאור
אמרתי, שלחתי לו טפסים והוא סירב, הייתי צריך לסגור את פסח וקרה איתו בלגנים ואחרי זה הוא שפט אותי.
היו"ר דני דנון
אתה מדבר איתי על פסח?
מאור
הפסח הזה, הוא רצה שאני אסגור אותו.
היו"ר דני דנון
אוקי, זה ממש עכשיו. מתי נשפטת?
מאור
לפני שבועיים.
היו"ר דני דנון
ומתי אתה משתחרר מפה?
מאור
ביום שני הקרוב.
היו"ר דני דנון
ואיך אמא שלך הגיבה? קודם כל מה שלומה?
מאור
ברוך ה', בסדר.
היו"ר דני דנון
ואיך היא הגיבה על זה?
מאור
אני לא יודע כל כך, אני יודע שהיא שולחת טפסים ומכתבים.
היו"ר דני דנון
דיברת איתה בטלפון? עשית את זה בשבילה בעצם. כדי להיות איתה.
מאור
כן, יותר נכון…
היו"ר דני דנון
והתוצאה עכשיו שאתה פחות רואה אותה והיא רואה אותך פחות.
מאור
אפשר להגיד. טעות שלי, על טעויות משלמים.
היו"ר דני דנון
מי פה עולה חדש? יש פה מישהו שהוא עולה חדש? יש פה מישהו עולה חדש, שהגיע לאחרונה, או היום?
קריאה
יש מישהו שהגיע לכאן בימים האחרונים, לכלא 6?
היו"ר דני דנון
מאיפה אתה?
אסיר
קרית גת.
היו"ר דני דנון
ומתי הגעת לפה?
אסיר
לפני יומיים.
היו"ר דני דנון
פעם ראשונה במתקן כליאה? על מה היית?
אסיר
היו"ר דני דנון
אתה יכול---
אסיר
לא יודע. ביקשתי ללכת ללמוד---
היו"ר דני דנון
רגע, אתה הגעת לבקו"ם? מתי?
אסיר
ב-22 לחודש.
היו"ר דני דנון
ממש עכשיו.
אסיר
כן. הגעתי, ואז סירבתי.
היו"ר דני דנון
הגעת לבקו"ם, אמרת שאתה מסרב להתגייס?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
על איזה רקע?
אסיר
כל מיני סיבות.
היו"ר דני דנון
לא, אבל זה רקע של בעיות בבית, אידיאולוגיה?
אסיר
אידיאולוגיה…
היו"ר דני דנון
הם אמרו לך שהם לא מסכימים לזה, ואתה עוד לא נשפטת.
אסיר
נשפטתי ל-20 יום. לא יודע אם זה יהיה...
היו"ר דני דנון
והודעת למשפחה שלך?
אסיר
כן.
היו"ר דני דנון
ומה יקרה אחרי 20 יום?
אסיר
אני חושב שאני אחזור לבקו"ם, לעשות עוד פעם.
היו"ר דני דנון
וממה שאתה שומע מאנשים שעשו את זה בעבר, כמה זמן התהליך הזה יהיה?
אסיר
לפחות 140 יום.
היו"ר דני דנון
זאת אומרת אתה מבחינתך מכין את עצמך כרגע להיות ארבעה-חמישה חודשים פה, או במקום אחר, ואז ישחררו אותך.
אסיר
נכון.
היו"ר דני דנון
יש לך מישהו במשפחה שעבר את התהליך הזה?
אסיר
לא.
היו"ר דני דנון
אתה הראשון. איך הגיע לך הרעיון?
אסיר
לא יודע.
היו"ר דני דנון
תודה רבה.

אני רוצה ברשותכם להתייחס רק לנקודה אחת וזה לגבי ההשקעה במלש"בים. אני רואה את ההשקעה שאנחנו משקיעים בילדים האלה, המון כסף, המון זמן, המון אנרגיות, השאלה אם עם השקעה מקדמית, לא היינו מצמצמים את הכמות של העולים, בייחוד יוצאי אתיופיה.
מאיר אוחנה
הם התגלגלו טרם גיוסם. זה החברה הישראלית, מוסדות החינוך, דרך כל הערוצים האלה ברור שאם היתה להם הכנה לצה"ל, להבין, חלק מהם לא מבינים לאן הם מגיעים. אין לי ספק שאם היתה הכנה מוקדמת, דווקא של האוכלוסייה הזו, היו עושים את זה בבתי ספר או באותם מתנ"סים, פנימיות, אין לי ספק שהיינו רואים אחוזים יותר מעטים פה בבתי הכלא.
היו"ר דני דנון
השאלה אם לא בהליך המיון, כמו שעכשיו ראש אגף כח אדם הוציא את הנוהל הזה.
כרמית נפתלי
אני חייבת לציין שבהכנה לצה"ל יש פעילויות, לא מספקות ולא---
היו"ר דני דנון
אני מדבר על משהו שהוא שיטתי. זאת אומרת שיוצא אתיופיה---
מאיר אוחנה
לקחת את האוכלוסייה הזו ממוקדת?
היו"ר דני דנון
כן, הוא מגיע ללשכת גיוס, מכניסים אותו לאיזה שהוא צינור שונה, שמדבר איתו, מאבחן אותו.
כרמית נפתלי
אז בני העדה האתיופית עוברים תהליך קצת אחר. שוב, חלק מההנחיות של ראש אגף כח אדם זה לסיים מקסימום בני העדה האתיופית את כל תהליכי הת"ש עד יום הגיוס שלהם. זאת אומרת שכשהוא מתגייס, ביום הגיוס הוא כבר מתחיל לקבל את ההטבות שלו. יש פעילות נרחבת ומעמיקה בנושא הזה, שהתחילה ממש לאחרונה.
יעקב דנון
אני יכול להשלים.
כרמית נפתלי
משרד הקליטה שותף.
יעקב דנון
במסגרת מוקדי הקליטה, זה הפך להיות עיקר תפקידו, תפקיד ליבה, לקשר לפני הגיוס, לאתר אותו---
היו"ר דני דנון
יעקב, זה לא מה שאני מחפש. אני מחפש שבלשכת הגיוס יעברו בדלת מסוימת.
יעקב דנון
דיברת על שלב ההכנה.
היו"ר דני דנון
כן, אבל מוקדי קליטה והכנה לצה"ל וכל זה, הכל מצוין, אבל זה לא משהו שמחייב שכל מתגייס... כי הרבה מהחבר'ה שראינו פה הם... עם הכוונה יותר נכונה היינו חוסכים הרבה עוגמת נפש להם והרבה כסף לנו, למערכת.
יעקב דנון
על זה מדובר באמת. על ליווי של אנשים בתוך הקהילה, בני העדה, שיכולים להיות גם האוזן הקשבת וגם---
היו"ר דני דנון
אבל זה מחייב?
יעקב דנון
זה לא מסגרת מחייבת.
היו"ר דני דנון
למה שהמלש"ב יגיע למוקד הקליטה ויגיד 'אני מתגייס עוד שנה ואני רוצה ככה וככה'.
יעקב דנון
את זה מלמדים אותו לעשות. הוא מכיר את המשפחה, הוא מכיר את ההורים. הוא מכיר את המערכת.
היו"ר דני דנון
לא, ברור לי שאם הוא מגיע למוקד ורוצה להתייעץ, הוא יקבל מענה, בכל הארץ. אני חושב שיש הרבה שלא מגיעים למוקד.
יעקב דנון
כן, אז עושים אירועים.
היו"ר דני דנון
אני מחפש שזה יהיה בנוהל, בנוהל מחייב, שאתה מעביר אותו איזה שהוא צ'ק ליסט ואז אתה עולה על הבעיות ואז אתה חוסך דברים.
יעקב דנון
זה הרעיון. באחד על אחד זה הרעיון, שאתה עובר איתו כל דבר ודבר, האם הוא קיבל את הצו הראשון, אוקי, מה הוא עשה עם זה, התייצב, לא התייצב---
היו"ר דני דנון
אתם לא הנקודה, יעקב, אני מדבר על המערכת הצבאית, מערכת הסינון של המלש"בים, שצריך לבדוק אותה, כרמית, על בניית נוהל נפרד, ייחודי, לעולים יוצאי אתיופיה. גם לא מדובר על כמויות שהמערכת לא יודעת להתמודד איתן, ובנוהל הזה אתם צריכים לעשות את הסינון ואז אפשר יהיה לעלות על הבעיות בשלב הרבה יותר מוקדם, לתת מענה יותר טוב, כי חבל. מבחינת כל האנרגיות שאנחנו משקיעים פה, אפשר היה להוריד את מספר הכלואים בסינון המוקדם הזה.
מאיר אוחנה
לגבי הנוהל החדש שיצא, הביאו לי את זה. הנוהל החדש מגדיר שחובת ביקור מפקד לחייל עולה חדש ולחייל בן העדה האתיופית - תוך חודשיים מיום קליטתו ביחידה. זאת אומרת תוך חודשיים הוא חייב לבקר אותו ואחר כך אחת לשנה. זה גם נוהל מחייב שייכנס לפקודות מטכ"ל רלוונטיות.

הדבר השני זה ראיון מפקד. במסגרת ראיונות לאוכלוסיות מיוחדות. יש אוכלוסיות מיוחדות, חיילים בודדים, בנים יחידים וכדומה, נקבע כי חיילים בני העדה האתיופית ירואיינו על ידי מפקד אחת לחצי שנה. הנושא הזה עוגן כבר בפקודת מטכ"ל, קליטת חייל חדש ביחידה.

דבר שלישי, נוהל סגירת בקשות. כדי שהוא יקבל סיוע כלכלי וכולי הוא צריך לספק כל מיני אישורים, וכנראה באוכלוסייה של בני העדה האתיופית קשה להם להביא אישור, הבנה, לא הבנה, אז גם כאן הולכים איתם לקולא בעניין הזה, לא 'לא הבאת אישור, אז אין טיפול', אלא לנסות למצות את זה יותר.

אלה הכללים החדשים שהכניס ראש אגף כח אדם בתחום הזה של האוכלוסייה האתיופית, ובכלל בעולים.
היו"ר דני דנון
אני רוצה להודות לכולם על הביקור, על הזמן ועל ההקדשה. אני רק מבקש מבחינת המעקב, כי אנחנו התחלנו פה תהליך שהוא תהליך מבורך, לחשוב עם ראש אגף כח אדם על העניין של המלש"בים. זאת אומרת אולי לעשות נוהל ייחודי למלש"בים יוצאי העדה האתיופית.
מאיר אוחנה
טרם גיוסם. אני מבין. זה גם בשיטת המניעה, ואז זה ימנע מראש, אם האבחון יהיה נכון לפני. חצי שנה-שנה, אם אני מבין נכון, זה מה שאתה מתכוון?
היו"ר דני דנון
כן.
מאיר אוחנה
נניח לקחת אותם כשהם מגיעים לצו שני, לקחת אותם כבר אז כפרויקט מיוחד ואז לראות מי יכול לעבור במסננת לצה"ל ומי אולי כדאי לא להכניס אותו.
היו"ר דני דנון
כן. לתת את ההכוונה הנכונה.
יעקב דנון
אני לא יודע אם שמתם לב, אבל נתקלנו בזה גם כאן, מאחד החיילים, שהוא בן למשפחה חד הורית והוא עולה, גם בביקור של השרה בכלא 4, הסוגיה הזו היא סוגיה, אני חושב, שטוב יהיה שנשים עליה פוקוס, כי אין דין משרת למשפחה חד הורית עולה חדש, כמו בוותיקים. פה מדובר במישהו שנמצא בתוך מסגרת משפחתית שמראש התנאים הכלכליים שלו להישרדות, להתנהלות יומיומית של האמא, האמא והבת, או האחות הנוספת, הם ממש על הפנים. אם הבחינה של הצבא למי זכאי לתשלומי משפחה, לדוגמה, על פי מבחן הכנסה, ולא לוקחים בחשבון את העובדה שיש פה הוצאה לשכר דירה, כי בטח היא לא בעלת דירה, אם היא גרה במרכז הארץ בוודאי, ואז אני מבין יותר לעומק את העניין הזה שהוא עושה נפקדות כדי לעזור למשפחה בבית. אני חושב שהסוגיה הזאת צריכה עיון מחדש בקרב הצבא לבחינה נוספת. זה יכול לפתור, כי אנחנו ראינו את זה כבעיה חמורה דווקא לגבי הקבוצה הזו. יש כל מיני, יש משתמטים ויש... בכל המקומות, אבל פה לגבי החד הוריות, אני חושב שזה איכשהו עבר לנו בין ה...
היו"ר דני דנון
בסדר גמור.

אני רוצה לסיים. אנחנו נקיים דיון המשך תוך 90 יום, שבו נבקש מראש אגף כח אדם להציג את ההמלצות, או המסקנות של צוות שהוא יקים, בנושא של המלש"בים יוצאי העדה האתיופית, וגם תהיה התייחסות לגבי בנים למשפחות חד הוריות, שפה יש בעיה אחרת, שלמפקד בשטח לפעמים קשה לתת מענה לחייל שאומר 'אני צריך לעזור בבית', כי זה דבר שקשה לכמת אותו מבחינת הרגישות.

אני רוצה שוב להודות לכם, תמשיכו בעבודה הטובה שאתם עושים ושיהיו לכם פחות כלואים, זה הכי חשוב. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

קוד המקור של הנתונים