ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/03/2011

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת), התש''ע-2009

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
29
הוועדה המשותפת עבודה-כנסת

לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

(תיקון –נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת)

22.03.2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המשותפת עבודה-כנסת

לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת)

מיום שני, ט"ז באדר ב' תשע"א (22 במרס 2011), שעה: 09:00
סדר היום
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה


מייעצת), התש"ע-2009, של חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/1762)
נכחו
חברי הוועדה: משה (מוץ) מטלון – היו"ר

יריב לוין – יו"ר ועדת הכנסת

אחמד טיבי

עפו אגבאריה

רחל אדטו

ישראל אייכלר
מוזמנים
ג'נט שלום – ע. ראשי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דבורה אליעזר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עדי ליברוס – משרד המשפטים

דן אורן – משרד המשפטים

אייל זנדברג – משרד המשפטים

אורי מיכאל – דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה

מייעצת), התש"ע-2009, של חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/1762)
היו"ר משה (מוץ) מטלון
בוקר טוב לכולם. אנחנו נקיים פה ישיבת המשך בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה של חבר הכנסת אחמד טיבי. אנחנו סיימנו את הישיבה הקודמת כאשר ביקשנו לקבל את רשימת הרכב המועצה.
ג'נט שלום
אני כבר שלחתי לכם במייל.
וילמה מאור
כן, כן. קיבלנו – זה בסדר.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אמרתי במה סיימנו כדי לרענן לכולם את הזיכרון. ואכן, קיבלנו. למעט יושב-ראש הוועדה, כולם קיבלו. אבל, אני קיבלתי הבוקר וזה בסדר. מכל מקום, זה היה יכול לקרות. כולנו בסופו של יום ובתחילתו של יום רק בני אדם, וזה בסדר גמור.


חבר הכנסת יריב לוין, אתה ביקשת רשות דיבור. אבל, אני תמיד רוצה לתת למציע החוק את זכות הראשונים. גם לי יש מספר הערות, אבל בוא תתחיל. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי
בוקר טוב. אדוני היושב-ראש היושב-ראש, כפי שסיימנו בנקודה הקודמת, אני רואה שבנוסח החדש שמציעה הממשלה כתוב - - -
נעה בן שבת
למעשה, הנוסח הוא הנוסח שאנחנו בלשכה המשפטית ניסינו לגבש לאחר ההערות וההצעות שהועלו.
אחמד טיבי
אם כן, הנוסח של הלשכה המשפטית, ואני מניח שגם הממשלה וגם אני תומכים בו. הנוסח אומר: "ובלבד שאחד מהם לפחות הוא נציג מקרב האוכלוסייה הערבית של ארגון העוסק בקידום הזכויות כאמור של האוכלוסייה הערבית. לעניין זה – סעיף האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית". כלומר, מה שיש בחוק כיום בספר החוקים. זו היתה מטרת החוק. מטרת החוק הזה היא לא להרכיב עליה שום דבר נוסף שיעמיס עליה, ולמעשה ישתק אותה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש שנתכנס בישיבה הזאת להחלטה הזאת בתמיכה הממשלה, ולא להעמיס על החוק שום דבר. אם עמיתי, חבר הכנסת יריב לוין, רוצה להציע הצעות אחרות, נא להציע הצעת חוק אחרת, ולגייס לה תמיכה. הוא מסוגל, הוא יושב-ראש ועדת כנסת. הוא נציג מפלגת השלטון, לפחות בשנה-שנה וחצי הקרובות. עדיף שהדברים יתנהלו כך באופן הוגן, אלא אם יש מטרה לעשות לי תרגיל, ולהקפיא את החוק, ולשתק את קידומו.


לכן, אני גם פונה אליך כיושב-ראש הוועדה. ההגינות הפרלמנטארית גם בין אנשים יריבים, ובין סיעות יריבות, היא שתוביל את כולנו במעשה חקיקה. תודה רבה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אני מודה לך מאוד. חבר הכנסת לוין, בבקשה.
יריב לוין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מוכרח לומר שאנחנו כולנו חייבים – ואני אומר את זה בלי ציניות – תודה לחבר הכנסת טיבי שהאיר זווית ונקודה שאולי לא היינו מגיעים אליה בדרך אחרת. בדיוק בגלל זה ישנו הליך של קריאה טרומית שהוא הליך שבו מובא איזשהו רעיון עקרוני, ואחר כך ידוע שבין הקריאה הטרומית לקריאה הראשונה ואחר כך לקריאה השנייה והשלישית נעשים שינויים, נעשות הרחבות, נעשים צמצומים. בוודאי שלא רק שהדבר הזה הוא בגדר סמכותנו, אלא לטעמי בגדר חובתנו על מנת להגיע לתוצאה רצויה – נדמה לי, שהיא תוצאה שלא יכולה להיות עליה מחלוקת של ועדה - והיא תהיה מאוזנת ותיתן ייצוג וביטוי לכל הגורמים שצריכים לבוא לידי ביטוי, ושהנציבות החשובה הזאת אמורה לטפל בהם.


קודם כל, אני רוצה להודות לעו"ד שלום שהעבירה לנו באמת את הרשימה. כאשר הסתכלתי על הרשימה מתגלה התמונה בה למעשה ישנם שני מגזרים שיש להם ייצוג משמעותי: הנשים והערבים. לגבי הנשים – ישנה בתוך נציגי משרד הממשלה נציגה של הרשות לקידום מעמד האישה, נציגה בתוך ארגוני העובדים של יושבת-ראש גמלאיות נעמ"ת, נציגה של שדולת הנשים. גם בקרב המומחים, לפחות על-פי הנתונים כאן, ישנה לפחות מומחית אחת שההתמחות שלה היא נשים בשוק העבודה – פרופסור מור. אגב, אני מכיר כאן חלק מהאנשים גם באופן אישי. לדוגמה, עו"ד אורנה לין שגם היא ידועה בהתמקדות שלה בתחום השוויון, בפרט השוויון התעסוקתי של נשים.


הצד השני הוא הנושא של ייצוג המגזר הערבי. כפי שהבנו, מטרת החוק היתה לתקן או לשפר את ייצוגו מחמת שייצוג זה אינו הולם, ואינו מספיק. אני שוב חוזר לדברים שהיו בישיבה הקודמת. מתברר כאן שנמצאים מספר נציגים שלמעשה עוסקים בדיוק בתחום הזה. החל מנציג של ארגון "מוסאוה", המשך בנציג של עמותת "סיכוי". הוצאתי מאתר האינטרנט של העמותה ושם כתוב כי עמותת "סיכוי" היא ארגון חברה אזרחית משותף ליהודים וערבים במטרה לקדם שוויון מלא בין האזרחים הערבים הפלסטינים לאזרחים היהודים בישראל. אחר כך יש לנו נציגה מטעם "קו משווה". מה זה "קו משווה"? מי אנחנו? "קו משווה" היא עמותה שמטרתה לאפשר לאקדמאים ערבים לעבוד במקצוע שלהם. כלומר, עוד נציג שעוסק לחלוטין ובאופן בלעדי בסוגיה של הציבור הערבי. גם האגודה לזכויות האזרח מבית היוצר של הקרן החדשה. אנחנו מכירים את הפעילות שלה, ואת נציגיה שהופיעו רק לאחרונה בדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין חוק אחר. הם הבהירו בדיוק לאיזה אוכלוסייה הם דואגים, ומה הקווים המנחים שעל-פיהם הם פועלים. לפיכך, יש לנו לפחות על פניו כבר במצב הקיים כאן, לפחות ארבעה נציגים שמייצגים ופועלים למען תעסוקתו של הציבור הערבי. גם שוב בקרב המומחים, אני יכול לומר שוב מידיעה אישית שיש כאן לפחות אדם אחד שעמדותיו ועיסוקו הם בוודאי מוכוונים גם למטרה הזאת, שהיא איננה שלילית, אגב, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
האם אתה בדקת מה כל אחד בוחר?
יריב לוין
אני לא צריך לבדוק מה הוא בוחר. אני בדקתי במה עוסק כל אחד ולא במה הוא בוחר. זה לא ענייני מה הוא בוחר. אותי מעניין במה הוא עוסק.
אחמד טיבי
לא, מה דעתו.
יריב לוין
לא מה דעתו.
אחמד טיבי
חבר הכנסת יריב לוין סוקר את הרשימה, ואומר לנו מה דעתו של כל אחד.
יריב לוין
לא דעתו. אני אומר במה הוא עוסק.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
הוא אומר את מה הוא מייצג, לא אמר מה דעתו.
אחמד טיבי
מה זה ועדה של מקארתי?
יריב לוין
כשעמותת "קו משווה" - - -
אחמד טיבי
מה הבעיה שיש נציג לאגודה לזכויות האזרח שהוא עו"ד דן יקיר? למה חייבים לציין את זה?
יריב לוין
לא אמרתי שיש בעיה. אגב, בעיניי יש בעיה. אבל, לא אמרתי שיש בעיה, אלא התייחסתי למה עוסקות העמותות ועוסקים האנשים שיושבים בוועדה הזאת, והבאתי תמונה.
אחמד טיבי
אם נוציא את אלה, איזה סוג של עמותות אתה רוצה?
יריב לוין
עכשיו מכוון חבר הכנסת טיבי בדיוק למקום שאליו רציתי להגיע. מעניין שהרעיון הזה עולה אצלך באופן זה. רבותי, ההרכב הוא הרכב בלתי שוויוני לחלוטין – ושוב, אחרי שראינו את הרשימה הדברים האלה ברורים לחלוטין - כי אין כאן נציגות לשורה ארוכה של מגזרים שאמורים להיות מטופלים על-ידי נציבות שוויון זכויות ולהיות מיוצגים גם בוועדה המייעצת. זאת לא רשימה סגורה. אבל, לפחות עד כמה שאני יכול להעריך זה כולל גורמים כמו נציגות של הציבור החרדי. אני רוצה להזכיר שהנושא של תעסוקה בציבור החרדי הוא יעד תעסוקה מרכזי של הממשלה גם, והציבור הזה בכלל לא בא לידי ביטוי. כמו כן, ציבור העולים מאתיופיה, ציבור העולים ממדינות חבר העמים, ציבור המשרתים במילואים, וכמובן גם הציבור הדרוזי כפי שהדגשתי בישיבה הקודמת. אני רוצה לומר ששוחחתי בעניין הזה גם עם חבר הכנסת חמד עמאר וגם עם חבר הכנסת מגלי והבה, ושניהם הביעו באופן חד-משמעי את עמדתם שראוי שלציבור הדרוזי יהיה נציג נפרד ועצמאי שייצג את הציבור הזה, ולא תחת כנפי מגזר כזה או אחר.


זאת שערורייה, ואין לי מילה אחרת אלא לכנות את המצב הקיים כשערורייה. לצערי גם העמדה שגיבשה ועדת השרים בעניין הזה, אני חושב שהיא עמדה לא אחראית ושאינה במקומה. אני מציע שאנחנו נבקש מהממשלה לחזור אלינו עם הרכב חדש מאוזן שנותן ייצוג הולם לכל המגזרים כולם, כולל המגזר הערבי. אבל, ייצוג הולם ושוויוני לכולם, מתוך הבהרה שאנחנו לא מחויבים בתיאום עם הממשלה בעניין הזה. זו לא הצעת חוק, לא שלך, אדוני היושב-ראש, ולא שלי. אם הממשלה לא תבוא עם הצעה הולמת מכיוונה, אני חושב שחובתנו ליזום כאן במסגרת הליך החקיקה הזה הרכב חדש, הולם, שיאפשר לוועדה הזאת באמת לפעול לטובת כלל המגזרים, לרבות המגזר הערבי. אני לא מציע להוציא נציגים של המגזר הערבי. אני מציע לדאוג שיהיה ייצוג הולם ושווה לכולם.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
ראשית, תודה רבה לך. אני רוצה לומר מספר מילים. אל"ף, אתם הייתם אמורים לבוא אלינו היום עם רוח דברים עם כוונותיכם. אמרתם שלא תספיקו להכין איזושהי רשימה, איזושהי תפיסה חדשה, ושאתם צריכים להתייעץ. אבל, אמרתם שתבדקו על רוח הדברים של הרכב הוועדה.


אני חייב לומר פה מספר דברים, והטענות שלי מופנות דווקא אליכם, וחלילה לא לחברי הכנסת מציעי ההצעה, כי מבחינתם הם מציעים הצעה שמייצגת את עמדתם, ואולי היא גם במקום - שיהיה נציג ערבי. אבל, אתם דיברתם פה בזכות השוויון, ואני רואה פה רשימה מפוצלת לשניים: מגדרית ומגזרית – זו הרשימה. אני לא נותן דעתי לדעותיהם של האנשים, זה הרי לא עניין אישי ולא עניין שמי. אני נותן את דעתי למה מייצג כל ארגון פה. זו רשימה שמחולקת למגדר ומגזר. אתם דיברתם פה בפני הוועדה על רשימה שהיא שוויונית והיא נותנת ייצוג כולל לכל חלקי החברה הישראלית. אני לא אחזור על הרשימה, ואני לא אחזור על דבריו של חבר הכנסת לוין. אבל, תראו כמה ארגוני נשים, ותראו כמה ארגונים למגזר הערבי. צודק חבר הכנסת לוין בטענות שלו. אני מרגיש פה ממש כמי שהוטעה על-ידכם. אני בהחלט חושב שחבר הכנסת טיבי בא עם רעיון נכון – שיהיה נציג ערבי. אבל, כשאנחנו מסתכלים פה על הרשימה, מה אתם מבקשים מאיתנו שנעשה? שני חברי כנסת דרוזים דיברו גם איתי. הם אמרו: אנחנו לא רוצים שהערבים ייצגו אותנו. איפה פה כל עניין המילואים שאומר חבר הכנסת יריב? איפה העולים החדשים? תסבירו לי אתם בשם מה דיברתם? בשם איזה שוויון דיברתם? תסבירו לי בשם איזה שוויון? אני אומר לכם מילים קשות: אני מרגיש כמי שהוטעה על-ידיכם. חלילה לא במזיד.
אחמד טיבי
אדוני, איפה ההטעיה?
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אני אומר לך. הם דיברו בשם השוויון, בשם זה שכל המגזרים מיוצגים פה, ואני רואה פה רשימה מוכוונת של שני מגזרים: מגדרי ומגזרי. המגדר הנשי – תסתכל כמה ארגוני נשים, ותסתכל על המגזר הערבי.


מה אתם מבקשים מאיתנו? אז נקבל פה החלטה ונקדם את הצעת החוק של חבר הכנסת אחמד טיבי, ולא קרה כלום. הוספנו חטא על פשע כאשר מגזרים שלמים בחברה הישראלית לא מיוצגים כאן.
אחמד טיבי
האם "חטא על פשע" זו ההגדרה שלך כיושב-ראש הוועדה להצעה שלי?
יריב לוין
כן. בנסיבות האלה – כן.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
ההגדרה היא לא שלך. אתם מוסיפים - אמרתי להם.
אחמד טיבי
לא. אמרת שאם אתם מוסיפים את ההצעה שלי, אנחנו - - -
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לא, לא. אל תגרור אותנו לשם – באמת שלא.
אחמד טיבי
זה מה שאתה אמרת, אדוני. תגיד שזה לא העמדה שלך.
יריב לוין
אין לנו טענות. חבר הכנסת טיבי, אליך אין לנו טענות.
אחמד טיבי
אתם רוצים שאני אמשוך את הצעת החוק?
יריב לוין
לא.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לא.
אחמד טיבי
זה מה שאתם רוצים?
יריב לוין
להיפך, אנחנו מודים לך על הצעת החוק.
אחמד טיבי
תגידו איפה אתם מובילים וזהו.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לא רוצים שתמשוך.
אחמד טיבי
אבל, זו ועדה שההרכב שלה הוא מינוי. אני רוצה נציג ערבי מעוגן בחקיקה – זה מה שאני רוצה, אחד, אחד.
יריב לוין
אנחנו לא מתנגדים.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
תגיד לי, אנחנו התנגדנו לזה? שמעתם פה התנגדות?
אחמד טיבי
אני רואה מה שאתם מציגים, והתייעצתם עם חמד עמאר. תגיד, עם אלוהים התייעצתם? סיעת ישראל ביתנו. הוא הליכוד, תציעו הצעת חוק אחרת. אל תרכיבו את זה על הצעת החוק שלי, הצעת חוק כל-כך אמפירית, כל-כך פשוטה.
יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, אני בנושאים האלה תמיד מתייעץ גם עם חמד עמאר, וגם עם מגלי והבה, שאת שניהם אני מכבד מאוד, וגם עם איוב קרא, ואני אמשיך לעשות את זה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
וגם עם אלוהים מותר להתייעץ.
יריב לוין
אני אמשיך לעשות את זה, לא יעזור לך כלום.
אחמד טיבי
הנה המצלמה שם, תן נאום.
יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, לא צריך לתת נאומים. הניירות מדברים בעד עצמם.
אחמד טיבי
את רוצים להרכיב על הצעת חוק אמפירית ופשוטה שכל הכנסת תמכה בה, את כל השיגעונות של הקואליציה?
יריב לוין
להיפך, אנחנו רוצים ל- - - לך.
דן אורן
אדוני היושב-ראש, - - -
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אתה תקבל רשות דיבור.
דן אורן
לא, - - -
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אתה תקבל רשות דיבור. לא, אתה לא תתפרץ. אתה תקבל רשות דיבור.
דן אורן
אני רוצה ל- - -
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אתה רוצה, ואתה תמתין בסבלנות. אתה תקבל רשות דיבור.
דן אורן
פשוט אני חייב להיות בדיון - - -
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אז אתה תחכה עוד חצי - - -
אחמד טיבי
אני ביקשתי ממנו שיבוא. הוא נמצא בשני דיונים מקבילים. אתם מטיחים בו האשמות, ואתם לא נותנים לו לדבר.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לא, רציתי לתת לך לסיים את דבריך.
אחמד טיבי
אני סיימתי. בבקשה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
בבקשה.
דן אורן
סליחה, אני לא ביקשתי להתפרץ, חלילה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לא, בסדר. אני רציתי לשמור על זכות הדיבור של חבר הכנסת טיבי.
דן אורן
כפי שקורה לפעמים בכנסת, אנחנו חייבים להיות בכמה ועדות באותו זמן.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
רשות הדיבור שלך, אדוני.
דן אורן
לכן, דאגנו לכך שיהיו פה חברי שגם ייצגו את העניין. אבל, כיוון שאני מטפל בעניין מההתחלה, חשבתי לנכון לבקש מאדוני היושב-ראש את רשות הדיבור, ואני מקווה שזה לא קטע יותר מידיי את הדברים שרצה אדוני היושב-ראש להביא בפנינו.


אני חושב שאולי יש פה איזושהי אי-הבנה. ודאי לא היתה שום כוונה להטעות. אמרתי את זה במהלך הדיון הקודם – הרבה פעמים במהלך דיון מתגלים ומתפתחים דברים שאף אחד לא חשב עליהם. אנחנו מקשיבים לכל מה שנאמר באמת בקשב רב, ודווקא בגלל שהדברים הם רציניים אמרנו שכדי לדון בהם בצורה רצינית ולעשות איתם את הצדק הראוי, בטווח זמן של שבוע אנחנו לא נוכל - באמת לא נוכל - לעשות את זה, עם כל הרצון הטוב בעולם. אנחנו צריכים עוד קצת זמן אם באמת רוצים הוראה כמו זו שמופיעה בסוף הנוסח. כלומר, מה שמופיע בחלק הראשון של הנוסח זה דבר שהוא מוסכם על כולם.
יריב לוין
לא, לא. לא מוסכם עליי לחלוטין. אתם תפרידו בין האוכלוסייה הערבית לדרוזית. לא יהיה: לרבות דרוזית, ייגמר הסיפור הזה. יש אוכלוסייה ערבית, יש אוכלוסייה דרוזית ואוכלוסייה צ'רקסית. אתם כמי שאמונים על שוויון זכויות, אמורים להיות הראשונים שיצעקו נגד הדבר הזה.
דן אורן
יורשה לי להשלים.
עפו אגבאריה
מה שאתה אומר זה לא מדיניות חדשה. אתם תמיד רוצים בעד הפרד ומשול.
יריב לוין
לא הפרד ומשול. אנחנו רוצים שהדרוזים והצ'רקסים יקבלו מה שמגיע להם – זה הכול.
עפו אגבאריה
אני פשוט תמיד תוהה איזה אהדה יש לך למגזר הדרוזי.
יריב לוין
תתפלא, דאגה עצומה. אני דואג למי שקשר את גורלו בגורלה של מדינת ישראל.
עפו אגבאריה
אתה כזה ליברל. זה המקרתיזם, ולא הליברליזם. ואם אתה דואג אז תן לו - - -
אחמד טיבי
תביא לו בצבא מה שאתה רוצה, לא - - -. בצבא, בצבא. הם לא מקבלים בגללכם. אתם דפקתם אותם. אתם דופקים את הדרוזים. מי דופק את הדרוזים? הערבים? אתם דופקים אותם.
יריב לוין
לא יעזור שום דבר, לא יעזור שום דבר, לא יעזור שום דבר.
אחמד טיבי
בתי-הקברות שלהם אומרים שאתם דופקים אותם.
עפו אגבאריה
אתם רוצים אותם רק - - -
אחמד טיבי
- - -ובתי-קברות – זה מה שאתם עושים עם הדרוזים. אתם מקפחים את הדרוזים שנה אחרי שנה. המקומות המפותחים ביותר שלהם זה בתי-הקברות שלהם. אתם תקפצו, אתם מפלגת שלטון, אתם והעסקנים שלכם שאתה מדבר עליהם.
יריב לוין
אתם יכולים לצעוק כמה שאתם - - -
עפו אגבאריה
איזה יפה נפש אתה נראה. רק עכשיו ראינו מה היה בעוספייה. מה היה בעוספייה? אם היה דבר כזה קורה למישהו יהודי, הייתם מקימים זעקה.
אחמד טיבי
תביא לדרוזים תקציבים. למה אתם לא מביא להם תקציבים? אתה בא על הצעה אמפירית?
יריב לוין
אתם יכולים לצעוק כמה שאתם רוצים. אנחנו נמנה נציג דרוזי בנפרד. לא יהיה יותר מצב שבו הדרוזים יהיו תלויים ברצון הטוב שלכם, לא יהיה.
עפו אגבאריה
תמנה שר דרוזי. אפילו את זה אתם לא עושים.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אתם רוצים שאני אסגור את הישיבה? חבר הכנסת לוין, רשות הדיבור לדן ממשרד המשפטים. אני מבקש לא להפריע לו. אני אסגור את הישיבה. אני אסגור את הישיבה, ואני לא רוצה לסגור.
אחמד טיבי
זו המטרה הרי.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לא שלי.
יריב לוין
לא, ממש לא. אנחנו מודים לך שהבאת לך את העניין הזה. מודים לך.
אחמד טיבי
אני רואה לאיפה אתה מוביל.
עפו אגבאריה
תציע שר דרוזי. למה אתם לא מציעים?
יריב לוין
אני בעד שר דרוזי.
עפו אגבאריה
אתה בעד רק במס שפתיים, רק במס שפתיים.
יריב לוין
אני קורא לראש הממשלה למנות את חברי איוב קרא לשר.
עפו אגבאריה
אתם רק במס שפתיים. את זה אתם לא תעשו, את זה אתם לא תעשו.
יריב לוין
ואתה תצביע בעדו, נכון? כשנביא את המינוי שלו אתה תצביע בעדו, נכון?
עפו אגבאריה
אני אצביע בעדו לראש הממשלה.
יריב לוין
כן, גם אני.
עפו אגבאריה
אתה לא.
יריב לוין
אני כן. תתפלא, תתפלא.
עפו אגבאריה
ראש ממשלה אפילו מעדות המזרח לא יכול להיות לפי התפיסה שלך.
יריב לוין
קשקוש.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
חבר הכנסת אגבאריה, יריב לוין.
עפו אגבאריה
אנחנו מכירים אותם, רק מהפרצוף מכירים אותם.
יריב לוין
מאיפה אתה מכיר? מאיפה אתה מכיר?
עפו אגבאריה
אני לא רואה? מספיק.
יריב לוין
עשית עליהם מחקר רפואי? מאיפה אתה מכיר?
היו"ר משה (מוץ) מטלון
חבר הכנסת אגבאריה, חבר הכנסת לוין.
עפו אגבאריה
לא עשיתי מחקר רפואי. אבל, קראתי מספיק על האופי של אנשים מסוימים, ואתה האופי הזה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
חבר הכנסת לוין, חבר הכנסת אגבאריה.
יריב לוין
אבי אבות הגזענים אתה יכול להיות. תתבייש, תתבייש.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
בבקשה, אדוני. בבקשה.
עפו אגבאריה
אני לא דיברתי על בן אדם, על גזע, ולא על - - -
יריב לוין
- - - על אנשים כמוני.
עפו אגבאריה
כמוך, כן. האופי שלך.
יריב לוין
זו גזענות הכי פשוטה – הכללה. אבל, בסדר.
אחמד טיבי
הוא דיבר על הדעות שלך, ועל האופי שלך שהן פשיסטיות על-פי כל הגדרה.
יריב לוין
אם אני מקבל ממך מחמאה כזאת, מצבי טוב.
אחמד טיבי
תשתמש בזה. תדפיס את זה ותפיץ את זה בין חברי המרכז.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
בבקשה רבה, אדוני.
דן אורן
אני מבקש להמשיך. יכול להיות שאנחנו עושים טעויות. כמי שעוסק בנושאים של שוויון וייצוג הולם הרבה שנים, אני יכול לשים את היד על הלב ולהגיד שאין לי, ואני חושב שאין לנו כוונות רעות, ויש לנו הרבה פעילות בנושא. אנחנו מקשיבים בקשב רב לכל מה שנאמר פה.


אנחנו בסך הכול אומרים משהו פשוט. אם מה שעומד על הפרק עכשיו זה הצעה בצורה שמופיעה בנוסח פה, שיינתן ייצוג הולם לקבוצות נוספות – שוב, עניינית אנחנו לא בשלב שאני יכול להביא לכאן עמדת משרד. כל מה שאנחנו מבקשים, וזאת עמדתנו לגבי השלב הזה בחקיקה, אנחנו אומרים שזה מצריך דיון אצלנו. אנחנו לא נתעכב יותר מידיי זמן. אבל, בוודאי שלא היה בידנו סיפק.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
האם אתה יודע להגיד לנו מה היו השיקולים מאחורי המינויים האלה? האם הנציבה יודעת?
דן אורן
לא, אני לא יודע כי בעניין הזה זה הנציבות. אבל, מה שחשוב מבחינת הליך החקיקה - שיהיה ברור, הממשלה תמכה בהצעת החוק הזאת כמו שהיא עושה תמיד בכפוף לתיאום הליכי החקיקה עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר. מבחינת התיאום הנדרש, מבחינת עמדת הממשלה, אין תמיכה במהלך שאומר: מאשרים את הנוסח הזה – החלק השני שלו – כעת לקריאה ראשונה. זה לא בגלל שאנחנו שוללים את הנוסח הזה בדבר הוספת קבוצות נוספות מבחינה עניינית, אלא שאנחנו עומדים על כך שתתקיים אצלנו בממשלה בדיקה ודיון כראוי. שוב, אנחנו לא נעכב את זה יתר על המידה. אבל, אנחנו כן צריכים כמה שבועות בשביל הדבר הזה – דבר שבוודאי לא היה סיפק בלוחות הזמנים האלה של שבוע, עם פורים באמצע.
יריב לוין
ברשותך, אני אשאל שאלה. כאשר הנושא הזה עלה לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה, הופנתה תשומת ליבם של השרים להרכב הנוכחי של הוועדה, לעובדה שאותם מגזרים שמניתי קודם לא מיוצגים בה בכלל, לצורך לעשות את אותה בדיקה שאני מבין שצריך לעשות אותה, רק לטעמי היה צריך לעשות אותה אם לא מלכתחילה, לפחות בשלב שבו - - -?


אני חושב שחבר הכנסת טיבי עשה שירות לכולנו, אולי שלא בכוונה תחילה, והציף את הסוגיה הזאת. האם אז משהו מכל זה נעשה? אני באמת מסתכל על זה ואני אומר – הרי אני בטוח שהכוונות טובות, שלא תהיינה אי-הבנות. אני לא חושד באף אחד. איך זה קורה?
דן אורן
אני יכול לענות לשאלה הזאת. הייתי בדיון, ולא היתה סגירה של ההרכב הנוכחי של הוועדה. על זה צריך לומר שהדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה כל שבוע הוא דיון בכ-30 הצעות חוק. הוא דיון שלא מאפשר דיון מעמיק בכל הצעה והצעה. לפעמים, אם נודע לשרים על סוגיה כזאת או אחרת, הם מבקשים להתעכב עליה ואז הדיון מתארך. אבל, כיוון שיש עומס בחקיקה שנוצר עקב הצעות חוק פרטיות, אין תמיד אפשרות להאריך לגבי כל הצעה והצעה אם לא ידוע שיש בעיה כזאת או אחרת או שיש היבט כזה או אחר. לדעתי, גם חבר הכנסת יריב לוין שם את הזרקור על נושא. אני לא רוצה להתחיל להשיב כיוון שאין לנו עמדה לגבי ההצעה להוסיף אוכלוסיות נוספות. אבל, מה שכן – זה כן העלה נושא שאנחנו חושבים שצריך לדון בו. אבל, כפי שאמרתי, זה לא מתאפשר בלוחות זמנים כאלה.
יריב לוין
אני מבין, אבל אני אומר לך מה אני שואל.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
שנייה, תן לו לסיים. אתן לכל אחד רשות דיבור, יש לנו זמן.
דן אורן
בשורה התחתונה מה שאני אומר לא כל-כך שונה ממה שהצגתי בדיון הקודם. מבחינת קריאה ראשונה יש את הדבר שעלה בפני הממשלה עד עכשיו שאנחנו יכולים להסכים לו.
יריב לוין
אני מצטער שאני קוטע אותך. איך אתה יכול לומר שאתם יכולים להסכים לזה כאשר אתה בעצמך אומר לי לפני שלושה משפטים שבעצם בפני השרים בכלל לא הובא הרכב הוועדה? בעצם אף אחד לא ידע. אנשים קיבלו איזה רושם שאין בכלל ייצוג למגזר הערבי, ושבאים לתקן עוול למגזר הערבי.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
הרושם שאני קיבלתי פה לפני שראיתי את ההרכב – בדיוק אותו רושם.
אחמד טיבי
אדוני, אדוני, אדוני - - -
יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, תפסיק להפריע לי באמצע המשפט כל הזמן.
אחמד טיבי
אתה קטעת אותו. מה זה "תפסיק להפריע לי"? תן לו להשלים את המשפט. אתם לא נותנים לו לדבר.
יריב לוין
שרים שישבו שם לא ראו, למשל, כמו שציינתי קודם, שאותה ממשלה שקיבלה החלטה לשים את נושא תעסוקת חרדים כיעד מרכזי בסדר-יומה, וכשצריך לבוא לנציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה ולדאוג ששם בוועדה המייעצת יהיה נציג חרדי - - -
עפו אגבאריה
מי הפריע לכם עד עכשיו לעשות את זה? מי הפריע?
אחמד טיבי
שהנציג החרדי יביא הצעת חוק - אני אתמוך בו. שיביא הצעת חוק.
עפו אגבאריה
מי הפריע לך 60 שנה? מי הפריע לכם לעשות את זה? איזה ציניות.
אחמד טיבי
שיביא הצעת חוק. איפה נרדמתם? תתחילו לעבוד כמו שאנחנו עובדים בהצעות חוק רציניות. שכל אחד ידאג לאוכלוסיה שלו.
יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, אל תדאג. אנחנו עושים. לכן, אני חושב שראוי ונכון היה שתחזירו את העניין לממשלה, לוועדת שרים, אחרי שתשבו על העניין מבחינה מקצועית כמו שצריך, ולא תציעו לנו מסלול של להוסיף, כמו שקרא לזה היושב-ראש "חטא על פשע" – זה הכול.
עפו אגבאריה
אתה פשוט רוצה לטרפד, ואתה לא רוצה להתקדם עם זה.
אחמד טיבי
אדוני, רשות דיבור.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
בבקשה, רשות דיבור. אני אציע הצעה ונסגור את הישיבה.
אחמד טיבי
אדוני היושב-ראש, כדי לא להטעות, כשהוצעה הצעת החוק לראשונה השר היה אלי ישי, ולא היה נציג ערבי בוועדה. לא היה נציג. ולכן, אני הצעתי אותה בקדנציה הקודמת.
יריב לוין
אבל, זה לא המצב עכשיו.
אחמד טיבי
נו, אז מה?
יריב לוין
אז מה? אז נוסיף עוד ועוד ועוד ועוד.
אחמד טיבי
למה אתה מפסיק אותי?
יריב לוין
למה? כי אני לא מבין אותך.
אחמד טיבי
אז תחכה עד שאני אסיים.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
חבר הכנסת לוין.
אחמד טיבי
לא היה נציג ערבי, ולכן הצעתי את ההצעה הזאת שיהיה נציג ערבי אחד, בודד, מ-21 נציגים.
יריב לוין
יש ארבעה-חמישה.
אחמד טיבי
עכשיו. אחרי שהיה השר בנימין בן-אליעזר היתה לו גישה אחרת ושונה מהגישה הפשיסטית והגזענית של אלי ישי שהדירה את הנציגים הערבים. מה זה "ערבים"? יש פה שני ערבים.
יריב לוין
כן, שנשים רק ערבים, למנות רק ערבים. להוציא את החרדים, להוציא את הדרוזים, להוציא את העולים – זאת גישה שוויונית, נכון? זאת גישה שוויונית שלא יהיה אף חרדי, אף עולה.
עפו אגבאריה
לא הוציאו אף אחד. אבל, אתה לא יכול לסבול שהם ימנו אפילו ערבי אחד.
יריב לוין
לא, לא נכון. יש פה - - -
עפו אגבאריה
אתה לא יכול לסבול. זה הגזע הזגעני שלך, זה הגישה הגזענית שלך.
יריב לוין
אין לי שום בעיה עם נציג ערבי. אני, בניגוד לכם, רוצה נציגות לכולם. אני רוצה נציגות לכולם, וכך יהיה. לא יעזור יהיה נציג לכולם.
עפו אגבאריה
זה לא נכון, אתה לא צודק. למה לא הכנסת חרדי 60 שנה? 30 שנה האתיופים פה, למה לא הכנסתם. אבל, אתה מתרעם על זה שאתה לא רוצה נציג ערבי – זה הבעיה שלך.
יריב לוין
לא יעזור לך, יהיה - - -
עפו אגבאריה
לא יעזור לך, אתה גזען ופשיסט. כל הזמן אתה היית כזה, ואת זה אתה לא יכול להסתיר.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
עפו אגבריה, עפו אגבאריה. עו"ד ג'נט שלום, בבקשה.
יריב לוין
איך אתה יודע?
עפו אגבאריה
אני רואה אותך, אני שמעתי אותך. אלף פעמים שמעתי אותך.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אני אסגור את הישיבה, אני אסגור את הישיבה.
יריב לוין
- - - רפואית.
עפו אגבאריה
גם רפואית. - - - זה צריך לגנות אותם כמוך. אני שומע איך אתה מדבר.
רחל אדטו
כל הצעקות האלה הן לא קבילות.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
זה לא קביל, ואני אסגור את הישיבה. בהתפרצות הבאה אני סוגר את הישיבה. בבקשה.
ג'נט שלום
אני אבקש להבהיר כמה דברים מבלי להיכנס יותר מידיי למהות. ראשית, אנחנו הוקמנו ב-2008. זוהי הוועדה הראשונה שמונתה. אתם יכולים לראות שבחוק יש איזושהי חלוקה יותר מהותית, ולאו דווקא לגבי ייצוג של מגזרים מסוימים. ולכן, כשאתה רואה יותר ייצוג לנשים או ייצוג למגזר אחר – חלקם גם מומחים מהאקדמיה, ואנשים שעוסקים בזכויות עובדים וארגוני מעסיקים.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לא, תדברי לא על המומחים. אל תדברי רק על המומחים.
יריב לוין
אין לי בעיה עם יותר. יש לי בעיה עם הרבה מול כלום.
ג'נט שלום
אני מבקשת לסיים. אני לגמרי מקבלת את מה שאמר דן, ואני גם לוקחת את זה לתשומת ליבי, שהיום עם הצרכים המשתנים, ובמיוחד לקראת זה שתמונה ועדה חדשה, צריך לקחת בחשבון עוד אוכלוסיות. אבל, צריך לעשות דיון בשאלות איזה אוכלוסיות צריך לקחת, ואילו אוכלוסיות צריך להכניס לחוק, כי יכול להיות שהאוכלוסיות שהוצעו במקרה בוועדה הקודמת הן לא מספיקות. אני חושב למשל על אנשים שסובלים מאפליית גיל. האם אותם לא נכניס לייצוג הולם? לדעתנו, וזה הדבר היחיד שאנחנו אומרים, זה צריך להיות בדיון יותר מהותי.
אחמד טיבי
אגב, אנחנו לא מתנגדים לגישה הזאת – לא עפו אגבאריה ולא אני. אנחנו גם לא מתנגדים שיתמנו נציגים אחרים. אבל, לא על הצעת החוק הזאת.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לא מתנגדים לנציג ערבי, לא שמעתם התנגדות כזאת.
עפו אגבאריה
זה יכול להיות חוק אחר, והיא צודקת.
יריב לוין
לא יהיה חוק אחר. יש ועדה אחת, ויהיה חוק אחד.
עפו אגבאריה
היא צודקת. אתה יכול להכניס גם קווקזים וגם אוקראינים וגם רוסים, וגם מרוקאים. אני מציע שנכניס לפי העדה, וזה יהיה החוק הכי - - - גזעני במדינת ישראל. לפי העדה, בסדר?
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אני אומר לך שלא יהיה חוק אחר.
עפו אגבאריה
לפי הגיל, לפי צרכים מיוחדים, חולי אסטמה, חולי לב – את כולם.
יריב לוין
חבר הכנסת אגבאריה, המצב שיש נציגות רק לערבים לא יהיה.
אחמד טיבי
ההרכבה תשתק את החוק. אני מושך את החוק.
יריב לוין
לא, היא לא תשתק את החוק.
אחמד טיבי
בהצעת החוק שלי אתם רוצים להרכיב גם אתיופים, גם עולים חדשים, גם חרדים, גם משרתי במילואים.
יריב לוין
מה לעשות? אנחנו רוצים לעשות סדר וצדק. סדר וצדק - זה מה שאנחנו רוצים. אותנו לא מעניין של מי ההצעה, מעניין אותי העניין – זה הכול.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
פתחת הזדמנות לעשות באמת סדר אמיתי ושוויון.
יריב לוין
למה אתה מתרגש?
אחמד טיבי
שהחרדים יגישו הצעת חוק משלהם.
יריב לוין
הם לא צריכים, יש עכשיו הצעה ואנחנו נעשה סדר – זה הכול.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
יש הצעה לסדר-יום, בבקשה גברתי.
רחל אדטו
חבר הכנסת אייכלר ואני יושבים ותמהים על הוועדה המייעצת. היינו מאוד רוצים להבין בשתי מילים מהי החשיבות של הוועדה המייעצת הזאת שכל-כך נלחמים עליה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
בבקשה, עו"ד ג'נט שלום.
ג'נט שלום
הוועדה המייעצת, כשמה כן היא. היא מייעצת לנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה בכל מיני נושאים. הנציבה היא זאת שמקבלת את ההחלטות בסופו של יום. היא כפופה ישירות לשר התמ"ת. לוועדה המייעצת אין סמכויות של הטלת וטו, או דברים כאלה. אבל, היא כן אמורה להביא בפני הנציבה איזשהם פנים, גם מהכיוון של זכויות עובדים מהאקדמיה, גם כנציגי עובדים ומעסיקים, וגם מכיוון של אוכלוסיות כאלו ואחרות שמופלות בשוק העבודה את הדברים מהשטח, דילמות נוספות ודברים שלא חשבנו עליהם.
רחל אדטו
האם הוועדה מתכנסת באופן קבוע?
ג'נט שלום
כן, פעם בחודשיים.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
כן, היא עדכנו אותנו. הם יושבים שש פעמים בשנה.
רחל אדטו
נאמר כרגע שאין לה יכולת להטיל וטו.
ג'נט שלום
יש לה השפעה על הנציבות. הוועדה היא כן קבוצה של מומחים שאנחנו מסתמכים על הדעות שלהם, שאנחנו מתייעצים בהם, ונעזרים בהם. אין ספק שזוהי קבוצה מאוד חשובה.
נעה בן שבת
יש לה שלושה תפקידים: לייעץ לנציבה, להמליץ לנציבה על הקצאת משאבים, ולדון בדין-וחשבון.
אחמד טיבי
ההרכב הבא יהיה כנראה בעוד פחות משנה.
ג'נט שלום
אני חושבת שבערך שנה, אין לי תאריכים.
אחמד טיבי
שנה. האם בהרכב הבא אתם תהיו יותר קשובים למגוון רחב יותר של האוכלוסייה בישראל?
ג'נט שלום
בלי ספק. כל הזמן עולים צרכים חדשים. לדוגמה, נושא אפליית גיל עלה בשנים האחרונות הרבה יותר מלפני שלוש שנים. אני בטוחה שיינתן לזה איזשהו ביטוי. גם המודעות לוועדה עצמה. כפי שציינתי בוועדה הקודמת, יש מקום גם לעמותות להגיע ולהגיש בקשה להיות חלק מהוועדה.
אחמד טיבי
היא חדשה.
ג'נט שלום
אני חושבת שהמודעות לפני שלוש שנים היתה מאוד נמוכה יחסית להיום. אני די בטוחה שיהיה יותר מגוון של עמותות וארגונים שירצו להיות חלק בוועדה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
חבר הכנסת אייכלר, בבקשה.
ישראל אייכלר
אדוני היושב-ראש, אני מאוד בעד שדווקא בוועדה מייעצת שכזאת יהיו נציגים ערביים, ונציגים של עולים חדשים, בפרט כאשר זה עניין של שוויון הזדמנויות בעבודה שזה הדבר הכי הכי נוראי במגזר הציבורי, ואז בוודאי שכולם צריכים להיות. אני מתפלא על משרד המשפטים? למה זו צריכה להיות יוזמה פרטית של חבר הכנסת אחמד טיבי בעניין? למה זה לא מובן מאליו שיש מיליון מאתיים אלף ערבים בישראל?
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אם היית בתחילת הדיון, היית בדיוק מוצא את התשובה לסוגיה שאתה שואל.
ישראל אייכלר
אני רואה פה ברשימה הזאת כמה נציגים ערבים. אבל, אני לא רואה ש - - -
יריב לוין
אין אף מגזר אחר.
אחמד טיבי
הם לא היו לפני שנתיים. הנציגים האלה לא היו.
יריב לוין
אבל, יש לנו הסכמה שצריך נציג ערבי. אין לנו ויכוח. אבל, מה עם כל האחרים?
ישראל אייכלר
כל הכבוד לך שהכנסתם אותם. אבל, למה באמת אין מגזרים נוספים?
אחמד טיבי
הם הוכנסו בגלל לחץ ציבורי, ולא בגלל עיגון בחוק.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
חבר הכנסת אייכלר, הרשימה היא מגדרית ומגזרית.
יריב לוין
מאה אחוז. אז עכשיו נעגן בחוק את כולם, מהחרדים דרך העולים ועד הערבים.
אחמד טיבי
אין לי בעיה. תציע הצעה שלך.
יריב לוין
לא אציע שום דבר. אנחנו לא נעשה חצי עבודה.
ישראל אייכלר
אני רוצה לשמוע את התשובה שלך.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לאחר שהוגשה הרשימה, אני הגדרתי בתחילת הישיבה כי זוהי רשימה מגדרית ומגזרית, וחסרים בה הרבה מאוד מגזרים שמאפיינים את החברה הישראלית. דיברנו על עולים, על חרדים, על דרוזים, על אנשי מילואים.
ישראל אייכלר
וגם קבוצת גיל, כפי שאמרה הגברת. היא צודקת בזה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
זה לא אני אמרתי. בוודאי שהיא צודקת.
ג'נט שלום
אני רק נתתי דוגמה, כי יש המון קבוצות שלא חשבנו עליהם. אני לא חושבת שזה המקום להחליט איזה - - -
ישראל אייכלר
אז מה היושב-ראש אומר? תכניסו את זה עכשיו.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אני אומר שזו ההזדמנות באמת לעשות סדר. אני חוזר ואומר, ואני פה אמרתי שהוטעיתי. לא במזיד, חס ושלום. כי כמו שהציגו כנראה לוועדת השרים שיש ועדה מייעצת לשוויון זכויות בתעסוקה, אז גם הציגו לנו, לי. אני אמרתי שחייב להיות בה נציג ערבי, וחייב להיות בה נציג לאנשים עם מוגבלויות, וחייב להיות בה כל - - -
ג'נט שלום
לא, דווקא לאנשים מוגבלויות אין צורך כי יש להם נציבות משלהם, ואין לנו סמכות.
עפו אגבאריה
מה עם הכושים העבריים? האם הם מיוצגים?
היו"ר משה (מוץ) מטלון
יכול להיות שבהרכב הבא.
עפו אגבאריה
אולי תוסיף גם את הכושים העבריים?
יריב לוין
תרשום את הצעת חבר הכנסת עפו אגבאריה שדואג לכושים העבריים.
עפו אגבאריה
כן, אני דואג יותר ממך – זה בטוח, זה בטוח. גם אתיופים.
יריב לוין
רואים בהצעת הזאת איך אתה - - -
עפו אגבאריה
אני ביקרתי ברמת אשכול, במקום שבו הם גרים. אבל, אתה לא מתבייש אפילו.
יריב לוין
איך אתה יודע איפה הייתי או לא?
עפו אגבאריה
לא שמעתי אותך שדיברת עליהם. אני דיברתי עליהם במליאה, בכנסת, בוועדות. אבל, אתה לא דיברת.
יריב לוין
לא שומע טוב. הבוקר ועדת שרים לחקיקה אישרה הצעת חוק שלי על מימון הפקות מקור באמהרית, רק הבוקר, במקרה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
רשות הדיבור לחבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
תודה רבה. אתה רוצה נציג גם של במאים ואמנים בוועדה הזאת?
יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, ההצעות שלך הן טובות, ואני אשקול כל אחת מהן לגופה.
אחמד טיבי
תשקוד על הצעה.
יריב לוין
אני כבר אמרתי שאני מודה לך שהבאת את העניין לפתחנו.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אבל, אל תפריע לו. רשות הדיבור שלו.
אחמד טיבי
אני אהיה קצר, ואני מקווה שזוהי הצעת סיכום. אדוני, אם אנחנו מביטים לעומק לדברים שנאמרו כאן בוועדה, אני רואה שנציגי הממשלה מלבד העובדה שהם תומכים בנוסח הראשון שמונח כאן, הם לא מתנגדים עקרונית לדברים שנאמרו כאן, לא על-ידי יריב לוין ולא על-ידי אייכלר. אבל, הם אומרים שתהיה ועדה חדשה בעוד כשנה, והם ייקחו בחשבון את האפשרויות האלה, את מגוון המגזרים.


אני מבקש שעכשיו נעביר בקריאה ראשונה את ההצעה שבה תומכת הממשלה, משרד המשפטים, ולהשאיר לאחר מכן לנציגי הממשלה כאשר הם ממנים את הוועדה בעתיד, בעוד כשנה, את האפשרות. אתם תבואו בדברים. זוהי ממשלה שלכם, זו לא ממשלה שלי. יריב לוין, זו ממשלה שלך. תבוא בדברים.
יריב לוין
הממשלה היא של כולם.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
הממשלה היא של כולם.
אחמד טיבי
לא, היא לא שלי. אני באופוזיציה, אני רוצה להפיל. אני מתנגד.
יריב לוין
למה אתה מתנגד? תראה איזה מדיניות יש לה? תומכת בחוקים שלך בלי לבדוק אפילו את המצב. מה אתה רוצה? יותר מזה?
אחמד טיבי
חוק אחד, ואתם מפילים לי אותו.
יריב לוין
רק ראו אחמד טיבי, ישר תמכו בלי לבדוק אפילו.
אחמד טיבי
לא הם התנגדו, הם הפילו אותה. לא בדקת, לא עשית עבודת בית.
יריב לוין
עברה בממשלה, עברה בממשלה.
אחמד טיבי
אתה לא רוצה להקשיב. הם הפילו אותה בתקופה של אלי ישי, ותמכו בה בתקופה של בנימין בן-אליעזר.
יריב לוין
הממשלה הזאת תמכה. מה אתה רוצה? התקופה של אלי ישי היתה בממשלה הקודמת.
ג'נט שלום
רק לתקן דברים. הנציבות ומשרד התמ"ת לא תמכו בהצעה, ואפילו נאמר כמה פעמים שמבחינתנו היא מיותרת. אבל, לא התנגדנו אליה.
אחמד טיבי
ולכן, זו ההצעה הטכנית והמעשית כדי להתקדם אם אתם רוצים לקדם את החוק.
יריב לוין
לא, לא. אנחנו רוצים להתקדם.
אחמד טיבי
החוק הזה הרי לא יתקדם אם תרצו להעמיס עליו את הכול.
יריב לוין
למה לא יתקדם? יתקדם מצוין.
אחמד טיבי
נניח שלאחר שיוזם הצעת החוק רואה שאתם רוצים להעמיס עליו את כל הדברים האלה, וליצור אנדרוגינוס משונה, יגיד לכם: עם הצעה כזאת, אני לא ממשיך בהצעת החוק. בגלל ההתעניינות שלכם, והדאגה שלכם, גם לחרדים - - -
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אז אנחנו נגיש הצעת חוק.
אחמד טיבי
אז אתם תגישו הצעת חוק. זה בדיוק מה שאני רוצה – שאתה תגיש הצעת חוק לבד. אתה ויריב לוין תגישו הצעת חוק מקבילה. מה הבעיה שתגיש הצעת חוק?
יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, אם טובת העניין לנגד עיניך בוא ננצל את המהלך הזה שהתחלת בו כדי לסיים את העניין בצורה רצינית – זה הכול.
אחמד טיבי
נגיד שהיוזם אומר לכם - -
יריב לוין
אני לא עוסק ב"נגיד".
אחמד טיבי
- - עם הרכב כזה אני מושך את הצעת החוק שלי.
יריב לוין
אני לא יודע מה תגיד. אם אתה תעשה את זה, תוכיח שאתה לא מחפש לא שוויון, אלא לתת העדפה למגזר אחד על מגזרים אחרים.
אחמד טיבי
מה זה נציגי מילואים? שלושת רבעים מהאנשים פה שירתו במילואים.
יריב לוין
מה זה שייך? לא הבנתי.
אחמד טיבי
מה זה? דן יקיר לא שירת במילואים?
יריב לוין
לא הבנתי. האם הוא עוסק בשוויון זכויות של אנשים שמשרתים במילואים או של יוצאי שירות מילואים? האם שמעת אותו פעם בעניין הזה? על מה אתם מדבר? אתה יודע טוב מאוד את האמת.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אדוני, האם אתה רוצה להציע הצעה?
יריב לוין
אני חוזר על הצעתי מתחילת הישיבה. נבקש מהממשלה לחזור אלינו עם הצעה להרכב מאוזן וחדש של הוועדה על כל מרכיבה, כולל הנציג הערבי, וכולל נציגים לכל שאר המגזרים.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לכמה זמן אתם זקוקים?
יריב לוין
ונבקש מהם לעשות את זה כמה שיותר מהר.
נעה בן שבת
האם שכולם יפורטו בחקיקה?
יריב לוין
נכון, שכולם יפורטו בחקיקה כפי שצריך להיות כדי שלא נקבל ועדה בתצורה הזאת כפי שאנו עדים לה כרגע.
עפו אגבאריה
למה שלא תגיש הצעת חוק עצמאית?
יריב לוין
לא צריך, אנחנו כבר כאן. כי עשה חבר הכנסת טיבי את העבודה.
עפו אגבאריה
למה אתה צריך אותו בכלל?
יריב לוין
כי הוא עשה עבודה נהדרת – הביא לנו את ההצעה הזאת.
עפו אגבאריה
אז תביא עבודה עוד יותר נהדרת, ותגיש.
יריב לוין
לא, אתה רואה? הוא עושה עבודה נהדרת למה צריך? אנחנו כבר כאן, למה אנחנו צריכים להתחיל מחדש?
היו"ר משה (מוץ) מטלון
יכול להיות. נשקול להגיש הצעה. אני לא אומר סתם דברים, יכול להיות.
יריב לוין
למה להתחיל מחדש?
אחמד טיבי
לכם יש יותר כוח ממני.
יריב לוין
לא, תתפלא. ההצעות שלך עוברות.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
יריב לוין, תן לי. אתה ביקשת שנסיים בזמן.
יריב לוין
סליחה.
ג'נט שלום
אני חושבת שהעמדה של הממשלה - מוכנים לשקול את ההצעה שהוצעה פה, ולראות אם אפשר להכניס אוכלוסיות נוספות. אנחנו לא מתחייבים להגיש הצעה שמפרטת את כל האוכלוסיות, כי צריך לדון בעצם הרצון לפרט אוכלוסיות בחקיקה. לא בטוח שאפשר מבחינה פרקטית להתחיל לפרט את כל האוכלוסיות שאנחנו חושבים שמגיע להן.
ישראל אייכלר
חבר הכנסת טיבי, למה אתה מתנגד שיוסיפו את כל אלה? לאשר את החוק שלך, ולהוסיף את אלה בחוק שלך.
אחמד טיבי
תגיד לי, אתה עושה צחוק מהעבודה?
ישראל אייכלר
אני שואל.
אחמד טיבי
האם צריך להוסיף פה נציגים של שכונת התקווה, או לא צריך?
ישראל אייכלר
אם אין, צריך להוסיף.
אחמד טיבי
נציג של החרדים, ושל הדרוזים, ושל - - -
אחמד טיבי
אז שהחרדים יביאו הצעת חוק. לך תביא הצעת חוק, אני לא אתנגד לה.
יריב לוין
לא צריך, לא צריך.
אחמד טיבי
לא על הצעת חוק שלי.
ישראל אייכלר
אבל, אם אתה רוצה שוויון, מה איכפת לך?
אחמד טיבי
מה זה "שוויון". האם אתם רוצים לחלק את האוכלוסייה הישראלית לתת ותת ותת קבוצה? מה זה הדבר הזה?
יריב לוין
לא, רק ערבים וכל השאר.
אחמד טיבי
יש שני לאומים במדינה: יהודים וערבים.
יריב לוין
אה, שני לאומים. לא, חבר הכנסת טיבי, הנציבות הזאת לא עוסקת בעניין לאומי.
אחמד טיבי
אלא במה?
יריב לוין
היא עוסקת בשוויון הזדמנויות למגזרים, לא ללאום ולא לאף אחד אחר.
עפו אגבאריה
אתם רוצים לגזור את כל האוכלוסייה לגזרים, לא למגזרים. ממש לגזרים, זה מה שאתם רוצים.
ג'נט שלום
כמו שאמרתי, ההצעה שלנו היא לקחת את מה שנאמר פה, לשקול אותו, ולחזור אליכם עם תשובה מהותית.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
לכמה זמן אתם זקוקים?
ג'נט שלום
עד אחרי הפגרה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אחרי הפגרה. הפגרה היא חודש וחצי, האם אתם מייד אחרי הפגרה יכולים לבוא אלינו עם הצעה?
אייל זנדברג
בשים לב לכך שנצטרך אולי לחזור לוועדת שרים, צריך לאפשר כך שתהיה לפחות ישיבת ועדת שרים אחת אחרי הפגרה.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
בבקשה. אז אנחנו יכולים לקבוע שעוד חודשיים?
קריאה
כן.
אחמד טיבי
אדוני, שים לב מה אתה עושה כיושב-ראש ועדה.
יריב לוין
הוא עושה את מה שצריך לעשות.
אחמד טיבי
את מה שאתה רוצה שהוא יעשה.
יריב לוין
מה שכול יושב-ראש ועדה אחראי היה עושה.
אחמד טיבי
אתם רוצים לקבור את ההצעה.
יריב לוין
לא. זו הצעה של חוסר שוויון הכי גדול שיכול להיות. לזה לא ניתן.
אחמד טיבי
זו הצעה אמפירית שהיתה הצעה לעבור בקריאה שנייה ושלישית לפני הפגרה.
עפו אגבאריה
זה הכוח של הקואליציה. הדמוקרטיה חוגגת.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
אני מבקש שתבואו עם הצעה שיש בה את האיזונים והפשרות הנכונות, ושיהיה בה ייצוג באמת לאותם מגזרים עיקריים, כולל למגזר הערבי, כולל לאותם מגזרים שהזכרנו פה. אני מדבר על נציגים אותנטיים, ולא נציגי ארגונים כאלו ואחרים, על מנת שבאמת נוכל לקדם את ההצעה באופן שוויוני ומאוזן, ולהביא באמת לידי סיפק גם את הצעת החוק של חבר הכנסת טיבי, וגם לעשות סדר בעניין.
אייל זנדברג
רק כדי שלא יהיה חשש להטעיה נוספת בעקבות שהדברים שנשמעו, כפי שאמרה חברתי, אנחנו מתכוונים להביא את הנושא לדיון בגופים הממשלתיים. אנחנו לא מתחייבים לתוצאה מסוימת.
יריב לוין
לא, לא. זה ברור.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
ברור לי. לא ביקשתי תוצאה מראש.
יריב לוין
גם אנחנו ננסה לעזור לכם.
היו"ר משה (מוץ) מטלון
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים