ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/03/2011

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.3.2011

16

הכנסת השמונה עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 463

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, י"ז באדר ב' תשע"א (23 במרץ 2011), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק המועצה הארצית למזון ולביטחון תזונתי, התש"ע-2010 של חה"כ רוחמה אברהם-בלילה, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ אורי מקלב, חה"כ ציון פיניאן, חה"כ יעקב אדרי, חה"כ זאב בילסקי, חה"כ יואל חסון, חה"כ גדעון עזרא, חה"כ מגלי והבה, חה"כ דב חנין, חה"כ אמנון כהן, חה"כ מסעוד גנאים, חה"כ חיים אמסלם, חה"כ דניאל בן-סימון, חה"כ אורי אורבך, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ דוד אזולאי, חה"כ חיים אורון, חה"כ אריה אלדד, חה"כ משה גפני, חה"כ אברהם דיכטר, חה"כ נסים זאב, חה"כ אורית זוארץ, חה"כ איתן כבל, חה"כ יריב לוין, חה"כ שלמה מולה, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ אלכס מילר, חה"כ מרינה סולודקין, חה"כ יוחנן פלסנר, חה"כ נחמן שי, חה"כ ליה שמטוב, חה"כ עתניאל שטרן, חה"כ חמד עמאר, חה"כ פניה קירשנבאום, חה"כ דוד רותם (פ/2342).
נוכחים
חברי הועדה: חיים כץ – היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
ח"כ רוחמה אברהם

עו"ד חנה נויברגר

יועצת משפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דר' זיוה שטל


מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות

שי סומך


משרד המשפטים

רבקה לויפר


רפרנטית רווחה ועליה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד כפיר כהן


ראש מינהל ומשפט, מרכז השלטון המקומי

אירית פורז


דיאטנית ראשית, שירותי בריאות הכללית

דורית להב


עו"ס קופת חולים "מאוחדת"

רן מלמד


סמנכ"ל עמותת "ידיד"

אדוה היימן


מנכלי"ת עמותת "עתיד"

ציון גבאי


מנכ"ל הקרן לידידות

עו"ד אור רוזנמן


יועץ חקיקה בארגון צוהר

לירון יוחאי


מנהלת פרויקטים מיוחדים, ארגון "לתת"

נעה שמשוני


ארגון "לתת"
ייעוץ משפטי
איל לב ארי
מנהלת הועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
רות לובין, חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המועצה הארצית למזון ולביטחון תזונתי, התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום רביעי, י"ז באדר ב', 23 במרץ 2011 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק המועצה הארצית למזון ולביטחון תזונתי. התחלנו בהקראה בפעם שעברה ואמרנו שיהיו תיקוני נוסח. נמשיך בהקראה ונשמע הערות.
איל לב ארי
בדיון האחרון הגענו לסעיף האחרון ודילגנו על מספר סעיפים שלגביהם היו אי הסכמות ובעקבות החלטת הועדה שיהיו תיאומי נוסח עם משרדי הממשלה, הכנו נוסח שונה, מוסכם ברובו, יש עדיין למשרד האוצר אי אלו השגות לגבי - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו מתחילים להקריא עכשיו מחדש ואנחנו מקריאים רק את מה שמוסכם.
איל לב ארי
בדיון האחרון החליטה הועדה להחזיר את סעיף המטרה שהיה בהצעה הטרומית.

הצעת החוק המועצה הארצית לבטחון תזונתי, התשע"א-2011

מטרה

1. מטרת חוק זה לקדם את הבטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל, על בסיס ערך כבוד האדם ועקרונות שוויון, צדק והגינות, ולשם כך להקים את המועצה הארצית לבטחון תזונתי שתייעץ לשר בנושא זה.
רבקה לויפר
מתנגדים לניסוח סעיף המטרה. אכן הייתי שותפה לניסוח וישבתי בפורום אבל גם אז אמרנו, הממשלה קבעה בוועדת השרים - - -
היו"ר חיים כץ
מבקש שתי דקות הפסקה בגלל הודעות חדשות על טילי הגראדים שנורו על באר שבע.
רוחמה אברהם
מבקשת להעיר. האם אתם ערים להחלטת הממשלה שהיתה כאשר ראש הממשלה אריאל שרון הניח את אותה הצעת מחליטים? הצעת הנוסח כפי שהוגשה במקור שלה זהה בדיוק להצעת המחליטים שעברה בממשלה - - -
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת רוחמה אברהם, אנחנו רוצים לחוקק חוק ולא לעשות מלחמות.
רוחמה אברהם
השאלה היא אם היא יודעת על מה הם מתנגדים.
רבקה לויפר
בוועדת השרים נקבע לבטל את סעיף המטרה ואנחנו רוצים שהסעיף יבוטל. הצעת החוק לא תכלול את סעיף המטרה.
רוחמה אברהם
למה? מה הבעיה במטרה של הצעת החוק?
רבקה לויפר
בנושא העקרוני יש דעות שונות בנושא אחריות הממשלה על בטחון תזונתי, האם הממשלה צריכה להעביר תשלומי העברה לפרט לתת לו לבחור אם הוא רוצה לקנות ולכן, כשכותבים סעיף מטרה אפשר להכניס בו סוגים שונים של דברים ויש סוגים שונים ולכן, כדי למנוע - - -
היו"ר חיים כץ
נחליט את שנחליט ותמיד תהיה לך האופציה להגיש הסתייגות.
חנה נויברגר
אנחנו גם מתנגדים לזה. קודם כל, כמו שאמרה - - -
היו"ר חיים כץ
גם לך תהיה אפשרות להגיש הסתייגות.
אור רוזנמן
אני רק רוצה לציין שהסעיף כבר תוקן בניגוד להצעת החוק המקורית והועדה עשתה עבודה מצויינת בתיקון הסעיף.
היו"ר חיים כץ
תודה. הקראנו את סעיף 1. נעבור לסעיף 2.
איל לב ארי
הגדרות
2. בחוק זה –
"בטחון תזונתי" – האפשרות לצרוך באופן סדיר מזון הכולל את כל אבות המזון הנדרשים להתפתחות תקינה ולבריאות האדם;

זו בעצם ההגדרה היחידה שעברה שינוי נוסח אחרי הדיון הקודם בעקבות הערות של המשתתפים.
זיוה שטל
אני מבקשת לשנות את המונח "אבות המזון" ל"רכיבי תזונה".
אירית פורז
האפשרות לצרוך באופן סדיר מזון מבחינה תזונתית מתייחסת ליכולת ללעוס או לבלוע. דוקא בהצעה הקודמת שאמרה "קיומה של נגישות פיזית וכלכלית לאדם לכמות מספקת של מזון או של רכיבי תזונה" עושה יותר צדק עם מטרות החוק. אז כן הייתי רוצה לראות כאן את הנוסח הקודם.
רבקה לויפר
מן הנוסח הקודם הסתייגנו.
ציון גבאי
מציע להחליף את המילה "אפשרות" במילה "זכות".
היו"ר חיים כץ
טוב.
איל לב ארי
ההגדרות של המועצה, של תושב ושל שר לא השתנו מאז ואנחנו עוברים לסעיף 3.

קביעת מדיניות לקידום הבטחון התזונתי

3. השר יהיה אחראי לגיבוש המדיניות בתחום הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל ויביאה לאישור הממשלה.
רבקה לויפר
יש מחלוקת בין משרד הרווחה לבינינו. ביקשנו שהממשלה כיוון שר הרווחה לא האחראי היחידי בממשלה בנושא תזונה יש גם בריאות ותמ"ת וחינוך, זה נושא שמקיף משרדי ממשלה שונים.
רוחמה אברהם
האם את מצפה שכל שר יגיש את זה מן הנישה שלו?
רבקה לויפר
שהמועצה תהיה מייעצת לממשלה. היא תהיה כפופה לשר הרווחה אבל הייעוץ יהיה ממשלתי.
רוחמה אברהם
אז מי יהיה אחראי לגיבוש המדיניות?
היו"ר חיים כץ
ראש הממשלה.
רבקה לויפר
כל שר בתחומו. המועצה היא מועצה כוללת, בשביל זה היא מועצה.
רוחמה אברהם
לא יאומן. זה ממש "קן הקוקיה". כי אם אין שר אחד שהוא אחראי על כל אותם המשרדים ומגבש את המדיניות והוא זה שמהווה את הצומת המרכזי ואת באה ואומרת שכל שר יהיה אחראי בתחום שלו אז - - -
היו"ר חיים כץ
הועדה בנוסח שלה תכתוב שראש הממשלה יהיה אחראי.
רבקה לויפר
רק להסביר את ההגיון. כיצד יכול שר הרווחה לתכנן מדיניות שנוגעת למפעל ההזנה במשרד החינוך או למעונות היום בתמ"ת. זו בעצם הנקודה.
היו"ר חיים כץ
איך האוצר יכול לעשות את זה והוא עושה את זה כל בוקר? הוא יודע כמה אמבולנסים צריך וכמה חולים יש וכמה מתים יש והוא מתכנן הכל, איך? אותו דבר שר הרווחה כנראה לא פחות מוכשר משר האוצר והוא יכול. ואת יודעת שאנחנו מדברים לא על השרים אלא על הפקידים שאתם משחקים ונלחמים על זכותכם. לא על השרים. אז גם במשרד הרווחה יש אנשים מוכשרים.
היו"ר חיים כץ
תרשום ראש הממשלה. לא, אל תאמר לי 'לא'. זה יהיה ראש הממשלה. תשמע מה אני אומר לך. פעם אחת נעשה סוף עם המשחק הזה בכל חוק, הכבוד של השרים. וזה לא השרים אלא אתם, של הפקידים. אני אהיה אחראי, הוא יהיה אחראי, אז ראש הממשלה יהיה אחראי. בסוף זה יהיה שר הרווחה.
רן מלמד
אני נוטה להמשיך עם מה שאמרה חברת הכנסת רוחמה אברהם אמרה ואני מציע להחזיר את הדיון למקומות יותר טובים. לחזור להחלטת ממשלה 1851 ולראות מה היא קבעה. היא קבעה איך צריכה לקום המועצה, מה התפקידים שלה, היא קבעה מי צריך לתאם ואיך, באמצעות המועצה, אפשר לייעל את הפעילות של המשרדים ואני באמת חושב - - -
היו"ר חיים כץ
איזו ממשלה זאת היתה?
רן מלמד
בראשותו של אריאל שרון, 2004. תקח את החומרים מאז ותראה אותם לאוצר היום אני חושב שעדיף יהיה לקבל - - -
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לעזור לחוק. יחד עם זה החלטות ממשלה לדורותיהן לא שוות בהרבה מקרים את הנייר שנכתבו עליו.
רן מלמד
ולכן, מכיוון שאני חושב שהחלטת הממשלה היתה כל כך טובה, ואני זה שלקחתי אותה והפכתי אותה להצעת חוק המועצה לביטחון תזונתי ואני חושב שצריך לקחת חלק מן הדברים שם, דברים שהאוצר מנסה היום ברגל גסה למסמס ולהפוך אותם חזרה לכוונה המקורית.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. נעשה את זה בדרכנו שלנו. כל אחד יש לו את הדרך שלו. יש מטרה ואנחנו רוצים להגיע אליה.
שי סומך
ועדת שרים הסמיכה - - -
היו"ר חיים כץ
המגרעת בוועדת שרים לענייני חקיקה היא שאין פרוטוקולים.
שי סומך
הנוסח שכאן מתואם עם משרד הרווחה ועם משרד המשפטים וזו העמדה הממשלתית, הנוסח שהלשכה המשפטית ייעצה, ששר הרווחה יהיה אחראי. ואני מציע להשאיר את הנוסח.
רבקה לויפר
שומרים את הזכות להגיש הסתייגות.
רוחמה אברהם
אז הנוסח הזה נשאר?!
רבקה לויפר
אנחנו מסתייגים מן הנוסח
רוחמה אברהם
תגישו הסתייגות.
איל לב ארי
סעיף 4 לא השתנה וסעיף 5(א) גם לא השתנה. גם (ג) ו(ד) לא השתנו. סעיף קטן (ה) התווסף.

הקמת המועצה

(ה)
לא ימונה אדם לחבר המועצה אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1)
הוא הורשע בפסק דין סופי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה;

(2)
הוא עלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או בין תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר שלו.
היו"ר חיים כץ
האם למשרדים הממשלתיים יש התנגדות לנוסח הזה?
דוברת
שאלה לסדר היום. הסיבה שלא הקראנו את הרכב המועצה היא בגלל שיש הסכמה או שאין ההסכמה.
היו"ר חיים כץ
הוקרא בפעם שעברה ולא השתנה.
אור רוזנמן
בפעם שעברה היתה הסתייגות של מספר ארגונים לגבי הסעיף הזה. גם בפעם שעברה אמרנו שמכיוון שזו מועצה שאין לה סמכויות ממש ועיקר תועלתה הוא בעצות שהיא מסוגלת להשיא, היא צריכה להכיר את השטח ואנחנו חושבים שצריכים להיות בה יותר נציגי ציבור, נציגי העמותות שמטפלות, נציגים של הארגונים המקצועיים ופחות נציגי ממשלה שהם בבחינת החתול ששומר על השמנת.
רוחמה אברהם
אז שהעמותות ינהלו את המדינה וזהו. הלוא בכל אופן יש סדרי ממשל.
אדוה היימן
בחוק לביטחון תזונתי, מעבר לענין הכמויות של אספקה מספקת של מזון, יש את המשמעות התזונתית של החוק, שיהיה מזון בריא, כתוב פה במטרות. לא ייתכן שלא יהיה איש מקצוע מן התחום, מתחום התזונה. איש או אנשי מקצוע. אני לא רואה בכל הרשימה הזו נציג מקצועי.
היו"ר חיים כץ
משרד הבריאות, האם אינו נציג תזונתי. ישימו שם רופא, למשל.
אדוה היימן
אנשי המקצוע בתחום התזונה הם התזונאים. רופאים אינם מומחים בתזונה. הם לא מתמחים ואין בארץ התמחות בתזונה לרופא וחשוב שיהיו תזונאים.
היו"ר חיים כץ
האם בחול יש התמחות?
אדוה היימן
יש מקומות שיש ויש מקומות שאין.
היו"ר חיים כץ
הם כנראה רוצים לשים מישהו שעשה התמחות בחו"ל והוא נמצא במשרד הבריאות ורוצה להיות שם.
אדוה היימן
אותי זה לא מצחיק. זה לא מצחיק אותי שהועדה הזו תהיה כולה על בסיס השגת עוד מזון כמו קוקה קולה ועוד מקדונלדס ועוד דברים מזיקים לעניים אז זה לא מצחיק אותי. חשוב שהוועדה תתייחס גם - - -
היו"ר חיים כץ
תסבירי לי מה אמרת.
אדוה היימן
אמרתי שהשכבות הסוציו-אקונומיות - - -
היו"ר חיים כץ
האם הוועדה עובדת כדי להשיג עוד קוקה קולה ועוד המבורגר ועוד צ'יפס?
אדוה היימן
הועדה חייבת לקחת בחשבון את ההיבט המקצועי של התזונה ושל המזון שמוגש לעניים ורק אנשי מקצוע יכולים להגיד האם זה מזון טוב ונכון ומזין או לא. ואין פה ברשימה הזו אף לא אחד שיכול.
היו"ר חיים כץ
כל מה שאמרת עכשיו זה בסדר גמור, כל מה שאמרת מקודם - עליו אני לא רוצה להגיב.
אדוה היימן
אני מבקשת שיכניסו שידאגו שברשימה הזו יהיה איש מקצוע שיוכל גם להמליץ ולייעץ בתחום התזונתי שזה בעיניי העיקר של הועדה הזאת, כי זו לא חכמה רק לתת כמויות. של המועצה, סליחתכם.
רוחמה אברהם
אפשר להגדיר את זה כנציג משרד הבריאות שהוא מומחה בענייני תזונה.
זיוה שטל
אני מקבלת את מה שחברת הכנסת אמרה ואני רוצה להרחיב ולבקש שיהיו שני נציגים של משרד הבריאות, האחד מומחה בתזונה והשני מומחה במזון על מנת לדאוג שהמזון יהיה גם תזונתי וגם - - -
היו"ר חיים כץ
האם אין בעיה למשרד המשפטים על כך שיהיו שני נציגים? יפה מאד. אז למה שלא יהיה נציג של איגוד הדיאטנים.
אדוה היימן
אני לא רוצה נציג של האיגוד, אני רוצה תזונאי.
זיוה שטל
אני דיברתי על תזונאי.
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד הבריאות?
אדוה היימן
באיגוד התזונאים יש רק תזונאים ודיאטנים - - -
היו"ר חיים כץ
אני אוציא אותך.
זיוה שטל
אני ביקשתי שני נציגים, האחד שהוא מומחה לתזונה שהוא במקצועו דיאטן, אני למשל, דיאטנית ואני גם חברה בעמותת הדיאטנים ואני גם נציגת משרד הבריאות והנציג השני שביקשתי יהיה מהנדס מזון שיהיה אחראי על הנושא של התברואה, הגיינה, בטיחות, שהמזון שמגיע לצבור שנזקק לו יהיה איכותי - - -
היו"ר חיים כץ
הם לא חייבים להיות ממשרד הבריאות אלא אפשר שמשרד הבריאות ימנה אותם?
זיוה שטל
כן.
איל לב ארי
מה שבעצם כרגע מסתמן הוא שבמקום נציג אחד של משרד הבריאות יהיו שני נציגים, אחד שהוא דיאטן ואחד מהנדס מזון.
זיוה שטל
כן.
איל לב ארי
(ו)
הודעה על מינוי המועצה, על הרכבה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.

תפקידי המועצה

6. המועצה תייעץ לשר בעניינים אלה:

(1) תכנון מדיניות ביטחון תזונתי, לרבות תכניות להבטחת נגישות לתזונה בריאה ומספקת לאוכלוסיה לטווח הקצר ולטווח הארוך;
(2) העברת מזון לציבור הנזקק לכך, לרבות הדרכים להעברת המזון לאותו ציבור;
(3) פעולות האכיפה, הפיקוח והבקרה שנוקטים כלל הגורמים האחראים על הביטחון התזונתי במשרדי הממשלה הנוגעים בדבר;
(4) בחינת מודלים שונים להשגת ביטחון תזונתי בקרב האוכלוסייה ועריכת מחקרים הנדרשים;
רבקה לויפר
אנחנו מסתייגים. הסעיף הזה צריך להיות כללי יותר אפשר לעשות פה רשימה אינסופית של דברים לדוגמה סעיף 6(2) "העברת מזון לציבור הנזקק לכך" זה ממש פירוט וזה ממש להגיד לוועדה גם לאיזה מסקנות להגיע. המועצה צריכה לייעץ לשר בענייני בטחון תזונתי, חלק מן הסעיפים פה הם כלליים ואפשר להשאיר אותם אבל סעיף (2) הוא מאד בעייתי כי הוא מפרט. לצורך הענין אפשר היה לפרט יותר, אפשר היה לפרט גם באילו פרויקטים שונים במשרדי ממשלה שונים אפשר לייעץ. לכן אנחנו מסתייגים.
רוחמה אברהם
יש בזה הגיון. אולי להשאיר את זה לשיקול דעתה של הוועדה.
היו"ר חיים כץ
היית בניסוחים? האם אמרת את זה גם בניסוחים?
רוחמה אברהם
אז למה לא הגעתם לניסוח?
רבקה לויפר
לא היתה הסכמה.
היו"ר חיים כץ
מי לא הסכים מטעמנו, מן הועדה?
רבקה לויפר
יכול להיות שבאותם דיונים היו אנשים אחרים. אני חושבת שהסעיף צריך להיות יותר כללי.
היו"ר חיים כץ
משרד המשפטים?
רן מלמד
(2) יכול להיכלל בתוך (1). ו(ג) - - -
היו"ר חיים כץ
תקשיב, כשכולם מתכוונים לאותו הדבר ואתם יושבים לנסח ואתם הופכים את ההסכמות שלנו ואת ההסכמות פה לניסוח אז למה זה צריך לבוא ולפה ופה עוד פעם מחלוקות.
רן מלמד
95% מן הדברים מסוכמים. אני אגיש. מבחינתי (2) יכול - - -
היו"ר חיים כץ
אז למה זה בא לפה עוד פעם?
רוחמה אברהם
גם ככה זה התעכב הרבה זמן.
רן מלמד
אני חושב שזה אחד הדברים. ישבנו הרבה, יש פתרון כמעט לכל.
רוחמה אברהם
בהתאם לבקשות שלך, יושב הראש, עם ההנחיה המפורשת שלך, שלושה שבועות בתוספת הזמן שניתן להם ולהגיע עכשיו לא מוכנים!?
היו"ר חיים כץ
אבל היום אנחנו דנים רק על שניה שלישית.
רן מלמד
אני יכול לחיות עם הנוסח הזה אבל אפשר לחיות גם עם מה שאומר האוצר ש(1) יכלול את (2).
רבקה לויפר
סעיף 6 צריך להיות שהמועצה תייעץ לשר בענייני בטחון תזונתי. אפשר לפרט.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מוכנים. בתנאי שהשר לא יונחה על ידי אף פקיד, שהשר ידון בזה. הוא לא יכול להסמיך אף אחד. המועצה תייעץ לשר והשר יחליט לבד, לא אף פקיד. האם אתם מוכנים?
אירית פורז
לגבי 6(1) לרבות החלטות להבטחת נגישות לתזונה בריאה. מן הראוי היה להבטחת בטחון תזונתי. אל"ף, כי זה מוגדר בהגדרות וברור לנו למה הם מתכוונים ובי"ת, לגבי תזונה בריאה, אני חושבת שקשה מאד יהיה להגיע לזה.
היו"ר חיים כץ
האם אתה לא חושב שהיא צודקת?
רן מלמד
הבטחת נגישות לביטחון תזונתי?
היו"ר חיים כץ
גם במטרה יש לזה הסתייגות אחר כך.
אירית פורז
לא המילים "תזונה בריאה". מה זה תזונה בריאה. אני כאשת מקצוע מתקשה להגדיר את זה.
אור רוזנמן
הבטחת נגישות לבטחון תזונתי
אירית פורז
להבטחת בטחון תזונתי. הבטחון התזונתי כולל את הנגישות.
היו"ר חיים כץ
את (2) נוריד. מקבלים את מה שנציג האוצר ביקש.
איל לב ארי
תקופת כהונה

7. יושב ראש המועצה וחברי המועצה ימונו לתקופה של שלוש שנים; השר רשאי להאריך את תקופת כהונתם בשנתיים נוספות; חבר מועצה שהסתיימה כהונתו לא יתמנה שוב לחבר המועצה אלא לאחר שחלפו ארבע שנים.
8. פקיעת כהונה.
איל לב ארי
לגבי פקיעת כהונה, השתנה רק הנוסח של פיסקה (4) ופיסקה (5) מהנוסח הקודם ויתקיים בו האמור בפיסקאות (1) או (2) לסעיף 5(ה) שמתייחס לניגוד עניינים או להרשעה בעבירה שבגלל חומרתה, נסיבותיה וכד' הוא לא יכול לכהן כחבר מועצה.
היו"ר חיים כץ
זה לא מה שסימנת באדום.
איל לב ארי
נכון, זה הנוסח הקודם. רק ליתר בטחון. לגבי ניגוד עניינים, אקריא את הסעיף שוב.

ניגוד עניינים

12.
(א)
חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון או מהצבעה בישיבת


המועצה אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין, או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או בין מילוי תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.

(ב)
התברר לחבר המועצה כי הנושא שיידון במועצה עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את כל המידע הנוגע לעניין, וימנע מטיפול כאמור בסעיף קטן (א); היה חבר המועצה האמור יושב ראש המועצה – יימסרו המידע וההודעה כאמור לשר.

דיווח שנתי

13.
(א)
המועצה תגיש לשר ולוועדת העבודה והרווחה והבריאות של


הכנסת דין וחשבון על ביצוע תפקידיה ויפורטו בו גם המלצותיה; דין וחשבון לפי סעיף קטן זה יוגש אחת לשנה.


(ב)
המועצה תקיים דיון בדין וחשבון השנתי אחרי הגשתו, והממשלה


תקיים דיון במסגרת דיוניה בתקציב המדינה השנתי, ותתייעץ עם המועצה בשאלת התקציבים הקשורים לתחומי פעולתה.
אור רוזנמן
אני מבין שלפי זה, אם המועצה מתכנסת מחר, רק בעוד שנה היא מגישה המלצות. חבל לחכות כל כך הרבה זמן.
היו"ר חיים כץ
היא תגיש המלצות אחת לשנה.
אור רוזנמן
האם אי אפשר לעשות את זה אחת ל - - -
היו"ר חיים כץ
לא. אי אפשר. אחת לשנה.
אור רוזנמן
זה אומר שבעוד שנה מהיום, מהקמתה.
היו"ר חיים כץ
כן. זה יכול להיות גם בכל חודש פברואר. היא יכולה להגיש המלצות גם חודש אחרי שהחוק עבר, היא התכנסה, היא יכולה להגיש. רק אחת לשנה, לא אחרי שנה. ואז לחכות שנה. גם מאזן של חברה עם מליונים, המאזן הכללי מוגש אחת לשנה.
אור רוזנמן
לגבי דוח ביקורת זה ודאי נכון אבל אם יש לה המלצות שקשורות לשטח ומתפתחות כל הזמן!?
היו"ר חיים כץ
אלה הכללים.
רן מלמד
אולי לאפשר לכתוב לפחות אחת לשנה.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
איל לב ארי
איסוף מידע ושמירת סודיות

14.
(א)
לשם ביצוע תפקידיה לפי חוק זה, רשאית המועצה לדרוש מידע

מרשות ציבורית בענין הנוגע לביטחון תזונתי; הרשות הציבורית תמסור את המידע למועצה לפי דרישתה; בסעיף זה – "מידע" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק חופש המידע); "רשות ציבורית" – הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם; רשות מקומית; תאגיד שהוקם בחוק.

(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשות ציבורית –

(1)
לא תעביר מידע כאמור בסעיפים 9(א)(1), 9(א)(2) ו-9(א)(4) לחוק חופש המידע, והיא רשאית שלא להעביר מידע כאמור בסעיף 9(ב) לחוק חופש המידע ובמקרה המנוי בסעיף 8(1) לחוק חופש המידע.

(2)
לא תעביר מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 או ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם, אף שאינם בגדר מידע כאמור.

(ג)
על העברת מידע מרשות ציבורית אל המועצה לפי סעיף זה, יחול סעיף 11 לחוק חופש המידע, בשינויים המחוייבים.

(ד)
מי שממלא תפקיד מכוח חוק זה, לא יגלה ידיעה או תוכן של מסמך שהגיעו לידיו מתוקף תפקידו, אלא אם כן קיימת חובה על פי דין לגלות את המידע, או שבית המשפט התיר את גילוי המידע.

(ה)
שר המשפטים בהתייעצות עם השר יקבע הוראות בדבר אופן דרישת המידע וכן בדבר אופן העברתו ולוח הזמנים להעברתו אל המועצה.
איל לב ארי
היתה לי שאלה בזמנו למשרד המשפטים בענין הגדרה של רשות ציבורית לגבי משרדי ממשלה לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם שאלנו אותם לגבי הפרשנות שלהם לגבי יחידות סמך בגלל העברת המידע כלפי חוץ, מבחינת היכולת לקבל ממנו מידע.
רן מלמד
הנושא לא בתחום המומחיות שלי. אני אבדוק את זה לקראת הקריאה השניה והשלישית.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. תרשום. תקבל תשובה לקראת שניה ושלישית.
ציון גבאי
חלק מהגופים שיש להם המון פעילות בשטח של מזון הוא עמותות ואני חושב שצריך להוסיף את הדרישה של מידע גם מעמותות ולא רק ממשרדי ממשלה, לא רק מגופים ממשלתיים. כלומר, לחייב את העמותות לספק מידע למועצה כחלק מ - - -
היו"ר חיים כץ
עמותה זה גוף פרטי. וגוף פרטי – אני לא עומד לחייב אותו למסור מידע. אני לא נכנס לזה. חוץ מזה, אנחנו מחוקקים חוק גם כדי שאחר כך נוכל לשפר אותו, שיתחיל לרוץ ואחר כך נראה מה צריך ומה לא צריך. לא ביום אחד אתה בונה את העולם.
איל לב ארי
סדרי עבודת המועצה

15.
(א)
המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונהליה, ככל שאלה לא נקבעו בהוראות לפי חוק זה.

(ב)
המועצה תקיים דיונים פעם בחודש לפחות.

(ג)
המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.
היו"ר חיים כץ
למה פעם בחודש לפחות אם הם נותנים דוח אחת לשנה? שיהיה אחת לשלושה חודשים לפחות.
רוחמה אברהם
אחת לשלושה חודשים זה מעט זמן. אחרי שאתה ממסד את זה ואתה מבין את הגודל ואת ההיקף של הבעיה, את דרכי הטיפול והגישה אז אפשר לעשות את זה אבל לפחות בהתחלה, כדי "להרים" את זה נכון אז לדעתי זה חשוב מאד.
שי סומך
אני מסכים עם ההערה של יושב הראש, זוהי חדירה לנבכי ההתנהלות של הוועדה, לחייב זימון פעם בחודש.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת רוחמה אברהם, תעברי אחת לחודשיים לפחות והם יכולים לעשות כל יום דיון.
איל לב ארי
אחת לחודשיים לפחות?
היו"ר חיים כץ
כן.

(ד)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה קול נוסף.
היו"ר חיים כץ
האם לא הקראת בפעם שעברה את כל שאתה מקריא עכשיו?
איל לב ארי
סעיף 16, עבר שינוי קל.

הקמת ועדות משנה

16.
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה לתקופה שתקבע, לקבוע יושב ראש לוועדה, להעביר לוועדה מתפקידיה ולאצול לה מסמכויותיה, וכן רשאית היא להיעזר במומחים שלא מבין חבריה.

איסור קבלת שכר

17.
חבר המועצה, לרבות יושב ראש המועצה, לא יקבל שכר בעד שירותיו במילוי תפקידו במועצה, אך יהיה זכאי לכיסוי הוצאות סבירות שהוציא בקשר למילוי תפקידו, על פי הכללים שקבעו השר ושר האוצר.

מתן שירותים למועצה

18.
משרד הרווחה והשירותים החברתיים יעניק למועצה את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה ולמימוש תפקידיה לפי חוק זה.

שמירת דינים

19.
חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

ביצוע ותקנות

20.
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

21.
בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 37 יבוא:

"38.
החלטה של רשות לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011, למעט החלטות לפי סעיף 3 והחלטות ממשלה".

לגבי סעיף התחילה, השארנו אותו פתוח.
היו"ר חיים כץ
יש עוד זמן עד אחרי קריאה שניה ושלישית. יש לנו מחלוקות 1 ו 2 ו 3. אנחנו נצביע היום, עכשיו, כדי להעביר את זה לקריאה ראשונה. יש לכם זמן, ביניכם, המשרדים הממשלתיים בין כה וכה אי אפשר להגיש הסתייגות בקריאה ראשונה, יהיה לכם זמן לדבר ביניכם, תשבו עם עורך הדין של הוועדה, עם מציעת החוק, תנסו להתקרב ולגבש ניסוחים לקראת שניה ושלישית.
רבקה לויפר
לנושא סעיף 1, מסוכם בינינו שסעיף המטרה צריך - - -
היו"ר חיים כץ
הבנתי. יחד עם זה אנחנו מצביעים לקריאה ראשונה.
רבקה לויפר
עמדת הממשלה להתנגד.
היו"ר חיים כץ
לְמה היא מתנגדת?
קריאה
האם יש או אין עלות תקציבית?
היו"ר חיים כץ
אין עלות תקציבית.
רבקה לויפר
יש פה בעיה עקרונית של תכנון מדיניות רווחה ולכן מאד חשוב שלא יכלל פה הסעיף. זאת לא הבעיה התקציבית כרגע.
היו"ר חיים כץ
אז נצביע בקריאה ראשונה ואני אבקש רוויזיה ואתן לך זמן לחזור אל הממונים שלך ולדבר אתם. אם את לא חוזרת אני מושך את הרוויזיה ואם את חוזרת אז נראה מה אנחנו עושים, יש לך כשלושה ימים לראות מה את עושה.
חנה נויברגר
אנחנו מלכתחילה מתנגדים לסעיף הזה אבל נתפשר על נוסח שאם במקום "מטרת חוק לקדם - -
היו"ר חיים כץ
תעשו את זה אחרי קריאה ראשונה. בין שניה ושלישית יש מספיק זמן לעשות את זה. ואני גם לא אעשה רוויזיה. אני מעלה לקריאה ראשונה את הצעת החוק כפי שהוקראה.

הצבעה

בעד: רוב

נגד: מיעוט

ההצעה נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
מבקש רוויזיה ואחליט מתי אני מושך. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00
PAGE
16

קוד המקור של הנתונים