ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/03/2011

אישור אזורי סיוע לצורך מימוש הוראות סעיף 7א(ב)(2) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.3.2011

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 459

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי , ט"ז באדר ב התשע"א (22 במרץ 2011), שעה 14:00
סדר היום
אישור אזורי סיוע לצורך מימוש הוראות סעיף 7א(ב)(2) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
מוזמנים
סגנית שר לקידום צעירים, סטודנטים ונשים, במשרד ראש הממשלה, גילה גמליאל

עו"ד יעל כהן - משרד ראש הממשלה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
עו"ד נועה בן-שבת
רשמה וערכה
ס.ע – חבר המתרגמים בע"מ

אישור אזורי סיוע לצורך מימוש הוראות סעיף 7א(ב)(2) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, היום יום השלישי בשבוע, ט"ז באדר ב, ה-22 לשלישי 2011 ואני מתכבד לפתוח את הישיבה.

הנושא שעל סדר היום, אישור אזורי סיוע לצורך מימוש הוראות סעיף 7א(ב)(2) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, פרוטוקול 459.


גבירתי היועצת המשפטית, בבקשה.
נועה בן-שבת
הוועדה אישרה את תקנות קליטת חיילים משוחררים, קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה. אישרה בהם תקנה שלוש שקבעה זכאות לסיוע לסטודנטים שמתגוררים באזורי סיוע. עדיין לא נקבעו אזורי הסיוע לעניין הזכאות הזאת לסטודנטים.
היו"ר חיים כץ
ומה התקנות האלה באות להגיד?
נועה בן-שבת
כעת הממשלה מביאה פה הצעת מחליטים ופועלת, כנראה, על ארבעת השרים, בהתייעצות עם השר שממונה על נושא הביטוח הלאומי באישור ראש הממשלה.
היו"ר חיים כץ
מנהלת השירות.
יעל כהן
מנהלת השירות האזרחי.
נועה בן-שבת
מנהלת השירות האזרחי והלאומי, סליחה, באישור ראש הממשלה ומביאה את זה לאישור הוועדה, את ההחלטה לאזורי סיוע. זאת אומרת, סטודנטים שמתגוררים באזורים המוצעים כאן.
היו"ר חיים כץ
תקריאי איפה הם מוצעים.
נועה בן-שבת
למעשה, מה שמציעים פה, זה מה שכתוב פה בפסקה שתיים.
היו"ר חיים כץ
אז תקריאי את הכל , כך שלא תצטרכי לקרוא אחרי זה, או שאת לא צריכה לקרוא.
נועה בן-שבת
אני לא צריכה לקרוא.
היו"ר חיים כץ
אז תקריאי את מה שצריך.
נועה בן-שבת
מה שרציתי בסעיף שתיים זה: "האזורים שלהלן יוגדרו כאזורי עדיפות לאומית לעניין החלטה זו, יהוו אזורי סיוע לצורך הוראות סעיף 7א(ב)(2), זה הנגב כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב התשנ"ו-1991 והגליל כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג-1993".
היו"ר חיים כץ
מישהו יש הערות פה על האזורים האלה?
נועה בן-שבת
רציתי לשאול, למעשה, כשהועברה ההחלטה לגבי אזורי הסיוע לעניין המוסדות להשכלה גבוהה שהתלמידים בהם יזכו לסיוע, דובר על ארבעה אזורי סיוע. דובר על נגב וגליל דובר על העיר אשקלון ודובר על יהודה ושומרון, כעת לא מצוינת לא העיר אשקלון ולא יהודה ושומרון. בנוסף לזה אין פה התייחסות לאזורים שאנחנו יודעים שנמצאים במרכז הארץ והם כיסי מצוקה, זאת אומרת אמנם הם לא בפריפריה הגיאוגרפית.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אנחנו לא הולכים להרחיב. למה לא מצוינת העיר אשקלון?
סגנית שר גילה גמליאל
היועצת המשפטית תיתן את ההבהרה.
יעל כהן
השיקולים שנגעו לקביעת אזורי הסיוע, לעניין תקנה שתיים בעניין המוסדות, הם שיקולים שמבוססים גם על הרצון למשוך אוכלוסייה אל המקום. יהודה ושומרון נכנסו בגלל מצב בטחוני שלאורו רוצים למשוך לשם אוכלוסייה ואשקלון לאור מכלול השיקולים והנסיבות שבגללם חשבו שנכון להכניס אותה כדי לעודד סטודנטים להגיע לשם.
היו"ר חיים כץ
מכללת ספיר.
יעל כהן
ספיר זה שדרות.
היו"ר חיים כץ
מכללת אשקלון.
יעל כהן
זה מכלל אשקלון באשקלון.
היו"ר חיים כץ
ספיר זה שדרות זה הנגב, שם אין בעיה בכלל.
יעל כהן
רצו למשוך גם סטודנטים אל אשקלון ולכן הכניסו אותה לתוך תקנה שתיים. תקנה שלוש שבשבילה אנחנו מביאים כרגע את ההצעה מתייחסת לעידוד החיילים שגרים שם. אנחנו לא חושבים שהמאפיינים של אשקלון הם מיוחדים ברמה ארצית ושאין עוד מקומות כמוה וצריך לעודד את האוכלוסייה שגרה בה.


זאת לעומת הנגב והגליל, שהם הפריפריה היותר רחוקה של מדינת ישראל ואנחנו רוצים שאת המשאבים, שהם מוגבלים, יחלקו רק בין האנשים שמתגוררים בפריפריה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. יש למישהו עוד משהו להעיר? לך גבירתי, יש לך עוד משהו להעיר?
נועה בן-שבת
לא, מעבר לזה אין לי.
היו"ר חיים כץ
אי לכך אנחנו נצביע לאישור התקנות כפי שהקראית בסעיף שתיים, אני לא חושב שצריך להקריא מעבר לזה.
הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 2 נתקבל.

תודה רבה לכל חברי הכנסת שנמצאו פה בוועדה ויש להם זכות הצבעה, אישרו.

תודה רבה, התקנות אושרו, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:25

קוד המקור של הנתונים