ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/03/2011

חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
24
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.03.2011

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 457

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, ט"ז באדר ב תשע"א (22 במרס 2011), שעה: 10:00
סדר היום
הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4)(רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008,


של חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת ליה


שמטוב (פ/334)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
חבר הכנסת אלכס מילר

חבר הכנסת רוברט טיבייב

איגור סטפנסקי – מינהל החשמל, משרד התשתיות הלאומיות

הילה אברג'יל – ממונה רישוי החשמלאים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דבורה אליעזר – הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

בן עמי כופר – מנהל ענייני חשמל, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יוסי שרביט – עורך תוכ"ל ארצי חשמל ואלקטרוניקה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

איילת צור – אגף הבנייה מינהל התכנון, משרד הפנים

לימור תוסייה-כהן – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

צבי סנדר – מפקח הוראת החשמל ואלקטרוניקה ומחשבים, משרד החינוך

אל"מ מיכאל זיסמן – רמ"ח בינוי, משרד הביטחון

מיכל שאול – הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אליהו אבישר – ראש תחום חשמל, משרד הבינוי והשיכון

עו"ד מיכאל פרידמן – יועץ משפטי, התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

מיכאל ביקסון – התאחדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה

אמיל קויפמן – מהנדס, התאגדות מהנדסי חשמל

שמואל אוסטר – יו"ר אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה, לשכת המהנדסים והאדריכלים

איל גבאי – מ' ייעול הצריכה באגף השיווק, חברת החשמל

עלאא פחורי – מהנדס חשמל, מרכז בכיר רישוי ופיקוח, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

עמוס ברנהולץ – הסתדרות ההנדסאים

עו"ד נטע שפירא

אורי מיכאל – דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ייעוץ משפטי
שמרית שקד-גיטלין
עמית קנובלר - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4)(רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008,

של חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת ליה

שמטוב (פ/334)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום שלישי בשבוע, ה-22 למרס 2011, ט"ז באדר ב'. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. זוהי ישיבה שלישית או רביעית בנושא הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4)(רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008, של חברי הכנסת: אלכס מילר, רוברט אילטוב וליה שמטוב, פרוטוקול מס' 457.


בפעמים הקודמות אמרנו שנעשה קצת שינויי נוסח, ננסה לקדם, ננסה לראות. עד כמה שאני מבין, הגיעו פה כבר להסכמות כמעט על הכול. אנחנו נקריא ונאשר את מה שמוסכם, ונשאיר את המחלוקות הקטנות לסוף, ונראה מה אנחנו עושים. נעבור על הסעיפים שיש בהם תיקוני נוסח. מאחר ואנחנו עשינו תיקוני נוסח והצבענו על הסעיפים, תקריאי את רשימת הסעיפים. אנחנו נעשה רביזיה, נפתח אותם ונעשה תיקון בניסוח.
שמרית שקד-גיטלין
או שקודם כל אני אסביר כל דבר, ואחר כך נצביע על הכול?
היו"ר חיים כץ
בסדר.
אלכס מילר
כן, כי קודם כל צריך לדעת מה התיקונים.
היו"ר חיים כץ
אתה תדע בכל מצב מה הם התיקונים. נשאלת השאלה האם אתה עושה רביזיה לפני או אחרי.
שמרית שקד-גיטלין
לכם זה מסומן באפור.
היו"ר חיים כץ
תגידי סעיף, עמוד, והמשפט שמסומן.
שמרית שקד-גיטלין
בסדר. ב-2(ב) יש תוספת. אבל, לפני כן, עניין שהוא ממש נוסח. "רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל" – הורדנו את זה מהשם, אבל זה נמצא עדיין בתוך ההגדרה: "רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל". זה ממש טכני.


"עובד המדינה" – לדעתי, זה היה מובן מאליו. אבל, משרד המשפטים לחזק את זה, ולכן כתבנו: שהמנהל יהיה עובד המדינה.


"מהנדסי חשמל בעלי רישיון" – היה כתוב: "כאמור בפרט 7 שבתוספת". מכיוון שאנחנו חילקנו את התוספת לשלושה חלקים וקראנו לה: חשמלאים, הנדסי חשמל וטכנאי חשמל, מהנדסי חשמל, אז אין צורך בכך.


8 – במקום "נציגים": שני חברים שהם הנדסאי חשמל או טכנאי חשמל בעלי רישיון.
היו"ר חיים כץ
אלכס, מאחר וזהו החוק שלך, האם אתה מסכים שיקראו: שני חברים במקום שני נציגים?
אלכס מילר
אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
אין בעיה - טוב.
שמרית שקד-גיטלין
גם פה מחקנו את ההפניה לפרטים. יש פה עניין של הנדסאי חשמל, ואחר כך תטפל בזה.
היו"ר חיים כץ
כן.
אלכס מילר
אז בוא נצביע על מה ש- - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא. אנחנו נעשה רביזיה, ונצביע על הכול במכלול, על כל התיקונים האלה. אחרי שהבנת מה הנוסח, ואני מבין שנרגעת מהתיקונים ואתה כבר רוצה להצביע. חכה.
שמרית שקד-גיטלין
"חשמלאים בעלי רישיון" – שוב, זה לא כאמור בפרטים 1 עד 4 שבתוספת, אלא כל החלק הראשון. שימו לב שהוספנו שם חשמלאי מסויג וחשמלאי שירות שהם לא היו בפרטים 1 עד 4, ועכשיו הם נמצאים בחלק א' בתוספת.
היו"ר חיים כץ
אם יש למישהו משהו להעיר פה רק על השינויים – שיעיר. זה הזמן.
מיכאל זיסמן
הכוונה פה שכל אחד ממהנדסי החשמל, נניח, יהיה להם רישיון של חשמלאי מהנדס, והטכנאים יהיו רישיון מתאים? כי המילה רישיון היא מילה מאוד מאוד - - -
שמרית שקד-גיטלין
הם צריכים להיות מקטגורית החשמלאים. יש שישה סוגים של חשמלאים שיש להם רישיון. הם צריכים להיות מקטגוריית החשמלאים, והם צריכים להיות בעלי רישיון.
היו"ר חיים כץ
אחרי ארבעה דיונים, אנחנו לא מתחילים עכשיו את הדיון מההתחלה.
מיכאל זיסמן
השאלה היא מה הכוונה פה? כי מהנדסי חשמל היום אוטומטית מקבלים רישיון לעסוק בחשמלאי ראשי. מהנדסי החשמל האלה, אומנם יהיה להם ניסיון של חמש שנים. השאלה, איזה רישיון יהיה?
שמרית שקד-גיטלין
אנחנו חושבים שזה מובן מהנוסח שהם צריכים להיות בעלי רישיון של מהנדסי חשמל. שני מהנדסי חשמל בעלי רישיון.
היו"ר חיים כץ
תענה לו.
בן עמי כופר
אמרה לך פה שמרית שהם יהיו חייבים להיות בעלי רישיון מהנדס חשמל או חשמלאי מהנדס מה שקוראים היום.
מיכאל זיסמן
מצוין, זו כוונתנו. זה פשוט לא היה ברור.
שמרית שקד-גיטלין
סעיף 3(ב) גמול והחזר הוצאות. בשבוע שעבר היה פה הממונה על השכר במשרד האוצר. הם רוצים לבקש להוריד בכלל את כל הסעיף.
מיכל שאול
את סעיף קטן (ג).
היו"ר חיים כץ
למה?
שמרית שקד-גיטלין
אה, רק את 3ב(ג) אתם רוצים להוריד?
מיכל שאול
כן, השאר ברור שאנחנו לא נתנגד לזה. למעשה, החזר הגמול וגם החזר ההוצאות של נציגים במועצות ציבוריות בכלל שמוסדרות גם בחוקים אחרים, משולמים לפי הוראות התק"ם, הוראות החשב הכללי הפנימיות, וכך זה עובד בכל המועצות שמוקמות מכוח החוקים בצורה מאוד דומה לחוק הזה. למעשה, פה אמורות להיקבע תקנות בלי איזושהי סיבה להסדר מיוחד אחר מהוראות התק"ם. ולכן, זה קצת מיותר - - -
היו"ר חיים כץ
מי יקבע את התקנות?
מיכל שאול
לא, אנחנו לא רוצים שיהיו תקנות.
היו"ר חיים כץ
מה אתם לא רוצים? יהיו תקנות שאתם תקבעו אותן.
מיכל שאול
אבל, אנחנו רוצים ללכת לפי ההוראה הפנימית שלנו.
היו"ר חיים כץ
אבל, אתם קובעים את התקנות.
מיכל שאול
אבל, אין צורך בזה. יש הוראה פנימית כבר שעובדת בכל שאר החוקים.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול, מי ביקש את הסעיף הזה? אני רוצה להבין. דברי עברית מי ביקש את הסעיף?
מיכל שאול
חלה טעות לגבי החוק, חלה טעות לגבי הבנת החוק.
היו"ר חיים כץ
מי ביקש את הסעיף הזה?
מיכל שאול
עד כמה שאני יודעת, משרד האוצר ביקש.
היו"ר חיים כץ
אה, יפה.
מיכל שאול
אבל, חלה טעות. אני חושבת שזה fair enough, וטעויות קורות לכולנו. חלה איזושהי טעות לגבי ההבנה של איזה גוף מוסדר בחוק הזה. מאחר והבנו שמדובר בגוף, מועצה שקמה מכוח חוק תחת משרד ממשלתי - - -
היו"ר חיים כץ
היא אומרת: מודה ועוזב ירוחם. מה אתה אומר?
אלכס מילר
הסעיף הזה – מה שתחליט.
מיכל שאול
זה פשוט יוצר מצב שהחוק הזה שונה מחוקים אחרים.
היו"ר חיים כץ
האם יש עוד סעיפים אחרים בחוק שהכנסתם בלהט העניין, ושאתם חוזרים בכם ופתאום אומרים: וואלה?
מיכל שאול
לא. שוב, בדקנו את זה אצלנו עוד הפעם. אני חושבת שאם בודקים עוד הפעם, ומגלים שיש איזושהי טעות - - -
אלכס מילר
חבר הכנסת כץ, רק שאני אבין למה היא מתכוונת. היא מתכוונת לכך שלא יהיה איזשהו הליך מיוחד בשביל לקבוע את התגמול לאותם חברי הוועדה המקצועית.
היו"ר חיים כץ
הם יהיו לפי התקש"יר.
אלכס מילר
כן, לפי מה שזה כיום.
מיכל שאול
לפי הוראות החשב הכללי. זה שונה מהתקש"יר. אלו הוראות פנימיות שחלות לגבי כל המועצות.
אלכס מילר
האם יש שוני בהוראת החשב הכללי לגבי כל מיני מועצות שונות, או שזוהי איזושהי שבלונה שתופסת לכולם?
מיכל שאול
שבלונה שתוספת לכולם.
אלכס מילר
שלא יקרה מצב שיהיה פה איזשהו עניין שפה זה כך, ושם זה כך. אם הכול אותו הדבר אין לי בעיה.
מיכל שאול
אני לא יודעת אם התקש"יר עוסק בזה. אלו הוראות של החשב הכללי. הבאתי דוגמאות: מועצות לפי חוק לעידוד שילוב - - - בעבודה.
אלכס מילר
אם הכול אותו הדבר אז אין בעיה, כי בסופו של דבר זה יהיה על כולם.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אנחנו הולכים לקראת משרד האוצר.
מיכל שאול
תודה.
היו"ר חיים כץ
אדוני, בבקשה.
איגור סטפנסקי
לגבי סעיף (9) שבעמוד 2 – היה כתוב: שני חשמלאים בעלי רישיון כאמור בפרטים 1 עד 4 שבתוספת. הוספתם את חשמלאי מסויג וחשמלאי שירות. ראשית, חשמלאי מסויג כבר צריך להיות עם רישיון. כדי לקבל חשמלאי מסויג לעבוד בעבודה מסוימת, הוא צריך להיות חשמלאי, או חשמלאי ראשי, או חשמלאי מוסמך.
בן עמי כופר
זה לא נכון.
איגור סטפנסקי
האם כל בן אדם יכול לקבל חשמלאי מסויג?
בן עמי כופר
לא אמרתי כל בן אדם. כל בן אדם שעושה קורס שמוכר על-ידי משרד התמ"ת בפיקוח משרד התמ"ת, יכול לקבל מסויג גם אם אין לו רישיון קודם. התשובה היא כן, וזה ככה לפי התקנות היום, וכך גם ניתנים הרישיונות.
איגור סטפנסקי
לא, לפי התקנות היום כתוב שחשמלאי מסויג יכול לקבל אדם שקיבל הכשרה מתאימה במקום עבודה, ולאיזושהי עבודה מסוימת. לדעתי זה מובן מאליו אם אתה נותן חשמלאי מסויג לאדם שבודק מתקן מתח גבוה.
בן עמי כופר
למתקן מתח גבוה – אתה צודק. אבל, זה לא נכון לכל עבודה, אלא עבודות מסוימות. נניח שהוא עובד מקורות, והוא צריך להפעיל משהו, והוא מקבל מסויג, אז לא צריך שיהיה לו רישיון.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, תודה. הוא הסביר לך. אדוני, בבקשה.
שמואל אוסטר
אני מתייחס לסעיף (7) בעמוד 2. רשום שם ששני נציגים יהיו שני מהנדסי חשמל. ההסתייגות שלי היא לגבי "הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי חשמל בעלי רישיון בישראל".
היו"ר חיים כץ
את הטענה הזאת אתה תעלה עוד מעט כאשר יבואו הטכנאים. יש להם אותה טענה.
שמרית שקד-גיטלין
אם כך, אנחנו חוזרים לעמוד 3, סעיף 3ג – המועצה.
אליהו אבישר
אני שוב מחזיר את הנושא של משרד השיכון לשולחן.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע, יש גבול לכל דבר. החזרת את זה כבר כמה פעמים? כמה פעמים העלאת את הנושא של משרד השיכון?
אליהו אבישר
לפחות פעמיים.
היו"ר חיים כץ
לא, לפחות חמש. די, מספיק.
שמרית שקד-גיטלין
3ג. המועצה תייעץ לשר התמ"ת, במקום: "בקביעת נושאים אלה", "בנושאים אלה". בסעיף (1) יש קביעת סוגי רישיונות. זה הרבה דברים של נוסח, אבל אנחנו קוראים.


בסעיף 3ד שבעמוד 4 – בהגדרה "קרוב", כמעט ולא היה פה שינוי. אבל, העלאנו איזשהו סעיף למעלה. אני אקרא: "קרוב - בן זוג, הורה, ילד, אח או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה, או צאצא או בן זוג של כל אחד מהם, וכן שותף, מעביד או עובד של חבר המועצה;".


פסקה (2), מתחת להגדרה "קרוב":"...אין הוא ראוי לדעת השר לכהן כחבר המועצה." כלומר, השר – שיקול הדעת הוא שלו האם הוא ראוי לכהן או לא ראוי לכהן.
היו"ר חיים כץ
מי הוסיף "לדעת השר"?
שמרית שקד-גיטלין
משרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
מה פתאום? מה פתאום?
דבורה אליעזר
אני אסביר. זה עניין פרקטי לחלוטין. כשהשר צריך לפנות למרשם הפלילי לראות את העבר הפלילי של אותו נציג שרוצים למנות, צריך להיות ברור מיהו אותו אדם שיכול לפנות, או מי מטעמו יכול לפנות. וכאן הוא השר, כי השר הוא זה שממנה. אם זה לא יהיה רשום, אחר כך בפרקטיקה אנחנו נתקע בבעיות עם המשטרה.
היו"ר חיים כץ
השר יצטרך לתת אישור לכל אחד?
דבורה אליעזר
השר הוא זה שממנה. השר ימנה מישהו מטעמו שיוכל לעשות זאת דרך המחשב. יש איזושהי מערכת שאפשר לראות את המרשם הפלילי. זה רק לאנשים שכתוב שיש להם סמכות לכך.
היו"ר חיים כץ
אני מוכן. אבל, שיהיה כתוב: לדעת השר בעצמו. השר – באמת, אין לו מה לעשות, ושהוא ישב על כל האנשים שצריך לשים אותם, ויבדוק אותם, ויכשיר אותם. אגב, הוא יכול לעשות להם בחינות.
דבורה אליעזר
זה ברור שיהיה מישהו מטעמו של השר. אבל, צריך להיות ברור מיהו הגורם. אנחנו נתקענו אחר כך בדברים פשוטים עם בעלי תפקידים יותר ממוקדים בפתיחת המרשם הפלילי כשהיינו צריך לבדוק את עברו הפלילי מכוח חוקים. לכן, חשוב שזה יהיה כתוב.
היו"ר חיים כץ
ומה אומר מציע החוק?
אלכס מילר
אני מכיר את הסוגיה, ואני גם נחשף אליה במסגרת חוקים אחרים שאצלי בוועדה. מדובר בכל נושא דרישה וקבלת רישום פלילי למתן אישור תפקיד או משהו כזה. אכן, קיימת בעיה. אם זה הפתרון שאנשי המשרד נותנים, עדיף שיהיה איזשהו פתרון שיהיה מוסכם עליהם, כדי שאחר כך לא נתקע בבעיה שאותו אדם שביקשו ממנו להביא רישום פלילי, תובע את הגוף הממשלתי בכך שביקשו ממנו שלא כדין. אני חושב שאם לא פותרים את הדבר הזה עכשיו זה יכול לגרום לבעיות אחרות. כי זה כן קיים, ואני יודע שעדיין אין איזשהו פתרון כללי לכל המשרדים בעניין בקשת רישום פלילי. אם הם מצאו את הדרך הזאת – בסדר. השאלה היא - אם זה המענה שלכם לחוק, האם זה לא יסבך לכם אחר כך באופן כללי?
היו"ר חיים כץ
לשר המשפטים אין כנראה עבודה.
דבורה אליעזר
לדעת השר - שר התמ"ת.
היו"ר חיים כץ
האם זה יהיה שר התמ"ת?
שמרית שקד-גיטלין
כן.
היו"ר חיים כץ
לו יש באמת פחות עבודה משר המשפטים. אם כן, שר התמ"ת.
שמרית שקד-גיטלין
אבל, באמת צריך לכתוב: לדעת שר התמ"ת.


סעיף 3ו(ג) – לגבי העברת חבר מועצה מכהונתו, היו כתובות המילים: "בהודעה בכתב". חשבנו שאין צורך לכתוב. זה די ברור שהוא יעשה הודעה בכתב.
היו"ר חיים כץ
לא, תשאירי "בהודעה בכתב".
משה (מוץ) מטלון
רק בהודעה בכתב – תמיד.
שמרית שקד-גיטלין
נשאיר, בסדר גמור.
משה (מוץ) מטלון
אין מובן מאליו בדברים כאלה.
שמרית שקד-גיטלין
אוקיי. בסעיף קטן (ד) אותה הערה: "אין הוא ראוי לדעת השר לכהן כחבר מועצה.".
היו"ר חיים כץ
שר התמ"ת.
שמרית שקד-גיטלין
שר התמ"ת. פה משרד המשפטים ביקש למחוק את המילים: "לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה".
היו"ר חיים כץ
למה? כי הוא רוצה מונופול?
לימור תוסייה-כהן
הסברנו את זה בדיון שעבר.
היו"ר חיים כץ
אבל, לא קיבלנו את זה, אז ביקשתם את זה עוד הפעם.
לימור תוסייה כהן
אנחנו העברנו את הסעיף הזה ללשכת היועץ המשפטי לממשלה. הסעיף הזה הוא פחות מקובל במקרים מהסוג הזה. ברור שניתן יהיה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה במקרים של שאלה או בעיה קונקרטית. אבל, אין צורך בקביעה מפורשת כזאת בחוק. אין צורך בחיוב מנדטורי לפנות ליועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר חיים כץ
אפשר יהיה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה.
לימור תוסייה-כהן
בוודאי, בהתאם לסדרי מינהל.
היו"ר חיים כץ
והוא רק מחכה שאנחנו נפנה אליו. היועץ המשפטי לממשלה ייתן תשובה מהיום להיום.
לימור תוסייה-כהן
זה לא מהיום להיום, שום דבר לא נעשה מהיום להיום. אבל, בהקדם ובזמן סביר, במועד הראוי.
היו"ר חיים כץ
את יודעת שאנחנו מחוקקים חוקים שנוכל ליישם אותם. אנחנו רוצים לחוקק חוקים שלא יהיו עבור עורכי-הדין. אנחנו רוצים חוקים שיוכלו ליישמו אותם.
אלכס מילר
אבל, דווקא הסעיף הזה מקל על ההליך.
לימור תוסייה-כהן
בדיוק. דווקא אם תחייב בכל מקרה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה - - -
היו"ר חיים כץ
כל היררכיה, כל מדרגה נוספת שאתה מכניס, זה - - -
אלכס מילר
אבל, זה מוריד.
לימור תוסייה-כהן
זה מוריד.
היו"ר חיים כץ
זה מוריד את מי?
לימור תוסייה-כהן
את היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר חיים כץ
אה, אתה מוריד אותו. אבל, הכנסת "לדעת השר", כי הכנסת אותו קודם.
שמרית שקד-גיטלין
כן.
היו"ר חיים כץ
טוב, לדעת השר ושר התמ"ת. למה שלא נחלק את התפקידים? ניתן אחד תמ"ת ואחד משפטים – אוקיי.
שמרית שקד-גיטלין
אני רואה שבעמוד 6 אין לנו שינויים. בעמוד 7 בפסקה (4) למעלה, זה לא רשום אצלכם, "הוא לא הורשע" – אותה הערה, רק שפה זה צריך להיות לדעת המנהל. הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת המינהל – ופה יתווספו המילים – לקבל רישיון לעבודות חשמל. אני מניח שדבי תנמק את זה מאותה סיבה. המנהל צריך לקבל את הר"פ של המועמדים, והוא צריך הסמכה מפורשת.


"במקום סעיף קטן (ד) יבוא" – פה אנחנו מביאים לידי ביטוי את החלטת הוועדה מהישיבה הקודמת שכל תנאי הכשירות ייקבעו בתוספת על-ידי השר בהתייעצות עם המועצה, ובאישור ועדת העבודה. כאן אנחנו קובעים את סעיפי ההסמכה של השר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
שמרית שקד-גיטלין
"שר התעשייה המסחר, והתעסוקה, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת –


(1) יקבע בתוספת, בצו, את תנאי הכשירות לקבלת רישיונות לעבודות חשמל, ואת עבודות החשמל שבעלי רישיונות רשאים לבצען, ורשאי הוא לקבוע בין תנאי הכשירות דרישות לעניין השכלה, הכשרה, התמחות ובחינות;


(2) רשאי לשנות את התוספת, לרבות את סוגי הרישיונות המנויים בה;


(3) רשאי לקבוע הוראות מעבר והוראות תחילה ותחולה לעניין הוראות לפי פסקאות (1) ו-(2);


(4) רשאי לקבוע הוראות לגבי הגשת הבקשה לרישיון, מתן הרישיון, חידושו, ביטולו והתנייתו בתנאים, וכן הוראות נוספות הדרושות לביצועו של סעיף זה;"


בסעיף קטן (ה) הוספנו את המילים: "שהוא מומחה בעבודות חשמל". זאת היתה כוונת הוועדה, והוספנו את זה כדי לחזק את זה.


דיברנו על המומחה בעבודות חשמל שהוא לא אזרח ישראלי או תושב ישראלי. אנחנו מאפשרי לו לבוא ולעבוד בישראל. במקרה הזה משרד התמ"ת ביקש להוסיף איזשהו סעיף ש"אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 1יג לחוק עובדים זרים".
היו"ר חיים כץ
מה זה אומר?
דבורה אליעזר
זה אומר שהסעיף הזה כמובן לא בא להתגבר על סמכות הממשלה לתת מכסות לעובדים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אדוני, בבקשה.
מיכאל זיסמן
בהנחה שהחוק יאושר, הרי תעבור תקופת זמן לא מבוטלת עד שהתקנות, הגדרות – כל מה שמוגדר פה ב-1, 2, 3, ו-4 – יגובשו. לא כתוב תוך כמה זמן.
קריאות
כתוב, כתוב.
שמרית שקד-גיטלין
כתוב 18 חודשים, וכתוב שבזמן שעד התקנת הצו, יישארו התקנות הקודמות בתוקפן.
היו"ר חיים כץ
החסרת ארבעה דיונים.
מיכאל זיסמן
אני עוקב אחריהם.
שמרית שקד-גיטלין
בסעיף 6א דיברנו על הרכב המועצה המייעצת. דיברנו על שלושה חברים, ודיברנו על נציג שימונה על שר התמ"ת שהוא מהנדס חשמל ואינו המנהל, נציג שימנה שר התשתיות הלאומיות שהוא מהנדס חשמל, ודיברנו על נציג נוסף מטעם הארגונים. אבל, לא כתבנו שהוא בעל רישיון לעבודות חשמל. כתבנו: "בהתאם לסוג הרישיון שלגביו מתקיים דיון בוועדה המייעצת". נראה לי שזה היה גם די מובן מאליו. אבל, אולי היה צריך להגיד את זה שהנציג עצמו הוא צריך להיות בעל רישיון לעבודות חשמל בהתאם לסוג הרישיון שלגביו דיון בוועדה המייעצת.
אלכס מילר
בסדר, אין בעיה.
שמרית שקד-גיטלין
סעיף קטן (ד): "החליט המנהל על דחיית הבקשה לעיון מחדש - בניגוד להמלצת הוועדה המייעצת אנחנו מוחקים – "ינמק את החלטתו". כלומר, בכל מקרה הוא צריך לנמק את החלטתו.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
שמרית שקד-גיטלין
6ב – גם פה הבאנו לידי ביטוי את החלטת הוועדה. בעצם תקופת תוקפה של התעודה ייקבע בה, והמנהל רשאי לחדשה מעת לעת. החלטת הוועדה היא שהמנהל רשאי לחדש אותה מעת לעת. אין הגבלה על תעודת המתמחה. אנחנו כתבנו שלתעודה יהיה תוקף, אבל אפשר לחדש אותה כל הזמן.


הוראות לפי סעיף 6(ג) - הוספנו פה גם את הוראות לפי סעיף 6(ד)(4) לעניין ביטול רישיון, התנייתו או הגבלתו, יחולו גם לגבי תעודת מתמחה.


סעיף 6ד – פה היתה סוגיה מי יכול לגשת לבחינות הרישוי. היתה פה הערה של משרד החינוך, אבל אנחנו לא קיבלנו מהם התייחסות סופית לעניין הזה. כתבנו שלבחינות הרשאי רשאי לגשת גם מי שטרם השלים את מלוא תקופת ההתמחות. אחר כך הבנו שאולי היתה להם איזושהי כוונה גם מי שבכלל לא התחיל את תקופת ההתמחות. לא קיבלנו מהם תשובה סופית בעניין הזה.
אלכס מילר
את זה ביקש משרד החינוך, אבל עדיין לא קיבלנו.
שמרית שקד-גיטלין
השאלה היא האם גם מי שטרם השלים את מלוא תקופת ההתמחות זה מספיק בסדר?
היו"ר חיים כץ
כן, אמרנו שכן.
בן עמי כופר
כן.
אלכס מילר
אנחנו דיברנו שם אולי על חצי שנה לפני. אבל, לא ממש - - -
שמרית שקד-גיטלין
פה אנחנו קובעים מה שדיברנו: שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע תקופת התמחות שיש חובה להשלימה בטרם יהא אדם רשאי להיבחן בבחינות הרישוי. זאת אומרת, יהיו רשאים לקבוע תקופה מינימאלית.
היו"ר חיים כץ
כן.
אלכס מילר
No problem.
שמרית שקד-גיטלין
אבל, זה הכלל.


סעיף 6ה הוא סעיף חדש לגמרי – ביצוע עבודות חשמל על-ידי תלמידים, ודבי דיברה עליו באחת הישיבות הקודמות. יש מעט שינויים בנוסח שלו, ולכן אני אקריא ואסביר מה השינויים לעומת מה שמפורטים פה. תלמידים במוסדות הכשרה ללימודי חשמל שאישר המנהל לעניין סעיף זה – המילים האלה לא מופיעות בנוסח – ושוב, אני מקריאה מילים שלא מופיעות בנוסח, וכן, סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה שאישר המנהל שבהם מתקיימים לימודי חשמל, רשאים לבצע עבודות חשמל, ובלבד שהעבודות נעשות במוסד ההכשרה ובאחריותו, בנוכחות מדריך שהוא בעל רישיון לביצוע אותן עבודות ובפיקוחו.


הכוונה היא למקומות שבהם מלמדים לימודי חשמל שבהם התלמידים יהיו רשאים לעשות עבודות חשמל, והעבודות צריכות להיות בתוך מוסד ההכשרה, באחריותו, בנוכחות מדריך וכו'.
לימור תוסייה כהן
האם גם סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה שאישר המנהל?
שמרית שקד-גיטלין
כן, שבהם מתקיימים לימודי חשמל. הרי היה איזשהו חשש מצד חלק מהגורמים שדיברו איתי. הם אמרו שתלמידים עלול להתפרש כתלמידים עד גיל 18. ולכן, הם רצו להבהיר שמדובר גם בהשכלה על-תיכונית. אנחנו ננסח את זה בצורה כזאת או אחרת. זה לא נוסח סופי, אבל זה הרעיון.
אלכס מילר
ובמוסדות המוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
שמרית שקד-גיטלין
לא, כתבנו: מוסדות שאישר המנהל לעניין סעיף זה.
אלכס מילר
אני אומר - האם הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים על-ידי המועצה להשכלה?
שמרית שקד-גיטלין
לאו-דווקא. הרעיון הוא שהמנהל מאשר למוסד מסוים. זה לא קשור לשאלה אם המוסד מוכר לפי תוכנית לימודים או לא.
אלכס מילר
לא, לא. סליחה, סליחה. יש מוסדות שהם מוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ואני יכול להגיד לכם שאני רגוע עם כל מוסד ומוסד. ברגע שיקום לי מוסד שהוא לא מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, והוא יתחיל להתעסק לי בחשמל, ואז יגיש בקשה, אני לא חושב ש- - -
היו"ר חיים כץ
הוא יגיש בקשה למה? האם לתת רישיון?
אלכס מילר
כן. אני לא חושב שגם - - -
שמרית שקד-גיטלין
- - -לעשות עבודות חשמל אצלו במוסד.
אלכס מילר
לא, עדיין אנחנו צריכים לשמור על איזשהו קונספט של סדר. אנחנו מדברים פה על הרישיונות שתכל'ס כל אחד יכול בסופו של דבר לחתום. נניח ומחר מוסד פרטי שאף אחד לא מכיר בו ירצה לעשות לימודי חשמל אצלו. אתה יודע איך המערכת שלנו עובדת במדינת ישראל. פותחים מסלול, רושמים סטודנטים, מקבלים באיזושהי דרך אישור, המועצה להשכלה גבוהה לא מכירה.
רוברט טיבייב
מה זאת אומרת "באיזושהי דרך"?
אלכס מילר
יש לך מוגבלות כאן כאשר אתה מכניס מוסד נוסף. אם אתה מדבר על גופים בישראל שמלמדים הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, לרוב אלו המוסדות שהם מוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. ברגע שמכניסים מוסד שהוא לא מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ויש לו אפשרות לקבל ממנהל המועצה שאנחנו מקימים איזשהו אישור, זה הופך אותו להיות גוף מקביל. מה שיקרה הוא שיש לך מוסד שקיבל אישור מהמנהל של המועצה, ולא מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. ואז, יש לך פה סטודנטים שכביכול יש להם או תואר חלקי, או איזשהו מנגנון חלקי. נוצר מצב שהמועצה להשכלה גבוהה תקבל איזושהי הנחתה על הראש מגוף אחר.
היו"ר חיים כץ
אדוני, בבקשה.
עמוס ברנהולץ
אם מציינים רק מוסדות להשכלה גבוהה, משמיטים למעשה את כל המכללות ללימודי הנדסאים. המכללות להנדסאים לא מאושרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
אלכס מילר
אם את כותבת: השכלה גבוהה, אז זה השכלה גבוהה.
שמרית שקד-גיטלין
גם וגם. כתבנו: מוסדות הכשרה ללימודי חשמל, וכן במוסדות להשכלה - - -
עמוס ברנהולץ
או מוסדות להשכלה על-תיכונית.
אלכס מילר
רבותי, תודה לאל יש לנו במדינה מערכת מסודרת. כל המוסדות להשכלה גבוהה זה מועצה להשכלה גבוהה. כל המוסדות שהם לא השכלה גבוהה זה תמ"ת. אין פה יותר מידיי משחקים.
עמוס ברנהולץ
גם משרד החינוך. את המכללות להנדסאים מאשר גם משרד החינוך.
אלכס מילר
כן, אבל המוסד להנדסאים צריך להיות מוכר על-ידי תמ"ת. כי ברגע שאתה מסיים את הנדסאים אתה מקבל את התעודה מתמ"ת ולא משרד החינוך. משרד החינוך לא מנפיק תעודות - - -
עמוס ברנהולץ
לא, יש ועדת גג ש- - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעשה מוסדות ללימודי חשמל.
שמרית שקד-גיטלין
בלי מוסדות הכשרה, ובלי מוסדות להשכלה גבוהה – מוסדות ללימודי חשמל. תלמידים במוסדות שבהם מתקיימים לימודי חשמל? האם זה בסדר?
לימור תוסייה-כהן
לא, אבל שאישר המנהל.
שמרית שקד-גיטלין
ברור שאישר המנהל. תלמידים במוסדות שבהם מתקיימים לימודי חשמל שאישר המנהל, רשאים לבצע עבודות חשמל, ובלבד שהעבודות. . .- כל הסיפה אותו הדבר.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
שמרית שקד-גיטלין
אני אקריא שוב, כדי שלא יהיה חוסר בהירות: תלמידים במוסדות שאישר המנהל לעניין סעיף זה שבהם מתקיימים לימודי חשמל, רשאים לבצע עבודות חשמל, ובלבד שהעבודות נעשות במוסד ההכשרה ובאחריותו, בנוכחות מדריך שהוא בעל רישיון לביצוע אותן עבודות ובפיקוחו.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
שמרית שקד-גיטלין
"בסעיף 7 לחוק העיקרי" – התיקון הזה הוא תיקון שדיברנו עליו בדיון הקודם. זה רק שינוי נוסח, ומה שהוחלט.
היו"ר חיים כץ
תקריאי.
שמרית שקד-גיטלין
"במקום השר" יבוא "שר התעשייה, המסחר והתעסוקה", אחרי "לעניין סעיף 6" יבוא "בת שלושה חברים", ובסופו יבוא: "ולפחות אחד מהם יהיה בעל רישיון חשמלאי מוסמך, הנדסאי חשמל או מהנדס חשמל, לפי החלק בתוספת שבה נמנה סוג הרישיון שלגביו מתקיים דיון בוועדת העררים, שהוא בעל ותק של חמש שנים במקצוע." מכיוון שחילקנו את התוספת לשלושה חלקים, עכשיו קצת יותר קל להבין מי שייך למי.


"(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא" – בדיון הקודם דיברנו על סמכויות ועדת העררים. נפלה פה טעות מצד נציגי הממשלה. הם אמרו שהצענו להטיל עונש מאסר שנתיים. זה לא היה עונש מאסר שנתיים, זה היה עונש מאסר של חודש. עכשיו גם הם מציעים להטיל עונש מאסר של - - -
היו"ר חיים כץ
חודש? עם קלון? אז מאסר של חודש, לא שנתיים.
שמרית שקד-גיטלין
מאסר של חודש.
היו"ר חיים כץ
טוב.
שמרית שקד-גיטלין
בכלל בסעיף הזה אנחנו לא מדברים רק על מאסר, אנחנו מדברים על כל הוראות חוק בתי-דין מינהליים שיחולו על ועדת ערר.
אלכס מילר
סליחה, על מה מאסר של חודש?
שמרית שקד-גיטלין
על אי ציות לוועדת הערר. בראש ועדת הערר יושב שופט מחוזי. היא יושבת בתור ערכאה שיפוטית. לכן, אם יש אי ציות להוראות השופט זה כמו שלא מצייתים לבית המשפט.
אלכס מילר
במה אי הציות?
היו"ר חיים כץ
הוא אמר לך להחליף את הפקק ל-15 אמפר, והחלפת ל-20 בגלל שלא היה לך.
שמרית שקד-גיטלין
לא, הוא מזמן אותו להעיד, והבן אדם מסרב לבוא להעיד. הוא מסרב להישמע, הוא מסרב לענות לשאלות. מדובר על סמכויות של ועדת העררים.
קריאה
מדובר במיוחד על הגעה.
שמרית שקד-גיטלין
אנחנו מאפשרים לה סמכויות לפי חוק בתי דין מינהליים.


"הוספת תוספת – בסופם של החוק העיקרי יבוא: תוספת". למעשה, לא שינינו את התוספת, אלא רק חילקנו אותה לשלושה חלקים: חלק א' – חשמלאים, חלק ב' – הנדסאי חשמל וטכנאי חשמל, חלק ג' – מהנדסי חשמל. כמו שאמרתי קודם, בחשמלאים הכנסנו את החשמלאי מסויג וחשמלאי שירות. בטכנאי חשמל הכנסנו את בודק חשמל סוג 1, ובודק חשמל סוג 2. במהנדסי חשמל הכנסנו את בודק חשמל סוג 3.


פה יש תיקון עקיף בחוק בתי דין מינהליים שנגזר מהסמכויות שהענקנו לוועדת העררים לפי חוק בתי דין מינהליים. צריך להוסיף אותה לתוספת: "בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב, בתוספת, בסופה יבוא: "20: ועדת עררים לפי סעיף 7 לחוק החשמל."


"תחילה, תקנות ראשונות ושמירת תוקף 9(א) תחילתם של סעיפים 1, 6, 6א..." - בסעיף 1 אנחנו צריכים לבדוק את ההגדרות. זה ממש טכני לחלוטין. אנחנו נבדוק אם צריך להחיל אותן או לא.


המשמעות של הסעיף הזה היא שכל תחילתו של החוק מתחיל ביום פרסומו, למעט כל הסעיפים שנוגעים לבחינות, להכשרה, לרישיונות: 6, 6א, 6ב, 6ג, 6ד, 6ה, 6ו, 7. אם שכחנו סעיפים נוספים אנחנו נוסיף. העיקרון הוא שהמועצה מתחילה ביום תחילתו של החוק.


כל נושא ההכשרה והבחינות יתחילו ביום תחילתו של הצו, "ביום תחילתו של צו לפי סעיף 6(ד)(1) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4(2); צו ראשון כאמור יובא לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך 18 חודשים מיום פרסומו של חוק זה".


"תקנות שהותקנו לפי סעיף 6(ד) לחוק העיקרי ערב תחילתו של חוק זה יעמדו בתוקפן עד לתחילתו של צו ראשון כאמור בסעיף קטן (א) או עד למועד מאוחר יותר שיקבע שר התעשייה, המסחר והתעסוקה בצו האמור".
היו"ר חיים כץ
עכשיו נשארו לנו שתי המחלוקות. אני עושה הפסקה של עשר דקות, ואני מזמין להיכנס אלי את נציגי המהנדסים, נציגי הטכנאים, אלכס מילר - - -
רוברט טיבייב
ואני כנציג של מהנדסים.
היו"ר חיים כץ
לא, אלכס מילר. עזוב, אלכס מילר הוא המחוקק - סמוך עליו. סמוך על אלכס. אתה סומך עליו, נכון? חשוב לך גם להיות? תבוא גם אתה. מוץ מוותר לך. בואו ניכנס רגע לחדר. שמרית, בואי. הפסקה, אנחנו נחדש את הישיבה תוך עשר דקות.

הישיבה הופסקה בשעה 10:45.

הישיבה חודשה בשעה 10:55.
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. עדיין יום שלישי בשבוע, ט"ז באדר ב', ה-22.3.2011, ואני מתכבד להמשיך את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות כשהנושא על סדר-היום הוא הצעת חוק החשמל. אנחנו ליבנו כמה עניינים. משרד התמ"ת רצה לומר משהו, ונראה אם יש פה התנגדויות. בוא תגיד מה שאתה רוצה.
בן עמי כופר
שני דברים. ראשית, עמוד 10, סעיף 6ה. דיברו על התלמידים, ואנחנו מבקשים להוסיף במקום המילה "במוסד", במסגרת המוסד, כי זה מה שיש בפועל.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
בן עמי כופר
הדבר השני שאנחנו מבקשים, ואולי חוזרים על זה בפעם החמישית, וזה לגבי מה שכתוב בעמוד 6 למטה: "הוא אזרח ישראלי או תושב ישראלי". הדבר הזה יוצר לנו בעיה קשה מאוד עם הרשות הפלסטינאית שיש להם רישיונות. המשמעות היא שאנחנו נמנע מלתת להם.
שמרית שקד-גיטלין
הם עובדים בישראל או בתוך הרשות הפלסטינאית?
בן עמי כופר
אלה שנמצאים ברשות.
שמרית שקד-גיטלין
אבל, הם עובדים בתוך הרשות? אז למה שהרשות לא תיתן להם.
בן עמי כופר
כי הרשות היא עדיין לא מדינה היום. עדיין זה לא מדינה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא צריכים לנהל אותם.
בן עמי כופר
- - - מנהלים אותה.
דבורה אליעזר
לא, לא קשור ל - - -
היו"ר חיים כץ
דבי.
דבורה אליעזר
אני אסביר רק פעם אחת.
אלכס מילר
חברים, אתם מכניסים עכשיו נושא שהוא החלטה מדינית שצריכה להיות, והוא עד כמה אנחנו צריכים בחוק שלנו לקחת אחריות גם עליהם. המועצה צריכה לקום, וכל העניין הזה צריך לקום תוך שנה וחצי. תעשו ישיבה בממשלה לאחר שנחוקק את החוק, ותביאו חוק תיקון שלכם.
היו"ר חיים כץ
כן, תיקון לסעיף.
אלכס מילר
נכון. תוך חודשיים-שלושה החוק הזה עובר עוד לפני שבכלל המועצה תקום. בלי שום קשר לחוק הזה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו ולקבוע בחוק מה - - -
היו"ר חיים כץ
והוא צודק. הבוס שלך – אני לא יודע אם הוא הבוס שלך – אמר לי את מה שאמר לי. עזוב. דבי, אם את מסתייגת אני מושך, לא מעלה את החוק. לא מעלה את החוק.
דבורה אליעזר
אני מנסה בכל זאת עוד הפעם. זה לא סעיף שהיה קיים, ואנחנו מוסיפים אותו.
היו"ר חיים כץ
תגידי לי, מתי הצעות חוק ממשלתיות שמוגשות לפה הן הצעות חוק מושלמות?
בן עמי כופר
אף פעם לא.
היו"ר חיים כץ
אף פעם לא. אז גם זה לא יהיה מושלם בעניין הזה. תתקנו.
בן עמי כופר
אבל, זה משהו שהוסיפו.
דבורה אליעזר
אני מבקשת בכל מקרה להישמע, ואחר כך תחליטו מה שתחליטו. זאת כמובן החלטה של הוועדה הזאת שהחליטה להוסיף את המילים: כתנאי לקבלת רישיון תושב או אזרח ישראלי. כל מה שאנחנו אומרים הוא שההחלטה האם לתת רישיונות בחשמל, זו לא תהיה החלטה של המנהל כי יש סמכות מיוחדת, אלא שזו תהיה החלטת ממשלה לפי החוקים הרגילים: חוק עובדים זרים, וחוק הכניסה לישראל. אנחנו לא רוצים להתעסק בזה, ולכן אנחנו מבקשים להוריד את התנאי הזה, ולא לתת למנהל לענייני חשמל שהוא עוסק בעניינים מקצועיים להתעסק בשאלה האם לתת למומחים שהם לא תושבים או שהם לא אזרחים ישראלים. זה גם עניין של עובדים זרים שהממשלה יכולה להחליט שיש צורך בהם. בינתיים היא לא מחליטה. אבל, יכול להיות שהיא תחליט בזה. זה גם עניין של תושבים של הרשות הפלסטינאית שמועסקים ביהודה-ושומרון. דווקא הוספת המילים האלה מכניסה אותנו לשאלות המורכבות, והורדתן לא מכניסה אותנו לשאלות. השאלות הן בידי הממשלה, ולא בידי מנהל לענייני חשמל. ולכן, אנחנו מבקשים להוריד את המילים: תושב ישראל או אזרח ישראל.
היו"ר חיים כץ
ואני חוזר ואומר את מה שאמר חבר הכנסת אלכס מילר. אם ממשלת ישראל בדיוניה תחליט שעמדתכם תואמת את דעתה, תביא הצעת תיקון לחוק. החוק הזה לא מתחיל בבוקר. יהיה לכם זמן לתקן את זה, ונעשה את זה בהליך מזורז. בינתיים זה יישאר.
אלכס מילר
יכול להיות שממשלת ישראל תחליט שמהיום והלאה, בעוד שנה וחצי, מדינת ישראל לא מנפיקה רישיונות לאנשים שהם לא תושבים ואזרחים של מדינת ישראל.
בן עמי כופר
מילה אחרונה - אני אומר שלכל שאר המקצועות אין את זה. אם מחר בא אלקטרונאי, אין לו את הבעיה הזאת. אין לו בחוק אלקטרוניקה, וגם מכונאי. דווקא בחשמל יש חוק להכניס את זה בחוק החשמל? הדבר הזה בסדר, אבל לא בחוק הזה. זה לא מתאים.
היו"ר חיים כץ
כשתוכלו לתקן תבואו ותעשו תיקון חקיקה.
דבורה אליעזר
בינתיים הממשלה לא מסתייגת. אבל, אני מבקשת כן לשמור על הזכות. לשמור על הזכות. אחר כך תחליטו.
היו"ר חיים כץ
לא, לא.
שמרית שקד-גיטלין
צריך להצביע.
היו"ר חיים כץ
אם את מודיעה לי עכשיו שיש הסתייגות אני צריך להצביע.
דבורה אליעזר
אין הסתייגות. אנחנו מבקשים לשמור על הזכות. לממשלה יש זכות מכוח תקנון הכנסת לשמור על הזכות.
שמרית שקד-גיטלין
הסתייגות זה הצעה שהועלתה בוועדה ולא התקבלה. המשמעות שהיא לא התקבלה היא שהצבענו והיא נדחתה.
היו"ר חיים כץ
אין לך אפשרות. אם את רוצה להסתייג אז אני לא מצביע על החוק.
בן עמי כופר
נשאיר את זה כך. תהיה לנו בעיה קשה, אבל נשאיר את זה כך.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
שמרית שקד-גיטלין
מה הוא אמר?
היו"ר חיים כץ
נשאיר את זה כך.
שמרית שקד-גיטלין
נשאיר את זה כך, אין הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
אין. אוקיי, אז אנחנו נעשה רביזיה, היא תקריא את מספר - -
שמרית שקד-גיטלין
רגע, חסר לנו זה – מה שסיכמנו.
היו"ר חיים כץ
כן, תחזרי.
שמרית שקד-גיטלין
סעיף חברי המועצה, עמוד 2 פסקה (8) בסופו זה יהיה: הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הנדסאי חשמל וטכנאי חשמל בעלי רישיון בישראל.
היו"ר חיים כץ
וגם במהנדסים יש לך את זה.
שמרית שקד-גיטלין
מהנדסים – זה כבר קיים, כן.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, מאה אחוז.


אנחנו נבקש רביזיה על סעיפים - - -
שמרית שקד-גיטלין
על כל הסעיפים שהקראתי.
היו"ר חיים כץ
את לא רוצה להגדיר אותם?
שמרית שקד-גיטלין
לא, הקראתי. זה רשום בפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
טוב. אנחנו נבקש רביזיה על כל הסעיפים שהוקראו והם רשומים בפרוטוקול. מי בעד הרביזיה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה לגבי הסעיפים שהוקראו התקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, והרביזיה התקבלה.
שמרית שקד-גיטלין
הסעיפים אושרו בנוסח שהקראנו.
היו"ר חיים כץ
עכשיו נצביע על זה כבר יחד עם כל החוק.
שמרית שקד-גיטלין
כן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על כל החוק כפי שהוקרא בהכנה לקריאה שנייה ושלישית כנוסח הוועדה. מי שהוא בעד ירים את ידו.ה צב ע הבעד – רובמתנגדים – איןנמנעים – אין

הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4)(רישיונות לביצוע עבודות חשמל), התשע"א-2022, אושרה כנוסח שהוקרא בוועדה, להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, גם הצעת החוק הזאת התקבלה להכנה לקריאה שנייה ושלישית במליאה.


אני רוצה לעשות רביזיה על ההצעה הזאת. מי שהוא נגד הרביזיה ירים את ידו. תודה רבה. אני מקווה שהצעת החוק תעלה במליאה בשבוע הבא, ותאושר אחרי כל כך הרבה שנים. אלכס, כמה שנים זה?
אלכס מילר
נראה לי שמ-2005 - שש-שבע שנים.
היו"ר חיים כץ
היא משנת 2005 כאשר טיפל בה חבר הכנסת יורי שטרן זכרונו לברכה. היא הגיעה עד הלום, ואני מקווה שהיא תאושר במליאה ותירשם בספר החוקים של מדינת ישראל. אני מודה למציעים: לחבר הכנסת אלכס מילר, ולחבר הכנסת רוברט אילטוב ולחברת הכנסת ליה שמטוב. וכן, לחבר הכנסת רוברט טיבייב בא כבעל רישיון חשמל, ואפילו לחבר הכנסת מוץ מטלון שבא לתמוך באלכס ובמהנדסים ובטכנאי החשמל.
אלכס מילר
ברשותך, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להודות לך ולכל צוות הוועדה.
היו"ר חיים כץ
אני אתן לך אפשרות לעשות זאת במליאה לפני כל עם ישראל.
אלכס מילר
אבל, אני מנצל את ההזדמנות בכל הדרכים שאני רק יכול לנצל אותה. אני באמת רוצה להודות לך, לכל צוות הוועדה שלך, על העבודה שהיתה באמת עבודה לא פשוטה. היה צורך להגיע לקונסנזוס עם כל הגורמים הרלוונטיים וזאת כאשר ידענו שהחוק הזה הוא אחד מהחוקים הלא פשוטים שעלה על סדר-יומה של הכנסת ושל הוועדה שלך. אני מברך על כך שבאמת הצלחת לעשות כאן עבודה מדהימה – להביא את כולם לקונסנזוס, ולהביא לשינוי מהותי מאוד בנושא מאוד מהותי שנמצא על סדר-היום, ולהעביר את זה בתמיכה מלאה פה אחד בכל הוועדה. תודה רבה לך.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים