ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/03/2011

בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכנסת

14.03.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 167
מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ח' באדר ב' תשע"א, 14 במרס 2011, שעה 11:30
סדר היום
בקשת חבר הכנסת אורי מקלב להעברת הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)(תיקון מס' 28)(מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התשע"א-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכספים
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוי – היו"ר

אורי אורבך

זאב אלקין

משה גפני

אורי מקלב

ציון פיניאן

דוד רותם

ליה שמטוב
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
קצרנית פרלמנטרית
הילה לוי

בקשת חבר הכנסת אורי מקלב להעברת הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)(תיקון מס' 28)(מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התשע"א-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכספים
היו"ר יריב לוין
רבותי, צהריים טובים, אני מתנצל על האיחור. אני פותח את הישיבה ועל סדר יומנו בקשתו של חבר הכנסת אורי מקלב להעברת הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)(תיקון מס' 28)(מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התשע"א-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכספים. חבר הכנסת מקבל פנה אליי בעניין הזה בכתב ומכתבו נמצא על השולחן, כך שאני יכול לחסוך את ההקראה של המכתב. אני מעביר את רשות הדיבור לחבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
תודה רבה לך, אדוני היושב ראש, על קיום הישיבה ואני רק אתקן אותך בדבר אחד, שהבקשה שלי היא בשמם של היוזמים הנוספים שבחוק זה וזאת בעקבות כך שהחוק הזה נדון לקריאה ראשונה בסוף 2009 וב-5 בינואר 2010 החוק הזה נדון לקריאה שנייה ושלישית. היתה עליו הצבעה ולאחר מכן היתה בקשה לרביזיה. מאז, דהיינו שנה ורבע, החוק הזה לא נדון בוועדת הפנים ולכן בקשתי שטוחה בפניכם להעביר את החוק הזה לוועדת הכספים.
דוד רותם
מי המציעים של החוק הזה?
אורי מקלב
מי שימיני ומי שלשמאלי.
דוד רותם
מישהו יכול להסביר לי למה מאז ה-5 בינואר בוועדת הפנים לא קיימו דיון ברביזיה?
היו"ר משה גפני
יש לך עכשיו שאלות לפני פסח?
אורי מקלב
גם ארבע תשובות לא יספיקו. אין תשובות ואין סיבות ואני מניח שיושב ראש ועדת הפנים לא נמצא כאן כדי להסביר את הבקשה, אבל אני רוצה לציין שאנחנו לא מאשימים בשום אופן את יושב ראש ועדת הפנים בעניין הזה, כך שלא תישמע אשמה אישית עליו. לכן נודה לכם אם באמת תקבלו את בקשתנו להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. רבותי, אני מבקש לעדכן כך – קודם כל, אני רוצה שנבין שמונחת בפנינו בקשה לנקיטת סנקציה ולצעד שהוא צעד קיצוני. הוא לא צעד רגיל. יודעים כאן החברים, בפרט יושבי ראש הוועדות, שאני מאד מקפיד לגבש תמיד את הדברים בהסכמה ובהבנה בין יושבי ראש הוועדות ולשמור על האוטונומיה של יושבי ראש הוועדות בניהול הוועדות. אני מוכרח להודות שלו היתה באה אליי הבקשה הזאת כאשר יושב ראש ועדת הפנים מתנגד לה, הייתי עושה כל מאמץ קודם כל להביא את הצדדים לידי הבנות ולא לנקוט בצעד מן הסוג הזה, שבאמת צריך להיות שמור למקרים שהם חריגים שבחריגים, אם בכלל.


שוחחתי עם יושב ראש ועדת הפנים, שהודיע לי שמבחינתו אין התנגדות למהלך שמתבקש כאן. כמובן, הוא איננו מבקש שכך ייעשה, אבל הוא לא מתנגד לעניין הזה והוא אפילו מבין את מצוקתם של הפונים. בנסיבות שנוצרו, ככל שוועדת הכנסת תמצא לנכון לקבל החלטה כזאת, הדבר הזה לא נעשה בניגוד לדעתו מתוך איזושהי התערבות בענייני הוועדה שלו או משהו מן הסוג הזה.


לכן, בנסיבות המיוחדות האלה מבלי שהדבר הזה יהווה תקדים ולאחר שהדבר גם נדון ברמת סיעותיהם של יושבי ראש הוועדות הנוגעים בדבר והמבקשים והיה חלק מאיזושהי הבנה והסכם רחב יותר - -
דוד רותם
לא, אדוני, אני מבקש שתוציא אותי מהדבר הזה. אני אחד המציעים של החוק הזה. מדובר בחלק מיושבי ראש הוועדות הנוגעים בדבר ובחלק מהסיעות.
היו"ר יריב לוין
חלק מיושבי ראש הוועדות הנוגעים בדבר ובחלק מהסיעות. אני לא יודע איזה חלק, אבל זה בסדר.
דוד רותם
שלך, של גפני.
משה גפני
לא, לא, לא, אני, כמוך, אחד היוזמים של החוק.
היו"ר יריב לוין
לא ניכנס לפירוט. נוכח העובדה שאני מבין מהייעוץ המשפטי שחרף השלב המאד מאוחר שההצעה נמצאת בו, עדיין מסורה האפשרות וישנה הסמכות לבצע את המהלך הזה. תחת כל המגבלות וההסתייגויות האלה ובאמת באופן חריג ויוצא מן הכלל ומבלי לפגוע כהוא זה או שתשתמע אפילו בדרך כלשהי איזושהי טענה כלפי דרך העבודה והטיפול של יושב ראש ועדת הפנים בעניין הזה, אני הייתי מציע לאשר את הבקשה.

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה של חבר הכנסת אורי מקלב להעברת הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)(תיקון מס' 28)(מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התשע"א-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכספים נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה התקבלה פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. הבקשה אושרה, תודה רבה.
דוד רותם
אני מבקש, אדוני, לרשום בפרוטוקול שאדוני לא מתערב בהערכה ליושבי ראש הוועדות ולקביעת המועדים על ידם.
היו"ר יריב לוין
זה נכון. אני לא מתערב במסגרת סמכותי כיושב ראש ועדת הכנסת. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50

קוד המקור של הנתונים