ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
2
ועדת הכספים

15.3.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט' באדר ב' התשע"א (15 במרץ 2011), שעה 13:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ראלב מג'אדלה

פניה קירשנבאום
מוזמנים
אריאל קטן, רכז שירותי דת, המשרד לשירותי דת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

בקשה מספר 04015 –
העברת עודפים של המשרד לשירותי דת. אני ביקשתי להפריד את זה ממשרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה הובא בשבוע שעבר אבל את המשרד לשירותי דת לא הביאו.


זה נכון שאתם הפצתם תזכיר חוק שאתם רוצים להוריד את ועדת הכספים מהנושא של הרפורמה בשירותי דת?
אריאל קטן
שמעתי שיש דבר כזה. אני לא ראיתי אותו.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שאני טועה, אבל ראיתי תזכיר חוק שהפיץ המשרד לשירותי דת בין שרי הממשלה. כדי לאשר רפורמה בנושא של שירותי הדת, בחוק כתוב שצריך אישור ועדת כספים. למה צריך אישור ועדת כספים? בגלל שזה משנה את המאזן בין הרשויות השונות. לוקחים מרשות אחת, נותנים לרשות אחרת. הם הגישו תזכיר חוק למחוק מהסעיף הזה את ועדת הכספים. הממשלה תחליט שהיא לוקחת מנהריה למשל ונותנת לשלומי ולא צריך אותנו.


אם החוק הזה יעבור, אני מעריך שהוא לא יעבור, אתם תצטרכו גם לעשות חוק שהעברות גם יהיו בלי ועדת הכספים. בכלל יכול להיות שמהחוק הזה נבטל גם את הכנסת. זה רעיון ממש חוקתי. בסדר, לא חשוב.


אנחנו מצביעים על הפנייה.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 04015 – אושרה פה אחד

האישור ניתן. אתה יכול להגיד לשר שהוא יכול להוציא עוד רעיון נגדי.

תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה עד 14:15.

הישיבה ננעלה בשעה 13:35

קוד המקור של הנתונים