ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2011

חוק הספורט (תיקון מס' 6), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
18
ועדת החינוך, התרבות והספורט

15.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 391
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, ט' באדר ב' התשע"א (15 במרץ 2011), שעה 08:00
סדר היום
הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 6), התשע"א – 2011 (המועצה הלאומית לספורט)
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר - היו"ר

זבולון אורלב

זאב בילסקי

חמד עמאר
מוזמנים
שרת התרבות והספורט לימור לבנת

עו"ד הדס פרבר

- יועצת משפטית, משרד התרבות והספורט

אורי שמר

- ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

ענת ויס

- יועצת מנכ"לית משרד התרבות והספורט

מירב כהן

- מחלקה משפטית, משרד התרבות והספורט

ראובן קוגן

- רכז שיכון תרבות וספורט באגף תקציבים, משרד האוצר

מאיה לדרמן

- הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים

רחל גוטליב

- משנה ליועץ משפטי לממשלה (פלילי), משרד המשפטים

רביד פקל

- משרד המשפטים

יעקב פרידברג

- משרד המשפטים

יורם ארנשטיין

- מנכ"ל הפועל

דנה צ'רנובלסקי

- עוזרת ליועץ המשפטי למשטרה, המשרד לביטחון פנים

רויטל גור

- ייעוץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

אלי דוידסון
- ראש חולית חקירה ומשפט, חטיבת חקירות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

דרור קלייטמן
- קצין מדור חקירות, חטיבת חקירות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רות דיין מדר
- מינהל חינוך, המרכז לשלטון מקומי

עו"ד גדיאל בלושטיין
- יועץ משפטי, הועד הפארה – אולימפי, ספורט נכים

רון בולוטין

- מנכ"ל הועד הפארה – אולימפי

יהושע דקל

- יועץ התאחדות לועד הפארה – אולימפי

דניאל בו אבו

- יו"ר התאחדות לספורט נכים, ספורט נכים

איציק לארי

- סמנכ"ל כספים, המועצה להסדר הימורים בספורט
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
ש.י. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 6), התשע"א – 2011 (המועצה הלאומית לספורט)
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים ישיבת ועדת חינוך הראשונה בסדר היום. הנושא: הצעת חוק הספורט תיקון מס' 6, תשע"א – 2011, המועצה הלאומית לספורט. החוק בעצם אושר לקריאה שניה ושלישית למליאת הכנסת. בעקבות ההתרחשויות שהיו אחרי אישור החוק והסתייגויות של הממשלה אני החלטתי למשוך את החוק חזרה לוועדה בשביל שאנחנו באמת לא נגיע למצב שבעצם הקואליציה מצביעה נגד הסתייגויות שהוגשו על ידי השרים בממשלה, ובככה היו התייעצויות בין כל אותם המשרדים הרלוונטיים לקידום הצעת החוק, ואני מקווה מאד שהגורמים הרלוונטיים הגיעו להסכמות, ואז אנחנו נוכל להכניס את כל אותן ההסכמות שהגעתם אליהם לנוסח של החוק, והממשלה לא תגיש הסתייגויות למליאת הכנסת. אני רק מצהיר לכם, חברים, אם תחליטו להגיש הסתייגויות, לא כמו פעם שעברה, אני אקבל הסתייגות אך ורק בחתימת שר. אך ורק בחתימת שר. כל השאר לא מקבל, לא מצביע, או חברי כנסת פרטי. וזה מה שהולך להיות היום. אז אני אעביר זכות דיבור לשרה.

מירב, דרך אגב, לפי מה שאני מבין על המהלך שאנחנו עשינו חברי כנסת יכולים להגיש הסתייגות לכל סעיף וסעיף.
מירב ישראלי
נכון.
היו"ר אלכס מילר
ולא רק מה שהיה לנו בישיבה האחרונה.
מירב ישראלי
נכון.
היו"ר אלכס מילר
שזה בעצם היה הסעיף האחרון. אז לכל אותם חברי כנסת המעוניינים להגיש הסתייגויות הם יכולים להגיש הסתייגויות לכל סעיף וסעיף.

אני מעביר את זכות הדיבור לשרת התרבות והספורט, חברת הכנסת לימור לבנת שתעדכן אותנו בעניין זה.
השרה לימור לבנת
כן. תודה רבה לך יושב ראש הועדה. יש כאן למעשה הסכמות בינינו לבין משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים, השרים למעשה. ואני מציעה אולי שהיועצת המשפטית של המשרד, עו"ד הדס פרבר תצביע כאן על שני הסעיפים שבהם מתבצעים תיקונים, ואז אפשר יהיה, לאחר.
היו"ר אלכס מילר
רק אני צריך התייעצות עם היועצת המשפטית של הועדה, מירב.
השרה לימור לבנת
רק בסעיף אחד, סליחה.
היו"ר אלכס מילר
אני צריך, מבחינה פרוצדוראלית, אין צורך בהקראת חוק, נכון?
מירב ישראלי
לא, לא.
היו"ר אלכס מילר
רק אותם סעיפים.
השרה לימור לבנת
סעיף אחד. מדובר בסעיף אחד.
רחל גוטליב
אני אבקש גם להגיד כמה מילים.
היו"ר אלכס מילר
אין שום בעיה, גבירתי.

כן, בבקשה, משרד הספורט. מי?
השרה לימור לבנת
היועצת המשפטית.
זבולון אורלב
רגע, יש לי הצעה לסדר. ראובן קוגן.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו, כן. אנחנו מברכים, כן.
השרה לימור לבנת
הצעה לסדר חשובה.
זבולון אורלב
הצעה לסדר חשובה.
היו"ר אלכס מילר
ראובן, אז אנחנו מברכים אותך על המינוי החדש. סגן באגף התקציבים במשרד האוצר. תפקיד מאד חשוב. ורק תסביר לנו על מה היקף אחריותך, שאנחנו נדע על מה לפנות אליך.
השרה לימור לבנת
כי אנחנו גם רוצים לבקש ממנו, אנחנו מאד מברכים אותו, ורוצים לבקש ממנו שידאג שיהיה לנו רכז טוב, למרות שהוא נשאר כמובן כסגן ממונה הוא נשאר אחראי גם עלינו, אנחנו רוצים שייתן לנו שיהיה לנו רכז טוב כמוהו.
היו"ר אלכס מילר
טוב, בסדר.
הדס פרבר
אנחנו בסעיף, בעמוד 12, סעיף 9.3 לחוק, תיקון עקיף לסעיף, לחוק המועצה להסדר ההימורים בספורט.
השרה לימור לבנת
9.3 זה עמוד 11.
הדס פרבר
הוא מתחיל ב – 11, אבל התיקון הוא בעמוד 12 סעיף ארוך מאד.
יהודית גידלי
סליחה, בדפים שאת נתת לנו, את הדפים הנוספים זה עמוד 13 או 16?
הדס פרבר
לפי אצלי זה 12, אני אביא לך את זה אחר כך.
היו"ר אלכס מילר
תגידי פשוט את הסעיף.
הדס פרבר
זה בסעיף 9.3 שמתקן את סעיף, מוסיף את סעיף 8(ב) רבתי לחוק המועצה להסדר הימורים.
השרה לימור לבנת
רק רגע, הדס, סליחה, עוד פעם. זה עמוד 12.
הדס פרבר
כן. אנחנו מדברים על תיקון עקיף לחוק המועצה להסדר הימורים שמוסיף את סעיף 8(ב) רבתי.
השרה לימור לבנת
לא, לא, לא, אני לא,
קריאה
אין לנו את הדפים שאת מדברת.
השרה לימור לבנת
אפילו אני.
מירב ישראלי
זה בסעיף בזה שיש לכולם, בעמוד 11 למטה.
קריאה
או.קיי. אבל קיבלנו 2 דפי תיקונים.
מירב ישראלי
כן. הם יציגו את התיקונים בעל פה.
הדס פרבר
אחרי זה אני אביא לך את הדפים הנכונים, זה לא הדפים הנכונים.
היו"ר אלכס מילר
בואי נתקדם. כן.
הדס פרבר
סעיף 8(ב) רבתי,
השרה לימור לבנת
8(ב) רבתי. או.קיי.
הדס פרבר
(ב)(2) "לאחר התקשרות המועצה עם המפעיל הזר והצגת תכנית ההימורים לשרים, ניתן אישורים ... לתכנית ההימורים", פה יוסף: "לאחר שנועצו עם שר המשפטים".

זה תיקון חדש, אתם לא תמצאו את זה.
השרה לימור לבנת
בעמוד 12 (ב) סעיף (2)(א).
מירב ישראלי
רגע, אז ב – (1) יש או אין?
הדס פרבר
ב – (1) אין. ... התיקון בסעיף (1) תמחקי אותו. אנחנו סיכמנו.
מירב ישראלי
(2) "לאחר התקשרות המועצה".
הדס פרבר
"עם המפעיל הזר והצגת תכנית ההימורים לשרים, ניתן אישורם לתכנית ההימורים לאחר שנועצו עם שר המשפטים".
מירב ישראלי
אז זה ב – (2) ולא ב – (1).
הדס פרבר
(2) ולא ב – (1).
מירב ישראלי
זאת אומרת, זה לא לאישור הכללי של האפשרות להמר, אלא לתכנית עצמה.
הדס פרבר
זה לא האישור הראשוני להתקשרות עם המפעיל הזר, אלא לתכנית עצמה.
מירב ישראלי
או.קיי. עם שר המשפטים.
קריאה
מי צריך להתייעץ עם שר המשפטים?
הדס פרבר
השרים. שר האוצר ושרת הספורט.
היו"ר אלכס מילר
או.קיי. זהו?
הדס פרבר
ויש סיכום. הסעיף התחילה שהוא סעיף 11 לחוק.
היו"ר אלכס מילר
הוסיפו בסעיף לנושא של התכנית התייעצות עם שר המשפטים. זה הכל. זה התוספת היחידה.
הדס פרבר
13, עמוד 13 למעלה, רחל. עמוד 13 למעלה.
היו"ר אלכס מילר
טוב, תודה.
ראובן קוגן
אני רק רוצה להבהיר דבר אחד, כבוד חברי הכנסת, אנחנו בדיונים, אנחנו היינו בדיונים, לכן זה התעכב, בדיונים מול משרד המשפטים, המשרד לביטחון פנים. הם רצו לקבל בעצם פיקוח יותר הדוק של הפרקליטות ושל רשות אכיפת החוק על נושא של קיום תכניות עם המפעיל הזר. הפשרה שלנו איתם אחרי התייעצויות רבות, וישיבות, ודיונים היה שבעצם שר המשפטים, תהיה התייעצות עם שר המשפטים לגבי, פעם אחת לגבי ההסכם עצמו, כשהוא פעם ראשונה מאושר בועדת הכספים, וגם כשבאים ומאריכים את ההסכם, הרי ההסכם קבוע בחוק שההסכם הוא ל – 5 שנים, ואז צריך ללכת, לחזור לשרים ולוועדת הכספים, ולחדש את האישור.

אנחנו רוצים רק להבהיר, זה בתוך הנוסח, רוצים להבהיר גם לפרוטוקול שגם ההארכה של ההסכם אחרי 5 שנים יהיה בהתייעצות עם שר המשפטים, רק שזה יהיה ברור.
היו"ר אלכס מילר
תודה ראובן.

מירב, האם מה שראובן אמר כרגע, אותם התוספות שעשינו בסעיף (ב) ומה שמופיע, האם זה נותן מענה לכל מה שראובן אמר?
מירב ישראלי
כן. אז אני אגיד. מה שקורה זה שהאישור, ההיוועצות עם שר המשפטים תהיה לגבי התכנית עצמה, לגבי פרטי התכנית לפני שמגישים אותה לועדת הכספים. לא האישור הראשוני, אלא התכנית עצמה. ויש סעיף שכבר קיים בנוסח, שזה (8)(ב)(ג), שהוא בעמוד 13 למעלה, והוא אומר ככה: "אישור תכנית הימורים לפי סעיף קטן (ב) יהיה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולתתו בהתקיים התנאים המפורטים באותו סעיף קטן".
היו"ר אלכס מילר
מצויין. האם גבירתי השרה מאשרת שזה בעצם היה סיכום עם שר המשפטים בנושא הזה?
השרה לימור לבנת
כן.
היו"ר אלכס מילר
או.קיי. תודה.

כן, גבירתי, שמך ותפקידך לפרוטוקול.
רחל גוטליב
רחל גוטליב, משנה ליועץ המשפטי לממשלה לתחום הפלילי. אני רוצה לומר לפרוטוקול שכל הנושא הזה של ההתקשרות עם המפעיל הזר, ובכלל, נושא ההימורים החוקיים במדינת ישראל עלה על שולחנו של היועץ המשפטי לממשלה אגב, ולכן גם היה כל הדין ודברים גם עם השרה, והיועץ המשפטי לממשלה כתב חוות דעת שנמסרה לשר המשפטים שבו הוא מציע נוכח החשש.
השרה לימור לבנת
סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, המכתב שכתב היועץ המשפטי לממשלה לשר המשפטים הוא מכתב פנימי. אני מאד מצטערת, אני ממש מסרבת בתוקף שהתכתבויות פנימיות כאלה יהיו כאן.
רחל גוטליב
זה לא התכתבות.
השרה לימור לבנת
התכתבות פנימית בין היועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים, שלא התקבלה בסופו של דבר, ואני לא מוכנה שזה יהיה כאן על שולחן הועדה בשום פנים ואופן.
היו"ר אלכס מילר
לא, לא.
רחל גוטליב
גבירתי השרה,
היו"ר אלכס מילר
סליחה, רבותיי.
השרה לימור לבנת
היא לא התקבלה.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה לא נתקבלה על דעת שר המשפטים.
רחל גוטליב
אם על דעת היועץ המשפטי, אני, כמו שאני מבינה את סיכום הדברים פה, ולכן ביקשתי לומר את זה לפרוטוקול, היא ששר המשפטים אתמול, לפחות זה המסר שאני קיבלתי, התנה את זה שהוא לא יגיש שום הסתייגות בכך שתיקון החקיקה הזה יהיה תואם את המתווה שהתווה היועץ המשפטי לממשלה.
השרה לימור לבנת
כי אני שוחחתי עם שר המשפטים אתמול.

אני לא יודעת איזה מסרים את מקבלת. אני שוחחתי עם שר המשפטים.
רחל גוטליב
דקה, גבירתי השרה.
השרה לימור לבנת
סליחה, סליחה רק רגע אחד, בכל הכבוד לך, המכתב שכתב היועץ המשפטי לממשלה לשר המשפטים הוא מכתב פנימי שאין בו דבר וחצי דבר שצריך להיות מונח על שולחן הועדה משום שהוא לא התקבל. חוות הדעת הזו לא התקבלה. יש פה שורה שלמה של כל מיני דברים, מכל מיני סוגים שלא התקבלו, בסופו של דבר, על ידי שר המשפטים. מה שסוכם עם שר המשפטים, ואני דיברתי עם שר המשפטים אתמול, את לא דיברת עם שר המשפטים.
רחל גוטליב
אני דיברתי עם העוזר שלו.
השרה לימור לבנת
אבל אני דיברתי עם השר. שר המשפטים סיכם איתי אתמול שתהיה תוספת לחוק, בדיוק כפי שהוצגה כאן כרגע, היינו, התייעצות עם שר המשפטים, זה יהיה התיקון, ותו לא. ולכן אני לא יודעת מה דיברת עם העוזר שלו, וזה גם לא כל כך רלוונטי מה דיברת עם העוזר שלו. אני לא יודעת מה את מנסה לעשות כאן כרגע.
רחל גוטליב
אני לא מנסה לעשות שום דבר.
השרה לימור לבנת
לא, לא, לא, אני יודעת מה את מנסה לעשות.
רחל גוטליב
מה אני מנסה?
השרה לימור לבנת
את מנסה שיהיה כאן בפרוטוקול של הועדה, אחר כך יתחילו להפנות פרוטוקול של הפרוטוקול, של הזה, של הפֹה, של השָם, כל זה לא רלוונטי לענייננו. חוות הדעת שכתב היועץ לשר המשפטים הייתה פנימית, כך נאמר לי גם על ידי היועץ. הוא הראה לי אותה, ובסופו של דבר חוות הדעת הזאת לא התקבל על ידי השר, ולכן אנחנו עומדים כאן היום. זה הכל.
היו"ר אלכס מילר
אבל גבירתי השרה, אין לי שום בעיה.
השרה לימור לבנת
יש גבול. פקידים מנסים להשתלט כאן על השרים. זה הכל.
היו"ר אלכס מילר
אבל בסופו של דבר.
רחל גוטליב
זה לא פקידים. זה יועץ משפטי לממשלה, עם כל הכבוד.
היו"ר אלכס מילר
אני שמעתי אותך.
השרה לימור לבנת
יש לי הרבה כבוד, יש לי כל הכבוד ליועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר אלכס מילר
גבירתי השרה, אנחנו רוצים להתקדם, או שאנחנו רוצים לפתוח מריבות? אני מציע גבירתי שתסכמי את דבריך, ובואי נמשיך.
רחל גוטליב
אני אסכם את דברי.

נאמר לי הבוקר על ידי ... חשבתי שאני באה לפה.
היו"ר אלכס מילר
עזבי עכשיו, את העמדה של היועץ את יכולה להביא?
רחל גוטליב
תרשה לי אדוני לומר את דברי. בסדר? אני סברתי שאני באה היום ואני עומדת על כך, בגיבוי של שר המשפטים, לכך שתהיה חובת היוועצות עם שר המשפטים בשני השלבים. גם בשלב הראשוני.
השרה לימור לבנת
את לא מגובית בשר המשפטים אבל.
רחל גוטליב
אבל סליחה, תרשי לי לגמור משפט.

שמעתי מכבודה של השרה ששר המשפטים, ואין לי עליה, אני מאמינה לה ששר המשפטים עמד על זה שתהיה היוועצות בנקודה אחת, ולכן כאשר אני שקלתי נוכח חוות דעתו של היועץ המשפטי מהי הנקודה הקריטית, אמרתי שאם בין שתי נקודות, בעיני הנקודה הקריטית היא השלב השני של אישור התכנית, כי במסגרת אישור התכנית יוכל שר המשפטים, או ממלא מקומו, לתת דעתו על ההשלכות של התכנית לעניין פשיעה, לעניין איסור הלבנת הון, וכיוצא בזה, ולכן היה נראה לי שזו הנקודה הקריטית.

יחד עם זאת, אני מבקשת שייכתב בפרוטוקול שאני מאמינה, וסמוכה ובטוחה ששרת המדע והשרים האחרים יתנו דעתם- - -
היו"ר אלכס מילר
איזה שרת המדע? שרת הספורט.
רחל גוטליב
סליחה, שרת הספורט, תיתן דעתה להיוועצות, אני מבקשת לומר, להיוועצות עם הגורמים המתאימים במשרד המשפטים גם בשלב הראשון, גם אם זה לא בא לידי ביטוי פורמלי בנוסח החוק. אני סמוכה ובטוחה שכך ייעשה. זה לעניין.

ולכן אין כאן מצידנו, כי הנושא הזה, משרד המשפטים, כמו כל המשרדים, כמו כל עם ישראל, חרד לזה שההימורים בספורט לא יביאו ליותר פשיעה. אני בטוחה בזה, ולכן גם בדעת היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר אלכס מילר
תביני, המטרה כאן זה לא להתעסק בהימורים. המטרה כאן זה לחזק ספורט במדינת ישראל. מה לעשות? לפי החוק, לפי החוק הכסף מגיע מהימורים. אז או שתשנו את החוק ותביאו מקור הכנסה אחר לספורט במדינת ישראל.
רחל גוטליב
או?
היו"ר אלכס מילר
או שתמשיכו עם מה שיש. כי אין דרך אחרת.
רחל גוטליב
לא, סליחה. או שיבוצעו ההימורים החוקיים במדינת ישראל בדרך.
היו"ר אלכס מילר
מישהו פה פקפק על החוקיות של הדרך שאנחנו עושים?
רחל גוטליב
חס וחלילה. לא אמרתי.
היו"ר אלכס מילר
עם כל הכבוד, את מעלה פה דבר שלא מתקבל גם עלי.
רחל גוטליב
לא, סליחה, לא, להיפך, ודאי חוקי. אני אומרת שההימורים החוקיים במדינת ישראל ייעשו בדרך שתבטיח שזה לא יגלוש לפן הפלילי ולאיסור הלבנת הון. זה הכל. זה אינטרס של שר המשפטים שבגללו חובת ההיוועצות.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, מה שקורה פה, לדעתי, זה לא ראוי ולא תקין. יושבת פה שרה, אומרת שיש לה מידע ישיר משר המשפטים.
רחל גוטליב
אני לא חולקת על זה.
השרה לימור לבנת
הכרעה ישירה.
זבולון אורלב
הכרעה ישירה משר המשפטים. שר המשפטים לא פה. באה המשנה ליועץ המשפטי אומרת משהו שונה.
רחל גוטליב
לא שונה. קיבלתי מה שהיא אמרה.
זבולון אורלב
הבנתי, אני הבנתי שזה משהו שונה.
רחל גוטליב
מה שהיא אמרה קיבלתי.
זבולון אורלב
אני הפרעתי לך לדבר?
רחל גוטליב
סליחה.
זבולון אורלב
אני הבנתי שזה משהו שונה. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. מה עוד שאדוני אמר: אם יש למישהו הסתייגות לשר, שהשר יגיש הסתייגות בכתב. אני מציע לקבל את עמדת השרה. מבחינתנו.
רחל גוטליב
אני לא חולקת.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת אורלב, אין פה בעיה. אבל אני לא רוצה להגיע למצב שאנחנו, בדרך כזו או אחרת, לא מאפשרים לאנשים שהגיעו לכאן להביע את עמדתם. זה זכותם. אנחנו בועדה ציבורית. היא הביעה את עמדתה. שמענו. זה נכנס לפרוטוקול. יש לנו סיכומים שאליהם הגיעה השרה יחד עם השרים האחרים הרלוונטיים לדבר, ובזה אנחנו נתקדם. אבל חשוב שכל אחד יתייחס, כי אחרת אנחנו באמת נוכל לחזור לפה עוד פעם עם החוק הזה.

כן. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לנושא הזה?
זאב בילסקי
יש אפשרות לקבל גם מההימורים הלא חוקיים? זה הכסף הרי.
השרה לימור לבנת
שם הלבנת ההון העיקרית.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותיי, אנחנו שמענו את כל הדברים שנאמרו כאן, ואני מתכוון להצביע. רבותיי, עם אותם התיקונים שעשינו.
דניאל בן אבו
אנחנו ב – 11:00 בדיון, והקדמנו כדי לחזור על ההערה שנתנו. א' – אנחנו מברכים את כל העושים במלאכה בנושא הקמת המועצה הלאומית לספורט, זה עושה סדר, וזה עושה שכל טוב בכל מה שקשור לספורט ותמיכות בספורט. אנחנו רק מציינים דבר אחד פשוט: נפקד מקומו של הועד הפארה - אולימפי בשני מקומות: הן במועצה הלאומית לספורט, והן במועצת ההימורים.

נפקדות של מקום אומרת שאין מי שישגיח על הדבר הזה. אנחנו בזמנו, אני במקרה הזה מבקש מהשרה, מחברי הכנסת שבאמצעותם אני מגיש את ההסתייגות שלי, ושיכניסו סדר. אפילו לא משקיף. אנחנו פשוט נפקדים שמה. וזה אותה אולימפיאדה, זה אותה מדליה. זה באותו מקום. אנא עזרתכם.
היו"ר אלכס מילר
תודה אדוני. השרה מעוניינת להתייחס לדבריך, אז אנחנו נאפשר לה.
השרה לימור לבנת
אני רק אומר, בניגוד למה שהוא אומר מר דני בן אבו, שאני מאד מכבדת, יש במועצה הלאומית לספורט נציג ההתאחדות הישראלית לספורט נכים. אנחנו לא נכריע בין הפארה - אולימפי, לבין ההתאחדות לספורט נכים. אפשר שתחליטו ביניכם, אבל יש נציגות כזאת במועצה הלאומית לספורט.
היו"ר אלכס מילר
טוב.
השרה לימור לבנת
אגב, בניגוד למה שהיה קודם.
גדיאל בלושטיין
אני עו"ד גדי בלושטיין, אני מייצג את הועד הפארה - אולימפי. שתי נקודות: דבר ראשון – במועצה, מועצת ההימורים אין נציג, לא של הועד הפארה - אולימפי, ולא של התאחדות ספורט הנכים. דבר שני – יש חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ויש אמנה שמדינת ישראל חתומה עליה. בשני החוקים הללו, אמנה וחוק, קבוע העיקרון של שוויון מלא. כאשר אנחנו לא מצויים באותם גופים, קורה מה שקורה בימים אלה, אומנם זה הדיון של שעה 11:00, אבל אני מעט מקדים, אבל שאנחנו לא מצליחים להביע את עמדתנו, לא מקבלים תקציבים, בגלל שאנחנו לא שם. אז מעבר לחוק.
היו"ר אלכס מילר
אדוני, אני מציע שנפריד את הדיונים.
גדיאל בלושטיין
אז אני אצמצם רק לנקודה המשפטית: יש חוק ואמנה שמדינת ישראל חתומה עליה, וכל מה שאנחנו מבקשים, בהיבט המשפטי, אני לא מדבר על ההיבט הציבורי כרגע, זה לקיים את החוק ואת האמנה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. טוב. מירב, אני רוצה שנעבור להצבעה.
מירב ישראלי
או.קיי. אז בעיקרון יש רק תיקון אחד בסעיף 8(ב) רבתי, שהוא תיקון עקיף. סעיף 8 לחוק הסדר הימורים בספורט איזה שהוא תיקון עקיף פה בסעיף 9. בסעיף 8(ב) (ב) (2) ייאמר: "לאחר התקשרות המועצה עם המפעיל הזר והצגת תכנית ההימורים לשרים, ניתן אישורם לתכנית הימורים לאחר שנועצו עם שר המשפטים". הניסוח אני עוד יעשה עם הנסחית שלנו, אבל זה המהות.

וההסתייגות, אני מבינה, של שר המשפטים, והשר לביטחון פנים לסעיף יורדת. זה שני התיקונים. זהו. צריך להצביע על כל אחד.
היו"ר אלכס מילר
כן. אני רק מאשר את ההסתייגויות שהיו של חבר הכנסת בַּרַכֶּה למליאה.
מירב ישראלי
לא, אז צריך, אם ככה צריך רק להעלות אותם ולדון בהם ולדחות אותם כדי שאפשר יהיה.
היו"ר אלכס מילר
או.קיי.
מירב ישראלי
אז האמת שהם העבירו לי די הרבה הסתייגויות. הוא עומד על כל ההסתייגויות שלו? אתם יודעים?
היו"ר אלכס מילר
אני לא יודע.
מירב ישראלי
יש פה פשוט יש הרבה הסתייגויות. אני אולי אגיד אותם.
היו"ר אלכס מילר
כן. יש לנו זמן.
מירב ישראלי
בסדר. הוא רוצה בעצם להחליף את המילה: לאומית. יש פה כמה הסתייגויות במילה: ארצית. בפרק ג' זה.
היו"ר אלכס מילר
אני צריך להצביע על כל אחד בנפרד?
מירב ישראלי
כן. כן.
היו"ר אלכס מילר
טוב. אז בוא נתחיל להצביע על ההסתייגויות. בבקשה.
מירב ישראלי
בפרק א' בהגדרות בסעיף 2 – המילה - לאומית, תימחק, יבוא במקומה – ארצית.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד ההסתייגות? אין. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק א' סעיף 2 – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
בפרק ג' בכותרת – כנ"ל. אותו דבר.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' בכותרת – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן א' – בסעיף קטן (ב)(1) במקום שלושה, שנֵי.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? אין. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן א' סעיף קטן (ב)(1) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
בפרק ג' סימן א' רוצה נציג של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, שזה לא מקובל.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? אין. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן א' – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
בפרק ג' סעיף 17(א) יתווסף סעיף קטן (ד) ובו ייכתב: "במינוי לפי פיסקה 12 בסעיף קטן (ב) ימונה לפחות נציג ציבור אחד מהמגזר הערבי, לפי הוראות כל פיסקה כאמור".
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? אין. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סעיף 17(א) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן א' סעיף 17(ד): אחרי "למנותו לתקופת כהונה נוספת שלא תעלה על 3 שנים", והמילים: "לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שלא יעלו על 3 שנים" ימחקו.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן א' סעיף 17(ד) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
בפרק ג' בסימן א' סעיף 17ה: המילה – מארבע, תימחק, ויבוא במקומה שלוש.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן א' סעיף 17ה –אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן א' 17ז המילה: עשרה - תימחק, ובמקומה – אחד עשר.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן א' 17ז -אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן ב' 17 (י) אחרי – "באישור השר", יבוא – "ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת".
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן ב' 17 (י) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן ב' סעיף 17יא אחרי "האקדמיה" יבואו "ובתחום המשפטי".
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן ב' 17יא - אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן ב' 17יא (ג) – אחרי "חבריה" יבוא – "בהתייעצות עם יושב ראש הועדה הארצית או סגנו".
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן ב' 17יא (ג) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן ב' 17יא (ד) – "לשתי תקופות עד שלא תעלה על שנתיים" – ימחק, ויבוא: "לתקופת כהונה נוספת שלא תעלה על שלוש שנים".
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן ב' 17 יא (ד) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן ב' 17יב(א) – אחרי "ספורט פארה-אולימפי" יבוא – "ספורט נכים".
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן ב' 17יב (א) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ג' סימן ב' – במקום חמש שנים יבוא שלוש שנים.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן ב' – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
17יד (ג) במקום חמש שנים, שלוש שנים.
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ג' סימן ב' 17יד (ג) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
פרק ד' בסעיף 9 (1) ייווסף סעיף (א)(2) – "במינוי חברים לפי פיסקה שלוש, ימונה נציג ציבור מהמגזר הערבי לפי הוראות ... כאמור".
היו"ר אלכס מילר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות בפרק ד' 9 (1) – אין

נגד – רוב

ההסתייגות לא התקבלה.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה רבותיי. אני רוצה להצביע על החוק בקריאה שניה ושלישית. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד החוק לקריאה שניה ושלישית – פה אחד.

נגד – אין

החוק התקבל לקריאה שנייה ושלישית.

פה אחד. החוק אושר למליאת הכנסת.
היו"ר אלכס מילר
אני מבקש להעלות את ההסתייגויות של חברי הכנסת למליאת הכנסת.
השרה לימור לבנת
תודה רבה לכם. תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו מברכים את השרה. תודה רבה.

ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:30

קוד המקור של הנתונים