ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2011

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12) (הלוואה נוספת והשתתפות בהחזרי הלוואה), התשע"א-2011, הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - הלוואה והשתתפות בהחזרים לרוכשי דירה ראשונה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
31
ועדת הפנים והגנת הסביבה

15.03.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 358
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיום שלישי, ט' באדר ב' תשע"א (15 במרס 2011), שעה: 11:30
סדר היום
1. הצעת חוק הלוואת לדיור (תיקון – הלוואה והשתתפות בהחזרי משכנתה


ברכישת דירה באזור פיתוח), התש"ע-2010, של חבר הכנסת יצחק וקנין,


חבר הכנסת אמנון כהן, חבר הכנסת אורי אריאל, חברת הכנסת אנסטסיה


מיכאלי, חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא


חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת משה גפני, חבר


הכנסת אלי אפללו, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, חבר הכנסת דניאל בן-סימון,


חברת הכנסת מרינה סולודקין, חבר הכנסת יעקב אדרי, חבר הכנסת דודאזולאי, חבר הכנסת עתניאל שנלר, חבר הכנסת מגלי והבה, חבר הכנסת אוריאורבך, חבר הכנסת אלכס מילר, חברת הכנסת ליה שמטוב, חבר הכנסת יואלחסון, חבר הכנסת אריה ביבי, חבר הכנסת דוד רותם, חבר הכנסת משה (מוץ)מטלון, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, חברת הכנסת מירי רגב, חבר הכנסתאופיר אקוניס, חברת הכנסת יוליה שמלוב-ברקוביץ (פ/2542)

2. הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – הלוואה והשתתפות בהחזרים לרוכשי דירה
ראשונה), התשע"א-2010, של חבר הכנסת משה גפני , חבר הכנסת אורי מקלב (פ/2779)
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

חמד עמאר

אורי מקלב

דב חנין
מוזמנים
חבר הכנסת ישראל אייכלר

חבר הכנסת יצחק וקנין

חבר הכנסת משה גפני

חבר הכנסת חנא סוייד

חבר הכנסת אברהם מיכאלי

עו"ד כרמית יוליס –ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ראובן קוגן – רכז שיכון, משרד האוצר

אריאל יוצר – אגף תקציבים, משרד האוצר

צחי דוד – משרד האוצר

ישראל שוורץ – סמנכ"ל בכיר לאכלוס, משרד השיכון והבינוי

ערן ניצן – סמנכ"ל ומנהל אגף יזמות ובנייה, התאחדות הקבלנים

נעם ויצנר – מנכ"ל התאחדות הסטודנטים

יעל אדיב – רכזת קשרי ממשל, התאחדות הסטודנטים

רעיד חדאד – עו"ד, ארגון מוסאוא

שמואל חן – דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
גלעד קרןדניאל באומגרטן – מתמחהשגית אפיק – יועצת משפטית לוועדת הכספיםמירב תורג'מן – יועצת משפטית לוועדת הכספים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

1. הצעת חוק הלוואת לדיור (תיקון – הלוואה והשתתפות בהחזרי משכנתה

ברכישת דירה באזור פיתוח), התש"ע-2010, של חבר הכנסת יצחק וקנין,

חבר הכנסת אמנון כהן, חבר הכנסת אורי אריאל, חברת הכנסת אנסטסיה

מיכאלי, חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס, חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא

חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת משה גפני, חבר

הכנסת אלי אפללו, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, חבר הכנסת דניאל בן-סימון,

חברת הכנסת מרינה סולודקין, חבר הכנסת יעקב אדרי, חבר הכנסת דוד

אזולאי, חבר הכנסת עתניאל שנלר, חבר הכנסת מגלי והבה, חבר הכנסת אורי

אורבך, חבר הכנסת אלכס מילר, חברת הכנסת ליה שמטוב, חבר הכנסת יואל

חסון, חבר הכנסת אריה ביבי, חבר הכנסת דוד רותם, חבר הכנסת משה (מוץ)

מטלון, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, חברת הכנסת מירי רגב, חבר הכנסת

אופיר אקוניס, חברת הכנסת יוליה שמלוב-ברקוביץ (פ/2542)

2. הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – הלוואה והשתתפות בהחזרים לרוכשי דירה

ראשונה), התשע"א-2010, של חבר הכנסת משה גפני , חבר הכנסת אורי מקלב

(פ/2779)
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום שתי הצעות חוק פרטיות: הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – הלוואה והשתתפות בהחזרי משכנתה ברכישת דירה באזורי פיתוח), התש"ע-2010 של חברי הכנסת: יצחק וקנין, אמנון כהן, אורי אריאל, אנסטסיה מיכאלי, אורלי לוי אבקסיס, רוחמה אברהם-בלילא, שלמה מולה, ציון פיניאן, משה גפני, אלי אפללו, אברהם מיכאלי, דניאל בן-סימון, מרינה סולודקין, יעקב אדרי, דוד אזולאי, עתניאל שנלר, מגלי והבה, אורי אורבך, אלכס מילר, ליה שמטוב, יואל חסון, אריה ביבי, דוד רותם, משה (מוץ) מטלון, פניה קירשנבאום, מירי רגב, אופיר אקוניס, יוליה שמלוב-ברקוביץ. כל חברי הכנסת האלה הם בין מגישי הצעת החוק הראשונה.


ישנה הצעת חוק שנייה, הצעת חוק הלוואות לדיור המדברת על תיקון – הלוואה והשתתפות בהחזרים לרוכשי דירה ראשונה), של חבר הכנסת משה גפני, וחבר הכנסת אורי מקלב.


לפרוטוקול אני אומר כי הצעות החוק הללו היו במליאה, עברו בקריאה טרומית. לאחר מכן הן היו מעוכבות בוועדות הכנסת. לאחר דין ודברים ועדת הכנסת ובאישור המליאה הוחלט להעביר את שתי הצעות החוק הללו לדיונים בוועדת הפנים, ואנחנו אכן היום מקיימים את הדיונים.


חבר הכנסת הרב יצחק וקנין, תציג בבקשה את הצעת החוק שלך.
יצחק וקנין
רבותי, אני אפתח בהקדמה לפני שאדבר על הצעת החוק. אני חושב שכולנו מבינים את המשבר הגדול שישנו. אני חושב שאם ישנו היום משבר במדינת ישראל, זהו המשבר בדיור. זוגות צעירים לא יוכלו היום בשום פנים ואופן לרכוש דירה. אם הם ירכשו אותה, הם ירכשו אותה במחיר שהוא בלתי אפשרי ושהוא גם לא בר השגה. לדעתי, המצב הזה נוצר בשלוש השנים האחרונות. הוא גרם לכך שישנה עלייה דרסטית במחירי הדירות. כולנו ראינו את הטבלאות בחודשים האחרונים לגבי מחירי הדירות בשנים 2007, כאשר בסוף 2008 כבר התחילו להיות עליות גדולות מאוד. במקומות מסוימים ישנה היום עלייה במחירים של כמעט 100%. לדוגמה, אם היינו רוכשים דירת שלושה-ארבעה חדרים באזור המרכז: בת-ים, חולון וראשון-לציון ב-600,000 – 700,000 שקל, מחירה של הדירה הזאת היום הוא מינימום 1,200,000 – 1,300,000.


באזורים שבהם אני מתגורר שזה פריפריה לכל הדעות, פריפריה מרוחקת ביותר על הגבול, דירה שהיתה שווה 400,000 – 500,000 שקל, עולה היום 1,000,000 שקל. אלו דברים שהם בלתי אפשריים. אם אני מוסיף לזה את כל הגזרות שהמדינה במדיניות מסוימת הלכה עליהן, אז הן גרמו לכך שלמרות שאנחנו צריכים לבנות, אנחנו לא יכולים לבנות בגלל המדיניות הקלוקלת, לצערי הרב. למי שלא מבין את משמעות הדברים אני יכול לתת דוגמה ספציפית שאמרתי אותה, ואני חייב לחזור עליה, כי מישהו לא מפנים את מה שאנחנו אומרים. לצערי הרב, לא מפנימים את מה שאנחנו אומרים. אחת הבעיות הגדולות ביותר היא ביישוב שלי. אני גר 800 מטר מהגבול. עד לפני שלוש שנים דירה בחצי דונם היתה שווה 450,000 שקל, כאשר נותנים לך קרקע בחינם. רבותי, קרקע – 0. כולנו יודעים שאת המדיניות הכלכלית בשנת 83' ניהל שר האוצר שהוא היום ראש הממשלה, וזה לא סוד. הוא קבע שאין מענקי מקום, ועל זה אני מדבר היום, ואין השתתפות בתשתיות. היה 100% השתתפות בתשתיות. אבל, היום ההשתתפות היא 50% באזור שלנו.


לדוגמה, כשהובלתי אצלנו פרויקט של בנייה, מתוך 200 יחידות דיור, בשלב הראשון משרד השיכון אמר: לכו על 29 יחידות כדי שנראה איך הדבר הזה מתקדם. בתוך חודש מכרנו 29 יחידות ל-130 מועמדים שבאו. משנת 2002 לא נבנה בית אחד. אצלי ביישוב יש 200 יחידות דיור מוכנות עם תב"ע מאושר. כשאדם בא למקום מראים לו את הג'בל, את ההר. הוא שואל: איפה הבית? אומרים לו: הנה, זה החלקה שלך. הוא שואל: איך אני מתחיל? איך אני בונה? אומרים לו: נחכה שיהיו עשרים איש, וכשיהיו עשרים איש ניתן את ה-50% השתתפות כשפעם היא היתה 100%.


בשלב הקודם המדינה עשתה את התשתיות, וכשאדם בא אמרו לו: זה השטח שלך, תבנה, והוא בנה. רבותי, אני רוצה להראות לכם טבלה שהראיתי אותה לשר האוצר ולראש הממשלה. מישהו מתעלם. מדברים על כך שצריך להכין היום תוכניות ולזרז תוכניות. אבל, יש לכם בקו העימות לבד תוכניות מאושרות עם תב"ע מאושר – 18,000 יחידות דיור. בבניה הכפרית – 9,200. בבנייה רוויה במקומות כמו: מעלות, קריית שמונה, ויישובים גדולים שנחשבים לאזורי עדיפות א', יש 9,050. זאת אומרת, כמעט 50% פה, 50% פה. יש אפשרות לבנות, למה לא בונים? אני אומר לכם למה. הפסיקו את מענקי המקום, הפסיקו את הפיתוח. רבותי, מי יבוא לבנות בזרעית? רק התחלת התשתיות היא עניין של 150,000 שקל. תוסיפו לכך את כל מחיר הנדל"ן שעלו בתקופה האחרונה.


ישנה נקודה נוספת שמישהו צריך להבין אותה. בעיקרון, מחירו של מטר לבנייה לא שונה במרכז הארץ לעומת הצפון או הדרום, כיוון שהמלט בדרום יעלה אותו הדבר כמו במרכז, וכן עלות הברזל והבלוקים תהיה אותו הדבר. איפה הבעיה? הבעיה היא הקרקע. הקרקע במרכז הארץ היא יקרה מאוד. כשהמינהל מוציא מכרז הוא שם רף, וככל שאתה נותן את המחיר הגבוה אתה זוכה. למדינה יש הכנסות אדירות מהדבר הזה, ושיבורכו על כך. אבל, מה המדינה עושה למען האזרחים שלה? איזה אזרח יכול לקנות היום דירה במחיר של 1,200,000 שקלים, מאיפה הוא יביא את הכסף? פעם עלותה של דירה בחולון או בבת-ים היתה 600,000 שקל, ובאזור שלנו עלותה של דירה היתה 450,000 שקלים. אנשים לקחו 400,000 שקל משכנתה, הלוואה מההורים בסך 100,000 שקל, ו-100,000 שקל השיגו ממקור אחר, וכך הם קנו דירה. היום אף זוג צעיר לא מסוגל לקנות דירה בסכום של 1,200,000 שקלים, וזה במקרה הטוב. אני לא מדבר על דירה בעלות של 1,800,000 או על 2,000,000 שקלים. מי יבוא לבנות באזור שלנו, במושב זרעית או במושב יערה? תגידו לי מי? יש היום 200 יחידות דיור, שטח פתוח. תבדקו את הדברים שאני אומר. יש פה טבלה עם רשימת היישובים בקו העימות וזה רק צפון. בדרום יש למדינה 50,000 יחידות דיור לבנייה עם תב"ע מאושר. לא צריך תוכניות, יש תב"ע מאושר. אבל, היא לא מיישמת אותן כי לא משתלם לבנות. אף אחד לא יכול להשיג את המחירים האלה. סכום של 1,000,000 שקל לבניית בית הוא לא בר השגה ביישוב שלי. יש היום ביישוב שלי יזם שיצא לפרויקט עם 200 יחידות כשבמשך שנה הוא שיווק 5 יחידות. רבותי, תבדקו את המספרים.


אתה מדבר עם פקידי האוצר – הם חיים בפלנטה אחרת. עדיף להם שבתקציב המשכנתאות יהיה 1.8 מיליארד שאף אחד לא מנצל אותם. בסוף השנה נחלק אותם לביטחון, לפנים. רבותי חברי ועדת הכספים, אני מכיר את זה ישר והפוך.


אני אומר את הדברים לפקידי האוצר. ראובן, אני רוצה שתדעו – מצידי, שלא תהיה הצעת חוק בכלל. מצידי שהממשלה תמשול, ותתפקד כמו שצריך - זו אמירה אחת. האמירה השנייה – אף אחד לא יעצור אותי בהצעת החוק הזאת, ואני אעביר אותה אם תרצו או לא תרצו. אני אומר לכם את זה חד וחלק – תרצו או לא תרצו. אתם תקבלו אותה לא כמו שאני מבקש פה. בכוונתי לתקן אותה עוד הרבה יותר מכפי שהיא כתובה פה – אני אומר את זה חד וחלק.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת וקנין, תסייג את זה. לך אין בעיה עם הצעת החוק. אם ימצאו פתרונות לדיור כפי שאדוני רוצה, אנחנו יורדים מהחוק.
יצחק וקנין
כן, אני לא צריך הצעת חוק. אולי הממשלה לא מבינה את גודל המשבר. רבותי, אני רוצה לספר פה על שיחה שהיתה לי בארבע עיניים עם ראש הממשלה. אמרתי לי: אני חושב שאתם קצת מנותקים מהמציאות. אני אומר לכם - אתם מנותקים מהמציאות, אתם פשוט לא מבינים שיכול להיות רגע שהחבר'ה הצעירים יתפרצו בצורה שלא חשבתם עליה קודם. איך מגדירים עני? אם יש לאדם דירה הוא כבר לא מוגדר עני. וגם אם לא יהיה לו מה לאכול זוהי חצי נחמה. קורת גג לאדם, מורידה לו 80% מהתסכולים. אבל, כשאין לו קורת גג הוא במצב קשה.


לכל מה שאמרתי פה, אני מוסיף את הדבר הקשה ביותר. מחירי שכר הדירה האמירו בצורה בלתי רגילה, ואתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אלו לא מספרים שזורקים אותם לחלל כי מישהו מנסה למצוא חן, ולעשות פה איזה דמגוגיה – לא. רבותי, דעו לכם שמחירי השכירות הוכפלו בשלוש השנים האחרונות. באזור ירושלים ובאזור תל-אביב משלמים היום 2,000 שקל על צריף, על חניה, על מרתף. בשלומי שהיא עיירת פיתוח שילמו על דירת 4 חדרים 1,200 שקל. היום המחיר הוא לא פחות מ-2,400 שקל. תגידו לי למי מהשכירים במשק עלה השכר ב-100%? אם אדם לקח משכנתה מהבנק על דירה שהיא בבעלותו והוא משלם עליה, אז הוא יודע שהוא משלם ושהדירה היא שלו. היום הוא משלם דמי שכירות כאשר הדירה לא שלו.


רבותי, המצב הוא קשה מאוד. אנחנו אולי לא מבינים את גודל הבעיה. לא צריך לחכות שתהיה התפרצות על מנת שנקבל החלטות. אוי ואבוי למדינה שמקבלת החלטות בצורה הזאת. אמרתי כמה פעמים שחכם עיניו בראשו. רבותי, עד כאן.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני. היוזם השני הוא חבר הכנסת גפני. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, בבקשה.
משה גפני
אני מצטרף לכל דבריו של חבר הכנסת וקנין. אדוני היושב-ראש, אם אתה מתכוון להצביע היום אז הבקשה שלנו היא שיקרה אחד מהשניים. אני מבין ששינויים אם הם ייעשו, הם ייעשו אחרי זה. אנחנו מבקשים שתצרף את החוק שלנו לחוק של חבר הכנסת וקנין, שאגב, גם אנחנו חתומים עליו. אם כן, אני מבקש לצרף את זה. אם אי-אפשר לצרף את זה אז להצביע על כל אחת בנפרד ולהביא אותן לקריאה ראשונה.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר גמור.
משה גפני
אני מקבל את כל מה שאמר חבר הכנסת וקנין. הוא גם היה יכול להוסיף כהנה וכהנה. הדברים הם ברורים. אנחנו מבקשים שאם מצביעים, שיצביעו גם על זה, או שנצרף את זה.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת הרב גפני, אני רוצה שתעזור לי בעניין הזה. הצעתך – היום היא הפכה להיות הצעה שלך.
משה גפני
זו הצעה של חבר הכנסת מוזס. טכנית הוא לא יכול בגלל שהוא סגן שר.
היו"ר דוד אזולאי
נכון, היא הצעה של חבר הכנסת מוזס במקור. מכיוון שאתה והרב אורי מקלב עדיין לא קיבלתם תפקיד של שר ולא של סגן שר - - -
משה גפני
לא ביקשנו.
אורי מקלב
בגלל החוק הזה לא רצינו.
משה גפני
זו אחת הסיבות. חבר הכנסת דוד אזולאי, דווקא הציעו לי להיות סגן שר וסירבתי. אני נתתי את זה לחבר הכנסת ליצמן.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע שפעם שנינו ביחד היינו בסרט הזה, ולכן אנחנו יודעים על מה מדובר.
ישראל אייכלר
רבותי, רק הערה אחת. חבר הכנסת וקנין דיבר על שכר הדירה. אני רוצה שגם פקידי האוצר ישמעו. תקציב של שכר הדירה של משרד השיכון הוא 1.3 מיליארד שקל בשנה. הוא לא עודכן מאז 1994. זאת אומרת, עשרים שנה מדינת ישראל נותנת את אותו סיוע לשכר דירה. בשנתיים האחרונות שכר הדירה עלה ב-100%. אבל, מ-94' ועד היום הוא עלה אולי באלפי אחוזים. אני חושב שמשרד השיכון ומשרד האוצר חייבים לעדכן את שכר הדירה עד שהדירות ייבנו, ולפחות שהן יהיו באותו יחס שהיה אז מחיר השוק של השכירות מול 400 שקל שניתנו לשכר הדירה. היום נותנים שוב 400 שקל, אבל דמי השכירות עלו ל-3,000 שקל בחודש.
היו"ר דוד אזולאי
תודה.
משה גפני
אני רוצה להתנצל בשם סגן השר מוזס. הוא רצה להגיע. אבל, הוא נמצא באיזה אירוע בצפון. הוא מתנצל. אם סגן השר מוזס היה פה אז הוא היה אומר שהשר הוא שרון גמבשו. אני מבקש לעדכן שהשר הבא הוא לא שרון גמבשו אלא ראובן קוגן. אני אעדכן את סגן השר מוזס.
היו"ר דוד אזולאי
הרב גפני, אני צריך את העזרה שלך. ההצעה שלכם היא הצעת חוק שהיא יותר גורפת מהצעתו של חבר הכנסת וקנין. היא מדברת על כל הארץ.
משה גפני
אבל, היא מגבילה את זה בסכום.
היו"ר דוד אזולאי
בסכום, כן. אבל, מבחינת הפריסה, היא מדברת על פריסה ארצית. לעומת זאת, הצעתו של חבר הכנסת וקנין מדברת על יישובים שמוגדרים כעיר פיתוח לפי הגדרה של משרד הבינוי והשיכון.
משה גפני
מצבם הכלכלי של תושבי שכונת הארגזים יותר גרוע ממצבם של תושבי מעלות.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה היא – אם הולכים על האיחוד, האם תפסת מרובה לא תפסת? הרב מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
כידוע לך, כשיעקב אבינו בא לקראת עשיו הוא פיצל את המחנה לשניים כי הוא היה במלחמה. הוא אמר: אם המחנה האחד - והכהו, ונשאר המחנה השני לפליטה. וכי אתה חושב שכל הילדים שלו לא היו חשובים לו? כולם היו ילדיו, את כולם הוא רצה להציל. לא היה הבדל ביניהם. זה היה טקטיקה.


החוק הזה מפוצל לשניים. אבל, כולם זוגות צעירים תושבי מדינת ישראל. מצוקת הזוגות הצעירים מתרחשת בכל הארץ. נכון שאנחנו חושבים שישנה חשיבות מאוד גדולה בחיזוק הפריפריה. אבל, מהותו של החוק הזה באה לתת אפשרות לזוגות הצעירים לרכוש את הדירה הראשונה שלהם. מדובר בדירות זולות שלא עולות על הפטור ממס רכישה. כלומר, מדובר בדירות הזולות ביותר שישנן היום בארץ.


יש הבדל בין מי שרוצה לקנות בעפולה, במעלות, באחיסמך, או כשאנחנו מדברים כאן על רכסים או על קריית-גת או על אשקלון. המקומות האלה לא נמצאים בהגדרה של פריפריה. אבל, הם בהחלט מקומות שאנחנו מצווים ואנחנו גם רוצים. ילידי המקום ואנשים אחרים שהצטרפו למקום רוצים לגור שם, ואנחנו צריכים לאפשר לכולם.
אנחנו לא יכולים להגיד
תפסת מרובה לא תפסת. אם אנחנו רוצים לפתור קצת את המצוקה הגדולה שישנה היום בקרב הזוגות הצעירים – אתה יודע שכל מומחה אומר אחרת, ויש כל מיני עצות כיצד לפתור את הבעיה. זה אומר: תוריד את מס הרכישה. השני אומר: תאפשר ליותר עובדים זרים להגיע, תאפשר כך או אחר, תוריד את הפיתוח. אין ספק שהעזרה הממשית מכוונת לזוגות הצעירים כי מדובר על דירות ראשונות ולא על דירות אחרות.


לגבי בניינים רוויים – אמרנו שאנחנו יכולים להחיל את זה. יכול להיות שזה לא נותן מענה במגזר הערבי. יכול להיות שצריך להרחיב את זה, ולתת הגדרה גם לזוגות צעירים שנמצאים בעוד מגזרים. אין כל כך הרבה בנייה רוויה במגזר הערבי. אנחנו מדברים כאן לא על בנייה מאוד רוויה, אלא אנחנו מדברים על 4 יחידות דיור בדונם – זה הפרמטר. אנחנו מוכנים להיפתח יותר בעניין הזה היות וצריך לתת מענה לכולם.


אדוני היושב-ראש, דיברנו על שכר הדירה. שכר הדירה הוא יקר בכל מקום. אתה דיברת על 2,000 שקלים, אבל זה כבר היה 2,000 שקלים. היום מדובר על סכום של 2,800 שקלים למרתף, לחניה, לחניון, ובאזורים אחרים זה קצת יותר. איך זוגות צעירים יכולים לעמוד בזה? אנחנו חייבים לתת להם אפשרות. זוג צעיר גם אם הוא מהמעמד הבינוני הוא לא יכול לקנות היום דירה. ולכן, החוק הזה צריך להיות משולב האחד עם השני. אנחנו לא רואים את זה כשני חוקים. אנחנו היוזמים של החוק הראשון, אנחנו תומכים בו מכל הלב. אנחנו חושבים שאם לא רוצים להפלות בין הבנים, ורוצים לתת מענה מסוים, צריך לתת את זה לכולם כחוק אחד.
ישראל אייכלר
אדוני היושב-ראש, לגבי הפריפריה – מנחם בגין בהיותו ראש ממשלה יצא בפרויקט שיקום שכונות. הוא קבע אז שפריפריה כלכלית לא פחותה מפריפריה גיאוגראפית. זאת אומרת, כלומר משפחה שהכנסתה לנפש היא נמוכה היא ענייה, וזאת גם אם היא גרה בתל-אביב, בירושלים או בחיפה. שיקום שכונות מאפשר את שיקום של כל השכונות, כולל בערים. אנחנו יודעים שבירושלים יש לנו גם בעיה דמוגראפית. ישנם אנשים שלא גרים במושב ליד הגבול, אבל הם אנשים עניים וזקוקים לסיוע.
היושב ראש אמר
תפסת מרובה. תאמין לי – זה לא מרובה, כי יש עוד הרבה הצעות שצריכות לבוא על מנת לפרוץ את המשבר הזה של בעיית הדיור לזוגות צעירים לכל המגזרים.
היו"ר דוד אזולאי
אין ספק. אנחנו מודעים לכך שישנה בעיה של דיור במדינת ישראל. העובדה שיש כל כך הרבה הצעות גם מצד הממשלה, גם מצד חברי כנסת, מעידה על המצוקה האמיתית שקיימת היום בכל המגזרים. אני לא בטוח שזה מה שהולך לתת את המענה, לצערי הרב, וזאת למרות שחברי חבר הכנסת וקנין הציג כאן רשימה של מקומות שבהם יש אפשרות מיידית לבנייה. הבעיה המרכזית פה היא שאין לזוגות צעירים כסף לרכישת דירות.
יצחק וקנין
אני רוצה להעיר הערה חשובה מאוד לצורך הדיון. זה לא רק הנושא של גובה המענק. ישנו דבר שאנחנו מכירים אותו מתוך זה שאנחנו יושבים בוועדת הכספים, והוא נושא ניצול המשכנתאות שדיברתי עליו ברפרוף. למה בעצם לא לוקחים משכנתה ממשרד השיכון? בתקציב משרד השיכון יש כמיליארד ומשהו לתקציב המשכנתאות. אבל, לא לוקחים אותן כי בשנים האחרונות נושא הריבית הוא גבוה מאוד. הריבית הקבועה כיום בחוק היא 4%.
אברהם מיכאלי
בבנקים מקבלים בחצי מחיר.
יצחק וקנין
כל אדם שהולך לבנק מקבל את זה בסכום שהוא פחות בהרבה. לכן, בתקציב המשכנתאות נשאר סכום גבוה שהוא כמעט לא מנוצל. גם כאן אנחנו מתכוונים לשנות את נושא הריבית, אני אומר את זה חד וחלק. הדבר הזה חייב להשתנות, הוא לא יכול להישאר כפי שהוא.
אורי מקלב
יושב-ראש ועדת הכספים אומר ש-2 מיליארד חוזרים ממשרד השיכון.
היו"ר דוד אזולאי
ברגע שיורידו את הריבית על המשכנתאות לא ייקחו הלוואות מהבנקים. אם לא ייקחו הלוואות מהבנקים, ממה יתפרנסו הבנקים?
יצחק וקנין
אני רוצה להוסיף עוד הערה חשובה. נמצא פה יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני, והוא יודע. היה לנו דיון עם שר האוצר, נגיד בנק ישראל, ושר הבינוי והשיכון. אני חושב שכולם שמעו את אמירתו של נגיד בנק ישראל. אני ישבתי שם בצד, רחוק רחוק. הוא אמר: רבותי, הצעדים שאנחנו עשינו לאורך כל הדרך. אני קורא לצעדים האלה אקמולים, זה אפילו לא אקמולים. הוא אמר: אנחנו מרגישים את ההתמתנות ואת הירידה. אמרתי אז: רבותי, כנראה שיש פה איזושהי סתירה. אני לא יודע מאיפה הם לקחו את הנתונים. מאז היה עוד דיון, ואחר כך עוד דיון, וגם נאמרו אותם דברים. לצערי הרב, כולנו רואים שמגמת העלייה נמשכת, ושאין היצע. רבותי, הביקוש הוא גדול וההיצע הוא נמוך. המצב הזה הוא קטסטרופה. המדינה חייבת לקחת את עצמה בידיים, ולעשות מדיניות משולבת. מה שאני מציע פה הוא לא מספיק. המדינה צריכה ללכת לבנייה, היא צריכה לקבוע מחיר למשתכן. יש לעשות מספר דברים שהם מחויבי המציאות. למשל, לקבוע מחיר רף לקרקע כי הסברתי כבר שעלות הבנייה בדרום, בצפון, ובמרכז היא אותו הדבר. אם המדינה תיקח את כל הפרמטרים האלה שאנחנו מציגים, נוכל למתן את הדבר הזה, להערכתי. זו לא בועה. הבועה היתה צריכה להתפוצץ מזמן לפי השיטה שלכם. זו לא בועה כיוון שאין היצע.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה.
ישראל אייכלר
אדוני היושב-ראש, אין זוגות צעירים שאינם חרדים ואינם ערבים? אני רואה פה רק חברי כנסת - - -
משה גפני
אל תגיד את זה, שלא יהיה רשום בפרוטוקול. אנחנו מייצגים את כולם.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני יכול לתת לכם לדבר כמה שאתם רוצים. אבל, אנחנו הצבנו לעצמנו איזשהו יעד היום, ואני מבקש.
חנא סוייד
ברשותך, אדוני היושב-ראש, יש לי מה לומר.
היו"ר דוד אזולאי
אני מייד אאפשר. אני רק רוצה לשמוע את תמיכת משרד האוצר בשתי הצעות החוק האלו - זה חשוב. למה אתה צוחק?
חנא סוייד
אם זה כך, אני מסכים.
היו"ר דוד אזולאי
ידעתי שתוותר, כי זה חשוב.


אדוני נציג משרד האוצר, ברוך הבא לוועדה שלנו. ראובן, מזמן לא ראינו אותך פה. רק בשביל זה היה כדאי להביא את זה לוועדה שלנו.
ראובן קוגן
אני חושב שהבעיה המרכזית היום - וזה מייצר אולי גם את התחושה של הכנסת שהממשלה לא עושה מספיק בנושא הנדל"ן - אחת הסיבות, בעיקר בנושא הזה, ואני גם אציג כמה נתונים בנושא הזה, זה ויכוח שלא מצליח להיפתר בין משרד השיכון לבין משרד האוצר לגבי השאלה מהו אופן הצעדים שאנחנו צריכים לנקוט כדי להיכנס לטיפול בסוגיה הזאת של בנייה חדשה בפריפריה. חבר הכנסת וקנין הציג נתונים של יחידות דיור חדשות. אני מאמין שבחלק מהתוכניות, גם אם הן לכאורה זמינות לבנייה, בטח גם שם יש חסמים. אבל, בטוח שהיה אפשר להוציא חלק מה-18,000. אגב, זו הנקודה.


תמיכה בבנייה חדשה בפריפריה – זה משהו שמשרד האוצר כן מוכן. אנחנו חושבים שזה הדבר שצריך לבוא במקום הצעות הרבה יותר גורפות של משרד השיכון לסבסוד רכישת דירות גם יד שנייה, ואני אסביר גם למה. אני חושב שתמיכה ברכישת דירות יד שנייה הוא דבר לא נכון מבחינה כלכלית, וזה רק ירע את מצב השוק היום. אבל, עצם העובדה שיש ויכוח כל כך נוקב בין שני המשרדים, מביאה לכך שבסופו של דבר לא מצליחים להגיע להסכמה. זה ויכוח שנשאר בתוך הממשלה.


אני מבין את הכנסת שאומרת: הממשלה לא עושה כלום, אנחנו ניקח את היוזמה. בעיניי, זה לא נכון. לצערי, לא כל הקלפים נמצאים אצלנו. אנחנו צריכים גם את הסכמת שר השיכון כי בסוף הוא הדרג שצריך לבצע חלק גדול מהצעדים האלה. אבל, אנחנו עובדים על זה. אנחנו יושבים גם עם ראש הממשלה וגם עם שר השיכון. כולנו ביחד מנסים להגיע להסכמות. ביום חמישי האחרון היה דיון אצל ראש הממשלה במעמד שר השיכון ושר האוצר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה והממונה על התקציבים. אנחנו לא מצליחים להתקדם שם בצורה מספקת. בכל מקרה, אני החלטתי שזה נכון לבוא ולהראות לפחות את הצד של משרד האוצר – למה חושבים שההצעות הגורפות של משרד השיכון הן לא נכונות. הן יזיקו לשוק, ובסוף לא יביאו לפתרון שכולכם וכולנו רוצים שיקרה שלפיו מחירי הדירות ירדו, או לפחות לא יעלו בקצב כפי שזה קרה בשלוש השנים האחרונות.
היו"ר דוד אזולאי
ראובן, יש פה קבוצה גדולה של חברי כנסת. כולם נמצאים פה במתח לשמוע מה עמדת משרד האוצר לגבי הצעות החוק האלה.
ראובן קוגן
לא אסתיר את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אז בבקשה, בוא תגיד לנו.
חנא סוייד
דיברת על כך שאתה הולך להתייחס אפילו להצעות משרד השיכון. זאת לא הצעה של משרד השיכון, אלא זוהי הצעה של חברי כנסת.
היו"ר דוד אזולאי
אני קודם כל מבקש לדעת מה עמדת משרד האוצר. תגיד מה עמדתכם.
משה גפני
אני צריך לחזור לוועדת הכספים. אולי לטובתי תתחיל מהסוף. האם אתם תומכים בחוקים או מתנגדים?
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שאמרתי. ראיתי שאתה במתח, ואני לא רוצה שתהיה במצב הזה. אני רוצה שתלך רגוע לישיבה שלך בוועדת הכספים, ולכן ביקשתי לדעת.
ראובן קוגן
עמדת שר האוצר לגבי החוקים האלה היא ידועה, אני לא אחדש אותה. משרד האוצר ושר האוצר מתנגדים להצעת החוק. ועדת השרים אישרה את החוקים.
מירב תורג'מן
עמדת הממשלה.
ראובן קוגן
סליחה, יש תקנון הממשלה ויש כל מיני סייגים. ועדת שרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק לקריאה טרומית. שר האוצר הגיש ערר על החלטת ועדת שרים לחקיקה לממשלה. הממשלה טרם דנה בסוגיה הזאת. אבל, למשפטנים – בשביל הפורמליסטיקה –מבחינת תקנון הממשלה, ברגע שיש ערר של שר מסוים על החלטת ועדת שרים זה אומר שעמדת הממשלה היא התנגדות. שר האוצר מתנגד. כרגע עמדת הממשלה היא התנגדות בצורה הפורמאלית. הצעות החוק האלה הן הצעות חוק תקציביות.
היו"ר דוד אזולאי
ראובן, לפי הנתונים שיש בידי, ועדת השרים לחקיקה היא בעד הצעת החוק. אבל, בתיאום.
ראובן קוגן
אמרתי – עמדת ועדת שרים לחקיקה היתה בעד לקריאה טרומית, ולקידום בתיאום. גם על ההחלטה הזאת הגיש שר האוצר ערר לממשלה - זה המצב המשפטי.
יצחק וקנין
אני חייב להעיר הערה על משהו שהוא חשוב לצורך הדיון. היה איזה רגע מסוים שבא אליי שר האוצר בהצבעה על החוק, והוא אמר לי: וקנין, נכון שהיתה הסכמה ביני לבינך שאני את הערר מגיש לממשלה על מנת לעצור את זה? אמרתי לו: ביני לבינך היתה הסכמה כזאת? כי לא היתה הסכמה כזאת בכלל. הוא טען בפני ראש הממשלה, ואז קראו לראש הממשלה ושר הבינוי והשיכון. ואז אמרתי: מעולם לא דיברת איתי על הדבר הזה. אז הוא אומר: אז אולי הזיכרון שלי הוא לא - - -. ואז הוא אמר: טוב - אם כך, אני מושך את הערר שלי. כך הוא אמר לי - אין ערר.
היו"ר דוד אזולאי
נכון להיום הוא לא מושך.
יצחק וקנין
אין ערר. הוא יכול לא למשוך וכן למשוך. איך דבר כזה לא מושכים ערר. הוא משך את הערר שלו, רבותי. אין ערר על הצעת החוק היום. לא קיים ערר.
אברהם מיכאלי
איציק, זה נתון חשוב.
יצחק וקנין
הוא לא מדייק כי אין ערר, לא יכול להיות.
ראובן קוגן
אפשר לבדוק במזכירות הממשלה.
יצחק וקנין
הוא הגיש ערר, אבל הוא משך אותו. הוא משך אותו, חד וחלק.
ראובן קוגן
לא, אבל בסוף הוא לא משך. אני לא יודע מה הוא אמר. אני לא נמצא בשיחות, למזלי.
משה גפני
אחד מהשלושה משקרים: או אתה, או וקנין, או שר האוצר. מי מביניהם משקר?
קריאה
טועה.
משה גפני
טועה, כן.
ראובן קוגן
אני לא יודע מה שר האוצר אמר, אני רק - - -
משה גפני
אז וקנין משקר.
ראובן קוגן
לא, חס וחלילה.
משה גפני
אז אתה משקר. תגיד מי משקר, אנחנו צריכים לדעת.
ראובן קוגן
הרב גפני, אתה יודע – הסיפורים שלכם דווקא מראים שגם אתה צודק, וגם אתה צודק. אולי שנינו צודקים.
היו"ר דוד אזולאי
ראובן, המצגת יכולה להיות מאוד מעניינת. אבל, כרגע היא לא רלוונטית.
ראובן קוגן
למה?
היו"ר דוד אזולאי
לא הייתי הולך על המצגת כרגע. יש דברים טכניים שאנחנו צריכים לעסוק בהם בשלב זה. יכול להיות שבשלב יותר מאוחר אני אבקש שאתה תציג את המצגת.


הדבר הכי חשוב מבחינתנו הוא לאחד את שתי ההצעות. לאחר שנאחד את שתי ההצעות נחליט מה נכנס לתוך האיחוד הזה, ורק לאחר מכן נחליט מה אנחנו ממשיכים לעשות. אני מקווה שאתה לא נפגע ממני, כי באמת אני - - -
ראובן קוגן
אני - לא. אריאל פשוט סחב את הלפטופ- לא נעים.
יצחק וקנין
ראובן, אני מוכן לסחוב לך את זה עד שר האוצר.
היו"ר דוד אזולאי
אני דואג לכך שיחזירו אותו למקום, ובפעם הבאה נדאג להביא את זה והוא לא יצטרך לסחוב. אם זו הבעיה – פתרנו אותה.


רבותי חברי הכנסת, בשלב זה אני רוצה קודם כל לאחד את שתי ההצעות. האם יש התנגדות לאחד את שתי ההצעות? אין התנגדות. שנית, חברי הכנסת, יש הבדל בין הצעות החוק. הצעה אחת מדברת רק על אזורי עדיפות כשאנחנו בעצמנו לא יודעים מהי הגדרת אזורי עדיפות, ופה אני צריך את משרד הבינוי והשיכון. יש פה נציג של משרד הבינוי והשיכון, ואנחנו נשמע מה ההגדרה בחוק לאזורי עדיפות. אם אנחנו הולכים על כל הארץ אז השאלה היא בעצם מיותרת. חברים, אני מבקש לקבל החלטה האם אנחנו הולכים על כל הארץ. הרב גפני, בבקשה.
משה גפני
מה שאני אומר הוא לא כל כך פורמאלי, אף על פי שהוא יירשם בפרוטוקול. אנחנו יודעים מה קורה, בעיקר עם החוק של הפריפריה שמוביל אותו חבר הכנסת וקנין. יש דיון ומלחמת עולם שמתנהלת בין משרד האוצר לבין משרד השיכון. משרד האוצר טוען את מה שהוא יראה במצגת, ואת מה שהוא לא יראה במצגת. הוא טוען שצריך ללכת לפתרונות של היצע של קרקעות ושל דירות, ולא ללכת לפתרונות של סבסוד משכנתאות. עמדתו היא שזה עלול לייקר את מחירי הדירות.


אם אנחנו נשיג את המטרה בחוקים האלה, אז אנחנו נגיע לקריאות הבאות, לקראת הקריאה השנייה והשלישית, לאיזה דיאלוג שבסופו של דבר יימצא הפתרון כשזה יהיה קטליזאטור, אולי חלק מהחוק יחד עם הגדלת ההיצע, ניעור מינהל מקרקעי ישראל, וכו' וכו'.


אני מציע ללכת על הכול בשלב הזה. אנחנו לא הולכים לקריאה השנייה והשלישית. לגופו של עניין, גם בדיונים שיתקיימו מול משרד האוצר, מה שיונח על שולחן הכנסת זה שאנחנו הולכים על הכול בגלל שזה גם עושה שכל. אם אנחנו הולכים על סבסוד אז תושב שכונה בלוד או בדרום תל-אביב, או במרכז הארץ, אבל בשכונה שהיא שכונת מצוקה, או שכונה שהתושבים שגרים בה מצבם הכלכלי הוא קשה, אין הבדל בינו לבין אופקים. בסוף נצטרך לקבל החלטה.
היו"ר דוד אזולאי
הרב גפני, הבנתי שאדוני אומר ללכת כרגע על ההצעה לאחד את שתי ההצעות על כל הארץ.
משה גפני
כן.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לשמוע על עלות הצעת החוק הזאת - זה חשוב.
ראובן קוגן
כן, ולכן שמתי רק את זה. תמחרנו את שתי הצעות החוק בנפרד. הצעת החוק הראשונה בשורה הראשונה היא תמחור הצעת החוק של חבר הכנסת וקנין. אנחנו לקחנו את ההערכה של רכישת דירות ראשונות על-ידי זכאים של משרד השיכון חסרי דירה. אנחנו מדברים על כ-7,300 עסקאות בשנה.


הצעת החוק דיברה על שני סוגי סבסוד לפי אזור עדיפות א' ואזור עדיפות ב'. מכיוון שחוק אזורי עדיפות לאומית ביטל את האבחנה בין א' לב', כולם היום זה א', תמחרנו את זה לפי ההצעה של א' – 140,000 שקל מענק פרוס על פני עשרים שנה בהחזר של 800 שקל לחודש. אלה הן העלויות ברמת האשראי, כי הרי ההצעה מדברת על שני מערכים שצרך לבצע. פעם אחת – המדינה נותנת אשראי תקציבי. יכול להיות שמשרד השיכון יטען, ובצדק, שאפשר לעשות חלק ברמה חוץ-בנקאית, בבנקים עצמם, וחלק בתקציב המדינה כי בכל זאת יש חלק שהמדינה מתקצבת את זה כבנקים. אבל, העלות המלאה של המהלך של מתן אשראי בלבד הוא מיליארד שקל בשנה. העלות של סבסוד משכנתה היא עלות שעולה ככל שהחוק מתקדם. לשיטתנו, הוא עולה בכ-70 - - -
יצחק וקנין
בעוד עשרים שנה זה מיליארד שקל.
ראובן קוגן
רגע, מיליארד ארבע מאות. הוא עולה במנות של 70 מיליון שקל בשנה סבסוד. נטו, זה הוצאה לכל דבר ועניין. מהי הבעיה במנגנון הזה של מתן משכנתה לעומת מתן מענקים בזמנו? לא שאני בעד מענקים. אני אומר – הבעייתיות הנוספת של המשכנתה היא שברגע שנותנים משכנתה לאדם יש לו זכות קניינית לתוך המשכנתה. זאת אומרת, גם אם מחר הממשלה אומרת: פשטתי את הרגל, אני חייבת להפסיק את זה - כמו שקרה ב-2003 עם מענקים - היא לא מסוגלת לעשות את זה לגבי אנשים שלקחו את המשכנתה גם לפני עשר שנים, גם לפני חמש שנים, גם לפני יום. לכן, בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לעלות שנתית של מיליארד ארבע מאות, מאחר והפריסה של המענק הזאת על פני עשרים שנה נותנת גם איזשהו אפקט אקטוארי של הצעת החוק. אנחנו מתמחרים את זה כ-28 מיליארד שקל ברמה האקטוארית. זה אקטואריה שלוקחת בחשבון את כל המשכנתאות שיצטרכו לסבסד באין סוף.
ישראל אייכלר
בעוד עשרים שנה כבר יהיה גז שיכניס מאות מיליארדים אז יהיה לכם.
ראובן קוגן
רק שתדע שהגז מונע היום בערד בנייה, הוא לא עוזר.
משה גפני
הוא לא דיבר על הגז שלך.
ישראל אייכלר
הגז שמוצאים בים. אתה מדבר על עוד עשרים שנה, נכון?
ראובן קוגן
בים – זה בסדר. לצערי, מגז לא בנו דירות עד היום.
היו"ר דוד אזולאי
יש עוד דבר אחד שהאוצר לא לקח בחשבון עד היום, והוא מה יקרה לאותם זוגות צעירים, ומה יקרה למדינה כאשר תהיה התפרצות של אותם זוגות צעירים חסרי דיור. כמו כן, כמה יעלה למדינה לטפל באותם זוגות צעירים? אף אחד לא עשה את החישוב הזה.
ראובן קוגן
אם כן, זה לגבי הצעת החוק הראשונה. לגבי הצעת החוק הנוספת של חבר הכנסת מוזס וחבר הכנסת גפני וחבר הכנסת מקלב – אנחנו מדברים על הצעה הרבה יותר רחבה. מדברים על כ-22,000 עסקאות בשנה. כ-45% מהעסקאות מבוצעות על-ידי חסרי דירה. כלומר, זוהי הדירה הראשונה שלהם. אבל, הורדנו משם את כל אלה שקונים צמודי קרקע או שהם קונים דירות שהן מעל הפטור ממס רכישה כמו שמנוסח בהצעת החוק. אגב, מבחינת מס רכישה – בדיונים שעשינו בוועדת הכספים לגבי צעדים להאצת הבנייה, נתנו פטור נוסף. הגדלנו את הפטור ממס רכישה לדירה ראשונה, לדירה יחידה. כלומר, כולל גם משפרי הדיור. שם דיברנו על פטור שכולל כ-80% מהעסקאות של דירה יחידה. בדירות ראשונות זה קצת יותר זול.
משה גפני
איך הגעתם לכסף הזה? זה שאתם עושים 27.9 מיליארד, האם אתם שמים סכומים של 9 כדי שתוכל להגיד 30 כמו בסופרמרקט?
ראובן קוגן
לא, כדי שלא תגיד לי שאני מעגל כלפי מעלה ומטעה את הציבור.
משה גפני
אבל, אני אגיד.
ראובן קוגן
אבל, את ההצעה שלך תמחרתי עם שתי ספרות אחרי הנקודה.
משה גפני
אני יודע. אבל, איך הגעת לסכום הזה?
יצחק וקנין
אין בעיה עם הסכום, זה עוד עשרים שנה. אני אומר לך שאין בעיה בכלל, ואני אסביר לך.
משה גפני
רגע, אני רוצה לדעת את התמחור. איך הגעת לזה?
יצחק וקנין
ראובן חושב שאנחנו התחלנו אתמול את ועדת הכספים. זו הבעיה שלו.
משה גפני
ראובן, איך הגעת לסכום הזה?
ראובן קוגן
אני אסביר. לוקחים את 22,000 העסקאות.
משה גפני
איזה 22,000 עסקאות?
ראובן קוגן
22,000 עסקאות נולדו כך. בארץ יש היום כ-100,000 עסקאות בשנה. 45% מהעסקאות – כ-40,000 עסקאות בשנה – הן של רכישת דירה ראשונה. זה קצת מסתדר עם זה שיש 40,000 משקי בית שמתווספים כל שנה לישראל. הורדנו את כל אלה שלא קונים בנייה רוויה, הורדנו שלא עומדים במינימום של מס רכישה למרות שזה המיעוט - להערכתנו, כ-90% הם כן מתחת למדרגה של מס הרכישה – וקיבלנו את תוספת עלות שנתית במונחים של הוצאה. עזוב רגע את האשראי, האשראי הוא מספר מפחיד.
יצחק וקנין
האם אתה יכול להגיד לנו מה ההכנסה שיש. יש לך הכנסה, הרי אתה נותן פה משכנתה.
ראובן קוגן
אני אגיד לך מה הבעיה. אם אנחנו מניחים - ואנחנו לא יכולים להניח את זה, לצערי – שהגידול הזה של 22,000 עסקאות זה גידול של דירות חדשות שייבנו בנוסף לדירות שבונים היום, אז הטענה שלך היתה נכונה. אבל, מה הבעיה? סוגיות ההיצע הן סוגיות יותר מורכבות, ויו"ר ועדת הפנים מכיר את זה טוב מהדיונים שעושים גם ברפורמה בתכנון ובנייה וגם ברפורמה ברישום. לכן, אנחנו לא מסוגלים, לצערי - אם היינו מסוגלים היינו עושים את זה, ומנסים לעשות את זה - להגדיל את ההיצע היום בצורה כזאת שתפצה על כל הגידול שרוצים לעשות בעסקאות האלה. ולכן, זה בא על היצע קיים. ברגע שזה בא על היצע קיים זה ממחזר את אותן דירות, לא קורה איתן כלום. הדירות לא גדלות. לכן, אנחנו רק משלמים כסף, אנחנו לא מייצרים עוד פעילות כלכלית חוץ מלהחליף ידיים בין דירות, ובעלי נכסים קיימים יקבלו את הסובסידיה הזאת לידיהם.
יצחק וקנין
זאת תיאוריה לא נכונה, ואני אפריך לך זאת. בגלל זה אתם מקובעים במקום בו אתם נמצאים.
משה גפני
מבחינת הסכום אני רוצה להציע - הסעיף של מס שבח שנמצא בהצעת החוק של סגן השר מוזס, אפשר להוריד אותו כי בלאו עשינו אותו. אתה יכול להוריד את הסכום.
ראובן קוגן
זה לא הסכום, כי מס שבח - - -
משה גפני
בסדר, לא חשוב. זה לא הסכום. תיכף נראה איזה סכום יש.


מה שקרה זה שהוא הציג אותנו כדורשים הרבה כסף – לא. מס שבח ירד. הדירות בפריפריה נמצאות בלאו הכי בחוק של וקנין, אז אפשר גם את זה ל- - -
ראובן קוגן
ברור שזה כולל את - - -
משה גפני
את הנושא של מס שבח אפשר להוריד, כי בלאו הכי עשינו את זה. את הנושא של הדירות שנמצאות בפריפריה ונמצא בחוק של וקנין אפשר להוריד, כי זה נמצא בלאו הכי בחוק של וקנין. מה נשאר הפער? של דירה שהיא בגובה של פטור ממס רכישה. אנחנו מוכנים להוריד את זה. דירה שהיא בגובה של נניח 80% ממס רכישה כדי שהסכום ישתווה.
ראובן קוגן
אין בעיה, ואני אסביר.
משה גפני
- - - נגיע לסכום של וקנין.
יצחק וקנין
יותר מזה אני אומר לו. ראובן, אני יושב בוועדת הכספים כבר עשר שנים. כל השנים האחרונות, מאז המדיניות של ביבי, אין שנה שאנחנו לא מחזירים את כל הכסף שיש בתקציב המשכנתאות. מחלקים אותו למשרדי הממשלה בסוף שנה. אני ואתה יודעים - חצי מיליארד שקל לביטחון, 180 מיליון למשרד הפנים. אתה לא משתמש באותו תקציב שהוא קיים.
משה גפני
חבר הכנסת וקנין, אתה חבר ותיק בוועדת הכספים, ואתה יודע שהם שמים את הסכומים האלה - - -
יצחק וקנין
זה רק למראית עין. זה נראה יפה – יש לך 2 מיליארד שקל במשרד השיכון.
משה גפני
כן, לא מתכוונים שתקבל את המשכנתה הזאת. ראובן, מה שחשוב לי זה רק דבר אחד. הרי יש פה פער מחירים או פער סכומים בין החוק שלנו לחוק של וקנין שגם אני שם. אני מבקש לצמצם את הפער הזה. מס שבח לא רלוונטי אף על פי שהפטור ממס שבח זה רק לשנתיים.
ראובן קוגן
לא כסף גדול.
יצחק וקנין
אתה רואה? אלו האקמולים שעליהם דיברתי בוועדת הכספים.
חנא סוייד
אדוני היושב-ראש, אנחנו נכנסים כבר לוויכוח שלדעתי הוא לא נכון.
היו"ר דוד אזולאי
לכן, ביקשתי. אותי מעניינות העלויות.
חנא סוייד
העלות ליחידת דיור היא אותה עלות, אלא שהם טוענים שהחוק של ההוא – לא של גפני – הוא רחב יותר, והוא כולל יותר יחידות דיור. אבל, פר יחידה זה אותו הדבר. תראה את המחירים.
יצחק וקנין
זה לפי העסקאות. כמות העסקאות הרבה יותר גדולה פה.
חנא סוייד
בסדר, זה מה שאני אומר. מה שאתה אומר הוא בסדר גמור. אתה אומר: בואו נצמצם.
משה גפני
אתה צודק. אדוני יושב-ראש הוועדה, לא קיבלתי אישור מסגן השר מוזס. אני מקווה שאני אקבל ממנו אישור בדיעבד. אם לא - - -
היו"ר דוד אזולאי
אני אתווך ביניכם.
משה גפני
אני מציע בחוק שלנו להוריד את הפטור ממס שבח, לצמצם את הנושא של מס רכישה. זאת אומרת, אנחנו "מתלבשים" על החוק של וקנין – אני אומר לצורך העניין, עם כל החתומים שם. מצמצמים את העניין הזה, מורידים את הסכום. היום פטור ממס רכישה זה 1,350,000 מיליון. אנחנו מורידים את זה. אפשר לצמצם את זה. צריך לעשות את העלות המדויקת. 80% אם יש לו פטור ממס רכישה. לא דירה של 1,350,000 מיליון, אלא נניח דירה של 1,000,000 שקל, אולי אפילו קצת פחות – רק עליהם זה יחול.


אנחנו "מתלבשים", או מצטרפים להצעת החוק של חבר הכנסת וקנין. נוריד את העלויות בעניין הזה מכיוון שאנחנו, בניגוד לחוק של חבר הכנסת וקנין, אין בחוק הזה הגבלת סכום. אצלנו אנחנו נוריד עוד יותר את הגבלת הסכום. נצמצם את הפערים.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, אתה תוריד את מחיר עלות הדירה על מנת שלא יצטרכו לשלם עליה מס רכישה.
משה גפני
לא, לא. הדוגמה או איזה דירה זכאית בחוק של סגן השר מוזס לקבל את החזר המשכנתה, זה בדירה שעליה יש פטור ממס רכישה שזה אם אתה רוכש דירה עד 1,350,000 שקל. אני מציע לצמצם את זה. אם אדם רוכש דירה עד 1,350,000 שקל הוא ישלם - כן. הוא לא יקבל את החזר המשכנתה. רק אם הוא קונה דירה שעלותה ב-80% פטור ממס רכישה. נניח, 1,000,000 שקל. אם הוא קונה ב-1,100,000 שקלים, הוא לא יהיה זכאי, ואז הפערים יצטמצמו.
ראובן קוגן
בסדר, אנחנו נתמחר את מה שאמרת.
חנא סוייד
אני לא רואה שיש הבדל בתמחור בין שתי הצעות החוק. ההבדל היחידי הוא בכמות. למה אתם מסתבכים בזה?
ראובן קוגן
למה? זה בדיוק תואם. זה פי 3. זה 7 ו-21, וזה 200 ו-600. אין באמת הבדל.
חנא סוייד
ההיקף על-פי מספר הדירות, וזה בעצם הערכת הבסיס שלך כאן. ההבדלים הם לא במחירים, אלא ההבדלים הם בהיקף.
ראובן קוגן
בכמויות ועל מה זה יחול, צודק לגמרי.


אני רק אתייחס לסוגיה אחת שהזכיר חבר הכנסת וקנין לגבי עודפי התקציב במשרד השיכון שמפזרים אותם בסוף השנה בין צרכים אחרים וחשובים של מדינת ישראל. העודף הבולט ביותר בשנים האחרונות כפי שהצהיר חבר הכנסת וקנין היה באמת בסעיף האשראי. הוא נבע באמת מכך שהריביות בבנקים המסחריים היו מאוד מאוד נמוכות. זה נבע מהמשבר העולמי, זה נבע מהרצון לחולל צמיחה במשק על אף המשבר, וגם היעדר בירוקרטיה. כי אם אתה הולך למשרד השיכון הרי צריך להוציא תעודת זכאות ולעשות עוד כל מיני פעולות יותר או פחות מורכבות. אבל, אדם אומר: אם יש לי 2% כבר בבנק, למה בשביל 4% צריך לעשות עכשיו את כל הפעולות האלה? זו היתה הסיבה המרכזית לירידה בביצוע של משכנתאות במשרד השיכון.


אבל, מה? ברמה של תקציב, לכסף של אשראי יש צבע אחר מצבעו של המזומן. לכן, אי-אפשר לבוא ולהחליף את כספי האשראי שזה כסף שלא נרשם במגבלת הגירעון, זה כסף שמופיע במגבלת ההוצאה שזה חוק נפרד. אי-אפשר להחליף אותו בכסף של ההוצאות נטו שהוא בעצם מגדיל בפועל את הגירעון בתקציב המדינה, וכך אנחנו עוברים על חוק הגירעון. זו הבהרה אחת.
יצחק וקנין
זה לשיטתך שלך, ברור לי לחלוטין.
ראובן קוגן
לא, של תקציב. אחר כך נותנים את זה לחברות הדירוג בעולם.
יצחק וקנין
בשורה התחתונה יש לך את ההכנסה לצד ההוצאה. כשאתה נותן משכנתה אז הלווה מחזיר אותה.
ראובן קוגן
אבל, אתה אומר שהוא לא מחזיר, אלא שאני נותן לו את זה כמענק.
יצחק וקנין
אני לא מדבר כרגע לגבי המענק. אתה דיברת כרגע על הסכומים שלא לוקחים אותם בכלל ממשרד השיכון למשכנתה. אשראי זה אשראי. אתה נותן הלוואה, ואתה בעצם הערב כלפי הבנק.
ראובן קוגן
אתה אומר – את האשראי שיש פה תשחלף עם האשראי שיש שם, הבנתי.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.
חמד עמאר
אדוני היושב-ראש, קודם כל, זוהי הצעת חוק טובה, ואני רוצה להודות למציעים.
משה גפני
החברים שלי אומרים והם צודקים – אנחנו מסכימים להוריד. אבל, אני מציע שבאישור לקריאה הראשונה נשאיר את זה כך כשאנחנו מצהירים לפרוטוקול שנסכים להוריד.
ישראל אייכלר
אחרי ההצבעה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה.
קריאות
ודברי ההסבר.
חמד עמאר
אם כן, אני רוצה להודות למציעי הצעת החוק. אבל, הצעת החוק הזאת לא נוגעת בכלל לא ליישובים הערביים וגם לא ליישובים הדרוזים. אני קורא: "הרוכש דירה". בדרך כלל, במגזר הדרוזי כמעט ולא רוכשים דירה, אלא בונים דירה. יש אצלנו בנייה עצמית. הצעת החוק לא מתייחסת לבניית דירה. הנושא השני הוא בנייה רוויה. אצלנו אין בנייה רוויה, אלא כל אחד בונה את ביתו בעצמו, וכך אנחנו חיים כבר הרבה הרבה שנים, מאות שנים.


אני לא צריך להסביר את מצב הדיור הקשה ששורר היום במגזר הדרוזי. לדוגמה, הריבוי הטבעי של הדרוזים היום הוא הכי נמוך בארץ. אחת הסיבות לכך היא בגלל שאנחנו לא יכולים לבנות את ביתנו. אנשים לא בונים את ביתם. ראש מועצת חורפיש נתן לי דוגמה טובה. הוא אמר לי: לפני עשר שנים היו ביישוב שלי מאה חתונות, והיום יש בקושי עשרים חתונות בשנה. מדובר ביישוב קטן וזה מראה שמספר הצעירים שמתחתנים הולך וקטן. אחת הבעיות הקשות במגזר הדרוזי היום היא בניית בתים. אנחנו גם דנו בוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
מהי הסיבה לכך שהם בבעיה? הבעיות הן משותפות לנו ולהם.
חמד עמאר
קודם כל, אין בנייה רוויה אצלנו. המדינה לוקחת יישוב כמו בית ג'אן והיא אומרת: בתוך היישוב יש קרקע. למה לא בונים היכן שיש קרקע? הם לא לוקחים בחשבון שאותה קרקע היא פרטית, ומי שיש לו קרקע פרטית לא מוכן למכור אותה כי הוא רוצה לשמור את זה לנכדים שלו ולנינים שלו. אדם שאין בבעלותו קרקע פרטית לא יכול לבנות בית. זוגות צעירים אצלנו לא יכולים להתחיל לבנות את החיים שלהם אם אין להם מקום שבו הם יכולים לבנות את הבתים שלהם. זו סיבה מאוד רצינית שקיימת אצלנו. זה בנוסף לכל המצב הקשה שיש אצלנו היום לגבי מפרנס יחיד במשפחה כשממוצע ההכנסה אצלנו הוא 5,000 שקל. 40% מהמגזר הדרוזי חי מהביטחון. דנו אצלך בוועדה בנושא משכורות השוטרים והסוהרים. אנחנו מדברים על סכום של 4,000 – 5,000 שקל לחודש. איך אותם צעירים יכולים להתקיים, ואיך הם יכולים לבנות את ביתם במדינה הזאת? זה כמעט בלתי אפשרי.


לכן, בהצעת החוק הזאת צריך קודם כל להכניס: זכאי הרוכש דירה, או בונה דירה בעצמו. וכן, להוריד את כל הבנייה הרוויה. גם בנייה עצמית צריכה להיכנס לקטע הזה.
יצחק וקנין
אני מסכים איתך בזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שאת זה נשאיר לקריאה - - -
חמד עמאר
בסדר גמור.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת חנא סוייד, בבקשה.
חנא סוייד
אני לא רוצה לשים מכשולים. אני דווקא ראיתי את מה שעשו כאן על מנת להמעיט בעיכובים. אני רוצה להדגיש את החשיבות בכך שכבר במסגרת הקריאה הראשונה יהיה שמדובר לא רק ברוכשי דירות, אלא גם באנשים שבונים דירות. זה מתאים לחוק המקורי שבו יש הגדרה של דירה כשזה רכישה או בנייה של דירה.
היו"ר דוד אזולאי
תסביר לי מה ההבדל אם זה יהיה בקריאה הראשונה או בקריאה השנייה והשלישית?
חנא סוייד
החוק מתחיל לקרום עור וגידים.
היו"ר דוד אזולאי
אין לי בעיה עם זה. הבעיה היחידה שיש לי עם זה כשאנחנו מדברים על - - -
חנא סוייד
זה גם לבנייה, לא רק של - - -
מירב תורג'מן
בהגדרה "הלוואה לדיור" כתוב: "הלוואה הניתנת לזכאים - - - למטרה של רכישת דירה או בנייתה".
חנא סוייד
אם תקראי את החוק של חבר הכנסת וקנין אז בסעיף (א) כתוב: "זכאי יקבל תוספת הלוואה והפחתה בהחזר כמפורט להלן, ובלבד שהדירה אותה הוא רוכש היא חלק מתוכנית בנייה רוויה". אני מציע שיהיה כתוב: אותה הוא רוכש או בונה - זה פשוט וקל מאוד.
ראובן קוגן
זה נותן הטבה לקבלן. אם הוא בונה בבנייה רוויה זה הולך לקבלן.
חמד עמאר
לא, אנחנו מתכוונים לבנייה עצמית, לא לקבלן.
יצחק וקנין
רבותי, הפתרון של זה הוא שאתם רוצים צמודי קרקע.
חנא סוייד
לא.
יצחק וקנין
זה המשמעות. אני בעד זה. אגב, הצעת החוק הזאת לא נוגעת לקו העימות. מי שבונה אצלי ביישובים צמוד קרקע, לא יוכל לקבל את המענק הזה. ברור שהכוונה שלנו להוסיף את הנושא הזה בקו העימות. אני רוצה להוסיף שגם בנייה צמודת קרקע תתווסף.
חנא סוייד
אוקיי.
מירב תורג'מן
אבל, לא כרגע אלא בשנייה-שלישית?
חנא סוייד
אני לא רוצה להזכיר כאן צמודי קרקע.
קריאה
לא כרגע.
חנא סוייד
אדוני היושב-ראש, אני חושב שאני דיברתי באופן הממוקד ביותר שאפשר. קודם כל, שיהיה ברור שהעניין הוא לא רק של בנייה קבלנית ומי שרוכש, אלא גם מי שבונה בנייה עצמית.
היו"ר דוד אזולאי
שמענו הבהרה כאן שזה מופיע. אין לי בעיה עם זה.
חנא סוייד
אני אסמוך את ידיי על מה שיגיד הייעוץ המשפטי.
היו"ר דוד אזולאי
גם אני.
חנא סוייד
הנקודה השנייה היא עניין הבנייה הרוויה. אני לא רוצה, ואני חושב שזה מכשול. כבוד הרב, אם תתחיל לדבר על צמודי קרקע כל המדינה תקום עליך. אל תזכיר צמודי קרקע.
יצחק וקנין
למה לא? אם אני חסר דיור ואני בונה - - -
חנא סוייד
אני אומר לך – דבר על בנייה רוויה במובנים של משרד השיכון שלפעמים זה 3.5 דירות לדונם.
יצחק וקנין
4 דירות, לפי הצעת החוק שלי.
חנא סוייד
יש גם מקומות של 3.65 דירות לדונם.
מירב תורג'מן
אבל, זה צריך להיות רשום כבית משותף, נכון?
ראובן קוגן
זה חייב להיות.
ישראל שוורץ
לא יודע.
חנא סוייד
לא צריך. אדוני היושב-ראש, אתה כבר רואה את המוקשים. אני מנסה להבליט את המוקשים שיכולים להיות.
היו"ר דוד אזולאי
יש לנו את ההגדרות של משרד הבינוי והשיכון מה נקרא בנייה רוויה.
ישראל שוורץ
הגדרה רגילה זה 4 לדונם.
חנא סוייד
אבל, גם נותנים הנחות.
חמד עמאר
אני חושב להוריד בכלל את הבנייה הרוויה, וכך אתה לא יוצר את הבעיה.
חנא סוייד
כאן מדברים על אזור עדיפות לאומית א' ואזור עדיפות לאומית ב'. המושגים האלה הם לא כל כך - - -
היו"ר דוד אזולאי
אני לא אכנס לזה, ואני אומר לך גם למה. מפני שפה אני הולך להגדרה של משרד הבינוי והשיכון שהוא קובע את החלוקה ברחבי הארץ. אבל, זה מתייתר. ברגע שקיבלנו את הצעתו של חבר הכנסת גפני שהוא מדבר על כל הארץ, אז הנושא של עדיפות א' או אזור עדיפות ב' לא קיים.
חנא סוייד
אני מסכים. אני רוצה לעזור שהעניין הזה לא יתפוצץ. הוא כבר אומר: אני מושך את ההצעה שלי, נכון? זה מה שהוא אמר כרגע.
היו"ר דוד אזולאי
לא. הוא אומר: היות ויש הבדל בין הצעתו של חבר הכנסת וקנין להצעתו של חבר הכנסת גפני - פה מדובר בהגדרה על אזור עדיפות כזה או אחר, ובהצעה השנייה לא מדובר על אזור עדיפות, אלא מדובר על כל הארץ.
חנא סוייד
- - - הוא מושך.
היו"ר דוד אזולאי
הוא לא מושך. הוא אומר: לאחד את זה, ולהכניס את כל הארץ. כרגע לא עושים אבחנה.
חנא סוייד
אני מאוד מסכים דווקא לגישה הזאת של פריפריה סוציו-אקונומית ולא גיאוגרפית.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שהולך לקרות באיחוד, את זה אני הולך לעשות.
חנא סוייד
אוקיי – שלא נטבע בים הזה.
היו"ר דוד אזולאי
לא, הבנתי את זה. אני יודע לאן אתה חותר וזה בסדר.
אורי מקלב
זה נכון שאם מחברים את שני החוקים, נושא המגזר הדרוזי והמגזר הערבי, גם אם זה נושא של בנייה ולאו דווקא של רכישה, וגם אם זה נושא שהוא לאו דווקא פריפריה, זה עדיין לא פותר את הנושא של בנייה רוויה. דהיינו, להגיד שגם צמודי קרקע – זה יהיה קצת רחב. השאלה היא, האם אפשר למצוא את הנוסחה?
היו"ר דוד אזולאי
קיבלתי פה את עצת המחלקה המשפטית. הם אומרים לי שבחוק אין את האבחנה הזאת.
אורי מקלב
אבל, יהיה כתוב: רוויה. זה נכון שבבניה ורכישה אין הבדל. הוא רק רוצה ניסוח יותר ברור - בסדר. אבל, לגבי נושא של בנייה רוויה – שאנחנו נקבע כן נקבע שזה צריך להיות כך וכך. השאלה היא איך אנחנו מגיעים למטרה שזה יכלול באמת כל הזוגות הצעירים, כולל המגזר הדרוזי, כולל המגזר הערבי.
מירב תורג'מן
כולל בנייה צמודת קרקע?
אורי מקלב
אבל, בצמודת קרקע יש קונוטציה שאנחנו הולכים לתת למי שקונה וילה.
חמד עמאר
אבל, הצעת החוק מדברת על סכום מסוים של 1,3.
יצחק וקנין
באזורים האלה זה ממילא לא עובר את המיליון אפילו.
חמד עמאר
נכון, באזורים האלה לא עובר את המיליון.
מירב תורג'מן
בהגדרה המוצעת בהצעת החוק כתוב שזה 4 יחידות דיור שנמצאות בשטח של דונם, ושתי קומות לכל יחידה מינימום. אני חשבתי שאולי נכון להוסיף שזה גם בכלל בניין רשום כבית משותף. אבל, אני מבינה שזה מנוגד למטרה. השאלה היא האם אתם רוצים גם להוריד את הפרמטר של שתי הקומות?
אורי מקלב
לא, אי-אפשר להוריד - - - לאנשים שלא זכאים.
חנא סוייד
לא להיכנס יותר מידיי לפירוט הזה. יכול להיות שביישובים הערבים בונים קומה ראשונה, ולא בונים למחרת עוד קומה. זה לא צריך למנוע ממי שבונה את הקומה הראשונה עכשיו מלקבל את התמיכה הזאת, ומכיוון שהוא לא בונה את הקומה השנייה מייד הוא עלול להפסיד. אבל, בסך הכול שהצפיפות תהיה צפיפות גבוהה יחסית הכול - זה מוסכם.
מירב תורג'מן
4 יחידות דיור על שטח של דונם, מבלי להתייחס - - -
חנא סוייד
האם דונם ברוטו או נטו? אני לא רוצה להשאיר איזשהו פתח שמישהו יפיל. אני מבין על מה אני מדבר.
אורי מקלב
גם אנחנו מבינים לאן אתה רוצה להגיע.
חנא סוייד
יתחילו להגיד לך נטו או ברוטו, וסיפורים מיותרים.
מירב תורג'מן
מה עמדת משרד הבינוי והשיכון ביחס לזה?
היו"ר דוד אזולאי
נציג משרד השיכון, כשמדובר על 4 יחידות דיור בדונם אחד, האם זה ברוטו או נטו?
ישראל שוורץ
אני אבדוק. נראה לי שזה ברוטו.
חנא סוייד
אז זה לא, אתה רואה?
היו"ר דוד אזולאי
אני לא הייתי נכנס כרגע לנושא הזה. אנחנו מתחילים את הדרך והדרך עוד ארוכה וקשה. לכן, אני מציע כך. קודם כל, בואו נקרא את הנוסח המאוחד של שתי הצעת החוק. לאחד את שתי ההצעות, בבקשה.
מירב תורג'מן
"בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, להלן החוק העיקרי, אחרי סעיף 6ד יבוא:


הלוואה והשתתפות בהחזרי משכנתה ברכישת דירה בבניה רוויה –


6ה. (א) זכאי שרכש דירה שהיא חלק מתוכנית בנייה רוויה, יקבל הלוואה נוספת בסכום של 140,000 שקלים חדשים על ההלוואה לדיור, וכן מענק בסכום של 800 שקלים חדשים בחודש שיופחת מהחזר ההלוואה הנוספת במשך תקופת החזר ההלוואה.


בסעיף זה "בנייה רוויה" – אני פשוט משלבת בין הנוסחים – "בנייה בצפיפות של 4 יחידות דיור לדונם או יותר."
חנא סוייד
הייתי מוסיף כאן: בהתאם לתוכניות המתאר הארציות והמקומיות, כי הן מגדירות את המהות והמשמעות של בנייה רוויה. אין הגדרה לבנייה רוויה, מלבד בתוכניות המתאר.
היו"ר דוד אזולאי
אתה צודק, שם ההגדרות הנכונות: בהתאם לתוכניות המתאר המקומיות והמחוזיות.
מירב תורג'מן
שחלות באזור.


"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), זכאי שהוא יחיד יקבל הלוואה נוספת וכן מענק בשיעור השווה למחצית הסכומים הקבועים בסעיף קטן (א).


(ג) בכל מקרה, גובה המענק לא יעלה על סכום ההחזר החודשי של ההלוואה לדיור לפי סעיף זה. המענק יינתן כל עוד הזכאי מחזיק בדירה". צריך להוריד פה את הבעלות באזור עדיפות לאומית.
אורי מקלב
הסעיף היותר נכון הוא סעיף (ד) שמופיע בחוק השני.
מירב תורג'מן
כן, אני משלבת תוך כדי הקראה.


"סכום המענק יהיה צמוד למדד בשיעור עליית המדד מן המדד הידוע במועד מתן ההלוואה.


(ו) מגבלת גובה ההלוואה לדיור כמפורט בסעיף 2(א) לחוק לא תחול על הלוואה נוספת לפי סעיף זה.


(ז) הריבית על ההלוואה הנוספת לפי סעיף זה תהיה בשיעור של הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות כפי שמפרסם בנק ישראל, ולא יותר מ-4%.
יצחק וקנין
פה אני רוצה לשנות. פה אני לא רוצה שזה יהיה אחוזים. לדעתי, זה צריך לקבל שיעורים שייקבעו מעת לעת. אי-אפשר להשאיר את המצב הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני אומר לך איך תעשה את זה. אנחנו נדבר על ריבית הנהוגה בבנקים המסחריים.
יצחק וקנין
רבותי, אני מציע שנתייעץ על הדבר הזה. צריך להתייעץ. אני אתייעץ בנושא הזה.
מירב תורג'מן
אפשר להשאיר את זה פתוח. אני יכולה להשאיר את זה ללא מספר.
אורי מקלב
יש מומחים שאומרים שתוך תקופה קצרה יעלה מעל 4%.
יצחק וקנין
שיהיה פתוח – גם שגית אמרה לי אותו הדבר. דוד, אנחנו נשאיר את זה פתוח, ובישיבה הבאה, בקריאה הבאה אנחנו - - -. חד וחלק, 4% זה לא יישאר.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שהנושא הזה חייב לבוא על פתרונו.
יצחק וקנין
לדעתי, צריך להוריד את זה ל-3%.
היו"ר דוד אזולאי
אל תקבע אחוזים. אני מציע – צריכה להיות פה הגדרה למשך כל השנים, כי הריבית היא משתנה מזמן לזמן. היא לא ריבית קבועה.
יצחק וקנין
בואו נתייעץ עם שגית.
היו"ר דוד אזולאי
לכן, צריכים לקבוע פה איזושהי הגדרה, ולא לקבוע את הריבית.
מירב תורג'מן
כן, אבל עד היום בתוספת, הריבית קבועה.
יצחק וקנין
רבותי, הריבית חייבת להיות קבועה בחוק. אני מציע שתתנו לנו התייעצות. שגית הציעה 3%, ואני מציע שלקראת הקריאה השלישית - - -
היו"ר דוד אזולאי
אני לא הייתי מגדיר אחוזים, אלא הייתי מחפש - - -
יצחק וקנין
אבל, כרגע בהצעת החוק שלי רשום 4%.
מירב תורג'מן
כן, אבל היא לא מתייחסת לגבי הלוואה לדיור מכוח החוק, אלא רק הלוואה נוספת שאתה מבקש להוסיף בהצעה שלך. השאלה היא, האם אתם רוצים גם לתקן את התוספת שקיימת בחוק עכשיו, את ההלוואה העיקרית?
יצחק וקנין
ודאי, ודאי. אני רוצה לשנות.
מירב תורג'מן
ושם, איזה מספר אתה מבקש לכתוב?
יצחק וקנין
אני מציע שאנחנו נתייעץ לגבי גובה הריבית.
היו"ר דוד אזולאי
מה אתה מציע?
יצחק וקנין
להשאיר את זה כרגע פתוח. את גובה הריבית להשאיר פתוח.
מירב תורג'מן
זה תלוי בנקודות. כרגע זה קבוע. מ-600 עד 999 נקודות זה עומד על 5.5%, ומ-1,000 נקודות ומעלה זה על 4%. אני חושבת שפה זה יהיה אולי לא כל כך נכון להשאיר את זה פתוח. את הסעיף הקודם שמתייחס רק להלוואה הנוספת ניתן להשאיר פתוח. אבל, אם אתם מבקשים לתקן את הסעיף הזה אז אתם יכולים אולי לקבוע שיעור ריבית שיעמוד נניח על 3%, ולהוסיף בדברי ההסבר שהעניין יובא לדיון לקראת הקריאה השנייה והשלישית, ויוכרע מה שיעור הריבית שייקבע.
היו"ר דוד אזולאי
למה את קובעת את הריבית? למה לא לקבוע הגדרה במקום ריבית? הדברים משתנים.
יצחק וקנין
דוד, אם אתה תשאיר את זה לשינוי, עלול להיות מצב שמחר הריבית במשק תהיה 10%.
מירב תורג'מן
אתה חייב לקבוע תקרה.
יצחק וקנין
פה אתה מקבע את הדבר. למה קבעו 4 כל השנים, ולמה אנשים הלכו למשרד השיכון? כי זו היתה ריבית הרבה יותר נמוכה מהבנקים.
היו"ר דוד אזולאי
היא היתה נמוכה לעומת הבנקים המסחריים. אבל, בשנתיים האחרונות המצב הפוך.
יצחק וקנין
המצב הוא הפוך. לכן, אני מציע כמו שאת אמרת, ובדיון הבא אנחנו - - -
היו"ר דוד אזולאי
בסדר.
מירב תורג'מן
אני אחזור על זה. בסעיף קטן (ז) במקום 4% שכתוב אצלך בהצעת החוק המקורית, אני כותבת: ולא יותר מ-3%. אני מתקנת את התוספת לחוק כך שבמקום 5.5% ו-4% יהיה כתוב: 3%. כאמור, אני אוסיף בדברי ההסבר משפט לגבי העניין הזה שזה יובא לדיון.
יצחק וקנין
אוקיי, מקובל עלינו.
חמד עמאר
אנחנו הערנו לגבי בנייה רוויה. אני לא יודע אם ההגדרה שהבאנו מכניסה את נושא החיילים המשוחררים ביישובים הדרוזים. מקבלים שם חלקות של חיילים משוחררים שהן בנות 300 ל-500 מטר. האם זה ייכנס לתוך הצעת החוק הזאת?
חנא סוייד
כן, ודאי. אני מבטיח לך שכן.
חמד עמאר
חשוב מאוד שאותם חיילים משוחררים ייכנסו בתוך החוק הזה, ויקבלו - - -
היו"ר דוד אזולאי
זה נמצא בתוך תוכנית המתאר.
חנא סוייד
בסופו של דבר, יש לך תוכנית מתאר מחוזית וארצית שהיא קובעת הכול - גם לגבי חיילים משוחררים, וגם לגבי - - -
חמד עמאר
בכל מקרה שנושא החיילים המשוחררים - - -
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שההגדרה של תוכניות המתאר נותנת מענה, נקודה.
חמד עמאר
זה מה שאני רוצה.
מירב תורג'מן
אני רק חוזרת מה עוד ייכתב בדברי ההסבר. אם כן, שנושא מגבלת שווי הדירה גם יידון לקראת הקריאה השנייה והשלישית, וכנ"ל לגבי אזורי עדיפות לאומית – אם זה יחול באזורים מסוימים או על כלל הארץ.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. נציג הסטודנטים ביקש רשות דיבור. אדוני, בבקשה.
נועם ויצנר
שמי נועם ויצנר, ואני מנכ"ל התאחדות הסטודנטים. צהרים טובים לכולם. קודם כל, אני רוצה לברך על הדיון הזה ועל הצעות החוק. כמו שאמר חבר הכנסת וקנין בראשית הדיון, הבעיה היא באמת בעיה כאובה, ובאמת זוגות צעירים וסטודנטים מבוגרים יותר לתואר שני ולתארים מתקדמים אחרים שמבקשים לרכוש דירה, לא מצליחים לעשות זאת. ההשכלה היום היא לא ערובה לזה שבאמת אפשר יהיה לרכוש דירה. לכן, הצעת החוק כל כך חשובה מבחינתנו. אנחנו באמת מקווים שהיא תמשיך ותעבור.


אני רוצה להתייחס לנושא אחד לפני שאני אבקש לתת הערות פרטניות להצעת החוק, וזה לנושא שכירות ארוכת הטווח. זה נושא שלא עולה בכלל בהצעת החוק הזאת. אני לא יודע להגיד אם יש לו מקום בהצעת החוק הזאת כפי שהיא מנוסחת כרגע. אבל, אנחנו חושבים שזהו בהחלט נושא שצריך לבוא לידי ביטוי כי הוא בהחלט פתרון אפשרי שיכול לפתור את מצוקת הדיור, וכרגע אין לו מענה.


אני מבקש מיעל ממחלקת המחקר של ההתאחדות לתת עוד כמה הערות ספציפיות.
היו"ר דוד אזולאי
לא, אני לא יכול להיכנס כרגע לפרטים האלה. מאוד קשה לנו. אבל, אדוני מוזמן לדיונים הבאים, ואנחנו נשמח לקבל את ההערות. אם תעבירו לנו את ההערות בכתב, זה יקל עלינו את המלאכה עוד יותר. תעבירו לנו. אנחנו נמצאים כרגע רק בשלד של החוק, ולא הייתי נכנס כרגע לפרטים שאדוני מבקש להיכנס אליהם כי זה גם יגזול מאיתנו זמן, ולא נוכל לדון בהם כי בשעה 13:00 אנחנו חייבים לסיים כאן את הדיון.


נציג התאחדות הקבלנים, בבקשה.
ערן ניצן
אני אדבר בקצרה לגבי השלד. כלכלת הנדל"ן של ישראל מחולקת לשניים. יש את כלכלת הנדל"ן של המרכז, ויש את כלכלת הנדל"ן של הפריפריה. שתי הכלכלות האלה הן בעלות מאפיינים שונים. אני אומר את הדברים פה לא מתוך הפוזיציה של הקבלנים, אלא גם מתוך גוף ציבורי שכן מעוניין שמחירי הדירות ירוסנו.


אנחנו סבורים שבמקום שבו יש עודף ביקושים כפי שקורה במרכז, הצעת החוק מהסוג הזה עלולה לתדלק ביקושים, וגם לייצר בסופו של יום מצב של עליית מחירים. לעומת זאת, אם ההצעה – כפי שהיא עלתה פה – תתמקד באמת באזורי הפריפריה, ואני מדבר כרגע מבחינה כלכלית, אז האזורים האלה חוץ מפיקים נקודתיים מאופיינים בהיצע לצורך העניין כמעט בלתי מוגבל - זה עניין של בחירה של המדינה – ועם סיכונים מאוד גדולים ליזמים כי הביקושים שם הם פחותים בהרבה מאלו שבמרכז. שם הצעת החוק עשויה להיות אפקטיבית, ובסופו של דבר באמת לתרום לסיוע לרוכשי הדירה הראשונה. זה ה-input שלנו לחקיקה הזאת, ואני אומר גם בפוזיציה של הרוכשים. הצעת החוק כמו שהיא יכולה לסייע מאוד בפריפריה. אבל, צריך לבדוק טוב מה האפקטיביות שלה במרכז כי היא עלולה גם ליצור אפילו קשיים גדולים יותר, ולהתבטא בסופו של יום גם בעליית מחירים בעולם של עודף ביקושים והיצעים מוגבלים. לכן, אני מציע לשקול את זה.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, אדוני אומר לחזור להצעה המקורית של חבר הכנסת וקנין - -
ערן ניצן
מבחינה כלכלית יש בה היגיון רב יותר.
היו"ר דוד אזולאי
- - לעומת הליכה על פריסה ארצית. אני אומר לך את האמת, אני מסכים איתך.
אורי מקלב
אני הבנתי אותו הפוך. הוא בא ואומר שאם זה לא יהיה אפקטיבי לגבי מקומות כמו תל-אביב, למשל, יצא שיהיה פער מחירים מאוד גדול כי אנשים לא יוכלו לקנות שם דירה כי לא תהיה להם עזרה.
ערן ניצן
מה שאני אומר הוא שמה שיכול לקרות בתל-אביב – תיאורטית, לפחות – הוא שתהיה עליית מחירים.
היו"ר דוד אזולאי
אוקיי, אני מסכים איתך. אבל, אני אומר לך מה אני צופה שיקרה. הרי אני לא תמים, ואני יודע שהחוק הזה לא יעבור כמו שאנחנו רוצים. אני מניח שעוד יהיו משאים-ומתנים, וירצו לשנות את ההגדרות וקריטריונים. לכן, אני חושב כך: כרגע הלכנו על המסגרת הרחבה. כשניכנס לעומקם של דיונים יהיה משא-ומתן, ונצטרך לקבוע איזשהן הגדרות על אלו יישובים. להערכתי, גם המציעים וגם משרדי הממשלה בסופו של יום, יעדיפו ללכת על מקומות בהם המצוקה היא קשה והקרקע היא זולה שבהם אפשר לעודד בנייה, מללכת על - - -. כרגע לא אכנס לזה. אדוני מבין. היית פעם במשרד האוצר, ואתה מכיר את הדברים. אתה יודע איך זה עובד, ולכן אני לא צריך להגיד לך.
ערן ניצן
חוץ ממה שאתה מתאר לגבי הפריפריה, צריך לזכור שיש שם רמת סיכון גבוהה מאוד ליזמים. כלומר, היזמים שבונים היום בכרמיאל, או צפונה משם, או בדרום, הם באמת נתונים לשינויים גדולים מאוד בביקושים. לכן, הכלי הזה גם יכול לבוא ולסייע להם. מלבד השיקולים הטקטיים, מבחינה מקצועית צריך יהיה לבחון היטב אם רוצים לשים את זה במרכז או בפריפריה. תודה.
אורי מקלב
- - -מתחילת דבריו תובנה מאוד נכונה. בעבר, כשהיו המענקים, המענקים היו מינימום רבע ממחיר הדירה. המשמעות היא – סדר גודל של המענקים מול מחירי הדירות. גם אם החוק הזה יתקבל, וגם אם ניתן 140,000 שקל, עדיין מדובר כאן ב-10% או ב15% ממחיר הדירה בסך הכול. זה יכול לעזור, אבל זה לא מה שיעשה את השינויים הדרסטיים בדברים האלה. בשורה התחתונה זה לא אומר שזה מה שיעלה את המחירים מכיוון שיהיה לציבור כסף. זוג צעיר שיש לו 140,000 שקל, זה עדיין לא אומר שהוא יכול לקנות בקלות דירה של מיליון שקל, או מעל מיליון שקל.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, תודה רבה לכולם. אני מעלה את הצעת החוק להצבעה כפי שהיא הוקראה, בבקשה.
מירב תורג'מן
בקשה אחרונה מאגף תקציבים.
היו"ר דוד אזולאי
אל תגידי שזוהי בקשה אחרונה, הם ינצלו את זה.
מירב תורג'מן
אחרונה לדיון הזה. אני אעביר לך את הנוסח, ותעביר לי אומדן תקציבי סופי וברור, סכום אחד.
ראובן קוגן
סכום אחד לחוק אחד.
מירב תורג'מן
בדיוק.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש עוד משהו?
מירב תורג'מן
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אם כן, אני מבקש להעמיד את הצעת החוק להצבעה. מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה לנו כאן לקריאה ראשונה? אתה לא יכול להצביע.
יצחק וקנין
אני - לא.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, 4 – בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד- 4

נגד- אין

נמנעים –אין

הצעת החוק המאוחדת אושרה להעלאה לקריאה ראשונה במליאה.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, אני קובע שהצעת החוק שאוחדה להצעה אחת עוברת למליאה לקריאה ראשונה.


תודה רבה, אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים