ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/03/2011

בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכנסת

07.03.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 162

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, א' באדר ב' תשע"א (07 במרס 2011), שעה 14:45
סדר היום
בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 25), התשע"א-2011 - לפני הקריאה השנייה והשלישית – לפי סעיף 125 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – מ"מ היו"ר
מוזמנים
איילת השחר גור – עוזרת פרלמנטרית של חבר הכנסת חיים כץ
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 25), התשע"א-2011 - לפני הקריאה השנייה והשלישית –
לפי סעיף 125 לתקנון הכנסת
היו"ר זאב אלקין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת בנושא בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 25), התשע"א-2011 - לפני הקריאה השנייה והשלישית – לפי סעיף 125 לתקנון הכנסת.


אני אצטט את הפנייה של חבר הכנסת חיים כץ: "ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה ביום כ"ו באדר א' התשע"א, 02 במרס 2011, לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק של חבר הכנסת עתניאל שנלר: הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 25) (אי תחולה של זכאים לגמלה העובדים בתעשיות ביטחוניות ממשלתיות), התשע"א-2011, כ/360."


"אבקש החלטה של ועדת הכנסת לפי סעיף 125 לתקנון הכנסת, להתיר את הקריאה השנייה והשלישית ביום ההנחה", קרי היום.


האם יש נימוק למה זה דחוף?
איילת השחר גור
כן, בשם חבר הכנסת חיים כץ. בימים האחרונים קיימה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשותו של חבר הכנסת חיים כץ, דיונים קדחתניים בכל הנושא של גמלאות אנשי מערכת הביטחון – שב"כ, מוסד, צה"ל ועוד.


לאור התמונה שעלתה בדיוני הוועדה, חשוב ודחוף לתקן את המצב כיום ולאפשר לפורשי צה"ל להיות מועסקים בתעשיות ביטחוניות ממשלתיות או ביחידות סמך ביטחוניות, בלי שתיפגע קצבתם, בהסדר של הקופה הציבורית.


לכן, מן הטעם החשוב הזה שאנחנו רוצים לבוא לקראת אנשי הקבע, אנחנו מבקשים לקבל פטור מחובת הנחה ולאשר את הצעת החוק היום במליאה בקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר זאב אלקין
הצעת החוק התקבלה בוועדה בלי הסתייגויות.
איילת השחר גור
ללא הסתייגויות, עם תמיכה של האוצר.
היו"ר זאב אלקין
עם תמיכה של הממשלה.
איילת השחר גור
כן, עם תמיכת הממשלה.
היו"ר זאב אלקין
אוקיי. אני גם רואה שהממשלה לא באה להתנגד לפטור מחובת הנחה ואף אחד לא בא, אני מניח שאין עם זה בעיה.


לכן, אני מביא להצבעה של ועדת הכנסת את בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון מס' 25), התשע"א-2011 - לפני הקריאה השנייה והשלישית – לפי סעיף 125 לתקנון הכנסת, נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
אין מתנגדים ואין נמנעים. הבקשה של חבר הכנסת חיים כץ לפטור מחובת הנחה אושרה, ובהנחה שהצעת החוק תונח היום, היא תוכל לעלות לסדר-היום.
איילת השחר גור
היא תונח.
היו"ר זאב אלקין
אני מניח שהיא תעלה בסוף סדר-היום.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:50).

קוד המקור של הנתונים