ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2011

החלטת ועדת החינוך התרבות והספורט לחזור ולדון בהצ"ח הספורט (תיקון מס' 6), התשע"א-2011 - לפי ס' 124 לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט

09.03.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 388

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום רביעי, ג' באדר ב תשע"א (09 במרץ 2011), שעה 09:00
סדר היום
החלטת ועדת החינוך התרבות והספורט לחזור ולדון בהצ"ח הספורט(תיקון מס' 6) התשע"א-2011 – לפי ס' 124 לתקנון הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – אלכס מילר

זבולון אורלב
מוזמנים
ראובן קוגן – משרד האוצר, רכז שיכון, תרבות וספורט באג"ת

אורלי פרומן – מנכ"לית, משרד התרבות והספורט

ד"ר אורי שפר – ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

הדס פרבר – יועצת משפטית, משרד התרבות והספורט
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה
אתי בן שמחון
החלטת ועדת החינוך התרבות והספורט לחזור ולדון בהצ"ח הספורט

(תיקון מס' 6) התשע"א-2011 – לפי ס' 124 לתקנון הכנסת
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, בנושא: החלטת ועדת החינוך התרבות והספורט לחזור ולדון בהצ"ח הספורט (תיקון מס' 6) התשע"א-2011 לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת.


גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
מירב ישראלי
לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת, הוועדה הנוגעת בדבר רשאית לחדש דיוניה בהצעת חוק גם לאחר שהונחה על שולחן הכנסת וכל עוד לא התחילה הקריאה השנייה, החליטה הוועדה לעשות כן יודיע יושב ראש הכנסת על כך בכנסת, וקריאה השנייה תדחה עד שהצעת החוק תוחזר ותונח על שולחן הכנסת.


בעצם היום אנחנו מצביעים על משיכה חזרה של הצעה לדיון.
היו"ר אלכס מילר
למען סדר הדברים, אני מודיע לפרוטוקול שהסיבה למשיכת החוק אי הסכמה בין ארבעה משרדים על פי הנוסח של הצעת החוק הממשלתי שעולה למליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, והגשת הסתייגות על ידי שני משרדים, משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים.


אני מקווה מאוד שבמסגרת הדיון הנוסף שאנחנו נעשה כאן בוועדת החינוך, התרבות והספורט, נצליח להגיע להסכמות בעניין זה ולא נגיע למצב שאנחנו נצטרך כקואליציה להצביע במליאת הכנסת בנושא של ההסתייגות לחוק ממשלתי על הסתייגות של הממשלה בסעיף מסוים שעדיין אין עליהם הסכמה.


אני מבקש מחברי ועדת החינוך למשוך את הצעת החוק חזרה לוועדת החינוך התרבות והספורט. בשבוע הבא אני מקווה מאוד אנחנו נאשר את הבקשה הזאת במליאת הכנסת, נקיים כאן ישיבה.

אני מקווה מאוד שבעזרת השם אנחנו גם במושב הזה נצליח לאשר את החוק בקריאה שנייה ושלישית ללא הסתייגויות - כמובן ללא הסתייגויות ממשלתיות. אנחנו נוכל להתקדם גם בנושא הזה שהוא חשוב מאוד לדעתי.


חבריי חברי הכנסת, אדוני יושב ראש ועדת החינוך לשעבר וזכויות הילד הנוכחי.
זבולון אורלב
אני אתמוך, אבל אפשר לשמוע פרטים גם מהאוצר.
היו"ר אלכס מילר
בינתיים הנושאים האלה נמצאים בדיונים פנימיים, עדיין אין החלטה סופית, אני מקווה מאוד שאנחנו נשמע בשורות טובות.


אנחנו מצביעים, אין מתנגדים. תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:15)

קוד המקור של הנתונים