ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2011

צו רישוי עסקים (עברות קנס - משקאות משכרים)(הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
5
8/3/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 352

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שלישי, ב' באדר ב' התשע"א (‏8 במרץ, 2011), שעה 11:00
סדר היום
1.
צו רישוי עסקים (עבירות קנס – משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
אשר גרנר
-
ראש האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

עו"ד מיכל צברי דוד
-
הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד דרורה נחמני-רוט
-
פרקליטה במחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי), משרד המשפטים

עו"ד מיכל גולד
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דנה רוסנסקי
-
מתמחה, מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי), משרד המשפטים

סנ"צ עופר יצחק
-
ראש מדור רישוי, המשרד לביטחון הפנים

עו"ד רעיה שטנר
-
עוזרת יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

ד"ר פאולה רושקה
-
מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, משרד הבריאות

איתן גורני
-
סגן מנהל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

איריס יוגב
-
ראש אגף תכנון ובקרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

ד"ר יגאל ברזילי
-
יועץ ליו"ר הוועדה
ייעוץ משפטי
גלעד קרן


דניאל באומגרטן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
צו רישוי עסקים (עבירות קנס – משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א-2011
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום צו רישוי עסקים (עבירות קנס – משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א-2011. נתבקשנו על-ידי שר הפנים לאשר את הצו הזה. אבקש מנציגי משרד הפנים להציג את הצו, בבקשה.
מיכל צברי דוד
בשנת 2010, בעקבות תיקונים מספר 26 ו-27 נקבע סעיף 14(ב) לחוק רישוי עסקים. הסעיף קובע כי שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, יהא רשאי לקבוע עבירת קנס על מי שעובר על האיסור של מכירת אלכוהול בין השעות 11 בלילה ו-6 בבוקר. זאת בעקבות המגמה של הממשלה להילחם בתופעה החמורה מאוד של מכירת אלכוהול לקטינים, ומכירת אלכוהול בשעות הלילה. נקבע בחוק כי גובה הקנס לא יפחת מ-9,000 שקלים. בהתאם לכך אנחנו מבקשים היום לאשר צו של שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע כי מי שימכור אלכוהול בניגוד להוראות חוק רישוי עסקים יהיה צפוי לקנס בגובה 9,000 שקלים.


אם הצו הזה יאושר בוועדה, לאחר מכן נבקש ששר המשפטים יגיש בקשה לוועדת החוקה, חוק ומשפט להפוך את הצו הזה לצו ברירות משפט. כבר הגשנו פנייה כזאת.
היו"ר דוד אזולאי
מה זאת אומרת?
דרורה נחמני-רוט
כמו בתעבורה. זה הופך אוטומטית לכתב אישום.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, אדם יוכל לבחור בקנס וכך נחסוך את ההליך בבית-המשפט. מצוין.
גלעד קרן
צריך לציין שגם בעבירת קנס הוא יכול לבחור האם להישפט או לשלם את הקנס, אך ברירת המחדל הפוכה.
היו"ר דוד אזולאי
האם זה נרשם כרישום פלילי לעובר העבירה?
מיכל צברי דוד
לא. מדובר בעבירה על חוק רישוי עסקים.
אשר גרנר
התשובה היא לא. אין ברישוי עסקים רישום פלילי. יש מערך מסודר בתכנון ובנייה, אך לא ברישוי עסקים.
היו"ר דוד אזולאי
כאשר הוטל עליו קנס אין רישום פלילי?
אשר גרנר
לא. אין לנו מערכת של רישום פלילי.
דרורה נחמני-רוט
אם כי פוטנציאלית יכול להיות רישום פלילי, אך בפועל זה לא קורה.
היו"ר דוד אזולאי
אגיד לכם מדוע אני שואל את השאלה הזאת. אני לא רוצה שתצא מתחת ידינו תקלה. לצערי הרב, היות ואנחנו מכירים את התופעה בעיקר אצל בני הנוער - - -
גלעד קרן
כאן זה חל על בעל העסק.
מיכל צברי דוד
זה חל על מי שמוכר את האלכוהול, לא מי שצורך אותו.
היו"ר דוד אזולאי
ומי שצורך את האלכוהול?
דרורה נחמני-רוט
זה לא מטופל במסגרת הזאת. אפשר לקרוא את הסעיף.
היו"ר דוד אזולאי
חששתי שאנו עלולים לפגוע בבני הנוער מבלי שנרצה בכך.
דרורה נחמני-רוט
זה לא שייך.
איריס יוגב
בכלל אין רישום פלילי לבני נוער ולקטינים.
דרורה נחמני-רוט
הסעיף הזה קובע כי לא ימכור אדם, לא יגיש ולא יספק משקה משכר משעה 23:00 ועד שעה 6:00 בבוקר, כאשר יש רשימה, כזכור לאדוני, של עסקים שכן מותר למכור בהם אלכוהול לצריכה במקום, כמו למשל דיסקוטק, מסעדה, אולמות שמחות וכולי. זה מופיע בתוספת לחוק.
היו"ר דוד אזולאי
מישהו מבקש להעיר? אם לא, נקרא את הצו.
מיכל צברי דוד
צו רישוי עסקים (עבירות קנס – משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א-2011


"בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ב לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים), בהסכמת שר המשפטים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:


סעיף 1 – קביעת עבירת קנס

עבירה על סעיף 2(א1) לחוק רישוי עסקים נקבעת בזה כעבירת קנס.


סעיף 2 – שיעור הקנס

שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא 9,000 שקלים חדשים.


סעיף 3 – תחילה ותוקף

תחילתו של צו זה 30 ימים מפרסומו ותוקפו עד יום י"ג בניסן התשע"ג (24 במרס 2013)."
היו"ר דוד אזולאי
קנס של 9,000 שקל וטל על העסק שמכר את האלכוהול. מה אם למחרת יתפסו אותו שוב מוכר אלכוהול? האם אפשר להטיל עליו שוב קנס?
מיכל צברי דוד
כן.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, בכל ערב ניתן להטיל עליו שוב אותו קנס?
דרורה נחמני-רוט
יש אפשרות לפי החוק לקבוע גם עבירה חוזרת, אבל זה לא נעשה בינתיים. מבחינה פוטנציאלית אפשר לקבוע קנס גבוה יותר על עבירה חוזרת.
היו"ר דוד אזולאי
למה לא עשו את זה?
גלעד קרן
הקנס שנקבע כאן, באופן חריג נקבע בחוק קנס מינימלי שהוא גבוה בהרבה מן הקנס שניתן בדרך כלל בעבירות קנס. יש חשש כי ככל שהקנס יהיה גבוה יותר כך אנשים יעדיפו להישפט במקום לשלם את הקנס ואז לא נחסוך את ההליך הפלילי.
דרורה נחמני-רוט
אני מבקשת לעדכן את אדוני שהקנס הקבוע היום בחוק, בסעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], הוא 730 שקלים לגבי עבירה ראשונה ו-1,300 שקלים לגבי עבירה חוזרת. הוא קנס נמוך באמת.
היו"ר דוד אזולאי
מי אמור לאכוף את זה?
אשר גרנר
גם המפקחים של הרשויות המקומיות וגם משרדי הממשלה. לצורך העניין, המשטרה בתחום שלה יכולה לאכוף.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, לשוטר בשטח יש טופס?
אשר גרנר
עכשיו צריך להכין את זה. גם הרשות המקומית צריכה להכין טפסים כאלה. צריך להיערך לזה.
היו"ר דוד אזולאי
לאן הכסף מועבר?
אשר גרנר
לרשות המקומית.
היו"ר דוד אזולאי
ואם הקנס מוטל על-ידי שוטר?
אשר גרנר
אז הכסף מועבר לאוצר המדינה.
היו"ר דוד אזולאי
זה יכול אולי ליצור תחרות?
אשר גרנר
נקווה שכך.
דרורה נחמני-רוט
נקווה שזה לא ייצור שוחד. תחרות זה בוודאי ייצור.
היו"ר דוד אזולאי
זה חשוב. אם כך, נאשר את צו רישוי עסקים (עבירות קנס – משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א-2011. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד צו רישוי עסקים (עבירות קנס – משקאות משכרים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצו נתקבל.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך הצו נתקבל וייכנס לתוקף בתוך 30 ימים מיום פרסום הצו.


תודה רבה לכולם. כדאי שתפרסמו את הצו מהר ככל הניתן. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15
PAGE
5

קוד המקור של הנתונים