ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2011

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכנסת

08/03/2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 165

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ב' באדר ב' התשע"א (8 במרץ 2011), שעה 13:00
סדר היום
תיקון תקנון הכנסת – פרק החקיקה
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ
- מזכירת הכנסת

עו"ד איל זנדברג

- משרד המשפטים

ליאור נתן

- סגן מזכיר הממשלה

לימור ברמן

- מנהלת סיעת קדימה

רונית חייקין יעקבי
- מנהלת סיעת מרצ

תמי כנפו

- מנהלת סיעת הבית היהודי – המפד"ל החדשה

עליזה בראשי

- מנהלת סיעת הליכוד
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן; רן בר-יושפט
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

תיקון תקנון הכנסת – פרק החקיקה
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. על סדר-היום: המשך הדיון בתיקון תקנון הכנסת פרק החקיקה, ישיבה מספר חמש. אני מבין ששוב מונח בפנינו נוסח שמשלב כבר את התיקונים הנוספים. בישיבה הקודמת הגענו לעמוד 11 לפרק החמישי, הכנה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
ארבל אסטרחן
לגבי סעיף 9 בעמוד 7 לגבי נושא הפיצויים. אמרנו אולי לשנות את בעל הסמכות לאשר את הפיצול, כך שזה לא יהיה המליאה כמו היום אלא ועדת הכנסת. סוכם כאן שזה יהיה כפוף להסכמתו של יו"ר הכנסת לעניין הזה.


בדקנו את הנושא הזה עם היו"ר והוא חושב שזה חייב להיות מליאת הכנסת ולכן הנוסח שבפניכם בסעיף 9ב' מדבר על-כך שהפיצול יהיה באישור הכנסת.

עוד דבר שנתבקשתי לבדוק, זה בסעיף 9ד'. זה הסעיף של החצי שנה, בעמוד 8 למעלה, שיו"ר ועדה לא יקדם הצעת חוק פרטית שהוא יזם כששוכבות הצעות חוק אחרות בוועדה, אלא אם עברה חצי שנה. התבקשתי לבדוק האם הסעיף הזה מיושם בוועדות השונות. עשיתי את הבדיקה ומסתבר שבחלק מהוועדות ממש מודעים לזה ומשתדלים להקפיד על זה ובחלק מהוועדות צחקו עלי וספק אם הם בכלל משתמשים בזה.


אני חייבת לומר שהיועצים ששאלתי אותם חשבו שיש איזו חשיבות בזה שיו"ר ועדה יידע שהוא לא יכול לקדם רק הצעות שלו ולהשאיר הצעות של אחרים שוכבות. בוועדת הכספים מיישמים את זה וגם בוועדת חינוך. יו"ר ועדת חוקה אמר כאן שהם מקפידים על זה.
אייל זנדברג
למחיקה יש משמעות כי זה כבר כתוב.
ארבל אסטרחן
נכון, למרות שיהיה תקנון מאפס. צריך לחשוב אם רוצים את זה או לא רוצים את זה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו אישרנו את זה פחות או יותר במצב הקיים.
ארבל אסטרחן
כרגע הנוסח שכאן הוא טיפה שונה ממה שקיים היום. הוא אומר רק טרומית מול טרומית. זאת אומרת, "היו"ר לא יקדם הצעת חוק שהוא בין יוזמיה, אם יש על סדר-היום הצעת חוק פרטית, שהדיון בה אחרי הדיון המוקדם לא הסתיים. לא סיימו להכין אותה לקריאה ראשונה או להציע להסיר מסדר-היום ועברו 6 חודשים מיום שהועברה אליה או שבו נדונה לאחרונה, אלא אם ביקש היוזם לדחות את הדיון בהצעתו."


אמרו לי שזה גם קורה הרבה בוועדות. כרגע זה הנוסח שמונח. אלה ההערות מהישיבה הקודמת.


הגענו עד סעיף 14.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לעמוד 11 לנושא של הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
ארבל אסטרחן
הלכנו כרונולוגית על הגשת הצעת חוק לדיון מוקדם. אחר-כך הדיון המוקדם במליאה, הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה, בין אם על ידי ועדה ובין אם על-ידי הצעת חוק פרטית. היתה את הקריאה הראשונה על כל סוגי ההצעות ועכשיו הכנה לקריאה השנייה והשלישית בוועדה.

סעיף 15 אומר כך: "אושרה הצעת חוק בקריאה הראשונה תכין אותה הוועדה שאליה הועברה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית או תציע לכנסת להסירה מסדר-היום". זה ניסוח דומה למה שיש בקריאה הראשונה.

"ועדה רשאית (גם פה זה צריך להיות באישור הכנסת – אא) לפצל הצעת חוק שהועברה אליה אחרי הקריאה הראשונה לשתי הצעות חוק או יותר כך שיובאו כהצעות חוק נפרדות לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת הפיצול תונח על שולחן הכנסת בצרוף הנוסח שאושר בקריאה הראשונה ובה יפורט החלק מהנוסח שאושר בקריאה הראשונה לפי סעיפים נושאים או תקופות שייכלל בכל אחת מהצעות החוק הנפרדות".

הוספנו גם דברי הסבר בישיבה הקודמת. זה ייכנס גם פה. זה ניסוח זהה למה שיש היום בקריאה ראשונה.

מה עוד יכולה לעשות ועדה כשעברה אליה הצעת חוק אחרי קריאה ראשונה? היא יכולה למזג שתי הצעות חוק או יותר באותו נושא ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ולקריאה השלישית.

לגבי המיזוגים, יש לנו היום הוראות שונות בתקנון בגלל שהיתה התפתחות לאורך השנים. תחילה היתה כוכבית לסעיף 138, שאמרה שוועדה שמכינה הצעת חוק ממשלתית לקריאה שנייה ושלישית יכולה למזג לתוכה הצעת חוק פרטית בלי אישור של אף גוף. אז נוצר מצב שרצו לעשות אותו דבר עם שתי פרטיות. אחרי קריאה ראשונה היתה אצל הוועדה הצעה פרטית - - -
היו"ר יריב לוין
המיזוג עם הפרטית יכול להיות גם עם הפרטית אבל רק טרומית?
ארבל אסטרחן
כן. מה שתיארתי ממשלתית ופרטית זה היה המצב. ג' זה שתי הצעות שעברו קריאה ראשונה. לגבי ד' - - -
היו"ר יריב לוין
למעשה נוצר מצב שאם רוצים למזג הצעה פרטית שעברה טרומית עם הצעה ממשלתית, שעברה קריאה ראשונה - - -
ארבל אסטרחן
זה ד', עדיין לא הגענו.
היו"ר יריב לוין
אני מדבר במצב הקיים היום. לכאורה יש היום שני מסלולים.
ארבל אסטרחן
נכון. יש שני מסלולים שונים. יש להם גם נפקויות שונות ופה ניסינו לאחד אותם. אני רוצה להסביר מה קיים היום ולכן מה ההבדלים.


היום יש לנו שני מסלולים. מסלול אחד זה מה שנקרא "הכוכבית". זה מסלול ישן והוא נעשה מכוח החלטה של ועדת הכנסת משנת 1995 שאומר שכאשר ועדה מכינה הצעת חוק ממשלתית לקריאה שנייה ושלישית, היא יכולה למזג לתוכה הצעת חוק פרטית. אין לזה תנאים מיוחדים אלא הן באותו נושא. הן באותו נושא, היא ממזגת אותן, מכינה לקריאה שנייה ושלישית.
ירדנה מלר-הורוביץ
בנימוק במליאה יש.
ארבל אסטרחן
כן, על הפתק מופיע גם שמו של חבר הכנסת, זאת אומרת, הוא מקבל את הקרדיט. זה משהו שעשו במשך שנים.


כעבור כמה שנים, אחרי שהתקבלה ההחלטה הזאת בוועדת הכנסת נוצר מצב שרצו למזג שתי פרטיות, אחת שעברה ראשונה ואחת שעברה טרומית. אז התקנון לא אפשר את זה. אמרו: בואו נאפשר את זה אבל בתנאים. זה מה שקבוע היום ב-122.
שם התנאים הם
שהן זהות או דמות בעיקרן ושהטרומית עברה לפני הראשונה". זאת אומרת, שהקריאה הטרומית התקיימה לפני שהתקיימה הקריאה הראשונה - - -
רונית חייקין
מצביעים על הטרומית לפני.
ארבל אסטרחן
נכון. אמרו: אנחנו לא רוצים שחברי כנסת יראו שמישהו העביר קריאה ראשונה ומהר מהר יגישו טרומית ואז ימזגו.
אייל זנדברג
למרות שהמיזוגים הם באישור, זה לא מיזוג אוטומטי.
ארבל אסטרחן
נכון. יש אישור של ועדת הכנסת.


כל השנים פירשנו שלשתי ההחלטות האלה יש נפקויות שונות. אם ממזגים שתי פרטיות, אחת שעברה טרומית ואחת שעברה ראשונה באישור ועדת הכנסת והתנאי הוא שהן זהות או דומות, אמרנו שאם בעל ההצעה שעברה קריאה ראשונה, שזה יכול להיות פרטי או ממשלתי, חוזר בו, הח"כ שהעביר את ההצעה שלו בטרומית, רואים אותו כאילו היא כבר עברה קריאה ראשונה. המיזוג הפך אותה להצעה שעברה קריאה ראשונה. כל זאת, באם מתמלאים התנאים, שאלה תנאים קשים.


לעומת זאת, אם המיזוג הוא לפי הכוכבית, אם הממשלה חוזרת בה, חבר הכנסת שעברה הצעתו בקריאה טרומית, זה המצב שבו הוא נמצא.


פה, בתקנון החדש, חשבנו לקבוע מסלול אחיד, כדי שלא יהיו לנו סעיפים שונים. אני אציג מה מוצע כאן ואפשר כמובן להחליט מה עושים בעניין הזה.


סעיף קטן ג', אמרנו שלמזג שתיים שעברו ראשונה, התנאי הוא כאן שהן באותו נושא. לא זהות או דומות אלא באותו נושא באופן כללי. נדרשת החלטה של הוועדה באישור של ועדת הכנסת.
סעיף ד' אומר כך
"ועדה רשאית למזג הצעת חוק שהועברה אליה אחרי הקריאה הראשונה (שפה היא תיקרא הצעת החוק הראשונית – אא) עם הצעת חוק אחת או יותר שהועברה אליה אחרי הדיון המוקדם (פה היא תיקרא הצעת החוק הנוספת – אא) ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה שנייה ולקריאה השלישית ובלבד שיתקיימו כל אלה:


הצעות החוק שמבקשים למזגן הן זהות או דומות בעיקרן או שהצעת החוק הנוספת, זאת שעברה רק טרומית, נכללת בהצעת החוק העיקרית".

השארנו את התנאי שהדיון המוקדם בהצעת החוק הנוספת יתקיים לא יאוחר מהיום שבו התקיימה הקריאה הראשונה בהצעת החוק העיקרית. זאת אומרת, קודם לכן או באותו יום.
אומרים פה גם מה הנפקות
"אם חזרו בהם כל יוזמי הצעת החוק העיקרית מהצעתם, או חזרה בה הממשלה מהצעתה, שזה מה שעבר ראשונה, "יראו את הצעת החוק הנוספת כאילו לא מוזגה עם הצעת החוק העיקרית".

זאת אומרת, היא תחזור להיות אחרי טרומית.


זה מה שמוצע כאן. זה מוריד את האפשרות למזג סתם הצעה אם היא לא זהה או דומה בעיקרה.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להבין. ועדה רשאית באישור ועדת הכנסת למזג את שתי ההצעות באותו נושא. לעומת זאת, אם זה בלא נושא היא רשאית למזג את זה בעצמה ללא שום אישור? זה נראה קצת מוזר.
ארבל אסטרחן
נכון. אולי גם פה צריך להוסיף - - -
היו"ר יריב לוין
מה קורה היום?
ארבל אסטרחן
היום, לפי הכוכבית, זה בלי ועדת כנסת. לפי הסעיף זה באישור ועדת כנסת.
היו"ר יריב לוין
זה לא הגיוני. זה צריך להיות אחד משניים, או בלי בכלל או באישור.
רונית חייקין
למה צריך את ועדת הכנסת, זה סתם סרבול?
אייל זנדברג
בגלל החשש שיש פה פתח - - -
תמי כנפו
למה? זה עובר את שלב המליאה.
אייל זנדברג
אתה עובר ממצב של גז למצב של - - -
תמי כנפו
או שהממשלה אומרת לך: חכה לי עד ההצעה שלי ואז תצטרף אלי ואז יש לי תמיכת ממשלה. זה תמיד עם תמיכה, זה לא עובר סתם, אחרת זה נופל.
אייל זנדברג
זאת יכולה להיות הצעה לא ממשלתית.
תמי כנפו
גם אז צריך אישור.
אייל זנדברג
מבחינה תקנונית היא לא צריכה.
תמי כנפו
אז היא נופלת.
רונית חייקין
היא מפילה את זה במליאה.
אייל זנדברג
לפעמים לממשלה יש אינטרס שההצעה העיקרית תעבור וההצעה הנוספת לא תעבור.
רונית חייקין
אז היא תפיל במליאה.
ארבל אסטרחן
היא עברה לפני שנה ועכשיו רוצים למזג.
אייל זנדברג
הממשלה צריכה להתכונן גם לגבי השניים בעוד שהמיזוג יוצר איזו אינרציה שיש כבר שניים מגובשים וקשה לעצות את הפיצול. המליאה לא תוכל להפיל חלק מהחוק. למיזוג יש משמעות.
רונית חייקין
נניח שהטרומית עברה לפני שנה והממשלתית עברה אתמול.
ארבל אסטרחן
עכשיו רוצים למזג אותם.
רונית חייקין
המיזוג מחייב הצבעה בוועדה?
ארבל אסטרחן
כן.
רונית חייקין
זה אותו דבר כי לקואליציה יש תמיד רוב בוועדה. כמו שהיא יכולה להפיל במליאה היא יכולה להפיל את המיזוג גם בוועדה.
אייל זנדברג
זה לא בהכרח קואליציה ואופוזיציה. להבנתי, זה גם עניין פנימי של הכנסת. הקואליציה לא תמיד שולטת בכל ועדה ובכל הקשר.
עליזה בראשי
תיאורטית, מה שאת אומרת זה נכון.
היו"ר יריב לוין
אם כך, אנחנו הולכים למתווה שאומר כך: פיצולים הם במליאה ומיזוגים הם בוועדת הכנסת. זה הכלל הרחב והברור. אנחנו עושים את זה אחיד לגמרי.
ארבל אסטרחן
בישיבה הקודמת סיכמנו שכשעברו שתי טרומיות והוועדה מכינה אותן יחד לקריאה ראשונה, אמרנו ששם לא צריך אישור כי גם היום לא צריך אישור.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.
ארבל אסטרחן
גם בד' יהיה אישור ועדת הכנסת. צריך לשים לב שאנחנו לוקחים מהוועדות את היכולת למזג מה שעבר טרומית ומה שעבר ראשונה, אם הן לא זהות או דומות בעיקרן, שזה מה שקיים היום. צריך לחשוב האם זה נכון, להקפיץ טרומית ישר לשנייה ושלישית כשהיא לא עברה קריאה ראשונה, אם זה לא זהה או דומה בעיקרו. לכן יש היגיון בנוסח רק צריך להיות מודעים לשינוי.
רונית חייקין
לא, אל תרעו את התנאים.
ארבל אסטרחן
השאלה מאיזה כיוון מסתכלים על זה? היום יש מקרים שזה מאפשר להביא ישר לשנייה ושלישית כשזה לא עבר קריאה ראשונה וגם זהה או דומה לא עבר קריאה ראשונה.
רונית חייקין
אם הממשלה אומרת לי: תחכי עד שהממשלה תביא את שלה, אז איך אני אביא ראשונה אם אני צריכה לחכות שנה וחצי? איך אני אצליח. אז אני יכולה רק להידבק לממשלתית. אם אני נדבקת לממשלתית אז אני קופצת שלב.
ארבל אסטרחן
נכון, אבל התנאי לזה הוא שההצעה שלך לא עוסקת במשהו אחד והממשלתית במשהו אחר.
רונית חייקין
את חושבת שהממשלה כל-כך לארג'ית? אם זה לא יהיה זהה הם לא יסכימו.
היו"ר יריב לוין
אני נוטה לתחושה של רונית. אני מציע שנשאיר את אותו כלל של "באותו נושא". מצד אחד אנחנו יוצרים מצב שאנחנו מכפיפים את זה לאישור ועדת הכנסת שלא היה. אז אם אנחנו עושים כך, בואו נאזן את זה מצד שני בזה שהכלל יהיה יותר רחב, ייתן יותר מרחב תמרון לוועדה בפנייה הזאת.
ארבל אסטרחן
בשתי פרטיות היה גם זהה או דומה וגם אישור ועדת כנסת.
אייל זנדברג
מה התכלית המקורית של המיזוג?
היו"ר יריב לוין
למיזוג יש כמה תכליות. לפעמים זאת תכלית של יעילות. לפעמים זאת תכלית של עסקה. באים ואומרים שיש שתי הצעות שאחת אומרת א' והשנייה אומרת ב' ואנחנו מוכנים להגיע להסכמה שיהיה מכלול שלהם. כלומר, נאשר את ההחמרה בא' ואת ההקלה המסוימת שישנה בב' כדי להגיע לתוצאה כזאת.

לפעמים זה עניין לגמרי טכני, שהדברים בסך הכול זהים ורצון לתת איזה קרדיט או להעביר הצעה טרומית שהממשלה בעדה אבל היא גם רוצה שתבוא כיוזמה שלה. יש פה המון נסיבות שהדברים האלה קורים. זה לא מקרה אחד נקודתי.
אייל זנדברג
"זהה או דומה בעיקרה" עונה על רוב התכליות שציינת, אולי למעט מה שקראת "תכלית העסקה".
היו"ר יריב לוין
אבל זאת תכלית חשובה מאוד.
ארבל אסטרחן
להביא לקריאה שנייה ושלישית משהו שלא עבר ראשונה, זה צריך להיות משהו מאוד חריג. הכלל הוא שכל הצעה צריכה לעבור 3 קריאות.
רונית חייקין
הרבה פעמים הממשלה אומרת: אני מסכימה אבל תחכו לשלי. איך את רוצה שאני אעביר ראשונה, אין לי אפשרות?
ארבל אסטרחן
ביום ששלהם מגיעה, תעבירי את שלך.
עליזה בראשי
תעבירי את שלך, למה את צריכה לחכות לשנייה ולשלישית.
תמי כנפו
אבל אם היא תקועה בוועדה ולא מקדימים אותה?
רונית חייקין
איך אני אעביר את שלי? היא לא ב"כחול" איך אני אעביר אותה, היא נמצאת רק בטרומית.
ארבל אסטרחן
והיא לא דומה בעיקרה? אם היא לא דומה בעיקרה למה - - -
רונית חייקין
אם הממשלה אומרת: תחכי לשלי. מה זה אומר?
תמי כנפו
שהוועדה לא עובדת עליה.
רונית חייקין
ההצעה היא דומה אבל הוועדה לא עובדת עליה כי לממשלה יש תנאי.
ארבל אסטרחן
אז חבר כנסת מבקש מהוועדה לחכות עם זה. מגיעה הצעה ממשלתית - - -
עליזה בראשי
ואז הוא מצמיד אותה.
רונית חייקין
אבל אין לי את הנוסח של הקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
בסוף הסמכות היא של יו"ר הוועדה. אם הוא יחליט שהוא רוצה לאפשר את החיבור הזה אז הוא יקבל את ההחלטה ועשה את כל התהליך. אם הוא יחליט שהוא לא רוצה את החיבור הזה אז הוא לא יעשה אותו והצד הזה טכני. אני בעד ללכת לנוסחה פשוטה שאומרת שאם יש החלטה כזאת בואו ניתן ליו"ר הוועדה את שיקול הדעת לעשות אותה. ממילא הוא כפוף לאישור של ועדת הכנסת. ממילא הוא כפוף לאישור של ועדת הכנסת.
רונית חייקין
והוא לא יכול לקפוץ ישר לשנייה ולשלישית?
היו"ר יריב לוין
אני בעד מה שאת מציעה.
עליזה בראשי
אבל תגיד שבכל מקרה זה יעבור דרך פה.
היו"ר יריב לוין
כן. אנחנו נתקן את ד1 כך שהוא יהיה: "הוועדה רשאית באישור ועדת הכנסת". אבל אנחנו נקבע שבדיוק כמו בג' זה יהיה באותו נושא.
ארבל אסטרחן
במקום "זהות או דומות בעיקרן" ב-1א.
אז מי שיגיש את ההצעה לקריאה ראשונה חוזר בו, אי-אפשר שהשני יישאר במצב של אחרי קריאה ראשונה.
רונית חייקין
את אמרת שהוא חוזר לטרומית, הוא לא עבר.
היו"ר יריב לוין
2 הוא בסדר גמור. התהליך הזה גם מעכב, כי אז צריך יושב ראש הוועדה לקיים דיון שהוא בעצם דיון להכנה לשנייה ושלישית. הוא מחבר אליו את הדיון במה שעבר טרומית. אז הוא רץ איתו למליאה, מאשר אותו לקריאה ראשונה, מחכה שהוא יעבור וחוזר לשם. אין היגיון בזה. אם החליטו לחבר אז מחברים.
ארבל אסטרחן
מה שמחוק בסוף פסקה 1. היום כתוב שהוועדה תדון על-פי הנוסח שאושר בקריאה הראשונה. להגיד לה: את מכינה עכשיו מה שעבר טרומית ומה שעבר ראשונה לקריאה שנייה ושלישית. כלל מה שיונח - - -
היו"ר יריב לוין
זה ברור, זה בסדר.
ארבל אסטרחן
אז את זה להשאיר?
היו"ר יריב לוין
אני חושב שכן.
אייל זנדברג
מה המשמעות? אני שאף פעם לא הבנתי מה המשפט אומר. מה זה דנים? הרי מניחים נוסח ומייד אפשר להניח נוסח אחר לחלוטין.
ארבל אסטרחן
כלל, מה שעל השולחן זה לא מה שעבר טרומית אלא מה שעבר ראשונה.
אייל זנדברג
זה לעניין הנושא החדש. זאת תהיה גם אמת המידה לבחון נושא חדש.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר יריב לוין
זה עניין טכני. יכולים לשים את שניהם יחד ויכולים לשלב לתוך הנוסח שהוצע לדיון. אני לא יודע אם צריך להיכנס לזה. זאת סמכות של הוועדה בצורה שבה היא מנהלת את התהליך.
אייל זנדברג
זה כן קשור לטענת הנושא החדש. אתה בודק מה השינוי שאתה עושה? מה הטקסט שהוא אמת המידה. המושג נושא, באותו נושא, וזה יעלה בסעיף הבא - - -
היו"ר יריב לוין
אם אני כבר הולך לקו שלך, לגבי מה שכלול בטרומית, במצב הזה אי-אפשר יהיה לטעון נושא חדש.
ארבל אסטרחן
כי זה לא עבר קריאה ראשונה. אם יש משהו שכלול רק בטרומית, אפשר להכין אותו לשנייה ושלישית בלי שהוא עבר קריאה ראשונה ובלי שהוא פורסם ברשומות?
היו"ר יריב לוין
אבל זה מה שאנחנו עושים.
אייל זנדברג
אני בדיוק מתחבר למושג "נושא" ולסעיף הבא. אם אנחנו אומרים שבאותו נושא בסעיף 15, אותה פרשנות תקבל כמו המשמעות של "חריגה מגדר מעשה" ב-16, אז מלכתחילה לא כלול שם משהו שאפשר לטעון נושא חדש. השאלה, מה המשמעות של זה? יהיו תילי תילים של פרשנויות מה זה "אותו נושא". גם היום העניין של "נושא חדש" הוא לא תמיד ברור וזה יותר עניין של הכרעה פוליטית.
היו"ר יריב לוין
זה נכון. זה באמת צריך להיות הכיוון.
עליזה בראשי
אני חושבת שמה שארבל אומרת זה נכון. היא צריכה להיות זהה.
היו"ר יריב לוין
זה לא יפתור את הבעיה, עדיין תישארי בשאלה מה המשמעות של נושא חדש.
רונית חייקין
אם זאת הצעה דומה וזהה, איך יש לך נושא חדש?
היו"ר יריב לוין
בהצעה דומה וזהה לא יהיה נושא חדש. הסוגיה של נושא חדש, בלי קשר למיזוג, נשארת אותה בעיה, דהיינו, מה זה "נושא חדש"?
ארבל אסטרחן
על זה יש פסיקה ופרשנויות במשך השנים.
היו"ר יריב לוין
זה בלי קשר למיזוג. באופן כללי זה תישאר אותה בעיה.
אייל זנדברג
הבעיה לא קיימת. אם מחליטים שהכלל הוא שמה שממזגים זה באותו נושא, לא החמור יותר של זהה או דומה, זה עדיין צריך באותו נושא ולכן לא יכול להיות שהטרומית
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת אם זאת הפרשנות.
אייל זנדברג
אותו תקנון, סעיף אחר סעיף, באותו נושא. אולי צריך לדון בזה כדי לחסוך כמה פסקי דין שבהם בית המשפט יקבע לכנסת מה זה "אותו נושא". הכנסת תקבע את זה. בואו נשתמש במושג אחר.
ארבל אסטרחן
המושג "נושא חדש" הוא מושג טוב כי אנחנו יודעים כבר מהו.
אייל זנדברג
שזאת לא תהיה הצעה זהה או דומה, כי זה המבחן הנוקשה שהוועדה לא רוצה בו. "אותו נושא" זה מושג רחב יותר אבל יש לו גם גבולות.
ארבל אסטרחן
"באותו נושא" השתמשנו כמה פעמים בפרק של הצעות לסדר. אמרנו שיצביעו כאחת אם ההצעות הן באותו נושא.
אייל זנדברג
הגיוני שיהיו לזה מבחנים דומים.
ירדנה מלר-הורוביץ
התקנון הסמיך להביא כמה הצעות לסדר יום ועיגן את המצב הקיים.
היו"ר יריב לוין
מה אתם מציעים לעשות?
עליזה בראשי
שזה יישאר זהה ודומה. זה מאוד הגיוני.
אייל זנדברג
זה אומר שיותר הצעות חוק יכולות לקפוץ מעבר לשלבי החקיקה הרגילים מבחינת הליבון והדיון הציבורי.
היו"ר יריב לוין
זה לא בדיוק נכון כי מצד שני אתה מכפיף את הכול לאישור של ועדת הכנסת, שהיא בלם משמעותי מאוד בנושא כזה.
ארבל אסטרחן
אבל היא לא נכנסת לתוכן של ההצעות. אנחנו יודעים איך הדיונים האלה נעשים.
עליזה בראשי
אני חושבת ש"זהה ודומה" זה הכי הגיוני.
אייל זנדברג
ועדת הכנסת שוקלת בדרך-כלל את השיקול של התוכן המהותי ואינטרס ציבורי לגיטימי של חברי הכנסת המצביעים ולא את השאלה האם מבחינת הליך החקיקה, בהקשר הזה, ראוי להקפיץ את זה כל-כך מהר קדימה. אלה עקרונות שבדרך-כלל נשכחים. לא מתוך רוע לב, אבל זה מה שקורה במציאות.
ארבל אסטרחן
אפשר לומר "זהות או דומות" אבל לא בעיקרן.
היו"ר יריב לוין
זהות זה נורא צר. זה מביא אותך למקום שבו אי-אפשר יהיה לחבר בכלל.
לימור ברמן
זה מה שקיים היום.
ארבל אסטרחן
היום יש גם את הכוכבית שמאפשרת למזג משהו שאין שם שום תנאי, זאת הבעיה.
היו"ר יריב לוין
זאת הצרה של העניין באופן דרמטי.
ארבל אסטרחן
נכון. כוכבית מאפשרת למזג בתוך ממשלתית כל טרומית. ברור שבאותו נושא אבל זה לא תנאי.
היו"ר יריב לוין
אם הוספנו את הבלם של ועדת הכנסת, ההיגיון אומר שנקל בתנאים לא שנקשה גם את התנאים. אלא אם אנחנו נגד המיזוגים האלה. אני לא שם, אני חושב שהמיזוגים האלה הם כלי חשוב.
ארבל אסטרחן
לשתי פרטיות כן קיים "זהות או דומות בעיקרן" באישור ועדת כנסת.
היו"ר יריב לוין
אבל שם אנחנו נמצאים במקום אחר.
תמי כנפו
שם הבעיה פחות קריטית.
היו"ר יריב לוין
היא לא בעייתית ביחסים שלנו מול הממשלה.
ארבל אסטרחן
אולי לומר "זהות או דומות" ולהשמיט את "בעיקרן". "דומות בעיקרן" זה מונח שמופיע לנו בחצי שנה ובהצמדה.
היו"ר יריב לוין
אדם מציע שהמיסוי על כסאות יהיה גדול יותר ב-50%. באה הצעת חוק ממשלתית שקובעת שמצמצמים את המיסוי על ריהוט בכלל ב-20%. אז רוצים לעשת "טרייד אוף" מסוים שאומר: אנחנו נוריד את כלל המיסוי על רהיטים ב-20% אבל את הכיסאות אנחנו נחריג ונעלה את המיסוי שלהם ל-50%. זה לא דומה, לא זהה, אבל זה באותו נושא וזה בדיוק חלק מאותו העניין. זה כל הזמן. במקרה הזה אני נחסם.
העסקה תהיה
אנחנו נלך על הורדה של המיסוי בכלל כנגד זה שאת הכיסאות אנחנו נחריג ונעלה דווקא.
ארבל אסטרחן
זה לא עבר קריאה ראשונה.
אייל זנדברג
מה נותן המיזוג הזה? הדיון המוקדם לא נותן כוח לזה שמתמזג. אם העיקרי חוזר בו, זה נשמט.
היו"ר יריב לוין
הבעיה היא במקום אחר. אני אתן לך דוגמה הכי אקוטית מהכתבה המרגיזה שהיתה היום ב"ידיעות אחרונות" על החוק של מרמה והפרת אמונים. זה חוק שיוחנן פלסנר ואני הגשנו לפני הרבה זמן. עבדנו עליו שנה שלמה עם טובי המומחים והמשפטנים. כולם בעדו רק הממשלה אומרת לנו: תחכו, כי אנחנו חושבים שיאה יותר שזה יבוא גם כיוזמה ממשלתית. עכשיו אני קורא שהממשלה גילתה שצריכים לעשות סדר, כשאנחנו ממתינים שהם יואילו בטובם.

מה אתה מציע שיקרה? אז יגידו לי: שזה בכלל לא זהה ולא דומה והפיתרון שאנחנו מציעים הוא לא בדיוק הפיתרון שמציעים בהצעת החוק הממשלתית? ואז מה? נצטרך לעבור תהליך של לבקש בוועדה?
אייל זנדברג
צריך לעבור תהליך של קריאה ראשונה.
היו"ר יריב לוין
הכול טוב ויפה אבל כשהממשלה עושה את השימוש בכוח שלה כדי להגיד לך: תחכה להצעה שלי שבאה כקריאה ראשונה ולא במה שאולי היה יותר הגיוני לומר: תעביר את זה בטרומית בתיאום ובקריאה הראשונה נכנס לעובי הקורה.
אייל זנדברג
או להתנגד. זאת גם אופציה.
היו"ר יריב לוין
תמיד היא יכולה להתנגד. גם אני יכול לשלוח כל חוק במליאה לוועדת הכנסת ולחכות שתתנגדו לכל הצעות החוק הפרטיות ונגיע לשיתוק מוחלט.
אייל זנדברג
זה לא שיתוק. אם זה לא מתקדם בוועדה - - -
היו"ר יריב לוין
אתה מסכים איתי שכשאנחנו יוזמים יוזמה שיש לה מתווה מסוים ואומרים לממשלה: אנחנו מסכימים לעשות הכול בתיאום מתוך הבנה שאנחנו לא עומדים על זה ראה וקדש על ההצעה שלנו. הרעיון להגדיר את הדברים מוסכם על כולם, ואיך בדיוק נגדיר נשב ונדון. דרך המלך היתה, שיאפשרו לנו להעביר את הטרומית שיש עליה הסכמה ממשלתית כי הממשלה מסכימה לעיקרון. אחר-כך, כשנבוא לדיונים בוועדת חוקה בראשונה, שנייה ושלישית ונדון לעומק.


אבל, באה הממשלה, באופן לגמרי מלאכותי ואומרת: אנחנו מקבלים את העיקרון שלכם. לא רק זה, אנחנו אפילו חושבים שהמתווה העקרוני שהצעתם הוא בכלל לא רע. אבל, אנחנו רוצים להכין ולהגיש את ההצעה שלנו. אתם תחכו לנו ואנחנו נתחבר אליכם והקרדיט יהיה משותף של כולם. אנחנו מחכים, הממשלה באה, בדרך לוקחת את כל הקרדיט, אבל זאת בעיה מסוג אחר. עכשיו יגידו לי: תראה, זה דחוף. עכשיו נתחיל להכין את שלך לראשונה, לרוץ איתה למליאה?
עליזה בראשי
אבל אתה אומר שזה בידי הוועדה אם למזג או לא.
היו"ר יריב לוין
יו"ר הוועדה אומר: אם אני יכול בהחלטה למזג ולרוץ קדימה אני בעד. אם אני צריך לרוץ עם זה עוד פעם ולעבור עוד משוכה של קריאה ראשונה, אני לא רוצה. זה לא יכול לקרות?
עליזה בראשי
אבל אתה כן יכול להגיד.
תמי כנפו
או שהממשלה אומרת לחכות לה עד שהיא תעביר או אם הצלחת להעביר לטרומי והיא בוועדה, אז היא תקועה בוועדה עד שתבוא הממשלתית.
אייל זנדברג
אז אפשר להעביר אותה ראשונה במקביל לממשלתית.
תמי כנפו
אבל איך אתה רוצה להביא אותה ראשונה.
אייל זנדברג
הוועדה תכין את ההצעה.
היו"ר יריב לוין
אבל הוועדה צריכה לקיים דיון שמבחינתה הוא דיון סרק.
אייל זנדברג
כשהממשלה מגישה את הצעת החוק הממשלתית שלה, גם אז היא מתעקשת שהפרטית לא מתקדם.
היו"ר יריב לוין
תראה מה קורה. אם היית נותן לי להעביר בטרומית, להעביר בראשונה לחכות לך, אין לי בעיה.
אייל זנדברג
למה לא יכול להיות סדר הפוך?
היו"ר יריב לוין
אתם עושים דבר אחר. הממשלה מעבירה את שלה בראשונה. אחרי שהיא עשתה את זה, במקרה הטוב היא אומרת לך: באותו מעמד תעביר את שלך בטרומית.
אייל זנדברג
מה רע בדבר הזה?
היו"ר יריב לוין
עכשיו אני נמצא במצב שאם אני אלך לשיטתך, אני צריך להקפיא את הממשלתית, לעשות דיון שהוא דיון סרק בטרומית, לאשר את הטרומית בראשונה ואז לעשות.

מה עושים בפועל? בפועל בעצם דנים בשתי ההצעות יחד ואז במן הליך מלאכותי לגמרי, רצים להעביר בראשונה את המרכיב הנפרד כדי שיוכלו לחבר אותו.
אייל זנדברג
בדרך כלל זה קורה כשההצעות הן דומות. זה לא קורה כשההצעות שונות.
היו"ר יריב לוין
יש המון דוגמאות. המקרים הם שונים ומגוונים.
אייל זנדברג
איך אתה נותן מענה לחשש שהצביעה עליו ארבל שהצעת חוק לא עוברת בהליך חקיקה רגיל. אם הוא דומה, אז מילא. אבל במקרה שהוא לא דומה ולא זהה, ובכל זאת מבחינת הציבור הוא שקוף. הוא פתאום צץ לו, הוא לא התפרסם לקריאה ראשונה, לא התפרסם ברשומות. הוא היה בדיון מוקדם, שאנחנו מתייחסים אליו בצורה אחרת מאשר בקריאות הרגילות. צריך לתת לזה מענה. מה שעומד מול זה זה שחברי הכנסת - - -
היו"ר יריב לוין
אולי תיתן לזה מענה, שזה יהיה כפוף לקביעה פה שזה לא נושא חדש. זה בדיוק האישור מיזוג שוועדת הכנסת צריכה לתת.
אייל זנדברג
לא פותר את הבעיה המהותית שעניין שהוא באופן אמיתי - - -
היו"ר יריב לוין
זה תמיד כך. בוא נניח שעכשיו דנים בוועדת החינוך בחוק של מספר שעות הלימוד בבתי הספר ועכשיו החליטו להוסיף גם את הכשרות המורים המלמדים בשעה חמישית. בא אלי יו"ר ועדת החינוך ואומר: בוא תוציא לי החלטה שזה לא נושא חדש.


ארבל תמיד אומרת שאנחנו לא ועדה של משפטנים, בסוף אנחנו מקבלים החלטה שהיא כראות הבנתנו ותפישתנו ומכלול השיקולים השלם ואנחנו מאשרים את זה. אנחנו באותו מקום, הרי זה כל הרעיון של נושא חדש.


אם אני אלך לאיפה שאתה נמצא, אני אגיד שאין נושא חדש. ברגע שיש שינוי כזה, עצור, לא ניתן. אנחנו לא רוצים להיות שם.


מאחר שאנחנו מוסיפים ממילא את האישור של ועדת הכנסת, אז בוא כבר נגיד שבמקרה כזה – הרי בין היתר מה היא תשקול האם היא מאשרת את המיזוג? האם יש נושא חדש או לא ובהתאם לזה היא תחליט.
אייל זנדברג
האם בדברים שלך עכשיו לא הוכחת שוועדת הכנסת היא לא חסם אקוויוולנטי למבחנים מהותיים?
היו"ר יריב לוין
אני מסכים אבל אני אומר לך עוד פעם. תראה את האבסורד של מה שקורה. תיקח את הדוגמה שנתתי לך. אם יבוא יו"ר הוועדה, בלי שבכלל יש הצעה טרומית ואין כלום ויגיד לוועדת הכנסת: אני רוצה עכשיו לאשר לי את ה-50% כיסאות, אז אנחנו נדון ואם נחליט שזה לא נושא חדש - - -
אייל זנדברג
אבל אנחנו לא אמורים - - -
היו"ר יריב לוין
אייל, מה זה לא אמורים? מי אמר שאנחנו לא אמורים? בטח שאנחנו אמורים. לפעמים יש שיקולים של יעילות, של אלף ואחד דברים, שבגללם מחליטים שראוי לעשות את זה.
אייל זנדברג
עדיין אני אומר שהמענה לצורך בפרסום בקריאה ראשונה – לא שמעתי מענה לחשש הזה.
היו"ר יריב לוין
החשש נמצא בשני מקומות ואני אסביר אותם. יכולה להיות תפישה שהיא אולי נכונה, שאומרת שאין נושאים חדשים כי יש קדושת הפרסום בקריאה ראשונה. הציבור לא יכול לדעת, יש פה פתח לאלף ואחד בעיות שהן אמיתיות, ולכן אני לא רוצה לראות את המנגנון של נושא חדש. אם יש משהו חדש, תתחיל מהתחלה בצורה מסודרת.
אייל זנדברג
זה לכאורה מה שאומרות התקנות.
היו"ר יריב לוין
זאת גישה שהיא בסדר אבל זאת לא הגישה הנהוגה פה עד היום כי יש היום מנגנון של נושא חדש. יכולים לבוא אלי מהגורן ומהיקב, להעמיס כל מיני נושאים ובמצב הנוכחי בוועדה שאני יושב לבד, אני גם יכול להחליט שזה נראה לי נכון ובזה לגמור את העניין. אם זה טוב או לא טוב, זאת שאלה אחרת, אבל הרב דברים עובדים כאן בצורה הזאת.
אייל זנדברג
אתה מפעיל את שיקול דעתך מהו נושא חדש.
היו"ר יריב לוין
תן לי ללכת ברמה העקרונית ואחר-כך ברמת הפיתרון הטכני הפרקטי. זאת גישה אחת שהיא בסדר אבל היא לא הגישה הנהוגה. אני, בכל אופן, לא מציע עכשיו לייצר אותה מחדש, למרות שאני מבין את ההיגיון שלה.


ברגע שהדבר הזה קיים, בא הצד השני. הצד השני הוא הפרקטיקה הנוהגת מבחינת עבודת הממשלה מול חברי הכנסת בהצעות. כשהממשלה מתנגדת לחוק שמוצע, אני מבין. כשהממשלה אומרת: אני מוכנה לתמוך בחוק שלך בכפוף לתיאומים ולמגבלות ולזה שתמתין לכל מיני דברים, אני גם יכול להבין. אבל כשהממשלה בעצם מייצרת מן תהליך שהוא תהליך עקום בהגדרה בגלל הצרכים שלה. התהליך הוא עקום, הוא לא נכון. אנחנו מחפשים ליצור את הדרך איך בכל זאת לאפשר את ההתנהלות הזאת שהיא הפרקטיקה הנוהגת כי גם אותה אנחנו לא רוצים לבטל. החיים יותר חזקים מהתיאוריה שאנחנו מתמודדים איתה.


ברגע שאנחנו אומרים שכדי לבצע את התהליך הזה תידרש ועדת הכנסת להכריע – לא איכפת לי שייכתב "תידרש ועדת הכנסת להכריע, לרבות הכרעה לעניין נושא חדש ככל שיש בהצעה נושא חדש". אנחנו מתכנסים למשהו שהוא נמצא בתוך המסגרת הקיימת, הוא לא מייצר המצאה חדשה. הוא נותן תהליך פשוט יחסית לביצוע.
ארבל אסטרחן
יש פה גם המצאה חדשה.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל הוא נותן תהליך שהוא יחסית פשוט לביצוע. תבינו שבסוף נוצר מצב אבסורדי שחבר הכנסת יגיד: הנושא כל-כך חשוב לי? עזוב, שלא יהיה כתוב שהעלאה של ה-50% על הכיסאות זה יהיה על שמי. תבקש נושא חדש בוועדת הכנסת לגבי ה-50% כיסאות. אין בעיה לעשות את זה. נכון?


חוץ מזה ששמו לא יופיע, הכול בסדר.
ארבל אסטרחן
נכון, בוועדה יכולים להכניס הכול.
היו"ר יריב לוין
אז מה אכפת לי להגיד שאם אני רוצה למזג אותו ולצרף אותו ואני צריך אישור מוועדת הכנסת, במקרים כאלה אני צריך גם החלטה לעניין נושא חדש ככל שיהיה שם.
ארבל אסטרחן
זאת לא הבעיה. אם יש שתי הצעות פרטיות, אחת עוסקת בנושא מסוים והשנייה בגדול עוסקת באותו נושא אבל היא משהו אחר. אז לוקחים מה שעבר טרומית ולא התקדם כי אולי הוועדה לא רצתה אותו או לא היה לא רוב, ומביאים אותו יש לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
אני שואל את השאלה פעמיים. אם כך, אז צריך לבטל בכלל את כל מנגנון הנושא החדש כי שם אתה מקפיץ משהו שאפילו לא קיים בטרומית, לא קיים בשום מקום, צץ מהשמים פתאום.


שנית, באותה נשימה אני אומר שזה לא שהוועדה לא רוצה לקדם. אם היא לא היתה רוצה לקדם היא לא היתה מחליטה למזג. הבעיה היא בעיה טכנית כתוצאה מפרקטיקה, בעיניי לא נכונה, של הממשלה ולא של מישהו אחר. זאת פרקטיקה קיימת. אני לא בעד לבטל את האופציה הזאת. אני אומר עוד פעם, אנחנו חיים במערכת של איזונים עדינים שלא כדאי לשבור אותם. אבל בואו נעשה משהו שהוא הגיוני ופשוט.


נכתוב במפורש שכאשר יש חוות דעת של המחלקה המשפטית שהנושא הוא נושא חדש, אז יהיה צריך החלטה לגופו של נושא חדש, במסגרת ההחלטה של המיזוג או בנוסף להחלטה של המיזוג. לזה אני מוכן, אחרת זה חסר היגיון.
אייל זנדברג
כשמדובר בשתי הצעות חוק פרטיות אז כל הנימוק אל מול הממשלה הוא לא רלוונטי.
היו"ר יריב לוין
אבל שם אנחנו ב"דומות או זהות".
ארבל אסטרחן
אתה כן רוצה להשאיר את "דומות וזהות" כשזה שתי הצעות פרטיות?
היו"ר יריב לוין
אותי מטריד החיבור לממשלתי, על זה אני מדבר כל הזמן.
ארבל אסטרחן
בעצם אתה רוצה מסלולים כמו שקיימים היום.
היו"ר יריב לוין
אותי מטריד החיבור לממשלתי. החיבור לממשלתי אני רוצה שיהיה פשוט וקל.
אייל זנדברג
"באותו נושא", כמו שארבל הציעה.
היו"ר יריב לוין
בטרומית זה לא מפריע לי.
ארבל אסטרחן
לא שתי טרומיות. שתי פרטיות שאחת עברה טרומית ואחת עברה ראשונה.
היו"ר יריב לוין
זה לא מפריע לי בפרטיות. לי מפריע הפרקטיקה מול הממשלה.
ארבל אסטרחן
אתה רוצה להישאר כמו היום, פשוט לנסח אותם כסעיף אבל כשני המסלולים.
אייל זנדברג
זה הטקסט שמופיע בפנינו.
ארבל אסטרחן
לא, כי פה יש זהה או דומה תמיד, גם אם זאת ממשלה.


בעצם כמו שקיים היום. אם זה מיזוג של הצעת חוק פרטית של חבר כנסת עם הצעה ממשלתית, מספיק שהם יהיו באותו נושא או בנושא דומה באישור ועדת כנסת. כאשר זה שתי פרטיות אז זה גם יהיה כמו היום.
היו"ר יריב לוין
לא, אבל אני רוצה לחדד שיהיה ברור: גם כאשר הפרטית היא רק אחרי טרומית, היא לא אחרי ראשונה.
ארבל אסטרחן
סעיף ג' זה שתיים שאחרי ראשונה. ב-ג', כששתיהן אחרי ראשונה דרשנו אותו נושא.
היו"ר יריב לוין
בסדר.
ארבל אסטרחן
אגב, בהצעות לסדר אמרנו "נושא דומה". ג' אומר שיש שתיים שעברו ראשונה והן באותו נושא. הוועדה יכולה להכין אותם יחד לקריאה שנייה ושלישית באישור ועדת כנסת. אז אין מקפצה, פשוט צריך את האישור לעצם הדבר, שאתה מאחד ולכן מחייב את הח"כ להצביע יחד, ולכן צריך את האישור.


ב-ד' אפשר לקבוע שני מסלולים כפי שקיים היום. אם זה שתי פרטיות, אחת עברה טרומית ואחת עברה ראשונה, אז יהיו שני תנאים, זהה או דומה בעיקרה והקריאה הטרומית התקיימה לפני הראשונה, כפי שקיים היום.


לעומת זאת, אם זאת פרטית שעברה טרומית וממשלתית שעברה ראשונה, אזי לא מתקיים התנאי של "הזהות או הדומות בעיקרן", מספיק שהן יהיו באותו נושא. כן דורשים, אבל, שהדיון המוקדם יתקיים לפני הקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
לא. אנחנו יודעים מה המציאות.
ארבל אסטרחן
אז פרטית וממשלתית רק מספיק שהן יהיו באותו נושא ואישור ועדת כנסת.
היו"ר יריב לוין
כן, זאת הנקודה המהותית.
ארבל אסטרחן
אם זאת הצעה מטעם ועדה, אנחנו נלך למסלול של הפרטיות.


פרטית פלוס פרטית או ועדה – זה בדיוק המצב הקיים.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה לפתור את הבעיה עם ההצעות הממשלתיות. זאת הבעיה האמיתית פה.
ארבל אסטרחן
זה בדיוק הסעיף עם הכוכבית. פרטית עם פרטית או ועדה, בשני התנאים: זהות או דמות והטרומית עברה קודם.


פרטית פלוס ממשלה רק אותו נושא.


בשניהם יהיה אישור ועדת כנסת.
היו"ר יריב לוין
כן. החיבור לממשלתית הוא בספקטרום רחב לא צר.
רונית חייקין
היום יום שני אני רואה שמונחת הצעה ממשלתית ואני רוצה להצמיד את שלי באותו יום.
ארבל אסטרחן
שלך כבר עברה טרומית? אי-אפשר להצמיד משהו שלא עבר טרומית.
מיכל ברמן
לא נכון, בוודאי שאפשר. ועדת שרים מבקשת מאיתנו לחכות שהצעת החוק הממשלתית תגיע ואז אנחנו מצמידים.
עליזה בראשי
את מעבירה באותו יום טרומית לפני הראשונה.
היו"ר יריב לוין
זאת לא הצמדה, זה מיזוג.
ארבל אסטרחן
לא ממזגים הצעת חוק שלא עברה טרומית.
ירדנה מלר-הורוביץ
היתה כבר הצמדה לקריאה ראשונה ממשלתית והיתה הצמדה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
הבעיה היא תמיד במקום שבו הממשלתית עברה ראשונה. הטרומית שלך עברה. עכשיו איך אתה מחבר אותן כדי שיגיעו יחד לשנייה ולשלישית? זה הסיפור הבעייתי הקשה.
ארבל אסטרחן
זה בדיוק משאיר את המצב הקיים.
היו"ר יריב לוין
אני לא נגד, אבל זה צריך להיות רחב, ששיקול הדעת פה הוא רחב מאוד.
תמי כנפו
אם הממשלה חזרה בה? זה חוזר לנוסח הטרומי?
ארבל אסטרחן
אם הממשלה חוזרת, חבר הכנסת שמוזג בוודאי חוזר אחורנית כי זה לא עבר בקריאה ראשונה.


עכשיו השאלה מה קורה כשהצמדנו שתי פרטיות, ששם היה תנאי של זהה או דומה בעיקרו ולכן זה כן עבר ראשונה. האם שם כן רוצים להקפיץ אותו?


בעל ההצעה שעברה קריאה ראשונה חזר בו. אם הממשלה חזרה בה ומיזגו לתוכה משהו שלא זהה או דומה, הוא חוזר אחורנית?
עליזה בראשי
כן.
ארבל אסטרחן
מה קורה אם מי שחזר בו זה היוזם של הצעת חוק פרטית, שעבר קריאה ראשונה וזה שמוזג היה דומה או זהה בעיקרו? הוא גם חוזר למצב של אחרי טרומית או שרואים אותו כאילו הוא כבר עבר קריאה ראשונה?
תמי כנפו
אבל למה? זה כבר עבר קריאה ראשונה.
ארבל אסטרחן
אבל לא שלו. יש פה גם משמעות של רציפות.
היו"ר יריב לוין
אני הייתי מחזיר את זה חזרה ולו רק מהטעם שהכול יהיה אחיד.
ירדנה מלר-הורוביץ
להחזיר את זה אחורה.


אז כל הדיון הוא על ד' ובעצם הסעיף הזה יעגן את המצב הקיים. יש לנו הבדל בין פרטית פרטית לבין ממשלתית ופרטית.
אייל זנדברג
חוץ מוועדת הכנסת שנוספה.
ארבל אסטרחן
נכון. בכל מקרה צריך אישור של ועדת הכנסת.
אייל זנדברג
באותו נושא יש הבנה שזה אותו נושא כמו נושא חדש?
היו"ר יריב לוין
כן.
ארבל אסטרחן
תכף נראה אם צריך להתייחס לזה בסעיף של הנושא החדש.
ירדנה מלר-הורוביץ
קישור למיזוג בכל מקרה.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שכדאי לאור ההערה של אייל, לייצר את הלינקג'' הזה באופן ברור.
ליאור נתן
זה מיזוג, לא? בטרומית יש מצב בתקנון שבו הצעת חוק פרטית, שהממשלה תומכת בה, ועל-סדר היום של הכנסת ישנן הצעות חוק פרטיות נוספות שהן דומות בעיקרן. אתם מעבירים אותן ומצמידים אותן, נכון?
ארבל אסטרחן
כן.
ליאור נתן
לגביהן הממשלה לא דנה בכלל.
ארבל אסטרחן
נכון.
ליאור נתן
אז לכאורה יכול להיות מצב שהצעת חוק כזאת גם כן תוצמד?
ארבל אסטרחן
היא עברה טרומית. התנאי שם "זהה או דומה בעיקרה".
ליאור נתן
אלה גם כן עוברות טרומיות כמו כולן? מצביעים עליהן בנפרד?
ארבל אסטרחן
כן, בנפרד. מצביעים בנפרד. זה לא עבר בוועדת שרים, הממשלה יכולה להתנגד אם היא רוצה.


"נושא חדש" – גם כן בא לעגן את מה שקיים היום והנוסח המוצע הוא כזה. כזכור אנחנו אחראי קריאה ראשונה:


"הוועדה רשאית לתקן הצעת חוק שהיא דנה בה לפי פרק זה ורשאית היא לתקן גם סעיפי חוק שלא נזכרו בנוסח הצעת החוק שאושר בקריאה הראשונה ובלבד שהתיקונים לא יחרגו מגדר הנושא של הצעת החוק".


הוצע בוועדה תיקון להצעת חוק וחבר הכנסת או שר טען שהתיקון המוצע חורג מגדר הנושא של הצעת החוק וסעיף זה נושא חדש, יביא יו"ר הוועדה את העניין להכרעת ועדת הכנסת".


פה יש תוספת הבהרה שבעצם קיימת בפועל גם היום: "נשמעת טענת נושא חדש בשם שר על-ידי נציג הממשלה שהשתתף בדיון, לא תידון הטענה בוועדת הכנסת אלא אם כן נמסרה על-ידי שר או בחתימתו עד המועד שנקבע לדיון בוועדת הכנסת".


זאת אומרת, פקיד של הממשלה שהשתתף בדיון אמר: אנחנו מציעים נושא חדש. זה בסדר, אבל עד שוועדת הכנסת דנה, תביא את זה בחתימת השר. לא יהיה מצב שוועדת הכנסת דנה והשר בכלל לא עומד מאחורי זה.


"הוועדה לא תסיים את הדיון בתיקון המוצע אלא לאחר החלטת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת תדון בטענת נושא חדש שהובאה בפניה באחת משלוש ישיבותיה הרגילות הקרובות (היום כתוב "בישיבתה הקרובה" – אא). החלטתה תהא סופית. החליטה ועדת הכנסת כי התיקון המוצע מהווה נושא חדש, לא ייכלל התיקון בהצעת החוק ולא יוגש כהסתייגות".


פה היה משהו שקיים בתקנון, שסימנתי שמוצע למחוק.
תמי כנפו
למה הוא לא יכול לבוא כהסתייגות?
ארבל אסטרחן
זה גם היום. אז אתה יכול להכניס הסתייגויות לנושא חדש? זה לא אפשרי גם היום.


אתה רוצה להציע משהו, אתה חייב להציע אותו בכל הקריאות או שזה יהיה באותו נושא.
רונית חייקין
למה 3 ישיבות?
היו"ר יריב לוין
זה לא עובד. אני אתן לך דוגמה. היה לי נושא חדש בוועדת החינוך. פנתה אלי שרת התרבות ואמרה לי: אני מבקשת ממך לדחות את זה בשבוע כדי שאני אהיה כאן. לכאורה, אני לא יכול.
ארבל אסטרחן
היום יש משהו שמופיע בכוכבית: "אם מודיע מציע הצעת החוק בעת הדיון - - -
רונית חייקין
אז אל תגדיר בזמן.
היו"ר יריב לוין
אני לא רוצה שזה יהיה אמצעי כדי "לתקוע" את התהליך. אני מאוד נזהר מלפגוע באוטונומיה של עבודת הוועדות. אני חושב שצריך לשמור על זה.
ארבל אסטרחן
יש היום בכוכבית, מה שמופיע אצלכם בקווים: "אם הודיע מציע הצעת החוק בעת הדיון בקריאה הראשונה כי בכוונתו להציע תיקונים להצעת החוק, תובא הודעה זאת בחשבון אם תישמע טענת נושא חדש בקשר לאותם תיקונים בוועדה שדנה בהצעת החוק או בוועדת הכנסת."


המציע אומר במליאה בקריאה הראשונה שיש משהו שלא נכלל בקריאה הראשונה אבל אני אשקול להכניס את זה אחר-כך וזה לא נושא חדש. זה משהו שוועדת הכנסת צריכה לשקול.
אייל זנדברג
זה דבר שסותר את הרציונאל של הפרסום בקריאה ראשונה. הוא אומר משהו לא מגובש ולא ברור. לך תפרש ותבין את זה.
ירדנה מלר-הורוביץ
לעיתים, תוך כדי הדיון, אומרים חברי כנסת שמאזינים: אם היית מכניס את הנושא הזה, תשקול. אני הייתי תומך בזה ואני מצפה שתתייחס לזה בוועדה. אז הוא חוזר להשיב למתדיינים ואומר שיכול להיות שהוא יעלה את העניין בוועדה.
אייל זנדברג
אבל יש מגבלה.
ארבל אסטרחן
יש היום כוכבית, שהיא החלטה של ועדת הכנסת מ-1986 שאומרת: "ועדת הכנסת קבעה לעצמה כלל מנחה לפיו כאשר בעת הקריאה הראשונה מודיע השר או סגן השר כי בדעתו להציע תיקונים להצעת החוק ולאחר מכן מועלית בוועדה טענת נושא חדש, לא תראה ועדת הכנסת את התיקון המוצע כחורג". זה בדיוק זה אבל חשבנו שאין מקום לכלול את זה.
ירדנה מלר-הורוביץ
עכשיו זה בכוכבית, זה יישמט?
ארבל אסטרחן
כן, אין יותר כוכביות. ועדת הכנסת תוכל לשקול את זה אבל זה לא חלק מהסעיף.
אייל זנדברג
מה המשמעות "שהחלטה תהיה סופית".
ארבל אסטרחן
כמובן שאפשר לפנות לבג"צ נגד החלטת ועדה. אין על זה ערעור בתוך הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אפשר להוריד את זה. זה בסעיף ד'.
ארבל אסטרחן
אגב, היום כתוב שזה נושא ראשון בישיבתה הקרובה. אם היא החליטה זה לא ייכלל לא בנושא ולא בהסתייגות. ו"לא תישמע טענת נושא חדש לאחר שהוועדה סיימה את דיוניה בהצעת החוק". זה כתוב גם היום. "הטענה יכולה להיתן כל עוד הצעת החוק נדונה בוועדה והטוען אינו מוגבל רק לשלב הדיון בהצעת התיקון שאליו היא מתייחסת". פה זה מובהר, עד שהוועדה מסיימת את דיוניה.
עוד דבר
"על עניין זה יראו את סיום הדיונים לאחר אישור הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ולאחר שלא ניתן עוד לבקש רביזיה או דיון מחדש בוועדה".
אייל זנדברג
למה צריך את הסיפה?
ארבל אסטרחן
בשביל להבהיר מה זה "לאחר שהוועדה סיימה את דיוניה".
אייל זנדברג
מתי לא ניתן עוד לבקש רביזיה? כל עוד לא הניחו.
ארבל אסטרחן
לא. אם הוועדה סיימה, היתה רביזיה והצביעו ועכשיו זה שוכב שבועיים בלשכה המשפטית כי צריך לנסח ולשבת עם משרדי הממשלה. אפשר לבקש רביזיה? פה מובהר שלא?
אייל זנדברג
פה מובהר שאי-אפשר לבקש רביזיה?
ארבל אסטרחן
אי-אפשר אחרי שהוועדה הצביעה.
היו"ר יריב לוין
אחרי שהוועדה גמרה להצביע על הרביזיה העניין נגמר.
אייל זנדברג
זה לא קובע שלא ניתן, זה מפנה לסיטואציה שבה לא ניתן עוד לבקש רביזיה. זה לא קובע מתי ניתן.
ארבל אסטרחן
זה לא קובע מתי ניתן.
אייל זנדברג
יש כלל שקבוע בתקנון מתי ניתן להגיש רביזיה.
ארבל אסטרחן
למשל, אנחנו יודעים שניתן לבקש רביזיה רק פעם אחת. נגיד שביקשו רביזיה, הצביעו עליה. עכשיו זה כבר תלוי ביועץ המשפטי ובעבודה שהוא צריך לעשות. זה לא מאפשר עכשיו לח"כים לטעון.


אגב, יש לנו פה היום הרבה כוכביות שכוללת את הפסיקה שבאה לנסות להגדיר מה זה נושא חדש. אי-אפשר להכניס לפה את הכול. הדברים האלה יישארו כפסיקה.
היו"ר יריב לוין
אני רק שואל איפה הקישור בין נושא חדש לסעיף הקודם?
אייל זנדברג
מעצם השימוש באותו מושג, לא?
ארבל אסטרחן
אנחנו נהיה במצב שאנחנו מכירים לשנייה ושלישית יהיו על השולחן שתי הצעות. בעיקר נלך לפי הראשונה אבל ההצעה שעברה טרומית גם תהיה מונחת על השולחן. מישהו יוכל להגיד: זה על השולחן, את זה מכינים לשנייה ושלישית. אז איך יוכלו להגיד שזה נושא חדש? הרי מכינים גם את הטרומית לשנייה ושלישית.
היו"ר יריב לוין
זה לא איכפת לי. איך ברור שהקשר בין שני - - -
ארבל אסטרחן
מה זה אומר שהוועדה ממזגת? זה אומר שהיא לוקחת את מה שעבר ראשונה ואת מה שעבר טרומית מכינה אותם יחד לשנייה ולשלישית. זה לא יכול להיות נושא חדש כי את זה היא מכינה.
היו"ר יריב לוין
הטענה תהיה בדיון הזה, שזה נושא חדש.
ארבל אסטרחן
בטענת המיזוג?
היו"ר יריב לוין
בטח.
ליאור נתן
עצם ההחלטה על המיזוג משמעותה שזה לא נושא חדש.
ארבל אסטרחן
היא לא מוגבלת במיזוג.
ליאור נתן
היא לא רשאית להחליט על מיזוג אם זה לא באותו נושא. מעצם זה שהיא החליטה על מיזוג חזקה עליה שהיא החליטה שזה באותו נושא.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר יריב לוין
בסדר, מאה אחוז.
ארבל אסטרחן
עכשיו יש לנו סעיף גדול, חשוב וסבוך שעניינו הסתייגויות.
היו"ר יריב לוין
למישהו היו הסתייגות לעניין הזה.
ארבל אסטרחן
דודו רותם ניגש אלי קודם ואמר שהוא מבקש שהמסתייג יהיה. אחר-כך התקשרה אלי דורית ואמרה שאם אנחנו מקבלים את מה שכאן, אז זה מקובל עליו.
ארבל אסטרחן
זה ייקרא "הסתייגויות וגרסאות בוועדה". אני מזכירה שגרסאות לפני קריאה ראשונה הורדנו, אבל פה נראה מה עושים עם זה.


אגב, היום סגן שר לא יכול להגיש תיקון או מה שהופך להסתייגות. "חבר הכנסת וכן שר רשאים להציע תיקונים להצעת חוק שהוועדה דנה בה לפי פרק זה, לפני הדיון או במהלכו וכל עוד לא סיימה הוועדה את דיוניה בהצעת החוק או עד למועד מוקדם יותר שעליו הודיע מראש יו"ר הוועדה".
זה מאפשר ליו"ר הוועדה להגיד
תיקונים לפרק מסוים עד יום זה וזה, גם אם הוועדה ממשיכה לדון בהצעת החוק.
היו"ר יריב לוין
מה עם סגן השר? אני לא רואה סיבה לא לכלול אותו.
ליאור נתן
סגן שר במהותו מייצג את עמדת המשרד שלו בפני הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אני לא רואה בעיה.
ארבל אסטרחן
היום אין מצב שבהסתייגות כתוב "סגן שר".
ליאור נתן
אולי אפשר לכתוב "סגן שר בשם השר"?
היו"ר יריב לוין
ליצמן עושה את זה בשם השר?
ליאור נתן
באופן פורמאלי, סגן השר פועל אך ורק בשם השר וזה משמעותו לפי חוק היסוד.
ירדנה מלר-הורוביץ
כשהשר מתפטר מייד פוקעת חבותו.
ליאור נתן
אנחנו לא רוצים לשנות מעמדו של סגן שר.
ירדנה מלר-הורוביץ
זה שטח אפור בין רשות מבצעת לרשות מחוקקת.
ליאור נתן
אם זה היה מובן מאליו די היה לומר "השר" וסגן השר בא מכוחו אז הוא גם יכול כי הוא שליחו. אתה אומר אותו בנפרד, אז אולי כדאי להבהיר.
רונית חייקין
סגן שר לא מציע הצעות חוק.
היו"ר יריב לוין
היצור הזה שהוא לא פה ולא שם זה לא טוב.
ירדנה מלר-הורוביץ
גם שרים הם חברי כנסת. זה נכון ששרים יכולים להיות גם לא חברי כנסת. אלא מאי? סגן שר הוא בפירוש ברשות המבצעת, הוא גם יישב בוועדה שבענייני משרדו. זה המס הקטן שהוא משלם על זה שהוא חבר ברשות המבצעת.
ארבל אסטרחן
אם מאפשרים את זה, אני רק אומרת שזה יהיה משהו חדש.
היו"ר יריב לוין
אני בעד לאפשר את זה. יש סיבה לא לאפשר את זה? גילה גמליאל רוצה בשמה לעשות מהלך. זה חוק שהיא קידמה והובילה. איזה היגיון יש?
ירדנה מלר-הורוביץ
כי הם ברשות המבצעת.
היו"ר יריב לוין
לא, בתוקף תפקידה כסגן שר.
ירדנה מלר-הורוביץ
הוא ניסה להעביר משהו במליאה והוא לא הצליח. הוא אומר: בוועדה לא היה לי רוב, אני אעביר את המבחן הזה למליאה. נראה אם המליאה תאשר או לא תאשר.
קריאה
לגבי הדוגמה שנתת לגבי גילה גמליאל. היא, למשל, טיפלה בחוק בנושא הסדרתם של חיילים משוחררים.
אייל זנדברג
סגן שר פועל רק מכוח השר. אם זה היה טכני שסגן השר עושה את הפעולה בשם השר אבל הוא לא צריך להביא את החתימה, זה עניין טכני וזה דבר. שלא ישתמע כאילו סגן השר נוקט בשם עצמו.
היו"ר יריב לוין
זה נובע מחוק יסוד הממשלה שהוא לא יכול לעשות באופן עצמאי.
ירדנה מלר-הורוביץ
אם יש חילוקי דעות בין סגן השר לשר והמצב הוא סטאטוס קוו אבל ברור שהוא לא משיב לשאילתות בכנסת, הוא לא משיב להצעות לסדר-יום בכנסת אבל הוא עדיין סגן שר. מה עושים?
עליזה בראשי
רק השר.
ירדנה מלר-הורוביץ
אתה נותן לו כוח להגיש הסתייגות. השר יבוא ויגיד: זה לא על דעתי? אתה נותן לו כאן כוח.
היו"ר יריב לוין
ראשית, ארבל מעירה: "סגן שר בענייני משרדו".
עליזה בראשי
מי יגיש את ההסתייגויות?
היו"ר יריב לוין
אם הממשלה מתנהלת באופן שבו מכהן סגן שר שעושה ככל העולה על רוחו, שלא על דעת השר שהוא לכאורה צריך לקבל סמכויות רק ממנו – זה לא אומר שזה לא קורה, אבל זאת בעיה, מה לעשות. זאת בעיה שיש לה השלכות רוחב בכל הכיוונים. בגלל זה לבוא ולעקר את סגן השר לגמרי, לא נראה לי נכון. תעשה הממשלה סדר. אם יש לה סגן שר שעושה מה שהוא רוצה - - -
רונית חייקין
אולי תכתוב "סגן שר שאין שר מעליו".
עליזה בראשי
אני חושבת שזה סעיף מאוד בעייתי.
אייל זנדברג
כל עוד זה מטעמו. זה יהיה ברור שהשר יכול להורות לחזור ולמחוק את ההסתייגות שהגיש סגן השר. בעיניי זה צריך להיות ברור. הוא לא מגיש את זה כחבר הכנסת.
היו"ר יריב לוין
ברור, הוא מגיש את זה כשלוח של הממשלה.
אייל זנדברג
אם זה ברור, זה רק עניין של נוסח ודיינו. זה צריך להיות ברור שסגן השר פועלת בכשירותו המיניסטריאלית מטעם השר והשר יכול לתת הנחייה אחרת. אם אני כותב "מטעמו" אז גם השר, להבנתי, יכול לפנות ליושב ראש הוועדה או לכנסת ולהגיד שהוא מוחק את ההסתייגות.


אם לא כתוב "מטעמו" תתעורר שאלה האם שר יכול להנחות את סגן השר או יכול לעשות פעולה ישירה?
היו"ר יריב לוין
לי זה לא אכפת. את רואה בעיה ללכת בכיוון הזה?
ארבל אסטרחן
אם השר מוכן, אז הוא כבר יגיש את זה בשמו.
היו"ר יריב לוין
הדוגמה הכי טובה זאת גילה גמליאל. יש נושא שהיא מופקדת עליו והיא מטפלת בו. היא מנועה ברמה הרשמית.
עליזה בראשי
זה המחיר שהיא משלמת כסגנית שר. עם כל הכבוד, היא לא יכולה להיות גם סגנית שר וגם חברת כנסת.
היו"ר יריב לוין
היום היא לא פה ולא פה. היא תיהנה מההטבות של סגנית שר וגם ניתן לה להיות חברת כנסת. יריב, זה סעיף מאוד בעייתי.
היו"ר יריב לוין
אני לא נותן לה להיות חברת כנסת. אני מדמה את הסמכויות שלה לשר. את יוצרת יצור של סגן שר.
עליזה בראשי
אתה רוצה ליצור יצור, זה מצב קיים.
היו"ר יריב לוין
אני בטח לא רוצה. איך אני יודע להבדיל מי רוצה בטובתי או ברעתי? זה שמאחל לי להתקדם לסגן שר, אני יודע שהוא רוצה לקבור אותי.
אנחנו צריכים לשאול שאלה פשוטה
האם יש אדם כזה, שמצד אחד הוא הרי לא חבר כנסת ולכן הוא לא יכול להגיש הסתייגויות ולא שום דבר. מצד שני, הוא כן מטפל ומקדם כל מיני נושאים שהם בתחום המשרד שהוא נמצא בו כסגן שר. האם במצב הזה, כמו ליצמן כדוגמה מובהקת - - -
עליזה בראשי
דווקא ליצמן הוא חריג.
היו"ר יריב לוין
וגם גילה גמליאל. אתה שני סוגי דוגמאות: גילה גמליאל מצד אחד, ליצמן מצד שני וגם לאה נס. אדם כזה שבא ומטפל באיזה נושא והוא יושב באותה ישיבה. הוא נמצא בתוך חדר הדיונים של הוועדה כאשר דנים בנושא. יושב ראש הוועדה רוצה להעמיד את זה להצבעה כולל הרביזיה וכלל הכול, ואז הוא קם ואומר: אני רוצה שתהיה הסתייגויות אם הצעתי לא מתקבלת.
עליזה בראשי
ואם ההסתייגות מנוגדת לעמדתו של השר שמעליו?
היו"ר יריב לוין
אני חושב שאת זה צריך לאפשר.


יש דבר אחד שצריך לפתור אותו והוא: מה קורה כשהשר עושה "over ruling" ואומר לו: עם כל הכבוד למה שהגשת, לא מקובל עלי.
אייל זנדברג
אם אומרים שזה מטעמו, אני לא חושב שזה מחייב עם אישור מההורים. הוא אומר: אני סגן השר. ככלל, אני פועל על דעת השר וכך אני אומר.
ירדנה מלר-הורוביץ
בדיון דומה שאלנו: מי זאת הממשלה?
ארבל אסטרחן
סגן שר פועל בכנסת בשם השר שמינה אותו.
היו"ר יריב לוין
זה ברור.
אייל זנדברג
בדרך רגילה הוא יגיד: אני פועל בשם השר. אף אחד לא יפקפק ויבקש אישור.
ארבל אסטרחן
אתה רוצה להגיד: "סגן שר בשם השר שמינה אותו"?
היו"ר יריב לוין
בכל מקרה, כל מה שהוא עושה זה בשם השר.


אני חושש שאם נכתוב את זה כאן, במקומות אחרים יסיקו מסקנות אחרות. הרי בכלל הוא לא יכול לפעול שלא בשם השר, זה ברור.
לימור ברמן
כשמגיע לוועדה נציג משרד המשפטים בהצעת חוק מסוימת ואומר: אנחנו החלטנו בוועדת שרים בוועדת חקיקה בתנאי שזה יהיה בתיאום. עברנו בקריאה ראשונה ועכשיו אנחנו לקראת קריאה שנייה ושלישית. פתאום עושים שינוי מאוד מהותי בחוק. משרד המשפטים שרוב החוק עוסק במשרדו אומר: יש פה משהו חדש, ההסתייגות שלנו היא כזאת וכזאת, והם אומרים זאת בשם השר.
ארבל אסטרחן
אחר-כך השר צריך להביא את זה בחתימתו.
לימור ברמן
השר יושב בהצעות חוק בוועדות?
ירדנה מלר-הורוביץ
לפעמים הוא מייצג את המשרד. השר שולח אותו לוועדות.
לימור ברמן
זה כמו שסגן שר מגיע להשיב על שאילתות, על הצעות לסדר. במקרה הזה, השר שולח אותו גם לזה.
היו"ר יריב לוין
אני איתך לגמרי. אני רואה את זה אותו דבר. אין היגיון לבודד אותו ולהגיד לו שפה הוא לא יכול להשתתף בעניין. זה עניין של תפישה עקרונית.
ירדנה מלר-הורוביץ
כרגע המצב הנכון הוא שסגני שרים לא מגישים.
ארבל אסטרחן
אפשר להגיד "סגן שר בשם השר שמינה אותו". למרות שזאת חזרה על הוראת חוק יסוד אבל זה מבהיר שהוא לא מגיש את זה כח"כ.
היו"ר יריב לוין
אני אומר לכם, תשאירו את זה כך כי זה ברור שסגן שר פועל רק בשם השר שמינה אותו. אלה הוראות החוק.
ארבל אסטרחן
לפעמים הם שואלים אותנו: אני יכול לבוא כח"כ ולדבר?
היו"ר יריב לוין
התשובה היא לא.
ארבל אסטרחן
כשיש דיונים אישיים לפעמים הוא יכול לדבר כחבר כנסת.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, אבל פה הוא לא יכול.
ארבל אסטרחן
פה נבהיר: "וכן שר או סגן שר בשם השר שמינה אותו".
היו"ר יריב לוין
בסדר, זה לא מפריע לי.
ארבל אסטרחן
אמרנו שהם מציעים תיקון, הם לא מציעים הסתייגות. הם מציעים תיקון להצעת חוק שהוועדה דנה בה, לפני הדיון או במהלכו, כל עוד לא סיימה הוועדה את דיוניה. תכף נבהיר מה זה "עד מתי סיימה את דיוניה", או מועד מוקדם יותר שעליו הודיע יו"ר הוועדה.


איך זה הופך להסתייגות?


"החליטה הוועדה לדחות הצעה לתיקון הצעת החוק, רשאי מציע ההצעה לתיקון לבקש כי היא תצורף כהסתייגות לנוסח הצעת החוק שיונח על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה השלישית ובלבד שיתקיים אחד מאלה".


עכשיו זה פירוט מאוד חשוב שהיום זה מופיע בסעיפים, בכוכביות, בנוהג.
תנאי אחד
הוא הציג בדיון את הצעתו או הוא הסמיך חבר כנסת אחר ולעניין שר או סגן שר הוא הסמיך את נציג הממשלה להציג את הצעתו. נציג הממשלה זה פקיד.


או, הוא הגיש את הצעתו בכתב לפני הדיון וביקש כי הוועדה תדון בה גם שלא בנוכחותו ויו"ר הוועדה אישר זאת.


זה מה שדודו רותם בהתחלה התנגד. אחר-כך כשהוא ראה שיו"ר הוועדה צריך לאשר הוא הסכים. יכול להיות מצב שחבר כנסת בכלל לא יגיע לדיון בהצעת חוק אבל הוא מגיש בכתב ומבקש שידונו בזה, למרות שאין מי שממש יציג את זה והיו"ר אישר לו. היו"ר יכול גם להגיד שהוא לא מאשר.
היו"ר יריב לוין
עד היום אישרתי פה את כל הבקשות האלה.
ארבל אסטרחן
כמובן היינו צריכים לשנות את זה לפי הנוסח.
אייל זנדברג
בעצם, באופציה השלישית אין הצגה, יש רק אישור? בשנייה כתוב שהוא הסמיך להציג ולא כתוב שהוא הציג.
היו"ר יריב לוין
הסעיף הזה היה נכון בעידן שבו שהיו פה 8 ועדות. כשיש ח"כים שנמצאים ב-7 או ב-8 ועדות, חייבים לתת את הפתח הזה שמאפשר להגיש דברים גם כשהאדם אינו נוכח.
ארבל אסטרחן
אייל העיר דבר נכון. ב-2 לא מספיק שהוא הסמיך להציג אלא שאותו נציג ממשלה הציג.
אייל זנדברג
המבחן פה הוא שבסוף ההצעה הוצגה בפני הוועדה והוועדה דחתה אותה.
רונית חייקין
כתוב "הוועדה תדון גם שלא בנוכחותו".
אייל זנדברג
הוא אישר את ההגשה בכתב.
היו"ר יריב לוין
ב-3 כתוב "הוא הגיש את הצעתו בכתב". זה כרטיס הכניסה לעניין.
אייל זנדברג
האם זה מובן שהטקסט שלו חולק לחברי הכנסת?
היו"ר יריב לוין
לא תמיד אתה מחלק, לפעמים מקריאים אותו.
ארבל אסטרחן
הרבה פעמים היועץ המשפטי מציג את זה.
ארבל אסטרחן
משאירים את זה כך.
אייל זנדברג
אולי צריך שזה יהיה ברור שזה מובא לידיעת הוועדה? זה נשמע כאילו הוא רק פונה ליושב ראש.
רונית חייקין
כתוב "יושב ראש הוועדה אישר".
היו"ר יריב לוין
כתוב שהוא מבקש שהוועדה תדון בה.
אייל זנדברג
אבל המוקד של הסעיף, גם ב-1, גם ב-2 וגם ב-3, הוא שחברי הוועדה ראו את זה.
ארבל אסטרחן
סעיף ג' אומר: "החליטה הוועדה לדחות את הצעת התיקון", זאת אומרת שזה הוצג בפניה והיא החליטה.
היו"ר יריב לוין
זה חייב להיות מוצג, הרי אתה מצביע על זה.
רונית חייקין
מה עם אבחנה בין הסתייגויות מהותיות לדיבור?
ארבל אסטרחן
זה עוד מעט. פורמאלית, חבר כנסת מציע לתקן, עמדתו לא מתקבלת.
מה אומר לנו סעיף ב'
"החליטה הוועדה לדחות, הוא רשאי לבקש כי זה יצורף כהסתייגות". הוא לא מגיש את זה כהסתייגות מלכתחילה.
ג' אומר כך
"החליטה הוועדה לדחות את הצעת התיקון שהוצגה או הוגשה כאמור ב-ב(2) או (3) לא תצורף לנוסח הצעת החוק הסתייגות אלא לאחר שהועברה לוועדה בקשה בחתימת המציע. כל עוד הצעת החוק לא הונחה על שולחן הכנסת"...


זאת אומרת, אמר נציג הממשלה שהממשלה מבקשת להסתייג והוא נימק, "לא תצורף הסתייגות עד שהשר או סגן השר המציע לא חתם.


האם גם ב-(3) רוצים שהוא יגיש אחר-כך עוד נייר?
היו"ר יריב לוין
זה מיותר לגמרי.
ארבל אסטרחן
אז רק לגבי (2).
תמי כנפו
ב-(3) הוא כבר הגיש.
אייל זנדברג
לכל המאוחר, ברור שהוא לא יכול להציע משהו שהוא שונה ממה שהוצע קודם.
היו"ר יריב לוין
זה ברור.
ארבל אסטרחן
זה נכון כי לא מתקיים 1, 2 או 3 של ב'. פה צריך להוריד את 3.

"אלא לאחר שהועברה בקשה בחתימת המציע".

מתקיים ב(1). בא חבר כנסת אחד והציג בדיון את עמדתו. עכשיו הוא אומר: אני רוצה לצרף עוד חבר כנסת. גם כאן, יחול זה שצריכה להיות מועברת בקשה בחתימת המציע. לכן הכנסנו את (3). ב-(3) מלכתחילה כולם יחתמו. מי שלא חתם או נימק לא תצורף הסתייגותו.
אייל זנדברג
את לא רוצה לקצוב זמן?
ארבל אסטרחן
כתוב: "כל עוד לא הונח". לפעמים זה הוצג והיועץ המשפטי כבר יכול להכין את הנוסח. הוא פשוט צריך לדעת האם לצרף את השם של השר או לא. אי-אפשר לקצוב זמן. לפעמים זה מונח תוך שעה ולפעמים זה לוקח שבוע.
אייל זנדברג
למה זה לא חל על 1 בכלל?
ארבל אסטרחן
כי ב-(1) הוא היה שם. זה לא שהוא צריך להעביר בקשה חתימה. הוא היה והציג והוא אמר בדיון שהוא מבקש הסתייגות.
אייל זנדברג
הצעה לתיקון זה מובן כנוסח לתיקון ולא רעיון פלואידי.
ארבל אסטרחן
חבר כנסת לא אומר נוסח. דנים במה שהוא אומר. הוא לא צריך להגיד אני רוצה להוציא מהחוק את סעיף 2(א)(4). את זה עושה היועץ המשפטי. הוא מציג את מה שהוא רוצה.
אייל זנדברג
אנחנו יודעים שיש הרבה מצבי ביניים שחברי כנסת אומרים הסתייגויות מאוד כלליות ורק כשבאים לפרוט אותם, חברים אחרים מבינים מה הם הצביעו.
ארבל אסטרחן
אגב, גם בסעיף. אם הוא מציע והוועדה מקבלת את זה, היועץ המשפטי מנסח את זה.
היו"ר יריב לוין
זאת פשרה כי הדרך האחרת היתה שכל הסתייגויות צריכה לעבור גיבוש במחלקה המשפטית וזה יתקע את כל ההליכים.
ארבל אסטרחן
אבל בפועל היועץ המשפטי צריך לראות האם הוא מבין מה אומרים בדיון, כדי שאחר-כך הוא צריך לשבת לכתוב את זה.


עכשיו איך היא תנוסח על-ידי הייעוץ המשפטי. "ההסתייגויות תנוסח על-ידי הייעוץ המשפטי כתיקון להצעת החוק ותירשם לסעיף מסוים או לגבי נושא המוסדר ביותר מסעיף אחד".


פה אני רוצה להסביר כי זה תיקון. לפני כמה חודשים חשבנו להביא את זה בנפרד ואז הראנו את זה ליו"ר הוועדה. הוא ביקש שנראה את זה גם לשר מקדימה שקיבל את זה והכניס פה איזה תיקונים שהכנסנו אותם פנימה.


היום, לפי התקנון, הסתייגות היא לסעיף. יכול להיות שאותו נושא מופיע בכמה סעיפים. נגיד שכתוב משהו שיקרה בגיל 60 וזה מופיע גם בסעיף 1, גם בסעיף 2 וגם בסעיף 3. הוא רוצה שבמקום 60 זה יהיה 65. לא מעניין אותו באיזה סעיפים זה.


היום אנחנו צריכים לכתוב את זה כהסתייגות לסעיף 1, הסתייגות לסעיף 2 והסתייגות לסעיף 3. עלול להיות מצב שבחלק זה יתקבל ובחלק זה לא יתקבל וזה עלול לגרום בעיות.
ליאור נתן
ואז זה לא עקבי.
ארבל אסטרחן
נכון.


לכן מוצע כאן שחבר יכול להגיש הסתייגות לנושא. אז זה יירשם לסעיף הראשון שבו הנושא מוסדר. זאת אומרת, בפעם הראשונה שיהיה כתוב 60 יהיה כתוב: חבר הכנסת יריב לוין מציע 65. לצידה יצוינו יתר הסעיפים שתיקונם יתחייב. זאת אומרת, יהיה כתוב: אם תתקבל הסתייגות הזאת, יתוקנו סעיפים 2 ו-3 בהתאם. לא יהיה צריך להצביע על זה בנפרד.


תכף נדבר על זמן דיבור, שבזמנו סהר רצה שלא ייפגע וכך עשינו.


זה תיקון שמבחינתנו הוא מאוד משמעותי.
רונית חייקין
היום כותבים לנו בהסתייגות: "אם תתקבל הסתייגויות זאת".
ארבל אסטרחן
הם רק ימוספרו מחדש.
היו"ר יריב לוין
זה דבר נכון.
אייל זנדברג
מבחינת המהויות אומרים: שים לב שזה קשור. ארבל פותרת את זה.
תמי כנפו
אם ההסתייגות התקבלה, כלומר הכול התקבל.
ארבל אסטרחן
נכון, הכול התקבל.
תמי כנפו
אבל יש איזה סעיף שהממשלה לא רוצה.
ארבל אסטרחן
הוא רוצה שבכל מקום שכתוב 60 יהיה כתוב 65.
תמי כנפו
אבל יש איזה סעיף - - -
ארבל אסטרחן
אם זה ממש אותו נושא, זה מתחייב. אי-אפשר שבסעיף אחד יישאר 60 ובאחד 62. אי-אפשר, החוק לא יהיה קוהרנטי. למשל, הוא רוצה לבטל איזו הגדרה שאחר-כך מופיעה בכל מיני סעיפים. חייבים להוריד אותה משם אחרת יישאר משהו שהוא לא ברור.
אייל זנדברג
לפי מה שמוצע פה, הוא יכול להחליט שהוא רוצה לכרוך נושא ואז המליאה תחליט. אם היא לא רוצה את הכריכה היא תתנגד לכל ההסתייגות.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שהפרשנות צריכה להיות מצומצמת, כשזה באמת מתחייב שזה יהיה לכל האורך. אנחנו נצטרך להפעיל את זה. חשבנו שזה משהו שהוא מאוד מאוד נכון והיה חסר בפרקטיקה.


עכשיו, מה לא יכול להיכלל בהסתייגות? צריך לראות אם מה שיש פה הוא מספיק. מה שיש כאן דומה למה שקיים היום. הסתייגות לא תשלול את עצם החוק. זה, כמובן, מאוד קשה כי הרבה פעמים מגישים הסתייגויות: סעיף 3 בטל, סעיף 4 בטל. לקבל את זה או לא לקבל את זה? תמיד אנחנו מתלבטים בעניינים האלה. זה הנוסח שכתוב גם היום.


אנחנו מפרשים את זה שאם יש משהו שהוא לב החוק ויש הסתייגות שמבטלת אותו, אז אי-אפשר לקבל אותה. בחוקים גדולים זה קשה ליישם את זה.


לגבי פסקה 2. היום 123(ג)(1) אומר לנו: "לא תצורף להצעת החוק הסתייגויות הכוללת כינוי או ביטוי מעליב, גידופים או דברי בלע".

פה הציע יו"ר הוועדה להוסיף את מה שיש לנו שאי-אפשר לכלול בהצעת החוק, שהיא לא תשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, לא תהיה גזענית במהותה, עם ההיפוך שעשינו, ולא תחיל חריצת משפט, כינוי או ביטוי פוגע או גזעני או פגיעה בכבוד הכנסת". זה המינוח שהשתמשנו בו בשאילתות.


סעיף 47: "שאילתה לא תכיל חריצת משפט, כינוי או ביטוי פוגע או גזעני או פגיעה בכבוד הכנסת".


צריך לחשוב האם זה מונע את כל ההסתייגויות השטותיות האלה?
היו"ר יריב לוין
אני לא בא למנוע כלום. אני רוצה לאחד. אני רוצה להגיע לתוצאה אחידה. מה שאי-אפשר להציע בהצעת חוק, אי-אפשר להציע בהסתייגות. זה חסר כל היגיון.
ארבל אסטרחן
אנחנו זוכרים שהיה לנו את החוק של התפלגות סיעה, אז הציעו "חוק ביבי".
היו"ר יריב לוין
מותר להם.
ארבל אסטרחן
אני חושבת שלא.
היו"ר יריב לוין
זאת הפרשנות שצריך לתת לשאלה מה זה פוגע? בעיקרון, אם הוא יגיד: חוק לחיזוק הקשר בין הנבחר לכיסאו", אז מותר לו.
ליאור נתן
לא רוצים ליצור מנגנון שיבדוק את המקרים הרגישים והמוזרים האלה? זאת קביעה משפטית.
ארבל אסטרחן
פסקה 3 באה לגלם משהו שקיים היום ושאין בו ספק אבל חשבנו להבהיר: להצעת חוק שמתקנת חוק קיים, למשל, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 100), שזה כל שם הצעת החוק, לא תצורף הסתייגות לשינוי שם הצעת החוק.


אם זה חוק חדש, כמובן שאפשר להציע לשנות את השם.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה הבהרה לסעיף ה1. כשכתוב שההסתייגות לא תשלול את עצם החוק, הכוונה היא לעצם החוק או את עצם הצעת החוק?
ארבל אסטרחן
את עצם הצעת החוק.
ליאור נתן
יש פה פתח להרבה פרשנויות.
היו"ר יריב לוין
אני אגיד לכם איפה ההבחנה. כשמוגשת הצעה לתיקון חוק העונשין, אז האם מותר לי לכתוב הסתייגות שאומרת "לא תהיה עבירה פלילית בכלל בדין" או שאני יכול - - -
ארבל אסטרחן
אם זה לא נושא חדש, לכאורה כן.
היו"ר יריב לוין
עזבי נושא חדש. או, מה שאסור לי בהסתייגות זה לכתוב "לא יבוצע התיקון המסוים שאני רוצה אותו".
ארבל אסטרחן
זאת הכוונה.
ארבל אסטרחן
אז זה צריך להיות "הצעת החוק" ולא החוק.
אייל זנדברג
נשארים כמובן תחומים של עמימות שאני לא יודע אם אפשר לפתור אותם.
ארבל אסטרחן
כמו שאמרתי, הסתייגות שאומרות: הסעיף בטל. אנחנו מקבלים הסתייגות כאלה. ברור שהן שוללות - - -
אייל זנדברג
או הצעת חוק שהכוונה שלה להחמיר את הענישה. אנחנו עוסקים באותו סעיף רק מציעים להקל על הענישה.
ארבל אסטרחן
נכון. את זה אנחנו מקבלים היום.
אייל זנדברג
האם אגב זה שאנחנו מתקנים תקנון לא רוצים לדון בסוגיות האלה כדי לשפר את המצב ולברר אותו?
היו"ר יריב לוין
השאלה עד כמה אתה מסוגל לתחום את הדבר הזה?
ארבל אסטרחן
זה קריטי כי זה בא ישר לקריאה שנייה ושלישית בלי שום דיון.
אייל זנדברג
זה יוצר בזבוז משאבים גדול של המליאה.
היו"ר יריב לוין
אם אתה מציע להעלות את הענישה ומציעים להוריד אותה, זה שולל את עצם הצעת החוק.
אייל זנדברג
אם זה הסעיף היחיד של החוק. כמובן שאפשר להתחכם. יש עוד הסדרים. אתה יכול לומר: אני אמנם נתקלתי בענישה אבל אני מציע להוסיף עוד 10 תקנים לרווחה.
היו"ר יריב לוין
מי שיעשה עבודה כזאת נצטרך להצדיע לו.
אייל זנדברג
אני לא בטוח שיש פה פיתרון.
היו"ר יריב לוין
זה מותר וזאת גם הסתייגות הגיונית. הוא אומר: אני רוצה פה להוריד אבל לתת שם כדי להגיע לתוצאה העקרונית שאליה חותרים.
ארבל אסטרחן
זה סעיף שגם היום קיים וגם היום קשה לנו לפרש אותו.
היו"ר יריב לוין
אנחנו לא שם, אין מה לדאוג.
ארבל אסטרחן
"ההסתייגות אינה יכולה לשלול את עצם החוק". זה מה שכתוב היום. אנחנו נכתוב "את עצם הצעת החוק".
סעיף ו'
"הסתייגויות זהות שיגישו כמה מציעים ירשמו כהסתייגות אחת בשם כל המציעים ובשם סיעתם לפי העניין". את זה גם עושים היום.


מה קורה אם יש בוועדה קולות שקולים לכמה גרסאות. היום הוועדה מביאה גרסאות להצבעה. כזכור, לפני קריאה ראשונה הוחלט פה להוריד את זה.
היו"ר יריב לוין
בקריאה ראשונה זה בוודאי היה מיותר. כאן השאלה קצת יותר מורכבת.
ארבל אסטרחן
בשנייה שלישית החלופה היא שזה יהיה נוסח והסתייגות או שתי הוראות בנוסח.
היו"ר יריב לוין
אני בעד שזה יהיה נוסח והסתייגות.
ארבל אסטרחן
אגב, בקריאה ראשונה הורדנו את זה.
היו"ר יריב לוין
בקריאה ראשונה לא צריך את זה.
ארבל אסטרחן
זה אפילו לא יירשם בשום מקום. פה זה יירשם כהסתייגות. אם מורידים את זה, אז תהיה הסתייגות.


בקריאה ראשונה הכנסתי את זה כהבהרה שאם משהו נפל או היו קולות שקולים – יו"ר הוועדה רצה שאני אבהיר את זה בגלל הנוהג שהיה קודם. גם כאן אני אבהיר. בסעיף ג': "החליטה הוועדה לדחות את ההצעה או שהיו הקולות שקולים תהיה הסתייגות".
היו"ר יריב לוין
זה הכי טוב .
ארבל אסטרחן
זה היה סעיף לגבי הגשת ההסתייגויות בוועדה.
ירדנה מלר-הורוביץ
אז בכלל יורד פרק גרסאות מהתקנון.
היו"ר יריב לוין
נכון, זה סתם.
ארבל אסטרחן
אני רוצה לוודא שאמרנו עד מתי אפשר להגיש הסתייגות.
אמרנו
"כל עוד לא סיימה הוועדה את דיוניה או עד מועד מוקדם יותר".
היו"ר יריב לוין
יש לכם הערה לגבי הסתייגויות דיבור?
ארבל אסטרחן
יש את זה בסעיף 18. האם גם ב-17 צריך להגיד, כמו שאמרנו ב-16, שסיום הדיון זה לאחר אישור הצעת החוק לקריאה שלישית ולאחר שלא ניתן עוד לבקש רביזיה". אולי גם את זה צריך להגיד לעניין הסתייגויות?
היו"ר יריב לוין
כן.
אייל זנדברג
למה לא לדרוש את הגשת ההסתייגות מיידית? הרי לכאורה הנושא כבר נדון זה רק עניין - - -
ארבל אסטרחן
הוא נימק משהו. אחר-כך היתה ישיבת הצבעות שהוא לא היה בה. עד שהוועדה לא סיימה את הדיונים או מועד מוקדם יותר שהיו"ר הודיע עליו - - -
אייל זנדברג
הנושאים נדונו והוצבעו. הוא לא צריך לחשוב.
רונית חייקין
הוא עושה את זה תוך כדי הישיבה.
ארבל אסטרחן
הוא רוצה לראות מה יהיה עם הסעיפים האחרים.
אייל זנדברג
כדי להחליט אם להסתייג או לא?
ארבל אסטרחן
כן.
אייל זנדברג
כבר היו רוצים להניח את זה באופן מיידי.
ארבל אסטרחן
אם הוועדה הצביעה, אפשר להניח. כתוב: "עד שהוועדה סיימה את דיוניה".
רונית חייקין
אם סיימו אז אתה כבר לא מניח הסתייגויות.
אייל זנדברג
חבר הכנסת חייב להציע לוועדה: דונו בבקשה בהצעתי. ההצעה נדחית ואז הוא מגיש את זה כהסתייגות.
ירדנה מלר-הורוביץ
ממילא כשדנים ב סעיפי החוק והוא רואה מה מתקבל, ואז הוא אומר: לזה אני רוצה הסתייגות. זאת הדינאמיקה שנוהגת.
אייל זנדברג
יהיו סיטואציות שחברי כנסת באים אחרי שהוועדה סיימה את ענייניה.
רונית חייקין
השבוע ניסיתי לעשות את זה עם דוד רותם ולא הצלחתי.
ארבל אסטרחן
"החליטה הוועדה לדחות, רשאי המציע לבקש כי היא תצורף כ הסתייגות".
אייל זנדברג
תוך כמה זמן הוא צריך מבחינת ניירת להגיש לך כדי שתוכלי לצרף את זה? אין לו מגבלה. עד הרגע שאת מניחה אבל את לא מניחה כי את יודעת שיש הסתייגות. זה לא יוצר לך בעיות?
ארבל אסטרחן
לא. אבל הוא צריך להגיד בוועדה שהוא רוצה הסתייגות עד שהיא מסיימת.


אני חייבת לומר שבגלל לחץ במחלקה המשפטית לא הספקנו להפיץ.
היו"ר יריב לוין
השמים לא יפלו. תמיד אפשר לעשות תיקון.
ארבל אסטרחן
"סעיף 18, נוסח לקריאה השנייה והשלישית.


סיימה הוועדה להכין את הצעת החוק, תאשר את הבאתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית בנוסח שקבעה ותגישה ליו"ר הכנסת. לנוסח יצורפו דף נלווה ובו פרטי הצעת החוק וככל שישנן הסתייגויות" – פה יש איזה רעיון.
מיכל ברמן
למה בקשות?
ארבל אסטרחן
"וכן בקשות של חברי הכנסת לקבל את רשות הדיבור בעת הקריאה השנייה".
השאלה היא כזאת
האם יש מצב שבמקום שחבר כנסת יבוא בוועדה ויגיד: תנו לי שתי הסתייגויות דיבור ואז צריך להתחיל לחשוב איך כותבים את זה ושחס וחלילה זאת לא הסתייגות שאם היא תתקבל, תקלקל משהו בחוק שהוא בכלל לא התכוון אליו. האם הוא יכול להגיד: תנו לי שני זמני דיבור, בלי לקרוא לזה הסתייגות. אני רוצה בקריאה השנייה לדבר.


היום חייבים לכתוב את זה. זה משהו שצריך לחשוב עליו.
תמי כנפו
איפה את כותבת את זה.
ארבל אסטרחן
הוא יגיש הסתייגויות וכן "בקשות של חברי כנסת לקבל את רשות הדיבור".
רונית חייקין
זאת אומרת, אני אומרת שאני רוצה בשם סיעת מרצ 3 ח"כים ושתי הסתייגויות.
ארבל אסטרחן
כל בקשה זה 5 דקות. תכף נראה אם אנחנו מגבילים את הבקשות. את לא יכולה לבקש 100 פעמים 5 דקות.
רונית חייקין
לא, אני אומרת שאני רוצה לכל ח"כ שתי בקשות. זה מגל על הלשכה המשפטית?
ירדנה מלר-הורוביץ
ברור. זה גם מקל עלינו בהצבעות.
היו"ר יריב לוין
זה גם יחסוך את הביזיון הזה. חברי כנסת מגישים סתם כל מיני דברים מגוחכים.
ארבל אסטרחן
נצטרך לקרוא את זה גם עם סעיף 19 שאומר כמה זמן נותנים.
היו"ר יריב לוין
צריך לקחת עוד דבר בחשבון. הרבה פעמים אתה לא מסתייג. אתה דווקא מאוד בעד החוק אבל אתה רוצה לומר כמה מילים.
ירדנה מלר-הורוביץ
אתמול, למשל, היה חוק מיסוי מקרקעין. לאורלב נרשמו הסתייגויות כי היה יוזם החוק. הוא ידע שיו"ר הוועדה יציג את זה. הוא הגיש הסתייגויות ואחר-כך הוא הוריד אותן.
תמי כנפו
דווקא היו לו הסתייגויות מהותיות.
ירדנה מלר-הורוביץ
כן, הוא אמר: בעיקר אני רוצה לדבר ואני אברך.
ארבל אסטרחן
בעיקרון, אפשר היה לומר שגם בקריאה שנייה ושלישית יש דיון אישי.
תמי כנפו
פה, אבל בגלל שהקואליציה ידעה שהיא תצביע נגדו.
היו"ר יריב לוין
זה בדיוק המשך למה שעשינו עם ההצעה האחרת. לתת לאנשים את האפשרות לדבר מבלי שאני כובל אותו להמציא איזו הסתייגות שהיא סתם טיפשית ובלי שאני שם אותו בכלל במעמד של אחד שמסתייג מהחוק.
ירדנה מלר-הורוביץ
ארבל, כמה ניתן לו?
היו"ר יריב לוין
לפי דעתי , אני אתן לו בלתי מוגבל. גם היום בהסתייגויות דיבור את יכולה לכתוב כמה שאת רוצה. אם את רוצה 10 הסתייגויות דיבור, מישהו יכול למנוע ממך?
רונית חייקין
צריך להתייחס ספציפית?
אייל זנדברג
לא מתייחסים ספציפית, הם אומרים ליועץ המשפטי להכין 7 הסתייגויות דיבור.
רונית חייקין
בדרך-כלל אנחנו אומרים 2 לכל אחד.
היו"ר יריב לוין
אם אתם רוצים אפשר להגביל את זה. אפשר לעשות הגבלה אבל אפשר יהיה לעקוף אותה. אתה תבקש פעמים רשות דיבור ותגיש 8 הסתייגויות סתם.
רונית חייקין
זה או או.
אייל זנדברג
אתה לא יכול להגביל הסתייגויות.
היו"ר יריב לוין
אתה רוצה לדבר 8 פעמים, תגיש סתם 8 הסתייגויות. אפשר להגביל את הדבר הזה.
ארבל אסטרחן
זה בסעיף 21.


אם סעיף 21 יהיה בישיבה הבאה, אפשר לחשוב על הרעיון הזה.
רונית חייקין
איך זה יבוא לידי ביטוי בתקציב?
ארבל אסטרחן
התקציב יהיה סעיף נפרד.
מיכל ברמן
אם אני רוצה 1,000 זמני דיבור, אני לא צריכה לדבר על הסתייגויות, אני עושה פיליבסטר.
ירדנה מלר-הורוביץ
או בחוק שהוא בעייתי מבחינת קואליציה אופוזיציה. גם קואליציה נרשמת לדיבור ואז בכלל - - -
היו"ר יריב לוין
אבל אם את באה היום לארבל ואומרת לה בשם 28 חברי סיעת קדימה שאת רוצה 3 הסתייגויות דיבור לכל אחד מה-28. יש לך בעיה לעשות את זה?
מיכל ברמן
לא, אבל מעולם לא עשיתי את זה.
היו"ר יריב לוין
נכון, כי זה לא הגיוני.
רונית חייקין
כשהיא צריכה להגיש ספציפית, היא לא תעשה את זה כך. פה אתם כאילו מקלים. לי אין בעיה עם זה.
היו"ר יריב לוין
אם אנחנו נותנים שתי אפשרויות כאלה? בסעיף 4 במקום "ויאפשר" נכתוב יהיה "ויעשה" ובסעיף 30 – אני מזכיר לכם עוד פעם שכאשר אתה מגיש הסתייגויות דיבור זה בגלל שאתה תומך בחוק לא כי אתה מתנגד לו. הרי אם אתה מתנגד לו, אתה תגיש הסתייגויות מהותיות.
רונית חייקין
לא נכון. יריב, אני אתן לך דוגמה. לי אין חבר בוועדת החוקה וקשה לי לשלוח את האנשים שלי לוועדת חוקה. אני יודעת שזה נושא שחשוב לי לדבר בו ואני מצביעה נגד. אז אני אומרת: תעשו לי טובה, רק לדיבור כדי שתהיה עמדה. אנחנו מצביעים נגד, אנחנו לא תומכים.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, את זה אנחנו רוצים לסדר. אם מישהו החליט שהוא רוצה לעשות פיליבסטר, הוא יגיש סט של הסתייגויות, טיפשות ככל שיהיו, ובזה גמר את העניין.


כל פיליבסטר שאתם רוצים לעשות, תגישו 10 הסתייגויות שטותיות, כפול 28 ונגמר הסיפור, יש לכם 280 הסתייגויות.
תמר ברמן
לצורך העניין, בשביל פיליבסטר, אפשר להגיש 2-3 הסתייגויות ענייניות ולדרוש שמלכתחילה אני רוצה לדבר שבוע שבועיים.
רונית חייקין
כמה להגביל?
ארבל אסטרחן
לא יודעת, יהיה צריך לחשוב כמה להגביל את זה.
רונית חייקין
היום את לא מוגבלת לדיבור.
מיכל ברמן
אבל יש לך 5 דקות להסתייגות ואז את עושה משא ומתן.
ארבל אסטרחן
המסלול של ההסתייגויות נשאר.
רונית חייקין
כמה הסתייגויות לדיבור את מגישה?
ארבל אסטרחן
המסלול של הסתייגויות נשאר, הוא לא בא להחליף אותו.
היו"ר יריב לוין
את תמיד יכולה להגיש הסתייגות דיבור.
מיכל ברמן
לדעתי זה נכון להגביל הסתייגויות.
רונית חייקין
תגישי גם לדיבור וגם תבקש זמן דיבור?
ארבל אסטרחן
את לא תצטרכי גם וגם. אם היא רוצה 1,000, אז שתגיש גם וגם.
מיכל ברמן
יש ח"כים שמשתמשים בזה מתי שמדובר בהצעות שלהם כי הם לא יכולים לעלות לדבר בקריאה שנייה ושלישית מבלי להגיש הסתייגויות דיבור ובגלל זה הם מבקשים את זה או בשביל לתמוך בחוק, להודות וכדומה.
ארבל אסטרחן
אגב, יש כאן הערה, שמציע הצעת חוק יוכל לדבר.
מיכל ברמן
זה מעולה אבל העניין הוא שאני חושבת שצריך להגביל את זה.
ארבל אסטרחן
זה בסעיף 21 ונחשוב איך להגביל את זה. הרעיון הוא: בנוסף להסתייגויות לאפשר את מה שאומרים לנו: תרשמי הסתייגות דיבור.
היו"ר יריב לוין
גם אם יהיו רק 2 כאלה פר חבר כנסת.
ירדנה מלר-הורוביץ
אז הם פשוט מדברים אבל לא מצביעים על זה. הזמן ילך על הדיון אבל לא באמצע ההצבעה.
היו"ר יריב לוין
אתה מסיר או לא מסיר, כל התהליך המיותר הזה. זה ביזיון. אנשים רואים אותו מהצד ולא מבינים מה קורה פה. בן אדם מסתייג, עכשיו הוא עולה לתמוך, עכשיו הוא מסיר. זה נראה כמו קרקס.
ירדנה מלר-הורוביץ
אנחנו עוקבים אחרי זה ואם לא שאלו מישהו, יכולים לחזור על ההצבעה.
ארבל אסטרחן
לכאורה אפשר היה להגיד שגם בקריאה שנייה ושלישית יהיה דיון אישי וכל אחד יכול לדבר.
היו"ר יריב לוין
אנשים טרם מכרו את בתיהם.
רונית חייקין
גם כך הם מגישים הסתייגויות ולא מגיעים.
ארבל אסטרחן
אז בקשות של חברי כנסת לקבל את רשות הדיבור. גם כאן אולי צריך להבהיר. האם הם צריכים להגיש את זה בכתב? האם הם צריכים לחתום על הבקשות האלה?
היו"ר יריב לוין
מה עושים היום?
ארבל אסטרחן
כשזאת הסתייגות אנחנו דורשים בכתב ובחתימת חבר הכנסת.
היו"ר יריב לוין
אז נעשה אותו דבר.
ארבל אסטרחן
זה מה שחדש בסעיף 18א.


סעיף ב' בא להבהיר משהו בהמשך למה שעשינו בקריאה ראשונה על סדר השמות. אם אתם זוכרים, בקריאה ראשונה עשינו משהו חדש, שאם זה היה מיזוג אז קודם יהיו היוזמים של כולם ואחר-כך המצטרפים של כולם.


אמרנו את זה בסעיף 10, שאם היתה הצעת חוק מיזוג של כמה הצעות, יופיעו השמות לפי סדר היוזמים של כל הצעה ובנפרד המצטרפים לכל הצעה, הכול לפי סדר הדיון המוקדם. אם זה היה באותו יום אז לפי ה-"פ".


פה מוצע שאם זאת הצעת חוק פרטית, או שבין יוזמיה ח"כים, יופיעו שמותיהם של יוזמי הצעת החוק וכן המצטרפים בדף הנלווה. זאת אומרת, בפתק יהיו השמות, אם זאת הצעה פרטית או ממשלתית שמוזגה עם פרטית, לפי סדר הופעתן לגבי הצעת החוק כפי שפורסמה ברשומות לקריאה ראשונה בכחול, למעט מי מהם שחזר בו או שאינו רשאי עוד להגיש הצעת חוק פרטית – מוחקים. מי שחזר בו, מי שמונה לשר או לסגן שר.


אז, אם זה מיזוג של שתיים שעברו קריאה ראשונה, לפי סדר הופעתן ולפי סדר מועדי הקריאה הראשונה. זאת אומרת, מה שעבר קודם ראשונה ולפי הסדר שהופיעו.


אם זה מיזוג של משהו שעבר טרומית ומשהו שעבר ראשונה, שמות יוזמי הצעת החוק שאושרה בקריאה הראשונה תחילה.
היו"ר יריב לוין
בסדר.


רבותיי, תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 14:45

קוד המקור של הנתונים