ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
33
ועדת הכספים

8.3.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' באדר ב' התשע"א (8 במרץ 2011), שעה 12:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אורי אריאל

יצחק וקנין

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
עמיחי דרורי, ממונה תקציבים, משרד התשתיות הלאומיות

קונסטנטין בלוז, סגן מנהל רשות הגז הטבעי

קרן שפר, תקציבאית משרד התיירות

נח הקר, רכז מים וחקלאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד, רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

חן לב, רפרנט מאקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

אשרה רודב, רפרנטית מינהליים, אגף התקציבים, משרד האוצר

רבקה לאופר, רפרנטית רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון, רפרנטית משק מים, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכה פרלמן, רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי רמר, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, הצעה לסדר. אישרנו את הפניות שקיבלנו אבל יש עדיין עודפים של משרדי הממשלה.
היו"ר משה גפני
הכול נמצא בסדר היום.
אמנון כהן
כולל משרד ראש הממשלה?
היו"ר משה גפני
הכול נמצא בסדר היום. אם פיצלו את זה – טוב, אם לא פיצלו את זה – לא טוב וזה לא יובא.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אני מודה לאדוני על ששם את כל הנושאים.
היו"ר משה גפני
בישיבות האחרונות ביקשתי שיפצלו. אם פיצלו – טוב, אם לא פיצלו – זה לא יהיה בסדר היום.
אמנון כהן
אני לא יודע אם פיצלו או לא. יכול להיות שפיצלו. יחד עם זאת, גם אם פיצלו, אני מבקש שנדון בכל הפניות והעודפים היום.
היו"ר משה גפני
זאת פררוגטיבה של היושב ראש.
אמנון כהן
נכון אבל אני יכול לבקש.
היו"ר משה גפני
ביקשת.
אמנון כהן
אנחנו מבקשים מאדוני היושב ראש.
היו"ר משה גפני
מי זה מבקשים? בשם מי אתה מבקש?
אמנון כהן
בשמי ובשם רוב חבריי בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
רוב, זה נראה. אני לא יודע מה זה רוב.
אמנון כהן
אנחנו מבקשים להעביר את העודפים על מנת שהמשרדים ייערכו.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתה לא תגיש יותר רביזיות על בקשות של הממשלה? מה קרה לך הבוקר?
אמנון כהן
אני מדבר על נקודה עניינית. יש כאן העברה של עודפים.
היו"ר משה גפני
נדון על כל ההעברות.
אמנון כהן
אם הכול בא לשולחן.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מה בא. אני מחליט.
אמנון כהן
אני שואל.
היו"ר משה גפני
זאת פררוגטיבה של היושב ראש, כמו של השר לשירותי דת יש את הפררוגטיבה שלו לא לכבד הסכמים, לא לכבד מילה, לא לעשות מה שצריך לעשות. כל אחד ממלא את תפקידו. מותר לו גם לצאת ברעיונות נגדי.
אמנון כהן
אני לא יודע על מה תה מדבר.
היו"ר משה גפני
אני כן יודע.
אמנון כהן
אני מבקש שאנחנו נדון על כל ההעברות והעודפים לגופו של עניין למרות שיש לאדוני פררוגטיבה.


אנחנו יכולים לעבור לסדר היום ולדון על ההעברות. ואמרת, לגופו של עניין נדון. אני מבקש מאדוני, אני יודע על חילוקי הדעות מול משרדי הממשלה והאפשרות היחידה שיש לחברי ועדת הכספים להשפיע היא לעכב ולהגיע להבנות ואני אתך אדוני. אני לא אגיד שאני נגדך אבל יחד עם זאת כרגע יש כאן רגישות אחרת לגמרי של פגיעה בתהליך השוטף ולכן, אם אפשר לפנים משורת הדין.
היו"ר משה גפני
אתה אתי, זאת אומרת שתלך אתי לבית קפה? מה זה אתה אתי? מה תעשה עם זה שאתה אתי? יש לך אפשרות לעשות משהו?
אמנון כהן
כן. יש לנו אפשרויות לעשות.
היו"ר משה גפני
שום אפשרות אין לכם. אתם נמר של נייר.
אמנון כהן
היום לא נגמר ויש גם מחר.
היו"ר משה גפני
אני תליתי תקוות במה שאתה אומר.
אמנון כהן
אלה רק עודפים וזה יעבור לביצוע.
היו"ר משה גפני
הכול נכון. אתם נמר של נייר.
אמנון כהן
כבודו בפררוגטיבה שלו יפעיל שיקול דעת לכל דבר ועניין. תודה אדוני.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 20 – משרד התחבורה
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה ולכמה נושאים ספציפיים. הנושא הראשון כולל תקצוב תוספת לתכנון וניהול מכרזי התחבורה הציבורית. בעצם כל תקציבי התכנון שם גדלים בעקבות הוצאת מכרזים נוספים השנה לתחבורה ציבורית.
אמנון כהן
אמרו שרוצים להפריט חלק.
מיכה פרלמן
לא, אלה שכבר הופרטו בעצם. יש מכרזים שנגמרים השנה וצריכים למכרז אותם מחדש. יש הסכם עם אגד שבדיוק נחתם ועכשיו יוצאים עוד מכרזים שגם אותם צריך להוציא ולכן צריך להגדיל את התקציבים.,
היו"ר משה גפני
עבור מי זה מיועד?
מיכה פרלמן
מכרז. מי שיזכה, יזכה.


יש שם עוד שני נושאים. האחד, פרויקטים משלימים ברכבת הקלה ירושלים שאנחנו צריכים להוסיף בהתאם לסיכום בין העירייה והממשלה כדי להשלים את הפרויקט. במטרופולין תל אביב יש ביצוע והשלמות של עבודות בדרום אילון, שם רכבת ראשון עוברת וצריך לסיים אותה. קידום של רשות תחבורה ציבוריות מטרופוליניות וסקר הרגלי נסיעה ארצי שלא בוצע מאז שנות ה-90.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 20 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 21 –
אודי רמר
הפנייה נועדה לתקצב הרשאה של 13 מיליון שקלים עבור תכנון תשתיות גז נדרשות ברשות הגז הטבעי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 21 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 22 – משרד התיירות
קרן שפר
הפנייה נועדה להעביר 370 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לסעיף הפיתוח של משרד התיירות. 250 מיליון שקלים הם לעידוד אחסון המלונאים במדינת ישראל, בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, ועוד סכום של 120 מיליון שקלים לפיתוח תשתיות תיירותיות. הכול במסגרת סיכום תקציב 2011-2012.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת סיכום תקציב?
קרן שפר
סיכום תקציב שנחתם בין אגף התקציבים למשרד התיירות.
היו"ר משה גפני
זה לא מופיע בתקציב ואתם מוסיפים את זה עכשיו.
קרן שפר
כן.
חייים אורון
מאיפה?
אורי אריאל
מהרזרבה. כמה רזרבה יש לכם?
קרן שפר
אני באמת לא יודעת. אני ממשרד התיירות. אני לא יודעת מה המקור התקציבי.
חייים אורון
זה מהרזרבה. כתוב.
אורי אריאל
רזרבה כללית, סעיף 47. זאת רזרבה אין סופית.
חייים אורון
למה זה לא סוכם כאשר הגישו את התקציב? למה צריך לחכות לעכשיו?
אמנון כהן
הם לא רצו להצביע על התקציב כי היה להם חוסר בתקציב ואז ישבו למשא ומתן.
קרן שפר
בדרך כלל את התוספות החד פעמיות לא מכניסים לבסיס התקציב אלא הן ניתנות במהלך השנה.
חייים אורון
מה זה חד פעמי?
קרן שפר
שזה לא נכנס לבסיס התקציב.
חייים אורון
חוק עידוד השקעות הון הוא לא חד פעמי.
קרן שפר
לא, אבל המסגרת הזאת היא חד פעמית לשנת 2011. זאת לא מסגרת שתינתן עכשיו בכל שנה. זה היה במסגרת סיכום תקציב ולכן זה לא נכנס לבסיס אלא מקבל תוספת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 22 – אושרה פה אחד

פניות מספר 23 ו-24 – משרד התיירות
קרן שפר
הפנייה נועדה להעביר 62 מיליון שקלים למשרד התיירות. סכום של 48 מיליון שקלים מתוך הסכום הזה בעצם נועד למימון הרשאה להתחייב שניתנה בשנת 2010 ויש כאן נושאים שונים כמו הילולת הרשב"י ועוד תוספות למיניהן שמתקבלות גם כן במסגרת סיכום תקציב 2011-2012.
היו"ר משה גפני
כמה כסף להילולת הרשב"י?
קרן שפר
5.6 מיליון שקלים.
אורי אריאל
זה לא מה שכתוב כאן.
קרן שפר
המרכז לפיתוח המקומות הקדושים, זה הילולת הרשב"י.
אמנון כהן
כן. בהמשך כתוב.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אנחנו מדברים על פנייה של 62,500 מיליון.
אורי אריאל
50 מיליון שקלים לשיווק תיירות. כמה יש בבסיס?
היו"ר משה גפני
שנייה. שאלתי. אני באמצע שאלה. אנחנו מדברים על העברה של 62.5 מיליון שקלים.
קרן שפר
נכון.
היו"ר משה גפני
את מצביעה על 6.5 מיליון שזה הילולת הרשב"י.
קרן שפר
יש כאן כמה נושאים ואחד מהם הוא הילולת הרשב"י. נושא נוסף הוא תגבור תקציב כוח האדם במסגרת סיכום עם משרד האוצר. יש כאן עוד תוספת של כ-48 מיליון שקלים על מנת לממן הרשאה להתחייב שניתנה בשנת 2010 ועכשיו צריך לממן אותה.
אמנון כהן
שיווק.
קרן שפר
שיווק. בשנה שעברה חלק מתקציב השיווק ניתן בהרשאה להתחייב ופשוט עכשיו זה מימון התקציב, מימון ההרשאה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 23 ו-24 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 25 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 25 מיליון שקלים לתחום התכנון ו-42 מיליון שקלים לשיפוץ בתי דיור ציבורי, אחזקה שיטתית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 25 – אושרה פה אחד

פניות מספר 26 ו-27 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 27 מיליון שקלים, מתוכם 25 מיליון שקלים לתוכניות הבראה במועצות דתיות.
היו"ר משה גפני
איזה מועצות דתיות?
צחי דוד
ירושלים, רחובות ובנימינה-גבעת עדה. בנוסף יש כאן שני מיליון שקלים לתוכנית הפרישה של המשרד כפי שסוכם עם משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
מה זה תוכנית הפרישה?
צחי דוד
פרשו חמישה עובדים וזאת עלות הפרישה שלהם.
היו"ר משה גפני
מאיזה משרד פרשו חמישה עובדים?
צחי דוד
המשרד לשירותי הדת.
היו"ר משה גפני
מי ממלא את מקומם?
צחי דוד
יגויסו עובדים חדשים. המשרד חזר להיות משרד בשנתיים האחרונות וקיבל גם תוספת של עוד כארבעה עובדים, מעבר לחמישה שעזבו.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מה זה הפורשים?
צחי דוד
פורשים, זה כוח אדם שהוא בגיל קרוב לפרישה. רמת תפקוד יחסית נמוכה ואפשרו להם את הפרישה.
היו"ר משה גפני
רגע. כל המשרד הוא ברמת תפקוד ירודה. אני שואל שאלה אחרת. במשרדים אחרים, כשמגיעים עובדים אחרים בגיל פרישה או לפני פרישה והם פורשים, מגיעה לכאן העברה תקציבית? משרד התשתיות, 13 עובדים הגיעו לגיל פרישה.
צחי דוד
אלה לא עובדים שהגיעו לגיל פרישה. זאת תוכנית פרישה מוקדמת, במסגרת התוכניות הכלליות של שירות המדינה לפרישה מוקדמת.
היו"ר משה גפני
אז מגיעות בקשות לפרישה מוקדמת גם ממשרדים אחרים?
צחי דוד
יכול להיות שיש משרדים שיש להם את הכספים האלה בבסיס התקציב עבור זה אבל משרד הדתות היה צריך תוספת.
היו"ר משה גפני
אין להם בבסיס התקציב כספים לפרישה של עובדים?
צחי דוד
לא. אין להם.
היו"ר משה גפני
למה?
צחי דוד
לא היו פורשים עד היום.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לפרט לי את תוכניות ההבראה במועצות הדתיות שמנית? מה זה תוכניות ההבראה?
צחי דוד
תוכניות ההבראה, אני אומר קודם כל בכלל. תוכניות ההבראה באופן כללי במועצות הדתיות מבוססות על סגירת הגיבנת של החוב של המועצה הדתית, חמישים אחוזים באמצעות מענק – וזה מה שאתה רואה כאן – וחמישים אחוזים באמצעות הלוואה. חמישים אחוזים הלוואה ניתנה בשנה שעברה כבר לרוב המועצות הדתיות, כפי שאתה רואה כאן בפנייה, ולעוד מועצות. סך כל ההלוואות מעל חמישים מיליון שקלים. למועצות ממונה חשב מלווה מרגע קבלת המענק לתקופה של שש שנים.
היו"ר משה גפני
זה ירושלים, רחובות, גני תקווה, ירוחם ובנימינה-גבעת עדה?
צחי דוד
מה שאני מתאר עכשיו נכון באופן כללי. ממונה להן חשב מלווה לתקופה של שש שנים בהן חשב מלווה חותם על כל ההוצאות שלהן, נקבעת להן מסגרת תקציב קשיחה לתקופה של לכל הפחות שלוש שנים קדימה, מאושרת על ידי משרד הפנים, משרד האוצר ומשרד הדתות. בעצם מכניסים אותם לסדר מסוים והן חייבות להתייעל, אם זה אומר פרישת עובדים, אם זה אומר קיצוץ בהוצאות, אם זה אומר הגדלת הכנסות. נתפרת חליפה לכל מועצה דתית ומועצה דתית.
אמנון כהן
יפה. סוף כל סוף יש סדר.
צחי דוד
אני לא אדבר על בנימינה-גבעת עדה כי אלה סכומים מאוד קטנים וכנ"ל לגבי ירוחם. ירושלים ורחובות, אלה הסכומים העיקריים. בירושלים המענק כאן הוא 16 מיליון שקלים, יש לה גירעון של 32 מיליון שקלים, ורחובות כשמונה מיליון שקלים מענק.
היו"ר משה גפני
ירושלים המענק הוא 16 מיליון.
צחי דוד
מענק. זאת אומרת, 32 מיליון שקלים גירעון, חמישים אחוזים מומן באמצעות הלוואה. רחובות, 16 מיליון גירעון, כך ששמונה מיליון באמצעות הלוואה.
היו"ר משה גפני
אנחנו ב-24 מיליון שקלים.
צחי דוד
המיליון הנוסף הוא כל האחרים. זה כסף קטן. יחסית גירעונות קטנים.
היו"ר משה גפני
זאת תוכנית ההבראה לגני תקווה? מאה אלף שקלים?
צחי דוד
תוכנית ההבראה באה גם לכסות על גירעונות עבר וגם מסתכלים קדימה ורואים שעוד שנה, עוד שנתיים, המועצה תתחיל להיקלע לגירעונות יותר גדולים, כבר עושים לה תוכנית הבראה ומכסים גיבנת קטנה שנוצרה והיא מתייעלת באופן כזה שהיא לא תיכנס לגירעונות בשנים הקרובות.
היו"ר משה גפני
מי עושה את תוכנית ההבראה? המשרד לשירותי דת?
צחי דוד
המשרד לשירותי דת, משרד הפנים ומשרד האוצר. כל תוכנית הבראה מאושרת על ידי שלושת המשרדים האלה.
היו"ר משה גפני
ומשרד האוצר אישר את זה.
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
לכל המועצות הדתיות האלה יהיה חשב מלווה.
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
גם לירושלים, גם לרחובות.
צחי דוד
כל מועצה דתית שמאושרת לה תוכנית הבראה, התנאי הבסיסי הוא מינוי חשב מלווה. אין גיוס כוח אדם בלי אישור חשב מלווה, אין שיק שיוצא מהמועצה הדתית בלי חשב מלווה, כמו שאתה מכיר מהרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
ברגע שהכסף הזה עובר אליהם, יהיה אפשר לשלם משכורות? אני מבין שלא משלמים עכשיו.
צחי דוד
נכון.
היו"ר משה גפני
ברחובות אמרו לי ששלושה חודשים לא משלמים משכורת.
צחי דוד
רחובות ממש בבעיה תזרימית קשה.
היו"ר משה גפני
למה לא שילמו משכורת במשך שלושה חודשים?
צחי דוד
אני לא רוצה לדבר על דברים שאני לא בדיוק יודע. אני יודע שברחובות הבעיה התזרימית הייתה יותר קשה.
היו"ר משה גפני
אבל למה לא שילמו משכורת במשך שלושה חודשים? הפנייה הזאת הגיעה לוועדה רק עכשיו, בימים האחרונים. למה לא שילמו משכורות? אני קראתי בעיתון שבגללי לא משלמים משכורת ברחובות. אני רוצה לדעת האם זה נכון. הפנייה הזאת הגיעה בימים האחרונים, בשבוע האחרון.
צחי דוד
שבועיים.
היו"ר משה גפני
מתי הפנייה הגיעה?
אורי אריאל
יש חותמת.
היו"ר משה גפני
ה-1 במרץ 2011.
אורי אריאל
שבוע ימים.
היו"ר משה גפני
שבוע ימים. למה שלושה חודשים לא משלמים משכורת לעובדי המועצה הדתית ברחובות?
צחי דוד
אני לא רוצה לומר משהו שאני לא יודע. אני אומר באופן כללי שלרחובות הייתה תוכנית הבראה לא פשוטה. היא הייתה אמורה להיסגר לפני מספר חודשים ואז החשב שהכין אותה גילה חובות נוספים לעירייה שלא היו ידועים בגין חובות מים שלא נלקחו בחשבון וכל התוכנית נפתחה מחדש. זה עיכב את התוכנית במספר חודשים.
אמנון כהן
זאת אומרת, לא אדוני עיכב את התשלומים של המועצה הדתית רחובות אלא בגלל שלא הוסדר נושא תוכנית ההתייעלות ותוכנית ההבראה. לכן אם נאמר באיזשהו מקום, זה לא נכון.
אורי אריאל
ירח, שמעת את זה? זה ציטוט ישיר.
יצחק וקנין
האמת שלי יש משהו אחר לומר. אף פעם לא ראיתי שאדוני יושב ראש הוועדה כזה רציני.
היו"ר משה גפני
אני באמת רציני.
יצחק וקנין
עוד שנייה אני נופל מהכיסא.
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך ליפול מהכיסא. עוד יגיעו הימים שתיפול מהכיסא. מבחינתי החשבון לא נסגר.
יצחק וקנין
יש לך חשבון אתנו אדוני?
היו"ר משה גפני
לא.
אמנון כהן
איזה חשבון? אין לו חשבון.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שלא שילמו משכורות ברחובות שלושה חודשים ואתה לא יודע למה.
אורי אריאל
הוא אמר.
צחי דוד
אני לא מכיר את הסיפור.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא עיכוב בוועדת הכספים.
צחי דוד
שוב אני אומר. לא.
היו"ר משה גפני
אל תגיד לי לא כלאחר יד. אני מבקש תשובה לשאלה.
אורי אריאל
צחי, אתה מתבקש להשיב על זה בשלוש דקות, בהרחבה, ולומר שזה לא באחריות הוועדה. אתה יכול להגיד את זה?
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה שהוא יגיד מה שאתה אומר לו להגיד.
אורי אריאל
אני לא אמרתי לו מה להגיד.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לדעת את העובדות.
אמנון כהן
צחי, זה בכיוון אחר לגמרי ממה שאתה חושב.
היו"ר משה גפני
צחי, אני שואל שאלה. אני זוכר שאני הלכתי לראש הממשלה שרון בשעתו, כאשר לא היו בערב פסח, בחודש אדר, משכורות במועצות הדתיות וזה הפריע לי ואני הלכתי אליו. אז אילן כהן היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אמרתי שלא יכול להיות שעובדים מגיעים ערב פסח ואין להם משכורת. אני ראיתי בעיתונים שבגללי אין משכורת לעובדי המועצה הדתית ברחובות. אני יושב ראש ועדת הכספים, אני קובע את סדר היום. הפנייה הזאת הגיעה ב-1 במרץ.
אמנון כהן
מתי זה היה כתוב בעיתון?
היו"ר משה גפני
ביום חמישי. ה-2 במרץ או ה-3 במרץ.
אמנון כהן
איך לא הספקת ביומיים לגמור את הנושא הזה?
היו"ר משה גפני
איך הייתי מחזיר את המשכורת של העובדים שלושה חודשים אחורנית? אני שואל האם זה בגלל ועדת הכספים?
צחי דוד
לא.
אמנון כהן
קיבלת תשובה אדוני.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 26 ו-27 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 28 -
צחי דוד
הפנייה נועדה להפנות משרת עובדים מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי למשרד הנגב והגליל.
אמנון כהן
זה לא אותו משרד ואותו שר?
צחי דוד
אותו שר. לא אותו משרד.
אמנון כהן
התקנים האלה מאוישים?
צחי דוד
לא. התקנים לא מאוישים בשיתוף פעולה אזורי. הם יאוישו בנגב והגליל.
אמנון כהן
אנחנו יכולים לדעת לאיזה תפקידים?
צחי דוד
כן. אני יכול לשלוח את זה עוד היום. יש הסכמה בין המשרדים.
אמנון כהן
אדוני ישלח לנו את המשרות אותן רוצים לאייש.
צחי דוד
בהחלט.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 28 – אושרה פה אחד

פניות מספר 30 ו-31 – משרד ראש הממשלה, הרשות לקידום מעמד האישה
אשרה רודב
סליחה, מה עם פנייה 29?
טמיר כהן
בחוברת אחרת.
רבקה לאופר
מדובר בהעברה של 6.5 מיליון שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד הרווחה. בהתאם לסיכום בין המשרדים מחצית מהסכום לטיפול בנפגעות תקיפה מינית ומחצית לטיפול בזנות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 30 ו-31 – אושרו פה אחד

אני עובר לחוברת השנייה.

פנייה מספר 29 – נשיא המדינה
אשרה רודב
פנייה זו נועדה להגדלת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של בית הנשיא בסך של מיליון וחצי שקלים בגין תרומה שהתקבלה מעמותת יד הנדיב. בנוסף גם יש שם קצת שינויים פנימיים.
אורי אריאל
מי זה יד הנדיב?
אשרה רודב
יד הנדיב, עמותה של הברון רוטשילד שהחליטה לתרום לבית הנשיא. זה עבר את כל האישורים. מותר להשתמש בזה לשיפוץ.
אורי אריאל
יש לי רק נשיא אחד והוא הנשיא שלי כמו שלך ושל כולנו. נראה לי תקלה שמדינת ישראל צריכה להיעזר בתרומות, ולא חשוב של מי – וזה יפה שיש תורמים – ואני מציע להחזיר את הבקשה הזאת ולדרוש מהאוצר. ראיתי כאן 470 מיליון מהרזרבה.
אשרה רודב
גם אנחנו מתקצבים שיפוץ.
אורי אריאל
תרשי לי לסיים את דבריי. אני מציע, בלי לפגוע בנשיא, לא לאשר.
אמנון כהן
ובלי לפגוע בתורם.
אורי אריאל
אני מציע לא לאשר את זה כרגע. לא להצביע ולבקש שזה יובא מתקציב האוצר. אני בעד שיהיה אפילו יותר מ-1.5 מיליון שקלים. בטח בסוף יהיה חסר משהו לדלת. זה לא מכובד.
אשרה רודב
זה בלי קשר למה שהאוצר עושה לשיפוץ בית הנשיא. אנחנו עכשיו עובדים במשותף עם אנשי בית הנשיא לעשות שיפוץ כולל בבית הנשיא.
אורי אריאל
עוד שיפוץ?
אשרה רודב
כן.
אורי אריאל
הנשיא פרס מתכוון להיות שם עד 2020?
אמנון כהן
למה לא?
אשרה רודב
לא רק הנשיא פרס. אחרי הנשיא פרס אני מאמינה שיגיע נשיא אחר. אנחנו מתכננים לעשות שם שיפוץ כולל בבית הנשיא. יש שם הרבה דברים שצריך לשפץ.
אורי אריאל
למה אתם לא מכניסים את המיליון וחצי האלה? מה זה הדבר הזה?
אשרה רודב
המיליון וחצי, זה בנוסף. מעבר לזה, הפנייה, אני יודעת שהיא מאוד דחופה להם.
אורי אריאל
אז תביאו בבקשה מחר כבר את הפנייה שלכם בסכום של מיליון וחצי שקלים.
אשרה רודב
את הכסף הם מקבלים בכל מקרה. אנחנו לא ביקשנו שיביאו את הכסף אלא בית הנשיא פנה ליד הנדיב.
אורי אריאל
כל אחד יכול לתרום לכל הנשיא?
אשרה רודב
כן.
אורי אריאל
זה משכן הנשיא.
היו"ר משה גפני
כמה עולה השיפוץ?
אשרה רודב
אנחנו עדיין לא יודעים לאמוד אותו כי עכשיו בבית הנשיא עובדים על תוכנית שהיו אמורים להגיש לנו אותה אבל בינתיים הם מתעכבים קצת. הם אמרו לנו שבחודשים הקרובים היא תהיה מוכנה. תקצבנו להם בבסיס התקציב תוספות שנתיות כל שנה של, אם אני לא טועה, שני מיליון שקלים בכל שנה עבור השיפוץ ואנחנו מתכננים ככל הנראה, בהתאם לסיכומים שנגיע אליהם, להוסיף סכומים נוספים לכשיידרשו. זה בלי קשר. הם פנו, הם הודיעו לנו שהם קיבלו.
היו"ר משה גפני
מה זה המיליון וחצי שקלים האלה שאנחנו נדרשים להעביר?
אשרה רודב
הם פנו אלינו.
היו"ר משה גפני
מי זה הם?
אשרה רודב
אנשי בית הנשיא. הם פנו אלינו ואמרו לנו שהם קיבלו תרומה מעמותת יד הנדיב והם רוצים להשתמש בה לעשות שיפוץ בטרקלין. זה לא קשור אלינו. אם אנחנו רק יכולים להגדיל להם את התקנה של ההוצאה המותנית בהכנסה כדי שהם יוכלו לקבל את הכסף.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, זה לא שאתם מעבירים להם מיליון וחצי שקלים אלא אתם מגדילים את ההוצאה המותנית בהכנסה וזאת תהיה תרומה מיד הנדיב.
אשרה רודב
כן.
היו"ר משה גפני
אם כן, מה הבעיה?
אורי אריאל
אני אגלה לך בשקט, שלא כולם ישמעו, שנגמר השנורר של הנשיא ואנשי בית הנשיא – אני לא יודע מי עושה את זה – ובעברית קלה קוראים לזה קומבינה. יד הנדיב עכשיו מחלקת כספים לשיפוצים. גם לראש הממשלה הם שלחו איזה מיליון וחצי שקלים לבית שלו? אני בעד, אני לא אומר שלא צריך, אבל שתבוא מחר המדינה ותביא פנייה ואפילו על יותר ממיליון וחצי, ונעביר את זה מחר לבית הנשיא. אני חושב שזה ממש טעם לפגם.
אשרה רודב
הרבה מאוד משרדי ממשלה מקבלים תרומות ממגוון רחב של גופים. זה עובר אישורים של ועדות שונות.
אורי אריאל
אני לא ראיתי כאן פעם אחת שאישרנו דבר כזה.
היו"ר משה גפני
איזה עוד מקרים יש?
אשרה רודב
אני רק יודעת שיש ועדה של תרומות, אם אני לא טועה, במשרד המשפטים שמאשרת.
אורי אריאל
שהוועדה תאשר. אני לא רוצה.
אשרה רודב
היא כבר אישרה את התרומה.
אורי אריאל
לא כאן. לא בבית ספרנו.
אשרה רודב
אני בטוחה שמשרד הביטחון מקבל תרומות.
היו"ר משה גפני
אתם תומכים בזה?
אשרה רודב
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד - 1

פנייה מספר 29 – אושרה
אורי אריאל
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 32 ו-33 –
רבקה לאופר
הגדלה של משרד הרווחה. מדובר בתקציב בעיקר עבור אנשים עם פיגור, גם לשיקום עיוורים. התקציב היה אמור לעבור למשרד הרווחה בסוף שנה שעברה והוא עובר השנה. זה עיקר עבור אנשים עם פיגור, נופשונים וטיפול בקהילה. יש שם גם עבור עזרי שיקום לעיוורים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 32 ו-33 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 37 -
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת שני מיליון שקלים למשרד לשירותי הדת לשיפוי מועצות דתיות. זה סיכום מסוף שנה, מאישור התקציב.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מורידים מפיתוח בתי עלמין?
צחי דוד
בתוכנית יש רזרבה שזה נלקח ממנה. הכסף בתקנת רזרבה שנמצאת בתוך התוכנית של בתי עלמין. לא לוקחים שקל מבתי העלמין.
אורי אריאל
הסיכום הזה שהיה היה על נושא הסולר. גם מכובדי עסק בזה. לפי הבנתי זה היה אמור להיות הוצאה קבועה. כאן זה נכנס, אם אני מבין נכון, לשוטף. זאת אומרת, זה יהיה השנה ומבחינתכם בזה נגמרה הבעיה, אבל היא לא נגמרה.
צחי דוד
הסיכום הזה הושג כאשר התקציב כבר היה סגור. כרגע זה בא על שינוייו. כשיהיה בסיס תקציב, זה יטופל. כרגע אי אפשר להכניס את זה לבסיס.
היו"ר משה גפני
אבל היה מדובר על כך שישפו את הסולר למקוואות.
צחי דוד
אלה הסכומים האלה.
אורי אריאל
זה שני מיליון שקלים, אבל אפשר להכניס את זה לתקנה?
צחי דוד
כרגע זה נכנס לתקנה.
היו"ר משה גפני
רק רגע. אתה רוצה להסביר לי בדיוק? אני רוצה לדעת. היה סיכום של הוועדה ואני דיברתי גם עם אייל אפשטיין. היה מדובר, כאשר הגיעו לכאן התקנות של השיפוי, גם של הרכבת וגם של אחרים, הגיע לכאן שיפוי לרכבת על סך של 150 מיליון שקלים, נדמה לי.
אורי אריאל
כסף גדול.
היו"ר משה גפני
היה מדובר על כך שישפו את הסולר ואמרתם שתביאו פנייה תקציבית. אני מבין שהתקציב הסתיים וזה לא יכול להיכלל בבסיס התקציב עכשיו. זאת הפנייה? ה-2 מיליון שקלים? שיפוי הסולר למקוואות במועצות הדתיות?
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
אם כן, אנחנו צריכים להמשיך את ההליך של הצו. הרי עיכבנו את הצו בגלל זה. לא חשוב, את זה אמרתי לחברי הוועדה. אני שואל אותך. אם יש לך ספק בעניין הזה, תגיד שיש לך ספק כי אחרת אנחנו נטעה.
צחי דוד
אין לי צל של ספק.
היו"ר משה גפני
האם שני מיליון השקלים האלה משפים את הסולר למקוואות?
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
שזה הסיכום שהעלה אותו בשעתו אורי אריאל ולאחר מכן אני קיימתי דיונים עם משרד האוצר. קיימתי דיונים ממושכים עם משרד האוצר על השיפוי הזה ונאמר לי פעם אחר פעם אחר פעם שהשיפוי יגיע.
צחי דוד
זה השיפוי.
היו"ר משה גפני
האם זה השיפוי?
צחי דוד
זה השיפוי.
יצחק וקנין
למה אתה לא מכניס אותו ספציפית לסולר? אתה מכניס אותו בתקנה כללית כאן.
צחי דוד
כי אנחנו לא מנסים לשגע את המשרדים. אנחנו לא פותחים תקנות מיותרות. זאת תקנה של מועצות דתיות.
אורי אריאל
לא, יש תקנה.
יצחק וקנין
יש תקנה של סולר.
אורי אריאל
יש תקנה. צחי, אתם רוצים פשוט שזה יהיה פעם אחת השנה.
צחי דוד
לא.
אורי אריאל
אולי אני מייחס לך דברים. בסדר. התוצאה של מה שאתם מגישים היא שזה יהיה שנה אחת. האם אתה תודיע לנו כאן בהתחייבות שזה יימשך וזה אמור להיות בבסיס התקציב ואתם תסדרו את זה? זה דבר אחד. אם אתה לא יכול להודיע כך, זאת בעיה.
צחי דוד
הייתה תקנה של סולר בעבר. המגמה באגף היא לא ליצור יותר מדיי תקנות שמכבידות על הניהול השוטף של המשרדים.
אורי אריאל
צחי, התקנה קיימת אבל יש בה אפס.
צחי דוד
לא, מה זאת אומרת היא קיימת? היא לא קיימת בבסיס התקציב. היא אפס. אין סיבה לפתוח תקנה.
אורי אריאל
היושב ראש, יש תקנה והיא נמצאת על אפס.
היו"ר משה גפני
שמעתי שמעכבים סולר למקוואות בפתח תקווה, במועצה הדתית פתח תקווה.
אורי אריאל
לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך. היו אצלי ביום שישי מפתח תקווה. תשאל את השר לשירותי דת.


תראה, אנחנו נאשר את זה כי אנחנו חושבים שצריך לשפות את הסולר. בסוף ההחלטה תתקבל על ידי רוב החברים. אני מבקש הודעה של משרד האוצר שתינתן עוד היום האם אתם מתכוונים לשפות את הסולר למקוואות דרך קבע, כי אחרת בסדר, זאת העברה טובה, אבל זהו.
צחי דוד
אני נתבקשתי לתקצב את זה כרגע. אני אבדוק מה סוכם.
היו"ר משה גפני
אני מבקש ממך לדבר עם הממונים עליך במשרד האוצר או עם החברים שלך. אני רוצה הודעה פורמאלית כי הסיכום היה ואני אומר לך שהיה סיכום עם אייל אפשטיין והיה סיכום כאן בוועדה שישפו את הסולר למקוואות דרך קבע, כמו שעשו עם הגופים האחרים.
אורי אריאל
אני מבקש עוד הבהרה אחת, וזאת בקשת הוועדה, שזה ייכנס לתקנה. יש תקנה שהיא נמצאת על אפס.
היו"ר משה גפני
נכון.
אורי אריאל
יש לכם המון תקנות וזאת לא בעיה של תקנות, צחי, ואל תביאו אותי לפחות לאיזו פינה בעניין הזה. יש לכם תקנה ואנחנו מבקשים להכניס את זה לתקנה. אז זה יבטיח את זה. תבדוק את זה ותן לנו תשובה.
היו"ר משה גפני
בסדר. צחי, תן לנו תשובה.
מיכה פרלמן
אדוני היושב ראש, כיוון שהייתי בדיון ההוא על הרכבת, אני זוכר שהדיון היה סביב מה שקורה בשנת 2010. שאלתם גם ספציפית בוועדה האם השיפוי שאני מבקש הוא חד פעמי והשיפוי שאנחנו מבטיחים בגין אותם מקוואות היה גם חד פעמי. זה מה שעלה בוועדה. אפשר לבדוק בפרוטוקול.
אורי אריאל
אפשר לבדוק בפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
לא שמעתי את המשפט האחרון. סליחה.
מיכה פרלמן
אני אומר שכאשר התקיים הדיון, שאלתם אותי ספציפית, כשאני מבקש את השיפוי עם המאה מיליון שקלים, האם הוא היה רק עבור 2010.
היו"ר משה גפני
זה היה מאה מיליון או 150 מיליון?
מיכה פרלמן
לדעתי זה היה מאה מיליון, אם אני לא טועה.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, אבל היה סכום גבוה.
מיכה פרלמן
כן, אבל מה שעלה כאן בדיון האם השיפוי הוא חד פעמי וכנגד זה גם השיפוי למקוואות הוא חד פעמי.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו רוצים שהשיפוי יהיה כי הצו שלכם שהובא לוועדה היה צו קבוע. הוא לא היה צו זמני.
מיכה פרלמן
אבל לא ביקשנו באותו דיון את הצו. ביקשנו רק להוסיף את התקציב שאמור להוסיף את מה שלא נכלל אז בצו.
אורי אריאל
זאת התחכמות.
מיכה פרלמן
לא. זה יצר בעיה תזרימית אמיתית. לכן היינו צריכים להוסיף כסף לרכבת.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש תשובה.
צחי דוד
אני אדבר עם אייל.
היו"ר משה גפני
אני מבקש תשובה מוסמכת, כדי שאני אוכל למסור אותה גם לחברי הוועדה. אני מבקש שהשיפוי יהיה קבוע.
אורי אריאל
אולי אפשר להמתין עם האישור.
היו"ר משה גפני
לא. סולר למקוואות, אני לא רוצה לעכב. זה סולר למקוואות שאנחנו השגנו.
אורי אריאל
אתה לא צריך לשכנע אותי.
צחי דוד
הסכום תוקצב בתקנה כללית של המועצות הדתיות. המשרד יחלק לפי קריטריונים, בין אם זה בתקנה נפרדת ובין אם זה לא בתקנה נפרדת. אין קשר. הרעיון הוא לא לסרבל את המשרד עם עודף תקנות שיש בהן שני מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אבל יש תקנה של סולר למקוואות.
צחי דוד
הייתה בעבר.
אורי אריאל
לא, יש היום. התקנה קיימת והיא על אפס.
צחי דוד
תמיד אפשר להחיות תקנות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מבקשים לשים את זה בתקנה של סולר למקוואות. עכשיו זה אפס ועכשיו זה יהיה שני מיליון שקלים. אפשר לבקש את הבקשה הזאת? מה זה לסרבל את המשרד? המשרד מסורבל בין כה וכה עם בעיות פי אלף.
אורי אריאל
עזוב את הסרבול של המשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים לאשר את זה, אבל אנחנו מבקשים שזה ייכנס לתקנה ההיא. אם יהיה צורך, תביאו פעם נוספת את ההעברה לתקנה הזאת.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 37 – אושרה פה אחד
יצחק וקנין
למה האשימו אותך בעיתונים?
אמנון כהן
על מה אתה מדבר?
יצחק וקנין
על כך שהוא עיכב. הוא לא עיכב כאן כלום.
היו"ר משה גפני
לא עיכבתי דקה אחת.
אמנון כהן
העודפים.
היו"ר משה גפני
תכף נגיע לעודפים. אני ביקשתי להפריד את זה. מה זה משנה? דובר על רחובות? רחובות. על זה דובר. האם אני עיכבתי את הכסף של המקוואות ושל המשכורות של עובדי המועצה הדתית ברחובות?
יצחק וקנין
לא.
היו"ר משה גפני
אם הייתי גבר, ולא כמו שהעבירו לי עכשיו הודעה ב-SMS שאני נמושה, הייתי הולך לתביעת דיבה. נורא פשוט, תביעת דיבר נגד שר בישראל. יש כאן את החותמת. זה הגיע ב-2 במרץ. זה מגיע לישיבה הראשונה של הוועדה שדנה בשינויים בתקציב, כמו משרד התיירות, ומאושר. אני הצבעתי בעד. אמרתי כבר היום בוועדת הכנסת שאני יותר אחראי מכמה אנשים אבל מי שחושב שהחשבון אתו לא נסגר, הוא פשוט טועה. איפה שיכאב לו, שם אני אהיה.

הודעה מספר 41002 -
נח הקר
יש כאן שתי פניות עודפים של משק המים. פנייה מספר 41 ואחרי כן פנייה של סעיף 73. סעיף 41 הוא הסעיף הרגיל של משק המים, סעיף של תקציב הרשות הממשלתית למים וביוב.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר גם על בקשה מספר 41002 וגם על 73001.
נח הקר
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעות מספר 41002 ו-73001 – אושרו פה אחוד

הודעה מספר 83002 -
חן לב
סעיף 83 מכיל תקציבי פיתוח של מגוון משרדים שונים. נשמח לענות לשאלות ספציפיות אם יש לכם.
היו"ר משה גפני
למה זה? זה 203 מיליון שקלים למימון תוכניות ההבראה, גופים במשבר. מה זה?
חן לב
מימון תוכניות הבראה לגופים במשבר. הסכום הזה שייך לקרנות המנוף, אלה קרנות שהוקמו בשנת 2009 כתגובה למשבר המקומי בשוק האג"ח, בהמשך למשבר העולמי שפקד את שוקי ההון בכל העולם. הקרנות מנוהלות במסגרת של הסכם שותפות מוגבלת בו המדינה היא שותף מוגבל. למעשה אין לנו שליטה על עיתוי ההשקעה בקרנות והכסף שם יוצא לפי דרישה של השותף הכללי בקרנות. סך ההתחייבות הרב שנתית או התלת שנתית שם עומד על 1.1 מיליארד שקלים. במהלך שנה שעברה יצאו משם סדר גודל של 350 מיליון שקלים והיתרה מועברת לשנתיים הבאות.
היו"ר משה גפני
יש שאלות? אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 83002 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 04007 – משרד ראש הממשלה
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת העודפים.
היו"ר משה גפני
פיצלתם את ההודעה.
אורי גבע
כפי שביקשת. כן.
היו"ר משה גפני
אז למה לא הבאתם את זה לכתחילה מפוצל? היינו מאשרים את זה כבר בשבוע שעבר.
אמנון כהן
רק עכשיו הביאו. זה לבקשתך.
היו"ר משה גפני
רק רגע. אל תתערב. אני ביקשתי לפצל. למה לא הבאתם את זה מפוצל לכתחילה? זה המשרד היחיד ששמת, כאילו אתם מחביאים את המשרד לשירותי דת בתוך משרד ראש הממשלה. למה לא הבאתם את זה לכתחילה מפוצל? היינו מאשרים את זה בשבוע שעבר.
אורי גבע
אין סיבה ספציפית.
היו"ר משה גפני
מישהו אמר לכם לשים את זה יחד? משרד התיירות מגיע לבד, משרד התשתיות מגיע לבד, משרד השיכון מגיע לבד, משרד השיכון דווקא לא התחבא מאחורי משרד ראש הממשלה. למה המשרד לשירותי דת התחבא מאחורי משרד ראש הממשלה?
אורי גבע
המשרד לשירותי דת לא מתחבא מאחורי משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אז למה הבאתם את זה יחד?
אורי גבע
כולם יחד נמצאים תחת סעיף 04 ועוברים כפנייה תקציבית כמקשה אחת.
היו"ר משה גפני
אבל זה משרד נפרד.
אמנון כהן
לא נפרד.
היו"ר משה גפני
מה פתאום? קודם אישרנו פניות של המשרד לשירותי דת לבד. מה פתאום הוא נמצא תחת משרד ראש הממשלה?
צחי דוד
אתה יכול לאשר תוכנית בתוך משרד לבד. אני מביא פניות כי אני רפרנט של שירותי דת ואני מביא אותן לבד. כשמביאים את העודפים, מביאים סעיף, את סעיף 04. משרד הדתות הוא חלק מסעיף 04 כמו משרדים אחרים.
היו"ר משה גפני
אני לא מקבל את זה.


בניי בגין – 106 אלף, איוב קרא – 103 אלף. למה לדרוזים נותנים פחות? לשכת השר – 359 אלף. השרה גמליאל – 457 אלף שקלים. היא לא שרה. היא סגנית.
אורי גבע
היא סגנית שר.
היו"ר משה גפני
משרד ההסברה. לשכת השר משולם נהרי – 981 אלף שקלים. מיכאל איתן, 2 מיליון שקלים. השר לענייני גמלאים – 524 אלף שקלים. לשכת השר אבישי ברוורמן. אלה עודפים של שנה שעברה. אלה תשלומי ארנונה?
צחי דוד
משהו כזה.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתה יודע?
צחי דוד
סיפרו לי.
היו"ר משה גפני
השר יעקב מרגי מקבל 109 אלף שקלים. למה? זה בשביל ראיונות בעיתונות?
צחי דוד
לא. הלשכה תוקצבה בנפרד עד שנת 2010 והחל מ-2011 - יש כבר מחויבויות שנותרו לשלם ולכן מועבר אליהם העודף - הלשכה מתוקצבת כחלק מתקציב המשרד.
אמנון כהן
כתוב כאן סגן השר מוזס,ף שמונה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נמנע – 1

הודעה מספר 04007 – אושרה פה אחד

אני נמנע.

הודעה מספר 17002 -
יאיר אידר
הפנייה נועדה להעביר עודפים, שמונים אחוזים מהעודפים המחויבים בתקציב תיאום הפעולות בשטחים, משנת 2010 לשנת 2011.
היו"ר משה גפני
אתה אחראי על השטחים. מה עכשיו? לעכב את זה?
אורי אריאל
הוועדה הזאת אישרה בניגוד לדעתי, וזה בסדר, הרבה משרות והרבה כסף כדי לקדם תוכניות מתאר וכדומה. לא קודמה תוכנית אחת. לא שתיים אלא תוכנית אחת לא קודמה. כל הזמן מציקים. אני לא רוצה להרחיב. אני מבקש מהיושב ראש לא להעלות את זה אלא להזמין את ראש המינהל האזרחי ואת מתאם הפעולות ביהודה ושומרון לדיון כאן כדי שיסבירו על רקע כל הדברים שהם היו כאן והסבירו איך הם יקדמו ומה הם יעשו אבל לא עשו דבר וחצי דבר. אם לא, אני מבקש מחבריי להתנגד כרגע ולא להעביר את זה.
היו"ר משה גפני
מה אלה העודפים הללו?
יאיר אידר
אלה עודפים מחויבים עבור פרויקטים שהתחייבו עליהם בשנת 2010 ורוצים לבצע אותם עכשיו, בשנת 2011.
אורי אריאל
אבל גם אני רוצה שיעשו את מה שאתם הצגתם כאן יחד אתם. כולנו רוצים לעשות את מה שהמערכת התחייבה.
היו"ר משה גפני
מה עמדת רוב חברי הוועדה? לאשר או לא לאשר? מה לעשות?
אורי אריאל
ציון, אני מבקש לא לאשר את זה.
ציון פיניאן
אני מציע שנאשר והוא יגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אורי אריאל
למה? הם מציקים כל היום. הם עושים כל דבר. מה זה?
ציון פיניאן
הם יבואו לכאן.
היו"ר משה גפני
אני לא מצביע על הרביזיה.
אורי אריאל
אי אפשר פעם להגיד לא?
ציון פיניאן
אנחנו לא מצביעים על הרביזיה.
אורי אריאל
אי אפשר פעם להגיד לא?
ציון פיניאן
אני אגיש אתך רביזיה.
אורי אריאל
אהוד ברק לא יכול להתעלל באזרחים. הוא לא יכול. לא מאשרים לסגור מרפסת לא כי יש בירוקרטיה אלא אין מדיניות. אין גבול להתעללות? למה אתם צריכים לשבת מנגד? תעשו מה שאתם מבינים. אני פונה אליכם ואומר לכם ביושר שזאת פשוט התעללות. יש גבול גם להתעללות.
היו"ר משה גפני
מה אתה מבקש? אני לא יכול להשאיר את זה עד אין סוף.
אורי אריאל
אמרתי. אני מבקש להזמין לדיון.
היו"ר משה גפני
לפני להזמין. מה אתה מבקש? מה אתה רוצה לדעת מהם?
אורי אריאל
צריך להודיע שזה מעוכב כך שזה לא יעבור אחרי שלושה שבועות.


לעצם השאלה. היו כאן האלוף דנגוט ומתאם הפעולות והפקידים שלהם בשלושה דיונים בזמנו והם הסבירו מה הם הולכים לעשות עם התקנים, עם תוספת כוח האדם.
היו"ר משה גפני
ציון, לדחות את זה?
ציון פיניאן
תדחה את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. דחינו את זה.
יאיר אידר
אדוני היושב ראש, מה אתה רוצה שנעשה?
היו"ר משה גפני
אני אטפל בזה. אני אדבר עם האלוף דנגוט.

הודעה מספר 34002 –
אודי רמר
הפנייה נועדה להעביר את עודפי התקציב משנת 2010 לשנת 2011 במשרד התשתיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 34002 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 32004 -
אודי רמר
כנ"ל אלא שכאן הנושא הוא מלאי חירום של משק הדלק.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 32004 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 12001 - גמלאות


זה לא בסדר. זאת פעם שלישית שלא מגיע הרפרנט. זה לא בסדר.

הודעה מספר 51001 – דיור ממשלתי
אריאל יוצר
הפנייה נועדה להעביר עודפים משנה לשנה, העודפים מועברים בגין הגשת משרדי ממשלה, פעולות תכנון למשרדי הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 51001 – אושרה פה אחד

יש עוד הודעות?
טמיר כהן
לא. זהו.
אמנון כהן
אדוני, אני מבקש רביזיה על כל ההעברות של היום. ההעברות והעודפים.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אמנון כהן
על הכול. מ-א' עד ת'. כל מה שהעברנו, אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
צחי דוד
זה אשמתנו שזה לא עבר. זה יועבר עוד היום.
אמנון כהן
רביזיה על הכול.
היו"ר משה גפני
שתהיה רביזיה. מה זה מעניין אותי? אני מנהל את המדינה? כולל עובדי המועצה הדתית ברחובות, כולל כל העובדים. הכול בסדר.
אמנון כהן
מותר לי.
היו"ר משה גפני
בטח שמותר לך. בסדר. אתה עושה רביזיה, אתה מעכב בערב פסח את המשכורות של עובדי המועצה הדתית בירושלים וברחובות.
אמנון כהן
אני לוקח את זה בחשבון.
היו"ר משה גפני
את הסולר של המקוואות.
אמנון כהן
כן.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים