ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/03/2011

הארכת מועדים להגשת דוחות כספיים בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
6
ועדת הכספים

7.3.2011


הכנסת השמונה עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, א' באדר ב' התשע"א (7 במרץ 2011), שעה 12:10
סדר היום
הארכת מועד להגשת דוחות כספיים בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הארכת מועד להגשת דוחות כספיים בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973
היו"ר משה גפני
על סדר היום הארכת מועד להגשת דוחות כספיים בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.


הגיעו בקשות מסיעת חד"ש, מסיעת מד"ע.
מירב תורג'מן
העבודה, האיחוד הערבי.
היו"ר משה גפני
מה זה האיחוד הערבי?
מירב תורג'מן
רשימה שלא נכנסה לכנסת.
היו"ר משה גפני
דיבר אתי אחמד טיבי. יש בקשה שלו, של רע"מ-תע"ל?
מירב תורג'מן
כן.


זה האיחוד הערבי. זה חדש.
היו"ר משה גפני
כן, ראיתי. איפה האיחוד הלאומי?
טמיר כהן
ישראל ביתנו.
היו"ר משה גפני
ישראל ביתנו, זה הגיע עכשיו. מי עוד? בסדר. יש בקשה מכמה סיעות. מה עמדת מבקר המדינה?
טמיר כהן
עמדת מבקר המדינה מצוינת במכתב שחולק לחברים ובמייל שהגיע לכאן עכשיו, וזה בסיכום שהיה לי עם עוזר מבקר המדינה לגבי המועד. יש הסכמה לגבי כל המפלגות שיגישו את הבקשה שלהן בכתב ולתאריך ה-1 במאי שנה זו.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מירב תורג'מן
אני יכולה להסביר את הסעיף?
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
מירב תורג'מן
סעיף 10(ג) לחוק מימון מפלגות קובע שבתוך עשרה שבועות מתום כל שנת כספים ימסרו נציגי הסיעה ורשימת מועמדים למבקר המדינה את החשבונות ולאחר מכן מבקר המדינה מגיש את הדוח לוועדת הכספים. הבקשות של המפלגות מתייחסות לתקופה שמתחילה ביום 1 במרץ 2009 ומסתיימת בתום שנת 2010. מדובר בתקופה של למעלה משנה משום שסעיף (ג)(1) קובע ששנה שבה מתקיימות הבחירות לכנסת, יראו אותה כאילו היא מסתיימת בתום השנה העוקבת. כלומר, יש לנו את 2009 ו-2010 כאילו הן שנת כספים אחת.


בסעיף (ו) לחוק נקבע שוועדת הכספים של הכנסת רשאית, אחרי התייעצות עם מבקר המדינה, להאריך כל מועד מהמועדים הקבועים בסעיף הזה. אני חושבת שראוי יותר שנציג ממשרד מבקר המדינה ישב כאן בדיון ונקיים חובת היוועצות גם ביחס לבקשות חדשות שמגיעות, אבל הם שלחו את המייל למרות שאני מבינה שהוא לא הגיע לכולם.


מה לגבי בקשות חדשות שיוגשו?
היו"ר משה גפני
גם. כך כתוב כאן.
מירב תורג'מן
אנחנו מחילים את ההחלטה על כלל המפלגות?
היו"ר משה גפני
כן. טמיר קרא את זה. אני גם לא מבין איך אפשר לקבל החלטה על חלק כן ועל חלק לא.
מירב תורג'מן
בגדול, אפשר. החוק מאפשר. החוק מתיר לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
מי נמצא כאן?
טמיר כהן
אין מוזמנים.
היו"ר משה גפני
אני חושב אנחנו יכולים לעשות את זה עד ה-1 במאי.
טמיר כהן
זה בהסכמה אתם.
היו"ר משה גפני
בהסכמה אתם, עד ה-1 במאי. אני חושב שצריך לאפשר את זה לכל המפלגות. אי אפשר לעשות שחלק כן וחלק לא, חלק ישלחו מכתבים וחלק לא. במייל שנשלח נאמר: "עמדתנו היא כי האמור במכתבו של מר גולן בעניין זה נכון גם לגבי סיעות שבקשתן הוגשה לאחר מועד המכתב". זאת אומרת, מועד המכתב הוא המכתב הזה.
טמיר כהן
נכון.
היו"ר משה גפני
שהוא מאפשר להאריך את המועד. כלומר, "אנו ממליצים לאשר אורכה להגשת הדוחות כאמור במכתב לכל הסיעות שהגישו בקשה לקבלת אורכה כאמור. יצוין כי נוכח דחיית המועד להגשת דוחות הסיעות, יוגש דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות הללו ליושב ראש הכנסת 16 שבועות מהמועד האחרון שייקבע להגשת הדוחות למשרדנו".


זאת אומרת, בכל מקרה מבקר המדינה אומר – ואת זה כותבת חנה רותם –
חיים אורון
הוא יגיש את זה בסביבות יולי-אוגוסט.
היו"ר משה גפני
כן. בכל מקרה הוא מגיש את זה 16 שבועות ואני מציע לא להיכנס לכל הפרטים האלה.
מירב תורג'מן
הפרטים האלה כן חשובים אם ועדת הכספים מאשרת החלטה של דחיית מועד הגשת הדוח גם על ידי מבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מירב תורג'מן
למעשה יש לנו שתי החלטות.
היו"ר משה גפני
בסדר. זה פועל יוצא של העניין.
מירב תורג'מן
לא מונחת בקשה רשמית על ידי המבקר לדחות עד תום 16 שבועות מיום 1 במאי.
היו"ר משה גפני
מונחת. בבקשה.
חיים אורון
יש הסכמה שלו. מה הבעיה?
מירב תורג'מן
אני מדברת על דחיית המועד להגשת הדוח על ידי המבקר ולא על ידי המפלגות.
היו"ר משה גפני
את צודקת. אומרת חנה רותם לוועדת הכספים: "יצוין כי נוכח דחיית המועד להגשת דוחות הסיעות, יוגש דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות הללו ליושב ראש הכנסת 16 שבועות מהמועד האחרון שייקבע להגשת הדוחות למשרדנו".

זאת אומרת, היועצת המשפטית, שברגע שאנחנו מאשרים את זה עד ה-1 במאי 2011, אנחנו גם מאשרים שהדוחות יוגשו 16 שבועות מהמועד הזה.
מירב תורג'מן
וזה בעצם יוצא 21 באוגוסט 2011, לפי החשבון שעשיתי.
היו"ר משה גפני
כן. בסדר.

אנחנו מצביעים.
מירב תורג'מן
יש כאן שתי החלטות ושתי הצבעות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הבקשה להארכת מועד מסירת הדוחות עד ה-1 במאי 2011?

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


מי בעד אישור הגשת דוח מבקר המדינה 16 שבועות מה-1 במאי 2011? כותבת היועצת המשפטית של הוועדה שהתאריך הוא 21 באוגוסט 2011, ואני לא בדקתי אבל אני סומך עליך. על כל פנים, 16 שבועות לפי מה שמצוין במכתבה של גברת חנה רותם, מנהלת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

הבקשות אושרו.
חיים אורון
אני מציע שתפנה מכתב כי כל ההליך הזה הוא לא נכון. מפלגות שעומדות בלוח זמנים, משקיעות בזה משאבים, משקיעות בזה גם כסף, מתנהלות אחרות. יש כללים וצריך לעמוד בהם. כל שנה יש כאן סיפור.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות? מה להגיד למבקר המדינה?
חיים אורון
שהוא צריך להוציא מכתב שבשנים הבאות יתכבדו ויעמדו בזמן. אי אפשר לדרוש את זה מכל העולם וממפלגות, יש להן אפשרות לנהוג אחרת.
היו"ר משה גפני
יש צדק מסוים בדבריך אבל יש מפלגות שיש שם דברים שהם באמת לא תלויים בהם. קורים דברים כאלה.
חיים אורון
בסדר. עזוב.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים