ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/03/2011

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
11
ועדת הכספים

7.3.2011


הכנסת השמונה עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, א' באדר ב' התשע"א (7 במרץ 2011), שעה 12:20
סדר היום
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2010

הצעתם של חברי הכנסת אלכס מילר ורוחמה אברהם-בלילא
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

עפו אגבריה

שי חרמש

אלכס מילר

ליה שמטוב
מוזמנים
עו"ד וינברגר, סגנית היועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן, מנהל תחום כלכלה, רשות המסים, משרד האוצר

נעמי רייש, הסוכנות לעסקים קטנים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד שלומית ארליך, משרד המשפטים

שמואל חרסט, סגן נשיא לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2010

הצעתם של חברי הכנסת אלכס מילר ורוחמה אברהם-בלילא
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2010, הצעתם של חברי הכנסת אלכס מילר ורוחמה אברהם-בלילא.


איפה אלכס מילר?
שי חרמש
איננו.
היו"ר משה גפני
מה נעשה?
שי חרמש
נדחה.
היו"ר משה גפני
לא, לא נדחה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. לו זאת הייתה הצעת חוק שלך, לא היית מסכים שאני אדחה את הדיון.
שי חרמש
אבל לו זו הייתה הצעת חוק שלי, למרבית הפלא, כמו שאתה מכיר אותי, אמרת חבר כנסת מכובד, הייתי בא לישיבה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל הוא אמר לי מראש שכנראה עד 12:30 הוא לא יוכל להגיע. לכן שמתי את הנושא כסעיף אחרון.


מי משיב על הצעת החוק הזאת?
ענת מימון
האוצר.
שי דותן
רשות המסים.
שי חרמש
מי מציג את זה?
היו"ר משה גפני
איריס, את גם בעניין הזה?
איריס וינברגר
כן.
היו"ר משה גפני
תגידו מה עמדתכם לפני שאנחנו נכנסים לדיון.
איריס וינברגר
כעיקרון בחוק מע"מ יש פרק שמדבר על מועד החיוב במס ואומר שככלל במכר טובין החיוב במס יהיה עם מסירתם לקונה ובשירות החיוב במס יהיה עם נתינתו. מה שחברי הכנסת מציעים זה שלגבי עסקים קטנים שמחזור העסקאות שלהם לא עולה על 15 מיליון שקלים, החיוב במס יחול רק עם קבלת התמורה.
שי חרמש
על בסיס מזומן.
איריס וינברגר
בדיוק. כדי שלא ייווצר מצב שהם באמת יהיו חייבים במס ולא יקבלו את התמורה.
שי חרמש
שאלה קטנה טכנית. איך אתם מסוגלים לעקוב אחר מה מזומן ומה לא מזומן? יש לכם איזשהו מנגנון בקרה על תזרים המזומנים של החברה? אני מדבר על התזרים. אתם הרי עוקבים לפי חשבוניות. נכון?
שי דותן
כן.
שי חרמש
איך אתה יכול לדעת בכלל מתי משלמים, מתי מישהו נתן שיק, מתי יש דחייה וכולי?
היו"ר משה גפני
אתה יותר מוכשר ממני ואתה הולך כבר קדימה.
שי חרמש
לא, ממש לא.
היו"ר משה גפני
מה עמדת הממשלה לגבי החוק הזה?
איריס וינברגר
באופן עקרוני אנחנו תומכים. הצעת חוק תואמת מוכנה כבר כתזכיר חוק שפורסם על ידי הממשלה מטעם משרד האוצר ובה משולבים עוד תיקונים נוספים שאנחנו מוצאים לנכון לעשותם. בהתאם אנחנו תומכים בהצעה ובלבד שבסוף הדרך היא תאוחד יחד עם הצעת הממשלה. זאת הבקשה שלנו. בהתאם הייתה גם החלטת ועדת שרים לענייני חקיקה שהחלטתה הייתה שהחוק יעלה לקריאה טרומית ולאחר מכן יאוחד עם הצעת הממשלה.


מאחר שהצעת הממשלה עדיין לא עברה ועדת שרים לענייני חקיקה, מה שאנחנו מקווים שיקרה בשבועות הקרובים, אנחנו ממשיכים לתמוך בהצעת החוק ובלבד שבסופו של דבר היא תאוחד יחד עם הצעת החוק מטעם הממשלה.
היו"ר משה גפני
אתם באתם בדברים עם אלכס מילר?
איריס וינברגר
כן.
היו"ר משה גפני
מתי דיברתם אתו?
איריס וינברגר
גם היום.
שי דותן
ערן יעקב דיבר אתו אתמול.
היו"ר משה גפני
מה הם סיכמו?
איריס וינברגר
הוא ביקש שאנחנו נתמוך והוא הבטיח שזה יתואם עם הממשלה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שי חרמש
אפשר עכשיו לקבל תשובה לשאלה שלי?
היו"ר משה גפני
יש חבר כנסת מכובד בוועדת הכספים ששמו שי חרמש והוא שאל שאלה. אתה יכול לחזור בבקשה על השאלה?
שי חרמש
העיקרון הוא פשוט לגמרי. מע"מ עובד על העיקרון הבא: עוסק גדול כל חודש, עוסק קטן כל חודשיים, מגיש דוח מע"מ תשומות ומע"מ תפוקות. במידה שמע"מ התפוקות שלו היה גבוה יותר, הוא מביא את הכסף ואם מע"מ התשומות היה גבוה, מע"מ מחזיר לו כסף. זאת אומרת, המע"מ יודע לעבוד מול הנפקת חשבוניות. אגב, זה היה גם הדיון המכוונן כאן שהיה לפני שנה שהיה מאוד מאוד מורכב לגבי העברת חשבוניות בהעברה מכווננת.


עכשיו עוברים למסלול אחר לגמרי שבו בעל העסק צריך לדווח למע"מ מתי משלמים לו. איך אתם בכלל יודעים מתי משלמים לו? איך אתם בכלל עוקבים אחרי דבר כזה?
איריס וינברגר
החשבונית מוצאת תוך 14 ימים ממועד החיוב במס.
שי חרמש
זה אני יודע.
איריס וינברגר
ובמקרים שחל מועד על בסיס מזומן, תוך שבעה ימים, מועד החיוב במס. זאת אומרת, ברגע שקבענו שמועד החיוב במס הוא על בסיס מזומן, מועד הוצאת החשבונית, חשבונית המס שהיא זו שמדווחת לרשות, לא מדובר על חשבון פרופורמה או משהו כזה אלא חשבונית המס, היא בהתאם לתשלום.


אנחנו ככלל ברשות המסים עובדים על עיקרון השומה העצמית. העוסק מדווח ואנחנו עושים ביקורת ואנחנו עושים ביקורת כבר היום. הרי מדובר על חקיקה שמעגנת בחקיקה ראשית הוראת שעה שכבר קיימת במשך שלוש שנים.
שי חרמש
יש מע"מ על בסיס מזומן?
איריס וינברגר
בוודאי שיש מע"מ על בסיס מזומן.
שי דותן
תמיד היה.
איריס וינברגר
תמיד היה. עוסקים חופשיים למשל, תמיד היה. בעלי מקצועות חופשיים, תמיד היה על בסיס מזומן. זאת אומרת, תמיד יש גם בסיס מזומן, יש בסיס מצטבר ויש בסיס מעורב.
שי חרמש
במה החוק הזה משנה את המצב הקיים?
שי דותן
הוא מרחיב את בסיס המזומן.
איריס וינברגר
הוא מרחיב.
שי חרמש
הוא מגדיל עד 15 מיליון שקלים.
שי דותן
בתוספת י"א לניהול ספרים.
שי חרמש
זאת אומרת, זה בסך הכול מגדיל את מעגל הנהנים. זה הכול?
איריס וינברגר
נכון. בדיוק.
שי חרמש
מעבר לזה, שום דבר.
איריס וינברגר
הוא לא קובע עקרונות חדשים, רק מה שקרה זה שהחוק קבע כלל שבשירות מועד החיוב במס הוא במועד מתן השירות ונתן לשר האוצר סמכות לקבוע לזה חריגים. קבענו הוראת שעה בעקבות המשבר הכלכלי שהיה כדי להקל על עוסקים והרחבנו מאוד את מעגל נותני השירותים שהם על בסיס מזומן. ההרחבה הזאת היא הרחבה שיצרה מצב שמיעוט נותני שירותים היום הם על בסיס מצטבר ומרביתם הם על בסיס מזומן. אז חשבנו שזה לא נכון להשאיר את זה בחקיקת משנה אלא נכון לקבוע את זה בחקיקה ראשית, שלא ייווצר מצב ששר האוצר בחקיקת משנה כמעט מרוקן מתוכן את החקיקה הראשית.
שי חרמש
זאת אומרת, אין כאן בעצם בקרה אלא זה בנוי על אמון בין הנישום לבין הרשות. נכון? אין לכם בקרה על התזרים.
שי דותן
כי לכאורה כל מע"מ הוא שומה עצמית. כל העיקרון שלו הוא שומה עצמית.
היו"ר משה גפני
שי, יש לך עוד כמה שאלות?
שי חרמש
אם זה מציק לך, אני אפסיק לשאול.
היו"ר משה גפני
לא, להפך. אני רוצה שאלות עד שאלכס מילר יגיע.
שי חרמש
לא דיברנו על פרשת השבוע.
היו"ר משה גפני
לא, את פרשת השבוע נשאיר.
שמואל חרסט
הערה טכנית ולאחר מכן הערה מהותית.


הצעת החוק שמונחת לפנינו, משום מה היא כתובה בלשון רבים וזה עלול לבלבל בנושא של 15 מיליון שקלים. האם 15 מיליון שקלים של שני הצדדים? למה זה בלשון רבים ולא בלשון יחיד כאשר בעסקאותיו?
היו"ר משה גפני
נתקן את זה.
שמואל חרסט
עניין מאוד מאוד מהותי. התיקון הזה נועד להקל על מצוקת אשראי של עוסקים במדינת ישראל והוא תיקון מבורך אלא שבשטח יש למעשה תוהו ובוהו שלם שנובע מחוסר בהירות בנושא מועד הוצאת החשבונית. נכון שרוצים להקל ובחוק כתוב שצריך להוציא חשבונית תוך שבעה ימים מיום קבלת התמורה, אבל אז נשאלת השאלה האם זאת המלצה או שזאת הוראה מחייבת. כלומר, אם אני ספק של משרד הביטחון ומשרד הביטחון לוחץ עלי לתת חשבונית מס כתנאי לתשלום, וההנחיה שמחייבת אותי להוציא את החשבונית תוך שבעה ימים מיום קבלת התמורה לא מעניינת אותו, משרד הביטחון הופך אותי באופן אוטומטי לפורע חוק. אני הוצאתי את החשבונית בניגוד להוראות טרם קבלת התמורה ואני מדבר היום על פרק ה' להוראות ניהול פנקסים, בעלי מקצועות חופשיים, ומחר על כל נותני השירותים, שפרק י"א.
היו"ר משה גפני
הגיע חבר הכנסת אלכס מילר.
שמואל חרסט
ניסיתי להאריך בדבריי עד להגעתו.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד לך.
אצל היהודים יש פסוק האומר
טרם נקרא אליך ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. אנחנו אישרנו את הבקשה שלכם עוד לפני שבאת.
עפו אגבריה
יפה. זה מה שרציתי לוודא.
שמואל חרסט
אני מבקש להשלים את דבריי.
היו"ר משה גפני
בבקשה. תעשה את זה בקצרה משום שאין כבר צורך בהארכת השאלות. עכשיו אני גם לא אתן לשי חרמש לשאול שאלות.
שמואל חרסט
אנחנו מבקשים שמע"מ יבהיר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שחל איסור למי שחייב בניהול פנקסים על בסיס מזומן להוציא חשבונית מס טרם קבלת התמורה. אז כל הגופים העושקים – לא העוסקים – כמו הבנקים וכמו משרד הביטחון וכמו כל משרדי הממשלה שמצפצפים על החוק ומצפצפים על הרצון שלכם לעזור לעוסקים ומתנים קבלת חשבונית בתשלום, ירדו מהעץ עליו הם מטפסים. אז באמת תהיה תכלית לחקיקה ואפשר יהיה ליישם אותה.
איריס וינברגר
אני אענה לשתי ההערות. לעניין הרבים והיחיד. הנושא הזה, גם בתזכיר החוק כבר מנוסח בלשון יחיד, כך שאין בעיה.


לעניין היותר מהותי אני רק אומר שבנושאים האלה היו פניות אלינו, גם שלכם, ואנחנו פנינו בעניין הזה אל החשב הכללי למתן הוראות. החשב הכללי עשה שינויים בהוראות החשב הכללי כדי שהדברים האלה יהיו ברורים ושלא תהיה חובה על משרדי הממשלה לדרוש חשבונית מס כתנאי לתשלום אלא הפוך, חשבונית מס צריכה לצאת באמת בהתאם למזומן. אנחנו לא יכולים להגיד שהדבר הוא אסור. אנחנו יכולים להגיד שמועד הוצאת החשבונית בהתאם לחוק הוא תוך שבעה ימים לאחר קבלת התמורה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.


אני מבקש שתקריאי את הנוסח עם התיקונים שלך ועם התיקון אותו מבקש מר שמואל חרסט.
ענת מימון
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2011

תיקון סעיף 29 –
בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בסעיף 29, אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א)
בעסקה של עוסק שחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות על פי תוספת י"א להוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה – גם כאן פשוט נפנה לשם המלא של ההוראות – יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל ובלבד שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים לשנה.
היו"ר משה גפני
אמרת בלשון יחיד ועם התיקונים שציינת כאן.
ענת מימון
כן. גם הוספנו שנה וגם נפנה לשם המלא של החוק.


עוד עניין קטן. הערכת עלות תקציבית להצעה הזאת והאם יש עלות.
שי דותן
בין 175 מיליון שקלים ל-200 מיליון שקלים, עלות שנתית.
שי חרמש
זה דחייה. זה לא ביטול.
שי דותן
כן, אבל זאת דחייה חד פעמית.
שי חרמש
זה חד פעמי. זה פעם אחת ולא יותר.
שי דותן
כן.


סליחה, תיקון, זה לא לשנה אלא זאת עלות חד פעמית. תודה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אלכס מילר, אני רק רוצה לומר לך מה היה כאן לפני שהגעת. אמרה עורכת הדין איריס וינברגר מרשות המסים שאתה הסכמת לאחד את הצעת החוק הזאת עם הצעת החוק הממשלתית.
אלכס מילר
זה היה הסיכום שלי עוד לפני הדיון.
היו"ר משה גפני
בסדר. לא חשוב. אנחנו נאשר את זה בעזרת השם לקריאה ראשונה. היא אומרת שיש כבר תזכיר חוק ואז יכול להיות שאתה תצטרך להסכים לאיחוד של החוק הממשלתי עם החוק שלך.
שלומית ארליך
אולי נבהיר שבאמת זה היה התנאי עליו הוסכם בוועדת השרים לענייני חקיקה, לתמוך בקריאה הטרומית בלבד, ובלבד שבסופו של דבר שתי ההצעות יאוחדו יחד.
היו"ר משה גפני
למה זה כל כך חשוב למשרד המשפטים? אם החוק הוא טוב, הוא טוב, ואם הוא לא טוב, הוא לא טוב.
שלומית ארליך
יצא תזכיר חוק ממשלתי בעניין.
היו"ר משה גפני
זאת כבר פעם שנייה היום עמדת משרד המשפטים. משרד המשפטים, התפקיד שלו הוא לדאוג שהחוק הוא נכון מבחינה משפטית ומבחינה חוקית. מה איכפת למשרד המשפטים? אם החוק הוא טוב מבחינה משפטית, הוא לטובת העניין ורשות המסים תומכת בו, אז מה איכפת לכם אם הוא ייקח את הקרדיט או הממשלה תיקח את הקרדיט?
אלכס מילר
לא, אדוני היושב ראש, אני חושב שההערה הזאת, תעשו לי טובה, מעכשיו והלאה אל תעלו את זה בוועדת הכנסת.
היו"ר משה גפני
לא התכוונתי.
אלכס מילר
תעלו את זה בישיבת קואליציה. אל תעלו את זה בוועדת הכנסת.
שלומית ארליך
זה עלה בממשלה.
אלכס מילר
אין שום בעיה. אין לכם שום מנגנון פרלמנטארי חוץ מלפנות. אם את כבר מעלה את זה, אין לכם שום מנגנון פרלמנטארי לעקוף את הסיפור הזה חוץ מלפנות לקואליציה והקואליציה תחליט. אל תעלו את זה בצורה כזאת בוועדת הכנסת כי זה לא מכובד.
היו"ר משה גפני
שר המשפטים אמר לה להגיד את זה.
אלכס מילר
אני כבר התחייבתי. אני יושב עם רשות המסים כל כך הרבה זמן על הנושא הזה ואנחנו מסונכרנים. ההערה הזאת לא הייתה במקום. אני מציע שאחרי שיושב ראש הוועדה מעלה את הסוגיה, ואני כבר נתתי אישור, לפעמים צריך פשוט לחייך ולא יותר מזה.
היו"ר משה גפני
זה לא רשום בפרוטוקול אבל היא חייכה אבל היא אמרה את מה שאמרו לה לומר כי זאת ההחלטה.
אלכס מילר
אני מציע שגם אתה תעלה את זה בקואליציה.
היו"ר משה גפני
אלכס, אנחנו יכולים להצביע?
אלכס מילר
אני רוצה לומר כמה מלים אדוני היושב ראש. אני יודע שהתגעגעת אלי אחרי חצי השנה האחרונה שאני לא חבר ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
יש לך ממלאת מקום שממלאת את מקומך באופן מצוין, אבל התגעגעתי אליך.
אלכס מילר
במשך שנה וחצי ייצגתי כאן את ועדת המשנה לנושא של עסקים קטנים ובינוניים והוועדה פעילה בתחומים רבים מאוד. אני שמח שסוף סוף אנחנו יכולים להביא בשורה לעסקים קטנים. כידוע לך קרוב לארבעים אלף עסקים עומדים כל שנה בסכנת סגירה ואחת הסיבות לכך היא שיש להם בעיה בניהול המזומנים.
היו"ר משה גפני
זה באמת חוק טוב.
אלכס מילר
הם מקבלים את הכסף רק אחרי שהם נתנו את המוצר והזדכו מול המדינה. התקופה הזאת היא בעצם תקופה מאוד בעייתית מבחינת העסקים כאשר הם לא קיבלו כסף מהמשלם ובזמן הזה הם צריכים כבר לשלם למדינה. זה סוחט מהם את כל המשאבים.


אני רוצה להודות לך על כך שאתה מעלה את הצעת החוק.
היו"ר משה גפני
בשבוע שעבר ביקשת ממני, וביום שני יש לך את החוק.
אלכס מילר
מצוין.
היו"ר משה גפני
הלוואי שהייתי נעתר לבקשות של עצמי כמו שאני נעתר לבקשות שלך.
אלכס מילר
אני כמובן רוצה להודות לרשות המסים ולמשרד האוצר על כך שהם התחשבו בנושא אותו העלינו בוועדת המשנה. זאת בשורה טובה מאוד ואני מקווה מאוד שתביאו עוד בשורות כאלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2011 של חבר הכנסת אלכס מילר וחברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. הצבעה לקריאה ראשונה.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה. הדברים שלכם נאמרו, הנזיפה שלו נשמעה, החיוך שלה היה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים