ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/03/2011

אישור מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מ"ה וסעיף 61 (07873411)(07873511)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

7.3.2011


הכנסת השמונה עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, א' באדר ב' התשע"א (7 במרץ 2011), שעה 12:00
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

(07873411) (07873511)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

שי חרמש
מוזמנים
יהודה מונסנגו, ממונה מחלקת מלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין, מנהל מחלקת פיקוח ובקרה, רשם העמותות

עו"ד מיכל שמואלי, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

אישור מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

(07873411) (07873511)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום אישור מוסדות ציבור לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (07873411) (07873511).


אחרי כן נעבור לסעיף חמש בסדר היום, הארכת מועדים להגשת דוחות כספיים בהתאם לחוק מימון מפלגות. את סעיף 4 נעשה כסעיף אחרון בסדר היום.
יהודה מונסנגו
אני מתכבד להגיש לאישור הוועדה את שתי הרשימות - רשימה מספר 7873411 שמונה 25 מוסדות לעניין סעיף 46, ורשימה שמספרה 7873511 שמונה מוסד אחד לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.


כל המוסדות שברשימות נבדקו על ידינו, הומלצו על ידינו לשר וקיבלו את אישורו. כעת נדרשת הסכמתכם.
שי חרמש
כמה זמן לוקח מרגע שמגישים בקשה עד שהיא מגיעה לכאן? עד עכשיו זאת הייתה בעיה שלך ועכשיו אני נתקל בבעיה שלי שעברה כבר שנה.
יהודה מונסנגו
ממתי אתה סופר?
שי חרמש
טמיר, ממתי זה אצלך?
טיפול בנפגעי פעולות טרור צריך לחכות שנה?
יהודה מונסנגו
הבעיה היא לא אצלי.
שי חרמש
תעשה אחר כך סדר.
יהודה מונסנגו
אתה מבלבל בין רשות המסים לבין רשות התאגידים.
טמיר כהן
אנחנו בדקנו, זה לא ברשות המסים.
היו"ר משה גפני
קודם כל תענה על השאלה. השאלה הנצחית השאלת כבר שנים בוועדת הכספים שיש בה גם שיפור. כמה זמן לוקח באופן נורמאלי – שואל חבר הכנסת חרמש, לפני שניכנס לעמותה הפרטנית עליה הוא מדבר, שזה דיון בפני עצמו שאני לא מכיר אותה, אבל קודם כל נדבר על השאלה העקרונית הציבורית – כאשר אין בעיות מיוחדות ואותו אדם עומד בכל התנאים, כמה זמן לוקח אצלכם יחד עם רשם העמותות לקבל פטור לפי סעיף 46. בממוצע? כמה בערך?
יהודה מונסנגו
שנה שעברה, כשהיינו בבעיה קשה של כוח אדם, היינו רק ארבעה עובדים, סדר גודל של טיפול בבקשה היה משהו כמו חצי שנה ואפילו קצת יותר. עכשיו ברוך השם אנחנו כבר שמונה עובדים – זה אומר חמישה מפקחים, שני עובדים מקצועיים ומנהל – אני לא יכול לומר לך במדויק אלא אני יכול לשער ולהעריך שהזמן הצטמצם.
היו"ר משה גפני
אם עם ארבעה עובדים היו שישה חודשים, עם שמונה עובדים זה יכול להיות ארבעה חודשים.
יהודה מונסנגו
היו שלושה עובדים ואנחנו עכשיו חמישה עובדים, חמישה מפקחים. זאת תוספת כוח אדם משמעותית מאוד.
היו"ר משה גפני
כן, ועדת הכספים ביקשה את זה.


אף על פי שלא נהוג לשאול באופן פרטני, אבל בכל זאת. אתה יודע מה, בוא לא נעלה את זה כאן על השולחן. אני אבקש מכם הסברים.
שי חרמש
על המתנה של שנה.
היו"ר משה גפני
לא, רגע, אל תזרוק סתם לפרוטוקול כי אם יהודה טוען שזה לא במחלקה שלו, יכול להיות שאתה סתם מדבר. יכול להיות שזה כן במחלקה שלו. בוא נשאיר את זה תלוי ועומד. אני הייתי מעדיף גם לטובתך לא להעלות את הנושא הפרטני הזה אלא לדבר אחרי כן בארבע עיניים ולמצוא לעניין פתרון. גם אני מבקש למצוא פתרון מבלי שאני יודע על מה מדובר.
יהודה מונסנגו
אני לא בורח.
היו"ר משה גפני
שי חרמש הוא אחד החברים המכובדים בוועדת הכספים.
שי חרמש
אין כאן לא מכובדים.
היו"ר משה גפני
יהודה, שי חרמש הוא אחד החברים המכובדים בוועדת הכספים ולכן הבקשה שלו היא בקשה ציבורית ואני מבקש, אם תוכל, לבדוק את העניין הזה. אני לא יודע על מה מדובר. תבדוק את העניין הזה, אם זה באמת שייך למחלקה שלכם.
יהודה מונסנגו
זה לא אצלי.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מודה לכם.
בנימין למקין
לכל העמותות ברשימה יש אישור תקין למעט אחת, מספר 18.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מה אתה אומר?
בנימין למקין
לכולם יש אישור ניהול תקין למעט מספר 18, המרכז הישראלי.
שי חרמש
דווקא לאלה אין?
היו"ר משה גפני
אבל יש להם אישור תקין בלי 2011?
בנימין למקין
יש להם ל-2010 אבל התוקף כבר פג.
היו"ר משה גפני
מה עושים עכשיו?
שי חרמש
זה לא מוסד חדש.
היו"ר משה גפני
מה זה קשור? אם אין אישור ניהול תקין, אז אין אישור ניהול תקין.
בנימין למקין
זה לא מוסד כל כך חדש.
שי חרמש
הם יושבים באוניברסיטת תל אביב.
בנימין למקין
הוא מחמש השנים האחרונות נגיד, אבל לא מהשנתיים האחרונות.
יהודה מונסנגו
קו התפר בין כל שנה ושנה, לפעמים קורה שהעמותות עדיין לא מביאות את האישור העדכני וכאן המפקח לצערי לא שם לב אולי והכניס את התיק הזה לוועדה. אני מניח שלא תהיה בעיה עם גוף כזה רציני והוא כן ייתן לנו אישור ניהול תקין.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות?
בנימין למקין
אם הוועדה מוכנה לתת את האישור על תנאי, אין לי התנגדות.
יהודה מונסנגו
אין דבר כזה בחוק.
ענת מימון
כל עוד אין אישור ניהול תקין, אין משמעות גם לאישור שלנו.
שי חרמש
שלא יצטרכו לחזור לכאן.
ענת מימון
ברשימה הבאה. אנחנו לא יכולים לאשר על תנאי.
שי חרמש
הרשימה הבאה תהיה בעוד חודשיים.
ענת מימון
הם יכולים להביא לנו את זה מיד, ברגע שיהיה להם.
שי חרמש
אגב, זה גוף מאוד רציני.
ענת מימון
הם יביאו את זה אלינו ברגע שיהיה להם את האישור.
חיים אורון
היות וזה גוף רציני, דרך המסלול הזה ייכנסו גם גורמים לא רציניים.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית אומרת שאין אפשרות לעשות את זה, אז אין אפשרות לעשות את זה. יהודה, אנחנו מוכנים, אם יש להם אישור ניהול תקין, אתה יכול להביא את זה לבד. אפילו לבד תביא את זה ואנחנו נאשר את זה.


מה זה הגוף הזה?
שי חרמש
זה גוף שיושב בתוך אוניברסיטת תל אביב, מטפל בענייני משילות, בענייני חוקה, בענייני שלטון. מאוד מעניין הגוף הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני לא מביע עמדה ואני לא רוצה לדעת.
שי חרמש
בראשו עומד פרופסור מכובד מאוניברסיטת תל אביב.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני לא נכנס לשאלה של זה כי יש כאן עמותה שאני לא הייתי מאשר אותה שהיא לא קשורה לעניין, אבל אני מאשר את כולן כי זה התפקיד שלנו ואני לא יכול להכניס שיקולים פוליטיים בעניין. אני לא מכיר את הגוף הזה. נמצא כאן חבר כנסת, אחד המכובדים בוועדת הכספים, קוראים לו שי חרמש שהוא מאוד מעוניין לתת להם פטור לפי סעיף 46, אבל אומרת היועצת המשפטית של הוועדה שאין אפשרות חוקית. אנחנו לא נאשר דבר שהוא איננו חוקי.


לכן אנחנו מורידים את הגוף הזה מהרשימה. אנחנו נאשר את כל הרשימה לה יש את כל האישורים ועורך דין למקין אמר שיש להם גם אישור ניהול תקין, ואתם תמתינו שיימסר לכם אישור ניהול תקין לגבי הגוף המדובר ואז תביאו את זה לכאן. אני מקווה שתביאו עם רשימה נוספת, ואם יהיה צורך, תביאו את זה לבד. אני מקווה שעד אז תהיה רשימה נוספת והגוף הזה יהיה בתוך הרשימה.


אתה לא יודע למה אין להם ניהול תקין.
בנימין למקין
היא לא השלימה את החומר בזמן.
היו"ר משה גפני
בסדר. למעט מספר 18 ברשימה, אני מבקש להביא לאישור - לפי המספרים שהביא יהודה מונסנגו – את רשימת המוסדות האלה לפי סעיף 46.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


תודה רבה. הרשימות אושרו להוציא מספר 18 ברשימה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

שם העמותה
מספר

1.
בית הכנסת אוהל בלהה
580380194

2.
המרכז הדתי עטרת צבי
580412922

3.
מוסדות תורת חיים אלעד
580395457

4.
מכון מורשת אשכנז
580198091

5.
מכבי שדרות
580414266

6.
בית כנסת אהבת ישראל קרית מוצקין –אושר לשנה
580372324

7.
ישיבת הסדר גבוהה – קריית גת
580467629

8.
בית הכנסת דחסידי גור
580163335

9.
מרכז תורני כרם אל
580436210

10.
מקום בלב שלנו
580504843

11.
מעלות בשרון
580413094

12.
אור אהרן
580355816

13.
הכל חינוך – התנועה לקידום בישראל
580492817

14.
בניין ברכה ושלום קריית יערים
580445880

15.
נוה שלו
580463800

16.
חמדת דוד
580166494

17.
קידום בית הכנסת עץ חיים והאדרתה בקריית אתא
580218139

18.
לשמור ולעשות פ-ת
580473767

19.
בית מדרש תכלת מרדכי
580148757

20.
איגוד השייט
580244945

21.
אנסמבל סולני ת"א
580383990

22.
מדרשת איילת השחר העולה
580410785

23.
תהילת אלימלך
580404390

24.
קרן הרצליה החדשה
580347060


2. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין


שם העמותה
מספר

1.
ברכת החיים לתורה ולתעודה -

האישור החל מיום 20.1.10
580431724

קוד המקור של הנתונים