ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/03/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
9
ועדת הכספים

2.3.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ו באדר א', התשע"א (2 במרץ 2011), שעה 10:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זבולון אורלב

דוד אזולאי

אורי אריאל

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב
מוזמנים
יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים

שוקי אמרני, מנכ"ל משרד הפנים

דני קריבו, ראש אגף תכנון, תקצוב ובקרה, המשרד לביטחון פנים

איתן גולדפלם, ראש תחום תקציבי, המשרד לביטחון פנים

שלמה ותרי, עוזר מנכ"ל משרד הפנים

מאיר בינג, רפרנט ממשל ומינהל, אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרים בינדר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה, אגף התקציבים, משרד האוצר

רבקה לאופר, אגף התקציבים, משרד האוצר

יואב גדסי, יו"ר ארגון הכבאים בישראל

שרון עזריאל, משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי

אופיר להב, ממונה תקציבים, המשרד לקליטת העלייה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011. אני מביא שתי העברות. העברה אחת היא ההעברה עליה דיברנו.

פניות מספר 34, 35, 36 –

תאמר לנו בקצרה מכיוון שהמנכ"לים הסבירו.
יעקב אדרי
רגע, ראיתי כאן העברה לרשויות המקומיות. זה שייך לעניין הזה?
פניה קירשנבאום
כן.
היו"ר משה גפני
זאת ההעברה עליה מדובר.
שלי יחימוביץ
זה חלק מההעברה.
מאיר בינג
הפנייה כוללת העברה של התקציב השוטף שהיה קיים במשרד הפנים למשרד לביטחון פנים. מעבר לכך, התקציב הזה כולל עוד תקציב של תקציב הפיתוח עליו הוחלט בשנה שעברה וגם הוא מופיע בפנייה הזאת.
שלי יחימוביץ
אני רוצה לדעת שבהעברה הזאת – וכבר אני אומרת שאני לא מתנה כלום – אני חושבת שכן חשוב לברר כאן אם בתוכה יש גם כסף לתשלום משכורות לכבאים.
יעקב אדרי
העברנו את זה בפעם שעברה.
שלי יחימוביץ
אנחנו שומעים כאן על פיטורים של כבאים. שנית, ציוד זה מצוין וחשוב אבל מישהו צריך להפעיל את הציוד. דבר שלישי, למה הסכמים שנחתמו והממונה על השכר התפאר בהם, הסכמים חתומים וחלוטים, לא מיושמים? האם בהעברה הזאת יש גם כדי לשלם שכר לכבאים?
היו"ר משה גפני
האם בהעברה הזאת יש גם כדי לשלם את השכר?
מאיר בינג
200 מיליון שקלים, כ-200 מיליון שקלים, הוא השתתפות באיגודי הערים, חלק המדינה, ורוב הכסף הזה הולך לתשלומי שכר. הסכמי השכר שנחתמו מיושמים במלואם ולא ידוע לי על הסכם שלא מיושם. אני מתנצל – אבל אם יש הסכם שלא מיושם, אני אשמח לשמוע ואני אדאג לתת לכם תשובה. לא ידוע לי על הסכם שלא מיושם.
יואב גדסי
הרבה איגודים לא מיישמים.
זבולון אורלב
הפנייה שלכם בקטע האחרון נאמר שהפנייה נועדה להעביר כך וכך בהוצאה ו-24 מיליון ל-993 אלפי שקלים בהרשאה. לעומת זאת בהרשאה עצמה מדובר רק ב-24 מיליון ו-972 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
זה כסף מעשר שירד.
זבולון אורלב
רציתי לדעת אם מישהו גובה עמלה. אתה תשמור על הכסף שלך. אני צריך לשמור עליו?
מאיר בינג
אני מתנצל אבל כנראה שיש כאן טעות.
זבולון אורלב
מה הסכום הנכון?
היו"ר משה גפני
הסכום הנכון הוא מה שמופיע בהעברה.
מאיר בינג
מה שכתוב בפנייה, זה המספר הנכון.
זבולון אורלב
על הפנייה חתום הממונה על אגף התקציבים.
מאיר בינג
נכון.
היו"ר משה גפני
זבולון, מה שאתה מאשר, זה לא את הדף הראשון אלא את הפנייה.
זבולון אורלב
אז נעשה הפוך.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול לעשות הפוך. זה הסבר כדי להסביר לחברי הוועדה. מה שהוועדה אמורה לאשר, זה את הפנייה עצמה.
זבולון אורלב
תרשום לעצמך שתפסתי טעות של אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
כן. זאת לא טעות ראשונה. הם טועים. הם בשר ודם. יש עוד שאלות?
שלי יחימוביץ
כן. אני לא קיבלתי תשובה לשאלה. סיפר לנו כאן יואב גדסי שהוא צריך לפטר היום 81 כבאים.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא קשור לפנייה.
שלי יחימוביץ
כי אין להם תקציב. אני רוצה לדעת שזה כן קשור לפנייה. אם אנחנו מעבירים כסף, זה הולך לתקצב את אותם 81 כבאים ולא יפטרו אותם, כי אחרת מה שווה ציוד אם לא יהיה מי שיפעיל אותו?
פניה קירשנבאום
מי קולט את העובדים האלה? רשות חדשה?
יואב גדסי
לא.
פניה קירשנבאום
כרגע הם עובדים ואחריות הרשויות היא לשלם להם משכורת? הכסף עובר לרשות חדשה ולא לרשויות.
יואב גדסי
זה לא קשור למבנה החדש.
פניה קירשנבאום
הם עדיין מקבלים משכורת מהאיגודים.
יואב גדסי
מקבלים משכורת מתקציב איגודים. המדינה לא מעבירה את החלק שלה.
אמנון כהן
הוא אומר שעכשיו הוא מעביר 200 מיליון שקלים.
יואב גדסי
אבל אני לא יודע אם זה עבורם. צריך להעביר לנציבות וחלק כסף יעבור לאיגודים או יישאר במינהלת.
היו"ר משה גפני
תודה. שוקי, תשיב.
שוקי אמרני
את הסוגיה הזאת גם בדקתי בלשכה המשפטית שלנו. ההעברה שבוצעה של המערכת הזאת למשרד לביטחון פנים, ההעברה כוללת של הכול, כולל תקציבים שהועברו אלינו, ואנחנו מעבירים אליהם. ההקצאה התקציבית שניתנת, היא גם על חובות, גם על כספים, זה משהו כולל של הכול. זה לא מצב שהמערך נמצא במשרד לביטחון פנים ואנחנו כמשרד הפנים מעבירים כספים כי אין לנו. הכסף שמועבר למערך הכבאות עכשיו, מועבר ישירות למשרד לביטחון פנים ולא אלינו.
שלי יחימוביץ
מה התשובה לשאלה? למה אני לא מקבלת תשובה לשאלה כל כך פשוטה? מה אני מבקשת כבר?
אמנון כהן
הוא יבדוק וייתן לנו תשובה.
יעקב גנות
גברתי, אני אענה לך.
היו"ר משה גפני
אדוני המנכ"ל, אתה משוחרר. תודה רבה. אני מודה לך על ההשתתפות.
שוקי אמרני
תודה.
יעקב גנות
אתמול נחשפתי לראשונה לנושא הזה. אני אבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 34, 35 ו-36 – אושרו פה אחד


אדוני המנכ"ל, אני מודה לך. אני מודה גם לך. תודה רבה.

יש עוד פנייה אחת שאני מבקש להעביר.

פנייה מספר 15 – משרד הקליטה
זבולון אורלב
אני מבקש דקה כדי לקרוא.
פניה קירשנבאום
עד שהוא קורא, אני לפרוטוקול מודיעה שאני מסירה את הרביזיה שלי על החינוך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
יעקב אדרי
הרב גפני, הובטח על ידך ועל דעת כל הוועדה שלא יהיו ככה שינויים תקציביים. אמרנו שבימי שלישי יהיו שינויים תקציביים. תכבדו את זה.
פניה קירשנבאום
אתמול הודיעו על זה.
יעקב אדרי
הודיעו בלילה.
אמנון כהן
לא, לא בלילה. בישיבה אתמול היו פניות.
היו"ר משה גפני
יעקב, תקשיב לי. אנחנו עשינו את מה שאמרנו. כפי שאמרנו, אנחנו שמים את זה על סדר היום ביום שלישי. מה שקרה אתמול זה שמי שהיה לגבי העודפים, העברנו, ומי שלא היה, לא העברנו. כל הפניות הגיעו באותו יום ואז אמרנו שנדחה את זה לשבוע הבא. זה פשוט הגיע באותו יום. להוציא את ההעברה של הכבאות, שאמרנו שאנחנו נצרף את זה לדיון עם המנכ"לים. ביקשו ממני כמה חברי ועדה, אמרו לי אתמול שהנושא של הקליטה הוא מאוד דחוף.
יעקב אדרי
מקובל עלי.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 15 – משרד הקליטה
אופיר להב
מדובר בשינויים פנימיים בתוך המשרד, כחלק מהסיכום התקציבי עם משרד הקליטה.
יעקב אדרי
מה השינויים?
אופיר להב
השינויים הפנימיים הם בתוך המשרד. מעבירים בין תוכניות לפי הצרכים של המשרד. 22 מיליון שקלים עוברים לפעולות קליטה בקהילה, 13 מיליון שקלים עוברים לסיוע בתעסוקה.
זבולון אורלב
בעיקר תסביר מאיפה גייסתם את הכסף הזה. מאיפה הורדתם.
חיים אורון
מתוכניות קליטה. זה אותו תרגיל שעושים כל שנה.
יעקב אדרי
מאיפה מורידים.
חיים אורון
מתוכניות, כולל 700 מיליון שקלים, שבועיים אחרי.
רבקה לאופר
אני אסביר. זה חלק מהסיכום התקציבי. אני רפרנטית רווחה וקליטה באוצר. יש סיכום תקציבי לתוספת על שינוייו שהיא לא בבסיס התקציב למשרד הקליטה. כדי לא לעכב את התוספת, כדי שהם יוכלו להתחיל לבצע, לקחנו מהתקנה של סל קליטה שמתוקצבת לפי חוק לפי עולה ואנחנו נוסיף לה בהתאם לסיכום שחתום אתנו במהלך השנה.
היו"ר משה גפני
מה זאת התוספת? תוספת שמגיעה מחוץ לתקציב המשרד?
רבקה לאופר
הסיכום התקציבי לשנים 2011 ו-2012. מעבר לבסיס תקציב.
חיים אורון
אני רוצה להגיד כמו שאני מבין את העברית הזאת. זה פשוט לגמרי. יש סעיף לא מוגבל, הסעיף הזה של ה-700 מיליון שקלים הוא בלתי מוגבל, יבואו עוד עולים ויגדילו אותו והוא משמש בתור סעיף סל. שבועיים אחרי שמאשרים תקציב, מזיזים בשינויים תקציביים.
רבקה לאופר
92 מיליון.
חיים אורון
במקום לגמור את זה באופן מסודר. הרי שכנעתם אותנו שאתם הולכים לתקציב דו שנתי, ארוך טווח, מתוכנן, לקחתם סעיף סל, כי אם יבואו עכשיו עוד מיליון עולים מחבר המדינות, הסעיף הזה יגדל כמה שצריך. נכון? זאת אומרת, זה לא סעיף תקציבי.
אמנון כהן
כרגע היא מעבירה מסעיף לסעיף.
חיים אורון
עכשיו מסבירים שמתנהלים באופן רציני. בסוף השנה אמרו למפלגה מסוימת שיהיה בסדר, שבועיים אחרי האישור יביאו כסף, אבל מאיפה תיקחו את הכסף? מסעיף אחר שהוא בלתי מוגבל. זה בדיוק כמו שהייתם לוקחים מסעיף קצבאות ילדים שהוא בלתי מוגבל, מעבירים לכאן, ואם היו עוד ילדים, הייתם מתקצבים את הסעיף. אתם פשוט עושים מאתנו צחוק.
אמנון כהן
זה בסדר. זאת אחת המפלגות החשובות בקואליציה.
חיים אורון
עושים מאתנו צחוק. זה הכול. אם תגידי שאני טועה במילה אחת, אני מבקש סליחה.
רבקה לאופר
אתה לא טועה. במקרה הזה מדובר בסיכום תקציבי ובאמת פשוט כדי להוסיף את התוספת.
היו"ר משה גפני
כן, הבנו, אמרת את זה קודם. בסדר.
אמנון כהן
זה בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חיים אורון העיר הערה נכונה ואין בעיה עם העניין הזה.
זבולון אורלב
שאלה. אני רואה שיש גם הפחתה מקליטה ישירה מארצות מצוקה.
היו"ר משה גפני
היא אמרה. זה סל קליטה.
זבולון אורלב
אני מבין שיש החלטת ממשלה לתגבר את העלייה מאתיופיה. איך זה מסתדר עם הצורך להגדיל את התקציב של קליטה ישירה מארצות מצוקה ועכשיו מורידים ממנו סכום של 95 מיליון שקלים? איך מסתדרים שני הדברים האלה?
אופיר להב
שם התקנה מארצות מצוקה הוא לא מדויק. מדובר על סל קליטה. אנחנו משנים את זה. בתקנה הזאת נמצא כל סל הקליטה שמשולם במשרד הקליטה.
יעקב אדרי
אתה משנה את זה בעקבות התקנה?
אופיר להב
לא, אנחנו משנים את זה.
זבולון אורלב
אתה לא עונה לי על השאלה.
אמנון כהן
הוא מתכוון לומר שיש פחות עולים.
זבולון אורלב
יש פחות עולים מארצות המצוקה, אז איך אתה מפחית משם? מסל הקליטה. קרא לזה סל קליטה. מה חשוב איך קוראים לזה? יש לכם משימה בהחלטת ממשלה להגדיל באופן משמעותי את העלייה מאתיופיה.
פניה קירשנבאום
ברית המועצות וחבר העמים, גם אצלם נחשב לארצות מצוקה. ארצות לא מצוקה הן רק המדינות האנגלו-סכסיות. צריך לשנות את הסעיף הזה.
אמנון כהן
את השם.
זבולון אורלב
תשני את השם. את סל הקליטה לארצות מצוקה צריכים להגדיל ולא להקטין אותו אבל כאן הולכים להקטין אותו.
פניה קירשנבאום
אחרת אתה מעביר את זה לסעיף אחר.
אופיר להב
אנחנו לא מרוקנים את הסעיף לגמרי. אנחנו לוקחים ממנו סכום מסוים שכאשר האוצר יתקצב מתקציבו, מהתקציב, מהרזרבה, יתקצב בהתאם לסיכום.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 15 – אושרה פה אחד


תודה רבה. אני עובר לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים