ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/02/2011

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"א - 2011 (ענף הדיג)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
8
ועדת הכספים

28.2.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ד באדר א' התשע"א (28 בפברואר 2011), שעה 11:50
סדר היום
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"א-2011 (ענף הדיג)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זבולון אורלב

שי חרמש

ציון פיניאן
מוזמנים
ערן יעקב, סמנכ"ל בכיר כלכלית, רשות המסים, משרד האוצר

שירלי אביבי, כלכלנית, רשות המסים, משרד האוצר

מנחם הסה, עוזר ראשי ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

צביקה כהן, יועץ מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עזרא לאטי, מנכ"ל מעדני הטלה ומעדני הדג

מנחם בר-און, מזכיר התאחדות יבואני הדגים בישראל

עו"ד אהוד קרונפלד, יועץ משפטי

עו"ד אריאל מירלמן, יועץ משפטי, התאחדות יבואני הדגים בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"א-2011 (ענף הדיג)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. הסעיף האחרון שעל סדר היום הוא צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"א-2011 (ענף הדיג).


מי מציג את הנושא?
שירלי אביבי
ערן יעקב. הוא צריך להגיע עוד מעט.
היו"ר משה גפני
אולי תציגי את.
שירלי אביבי
אנחנו דנים כאן בהמשך של רפורמה שיצאה לפועל ב-2005, אז היה התיקון הראשון שלה.
היו"ר משה גפני
הגיע ערן.
ערן יעקב
שירלי תמשיך.
שירלי אביבי
ב-2005 הייתה רפורמה בענף הדיג בה הפחתנו את המכסים על דגים שאינם נדוגים וגדלים בישראל והעלינו את המסים על דגים שגדלים ונדוגים בישראל. ב-6 בפברואר אנחנו עשינו עדכון לרפורמה ובעדכון הזה המשכנו בעצם את המגמה, להעלות את המסים על דגים שגדלים ונדוגים בישראל ולהפחית את המכס על דגים שאינם נדוגים בישראל.


היום ועדת הכספים דנה על צו אחד שהוא כולל העלאה שנוצרה כתוצאה מהעלאה של אמנונים. אנחנו מדברים על צו שדן בהעלאה של תערובות.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. האמנונים לא בצו הזה.
שירלי אביבי
לא, זה לא כאן. דגי האמנונים הם בצו אחר שלא נדון בוועדה הזאת. אנחנו מדברים על צו אחר שהוא מדבר על תערובות ועל הפחתה של פירות ים. כתוצאה מהעלאת מחיר האמנונים, עקרונית יש העלאה של תערובות ולכן אנחנו מביאים את זה לאישור ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. רבותיי, אני מבקש להגיד לחברי הוועדה. הנושא הוא לא אמנונים. זה בצו אחר וזה לא כאן בוועדה.
שגית אפיק
יש כאן רק צו מקח, תיקון מספר 16. זה הדבר היחיד שעומד על סדר היום.
עזרא לאטי
אבל התיקון עליו דיברה שירלי מופיע בתיקון מספר 14.
שגית אפיק
היא דיברה על תיקון מספר 16 בלבד.
עזרא לאטי
אני מחזיק את זה ביד. כתוב תיקון מספר 14.
שירלי אביבי
אני לא דיברתי על תיקון מספר 14.
עזרא לאטי
אני טלפנתי לוועדה אתמול ושאלתי אם הנושא היום הוא גם העלאת המס על אמנונים.
היו"ר משה גפני
לא. לא עומד על סדר היום. זה יגיע כנראה לוועדה לאחר שיסתיים המועד של הצו. הוא לא עומד היום על סדר היום.
עזרא לאטי
15 שקלים לא עולה היום?
היו"ר משה גפני
לא.
חיים אורון
כמה זמן יש לצו?
היו"ר משה גפני
עד אחרי הפגרה.
עזרא לאטי
זה ה-15 שקלים?
היו"ר משה גפני
כן. אני לא יודע. הוועדה לא בפרטים האלה. משרד האוצר על פי החוק נתן צו. ברגע שיסתיים המועד של הצו הזה ומשרד האוצר יחשוב שצריך להאריך את המועד, הוא יביא את זה לוועדה ואז יהיה דיון ואתם תוזמנו אליו ותוכלו להביע את דעתכם. כרגע זה לא עומד על סדר היום. זה לא הצו הזה. הנושא הזה לא עומד על סדר היום.
עזרא לאטי
באנו ממש לנושא הזה.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, את סדר היום אני קובע על פי בקשת האוצר. האוצר הוציא צו.
עזרא לאטי
האוצר הוציא ביום אחד.
היו"ר משה גפני
אדוני, תרשה לי, אם זה היה עומד על סדר היום, היית מקבל את רשות הדיבור והיינו דנים בכובד ראש בדברים שלך. זה לא עומד על סדר היום. יש צווים רבים שהאוצר רשאי להוציא את הצו הזה מבלי שיהיה אישור של ועדת הכספים למשך שישים ימים. רק בתום המועד או לפני תום המועד, משרד האוצר, אם הוא אכן רוצה להמשיך את הצו הזה, הוא צריך להביא את זה לאישור ועדת הכספים. אם משרד האוצר ימצא לנכון להאריך את המועד הזה, מעבר למה שבסמכותו, להמשיך את ההעלאה על דגי האמנון, הוא יצטרך להביא את זה לכאן ואז יתקיים הדיון. אני לא מקיים דיון על הצו הזה שלא נמצא כאן. מה שנמצא כאן זה צו מספר 16.

אנחנו מבקשים לא לאשר את הצו הזה. אנחנו מבקשים שאתם תבדקו מחדש. מצד אחד מעלים את מחיר האמנון אבל מצד שני מורידים את מחיר פירות הים, ואני לא חושב שזה דבר נכון. אני מבקש שתבדקו את הצו מחדש.

אני מבקש מחברי הוועדה לא לאשר את הצו הזה ואני מבקש שתכינו צו חדש.


אנחנו מצביעים על הצו.

ה צ ב ע ה

הצו לא אושר
שירלי אביבי
רגע. אנחנו מבקשים שתאשר את הצו הזה בתיקון.
היו"ר משה גפני
להכין צו חדש. אמרתי את זה.
ערן יעקב
אתה צריך לתת לנו לפחות שבועיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו נותנים.
שירלי אביבי
אנחנו צריכים ששבועיים הצו יהיה בתוקף. שהצו הקיים יהיה בתוקף כדי שלא ביום אחד המס ירד. אנחנו רוצים שהצו הזה יישאר בתוקף שבועיים.
זבולון אורלב
מתי הוא מסתיים?
היו"ר משה גפני
הצו הזה לא מסתיים.
שירלי אביבי
הוא לא מסתיים.
שגית אפיק
הוא מסתיים. הייתה העלאה ולכן הוא מסתיים אחרי הפגרה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי את הבקשה שלכם.
חיים אורון
הוא רוצה צו נפרד.
שגית אפיק
היא מבקשת שהצו יישאר בתוקף לשבועיים נוספים במהלכם הם יוציאו צו נוסף.
זבולון אורלב
בקשתו של השר כרגע היא שהצו יישאר בתוקף?
שגית אפיק
כן.
שירלי אביבי
השר חתם על זה.
שגית אפיק
בואו נסביר. הצו, מהרגע שהוא פורסם, 8 בפברואר, הוא בתוקף למשך שישים ימים כאשר ימי הפגרה לא באים במניין. לכן הצו כרגע בתוקף. הוועדה יכולה לאשר אותו ואז התוקף שלו ימשיך לנצח או כפי שהוועדה תקבע והוועדה יכולה לבטל אותו. זאת אומרת, להצביע נגדו ולהפיל אותו. אז הוא לא בתוקף מאותו רגע.


מבקשים מרשות המסים שהצו יישאר בתוקף למשך שבועיים נוספים על מנת שהם יוכלו לפרסם צו נוסף משום שהצו הזה כולל פריטים שונים.
זבולון אורלב
אם הם לא היו מביאים את הצו היום לוועדה, מה היה קורה?
שגית אפיק
הוא היה נשאר בתוקף.
שירלי אביבי
עד סוף הפגרה.
זבולון אורלב
לא תהיה כאן הצבעה.
שירלי אביבי
אבל היה כאן דיון.
זבולון אורלב
תמשכו את הבקשה וזה יישאר בתוקף.
שי חרמש
הוא מקצר לכם את הטווח.
זבולון אורלב
אתה רוצה שהצו יישאר בתוקף.
ערן יעקב
הצו בעצם מרכיב שני רכיבים בתוכו. יש צו אחד שיש בו העלאה ואלה התערובות.
זבולון אורלב
איפה?
ערן יעקב
בתוך אותו צו. בתוך אותו צו יש הפחתה וההפחתה לא בהכרח נדונה בוועדת כספים. מה שאנחנו מבקשים זה לא להחליט.
היו"ר משה גפני
שבועיים זה הרבה זמן. אני בעצם הצבענו והפלנו את הצו. הצו לא קיים. אני מגיש רביזיה על ההחלטה הזאת של הוועדה ונותן לכם עשרה ימים ובתוך עשרת הימים הללו תביאו צו חדש ותראו לי אותו. אז נבטל את הרביזיה.


הוועדה אישרה את ביטול הצו ויש רביזיה שלי. על פי בקשתכם, תוך עשרה ימים אני מבקש שתביאו צו אחר ואז אני אבטל את הרביזיה.
שגית אפיק
הצו האחר למעשה יהיה הפחתה בלבד.
חיים אורון
אתה מבטל את הרביזיה בתנאי שיש צו אחר.
היו"ר משה גפני
בדיוק. עשרה ימים. אני מבקש לא יותר מעשרה ימים.


הסיכום הוא שהוועדה ביטלה את הצו. אני הגשתי רביזיה. תוך עשרה ימים תביאו צו אחר בהתאם להנחיות של הוועדה ובמידה שיגיע הצו, אני מבטל את הרביזיה שלי. בכל מקרה הרביזיה תבוטל בעוד עשרה ימים ואז יקרה אחת מהשתיים: או שיהיה צו אחר כפי שסיכמנו או שאם לא יהיה צו אחר, ההחלטה של הצו הזה מבוטלת.
חיים אורון
אני רוצה להצטרף לרביזיה.
שגית אפיק
אני רוצה להסביר את המשמעות של הרביזיה. המשמעות של הרביזיה היא שהצו נשאר בתוקף למשך עשרה ימים נוספים ובתום עשרת הימים, ככל שתוסר הרביזיה, הצו מתבטל ואנחנו נניח את החלטת הביטול במליאה ובזה יסתיים הצו הזה.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, אתה מסכים עם כל מה שאמרתי? בסדר.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, אני רוצה להבין מה יובא עוד עשרה ימים. האם עוד עשרה ימים יובא רק תיקון מספר 16?
שירלי אביבי
כן.
היו"ר משה גפני
כן.
זבולון אורלב
או גם תיקון מספר 14?
היו"ר משה גפני
תיקון מספר 16.
זבולון אורלב
מה עם מספר 14?
שגית אפיק
תיקון מספר 14 בתוקף מ-8 בפברואר.
היו"ר משה גפני
עד אחרי הפגרה.
שגית אפיק
עד אחרי הפגרה.
אריאל מירלמן
אדוני היושב ראש, היינו מבקשים שבפרוטוקול יירשם שנוזמן לדיון בו ידובר על האמנונים.
היו"ר משה גפני
בקשתך התקבלה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים