ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/03/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
6
ועדת הכספים

1.3.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"א באדר א' התשע"א (1 במרץ 2011), שעה 13:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

פניה קירשנבאום
מוזמנים
יונתן בר סימן טוב, רפרנט פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכה פרלמן, רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה השנייה של ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

בקשה מספר 41002 – רשות המים


הרפרנט לא הגיע.
אמנון כהן
מי שלא הגיע, יישאר בעיכוב.
היו"ר משה גפני
בקשה מספר 73001 – פעולות משק המים, מפעלי מים


הרפרנט לא הגיע.

בקשה מספר 83002 –
מיכה פרלמן
הבקשה נועדה להעביר עודפי תקציב מנת 2010 לשנת 2011 בסעיף 83. יש שם מגוון של נושאים, ביניהם למשל רכבת ישראל, שיש שם פרויקטים שלא בוצעו בדיוק בקצב. יש מעט יחסית עודפים מזומן שאנחנו מעבירים כדי שנבצע אותם השנה. כל הפרויקטים בכל התחומים הם פרויקטים שהם בהרשאה להתחייב. זאת אומרת, אלה עודפים מחויבים כנגד הרשאות שנתנה המדינה.
חיים אורון
מה זה גופים במשבר?
מיכה פרלמן
יש כאן מגוון. אני מכיר בעיקר את רכבת ישראל. ברכבת ישראל באמת זה בפרויקטים.
חיים אורון
יש כאן 200 מיליון שקלים.
מיכה פרלמן
בתוכניות הבראה.
היו"ר משה גפני
מה למשל? איזה גופים?
פניה קירשנבאום
תוכניות הבראה של מי?
מיכה פרלמן
את זה אני יכול לברר. שוב, זה סעיף סל שיש בו כל מיני רפרנטים.
חיים אורון
תבואו לכאן עם הסלים.
מיכה פרלמן
אני אברר את זה, אני אבדוק ואני אחזור אליכם.
ראלב מג'אדלה
מדלגים.
היו"ר משה גפני
בקשה מספר 06003 – משרד הפנים
יונתן בר סימן טוב
הבקשה נועדה לאפשר העברה של עודפים המחויבים משנת 2010 לשנת 2011, בתקציב משרד הפנים, תקציב התפעול של משרד הפנים. העודפים שיש שם בעיקר נובעים מהתכנון. יש שם כ-40 מיליון שקלים. בנוסף במחשוב, שגם אלה פרויקטים רב שנתיים ויש שם קצת עודפים. ובשירותי דת לעדות לא יהודיות. אלה בעצם הקבוצות הגדולות של העודפים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 06003 – אושרה פה אחד
ראלב מג'אדלה
איזה שירותי דת אלה ?
היו"ר משה גפני
ללא יהודים. זה נמצא במשרד הפנים.
ראלב מג'אדלה
גם בשביל להתפלל צריך לקבל כסף?
היו"ר משה גפני
מה דעתך שהמזכירה שם צריכה לקבל משכורת ולהביא פרנסה הביתה, בעדות הלא יהודיות? מה זה להתפלל?
ראלב מג'אדלה
בקוראן כתוב: תתפללו ללא תמורה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל המזכירה צריכה לעשות את העבודה ולקבל משכורת.
פניה קירשנבאום
הוא בא עכשיו ויש לו מרץ לשאול אותך מיליון שאלות. אני נמצאת כאן משעה 10:00 בבוקר.
היו"ר משה גפני
בקשה מספר 14001 – בחירות, מימון מפלגות
יונתן בר סימן טוב
גם הבקשה הזאת נועדה לאפשר העברה של עודפים מחויבים משנת 2010 לשנת 2011.
פניה קירשנבאום
איזה בחירות?
יונתן בר סימן טוב
אני אסביר. סעיף 14 מורכב ממימון מפלגות ובנוסף הוא מורכב מוועדת הבחירות המרכזית.
היו"ר משה גפני
זה השוטף שלהם.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 14001 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 002 – תיאום הפעולות בשטחים
ראלב מג'אדלה
כאן יש לי בעיה.
אמנון כהן
הרפרנט לא נמצא.
היו"ר משה גפני
בקשה מספר 34002 – הוצאות משק הדלק


45 מיליון שקלים.
אמנון כהן
הרפרנט לא נמצא. הם לא זקוקים לכסף.
היו"ר משה גפני
בקשה מספר 32004 – פיתוח אנרגיות חלופיות
אמנון כהן
הרפרנט לא נמצא.
היו"ר משה גפני
הם גם לא היו בשבוע שעבר. זה היה על סדר היום.

בקשה מספר 98002 – רשות האוכלוסין, ההגירה, מעברי הגבול
יונתן בר סימן טוב
הפנייה הזאת נועדה לאפשר העברה של עודפים מחויבים משנת 2010 לשנת 2011. כאן העודפים העיקריים הם בתחום המחשוב בו יש 25 מיליון שקלים ובתחום הפרויקטים יש עוד 73 מיליון שקלים. שם זה פרויקט ביומטרי וארכיון ממוחשב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 98002 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 72001 – גמלאות ופיצויים


הרפרנט לא נמצא.

בקשה מספר 04007 –
חיים אורון
משרד ראש הממשלה, 700 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
ביקשתי לפצל את הפרק הזה אבל זה לא פוצל.
ראלב מג'אדלה
זה המשרד לשירותי דת?
היו"ר משה גפני
כן, משרד ראש הממשלה והמשרד לשירותי דת הם שני משרדים שונים ואני מבקש לפצל את זה. יש לי הרבה שאלות על כל הנושאים שם.
אמנון כהן
יש פה עוד משרדים.
היו"ר משה גפני
אין. זהו.
חיים אורון
כן, יש שם עוד שרים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש ממנהל הוועדה. אנחנו נביא שוב את הבקשות של משרד התשתיות אבל לא רק משרד התשתיות.
אמנון כהן
יש כאן הרבה משרדים. גילה גמליאל, יוסי פלד, איוב קרא, בגין, משולם נהרי, הסברה ותפוצות, מיקי איתן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו נביא את זה בפעם השלישית שוב. אם בפעם השלישית לא מגיע הרפרנט על משרד מסוים, אני פשוט מבקש להעביר את זה בחזרה למשרד האוצר ולא להביא את זה לדיון.
חיים אורון
אתה לא יכול כי יש 21 ימים.
היו"ר משה גפני
הכול מעוכב. יונתן, תגידו לאנשים שלא יכול להיות דבר כזה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים