ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2011

חלוקת נציגים בוועדות בין סיעות העבודה והעצמאות., הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
9
ועדת הכנסת

23.02.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 160

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, י"ט באדר א' תשע"א (23 בפברואר 2011), שעה 10:30
סדר היום
1. חלוקת נציגים בוועדות בין סיעות העבודה והעצמאות.

2. מינוי ממלאי-מקום קבועים בוועדות.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – מ"מ היו"ר

יריב לוין – יושב-ראש ועדת הכנסת

אורי אורבך

אופיר אקוניס

נסים זאב

אחמד טיבי

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
חה"כ נינו אבסדזה

חה"כ איתן כבל

בעז כבל – מנהל סיעת העצמאות

זהבה אילני – מנהלת סיעת העבודה
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

רן בר-יושפט - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

1. חלוקת נציגים בוועדות בין סיעות העבודה והעצמאות
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני פותח את הדיון. נתבקשתי על-ידי יושב-ראש ועדת הכנסת להחליף אותו בניהול הישיבה הזאת, עולה נושא שלו בוועדת החוקה, יכול להיות שהוא יגיע תוך כדי דיון ויחליף אותי חזרה.


הנושא הראשון על סדר-היום הוא חלוקת נציגים בוועדות בין סיעת העבודה לסיעת העצמאות. הרי זה לא סוד שוועדת הכנסת לפני זמן מה אישרה את חלוקת סיעת העבודה לשתי סיעות – סיעת העבודה וסיעת העצמאות – וכמובן, מייד לאחר מכן התעוררה שאלה מה לעשות עם מקומות בוועדות השונות שהיו של סיעת העבודה.


אנחנו לא הבאנו את זה מייד לדיון בוועדת הכנסת כי סברנו שהנכון בנושא הזה להגיע להסכמות בין שתי הסיעות על החלוקה. אומנם זה לקח קצת זמן אבל אני חושב שזאת היתה הדרך הנכונה, ואני מברך את חבר הכנסת איתן כבל, יושב-ראש סיעת העבודה, ואת חברת הכנסת עינת וילף, יושבת-ראש סיעת העצמאות – היא עוד לא פה, מייצג אותה כאן מנהל סיעת העצמאות - אני מברך על כך שהושג סיכום הוגן, בהתאם למפתחות.
אופיר אקוניס
מי מנהל את סיעת העצמאות?
היו"ר זאב אלקין
בעז כבל, מנהל סיעת העצמאות. אני מברך את כבל וכבל על כך שהושג סיכום הוגן.


הסיכום מבחינת חלוקת המקומות בוועדות הוא כדלהלן. גם הסיעות מסרו לי כמובן את האיוש השמי שאנחנו נאשר באותה הזדמנות.


ועדת הכנסת – מקום אחד יישאר של סיעת העבודה, יכהן בו חבר הכנסת איתן כבל; מקום אחר יהיה של סיעת העצמאות, תכהן בו חברת הכנסת עינת וילף.


ועדת הכספים – מקום אחד יהיה של סיעת העבודה, תכהן בו חברת הכנסת שלי יחימוביץ' עד לתאריך 3 באפריל 2011. אני רק מעיר שב-3 באפריל זו תהיה בעיה כי כבר אין מליאה. אם אתם רוצים להחליף, צריך להקדים את זה בשבוע.
איתן כבל
בוא נקדים את זה, כדי שלא תיפול שגגה.
היו"ר זאב אלקין
אני רוצה להבהיר. זוהי סוגיה פנימית של סיעת העבודה. ברגע שסיעת העבודה רוצה להחליף חבר, כל מה שהיא צריכה לעשות – והיא חייבת לעשות, לא משנה מה נגיד כאן – זה להעביר מכתב ליושב-ראש ועדת הכנסת, אבל זוהי אמירה לפרוטוקול, שיהיה ברור.
איתן כבל
אדוני היושב-ראש, מה שאני מבקש – לפרוטוקול - - -
זהבה אילני
29 במארס.
איתן כבל
29 במארס.
היו"ר זאב אלקין
שזה יום רביעי האחרון.
איתן כבל
נכון.
אתי בן-יוסף
29 במארס זה יום שלישי.
ארבל אסטרחן
30 במארס, יום רביעי.
זהבה אילני
תקבע יום קודם כדי שאוכל להוציא מכתב, שתהיה מליאה ביום האחרון.
היו"ר זאב אלקין
לא צריך ועדת כנסת בשביל זה. את יכולה לעשות את זה ביום האחרון.
איתן כבל
אני מבקש – ה-28 במארס, זה גם היום-הולדת של שלי.
היו"ר זאב אלקין
בסדר. אנחנו ממילא לא מחליטים על זה. זוהי אמירה פנימית של סיעת העבודה לפרוטוקול, שהם יבקשו מתישהו בין התאריכים 28 ל-30 במארס החלפה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' בחבר הכנסת גאלב מג'אדלה, אבל כרגע אנחנו מאשרים כאן את חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. זה מקום אחד.
ארבל אסטרחן
מדובר בשבוע האחרון של הכנס.
היו"ר זאב אלקין
המקום השני יהיה של סיעת העצמאות ותכהן בו חברת הכנסת עינת וילף.


ועדת החוץ והביטחון – מקום אחד יהיה של סיעת העבודה, יכהן בו חבר הכנסת איתן כבל; מקום אחר יהיה של סיעת העצמאות, תכהן בו חברת הכנסת עינת וילף. נדמה לי שפה אין שינוי מול המצב הקיים היום, אפילו פרסונלית.


ועדת העבודה, הרווחה והבריאות – המקום יישאר של סיעת העבודה, תכהן בו חברת הכנסת שלי יחימוביץ'.


ועדת החוקה, חוק ומשפט – המקום יישאר של סיעת העבודה, יכהן בו חבר הכנסת יצחק (בוז'י) הרצוג.


ועדת הפנים והגנת הסביבה – המקום יישאר של סיעת העבודה, יכהן בו חבר הכנסת אבישי ברוורמן.


ועדת החינוך, התרבות והספורט – המקום יישאר של סיעת העצמאות, תכהן בו חברת הכנסת עינת וילף.


הוועדה לענייני ביקורת המדינה – המקום יהיה של סיעת העצמאות, תכהן בו חברת הכנסת עינת וילף.


ועדת הכלכלה – המקום יהיה של סיעת העבודה, יכהן בו חבר הכנסת עמיר פרץ.


הוועדה לקידום מעמד האישה – המקום יהיה של סיעת העבודה, יכהן בו חבר הכנסת דניאל בן-סימון.


ועדת המדע והטכנולוגיה – מקום אחד יהיה של סיעת העבודה, יכהן בו חבר הכנסת דניאל בן-סימון; מקום שני יהיה של סיעת העצמאות, תכהן בו חברת הכנסת עינת וילף.


ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות – מקום אחד יהיה של העבודה, יכהן בו חבר הכנסת דניאל בן-סימון; מקום שני יהיה של סיעת העצמאות, תכהן בו חברת הכנסת עינת וילף.


עד כאן, סיימתי את כל 12 הוועדות. אתי, תבדקי אותי בבקשה.
ארבל אסטרחן
צריך להביא את זה למליאה.
קריאות
- - -
היו"ר זאב אלקין
אני מציע לחברים לא להתערב. אנחנו אף פעם כאן בוועדה לא מתערבים בשיקול הפנימי איזו סיעה את מי מאיישת.


כסעיף ראשון על סדר-היום, אני מביא לאישור ועדת הכנסת את הבקשה לחלוקת המקומות, כפי שקראתי כרגע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לחלוקת נציגים בוועדות בין סיעת העבודה וסיעת העצמאות, נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה.
2. מינוי ממלאי-מקום קבועים בוועדות
היו"ר זאב אלקין
הבקשה השנייה היא תוספות לממלאי-מקום בוועדות השונות, ממספר סיעות. אני אפתח בבקשות לממלאי-מקום של סיעות העבודה והעצמאות, כחלק מההסדר הזה.
ארבל אסטרחן
ממלאי-מקום קבועים.
היו"ר זאב אלקין
ממלאי-מקום קבועים, כמובן. בוועדת הכנסת, סיעת העבודה מבקשת להוסיף כממלא-מקום מטעמה את חבר הכנסת יצחק (בוז'י) הרצוג.


בוועדת הכספים, מבקשים להוסיף ממלא-מקום לסיעת העבודה. במידה שנאשר, יכהן בו חבר הכנסת גאלב מג'אדלה.


בוועדת החוקה, חוק ומשפט מבקשים להוסיף ממלא-מקום לסיעת העבודה, יכהן בו חבר הכנסת איתן כבל.


בוועדת הכלכלה מבקשים להוסיף ממלא-מקום, יכהן בו חבר הכנסת אבישי ברוורמן.


בוועדת החוץ והביטחון מבקשים להוסיף ממלא-מקום – אגב, אני לא בטוח שהוא לא היה קיים מלכתחילה. בוועדת החוץ והביטחון לא צריך להוסיף אפילו כי יש ממלא-מקום שכבר קיים, לכן זוהי רק הודעה שנצטרך להודיע במליאה, יכהן בה חבר הכנסת יצחק (בוז'י) הרצוג. זה לגבי בקשות לממלאי-מקום של סיעת העבודה.


בקשות לממלאי-מקום של סיעת העצמאות. סיעת העצמאות מבקשת להוסיף ממלאי-מקום: בוועדת החוץ והביטחון, בוועדת העלייה הקליטה והתפוצות, ובוועדת המדע והטכנולוגיה – בשלוש הוועדות האלה – את חבר הכנסת ציון פיניאן.


בוועדת הכספים ובוועדה לענייני ביקורת המדינה, להוסיף ממלא-מקום, חבר הכנסת יריב לוין.


בוועדת החינוך, התרבות והספורט, להוסיף את חבר הכנסת זאב אלקין.


בוועדת הכנסת, להוסיף את חברת הכנסת ציפי חוטובלי.
אחמד טיבי
מי ממלא-מקום של ברק, סליחה?
דוד רותם
מי בוועדת חוקה מטעם סיעת עצמאות?
היו"ר זאב אלקין
אין לסיעת העצמאות ייצוג בוועדת החוקה. יש רק מפלגת העבודה, יצחק הרצוג.


בקשה נוספת לממלאי-מקום היא בקשה של סיעת קדימה. יש בקשה להוסיף ממלא-מקום בוועדת הכלכלה, את חברת הכנסת נינו אבסדזה.
אתי בן-יוסף
בוועדת הכלכלה ובוועדת הפנים.
נינו אבסדזה
על המקום של בל"ד.
היו"ר זאב אלקין
בוועדת הכלכלה זה על מקום של קדימה, אישה, על משבצת של בל"ד. ההצעה היא להוסיף ממלא-מקום, ותאייש אותו חברת הכנסת נינו אבסדזה.


בוועדת הפנים והגנת הסביבה זה על המקום של קדימה עצמה, להוסיף ממלא-מקום, תכהן בו חברת הכנסת נינו אבסדזה.


וכן, להוסיף ממלא-מקום בוועדת הכנסת לסיעת קדימה, תכהן בו חברת הכנסת נינו אבסדזה.
אחמד טיבי
אני מבקש, אדוני, בשם סיעת רע"ם-תע"ל, להוסיף ממלא-מקום בוועדת הכלכלה לסיעת רע"ם-תע"ל.
היו"ר זאב אלקין
אבל יש לה חבר שם?
אחמד טיבי
אין לה חבר.
היו"ר זאב אלקין
אז על איזה מקום?
אחמד טיבי
לכם יש יושב-ראש קואליציה. אתה יושב-ראש קואליציה, ויש אופוזיציה כאן. עכשיו חילקתם את כל הכופתאות. בכל זאת, סיעה שרוצה לעבוד – ועדת כלכלה שאף אחד לא רוצה אותה, אגב.
היו"ר זאב אלקין
הצעה יפה של חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
ממלא-מקום. לא משהו.
היו"ר זאב אלקין
כשתמצא סיעה שתהיה מוכנה להקצות לזה ממלא-מקום, ודאי לא תהיה בעיה, אבל ממלא-מקום יש לסיעה מסוימת, הוא לא יכול להיות תלוי באוויר.
אורי אורבך
נשקול בחיוב ונענה בשלילה.
דוד רותם
אדוני היושב-ראש, יש לי שאלה, אני רוצה חוות-דעת. האם כל סיעה יכולה להחליט מי הנציגים שלה? אני לא מוכן שחבר הכנסת איתן כבל יוּצא מוועדת החוקה.
היו"ר זאב אלקין
הוא לא יוֹצא. אני כרגע הצעתי להוסיף אותו כממלא-מקום.
דוד רותם
לא כממלא-מקום.
אורי אורבך
הוא רוצה את זה בתקנון.
היו"ר זאב אלקין
לפי תקנון הכנסת – אומנם אפשר לשנות אותו, ואני מציע לך בימי שלישי, כשיריב לוין דן כאן בתיקוני תקנון, להציע שני שינויי תקנון – האחד, שנסים זאב תמיד אחרון כשמדברים במליאה.
נסים זאב
בבקשה, תעביר את זה. אני כל פעם צריך להתחנן לדבר.
היו"ר זאב אלקין
אין שום סיבה שזה יישאר נוהג, זה חייב להיכנס כבר לתקנון... דבר שני, שאיתן כבל תמיד יהיה חבר בוועדת החוקה, וסיעת העבודה לא רשאית להחליף אותו.


חבר הכנסת רותם, אבל עד שזה לא שוּנה בתקנון, לפי התקנון אין לוועדת הכנסת שום שיקול.
אורי אורבך
אני מציע להוסיף בתקנון – במקרה שהדיון משעמם, שני סדרנים יגררו את נסים זאב פנימה...
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת רותם. לפי תקנון הכנסת הקיים, אין לוועדת הכנסת שיקול-דעת מי ייצג איזו סיעה. היא רק קובעת מקומות לסיעות.


לכן, אני מציע לך לבוא בדברים עם חבר הכנסת איתן כבל. כל מה שתחליט סיעת העבודה ותעביר ליושב-ראש ועדת הכנסת, בוודאי יוכרז במליאה.
איתן כבל
אני כפיתי על עצמי לצאת.
דוד רותם
אולי בוועדת חוקה, שהנציגות תהיה לסיעת העצמאות במקום לסיעת העבודה.
היו"ר זאב אלקין
לפי ההסכם בין שתי הסיעות – שכבר אושר – המקום הוא של סיעת העבודה.
יריב לוין
דודו, אנחנו נמנה בוועדת חוקה - - -
איתן כבל
אקס אופיציו.
היו"ר זאב אלקין
חברים, תיכף מתחילה המליאה. אני מציע להביא לאישור ועדת הכנסת את כל הרשימה של ממלאי-מקום, לפי בקשה של שלוש סיעות – עבודה, עצמאות וקדימה.
אברהם מיכאלי
אתם נותנים לנו את זה בכתב?
היו"ר זאב אלקין
כן, יהיה פרוטוקול.
אתי בן-יוסף
תהיה הודעה במליאה וייצא פרוטוקול.
היו"ר זאב אלקין
אני מציע להביא לאישור ועדת הכנסת את המינוי של ממלאי-מקום לפי בקשות סיעת קדימה, עבודה ועצמאות. מי בעד הבקשה?

הצבעה
בעד - רוב
אחמד טיבי
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר זאב אלקין
אני כבר הצבעתי, לא ביקשת לפני.
איתן כבל
הוא רוצה להתייעץ עם הממלא-מקום.
אחמד טיבי
לגבי ממלאי-מקום. מה אתם משאירים אותנו מאחורה? כולם ממלאי-מקום...
היו"ר זאב אלקין
אני לא משאיר. יכול להיות שיהיה לי גם לזה פתרון.
אחמד טיבי
אז תצביע.
היו"ר זאב אלקין
יש כבר סיעה אחת שמגששת את האופציה הזאת.
אחמד טיבי
אני יודע. יש כבר שתי סיעות.
היו"ר זאב אלקין
שתיים? אני מכיר אחת. אחת מגששת, אבל היא עוד לא החליטה. אני שוב מביא להצבעה את ההצעה לאשר את כל הבקשות לממלאי-מקום. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – פה אחד
הבקשה למינוי ממלאי-מקום קבועים בוועדות, נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה אושרה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:55).

קוד המקור של הנתונים