ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/03/2011

תקנות רישוי עסקים (שלט אזהרה) (הוראת שעה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
äëðñú äùîåðä-òùøä

äëðñú äùîåðä-òùøä

com_alex

2011-03-07Lirazהכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 348

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

‏יום שלישי, כ"ה באדר א התשע"א (‏1 במרץ, 2011), שעה 12:00
סדר היום
1. תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
אשר גרנר - ראש האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

עו"ד מיכל צברי דוד - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד יואל הדר - היועץ המשפטי, המשרד לביטחון הפנים

עו"ד רעיה שטנר - עוזרת יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק אייל זילברמן - ק' רישוי ארצי, המשרד לביטחון הפנים

ד"ר פאולה רושקה - מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות, משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר - הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד לירון אדלר-מינקה - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

נעמי הימיין רייש - מרכזת חקיקה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

כפיר כהן - ראש מינהל משפט, מעקב ובקרה, מרכז השלטון המקומי

אלחנן משי - מנהל אגף רישוי עסקים, עיריית תל-אביב-יפו

מיכל אוגולניק - אחראית רגולציה, איגוד חברות הנפט
ייעוץ משפטי
גלעד קרן

דניאל באומגרטן (מתמחה)
רכזת בכירה בוועדה
שוש אזולאי
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת

תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה), התשע"א-2010
היו"ר דוד אזולאי
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה), התשע"א-2010.

קיימנו כאן כמה דיונים על שלטי אזהרה. בדיון הקודם נתבקשו משרדי הממשלה לבדוק אפשרות להתכנס כולם תחת שלט אחד בכל עסק. זאת היתה השורה התחתונה של הדיון הקודם. הייתי מבקש קודם כול לקבל דיווח היכן העניין הזה עומד.
אשר גרנר
אני ראש אגף רישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים. כפי שציינת, כבוד היושב-ראש, אכן ביקשת שנבחן אפשרות לעשות איחוד של שילוט. קיימנו שלושה דיונים בנושא הזה, בין היתר בוועדה הבין-משרדית ערכתי דיון ביחד עם נציגי איגוד חברות הדלק והשבוע ערכנו ישיבה נוספת.

העניין מורכב ולא פשוט היות ומדובר כאן בכמה חוקים, כל אחד בתחומו, שנידונים בוועדות שונות של הכנסת. בנוסף לכך, התקנות באשר לשלט החדש שמדובר עליו מופיעות כהוראת שעה. אכן יש ריבוי שלטים. אין ספק שהבעיה מורכבת, וצודקים הטוענים שמרוב שלטים לא רואים את מרכולתו של בעל העסק.
היו"ר דוד אזולאי
זה פשוט הפך להיות טפט.
אשר גרנר
בחנו את הנושא הזה והגעתי לכלל מסקנה שצריך ללכת לפתרון קצר טווח ולפתרון ארוך טווח. לטווח קצר, היות והשלט הזה הוא נגזרת מהוראת השעה לנושא מניעת אלכוהול ואלימות, אנחנו צריכים לאשר את השילוט שמגיע היום כפי שמציע משרד הבריאות.
היו"ר דוד אזולאי
עד מתי תחול הוראת השעה?
אשר גרנר
היא תחול למשך 3 שנים, עד לשנת 2013.
גלעד קרן
עוד שנתיים, עד מרץ 2013.
היו"ר דוד אזולאי
הציור על השלט הזה מזכיר לי את בקבוקי החלב שהיו מוכרים בעבר.
אשר גרנר
זה לטווח הקצר. לטווח הארוך, אין ספק שצריך להקים ועדה שיהיו לה סמכויות, אולי במסגרת הכנסת, כרגע אינני יודע באיזו מתכונת, כי זה דורש עבודה משולבת. כבר מראש משרד המשפטים נקט יוזמה כאשר ביקש שכאשר יובילו הצעות חוק חדשות בתחום השילוט יסתכלו מה קורה היום וישלבו את זה במה שיתווסף בעתיד, ואותו דבר לגבי מחוקקים, גם בהיבט שלהם כאשר הם מאשרים הצעת חוק עליהם לבחון את המשמעויות על בתי העסק ולהבין שזה תפוצת נאט"ו.

אין ספק שהבעיה מורכבת מאוד וצריך לאחד את השלטים. היו הצעות להציב שלט אלקטרוני. גם הוא לא נותן מענה, ובנוסף יש לו עלויות גבוהות וכרגע הוא לא עומד לדיון.

כפי שאתה רואה כאן, איגוד חברות הדלק הציע אופציה מסוימת, כפי שמופיעה כאן, על מנת לשלב את השלטים. אבל שוב, מדובר על איחוד של הוראות שמופיעות בחוקים שונים וזה מחייב תיקוני חקיקה. נדמה לי שבישיבה הקודמת עו"ד גלעד קרן דיבר על הבעייתיות בכך.

לכן מבחינתנו צריך לחלק את זה בין טווח קצר וטווח ארוך ולמצוא דרך לאחד בין השלטים. אולי צריך לבוא לוועדת השרים לענייני חקיקה ולבקש שהיא תקים ועדה ותקנה לה סמכויות, או כל דבר אחר, למצוא דרך חוקית לאחד את כל השלטים. יש בכך צורך, אבל לא במקרה הספציפי שלפנינו, שזה הוראת שעה. כאשר תסתיים הוראת השעה צריך לבדוק אם יהיו עוד עלויות על בעל העסק, אם הוא לא יתלה עכשיו שלט ואחר-כך יצטרך להחליפו.
היו"ר דוד אזולאי
ניסית פעם לבדוק כמה שלטים צריך בעל עסק, למשל בעל פיצוצייה, לתלות?
אשר גרנר
כן: איסור מכירה לקטין מתחת לגיל 18; איסור מכירת סיגריות לקטין מתחת לגיל 18; משעה 23:00 איסור למכור משקאות משכרים; איסור מכירת נרגילות וטבק; החזרת מוצרים. כאשר מתחילים לספור את מספר השלטים רואים שילוט רב. גם נושא של מוצרי פיס.
היו"ר דוד אזולאי
אולי שיורידו את המוצרים מן המדפים ובמקומם יציבו שלטים ...
אשר גרנר
כך אמרנו ...
יואל הדר
לכן קוראים לזה "פיצוצייה", כי היא מופצצת בשלטים ...
לירון אדלר-מינקה
אני נציגת משרד המשפטים. כפי שאמר מר אשר גרנר, אנחנו מסכימים למהות. אכן היום בשל ריבוי השלטים הם לא אפקטיביים וגם בעל העסק מחויב להציבם. הבעיה נעוצה בעיקר בצד הפרוצדורלי. יש היום כל מיני תקנות שקובעות חובת הצבת שלטים מסוימים וכיצד הם צריכים להיראות. למשל באשר לאיסור מכירה לקטין יש תקנות שקובעות מה צריך להיות כתוב בשלט, מה גודל השלט וכן הלאה. לכן תהליך של יצירת שלט אחיד ייתכן וייקח זמן מסוים.
היו"ר דוד אזולאי
מי צריך ליזום את המהלך הזה?
לירון אדלר-מינקה
זה דבר שצריך להיעשות בתוך הממשלה, כי הרוב מוסדר בתקנות.
היו"ר דוד אזולאי
אבל מי בממשלה צריך להוביל את זה? איזה משרד?
לירון אדלר-מינקה
אולי משרד המשפטים. אינני יודעת. זה עניין של עסקים, לכן זה יכול להיות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה או במשרד הפנים. לא חשוב. צריך להיות צוות בתוך הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לדעת באמת. אני יודע מי הצוות, אבל איזה משרד צריך להוביל את זה?
אשר גרנר
מי שיש לו סמכויות בעניין הזה. זאת בדיוק הבעיה. למשרד הפנים יש רק חלק קטן. אם זה היה רק חוק רישוי עסקים הייתי אומר שאנחנו במשרד הפנים מוכנים לקבל את זה על עצמנו. הבעיה שזה רב-משרדי. צריך להוביל את זה משרד שיש לו סמכויות לשינוי החקיקה בעניין הזה. הטלת עליי לנסות לקדם שלט מאוחד. ניסיתי למצוא דרך אך אין לי סמכות לשנות חקיקה של משרד הבריאות, של המשטרה או של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. את העניין הזה צריך להוביל גוף בעל סמכות.
לירון אדלר-מינקה
המשרדים הרלוונטיים צריכים להתכנס ולחשוב על נוסח אחיד, ולעשות את זה.
היו"ר דוד אזולאי
טוב שאתם מסכימים שהמצב הנוכחי בלתי נסבל. זה פשוט לא נראה טוב. אדם שנכנס לחנות נתקל ב-6-7 שלטים. זה מעיד על עוד טלאי ועוד טלאי. אז קודם כול, אנחנו מסכימים שזה צריך להשתנות. עכשיו, איך זה משתנה? היות וזה הוראת שעה לא הייתי רוצה לעכב את התקנות הללו, אבל תגידו לי מי הגורם שיוביל את זה, שיביא את זה לוועדת השרים לענייני חקיקה או לוועדה בין-משרדית כדי שיגבשו איזו החלטה ויתקנו את העניין הזה.
לירון אדלר-מינקה
אבדוק במשרד המשפטים ומר גרנר יבדוק במשרד הפנים. נתחייב כאן בפני הוועדה לחפש פתרון.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש שתוך שבועיים תודיעו לוועדה מי היושב-ראש, מי מוביל את זה ותוך כמה זמן אתם חושבים להגיע לוועדת השרים לענייני חקיקה. זה מה שנדרש מכם כרגע.
לירון אדלר-מינקה
לא בטוח שזה ועדת השרים לענייני חקיקה. מדובר בסך הכול בשינוי של תקנות ולכן ייתכן שנדרש תיקון של כל תקנות על-פי הדרך שמאשרים אותן.
היו"ר דוד אזולאי
תעדכנו אותנו, תגידו לנו מה הכיוון כדי שנדע אם זה תקנות, אם זה ועדת השרים לענייני חקיקה. אלה הנושאים שחשוב לנו לקבל עליהם תשובות בתוך שבועיים.
לירון אדלר-מינקה
בסדר גמור.
אלחנן משי
אני נציג עיריית תל-אביב ומייצג גם את פורום ה-15.

השלט שבו מדובר, בשונה משלטים אחרים שקיימים בחקיקה, שעוסקים בהנחיות לבעל העסק - - -
היו"ר דוד אזולאי
אאפשר לך לדבר, אך הייתי מבקש קודם כול שמשרד הבריאות יציג את השלט שלו ואחר-כך תוכל גם להתייחס לזה.
אלחנן משי
אני מבקש לומר דבר מה ברמה העקרונית. כל השלטים שמוצבים בבתי העסק יש בהם הנחיות לבעל העסק לגבי שעות מכירה, מתי מותר ומה אסור. בשונה מכך, השלט שבו אנו עוסקים כעת עוסק בצריכה של המוצר שלא נעשית בעסק. כאשר דובר בזמנו על סיגריות, הדביקו על קופסאות הסיגריות שילוט הולך וגדל שמסביר את הסכנות. כאשר אומרים לאישה בהריון שהמשקה מסוכן והשלט נמצא במכולת, כאילו רק נשים בהריון קונות משקאות משכרים – לא רק שזה מיותר אלא גם מחטיא את המטרה. ייתכן שעם קצת יותר מחשבה, לא רק כדי להגיד שנעשה משהו, אם ידביקו את השלטים הללו בהוראה מסודרת בנוסח דומה על הבקבוקים אז גם מי שיושב בבית ושותה יידע שיש סכנה. היום זה מין שלט שתלוי במכולת ואין בו שום טעם. מי שקונה בקבוק יין לא יקרא את זה, וגם אם יקרא ברוב המקרים הוא בכל זאת ישתה את המשקה. לכן אני סבור שקודם כול ברמה המהותית צריך לחשוב שוב אם זה המקום.
גלעד קרן
אתה מדבר על תיקון שצריך לעשות בחוק. כאשר דנו בחוק הוצע, בין היתר, שהשילוט יופיע על בקבוקים אך הכנסת החליטה בחקיקה הראשית, בלי קשר לתקנות, שהאזהרות יופיעו על גבי שלט בבתי העסק.
אלחנן משי
אני מדבר על ההודעה.
גלעד קרן
בחוק רישוי עסקים נקבע שתהיה הודעה כזאת שתיקבע בתקנות. כרגע זה קבוע בחוק ואנחנו לא יכולים להחליט שזה לא יהיה. אנחנו צריכים רק לאשר את הנוסח, כן או לא.
אלחנן משי
הדבר השני הוא ריבוי השלטים שמופיעים בגודל שונה. כאשר זה מופיע בהוראת שעה זה אומר שאנחנו הולכים להתנפל על כל העסקים ולדרוש מהם להציב שלטים כאלה, לפנות מקום. צריך לזכור, זה לא מין הוראה טכנית, אלא אחרי כן מישהו ברשות המקומית צריך להתחיל לטפל באכיפת ההוראה הזאת, ומדובר באלפי עסקים. בתל-אביב יש כ-4,000-5,000 עסקים מן הסוג הזה שמוכרים אלכוהול. לכן אני סבור שצריך להיות מודעים לכך שזה יעבור, ואנחנו נאכוף את החוק, אבל זה צעד אחד יותר מדי במאסה האדירה של השילוט בעסקים.
היו"ר דוד אזולאי
לכן ביקשתי מכל נציגי משרדי הממשלה להתכנס ולקבל החלטה.

משרד הבריאות, אתם רוצים להציג את השילוט שאתם מבקשים מאתנו לאשר? אני מבקש שקודם כול תקראי את התקנות.
פאולה רושקה
תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה), התשע"א-2010

תקנה 1 – הגדרה

"בתקנות אלה, "עסק" – כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק.

תקנה 2 – הודעת אזהרה

"(א) אזהרה כאמור בסעיף 2(ג)(3) לחוק תוצג בהודעה במקום בולט לעין ליד הכניסה הראשית לעסק."

חשוב מאוד שיהיה בולט לעין מאחר וכאן מדובר על אזהרה למען שמירת בריאות האנשים.

"(ב) נוסח ההודעה, לרבות התמונה, הצבעים ושאר פרטי העיצוב, יהיו כמפורט בתוספת.

(ג) בהודעה יתקיימו כל אלה:

(1) מידות השלט יהיו 45 סנטימטרים (רוחב) X 60 סנטימטרים (אורך);

(2) השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ-1.90 מטר ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה;

(3) בסמוך לשלט יותקן אמצעי תאורה שיאיר את נוסח האזהרה.

תקנה 3 – תחילה

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן."
היו"ר דוד אזולאי
האם החלק התחתון בכיתוב שמופיע על השלט לא נראה לך מיותר? נראה לי שדי בכיתוב בחלק העליון של השלט: "צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות", ולכך הייתי מוסיף: "ופוגעת בכושר הנהיגה שלך". בשביל מה כל הכיתוב הזה? זה חוזר על עצמו.
פאולה רושקה
זה לא בדיוק אותו דבר. חלק אחד מתייחס לכושר הנהיגה ולהפעלת מכשירים, והחלק השני ממליץ על הימנעות משתיית אלכוהול על-ידי נשים בהריון. נשים בהריון הוא נושא מאוד-מאוד כאוב.
היו"ר דוד אזולאי
אישה בהריון שעד עכשיו לא שתתה, כאשר כותבים שזה מסוכן היא תרצה לנסות ...
פאולה רושקה
נערכות גם פעילויות אחרות על מנת להעלות את המודעות של נשים בהריון. זה רק עוד נדבך. נוסח השלט נבדק בהשוואה למדינות אחרות. שלטים כאלה קיימים במדינות נוספות, אנחנו לא המצאנו את זה, והשלטים הללו נמצאו כיעילים, ביחד עם אמצעים אחרים להפחתת השימוש באלכוהול.

נושא הנשים בהריון בעייתי מאוד כי אם נשים בהריון שותות מעט מאוד, כל האלכוהול עובר דרך השליה ישירות לתינוק. הנזק הפוטנציאלי לעובר גדול מאוד אך רוב הנשים בהריון לא מודעות לכך שאפילו שתייה בכמות קטנה יכולה להזיק להתפתחות הילד. אלה הילדים שלנו והאנשים המבוגרים של העתיד. אנחנו מודאגים מאוד מן התופעה הזאת. לכן לדעתי האזהרה כנגד שתייה בעת ההריון הכרחית בנוסח השלט.
אשר גרנר
אני רוצה להוסיף, ברשותך, לגבי הנוסח. אמרתי שאנחנו מסכימים שזה צריך להופיע כהוראת שעה וצריך למלא את הוראות החוק, אבל לגבי הנוסח אני רוצה להעיר כמה הערות. בתקנת משנה 2(א) אולי אפשר לרשום רק "במקום בולט לעין". לא צריך לציין איפה להציג את השלט. זאת ההצעה שלי.
היו"ר דוד אזולאי
לכל בית עסק יש כניסה שונה.
מיכל צברי דוד
השלט יכול להיות תלוי גם ליד הקופות או ליד דוכן המשקאות המשכרים.
מיכל אוגולניק
כבר אין שם מקום לעוד שלטים.
מיכל צברי דוד
בגלל זה אנחנו חושבים שלא צריך להגביל את שיקול הדעת של בעל העסק.
אשר גרנר
דבר שני, באשר לגודל ה"פונטים": נדמה לי שלגבי הטבק ה"פונטים" קטנים יותר ב-5 סנטימטרים. צריך להשוות את גודל ה"פונטים" כאן לאלה שמופיעים במודעות על הטבק.
מיכל צברי דוד
גודל המודעות על הטבק הן 40 X 50 סנטימטרים.
אשר גרנר
דבר נוסף, לתאורה יש עלות כספית גבוהה. כאשר מציבים את השלט במקום בולט ונראה לעין לא צריך גם להציב תאורה. צריך לחשוב גם על בעל העסק.

ההצעות שלי רק קוסמטיות והן נותנות מענה לכל הדברים. אני מקווה שמשרד הבריאות מסכים להן.
פאולה רושקה
אני אשת המקצוע ולא אשת החוק. לצערנו עו"ד אילנה מישר לא הגיעה עדיין. לדעתי זה לא עד כדי כך עקרוני.
אשר גרנר
נכון, אנחנו פשוט עוזרים לבעלי העסקים. תאורה לא צריך. די שהשלט יהיה תלוי במקום נראה לעין.
פאולה רושקה
אולי צריך להוסיף: "נראה לעין ומואר".
גלעד קרן
אני סבור שאפשר להסתפק ב"מקום בולט לעין". לגבי תאורה – אפשר כך או כך. גם עם הנוסח המוצע אין כוונה להאיר ספציפית רק את השלט הזה.
אשר גרנר
כן יש כוונה כזאת.
גלעד קרן
לא צריך להאיר במנורה נפרדת כל אחד מן השלטים. לגבי שלטים אחרים קבוע שיותקן אמצעי תאורה שיאיר את תוכן ההודעה בשלט. הם יכולים להיות אחד מתחת לשני או אחד ליד השני. אותו אמצעי תאורה שמאיר את השלט של המשרד לביטחון הפנים יכול להאיר גם את השלט הזה. לא צריך להתקין עוד אמצעי תאורה נוסף.
אשר גרנר
זה עניין טכני, סמנטי. כאשר כתוב "תאורה" מישהו יכול לפרש כך או אחרת. כאשר כותבים "מקום מואר" זה לא מחייב התקנת תאורה נפרדת.
היו"ר דוד אזולאי
"השלט יותקן במקום מואר".
מיכל צברי דוד
אפשר להוסיף את זה בתקנת משנה 2(א): "אזהרה ... תוצג בהודעה במקום בולט לעין ומואר".
היו"ר דוד אזולאי
ואז תימחק פסקה 2(ג)(3).
גלעד קרן
מר אשר גרנר ביקש להקטין את גודל השלט והאותיות.
אשר גרנר
אמרתי שנשווה את זה לשלטים שנדרשים היום על-פי חוקים אחרים. היום נדרש שלט שגודלו 40 X 50 סנטימטרים.
גלעד קרן
בכל השלטים?
מיכל צברי דוד
בשלט שהתקין שר הבריאות לעניין איסור מכירת מוצרי טבק לקטינים.
היו"ר דוד אזולאי
יש עוד שלטים שעוסקים במשקאות חריפים?
קריאות
כן.
היו"ר דוד אזולאי
מה גודלם?
מיכל צברי דוד
אפשר לבדוק.
היו"ר דוד אזולאי
מידות השלט יהיה 40X 50 סנטימטרים, במקום המוצע.
אשר גרנר
אגב, גם בתקנות האחרונות של המשטרה, בעניין המשקאות, גודל השלט הנדרש הוא 40 X 50 סנטימטרים.
גלעד קרן
יש לי הערה אחת. מכיוון שמדובר בהוראת שעה, צריך להביא את זה לידי ביטוי גם בנוסח התקנות, להוסיף תקנה לפיה התקנות עומדות בתוקף עד התאריך שבו פגה הוראת השעה.
יואל הדר
זה נכון בכל מקרה, גם אם לא תכתוב את זה.
גלעד קרן
נכון, אבל עדיף בכל מקרה לכתוב את זה.
יואל הדר
אם לא תכתוב את זה והחוק יפקע אז התקנות יפקעו מאליהן. אינני יודע אם כתובה תקנה כזאת בתקנות האחרות, לכן אני סבור שלא כדאי ליצור כאן דיפרנציאציה.
גלעד קרן
בסדר, לא נכתוב את זה.
מיכל צברי דוד
דווקא יש שם סעיף תוקף, עד 24 במרץ 2013.
יואל הדר
ומה אם יוארך תוקפו של החוק? אז יצטרכו להאריך את תוקף התקנות. כך לא היינו צריך להאריך את תוקפן. נכון?
גלעד קרן
יידרש תיקון של התקנות.
יואל הדר
זה סתם עוד עבודה.
לירון אדלר-מינקה
בכל מקרה יצטרכו לבטל את הוראת השעה.
מיכל צברי דוד
בכל מקרה צריך. אני צריכה עכשיו לעשות כן בתקנות אחרות כדי להפוך הוראת שעה להוראת קבע.
יואל הדר
אם לא ייקבע כאן תוקף אז כאשר יתקנו את החוק לא יצטרכו לתקן את התקנות.
לירון אדלר-מינקה
יצטרכו בכל מקרה כי זה הוראת שעה.
היו"ר דוד אזולאי
נסכם את התיקונים.

בתקנה 2(א) ייכתב "במקום בולט לעין ומואר". המילים "ליד הכניסה הראשית לעסק" יימחקו.

נוסח תקנה 2(ב) נותר בעינו.

בתקנה 2(ג)(1) ייקבע כי מידות השלט יהיו "40 סנטימטרים X 50 סנטימטרים".

נוסח תקנה 2(ג)(2) נותר בעינו.

פסקה 2(ג)(3) תימחק.
אלחנן משי
פסקה 2(ג)(2) לא ברורה. גודל השלט 40 X 50 סנטימטרים והתיחום הוא 30 סנטימטרים? לא ברור למה מתכוון כאן המחוקק. הרי מישהו צריך ליישם את זה. מה הכוונה בגובה? להתחלת השלט או לסוף השלט? לא ברור.
גלעד קרן
החלק התחתון של השלט לא יהיה נמוך מן הגובה שנקבע כאן.
אילנה מישר
זה בדיוק הנוסח כמו בתקנות - - -
גלעד קרן
זה מופיע בכל התקנות בצורה כזאת.
אלחנן משי
זה לא אומר שהן ברורות. זה הזמן לתקן את מה שלא ברור. אנחנו צריכים להגיד לאנשים בשטח מה לעשות.
גלעד קרן
לדעתי ברור שזה הגבול המינימלי. החלק התחתון של השלט צריך להיות גבוה מ-1.90 מטר.
אשר גרנר
מעל 1.90 מטר ולא יותר מ-2.20 מטרים. זה בסדר גמור.
אלחנן משי
גובה ממוצע של אדם הוא 1.70 או 1.60 מטר. למה לקבוע 1.90 מטר? למה זה צריך להיות כל-כך גבוה? רוב השילוט נמצא בגובה העיניים של אדם ממוצע.
גלעד קרן
כדי שהשלט לא יהיה מוסתר מאחורי המוכר או מאחורי אדם אחר. דווקא לכן זה צריך להיות גבוה יותר מגובהו הממוצע של אדם.
אלחנן משי
בפרקטיקה בשטח כאשר כותבים "במקום בולט" זה עונה לגמרי על הדרישה.
אשר גרנר
מצד שני, אפשר לשים את השלט מתחת לדלפק.
אלחנן משי
זה לא בולט.
גלעד קרן
כך נקבע בכל התקנות שיש בהן שלטים מסוגים שונים.
אלחנן משי
בשטח זה נראה קצת שונה. "מקום בולט" מכסה יפה מאוד את הדרישה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, נשאיר את הקביעה שגודל השלט 40 X 50 סנטימטרים, והוא יוצב בגובה 1.90 עד 2.20 מטרים מן הרצפה, כפי שנקבע כאן.

"תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, והן בתוקף עד 24 במרץ 2013".

יש הערות נוספות? לא.

אני מבקש לסכם את הדיון. אני מבקש מאוד שתעבירו אלינו בתוך שבועיים פרטים. אנחנו נאשר את התקנות היות והן הוראת שעה, לכן אין טעם לעכב אותן. זה בהתחשב בעובדה שהכנסת יוצאת לפגרה עד אמצע חודש מאי וחבל שדיון על נושא כזה יתעכב כל-כך הרבה זמן.

אני מבקש להעמיד את התקנות, שהוגשו לנו על-ידי שר הבריאות, להצבעה, עם התיקונים שהוכנסו בהן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד תקנות רישוי עסקים (הודעת אזהרה) (הוראת שעה), התשע"א-2010 – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהתקנות נתקבלו פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35

נספח: נוסח השלט כפי שמופיע בתוספת לתקנות.

[pic]

קוד המקור של הנתונים