ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/03/2011

תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התש"ע-2010, תקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים - שכר מינימום), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
30
ועדת הכלכלה

6.3.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 480

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון, ל' באדר א' התשע"א (6 במרץ 2011), שעה 11:30
סדר היום
1.
תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010

2.
תקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר
מוזמנים
עו"ד מיכאל אטלן, היועץ המשפטי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד צפריר נוימן, מנהל מחלקה, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד רותי לירז שפירא, הלשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

לידיה לזנס, סגנית המדען הראשי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אלי גרשנקרוין, עוזר מנהל מרכז ההשקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד רות פרמינגר

שלמה וקס, מנכ"ל איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה

עו"ד דבי גילד חיו, האגודה לזכויות האזרח
ייעוץ משפט
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
1.
תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום),

התש"ע-2010

2.
תקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010
היו"ר כרמל שאמה
צהרים טובים. אנחנו פותחים ישיבה שנייה של ועדת הכלכלה. על סדר היום תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010 ותקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010.


מי מציג את התקנות?
מיכאל אטלן
משרד התעשייה. בוקר טוב. אלה שתי תקנות זהות, כמעט זהות.
לאה ורון
מיכאל, אולי תציג את עצמך.
מיכאל אטלן
מיכאל אטלן, היועץ המשפטי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.


אלה שתי תקנות שהן כמעט זהות, אחת מכוח חוק עידוד השקעות הון והשנייה מכוח חוק מחקר ופיתוח. שתיהן תקנות שמתחייבות מתיקון שהוכנס בשני החוקים האלה ב-2006, התיקון הוא זהה והוא תיקון שהסמיך את השר לקבוע תנאים למתן המענקים לפי כל אחד משני החוקים ועמידה בחוק שכר מינימום.


אלה התקנות שמגיעות באיחור מה. הן מגיעות באיחור כי הדבר קשה. באופן טבעי גורמי סיוע רוצים לסייע ולא להקשות, רוצים הליך שלא מוסיף עוד נטל בירוקרטי ובשנים האחרונות הלחץ לצמצום הבירוקרטיה רק הולך וגדל, ובצדק, אבל אני חושב שמוטב מאוחר מאשר אף פעם.


יש גם עתירה לבג"ץ בעניין הזה והתחייבנו ללוח זמנים.
לאה ורון
אולי זה המקום לתת קרדיט לחבר הכנסת איתן כבל שהוא זה שגם יזם את הצעות החוק.
מיכאל אטלן
לא רואים את התנועה בפרוטוקול, אבל זה בדיוק מה שהתכוונתי לעשות.
היו"ר כרמל שאמה
אבל רואים בערוץ 99.
לאה ורון
קלעתי לדעת גדולים.
מיכאל אטלן
התיקון אכן הוא תיקון שחבר הכנסת כבל יזם. גם העתירה לבג"ץ למה אנחנו לא מתקינים את התקנות היא שלו. היו שלוש זרועות לעתירה אחת ואחת כבר טופלה, וזה היה בהגנת הצרכן, עניין של ביטול הפקעות, והנה אנחנו בזרוע השני של שכר מינימום ובקנה אותו דבר בעניין של עמידה בחוקי סביבה שהוא יותר מורכב ושהוא בהליך מתקדם עם המשרד להגנת הסביבה וזה יגיע אל שולחן הוועדה, אני מניח ומקווה, בטווח של חודשיים-שלושה, משהו כזה.
היו"ר כרמל שאמה
מה בעצם אומרות התקנות האלה
מיכאל אטלן
התקנות אומרות שאנחנו קובעים תנאי סף של עמידה בהיעדר הפרות בוטות. התלבטנו איך לעשות את זה והיו שני מודלים אפשריים. מודל אחד שאנחנו נפעיל שיקול דעת בכל בקשה ובקשה ולפי חומרת ההפרה אנחנו נחזיר את הבקשה למבקש או שניתן לו. המודל הזה הוא בעייתי מבחינת זה שהוא מאריך את הליך הטיפול בבקשות, מוסיף בירוקרטיה ומכניס שיקול דעת שמן הסתם לא תמיד יועיל. אז אמרנו שנלך על גישה הרבה יותר מצמצמת – רק הפרות בוטות באמת אבל בלי שיקול דעת כתנאי סף. אם אתם רוצים, בדומה לאישור ניהול תקין. אם אתם רוצים, בדומה לאישור ניהול ספרים לפי חוק מס הכנסה. יש – בסדר, אין – לא עובר. בעצם התקנות האלה עושות את זה. הן עושות את זה בצורה דומה למתווה שהמנכ"ל של משרד התעשייה הנהיג בהוראות מנכ"ל לכל יחידות הסיוע של המשרד, במקום שהסיוע ניתן לא לפי חוק אלא לפי הוראות מנכ"ל, יש הוראת גנרית כזאת שאומרת שכתנאי למתן הסיוע ייבחנו באמצעות האגף לאכיפת דיני עבודה שנמצא אצלנו במשרד קיומן או היעדרן של הפרות בוטות ולא רק על שכר מינימום אלא על מכלול של חוקים. זה הוא יכול לעשות במסגרת של הוראת מנכ"ל שהוא לא נמצא במסגרת של חוק ותקנות וכרגע החוק מסמיך אותנו רק לטפל בשכר המינימום, ובזה אני עונה בדומה לתשובת המנכ"ל במכתב אליך, בעקבות המכתב של פורום זכויות עובדים.


יש הצעת חוק תלויה ועומדת של חברת הכנסת יחימוביץ להרחיב את היריעה בשני החוקים האלה, מעבר לשכר המינימום, לכלל דיני העבודה והממשלה תמכה בכפוף להמתנה והגעה לנוסחים מוסכמים לפני קריאה ראשונה ואנחנו עדיין בשלב הזה.


חשבנו לנכון שכיוון שיש לנו פיגור כזה ועתירה לבג"ץ, לא להמתין. כרגע נתקין את מה שניתן להתקין ואם יתוקן החוק, נחזור אליכם עם השלמה.


המתכונת של ההפרות לקוחה מאותה הוראת מנכ"ל וזה אומר שאנחנו מדברים על הפרה של שכר מינימום עם מספר של עבירות. זה מתורגם במונחים של יחידות עבירה. עבירה בדיני עבודה יכולה להיות כל חודש מחדש ולכל עובד בנפרד וכל דבר הזה היא יחידת עבירה. בן אדם עובר עבירה בוטה אם הוא עושה את זה החל מארבע יחידות. זאת יכולה להיות כל קומבינציה של עובד אחד ארבע פעמים ברצף, של שני עובדים ושתי תקופות, כל קומבינציה אפשרית אבל זה משקף שזאת לא תקלה חד פעמית אלא משהו שחוזר על עצמו, סוג של שיטתיות.


אפשר להתווכח אם זה מספיק או יותר מדיי. מה שחשוב להדגיש זה שהמתווה הזה שמועתק בתקנות בכל הקשור לשכר מינימום לקוח מהמתווה שבהוראות המנכ"ל שגובש לאחר התדיינות ארוכה מאוד. אני מלווה את זה חמש שנים במשרד. המנכ"ל הנוכחי הקדיש לזה משהו כמו שבעה חודשים של דיונים אינטנסיביים גם עם מנהלי היחידות, גם עם לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, גם עם ההסתדרות וצריך למצוא את הנוסחה שמאזנת בין מצד אחד היכולת לסייע לכלכלה ולמטרות של חוק המחקר והפיתוח וחוק עידוד השקעות הון, שחלקן, אגב, זה גם סיוע בצורה עקיפה גם לתעסוקה ודברים כאלה, ומצד שני לא לתת למי שמפר בצורה בוטה את החוקים שאנחנו אמונים עליהם ליהנות מהסיוע של המדינה.


עד כאן. היתר מהווה כניסה לפרטים של השורות.
ניר ימין
האם יש לכם הערכה מה מספר המענקים שניתנים ולא היו ניתנים אילו התקנות האלה היו בתוקף? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה נוגעת למכתב של הפורום לזכויות עובדים, אליו התייחסת. הפורום באמת מציע ברגל אחת לערוך תיקוני חקיקה בחוקים המסמיכים אבל הוא גם מציע בתקנות המוצעות להתייחס גם לא רק להרשעה פלילית אלא גם לפסק דין אזרחי שניתן בנוגע לאכיפת חוק שכר מינימום על ידי עובד או בבית הדין לעבודה או בתובענה ייצוגית, כי גם לפי חוק תובענות ייצוגיות יש אפשרות לתבוע לעניין אכיפת שכר מינימום. השאלה היא אם גם לזה התייחסתם כי לא ראיתי במכתב המנכ"ל התייחסות לזה.
מיכאל אטלן
המכתב מדבר באופן כללי ואני יכול להשלים. אנחנו התעלמנו מתביעות אזרחיות. יש התחשבות בהרשעות פליליות, יש התחשבות בקנסות מינהליים כאשר אם וכאשר החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ייכנס לתוקף, אני מניח שתהיה התייחסות גם לעיצומים כספיים שזה יחליף את הקנסות המינהליים. תביעות אזרחיות, חשבנו שלא נכון להתייחס אליהן. גוף גדול יכול שינהל מספר תביעות אזרחיות וזה עדיין לא אומר שהוא מפר כאן ופוגע בזכויות עובדים. יש על זה ויכוח ארוך ומתמשך עם הארגונים החברתיים. אני משקף בזה גם את התפיסה שהתגבשה בוועדת היגוי למעסיקים, לממשלה ולהסתדרות בעניין של הגברת חוקי עבודה. ועדת ההיגוי שהוקמה באמצעות מנכ"ל משרד התעשייה לשעבר רענן די-נור, קובי הבר ראש אגף התקציבים דאז, עופר עיני ושרגא ברוש, הוציאה מסמך בו התייחסה לדברים דומים ושם התייחסו למכרזים עוד לפני שהתיקון לתקנות חובת המכרזים נכנס לתוקף. במכרזים הם דיברו רק על עבירות ועל קנסות ולא דיברו על תביעות אזרחיות. זה משקף הסכמה שהיא די קריטית והיסטורית. אין לי כאן את הזמן לעשות את הנאום שעשיתי בוועדת העבודה בעניין של חוק הגברת האכיפה על עצם ההגעה להסכמה של 11 ארגוני מעסיקים, שזה כמעט כל המעסיקים. זה כלל גם את לשכת התיאום של החלק שפרש היום מלשכת התיאום. כלומר, ההסתדרות, הממשלה, האוצר ומשרד התעשייה.


עצם ההגעה להסכמה כזאת מהווה אירוע היסטורי ולכן לא חשבנו כאן לנכון לפתוח את זה מחדש. אם כן, גם נימוק מהותי אחד וגם נימוק של הסכמות מצד שני.


לגבי הפיילוט. קודם כל, אם תשימו לב, יש הוראה שקיימת גם בהוראת המנכ"ל שאנחנו מחילים את זה רק על עבירות שנעברות מיום הפרסום ואילך, וזה הגיוני כי זה סוג של ענישה מינהלית. זאת עקיפה של דיני עבודה ונכון שמי שמתנהל תוך כדי שהוא לוקח בחשבון גם קבלת מענקים וסיוע מהמדינה, ייקח גם את השוט ולא רק את הגזר.


לכן פיילוט יהיה קצת מלאכותי, אבל בכל זאת נעשה פיילוט, סימולציה לגבי מה היה קורה אילו לוקחים בחשבון את השנה הקודמת. אנחנו דיברנו על פיילוט כזה לגבי איכות הסביבה. לגבי שכר מינימום לא נעשה פיילוט. אנחנו יכולים להגיד שבמרכז השקעות, בתוכניות שהן לא מכוח החוק אלא מכוח מסלולים, מסלול תעסוקה ודברים כאלה, זה מופעל ויש מספר מסוים של גופים שנחסמו.
לאה ורון
אולי אלי יכול לפרט לוועדה מי הם הגופים שנחסמו.
אלי גרשנקרוין
אין בידי את הנתונים האלה, אבל זה גם לא כל כך רלוונטי מכיוון שמדובר במסלול שהוא לא מכוח החוק אלא מסלול תעסוקה שהוא מסלול מינהלי. מכיוון שלא התבקשתי על ידי הוועדה להביא את הנתונים, אין לי אותם כאן.
ניר ימין
אני אתייחס לעניין הראשון אליו התייחס היועץ המשפטי של משרד התעשייה. אני מסכים שלגבי פסק דין שניתן בהליך אזרחי באמת תאגיד או חברה יכולה להיות חשופה למגוון של תביעות ויכול להיות שגם בהתחשב בחובת ההוכחה או בזה שלפעמים יש הסדרי פשרה וניתנים פסקי דין בהיעדר הגנה, יכול להיות שבהקשר הזה לא תמיד יהיה נכון להתייחס לאיסור נותן מענק רק על בסיס הליך אזרחי. אני חושב שזה פחות נכון לגבי תובענה ייצוגית. היא גם מתפרסמת, במיוחד אחרי שהיא מאושרת, וזאת הפרה יותר בוטה. היא נוגעת לא לעובד אחד אלא למספר רב יותר של עובדים ולכן, מעבר לעניין התיאום שהתייחסת אליו, הנימוק הזה הוא פחות חזק לטעמי.
מיכאל אטלן
לצערי תובענות ייצוגיות בדיני עבודה הן נדירות ביותר. יש גם פסיקה של בית הדין הארצי שמסביר מדוע לאשר את זה מאוד במסורה. אם בבתי משפט רגילים לא כל כך מאשרים תובענות ייצוגיות, קל וחומר שם. לכן זה ויכוח תיאורטי יפה שבינתיים לא משליך על כלום.


אני ממציע שאם נגיע ממילא לוועדה לאחר הרחבת החוק על חוקי עבודה אחרים, יחול איזשהו שינוי בעקבות פסק דין אחרון שניתן בבית הדין הארצי, אחרי פרישתו של הנשיא אדלר, בתחום של התובענות הייצוגיות בדיני עבודה ואולי גם נשקול את זה.
היו"ר כרמל שאמה
נא להתחיל בהקראה .
דבי גילד חיו
אני כאן בשם הפורום לאכיפת זכויות עובדים שכולל כמה וכמה ארגונים שעוסקים בזכויות עובדים.


יש לי הערות ספציפיות לסעיפים, אבל אני מניחה שאותן אני אעיר בהתייחס לכל סעיף וסעיף. בכל זאת אני רוצה להתייחס באופן כללי ובקצרה לדברים העקרוניים וקודם כל לומר משהו מאוד כללי.


לא מדובר במשהו שהוא בירוקרטיה אלא מדובר בהגנה על זכויות עובדים. זה לא איזה הליך בירוקרטי שצריך לקצר אותו או למנוע אותו בשביל להקל על מי שרוצה לקבל כסף. מדובר בזכויות הכי בסיסיות. המדינה נותנת כסף לאנשים כדי שישקיעו כאן, וזה יפה ומבורך, והם מחויבים לשמור על זכויות עובדים ומדובר כאן על זכויות העובדים הכי בסיסיות שמעוגנות בחוק כמו שכר מינימום, זכויות סוציאליות שאנחנו רוצים להרחיב ודברים מהסוג הזה. לא מדובר כאן במתן משכורת 13. כך שלא מדובר באיזה הליך בירוקרטי מעיק ואיך אנחנו עושים אותו פשטני אלא במשהו מהותי וחשוב שצריך לדון בו בכובד ראש.


עוד כרקע רציתי לדבר על הדבר הה שאנחנו יודעים ולהציג את זה. אנחנו בוועדת הכלכלה שלא עוסקת בשגרה בזכויות עובדים. בכל דיון שעוסק בזכויות עובדים בוועדת העבודה, עולים הקושי והבעיה של מחסור באכיפה של זכויות עובדים והצורך בכלים משלימים בגלל זה. אם הייתה אכיפה של זכויות עובדים בדרך שגרה – אני לא מאשימה רק את משרד התעשייה כי יש בעיות של תקנים ואפשר לדון בזה שעתיים עכשיו – בגלל הקושי והיעדר אכיפה מספקת של זכויות עובדים, ומדובר בזכויות הבסיסיות ביותר – ואני חוזרת על זה – ולא במתנות שנותנים לעובדים, בשכר מינימום, בזכויות סוציאליות, בהפרשות לפנסיה ובדברים מהסוג הזה, ולכן בעצם אנחנו חייבים כלים משלימים. בתוך החקיקה המגוונת אנחנו רואים שלאט לאט מכניסים את הכלים האלה, מאוד לאט, כמו במקרה הזה שאומרים שאם אתה רוצה מענק, אנחנו נשתמש בזה ככלי לאכיפת זכויות עובדים ונכניס בעצם את האפשרות הזאת ככלי נוסף שיעזור לנו באכיפה.


לכן זה מאוד חשוב וזה צריך להיות משהו רחב ומהותי יותר, אבל אנחנו רואים כאן קושי ולכן אנחנו רוצים את ההרחבה של החקיקה הזאת. אנחנו יודעים שיש חוקים, אנחנו גם מעורבים בהם, להרחיב את זה ואנחנו קוראים לוועדה אולי לפעול ולזרז את זה. אולי הוועדה אפילו תדחוף לקדם את זה. לאט לאט נכנסת אך ורק הגנה על חוק שכר מינימום. זה הופך לסמל של אכיפת זכויות עובדים, אבל זה קורה תוך כדי הזנחה של הרבה רכיבים אחרים שלא נכנסים כמו דמי חופשה, דמי חגים, דמי הבראה, דמי מחלה, הפרשה לקרן פנסיה, הוצאות נסיעה, הפרשה לפיצויי פיטורים, דברים מאוד בסיסיים.
מיכאל אטלן
גמול שעות נוספות שזה אפילו עוד יותר חשוב.
דבי גילד חיו
אתם הולכים רחוק. אני לא יודעת מה הדברים שקודמים לזה. הדברים האלה לא מקבלים הגנה לא בחוק הזה ולא בעוד חקיקות דומות אחרות. עם כל הכבוד לחוק שכר מינימום שהוא מאוד מאוד חשוב ואין ספק שהוא הבסיס לשכר, יתר הרכיבים שציינתי לא זוכים להגנה מספקת ולכן מאוד חשוב להתייחס אליהם.


בגדול אנחנו רוצים את התקנות האלה. לצערנו הן מגיעות אחרי שנים מאוד ארוכות ללא סיבה מוצדקת לדעתנו. שוב, הגנה על זכויות הכי בסיסיות של העובדים. בפועל, בהרבה מעורבות של פורום זכויות עובדים וארגונים שונים, במכרזים באמת – לא באופן מושלם – לקחו בחשבון לפעמים את הדברים האלה וגם, הייתה תקופה שקצת יותר ואחר כך קצת פחות. זאת אומרת, הבינו שיש צורך דחוף ביישום של הסעיפים האלה.


לכן אנחנו בעד לקבל את התקנות האלה אבל בבחינת צעד ראשון בלבד. לגבי התקנות עצמן יש לי עוד כמה הערות שנראות לי מאוד קריטיות וחייבים להכניס בהן תיקונים. את ההערות אני אעיר תוך כדי ההקראה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. נא להתחיל בהקראה.
מיכאל אטלן
תקנות עידוד השקעות הון (התניית אישורים- שכר מינימום), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ב)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.
הגדרות


בתקנות אלה –
"בסיס הקנס" – שיעור הקנס הנקוב לעבירה מינהלית בתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג-2003.


"בעל שליטה" – בעל "שליטה" כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.


"המבקש" – המבקש אישור לתכנית לפי סעיף 17 לחוק.


"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.


"יחידת עבירה" – עבירה שנעברה לגבי עובד אחד בחודש עבודה אחד.


"מינהלת מרכז ההשקעות" – מינהלת מרכז ההשקעות שהוקמה לפי סעיף 6 לחוק.

"עבירה לפי חוק שכר מינימום" – עבירה לפי סעיפים 14, 14א, 15 ו-15ג לחוק שכר מינימום.


"קנס מינהלי" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985.
היו"ר כרמל שאמה
הערות לסעיף ההגדרות.
דבי גילד חיו
רצינו לבקש להוסיף משהו. זה משהו כאילו קטן אבל הוא יכול להיות מאוד מסייע. להוסיף ברשימה של העבירות של עבירה לפי חוק שכר מינימום גם את סעיף 6ב לחוק שכר מינימום שקובע שצריך לתלות מודעה לפי חוק שכר מינימום. זה משהו קטן. הוא קל ליישום וקל לאכיפה ויש לו משמעות מאוד מאוד חשובה במודעות של עובדים לשכר המינימום ולזה שהם זכאים לקבל אותו. ראינו במחקרים של משרד התעשייה שלמעלה משבעים אחוזים מהעובדים בכלל לא מודעים למה הוא שכר מינימום וזה צעד מאוד מאוד חשוב של מודעות. לכן הוא נכנס לחוק. אנחנו מבקשים לצרף את זה בשני החוקים.
לאה ורון
בשני הסטים של התקנות.
דבי גילד חיו
כן. בשתי התקנות.
מיכאל אטלן
התשובה היא שאין לזה סוף ושצריך לעשות איזה שהן הבחנות. הבחנה גסה שעשינו היא הבחנה בין עבירות מסמוך לבין עבירות מהותיות. העבירה של אי תליית השלט לא מעידה בפני עצמה על קיום עבירה. כלומר, היא כמו איסור פרסום מודעות מפלות לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. היא מגלמת איזושהי הנחה של המחוקק שאם אתה לא מיידע, אתה בסופו של דבר מקל על ביצוע ההפרות אבל היא לא הוכחה בפני עצמה לקיום ההפרה


לכן, אנחנו לא באים לבטל את העבירה חס ושלום, העבירה קיימת והיא נאכפת, אבל לומר שמי שלא תולה את המודעה הזאת הוא עבריין בוטה, לא נראה לנו.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. עוד הערות לסעיף ההגדרות? אין.
אפשר להצביע על סעיף ההגדרות.
ניר ימין
אדוני, שתי שאלות לגבי ההגדרות. גם בהגדרה של בעל שליטה וגם ברשימת העבירות, כאשר מדובר על בעל שליטה – לא הגענו לזה עדיין ואולי כשנגיע לזה אני אעיר, אבל שיהיה בפני הוועדה – אני לא בטוח שההגדרה של בעל שליטה רלוונטית. אני לא יודע אם חוק שכר מינימום חל על בעל שליטה. להבנתי הוא חל על מעביד או מעסיק בפועל.
מיכאל אטלן
הכוונה בבעל שליטה – נגיע לזה כאשר נדבר על הסעיף האופרטיבי ונשתמש בהגדרה – זה אומר שמי שהורשע הוא בעל שליטה.
ניר ימין
השאלה אם ניתן להרשיע בעל שליטה לפי חוק שכר מינימום.
מיכאל אטלן
לא. אתה לא צריך להרשיע את בעל השליטה. זה בעל שליטה של מישהו שהורשע. בעל שליטה בתאגיד שמישהו שם הורשע.
ניר ימין
הבנתי.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 1, הגדרות – אושר.
מיכאל אטלן
2.
התניית מתן אישור בקיום הוראות חוק שכר מינימום


תנאי מוקדם לאישור תכנית בידי מינהלת מרכז ההשקעות הוא כי מתקיימים כל אלה –
(1)
המבקש המציא בבקשה לאישור התכנית, בנוסף לכל מסמך אחר, הצהרה לפיה המבקש ובעלי שליטה בו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדים המועסקים אצל המבקש לפי חוק שכר מינימום וכי הם מתחייבים להמשיך ולשמור על זכויות כאמור במשך כל תקופת האישור.

(2)
על פי הנתונים שבידי גורמי האכיפה המוסמכים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה -

(א)
המבקש או בעל שליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה בעבירה לפי סעיף 15ג לחוק שכר מינימום או בארבע יחידות עבירה אחרות לפי חוק שכר מינימום לפחות.

(ב)
לא הוטלו על המבקש או על בעל שליטה בו בשלוש השנים שקדמו לבקשה, שלושה קנסות מינהליים או יותר בשל עבירה לפי חוק שכר מינימום ובלבד שלפחות אחד מהם הוא בסכום פי ארבעה מבסיס הקנס לעבירה נושא אותו קנס.


זאת בעצם הנוסחה של החומרה שמדברת בקנסות, במונחים של גובה הקנס ומספר הקנסות, שילוב, ובמונחים של הרשעות או הרשעה בודדת לגבי עבירה לפי סעיף 15ג, שזאת הפרעה למפקח, שזה חמור כי זה לא נותן לך לבדוק דברים אחרים, או ארבע יחידות עבירה לגבי יתר העבירות, שאתה בעצמך לא נותן שכר מינימום או כמעסיק בפועל אתה לא דואג לפקח על מתן שכר המינימום.
ניר ימין
שתי שאלות, ואני חוזר על הערתי הקודמת. פסקה (2)(א) אומרת באופן די מפורש שהמבקש או בעל השליטה במבקש לא הורשע לפי סעיף 15ג.
מיכאל אטלן
זה אומר שמספיק שאחד מהם.
ניר ימין
איך בעל שליטה יכול להיות מורשע לפי חוק שכר מינימום?
מיכאל אטלן
אני אסביר. נגיד שבעל שליטה בתאגיד א' הוא עצמו היה המנכ"ל של תאגיד ב' והוא הורשע בתאגיד ב', והנה עכשיו הוא שייך לתאגיד א', כך שגם העבר שלו יילקח בחשבון לגבי תאגיד א'
ניר ימין
מדובר על בעל השליטה באותו מבקש.
מיכאל אטלן
לא.
ניר ימין
כן, זה מה שאומרת פסקה (2)(א).
מיכאל אטלן
הוא בעל שליטה בו, במבקש, אבל הוא הורשע בעבר. הוא סוחב אתו הרשעה מפעילות אחרת מחוץ למבקש.
ניר ימין
אני מצטער שאני מתעקש. אני לא מבין את היחס בין 2(1) ל-(2)(א). ב-2(1) מדובר על מבקש ובעל שליטה שהם מקיימים את החובות שלהם לגבי שמירה על זכויות העובדים המועסקים אצל המבקש. כלומר, באותו תאגיד ב' ולא בתאגיד שבעל השליטה, אתה אומר שיש כאילו שני תאגידים.
מיכאל אטלן
לא. ההתחייבות היא צופה פני עתיד. בעל השליטה צריך להתחייב יחד עם המבקש לגבי התאגיד של המבקש אבל ההרשעה מתייחסת לבעל השליטה.
היו"ר כרמל שאמה
כל גוף אחר.
מיכאל אטלן
כל גוף אחר.
היו"ר כרמל שאמה
למה רק שלוש שנים?
מיכאל אטלן
הלכנו לפי התבנית של התחשבות בעבר פלילי כדי לא לתת רישיון בחוקי רישוי כי אלה אותה מטריה.
היו"ר כרמל שאמה
יש הבדל בין חוקי רישוי לבין לתת למישהו מענק.
מיכאל אטלן
יש הבדל.
היו"ר כרמל שאמה
חוק רישוי זה משהו שאתה יותר חייב לתת למישהו מענק. זה כבר משהו אחר. בסדר. עוד הערות לגבי הסעיף?
דבי גילד חיו
כן, שתי הערות. קודם כל, אני חוזרת למה שביקשנו וקצת דיברו עליו כאן והוא מאוד חשוב. זה שמתייחסים אך ורק להרשעות פליליות או לקנס מינהלי. צריך לזכור שכאשר אין אכיפה, הרבה פעמים יש לך אנשים שהם מפרים ולא הרשיעו אותם לא פלילית ולא מינהלית בגלל שאין מספיק אכיפה על ידי המדינה. זאת המטרה כאן. לתפוס את אלה ולעשות צעד שמגן על זכויות עובדים למרות שאין אכיפה רגילה. אם הייתה אכיפה, לא היו צריכים את הדבר הזה כי היית תופס את כל העבריינים. אם היו קנסות, לא היו עבריינים כאלה.


אם מישהו, עובד, מגיש תביעה נגד מעביד על כך שהוא לא שילם לו שכר מינימום והרשיעו אותו על הסעיפים שמופיעים כאן, אין סיבה שבגלל שלא הגישו נגדו הליכים פליליים או מינהליים, הוא לא ייכנס לכאן. נניח שעשרה עובדים הגישו נגדו, או כמו שאומרים כאן יחידה אחת. נניח שהוא הוכיח שלא שילמו לו שכר מינימום עשר פעמים ויש פסק דין כזה שקובע את זה, אז בגלל שלא הגישו נגדו הליך פלילי או מינהלי הוא לא נכלל כאן?


נניח שיש מכרזים או משהו כזה ועובדים פונים לגופים הכלכליים האלה ואומרים להם שההוא שניגש למכרז הפר את שכר המינימום, להם ולכל העובדים מיליון פעמים. אומר אותו אדם שהוא לא רוצה להסתבך אתו כי הוא עובד אתו ולא רוצה שיפטרו אותו, אבל הנה תלושי השכר שלו וכולי, ובודקים את זה ורואים שאכן הוא מפר סדרתי, אז זה לא ייכנס כי לא הגישו נגדו עבירה מינהלית?


זה פתח. תבקשו את הנתונים ממשרד התעשייה לגבי כמה תיקים נפתחים, פליליים ומינהליים בשנה, לעומת כמה מפירי חוק קיימים בכל הדברים האלה ותראו שזה לא סביר.
מיכאל אטלן
אני מאוד אשמח אם תבקשו ממני את הנתון הזה כי את החלק של התביעות האזרחיות אין לנו.
דבי גילד חיו
אם אין, הרווחתם.
מיכאל אטלן
נניח שחברתי צודקת לגבי המהות. בפרוצדורה, כדי לאתר אם היו תביעות אזרחיות, אנחנו נצטרך לעשות הולד על כל הבקשות, ללכת להנהלת בתי המשפט ולעשות ספירת מלאי.
דבי גילד חיו
לא, אומרים לבן אדם שיצהיר הצהרה על כך שאין נגדו פסק דין.
מיכאל אטלן
אבל אם אין לי דרך לבדוק את ההצהרה? אני לא יכול ללכת לבדוק הצהרות. היופי של המודל – ויש לו חסרון שהוא מצמצם. זה פילטר עבה, הוא תופס פחות אבנים אבל הוא תופס אותם טוב ומהר. אם אנחנו רוצים להוסיף בירוקרטיה, נחזור למודל של שיקול דעת, לבחון כל דבר שהוא פחות טוב לאכיפת זכויות העובדים.
ניר ימין
אני מודה שאני לא רואה מה התוקף של הצעה כזאת אם למשרד אין כלים לבדוק את הדברים. זה סוג של הצהרה קצת ריקה מתוכן.
דבי גילד חיו
קודם כל, זה לא מפריע לבקש הצהרה, שבן אדם יצהיר שהוא לא הורשע בעבירות על הסעיפים האלה.
ניר ימין
זה יהיה בתיק של המשרד, אבל מה יעשו עם זה?
מיכאל אטלן
זה כן מפריע. אחרי כן מגישים נגדי תביעת נזיקין מכיוון שיש לי חובת פיקוח כי אני דרשתי הצהרה, אבל אין לי כלים להתמודד אתם. זה כן מפריע לבקש הצהרות סתם.
היו"ר כרמל שאמה
עוד הערות לתקנה 2?
דבי גילד חיו
עוד הערה אחת אחרונה, לגבי הכמות. זאת אומרת, אפשר להתווכח כאן עם הכמות. זה שמבקשים שלושה קנסות מינהליים או יותר. בן אדם מוכיח שלא שילמו לו שכר מינימום, אני לא יודעת למה צריך כמויות כאלה גדולות של עבירות כדי שהוא יעמוד בזה. אם הוכיחו רק פעמיים שהוא לא עמד בשכר מינימום, הוא כבר יקבל מענקי עתק מהמדינה? פשוט לא תפסו אותו או שבחודש הזה לא היו פקחים כי אין פקחים ולא הגישו נגדו עתירות מינהליות. אם תפסת בן אדם שהוא לא שומר זכויות עובדים, אני לא חושבת שצריך שזה יהיה בכמות כדי להחליט שלא ניתן לו. לא נראה לי שאם הוא מפר המון פעמים, לא ניתן לו, אבל אם תפסנו אותו שהוא מפר פעם אחת כי רק פעם אחת עשינו אצלו ביקורת של הפקחים, זה בסדר. אני חושבת שצריך להוריד את הכמות בחוק.


צריך גם לזכור – ושוב, אני מזכירה לכם – שהמטרה היא לאכוף זכויות עובדים. זאת דרך אלטרנטיבית על אכיפה שהייתה המדינה צריכה לעשות, להגן על זכויות עובדים. בעצם כאן רק מנסים לרכך וללכת לקראת כדי לתת את הכספים שהמדינה נותנת מתנה לאנשים כדי שישקיעו בלי להבטיח שאותם אנשים שנותנים להם את הכסף לא יפרו זכויות עובדים.
מיכאל אטלן
מספר הקנסות, אם אני לא טועה, לקוח מתקנות חובת המכרזים. גם שם יש מודל של חסימה בשל הרשעות וקנסות. כאן הוספנו גם את ההתחשבות בקנס שהוא פי ארבעה מהבסיס. הלכנו על המוכר.


אני רוצה להעיר הערה כללית.
היו"ר כרמל שאמה
תסביר לי את הפי ארבעה מהבסיס. כמה זה הבסיס?
מיכאל אטלן
זה משתנה לכל עבירה. בהפרת שכר מינימום זה 5,000 שקלים ליחיד ו-10,000 שקלים לתאגיד. אם אתה רואה קנס מינהלי בעשרים אלף שקלים, אתה יודע שיש כאן או ארבעה עובדים או ארבעה חודשים של יחיד.


הערה כללית. גם אם הייתי כותב ארבעה, היינו שואלים למה לא חמישה ולהפך, וזה טבעי. התקנות האלה זה תקדימי ואני מציע להתייחס אליהן כאל רגל בדלת ונראה איך אנחנו חיים אתן, לטוב ולרע.
היו"ר כרמל שאמה
אבל למה אתה דורש ב-(2)(ב) "ובלבד שלפחות אחד מהם הוא בסכום פי ארבעה מבסיס הקנס"?
מיכאל אטלן
כדי לשקף את זה שזאת לא תקלה ספורדית אלא יש כאן חומרה.
היו"ר כרמל שאמה
לכן אתה דורש כאן כמה תקלות. לא?
מיכאל אטלן
כמה תקלות ואחת מהן רצינית, כי זה קל מאוד לצבור שלושה חודשים על אותה טעות. נגיד עשיתי טעות טכנית, במערכת השכר שלי עשיתי טעות טכנית. היא יכולה לחזור ועוברת חצי שנה עד שמישהו עולה עליה, ואז יש לי כאילו שלושה קנסות.
דבי גילד חיו
טעות טכנית שאתה לא משלם שכר מינימום. מי שלא משלם שכר מינימום, אם יצאו מנקודת הנחה שהוא לא מפריש לפנסיה.
היו"ר כרמל שאמה
טעות טכנית לא יכולה להיות גם לגבי שלושה או ארבעה עובדים?
מיכאל אטלן
היא יכולה להיות.
היו"ר כרמל שאמה
טכני לא מעיד על ההיקף.
מיכאל אטלן
זאת אינדיקציה אחת מני רבות. זאת אינדיקציה מסוימת. אין לי משהו יותר טוב כרגע. אנחנו בוחנים את זה בפיילוט ונבחן את זה גם בתקנות ונחזור אליכם. יהיו תלונות שזה לא מספיק, יהיו עבריינים בוטים שנופלים ועוברים את המסננת או להפך, כאלה שמחמירים אתם מדיי, בסופו של דבר זה יחזור אלינו.
דבי גילד חיו
אני מזכירה עוד משהו אחד. זה שבן אדם מקבל קנס מינהלי, זה לא על כל עבירה שהוא עשה הוא קיבל קנס מינהלי. יכול להיות שהוא מפר סדרתי ועד שמגיעים אליו, עובר זמן.
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי. מר אטלן, מה אתה היית מעדיף, להקשיח את הסעיפים האלה או להפוך את התקנות להוראת שעה?
מיכאל אטלן
להפוך את זה להוראת שעה.
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן?
מיכאל אטלן
אנחנו נראה את זה בפול גז רק אחרי שנצבור שלוש שנים. הוראת שעה לפחות לארבע שנים. יש סכנה בהוראת שעה, שמישהו ישכח לחדש אותה.
היו"ר כרמל שאמה
בהחלט.
מיכאל אטלן
לאור ההיסטוריה של התקנות האלה, אני בכנות שם את הסכנה הזאת על השולחן.
דבי גילד חיו
בדרך כלל בהוראת שעה הסכנה הפוכה. בסוף זה הופך אוטומטית לחוק . זה מה שקורה בהוראות שעה.
היו"ר כרמל שאמה
נעשה את זה הוראת שעה.
מיכאל אטלן
על זה אין לי מנדט. אני צריך לחזור הביתה.
היו"ר כרמל שאמה
ברור. התקנות הללו לא ייכנסו לתוקף עד שהשר לא חותם עליהן.
מיכאל אטלן
נכון. אני גם מזהיר כאן שהנכונות לא תהיה גדולה מפני התהליך הקשה שעברנו, של איזונים.
דבי גילד חיו
האיזונים על חשבון העובדים. כל איזון הוא על חשבון העובדים. הוא יכול להפר וייתנו לו כסף.
מיכאל אטלן
לא נימקתי מספיק טוב. אני בא ממשרד העבודה זיכרונו לברכה. אני לא יכול להיות חשוד בכך שלא חשובות לי זכויות העובדים וזכויות היסוד של העובדים שמעוגנות באמנה בדבר זכויות כלכליות וחברתיות שישראל אשררה כוללות גם את הזכות לתעסוקה. בצד הזכות לתעסוקה או לביטחון תעסוקתי, מופיעה גם הזכות לתנאי עבודה הוגנים. כשאנחנו מדברים על החוקים האלה שמגבירים את היצור, מגבירים את הפריון במשק, מגבירים את התל"ג, יש לזה גם השלכה על מקומות העבודה. אם היה צריך הוכחה, המרכזיות של הכלים האלה שעלתה בשנים של המשבר מוסיפה את ההוכחה שצריך היה. ואם יש לנו אבטלה של 6.6 היום, זה לא מעט בזכות הפעילות של היחידות בהן מדובר כאן. אני לא אומר רק אלא אני אומר גם.


לכן אני מדבר על איזון לטובת העובדים. אם אני נלחם כאן כדי למצוא איזון, זה מפני שזה וין-וין וזה לא אחד על חשבון השני. זה מה שלקח כל כך הרבה זמן לשכנע את כל היחידות במשרד כי היחידות שעוסקות באכיפה רצו להיות יותר נוקשים והיחידות שעוסקות בסיוע רצו להיות יותר קלים. בסופו של דבר אני חושב שצריך לתת כבוד לתהליך הארוך והמייגע שעשה המנכ"ל בעבודת מטה סדורה ולתת לניסוי הזה את הצ'אנס שלו.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו נשנה את תקנה 2 בצורה הזאת שב-2(2)(א), במקום בשלוש שנים יבוא בארבע שנים שקדמו. בתקנה 2(2)(ב), במקום בשלוש שנים, יבוא בארבע שנים. בסיפא, במקום "בסכום פי ארבעה" יהיה פי שלושה מבסיס הקנס בעבירת נושא אותו קנס.


תקנה 2 – אושרה עם התיקונים.
ניר ימין
סעיף 15ד למשל לחוק שכר מינימום שעניינו חובה של רשות ציבורית לכלול בחוזה שלה סעיף שמקנה קיום חוק שכר מינימום אצל אדם שמבצע עבודות עבורה, הסעיף הזה לא נכנס לתקנות.
מיכאל אטלן
מה שנכנס בתקנות, החובה להכניס התחייבות להמשיך לשמור על זכויות העובדים גם במהלך כל תקופת האישור. המשמעות של זה באופן משפטי היא שאם הוא מפר במהלך התקופה – וכאן זאת יכולה להיות עבירה שמתגלית היום – הפרה משמעותית, וכאן לא קבענו שום דבר, אנחנו ממילא צריכים להיכנס אתו למשא ומתן ויכולים בזכות זה להיכנס אתו למשא ומתן ולהתחיל לומר שהוא מתקן, הוא מתקן מספיק טוב או הוא כזה גרוע שאנחנו בכלל שוללים את האישור ומתקזזים.


אנחנו חושבים שכיוון שמדובר בלאחר אישור, זה חייב להיות סוג של הידברות, כמו שלילת רישיון שהיא יותר קשה על אותן עילות מאשר אי מתן רישיון.
היו"ר כרמל שאמה
כלומר, גם לאחר אישור המענק, אם זה משהו מתמשך, עדיין יש אפשרות לפתוח את זה מחדש.
מיכאל אטלן
כן. את זה אני אומר מתוך ניסיון אנלוגי. היה לנו במשרד נותן שירותים שנתן שירותים חשובים למשרד במשך שנים רבות מאוד, בתחום הכשרה מקצועית. פתאום באה תלונה על כך שהוא מפר את זכויות העובדים שלו. באנו אליו בדיבור והוא אמר שזה לא כלול בחוזה בכלל ומי אמר שהוא חייב את זה. ניהלנו אתו מאבק כפול, פרוצדוראלית לומר שיש לנו בכלל מעמד לדרוש דרישות מהסוג הזה. כאן לפחות אנחנו צולחים את המכשול הראשון. הוא לא יכול לומר שזה לא תנאי מתנאי האישור.
ניר ימין
אני מדבר על חובה של הרשות הציבורית, לפי 15ד.
מיכאל אטלן
את תקנה 3 עוד לא קראנו.
ניר ימין
התקנות מנוסחות כך שיש בסעיף 1 עבירה לפי חוק שכר מינימום ומוגדרת רשימה של עבירות. אני קצת חוזר אחורה, אחרי שהסעיף הזה אושר, ואני שואל כי כאן מדובר על העבירות בהן הורשע או הוטל עליו קנס מינהלי, האם גם עבירה לפי סעיף 15ד רלוונטית כי רשות ציבורית, לפי הסעיף לחוק שכר מינימום, מתייחסת גם לתאגיד.
מיכאל אטלן
מה זה 15ד? 15ג.
ניר ימין
חובה של רשות ציבורית.
מיכאל אטלן
אין 15ד.
רותי לירז שפירא
לחוק שכר מינימום?
ניר ימין
כן. לא מופיע אצלכם?ד אצלי זה מופיע כסעיף שנכנס בתיקון מספר 3. מאחר שרשויות ציבוריות יכולות להיות גם תאגיד סטטוטורי או תאגיד ברשות מקומית, השאלה אם גם הן רלוונטיות.
מיכאל אטלן
הן לא יהיו מבקשות במסלולים.
ניר ימין
הם לא יבקשו מענק כזה?
מיכאל אטלן
לא.
ניר ימין
תאגיד סטטוטורי לא מבקש מענקים?
מיכאל אטלן
לא.
רותי לירז שפירא
זה חייב להיות מפעל תעשייתי.
היו"ר כרמל שאמה
זה חייב להיות גוף עסקי.
ניר ימין
אבל תאגיד סטטוטורי או חברה ממשלתית יכולים להיות גוף שמנהל עסקים.
מיכאל אטלן
חברה ציבורית לכל היותר, אבל לא תאגיד.
ניר ימין
אין תאגידים סטטוטוריים או חברות ממשלתיות שמבקשות?
מיכאל אטלן
תאגיד, כן. תאגיד אולי אפילו בבורסה.
רותי לירז שפירא
מה זאת ההגדרה הזאת?
דבי גילד חיו
אם היא למטרות עסקיות.
ניר ימין
אני חושב שסעיף 15ד מגדיר רשות ציבורית כמשמעותה לפי סעיף 38א(א) לחוק עבודת הנוער.
מיכאל אטלן
זה איזוטרי. זה איזוטרי מבחינה נוספת. אם זה גוף ציבורי במובן של רשות ציבורית, ממילא האכיפה הפלילית עליו היא לאחר מסננת של אישור של היועץ המשפטי לממשלה ושימועים מכאן ועד הודעה חדשה.
ניר ימין
שאלה נוספת. לגבי סעיף ברשימת העבירות מצוינת גם עבירה לפי סעיף 15 לחוק שכר מינימום שלמיטב בדיקתי הוא לא מופיע ברשימת העבירות המנהליות. הוא רלוונטי רק לעניין ההרשעות. אני רק רוצה לוודא את זה.
מיכאל אטלן
יכול להיות. זאת עבירת הפיקוח של האורגן של החברה או של בעל משרה בכירה בו, גם הוא יכול להיות ובאמת אין עבירה מינהלית על בעל האורגן.
ניר ימין
לגבי העבירה הזאת, תבדקו את ההרשעות.
מיכאל אטלן
הרשעות, כן.
ניר ימין
דבר אחרון, עניין יותר ניסוחי. ב-2(2), ברישא נאמר "על פי הנתונים שבידי גורמי האכיפה המוסמכים". השאלה אם לא כדאי לציין גורם ספציפי, אם יודעים אותו.
מיכאל אטלן
כרגע זה אגף. כשאני סוקר את ההיסטוריה של הארגון של האכיפה של דיני העבודה במשרד העבודה והתעשייה, זה משתנה, ואז בשביל מה? שיהיה גורמי האכיפה המוסמכים. כרגע זה מינהל ההסדרה והאכיפה, יחידת האכיפה. מחר יהיה שינוי ארגוני פנימי חסר חשיבות לציבור. העיקר שזה גורם מוסמך.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. כאמור. תקנה 2 – אושרה לרבות השינויים שהצעתי.
מיכאל אטלן
3.
ביטול והתליית אישור

חדל במהלך תקופת התכנית להתקיים תנאי מן התנאים האמורים בתקנה 2, רשאית מינהלת מרכז ההשקעות להחליט על ביטול האישור כולו או חלקו.
היו"ר כרמל שאמה
הערות.
ניר ימין
שוב, עניין קצת יותר של נוסח. תקנה 3 בכותרת השוליים מדובר על ביטול והתליית אישור וכאן מדובר על ביטול מלא או ביטול חלקי. השאלה היא אם הכוונה לביטול או להתליית האישור.
מיכאל אטלן
אפשר לכתוב ביטול או התלייה, אם אתה רוצה.
ניר ימין
ביטול האישור או התלייתו.
מיכאל אטלן
על ביטול או התלייה של האישור, כולו או חלקו.
ניר ימין
בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
תקנה 3 – אושרה לרבות השינוי.
מיכאל אטלן
4.
תחולה

הוראות תקנות אלה יחולו על עבירות ועבירות מינהליות שנעברו ביום תחילתן של תקנות אלה ואילך.


יכול להיות שצריך לומר מיום.
היו"ר כרמל שאמה
עבירות או הרשעות?
מיכאל אטלן
עבירות. עבירות מוגדר כעונה לשני הסוגים.
היו"ר כרמל שאמה
יכול להיות שתפרסם את התקנות מחר ומחרתיים יהיו כבר הרשעות וקנסות בעניין הזה. איפה זה נופל? זה לא חל.
ניר ימין
זה לא יחול.
היו"ר כרמל שאמה
זה לא טוב. למה?
מיכאל אטלן
למה? יש עבירות ועבירות מינהליות. הקנסות המינהליים, זאת עבירה מינהלית ועבירות, אלה הרשעות.
ניר ימין
לא, אומר היושב ראש משהו אחר. הוא אומר שיכול להיות שמחר תהיה הרשעה ולכן היא לא תיכנס. הוא שואל אם זה נכון שזה לא ייכנס.
מיכאל אטלן
נכון, כי אם המטרה כאן היא להזהיר לפני שמענישים, המועד הרלוונטי הוא מועד ביצוע העבירה, שהבן אדם ידע לעשות את החישובים שלו. לא כמה זמן לקח לגלגלי הצדק.
היו"ר כרמל שאמה
כן, אבל אתה לוקח כאן גם איזושהי הצטברות של עבירות וזאת לא העבירה היחידה. אם היה מדובר על עבירה יחידה, הייתי מסכים אתך. כדי להפעיל את המנגנון אתה צריך מסה וכאן אתה יכול לפספס את אותם עבריינים סדרתיים שאתה מחפש.
מיכאל אטלן
כן, אבל כל עוד אין הרשעה, יכול להיות שזה ויכוח בין הפיקוח לבין בעל העסק ובסופו של דבר לא יצא מזה כלום.
היו"ר כרמל שאמה
אם אין הרשעה, אין בעיה. אנחנו סופרים רק הרשעות.
מיכאל אטלן
אני חושש מהפן של רטרואקטיביות. הבן אדם, כשהוא עשה את העבירה, לא צפה את התוצאה הזאת. זה קצת כמו להטיל עליו עונש יותר חמור.
לידיה לזנס
זה כמו משהו רטרואקטיבי.
מיכאל אטלן
על עונש מקל, אפשר רטרואקטיבי. על עונש מחמיר, זה סוג של ענישה מחמירה.
דבי גילד חיו
אני חושבת שהסעיף הזה הוא כמעט מרוקן מתוכן את התקנות. בעצם יש לך מצב שעכשיו יכול להיות שבן אדם שעובר עד עכשיו באופן סדרתי עבירות, אפילו אם הוא הורשע בהן – שלא נדבר על כך שהוא לא הורשע בהן – קודם כל, אנשים כאלה, עד שלא ירשיעו אותם לפי התנאים האלה שלוש פעמים מהיום ובהמשך, יכול להיות עכשיו שנה, שנתיים, שלוש שנים, כאילו שלא, למרות שהם סדרתיים. זה לא שכל יום תופסים אנשים שמפירים זכויות עובדים. עד שלא ירשיעו אותם שלוש שנים, בכלל לא יחולו עליהם התקנות האלה והם יכולים בכל התקופה הזאת לקבל.
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן לוקח הליך ממוצע?
מיכאל אטלן
זה מאוד תלוי. זה יכול לקחת כמה חודשים.
היו"ר כרמל שאמה
ממוצע.
מיכאל אטלן
זאת יכולה להיות גם שנה אבל אני רוצה לתת תשובה אמיתית.
היו"ר כרמל שאמה
שנה אם זה בהליך פלילי, זה קצר.
דבי גילד חיו
שנה, אבל פעם אחת שאתה תפסת אותו.
מיכאל אטלן
אני רוצה לתת תשובה אמיתית וכנה.
היו"ר כרמל שאמה
כלומר, השיניים הראשונות של התקנות האלה יהיו.
דבי גילד חיו
במקרה הטוב, אם תופסים את הבן אדם בכלל.
היו"ר כרמל שאמה
אלה שנעברו עליהם העבירות כבר יצאו לפנסיה.
דבי גילד חיו
אלה גם אנשים שאתה יודע שאתמול הם הפרו באופן סדרתי ואתה מתעלם מזה.
מיכאל אטלן
יש כאן את המרכיב של ההתחייבות לשמור על זכויות העובדים עם האפשרות שאם אני אתפס עכשיו בעבירה שעשיתי חודשיים לאחר שקיבלתי את המענק או לאחר שעברו התקנות האלה, יעשו לי נו, נו, נו. אם אני בעל עסק סביר ואני רוצה להגן על עצמי, מה אני עושה? אני מבקש בעצם, אני שוכר שירותים של מישהו שיעשה לי את בקרת השכר. מי שעושה בקרת שכר, הוא עושה בקרת שכר על הכול. בסופו של דבר הוא יעשה בקרת שכר ולכן יש לנו אפקט גם לפני שאנחנו מסננים על עצם החובה להצהיר, להתחייב, ושהשיניים של ההתחייבות הן שאפשר לפעול גם תוך כדי.


התסריט הוא מאוד פשוט. נגיד אפילו שהיחידות לא ייזמו מי יודע מה בשלב ראשון – ושוב, אני מניח את ההנחה הזאת לרעתן רק כדי להניח את דעת המבקרים - עדיין גופים מהסוג הזה או מתחרים של כאלה שמקבלים אישורים והם רואים בעיניים כלות איך זה שאני יודע שהוא מפר זכויות עובדים מקבל אישור, יבואו ויחייבו אותנו לבדוק ולהיכנס לדיבור עם העסקים ולעשות להם את המוות. כך שהם יצטרכו להנהיג אצלם סוג של בקרה.


בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, אנחנו ממסדים סוג של עיסוק שנקרא בודק שכר עבודה מוסמך והוא יהיה אדם שהוא לא רק רואה חשבון שיודע לבדוק ניירת אלא הוא גם יודע לאמת את הניירת ולבדוק אותה אל מול המציאות. סוג של מפקח בעצם וזה גוף פרטי שיעמוד לרשות מי שירצה לעשות בעצמו שימוש בו. זאת בעצם תהיה הדרך להגן על עצמי מפני תקלות בהתנהלות. אני כגוף עסקי, אם אני משתתף במכרזים ציבוריים, אני כבר חייב לעשות את זה כי שם יש את העניין הזה שהוכנס בתקנות חובת המכרזים. אגב, זה חל גם בהוראות המנכ"ל על סיוע של הסוכנות לעסקים קטנים על עסקים בינוניים וכולי. בעצם אני צריך להרגיל את עצמי לעשות איזושהי בקרה על השכר שלא עשיתי בעבר. לבוא ולומר שאין לזה שום אפקט עד שהסנקציה של מסננת של העבירה שעברו שלוש או ארבע שנים וכולי, זה לא נכון.
היו"ר כרמל שאמה
יש אפקט הרתעתי.
מיכאל אטלן
אפקט הרתעתי מעשי כי אני יודע מה שלא ידעתי בעבר, שאם בעבר היחידות האלה, לא עניין אותן שום דבר בדיני עבודה, עכשיו הן חייבות לבדוק תוך כדי החיים.
דבי גילד חיו
אני מבקשת להתייחס לכל הסוגיה הזאת של הרטרואקטיביות. ההצגה של זה כאילו עכשיו מתגלה לאנשים שבעצם הם יחויבו בתשלום שכר מינימום, זאת פשוט הצגה לא נכונה. החוק הזה הוא משנת 2006. בחוק הזה יש סעיף 19, לא זוכרת את פסקת המשנה, שאומר מפורשות שזה יהיה תנאי שאתה עומד בתשלום שכר מינימום ורק כשצריך לעשות תקנות על פיו. במכרזים שיצאו בפועל זה נכנס כתנאי. זאת אומרת, מי שניגש במהלך השנים האלה לקבל את זה, הוא ידע שהוא צריך לעמוד בתנאים.
היו"ר כרמל שאמה
מאיזה שנה הסעיף הזה?
דבי גילד חיו
מהתיקון הזה ב-2006. מאז הם היו צריכים להתקין תקנות ולא התקינו. זאת אומרת, את כל העבריינים משנת 2006 עד היום, תיאורטית כבר היינו צריכים לתפוס מ-2006 ועד היום, אבל עברו ארבע שנים ועכשיו אנחנו נחכה עוד שנה-שנתיים, ואולי יותר, כי אנחנו צריכים לתפוס שלוש עבירות ויותר כאשר אחת צריכה להיות פי שלוש מהשכר. יכול להיות שהוא יעשה עשר עבירות אבל אחת לא תהיה פי שלוש, ואז הוא לא ייכנס כאן.
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי. יש בעיה להכניס את התחילה של 2006?
מיכאל אטלן
אם הטיעון היה נטען ב-2007, הייתי מסכם אתך, אבל אחרי שהשוק רואה שלא מתקינים את התקנות, הוא חוזר לדפוסי הסתמכות קיימים.
דבי גילד חיו
בסך הכול לא לשלם שכר מינימום.
היו"ר כרמל שאמה
יש הסתמכות על רשלנות? זאת קונסטרוקציה משפטית חדשה.
מיכאל אטלן
זה לא משפטי.
דבי גילד חיו
גם להפר את החוק. סמכות להפר את חוק שכר מינימום.
היו"ר כרמל שאמה
בחיים אני לא יכול להסתמך על רשלנותו של אחר.
ניר ימין
מילה לגבי העניין הזה של הרטרואקטיביות. יש באמת גם פסיקה וגם הרבה כתיבה שיוצאת נגד חקיקה רטרואקטיבית.
היו"ר כרמל שאמה
לכן לא אמרתי מאז קום המדינה. אני שואל מרגע שהסעיף הזה פורסם.
דבי גילד חיו
מ-2006.
ניר ימין
המועד הרלוונטי הוא המועד בו האדם שאמור לפעול לפי התקנות חייב לעשות את זה לי חוק. העובדה היא שמכל מיני סיבות ועד עכשיו לא היו חייבים לפעול לפי התקנות האלה וכל מועד שייקבע שהוא לא מכאן ואילך, הוא ממילא יהיה רטרואקטיבי.
היו"ר כרמל שאמה
אתה יכול להגיד לי באופן ודאי שלכתוב כאן מתאריך שנכנס התיקון לחוק של כבל, זה לא חוקתי, התקנה הזאת?
ניר ימין
אני לא יכול להגיד. אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא יותר מורכבת מתשובה של כן או לא. יש שיקולים שמדברים בפסיקה גם בעניין רשות שדות התעופה וגם בעניין זנדברג. מדובר על המקרים בהם חקיקה רטרואקטיבית יכולה לצלוח את מבחני החוקתיות. בין היתר מדובר על אינטרסים חברתיים כבדי משקל ואם לא היה אינטרס הסתמכות מאוד משמעותי. זה נתון לפרשנות.
מיכאל אטלן
זה לא היה בחוק.
ניר ימין
השאלה היא גם מה רוצים להשיג. כלומר, אם הוועדה הייתה מבינה שאם לא ייקבע מועד רטרואקטיבי או רטרוספקטיבי, אין טעם להתקין את התקנות האלה. זה דבר אחד.
היו"ר כרמל שאמה
האפקט הכי גדול של התקנות האלה זה החברה הראשונה שלא תקבל השקעה.
ניר ימין
אני מסכים שאם מתקינים את התקנות האלה מכאן ואילך, המועד האפקטיבי שלהם יהיה עוד במועד הראשון בו תהיה חברה שלא קיבלה את המענקים.
היו"ר כרמל שאמה
כל עונש, כל סנקציה תלויה היא מרתיעה, אבל הפעלתה מהווה הרתעה אמיתית. הוא אמר שנה הליך ממוצע. הליך פלילי בדיני עבודה יכול להימשך גם שנים. אני אומר לך את זה מניסיון. חוץ מהרתעה תיאורטית, לתקנות אין משמעות.
ניר ימין
אני חולק על זה. גם בתקנות מקורות אנרגיה למשל שלפני שבועיים הוועדה אישרה, היא הבינה שיש זמן מסוים שייקח לתקנות להיכנס לתוקף.
דבי גילד חיו
במכרזים במהלך השנים האלה הפעילו את התנאי הזה.
ניר ימין
אני לא מכיר את הנתונים העובדתיים.
דבי גילד חיו
תשאל אותם. הם יגידו לך.
ניר ימין
את הנתונים האלה אני לא מכיר.
דבי גילד חיו
הם יגידו לכם. הם יושבים כאן.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר לשלב בין הדברים ולקבוע שהתחולה תהיה על עבירות שנעברו מ-2006 והרשעה היא מיום חקיקת התקנות.
ניר ימין
אני חושב אדוני שזה מרחיק לכת ואני מפנה את תשומת לבה של הוועדה שזה מעורר שאלות משפטיות חוקתיות שאני לא בטוח שהעניין הזה יצלח את מבחני פסקת ההגבלה.
היו"ר כרמל שאמה
פסקת ההגבלה של איזה חוק?
ניר ימין
של חוקי היסוד. כל חוק אמור להיבחן לפי חוק יסוד. אינטרס ההסתמכות של מי שעבר עבירה.
דבי גילד חיו
היה סעיף בחוק. סעיף 19 כבר קבוע בחוק מ-2006.
ניר ימין
כן, אבל הוא לא היה אפקטיבי. לא היו תקנות.
מיכאל אטלן
יש הבדל בין הסיוע שאני רוצה לבין מכרזים שהוא רוצה לקבל בהתקשרות. אפשר להחמיר יותר במכרזים מאשר בסיוע שאנחנו מעוניינים לסייע ולדחוף למשק. אבל ב-2006 החוק לא אמר באיזה תנאים. הוא לא אמר כל הפרה של שכר מינימום. הוא אמר: תתקין תקנות וידע השוק באיזה תנאים. זה לא היה קיים.
ניר ימין
באופן תיאורטי, אדוני, יכול להיות שאדם עבר לפי מה שמוצע בתקנות האלה שלוש עבירות, מחר או מחרתיים תהיה הרשעה שלו בשלושת העבירות ולמרות שהתקנות נכנסו לתוקף היום, החל ממחר הוא לא יוכל לקבל. זה מצב קיצוני ותיאורטי אמנם, אבל זה משהו שצריך לקחת בחשבון. זה חלק מהוודאות.
דבי גילד חיו
בן אדם הפר ולא שילם שכר מינימום.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. הבנו את עמדת היועץ המשפטי.
ניר ימין
גם כאשר קובעים הוראות חדשות בחוק העונשין, אתה יכול להגיד שיש מישהו שהפקיר פצוע אחרי שהוא דרס אותו ובגלל שהוא עשה את זה אתמול, אנחנו ניתן לו ליהנות וניתן לו עונש של חמש שנים ולא עשר שנים? למה? כי הוא עבר את העבירה אתמול, אז הוא ייהנה? כן, כי זה חלק מההגינות והצדק שבהליך המשפטי.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר לומר שלפחות אחת מהעבירות נעברה לאחר התחילה.
לידיה לזנס
אבל למה? זאת תעשייה שהגישה בקשות, היא לא ידעה על קיומו של החוק או על תקנות שהיו אמורות להיות מוסדרות, התעשייה סיכנה את מיטב כספה. זאת לא מתנה אלא זה סיכון שהמדינה משתתפת בהוצאות של תעשייה וזה הרבה מאוד כסף. חלק מהתוכניות נכשלות. זה נושא שהמדינה אמורה לעודד וזה קשור לצמיחה של המשק, להקטנת האבטלה, מדובר בתעשייה שהיא מאוד מאורגנת ומסודרת. אני לא מכירה את הפינות של תעשייה אחרת אבל אני מדברת בהקשר של תעשיית ההיי-טק, לעידוד תקנות חוק המחקר והפיתוח.


בדרך כלל התעשייה הזאת היא מאוד מאורגנת ומאוד מסודרת. מהניסיון שלנו כל תעשייה שקיבלה מענק מהמדינה, היא עמדה בכל אותם כללים שהוכתבו לה, אבל כאן זה לא המקרה. כאן לראשונה אנחנו אמורים להביא לידיעת אותה תעשייה את אותם טפסים לחתימה ולהצהרות וכל מה שכרוך בכך.
היו"ר כרמל שאמה
אם אנחנו אומרים שאדם שצבר כמעט כבר את המכסה כדי להיחשב כפסול מלקבל מענק, ייזהר שבעתיים מרגע שייכנסו התקנות כדי לא להשלים את המכסה. זה עדיין תלוי בו. הוא בסך הכול ייכנס לקטגוריה הזאת.
לידיה לזנס
יש תעשיות של מאות עובדים. לא תמיד זה נעשה במכוון.
היו"ר כרמל שאמה
אז תכניסו לכאן את אלמנט הכוונה.
מיכאל אטלן
לא, אתה לא רוצה כי אתה לא רוצה להפוך שוב לעניין בירוקרטי של זה.
דבי גילד חיו
אפשר לעשות לפחות תקופה קצרה אחורה. זאת אומרת, ביום שבן אדם מגיע, אם הוא עבר בחצי שנה אחרונה או בשנה האחרונה, לפחות שהוא לא יעבור בחוסר תום לב כזה. ניחא, הוא עבר לפני חמש שנים, ויתרת לו, הוא לא שילם שכר מינימום, אבל אם הוא בחצי שנה-שנה אחרונה והוא בא בחוסר תום לב לקבל, זה משהו אחר.
צפריר נוימן
יש גם הרבה מקרים שיש הרבה מאוד חברות שלפעמים כתוצאה מאיזושהי פעילות מסוימת של בעל שליטה קודם, נעברו כל מיני עבירות. החברה שינתה בעלות, יש שינוי בחברה.
היו"ר כרמל שאמה
אני יכול להוריד את העבירות מהיום לעבירה אחת, נניח, ואז זה לא רטרואקטיבי, ולכתוב שיש פטור למי שלא עבר בעבר עבירות והוא יצטרך עוד שלוש עבירות. זה היינו הך. זאת זווית של הסתכלות. אם אני אומר לכם שמיום החלת התקנות, אף אחד לא נכנס להגדרה. זה מצב שאני מציע לכם אותו. היום מאושרות התקנות, נכון לרגע זה, כולם יכולים לקבל מענק למעט זה שימשיך לבצע עבירות. מי שלא עבר בעבר, יהיה לו קרדיט של שלוש או כמה שקבעו כאן, אבל מי שעבר כבר סדרה של עבירות ועדיין לא עומד במכסה, ייזהר מלעבור את העבירה הנוספת. הוא ייזהר שבעתיים. מה הבעיה?
צפריר נוימן
שליטה לדוגמה בחברה מסוימת.
היו"ר כרמל שאמה
אם אין שליטה, למה כל התקנות האלה?
צפריר נוימן
לא, שינוי שליטה למשל בחברה. יש הרבה מאוד מפעלים שאני יודע שגם הכנסת וגם הממשלה ניסתה לראות איך ניתן לעזור להם וכתוצאה ממגוון פעילויות מסוימות גרמו לאיזו עבירה. נכנס בן אדם חדש, משנה את החברה. אין לנו שיקול דעת.
היו"ר כרמל שאמה
אם יש כאן שינוי של בעל השליטה, החבה מתנקה? חברת הבסיס.
מיכאל אטלן
לא.
היו"ר כרמל שאמה
אני חברה ואצלי נעברו עבירות. החלפתי בעל שליטה אחד. החברה עדיין נגועה?
מיכאל אטלן
כן. ודאי. זה בדיוק העניין של בעל שליטה כאן. כדי למנוע שמישהו שכבר יש לו תיק יחליף את שם החברה וממשיכים.
היו"ר כרמל שאמה
זה הרבה יותר גרוע. אני לא עושה רטרואקטיבי אלא אני רק קובע שמי שעבר עבירות בעבר, מספיקה עבירה אחת. ומי שלא עבר, עדיין יש לו את השלוש עבירות. זה לא רטרואקטיבי.
מיכאל אטלן
אני מציע שתאשרו את התקנה כך ותזמנו אותנו לדיון בעוד שנה לשמוע איזה אפקט היה לתקנות, למרות שעוד לא אירע האירוע שאתה מדבר עליו. יכול לקרות אירוע אחר שיעשה רעש והוא שבעקבות זה שעכשיו הם מחויבים לבדוק גם תוך כדי ביצוע, פתאום יעשו בעיה עם איזשהו גוף שכן קיבל כבר אישור ועוד לא סונן במסננת במקור. גם זה יעשה את הרעש שלו.


אם אתה שואל אותי, לדעתי הרעש כבר קיים. גם עצם זה שיש מועד שבו פורסמה הוראת המנכ"ל, כיוון שבסך הכול אלה מסלולים קרובים במהותם, אלה גופים עסקיים דומים או זהים, בסך הכול הרעש עושה את שלו ואני לא הייתי מזלזל באפקט הזה. פעם ראשונה שזה קורה וזה בכל זאת משהו תקדימי.
היו"ר כרמל שאמה
אני אומר לך מה ההצעה שלי. אנחנו נקבע שהוראות תקנות אלה יחולו על עבירות מינהליות שנעברו החל משנת 2006 ובלבד שאחת ההרשעות או העבירות, איך שתגדירו את זה, היא לאחר תחילתן של תקנות אלה ואילך. אחת העבירות או ההרשעות, איך שאתם רוצים לנסח את זה, היא לאחר תחילתן של תקנות אלה ואילך.
מיכאל אטלן
אחת העבירות? מה זה אומר?
דבי גילד חיו
שגם אם הפרת, יתחשבו בזה אבל רק אם אתה ממשיך להפר.
היו"ר כרמל שאמה
כלומר, מי שלא יפר מהיום והלאה.
מיכאל אטלן
אתה יודע מה זה אומר. מבחינתו זה עוד יותר מקשה כי זה אומר שאתה מניח סיטואציה שהבן אדם עשה איקס, הוא עוד לא עשה את הוואי שקבענו כמכסה, חסרה לו טיפה, ועכשיו, מהרגע שהוא עושה את החסר טיפה, אתה אומר שבעצם עכשיו הוא היה מספיק מוזהר ולכן הוא היה צריך להיזהר.
היו"ר כרמל שאמה
כן.
מיכאל אטלן
אלה עבירות. לא הרשעות.
היו"ר כרמל שאמה
עבירות. בסדר.
מיכאל אטלן
אחת העבירות היא לאחר יום התחילה.
היו"ר כרמל שאמה
בדיוק.
מיכאל אטלן
זה אומר שמכאן ואילך הם צריכים להיזהר. המבקשים יודעים בדיוק מה המצב שלהם.
היו"ר כרמל שאמה
לא הענשתי אף אחד באופן רטרואקטיבי, אם הוא לא עושה שום דבר.
מיכאל אטלן
המבקשים בעצם יודעים היום שהמצב שלהם הוא על הסף, אז הם ייזהרו פי שתיים. זה מה שאתם אומרים.
היו"ר כרמל שאמה
כן.
מיכאל אטלן
אין לי מנדט, אבל בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
תקנה 4 – אושרה.
ניר ימין
מדברים על מכאן ואילך על עבירות שנעברו אחרי תחילת התקנות והן מ-2006 ועד תחילת התקנות על הרשעות שהיו?
מיכאל אטלן
זה לא 2006. זה יום פרסום החוק. יום כניסת החוק לתוקף.
ניר ימין
כן, אבל מדובר על הרשעות?
שלמה וקס
על הרשעות. בטח.
דבי גילד חיו
על מה שבסעיף 2.
היו"ר כרמל שאמה
לא. על עבירות ועבירות מינהליות שנעברו החל מיום תיקון החוק ולפחות שאחת מהן היא לאחר.
מיכאל אטלן
אחת העבירות בוצעה לאחר יום התחילה.
היו"ר כרמל שאמה
כן. בסדר. אושר פה אחד.

הצבעה

בעד – רוב

נגד - מיעוט

התקנות האלה אושרו.

אנחנו עוברים לסדרה השנייה של התקנות, שהן זהות. כל המלל זהה ממש?
מיכאל אטלן
הן זהות חוץ מאשר היכן שכתוב מינהלת מרכז ההשקעות, שם כתוב ועדת המחקר.
היו"ר כרמל שאמה
יש הפניה לסעיפים אחרים?
מיכאל אטלן
כן.
היו"ר כרמל שאמה
נא להתחיל להקריא. אנחנו נעשה את אותם שינויים במקביל. אין הערות שונות.
מיכאל אטלן
לא. זאת אותה מהות. היחידות כאן ניהלו דיון מהותי ולא סחר-מכר, כל אחת והתנאים שלה.

תקנות עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(א1)(2) לחוק לעידוד השקעות הון, התשמ"ד-1984 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1.
הגדרות


בתקנות אלה –
"בסיס הקנס" – שיעור הקנס הנקוב לעבירה מינהלית בתקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג-2003.


"בעל שליטה" – בעל "שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.


"המבקש" – המבקש אישור לתכנית לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק.


"ועדת המחקר" – ועדת המחקר שהוקמה לפי סעיף 9 לחוק.


"יחידת עבירה" – עבירה שנעברה לגבי עובד אחד בחודש עבודה אחד.


"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

"עבירה לפי חוק שכר מינימום" – עבירה לפי סעיפים 14, 14א, 15 ו-15ג לחוק שכר מינימום.


"קנס מינהלי" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985.
היו"ר כרמל שאמה
יש כאן שינויים? עשינו שינויים בסעיף הקודם?
מיכאל אטלן
השינוי הוא ועדת מחקר במקום מרכז מינהלת.
ניר ימין
לא, מדובר בשינויים שהוועדה שילבה.
היו"ר כרמל שאמה
שינויים שאישרנו בסט הקודם.
לאה ורון
הכניסו תקנות והתשובה לכך היא לא.
היו"ר כרמל שאמה
תקנה 1 – אושרה.
מיכאל אטלן
2.
התניית מתן אישור בקיום הוראות חוק שכר מינימום


תנאי מוקדם לאישור תכנית בידי ועדת המחקר הוא כי מתקיימים כל אלה –
(1)
המבקש המציא בבקשה לאישור התכנית, בנוסף לכל מסמך אחר, הצהרה לפיה המבקש ובעלי שליטה בו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדים המועסקים אצל המבקש לפי חוק שכר מינימום וכי הם מתחייבים להמשיך ולשמור על זכויות כאמור במשך כל תקופת האישור.

(2)
על פי הנתונים שבידי גורמי האכיפה המוסמכים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה -

(א)
המבקש או בעל שליטה בו לא הורשעו בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה בעבירה לפי סעיף 15ג לחוק שכר מינימום או בארבע יחידות עבירה אחרות לפי חוק שכר מינימום לפחות.

(ב)
לא הוטלו על המבקש או על בעל שליטה בו בארבע השנים שקדמו לבקשה, שלושה קנסות מינהליים או יותר בשל עבירה לפי חוק שכר מינימום ובלבד שלפחות אחד מהם הוא בסכום פי שלושה מבסיס הקנס לעבירה נושא אותו קנס.
היו"ר כרמל שאמה
תקנה 2 – אושרה.
מיכאל אטלן
3.
ביטול והתליית אישור

חדל במהלך תקופת התכנית להתקיים תנאי מן התנאים האמורים בתקנה 2, רשאית ועדת המחקר להחליט על ביטול האישור כולו או חלקו.
היו"ר כרמל שאמה
תקנה 3 – אושרה.
מיכאל אטלן
4.
תחולה

הוראות תקנות אלה יחולו על עבירות ועבירות מינהליות שנעברו ביום כניסתו לתוקף של התיקון - צריך כאן לשים את התאריך של התיקון – ובלבד שאחת העבירות בוצעה לאחר יום תחילתן של תקנות אלה.
ניר ימין
אני מבקש אדוני, לאור השאלות לגבי הרטרואקטיביות של ההוראה הזאת, לשקול אולי לגבי מה שנעשה בעבר. כלומר, מיום כניסת תיקון כבל כפי שהוא נקרא לתוקף ועד היום שיתייחס רק לעבירות ולא לעבירות מינהליות כי שם מדובר על הליך פלילי.
מיכאל אטלן
עבירות מינהליות הן עבירות פליליות לגמרי. הנחיות היועץ לא מאפשרות להטיל קנס בלי שיש לך חומר לכתב אישום ולו מן הסיבה שהבן אדם יכול לבקש להישפט בו במקום.
היו"ר כרמל שאמה
תקנה 4 – אושרה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד - מיעוט

התקנות אושרו.
לאה ורון
משרד התעשייה מתבקש להעביר לעורך דין ימין את הנוסח החדש של התקנות כמו שהחליטה עליו הוועדה ואז עורך דין ימין יוכל לבדוק ולראות אם זה הנוסח שאושר ואז נוציא את המכתב שמודיע על החלטת הוועדה.
מיכאל אטלן
אני מודה לוועדה. סוג של אכיפה עקיפה גם נמנה בין המלצות ארגון ה-OECD בדוח על ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
עשינו משהו חשוב. גם ה-OECD חשוב ובעיקר חשוב שמי שרוצה הטבות מהמדינה, קודם כל שידאג להיות בסדר עם החלשים.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים