ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/02/2011

פניית יו"ר ועדה בדבר טענה של חריגה מגדר נושא הצעת חוק הנדונה בוועדה.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכנסת

21.02.2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 157

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, י"ז באדר א' התשע"א (21 בפברואר 2011), שעה: 09:30
סדר היום
פניית יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת חריגה מגדר נושא


הצעת חוק התכנון והבנייה תיקון מס' 96)(פטור מהיטל השבחה בשל


חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) – לפי סעף 120 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
חבר הכנסת אמנון כהן

ורד קירו זילברמן – יועצת משפטית לוועדת הפנים והגנת הסביבה

גלעד קרן – יועץ משפטי לוועדת הפנים והגנת הסביבה

הראל עמית – מתמחה, ועדת הפנים והגנת הסביבה

יפה שפירא- מנהלת ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחןרן בר-יושפט - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

פניית יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת חריגה מגדר נושא

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 96)(פטור מהיטל השבחה בשל

חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) – לפי סעף 120 לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
אני פותח את הישיבה. על סדר-יומנו פניית יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת חריגה מגדר נושא הצעת חוק התכנון והבנייה(תיקון מס' 96)(פטור מהיטל השבחה בשל חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה), לפי סעיף 120 לתקנון הכנסת.


אני מבין שיושב-ראש הוועדה דוד אזולאי אינו יכול להגיע, ונאחל בריאות. ולכן, אתה מציג את הנושא במקומו, או היועץ המשפטי?
אמנון כהן
יש פה יועץ משפטי, והוא ידבר קודם. אני אוסיף משפט אחד או שניים.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה. בבקשה.
גלעד קרן
כפי שכתב יושב-ראש הועדה במכתב ליושב-ראש ועדת הכנסת, זוהי הצעת חוק ממשלתית שעוסקת בפטור מהיטל השבחה בשני מקרים. המקרה האחד – תוכנית שהוכנה על-פי תוכנית המתאר הארצית תמ"א 38 – חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה. המקרה השני – תוכנית מפורטת שהוכנה על-פי הוראות אותה תוכנית תמ"א 38, ויש בה דברים שהם גם מעבר לתוכנית החיזוק. ההצעה הממשלתית במקרה השני היא שהפטור יחול רק על החלק של החיזוק, רק על החלק שהוא באמת אינטגראלי לתמ"א 38, ולא מעבר לכך.


במהלך הדיון חבר הכנסת דוד אזולאי הציע שתי הסתייגויות שהתקבלו. ההסתייגות הראשונה היא לתת פטור מאגרת בנייה ליישובים באזורים שייקבע שר הפנים. הפטור הזה היה קיים עד היום בהוראת שעה שהחוק הזה מבקש להפוך להוראת קבע, ומשרדי הממשלה החליטו להוריד את הפטור הזה כשהם הביאו את החוק החדש. בנוסף, התקבלה עוד הסתייגות שהפטור יחול גם על חדרים על הגג שצמודים לדירות שחוזקו במסגרת התמ"א.


לגבי שני הנושאים האלה - טענו משרד הפנים ומשרד המשפטים שמדובר בנושא חדש.
היו"ר יריב לוין
מהי העמדה שלך בעניין הזה?
גלעד קרן
העמדה המשפטית שלי היא שלא מדובר בנושא חדש. כיוון שכמו שאמרתי, לגבי הנושא הראשון – זהו נושא שהיה חלק מהוראת השעה שהחוק הזה מבקש להרחיב ולקבוע כהוראת קבע. גם הנושא השני הוא נושא שדובר עליו גם בעת ההכנה לחוק הקודם שנחקק בשנת 2008. זה חלק אינטגראלי מהנושא.


השאלה היא האם להרחיב את הפטור מהיטל השבחה יותר ממה שהוא היום או פחות – זה חלק מהנושא. לדעתי, לא מדובר בנושא חדש.
היו"ר יריב לוין
אוקיי, תודה. חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה.
אמנון כהן
קודם כל, אני רוצה לברך את יושב-ראש הוועדה שהביא את הנושא הזה למרות התנגדות הממשלה.


אדוני היושב-ראש, כמדינה אנחנו לא נותנים את הדעת לנושא חיזוק מבנים ולנושא רעידות אדמה. ולכן, יכול להתרחש פה אסון כבד, והמדינה תעמוד בפני שוקת שבורה ותגיד: למה לא עשינו. יש פה עוד מנגנון כלכלי כך שיהיה מצב שהיזמים ייכנסו לנושא חיזוק מבנים. אני חושב שזה נותן קצת יותר כלים כך שהדבר יהפוך ליותר כלכלי, ושתהיינה יותר אפשרויות. המטרה היא לחזק את המבנים האלה. ואם מישהו בדרך צריך להרוויח על עבודתו – אנחנו לא מתנגדים. אני כמובן מברך. אנחנו צריכים להצביע ולאשר. מה שיחליט כבוד היושב-ראש – אנחנו איתך.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. מי נמצא כאן מטעם משרד הפנים או מטעם משרד המשפטים?
את בן-יוסף
הוזמנו - - -
היו"ר דב חנין
ה, הם בכלל לא הגיעו.
אמנון כהן
הם סומכים על יושב-ראש הוועדה על כך שהוא מתנהל כראוי.
היו"ר יריב לוין
קודם כל, לא ברור לי בכלל איך יכול להיות מצב שהם לא מגיעים, ולא מתייצבים פה. זה נראה לי ממש לא בסדר.


רבותי, לגופו של עניין, זאת כבר פעם שנייה שמובאת לכאן בקשה של הדרג המקצועי של משרדי הממשלה לקביעה של נושא חדש במקרה שלפי דעתי אין לו שום מקום. בפעם הקודמת זה גם נעשה כאשר ביניהם יש חילוקי דעות, והם לא מסוגלים להסכים ביניהם.
אמנון כהן
בשביל זה אנחנו צריכים להכריע.
היו"ר יריב לוין
במקרה הזה אני מבין שהם בחזית אחידה שזה מספיק חשוב כדי שאנחנו נבוא לכאן, אבל הם לא.


לגופו של עניין, אין שום ספק שלגבי סעיף (א) בכלל לא יכול להיות. נדמה לי שהדברים הם כל כך חדים ופשוטים, מה גם שממילא הסמכות נמצאת אצל שר הפנים. ולכן, לא ברור מה ההתנגדות לתת לו סמכות לנסות להתמודד עם העניין בצורה יותר רחבה במקום שהוא ימצא לנכון לעשות את זה.


הנושא השני גם הוא נראה חלק אינהרנטי מהעניין. השאלה - אם זה יחול על חלק מהמבנה או כל המבנה, או חלקים שצמודים למבנה. אני לא רואה איך אפשר לטעון שהדבר הזה הוא בגדר נושא חדש. מאחר שגם אף אחד לא טרח לבוא כדי לטעון את זה, אני מציע, ידידי, שאנחנו נאשר, נקבע שאין כאן נושא חדש. ולפיכך, נאפשר ליושב-ראש ועדת הפנים להשלים את הליכי החקיקה בצירוף שתי ההסתייגויות שהוצעו על-ידו בעניין הזה.
ארבל אסטרחן
זה הצעות שנכללו בנוסח.
היו"ר יריב לוין
ארבל, האם יש לך איזושהי הערה? לא. אם כך, אנחנו יכולים לעבור להצבעה. מי בעד לקבוע שאין נושא חדש לעניין שתי ההסתייגויות שהתקבלו ביום 16.2.2011 בוועדת הפנים?

הצבעה

בעד- כולם

נגד-אין

נמנעים-אין

ההחלטה על כך שאין נושא חדש לעניין שתי ההסתייגויות שהתקבלו ביום 16.2.2011 בוועדת הפנים לגבי חוק התכנון והבנייה(תיקון מס' 96)(פטור מהיטל השבחה בשל חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה), נתקבלה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, נקבע שאין כאן נושא חדש.


תודה רבה, הישיבה הזאת נעולה. הישיבה הבאה עוד חמש-שבע דקות.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55.

קוד המקור של הנתונים