ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/02/2011

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת), התש''ע-2009

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת הכנסת

21.02.2011

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 158

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, י"ז באדר א' התשע"א (21 בפברואר 2011), שעה: 10:00
סדר היום
רביזיה בדבר קביעת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה


והבריאות לדיון בהצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – נציג אוכלוסייה


ערבית בוועדה מייעצת), התש"ע-2009 (פ/1762/18), של חבר הכנסת אחמד טיבי
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

נסים זאב

אחמד טיבי

שלמה מולה

דוד רותם
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחןרן בר-יושפט - מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

רביזיה בדבר קביעת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה

והבריאות לדיון בהצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – נציג אוכלוסייה

ערבית בוועדה מייעצת), התש"ע-2009 (פ/1762/18), של חבר הכנסת אחמד טיבי
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, רבותי. אני פותח את הישיבה. הנושא על סדר-היום הוא רביזיה בדבר קביעת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת), התש"ע-2009 (פ/1762/18), של חבר הכנסת אחמד טיבי - בקשת הרביזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי. האם אתה רוצה לומר כמה מילים או שאני אציג פחות או יותר את הסיכום שישנו?
אחמד טיבי
תציג, תציג.
היו"ר יריב לוין
אני יכול לומר לכם שאני חושב שהגענו לסיכום על-פי מתווה שהוצע כאן בישיבה הקודמת על-ידי חבר הכנסת דב חנין, ולאחר פנייה ובקשה של היועץ המשפטי של הכנסת שסבר שההחלטה הקודמת שקיבלנו היתה אומנם במסגרת סמכותנו, אך מתחה את הסמכות עד קצה. לאור הדברים האלה, אני סברתי שיהיה נכון להציע להשאיר את הוועדה בהרכבה כפי שאישרנו אותו, לקבוע שיושב-ראש הוועדה יבוא מקרב חברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות על דעתו גם של יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת חיים כץ למנות כיושב-ראש את חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, ובדרך הזאת לקבל את הרביזיה שהציע חבר הכנסת טיבי, ולאחר מכן לקבל את ההחלטה בה על הרכב כפי שהוצע.


חבר הכנסת טיבי, מקובל?
אחמד טיבי
אדוני, זו החלטה שלכם שנציג ישראל ביתנו יעמוד בראש הוועדה?
היו"ר יריב לוין
זו החלטה לא של נציג ישראל ביתנו, אלא שחבר הכנסת מטלון שעוסק הרבה בנושאים האלה יעמוד בראש הוועדה, הוא בקי בהם היטב.
אחמד טיבי
באיזה נושאים מדובר?
היו"ר יריב לוין
בכל מה שקשור בשירות המדינה, בתעסוקת מגזרים שונים בשירות המדינה. הוא עוסק בזה הרבה מאוד.
אחמד טיבי
אני לא פוסל אנשים. אבל, למה לא חיים כץ, למשל?
היו"ר יריב לוין
כי חיים כץ איננו חבר בוועדה המשותפת, ועל דעתו והסכמתו זה ההסדר שהגענו אליו. גם אם חיים כץ יהיה בוועדה, אני לא אוכל להיות בה משום שלא יכולים להיות שני חברי ליכוד בוועדה של שמונה.
אחמד טיבי
האם אתה רוצה לומר לי שגם חיים כץ יושב-ראש, וגם אתה חבר?
היו"ר יריב לוין
לא, לא יהיה ניתן. ולכן, על דעת כולם זה ההסדר שמאפשר לכל אלה שהנושא קרוב לליבם, לרבות לחבר כנסת טיבי עצמו, להיות שותפים וחברים בוועדה. אני בטוח שבכוחות משותפים נגיע לתוצאה טובה.


בבקשה, חבר הכנסת מולה.
שלמה מולה
אנחנו מבקשים להחליף בי במקום חבר הכנסת אריה ביבי.
היו"ר יריב לוין
אתה חבר בוועדת העבודה הרווחה והבריאות?
שלמה מולה
לא.
היו"ר יריב לוין
אז אי-אפשר.
שלמה מולה
רגע. זו ועדה משותפת, נכון? אין לנו נציג מטעם ועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
לא, אין – נכון.
אחמד טיבי
אני אומר לך למה זה. יעלה הנושא של - - -
היו"ר יריב לוין
אין לי התנגדות. אבל, תבינו שגם לליכוד וגם לקדימה יכול להיות רק נציג אחד.
שלמה מולה
אם יש לך התנגדות לשלמה מולה - - -
היו"ר יריב לוין
לא, לא, לא. חבר הכנסת מולה, חס וחלילה.
שלמה מולה
אני מבקש נציג. אנחנו רצינו שיהיו שניים. אתה אמרת - - -
היו"ר יריב לוין
אי-אפשר, לא ילך.
שלמה מולה
אין בעיה. לכן, הנציג שלנו בוועדה הזאת יהיה - - -
היו"ר יריב לוין
אבל, אני לא יכול לבצע אותה. כי אין להם נציג מטעם ועדת הכנסת, אלא מטעם העבודה והרווחה.
שלמה מולה
לחלופין, יש לי הצעה אחרת. רחל אדטו היא גם חברה בוועדת ה - - -. אני מרכז את הסיעה, אני מבקש ממך.
היו"ר יריב לוין
אני אענה לך. חבר הכנסת מולה, אין לי בעיה. יש לי רק בקשה אחת. אנחנו נאשר כרגע את העניין. אני מבטיח לך. אני אומר לך – אני מבטיח לך כי אני לא יכול להחליף את נציג ועדת העבודה.
שלמה מולה
למה? תסביר למה.
היו"ר יריב לוין
תקשיב לי עד הסוף. לא יכול להחליף את נציג ועדת העבודה והרווחה שלא על דעתו של חבר הכנסת חיים כץ. אני כבר מודיע שאם הדבר הזה יהיה מקובל על חבר הכנסת חיים כץ, אני אבצע את החילוף מייד ללא שום קושי.
שלמה מולה
מי הנציגים של ועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
אני תיכף אקריא לך. אני גם מזכיר לך שבכל מקרה אתם יכולים בהחלטה פנימית שלכם שפשוט חברת הכנסת אדטו תבוא במקום חבר הכנסת ביבי לכל הישיבות, ובזה הבעיה נפתרת.
שלמה מולה
אנחנו רוצים לוותר על הנציג שלנו בוועדת העבודה.
היו"ר יריב לוין
אי-אפשר, אי-אפשר.
שלמה מולה
אבל, זאת ועדה משותפת.
היו"ר יריב לוין
אבל, אי-אפשר כי אז אני צריך להוציא מישהו. ההרכבים של שתי הוועדות יוצרים גם איזון מבחינה סיעתית. אתה הרי מנוסה ממני בנושאים האלה. לכן, אני אומר – ישנן שתי אפשרויות בעניין שילובה של חברת הכנסת אדטו. האחת – היא פשוט יכולה לבוא לדיון במקום חבר הכנסת ביבי וזה הכול. השנייה – באופן רשמי? אני אומר – אין לי שום בעיה. אני מקבל את זה, אני מתחייב כאן - רק שחבר הכנסת חיים כץ יגיד שזה מקובל עליו, ואני אביא את זה מייד. אני אפנה אליו, לא תהיה בעיה. אני אביא את זה לכאן, לא תהיה בעיה.
שלמה מולה
אני מבקש ממך שתהיה פנייה.
היו"ר יריב לוין
לא תהיה בעיה. אין בעיה, אני מסכים. אין שום בעיה. אני אפנה אליו, ובהנחה שזה מקובל עליו אנחנו מחר נאשר את החילוף הזה. אין שום קושי. אני בוודאי לא אקבע לכם מי יהיה הנציג שלכם בתוך המסגרת – זה ברור.
שלמה מולה
בסדר גמור.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אם כך, אני עובר קודם כל להצבעה. מי בעד לקבל את הרביזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי?
אחמד טיבי
כולם, כולם. תצביע בעד.
דוד רותם
אני אצביע נגד.
היו"ר יריב לוין
הצבעהבעד - 4נגד - 1נמנעים - 1

רביזיה בדבר קביעת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בהצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – נציג אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת), התש"ע-2009 (פ/1762/18), של חבר הכנסת אחמד טיבי, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
בעד – 4. מי נגד? 1. אתה נמנע, ניסים? או לא משתתף – בסדר. אז 4 - בעד, 1 - נגד, הרביזיה התקבלה.


מי בעד לקבוע שהרכב הוועדה יהיה כדלקמן: ועדה משותפת לוועדת העבודה הרווחה והבריאות וועדת הכנסת בראשה חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, וחברים מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות: אריה ביבי, אברהם מיכאלי ואריה אלדד, תוך שאני שוב אומר, נרשמה הודעת סיעת קדימה, ואני אפנה בעניין הזה לחבר הכנסת חיים כץ. וכן, מטעם ועדת הכנסת: יריב לוין, אחמד טיבי, ישראל אייכלר ואורי אורבך.
דוד רותם
למה לא אני?
היו"ר יריב לוין
בגלל שמוץ חבר מטעם ועדת העבודה, ויש אחד. אחד לליכוד, וכן הלאה.


רבות, מי בעד ההצעה הזאת?הצבעהבעד - 4נגד – 2נמנעים - אין

ההצעה והרכב הוועדה המשותפת לוועדת העבודה הרווחה והבריאות וועדת הכנסת אושרו.
היו"ר יריב לוין
4 – בעד, נגד – 2, נמנעים – אין. לפיכך, ההצעה אושרה וההרכב אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10.

קוד המקור של הנתונים