ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2011

תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"א-2010 (אגרת טיפול בחידוש רישיון לפטורים מאגרת רישוי ואגרות רישוי סוחרים)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

23.2.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ט באדר א' התשע"א (23 בפברואר 2011), שעה 10:40
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"א-2011 (אגרת טיפול בחידוש רישיון לפטורים מאגרת רישוי ואגרות רישוי סוחרים)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
דפנה עין דור, מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

קטי מורלי, מנהלת תחום רישוי רכב ונהלים, אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"א-2011 (אגרת טיפול בחידוש רישיון לפטורים מאגרת רישוי ואגרות רישוי סוחרים)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"א-2011 (אגרת טיפול בחידוש רישיון לפטורים מאגרת רישוי ואגרות רישוי סוחרים).
דפנה עין דור
אני מנהלת אגף כלכלה במשרד התחבורה. אנחנו אחראים בין היתר על אגרות רישוי רישיון נהיגה לנהגים. החל מאוגוסט 2010 עשינו רפורמה כלשהי באגרות הרישוי וקבענו אגרות דיפרנציאליות במטרה לעודד אנשים לעבור לקבלת שירותים מקוונים ולא לבוא למשרדי הרישוי על דברים שאפשר לעשות אותם במקומות אחרים.


במסגרת זאת עשינו כמה שינויים לפיהם קבענו תוספת של אגרה של 25 שקלים בגין שירות שניתן על ידי פקיד משרד הרישוי, שירות שניתן לעשות באמצעים אחרים, כאשר בין היתר ביטלנו אגרה שהיא אגרת הנפקת רישיון נהיגה, הנפקה ראשונית והנפקה חוזרת, שזאת עוד הייתה אגרה ישנה בגין כרטיס הפלסטיק שהיה בעבר.


במקביל, לגבי דיפלומטים, נציגי או"ם, נציגים קונסולריים שהמדינות שלהם מעניקות פטור לנציגים של ישראל, קיים במסגרת אמנות בינלאומיות פטור מאגרת רישיון נהיגה. לגביהם בעבר, הם שילמו את האגרה הזאת של הנפקת הרישיון, רק את ה-21 שקלים וזה היה בגין הכרטיס כביכול כאשר מהאגרה הם היו פטורים. ברגע שביטלנו את האגרה הזאת, למעשה הם לא משלמים כל אגרה. כסף הוא לא הפרמטר הרלוונטי כי זה בטל בשישים אבל מה שחשוב לנו לדעת זה שהם קיבלו את הרישיון, שיש להם רישיון בתוקף, שהם משלמים משהו.


לכן חשוב לנו לקבוע איזושהי אגרה. אנחנו מבקשים לקבוע את אותה אגרה של 21 שקלים שהם שילמו בעבר. הם לא מגיעים למשרד הרישוי וזה לא רלוונטי אליהם אלא זה פשוט נשלח אליהם בדואר. זה כדי לעגן את מה שהיה להם לפני כן. זה מדבר על דיפלומטים, על נציגים קונסולריים, נציגי או"ם ומי שיהיה פטור בעתיד וזאת כדי להימנע ממצב שהוא יהיה סכום אפס.


מכיוון שאנחנו שולחים רישיונות נהיגה כחודש וחצי מראש, את הרישיונות לאפריל עיכבנו ועדיין לא שלחנו . אנחנו מבקשים תחילה באפריל לגבי הבקשה הזאת.
היו"ר משה גפני
מה לגבי הנושא של רישיון סחר?
דפנה עין דור
זה הנושא הבא. משרד התחבורה נותן רישיון סחר לאנשים שעוסקים מחד בסחר ברכב, שאלה מגרשי מכירת מכוניות, עיסוק של קנייה ומכירה ברכב, ובנוסף מוסכים שצריכים להניע רכב ללא רישיון בתוקף לצורך בדיקתו, יצרנים שמייצרים רכב, ניסוי של רכב. אלה אנשים שצריכים למעשה להסיע את הרכב. היצרנים והמוסכים, השימוש היחיד שלהם בתו סחר הוא לקבלת שלט "במבחן", רכב במבחן, כאשר הוא נוסע בלי רישיון. סוחרי הרכב, זה מקרה אחר, יש להם תחום עיסוק נוסף של קנייה ומכירה של רכב וזה למעשה מקנה להם את הזכות להעביר בעלות ברכב ללא רישום יד נוספת. זה עיסוק לכל דבר ועניין.


בעבר כולם שילמו את אותה אגרה של תו סחר למרות שהשירותים שלהם למעשה היו שונים. אנחנו מבקשים להפריד, לעשות אגרה לקבלת שלט "במבחן", שזה למוסכים ומי שרק צריך להניע את הרכב ממקום למקום. עד היום האגרה הייתה 1,344 שקלים ואנחנו מבקשים שהאגרה תהיה 1,200 שקלים. לגבי הסוחרים, למעשה מגרשי מכירת מכוניות, אנחנו לא מתעסקים אתם בשוטף. עד היום היינו מאשרים את הבקשות שלהם פעם בשנה. גם בהתאם לבקשתם אנחנו שינינו ואנחנו רוצים לעשות את זה לשלוש שנים. פעם בשלוש שנים. אנחנו ניתן להם את הרישיון מבחינתנו פעם בשלוש שנים. מבחינתם, זה נותן להם אופק לעיסוק שלהם כי בכל זאת הם מקימים איזשהו עסק והם צריכים לדעת כמה זמן מובטח לעיסוק. אנחנו רוצים לשנות רק לגבי סוחרי רכב לקנייה ומכירה, שזה יהיה לשלוש שנים.
היו"ר משה גפני
ממתי אתם רוצים את זה?
דפנה עין דור
כאן הבעיה. זה אושר לנו בוועדת האגרות עוד באוגוסט, אבל בגלל בעיות טכניות במשרד התחבורה בפועל זה יושם החל מה-1 בינואר. האגרות האלה מתחדשות פעם בשנה ב-1 בינואר.
פניה קירשנבאום
בינואר זה כבר גביתם?
דפנה עין דור
זה יושם בפועל.
היו"ר משה גפני
אתם באים כדי שנאשר לכם את זה?
שגית אפיק
אנחנו נעשה הסדר מדורג.
היו"ר משה גפני
למה עשיתם את זה?
דפנה עין דור
זה נעשה בשוגג. הגורם שעשה את זה לא ידע שזה לא אושר. הם הניחו שלאור פרק הזמן שחלף כנראה זה כבר אושר על ידי ועדת הכספים.
חיים אורון
עבירה מינהלית בשוגג, אתמול היה קנס של 160 אלף שקלים.
פניה קירשנבאום
150 אלף שקלים.
דפנה עין דור
אפילו משרד המשפטים הבין את זה. באמת היינו עסוקים עם העניין הזה.
היו"ר משה גפני
למה לאחרונה אנחנו נתקלים כל הזמן בתקלות במשרדי הממשלה? אתה שם לב שלאחרונה יש תקלות עם זה?
חיים אורון
יש בעיה עם הממשלה.
פניה קירשנבאום
גם אני עוד מעט אתחיל לחשוב כמוכם.
היו"ר משה גפני
זאת באמת תקלה אבל זה לא המקרה היחיד. זה קורה גם במשרדים אחרים. מה אתם הולכים לעשות עם התקלה?
דפנה עין דור
אחרי דיונים ארוכים מול משרד המשפטים שיש לו קושי רב לאשר רטרואקטיבית, לגבי ה-1,200 שקלים, במקום 1,344 שקלים ---
ראלב מג'אדלה
סליחה, גברתי, לא הבנתי לגבי סוחרי הרכב.
דפנה עין דור
הם יקבלו לשלוש שנים אגרה מופחתת בסך 4,000 שקלים במקום 1,344 שקלים כפול שלוש.
פניה קירשנבאום
זה נשאר אותו סכום אלא שאת גובה אותו מהם פעם בשלוש שנים.
דפנה עין דור
לא, נתנו איזושהי הנחה בגין תשלום מראש.
ראלב מג'אדלה
מה זאת האגרה הזאת?
היו"ר משה גפני
4,000 שקלים, זאת לא הנחה.
פניה קירשנבאום
נתנו להם הנחה בגובה של 200 שקלים.
היו"ר משה גפני
בוודאי זאת לא הפחתה. אני מעדיף לשלם אחת לשנה. אני אשלם פחות.
פניה קירשנבאום
4,000 שקלים, זה 1,333 שקלים. נתת להם שבעה שקלים לשנה הנחה.
ראלב מג'אדלה
לא הבנתי על מה הרישיון הזה.
היו"ר משה גפני
מה אתם עושים עם התקלה?
קטי מורלי
בעצם נעשתה רפורמה שלמה ואנחנו תיקנו עיוות של שנים שכולם מברכים עליו. הסוחרים מברכים על כך שזה לשלוש שנים. הם ביקשו והם התחננו שכך יהיה ואנחנו תיקנו. הייתה תקלה. היום כולם שמחים והם שילמו ואין שום בעיה. יחד עם ארגון המוסכים ועם ארגון סחר רכב, כולם שלמים עם זה. עשינו טעות אבל כולם מברכים על הטעות הזאת. אין לנו איזושהי דרישה. במקרה שתהיה איזושהי דרישה של מישהו שהוא לא יכול לשלם את הכול או שיש לו בעיה, יש לנו גם כלים לבוא לקראתו.
היו"ר משה גפני
בסדר. מה עושים עם התקלה?
דפנה עין דור
הפתרון של משרד המשפטים הוא לגבי ה-1,200 שקלים במקום 1,344 שקלים ואין להם בעיה.
היו"ר משה גפני
בזה אין בעיה כי זה עדיין לא חל.
פניה קירשנבאום
זה חל.
היו"ר משה גפני
כן, נכון.
דפנה עין דור
לגבי הסעיף השני של ה-4,000 שקלים, הם אומרים שאם יפנה אלינו מישהו שנדרש לשלם שלא כדין, הוא יוכל תוך שלושים ימים לקבל את כספו.
היו"ר משה גפני
שלושים ימים, זה לא מספיק. צריך יותר.
דפנה עין דור
כל מספר שתגידו.
שגית אפיק
בתוך כמה זמן את תחזירי את הכסף?
דפנה עין דור
אנחנו ניתן גם את הרישיון לתקופה של שנה במקום לשלוש שנים.
שגית אפיק
ברור.
קטי מורלי
לא יהיה אחד כזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא רוצים שיבקרו אותנו על כך שתקלה יצאה מתחת ידינו. אני לא רואה כאן בעיה אבל זאת תקלה. זאת תקלה שאסור שהיא תקרה כי לפעמים זה יכול לקרות בדברים שהם הרבה יותר גדולים.


זה מה שאמרה היועצת המשפטית, לתת פרק זמן מספיק. את אומרת שלא יפנו – כולנו נשמח. לתת תשעים ימים, אם מישהו מבקש להחזיר לו את הכסף בזמן סביר. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל לפחות נסגור את התקלה הזאת. בסדר?
שגית אפיק
נקבע את זה בנוסח בהוראת מעבר.
קטי מורלי
הרישיונות הם מינואר למשך שלוש שנים עכשיו. רובם כבר שילמו.
ראלב מג'אדלה
זה לשלוש שנים. אז על איזה החזר מדבר היושב ראש?
קטי מורלי
אם מישהו מבקש להחזיר.
היו"ר משה גפני
מישהו יגיד שהוא לא רוצה.
שגית אפיק
שהוא רוצה את ההסדר הישן.
היו"ר משה גפני
ראלב, עד עכשיו זה לא חוקי כי הוועדה לא אישרה.
קטי מורלי
כולם כבר עובדים עם הרישיון.
דפנה עין דור
יש את איגוד לשכות המסחר שהם שותפים ומייצגים.
היו"ר משה גפני
כן, קיבלנו את המכתב. תודה רבה.


רבותיי, אנחנו מצביעים על תקנות התעבורה (תיקון מס'), התשע"א-2011 (אגרת טיפול בחידוש רישיון לפטורים מאגרת רישוי ואגרות רישוי סוחרים), בכפוף למה שאמרנו לגבי האנשים שירצו בתקופה הזאת לקבל החזר ואת זה נעשה בהוראת מעבר.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים