ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2011

חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
51
ועדת הכספים

22.2.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ח אדר א' התשע"א (22 בפברואר 2011), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

מגלי והבה

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

מגי בראום, סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

רו"ח אליאור גבאי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

עו"ד נטע דורפמן רביב, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד ברוך לוברט, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד מיכל שמואלי, רשות התאגידים, משרד המשפטים

עו"ד רונן סולומון, איגוד לשכות המסחר

עו"ד ירון אליאס, היועץ המשפטי, התאחדות חברות ביטוח חיים

עו"ד יוסף הלוי, התאחדות חברות ביטוח חיים

אילנה בר, התאחדות חברות ביטוח חיים

חנן פרידמן, התאחדות חברות ביטוח חיים

מוטי קינן, מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח

עו"ד ג'ון גבע, לשכת סוכני הביטוח

אהרן כהן, חבר ועד מנהל, לשכת סוכני הביטוח

עו"ד רן ונגרקו, איגוד הבנקים

אילנית גולדפרב, הבנק הבינלאומי, איגוד הבנקים

עו"ד ארנון שגב, יועץ משפטי חיצוני, איגוד קופות הגמל

חנוך ליבנה, ארגון עובדי הבנק הבינלאומי

יוסי רז, ארגון עובדי בנק לאומי

חמי אינטרטור, ארגון עובדי בנק לאומי

עו"ד מאיר אסרף, ב"כ ועדי העובדים של הבנקים

זאב, ההסתדרות הכללית

ציון שמע, ראש חטיבת עובדי הבנקים והביטוח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010.


אנחנו ממשיכים את הדיון. אני מבין שהיום אנחנו צריכים לדבר על העיצומים הכספיים.
שגית אפיק
אנחנו נפתח את התוספת שמדברת על העיצומים, שזאת התוספת הרביעית. אנחנו בעמוד 165 להצעת החוק בכחול וביקשנו מאגף שוק ההון לתת לנו הסברים.
אמנון כהן
עד הפרק הזה סיימנו?
שגית אפיק
לא. קפצנו לתוספת.
אמנון כהן
סיימנו עד עמוד 155?
שגית אפיק
אנחנו בעמוד 157.
אמנון כהן
בעמוד 155, בסעיף 49ד, סעיף (ב) למטה, אני לא יודע אם שיניתם את זה, אבל רציתי לומר שלא ישמש בהליך פלילי.
שגית אפיק
בישיבה הקודמת הסכים המפקח שהתשובות ישמשו אך ורק לצורך הפעלת סמכויות המפקח לפי החוק הזה. זאת אומרת, לא יוכלו להשתמש בזה.
אמנון כהן
תודה. את זה רציתי להבהיר.
יוסף הלוי
רק הפרות מינהליות. כשאת אומרת לפי חוק זה, רק הפרות מינהליות כי לפי החוק יש גם הפרות פליליות.
פניה קירשנבאום
באיזה סעיף אנחנו?
שגית אפיק
בעמוד 155, סעיף 49(ד)(ב). הסעיף מדבר על הודעה מוקדמת לאדם שמגיע לתשאול, שמוסמך פיקוח צריך להודיע לו לגבי המעשים שביחס להפרתם הוא עומד להישאל, כאשר מה שביקשנו לקבוע זה שהתשובות שישיב האדם שזומן לא ישמשו כראיה - במקור זה היה כראיה בהליכים פליליים – נגדו. בוועדה ביקשנו שזה לא ישמש כראיה גם בהליכים אזרחיים ובסופו של דבר הניסוח שהציע אגף שוק ההון היה שזה ישמש כראיה לצורך הפעלת סמכויות המפקח לפי חוק זה ומעירים כאן מטעם חברות הביטוח שאתם הבנתם שהכוונה היא רק לגבי הפרות מינהליות.
נטע דורפמן רביב
אם אנחנו רואים בתשאול שיש בעיה עם התנהלות הגוף המוסדי באופן כללי, בוודאי שאפשר להשתמש.
יוסף הלוי
כל השינוי נועד לכך שלא נעשו בזה שימוש פלילי.
נטע דורפמן רביב
אין שימוש פלילי. למפקח אין שום יכולת לעשות שימוש פלילי.
יוסף הלוי
זה מה שאני מבקש. כשאת אומרת לפי חוק זה, המשמעות היא גם המשמעויות הפליליות.
שגית אפיק
אבל למפקח אין סמכויות פליליות, אבל הם כן רוצים שזה יחול על כל הסמכויות שיש להם.
נטע דורפמן רביב
יש עבירות פליליות בחוק. בחוק הזה יש עבירות פליליות. אסור שתהיה אי בהירות. מדובר בסמכויות המפקח. למפקח אין שום סמכות פלילית לפי החוק ולכן זה נשאר רק בגדר הסמכויות של המפקח, כך שהחשש שלכם לא מתקיים. למפקח אין סמכויות פליליות ובשביל זה צריך לעשות תיקון חקיקה.
יוסף הלוי
אנחנו רוצים לומר שהוא לא המאשים, אבל עדיין יש סמכויות פליליות לפי החוק.
נטע דורפמן רביב
שום סמכות פלילית אין למפקח.
יוסף הלוי
יש עבירות בחוק, אז מישהו יכול לטעות. לכן, שיהיה בלבד. תוסיפי את המילה בלבד ואז זה יהיה ברור.
נטע דורפמן רביב
חוק הפיקוח כולל עבירות פליליות.
יוסף הלוי
אדוני, אפשר לומר משהו עקרוני?
היו"ר משה גפני
לא, אי אפשר.
שגית אפיק
אני מציעה שנחזור לנוסח שהוא על דרך השלילה: תשובותיו לא ישמשו כראיה בהליכים פליליים ובהליכים אזרחיים נגדו.


זה פותר לכולם את הבעיה? אנחנו נחזור לנוסח הזה. במקום שייכתב: תשובותיו ישמשו כראיה לצורך הפעלת סמכויות המפקח לפי חוק זה, שזה מה שהסכמנו בישיבה הקודמת, אנחנו נתקן את הנוסח ונאמר: תשובותיו לא ישמשו כראיה בהליכים פליליים ובהליכים אזרחיים נגדו. אני חושבת שזה פותר את הבעיה שעלתה כאן וזה מקובל גם עליכם.
נטע דורפמן רביב
אני רק רוצה להבהיר לפרוטוקול שהליכים מינהליים, זה כן יכול לשמש נגדו. שלא תהיה חוסר הבנה לגבי המשמעות של ההליכים המינהליים.
היו"ר משה גפני
אמנון, למה העלית את זה? זה מספק אותך?
אמנון כהן
כן.
היו"ר משה גפני
הגענו להסכמה שיהיה כתוב בחוק שזה לא ישמש כראיה בהליכים פליליים וגם לא בהליכים אזרחיים נגדו, ונטע מוסיפה לפרוטוקול שהנושא של ההליכים המינהליים האלה, זה כן יהיה. ממילא בא הפתרון.
ראלב מג'אדלה
מה שאתה מוסיף לפרוטוקול, זה מספק?
היו"ר משה גפני
אם זה מספק אותם, מבחינתי זה בסדר, כי אנחנו לא רוצים שזה ישמש כראיה נגדו בהליכים הפליליים.
ראלב מג'אדלה
זה שמספק אותם, זאת לא השאלה. האם זה לא פועל נגד האזרח ביום מן הימים?
היו"ר משה גפני
ההליכים המינהליים, זה החוק.
חיים אורון
החוק הוא נגד האזרח שמפר.
ראלב מג'אדלה
נגד האזרח שמפר, אבל לא נגד האזרח.
שגית אפיק
נכון. החוק הוא לטובת האזרח.
חיים אורון
לך ולי אין בעיה עם החוק הזה, עד שתהיה סוכן ביטוח.
שגית אפיק
אנחנו עוברים לתוספת הרביעית שהיא בעמוד 165 בהצעת החוק בכחול. היא כוללת את סכומי העיצומים.
היו"ר משה גפני
אנחנו עכשיו בעיצומים.
יעקב אדרי
כשאומרים עיצומים, זה קנס?
שגית אפיק
בישיבה הקודמת היה לנו על זה דיון ארוך.
יעקב אדרי
יש הבדל?
היו"ר משה גפני
בישיבה הקודמת היה דיון על העניין הזה. אני חשבתי שבגלל שלמדתי בבית ספר חרדי, אני לא יודע מה ההבדל בין עיצום כספי לקנס, אבל התברר שגם אלה שלמדו בבית ספר ממלכתי, גם הם לא ידעו להסביר. אני לא יודע את ההבדל. טובי המשפטנים שיושבים כאן לא ידעו להסביר לי את ההבדל.
ראלב מג'אדלה
אלה שלמדו את הליבה יודעים להסביר.
היו"ר משה גפני
אתה למדת ליבה?
ראלב מג'אדלה
כן.
היו"ר משה גפני
אתה יודע להסביר?
ראלב מג'אדלה
בוודאי.
היו"ר משה גפני
תסביר. תסביר מה ההבדל בין עיצום כספי לקנס.
ראלב מג'אדלה
לשם מה יועצים משפטיים? למה אני צריך להסביר?
היו"ר משה גפני
אין בהירות לגבי מה זה עיצום כספי ומה זה קנס.
ציון פיניאן
לפי הבנתי, עיצום כספי הוא אזהרה וקנס הוא תשלום.
היו"ר משה גפני
כאן מדובר בעיצום כספי עם כסף.
נטע דורפמן רביב
מכיוון שהגיעו למסקנה במשרד המשפטים שבאמת אין הבדל, לא צריך להיות הבדל במינוחים, רצו לעשות האחדה של המינוח למינוח אחד שהוא עיצום כספי. לכן אנחנו מבטלים את המינוח השני שהוא קנס.
ציון פיניאן
אני מציע שלהבא, כאשר האוצר משתתף, להביא גם נציג של האקדמיה ללשון עברית.
היו"ר משה גפני
האמת היא שאין הבדל ובשניהם יש קנסות כספיים שהאיש נדרש לשלם.
שגית אפיק
בעבר רצו ליצור הבחנה וקראו לזה קנס אזרחי משום שהוא ניתן לצדה של עבירה פלילית, הוא ניתן עם התמשכות ההליך הפלילי. עשו הבחנה בין עיצום כספי שהיה בהליך מינהלי טהור לבין קנס אזרחי. היום זה משמש לאותה מטרה בדיוק לכן משתמשים במונח אחיד, עיצום כספי.
היו"ר משה גפני
זאת התשובה.
שגית אפיק
נעבור לסכומים. אתם רוצים להציג את הסכומים שאתם מבקשים בהצעת החוק?
היו"ר משה גפני
אני רק מבקש, אם אפשר לדבר בעברית קלה. זאת אומרת, לומר לנו חברה, סוכן יחיד וכולי.
חיים אורון
קח את הטבלה הזאת וזה יהיה לך ברור.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני רוצה שהם יסבירו בעברית קלה כמה הוא משלם בלי החוק וכמה הוא ישלם עם החוק.
יעקב אדרי
כמה הוא משלם היום.
היו"ר משה גפני
כמה הוא משלם היום בלי החוק וכמה הוא ישלם עם החוק.
ציון פיניאן
עם דוגמאות לעבירות.
מגי בראום
בטבלה שקיבלתם ערכנו הבחנה בין הדין הקיים להצעת החוק לבין המצב שקיים בחוק שהועבר לאחרונה על ידי הרשות לניירות ערך.


אני אסביר מה קורה בדין הקיים ואחר כך נציג מה קורה בהצעת החוק.


לגבי הדין הקיים, שלושת העמודות הראשונות, אנחנו עורכים נכון להיום הבחנה בין הפרות שיש בצידן עבירה פלילית להפרות שאין בצידן עבירה פלילית. הפרות שאין בצידן עבירה פלילית, נקראות נכון להיום עיצום כספי, הפרות שיש בצידת עבירה פלילית, נקראות נכון להיום קנס אזרחי.
היו"ר משה גפני
מה זה קנס אזרחי אחד וקנס אזרחי שתיים?
מגי בראום
יש שתי רמות. החוק היום עורך הבחנה בין ארבעה סוגי מפירים – בין גוף מוסדי, מבטח או חברה מנהלת של קופות גמל וקרנות פנסיה, תאגיד מסוג אחר יכול להיות תאגיד למשל שמחזיק אמצעי שליטה בחברת ביטוח או בחברה מנהלת, יחיד סוכן, רק יחיד סוכן, ואין הבחנה בין יחיד עובד ליחיד אחר, ויחיד אחר מכל סוג שהוא. יחיד אחר מכל סוג שהוא יכול להיות עובד, יכול להיות נושא משרה ויכול להיות אדם שמחזיק אמצעי שליטה בחברת ביטוח.


לגבי הסכומים. הפרות טכניות בלבד. מבטח וחברה מנהלת, סכום העיצום הכספי עומד נכון להיום על 150 אלף שקלים. תאגיד אחר – אמרתי, זה או מי שמחזיק אמצעי שליטה בחברת ביטוח או תאגיד מסוג אחר, לרבות סוכנות ביטוח – על הפרה טכנית מדובר ב-75 אלף שקלים. תאגיד שמחזיק אמצעי שליטה בחברת ביטוח, 75 אלף שקלים.


עכשיו אני עוברת ליחידים.
יעקב אדרי
סוכן ביטוח.
מגי בראום
יש יחיד שהוא סוכן ויש תאגיד שהוא סוכנות ביטוח.
שגית אפיק
יש יחיד נושא משרה, יש יחיד בעל שליטה, יש יחיד סוכן ביטוח.
יעקב אדרי
שאלתי מה זה יחיד. זה הסוכן או זאת גם הפקידה שלו?
שגית אפיק
יש ארבעה סוגים והעיצומים נגזרים בהתאם לסוג המשרה. כולם יחידים.
מגי בראום
יש סוכנות ביטוח שהיא תאגיד.
היו"ר משה גפני
מגי, את רוצה ללכת אתי בסדר אחר? אחרת אני לא אבין. לכי קודם כל השורה הרוחבית ולא האנכית. הסעיף הראשון הוא מבטח ברשות תאגיד.
מגי בראום
העמודה הראשונה. העמודה הראשונה, למעשה נכון להיום יש לנו ארבעה סוגי מפירים: גוף מוסדי שזה מבטח.
שגית אפיק
הוא מבקש ממך ללכת על השורה.
היו"ר משה גפני
לכי על השורה הראשונה כי אחרת אני לא אבין.
מגי בראום
בסדר. מבטח. מבטח נכון להיום, לפי הוראות הדין היום.
היו"ר משה גפני
מה זה מבטח?
מגי בראום
חברת ביטוח.
היו"ר משה גפני
אמרתי, דברי בעברית קלה כי אחרת אני לא אבין.
מגי בראום
חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופות גמל ושל קרנות פנסיה.
היו"ר משה גפני
מה המצב היום?
מגי בראום
הפרה טכנית – 150 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
מה זה טכנית?
מגי בראום
אין לצדה עבירה פלילית.
שגית אפיק
תני דוגמה.
מגלי והבה
לא שלחו את הטופס. אתה רוצה להבין ולא למדת בבית ספר בו אני למדתי.
היו"ר משה גפני
אם אני אבין, תאמין לי שגם אתה תבין. אני שואל אותה כדי שהיא תסביר מהו העיצום. מה הוא עשה? אני מבקש שהיא תגיד בעברית קלה.
חיים אורון
היא מנסה לענות כבר שש פעמים.
מגי בראום
למשל, המפקח דרש מסמכים וידיעות לפי סעיף 50 והמבטח לא סיפק את המסמכים והידיעות. זאת הפרה.
שגית אפיק
למעשה היום אלה ההפרות שמצויות בחלק א ' לתוספת השלישית.
מגי בראום
נכון.
שגית אפיק
זאת אומרת, לא דיווח על החזקת אמצעי שליטה, לא מסר למבוטח פוליסה, לא הגיש למפקח דוחות והודעות.
היו"ר משה גפני
מה זה לא מסר פוליסה? מה זה לא שלח פוליסה? מה פירוש המילה הזאת? אני חברת ביטוח, אני צריך לתת למבוטח את פוליסת הביטוח, היא קיימת והכל בסדר אבל התעכבתי במשך שבועיים, לא יומיים, ולא שלחתי. הייתה לי פקידה שיצאה לחופשת לידה, מישהו מהעובדים היה חולה ולא שלחתי. לא קרה אסון בעם ישראל כי יש לו את הפוליסה והיא קיימת. אז מה?
מגי בראום
אני חייבת לציין שההוראות האלה קבועות כבר היום.
פניה קירשנבאום
עד היום בחוק היה גם טריבונל אבל ביטלתם את הטריבונל.
היו"ר משה גפני
לא. זה היה ברשות לניירות ערך. הם משנים את הכול וזה בסדר.
שגית אפיק
עד היום זה עיצום טכני.
חיים אורון
הסכומים כאן הם עד?
היו"ר משה גפני
זה חלק מהדיון.
יעקב אדרי
לי יש שאלה אחרת. האם לעומת התקנות הקודמות, האם הוספתם חריגות נוספות?
מגי בראום
לא. באופן מפורש לא.
נטע דורפמן רביב
לפי חוק חוזה הביטוח יש חובה למסור פוליסה למבוטח. נתקלנו במצבים בהם חברות ביטוח לא מסרו פוליסות למבוטחים ולפעמים אחרי דרישה של המבוטח. המבוטח מוצא את עצמו במצב שהוא מבוטח, משלם פרמיה, אבל אין לו את הפוליסה ביד והוא לא יכול לראות מה הזכויות שלו.
אמנון כהן
ובסוף, כשהוא רוצה לתבוע, אין לו את הפוליסה.
נטע דורפמן רביב
אם יש לו בעיה, הוא צריך לבקש את הפוליסה מהחברה. הוא נמצא במצב מאוד בעייתי.
פניה קירשנבאום
אם מאחרים בשבועיים במשלוח הפוליסה?
נטע דורפמן רביב
זה לא עניין של איחור.
היו"ר משה גפני
אני קיבלתי טלפונים בנושא, וכמוני קיבלו כולם.
ראלב מג'אדלה
אני לא קיבלתי.
היו"ר משה גפני
הם באמת ביקשו את מספר הטלפון שלך. זה בסדר, מותר לפנות לחברי הוועדה. אנחנו נברר את זה. אם יתברר שזה נכון, נשנה, ואם יתברר שזה לא נכון, נקבל את עמדת אגף שוק ההון.
נטע דורפמן רביב
היום, בחוק הקיים, על הפרה כזאת, שלא נמסרה פוליסה, ניתן להטיל קנס בגובה 150 אלף שקלים.


אנחנו מציעים כאן למעשה שינוי של הסכומים וזה שינוי רוחבי – לא רק לגבי ההפרה הספציפית הזאת – לגבי כל ההפרות שביקשו שנפרט אותן. אנחנו לא "ממציאים" כאן הפרות חדשות שלא היו קיימות קודם לכן.
יעקב אדרי
לאיזה סכום אתם מציעים להעלות כאן?
נטע דורפמן רביב
אפשר להסתכל בטבלה ולראות שההצעה שלנו היא לשנות את הסכום. במקום שזה 150 אלף שקלים היום, זה יהיה בין 150 אלף – שזה המצב הקיים – ל-250 אלף שקלים לפי גודל החברה המנהלת.
היו"ר משה גפני
למה?
נטע דורפמן רביב
הגענו למסקנה שהסכומים נמוכים. אם תראו, בהשוואה לסכומים ברשות ניירות ערך, שם הסכום המינימלי הוא 250 אלף שקלים עד מיליון חדשים בלי מותב. סברנו שהסכומים הם סכומים נמוכים.
אמנון כהן
שאלה להבהרה. הקנס הקיים היה 150 אלף שקלים ואי אפשר היה לזוז.
נטע דורפמן רביב
הסכום הוא 150 אלף שקלים. יש תקנות שמאפשרות להפחית את הסכום. לדוגמה, הפרה ראשונה, הפחתה של שבעים אחוזים או כל מיני פרטים בתקנות שמאפשרים להפחית את הסכום, אבל זה הסכום. אין שיקול דעת.
פניה קירשנבאום
על עשר פוליסות, הסכום יהיה 250 כפול עשר.
נטע דורפמן רביב
לכאורה.
אמנון כהן
אתם מציעים עכשיו להתחיל ב-150 אלף שקלים.
נטע דורפמן רביב
המדרג הוא 150 אלף שקלים לחברה קטנה, 200 אלף שקלים לחברת ביטוח רגילה ו-250 אלף שקלים לחברה מאוד גדולה. גודל החברה והסכומים מפורטים בתוספת וכך גם הגדלים שמפורטים בתוספת. לשם הנוחות של הטבלה שהוצגה כאן נכתבו הסכומים הנמוכים ביותר והגבוהים ביותר, אבל הסכומים מפורטים בתוספת בצורה ברורה.
אמנון כהן
עדיין ההפחתה קיימת, במידה שתחליטו שזאת עבירה ראשונה או משהו כזה?
נטע דורפמן רביב
כן. תקנות ההפחתה ממשיכות להיות בתוקף עד שיתוקנו אולי לתקנות אחרות, אבל הן קיימות ויהיו בתוקף.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אמנון כהן, אני מבקש עכשיו לקבל תמונה כוללת.
אמנון כהן
גם אני.
היו"ר משה גפני
מה שאתה הערת, אני הולך לקיים על זה דיון. אני אבקש ככל הנראה, כך עושה לי רושם, שמה שיש היום בתקנות, יהיה בחקיקה הראשית. שיקול הדעת יש ברשות לניירות ערך הוא עם מותב. בחלק גדול מהמקרים יש מותבים. כאן אנחנו לא רוצים להגיע למותב כי אני מקבל את הצעת החוק כפי שאגף שוק ההון מביא. אנחנו נצטרך ששיקול הדעת יהיה בחקיקה. אנחנו נקיים על זה דיון. אני רואה שהם נבהלו.
עודד שריג
לא. בפעם הקודמת אמרנו והסכמנו שהעקרונות יהיו בחוק והפירוט שלהם יהיו בתקנות.
היו"ר משה גפני
בדיוק. מה שאמרת, אנחנו נקיים על זה דיון.
אמנון כהן
את זה לא אמרת קודם ולכן שאלתי.
היו"ר משה גפני
רציתי לראות אם כיוונתי לדעתך ואכן כיוונתי.


אם כן, זה 150 אלף שקלים עד 250 אלף שקלים.
פניה קירשנבאום
עדיין יש לי שאלה. אנחנו מדברים כאן פר פוליסה אחת. עושים בדיקה לחברה ומוצאים שהיא לא מסרה עשר פוליסות או עשרים פוליסות. האם יש סכום מרבי או שפר כל פוליסה מכפילים את מספר הפוליסות?
יעקב אדרי
זאת המשמעות.
אמנון כהן
כל פוליסה.
היו"ר משה גפני
שאלה טובה.
אמנון כהן
חייב להיות כל פוליסה.
עודד שריג
באופן עקרוני יש לנו סמכות, אם היא לא מסרה עשר פוליסות, לתת עונש עשר פעמים. אני מזכיר לכם שעשר פוליסות, אלה עשרה אנשים שלא יכלו לתבוע בהתאם לפוליסות.
היו"ר משה גפני
אבל הוא אומר שהפקידה יצאה לחופשת לידה ולכן עשר הפוליסות לא נשלחו.
עודד שריג
בעניין הזה אנחנו בדיוק עושים את העניין של שיקול הדעת. לכן אנחנו אומרים שהסכומים הם יחסית קטנים. אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על 250 אלף שקלים, מדובר בחברות שמנהלות למעלה מ-10 מיליארד שקלים. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על ענקים שהסכומים האלה באמת לא מגרדים.
היו"ר משה גפני
זה ברור.
פניה קירשנבאום
250 אלף שקלים יכולים להפוך ל-2.5 מיליון שקלים.
אמנון כהן
את מעדיפה שהאזרח לא יקבל את הפוליסה שלו?
פניה קירשנבאום
אני לא מעדיפה.
חיים אורון
איזה אינטרס אנחנו מייצגים כאן?
היו"ר משה גפני
אבל צריך להיות מידתי.
יעקב אדרי
אבל אין סתירה.
חיים אורון
יש סתירה כי אף אחד לא יטיל 250 אלף שקלים אם הפקידה הייתה חולה. לא מטילים 250 אלף שקלים עם רישיון הנהיגה נתקע בדואר. אבל אם מישהו לא נתן לך את הפוליסה, שזה המסמך היחיד שיש לך.
קריאה
יכולה להיות תקלה.
אמנון כהן
יבדקו.
חיים אורון
תבדקו מתי הטילו על 10,000 פוליסות. תנו לי דוגמה שפעם אחת הטילו על 10,000 פוליסות.
יעקב אדרי
ג'ומס, אתה מטיל כאן דופי באנשים.
חיים אורון
לא, לא מטיל דופי.
יעקב אדרי
בוא תנהל אתה עם גפני את העסק ואנחנו נלך. אתם המבינים.
חיים אורון
יעקב, אני לא מבין מה אתה רוצה.
יעקב אדרי
אתה מציג את זה כאילו אנחנו באנו נגד המדינה ונגד האזרחים. ממש לא. הכול נעשה בשיקול דעת. הוועדה הזאת היא מאוד אחראית, מאוד שקולה והוכחנו את עצמנו גם בעבר.
ראלב מג'אדלה
היושב ראש, תרגיע את הרוחות. אנחנו רק בתחילת הדרך.
היו"ר משה גפני
אני מרגיע את הרוחות. אנחנו נעשה דבר מאוזן. כשפניה שאלה את השאלה, אני רציתי לומר, לפני שג'ומס התערב, שלדעתי יש הבדל בין מישהו שבבת אחת לא שלך עשר פוליסות לבין מי שלא שלח פעם אחת פוליסה, הזהירו אותו, אפילו נתנו לו קנס קטן וכעבור חצי שנה הוא שוב לא העביר או כעבור חודש הוא שוב לא העביר. צריך לדעת שכאן יש הבדל.


האינטרס שלנו הוא אינטרס כפול. אנחנו באמת צריכים לייצג את המבוטחים, את האיש הקטן, בניגוד לרשות לניירות ערך ששם מדובר על משקיעים שמעמדם מבחינה כלכלית שונה. אנחנו מדברים על המבוטח הקטן וזה צריך להיות לנגד עינינו אבל זה צריך להיות מידתי. לא יכולים לקחת חברת ביטוח, אפילו שהיא מגלגלת עשרה מיליארד שקלים, ופתאום להטיל עליה קנסות חסרי מידה וחסרי בסיס, סתם, בגלל שהחוק אפשר את זה.
אמנון כהן
זאת לא הכוונה.
היו"ר משה גפני
לא, אמרתי את העקרונות. לא אמרתי שזאת הכוונה. אמרתי שניכנס למסלול הזה.
עודד שריג
אתם צודקים שהדברים צריכים להיות מידתיים. לנגד עינינו יש שני דברים: האחד, טובת הלקוחות, והשני, יציבות החברות. אנחנו משקללים את שניהם.


הסמכות הזאת כבר נתונה לנו גם היום. כמו שאתם רואים, בשנים האחרונות היא לא הופעלה בצורה שלא הייתה מידתית בדיוק מפני שלקחנו את שני השיקולים האלה בחשבון.
ציון פיניאן
אתה יכול לומר לי בכמה מקרים טיפלתם בשנה האחרונה?
שגית אפיק
שלא מסרו פוליסות. הפרה ספציפית.
עודד שריג
הפרה של מסירת פוליסה? אני לא חושב שהייתה לנו בשנה האחרונה אבל יש הפרות אחרות.
ציון פיניאן
מה ההפרה הכי נפוצה?
עודד שריג
אני יכול לתת לכם תיאור של הפרה בה אנחנו עכשיו מטפלים ואנחנו כן נפעיל. 15 פעמים, 15 פוליסות שונות, במקום שבו היו צריכים לתת אינפורמציה מסוימת שהייתה קרדינאלית לבן אדם, והאינפורמציה לא ניתנה.
יעקב אדרי
תקרעו אותו. חד וחלק.
ציון פיניאן
ואני מוסיף, תשחטו אותו.
היו"ר משה גפני
לפרוטוקול. הוא מתכוון מבחינה כספית.
עודד שריג
אנחנו לא נשחט אף אחד ואנחנו לא נקרע אף אחד.
אמנון כהן
להחמיר אתו כמה שיותר.
עודד שריג
אני חוזר. יש לנו שתי מטרות: לדאוג לאזרח אבל גם לשמור על היציבות של החברות. אנחנו משקללים את שני הדברים האלה ולכן אתם צודקים בשאלה אבל אני אומר שוב שגם היום יש בידינו לעשות את זה אבל אנחנו משתמשים בזה באופן מידתי בגלל שני השיקולים.
קריאה
אדוני היושב ראש, אפשר למסור פרטים?
היו"ר משה גפני
לא. אנחנו עדיין לא בפרטים.
קריאה
נשאלה שאלה אינפורמטיבית עובדתית.
היו"ר משה גפני
התשובה היא לא.
חיים אורון
בישיבה הקודמת אמרו שידונו על זה היום. עלתה שאלה האם העיצומים הללו הם עד.
היו"ר משה גפני
נכון. זה קיום שאנחנו נקיים.
חיים אורון
אבל זה חלק מהדיון כאן. אם זה עד, ברור שאם זאת פוליסה אחת בפעם הראשונה, ייתנו לו לא יודע מה.
היו"ר משה גפני
נכון.
חיים אורון
אם זאת הפעם העשירית, ייתנו את המקסימום. זאת הגמישות מעבר לתקנות שמופיעות.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, זה לא מספיק. לדעתי זה לא מספיק.
חיים אורון
אבל השאלה היא קודם כל אם אנחנו כותבים את הסכומים האלה עד, ואז זה נותן את הגמישות שהם מחפשים אותה, ואז אפשר יהיה להחליט בהתאם לנסיבות או שזה מנדטורי.
היו"ר משה גפני
אני מבקש, אם אפשר, להמשיך להציג את הטבלה ואז אנחנו ניכנס לדיון ואני אאפשר גם לאורחים להביע את עמדתם.
מגי בראום
היינו בעמודה הראשונה, בהפרות הטכניות שהן כנגדן עבירות פליליות, ועכשיו אנחנו עוברים לשתי העמודות הבאות, מה שנקרא נכון להיום קנס אזרחי.


קנס אזרחי הוא פונקציה של קנס פלילי. הקנס האזרחי עומד על 10 אחוזים מהקנס הפלילי ויש לנו היום שתי דרגות: דרגה אחת של עבירות פליליות שהן יותר קלות ודרגה שנייה של עבירות פליליות שהן יותר חמורות. הקנס האזרחי בגין ההפרות של עבירות שהן יותר חמורות עומד, לגבי חברת ביטוח, על 542 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
מהי העבירה? דוגמה.
מגי בראום
למשל, הפר תנאי ברישיון.
שגית אפיק
את יכולה להציג את זה כשורה, כמו שביקש היושב ראש?
היו"ר משה גפני
זה מה שהיא עושה.


תיאר תיאור מטעה.
מגי בראום
למשל, כן.
היו"ר משה גפני
פעל בניגוד להוראות.
שגית אפיק
למעשה אלה הפרות נגד קבוצות.
מגי בראום
פעל בניגוד להוראות שניתנו על ידי הממונה בנוגע לניהול עסקים. זה החמור פחות.
שגית אפיק
חלק ג' לתוספת?
מגי בראום
חלק ג'. כן. החמור יותר, למשל, תיאר תיאור מטעה ביחס לביטוח תלוי תשואה, מה שנקרא משתתף ברווחים.
היו"ר משה גפני
פעל בניגוד להוראות בדבר תנאים שבחוזה ביטוח.
מגי בראום
כן.
היו"ר משה גפני
שילם דמי עמילות בניגוד להוראות.
מגי בראום
זה הקנס החמור. זה עומד נכון להיום על 542 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
מה הקנס הפחות חמור?
מגי בראום
חלק ב' בתוספת. למשל, לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון מבטח, אבל זה לגבי תאגיד שמחזיק אמצעי שליטה. לגבי מבטח למשל, לא החזיק בהון מניות מינימאלי ובעודף מינימאלי של נכסים לעומת התחייבויות. זה הקנס הפחות חמור שעומד נכון להיום על 361 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
ומה אתם מציעים שיהיה?
מגי בראום
אנחנו מציעים לערוך הבחנה לפי גודל של חברות הביטוח.
היו"ר משה גפני
מ-361 אלף שקלים זה יגדל ל-400 אלף שקלים.
מגי בראום
כן, ל-400 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
עד 500 אלף שקלים.
מגי בראום
נכון.
היו"ר משה גפני
מ-542,400 שקלים זה יגדל ל-500 עד מיליון שקלים.
מגי בראום
נכון.
היו"ר משה גפני
מה הסיבה ששמתם בטבלה גם את הרשות לניירות ערך?
מגי בראום
רק להראות את הסכומים.
ציון פיניאן
הם יותר נמוכים.
היו"ר משה גפני
השורה השנייה. סוכנות ביטוח.
מגי בראום
סוכנות ביטוח, נכון להיום, הפרות טכניות – 75 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
מה זה סוכנות ביטוח?
מגי בראום
סוכני ביטוח שהתאגדו. זה תאגיד.
היו"ר משה גפני
זאת לא חברה?
מגי בראום
זאת חברה.
קריאה
חברה בע"מ.
היו"ר משה גפני
מה ההבדל בינה לבין מבטח?
מגי בראום
מבטח לוקח על עצמו סיכונים, לוקח על עצמו סיכונים ביטוחיים, סוכנות ביטוח מתווכת.
היו"ר משה גפני
היא בעצם המתווכת בין החברה לבין המבוטח.
מגי בראום
כן.
קריאה
סוכנות ביטוח יכולה להיות גם בן אדם ופקידה.
מגי בראום
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבנתי.
שגית אפיק
יש כאן הבחנה בין סוכנות ביטוח לבין סוכן ביטוח יחיד.
קריאה
אבל יש סוכנות ביטוח שהיא חברה בע"מ.
היו"ר משה גפני
הבנתי מה זה סוכנות ביטוח.
מגי בראום
לגבי סוכנויות ביטוח. נכון להיום, הפרות טכניות – 75 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
ואתם מעלים את זה ל-200 אלף.
מגי בראום
מעלים את זה ל-200 אלף.
היו"ר משה גפני
למה הקפיצה הזאת מ-75 אלף ל-200 אלף שקלים? מה קרה בדרך?
מגי בראום
הסכומים נכון להיום, כנראה לא מספיקים.
פניה קירשנבאום
לא מספיקים למה? גם 200 אלף שקלים לא מספיקים.
נטע דורפמן רביב
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
אל תפחדי. תגידי את האמת. אל תתרגשי ממה שאומרים כאן.
נטע דורפמן רביב
החלוקה שבטבלה היא לא חלוקה שבחוק. החוק לא עושה הבחנה בין סוכנות ביטוח לבין תאגיד מסוג אחר שזה למשל יכול להיות סוג שמחזיק בחברת ביטוח. זה שיש סכום אחד גם לסוכנויות מאוד קטנות וגם לחברות שמחזיקות אמצעי שליטה ואלה יכולות להיות חברות שמגלגלים סכומים ניכרים, הסכום הוא סכום אחד שהיום הוא 75 אלף שקלים. סברנו שהסכום הזה הוא נמוך מדיי בעיקר לסוכנויות ביטוח מאוד גדולות ובעיקר לגופים שמחזיקים אמצעי שליטה בחברות ביטוח ובחברות מנהלות של קופות גמל שאלה בוודאי גופים מאוד חזקים כלכלית.


הכוונה שלנו הייתה שזה יהיה סכום שהוא סכום מקסימאלי כאשר בתקנות הפחתה שהן התקנות שמאפשרות להפחית, נעשה הבחנה בין הגופים גם לעניין המהות שלהם - למשל, סוכנויות לעומת מחזיקי אמצעי שליטה - וגם לעניין הגודל, למשל דמי עמילות שמועברים. להגיד שכל סוכנויות הביטוח זה פקיד בסוכנות, זה לא בדיוק המצב הקיים.
היו"ר משה גפני
אבל אם אני פתחתי סוכנות ביטוח ואשתי היא הפקידה או להיפך, אשתי על פי רוב היא הסוכנת ואני הפקיד, גם אני אחויב עד 200 אלף שקלים.
עודד שריג
לכן אנחנו רוצים להגיע עם תקנות ההפחתה.
היו"ר משה גפני
ההקפצה הזאת מ-75 אלף ל-200 אלף היא בגלל שאתם מתייחסים עכשיו בחוק הזה באופן שונה לסוכנות ביטוח מכפי שהתייחסתם עד היום.
נטע דורפמן רביב
לא. מכיוון שהגענו למסקנה שהחוק הקודם לא עשה הבחנה נכונה בין סוגי הגופים והסכום הוא נמוך מדיי לחלק מהגופים.
יעקב אדרי
העבירה היא הרי אותה עבירה. למה לעשות הבחנה בין הגופים אם העבירה היא אותה עבירה?
נטע דורפמן רביב
כי חלק מהענישה היא הכאב שהיא גורמת.
היו"ר משה גפני
אם אתה תיתן לחברת ביטוח גדולה, ענקית, קנס שאתה נותן ליחיד, זה בכלל לא מעניין אותה. זה כאילו לא קיים. עשינו את זה גם ברשות לניירות ערך.
נטע דורפמן רביב
המטרה היא הרתעה.
עודד שריג
אתם מסתכלים על הסכומים האלה כעל סכומי מקסימום. זאת אומרת, יהיו גופים קטנים שיקבלו ענישה יותר נמוכה ועל זה אנחנו נדבר בתקנות ההפחתה.
היו"ר משה גפני
כשנצטרך להכריע בעניין, אנחנו נצטרך להגדיר מהי סוכנות ביטוח. אני לא מקבל את ההגדרה שלכם כי בעיניי יש הבדל מי שיש לו גרעין שליטה לבין מי שיש לו משרד או סוכנות ביטוח והוא יושב עם הפקידה.
אמנון כהן
מה זה משנה? הוא עושה את אותה עבו דה.
קריאה
הקטע הוא המחזור שלו.
אמנון כהן
מה קשור המחזור?
היו"ר משה גפני
אם לא ידעתי את מה שאתה אומר, נדע בהמשך.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אם הוא נתן לי פוליסת ביטוח או שלא נתן לי פוליסת ביטוח, הוא או חברה ענקית שלא נתנה לי את הפוליסה, הם עברו עבירה.
היו"ר משה גפני
השאלה מה מרתיע את מה.
אמנון כהן
סכום כזה לא ירתיע. צריכה להיות מידתיות ולשם כך יש את תקנות ההפחתה.
היו"ר משה גפני
אם אתה מדבר על סכום נמוך, זה ירתיע את הסוכן הבודד, ירתיע את הסוכנות בה הוא עובד לבד. אם זה יהיה סכום נמוך על חברה גדולה, זה לא ירתיע אותה והיא תמשיך לא לשלוח את הפוליסות.
אמנון כהן
יש כאן הבחנות.
היו"ר משה גפני
בסדר.
חיים אורון
כמה מהשוק הם סוכנים של אדם אחד והמזכירה וכמה אלה סוכנויות ביטוח גדולות?
היו"ר משה גפני
אתם יודעים? יש לכם תשובה לשאלה?
קריאה
לפחות שישים-שבעים אחוזים.
עודד שריג
לא. מהנפח של הסוכנים.
קריאה
של הסוכנים, כן.
עודד שריג
לא נפח העסקאות.
קריאה
בסך הכול יש סוכנויות ביטוח ענקיות. יש בין 10 ל-15.
חיים אורון
כמה אחוזים מהשוק?
קריאה
15 אחוזים, 10 אחוזים. בין 10 ל-15 אחוזים.
היו"ר משה גפני
נצטרך להגדיר מה זה סוכנות ביטוח.
חיים אורון
אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו יורים. אם השוק כולו בנוי מהסוכן ואשתו, כמו שאתה אמרת, זה דיון אחד, אבל אם השוק ברובו בנוי מסוכנויות ביטוח ויש גם את הסוכן ואשתו, זאת התייחסות אחרת.
היו"ר משה גפני
נכון.
חיים אורון
אנחנו צריכים לדעת.
קריאה
מקסימום 15 אחוזים וזה אפילו לחומרה, מנפח השוק. הסוכנויות הגדולות בנפחים הגדולים וכל השאר הם סוכנים קטנים מאוד שיש להם סוכנות רק בגלל בעיות מיסוי. שהם רוצים להיות חברה בע"מ.
עודד שריג
ראשית, אלה לא המספרים שלנו. שנית, מרבית הסוכנים הקטנים הם לא חברות. אתה מ דבר כאן על חברות.
קריאה
אני מדבר על סוכנויות ביטוח.
היו"ר משה גפני
טוב. נברר את העניין.
קריאה
900 סוכנויות ביטוח, מתוכן עשרה אחוזים במקרה הטוב.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך. הלאה. מגי, תמשיכי. קנס אזרחי, היום הוא 180 אלף שקלים.
מגי בראום
הסכום היום הוא 180 אלף שקלים ואנחנו מבקשים 450 אלף.
היו"ר משה גפני
מ-271,200 שקלים אתם מגדילים ל-750 אלף שקלים.
מגי בראום
כן. ההבחנה לגבי תאגיד אחר, אמרה כאן נטע שאין הבחנה כיום בין סוכנות ביטוח לבין תאגיד אחר שמחזיק אמצעי שליטה והסכומים כאן הם אותם סכומים.


עכשיו אני עוברת ליחידים.
היו"ר משה גפני
לא, לא הבנתי. מה זה תאגיד מסוג אחר? למה התכוונתם?
נטע דורפמן רביב
תאגיד מסוג אחר הוא מי שהוא לא חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל.
היו"ר משה גפני
זאת סוכנות ביטוח.
נטע דורפמן רביב
לא. תאגיד אחר יכול להיות גם תאגיד שפועל בלי רישיון. למשל, גוף שפועל כמבטח או כסוכן ביטוח בלי רישיון.
אמנון כהן
תני דוגמה.
פניה קירשנבאום
יש היום חברות שעובדות בלי רישיון?
נטע דורפמן רביב
מעט, אבל יש.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת הוא פועל בלי רישיון?
נטע דורפמן רביב
גוף שמתיימר להיות גוף שפועל כדין אבל הוא לא פועל כדין.
פניה קירשנבאום
אין לו רישיון של המפקח.
נטע דורפמן רביב
זה יכול להיות סוג אחד. סוג אחר הוא מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת או בחברת ביטוח שמאוגד בתאגיד ויש כל מיני הוראות שחלות עליו והוא לא קיים אותן.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבנתי. סוכנות ביטוח ותאגיד מסוג אחר, זה למעשה אותו הדבר. זאת אותה הגדרה.
נטע דורפמן רביב
זאת אותה הגדרה. החוק כיום לא עושה הבחנה בין סוכנות ביטוח שהיא גוף מפוקח לבין גופים אחרים.
אמנון כהן
עכשיו הם מפוקחים?
נטע דורפמן רביב
הם לא מפוקחים אבל יש עליהם חובות, ואם הם מפירים את החובות, אפשר להטיל עליהם קנסות.
פניה קירשנבאום
אם הם לא מפוקחים, הם בכלל נכללים כאן?
נטע דורפמן רביב
יש חובות על גוף שמחזיק אמצעי שליטה. כבר היום יש בחוק חובות על גופים שמחזיקים אמצעי שליטה בחברות ביטוח. יש להם היתר שליטה. אמנם הוא לא גוף מפוקח בהיבט של מקבל רישיון אבל יש לו היתר שזה גם סוג של רגולציה. יש גופים שפשוט פועלים בלי רישיון ועדיין בעינינו אנחנו לא צריכים לדאוג לכיסו ומבחינתנו העיצום הכספי יכול להיות גבוה גם אם הגוף קטן.
היו"ר משה גפני
עכשיו אנחנו עוברים לנושאי משרה.
מגי בראום
לא, אנחנו עוברים עכשיו ליחידים.
היו"ר משה גפני
למה את מדלגת על נושא משרה ?
מגי בראום
קודם היינו בתאגידים ועכשיו אנחנו עוברים ליחידים.
היו"ר משה גפני
גם אני חשבתי שצריך לעבור לשורה הבאה מכיוון שלא הבנתי את ההבדל בין יחיד אחר לבין תאגיד.
מגי בראום
אני אסביר. נכון להיום החוק עורך הבחנה בין יחיד שהוא סוכן ביטוח לבין כל יחיד אחר, כאשר בקבוצת היחיד האחר יכול להיות נושא משרה, יכול להיות עובד למשל, יכול להיות יחיד שמחזיק אמצעי שליטה בחברת ביטוח. נכון להיום לכל יחיד אחר שהוא לא סוכן ביטוח, סכום הקנס שהוא לא פלילי, אותו עיצום כספי, 25 אלף שקלים, הקנסות בגין הפרות שהן פליליות, 45 אלף שקלים ו-67 אלף שקלים. לעומת זאת, סוכן יחיד, הקנס לגביו, מחצית מהסכומים האלה, 12.5 אלף, 22, ו-33,900 שקלים. כרגע, בהצעה שלנו אנחנו מבקשים לערוך בידול בין יחידים שהם עובדים ושהם סוכני ביטוח, זאת אומרת, יחידים מסוימים, לבין כל יחיד אחר. קבוצת היחיד האחר יכולה לכלול גם נושא משרה וגם מחזיקי אמצעי שליטה, כאשר לגביהם אנחנו קבענו סכומים יותר גבוהים מאשר לגבי היחידים.
אמנון כהן
אני רואה שאלה אותם סכומים.
חיים אורון
לא. רד למטה, עד הסוף ותראה שלא.
אמנון כהן
נושא משרה ויחיד אחר, אלה אותם סכומים.
מגי בראום
כן.
היו"ר משה גפני
אבל אני מצטער, לא הבנתי. מה זה יחיד אחר? יחיד אחר למשל מחזיק אמצעי שליטה, אדם שפעל ללא רישיון וכולי. מה זה?
מגי בראום
אתה אמרת עכשיו. יחיד. תעשה הבחנה בין יחיד מסוים שהוא עובד.
היו"ר משה גפני
במה הוא שונה מתאגיד שנמצא בשורה השלישית?
עודד שריג
שהוא לא חברה.
מגי בראום
הוא יחיד. הוא לא חברה.
עודד שריג
הסוכנים מופיעים למטה יחד עם יחיד עובד. ההבחנה שאנחנו עושים היום היא בין יחיד עובד וסוכן כחבילה אחת לבין נושאי משרה ומחזיקי אמצעי משרה כחבילה שנייה.
היו"ר משה גפני
בסדר. איזו שורה את מסבירה עכשיו?
מגי בראום
לגבי יחיד עובד וסוכן, ואחר כך נעבור ליחידים האחרים.
היו"ר משה גפני
תעברי שורה-שורה.
מגי בראום
שתי השורות האחרונות, יחיד עובד ויחיד סוכן. שימו לב שלעומת המצב היום, אנחנו מורידים את הסכומים לגבי העובדים.
קריאה
למה זה שונה מהרשות לניירות ערך?
מגי בראום
לגבי יחיד עובד. שתי השורות האחרונות.
היו"ר משה גפני
אני בשורה אחת לפני האחרונה, יחיד עובד, 25 אלף שקלים.
מגי בראום
נכון להיום, הפרה טכנית שהיא לא פלילית, 25 אלף שקלים ואנחנו מורידים ל-12.5 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
בסדר. הורדתם את הסכומים. למה?
עודד שריג
איחדנו אותם עם סוכנים.
אמנון כהן
מה היה ההבדל ביניהם.
עודד שריג
יחיד עובד בחברה.
חיים אורון
זה אתה ואשתך. תקבלו אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
בסדר. שאשתי תשלם את זה.
אמנון כהן
אבל הוא לא סוכן, הוא פקיד.
חיים אורון
אשתו סוכנות והוא הפקיד. הם יקבלו אותו הדבר.
נטע דורפמן רביב
הגענו למסקנה שאדם שעובד בחברת ביטוח, לא סביר שהקנס עליו יהיה יותר גבוה מסוכן שהוא בעצמו מפוקח.
היו"ר משה גפני
מה זה היחיד העובד? אני עובד בחברת ביטוח ואני פקיד, ומה עשיתי שאתם מחייבים אותי?
נטע דורפמן רביב
אתה עצמך עשית הפרה.
היו"ר משה גפני
מה עשיתי? מה אני יכול לעשות? מה הסמכות שלי לעשות?
אמנון כהן
הוא מנהל לשכה, קובע פגישות ודברים כאלה. מה הוא קשור?
מגי בראום
היו דוגמאות בשנים האחרונות.
היו"ר משה גפני
תני דוגמה. אני עובד בחברת ביטוח. אחרי שאני גומר להתפלל בבוקר, אוכל ארוחת בוקר קצרה, הולך לעבוד וחוזר הביתה.
עודד שריג
אני אתן לכם דוגמה. זה נושא שכבר התפרסם ואפשר לדבר עליו. אסור לתת הלוואות כנגד ביטוחים שאין להם ערך צבור. מותר לתת הלוואה כנגד ביטוח רק בשמונים אחוזים מהערך שנצבר.
יעקב אדרי
מה זה שייך לפקיד?
עודד שריג
הפקיד נתן הלוואות כנגד ביטוחי חיים, בניגוד להוראות של החברה ובניגוד להוראות של החוק.
היו"ר משה גפני
בניגוד להוראות המעביד שלו, הממונה עליו.
עודד שריג
אנחנו חושבים שבמקרה הזה לחברה יש אחריות אבל גם לפקיד יש אחריות והאחריות של הפקיד צריכה להיות כמובן מופחתת ולכן שמנו אותו כמו סוכן. הקטנו את רמת הענישה מהמצב הקים למצב כמו של סוכן, אבל עדיין לפקיד צריכה להיות אחריות והוא לא יכול לפעול על דעת עצמו. הנה דוגמה ממקרה שקרה.
יעקב אדרי
למה נתנו את הסמכות הזאת לפקיד?
עודד שריג
הפקיד פועל בשם החברה.
נטע דורפמן רביב
בדרך כלל לא מדובר באחרון הפקידים. בדרך כלל זה יכול להיות אדם שהוא סמנכ"ל.
עודד שריג
הוא לא נושא משרה, אבל עדיין יש לו תפקיד ניהולי.
מיכל שמואלי
אני רוצה להבהיר לפרוטוקול שזה לא רק שהוא גם פעל בסמכות לפעמים.
עודד שריג
ביקשו דוגמה ונתתי דוגמה קונקרטית.
אמנון כהן
מצד אחד הפחתתם אבל החלתם את זה גם עליו.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה זה יחיד סוכן?
עודד שריג
סוכן שלא מאוגד בחברה.
היו"ר משה גפני
סוכן ביטוח.
עודד שריג
כמו שנאמר, יש היום 900 סוכנויות. יש 9,000 סוכנים.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לכם מה לפי דעתי מטריד את חברי הוועדה, על כל פנים מה מטריד אותי בסדר עולה.


קודם כל, מטרידים אותנו היחידים. בוא נדבר רגע על היחידים. אני הולך לעבודה ואני אצטרך בסופו של דבר לשלם קנס, אני עלול לשלם קנס, של שבעים אלף שקלים. אם אני יחיד סוכן, זה עלול לסגור לי את הסוכנות.
עודד שריג
רק אם זה פלילי.
אמנון כהן
אם הוא עשה משהו פלילי, שיסגור את הסוכנות.
היו"ר משה גפני
שבעים אלף שקלים. אתם רוצים ללכת בעניין הזה לרשות לניירות ערך? ביקשתם כל הזמן.
קריאה
6,000 שקלים.
היו"ר משה גפני
אתה יודע שאני יודע לקרוא מספרים בלי נקודות אפילו שלא למדתי את הליבה?


את לא חושבת ששבעים אלף שקלים זה הרבה כסף ליחיד?
נטע דורפמן רביב
בוא נראה על מה מטילים שבעים אלף שקלים. הסכום השכיח יהיה דווקא 12,500 שקלים, שאלה עיצומים רגילים. מדברים על שבעים אלף שקלים כאשר אותו אדם עבר עבירה שהיא עבירה חמורה.
חיים אורון
ומה לפי החוק הפלילי הוא היה יכול לקבל?
נטע דורפמן רביב
הוא היה יכול לקבל עד שלוש שנות מאסר.
חיים אורון
ומה גובה הקנס?
נטע דורפמן רביב
הקנס יכול להגיע, היום ל-339 אלף שקלים. 340 אלף שקלים.
שגית אפיק
בהמרה למאסר.
היו"ר משה גפני
נטע, אנחנו סיכמנו שאני סוכן ביטוח. מה עשיתי שאתם מטילים עלי 12.500 שקלים? מה אשתי עשתה?
נטע דורפמן רביב
דוגמה. נמסרה לו דרישה מהמפקח על הביטוח למסור מסמכים והוא סירב ולא מסר את המסמכים.
היו"ר משה גפני
מסרב?
נטע דורפמן רביב
לא מוסר את המסמכים.
היו"ר משה גפני
לא מוסר או מסרב?
אמנון כהן
אם הוא לא מוסר, הוא מסרב.
נטע דורפמן רביב
או שלא מוסר אותם במועד.
פניה קירשנבאום
כשאת אומרת שהוא לא מוסר במועד, למה את מתכוונת?
נטע דורפמן רביב
נמסרה לו דרישה, כתוב לו במכתב שהוא צריך למסור את המידע כך וכך עד יום כך וכך ואותו אדם פשוט לא מוסר את זה במועד.
היו"ר משה גפני
ואם הוא מסר את שבוע אחרי המועד?
נטע דורפמן רביב
זה עניין של שיקול דעת אם להעמיד אותו בכלל או לא.
היו"ר משה גפני
בסדר. צריך לקבוע את זה.
עודד שריג
תזכרו שגם כאשר יש מועד, בדרך כלל המועד הזה הוא חודש קדימה ויש זמן ארוך. אם נופלות טעויות, אנחנו בני אדם ואנחנו מכירים בזה.
היו"ר משה גפני
מה זה ה-25 אלף שקלים?
אמנון כהן
לא, עכשיו תשלם פחות. תשלם 12.500 שקלים.
היו"ר משה גפני
לא, אני מדבר בעיצום הכספי השני.
אמנון כהן
הפחות חמור.
היו"ר משה גפני
הפר תנאי מתנאי ההיתר. טוב, אנחנו עוד נדבר על הסכומים האלה. רבותיי, מי מהאורחים רוצה להתייחס לזה?
ג'ון גבע
ממש בקצרה. אני היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח. ראשית, היינו מבקשים לא לכרוך את סוכני הביטוח וסוכנויות הביטוח עם אלה שאינם סוכנים. דהיינו, תאגידים אחרים או יחידים אחרים מכל מין וסוג שהוא, אלא לבוא ולבודד את סוכני הביטוח וסוכנויות הביטוח תחת מדרג שונה לחלוטין. מכיוון שכורכים אותם בנשימה אחת עם תאגידים שאין להם זיכיון, עם נושאי משרה בחברות ביטוח, כל מיני – אני לא רוצה לומר את המילה שעטנז – אבל אני הולך לכיוון הזה.


דבר שני. אין מדרג בעניין גובה ההכנסות של היחידים ושל הסוכנויות בדומה למה שיש בחברות הביטוח, ואני רוצה להדגים כאן אבסורד. למשל, אם ניקח את התוספת הרביעית בעמוד 165, אז חברה מנהלת, חברת ביטוח שהיא עד מיליארד שקלים, אפשר להטיל עליה קנס של 150 אלף שקלים, ולעומת זאת סוכנות ביטוח שיכולה להיות יחיד, הקנס עליה הוא 200 אלף שקלים, אפילו מעל חברה מבטחת של מיליארד שקלים. זאת מן הטעם שבסוכנות הביטוח, שהיא תאגיד, שזה אותו סוכן ופקיד למשל, שזה הרוב המוחלט של הסוכנויות, אין בכלל מדרג לפי גובה ההכנסה.
היו"ר משה גפני
הם רושמים את הדברים? כולם הולכים לדבר. אני חייב לאפשר להם לדבר ואני גם רוצה לאפשר להם לדבר, ואני ארצה שתשיבו לדברים. אם הם אומרים דברים נכונים, תשנו את דעתכם.
ג'ון גבע
אנחנו יודעים שיש תקנות הפחתה ואנחנו גם תומכים בתקנות ההפחתה, אבל מלכתחילה החוק קובע איזושהי נקודת ייחוס ואחר כך הוא משאיר לאחרים את שיקול הדעת אם להפחית או לא להפחית.


אנחנו גם מצטרפים לדעה שנשמעה כאן להוסיף את המילה "עד" לסכומים ולא לקבוע אותם כדבר סופי.


עד כאן ההערות שלי.
היו"ר משה גפני
תודה. מי עוד ביקש להתייחס?
אילנה בר
איגוד לשכות הביטוח. אני רוצה פחות להעיר אלא יותר להסב את תשומת לב חברי הוועדה ואגף שוק ההון לכמה דברים שנאמרו כאן ועל יסודם התפתח דיון. צריך להציג אותם על מקומם כדי שחלילה לא תיפול כאן איזושהי טעות.


לגבי אי מסירת פוליסה למבוטח. אני חייבת לומר שיש כאן תחושה שהחוק הזה יסדיר כל מיני דברים שהחקיקה שכחה להסדיר ודווקא את אי מסירת הפוליסה למבוטח. המחוקק הישראלי הסדיר כבר עוד בחוק חוזי ביטוח והוא קבע בסעיף 2(א) שיש חובה למסור אבל קבע ב-2(ב) הגנה אינהרנטית למבוטח שכל עוד לא נמסרה הפוליסה לידי המבוטח, יראו כמוסכמים בין הצדדים את התנאים הנוהגים באותו סוג ביטוח וכולי וכולי. זה מפורסם באתר האינטרנט ואין מצב כזה וחשוב להבין שהמבוטח לא יכול לתבוע מכוח פוליסה רק בגלל שהיא לא נמסרה לו. להפך. כל עוד זה לא נמסר, יחולו התנאים הכלליים.
אמנון כהן
ואם התנאים לא יהיו כלליים?
יעקב אדרי
את לא הקלת עלינו בעניין אלא להפך. את אומרת שיש באינטרנט הכול אבל אני רוצה את הפוליסה.
אילנה בר
לא, לא הסברתי את עצמי טוב ואני אנסה שוב. קודם כל, יש חובה למסור ומוסרים אבל לא השאיר המחוקק למקרה שלא מוסרים, שרק יטילו קנס.
היו"ר משה גפני
גברת בר, אני התפטרתי מסוכנות הביטוח והחלטתי ללכת לבטח את עצמי בחברה גדולה. באתי לחברה ושילמתי את מה ששילמתי והכל בסדר, אבל לא מסרו לי את הפוליסה ולא חשובות הסיבות. קרה מה שקרה, הייתה לי תאונת דרכים, לא נפצעתי והכל בסדר ברוך השם, ואני באתי לסוכנות – ודרך אגב, זה קרה, לא לי – ואז התחילה התרוצצות של כמה חודשים עד שמצאו את ההסכם שאני עשיתי. פוליסה ביד לא הייתה לי. נכון שהחוק קובע בסעיף 2(ב) אבל עכשיו צריך להתחיל לחפש. אני אפילו מגיע לבית המשפט כי אני אומר שאני עשיתי, הנה, תראו, אלה השיקים שיצאו לי מהחשבון לחברה. יושב שם המנהל, עורך דין קשוח, והוא אומר: בסדר, אבל אין הוכחה לעניין הזה. נתת שיקים, נתת שיקים למשהו אחר.
אילנה בר
לא, בשום פנים ואופן לא.
היו"ר משה גפני
למה?
אילנה בר
אתה פשוט אומר שאין לך פוליסה, לא נמסרה לך פוליסה, אתה מסתכל באתר במה שנמסר למפקח, זאת הפוליסה שלך. אין שום סייג והחברה מחויבת.
אמנון כהן
איפה יש לי את זה באינטרנט? לא היה לי באינטרנט?
קריאה
ואם יש לי פוליסה יותר טובה?
אמנון כהן
נכון. אני עשיתי תוספת לפוליסה. אני לא רוצה פוליסה כללית.
חיים אורון
כל העיצום הזה הוא רק אם לא נותנים פוליסה?
אמנון כהן
אני עשיתי פוליסה משובחת ורציתי שאם חס וחלילה קורה משהו, שישר ייתנו לי רכב חלופי ורציתי עוד ארבעה-חמישה דברים שבכללי, עליו את מדברת, זה לא מופיע. אני עשיתי פוליסה משובחת ואת אמרת לי מה תהיה העלות כתוצאה ושילמתי עוד סכום, אבל פוליסה ביד לא קיבלתי ואין לו שום נייר.
יעקב אדרי
אני רוצה להמשיך את הדברים. אני חוזר לנקודת המוצא. אני עשיתי אצלכם פוליסה ואני רוצה לקבל אותה. זאת זכותי וחובתכם לתת לי אותה תוך פרק זמן מסוים. לא אינטרנט ולא כלום.
אילנה בר
אין ויכוח.
יעקב אדרי
אז למה את מפנה אותי לאינטרנט?
יוסף הלוי
אדוני, אין ויכוח ושולחים ואמרו ששולחים.
אילנה בר
לחבר הכנסת אמנון כהן אני חייבת לומר שכל פוליסה שמבטח מוציא, כולל המשובחת שבהן, חייבת לעבור אישור המפקח. כל הפוליסות שלנו, על כל הרבדים, עוברות אישור המפקח.
אמנון כהן
אני לא מדבר על אישור אלא על כך שבפועל לא קיבלתי פוליסה.
אילנה בר
כל הדבר הזה חייב להתנהל בשקיפות מלאה אבל בלי כל קשר, חייבים לשלוח את הפוליסה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לכם שמי שייעץ לכם להגיד לנו על כך שלא שלחו את הפוליסה, הוא גאון. זה תפס את כולנו. יש שם עוד הפרות. מי שאמר את זה, הוא גאון.
אילנה בר
הפיקוח העלה את זה. לא אנחנו. רק אמרנו שאם יש 2(א), יש גם 2(ב).
היו"ר משה גפני
אתם לא שמעתם את הטלפונים שאני קיבלתי והנושא היה: לא שלחנו פוליסה.
יוסף הלוי
שיהיה ברור. אנחנו שולחים פוליסות. כל זה עלה בעקבות הערה שעלתה כאן.
היו"ר משה גפני
מי שעשה את זה, זה רעיון טוב.
יוסף הלוי
יש לזכור שלפעמים יש תקלות.
אילנה בר
כל פעם כאשר מדברים כאן על ההפרות, לא אומרים את זה אבל ברור – ואני חושבת שכל מי שיושב כאן באולם יסכים אתי – שאם דברים נעשו במתכוון, תוך מודעות, אבל אנחנו לא שם. אנחנו מדברים על הפרות שקורות בטעות ובתום לב.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. קיבלתי את זה.
אילנה בר
אבל אחר כך שוכחים את זה. לא מדובר על כוונה. לא מדובר על ידיעה אלא מדובר על יסוד נמוך, כולל לא רשלנות.
ציון פיניאן
אפשר לקבל דוגמה של תום לב?
אילנה בר
כן. חייבים להפנים לתוך הדיון שלא מדובר במקרים שנעשו בכוונה.
היו"ר משה גפני
קיבלנו את זה. הבעיה המרכזית שתהיה לנו, לפי דעתי יש פתרון לעניין, אני לא מבקש שהמפקח יבדוק את תום הלב או את חוסר תום הלב אבל יש לזה פתרונות. השאלה אם זה סדרתי, השאלה כמה פעמים זה קרה וכולי. יש לזה פתרון. לשם כך יש אנשים שלמדו משפטים.
אילנה בר
הערה שמתייחסת למה שאמר חבר הכנסת חיים אורון והיא מאוד מאוד חשובה. כאשר מסתכלים על התחומים, תמיד יש תמונה באוויר של זדון וכוונת מרמה וכיוצא בזה. אנחנו עכשיו יודעים שזה לא כך אלא מדובר בטעויות, טעות מחשב, לא בזדון ולא בכוונת מרמה.


מה שעוד ברור זה שכאשר יש מבחנים נסיבתיים, השכל הישר ומידת הצדק והרחמים ביחד אומרים להתחשב בכל, אבל המבנה המשפטי של מה שמוצע כאן הוא קשיח. חייבים לתת את הסכום המלא. יש תקנות הפחתה אבל הן גם מאוד מאוד קשיחות. יש ערך נקוב לכמה אפשר להפחית בגין כל דבר. אם לא חשבו על נסיבות ספציפיות בתקנות ההפחתה שבבוא היום הן יגיעו, כאשר רוצים להטיל עיצום, אם לא חשבו על הנסיבות, הן לא יהיו קיימות כי תקנות ההפחתה עובדות בצורה מאוד מודולרית. אי אפשר יהיה לעשות התאמה למקרה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
חיים אורון
אני מציע שנסכם בינינו את הדיון אם אנחנו כותבים "עד". לפי דעתי המילה "עד" תגבר על כל הדברים האלה. מצד אחד היא משאירה לממונה את הסמכות להגיע לקצה, והיא יוצרת את המדרגים, אבל היא לא הופכת את המרכיב האוטומטי. בוא נסכם בינינו את הנקודה הזאת.
יעקב אדרי
זה בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים לדבר אחד, שמה שהיה עד החוק ומה שיהיה אחרי החוק, יהיה שמים וארץ. חברות הביטוח, סוכני הביטוח והעובדים יהיו נתונים לפיקוח שלא היה עד היום וגם הם ירצו לעשות את עבודתם. אני אומר לך שברשות לניירות ערך יש שוני לפני האכיפה המינהלית ואחרי האכיפה המינהלית. אני אומר שיש שוני וצריך לקחת את זה בחשבון והאחריות עלינו היא רבה.


אני מסכים להגיד "עד", אבל אתה אומר עד 150 אלף וכולנו נרגענו. מה זה עד 150 אלף? מה יהיה בינתיים? הכול יהיה שיקול דעת של המפקח? ואני לא מדבר על עודד שריג אלא אני מדבר על הבא אחריו. הוא יפחד מחברה גדולה ושם יבואו אליו אלה ויגידו לו – לא עודד, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל יבוא המפקח הבא – תבוא חברה גדולה עם טייקונים שעומדים מאחוריה ואני כבר לא רוצה להגיד שהציעו משרה לאחותו שתעבוד באיזו חברה, ויבוא הסוכן היחיד הזה בבני ברק או ברהט או אפילו בתל אביב, יבוא לפקידה ולמפקח לא יהיה זמן אפילו לקבל אותו ולשמוע אותו, יעשה משהו לצאת ידי חובה וייתן לו יותר.


אני רוצה שזה יהיה כתוב בחוק.
חיים אורון
הבעיה שאתה מעורר,קיימת רק בשורה השלישית, בתאגיד מסוג אחר.
היו"ר משה גפני
לא, אצל כל אחד.
חיים אורון
אצל סוכן יחיד, היא לא קיימת.
היו"ר משה גפני
למה? שיקול דעת.
שגית אפיק
אם אתה שם "עד", אתה משאיר את הסכום לשיקול הדעת הבלעדי של המפקח. המפקח יצטרך להפעיל שיקול דעת.
עודד שריג
זה לא יהיה שרירותי. אני רוצה לומר כמה דברים.

ראשית, אנחנו הסכמנו בפעם הקודמת שהעקרונות להפחתה ייכתבו כבר בחוק הראשי ולא רק בתקנות. ההסכמה בעינה עומדת.
היו"ר משה גפני
בסדר. יפה.
עודד שריג
אנחנו מקבלים את העיקרון.


שנית, יהיו תקנות הפחתה ואנחנו נבוא ונדבר אתכם על תקנות ההפחתה.


שלישית, גם אנחנו חשופים לביקורת שיפוטית ומכיוון שאנחנו חשופים לביקורת שיפוטית, אנחנו משתדלים לעבוד בצורה השיטתית ביותר האפשרית ולהגן על עצמנו כי גם אנחנו בסוף חשופים.


השורה התחתונה היא שאין לי בעיה לקבל חבילה בה יהיה כתוב "עד" וכללים בחוק ופירוט שלהם.
היו"ר משה גפני
בסדר. יהיה כתוב "עד", יהיו את הכללים.
חיים אורון
יהיה "עד", יהיו העקרונות של החקיקה ויהיו תקנות. יהיו שלוש מדרגות. מעל כל זה יש ביקורת שיפוטית. יהיה "עד", יהיו עקרונות ההפחתה בחוק, יהיו תקנות הפחתה באישור הוועדה ותהיה ביקורת שיפוטית.
אהרן כהן
לשכת סוכני הביטוח. אני מבקש שיירשם בפרוטוקול ובהדגש שאמר נציג איגוד חברות הביטוח שהם שולחים את הפוליסות, ואגב, זה גם קבוע בחוק. הם שולחים את הפוליסות ובזמן. זה גם קבוע בחוק ויאמר גם המפקח על הביטוח שהם שולחים את הפוליסות והם גם חייבים להוכיח שאכן הפוליסה נשלחה.
היו"ר משה גפני
זה לא מעלה ולא מוריד אבל שיהיה רשום בפרוטוקול.
אהרן כהן
כי אז האחריות גם עוברת אליהם.
היו"ר משה גפני
זה בסדר, אבל אני באתי אליך לעשות ביטוח. אני מקבל את זה. זה רשום בפרוטוקול. אני לא מבין בזה, אבל רצית שזה יהיה רשום בפרוטוקול וזה רשום בפרוטוקול.


תשלחו את הפוליסות בזמן כדי שלא יתבעו אותו.
יוסף הלוי
הדברים אולי לא הובנו. אנחנו לא אומרים שלא שולחים. עובדה היא שעד היום לא הגישו עיצום כספי בשל העניין הזה. כשאתה שולח מסות של מיליון פוליסות, עלולות להיות תקלות ותקלות יכולות להיות שפתאום 5,000 פוליסות לא שלחת וזה יכול לקרות. אם יבקשו ויסבו את תשומת לבנו, אנחנו נשלח. אף אחד לא מחביא פוליסה. מתעוררות בעיות כאשר חושבים שהוצאה פוליסה , אבל היא לא הוצאה, אבל במקום שהוצאה פוליסה, אין לנו שום עניין לא לשלוח אותה. 5,000 פוליסות שלא נשלחו בגלל תקלה, תכפילו את המספר בסכום קנס זה או אחר, ואפילו הגובה הוא נמוך, כאן מדובר בסכומים שבינתיים העליתם אותם לחברות, מגיעים למיליארדים. כדי לא להגיע למיליארדים – מר גפני, אמרת שהיום יש מפקח כזה ומחר יהיה מפקח שאולי יהיה נתון חס וחלילה להשפעה –
היו"ר משה גפני
לא, לא אמרתי. אנחנו צריכים לקחת הכול בחשבון.
יוסף הלוי
אין לי בעיה. ביושר. לכן אנחנו חושבים שמה שהועלה כאן שהסכום יהיה מרבי עד, הוא מאוד חשוב ולא משום שאנחנו חושבים שנשפיע על המפקח כמו שאדוני חשב אלא משום שזה ייתן שיקול דעת למפקח עצמו, בו כולכם מאמינים, לתת את הקנס הנמוך במקומות הראויים. אם נכבול אותו יותר מדיי, הוא לא יוכל לעשות זאת. ההקלה עליה דיברנו, זאת הגמישות שתהיה למפקח. יש למשל מצב שאם אני הולך לבית המשפט, בית המשפט היום לא יכול להתערב משום שהוא אומר שהסכום הוא סכום קבוע.
ראלב מג'אדלה
תחליף את המילה גמישות במידתיות.
יוסף הלוי
המידתיות היא זו שנותנת אפשרות לגמישות.


שימו לב שבכל זאת אמנם מדברים כאן על 12,5 אלף שקלים עד 70 אלף שקלים שיכולים להגיע ליחיד שהוא עובד, לא נושא משרה, לא מרוויח הרבה ויש כאלה שמרוויחים 10,000 שקלים ו-5,000 שקלים לחודש עד 15 אלף שקלים לחודש גג. ברשות ניירות ערך, במקביל, ללא מותב, אנחנו מדברים על רמה של 6,000 שקלים. אני מדבר כאן בשם העובדים הזוטרים או הבינוניים. פקיד ביטוח בדרך כלל עובד על פי נהלים, הוא לא האדם האחראי.
היו"ר משה גפני
ההשוואה היא לא נכונה, אבל מותר לך להגיד. מול ה-6,000 שקלים של הרשות עומדים 12,500 שקלים. מול ה-70 אלף שקלים עומד סכום של מיליון שקלים.
יוסף הלוי
לא, המיליון הוא עם מותב. זה עם הטריבונל.
קריאה
זה עדיין מיליון.
חיים אורון
מיליון בטריבונל יותר כואב מ-50 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
עורך דין הלוי, זה בסדר, אתה יכול להמשיך אבל קח בחשבון שעשינו את ההשוואות. זה בסדר. 6,000 שקלים עומדים מול 12,500 שקלים ו-70 אלף שקלים עומדים מול מיליון שקלים. לו אני במקומך, לא הייתי סומך על חוסר הערנות של חברי הוועדה ולא הייתי מביא את הדוגמאות האלה אבל מותר לך. יכול להיות שלפעמים אנחנו נרדמים.
יוסף הלוי
אני לא סומך על חוסר הערנות של חברי הוועדה.
היו"ר משה גפני
אם כן, ההשוואה לא טובה במקרה הזה, מנקודת ראותך. אגב, אתה מייצג את היחידים גם בהתנדבות כי אתה מייצג את חברות הביטוח.
יוסף הלוי
להם אין כאן פה והם לא יודעים ולא באים. לפעמים אנחנו מייצגים גם את המבוטחים. גם זה קורה.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד. בסדר.
יוסף הלוי
אמנם במבט ראשון קשה להאמין, אבל זה קורה כי הם לא באים לכאן.


שימו לב שיש גם העלאה מסוימת במצב כיום גם לגבי המבטחים עצמם. לא שאמרנו סיבות מיוחדות. נאמר כאן על ידי הפיקוח שחושבים שצריך להעלות, אבל לא נאמרו סיבות מיוחדות. כל הטעויות בתום לב.
חיים אורון
אתם קצת עובדים עלינו – וסליחה – בסיפור של הרשלנות. עובד ברמדיה על רשלנות, יודעים מה הוא עשה. רשלנות היא מילה מאוד רחבה. יש תחומים בהם רשלנות, לא תום לב, אף אחד לא התכוון, לפעמים יש עיצומים על רשלנויות מאוד מרחיקות לכת. רשלנות זה כאילו נפל לו העיפרון והוא לא שם לב.
יוסף הלוי
יש תביעת נזיקין. אם למישהו נגרם נזק, משלמים על הנזק הזה. זה לא חליף של הנזק.
חיים אורון
כי אתם אמרתם שהכל רשלנות. רשלנות הופכת למניע ומניע הופך לפלילי. הרי זה התחום בו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בדיוק במישור ובתחום הזה.
יוסף הלוי
דבר אחרון. אנחנו ביקשנו שאם אין מותב, לפחות שנדרג את כל ההפרות לשני סוגים. הסוגים שהם סוגים של הפרות מהותיות, שעליהם לפני העיצום הכספי, שום דבר לא יקרה אם תהיה פעם אחת התראה כדי שנדע שמשהו בשיקול הדעת שלנו היה לא נכון, לבין הפרות שהן הפרות טכניות. הסברנו שאצלנו, בגלל המצב המיוחד שיש לנו חוזרים, יש לנו 350 חוזרים – ספרנו – ואנחנו מעריכים בהערכה גסה, לצד הנמוך, שיש כ-5,000 הוראות. החוזרים הולכים ומתרבים וכל הזמן מעדכנים. כל הזמן יש גם ביאור של החוזרים האלה והערות לחוזרים האלה. ביקשנו שעליהם יהיה מנגנון התראה וזה חלף הרעיון של היעדר מותב.
היו"ר משה גפני
תודה. הבנו.
פניה קירשנבאום
עודד, אתה מוכן לקבל את הנושא של המנגנון?
היו"ר משה גפני
אני חושב שקיבלנו את זה.
פניה קירשנבאום
אם יש חוזר שמשנה או מתקן את החוזר הקודם ונעשתה על בסיס זה איזושהי טעות, האם באמת יש מנגנון התראה שאתה אומר שחוזר כזה וכזה אתה משנה את התנאים ואתה לא עמדת בתנאים. יש מנגנון כזה?
עודד שריג
נתחיל מזה שההוראות יוצאות עם מטרה. יש לג מאוד ארוך. שנית, אנחנו יכולים לחשוב על איזשהו מנגנון שתהיה בו התראה.
חנן פרידמן
אדוני היושב ראש נתן כאן ציונים על הקופי רייטינג של אי מסירת פוליסה ואני רוצה לקחת את האתגר ולתת דוגמה אחרת שהיא דוגמה מהחיים והיא גם מתקשרת למה שיוסי הלוי הזכיר לפני רגע.
עודד שריג
מהראל?
חנן פרידמן
כן. יש לנו נכון להיום בערך 350 חוזרים ואני מניח שאם נשב כאן עוד שנה, יהיו 450 חוזרים כי בשנה וחצי האחרונות הוצאנו בערך מאה חוזרים. החוזרים האלה קובעים בדרך כלל הוראות פתוחות ואני רוצה לתת דוגמה. יש חוזר חדש שעכשיו אנחנו משלימים את היישום שלו שנקרא חוזר יישוב ובירור תביעות, חוזר צרכני ראשון במעלה בחשיבותו. הוא קובע בסופו של דבר נורמות מאוד מאוד פתוחות. למשל, פקיד תביעות שמגיש הצעת פשרה למבוטח, הוא צריך להגיש את זה בצורה הגונה, בצורה סבירה והגונה. אלה הביטויים שלו.


אני לא מכיר מישהו שיכול מראש להגדיר או להדריך פקיד תביעות מה זה הגון וסביר. תמיד המבחן יהיה בדיעבד. האם מה שאותו פקיד אמר, שכנע, גילה והסביר מתאים למבוטח הספציפי, אם הוא הבין אותו אם הוא דובר עברית רהוטה, אם הוא בדיוק היה בפלאפון או בבית, אם הפוליסה הייתה בידו, יש אין ספור נסיבות.


מה שקורה במצב שלנו הוא שאותו פקיד שמשתכר שכר מינימום פלוס משהו חשוף לסנקציה אישית של 12,500 שקלים על משהו שמי שניסח חוזר בצורה פתוחה, במקום לנסח חוזר בצורה מאוד מאוד ברורה, שיקבעו נוהל כזה שאפשר לדעת בדיוק מה צריך לעשות, אותו אחד שניסח יושב מחר והוא זה שקובע אם הייתה הפרה או לא הייתה הפרה.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
חנן פרידמן
אני מציע שההוראות הפתוחות לא ניתנות לסנקציות. אי אפשר יהיה להטיל סנקציה.
חיים אורון
תכניס לחוק שאף אחד לא יעבוד בפחות מפעמיים שכר המינימום. תכניס את זה בחוק ואני קונה את זה.
חנן פרידמן
לשם השוואה. יועץ השקעות בבנק שכנראה מרוויח קצת יותר מהפקיד שהנפיק את הפוליסה אצלנו, אם הוא שכח למלא משהו בטופס הנמקה, הוא חשוף ל-6,000 שקלים. אצלנו הפקיד בביטוח חיים, ששכח לוודא שיש טופס הנמקה שמישהו אחר מילא, אפילו לא בטוח שהוא מבין מה זה טופס ההנמקה הזה – אגב, גם אני לא תמיד מבין – הוא חשוף ל-12,500 שקלים. למה? איפה ההיגיון?


נקודה נוספת שאני מניח שתפתיע כאן את רובכם ואני מתייחס לפחות לתקופות עבר, אבל כמו שהיושב ראש אמר, כאשר מתקנים חוק, ההתייחסות היא להרבה שנים קדימה ולא למצב של היום. הדוגמאות שאני מביא הן מהעבר. בעבר היה נוהג שלדעתי ולדעת חבריי באיגוד הוא לא חוקי, שהשימועים בפועל בפיקוח לא היו בפני המפקח. אדוני אמר שהוא לא חושש שהמפקח יקשיב לטייקונים ויפלה בין טייקון לבין מישהו אחר.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי שזה קורה.
חנן פרידמן
לא, חלילה.
היו"ר משה גפני
שלא תחשבו שאני עובד אצל אשתי או אשתי עובדת אצלי. הכול היו רק דוגמאות.
חנן פרידמן
לא, אנחנו לא חושבים.
היו"ר משה גפני
יצא שאני אמרתי שהמפקח כאן מפחד מהטייקונים. לא, הוא ממש לא מפחד.
חנן פרידמן
ההפך, אדוני אמר שהוא לא חושב כך. בפועל המצב שלצערי היה בעבר, למרות שהיה ברור לכולם שהוא לא חוקי, היה ששימועים רבים מאוד נערכו שלא בפני המפקח. אני יודע שבשנה האחרונה, לפחות לפי מיטב ידיעתי, זה לא קרה אבל צריך לדעתי להבהיר בחוק שמאחר שמדובר בסמכות סופר שיפוטית, ולא רק שיפוטית – ואנחנו מבינים לא יהיה מותב – הסמכות צריכה להיות רק של המפקח. לא יכול להיות שיש כמה עובדים בפיקוח שיכולים להתעסק בזה ואלה עובדים שאנחנו כמבטחים, ואותו הדבר סוכני הביטוח, נמצאים אתם בקשר יום יומי על אלף ואחד דברים נוספים. אם זה המפקח, אני יכול להגיד שאפשר לנמק למה לא צריך מותב, אבל לפחות זה גורם אחד שהוא מעל המערכת, הוא בדרך כלל לא מתעסק בדברים היום יומיים אלא הוא מתעסק יותר בהכוונת המדיניות. הוא יכול לשקול את השיקולים בצורה קצת יותר אובייקטיבית.
פניה קירשנבאום
אתם רוצים להופיע בפני המפקח עצמו.
חנן פרידמן
כן. אנחנו לא רוצים, אבל למיטב ידיעתי זה מה שקורה בשנה האחרונה.
פניה קירשנבאום
למה לא להרכיב איזו ועדה?
עודד שריג
יש. יש לנו היום ועדת עיצומים. כל מה שקורה מבחינת העיצומים, בסופו של דבר מגיע אלי. בסופו של דבר, ועדת העיצומים מעבירה את החומר אלי.
פניה קירשנבאום
השימוע צריך להיות בפניך. לא יכול להיות שזה לא עובר אותך.
עודד שריג
לא יכול לקרות.
חנן פרידמן
כדי שתוכל לשקול את הדברים בצורה ישירה ובלתי אמצעית, שימוע חייב להיות בפניך. אני מסכים שאחר כך תהיה את הוועדה של ההפחתה.
נטע דורפמן רביב
חשוב לי להגיב כי נאמר שצורת השימועים שנעשית היום היא לא חוקית. אני חולקת על כך. כל השימועים נעשים בצורה חוקית. אין שום חובה היום בחוק שהשימוע ייעשה בפני המפקח עצמו ואין חובה שיהיה שימוע בעל פה. לכן אני חולקת מכל וכל על האמירה הזאת.
היו"ר משה גפני
בסדר. ניקח כמוסכמה. היא נציגת הממשלה והיא נציגת אגף שוק ההון בעניין הזה והיא אומרת שהכל נעשה על פי החוק ואני גם מאמין לה. אנחנו עוסקים בחקיקה. תבוא הבאה אחריה בעוד הרבה שנים ותגיד שהכל נעשה על פי החוק, זה מה שנקבע כאן. לכן אנחנו צריכים להיות זהירים עם החוק וטוב שאמרת את הדברים וטוב שהיא ענתה והכל בסדר.
ארנון שגב
איגוד קופות הגמל. ראשית, נשאלה כאן שאלה אינפורמטיבית. במשך ארבע השנים האחרונות מאז חקיקת בכר ננקטו 15 הליכים של עיצומים כספיים בממוצע לשנה. מקור הנתונים הוא הדיווחים של אגף שוק ההון.
היו"ר משה גפני
למה אמרת את זה?
ארנון שגב
נשאלה כאן שאלה אינפורמטיבית, מה קורה היום, מבחינת יישום החוק היום.
שגית אפיק
לגבי אי מסירת פוליסה.
ארנון שגב
לא. מה פתאום? לגבי כלל ההפרות. אין לי מושג מה זה פוליסות. אני מאיגוד קופות הגמל ואנחנו לא מתעסקים בפוליסות ביטוח. אני משתדל לסייע להביא את הנתונים. אם כן, 15 הליכים. לכן, כאשר באים ומבקשים בעצם להגדיל את העיצומים או טוענים שבעצם הגענו למסקנה שהסכומים נמוכים, ברור לי שזה בגדר הדברים שתמיד נחמד שהם יהיו ויהיו סכומים גבוהים יותר, אבל אני לפחות לא יודע מה הבסיס העובדתי לאותה מסקנה. זאת נקודה אחת.


מאידך, אנחנו גם יודעים שלפחות לפי הפרסומים בעיתונים הממונה הטיל עיצומים על חברות מסוימות או על חברה מסוימת, גם בסכום של 10 מיליון שקלים. כך שאני שואל אם קיימת היום סמכות או ניתן להגיע לעשרה מיליון שקלים, מדוע צריך לשנות את הכללים?
היו"ר משה גפני
מה זה מפריע לך? השעות שאנחנו מבזבזים? אם בלאו הכי זה קיים, מה זה מפריע לך?
ארנון שגב
אני אומר בדיוק. אם ניתן להטיל עיצום בגובה של עשרה מיליון שקלים על חברה ו-400 אלף שקלים על מנכ"ל או על יחיד, אז לפי העיצומים המוצעים כאן, בעצם אנחנו נחמש את הסכומים הללו ואז אנחנו נגיע גם לחמישים מיליון שקלים ולשני מיליון שקלים. זה נתון שמפריע לי.


מעבר לכך, אנחנו גם מבקשים להסב את תשומת לב חברי הוועדה שישנן הפרות רבות שהן בגדר מה שנקרא הפרות מתמשכות. ביחס להפרות המתמשכות, אנחנו מבקשים שיאומץ הסדר כפי שננקט בחוק אחר, שתהיה לפחות על זה תקרה מסוימת. כפי שצוין, ברבים מן המקרים אותן הפרות מתמשכות, אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו בעצם מפרים. זאת אומרת, רק כאשר בדיעבד מסתבר לנו שהיה איזשהו כשל מחשובי.
היו"ר משה גפני
מה שאמרה חברת הכנסת קירשנבאום זה שתהיה התראה. זה יפתור את הבעיה שאתה מעלה עכשיו?
ארנון שגב
התראה ביחס?
היו"ר משה גפני
התראה ביחס למה שהולך לקרות, להפרה. אתה תדע שאתה מפר.
ארנון שגב
קודם כל, בהחלט כן. זה בהחלט יעזור. מה שהציעה חברת הכנסת קירשנבאום, זה בהחלט יעזור. גם התראה וגם אזהרה.


מעבר לכך, אני אבקש לקבל הבהרה משום שאנחנו לא שמענו את זה אבל דיברנו על תאגידים מסוג אחר ואנחנו כל הזמן מדברים על סוכן, על סוכן יחיד, על סוכן שאינו יחיד ותאגיד. אני מבקש לקבל הבהרה האם לגישת הממונה תאגיד מסוג אחר כולל גם מעסיקים, משום שכפי שאתם יודעים, כבר כיום יש סמכות שלא משתמשים בה, בעצם להטיל ולהשית עיצומים כספיים על מעסיקים. חשוב שיובהר שתאגיד מסוג אחר, המשמעות היא שהממונה רשאי להטיל גם עיצומים כספיים על אותם מעסיקים שלדוגמה לא מעבירים הפרשות במועד או לא מעבירים הפרשות כספיות בזמן.


נקודה אחרונה. אנחנו נציע מבחן שהוא קצת שונה, שהוא מבחן שהוא לא נגזרת של המקצוע של האיש אלא שהוא מבחן שהוא בנוי על גודל. יש הבחנה בין יחידים לבין תאגידים ובתוך התאגידים יש קבוצה של גורמים שהם בעצם נתונים למערכת העיצומים, בין שהם סוכני ביטוח, בין שהן חברות ביטוח, בין שהן חברות לניהול קופות גמל ללא כל קשר לעיסוק. יש סוכנויות ביטוח שהן מנהלי הסדר שלמעשה אחראיות לתעבורה הכספית של משהו כמו בין 70 עד 80 אחוזים מכספי החוסכים ארוך הטווח ושהן גדולות פי כמה וכמה מכמה חברות מנהלות. לכן המבחן הוא מבחן פונקציונאלי ולא מבחן של מקצוע או עיסוק.
רונן סולומון
אני אדבר בקצרה כי מרבית הנקודות כבר נאמרו ואני לא אחזור עליהן. אני מטעם פורום מנהלי הסדרים פנסיוניים בלשכת המסחר.


מרבית הנקודות שנאמרו, קנסות וכדומה, כמו שאמרתי, אני לא חוזר עליהן. מה שכן מפריע לי כאן זה למעשה שגם בטבלה שמוצגת היום, יש כאן איזה עיוות שלמעשה אנחנו כרגע מפספסים אותו. יש כאן סעיף שאנחנו עוד מעט נגיע אליו, של אפשרות לשנות את התוספת השלישית והרביעית ולהכפיל את הסכומים. לכן כל סכום שאדוני רואה כאן, שכל חברי הוועדה רואים כאן, תכפילו בשתיים.
שגית אפיק
זה בצו.
רונן סולומון
זה באישור.
שגית אפיק
זה גם באישור ועדת הכספים.
רונן סולומון
נכון. אני מסכים שזה באישור ועדת הכספים אבל זה כתוב כאן בחוק, שיש אפשרות להכפיל את זה. לכן כל המספרים שאנחנו רואים כאן יהיו פי שתיים. כלומר, אנחנו לא מדברים על 12,500 שקלים אלא אנחנו מדברים על 25 אלף, 25 אלף זה 50 אלף שקלים וכך הלאה. לכן כל המספרים הם כפולים.


נושא שני שצריך לשים לב אליו, חברי הכנסת וגם אדוני היושב ראש. צריך להבין שיש לפעמים הרחבת שרשרת שנעשית אולי בתום לב ואולי יכול להיות גם ברשלנות, ואני אתן דוגמה. יושב עובד של סוכנות להסדרים פנסיוניים, יוצא למפעל מסוים ומבצע שם מסמכי הנמקה לכל עובד שנותן לו שם את השיווק הפנסיוני שמגיע לו. הוא למשל פגש חמישים-שישים עובדים באותו יום והוא צריך למסור להם את אותו מסמך הנמקה מיידית במקום כי אלה הן ההוראות, ורק כאשר הוא חוזר למשרד, יכול להיות שיגלו את ההפרה או את התקלה שנעשתה. יכול להיות שהוא ביצע את זה בתום לב, יכול להיות שהוא ביצע את זה ברשלנות, אני לא נכנס כרגע לנושא הזה, ולכן אותם 12,500 שקלים יהיו כפול כל מסמכי ההנמקה שהוא ביצע ואנחנו נגיע כאן לסכומים עצומים. מדברים כאן על עובדים שמרוויחים שכר של 10,000 שקלים פלוס-מינוס.
קריאה
מינוס.
רונן סולומון
אנחנו מדברים על קנס פר הפרה אחת של 12,500 שקלים, ואמרתי שזה לא 12,500 אלא זה עוד מעט יוכפל ל-25 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
לא, אל תגיד. הערת את תשומת לבנו, קיבלנו את זה, אני מודה לך על שהערת את תשומת לבנו. אנחנו יודעים על זה. אל תדבר על יוכפל. עכשיו אנחנו מדברים על לא יוכפל.
רונן סולומון
גם אם לא יוכפל, 12,500 שקלים הם משכורת של עובד לחודש. תכפיל את זה עכשיו כפול חמישים הפרות שהוא עשה ביום עבודה אחד. ביום עבודה אחד הוא פגש חמישים עובדים באותו מפעל אליו הוא נסע, בין אם זה בצפון או בדרום. תכפיל את זה והגעת לסכום אדיר שאני לא יודע איך הוא ישלם אותו.
היו"ר משה גפני
הוא עשה חמישים הפרות?
רונן סולומון
יכול להיות שהוא פגש חמישים עובדים, חמישים מסמכי הנמקה. כל לקוח שהוא לא מסר לו מסמך הנמקה, בצורה כזאת או אחרת הייתה שם איזושהי תקלה, זה כפול חמישים וזה אומר שביום אחד הוא מקבל 12,500 שקלים כפול חמישים. זה סכום עצום.


בוא נעבור לסוכנות עצמה. יכול להיות שהעובד עשה את ההפרות, את חמישים ההפרות, הוא הגיע לסוכנות והסוכנות קיבלה את הקנס. אנחנו מדברים כאן על מיליון וחצי שקלים קנס לסוכנות וכמובן גם המנכ"ל של הסוכנות מקבל כי המנכ"ל הוא נושא משרה. כלומר, אנחנו מגיעים כאן לשרשרת הפרה של עובד אחד שעשה ביום בטעות את ההפרות, סוכנות הביטוח מקבלת את זה גם בכפולות, נושא המשרה, המנכ"ל של אותה סוכנות, גם הוא מקבל בכפולות ומגיעים כאן למספרים היסטריים.


אני מבקש שכמו בחוק הקודם שאדוני ביקש לא לציין אותו, שיהיה כאן נושא של הפרת שרשרת. שם אמרנו שאם מדובר בהפרת שרשרת, יחשבו את זה כהפרה אחת.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. נושא שני ואחרון.
רונן סולומון
יש לי שלוש נקודות. נקודה שנייה היא נושא של פריסת תשלום הקנס. גם בחוק השני אנחנו נתנו אפשרות לפרוס את הקנס לתשלומים וגם כאן צריך לאפשר את הנושא הזה של פריסת הקנס לתשלומים, בהנחה שיהיה קנס כזה או אחר.


הנושא השלישי הוא ביטוח ושיפוי אליו נגיע בהמשך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. עודד, אתה רוצה עכשיו לדבר? יש עוד שני דוברים.
זאב
אני נציג הסתדרות העובדים הכללית. באופן כללי אנחנו לא מתנגדים לאכיפה טובה יותר של המפקח. מצד שני אנחנו מבינים שיש כאן השלכות לגבי עובדים. לא עושים כאן הבחנה בין עובדים זוטרים לבין עובדים שהם בכירים. אנחנו מתנגדים להשית עלויות על עובדים שהם עובדים זוטרים ובטח לא בתחומים ובמתכונת שמציע המפקח. אני מבקש מכבוד היושב ראש שינחה את אגף שוק ההון שיפנה אלינו כי לא פנו אלינו. שיפנו אלינו לשבת אתנו. אני משמש גם יושב ראש אגף הפנסיה בהסתדרות. אפשר לשבת ולדבר כך שהעיצומים יהיו בצורה מתונה וראויה. לא יתכן מצב שעובד זוטר בבנק – והיום הבנקים הם יועצים פנסיוניים – יטילו עליו 12,500 שקלים קנס בגלל איזשהו דבר שהוא עשה. דרך אגב, אני מסכים – אני לא יודע מי דיבר קודם – לגבי כל ההנחיות והחוזרים שמוציא המפקח, ואני בטוח שגם המפקח מסכים אתי, שכל ההוראות האלה קשות מאוד ליישום ואנחנו חושפים כאן את העובדים לתשלומים מאוד מאוד גבוהים.


סתם עלה לי רעיון, אני עוד לא מגובש על זה, אבל אפשר למשל לקבוע את הקנס כאיזושהי פונקציה של השכר שמקבל עובד. אם זה עובד שהשכר שלו נמוך, הקנס שלו יהיה נמוך. אם השכר הוא של עובד בכיר שמרוויח מאות אלפי שקלים, הקנס שלו יהיה גבוה. לא יתכן לגבוה 12,500 שקלים לעובד שמרוויח 5,000 שקלים בחודש או 7,000 שקלים בחודש ולהשאיר אותו בלי פרנסה באותו חודש.


לגבי הנושא של שיקול דעת. ברגע שזה יוצא כאן בחקיקה ואנחנו מעבירים את כל שיקול הדעת לממונה, לדעתי זה דבר לא נכון לעשות. הממונה לא צריך שיהיה לו כזה שיקול דעת שהוא יכול לקבוע סכומים מאוד מאוד גבוהים וסכומים מאוד מאוד נמוכים. אני מסכים שצריך לקבוע את זה בסכומים. אני מבקש לעשות הבחנה ולשבת אתנו כדי להגיע להסכמות.
ציון שמע
בהמשך לדבריו של זאב. אנחנו רוצים להיפגש עם אגף שוק ההון. אתנו לא דיברו בכלל. לראשונה אנחנו נחשפים לעניין הזה. אנחנו רוצים לשבת ולקיים דיון ולנסות לראות אם אנחנו יכולים להגיע להבנות בעניין. מעסיק אותנו רק עניין העובד ולא שום דבר אחר. אני מדבר על העובד.


יש לנו עוד בעיה עם הנושא של איסור שיפוי וביטוח.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא עכשיו.
ציון שמע
אני יודע. אני רוצה להסב את תשומת לבה של הוועדה שגם בחוק בעניין יועצי השקעות, אנחנו הולכים לבקש לתקן את החוק, כי מבחינתנו בלתי אפשרי שאי אפשר יהיה לבטח את אותו יועץ השקעות בנושא של הקנס כאשר אנחנו מדברים על עבירה מינהלית. עבירה פלילית, לא צריך ביטוח וגם ביטוח לא תופס. זה יצר לנו נזק קשה מאוד בבנקים. כאן אנחנו הולכים לבקש לתקן את החוק ואת כל החטיבה אני אכנס לצורך העניין הזה. עורך דין אפשר לבטח, רופא אפשר לבטח, דירקטור אפשר לבטח, יועץ השקעות שעובד מן השורה, לא ניתן לבטח אותו על קנס וכאן הסעיף הזה מחריף.
היו"ר משה גפני
הם אומרים שאי אפשר לבטח.
ציון שמע
אי אפשר לבטח עורך דין? אי אפשר לבטח רופא? לא פלילי. על משהו מינהלי.
שגית אפיק
על הקנס אי אפשר לבטח. היה לנו את הדיון הזה בניירות ערך.
ציון שמע
חברים, אתם הסדרתם בחוק. זה דבר חדש שנכנס.
היו"ר משה גפני
אומרת היועצת המשפטית של הוועדה שאי אפשר לבטח על קנסות.
ציון שמע
אני מדבר על העיצום הכספי. אני לא מדבר על נושאים פליליים.
היו"ר משה גפני
לא פליליים. על הקנס. אין ביטוח.
קריאה
יש הבדל בין עיצום כספי לקנס מינהלי.
היו"ר משה גפני
בעזרת השם נעשה עוד הפעם את הישיבה על מה זה עיצום כספי ומה זה קנס. הבנתי. מה שחל לגבי מקרים אחרים, יחול גם כאן.
ציון שמע
לא דיברו אתנו בכלל בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
זה לא בסדר. מה זה לא מדברים? אתם ברוגז? הם ישביתו את המשק.
עודד שריג
כל מי שביקש לדבר אתנו, דיברנו אתו.
ציון שמע
אנחנו מבקשים להיפגש אתכם ולשוחח אתכם בדחיפות על העניינים הללו.
היו"ר משה גפני
אמר פרופסור עודד שריג שכל מי שפנה אליו לבקש לשבת.
ציון שמע
אנחנו פונים עכשיו.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מודה לך שזה דרכנו. בסדר.
אמנון כהן
ציון, אמרת לגבי אחריות של עובד זוטר. מה קורה אם עשו את הביטוח, עשו את הפוליסה ואומרים לעובדת – מזכירה, פקידה שאמורה לשלוח את הדואר – שלא שלחה את הדואר אלא שמה אותו בצד ועסקה בדברים אחרים. היא לא תקבל עונש?
ציון שמע
יש לה עונש במסגרת יחסי העבודה שלה .
אמנון כהן
יפטרו אותה?
ציון שמע
הכול יכול להיות. זה לא שייך לקנס. זה לא שייך אחד לשני. יש הליכי משמעת.
חיים אורון
ציון, אתה מבקש ביטוח לעובד ואתה תקבל כאן ביטוחים לנושאי משרה ולמנהלי החברות. אני מציע לך לשקול פעמיים. אין חוק רק לשכר מינימום. אנחנו דנו כאן בזה שעות ארוכות. אי אפשר לנהל את זה כאילו אנחנו בחנות. אם אנחנו רוצים עכשיו ביטוח על הקנסות, לא מדאיג אותי העובד.
ציון שמע
אני מדבר על העובד.
חיים אורון
יהיה ביטוח על חמישה מיליון שקלים. איך הכנסת הזאת לא יודעת לחוקק חוק על ביטוח קנסות רק על העובד? אין חיה כזאת.
ציון שמע
אנחנו אומרים שאין גוזרים גזרה על הציבור שהוא לא יכול לעמוד בה. זה כלל גדול.
חיים אורון
אתה תבוא ותאמר שאתה רוצה 6,300 שקלים. אני מכיר את הסיפורים. תמיד באים עם האלמנה ושבעת היתומים ובסוף מי שנהנה מזה, זה ההוא למעלה. אתם תבואו ותאמרו ש-12,500 שקלים זה יותר מדיי, תשבו אתם, וכי אתם רוצים רק 5,000. אם יתחיל ויכוח בסעיפים האלה של אכיפה מינהלית, יש מחר ביטוחים על כל האכיפות המנהליות וחבל על החוק.
ציון שמע
אנחנו רוצים לשבת אתם.
היו"ר משה גפני
מר שמע, מה שאומר לך חבר הכנסת חיים אורון, ואני מצטרף לעניין הזה.
חיים אורון
ואני לא בדיוק שונא עובדים.
ציון שמע
אני יודע. אתה מטפל בעובדים ויש לך זכויות רבות וגם ליושב ראש הוועדה יש זכויות רבות.
היו"ר משה גפני
מר שמע, מה שאנחנו אומרים לך שאתה יכול ללכת לדבר גדול ואתה יכול לגרום נזק מבלי משים. לו אני הייתי היועץ שלך, של ההסתדרות, הייתי מדבר על היחידים, הייתי מדבר על גובה העיצומים. אם אתה מתחיל לדבר על ביטוח, אתה גם תגרום נזק לנושא כולו וגם לא נקבל את זה בסוף. זה נכון שאתה צריך לשבת אתם.
ציון שמע
בוא נתחיל לדבר קודם. לא דיברנו.
היו"ר משה גפני
אמר כאן פרופסור עודד שריג – הוא מנהל האגף לשוק ההון – שהוא מוכן לשבת. אני הייתי מיד יושב אתו.
עודד שריג
לא רק שאני מוכן אלא גם ישבתי. כל מי שביקש, היה. הרשות מפרסמת ונותנת לוחות זמנים. היא אומרת שמי שרוצה, שיבוא.
היו"ר משה גפני
פרופסור שריג, ההסתדרות זה לא כל אחד שפרסמת. הם מבקשים פגישה ואתה חייב להיפגש אתם.
עודד שריג
אני אפגש. אמרתי שש פעמים שאני אפגש.
היו"ר משה גפני
אתה לא פוליטיקאי. היית צריך להגיד שההסתדרות היא הראשונה במעלה.
עודד שריג
לגמרי. ההסתדרות היא הראשונה אתה אני אפגש.
זאב
אני צריך לנחש שיש חוק? אני לא יכול להיות בתפוצה של אגף שוק ההון? כתבנו מכתב וביקשנו להיות בתפוצה, אבל לא שולחים לנו חומר.
עודד שריג
לבקשתו של יושב ראש הוועדה, אני מצהיר קבל עם ועדה שאני מוכן להיפגש עם כל מי שרוצה להיפגש אתנו, במיוחד עם ההסתדרות.
היו"ר משה גפני
הנה, לימדנו אותו משהו.
ירון אליאס
אני מאיגוד חברות הביטוח. אני מבקש להעיר הערה אחת.
היו"ר משה גפני
לגבי כל הדברים שנאמרו כאן, אני רוצה לבוא עם תוכנית לישיבה הבאה. זה הכיוון.
ירון אליאס
הייתה כאן התייחסות לכך שיש אפשרות לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, באמצעות צו, להכפיל את הסכומים כאן, ואתה אמרת, לא במלים הללו, אבל דיה לצרה בשעתה. בוא נדבר על הסכומים הקיימים כרגע. אולי חמקה מעיני הוועדה או חלק מהנוכחים כאן שיש מנגנון הכפלה כבר בתוך ההצעה הנוכחית. על כל הסכומים בטבלה הזאת אפשר באמצעות החוק הזה – אם זאת גם עבירה לפי סעיף אחר – להטיל סכום כפול, מאתיים אחוזים.
מגי בראום
השבעים אלף שקלים עליהם דובר, זה הסכום הכפול כבר. אנחנו הצגנו את כל הסכומים עד הסכום הגבוה ביותר.
ירון אליאס
אולי אם היינו מקבלים את הטבלה, היינו יכולים לראות.
היו"ר משה גפני
תודה. אנחנו סיכמנו את העניין. פרופסור שריג ישיב בקצרה ואני רוצה לסכם את הישיבה.
עודד שריג
קודם כל, השאלה הייתה האם אנחנו מרגישים שהקנסות נמוכים מדיי כיום. יש לנו דוח ביקורת שאומר בו מנהל בחברה כאשר מגיע אליו מבקר הפנים: אני מעדיף לא לקיים את החוזר כי יותר זול לי לשלם את הקנסות מאשר לקיים את החוזר. את המשוואה הזאת אנחנו רוצים לשנות ובעזרתכם נשנה את המשוואה של הכדאיות כך שלא יהיה כדאי להפר את החוק.


לעניין של התראה. אנחנו מוכנים לבנות מנגנון של קנס על תנאי בכל צורה שהיא. צריך לזכור שקנסות על תנאי, אלה דברים שבסדר לעשות בהפרה ראשונה כאשר הדברים הם לא ברורים. משנהיו הדברים ברורים, אין מקום יותר לקנסות על תנאי וגם את זה צריך לזכור. אנחנו מוכנים לעשות מנגנון, כפי שאמרתי, שלא יהיו קנסות על תנאי.


לעניין של הפרת קנסות בהפרות שרשרת. זה המצב הנוכחי. אנחנו מוכנים לשמוע הצעות ולחשוב על הדברים האלה. אני אזכיר לכם בעניין של עובדים, הקנסות הופחתו לעובדים ולא הוגדלו. אנחנו צריכים לדבר גם על הדברים כפי שנמצאים. אנחנו לוקחים את זה בחשבון.

כל הערה שיש, אנחנו נשמח לשמוע.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. רבותיי, אני מבקש לסכם את הדיון. אני פונה לאגף שוק ההון. אני פונה אליך, הממונה על שוק ההון. אני מבקש לישיבה הבאה לשבת עם הייעוץ המשפטי אצלנו, עם שגית. ההערות שנשמעו כאן, חלקן היו הערות מאוד הגיוניות. תדעו, ואני אומר לכם את זה מניסיון, שהמצב אחרי החוק יהיה שונה מאשר לפני החוק. זה שלא היו הרבה עיצומים מהסוג הזה גם על פי החקיקה הקיימת, זה הולך לקרות אחרי החוק ואז יהיה משהו שונה. אנשים יחששו יותר, ומצד אחד זה טוב לגבי הלקוחות אבל מצד שני זה יכול לפגוע גם בענף הזה. צריך לקחת את זה בחשבון.


לכן טוב שאמרת כי זה גם רשום לי כאן את הנושא הזה של עיצום כספי על תנאי עם התראה, שבן אדם ידע שהוא לא חשוף. לא כולם עבריינים. העבריינים, גם אחרי החוק יוכלו לעשות כל מיני טריקים אבל אנחנו מדברים על האדם הממוצע, הסביר, שהוא לא מרמה אלא משרת את הלקוח, אבל הוא שוגה.


אני מבקש הפחתה על היחידים. הסכומים האלה לטעמי הם גבוהים והם גם לא נמצאים ברשות לניירות ערך. העיצומים הם גבוהים.


דיברת פרופסור שריג על ההרתעה שהחוק לא יהיה אות מתה מכיוון שבן אדם יגיד שהוא ישלם. עובד יחיד שאתה מטיל עליו עיצום כספי של 6,000 שקלים, זה הרבה מאוד כסף. כשאתה מטיל 6,000 שקלים על חברת מגדל, אין לזה שום משמעות. צריך להיות הגיוני בעניין הזה, צריך לדעת להפחית את הסכומים ליחידים, צריך לדעת לגבי החברות. גם העיצום המתמשך, תמיד הוא מביא דוגמאות כאלה קיצוניות, חמישים ביום, גם לזה צריך למצוא פתרון. זאת אומרת, בן אדם לא ידע והוא החתים חמישים אנשים באותו יום, אז מה? אז ניקח אותו לבית סוהר ונטיל עליו קנס של חמישה מיליון שקלים? צריך למצוא לעניין הזה פתרון.


אני מאוד חרד מהתוצאה. רוב רובם של סוכני הביטוח וחברות הביטוי הם אנשים ישרים והם עושים את מלאכתם. אם אני לא טועה, זה שוק שאיכשהו מתנהל בסדר ואני מניח שכך גם קופות הגמל והיועצים הפיננסיים שגם הם בחקיקה הזאת.


אני בעד החוק. אני חושב שצריך להסדיר את זה. אני לא רוצה ללכת למותב כי אם יהיה הרבה שיקול דעת, אנחנו נלך למותב. לכן חלק גדול משיקול הדעת ייכנס לחקיקה ואתם הסכמתם לזה. תשבו עם הייעוץ המשפטי כך שבישיבה הבאה תהיה פחות עבודה. אני רוצה שנבוא מגובשים ושהנושא יהיה מסודר.


אני מודה לכולם על ההשתתפות.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55

קוד המקור של הנתונים