ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2011

הרעה בתנאי עבודתם של סגני מנהלי בתי הספר בתוכנית אופק חדש

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
11
ועדת החינוך, התרבות והספורט

22.02.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 379
וועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, י"ח באדר א' התשע"א (22 בפברואר 2011), שעה 12:30
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הרעה בתנאי עבודתם של סגני מנהלי בתי הספר בתוכנית "אופק חדש" - של חה"כ מסעוד גנאים
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר - יו"ר

מסעוד גנאים
מוזמנים
תמר כהן
חשבת מחוז מרכז, משרד החינוך

ציון שבת
מנהל אגף בכיר כא"ב, משרד החינוך

שאול כהן
רכז חינוך והשכלה גבוהה באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עזרא גנור
יועץ כלכלי, הסתדרות המורים

יוסי וסרמן
מזכ"ל הסתדרות המורים

שגית להמן
דוברת הסתדרות המורים

עופרה זומר
ממונה על רפורמת "אופק חדש", עיריית ירושלים –מנח"י

שרון גול

חבר מועצה הסתדרות המורים

ניסים פדידה
יו"ר תנועת "ישראל יהודית"

יצחק בצין
מנכ"ל ודובר תנועת "ישראל יהודית"
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רכזת בכירה בוועדה
רבקה וידר
רשמה וערכה
יעל חבר המתרגמים בע"מ
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
הרעה בתנאי עבודתם של סגני מנהלי בתי הספר בתוכנית "אופק חדש" - של חה"כ מסעוד גנאים
היו"ר אלכס מילר
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
על סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הרעה בתנאי עבודתם של סגני מנהלי בתי הספר בתכנית "אופק חדש", שיזם חבר הכנסת מסעוד גנאים.


בבקשה אדוני, המזכירות אישרה את הדיון המהיר שלך ואנחנו מקיימים ישיבה לפי התקנון. בבקשה.
מסעוד גנאים
תודה אדוני היושב ראש, תחילה אני רוצה לברך את כל האורחים שהגיעו, אבל מי שלא בא אלה הם סגני המנהלים שהיו אמורים לבוא. כעת דיברתי עם כמה מהם והם אמרו שבמחוז הצפון לא המליצו להם לבוא משום שחבר הכנסת מסעוד גנאים והכנסת הם גוף פוליטי. זו סוגיה שמשרד החינוך צריך לבדוק, אגב זאת לא פעם ראשונה שמשרד החינוך לא מאפשר למנהלים או המורים ואחרים להגיע לוועדות ולהציג את הבעיות שלהם. זה לא נכון.


הבעיה היא כללית, לא מדובר בסגנים ערבים או יהודיים אלא זו בעיה משותפת לכולם וידועה לכלום. אציג את הבעיה כפי שהציגו אותה סגני המנהלים שהכרתי ונפגשתי איתם, מסרו שמצבם בתכנית "אופק חדש" במקום להשתפר הורע. אני אפרט, העניין הזה פרדוקס ונוגד את כל עיקרון "אופק חדש". "אופק חדש" מושתת על העיקרון 'יותר עבודה, יותר מאמץ ויותר שכר', כל זה כדי לחזק את מעמדו של המורה מכל הבחינות, הן מהבחינה הכלכלית והן מבחינת כבודו ומעמדו בחברה. כולם יודעים שכל העשייה החינוכית מושתת על המורה. מורה חזק נותן לנו מערכת חינוך חזקה.


העניין מתבטא בכמה מישורים, האחד, הם כתבו לי שהם עובדים כ- 40 שעות מהם כ- 20 שעות פרונטאליות של הוראה. הם טוענים שזה מעמיד את סגן המנהל בבעיה משום שהסגן חייב להתפנות לעבודות יותר ניהוליות - נושא באחריות ניהולית גדולה יותר. הם הצביעו על כך שבחטיבות הביניים שעות ההוראה של הסגן הם פחות ואולי מגיעות לחצי, אולי 10 או תשע 9 ויתר המשרה שלו היא ניהולית. שנית בהרכב השכר ודרגתו של המורה, בעידן "אופק חדש" לא נלקח בחשבון בדרוג השכר נושא התארים בין אם מדובר בתואר ראשון, בתואר שני או שלישי. כעת אני מציג את הבעיה ואני אבקש תשובות, אני אשמח שזה לא נכון וגם הם ישמחו.


מהיכרותי האישית אני מציין, ואני מסייר כבוד היושב ראש ההסתדרות, אני מסייר בבתי ספר, כל שבוע אני מקיים סיור בבית הספר לא לצורך אירוח אלא לצורך עבודה. אני רוצה לעבוד בכנסת לטובת הבעיות והסוגיות שמציגים בפניי.


אני יודע למשל ששכרו של הסגן פחות בכ- 1,000 שקלים משכרו אם היה מורה, הוא אמר "כשהייתי מורה ב"אופק חדש" הייתי מרוויח יותר מהיותי סגן, ואני מתכוון לסגן ראשון ולא סגן שני". כמו שציינתי לא לוקחים בחשבון את התואר בחישובי הוותק. בנוגע להעלאה בדרגה, כל שלוש יש הערכת מנהל ואחר כך מעלים אותו בדרגה. לדעתם זה קשה מאוד וזה מהלך איטי להעלאתם בדרגה, הם מבקשים לקצר את פרק הזמן הזה.


כל הסגנים ציינו שהם בעד הרפורמה של "אופק חדש" אבל הם בעד גם שיתנו להם שכר הולם למאמץ ולאחריות הניהולית שלהם. אם המצב ימשיך אז הרבה בעלי כישרונות ניהוליות יעדיפו להיות מורים. כתוצאה משיקולי שכר כדאי לו להיות מורה ולא להיות סגן.
הצגתי בגדול את שלושת הסוגיות
הפחתת שעות ההוראה – שתהיינה יותר ניהוליות ופחות שעות הוראה פרונטאליות, חישוב התארים לעניין הדירוג – כפי שהם הציגו אין כעת כל התחשבות ואין הבדל אם אתה בעל BA, MA או תואר דוקטור וזה נילקח בחשבון בשכרם, גם בנוגע לפרק הזמן לקידום בדירוג יש בקשה לקיצור פרק הזמן. תודה.
היו"ר אלכס מילר
אתה טוען שהתופעה הזאת היא תופעה כללית של כל סגני המנהלים.
מסעוד גנאים
כן ושהיא מנוגדת לעיקרון של "אופק חדש".
היו"ר אלכס מילר
הטענה שלך שזו תופעה שלא קיימת רק במגזר הערבי אלא קיימת אצל כלל הסגנים.
מסעוד גנאים
כן.
היו"ר אלכס מילר
תודה. משרד החינוך בבקשה.
מסעוד גנאים
סליחה, הערה אחרונה בנוגע למורכבות בית הספר, את מורכבות בית הספר לוקחים בחשבון רק כאשר מחשבים את שכרו של סגן המנהל, זה גם גורם להערת מצבו של הסגן.
היו"ר אלכס מילר
לגבי שתי הסוגיות, יש כאן טענה של חבר הכנסת מסעוד גנאים על כך שהוזמנו על ידו סגני מנהלים מבתי ספר שונים והוא קיבל מהם הודעה, הוראה או המלצה על ידי המשרד לא להשתתף בישיבה. האם תוכל לענות לי על כך וכמובן על הסוגיות שחבר הכנסת מסעוד גנאים העלה, האם תוכן להציג את עמדת המשרד בנושאים האלה.
ציון שבת
ראשית לשאלה הראשונה, אין לי שום מושג ואני שומע את זה לראשונה ואני רואה בזה דבר חמור. אני לא אומר שהמורים צריכים לצאת בהמוניהם כשיש ועדה אבל בהחלט ניתן לנציגות המורים להגיע לוועדות. אני כמובן אבדק את הנושא עם המחוז.
היו"ר אלכס מילר
אני מציע לך חבר הכנסת מסעוד גנאים שאתה תתעדכן מציון שבת, תעביר לציון את הפניות שהיו וכמובן מי אמר מה. הגענו למעשה למצב, אני לא רוצה להתבטא בביטוי 'סתימת פיות' אבל לא יעלה על הדעת שלא נותנים לאנשים להתבטא אם הם רואים צורך בכך.
ציון שבת
לעצמם הטענה עצמה, ראשית אנחנו נכנסנו כאן לשינוי מאוד מאוד דרמטי במערכת ותוך כדי צעידה אנחנו, אני לא רוצה לומר טעויות שעשינו, אנחנו מגלים דברים שזקוקים לתיקון וזה באמת אחד מהם.
היו"ר אלכס מילר
מתי גילתם את זה?
ציון שבת
הרי לא יום אחד או שעה או שבוע מסוים, לאט לאט הדברים מסתברים ומגיעות תלונות וגם אנחנו בעצמנו בודקים את הדברים, אכן בעניין סגני המנהלים יש הסכמה שיש צורך בתיקונים. אנחנו עושים כבר את הצעדים השונים לתיקון.


נאמרו כאן דברים שעליהן התשובות הן מאוד מאוד פשוטות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים אבל שכשטוענים שאין התחשבות בתארים וכדומה, יש כאן אי ידיעה והדברים האלה נמצאים במרכיב השכר של המורה במעבר בין תנאי השכר הקודמים לתנאי השכר החדשים. נעשתה המרה על כל מרכיבי השכר והשכר שלו לפני שהוא עבר מהעסקה רגילה לרפורמה, זה נמצא שם והולך איתו לאורך כל הדרך. אם הוא היה דוקטור או בעל תואר שני והמרכיב הזה בעבר הוא עובר איתו כחלק מהשכר שלו.
מסעוד גנאים
הכוונה בשכרו של סגן המנהל אחרי "אופק חדש", יש הבדל בין סגן שהיה עם תואר ראשון, שני או שלישי.
ציון שבת
למי שהיה תואר ראשון, שני או שלישי לפני ההתייחסות, היא נמצאת בהמרה שלו וזה מרכיב בתוך השכר וחלק מההטבות של "אופק חדש" שהן נדבך נוסף על מה שהוא קיבל, זה נמצא שם ואם הוא יודע לעשות חישוב הוא יכול לראות את זה. נמצאים פה נציגים שיודעים טוב ממני.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה לשמוע בשורה חד משמעית בנוגע לסגני מנהלים.
יוסי וסרמן
אני אענה.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה שהוא יגבה אותך.


אתה מיצג את הלקוח והם מיציגים את המשרד שמשלם. מבחינתי חשוב שאתה כמי שמייצג את דרישת הלקוח תהייה מגובה על ידי מי שנענה לדרישתך. אתה מציג היום את המורים ואת המנהלים, לדעתי לא קם עד היום ארגון שמיצג את המנהלים שחברים בגופים כאלה ואחרים, בסופו של יום אתה מבין שיש רצוי ומצוי. כרגע שמענו שיש בעיה ואני מבקש לשמוע מהרשות המבצעת איך הטענה מטופלת.
מסעוד גנאים
גם איך תיפתר.
היו"ר אלכס מילר
אתה תתייחס ואחר כך אני רוצה לשמוע אישור לדברים שאתה תעלה, אישור משרד החינוך שאכן הדברים הם כפי שציינת.
יוסי וסרמן
ראשית אני חושב שחבר הכנסת המכובד שניסח את הנושא שעל סדר היום, אני חושב שהניסוח הזה לא נכון.
מסעוד גנאים
הכוונה הפתיח.
יוסי וסרמן
הכותרת, הרעה. יש הטבה, מה אין? – תוך כדי ביצוע הרפורמה אתה מגלה דברים שלא היית מודע להם לפני כן, לכן זו רפורמה בהתהוותה. במדינות אירופה, בסקנדינביה במשך שתיים עשרה שנה משנים ומתקנים רפורמה כל הזמן. אנחנו נמצאים בתחילתה של השנה הרביעית ויש לנו לא מעט תיקונים ושיפוצים לעשות. אנחנו כל הזמן יושבים, נציגי האוצר, משרד החינוך ואנחנו יושבים על תיקונים ושיפוצים – כל הזמן. בין השאר גם נושא סגני המנהלים, אם הם היו פונים אלינו היינו עונים ומעדכנים ויכול להיות שגם היינו מיתרים את הישיבה, אבל אני מברך עליה, אני מכבד את היושב ראש ואני מכבד את חבר הכנסת המכובד.


מה היה לפני כן לסגני המנהלים עוד לפני הרפורמה, כדי שנוכל להשוות מה יש להם אחרי הרפורמה. ראשית כל סגן שהוא היה בעל תואר שני נעשתה לו המרה של שכרו הישן וקיבל תוספת של 20%. כל סגן שמשלים את השכלתו לתואר שני לאחר שיש לו תואר ראשון מקבל תוספת של 5% בגין התואר השני. הסגן בעולם הישן, סליחה על הביטוי וזה כדי שנבין, היה זכאי לגמול ניהול לפי מספר הכיתות בבית הספר. בית הספר היה מקבל שעות, את רוב השעות היה לוקח המנהל, אם נאמר שבית ספר ממוצע בחינוך היסודי הוא בין 12 כיתות בבתי ספר שגרתיים, ועד 18 כיתות בבתי ספר גדולים, זה הממוצע הארצי. מר ציון שבת שהוא מנהל בכיר לכוח אדם בהוראה יתקן אותי אם הנתונים האלה אינם מדויקים, לדעתי הם מדויקים. אם למנהל בית ספר בעל 12 או 14 כיתות יש לו 28 שעות ניהול הוא לוקח קודם לעצמו, את מה שהוא מסוגל ואם יש לו הוא נותן לסגן. אם יש לו 18 כיתות יש 36 שעות, 30 שעות לוקח לעצמו ו- 6 שעות נותן לסגן. זאת אומרת שלסגן יש מעט שעות ניהול, זה היה בעולם הישן שהיה מעט שעות ניהול.


הסגן לימד מספר גדול של שעות בכיתה כהוראה, עקב כך ששעות הניהול שלו היו מעטות וכתוצאה מהנסיבות האלה. ב"אופק חדש" נתנו לו תוספת של 20% כפי שציינתי, הפחתנו את מספר שעות ההוראה הפרונטאליות לסגן, עיגנו בהמרה את מסגרת ההעסקה שהייתה קיימת ערב המעבר, יצרנו לו טבלת שכר כמו למנהל, ייחודית שהיא לא שכר מורים, יצרנו טבלת שכר ייחודית שמאפיינת ומדגישה את הפרופסיה החדשה שנקראת 'ניהול מוסד חינוכי' – היא לא הייתה והיא דבר חדש לגמרי. איפה הבעיה כעת, כי ישנה בעיה. הבעיה כפי שאמרתי היא פונקציה של פעילות תוך כדי תנועה ואנחנו נתנו את הדעת. אני אומר לך שיש הסכמה מלאה של שלושת השותפים להסכם הקיבוצי, דוקטור שמשון שושני מנכ"ל המשרד, משרד האוצר הממונה על השכר שנציגו יושב כאן איתנו והסתדרות המורים. מה שקורה הוא שבדרגות הגבוהות של הרפורמה, הדרגות הגבוהות הן מ- 4-9 או מ- 7-9, למורה בדרגה 7 היום לא כדאי להיות סגן מנהל, לא כדאי לו. המערכת מעוניינת ורוצה שטובי המורים ילכו ויהיו בעלי תפקידים ניהוליים, כולל סגן מנהל. מה אנחנו עושים? – במקום להצמיד, כפי שקיים היום, את הסגן למנהל ב- 75% אנחנו דורשים להצמיד אותו ב- 85% וזה פותר את הבעיה.
מסעוד גנאים
בקשר לדרגה, כמה זמן לוקח לסגן כדי להתקדם בדירוג.
יוסי ורסמן
שלוש שנים.
מסעוד גנאים
פלוס?
יוסי וסרמן
פלוס כלום.
מסעוד גנאים
על פי הערכת מנהל?
יוסי וסרמן
הערכה, ושים לב מה היה בעולם הישן.
מסעוד גנאים
סליחה, חברי הטוב, את מצבו של הסגן היום אתה לא יכול להשוות לעולם הישן אלא לעולם החדש. כשהסגן משווה את עצמו למורה באותו בית ספר שכרו של המורה גבוה יותר משלו, זו ההשוואה.
יוסי וסרמן
בעלי תפקידים בכירים מנהלים וסגנים, זקוקים להערכה לצורך העלאה בדרגה. גם מורים בדרגות 7-9 זוקקים להערכה לצורך עלייה בדרגה. כך זה בהוראה, כך זה בכל מגזרי המשק בדרגות הגבוהות/בתפקידים הבכירים, בבנקים, בצבא, במשרדי הממשלה בכל, הדרגות הגבוהות הן צמודי הערכה. בעולם הישן, דהיינו לפני "אופק חדש", הסגן היה מלמד 112 שעות והיה מקבל 1.2%, כלומר בשלוש שנים 3.6%, היום הוא מקבל כמעט פי שלוש לאחר שלוש שנים והוא זקוק להערכה כי הוא בתפקיד בכיר. אנחנו מעוניינים שהאנשים הבכירים של מהערכת - - -
מסעוד גנאים
אני לא נגד ההערכה אלא נגד פרק הזמן הארוך.
יוסי וסרמן
שלוש שנים? סליחה, בעולם הישן אחרי שלוש שנים הוא היה מקבל 3.6% כי זה 1.2% בשנה. עכשיו הוא מקבל כמעט פי שלושה, אתה אומר שהתקופה ארוכה? – ההפך הוא הנכון.
מסעוד גנאים
לא אני, הם אומרים את זה.
יוסי וסרמן
אבל זו לא האמת.
ציון שבת
זה גם לא הוגן כלפיו שאחרי שעתיים לקבוע לו גורלות עם הערכות, אתה נותן לו שלוש שנים להתנסות ורק אחר כך אתה עושה הערכה, אז ההערכה רצינית.
יוסי ורסמן
הבעיה היחידה היא ההצמדה של 75% שלא כדאי למורים טובים וותיקים עם דרגות גבוהות להיות סגנים, את זה אנחנו עכשיו מתקנים.
היו"ר אלכס מילר
מבחינת תיקון הבעיה שנוצרה, עזוב את האחוזים כי גם הציבור לא מבין בתחשיבים האלה, תאמר מה תהייה העלייה בשכר אחרי התיקון שאתם עושים, ברוטו או נטו. מהי הבשורה היום לסגן המנהל שטוען שיש לו בעיה ביחס למורה רגיל.
מסעוד גנאים
בטוח שיש לו בעיה. אני יודע את זה ואני לא רוצה לקרוא - -
תמר כהן
זה רק בדרגות הגבוהות.
מסעוד גנאים
אני שמח שאתם מכירים שיש בעיה.
יוסי וסרמן
מכובדי חבר הכנסת, ראשית אנחנו שמחים שלחברי הכנסת יש רגישות לכל דבר שמטריד את האזרח ואתה גם היית מורה.
מסעוד גנאים
לא בהסתדרות, הייתי בארגון נכון.
יוסי וסרמן
הייתה מורה ואני מכבד אותך ובכל ארגון שאתה נמצא. אני אומר לך שאנחנו עוסקים בזה די מזמן, כלומר מספר חודשים לא קטן כי משא ומתן כזה הוא לא בזבנג וגמרנו. לא חיכנו לישיבה הזאת, אם כי אני מודה לך ומוקיר אותך על היוזמה. 1,500 שקל מכובדי יושב ראש היא תוספת השכר, אם התביעה שלנו של 85% הצמדה במקום 75% שווה 1,500 שקלים.
היו"ר אלכס מילר
מתי זה נכנס לתוקף.
יוסי וסרמן
כשנסיים את המשא ומתן, להערכתי מאחר וכל הצדדים רואים ומכירים את דחיפות הנושא זה יהיה תוך זמן די קצר.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. משרד החינוך ומשרד האוצר אתם מאשרים את הדברים שנאמרו?
שאול כהן
אני מאשר שמתקיים משא ומתן עם ההסתדרות ספציפית לגבי הנושא הזה. כרגע המשא ומתן בעיצומו, אנחנו מדברים גם על השינוי הדרוש וגם על המקורות לעניין הזה וזה כמו בכל משא ומתן.
היו"ר אלכס מילר
אדוני הנכבד, אתה מדבר כרגע על אנשים שכל יום, כל חודש צריכים לקבל שכר ממקור פרנסתם. אנחנו לא עובדים בדרך, כשיש לכם בעיה אתם יודעים איך לפתור אותה באופן מהיר ביותר. כרגע יש בעיה וכולם מבינים אותה. זה שאתם במשא ומתן זה מעניין אבל יש סוגיות שאין עליהם חילוקי דעות. בסוגיה של מרכיבי השכר והתיקונים שעושים את יישומה המלאה של הרפורמה, בסוגיות האלה צריך לטפל במהירות ולא באמירה של עוד חודשיים תקבלו.


כרגע אנחנו לא מדברים על אף סוגיה אחרת ומדברים על סוגית הסגנים. הנושא ברור לכולם, יושב כאן יושב ראש הסתדרות המורים, נציג משרד החינוך ומכובדים נוספים, האנשים שהעלו את הסוגיה לסדר היום כרגע צריכים לדעת מתי השינוי יכנס לתוקף כי מבחינתם המצב בעייתי – הבנו שהמצב בעייתי. אני שואל אותך לגבי לוח זמנים, מתי הנושא הזה מאושר? אל תכניס אותי למספרים למרות שיוסי וסרמן נקב בסכום של 1,500 שקל, תגיד לי את לוח הזמנים של שבוע שבועיים הנושא סגור, ב- 1 במרץ, ב- 1 באפריל סגני מנהלים יקבלו את תוספת השכר, על הסכום אתם תסכמו במשא ומתן. אני מבקש לדעת את לוח הזמנים שלכם לסיום העניין. הסוגיה עלתה, יש פתרון, תקבע את לוח זמנים. אם אתם יכולים לסיים אותה תוך ימיים-שלושה סיימו כי יש עוד סוגיות רבות.
יוסי וסרמן
ביום שני בשבוע הבא יתנהל משא ומתן על הנושא הזה.
היו"ר אלכס מילר
מצוין.
מסעוד גנאים
יש לי הערה נוספת ויש גם נציגים של הארגון, אולי נוכל לתת להם זכות דיבור. הערה שלי היא לציון שבת ולכולם. כאשר יש בעיה כוללת של הסגנים, לי יש מכתבים ושמות של אנשים וסגנים שמשרד החינוך פתר להם את הבעיה באופן אישי. סגן שרוצים אותו מאוד בבית הספר, יש לי את השמות ואת הפרטים ואם תרצה אוכל לתת לך. אני מדבר על העיקרון למה - - -
עזרא גנור
צריך להיות הוגנים.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה שתבין, יש סוגיות שהן כלליות ויש סוגיות שיכול להיות שהיה מגיע ולא חישבו בצורה נכונה.
מסעוד גנאים
לא פרטיים. יש לי סגן שהיה מורה ושכרו ניזוק, המנהל וכולם שלחו למשרד החינוך, יש לי את השמות, אותו העלו בדרגה ב' ל- ב' פלוס וג' ושכרו עלה ב- 1,000 שקלים.
עזרא גנור
אני אומר לך מה קרה. אני יועץ כלכלי להסתדרות המורים.


ההסכמים שלנו הם הסכמים שקופים וגלויים. במערכת החינוך היו צריכים לבנות מערכת תמיכה למערכת הזאת – מערכת ממוכנת. ישנם סגני מנהלים, כמו שאתה אומר, שהיו בעבר מרכזי מקצוע ולכן גמול ריכוז המקצוע שלהם שבמערכת הממוכנת לא נכנס בחשבון, היום ההסכם אומר שצריך להכניס להם אותו. משרד החינוך לא יכול לתת למישהו דבר שנוגד להסכם כי אין לו יש מאין, הוא פועל על הסכם. בדקו את הנושא שלו, הוא פנה בחזרה למשרד החינוך, משרד החינוך בדק אם אכן מגיע לו או לא, ונתן לו את השינוי בשכר שלו כפי שזה נדרש מתוך ההסכם ולא מעבר לכך.
היו"ר אלכס מילר
תודה. שרון גול בבקשה.
שרון גול
תודה. אני מורה 16 שנה. החל משנה שעברה אני חבר מועצה בארגון. ראשית אני רוצה להודות לשני חברי הכנסת, כל כינוס כזה חשוב, טוב שיש חברי כנסת שרוצים לעזור לנו למורים.


אני רוצה לדבר על החינוך העל יסודי. בחינוך העל יסודי כל סגל ההוראה נפגע ב"אופק חדש" וזה בלי קשר.
עזרא גנור
אולי תגדיר לנו מהו על יסודי?
שרון גול
חטיבות הביניים וחטיבות עליונות.
עזרא גנור
מה הקשר של החטיבותהעליונות ל"אופק חדש"?
שרון גול
חינוך על יסודי.
היו"ר אלכס מילר
אתה צריך להבין את הרגישות בנושא.
עזרא גנור
החטיבות העליונות לא קשורות ל"אופק חדש".
היו"ר אלכס מילר
בבקשה אל תעזרו לי. יש לי כאן נושא שקשור ל"אופק חדש", אנא ממך, תתייחס לנושא "אופק חדש".
שרון גול
אני מתנצל.
היו"ר אלכס מילר
כאשר יהיה לנו דיון, יש לנו דיון בנושא של "עוז לתמורה" אז תוכל לתת את ההיבטים הקושרים לחטיבות הביניים ב"עוז לתמורה". כרגע זה הנושא וגם אין אף אחד שיכול לענות לך.
שרון גול
לגבי סגני המנהלים. חבר הכנסת העלה את רוב הדברים. סגן מנהל לפי "אופק חד"ש עבד 12 שעות פרונטאליות והיום הוא צריך לעבוד 19 ו- 21 שעות.
עזרא גנור
אתה אומר דברים לא נכונים, אולי תדייק.
היו"ר אלכס מילר
למה אתה מתפרץ? הוא יסיים ואם תרצה להתייחס אני אתן לך להתייחס.
שרון גול
סגן מנהל היה יכול לעבוד מעל משרה והיום הוא לא יכול לעבוד מעל משרה. אם אני טועה תקן אותי. סגן מנהל ראשון היה יכול למלא עוד שני תפקידים – היום הוא יכול למלא רק תפקיד אחד. סגן מנהל שני לא מקבל מינוי והוא מלמד כמו מורה רגיל – גם זה הרעה בתנאים שלו.


צריך להבין שמנהלים וסגני מנהלים הם אנשים הכי חשובים במערכת. סגן המנהל מקבל ממנהל בית הספר תחומי אחריות, מקבל סמכויות והוא צריך לעבוד פחות, הוא צריך לקבל יותר שעות תפקיד ופחות שעות פרונטאליות, אין מה לעשות הם האנשים הכי חשובים במערכת. המורים כולם עוד עובדים אחרי הצהריים וכולם יודעים את זה אבל עבודתם של המנהלים וסגני המנהלים עבודתם לא נגמרת. בבית ספר ממוצע עם 600-700 תלמידים עם 100 מורים, עם 1,000 או 1,500 הורים תפקידם לא נגמר.

צריך להבין שעל האנשים האלה צריך לשמור כי הם האנשים הכי טובים במערכת והם אלה שילכו לתפקיד. אם התנאים שלהם נפגעים, חבל שלא הגיעו לכאן סגנים כי הם היו אומרים את זה טוב ממני, אספתי את הדברים ממה שנאמר לי ויתכן שזה לא מדויק, אבל התנאים נפגעים. אם התנאים נפגעים אנשים לא ירצו לעשות את זה. אני יודע שאני לא יכול להיות סגן מנהל כי אני לא מתאים ולתפקיד הזה צריך את המתאימים ביותר בדיוק כמו שבצבא צריך את האנשים המתאימים ביותר, כך שמערכת החינוך צריכה את האנשים המתאימים ביותר.
עזרא גנור
צר לי, אבל כנראה שהדובר פשוט לא קרא, או שהחומר לא נקרא אבל התפלאתי כי החומר הוא אינטרנטי והוא היה יכול להיכנס למערכת ולראות מה קורה.
שרון גול
זה בדיוק מה שעשיתי.
עזרא גנור
סגן מנהל בחטיבה הביניים לא מלמד 19-21 שעות הוא מלמד 9-11 שעות פרונטאליות ב"אופק חדש". חבר'ה אלו שני דברים אחרים לגמרי. לסגן מנהל גם היום במערכת ההמרה שלו אנחנו מעגנים את מסגרת העסקתו כפי שהייתה טרם כניסתו "לאופק חדש". דהיינו, אם הוא בא עם 130% משרה הוא ממשיך לעבוד ב- 130% משרה, השכר שלו הוא עבור 130% משרה ומסגרת ההעסקה היא 40 שעות. סגן מנהל בעבר היה זכאי לקבל שני גמולים, גמול ניהול וגמול ניהול אחר, יכול להיות שהמערכת עשתה דברים אחרים אבל אני אומר שעל פי ההסכמי העבודה למה הוא היה זכאי לקבל, וגם היום הוא זכאי לקבל שני גמולים, גמול ניהול בתוך מערכת השכר שלו, וגמול חינוך שהוא גמול חינוך פנסיוני שהיום הוא הרבה יותר גדול.


לגבי נושא סגנים שניים, לסגנים שניים הפחתנו להם ואמרנו להם שהם לא מלמדים יותר שעות פרטניות וכל השעות שלהם מעבר לשעות הפרונטאליות הם שעות ניהול. הוספנו שעות ניהול לבית הספר. מעבר לכך, נתנו להם בשכרם שכר גבוה מאוד. מדוע? – כי נתנו להם בטבלת השכר שלהם, בהמרה שלהם, המרת שכר כמו מורה בחטיבת הביניים והוספנו להם עוד 10% להמרה ונתנו להם עוד 13% גמול ניהול.


חבר'ה צריך להכיר את ההסכם, אי אפשר לבוא ולומר זה א' וכאילו לקיים עובדות קיימות מבלי להכיר את המטרייה. הדרך היותר פשוטה זה להפנות את השאלות בצורה נכונה אחרי שלמדתם.
היו"ר אלכס מילר
תודה.
שאול כהן
אני רוצה לומר ברמה של המדיניות. מה שהוסכם בין שלושת הצדדים הוא לעבור מודל. המודל של המורים הוא שכר בסיס פלוס הרבה תוספות. כמו שנאמר המודל בעולם הישן, שכר המנהלים והסגנים היה מבוסס על שכר המורים פלוס גמול ניהול, זה בעצם הדבר היחידי שהפריד אותם הוא נושא שעות ניהול שהוקצו והמנהל החליט איך לחלק. מה ששרון גול אמר זה שעות המינימום של השעות שהסגן היה צריך ללמד והם 12 אבל מה שהוא לימד, בפעול זה היה בדרך כלל יותר.

ב"אופק חדש" הוסכם על מערכת שכר של שכר כולל, כלומר להתייחס למנהל וסגן המנהל נגזר ממנו, זה כמו שמקובל בשירות המדינה בתפקידים בכירים שיש שורה אחת בתלוש שמסכמת את מה שאתה מצפה מהמנהל או סגנו לגבי כלל מרכיבי התפקיד, והיא גם שניתנת למשרה של 40 שעות. לכן בנוגע לתהליך ההמרה יש הרבה בלבול כי להרבה מנהלים או סגני מנהלים בעולם הישן שקיבלו כל מיני סוגי תוספות וכעת כשהם מקבלים שורה אחת בתלוש זה גורם לבלבול ואומרים שנעלם וכו'.

תהליך ההמרה היה לקחת את כל רכיבי השכר של העולם הישן כמקשה אחת ועל זה לתת פקטור, מנהלים קיבלו 15%, סגנים ראשונים קיבלו 20% ולשבץ בטבלה שהיא שכר כולל ושהיא רק שורה אחת למעט נושא של סגני מנהלים שלפעמים יכולים לקבל גמול חינוך.

אני חושב שמכאן נובע הפער מעבר לכך שאתה ציינת שאנחנו מודעים לבעיה ומנסים לפתור אותה, הטבלה של המורים היא טבלה בין דרגה 1- 9, בדרגות הגבוהות 7-8-9 מורים שהם ותיקים בדרגות האלה גולשים מעבר לטבלה של הסגנים. הטבלה של הסגנים בגלל שהיא נגזרת 75% מטבלת המנהלים זו הבעיה. לגביהם ורק לגבי הקבוצה הזאת התמריץ שלהם להיות סגנים הוא תמריץ פחות וכעת אנחנו עובדים כדי לפתור את הבעיה.
היו"ר אלכס מילר
מצוין. לדעתי מיצנו את הנושא.


אני רושם בסיכום הוועדה, שאכן נפלה טעות, ואני מברך על כך שהנושא נמצא בטיפול ועל כך שההסתדרות עלתה על הבעייתיות ושהעניין הובא לטיפול.


אני מקבל את ההודעה שבשבוע-שבועיים הקרובים יסתיים המשא ומתן על תיקון הטעות.


קיבלנו סכום שרירותי, אני לא רוצה להיכנס לדקויות של 1,500 שקל תוספת לשכר. חשוב שגם סגני המנהלים יקבלו את המסר שהנושא בטיפול ושהוא נמצא על סדר היום.


אני מבקש שוב ממשרד החינוך לבדוק את העניין של חסימת סגני המנהלים.
ציון שבת
כדי שבאמת אוכל להגיע לאמת, למסור לי שמות.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת מסעוד גנאים לא היה מעלה את העניין, אם לא היו לו פרטים, אם יש משהו שהוא יכול להעביר לך.


יוסי וסרמן אני פונה אליך אישית שברגע שתסיימו את הסוגיה הזאת תעבירו אלינו את הדיווח על הסיכום כדי שנוכל, אני לא יודע אם נקיים על כך ישיבה נפרדת, אבל בדיון באחת הסוגיות נעלה את הנושא.
יוסי וסרמן
אני מאמין שנסיים את זה מהר מאוד.
היו"ר אלכס מילר
אמרת בשבוע הבא, אמרתי קח שבועיים.
יוסי וסרמן
אנחנו מדברים על זה לא מהיום.
היו"ר אלכס מילר
אני מברך את כל הצדדים על כך שאתם עם היד על הדופק, ועל ההתקדמות. שימו לב על הטעיות שהיו בדרך ודורשות לתיקון כדי שלא נתכנס כאן על כל דבר. חשוב שאתם מטפלים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים