ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2011

בי"ס ממ"ד שדה יעקב

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
14
ועדת משנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

23.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 11
מישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט

לחינוך דתי ותרבות תורנית
יום רביעי, י"ט באדר א' התשע"א (23 בפברואר 2011), שעה 10:30
סדר היום
בית ספר ממלכתי דתי שדה יעקב
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
חיים גבאי


מחמ"ד מחוז צפון

רז קיל


מנהל אגף מיפוי ותכנון, משרד החינוך

גנאדי קמנצקי


מנהל אגף מיפוי ותכנון, משרד החינוך

אייל בצר


ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל

בלהה בוצין


חברת וועד מקומי

אמציה יחיאלי


חבר ועד מקומי

ארציאל לוין


יו"ר ועד מקומי

אלה קליר


מנהלת בית ספר
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

בית ספר ממלכתי דתי שדה יעקב
היו"ר זבולון אורלב
אני מקדם בברכה את ראש המועצה האזורית, אני כבר יכול להגיד אפילו ידידי בצר, ואת המחמ"ד מר גבאי, ואת אנשי שדה יעקב. נמצא איתנו גם, אתה מכיר את מר גנאדי?
אייל בצר
ודאי.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני קיבלתי טלפון ממנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, שלכאורה הכל הסתדר. אבל כשהתחלתי לשאול בפרטים, היא לא ידעה בדיוק להשיב לי, ולכן אמרתי שאני רוצה לקיים את הישיבה, כיוון שאני עוסק בה שנה וחצי.

עם תחילת הקדנציה הנוכחית, קיבלתי פנייה מהמושב, משדה יעקב, שכנראה בגלל איזו טעות היסטורית, רשות החינוך המקומית של המושב לא בוטלה, יחד עם הביטול הגורף שהיה לכל רשויות החינוך שפעם היו לכל קיבוץ ולכל מושב. ומאיזה שהן סיבות לא בוטל, והם מבקשים לבטל ולהיות חלק מרשות החינוך של הזהו.

האמת היא, שבאתי פעם ראשונה למנכ"ל שושני. הייתי אז יושב ראש וועדת החינוך המלאה, לא רק וועדת המשנה, יחד עם היועצת המשפטית שלנו, והוא היה יחד עם היועצת המשפטית של המשרד, והעליתי בפניו את הבעיה. אני מוכרח לומר שהוא התקשה להבין על מה אני מדבר, ולמרות ששושני הוא השיג אותי, אני הייתי מנכ"ל החינוך רק פעם אחת, והוא כבר שלוש פעמים. אבל הוא אמר – אני לא מאמין שהבעיות האלה עוד קיימות.

ולא רק זאת, כשהיועצת המשפטית של המשרד שמעה זאת לראשונה, אורית מורג, היא אמרה, כי הוא אמר לה – נו, אז איך מסדרים את זה? אז היא גם כן אמרה לו בהתחלה – רגע, רגע, אני צריכה ללמוד, ולא ברור לי איך מסדרים את הדבר הזה. ואני מודה, שאני נכנסתי למשרד החינוך לפני 30 שנה, אני יודע, משהו כזה, קצת יותר, אחרי המהפך, אני זוכר שאז עסקו בשאריות של כל הבעיות האלה. כלומר, זה עשרות שנים שלא קיים.

ולכן חזרנו וביקשנו וחזרנו וביקשנו להסדיר את הנושא הזה. בשיחות שהיו לי עם ראש המועצה האזורית, ראש המועצה האזורית אמר לי עקרונית אין בעיה, אלא מה - אני לא רוצה לקבל את שדה יעקב עם גיבנת של בנייה שהיא לא מוסדרת, שהיא עלולה לגרוע מהמשאבים של רשות החינוך האזורית. ולכן תביאו לי את זה שדה יעקב כבר עם הבנייה החדשה של בית הספר, או השיפוץ החדש של בית הספר. זאת הייתה הבקשה, ואכן הבקשה הזאת העברתי אותה גם אז למנכ"ל משרד החינוך.
ב-1 בספטמבר, מפני שהבעיה הזאת העיקה, זו הייתה אחת הסיבות שפתחנו את שנת הלימודים החדשה בשדה יעקב, ופתחנו גם את שתי הכיתות החדשות, ואכן גם ראש המועצה האזורית וגם מנהלת המחוז וגם אני חזרנו. חיים, גם אתה היית באותו מועדון. חזרנו והבטחנו לאנשי המושב שאנחנו נסדיר את הבעיה הזאת.

אתה מכיר את הבעיה, גנאדי?
גנאדי קמנצקי
אני, לקראת הישיבה התעדכנתי, כי הישיבה תקציבית נטו. כאילו, בעיה תקציבית.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, נכון. עכשיו, נאמר לי ששבוע שעבר קוימה ישיבה של המועצה האזורית. אז מה שנעשה, בואו נעשה רגע דיון סטאטוס, לראות איפה אנחנו עומדים, אם יש בעיות, ואם הכל מסודר – נרים כוסית לחיים, ואני אשלח מכתב ברכה ענקי למועצה האזורית. הוא יתלה את זה והוא יוכל להגיד שהוא ידיד הציונות הדתית. אני מקווה שזה יעזור לו גם בבחירות, כי אני אבוא לעזור לו, כי אני חושב שאי אפשר להשאיר את המצב בשדה יעקב כמו שהוא.

אני לא יודע מתי היית בבית הספר בשדה יעקב, גנאדי, אבל מושב שדה יעקב הוא המושב הראשון של הציונות הדתית.
אייל בצר
84 השנה.
היו"ר זבולון אורלב
84 שנים, הוא המשוב הראשון שנבנה על ידי הציונות הדתית, על ידי הפועל המזרחי מה שנקרא, שהוא, ואתה צריך להבין, בעקבותיו יש היום לאיגוד המושבים של הפועל המזרחי – 104 מושבים. הוא עוד לפני הקיבוץ הראשון. הקיבוץ הראשון אם אינני טועה, נבנה רק כחמש שנים, טירת צבי היה הקיבוץ הראשון, והוא נדמה לי 5 שנים אחרי שדה יעקב, משהו.
אמציה יחיאלי
שדה יעקב ב-1927.
היו"ר זבולון אורלב
וטירת צבי אי שם בראשית שנות ה-30. 1932, 1933, משהו כזה. רק טירת צבי, בשעה ששדה יעקב קיבל מיקום טוב בעמק יזרעאל ---
אמציה יחיאלי
מה עזר ל...?
היו"ר זבולון אורלב
לא יודע, תפסיקו לקטר עם האדמות. אבל הוא קיבל מיקום טוב – עמק יזרעאל. את הקיבוצים המפ"איניקים שמו שמה בעמק בית שאן, איפה שלוהט. רק אחרי זה התחילו לעלות יותר. אבל זה בסדר גמור. אני חושב שאחת השותפויות המדהימות במדינת ישראל, זה תנועות ההתיישבות למיניהן. ואני היום כחבר גם בוועדת הכספים, אז אני אוזן קשבת של ולוולה, של כל אנשי הקיבוצים והמושבים, כי אחרון הקיבוצניקים בוועדה, ג'ומס, עומד לעזוב. אמנם יש לי עוד קיבוצניק אחד, שי חרמש, אז הוא ואני, אנחנו הלובי היום של ההתיישבות בתוך וועדת הכספיםך.

אז אם אפשר, ראש המועצה, בוא תעדכן אותנו איפה זה עומד, ואם יש בעיות.
אייל בצר
כן, אז אלף גם אני אומר לכבוד היושב ראש ידידי, בהחלט, זבולון אורלב, ואני שמח על הפגישה, אבל כמו שאתה צודק, בסופו של דבר הכל טמון בפרטים, והפרטים עדיין, לא הייתי אומר שהם סגורים עד הסוף, למרות שהכיוון נכון והרצון הוא נכון.

המצב הוא כזה, אני לא אלאה אתכם בכל ההיסטוריה. גם אני חושב שזה לא נכון שוועד מקומי יהיה רשות חינוך, וצריך להעביר את זה לרשות המקומית, כתפיסת עולם, בלי קשר לממלכתי דתי או לאחר. אבל, בשדה יעקב יש בית ספר שקיבל אישור לפרוגראמה, אבל יש לנו מבחינת המשאבים שאנחנו אמורים להשקיע בשנים הקרובות, ואתה בטח מכיר את זה, הם מעל ומעבר. אנחנו אמורים לבנות בית ספר חדש באחוזת ברק, שאושר לאחרונה. אנחנו בונים ביפעת, אנחנו בונים במזרע, בהרדוף. אני לא רוצה להלאות בפרטים פה, וזה בגלל גידול האוכלוסייה בעמק, המועצה נדרשת להשקיע משאבים רבים בהם.

לגבי בית הספר בשדה יעקב, אנחנו מברכים על ההרחבה של היישוב, ויש היום כ-160 ילדים מהעמק, ויש יותר מ-100 ילדים שהם מחוץ לעמק. ואז, באים אלי במועצה, חברי מועצה ואומרים לי – עם כל הרצון הטוב, רשות החינוך מחר בבוקר אין שום בעיה, אבל מי אמר שצריך לקיים שני בתי ספר דתיים בעמק יזרעאל? יש עוד בית ספר דתי בהושעיה, ועל זה הדיון, אומרים רק אחד. אפשר בעלות מסודרת, לקחת את ילדי שדה יעקב, להעביר אותם, וזו לא דעתי, אבל אני אומר לכם, אני מסביר לכם את הדעה הרווחת בעמק. להעביר אותם להושעיה בעלות סבירה, ועם כל הכבוד למועצה אזורית זבולון ולמועצה מקומית רמת ישי, שהם לומדים היום בשדה יעקב, בבית ספר שהוא לא ראוי, ימצאו להם פתרון אחר.
היו"ר זבולון אורלב
במבנה לא ראוי, בית הספר מצוין.
אייל בצר
במבנה לא ראוי. בית הספר הוא למופת. בית הספר מבחינה פיזית, דיברתי פיזית. זה בית ספר למופת. אני כבר מנהל את זה, אני משבח את החינוך בשדה יעקב. אז בעלות סבירה אנחנו נוכל, עשינו את הדיון הזה ואז באנו למנכ"ל משרד החינוך, היינו קודם אצל יגאל, אחר כך היינו אצל המנכ"ל, ויש לנו סיכום עם מנכ"ל משרד החינוך מה-19 בינואר והוא אומר ככה:

1. המועצה האזורית עמק יזרעאל תקבל את האחריות על רשות החינוך של הוועד המקומית בשדה יעקב, בכפוף לכך שמשרד החינוך ייתן מענה כספי לצורכי בית הספר.
2. הוחלט כי תתקיים פגישת עבודה עם כל גורמי המקצוע הרלבנטיים במועצה ובמינהל הפיתוח, לניתוח העלויות הצפויות לצורכי בית הספר, מתוך כוונה שיימצא פתרון לפער, עליו מדווחת המועצה.
ואני כבר מודיע שביום ראשון הקרוב, ב-26 לחודש יש ישיבה אצל צרפתי, בנושא.

3. ראש המועצה האזורית ייכנס את מליאת המועצה במהלך חודש פברואר, על מנת לאשר את העברת רשות החינוך של הועד המקומי שדה יעקב למועצה האזורית.
זה הסיכום, ואנחנו ביצענו. ב-13 בחודש התכנסה מליאת המועצה וקיבלה החלטה.
היו"ר זבולון אורלב
מה אומרת ההחלטה?
אייל בצר
ההחלטה אומרת שהיא מקבלת את הצד העקרוני, אבל היא מסייגת את הצד הכספי. מה היא אומרת? זו החלטה קצת ארוכה ומורכבת, אבל אני אתן לכם את המהות.

המועצה האזורית עמק יזרעאל תקבל בברכה את רשות החינוך של שדה יעקב למערכת החינוך של המועצה, על פי מדיניות חינוך שוויונית הנהוגה במועצה, ובהתאם ולאחר התקיימות אחד מהתנאים הבאים. אני לא אלאה אתכם בכל התחומים, אבל מותנה פה בהחלט שדורשים ממשרד החינוך לממן את הפער התקציבי שנובע מבניית בית ספר.

כולם יודעים שבניית בית ספר יש הקצאה של משרד החינוך, אבל אחר כך הרשות נדרשת לממן פערים נוספים. ואת הפערים האלה, שהיות ואמרנו שכמחצית מהתלמידים הם לא מהמועצה ויש לנו חלופה אחרת, אם לא הייתה לנו חלופה אחרת, אז זה, אבל יש חלופה אחרת, ואנחנו כן רוצים לבנות את בית הספר בשדה יעקב. ואני אומר אישית – מעולם לא שיניתי את דעתי. אני חושב שצריך לבנות בית ספר חדש בשדה יעקב, זאת דעתי האישית. ולא סתם, אני אומר את זה כל הזמן, ולא סתם הגשנו בקשה לפרוגראמה והיא אושרה. יש לנו פרוגראמה מאושרת.
היו"ר זבולון אורלב
במבנה חדש.
אייל בצר
במבנה חדש, בשדה יעקב. לא חיכינו לדיונים האלה, הגשנו בקשה והיא אושרה, ואנחנו פה עוסקים בתכנון, אנחנו בשלבי התכנון. אבל איפה המכשלה? בפרטים הקטנים, כמו שאמרת. האם משרד החינוך ימציא למועצה את פער העלויות בין הבנייה סטנדרטית, לבין זה, ופה אני צריך את העזרה שלך.
היו"ר זבולון אורלב
מה סדר גודל הפער?
אייל בצר
אז זהו. לפי מה שאומר לנו מהנדס המועצה – לבית ספר, ומדובר בבית ספר של 16 כיתות, זה 8 כפול 2, אז הוא מדבר על פער של עד כ-5 מיליון ₪. אבל היות ומדובר פה בשני שלבים, אנחנו מדברים על 2.5 מיליון ₪ בשלב ראשון, למה שנקרא למנה הראשונה. אני חושב שזה לא בשמיים, וגם אם אתה שואל אותי, אז גם המנכ"ל דיבר ברוח, למרות שזה לא כתוב בזה, אבל הוא דיבר ברוח הדברים שצריך לעזור ולמצוא והוא הנחה, או הורה, או ביקש, מצרפתי למצוא את הפתרון.

אבל גם אם אתה תוכל לעזור, או הוועדה תוכל לעזור, לדעתי זה יקל על ההחלטה. אחרת, ואני כבר אומר, אני לא רוצה להזהיר חס וחלילה, אבל יכול להיווצר מצב, שבגלל בירוקרטיה כזאת או אחרת, והכספים לא יגיעו, ולא נוכל להיכנס לביצוע, ובסופו של דבר אני לא אוכל להמשיך לעמוד מנגד, ואני כן אשמח לקבל את בית הספר לרשות המועצה. אבל המועצה תקבל החלטה, בגלל בטיחות התלמידים, להעביר אותם לבית ספר חדש, בעלות של מיליון שקל. בעלות של מיליון שקל, אתם יכולים להצטרף למה שהיה, ואני לא רוצה את זה.
היו"ר זבולון אורלב
לשמחתי המועצה האזורית לא מוסמכת לסגור בית ספר.
אייל בצר
אוקי.
היו"ר זבולון אורלב
זה מבחינת החוק, רק שתדע.
אייל בצר
אבל היא גם לא חייבת לבנות בית ספר שהיא לא יכולה.
היו"ר זבולון אורלב
בזה אני מסכים. אני אומר, לפני סגירת בית ספר, צריך ---
אייל בצר
אז אוקי, אז היא לא יכולה, אני גם לא רוצה לסגור את זה.
היו"ר זבולון אורלב
המועצה יכולה להמליץ, היא לא יכולה לסגור.
אייל בצר
אני גם לא רוצה. אבל אתה לא יכול להשאיר ילדים בחוסר בטיחות. גם על זה צריך לחשוב.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל אני מסכים איתך שאי אפשר להשאיר, כמו שהייתי יחד איתך, ומצב המבנים שם הוא, מאחר ובית הספר הוקם לפני 84 שנים, אז ----
אייל בצר
נכון, בית הספר מצוין, במבנה לא ראוי.
היו"ר זבולון אורלב
אני המלצתי למועצה לשימור אתרים, אגב, אני ראש השדולה כאן בכנסת, ביחד עם איתן כבל, של שימור אתרים. אז אולי להשאיר שם כיתה אחת לדוגמא, שיראו איך למדו, כשאנו באנו ארצה. גנאדי.
גנאדי קמנצקי
הבעיה היא בעיה תקציבית רק, שצריך לסגור את הפער שמדובר עליו. עכשיו, כדי לסגור את הפער, קודם כל אנחנו צריכים לראות ממה זה נובע, ולמטרה זאת נקבעה פגישה ביום ראשון הקרוב, אצל יגאל עם המהנדסים, עם כל החומר, הם יביאו, ואז נוכל לבדוק ולראות מה אנחנו יכולים לעשות.
היו"ר זבולון אורלב
השאלה היא כזאת,קודם כל אני חושב שבאופן בסיסי הטענה של המועצה האזורית היא טענה צודקת. כלומר, בעת שאתה מספח למועצה האזורית עכשיו רשות חינוך אחרת, כמו גם מחר בבוקר ---
אייל בצר
שתי רשויות. רמת ישי וזבולון, זה שתיים.
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא כל זבולון לומדת אצלך.
קריאה
חלק כפר חסידים.
היו"ר זבולון אורלב
חלק מכפר חסידים, כי חלק לומד בקרית אתא.
חיים גבאי
נכון. החלק הדתי של כפר חסידים.
קריאה
חלק לומדים בנועם קריית אתא.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, סתם לא פניתי אליך.
אלה קליר
לא, יש גם את החילונים.
היו"ר זבולון אורלב
כן, ברור. מה את אומרת?
אלה קליר
החלק הדתי, החלק הממ"ד של כפר חסידים לומד אצלנו.
היו"ר זבולון אורלב
לא כולו. לא כולו, יש כאלה שלומדים בנועם בקריית אתא.
אלה קליר
כן, אוקי.
היו"ר זבולון אורלב
ובזבולון רק כפר חסידים? זה היישוב היחידי הדתי?
אלה קליר
רכסים.
חיים גבאי
רכסים וכפר חסידים. אבל רכסים ---
היו"ר זבולון אורלב
רכסים זו מועצה מקומית.
חיים גבאי
נכון, מועצה מקומית.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, סוגרים שם את בית הספר.
חיים גבאי
נכון, זה תלמוד תורה, אבל זה מחוז חיפה.
היו"ר זבולון אורלב
אני יודע. הטענה לכאורה היא טענה צודקת, שברגע שאתה מספח, שזה לא יהיה, שהוא רוצה לספח אותו כשזה מסודר ולא, אז תתחשבנו ביניכם. אבל אני מבין מסיכום המנכ"ל, שמה שנובע מהמנכ"ל זה שיש כן הכרה שזה לא הקמת בית ספר. בית ספר רגיל הוא לא יכול לבוא אליך, להגיד תשמע, יש לי פער תכסה את הפער. זו טענה בלתי מתקבלת. אבל בשעה שהמשרד הגיע למסקנה, שאי אפשר יותר לקיים את רשות החינו הזאת, צריך לספח אותה למועצה האזורית, אז צריכים הדבר הזה כרוך בעלויות, אני אמרתי מלכתחילה.

ולכן אני גם כן לא נכנס לסכומים. אני לא יודע אם זה 5 מיליון או 500,000 ₪, אין לי שום מושג. אבל אני מניח שהפערים הם לא דברים שהם נתונים בויכוח. כלומר, אחד ועוד אחד זה שניים, אלא אם כן הוא באמת ירצה לחגוג עליכם, ולהגיד תשמע, עכשיו אני בונה בית ספר שהמסדרון הוא לא שני מטרים, אלא ארבעה מטרים, או אני עכשיו בכלל רוצה שיהיו לא ארבעה מתקני חדרי שירותים, אלא 20 חדרי שירותים. בסדר, זה.

אבל אם מדובר בפרוגראמה רגילה של בית ספר, שיש עליו פערים, לדעתי המשרד צריך לשאת בעלויות, בכפוף לכל הבדיקות המקצועיות, וגם ככה שנה הבאה לדעתי יצטרכו להוסיף עוד קרוואנים מבחינתי.
חיים גבאי
הנתון שיש עכשיו שכיתה אחד נפסלה.
היו"ר זבולון אורלב
אז בבקשה, המחמ"ד.
חיים גבאי
אני רוצה להתייחס לכמה דברים. ראשית, אני חושב שמה שנאמר פה, ומה שעלה מהישיבה עם המנכ"ל, הרצון היה מאד ברור להכיר בפער, להגיע לישיבה ביום ראשון, לכמת אותו בסכומים ברורים, ולהגיע עד כמה שאפשר לעזור. זו הייתה האווירה.

באותה נשימה אני אומר, האופציה של הושעיה היא לא אופציה, מפני שבית הספר הזה אם ירצה ה', יגיע ל-300 תלמידים, ואחוזי התלמידים היום, בעקבות ההרחבה, הולכים וגדלים בשדה יעקב. אז זה נכון שזה בית ספר שקולט גם מסביב, אבל אני חושב שבפוטנציאל הגדול היום שיש לשדה יעקב במקום שבו היא נמצאת, אני חושב שזה רווח גדול גם למועצה, ואני חושב שבזה יש הסכמה.

ולכן, מפה צריך לקבל החלטה אסטרטגית שהיא חשובה גם להמשך. אחת, ביטול הרשות החינוכית המקומית של שדה יעקב. מועצה אזורית יזרעאל כמועצה טובה, לוקחת אחריות על החינוך הממלכתי דתי, ויש לה עוד בית ספר מצוין בצד הושעיה, וזה נפלא ונהדר; ואותה ישיבה שתהיה ביום ראשון, עם האמירה של המנכ"ל לפתור עד כמה שאפשר באופן סביר, את כל הבעיות שרק אפשר. ומה אני חושב שצריך להסיר מסדר היום, מאד חשוב, את האופציה להעברה, מסיבה פשוטה. אחת, כלכלית זה לא מדויק כי הסעות זה לא סיפור שהוא זול והוא לאורך שנים. צריך להכיר בזה. אז המיליון שקל של שנה אחת הופך להיות 20 מיליון שקל. יאמר לך יושב הראש ---
אייל בצר
משרד החינוך. זה משרד החינוך.
חיים גבאי
יאמר לך שבסוגיית ההסעות, אנחנו בחינוך הדתי מתמודדים מאד קשה. זה אחד. שניים, גם ---
היו"ר זבולון אורלב
הוא אומר במועצה האזורית 90% מההסעה זה משרד החינוך. מה איכפת לי שמשרד החינוך יממן?
חיים גבאי
זה אחד. שניים, המבנים בהושעיה, גם הושעיה גדלה, כפי שאתה יודע יש הרחבה כבר ה' ו-ו', אה, ח' ו-ט', נכון? וכידוע להושעיה היו מגיעים צעירים שכבר גרים בקרוואנים, וברוך ה', מחוז הצפון גדל בלי עין רעה ב-40%. ובעניין הזה, אנחנו שמחים ולכן אני חושב שבאמירה הזאת, וגם מה שעלה מהמנכ"ל – יום ראשון. רק אני חושב שחלק מהאנשים צריכים להבין, שדה יעקב זה נתון, נתון מצוין, שכולנו צריכים להתברך בו, כמו יפעת, וכמו ---
היו"ר זבולון אורלב
בזה גנאדי טוב, שיעביר להם את המסר.
אייל בצר
אבל אף אחד לא כופר בזה.
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא, אני רק אמרתי.
אייל בצר
הסכמנו מאד, מעולם לא אמרתי ---
חיים גבאי
אייל, אנחנו מסכימים, ואני מעביר ----
אייל בצר
לא אמרתי, שאני רוצה לסגור. הסברתי את זה.
חיים גבאי
על המהות אנחנו מסכימים. אני רק אמרתי את הפתיח שלך, הוא חשוב כי אנחנו מדברים לא רק על אייל, על כל המליאה כולה, ועל כל האווירה כולה, והיום אנחנו מגיעים בשותפות עם רשויות, להבנה שהחינוך הדתי הוא אסטרטגי והוא אינטרס גדול של הרשויות עצמן. כך אנחנו רואים את זה במחוז צפון, וזה מוכיח את עצמו בהרבה מאד מקומות הסמוכים לכאן. נצרת עלית בתוך שנה, תוך תחילת שנה הקימו גם ישיבה תיכונית, גם מדרשה, גם ישיבת הסדר, ואנחנו הולכים עכשיו להרחיב בית ספר ולבנות בית ספר חב"ד.
אייל בצר
וכמו שאני מכבד את הכנסת ובאתי כמו שנתבקשתי, גם אני חייב לכבד את מליאת המועצה. זו הרשות המחוקקת שלי. והיא התנתה, היא אמרה לי – בברכה, אבל בתנאי, ואם התנאי הזה לא יתמלא אז הברכה הזאת היא ברכה לבטלה. ברכה לבטלה, שיהיה ברור. צריך להתמקד בתנאי.
חיים גבאי
אני מסכים, בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
גם אם התנאי לא יתקיים, אני לא רואה את סגירת בית הספר.
אייל בצר
אני לא אמרתי סגירה, אבל אני לא יכול לבנות חדש.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, לא ייבנה חדש, כן, זה אני מסכים איתך.
אייל בצר
לא, לא אמרתי את זה, אני לא סוגר, חס וחלילה.
חיים גבאי
אנחנו נעשה הכל.
היו"ר זבולון אורלב
בבקשה.
אמציה יחיאלי
אני רוצה, קוראים לי אמציה, אני חבר וועד בשדה יעקב. אני רוצה להוסיף לתוך הנתונים האלה עוד איזו שהיא מציאות מסוימת שאנחנו חיים איתה, והיינו גם כן מבקשים מהוועדה שתסייע לנו בזה, וזה את הנושא של העברה אד-הוק של רשות החינוך. יש פה שתי רמות שאנחנו מדברים איתן. יש את המצב של היום בבוקר, אנחנו עובדים במצב התפעולי השוטף כרגע, כוועד מקומי נושאים בנטל בצורה מאד מאד כבדה. רק בפתיחת שנת הלימודים האחרונה שהייתה, מכספי הוועד המקומי – רבע מיליון שקל יצא להעמדת בית הספר, כדי שתוכל להיפתח שנת הלימודים.

אני לא בטוח שאנחנו נוכל בשנת התקציב הקרובה גם כן לעשות את אותו מהלך. גם ככה ביקשנו ממשרד החינוך שיסייע לנו, באותה פעם שכבר הוצאנו מכספי הוועד המקומי, שלא מיועד להחזיק רשות חינוך. אנחנו לא בנויים לזה כוועד מקומי. אנחנו לא בנויים לדבר הזה. אין לנו את האמצעים האלה ואין לנו את המשאבים האלה.
היו"ר זבולון אורלב
אמציה, אם אני מבין נכון ---
אייל בצר
גם המועצה השקיעה. למרות ועדיין ---
אמציה יחיאלי
כן, אבל עדיין, מכספי הוועד רבע מיליון שקל ----
אייל בצר
המועצה משקיעה מכספה, רבותיי.
היו"ר זבולון אורלב
אמציה, אני מבין והיה ביום ראשון סוגיית העלויות מסתדרת, אז נכנס לתוקפה החלטת המועצה, ומתאריך מסוים, שנגיד ראש המועצה צריך לקבוע, חדלה לפעול רשות החינוך היישובית, והמועצה האזורית, רשות החינוך של המועצה האזורית לוקחת אחריות על הכל.
אמציה יחיאלי
אבל אני רוצה לחדד את הדברים ---
אייל בצר
זה לא מדויק. חבל, אנחנו במקום מכובד.
אמציה יחיאלי
אני לא סיימתי.
אייל בצר
אנחנו במקום מכובד ואתה צריך לדייק. כתוב פה שאנחנו נשמח לקבל את זה, כפוף להתחייבות, כלומר מספיק הרשאה תקציבית, שאנחנו לא נוציא את ה---
אמציה יחיאלי
אמרתי, כן.
אייל בצר
הרשאה תקציבית של משרד החינוך.
אמציה יחיאלי
אמרתי.
היו"ר זבולון אורלב
אמציה, אני רוצה לתקן את דבריי, שנבין שנינו, מה שאני הבנתי מראש המועצה, שהמועצה החליטה והיה ותתקבל הרשאה תקציבית לבינוי בית הספר, שמכסה את הפערים המוסכמים, נכנסת לתוקפה החלטת המועצה לפיה – בטלה רשות החינוך היישובית והיא סופחה לרשות החינוך האזורית, ומאותו רגע ואילך המועצה האזורית אחראית לבית הספר, על כל דבר ועניין, כמו כל בית ספר.
אייל בצר
בהחלטת המליאה כתוב, אני לא רציתי להלאות אתכם – "קבלת מחויבות מתאימה בכתב ממשרד החינוך (קבלת הרשאה תקציבית חתומה)".
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, מאה אחוזים.
אמציה יחיאלי
טוב שאנחנו פה יושבים כדי להעלות את הדברים.
אייל בצר
בסדר.
אמציה יחיאלי
כשישבנו עם מנכ"ל המועצה העלית שתי סוגיות ובצדק. אלף יש את נושא בית הספר החדש, שזה יש לנו איזה שהוא פער מסוים שאנחנו מבקשים סיוע. מעבר לזה, כדי לקבל היום את בית הספר, ישנו איזה פער כדי להשלים את הבעיות הבטיחותיות של בית הספר, וכו' וכו', ודרשתם עוד איזה שהוא סכום. שלא ייווצר מצב שאם פה יצאנו על סיכום של בית הספר שיקום, ואת מה שקשור לעכשיו ---
אייל בצר
תאמין לי, ברגע שתהיה לי הרשאה הבעיה תיפתר.
היו"ר זבולון אורלב
שמעת מה שאומרת ראש המועצה – ברגע שתהיה הרשאה לבינוי החדש, יפתרו גם יתר הבעיות.
ארצי לוין
כן, הבעיה היא ---
היו"ר זבולון אורלב
מי אדוני?
ארצי לוין
אני לא אדונך, שמי ארצי לוין, יושב ראש הוועד.

אנחנו וועד מוניציפאלי, אז הוא את כל הפן הזה של להחזיק רשות חינוך שהוא לא הגיוני. יש לנו גם וועד הורים שכל יום בא אלינו, ובצדק מבחינתו, עם טענות מפה ועד הודעה חדשה, בביטחון לילדים ואנחנו לא מסוגלים לספק את זה. איזה תשובות אנחנו יכולים לתת לוועד ההורים? אנחנו לא יכולים לתת להם שום תשובה.

עכשיו, אנחנו צריכים כוועד מקומי לקבל לוח זמנים. במידה ולא, לא תושג הסכמה ביום ראשון, אני כבר לא מדבר על זה שתושג הסכמה ואחר כך רק תהיה הרשאה, ולא תושג הסכמה – אז מה אנחנו עושים הלאה? אז עוד פעם אנחנו מתקשרים? עוד פעם אנחנו מטרטרים?
היו"ר זבולון אורלב
טוב שאתה אומר, תראה, הואיל ואני אחד המומחים לשלטון במדינת ישראל, עשיתי סיבוב מכל הכיוונים. אז אני אומר לך, שהסיכוי שזה יסתיים ביום ראשון הוא לא סיכוי גבוה, כי ביום ראשון יתברר שצריכים לבדוק עוד כמה דברים שלא נמצאים שם האנשים המתאימים, או אין את המסמכים הנכונים, או אין את הנתונים המתאימים. תאמין לי, נער הייתי גם בגרתי. ואז הם יקבעו ישיבה לעוד שבועיים, שיומיים קודם תידחה לעוד שבועיים, כי מישהו נקרא למילואים, וההוא הזמינו אותו לוועדת החינוך, בגלל כל מיני סיבות אחרות.

להערכתי, זה סדר גודל של חודש – חודש וחצי, שנדע באמת תוצאה סופית. אני מסמן לוועדה שאנחנו מבקשים ממשרד החינוך, מגנאדי, אתה צריך להעביר את זה ליגאל צרפתי, שאנחנו מבקשים מיגאל צרפתי דיווח תוך 45 יום, האם הגיעו להסדר על הרשאה תקציבית, שהיא מוסכמת, כן או לא.

ואני אומר לך גלוי – אם יתברר לי שתוך 45 יום לא הגיעו להסכם, אני ארים טלפון ליגאל צרפתי וגם לבצר, ואני אשאל מה קרה שם. אם יתברר לי שהפערים ביניהם הם מיליון שקל, אז אני אבקש מהמנכ"ל לזמן עוד ישיבה, כי הרי על המיליארדים זה הפקידים מחליטים, על מיליון שקל מחליט המנכ"ל והשר. אז יקיימו עוד ישיבה אצל המנכ"ל, זה ייקח עוד חודש, ואז תהיה החלטה.

אני צופה שבתוך שלושה חודשים, סדר גודל כזה, העניין הזה יוסדר, אם הגענו לאן שהגענו. לדעתי הגענו, כלומר זה במהלך אל חזור. המהלך של ביטול רשות החינוך המקומית וסיפוחה, הוא להערכתי במצב היום, הוא מוכרז כמהלך אל חזור. וכרגע צריכים לפתור את הבעיות והן בסיכוי גבוה לדעתי ייפתרו, כי אמרתי לך, אני עד בשלוש פגישות עם המנכ"ל.

כשהייתי יו"ר וועדת החינוך, אחת לחודש יש פגישות – יושב ראש וועדה ומנכ"ל על הבעיות השוטפות. ושדה יעקב, אני חושב שאתם יודעים, זה עמד בראש, סליחה על הביטוי, הטמטום הזה – עמד תמיד בראש סדר העדיפויות. למה זה לא נפתר? אין יותר מהמנכ"ל מי שרוצה לפתור את הבעיה הזאת. ואם המנכ"ל רוצה – הוא בעל הסמכות לפתור את הבעיה הזאת.

לא ישאירו רשות חינוך מקומית. לא ישאירו רשות חינוך מקומית. זה בלתי מתקבל על הדעת, ולכן זה ייפתר. אבל זה לא ייפתר בלוח הזמנים שאתה רוצה. יש שני דברים פתוחים בממשלה – שמה שמבטיחים מקיימים ומה שמקיימים מקיימים באיחור. אלה שני הדברים הפתוחים. הוא יגיד, ראש המועצה יגיד שזה נכון. תמיד זה באיחור, אז גם פה הוא יהיה.

כן, גברתי המנהלת.
אלה קליר
למרות שאני בטוחה שאין בקיא ממך בעניין של סדרים, והלו"ז שהצגת עכשיו הוא בוודאי יותר טוב ממה שאני יודעת להגיד, בכל זאת אני רוצה לחדד את העניין של הדחיפות. מכיוון שאת מצב המבנים הרעוע אתם מכירים, אני לא צריכה לחזור. אבל עם המצב הזה, יש כרגע איזו שהיא החמרה בכל זאת, מכיוון שאחת מהכיתות באחד מהמבנים הקבועים, נפסלה השבוע לשימוש, מכיוון שהתקרה שלה ככה נושרת, ואנחנו כרגע מוצאים כל מיני חלופות מתוך מה שאין לנו איפה ללמד את הילדים האלה, זה אחד.

שתיים, לשנת הלימודים הבאה יש לנו בוודאות שתי כיתות א', 48 ילדים רשומים היום, נכון להיום בכיתה א', מה שאומר בוודאות שנצטרך עוד כיתה. אחות בית הספר צריכה להתחיל לחסן את התלמידים. היא עוד לא התחילה לעשות את זה כי טרם נמצא המקום המתאים לחדר אחות. ועוד, הרשימה ארוכה. אני יכולה למנות פה עוד הרבה הרבה דברים אחרים שחסרים, זה חדר היועצת ופסיכולוגית ומקומות עבודה למורים בשעות פרטניות, כי אנחנו באופק, ועוד הרבה דברים כאלה.
היו"ר זבולון אורלב
הגברת קליר, אני מתנצל בפניך שאינני מנכ"ל משרד החינוך, ואני לא יודע להשיב לך על הדברים האלה. אני שומע את הדברים שלך. אין לי שום יכולת להתייחס למשהו שיקרה מחר או מחרתיים, זה אינני יודע להתייחס. יש רשויות מוסמכות שאין צריכות לתת את הפתרונות לדברים האלה.

אני רוצה להתמקד בסוגית הפתרון הקבוע, שאגב אמור לתת פתרון כבר ל-1 בספטמבר לשנה הבאה, כי אם המועצה לוקחת אחריות, אז יש דרכים כיצד המועצה, עם משרד החינוך, נערכים לתת פתרונות ביניים לכל מיני דברים. אגב, כמו שהמועצה סייעה במתן פתרון הבניינים ב-1 בספטמבר. המועצה סייעה בדבר הזה, מבלי שהיה רשות. ולכן אני אומר ---
אלה קליר
המועצה גם מסייעת כל הזמן.
אייל בצר
וגם היא מסייעת עכשיו, למרות ובניגוד ל---
אלה קליר
המועצה מסייעת כל הזמן ואנחנו מודים לה על כך ---
היו"ר זבולון אורלב
אני אומר גם לאמציה וגם למשפחת לוין היקרה, יכול להיות שיהיו עוד בעיות בחודש, בשבועות הקרובות, אינני יודע. לא יודע איך מסתדרים. תקראו לי, אני אבוא לשדה יעקב, אתם יודעים – אתם שורקים אני בא, אין שום בעיה. אבל, לדעת שכרגע אני כשליח שנאמן, של החינוך הממלכתי דתי בהקשר הזה, שם את כל כובד משקלי לפתור בהקדם האפשרי את הבעיה הזאת. לזה אני מגויס ולזה אני אעשה, ולשמחתי, יש רצון מכולם. אני משבח את המועצה האזורית ואת משרד החינוך ואת כולם שבאמת נרתמים לעניין הזה.
ארצי לוין
האמת שלא אמרתי את זה, וכן אני צריך להגיד את זה – לאייל, כדי שתדע גם, עוד התהליך לא קל. תהליך העברת ההחלטה במליאה עברה תהליך לא פשוט בכלל. יש התנגדות שבחלקה מוצדקת. אני כתושב המועצה גם יכול להבין אותה, היא בחלקה מוצדקת. הוא הוביל תהליך, והיינו גם באסיפה, היינו בישיבת המליאה וראינו שזה מאד לא פשוט, שיש התמודדות לא פשוטה. ועל זה אני כן אומר תודה רבה ואני מעריך את זה.

אבל עוד פעם, את הכסף, בסוף, בסוף, בסוף לימדו אותי לספור במדרגות. אנחנו חייבים להגיע לשם בהקדם. זה ברור לכולנו.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, אני רוצה לסכם את הישיבה ולומר ככה – אני אומר כך, שהוועדה רשמה לפניה את סיכום הדיון אצל המנכ"ל מיום כך וכך. אתה תוכל להשאיר לנו את הצילומים של הדברים האלה? מיד היא תטפל בזה. וכן גם את החלטת מליאת המועצה האזורית בנדון, מיום כך וכך, שהן יהיו מצורפות לפרוטוקול.

הוועדה גם רשמה לפניה כי ביום ראשון הקרוב, תכתבי גם את התאריך העברי ---
גנאדי קמנצקי
ב-27 בפברואר.
היו"ר זבולון אורלב
ב-27 תתקיים ישיבה מקצועית של המועצה האזורית עם מינהל הפיתוח, בניסיון להגיע להסכמה באשר לפער התקציבי בבניית המבנה החדש של בית הספר, שאמור להיות מכוסה על ידי משרד החינוך.

הוועדה ביקשה ממנהל אגף הפיתוח, לדווח בתוך 45 יום על ההחלטות בדבר כיסוי הפער התקציבי, לבניית בית הספר.
גנאדי קמנצקי
מנהל מינהל הפיתוח.
היו"ר זבולון אורלב
מנהל מינהל הפיתוח, סליחה. בסדר, הוא אחראי לדווח. כיסוי הפער התקציבי לבניית בית הספר החדש.

יש הערות לגבי הסיכום? אין. רק תראי שיהיו לך את המסמכים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים