ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2011

בניית בתי ספר לבתי החינוך הממ"ד באלעד

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
35
ועדת משנה לחינוך דתי ותרבות תורנית

23.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 10
מישיבת ועדת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט

לחינוך דתי ותרבות תורנית
יום רביעי, י"ט באדר א' התשע"א (23 בפברואר 2011), שעה 09:30
סדר היום
1. בניית בתי ספר לבתי החינוך הממלכתי דתי באלעד

2. ממ"ד "נועם" אלעד
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

ישראל אייכלר

אורי מקלב

נסים זאב
מוזמנים
שרה נעמן


מחמ"ד מחוז מרכז, משרד החינוך

גנאדי קמנצקי


מנהל אגף מיפוי ותכנון, משרד החינוך

רז קיל


דובר לתקשורת הדתית-חרדית, משרד החינוך

יצחק עידן


ראש עיריית אלעד

שמואל עמרוסי

חבר מועצת העיר אלעד

ניר אורבך


חבר הנהלה, עיריית אלעד

מתניה וינשטוק

חבר הנהלה, עיריית אלעד

עמרם חורי


יושב ראש ועד ההורים

אריאל כוכבי


ועד ההורים

שלום סטימלר


ועד ההורים

יעל סעד


ועד ההורים

נועם שרמן


מנהל הכספים של הישיבה ושל האולפנה

יצחק מזרחי


מפקח על רשת "נועם"

יענקי פרידמן


מנכ"ל רשת "נועם"
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

1. בניית בתי ספר לבתי החינוך הממלכתי דתי באלעד

2. ממ"ד "נועם" אלעד
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני קודם כל מקדם בברכה את ראש העיר, ידידי. אני פותח את הישיבה. יש לנו שתי ישיבות היום על אלעד, באמצע תהיה הפסקה של 10 דקות בערך, כי אני צריך לרוץ לוועדת כספים לעניין הפיצויים של השריפה בכרמל, ויש לנו שם מושב על ניר עציון, שצריכים לדאוג שם לפיצויים, וגם כפר הנוער.
ישראל אייכלר
הנסים לא עזרו לגבי הפיצויים?
היו"ר זבולון אורלב
הנסים לא עזרו. נורא מוזר, הם מפצים רק דברים פיזיים ולא מפצים למשל שהמלון היה צריך לפנות את האורחים לשבוע ימים. דברים מאד מוזרים.

הסוגיה שלנו היא בניית בתי הספר הממ"דים באלעד. אנחנו כבר קיימנו ישיבה אחת בהשתתפות ראש העיר, כבר עסקנו לפני כמה חודשים בסוגיה של בניית הממ"ד באלעד. מי מציג את הבעיה?
עמרם חורי
שמי עמרם חורי, אני יושב ראש וועד ההורים. בבית ספר עמיעד ממ"ד, כבר מספר שנים מתארח אצלנו תלמוד תורה מוריה ואין לנו כיתות לעצמנו. יש לנו מחסור גדול של כיתות, ילדים בקרוואנים, בתנאים בלתי אנושיים, וצר לנו המקום. הבטיחו לנו ממשרד החינוך מספר פעמים, להוציא את תלמוד תורה מוריה ולהחזיר את הכיתות לבית הספר. ועדיין זה לא התבצע, לצערנו הרב.
היו"ר זבולון אורלב
ומה סוכם בפעם שעברה?
עמרם חורי
סוכם שמוריה יוצאים. בינתיים לצערי הרב אין שום גן שנבנה. הם אמורים שם לתת לגנים מסוימים, אבל אין בשטח אבן אחת.
היו"ר זבולון אורלב
אתם מדברים על בעיה בתשע"א או בתשע"ב?
עמרם חורי
תש"ע כבר הייתה.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר כרגע עדיין יש בעיה.
עמרם חורי
כן, עדיין יש בעיה קשה, ושנה הבאה יהיה עוד יותר גרוע, הם גדלים.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי. מר שמואל עמרוסי, חבר מועצת העיר, אתה רוצה להשלים.
שמואל עמרוסי
כן. רציתי להציג את הבעיה קצת בצורה יותר רוחבית של כל הקהילה. באופן כללי אנחנו לפני כמה שנים בנינו אולפנה, בנינו ישיבה תיכונית, ואחרי מעמד של הרבה הרבה מאד שנים, ובעצם במקור בעבר היו לנו הקצאות של מבנים שלא ניתנו לנו, אז נתנו לנו מקומות אחרים, מקומות חלופיים.

כרגע אנחנו רוצים לראות את הפתרון המלא גם לאולפנה שאני חושב שמשרד החינוך יש לו אינטרס מאד גדולה לצורה שאנחנו בנינו את בתי הספר שלנו. זאת אומרת אולפנה, ישיבה תיכונית, ממלכתיים, מתוקצבים דרך משרד החינוך, וכרגע בעצם גם האולפנה וגם הישיבה התיכונית, נמצאים בקרוואנים ובכל מיני מקומות לא להם, וכרגע יש כל מיני הקצאות שתוכננו, ומדברים איתנו שרוצים בעצם להסב אותם למקומות אחרים, שזה ייקח יותר מדי שנים. ובעצם בגלל אותם שני מקומות שמכנסים אותם לתוך בתי הספר שלנו, נוצרה מצוקה גם לבית ספר עמיעד, גם בבית ספר נועם, ובעצם זה הופך להיות גורף שיש לנו בעיות בכל בתי הספר, כי דוחפים אחד לתוך השני, ואז זה נראה שהדבר הזה הולך ומתמשך. ובשנים הבאות אנחנו הולכים לגדול בצורה משמעותית יחסית. היינו רוצים לראות את הפתרון המלא לכל בתי הספר של הקהילה שלנו.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. אני ביקשתי, אנחנו קיימנו ישיבה בכ"ז בתשרי, זה היה 5 באוקטובר, גם כן בהשתתפות ראש העיר, ידידי יצחק עידן, ושם אני רק רוצה לקרוא כמה סיכומים שקיבלנו, שהתקבלו כולם על דעת ראש העיר ועל דעת משרד החינוך.

1. דבר ראשון הוועדה רשמה לפניה את סקירת נציגי משרד החינוך באשר לבעיות ולצרכים של החינוך הרשמי הדתי בעיר אלעד וכו'. הוועדה רשמה לפניה את הדיווח של ראש העיר, לפיו גורמים הנמצאים כיום בבית הספר נועם, יתפנו משם בתוך כ-10 ימים, והמבנה יועמד לרשות בית ספר נועם בלבד.

2. באשר לאולפנה – העירייה תמסור למשרד החינוך נתוני קרקע ותבקש פרוגראמה עבור האולפנה, עד סוף שנת הכספים הנוכחית, 2010.

3. בית הספר עמיעד – ראש העיר דיווח כי הוא מחפש פתרון כדי להבטיח לבית הספר את כל היקף הכיתות הדרוש לו, על מנת לאפשר שימוש גם בחדר המדעים.

4. כמו כן, גני תלמוד תורה מוריה יפונו מהמבנה עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ב.
5. באשר לישיבה התיכונית – ראש העיר הבטיח למסור למשרד החינוך נתוני קרקע ובקשה לפרוגראמה, עד סוף שנת התקציב הנוכחית 2010.
6. הוועדה רשמה לפניה כי בעקבות דיווח ראש העיר נחה דעתה של מחמ"דית מחוז המרכז שנמצאת איתנו כאן, שרה נעמן וכו' וכו'.
7. הוועדה רשמה לפניה כי ראייתו של ראש העיר אלעד היא פתרון שפתרון צורכי החינוך יהיה בעת ובעונה אחת לכל המגזרים, מגזרי החינוך באלעד.
אני חושב שהיה סיכום מצוין. משרד החינוך.
גנאדי קמנצקי
מבחינת גנים, אנחנו מעוניינים לתקצב אותם במהירות האפשרית. יש לנו בעיות מסוימות בתוך המשרד עם הנושא של המזומנים, לא מזומנים, עכשיו לא יוצאות הרשאות בכלל. בנגלה הראשונה זה ייצא, אנחנו מודיעים.
היו"ר זבולון אורלב
בנגלה הראשונה אז יפונו גני מוריה.
גנאדי קמנצקי
כן, זה על מנת לפנות את גני מוריה.
היו"ר זבולון אורלב
אז רגע, זה דבר חשוב.
קריאה
מה התקציב הזה שאתה מדבר עליו?
גנאדי קמנצקי
לשישה גנים.
קריאה
כמה זה יוצא?
גנאדי קמנצקי
בערך 600,000 ₪ לגן.
קריאה
זה 3.6 מיליון.
יצחק עידן
למעשה אנחנו יוצאים עם יותר משישה גנים. יש לנו עוד הרשאות, ולמעשה אחת הבעיות, שכל פעם מתחלפים השחקנים כאן. הרי זה מה שסוכם פעם שעברה, אז אני לא מבין למה אורי מעלה את זה שוב פעם.
היו"ר זבולון אורלב
אורי יכול להעלות. הוועדה, אתה דיווחת בפעם הקודמת ---
עמרם חורי
אז זהו---
היו"ר זבולון אורלב
זה אחד הנושאים. רגע, לך אין רשות דיבור. הייתה לך רשות דיבור, אמרת את שלך. זה הולך פה לפי תור, מה אפשר לעשות. גם בפעם הקודמת נאמר שגני תלמוד תורה יפונו מהמבנה עד פתיחת שנת הלימודים תשע"ב, כך כתוב. ותשע"ב עוד לא הגיעה, אוקי? וכאן אנחנו עכשיו מקבלים דיווח שתקציב הבינוי של משרד החינוך לשנת 2011, כולל תקציב של שש כיתות גן, כדי לפנות את גני מוריה, ואני יודע על הבעיה שיגאל עדכן אותי עם הסוגיה של ההרשאות כרגע, שלא קשורה לדיון הזה, היא קשורה למליאת הוועדה, וזה תלוי ביגאל אם הוא רוצה לשים את הבעיה על השולחן.

אוקי. זה דבר אחד, ואז העירייה תצטרך בזמן קצר אכן לבנות את הכיתות האלה. זה סוגיה אחת. סוגיה שנייה שעלתה כאן ---
גנאדי קמנצקי
אולפנא.
היו"ר זבולון אורלב
חורי, זאת הבעיה שלשמה באתם, הסוגיה של פינוי גני מוריה? אבל יש לך את הסיכום. הרי הסיכום היה בפעם הקודמת. אני לא יודע אם השתתפת או לא השתתפת בישיבה הקודמת של גני מוריה. ידענו אז את המציאות. אנחנו מדברים על תשרי. אנחנו נמצאים היום באדר. ידענו אז את הבעיה וידענו מה אפשר ומה לא אפשר, ואמרנו בשנת תשע"א הכיתות האלה ייבנו, כדי שבראשית שנת הלימודים תשע"ב, הדבר הזה יקרה.
עמרם חורי
בעזרת ה', רק שיהיה.
קריאה
עדיין לא יצא מכרז.
היו"ר זבולון אורלב
המכרז לא יכול לצאת מפני שלא יצאה הרשאה, חברים. אני צריך לומר ביושר מה אפשר ומה לא אפשר. עירייה יכולה לצאת למכרז ברגע שהיא מקבלת את האישור. גנאדי, אני צודק? ברגע שהיא מקבלת את האישור ממשרד החינוך.
גנאדי קמנצקי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
כרגע משרד החינוך לא יכול לתת את האישור, למרות שהתקציב קיים, מפני שיש בעיות כרגע בין שתי רשויות שלטוניות במדינת ישראל. בין התקציבים לבין החשבים. אני לא יודע אם אתם מבינים מזה משהו. כרגע, יש איסור על משרד החינוך להוציא את ההרשאות לבינוי לא בחינוך הדעת, בכלל מערכת החינוך. לא יוצאים כרגע הרשאות לבנייה, בגלל טענות מסוימות של החשב הכללי שלא כאן המקום לדון בהן.

אז זאת כרגע הבעיה. אחרת ההרשאות כבר היו יוצאות בחודש ינואר, ובחודש ינואר היו יכולים לצאת למכרזים. יש דרך שאפשר לצאת למכרזים לפני ההרשאות? אם אתה יודע שיש תקציב.
גנאדי קמנצקי
אפשר לעשות הכנות ולכתוב שם בחוזה שזה מותנה בקבלת תקציב.
אורי מקלב
אתם עושים את החוזים לבד או שאתם עוברים דרך משק וכלכלה בבניות האלה?
יצחק עידן
אנחנו בדרך כלל עושים את זה לבד, כי משק וכלכלה נותן לך עוד 8-10% וזה פשוט יקר.
היו"ר זבולון אורלב
10% הם לוקחים בשביל ניהול המכרזים?
יצחק עידן
תקורות. כן 7-10%.
אורי מקלב
תלוי באיזה מקומות.
היו"ר זבולון אורלב
תראה, אני שאלתי את השאלה הזאת את גנאדי, כיוון שאני יודע שרשויות מקומיות בידיעה, אני לא אומר בהיתר של משרד החינוך, אבל בידיעה של משרד החינוך, כדי להבטיח לעמוד בלוח הזמנים ל-1 בספטמבר, מתארגנות כדי להכין את המכרז, ואפילו יוצאת במכרזים מה שנקרא – מכרזים מותנים, ואומרים כפוף – לאישור התקציב, כי אם מכריז פה נציג משרד החינוך בוועדה שיש לכך תקציב ב-2011, וכל הבעיה כרגע היא בעיה טכנית שלא קשורה בו, ושאני במקרה יודע על הבעיה הזו. ואגב, היא תתפוצץ לדעתי עוד שבוע שבועיים. ככה אני מעריך, אני מניח שהשלטון המקומי יבין שכרגע ---
גנאדי קמנצקי
אנחנו יודעים איזה נזקים גם כלכליים יגרמו בגלל ---
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא, הבעיה היא לא אלעד, הבעיה היא 1,200 כיתות שצריכות להיבנות לפתיחת שנת הלימודים ולא נבנות, זה לא השש כיתות האלה. אז שאלתי, האם בעקבות הדיון הזה אתה מוכן ---
יצחק עידן
אנחנו מאורגנים ברגע שיש הרשאה, אנחנו נוכל לצאת למכרז.
היו"ר זבולון אורלב
ולחשוב על מכרז מותנה, מה שנקרא? תשקול את הדבר הזה. אוקי, אז ראש העיר ישקול את האפשרות של מכרז מותנה. אם אחרי זה תוכל לדבר עם גנאדי, לא פורמאלית, הוא יגיד לך ---
אורי מקלב
מה לגבי העלויות של המכרז?
יצחק עידן
אין בעיה של עלויות כי המשרד אמור לממן 100% את המכרז.
אורי מקלב
צריך לבדוק מה העלויות שהיו לכם בפעמים האחרות בבניה מול היום המכרזים של משק וכלכלה, יש להם היום מכרזים זולים. הרבה יותר קל להגיע היום בקדימות דרך משק וכלכלה, שזאת הכנה כמעט גמורה, עד עכשיו הם הרבה יותר גמישים. עם משק וכלכלה קצת יותר אפשרי להגיע להסכמים על אף הן שאין תקציב עוד.
היו"ר זבולון אורלב
אני מכריז על הפסקה של 5 דקות. אני כבר חוזר.

הפסקה

טוב, חברים אנחנו חוזרים. אמרנו שלגבי הגנים רשמנו לפנינו.
יהודית גידלי
הוועדה רושמת לפניה את הודעת משרד החינוך כי תקציב הבינוי של המשרד לשנת 2011 כולל תקציב ל-6 כיתות גן כדי לפנות את גני מוריה. התקציב יועבר ---
היו"ר זבולון אורלב
כדי לפנות את גני מוריה מבית הספר עמיעד.
יהודית גידלי
מבית הספר עמיעד. התקציב יועבר בהקצאה ראשונה לשנה זו. ראש העירייה הודיע ---
היו"ר זבולון אורלב
בהרשאה הראשונה.
יהודית גידלי
בהרשאה, תודה. ראש העירייה הודיע כי ישקול אפשרות של מתנה מותנה.
עמרם חורי
הניסיון שלנו היה קצת אחרת. אנחנו חוששים מאד.
היו"ר זבולון אורלב
אתה יכול לחשוש. אני מציע שתמיד תחשוש. גם אני חושש. לעולם אדם חושש.
שלום סטימלר
נקודה אחת קטנה, אני רוצה להגיד משהו לגבי הנושא של ה-, גם שרה הזכירה את זה מקודם שהיינו פה ביחד.
שרה נעמן
מה שהזכרתי בהפסקה לא שייך לוועדה.
שלום סטימלר
לא, אני אומר, אנחנו דיברנו על זה שנושא התחזוקה, הנושא של שיתוף הפעולה עם העירייה צריך לקבל לדעתי איזה שהוא חיזוק גם ----
היו"ר זבולון אורלב
חברים, זה לא על סדר היום. תסתדרו במקום. אני התבקשתי על ידי ההורים לעשות מעקב מה קורה עם גני מוריה. דווח כאן מה שדווח, נמסר מה שנמסר. כולם חוששים אגב. יכול להיות שלא תהיינה אי הבנות. יכול להיות מצב תיאורטי שלא יהיו הרשאות השנה, בגלל הסכסוך בין התקציבים לבין החשב הכללי, אני יודע.
ישראל אייכלר
אני לומד דבר חדש.
היו"ר זבולון אורלב
שמה?
ישראל אייכלר
שיש סכסוך בין חשב לתקצוב, מה ההבדל? אני לא מבין.
היו"ר זבולון אורלב
במשרד האוצר יש שני אגפים – אחד זה אגף התקציבים שהוא מוסמך לתקצב ונותן את התקציבים, והאגף השני זה אגף החשב הכללי, שהוא מפקח שהכסף ייצא. יש סכסוך כרגע בין שני הזרמים האלה, כיוון, ואני אסביר לך בשני משפטים. כיוון שמשרד החינוך למשל בשנה שעברה הוציא הרשאות לבנייה, נגיד במיליארד שקל, אבל לא כל הרשויות ניצלו את זה. כי ברשות מקומית אחת הדיירים הגישו צו מניעה לבית משפט, וברשות שנייה התברר שהקצאת הקרקע לא נעשתה בהליך הנכון והכסף לא נוצל. אז שוכב כסף שתוקצב. בא החשב הכללי ואומר – עד שלא תנצל את הכסף ההוא שתוקצב, אני לא נותן לך כסף חדש. אז בא גנאדי ואומר – אני לא יכול לנצל את הכסף הזה, כי הוא מיועד לבניין ספציפי ומחר יכול להיות שהוא ייבנה, ואני כבר הוצאתי הרשאה. אז זה הויכוחים שכרגע יש ביניהם.

אחרי 62 שנים שככה עבדו, שלא עשו חשבון מה כבר יצא, אלא כל שנה הייתה שנה חדשה, עכשיו יש חשב שפתאום התעורר ואמר – רגע, רגע.
ישראל אייכלר
רוצה חזרה את הכסף. אבל יש חוק נדמה לי, שכסף שלא יצא חוזר לאוצר.
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא, אם יש הרשאה אז ---
ישראל אייכלר
אה, יש כבר הרשאה.
היו"ר זבולון אורלב
יש הרשאה. זה שיק פתוח, הכסף קיים. אז הוא אומר – למה אתה לא מנצל את המזומנים, זה מה שהוא אומר. אבל אומר אגף הבינוי – אני לא יכול לנצל את המזומנים, הם מיועדים לדבר ספציפי. אז זה ישכב שם עד שיבנו. זהו. הגדרתי בסדר את הבעיה?
גנאדי קמנצקי
עשר.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אם תרצו, אני לא אשלח לך חשבונית של הייעוץ, אני גם הצעתי לצרפתי איך להתמודד עם הסוגיה הזאת, והצעתי לו, תזכיר לו שוב, שאם לא נפתר, אני מציע לבקש דיון פה בוועדת החינוך. זה הולך לעשות פנצ'ר לכל המגזרים, לכל המערכות.
ישראל אייכלר
זה יעלה הרבה מאד כסף אחר כך.
היו"ר זבולון אורלב
יעלה הרבה כסף.
קריאה
לא רק זה, זה גם כלכלית מכה לא פשוטה תהיה, מבחינת לוח הזמנים.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
נסים זאב
אגב, זה ירמז בפרשת השבוע "לחשוב מחשבות ולעשות". יש חשב ויש עשייה. זה אגף התקציבים והחשב.
שמואל עמרוסי
אני רוצה להציג את הבעיה שהיא בעיה משולבת בין בית ספר נועם לאולפנת נחלה. אנחנו בזמנו הלכנו גם לבג"ץ בעניין הזה של בית ספר של האולפנה, ובעצם היה להם תקצוב של בניין, שבסופו של דבר הוא נלקח לנו. היו ממש שלטים שמתחילים לבנות את הבניין, והוא הוסב לשם אחר ובוא נגיד, אני לא רוצה עכשיו להתחיל בכל הנושא הזה. בכל אופן, הבית ספר ההוא נעלם לנו, ואנחנו עד היום חיים בקרוואנים, או היום בנועם, בעצם בתוך כיתות, כאשר בית ספר נועם יצא לקרוואנים.

הובטח לנו מקום אחר, ועכשיו כל מיני גורמים בעיר, הם מנסים קצת להפחיד את העירייה בזה שהם לא מוכנים שאנחנו נהיה במקומות הללו, ואנחנו מכירים את הנושא הזה מאד טוב. כאשר הם רוצים לקחת לנו בניינים הם יכולים לשבת לנו צמוד. כשאנחנו לוקחים איזה שהוא מקום, אז הם רוצים להתרחק מאיתנו כרחוק מזרח ממערב.

אנחנו רוצים לוודא שהאולפנה, הבניין שלה ייבנה במהרה, ובעצם זו החזרת חוב ישן של בניין ענק שלקחו לנו, של 18 כיתות, עם גינה וחצר ומגרש וכו' וכו'. וברגע שאנחנו פותרים את הבעיה של האולפנה, אנחנו גם פותרים את הבעיה של נועם.

והנושא אחרי זה הישיבה התיכונית. פה אני תמצתי שני נושאים במכה אחת.
היו"ר זבולון אורלב
תודה, שרה נעמן המחמ"דית.
שרה נעמן
קודם כל לגבי גני מוריה ובית ספר עמיעד, כמו שסיכמת. נכון שיש מצוקה, אבל ברור לנו שזה לא יהיה לפני תחילת שנת הלימודים הבא.
היו"ר זבולון אורלב
צריך להתפלל טוב שזה יהיה.
שרה נעמן
צריך להתפלל טוב ולקוות שזה ייעשה מהר וייעשה טוב. וזה גם ברור שלא גני מוריה ייצאו דווקא לחדשים, בסבב כזה או אחר. אותנו ממש לא מעניין. העיקר שייצאו מחצר עמיעד ואפשר יהיה לקיים את מה שצריך.

צריך גם להגיד מה הצלחנו כן יחד עם הרשות לעשות. אם מפעם שעברה, אז זה בית הכנסת, חדר מדעים שלא היה חדר מדעים, כי היה בית כנסת – יצא, והמוסד המוכר הלא רשמי האחרון, כי היו בהתחלה כמה שישבו בקומה השנייה של בית ספר נועם, יצאו ונשארו שם עכשיו האולפנה ובית ספר נועם.

צריך גם לזכור שבתחילת שנה הוצאו כמה קרוואנים מהמתחם הזה. זאת אומרת, אחרי שהוצאו הקרוואנים, המציאות היום בבית הספר היא קשה מאד. אין, יש שם אופק חדש – הוא לא מתקיים. משום שאין מקום לשבת עם ילד לישיבה בשעות הפרטניות, שזה גולת הכותרת של אופק חדש, משום שמספר כיתות בניצול כל פינה שיש, ממ"ד, לא ממ"ד, כן ממ"ד, כיתה תקנית, לא תקנית. כל חלל שיש לכיתה, לכיתת אם – מנוצל לכיתת אם, וזהו. בחדר מורים יושבים בקבוצות קטנות כשצריך.

בשנה הבאה האולפנה גדלה בשתי כיתות. כלומר, השנה זה ז', ח', ט', שזה 6 כיתות. שנה הבאה זה 8 כיתות. גם בית ספר עמיעד, לפי הנתונים שאני קיבלתי, אפשר להגיב אחר כך כי אני לא מכירה את המספרים היום, כי זה תקופת רישום רק, הולך לגדול בכיתה. זאת אומרת אין סיכוי שאפשר לקיים את הקומפלקס הזה בשנה הבאה, כמו שזה.

לפני כחודש וחצי חודשיים – ביקר שר החינוך בעיר. הייתה ישיבה מאד קונסטרוקטיבית, טובה, בונה. לי היה יום מאד קשה ביום הזה. אני טיילתי בשלושה מוסדות ביום הזה. שניים של המוכר הלא רשמי, אחד שלנו המוכר הרשמי, בית ספר נועם, שהוא כבר החדש. אני רציתי להביא את השר לבית ספר עמיעד, שיראה פעם אחת איך לומדים ילדי ישראל. זה היה פשוט מחפיר.

אז אמרתי לעצמי, בכל זאת, גם כשבאים אלי הביתה אורחים אני מהר מסדרת קצת. אז אני לא אקח אותו לעמיעד, ובסוף היום הצטערתי. משום שמול עמיעד ראיתי בית ספר מוכר לא רשמי, לא זוכרת לאיזה זרם הוא שייך, ענק, גדול, יפה, חדש, עם מרחבים, עם כל מה שאתה רוצה. ואתה נכנס לבתי הספר שלנו, זה פשוט נורא. לא תנאי לימוד, לא יכולת לימוד, לא כל מה שאתה רק רוצה. אני לא מאשימה. זה המצב. כך הוא נראה. ברור שאי אפשר להמשיך עם זה עוד שנה אחת בשום פנים ואופן.

אני יצאתי מאותו יום מאד מעודדת, כי באמת כל הישיבה עם השר, בחדר שלו, הייתה מיועדת כמעט כולה לחינוך הממלכתי דתי, היו עוד כמה נושאים של מתנ"סים וכו', אבל באמת ניתן הזמן לחינוך הממלכתי דתי וסוכם – האחד, שיועבר התקציב לגנים. הבהרנו את הקושי, הם יועברו, הרשות תצא. אני מקווה מאד שהיא כן תצא למכרז לפני שאפשר יהיה לזרז את זה עד ה-1 בספטמבר, אני מקווה שזה ייפתר. אתה צודק, הרבה תפילה צריך.

שתיים, בית ספר נועם והאולפנה. שלוש שנים לפחות, אני לא רוצה להגיד יותר כי אני ממש לא זוכרת, מצביעים לי על המגרש. קוראים לו – P1A. כיוון שאני שאלתי מה זה P1A, זה הצמוד לבית ספר נועם שהיום. מבחינה פדגוגית זה מצוין בשבילנו, היסודי והעל יסודי ורצפים, וכל מה שצריך. והרשות, אני יודעת שהיא הייתה כבר בהליכים של פרוגראמה וכל מה שמתלווה. המשרד תקצב את האולפנה והיה צריך לצאת לבינוי. באותו יום שהיינו עם שר החינוך וצרפתי היה, כתבנו פרוטוקול וצרפתי אמר – הנושא מתוקצב, בינואר אפשר לצאת כבר, הכל.

עבר ינואר, עבר פברואר, אני מצטערת שאני בשפה לועזית, אבל זה עבר ---
היו"ר זבולון אורלב
אבל זה גם בעיה של הרשאות, תיכף נשמע.
שרה נעמן
לא, לא, לא. זה תוקצב.
היו"ר זבולון אורלב
יצאו הרשאות? אה, זה מהרשאות של נובמבר?
שרה נעמן
כן. ולהיפך, צרפתי עוד אמר תלכו למשק וכלכלה ואני אדבר איתם ואני אזרז אותם ואני אעשה, ואני אעשה, ומה שכנעו אותי?
היו"ר זבולון אורלב
אם זה תוקצב אז אין בעיה.
שרה נעמן
אמרו לי שרה, גם אם זה לא יהיה גמור לגמרי לקראת ה-1 בספטמבר, כי בכל זאת – זה להקים מבנה. אתה יודע, גם עם ישראל כשראה את הארץ מרחוק, אז מקסימום ספטמבר אוקטובר קצת יהיה קשה, אבל תרגיעי את ההורים והם יעברו לשם. והסיכום היה שמתחילים לבנות מיד, נראה שזה הולך, אם עד ה-1 בספטמבר יהיה קצת חסר, נחנק עוד חודש חודשיים בדרך כזאת או אחרת ויותר מזה – נכתב בסיכום שאם המבנה לא יהיה גמור, המבנה הראשון שהעיר כן תשלים השנה, יינתן זמנית לאולפנה ואחר כך היא תעבור לשם.

היה ברור לכולנו שאם זה ייקח שבועיים ---
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה?
שרה נעמן
הבעיה היום, אמר את ההורה, אני גם שמעתי את זה מראש העיר מקודם בלא וועדה, אלא בקצת שישבנו, שיש היום חשיבה מחודשת על המגרש. ואני אומרת שאנחנו לא מוכנים ללכת לחשיבה מחודשת על המגרש. אין שום סיבה שבעולם – בית ספר נועם נמצא שם, הוא שייך לציונות הדתית. אם הציונות הדתית מנקרת למישהו עיניים, היא תמשיך לנקר, כי היא נמצאת שם. אז במקום שינקר דונם אחד, ינקרו שני דונמים, או במקום שניים ינקרו 4 דונמים.

זה שהציבור החרדי לא כל כך רוצה שנהיה שם, צר לי, עם זה אני לא יכולה להשלים. אם עכשיו ילכו לחפש מגרש חדש ---
ישראל אייכלר
אני רוצה לתקן אותך. אני לא מאמין שיש יהודי חרדי אחד שלא רוצה שיהודי דתי ---
קריאה
אז אתה לא יודע מה הולך באלעד.
ישראל אייכלר
אני רגיל לטעון את הטענות האלה, פתאום אני שומע את זה מהצד שלכם.
שרה נעמן
אני אומרת לך, אני ממש מודה לך על ההערה כי אני לא גרה באלעד ואני לא שומעת את זה באוזניי, אני רק שומעת את זה משרשרת.
ישראל אייכלר
חס וחלילה.
שרה נעמן
אני מאד מודה לך על ההערה. מאד. אז אני אומרת, המציאות היום שאם מה שאמר כבודו זה המצב, והקרקע עומדת, כאילו, לא הייתה שם רעידת אדמה, אין שם בורות, אין ארכיאולוגיה, אין שום דבר. אין סיבה שבעולם שהאולפנה הזאת שתוקצבה על ידי המשרד לא יצאה כבר לדרך, דרך משק וכלכה.
היו"ר זבולון אורלב
שרה תודה. כרגיל במחוזותינו, אנחנו מגבשים דעות אחרי ששומעים את כל הדעות.
שרה נעמן
בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
ראש העיר, בבקשה.
יצחק עידן
אני רוצה לומר כמה דברים למה ששמעתי. אלף מבחינת המצוקה של בית ספר נועם. לפי הנתונים שיש לי – אין להם מצוקה בכלל, בגלל שהם רוצים להתפרש על פני הרבה מאד כיתות. כיתות של 19 ילדים ו-18 ילדים אפשר לשים כיתה אחת, ואז יהיה להם מספיק כיתות גם לשנה הבאה לאולפנה. ככה שלא תהיה שום מצוקה. אני לפי המספרים שלקחתי, ולקחתי את זה אתמול והיום, יש להם 4 כיתות מיותרות. הם פשוט, יש היום רווח, אז מתפרשים. ולא איכפת לי, הלוואי יהיה אפשר להתפרש. אבל כשיש מצוקה – אז אפשר להיכנס לכיתות בבית יעקב באלעד, בכל הכיתות, יש בין 40 ל-41 ילדים. אז לא יקרה שום דבר אם בנועם יהיו 38 ו-39 ילדים. זה כיתה תקנית, מסודרת, ולא יקרה כלום. אז ככה שיש מספיק כיתות.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא בגלל ההפרדה של בנים ובנות.
יצחק עידן
לא. בתוך הבנים יש 19 ו-18. בתוך הבנות יש ---
היו"ר זבולון אורלב
יש שתי כיתות א' ---
יצחק עידן
כן, כן, כן. אני יכול להראות לך את המספרים.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר.
יצחק עידן
אז ככה שאין ---
שרה נעמן
אתה סופר כיתות אין אין. אתה סופר גם ממ"דים וגם כל דבר שהוא לא כיתות. מצטערת.
יצחק עידן
רגע, סליחה, רגע, רגע, דקה. אני הולך אחד אחד.
היו"ר זבולון אורלב
גברת, תרשמי לך את ההערות. רשת נועם גם נמצאת פה.
יצחק עידן
דבר שני. בקשר לבינוי של האולפנה – אנחנו עומדים לצאת למכרז ולא דרך המשכ”ל, כי המשכ”ל רצו ---
היו"ר זבולון אורלב
משכ”ל זה חברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.
יצחק עידן
לא רצו לקחת את זה כי אמרו דבר שכבר התחיל התכנון, התחיל זה, אתם באמצע, לא רוצים לקחת את זה. לכן אנחנו הולכים בהליך של מכרז, ואנחנו יצאנו כבר למכרז. ברגע שיהיו התוצאות של המכרז נתחיל את הבינוי.
היו"ר זבולון אורלב
באותו שטח שדובר בו? P1, איך זה נקרא?
שרה נעמן
P1A.
יצחק עידן
עכשיו, האולפנה ביקשה 18 כיתות. אנחנו תוקצבנו רק ל-16 כיתות, ומזה פתאום יצא כל העליהום הגדול, כאילו אנחנו ביקשו פחות או ניסינו להסב את זה. זה משרד החינוך. אמרו יש לכם את זה, לא תקבלו יותר מטרים, תעשו את ה-16 שיש.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי.
יצחק עידן
עכשיו, לגבי הערה שניתנה כאן. הבעיה זה לא של הציונות הדתית, זו בעיה שזה אולפנה. אולפנה זה בנות שיגיעו עד גיל 18, וזה נמצא בלב השכונה החרדית, ובאו אלי ---
שמואל עמרוסי
השכונה החרדית?
יצחק עידן
רגע, סליחה, תן לי לדבר. אני לא הפרעתי לכם.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, חברים, חברים. שמואל ---
שמואל עמרוסי
טוב, סליחה, אני מתנצל.
היו"ר זבולון אורלב
ראש העיר ישב פה בסבלנות ושמע את כולנו ומגיע שאנחנו נקשיב לו בלב פתוח ובחפץ לב.
יצחק עידן
כשאנחנו התחלנו את הנושא של הבינוי, התחילו להגיע כל השכנים מסביב ואמרנו – אנחנו נתנגד, אנחנו לא ניתן שבלב השכונה שלנו תהיה אולפנה, שאנחנו לא יודעים בקיץ איך שהם יסתובבו כאן. לכן, תעבירו את האולפנה למקום שונה. אני לא אמרתי לא לכאן ולא לכאן.

בינתיים בית הספר רץ. אנחנו הולכים בהליך לבנות אותו. אם בסופו של דבר זה יהיה לאולפנה או לא יהיה לאולפנה, זה תוך כדי הבנייה שלו, אנחנו דנים עם התושבים באזור. אם נמצא באותה קלות או באותה אפשרות להעביר את האולפנה למקום שלא יגרום לסכסוכים בעיר – בוקר, צהריים וערב – הרי זה עדיף לכולם. אם לא – נצטרך לשבת עוד פעם, אבל הבניין ממשיך להיבנות.
שרה נעמן
ויינתן למישהו אחר.
יצחק עידן
סליחה, זה נראה בסוף התהליך. אבל הבניין רץ ונבנה.
נסים זאב
מה לגבי התקציב? התקציב מיועד לאולפנה?
יצחק עידן
לא. סליחה. אני רק רוצה להעיר עוד דבר, בית הספר בפרוגראמה קוראים לו 'תיכון חרדי לבנות', לא אולפנה. גנאדי יכול להסתכל והוא יראה שזה 16 כיתות, ואני יכול להראות את זה, כי תיכון זה 4. אז 4 X 4 זה 16. באולפנה זה 6 שנים, אם להגיד בכל שכבה 3 אז זה מגיע ל-18, ולכן ביקשו 18. במהות שלו זה בית ספר תיכון חרדי. את זה תסתכל בפרוגראמה של משרד החינוך, ככה כתוב שם.
עמרם חורי
יש שכונה שנבנתה ---
היו"ר זבולון אורלב
מר חורי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בשלישית יוצאים. אני נהנה להוציא חברים שלי, ממש נהנה. אתה לא מפסיק לדבר.
יצחק עידן
אז אני לא אומר שאי אפשר להסב את בית הספר לאולפנה. יכול להיות שזה בסופו של דבר מה שנעשה. אבל אם מדברים על המציאות, זה המציאות. זה מה שכתוב בפרוגראמה, זה מה שנבנה עכשיו.
נסים זאב
סליחה, יש לי שאלה במחילה. בוא נאמר, נצא מתוך הנחה שהבניין נגמר והאולפנה כרגע הם יש להם את סדר העדיפות מבחינתם, כי הובטח להם. ואני לא נכנס לנושא התקציבי. בוא נאמר, גם נצא מתוך הנחה שהתקציב היה מיועד לאולפנה. איך אתה יכול לגרום לכך שבמקביל בסוף הבנייה, תמצא להם איזה שהוא פתרון ---
יצחק עידן
ברגע זה ממש, ממש, היום, או אתמול או מחר, אני לא בדקתי את זה ברגע הזה אז אני לא יודע, חיפשנו קרקע חלופית, עשינו עליה פרוגראמה, עשינו את הכל ושלחנו למשרד החינוך. אם במקביל ייבנו שני בתי ספר, אז וודאי שנעדיף שלא יהיו חיכוכים, ואלה יישבו במקומם ואלה יישבו במקומם. אם זה לא יצליח, אז נשב שוב פעם ויכול להיות שבאמת בסופו של דבר יקבלו את זה. אבל אני לא צריך היום להגיד שזה בית ספר בצבע כזה או בית ספר כזה. בית הספר נבנה.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה למשרד החינוך – הרי העיר מקבלת תקצובים לפי מגמות חינוך. לא בונים סתם, כי ידוע שמי שנרשם לממלכתי דתי לא הולך לחינוך החרדי, ומי שנרשם לחינוך החרדי – לא הולך לחינוך הממלכתי דתי. כמו שבכל עיר אחרת מתקצבים בנפרד את הממלכתי דתי, ובנפרד את הממלכתי, כי כל אחד נרשם.

שאלתי לאור מה שנאמר כאן, אני הבנתי מדברייך שהוגשה פרוגראמה לאולפנה והתקציב הוא של אולפנה. ואומר ראש העיר, ונאמנים עלי דבריו, ראש העיר יודע, הוא קיבל מסמך. האם המסמך שהוא קיבל, האם התקצוב שהוא קיבל זה להקים תיכון עבור החינוך שלא רשמי של החינוך החרדי, או לממלכתי דתי? זאת השאלה שלי.
גנאדי קמנצקי
במקרה הזה יצאה פרוגראמה יחסית מזמן, עוד לפני שהיה סיכום וזה, לתיכון דתי. אבל זה לא ---
היו"ר זבולון אורלב
לתיכון דתי או לתיכון חרדי?
גנאדי קמנצקי
תיכון חרדי. עכשיו, אבל זה לא פוגע ---
היו"ר זבולון אורלב
רק שנייה. ומה עם האולפנה?
גנאדי קמנצקי
באולפנה היה בניין, באותה הזדמנות, אם הכותרת קובעת, אז לכאורה הם צריכים להחזיר את הבניין ש---
שרה נעמן
זבולון, מה שאתה לא ---
היו"ר זבולון אורלב
סליחה שרה, קודם כל אני רוצה להבין.
גנאדי קמנצקי
טוב, תודה, צודק.
היו"ר זבולון אורלב
הוגשה בקשה על ידי העירייה להקמת אולפנה עם פרוגראמה?
גנאדי קמנצקי
הוא כבר נבנה, זבולון. לפני כ-7-8 שנים נבנה מבנה לאולפנה.
היו"ר זבולון אורלב
תאמיני לי שאני יודע.
שאלתי אליך שוב, האם העירייה. כרגע אין לאולפנה מבנה, את מה שהיה בהיסטוריה כולם יודעים.
גנאדי קמנצקי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
שאלתי – האם כרגע הוגשה בקשה, אושרה בקשה, על הקמת אולפנה עם פרוגראמה?
גנאדי קמנצקי
כי פרוגראמה, ואני אגיד לך מה סוכם. כדי שלא לעכב את התהליך, הרי פרוגראמות ותכנון זה תהליך שלוקח זמן, זה לוקח שנים לפעמים. עכשיו, לכן הייתה הסכמה וסיכום עם העירייה שהפרוגראמה הזאת שהכותרת שלה 'תיכון חרדי', ישרת אולפנה. זה סוכם ולא היה צורך ----
היו"ר זבולון אורלב
זה סוכם?
גנאדי קמנצקי
סוכם ולא היו התנגדויות. גם ראש העיר אמר שזה ---
היו"ר זבולון אורלב
יש סיכום בכתב?
גנאדי קמנצקי
כן, כן.
היו"ר זבולון אורלב
יש סיכום בכתב שהבניין הזה מיועד, למרות שהכותרת שלו היא 'הרשאה לתיכון חרדי' ---
גנאדי קמנצקי
זה גם היה מדובר ---
היו"ר זבולון אורלב
אם סוכם אני מבין, כשאתם אומרים סוכם זה כנראה גם בהסכמה.
גנאדי קמנצקי
בדיוק. הרי גם ראש העיר אמר שזה צץ ברגע שהתושבים הודיעו. הוא גם בעצמו לא ציפה לתהליך הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני אגיד לך, אנחנו הרי יודעים שיש כמה כללים שיש מחלוקת על נכסים. יש המוציא מחברו עליו הראייה, יש יחלוקו, יש כל דאלים גבר, יש תיקו, זה ארבע האפשרויות, אין אפשרויות רבות. השאלה לכן, צריכים לדעת עבור מה המבנה הזה תוקצב. עכשיו, אם מישהו רוצה לעשות שינוי, יכול להציע שינוי. ראש עיר - אין יותר מוסמך ממנו להציע שינוי. אבל השינוי הזה יש לו איזו פרוצדורה לשינוי הזה.
גנאדי קמנצקי
זהו, וזה בעצם, על פי הנוהל טיפול במבנים מתפנים, ובאופן עקרוני צריכים לעבוד במקרה הזה הספציפי על פי הנוהל, תמיד יש עדיפות לחינוך רשמי. זאת אומרת, אם על אותו בניין מועמדים מוסדות של החינוך הרשמי וחינוך מוכר שאינו רשמי או אחר, אז תמיד יש עדיפות לרשמי. לכן, מבחינת העירייה ומבחינתנו, אם לא יהיה פתרון אחר באותו זמן וזה, אז האולפנה צריכה לקבל את זה, כי היא מוסד רשמי.
ישראל אייכלר
אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה קודם כל לומר, לא לשאול, שיהיה ברור שכמייצג ציבור חרדי – לא יעלה על הדעת לחשוב שיהיה בעיר חרדית איזה שהוא הבדל בין ילד לילד, כיוון שאנחנו זועקים כבר 60 שנה שיש אפליות נגד הציבור החרדי. אנחנו וודאי לא נפלה את הציבור הדתי לאומי, שפעם ראשונה שאני רואה שאתם מרגישים מה שאנחנו מרגישים בכל הערים האחרות, ובעצם גם אתם מרגישים כמיעוט בתוך מול רוב.

ולכן, צריך לדאוג לילדים שלכם בדיוק כמו לכל ילד אחר. מה גם שבסופו של דבר, כולנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, כולנו שומרי תורה ומצוות, ואני לא מאמין שהויכוח בין בתי הספר שלכם לבתי הספר החרדיים, שונה מאשר בין קהילה חרדית זו או אחרת. כל אחד רוצה בשביל הילדים שלו מבנה. זה לא צריך להיות בכלל העניין המפלגתי.

אבל אני רוצה לשאול את ראש העיר – כמה אחוז ממספר הילדים בחינוך היסודי אני מדבר של בתי ספר חרדיים, יש להם מבנים תקנים, וכמה אחוז של החינוך הממלכתי?
קריאה
מה זה? זה לא הנושא כרגע.
יצחק עידן
למעשה, מבחינת הבינוי, 50% מהחינוך החרדי עדיין בקרוואנים, כשבחינוך הממלכתי זה מעט מאד, 90% ומעלה נמצאים בבינוי. אבל זה בגלל החוק שמחייב ---
ישראל אייכלר
זה בסדר גמור, רק צריך לדאוג. והשאלה הנוספת, וזה למשרד החינוך – האם יש עדיפות לחינוך יסודי, לגני ילדים בחינוך יסודי, לפני חינוך תיכון או אחר, או אוניברסיטאות?
יצחק עידן
לא, אין.
היו"ר זבולון אורלב
האוניברסיטאות אגב לא במשחק.
ישראל אייכלר
רק הם לא מתוקצבים.
נסים זאב
אני אם הבנתי נכון, יש נכונות מצד ראש העיר כן לפתור את הבעיה. בעצם הוא בא ואומר – תלוי בהתפתחות, בהתנגדויות שיהיו. זאת אומרת הוא בכל מקרה כן יש לו עניין לפתור את הבעיה, אם לא במקום הזה במקום אחר. אני הבנתי אותך נכון?
יצחק עידן
תבינו, אני צריך להוציא היתר. אם יהיו לי התנגדויות שם ואני לא אוכל להוציא אותו, אז אנחנו לא נוכל לבנות את בית הספר. צריכים ללכת עם דברים לפי שכל, לא ללכת עם ראש בקיר.
נסים זאב
לא, לא, ולכן אני לא רואה פה איזו שהיא מחלוקת כשראש העיר יש לו נכונות באופן רציני, לפתור את הבעיה בכל מקרה. הוא בא ואומר – אם לא פה אז זה יהיה שם, הוא מקווה שבמקביל ייבנה המבנה הנוסף, והוא אומר אכן, אז זה יהיה במבנה הנוסף, כשיש כבר תכנון. נכון?
היו"ר זבולון אורלב
לא, יש פרוגראמה.
נסים זאב
אוקי.
היו"ר זבולון אורלב
פרוגראמה זה עוד לא תכנון.
נסים זאב
זה עוד לא תכנון, אוקי. אני מקווה שככה זה יהיה בסופו של דבר.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי לא יהיו שניים. מבנה שיצאו עכשיו עליו למכרז, ומבנה שעכשיו צריכים להתחיל עליו תכנון – לעולם שני המבנים לא יסתיימו ביחד. תכנון לוקח לפחות כמה חודשים טובים, אני מניח, בין שלושה לחמישה חודשים. ואני מבין שהוא לא מתוקצב המבנה הנוסף הזה. כרגע יש תקצוב למבנה תיכון אחד אני מבין. השאלה, לא צריכים לחיות באשליות שבראשית השנה יהיו שני מבנים, להערכתי. אלא אם כן ראש העיר יתקן אותי.
נסים זאב
יכול להיות שיהיה משהו ביניים, פתרון ביניים ותהיה הסכמה, שגם אם ייכנסו האולפנה, אז זה יהיה לשנה עד שהמבנה שם יסתיים. כמובן זה עם תושבי העיר. זה נושא בדיוק פנימי כדי להשקיט שלום בתוך העיר.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. אתה ביקשת קודם, מה שמך?
נועם שרמן
שלום, נועם שרמן. אני מנהל הכספים של הישיבה ושל האולפנה. אני מבקש להעיר רק הערה עכשיו על האולפנה ואחרי זה לגבי הישיבה. באולפנה מה שקורה זה שאנחנו שלוש שנים מתניידים. מתניידים זה אומר שאין לבנות חדר לא מחשבים שלוש שנים ולא חדר מדעים. הם לא יודעים מה זה פרימוס, לא יודעים מה זה מבחנה. איך אפשר להגיש אותן ככה לבגרות?
היו"ר זבולון אורלב
תודה. שרה, רצית הערה?
שרה נעמן
כן, רציתי הערה. מכיוון שבסיכום שהיה עם שר החינוך נאמר שאם המבנה לא ייגמר או מה, אז יינתן מבנה ביניים, ממה שאני יודעת, ותקנו אותי אם אני טועה, בימים אלה מושלם מבנה של בית ספר תיכון בתוך העיר אלעד. ואם יש כל כך הרבה התנגדויות ואני לא יודעת מה, יכול להיות או שזמנית, או אני לא יודעת מה, צריך לחשוב על המבנה הזה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. עמרם. שמואל, סליחה.
שמואל עמרוסי
אני רוצה להגיד שפה מיתממים להגיד שכאילו לכאורה שאף אחד לא מתנגד לציבור שלנו. עצם העובדה, וראש העיר אומר את זה במפורש. אנשים מתנגדים לראות אותנו. אני יכול לספר באופן ברור---
ישראל אייכלר
לא, הוא מדבר על שכונה מסוימת.
שמואל עמרוסי
הוא מדבר על שכונה, אני יודע על מה מדובר. עכשיו למשל ליד הבית שלי בנו בית כנסת של חסידים, ממש חמישה מטר. אנחנו לא בוחנים ---- תן לי להשלים את המשפט. אנחנו רוצים שראש העיר שמייצג אותנו ואנחנו אוהבים אותו וחברים שלו, שהוא אומר פה בפרהסיה שיש ציבור שמתנגד לראות את הבנות שלנו. הבנות שלנו הולכות צנועות והן טהורות, ואנחנו לא מוכנים לשמוע את המשפט הזה שזה יהיה באיזה שיקול, שבגללו לא נקבל בניין, כי זה קשקוש גמור.

גם בית ספר נועם שהוא לפניו, גם אליו התנגדו ועכשיו התרגלו. אז שיתרגלו, פשוט רוצים את הבניין. והדבר הזה הוא פשוט צריך מסדר היום. אם הקצו לנו מקום, שאף אחד לא יתנגד. כי עובדה שהם באים אלינו לבית הכנסת, ואוכלים מאיתנו ושותים מאיתנו.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה קשה אליך, ואם יוצע לכם בניין אחר?
שמואל עמרוסי
אם ב-1 בספטמבר יגידו לנו בניין אחר, אנחנו נוכל להסתדר איתו. אבל זה חייב להיות באותו יום, ולא יהיה מצב שמישהו ייכנס לשם ואנחנו נחכה עוד שנה שנתיים.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, אין לכם התנגדות עקרונית לשקול בעניין.
שמואל עמרוסי
אנחנו לא רוצים לריב, אנחנו רוצים מקום. אבל הם רבים איתנו כי הם לא רוצים לראות אותנו.
היו"ר זבולון אורלב
זה חשוב מה שאמרת עכשיו.
נועם שרמן
צריך מעבדות, זה לא עובר מהיום להיום, צריך לתכנן את זה.
היו"ר זבולון אורלב
לא יהיה לך ב-1 בספטמבר מעבדות. תדע כבר עכשיו, אני כבר עכשיו אומר לך. שבניין עוד לא קיים, אז ב-1 בספטמבר לא יהיה לך מעבדות ולא יהיה לך מחשבים. למה לך לחיות באשליות? תדע את זה.
נועם שרמן
לא, אם יש לי מבנה אני יכול להביא מחשב לשם. אבל יש לי קרוואן, אפילו את זה אני לא יכול לעשות.
היו"ר זבולון אורלב
אין לך ב-1 בספטמבר גם מבנה. גם זה צריך להתפלל. חברים, אני מציע ללכת בצעדים מדודים, ריאליים, לראות מה אפשר.
ישראל אייכלר
אני רוצה עוד משפט, אדוני יושב הראש. אני פעם ראשונה שומע שמיעוט שמרגיש את עצמו כאילו לא רוצים אותו, יש לו 90% מבנים קבועים, כאשר הרוב, כאילו שהוא שליט, יש לו רק 50%. אני לא אומר, אני אומר שצריך לתת להם 100%, אבל ראש העיר, ואני אומר לראש העיר בעצם, שאתה צריך לדאוג לכך במשרד החינוך, שגם לחינוך החרדי לפחות יהיה את אותם 90% לפחות בעיר כמו אלעד. כי בירושלים ובמקומות אחרים – הפערים כל כך גדולים, כי אנחנו מיעוט.

אבל אני לא רואה בציונות הדתית ציבור אחר, שונה כל כך. בהשקפות כן, אבל לא באורח החיים, שצריכה להיות איזו בעיה. אני שוב חוזר על אותו משפט – אם יש ויכוח על מבנה, אין לזה שום עניין מפלגתי, כמו שיש בין קבוצות חרדיות עצמן, ספרדיות, אשכנזיות, חסידות זו או חסידות אחרת. כל אחד רוצה בניין, צריך לתת לכולם.

אני מציע שלא להכניס את העניין המפלגתי, ההשקפתי לויכוח הזה. זה יהיה טוב לכל הצדדים.
יעל סעד
שלום, קוראים לי יעל, אני נמצאת פה בשני כובעים. אני מאלעד. אני יושבת פה מייצגת בשני כובעים, אני מייצגת את שי נתן שהוא מתנצל שהוא לא הצליח להגיע היום. הוא ביקש ממני לומר את דברו. אני בוועד ההורים של בית ספר עמיעד, אמא לשחר, ילדה בכיתה א'. ואני ניסיתי ככה קצת לקצר, כי על חלק מהדברים כבר דיברנו ---
היו"ר זבולון אורלב
הבאת גם תגבורת את ראש וועדי ההורים של הממ"דים, אני רואה.
יעל סעד
שבהחלט נעזרנו בהם בשנה האחרונה, ואנחנו מאמינים שנמשיך להיעזר.
היו"ר זבולון אורלב
יישר כוח.
יעל סעד
אז אני אקריא פה את מה ששי ביקש: ברשות יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת זבולון אורלב, חברי כנסת נכבדים, נציגי משרד החינוך, חברים נכבדים.

לפני כחמישה חודשים ישבנו כאן ושמענו הבטחות לרוב, כולנו מלאים באופטימיות ורצון טוב. רצינו רק דבר אחד, קורת גג ומקום לימודים ראוי לילדינו. לצערי, לצערנו, בתקופה שחלפה לא השתנה דבר לטובה, ואף לצערנו נסוגונו לאחור. את המגרש שהבטיחו לנו בחדר זה, בנוכחות יושב ראש הועדה הנכבד, ואף הבטחות שניתנו בפגישות עבודה שנערכו בנוכחות שר החינוך מר גדעון סר וראש מינהל הפיתוח מר יגאל צרפתי, מסתבר שהבטיחו גם לאחרים.

עיריית אלעד, למרות שהחלה בתכנון הפרוגראמה והתאמתה למבנה בית ספר תיכון לבנות ממ"ד, עצרה את העבודות, תוך שהיא מסבכת בקורים אותם טוותה בעצמה, ובהבטחות דומות לכמה מוסדות חינוך שונים, אותם נתנה בנשימה אחת.

גם בבינוי 12 גני ילדי הילדים, הרשאות שניתנו על ידי המשרד ונמצאים בידי העירייה שנים אחדות, לא חלה התקדמות. להזכירכם, הרשאות אלו נועדו על פי הסיכומים שהושגו, לשמש על מנת לפנות את גני רשת מוריה, הפועלים במסגרת המוכר שאינו רשמי, בשטח בית הספר ממלכתי דתי עמיעד, הקורס מחוסר מקום, והוא באמת קורס.

אני אדלג פה על איזה שהוא חלק שכבר דיברנו עליו ואני אתייחס למה שגם חברי הכנסת התייחסו. לצערי, הם לא חווים את מה שאנחנו חווים, אבל האפליה שאנחנו חשים בתור ציבור דתי לאומי, היא קיימת והיא מתחזקת ומתעצמת.

הקהילה הדתית לאומית באלעד תמיד הבינה והתחשבה במצוקות הרשות המקומית, ולכן לא תמיד עמדה על שלה, ודרשה את המגיע לה במלואו. לצערנו, במקום להבין את הכוח הרב שהפעלנו בזה שויתרנו על השייך ומגיע לנו, מפרשת עיריית אלעד את התנהגות הקהילה ונציגיה כחולשה, וממשיכה להתעלל ב-2000 ילדי הממ"ד, ולמשוך אותם בהבטחות שווא.

אנחנו כולנו יכולים להבין חוסר במשאבים, קשה לנו, ואף אסור לקבל את מה שקורה בימים אלה בעיר אלעד. כאשר קיים השטח ואף הכסף לבנייה בנמצא, אך ההתנהגות הרשלנית פושעת, מונעת מאלפי ילדים מקום ראוי בו יוכלו ללמוד על פי חוק, ועל פי התחייבות המדינה לתושביה. את המגיע לנו בזכות, לא בחסד, הגענו היום לפה. הפסקנו לוותר.
היו"ר זבולון אורלב
הבנו את העניין.
יעל סעד
אוקי.
ישראל אייכלר
אם שמעתי טוב, הוא מאשים את ראש העיר ברשלנות פושעת.
היו"ר זבולון אורלב
הבנו את העניין. אתה רוצה לומר עוד משפט?
עמרם חורי
רק תיקון אחד, אנחנו 40% יושבים בקרוואנים, מוריה בקרוואנים, הישיבה בקרוואנים, עמיעד בקרוואנים, זה לא 90%.
ישראל אייכלר
לא, דיברתי על החינוך היסודי של הילדים הקטנים.
עמרם חורי
היסודי שלנו גם תלמד תורה מוריה שלנו, יושבים כולם בקרוואנים.
יצחק עידן
הוא מוכר שאינו רשמי. הוא לא ממ"ד.
עמרם חורי
הוא מהציבור שלנו. ציוני דתי. תלמוד תורה מוריה ---
היו"ר זבולון אורלב
בפיקוח של מי?
קריאה
לא שלנו.
היו"ר זבולון אורלב
אבל זו ציונות דתית. גם בציבור שלנו יש ממלכתי דתי, ויש מוכר שאינו רשמי, אבל זה ציבור שאומר הלל ביום העצמאות. שלא תהיינה אי הבנות.
ישראל אייכלר
אבל יש להם חסידויות. אתה אומר שיש להם חסידויות נפרדות גם.
היו"ר זבולון אורלב
כן, גם אצלנו. אנחנו גם נדבקנו בעניין לצערי. יש כמה דברים רעים שלמדנו.
ישראל אייכלר
תדע לך שזה מה שיחזיק את הציבור.
היו"ר זבולון אורלב
אני יודע? או שכן או שלא. יש גם בית ספר נועם שהרשת יושבת פה, שזה הרשת התורנית שלנו. ויש גם מוכרים שאינם רשמיים.
ישראל אייכלר
אדוני יושב הראש, מותר לי לצטט את הרב בר אילן בעניין הזה?
היו"ר זבולון אורלב
תמיד.
ישראל אייכלר
הרב בר אילן טוען שברוסיה ובפולין היהדות צמחה ובאמריקה היא קרסה, בגלל שבאמריקה לא היו מחלוקות קהילתיות. אם מישהו רצה לבנות בית כנסת, באו אנשים חילוניים ואמרו – אוקי, אנחנו נתרום את ארון הקודש, ואני לא אאריך. אני נותן את הבימה, אני בא ביום הכיפורים, אני בא זה, וכולם הסכימו והם באו ביום הכיפורים או ביום .... לעומת זאת, בווילנה, ברוסיה, או בכל מקום, אם מישהו רצה לבנות בית כנסת – אמרו פה לא יקום ולא יהיה. יהיו שלושה מניינים ביום, יהיו שיעורי תורה. על כל תלמוד תורה, על כל ויכוח, כך נבנתה היהדות. כך כותב הרב בר אילן, וסליחה שציטטתי אותו.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. יישר כוח. חברים, אני רוצה ---
אריאל כוכבי
הערה ברשותך.
היו"ר זבולון אורלב
רק בקצרה.
אריאל כוכבי
רציתי להגיד שאני קצת מכיר את כל המערכת וישבתי והקשבתי בהרבה סבלנות. לצערי הרב היה לי איזה שהוא אפקט ההיסטוריה חוזרת, ואכן ההיסטוריה חוזרת. כי תמיד אנחנו עומדים באותם חודשים, מסתכלים קדימה בציפייה, מדברים עם שרה נעמן, מדברים עם צרפתי, מדברים עם כולם, ויש הבטחות, יש אמירות, הכל טוב ויפה.

לצערי הרב, אנחנו תמיד מגיעים למקום אחד. לפתחו של בית המשפט. וזה קרה בשלוש שנים האחרונות כבר פעמיים, ולשמחתי הרבה באותן שתי פעמים, בית המשפט אמר בצורה מפורשת – חברה, מה אתם רוצים ממני? מדוע אתם אלי? יש משרד החינוך, יש נוהל מפורש, נוהל שנקרא 'נוהל הקצאת מבני חינוך', והוא קובע בצורה מדרגית מי מקבל ומתי מקבל ולפני מי מקבל.

לכן, כבוד ראש העיר, אני מאד שמעתי את מה שאמרת, ומאד שמחתי, ולצערי הרב גם בתיק הקודם שהיה, נפגשנו משני צדי המתרס.
היו"ר זבולון אורלב
אתה עורך דין?
אריאל כוכבי
אני עורך דין במקצועי. ועמדנו משני צדי המתרס. אני גם ייצגתי דרך אגב באותו תיק אחרון וגם בתיק שלפניו, ובשניהם נצחנו. ושם נקבע בצורה מפורשת. עכשיו, אני אומר לאדוני, חבל שנגיע שוב למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע. אנחנו בסך הכל רוצים לחיות בשלום, לא רוצים להגיע למקומות האלה, הם מקומות לא נעימים. בתי משפט הם לא מקומות נעימים, ואני חלילה לא מאיים גם. אני רק אומר בצורה מפורשת.

אני אומר דבר פשוט, יש הסכמה במשרד החינוך? מינהל הפיתוח אמר את דברו? ראש העיר קיבל את הדברים גם בישיבה שהייתה עם שר החינוך? אי אפשר לבוא ולהגיד אוקי, עכשיו אנחנו נבנה את המבנה, נגיש ל-1 באוגוסט, או ל-31 באוגוסט, ואז נקבל החלטה. כי אז אנחנו נעמוד בפני שוקת שבורה.
היו"ר זבולון אורלב
לא זה מה שהוא אמר.
אריאל כוכבי
לא, לא, לא, אני אמרתי.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא מה ששמעתי. אני שמעתי מראש העיר שהוא אומר שב-1 בספטמבר יעמוד לרשות האולפנה מבנה. אינני יכול להיות בטוח שהמבנה יהיה ב-P1A. זה מה שאמר ראש העיר, ושמעתי משמואל עמרוסי, שאם ראש העיר יציע מבנה אחר – האולפנה לא שוללת את הדבר הזה. כך אני שמעתי.
אריאל כוכבי
אני שוב אומר.
היו"ר זבולון אורלב
אני שמעתי טוב?
אריאל כוכבי
יושב הראש, אני שוב אומר, אנחנו נמצאים בהליכים לצערנו הרב של מריחות. אני רוצה להגיד לאדוני, ואני פה אסיים, שהתהליך הזה שהגענו אליו היום, שאנחנו נמצאים היום ---
היו"ר זבולון אורלב
עכשיו אנחנו בתהליך של --- אולי נסגור את הישיבה ---
אריאל כוכבי
לא, לא, לא, אני כבר אגיד.
היו"ר זבולון אורלב
אתה לא בבית משפט. אתה הזירה שלך בית משפט.
אריאל כוכבי
לא, חלילה, לא. לא במריחות פה, חלילה. הכוונה היא שאנחנו הגענו לשלב שהיום יש הסכמה בין משרד החינוך לבין כולם, שהשטח של האולפנה יהיה ב-P1A, זה אחרי שאנחנו כבר מתנהלים ומדברים כבר שנתיים או שלוש.
היו"ר זבולון אורלב
אמר לך ראש העיר מה שאמר. אני לא רוצה לחזור.
אריאל כוכבי
ולכן אני אומר, גם התנגדויות של תושבים, הן לא רלבנטיות כי אלף יושב שם כיום בית ספר נועם, וכולם חיים עם זה בשלום, למרות שהיו גם התנגדויות בהתחלה. וב', אני אגיד לאדוני, לראש העיר גם, שלא צריך בכלל לקבל החלטה בוועדת הקצאות ולא בשום מקום. משרד החינוך קבע, זה השטח הראשון שעומד לרשות הממ"ד, יש הסכמה, טוב ויפה צריך לעמוד בהבטחות ולעבור הלאה למשימה הבאה. זה הכל.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה חברים, אני רוצה לסכם את הישיבה. ואם אני לא מנסח נכון, תציע לי תיקון כי אני רוצה להעביר את הדברים האלה בצורה מסודרת.

הסוגיה שלנו היא כרגע, אני מבין שהסוגיה העיקרית היא הסוגיה של האולפנה, שהיא משליכה על נועם, נכון?
עמרם חורי
ועמיעד.
נועם שרמן
והישיבה, כי יש גם ישיבה תיכונית.
קריאה
על הישיבה התיכונית לא דיברנו.
היו"ר זבולון אורלב
רק רגע, כרגע אני רוצה לסכם את סוגיית האולפנה. שלום מחמ"דים, עוד מעט תהיה פה ישיבת מחמ"דים. מחמ"ד זה ראשי תיבות של מנהל מחוזי דתי.
ישראל אייכלר
אני יודע.
היו"ר זבולון אורלב
מנהל המחוז שלכם, שרה היא מנהלת המחמ"דית של מחוז המרכז, ומר גבאי שיושב בסוף הוא המחמ"ד של מחוז הצפון, שתיכף נדבר על שדה יעקב.

אגב, אתם יכולים ללמוד ממני, לעשות וועדת משנה לחינוך חרדי. עשינו ועדת משנה, אתה צריך הסכמה קואליציונית. אני לא בטוח שאני אסכים, אבל נראה. ואני ביקשתי ממנחם אליעזר מוזס ומהרב אמסלם להשתתף איתי בוועדת החינוך של החינוך הדתי.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לסכם את הסוגיה של האולפנה ולומר כך – שהוועדה רשמה לפניה את הודעת משרד החינוך לפיה המשרד תקצב הקמת מבנה, תקצב ויצאה הרשאה למבנה בן 16 כיתות, שעל פי סיכום בכתב עם העירייה ובהסכמתה, המבנה מיועד לאולפנה.

יחד עם זאת, אם אני אומר כך דברים לא מדויקים מבחינת הרשויות, תעדכנו ---
יהודית גידלי
סליחה, בשטח P1.
היו"ר זבולון אורלב
בשטח P1A. יחד עם זאת, הודיע ראש העיר, כי קיימת אפשרות שהעירייה תציע מבנה שלם אחר, לאולפנה. ובלבד, שהמבנה החלופי הוא פחות או יותר בלוח הזמנים של סיום המבנה ב-P1A.
שמואל עמרוסי
אבל פחות או יותר זאת הבעיה שלנו.
היו"ר זבולון אורלב
פחות או יותר הכוונה היא סדר גודל של שלושה חודשים פער. זה וודאי פער סביר.
יצחק עידן
שמואל, אם לך יגיע 18 כיתות ואת 6 הכיתות ---
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, סליחה. ראש העיר גם מקבל כשאומרים שלושה חודשים זה פער סביר. לא צריכים, אנחנו לא מדברים פה על שנים.
שרה נעמן
יראו בעיניים את בית הספר השני.
היו"ר זבולון אורלב
יראו, בשלושה חודשים רואים בעיניים. הוועדה רשמה בפניה כי מר שמואל עמרוסי, חבר מועצת העיר המייצג את החינוך הממלכתי דתי, הסכים לסיכום זה, וכמובן גם המחמ"דית. נכון, הסיכום הזה נראה בעיניך? אני שואל, כן או לא? אני לא רוצה ---
שרה נעמן
אני אומרת עוד פעם, מבנה של ---
היו"ר זבולון אורלב
אני שאלתי והתשובה יכולה להיות רק או כן או לא.
שרה נעמן
כשאתה מבנה אתה אומר משהו מראש שהוא לא ברור. כי זה נבנה כאולפנה, אמור להיבנות כבית ספר תיכון, ויכול להיות בית ספר אחר שנבנה כבית ספר יסודי. הפרוגראמות הן שונות לגמרי. לכן ---
היו"ר זבולון אורלב
הפרוגראמה של החלופי הוא יכול להיות פרוגראמה של חינוך יסודי?
שרה נעמן
לא, כי הם לא הגישו שום פרוגראמה בינתיים.
היו"ר זבולון אורלב
ושל מבנה חלופי עם פרוגראמה תיכונית אחרת, אוקי. אני מקבל תיקונים.
שמואל עמרוסי
מה זאת אומרת? רגע, שנייה. זה מבנה כאילו לא שרטוט על הנייר. מבנה מול מבנה, נכון?
היו"ר זבולון אורלב
מבנה מול מבנה שהפערים ביניהם בסיום הוא עד סדר גודל של שלושה חודשים, זה מה שסיכמנו.
שרה נעמן
הכוונה שהוא נבנה מתאים לתיכון.
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שאמרתי. חברים, עכשיו הישיבה התיכונית. מישהו רוצה לומר משהו? מה הבעיה עם הישיבה התיכונית, שמואל.
שמואל עמרוסי
קודם כל בנינו ישיבה תיכונית, ברוך ה', וכמו שאמרתי מקודם, יש אינטרס מאד גדול למועצה ---
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה?
שמואל עמרוסי
הבעיה שהם כרגע זרוקים, הם נמצאים בתוך קרוואנים, הם יושבים בעצם באיזה משטח גדול של מוריה, והם מטיילים ממקום למקום.
היו"ר זבולון אורלב
מה תוכניות הבנייה של הישיבה?
גנאדי קמנצקי
עוד לא הוגש מגרש. אנחנו מחכים שהעירייה תציע מגרש.
יצחק עידן
אני אסביר את הנושא של הישיבה. בזמנו, כשדיברתי עם ראש הישיבה, הוא רצה שהישיבה תהיה איפה שהם נמצאים. כי בשביל הישיבה צריכים מגרש גדול מאד. כ-15 דונם שכמעט ולא קיים בעיר מגרש אחד שהוא גדול. זה למעשה פחות או יותר הבקשה שהוגשה לי לפחות.
קריאה
מה פתאום?
יצחק עידן
שזה דבר שקשה מאד למצוא בעיר מגרש כזה גדול. אותו מגרש שנמצאת עליו היום הישיבה התיכונית, אמר לי ראש הישיבה – כאן אם תבנה לי, זה המקום הכי טוב שיכול להיות. דא עקא, שיש שם חלק שהוא לא שלנו זה של המינהל, ויכול להיות שיש שם גם חלק ארכיאולוגי. במידה ונצליח לשחרר את החלק הזה, אז הישיבה התיכונית תיבנה שם. אנחנו במקביל מחפשים קרקע בסדר גודל כזה בעיר, שקשה מאד למצוא אותה.

לכן לא הגשתי מסמכי קרקע, כי קשה לי למצוא מקום כל כך גדול. גם בסיכומים הקודמים, הבינו שישיבה תיכונית לא תיבנה בשנה שנתיים הקרובות, זה אולי חזון לעוד שלוש שנים, והם יישארו במקום שהם נמצאים, שהוא מקום ראוי מאד באופן יחסי. נצטרך כל שנה לתגבר אותם בעוד קרוואן, או שניים, או שלושה, בהתאם למצב, עד שתיבנה הישיבה התיכונית. ישיבה תיכונית בסדר גודל כזה לא תיבנה לפני שלוש שנים.
היו"ר זבולון אורלב
שאלתי, אדוני ראש העיר – בישיבה הקודמת אתה מרצונך אמרת שאתה תמסור למשרד החינוך נתוני קרקע לגבי הישיבה, עד סוף 2010.
יצחק עידן
אז הלכנו לבדוק ---
היו"ר זבולון אורלב
אתה מוכן לקבוע מועד חדש?
יצחק עידן
עוד פעם? אני לא רוצה להתחייב כי אתה הולך לקחת קרקע, אלעד בנויה רובה על עיר עתיקה שיש בה הרבה ארכיאולוגיה והרבה דברים שצריכים את רשות העתיקות.
היו"ר זבולון אורלב
אני מקבל את כל מה שאתה אומר.
יצחק עידן
אז לכן אני הולך, לוקח קרקע והולך לבדוק אותה ופתאום אי אפשר לבנות שם.
היו"ר זבולון אורלב
כרגע אני לא אומר, כמה זמן ייקח כל התהליך הזה?
יצחק עידן
אז אני אומר בחודשים האלה אני ---
היו"ר זבולון אורלב
אם אתה רוצה שעוד שלוש שנים הם ייכנסו למבנה החדש, תיקח את לוח הזמנים חזרה. אתה צריך בחצי השנה הבאה למסור נתוני קרקע. אם לא תמסור נתוני קרקע, הם לא ייכנסו לתוכנית הבינוי של 2012, או אפילו לא של 2013. יש להם את התור שלהם. אז תוך חצי שנה אתה רואה סיכוי?
יצחק עידן
אני אשתדל שתוך חצי שנה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מבקשים שזה יהיה, ראש העיר ישתדל, והוועדה ביקשה שנתוני הקרקע, לומר שבישיבה הקודמת הובטח שזה יהיה עד סוף 2010, וראש העיר מסדר עדכון שלהערכתו בשלוש שנים הבאות הישיבה תמשיך להתפתח במקומה הנוכחי, תוך תוספת הקרוואנים הדרושים.
קריאה
זה לא ייעשה.
היו"ר זבולון אורלב
רק שנייה אחת. אני אומר כרגע מה ראש העיר. ובתוך חצי שנה העירייה תשתדל לתת את נתוני הקרקע לישיבת הקבע. כן, שרה.
שרה נעמן
אני רוצה להגיד מה היה הסיכום בשני חלקים. סיכום אחד היה ---
היו"ר זבולון אורלב
סיכום זאת אומרת זה בין מי למי?
שרה נעמן
עם שר החינוך וראש העיר ומשרד החינוך, וצרפתי ואני לא זוכרת מי עוד היה שם.
היו"ר זבולון אורלב
סיכום, זה שוב – בהסכמה, כן?
שרה נעמן
בהסכמה, וודאי.
היו"ר זבולון אורלב
מה הסיכום?
שרה נעמן
חלקו הראשון של הסיכום, עוד לפני שר החינוך אמר, שבינואר השנה הישיבה עוברת למבנה קבע זמני, היה ברור בתוך מבנה גדול --- המבנה הוא קבע, מבנה בניין, אבל לזמניות. זה מבנה שכבר הושלם, בימים אלה אולי הושלם אולי אמור להיות מושלם, הוא יקבל חלק, עד שהמבנה שלו יקום.

כשהיינו עם שר החינוך עלו הבעיות שם אם הקרקע היא אולי קרקע ששייכת גם לחבל מודיעין חלק, היו כל מיני רעיונות והסיכום היה כזה – שמכיוון שהמבנה הסופי של הישיבה, שאם ירצה ה' ייבנה, ייקח את השלוש שנים עד ש-, וברור שלא עכשיו הפתרון. הישיבה תעבור למבנה בניין, .... זמני, לבניין עד שיושלם שם.

ואז אמר ראש העיר – אבל, מנהל הישיבה רוצה להישאר כאן. הסיכום היה שצרפתי ואני נעשה סיור, לא אז אלא עוד קצת במקום. נראה האם אפשר לקיים שם שנה הבאה לימודים בתוספת שני קרוואנים, אז בשנת הלימודים הבאה הם יישארו ---
היו"ר זבולון אורלב
והסיור התקיים כבר?
שרה נעמן
עוד לא. הוא לא התקיים בכוונה. ואם לא – הם יקבלו את המבנה הראשון שמתפנה. זה היה הסיכום.
היו"ר זבולון אורלב
רגע, אני מציע שלא נמציא סיכומים חדשים, שאנחנו נישאר בסיכומים של שר החינוך עם ראש העיר, עם משרד החינוך, אם זה הסיכום. ההורים יודעים מהסיכום הזה?
יצחק עידן
אני אמרתי שלא נוח ולא טוב שכל מבנה ישבו בו פעם הישיבה התיכונית ואחרי זה בית הספר הזה. אני לא הולך לעשות כאן ---
היו"ר זבולון אורלב
לא, אבל היא אומרת שזה סיכום איתך.
יצחק עידן
ולכן אחרי זה אמרתי, היות והמקום הזה הוא מקום ראוי, וראש הישיבה רוצה – לכן אנחנו במקום הזה נוסיף קרוואנים בהתאם להתפתחות ---
היו"ר זבולון אורלב
אם ראש הישיבה רוצה, אני מניח שזה מה ש---
שרה נעמן
אני ... עם ראש הישיבה, והסכמנו אז לישיבה שאנחנו נלך. סליחה. הסכמנו לסיכום שנלך לסיור ---
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מבין – אז יש הסכמה או אין הסכמה? אני לא הצלחתי להבין, עכשיו התבלבלתי.
שרה נעמן
הסכמנו בזמנו, ביום של שר החינוך הסמכנו שנלך לסיור מאיזה מקום, ממקום לעזור גם לעיר וגם לזה, לא לזעזע. אבל אנחנו צריכים לראות בעיניים מה יש ואיפה יש. אני לא צריכה לספר לך שהשנה ב-1 בספטמבר לא היו קרוואנים וילדים ישבו בבית. ולכן אמרנו, אנחנו נלך קצת יותר מאוחר, כשהעיר תתארגן, ונראה אם אפשר. אם אפשר ללמוד שם עוד שנה – זה מצוין. לא נזעזע. לא נוציא אותם. הם יישארו שם. אבל אם נחזור למצב של השנה, שאין מקום איפה ללמוד, והם יושבים בבית ואני צריכה להסביר למה הם בבית – לזה אנחנו לא נלך.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לסכם את עניין הישיבה התיכונית. רשמנו לפנינו את הדברים של ראש העיר, את הדברים של המחמ"דית. במידה ותתעורר בעיה נוספת נא תפנו אלינו, ונקיים דיון מיוחד. אין טעם כרגע לדון על ביצה שלא נולדה.
שמואל עמרוסי
הרעיון הזה של ה-15 דונם, אנחנו מאד מברכים את עצם ה---
היו"ר זבולון אורלב
שמואל, לא שמעת את הסיכום שלי? יש לך מחלוקת עליו?
שמואל עמרוסי
לא, לא, הבעיה היא שה-15 דונם שראש העיר רוצה להציע, הם בכלל לא בעיר, הם לא באלעד, הם בעיר אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
שמואל, אתה מכיר את הסיכום עם שר החינוך?
שמואל עמרוסי
אני מכיר. אבל יש בניין מיוחד שכבר מצביעים עליו שהוא גמור מ-2008.
היו"ר זבולון אורלב
אבל אומר ראש העיר שראש הישיבה רוצה. היא עוד לא סיירה, למה אני? שמואל, איך אני יכול לקבל המלצה, החלטת הוועדה, שאומרת המחמ"דית שהיה סיכום מסוים בהסכמה?
שרה נעמן
שמואל, אנחנו נעשה סיור.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אנחנו יכולים לכנס את הוועדה שוב. אני אמרתי, אם תתעורר בעיה, תפנו אלינו, נקיים דיון נוסף. כן, אדוני המנהל.
נועם שרמן
שלום, הערה שפשוט היום המבנה שלנו הוא מבנה שאין לו תנאי כיבוי אש ---
היו"ר זבולון אורלב
אז למה ראש הישיבה שלך אומר לראש העיר שהוא רוצה להישאר במקום?
נועם שרמן
זה בגלל שכל פעם מבטיחים שיבואו ו---
היו"ר זבולון אורלב
אז שלא יגיד לו. חברה, אי אפשר ככה לקדם דיון, נו באמת. זה לא רציני.
נועם שרמן
גם ראש העיר אומר ---
היו"ר זבולון אורלב
חברים, חברים, תדברו ביניכם. כמו שקיימנו את הדיון. כן, עמרם.
עמרם חורי
יש קריית חינוך שלא רוצים לתת לנו שם, יש שטח שקוראים לו קריית חינוך.
היו"ר זבולון אורלב
שמעתי אותך. תדברו ביניכם. אמרתי, כרגע זה לא בשל לקבל איזה שהוא סיכום, כשאומרת המחמ"דית, שיש סיכום עם שר החינוך, עם אגף הפיתוח, עם ראש העיר. תעשו את הבדיקה הזאת ואת כל הדרוש, אנחנו נזדמן שוב.

תודה רבה.
היו"ר זבולון אורלב
אה, רגע, רגע. חשבתי שזה הדיון על נועם. בצר, אני מתנצל בפניך, עוד כמה דקות.
יענקי פרידמן
אנחנו נעשה את זה באמת בקצרה אדוני יושב הראש. כפי שאתה יודע רשת נועם היא רשת ממלכתית דתית, ציונית מאד, תורנית מאד מאד. מפעילה בית ספר, בין היתר, בית ספר לתפארת בעיר אלעד, בשיתוף פעולה מלא עם העירייה ועם משרד החינוך. השנה זו השנה התשיעית, אם אינני טועה, של בית הספר.

אנחנו בתחרות מול המוכר שאינו רשמי בתוך הציונות הדתית.
ישראל אייכלר
לגיטימי.
היו"ר זבולון אורלב
הוא קיבל הסבר כבר.
ישראל אייכלר
אני נתתי הסבר.
יענקי פרידמן
הוא גם נתן וגם קיבל, נכון. והרב בר אילן מחזק את החינוך הציוני באמצעות המחלוקות בינינו. אבל, אנחנו כדי שהתחרות תהיה הוגנת, מוכרחים לקבל סמל מוסד נפרד לבנים ולבנות. בלי זה התחרות היא לא הוגנת. תסתכלו בגרפים, שלא נלאה אתכם עכשיו בנתונים.
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה?
יענקי פרידמן
בכל שנה אנחנו מפסידים ילדים לטובת המוכר שאינו רשמי, שרוצים ללמוד אצלנו ולא לומדים אצלנו.
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה?
יענקי פרידמן
אין ---
היו"ר זבולון אורלב
הזכות שקיימת לחינוך החרדי לא קיימת לחינוך הממלכתי דתי? לא הבנתי. מה הבעיה לתת סמל מוסד נפרד?
גנאדי קמנצקי
אני פשוט פעם ראשונה שומע.
שרה נעמן
לא, יש מכתב. הם הוציאו מכתב. יצא מכתב.
היו"ר זבולון אורלב
המחוז המליץ?
שרה נעמן
יצא מכתב לצרפתי, צרפתי ענה שהחינוך ---
היו"ר זבולון אורלב
המחוז המליץ?
יענקי פרידמן
כן.
היו"ר זבולון אורלב
שרה?
שרה נעמן
המחוז גם מתחלק לשניים. הוא מתחלק למחמ"ד ולמנהל מחוז.
היו"ר זבולון אורלב
המחמ"ד המליץ?
שרה נעמן
המחמ"ד בוודאי בעד.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, אני חושב שזה טעות מאד מאד חמורה להחיל את הכללים של הממלכתי על הממלכתי דתי ובעניין הזה לא להיות מושווים. אתה מבין, אנחנו כבר מקופחים, זה לא יאומן.

טוב, הוועדה פונה, זה הוועדה העליונה צריכה לאשר את זה? מי מאשר סמלי מוסד?
גנאדי קמנצקי
נכון, יצא מכתב מיגאל שהכללים הם כללים, שאין מה ---
היו"ר זבולון אורלב
אז אנחנו נשנה את הכללים. אתה רוצה שעוד פעם אני אספר לך את הסיפור שכבר סיפרתי אותו 10 פעמים למה החינוך הדתי קופח באולמות התעלמות? כבר לא שמעת את הסיפור?

כשנכנסתי צעיר ורענן להיות מנהל לשכתו של שר החינוך, אני לא רוצה להגיד כבר לפני כמה שנים זה היה, לפני כן הייתי ראש וועד ההורים של הממלכתי דתי בירושלים. אתה רואה, יש סיכוי לראשי וועדי הורים. ואז, הסתקרנתי לדעת איך המפאיניקים דפקו את הדתיים, שבכל בתי הספר הממלכתיים בירושלים היה אולם התעמלות, ובממלכתי דתי לא היה. אמרתי – סוף סוף הגענו לשלטון, בואו נראה.

קראתי לראש אגף הפיתוח, זה היה אבנר ישראלי, אם שמעת פעם את השם, ואמרתי לו – אבנר, עכשיו תגיד לי, מה, איך עשיתם את הדבר הזה? בוא תסביר לי. אני רוצה ללמוד את הפטנטים האלה. הוא אמר לי – אני לא יודע על מה אתה מדבר איתי. אני אומר לו – תשמע, אני יושב ראש וועד, אני אומר לך – אלה בתי הספר אין להם, ואלה בתי הספר יש. וההבדל בין שתי רשימות - זה ממלכתי וזה ממלכתי דתי. איך עשיתם את זה? הוא אומר לי – אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תן לי לבדוק.

חזר אלי, והוא אומר לי – תשמע, אנחנו בכלל כשאנחנו מקצים אולם ספורט, עד אז משרד החינוך אקב הקצה אולמות ספורט, זה גם היסטוריה. אז הוא אומר לי תשמע, כשאנחנו מקצים, אנחנו יש בפנינו, אין לנו בכלל את שם בית הספר. אנחנו לא יודעים בכלל אם זה ממלכתי או ממלכתי דתי. אני אומר לו – איך אתם מקצים? הוא אומר לי – יש את מספר בית הספר ומספר התלמידים. מה אפשר לעשות שבכל שכונה, תמיד הממלכתי יותר גדול מהממלכתי דתי. אז ככה. אני אומר לו – לא החלטתם קודם לחלק, נגיד הממלכתי דתי בירושלים 30%, אז 70% מהאולמות לממלכתי, 30% לממלכתי דתי, ואז בתוך כל מגמה לחלק לפי הגודל? הוא אומר לי – לא עלה על דעתנו.

אז הנה, חלוקה שוויונית, שבה מקפחים מגזר שלם, ומדירים אותו מאולמות ספורט. זה בדיוק אותו דבר הנושא שאנחנו מדברים עליו. ואנחנו, אני אומר בהחלטה מפורשת של וועדה, שהוועדה פונה למשרד החינוך ותובעת לאפשר פתיחת שני מוסדות נפרדים עם שני סמלי מוסד נפרדים, לבנים ולבנות, לבית ספר נועם באלעד, כמתחייב מאופי הקהילה ומאופי בית הספר.

אני אומר, על זה אני הולך להיאבק עד הסוף. וכדאי, אני אדבר על זה גם עם יגאל, גם עם המנכ"ל, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. הוא לא מתאים לשדה יעקב, אבל הוא מתאים לאופי הקהילה באלעד, ואופי הקהילה באלעד הוא אופי תורני, והם רוצים שני בתי ספר נפרדים.

למה? החינוך החרדי באלעד הוא חינוך שבאותו בית ספר יש בנים ובנות? לא. יש בית ספר לבנים ויש בית ספר לבנות. הזכות הזאת צריכה להיות לכל קהילה שזה האופי שלה. מה זה משנה, בגלל שהוא ממלכתי דתי אז זה לא יהיה לו? מה הדבר הזה? צריכים להקים מוכר שאינו רשמי כדי שיהיה בסוף את ההפרדה הזאת? הרי המדינה יורה לעצמה ברגליים.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים