ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2011

ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע נחל פולג לפי תכנית מס' נת/396/2 - מכון וינגייט

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
7
ועדת הפנים והגנת הסביבה

23.2.11


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 342

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיום רביעי, י"ט באדר א תשע"א (23 בפברואר, 2011) בשעה 09:30
סדר היום
ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע נחל פולג לפי תכנית מס' נת/396/2 – מכון וינגייט
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

דב חנין

איתן כבל
מוזמנים
משרד הפנים: יסמין טלמון – יועצת סביבתית
המשרד להגנת הסביבה
מנחם זלוצקי – אגף שטחים פתוחים

ענת יציב –אגף מקרקעין, רשות הטבע והגנים הלאומיים
עירית נתניה
טליה בר ניב – בודקת תכניות בעירית נתניה

יצחק גזית – מנהל חטיבת תשתית ולוגיסטיקה, מכון וינגייט
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
יועץ משפטי
גלעד קרן
רשמה
לאה קיקיון

ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע נחל פולג לפי תכנית מס' נת/396/2 – מכון וינגייט
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. על סדר היום - ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע נחל פולג לפי תכנית מס' נת/396/2 – מכון וינגייט. אנחנו קיבלנו פניה מסגן ראש הממשלה ושר הפנים אלי ישי, והוא מבקש לבטל הכרזה על חלק משמורת טבע נחל פולג, לפי תכנית נת/396/2 במכון וינגייט. מישהו כאן רוצה להסביר את הדברים?
יסמין טלמון
מדובר בתכנית שהמגעים בין רשות הטבע והגנים לבין מכון וינגייט בעניינה התחילו כבר לפני הרבה שנים בעניין חילופי שטחים בחלק הצפוני של התכנית – החלק המפוספס בשחור במפה שלפניכם, זה החלק שאותו מבקשים לגרוע משמורת הטבע לטובת מכון וינגייט. זה שטח של 8.6 דונם. מייד אחריו רואים בתכנית, יש שטיח שאותו מעוניינים לקבל לטובת שמורת הטבע, השטח שמסומן ירוק בתוך הקו הכחול. 9א.
היו"ר דוד אזולאי
מי מקבל את התמורה של 9א?
יסמין טלמון
שמורת הטבע. השטח הזה יוכרז ויצטרף - -
היו"ר דוד אזולאי
כמה דונם יש כאן?
יסמין טלמון
בערך אותו הדבר. לא עשיתי מדידה אבל רואים בעין, זה מול זה.
גלעד קרן
על פי הפניה – הגריעה היא של 8 דונם, וההוספה-11 דונם.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מכירים מקרים שנתנו יותר וקיבלו פחות או להפך.
יסמין טלמון
זה לא תמיד הולך פר דונם. פה זה פחות או יותר אותו גודל שטח והשטח הירוק הוא שטח יותר איכותי ויותר רלבנטי לחבר אותו לשמורה. 9א' יצטרף לשמורה - -הגבול של השמורה זה הקו השחור שאתה רואה במפה. היא תקבל את התוספת הזו.


כבר ב-94 התחילו דיבורים על ההכנה של התכנית הזו. סוכם שבתכנית הזו יסדרו את כל חילופי השטחים שדיברו עליהם עוד שנים לפני כן. כמו שכתוב במכתבו של שר הפנים השר להגנת הסביבה נתן את הסכמתו לביטול ההכרזה באוקטובר, 2010. מועצת גנים דנה ואישרה את ביטול ההכרזה כבר ב-2005 וראש עירית נתניה תומכת בביטול ההכרזה בפברואר 2010.
היו"ר דוד אזולאי
זה שייך לתחום השיפוט של נתניה?
יסמין טלמון
כן. ולמעשה- שר הפנים נדרש להחלטה של הוועדה הזו.
היו"ר דוד אזולאי
מכון וינגייט הוא בתחום השיפוט של נתניה?
יסמין טלמון
כן.
גלעד קרן
אולי נשמע מרת"ג על ערכי הטבע שמדובר בהם בשתי החלקות – אחת לעומת השניה. האם יש פה הבדל?
ענת יציב
השטח שב-94 הגיעו להסכמות על חילופי השטחים בתקופה של המנכ"ל דן פרי - השטח שהוחלט לוותר עליו אז הוא שטח מופר. בחלקו יש מבנים.
היו"ר דוד אזולאי
איך יש מבנים אם זה שייך לשמורת טבע?
ענת יציב
לדעתי גם קודם היתה שם תכנית מאושרת אחרת שחלה על השטח - - אם יש לכם את התכנית במצב המאושר אתם רואים שיש ייעוד אחר, לא שמורת טבע. בשטח חלה גם קודם תכנית אחרת, זה קורה כמו שכבר נתקלנו פה כמה וכמה פעמים ולכן יש שם את הבינוי שחל בשטח כמו שאתם רואים בתצלום האוויר שלפניכם, ולכן, כבר ב-94 הגיעו להבנות שהרשות לא מעוניינת בשטח הזה ויש שטח אחר שהוא ערכי בתחום וינגייט ולכן היתה הסכמה לחילופי השטחים בחלק הצפוני של מכון וינגייט.
יצחק גזית
אני ממכון וינגייט. הנושא של החלפת השטחים נעשתה בשנות ה-60 בין האלוף יופה ובין מנהל מכון וינגייט, ברוך בק. התכנית היתה שאחרי החלפת השטחים היו שתי תכניות תב"ע של מכון וינגייט שאושרו - 396 ו-396/1 שהיא כרגע גם בתוקף. בתוך תחום המכון, בתכנית התב"ע, מופיע השטח שכרגע מבקשים לגרוע אותו משמורת הטבע, ומכון וינגייט כרגע לא יושב בשטח שהועבר לשמורת הטבע, הוא מחוץ לגבולות של מכון וינגייט.


המצב היום פשוט אף אחד לא ידע עד היום שכדי לגרוע שטח משמורת טבע צריך אישור של ועדה.
גלעד קרן
מה זאת אומרת שאף אחד לא ידע?
יצחק גזית
במכון וינגייט, בנתניה, ובוועדה המחוזית.
טליה בר ניב
ובוועדה המחוזית.
היו"ר דוד אזולאי
בוועדה המחוזית לא ידעו?
טליה בר ניב
לא רק שהם לא ידעו, אני רוצה להוסיף - -
יצחק גזית
עובדה שהם אישרו את תכנית התב"ע הקיימת של מכון וינגייט, ועל סמך זה נבנה, עם היתרי בניה מעירית נתניה, והבניינים שם כבר קיימים מתחילת שנות ה-70.
היו"ר דוד אזולאי
איך עירית נתניה, הגדולה, לא הבחינה? לא ידעה?
טליה בר ניב
זה משנים שאני לא יכולה לתת הסבר, זה הרבה לפני זמני. אבל כיוון שהוועדה המחוזית אישרה את התכנית הקודמת – 396/1, ונתנה לה תוקף על סמך הסמכות של רשות הטבע והגנים ועל סמך זה שיש תכתובות רבות על זה שרשות הטבע והגנים לוקחת על עצמה לטפל בכל הנושא של הגריעה, אז היה ברור שאין סיבה לא לתת תוקף לתכנית – זו שתקפה כבר. 386/1.
היו"ר דוד אזולאי
איך ועדה מחוזית מאשרת תכנית - -?
טליה בר ניב
הם לא שלחו נציגים לכאן. זו שאלה שצריכה להיות מופנית אליהם.
היו"ר דוד אזולאי
יש פה תקלה - -
טליה בר ניב
חמורה.
היו"ר דוד אזולאי
לא הייתי אומר חמורה, הייתי אומר – לא נעימה.
יסמין טלמון
של הבנת התהליך הנדרש.
היו"ר דוד אזולאי
מאשרים תכניות כשבעצם עוד לא אישרנו – זה בעצם הליך לא חוקי.
יסמין טלמון
שלחנו לכם לפני כמה חודשים מסמך שהופץ ממנהל התכנון לכל הוועדות המחוזיות שמנחה בדיוק על העניין הזה, שכל תכנית שיש בה חפיפה לגן לאומי או שמורת טבע מוכרזים, לפני מתן תוקף, לפני אישור התכנית הסופית – חייב לעבור את הליך הגריעה.
היו"ר דוד אזולאי
מה שאני מבקש – אני לא יודע אם המכתב הזה הגיע אלינו - -
גלעד קרן
כן. אני זוכר שהגיע משהו.
היו"ר דוד אזולאי
אז בוא נסכם כך - אם אין לנו את המכתב הזה תדאג שנקבל עותק.
מנחם זלוצקי
גם כשהמכתב נמצא יש עדין תכניות ישנות שמסתבר לנו כל פעם מחדש שניתן תוקף או אפילו ניתנו היתרי בניה ולא היתה גריעה.
היו"ר דוד אזולאי
טוב, אז עכשיו תהיה להם גריעה ואז אני מקווה שההיתרים יוכשרו בדיעבד.


יש עוד שאלות?
דב חנין
עצוב.
היו"ר דוד אזולאי
אני מצטרף אליך.


הנחמה היחידה בדיון הזה שלפחות יש פיצוי הולם.
יצחק גזית
פיצוי גדול יותר.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מכירים שגורעים שטח וקיבלו תמורה יותר גדולה, זה בסדר. באזור נתניה זה בסדר.
יצחק גזית
צריך לראות את המציאות בשטח. מדובר פה על שטח שהוא שטח של מגרש חניה מול שטח של ערכי טבע.
מנחם זלוצקי
האם מגרש החניה היום הוא עדין מכורכר?
יצחק גזית
כן.
מנחם זלוצקי
ויש כוונה להשאיר אותו ככה? כי גם את זה – צריך לחשוב, אפילו אם זה לא בתחום הגן הלאומי או שמורת הטבע, צריך לחשוב גם על החיבור למי התהום, על כל הקשר, ולא לעשות - -
טליה בר ניב
מכיוון שהתב"ע הקודמת כבר אושרה, וקיבלה תוקף, ועל סמך התב"ע הזו הוצאו לא מעט היתרים, אז זה בעצם מצב קיים מה שיש שם בשטח.
מנחום זלוצקי
אבל גם בכל פיתוח עתידי – כי אתם, לא משנה שאתם עם תב"ע מאושרת, אבל המיקום של מכון וינגייט אין ספק שהוא מאד אטרקטיבי בנוף, בשטח – גם הבניה צריכה להיות שם בהתאם. ומכיוון שפעם בנו אחרת היום יש מודעות יותר גדולה, וצריך לקחת את זה בחשבון לכוונות לעתיד.
היו"ר דוד אזולאי
ברוך הבא לחבר הכנסת איתן כבל.
איתן כבל
ברוכים הנמצאים, יכול להיות שזו אחת הישיבות האחרונות שלי כאן כחבר מן המניין. האמת היא שאהיה ממלא מקום, ואמשיך להגיע.
היו"ר דוד אזולאי
מי יבוא במקומך?
איתן כבל
אבישי ברוורמן אמור לבוא.
היו"ר דוד אזולאי
תחסר לנו. אם כן, נאשר את הגריעה ואת התוספת ונצביע – מי בעד ביטול ההכרזה על חלק משמורת טבע נחל פולג

אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך אנחנו מאשרים את פנייתו של סגן ראש הממשלה ושר הפנים לאשר את הגריעה הזו.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים