ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/02/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
12
ועדת הכספים

15.2.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"א באדר א' התשע"א (15 בפברואר 2011), שעה 11:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מוזמנים
ערן פולק, אגף התקציבים, משרד האוצר

דני גלושנקוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי דנקונה, מנהל מינהל תעשיות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

רותי לירז מינהל השקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אלי גרשון, עוזר למנהל מרכז ההשקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נתנאל היימן, מנהל המחלקה לרגולציה בינלאומית, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

רועי שלזינגר, מנכ"ל מאשדוד בונדד
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.


הצעה לסדר של חבר הכנסת יעקב אדרי.
יעקב אדרי
בנושא שינויים תקציביים. אם זה לא מופיע בסדר היום, אי אפשר להביא זאת. אין לי התנגדות לשני הסעיפים, אבל אני גם מציע לך מה שאמנון הציע לך. אני ביקשתי שבנושא של שינויים תקציביים, אם זה לא מופיע בסדר היום, אי אפשר לשאול את הנוכחים באותה ישיבה אם הם מסכימים. אלה שלא נוכחים, יודעים שזה לא על סדר היום. אני מציע מה שאמנון הציע ואני מצטרף לדעתו. כל יום שלישי בסדר היום ירשמו שינויים תקציביים ואז אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך.
ציון פיניאן
בנושא הזה פניתי ליושב ראש כי זה נושא דחוף מאוד. זה נושא של העברה תקציבית למפעל במגדל העמק, מפעל שהולך להעסיק עוד יותר עובדים. היום הוא מעסיק 1,500 עובדים.
יעקב אדרי
אמרתי ליושב ראש שאין לי התנגדות לסעיפים. אני מדבר על הרמה העקרונית. אני מקבל את ההצעה של אמנון.
אמנון כהן
אבל יושב ראש הוועדה הוא הרב גפני והוא זה שצריך לקבל החלטה.
יעקב אדרי
אם התקנון היה מאפשר את זה, אין לי בעיה.
היו"ר משה גפני
התקנון מאפשר אבל אני לא נוהג כך. אתה צודק במאה אחוזים. אמר לי חבר הכנסת פיניאן, אני חשבתי להוסיף את זה בסדר היום לתחילת שבוע הבא – כי מחר יש הרבה סעיפים והישיבה היא קצרה – והסביר לי שמדובר בדבר מאוד מאוד דחוף בגלל שמדובר על מפעל טאוור במגדל העמק שמעסיק כ-1,500 עובדים והדחיפות היא גדולה.
יעקב אדרי
העניין עומד מ-2005.
ציון פיניאן
לא, זה אושר עכשיו. בתקופה האחרונה זה אושר. אני מסכים, אנחנו לא נוהגים כך. בתחילת שנת התקציב אני לא שם מה שבמהלך השנה מופיע ביום שלישי בסוף סדר היום, שינויים בתקציב, מכיוון שאין היום העברות. ההעברות הן מאוד דלילות אבל עכשיו זה יתחיל. נראה. הוא הציע את זה קודם ונראה אם אני עושה את זה ונראה מה כמות ההעברות שמגיעות. אם אתה אומר לא לקיים על זה דיון, אני לא מקיים על זה דיון.
יעקב אדרי
לא. אני לא אומר.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לך לגבי ה-700 מיליון שאתה חוזר על זה כל הזמן.
יעקב אדרי
אין לי טענות אליך אלא לג'ומס.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לך שהמדינה הפכה להיות מדינה פופוליסטית במובן הכי חמור של המילה. אם זה לא נכון מה שאני עומד לומר עכשיו, אני מתנצל מראש, אבל אם זה נכון, זה ממש דבר פופוליסטי. מה התפקיד של הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון? התפקיד שלנו כוועדת כספים הוא לדאוג למקורות המימון, לדעת את ההוצאות, לדעת לאן זה הולך, להוציא הפרטים בתקציב הביטחון ששם זאת ועדה משותפת.
יעקב אדרי
למה זה הגיע לכאן?
היו"ר משה גפני
תשמע אותי עד הסוף. אתה פשוט נתת לי את ההזדמנות לומר את זה. זה מגיע לוועדת הכספים כדי לאשר את זה באופן עקרוני. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת מאיפה זה מגיע ואנחנו צריכים לדעת שזה הולך לתקציב הביטחון ואז אחרי שאנחנו מאשרים, הוועדה המשותפת לכספים ולביטחון דנה בפרטים, ועל זה לא דנים במליאת ועדת הכספים. זה הנוהל, זה התקנון וזאת המציאות. מה שקרה עם ה-700 מיליון שקלים, אני עיכבתי את זה. אני שאלתי שאלות וזה לפני שזה מגיע לכאן. אני שוכנעתי במאה אחוזים שהיעד של ה-700 מיליון שקלים הוא חיוני מאוד.
יעקב אדרי
גם אני שוכנעתי.
אמנון כהן
חכה, תראה מה קורה אחר כך.
היו"ר משה גפני
לפי הנוהל המסודר, אם לא היינו מדינה פופוליסטית, זה היה הולך לוועדה משותפת של כספים וביטחון ושם היה נדונים הפרטים, האם זה הולך לדרום או לצפון או למרכז, אם אתה מבין למה אני מתכוון. זה הדיון. דנה הבוקר הוועדה המשותפת והיא דנה על מקורות המימון, מהיכן זה מגיע, מהשיכון, מהרווחה, מהבריאות וכולי. מה זה? זה התפקיד שלנו וזה לא התפקיד של הוועדה המשותפת.
יעקב אדרי
אתה לא צופה בטלוויזיה.
היו"ר משה גפני
אני לא קורא את העיתונות? גם בעיתונות החרדית. כולם נהיו פופוליסטיים. אתה צודק במאה אחוזים. פעם היו פרות קדושות במדינה אבל את הכל שחטו, וגם את ביטחון המדינה שחטו.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אני השתתפתי בדיון המשותף, אני חבר הוועדה, ולאחר חצי שעה שראיתי את הליך הדיון פשוט קמתי והלכתי.
היו"ר משה גפני
אתה צודק במאה אחוזים. פשוט לא יאומן.
אמנון כהן
בסוף לא אישרו שום דבר.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת יעקב אדרי נוהג באחריות. הלוואי שכל חברי קדימה היו נוהגים באחריות. אני מתקן את הדברים. יש בקדימה חברים טובים ואחד מהם הוא חבר הכנסת יעקב אדרי. יש בקדימה חברים שאין להם אחריות ואחד מהם, אני לא אומר בחודש אדר א'.

פנייה מספר 8 -
ערן פולק
תודה שהעליתם את הפנייה לסדר היום בדחיפות. אני אסביר גם את המהות וגם את הדחיפות.


הבקשה היא לאשר מענק לחברת טאוור במגדל העמק. זאת השקעה שמתבצעת החל משנת 2005 עם דיונים מול הממשלה, גם במישור המשפטי וגם במישור הכלכלי.
יעקב אדרי
ציון, תקשיב, זה מ -2005.
ערן פולק
הוא העלה את זה לסדר היום.


מה שקרה בשנה האחרונה, קרו שני אירועים כאשר האחד הוא בציר המשפטי כאשר הוכשר הדיון מחדש בבקשה לפרטיה, דבר שלא היה בשנים הקודמות, והשני, הציר הכלכלי כאשר המפעל או החברה עברה שינוי מאוד מאוד משמעותי החל משנת 2009 והיום נמצאת בפריחה מאוד גדולה. למעשה היו בפניה שתי חלופות, האם להרחיב את הפעילות במגדל העמק מסדר גודל של 1,000-1,050 עובדים לסדר גודל של 1,400 עובדים, או להרחיב את הפעילות במדינות אחרות במזרח. בהמשך לעבודה מאוד מאומצת של משרד התעשייה, מרכז ההשקעות, שניהלו מול החברה, החברה החליטה להרחיב את הפעילות בישראל ולקבל את המענק, את שארית המענק שהגיע לה מהבקשה הקודמת בשיעורים הרבה יותר נמוכים. בזמנו דובר על למעלה משישים מיליון דולר והיום אנחנו מדברים על סך כל 150 מיליון שקלים על פני חמש שנים.
אמנון כהן
על כמה התחייבנו בהתחלה?
ערן פולק
ההשקעה המקורית זיכתה את החברה, היתרה שלה זיכתה אותה בלמעלה משישים מיליון דולר.
אמנון כהן
אבל היא לא עמדה בצמתים. היא לא עמדה ביעדים.
ערן פולק
היא לא עמדה ביעדים. הדיון בעצם נקטע בשנת 2008 וחודש לקראת סוף 2009 כאשר החברה עשתה שני דברים בעבודה: האחד, העלתה את רמת ההשקעה ללמעלה מ-400 מיליון דולר.
קריאה
מי הבעלים?
ערן פולק
השליטה היא בידי החברה לישראל. זאת חברה ציבורית. החברה העלתה את רמת ההשקעה ללמעלה מ-400 מיליון דולר, ודבר השני, העלתה את מספר העובדים מ-1,000 לקרוב ל-1,450 עובדים. בסוף נכנסה עוד התחייבות ייעודית.
היו"ר משה גפני
מתי עלה מספר העובדים?
ערן פולק
בחודשים האחרונים. זאת עבודה של מרכז ההשקעות בחודשים האחרונים.
היו"ר משה גפני
יש כאן מישהו ממרכז ההשקעות? תכף אני אבקש התייחסות שלכם.
ערן פולק
יש עוד תוספת שהייתה ממש בתקופה האחרונה של התחייבות נוספת להעסקה ממגזר המיעוטים של סטודנטים. לכן הבקשה על השולחן.


אני אומר מילה לגבי הדחיפות. המערכת של החברה נמצאת היום במצב שבו יש לה גידול בהזמנות ובצורך לייצר וככל שהיא מקבלת את המענק, היא יכולה להתחיל את ההתרחבות במגדל העמק. כל עוד אין לה את המענק, היא מרחיבה את הפעילות במקומות אחרים. לכן זה מגיע בדחיפות לשולחן הוועדה.
אמנון כהן
המענק הוא שקל מול שקל?
ערן פולק
חלק גדול מההשקעה כבר בוצע, חלק גדול יבוצע עד סוף השנה הזאת. המענק נפרס על פני כמה שנים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מרכז ההשקעות. למה הדחיפות הזאת? למה אי אפשר היה להביא את זה קודם?
אלי גרשון
מינהלת מרכז ההשקעות אישרה את המענק בסוף שנת 2010. בעצם השלב הבא בפרוצדורה הוא להוציא את כתב האישור. לא ניתן להוציא את כתב האישור כל עוד לא נקבעו תקציבים ולכן הדחיפות בפנייה.
היו"ר משה גפני
150 מיליון.
אלי גרשון
נכון. פרוס על פני ארבע שנים.
יעקב אדרי
אני מבין את החשיבות של העניין. אני שומע גם שמדובר בתוספת משמעותית של עובדים. מי בודק אם אכן זה מתקיים?
אלי גרשון
מרכז ההשקעות.
רותי לירז
יש מחלקת ביקורת. יש מחלקה מיוחדת לעמידה ביעדים.
יעקב אדרי
אני מכיר מפעלים שנעלמו אחרי שקיבלו את המענק. נעלמו לגמרי. לא רק שלא הוסיפו עובדים אלא נעלמו לגמרי.
אמנון כהן
ביקשתי פעם נתון.
אלי גרשון
אני חושב שמנהל מרכז ההשקעות גם סיפק את הנתון בדיונים על חוק התקציב.
היו"ר משה גפני
כן, אבל תשיב בבקשה ספציפית לגבי המקרה הנוכחי.
אלי גרשון
לגבי מספר העובדים. כיום המפעל מעסיק 1,100 עובדים והוא מתחייב להגיע ל1,400 עובדים בשנת 2014, כלומר, בסוף שנת 2013 ולהישאר עם אותו מספר עובדים לפחות עד סוף 2018.
ערן פולק
ועוד שלושים סטודנטים
יעקב אדרי
מה שברור לפי האוזן המוזיקלית שלי הוא שלא ייקחו שום עובד נוסף עד 2013.
אלי גרשון
לא. הוא חייב להגיע ל-1,400 בסוף שנת 2013.
יעקב אדרי
זה מה שאני אומר. הלוואי שאני טועה.
היו"ר משה גפני
מה קורה אם ב-2011 לא מוסיפים עובד אחד? אתם מתערבים?
אלי גרשון
לא. ההתחייבות של החברה היא לעמוד בסוף שנת 2013 עם 1,400 עובדים.
היו"ר משה גפני
מה קורה אם הם לא עומדים בזה?
אלי גרשון
כבוד היושב ראש, אם יורשה לי להוסיף, החברה מוסיפה עובדים בגלל הגידול בהזמנות. כלומר, אין כאן איזשהו גידול מלאכותי כתוצאה מהתחייבות כלפי המדינה אלא יש היום גידול גם בהזמנות היצור וגם בשטחי היצור וכתוצאה מכך גם יהיה גידול בעובדים. מבחינת אבן דרך הבאה בה בודקים את המפעל, זה יקרה בסוף 2013 ואז הם צריכים לעמוד ביעד של 1,430 עובדים.
רותי לירז
אני מהלשכה המשפטית ואולי אני אוכל להסביר.
היו"ר משה גפני
כן, מי שיכול להסביר, שיסביר. אתם רואים או שאתם לא רואים מה קורה ב-2011, ב-2012, במהלך שנת 2013? אתם לא רואים או רואים שלא קורה שום דבר, אתם עדיין שותקים עד שמגיע דצמבר 2013?
יעקב אדרי
כן, ואז הם עומדים בהתחייבות שלה ם.
רותי לירז
שמי עורכת דין רותי לירז ואני מהלשכה המשפטית של משרד התעשייה, רפרנטית של מרכז ההשקעות.


כל כתב אישור, זה לא ייחודי רק לטאוור, המבנה של חוק עידוד בנוי כך שחברה מקבלת מענקים, בודקים את ביצוע ההשקעות אבל באיזושהי נקודת זמן כשהיא משלימה את ביצוע ההשקעות, בוחנים אותה. יש מחלקה מיוחדת שבוחנת אותה. המטרה הזאת של הבחינה היא כפולה ותוצאת הבחינה זה משהו שנקרא אישור ביצוע סופי. כאמור, התוצאה היא כפולה: אחת, להבין שהמענקים הופכים ממעמד של מענקים מותנים למענקים חלוטים שלא מבטלים את המענקים ולוקחים אותם בחזרה. זאת תוצאה אחת של הבדיקה. התוצאה השנייה היא שיש לצד המענקים גם סוג של הטבות מס וגם זה מותנה בתוצאת הבדיקה הזאת. זאת אומרת, המחלקה בודקת את עמידת החברה ביעדים וזה לא באופן ספציפי לכתב האישור הזה. כאן יש כל מיני יעדים ודברים מיוחדים שהמחלקה בודקת.
יצחק וקנין
גם המענק הזה הוא מחולק.
ציון פיניאן
הוא פרוס על פני ארבע שנים.
יעקב אדרי
לשיטתך, אם המענק מחולק, אני הייתי מבין אם הם היו אומרים שכל שנה הם יקבלו חמישים עובדים או מאה עובדים.
היו"ר משה גפני
לא. אתם לא נותנים את זה בבת אחת.
ציון פיניאן
לא, ארבע שנים.
יעקב אדרי
אני שוב אומר שאני אתמוך בעניין הזה, אבל אני אומר שאם הם היו אומרים לנו שכל שנה יקלטו חמישים-מאה עובדים עד להשלמת המכסה ב-2013, זה נראה לי הגיוני.
היו"ר משה גפני
נכון, זה הגיוני.
יעקב אדרי
אבל כאן הם אומרים שעד 2013 ייקלטו העובדים.
אמנון כהן
אולי המענק אמור להכניס טכנולוגיה חדשה ורק אחרי שהטכנולוגיה תיכנס, תהיה אפשרות לקלוט עובדים.
ערן פולק
הנתונים שיש לי, זה לא מה שהם התחייבו. מה שהם התחייבו בכתב האישור, זה מה שהוצג על ידי נציגי מרכז ההשקעות. הנתונים שיש לי שהתוכנית של החברה בפועל היא מחצית מהגידול לבצע כבר ב-2011 והמחצית השנייה ב-2012.
יוסי דנקונה
הם כבר בגיוס של עובדים. בסך הכל מדובר בגיוס של מאה עובדים לחברה. שימו לב, הגידול, משמעותו גידול בתפוקה וההשקעות האלה נועדו להגדלת התפוקה משלושים אלף יחידות לחודש ל-41 אלף יחידות בחודש. המשמעות עוד מכונות והמשמעות היא עוד אנשים שמפעילים את המכונות.
אמנון כהן
מכשירים אותם?
יוסי דנקונה
מכשירים.
אמנון כהן
והם נקלטים דרך חברות כוח אדם או ישירות על ידי המפעל?
יוסי דנקונה
רובם ישירות על ידי המפעל וחלק על ידי חברות כוח אדם.
אמנון כהן
החלק הגדול. כבר מגייסים מאה עובדים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת כהן שאל האם הרוב יהיו עובדי כוח אדם.
יוסי דנקונה
לא.
אלי גרשון
הרוב הם עובדים ישירים של החברה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 8 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 7
דני גלושנקוב
הפנייה שלפנינו נועדה לתקצב את קרן הסיוע לסטודנטים בסכום נוסף של חמישים מיליון שקלים בהתאם להחלטת הממשלה 2614 מדצמבר אשתקד.
היו"ר משה גפני
מה זה החלטת הממשלה?
דני גלושנקוב
מדובר בתוספת של חמישים מיליון שקלים לקרן לסיוע לסטודנטים.
ציון פיניאן
גילה גמליאל.
יצחק וקנין
בחוק שהגשתי לגבי המשכנתאות, מענקי מקום, כתבו לי בכמה הסתייגויות של הממשלה שחייבים לקבל את האישור של סגנית השר ובתיאום מלא עם סגנית השר גילה גמליאל. אין שר בינוי ושיכון?
היו"ר משה גפני
זאת הממשלה.


אני מבקש לדעת. זאת החלטת הממשלה על הבטחת הכנסה לאברכים?
דני גלושנקוב
נכון מאוד.
היו"ר משה גפני
יפה. אז בוא נדבר על העניין. עכשיו אני רוצה לדעת. מוסיפים חמישים מיליון שקלים, שאני כמובן תומך בזה, הוועדה תומכת בזה כל הזמן, אנחנו טוענים שלא מספיק המדינה עוזרת לסטודנטים. כמה בסך הכל עכשיו הסטודנטים מקבלים מקרנות הסיוע אחרי שיש תוספת של חמישים מיליון שקלים?
דני גלושנקוב
סך הכל?
היו"ר משה גפני
כן, הסך הכל מכל המשרדים.
דני גלושנקוב
מכל המשרדים, אין לי את המספרים כרגע. יש לי נתון על מה שקורה במערכת ההשכלה הגבוהה.
יעקב אדרי
מי הגוף שמקבל?
היו"ר משה גפני
קרן סיוע לסטודנטים.
דני גלושנקוב
הקרן מופעלת בידי משרד החינוך וה-ות"ת. בבסיס תקציב המדינה לשנת 2011, יש 150 מיליון שקלים לנושא של סיוע לסטודנטים. זאת תוספת של חמישים נוספים.
שלי יחימוביץ
החמישים מיליון שקלים, זאת תוספת חד פעמית?
דני גלושנקוב
בהתאם להחלטת הממשלה.
שלי יחימוביץ
זה סכום חד פעמי, הוא לא בבסיס התקציב.
דני גלושנקוב
לא. תוספת.
שלי יחימוביץ
הוא רק ל-2011 או גם ל-2012?
דני גלושנקוב
כרגע הוא רק ל-2011.
יעקב אדרי
הכל כרגע.
יצחק וקנין
אנחנו נצביע בעד. שלא יהיה ספק, אני מצביע בעד. אני בעד הסטודנטים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להתייחס. אנחנו דנו על העניין של מלגות הסיוע לסטודנטים. כאן בוועדה, בעקבות הסיפור של הבטחת הכנסה של אברכים, קיימנו על זה דיון ואני גם בדקתי את זה פעמים רבות. אני חושב שהמדינה לא מסייעת מספיק לסטודנטים, לאלה שנזקקים לסיוע של המדינה, אבל מדובר להערכתי בסדרי גודל של 600 מיליון שקלים ואולי קצת יותר או קצת פחות.


אתה מדבר על הסעיף שמופיע כאן בהעברה שהוא במשרד החינוך סעיף אחד מתוך סעיפים רבים והוא מלגות סיוע לסטודנטים.
דני גלושנקוב
במסגרת הקרן לסיוע.
היו"ר משה גפני
יפה. אני קיימתי דיונים על הנושא של הבטחת הכנסה של אברכים במשרד ראש הממשלה ביחד עם משרד האוצר ואני דרשתי, מכיוון שבחוק המקורי שאנחנו הנחנו היה גם את הסיפור של הסטודנטים ואנחנו הגענו להסכמה שמוסיפים את החמישים מיליון שקלים לקרנות הסיוע של הסטודנטים. בעקבות כך מגיע הסעיף התקציבי הזה שנכון, הוא ל-2011. כמו גם בכל הסעיפים האחרים שמדברים על תוספות, גם בסיפור של האברכים, אנחנו נצטרך לעמוד על המשמר של-2012 יתווסף הסכום.
שלי יחימוביץ
אין לך את זה ב-2012.
היו"ר משה גפני
אותו הדבר כמו שעכשיו. יש תקציב דו שנתי. אנחנו נצטרך לדרוש שזה יבוא בהעברה. הוועדה אומרת שאסור שזה יהיה חד פעמי אלא אנחנו דורשים שזה יהיה קבוע.


אני חושב שהוועדה תתמוך בבקשה הזאת. אני לוקח לעצמי קצת מהקרדיט בעניין, בעיקר הקרדיט הוא של האברכים כי הם לא היו על ראש שמחתנו כל הזמן בתקשורת, הממשלה לא הייתה נותנת לסטודנטים שקל. במהלך הדיונים נאמר לי על ידי גורמים בכירים בממשלה שצריך להכפיל את שכר הלימוד של הסטודנטים פי שלוש, כמו בבריטניה, ואני אמרתי להם שתהיה על זה מלחמת עולם. אני רק רוצה להגיד לכם, וסתם, הערה צינית שלי שהיא גם נכונה במקרה, שאם הייתה כאן עכשיו תוספת של חמישים מיליון שקלים להבטחת הכנסה של אברכים, התקשורת לא הייתה בוועדה אחרת אלא היא הייתה כאן והיו מצלמים אותי מהאוזניים.
שלי יחימוביץ
לא רק התקשורת אלא גם חברים של אדרי.
היו"ר משה גפני
נכון.
יצחק וקנין
אני מצביע בעד הסטודנטים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 7 – אושרה פה אחד


תודה. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים