ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/02/2011

תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(תיקון, התש"ע - 2010 (לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
20
ועדת הכספים

16.2.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ב באדר א' התשע"א (16 בפברואר 2011), שעה 09:15
סדר היום
תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"א-2011 (לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

זבולון אורלב

שי חרמש

ראלב מג'אדלה
מוזמנים
נועה יחזקאל, רפרנטית אנרגיה וחקלאות, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד איתיאל מלאכי, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

חוני קבלו, אגף כלכלה, המשרד להבנת הסביבה

יוחנן בורנשטיין, אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה

נופיה בכר, מנהלת אגף תכנון וכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות

עודד אגמון, ראש אגף הסדרה, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברת אנרגיה מתחדשת בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"א-2011 (לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (תיקון), התשע"א-2011 (לוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית).


קיימנו דיון בנושא הזה ואז היה ויכוח נדמה לי גם בתוך הממשלה והיו גם התנגדויות. מי שמביא את הנושא זה משרד הפנים, נכון?
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
היה ויכוח בין משרד הפנים ומשרד התשתיות וחברת החשמל.
שגית אפיק
נכון.
היו"ר משה גפני
לא ישבו בכלל ולא דיברו, ואז אנחנו ביקשנו שתשבו ותבואו עם איזו עמדה אחידה. לכן אני שם את זה עכשיו על סדר היום. אני מבין שהייתה ישיבה וחשוב לנו לדעת גם מה היו תוצאותיה.


משרד הפנים, בבקשה. תסביר קודם במה מדובר.
איתיאל מלאכי
כמו שנאמר, מדובר על תיקון לתקנות ההסדרים, ארנונה כללית ברשויות המקומיות. התקנות מונות 13 סיווגים ראשיים לפיהם הרשויות המקומיות מטילות את הארנונה. ל-13 הסיווגים האלה יש תעריפי מינימום ותעריפי מקסימום.
זבולון אורלב
זאת ארנונה לאנשים פרטיים או לחברות?
שגית אפיק
גם וגם.
איתיאל מלאכי
גם וגם. 13 הסיווגים מדברים על משרדים, שירותים, מגורים, תעשייה. למעשה התעורר הצורך לקבוע סיווג נוסף לנושא הזה של לוחות בתחנות כוח סולריות מכיוון שלפי המצב החוקי היום אפשר לחייב אותם בתעריפים מאוד גבוהים. מכיוון שהמטרה היא לעודד אותם, למעשה קבענו להם טווח תעריפים מאוד מאוד נמוך שכמעט ולא קיים. למעשה יש בתוך המתקנים האלה קרקע ומבנה כאשר טווח התעריפים שנקבע למעשה אלה תעריפים של קרקעות ולא תעריפים של מבנים. תעריפים של מבנים מתחילים בכמה עשרות שקלים למטר. על מנת לעודד את העניין הזה נקבעו תעריפים שהם ממש עשרות אגורות על מנת שיהיה אפשר לבנות את המתקנים האלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתם ישבתם אתם.
איתיאל מלאכי
ישבנו אתם.
היו"ר משה גפני
אתם, מי זה?
איתיאל מלאכי
ישבנו עם משרד התשתיות, רשות החשמל, מרכז שלטון מקומי והחשב הכללי. זה בעצם הנוסח שאנחנו מביאים היום.
שי חרמש
שאלה של בור כי פשוט לא הכנתי קודם את שיעורי הבית ואני מודה בכך. במידה שקיים מבנה ועל הגג מותקן מתקן, משלמים גם על המבנה וגם על הגג?
איתיאל מלאכי
כן. אלה תעריפים שונים.
שי חרמש
מה ההיגיון? כראש רשות לשעבר אני אומר שזה מאוד מוזר.
היו"ר משה גפני
דיברנו על כך בישיבה הקודמת.
שי חרמש
לא הייתי.
זבולון אורלב
לא חייבים לאשר.
היו"ר משה גפני
עבר זמן רב מאז ולכן ביקשתי מהם לחזור על הדברים וזה בסדר. אפשר להתחיל את הכל מהתחלה.
איתיאל מלאכי
זה לא על אותו מטר מרובע.
היו"ר משה גפני
שואל חבר הכנסת שי חרמש – וכולנו, כאשר ראינו את זה, לא הבנו – כי אני משלם על המבנה ומה זה העסק שלך שאני שם על זה קולטי שמש?
איתיאל מלאכי
המבנה מחויב בארנונה ובהנחה שלא נמצאים עליו הקולטים הגג לא מחויב.
שגית אפיק
המבנה מחויב. הגג לא מחויב אם אין עליו קולטים.
איתיאל מלאכי
הגג לא מחויב בארנונה. גג שאין בו שימוש, שלא נעשה בו שימוש, לא מחויב בארנונה. ברגע שנעשה שימוש, מושם מתקן על הגג, אז הוא מחויב בארנונה.
שגית אפיק
גם המבנה וגם הגג.
שי חרמש
קח מחר את הגג, בנה עליו חדר, תשלם עליו ארנונה. הוא אומר שאם לא בנית חדר אלא בנית קולט, תשלם על הקולט. הבנתי נכון?
איתיאל מלאכי
זה לא קולט. זה מתקן.
היו"ר משה גפני
אני מבין יותר לאט משי חרמש ולכן אתה צריך להסביר לי יותר מהר. לי יש מבנה של שלוש קומות, אני משלם ארנונה על המבנה הזה?
איתיאל מלאכי
נכון.
היו"ר משה גפני
עד כאן בסדר. שמתי קולטי שמש על הגג, מה קורה אתי?
איתיאל מלאכי
אתה משלם על המטרג' שעליו מצויים הקולטים.
היו"ר משה גפני
רק על זה.
שגית אפיק
פלוס מה שאתה משלם על המבנה.
היו"ר משה גפני
על המבנה אני משלם. מה שהוא טוען עכשיו זה שעד היום אתה משלם על שלוש הקומות של המבנה, לא השתמשת בגג, אבל ברגע שאתה משתמש בגג, אתה משלם גם על הגג.
שגית אפיק
בדיוק.
איתיאל מלאכי
אך לצורך העניין תיבנה פרגולה על הגג, ישלמו על השטח של הפרגולה.
שי חרמש
תתפלא, הצלחת לשכנע אותי.
היו"ר משה גפני
ביקשתי לא להגיד לנציגי הממשלה לפני שאנחנו לא מסיימים את הדיון שאני תומך בהם.
זבולון אורלב
מאחר שאחרי מס הדלק למדנו – כדי לשפר את איכות הסביבה העלו את מס הדלק – אני רוצה לשאול שאלה. אי אפשר לאשר עוד תוספת ארנונה כשאין את התמונה הכללית. כל פעם מביאים לנו חלק אחד בפאזל ואנחנו לא רואים את התמונה המלאה.


בשנת התקציב 2011 הייתי מבקש לקבל תמונה. אותו בית, מה קרה אתו במעבר מ-2010 ל-2011? כי יש כל מיני חלקים של הפאזל.
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. השאלה אם זה בתל אביב, השאלה אם זה במעלות.
זבולון אורלב
בית במעלות. בית מסוים, הבית של משפחת ישראלי, עד עכשיו היא שילמה ארנונה בסכום מסוים ואני שואל מה קורה אתה ב-2011 עם כל מיני החלטות שהתקבלו בענייני הארנונה. זה מה שאני מבקש לדעת. האם באותו מקום גם העלו את הארנונה הרגילה? האם שינו את סדרי המדידה? מצאו כל מיני דברים.


שאלה שנייה. האם זה כולל גם קולטי שמש רגילים ביתיים? אני יודע שעד עכשיו אזרחי מדינת ישראל לא משלמים על כך שמתקינים על הגג קולטי שמש ביתיים.
היו"ר משה גפני
לפני שאתה ממשיך. תענה על השאלה הזאת. תגיד לפרוטוקול.
איתיאל מלאכי
לא, לא משלמים.
היו"ר משה גפני
זה לא כולל קולטים ביתיים אלא רק קולטים סולריים שהם לייצור חשמל.
איתיאל מלאכי
כן.
זבולון אורלב
לא הבנתי.
איתיאל מלאכי
רק מתקנים לייצור חשמל באנרגיות האלה כפי שמוגדר בתקנות.
זבולון אורלב
כלומר, אלה לא קולטים לצורך חימום מים.
איתיאל מלאכי
לא.
זבולון אורלב
אבל אם משפחה שמה קולטים לצריכה שלה, היא תשלם על הדבר הזה?
איתיאל מלאכי
לא הבנתי את השאלה. קולטים לחימום מים לא מחויבים.
זבולון אורלב
אם אלה יהיו קולטים לצריכת החשמל הפרטית של הבית הזה?
איתיאל מלאכי
אם זה ייצור חשמל בגדלים עליהם מדובר – כן.
זבולון אורלב
זה לצורך הבית שלהם.
איתיאל מלאכי
אני לא יודע איך זה נעשה. מקבלים תשלום בגין הייצור.
זבולון אורלב
עד היום זה לא מחויב.
ראלב מג'אדלה
אדוני מוכן לחזור על השאלה?
זבולון אורלב
האם עד היום כאשר בית היה מתקין אמצעים סולריים כדי להפיק חשמל לצרכים שלו, לא לצורך מסחרי, האם זה היה פטור ממס?
ראלב מג'אדלה
פטור.
זבולון אורלב
אתה אומר פטור וגם מישהו אחר אמר פטור.
ראלב מג'אדלה
אני אומר לך פטור.
זבולון אורלב
עכשיו רוצים לחייב.
ראלב מג'אדלה
אני אגיד לך למה אני אומר לך. גילוי נאות. בתקופה שהייתי באזרחות, זה היה התחום שלי. לצריכה הפרטית עד משהו בסביבות 1,800 שקלים בחודש הכנסה, שישים מטרים מתקן, פטור. מקזזים לך את מה שצרכת ואת מה שקיבלת.
זבולון אורלב
הואיל וראיתי כאן שהכוונה היא לעודד את העניין הזה, תסבירו לי איך מצד אחד מעודדים ומצד שני מחייבים ארנונה שלא היו מחויבים בה קודם.
היו"ר משה גפני
רגע. אני רוצה להוסיף שאלה לדבריו של חבר הכנסת אורלב. האם אתם מוכנים – בגלל שבאמת אנחנו רוצים לעודד את העניין הזה – שימשיך לא להיות חייב בארנונה מי שצורך באופן ביתי. זאת אומרת, אני שמתי על הגג או מישהו אחר שם על הגג מתקן כי הוא רוצה לייצר חשמל שזה חשוב מאוד למדינת ישראל וזה יעזור מאוד מאוד, והצו שלכם, התקנות יחולו רק על צרכים מסחריים. מה שקורה מהתקנות שלכם זה שלצרכן הביתי מעלים את הארנונה ולמסחרי מורידים. לפי התקנות האלה מי שישלם יותר זה מי שיש לו פחות מטרים, ולמי יש פחות מטרים? לצרכן הביתי. למי יש יותר? לחברות הגדולות שזה לצורך מסחר. אתם לכאורה עושים את ההפך. אני מוכן גם לאשר את זה. זאת אומרת, מה שנוגע לצרכן הביתי ימשיך להיות פטור, ומה שנוגע למסחרי במטרים הגדולים, וזה מופיע בתקנות, את זה נאשר כך שיהיה צו ארנונה אחיד.
איתיאל מלאכי
קודם כל, לפי המצב המשפטי היום, ואחת הסיבות שאנחנו כאן, הגיעו פניות מאנשים שהקימו מתקנים כאלה על הגגות שלהם. לפי המצב היום צריך לחייב את המתקנים האלה בארנונה. המתקנים הם לייצור חשמל ויש רשויות מקומיות שהסיווג שקיים אצלן בצו המיסוי ---
היו"ר משה גפני
המצב המשפטי מעניין אתי כמו השלג דאשתקד.
שגית אפיק
גם אין לזה סיווג. רוב הרשויות המקומיות לא מחייבות.
היו"ר משה גפני
לא חשוב, אבל קודם כל על העיקרון. המצב המשפטי פשוט לא מחייב אותי. כשאני הצהרתי אמונים בכנסת, אני לא הצהרתי אמונים לחוקי מדינת ישראל אלא הצהרתי אמונים למדינת ישראל, אבל לא לחוקיה, בניגוד לשרים.
זבולון אורלב
הוא מנצל את זה עד תום.
היו"ר משה גפני
נכון. למה? גם אתה. כל הזמן אתה מדבר נגד הממשלה.
שי חרמש
אני מודיע לפרוטוקול שגם אני מדבר נגד הממשלה אבל אני מכבד את חוקיה.
היו"ר משה גפני
התפקיד שלך לשנות חוקים. מה אתה בא לכאן כל יום לשנות חוק?
שי חרמש
את החוקים הקיימים אני מכבד.
ראלב מג'אדלה
כבוד הרב, אתה בטוח? אנחנו לא הצהרנו למדינת ישראל וחוקיה?
היו"ר משה גפני
לא.
ראלב מג'אדלה
בטוח?
היו"ר משה גפני
בטוח. השר מצהיר כך. אנחנו לא. אנחנו גם לא מחויבים להחלטות הכנסת.
ראלב מג'אדלה
אני זוכר את ההשבעה האחרונה שלי כשר.
היו"ר משה גפני
כשר, היית מוגבל. כחבר כנסת, אתה לא צריך להצהיר כך.
ראלב מג'אדלה
ברשותך, אם אפשר להכניס אותי לתמונה. באתי באיחור כי הייתי בישיבת הוועדה לביקורת המדינה.
היו"ר משה גפני
בא משרד הפנים ומבקש להתקין תקנות שיחייבו בארנונה, לעשות את זה אחיד לפי גודל המטרג', אם אתה שם מתקנים סולריים, קולטי שמש, אתם מייצרים חשמל.
ראלב מג'אדלה
ביתי.
היו"ר משה גפני
לא. הכל. לפי התקנות זה תלוי בגודל. זאת אומרת, אם זה מתקן סולרי קטן, אתה תשלם יותר.
ראלב מג'אדלה
פחות. אם זה מתקן סולרי קטן, תשלם פחות.
היו"ר משה גפני
במצב הקיים יותר. אם זה בגודל גדול, מעל 10 דונם, תשלם פחות. זה כתוב בתקנות.
ראלב מג'אדלה
מה מבקש עכשיו משרד הפנים?
היו"ר משה גפני
בא חבר הכנסת אורלב ושואל שאלה נכונה. הוא אומר שהרי אתם רוצים לעודד שאתה תשים אצלך בבית קולטים שמש סולריים כדי לייצר חשמל לצריכה הביתית שלך.
ראלב מג'אדלה
גם למסחרי.
היו"ר משה גפני
המסחרי זה עוד דבר. המסחרי משלם פחות. המסחרי הוא מסחרי וצריך לשלם ארנונה. הטענה שלהם היא טענה נכונה. אני אומר להם, בעקבות מה שאמר אורלב, שנוריד את העניין של הצריכה הביתית, כמו שאם אתה שם קולטי שמש לחמם מים, אותו דבר אם אתה שם קולטי שמש לצריכה ביתית שעם זה אתה מייצר לעצמך את החשמל וזה יהיה פטור מארנונה. אתה הרי משלם על הדירה שלך, ולמסחרי תחייבו בתעריף הנמוך, כפי שאמרתם.


זאת הייתה השאלה.
ראלב מג'אדלה
אני לא רק מצטרף לחבר הכנסת אורלב אלא אני חושב שצריך לחייב את מה שהוא אומר ואני גם אומר לך למה.


הצריכה הביתית, המתקן לצריכה ביתית הוא בערך שישים ומשהו מטרים מהבית. המתקן לצריכה ביתית הוא בין 45 ל-50 מטרים. אני מדבר עכשיו על שטח ברוטו. זה בשביל הצריכה, זה ברור ומובן מאליו ואי אפשר לרמות ואי אפשר לזייף. המתקן, אני משלם לפי הגודל שלו. אני בא להתקין על הבית שלי, אומרים לי 45 מטרים מרובע והוא מספק לי לצריכה הביתית.
איתיאל מלאכי
התשלום הוא עשרים אגורות למטר. המינימום הוא עשרים אגורות למטר.
ראלב מג'אדלה
אם אני שם מתקן לצריכה פרטית שכולם נהנים מזה ואני לא צריך להסביר כי יודעים למה, כבר שנתיים זה רץ בשוק, למה צריך לשלם ארנונה על מתקן של 45 מטרים עד 50 מטרים כשאני שילמתי ארנונה עבור הבית והגג.
זבולון אורלב
זה מדרון חלקלק מחר גם לחייב מתקן סולרי לחימום מים.
ראלב מג'אדלה
אני משלם ארנונה על הבית. זה לצריכה הפרטית שלי. אני לא עושה מזה ביזנס. לכן אני אומר לך שאסור לנו לתת יד לזה. אדוני היושב ראש, אסור לנו לתת יד לזה.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, זה גם מדרון חלקלק מחר לחייב גם את קולטי המים לחימום מים. מה ההבדל המהותי בין אם אני שם קולטים לצורך צריכת חשמל ביתי לבין קולטים לצריכת מים חמים? מה ההבדל?
היו"ר משה גפני
יש עוד כמה אנשים שרוצים לדבר. אני לא הולך לקיים על זה דיון מי יודע מה.
זבולון אורלב
למה לא?
ראלב מג'אדלה
עוד משפט. יותר מזה, אני רוצה שתדע, הקולט הזה שהוא 45 מטרים, הוא עולה כסף. האזרח ששם את זה על הבית שלו, מחזיר את העלות שלו חמש שנים ממה שהוא מקבל מחברת החשמל.
היו"ר משה גפני
בסדר, בואו נתקדם. יש לנו הרבה נושאים היום.
ראלב מג'אדלה
היועצת המשפטית דבקה במה שאנחנו אומרים?
שגית אפיק
בהחלט.
היו"ר משה גפני
היא עוקבת אחריך.
ראלב מג'אדלה
כי אנחנו רוצים למנוע את זה.
שי חרמש
הדיון הוא מאוד מעניין ואני אומר את זה ברצינות. ברמה העקרונית, ואני אומר את זה לאנשי משרד הפנים, אני הייתי מפריד כאן בין שני דברים. מה עושה קולט שמש של דוד מים? הוא אומר שבמקום שאני אקח צריכה מחברת החשמל, אני לוקח את זה מהשמש ונגמר העניין. צריכה להיות כאן איזושהי הפרדה מתודית עקרונית בין מי שמתקין קולטים כאלה לצורך צריכה ביתית שלו, שדינו צריך להיות כמו דוד שמש, לבין מי שמתקין התקנה כזאת לצריכה מסחרית. דעתי בעניין הזה שונה מהעניין של ראלב וזבולון. אם מישהו מתקין את זה לצורך מסחרי ושקול הדבר למי שלקח גג ובנה עליו חדר, הוא משלם על כך ארנונה. מי ששם מחר קולט לצורך מסחרי, חייב בתשלום.
היו"ר משה גפני
זה מה שאמרנו.


משרד התשתיות.
עודד אגמון
לא נמצא. אני מרשות החשמל.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת משרד התשתיות לא נמצא? הוא בחופש?
עודד אגמון
לא יודע. אתה רואה כאן נציג של משרד התשתיות?
היו"ר משה גפני
אני לא רואה כלום.
עודד אגמון
אתה רואה נציג של רשות החשמל.
ראלב מג'אדלה
תגיד לנו מה דעתך.
היו"ר משה גפני
רגע.
ראלב מג'אדלה
אני רוצה לשמוע את דעתו ולראות אם הוא בדעה שלנו.
היו"ר משה גפני
אתה תשמע, אבל אני רוצה לדעת למה נציג משרד התשתיות לא נמצא.
קריאה
הם עסוקים בגז.
ראלב מג'אדלה
התחלפו שרים והם בתדרוך.
שי חרמש
תשתיות לאומיות עוד לא התחלף.
היו"ר משה גפני
רשות החשמל. מה זה ראש אגף הסדרה?
עודד אגמון
ראש אגף הסדרה זה ראש האגף שמטפל בקביעת הסדרים לטובת שילוב אנרגיות מתחדשות במשק החשמל.
היו"ר משה גפני
בסדר. אם אתה יכול בקצרה כי אני לא הולך לקיים על זה דיון ארוך.
עודד אגמון
כמה משפטים. רשות החשמל קבעה הסדרה גם לצריכה עצמית וזה בדיוק נופל כאן בצורה נכונה בוועדה הזאת. היא קבעה הסדרים גם לצריכה עצמית וגם הסדרים לטובת תחנות כוח גדולות, שזאת ההפרדה בעצם בין המסחרי לבין הפרטי.


אנחנו רואים לנכון, כמו שנאמר כאן, שאין מקום לקבוע ארנונה לטובת צרכנים שמייצרים חשמל לצריכה העצמית שלהם. זה בדיוק כמו שהוא מחמם מים.
היו"ר משה גפני
זאת דעתכם?
עודד אגמון
זאת עמדתנו, כן. לגבי הגגות. זאת עמדתנו שגם נאמרה, גם אז ותאמר גם היום אבל אנחנו עדיין חושבים שבלחץ הזה שרוצים לייצר כאן ארנונה, חשוב מאוד לייצר כאן את הארנונה. זאת אומרת, התקנה הזאת של הארנונה, חשוב מאוד לייצר כי זה מעכב הקמה של מתקנים מסחריים גדולים. יש לנו היום כמה הסדרות של הקמה של מתקנים מסחריים גדולים בהיקפים של עשרות מגה-וואטים ומגה-וואטים במאות מגה-וואטים ולכן חשוב להסדיר את העניין של הארנונה לגבי המתקנים הגדולים.


לגבי המתקנים הקטנים לצריכה עצמית, אנחנו עדיין בדעה שמתקנים שנמצאים על גג והם אינהרנטים לבניין עצמו, כלומר, הוא מייצר חשמל לצריכה העצמית שלו, באותו מקום לא צריך לגבות ארנונה.
היו"ר משה גפני
אם אתם, חברת החשמל, שמים מתקן על הבית שלי.
עודד אגמון
אני רשות חשמל ולא חברת חשמל.
היו"ר משה גפני
אבל אתה אחראי על חברת החשמל ואתה קובע.
ראלב מג'אדלה
הוא לא יכול לשים על הבית שלך בלי הסכמה שלך.
היו"ר משה גפני
אתה לא מכיר את חברת החשמל. אתה תכיר את חברת החשמל והיא יכולה לשים לי גם את הטרנספורמטור שגורם לקרינה ואני לא יכול להגיד כלום.
ראלב מג'אדלה
היא לא יכולה.
זבולון אורלב
אם שמים גנראטור על הגג.
היו"ר משה גפני
אני שאלתי שאלה. אם באה חברת החשמל, לא משנה מאיזו סיבה, והיא שמה על הגג של בית משותף את הקולטים הסולריים, האם לפי דבריך זה נקרא מסחרי או זה נקרא לשימוש ביתי?
עודד אגמון
זאת סיטואציה שלא קיימת.
היו"ר משה גפני
בסדר. איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברת אנרגיה מתחדשת בישראל. מה זה?
איתן פרנס
מדובר באיגוד שהוא עמותה רשומה שמטרתה עידוד ייצור חשמל ממקורות מתחדשים.
היו"ר משה גפני
יש לך משפט.
איתן פרנס
ועל זה נאמר ויהיה אור כי האור מייצר חשמל.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להתחיל בדברי תורה? אני בעד.
איתן פרנס
יש כאן קהל שאולי צריך ללמוד כמה דברים אבל חלילה לא לפגוע.
היו"ר משה גפני
כולנו צריכים ללמוד.
איתן פרנס
גם אני. באתי ללמוד ולכן אני אשאל שאלה ואני רוצה ללמוד מנציגי משרד הפנים. דווקא לגבי המתקנים הגדולים, אבל תכף אני אחזור למתקנים הביתיים, שנמצאים על הקרקע. הרי הארנונה מחושבת לפי היטל צל. כך אמרו לי חכמים ממני. השמש עוברת מצד לצד והצל משתנה מצד לצד ויש היום שאלות אצל היועצים המשפטיים בוועדות שלא יודעים לענות עליהן, כיצד יחשבו את הארנונה, האם לגבי כל השטח התפוס או רק לגבי השטח המוצל. זאת שאלה ראשונה.


לעניין המתקנים הביתיים. אני אציע הצעה ונמצא כאן נציג רשות החשמל. אפשר להחריג מתחולת התקנות את הצרכן הפרטי. יש סיווג צרכן שאינו עסקי בחברת החשמל ועל כן בקלות, במשפט אחד, אפשר להחריג אותו.
היו"ר משה גפני
תודה. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לעניין?
יוחנן בורנשטיין
אני מהמשרד להגנת הסביבה. אנחנו רוצים לומר שבאופן עקרוני לפי המדיניות של משרד הפנים כפי שפורסמה בתמ"א 10(ד)(10) וגם לפי המדיניות של כלל המשרדים ביניהם המשרד שלנו, יש העדפה ראשונית לשים מתקני ייצור חשמל כדי שכמה שפחות נשתמש בקרקעות. לכן אנחנו חושבים – ואפילו אנחנו רואים זאת מעט יותר רחב מהעניין של המסחרי והביתי – ומעדיפים שכל ייצור החשמל יהיה על גגות חניונים, גגות של קניונים, ושלא יהיו על שטחים פתוחים. ברגע שאנחנו נטיל ארנונה על הדבר הזה, זה יעכב את הדברים האלה ונוסף הדברים האלה גם יוכלו להתעדכן. ברגע שנעשה את זה, בעוד שנתיים זה יעלה בעוד כמה שקלים ובעוד כמה אגורות ובמובן מסוים זה גם יכול להכניס סוג של אי-ודאות הפוכה למשק, ליזמים.
שי חרמש
לא. ברגע שזה נכנס לצו, הארנונה תחת פיקוח. אין לך מה לדאוג. לא שאני בעד זה.
היו"ר משה גפני
העמדה שלכם היא כן להטיל ארנונה?
יוחנן בורנשטיין
העמדה שלנו היא - גם של משרד הפנים שפרסם עכשיו את תוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו-וולקניים, תכנית המתאר הארצית נותנת עדיפות מאוד גבוהה לייצור חשמל על גגות - שאנחנו רוצים כמדינה שכמה שפחות ייתפסו שטחים פתוחים. ולכן, הפוך. אם אנחנו רוצים לתמרץ את הדבר הזה, צריך בגגות אולי גם לפטור כליל את תשלום הארנונה ולהשאיר אותה לגבי הקרקעות וכך לשלוח את האנשים יותר לגגות ולנצל את הגגות.
ראלב מג'אדלה
יש כאן אי הבנה. אדוני היושב ראש, הבקשה שלך היא בקשה וזה בסדר. אנחנו לא דיברנו על גגות. יש גג של אלף מטרים ואנחנו לא מדברים עליו. חברי הכנסת לא מדברים עליו אלא מדברים על בית פרטי שהוא שישים-שבעים-שמונים מטרים. אנחנו מוכנים לעודד גגות או מגרשי כדורסל או רפתות או מגרשי חניה. אתה עושה על מגרש חניה, הוא גם חניה למכוניות וצל וגם ניצלת את מגרש החניה וזה בסדר גמור. אנחנו דיברנו על הצריכה הביתית לבית.
היו"ר משה גפני
בסדר, הוא לא חולק עליך. הוא אומר אפילו יותר.
יוחנן בורשנטיין
אני מרחיב.
ראלב מג'אדלה
בסדר, אבל שייקח בחשבון מה אנחנו אומרים. אנחנו רוצים לפטור את הצריכה הביתית.
היו"ר משה גפני
עורך דין איתיאל מלאכי, משרד הפנים, מה אתה מציע לנו לעשות?
איתיאל מלאכי
אני מבקש להשלים כמה דברים.
היו"ר משה גפני
רגע, לפני שאתה משלים. אולי אנחנו לא מתקדמים. קודם כל, מה אתה אומר על מה שהיה עד עכשיו?
איתיאל מלאכי
מבחינת משרד הפנים ומשרד האוצר, העמדה הכללית שלנו, והיא גם חורגת מהדיון הזה, גם לגבי הנחות מארנונה ופטורים מארנונה ---
היו"ר משה גפני
עורך דין מלאכי, יש כאן שאלה שאני שואל אותך ועכשיו תענה לי תשובה. האם אתה מוכן לעשות את החלוקה הזאת?
איתיאל מלאכי
כרגע לא.
היו"ר משה גפני
אז לכו הביתה ותעשו את החלוקה ואחר כך תחזרו אלינו.
איתיאל מלאכי
אם אני יכול להשלים.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אם אתה יכול, אני הייתי מצביע בעד.
איתיאל מלאכי
אני לא יכול.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך למה אתה לא יכול כי השרים שלך חתמו בלי אישור.
איתיאל מלאכי
לא, לא בגלל זה.
היו"ר משה גפני
תגיד לשרים שלא יחתמו לפני שאין אישור.
איתיאל מלאכי
זאת הייתה תקלה משרדית וזה לא קשור לשרים.
היו"ר משה גפני
זה קצת מעצבן.
איתיאל מלאכי
העמדה שלנו חורגת גם מהדיון הזה לגבי כל הנושא של הטלת ארנונה על איזשהו נכס. כל שימוש צריך להיות מחויב בארנונה ולו בארנונה מינימאלית. גם כשהם באים ומבקשים כאן פטורים או הנחות מארנונה לעניינים שהם חשובים מאוד, אנחנו חושבים שצריך לשלם משהו.
היו"ר משה גפני
ועדת הכספים מודיעה לך באופן קטגורי וחד משמעי שהיא דוחה את העמדה הזאת של משרד הפנים. נקודה. מכיוון שמה שאתה אומר עכשיו זה שעמדת משרד הפנים, שבסוף היום, מתי שתהיה כאן ועדה חלשה, אתם תביאו גם ארנונה על דודי שמש. זה מה שאמרת עכשיו. אנחנו דוחים את זה מכל וכל. עמדתנו היא שצריך לעודד לא במלים ואחרי כן לעשות מעשים הפוכים.
זבולון אורלב
אולי אפשר לתת לו חמש דקות להתייעץ עם שריו?
היו"ר משה גפני
בבקשה. אמרתי.
איתיאל מלאכי
חמש דקות זה מעט זמן.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש זמן. עמדתה של ועדת הכספים, כפי ששמעת, אנחנו מוכנים לאשר את התקנות אבל אנחנו מתנגדים מכל וכל לעמדת משרד הפנים כפי שהבאת אותה לידי ביטוי, שכל אחד יהיה חייב בארנונה ואפילו ארנונה מינימאלית. אנחנו לא מסכימים ודוחים את זה. זאת עמדה אנטי חברתית. עקרונית אנחנו נגד. אנחנו חושבים שזה אחד בפה ואחד בלב. מצד אחד הממשלה אומרת שהיא רוצה לעודד את השימוש באנרגיה הסולרית, לא לזהם את האוויר ולא לזהם את מה שיוצר בעניין הזה חברת החשמל.
ראלב מג'אדלה
גם לחסוך כסף.
היו"ר משה גפני
ודאי שגם לחסוך כסף, אבל כסף לא מעניין. על כל פנים, אנחנו מתנגדים עקרונית לעמדה הזאת. אני מציע לא לחזור עם עמדה כזאת לכאן מכיוון שלא נאשר את זה.
איתיאל מלאכי
אני יכול להוסיף משפט אחרון?
היו"ר משה גפני
אני אתן לך. אני רק רוצה שתדע את עמדת הוועדה. אנחנו מוכנים לאשר עכשיו את התקנות שלכם ובתנאי שיוצא מהעניין ויהיה פטור על התקנת מערכת סולרית לצריכה ביתית. אם תרצה, נצביע. אם לא תרצה, לא נצביע.
איתיאל מלאכי
אנחנו נקיים על זה דיון אצלנו במשרד.
שי חרמש
גפני, מדובר בצריכה עצמית.
היו"ר משה גפני
צריכה עצמית. שיהיה רשום גם בפרוטוקול שאם חברת החשמל שמה על הבית שלי, אני לא חייב לשלם.
שי חרמש
אני מייצר בעצמי, כמו דוד שמש. זאת אומרת, אני לא מוכר את החשמל.
היו"ר משה גפני
כן, בדיוק.
איתיאל מלאכי
לפי המצב החוקי היום, המתקנים האלה מחויבים בארנונה בתעריפים הרבה יותר גבוהים משנקבעו בתקנות, בתעריפים של עשרות שקלים ומעלה. זה דבר ראשון שחשוב לדעת אותו. התעריפים שנקבעו כאן הם תעריפים של עשרות אגורות בודדות, עד שני שקלים בודדים, על המתקנים הקטנים.
ראלב מג'אדלה
שני שקלים למטר?
איתיאל מלאכי
שני שקלים למטר למתקנים הקטנים. המתקנים מתחילים מ-300 מטרים ומעלה. יש מתקנים מעטים מאוד שהם חמישים-שישים מטרים, כך שתעשו את החשבון ותראו שמדובר כאן על תעריפים נמוכים.
זבולון אורלב
זה עניין עקרוני. מחר זה דודי שמש ואחרי כן זה חבל כביסה.
איתיאל מלאכי
לפי המצב החוקי היום, שומות ארנונה נשלחו בתעריפים של עשרות שקלים והמטרה כאן היא לתקן ובוודאי שלא להוסיף תעריפים.
נופיה בכר
אני ממשרד התשתיות.
היו"ר משה גפני
הגיע נציג משרד התשתיות.
ראלב מג'אדלה
חיכינו לך.
היו"ר משה גפני
לא חיכינו לה. היא הייתה צריכה לבוא בזמן.
נופיה בכר
נכון. משפט אחד. אנחנו עברנו על ההצעה שלהם והמשרד מקבל את התקנות כלשונן ומבחינתנו זה בסדר גמור.


ההערה שאתה הערת לגבי צריכה עצמית מקובלת.
היו"ר משה גפני
אפשר להצביע? מה אומרת הממשלה?
איתיאל מלאכי
אני לא יכול להחליט בעצמי כרגע.
ראלב מג'אדלה
נאמר משפט חשוב, שהמצב הקיים היום הוא בניגוד למה שאנחנו חושבים.
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו לא חושבים. אני אגיד לך מה המצב היום.
ראלב מג'אדלה
מה אנחנו עושים למען האזרח.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך מה המצב היום. המצב היום הוא שעל המסחרי משלמים יותר ועל הביתי פטורים לגמרי. על הצריכה העצמית פטורים לגמרי.
ראלב מג'אדלה
לא.
היו"ר משה גפני
תראה לי רשות אחת שמישהו משלם על צריכה ביתית.
איתיאל מלאכי
יש רשויות שיש להן סיווגים ספציפיים למתקן לייצור חשמל. אני יכול להראות בצווי ארנונה של הרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
וגובים ממני אם יש לי מתקן סולרי לייצור חשמל, גובים ממני ארנונה?
ראלב מג'אדלה
לפי המצב הקיים.
היו"ר משה גפני
כמה משלמים?
ראלב מג'אדלה
הרבה כסף.
איתיאל מלאכי
עשרות שקלים למטר. זה משהו חדש שהתחיל רק עכשיו.
היו"ר משה גפני
יש כאן מישהו מהשלטון המקומי? אין.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, מי מייצג את האזרחים?
ראלב מג'אדלה
זהו. מה אנחנו עושים למען האזרח.
היו"ר משה גפני
אנחנו עכשיו סתם חוזרים על עצמנו. הכל ברור.
ראלב מג'אדלה
יש לי הצעה. אתה רוצה להגן על האזרח? אם תוך שבועיים לא חוזרים אלינו, אנחנו יוזמים את זה.
היו"ר משה גפני
אתה לא יכול ליזום. אלה תקנות. אתה יכול לא להצביע לממשלה. אני לא יוזם שום דבר.


עורך דין מלאכי, עמדת הוועדה כפי שאמרתי אותה, אני מבקש, ואני שומע עכשיו שזאת גם עמדת משרד התשתיות אבל זה ברור וחד משמעי, עכשיו אתם יכולים לעבוד עלינו ויש לכם דרכים מכיוון שאתם הממשלה. אתם יכולים לא לבוא בכלל עם תקנות ולתת להפקרות לחגוג ולא ליישם את מה שאנחנו דורשים מכם וזוהי זכותכם. אתם יכולים לעבוד עלינו. אנחנו לא צד בעניין הזה כי אלה תקנות של הממשלה שצריכות להיות מאושרות כאן, אבל הממשלה יכולה לא להביא תקנות. אני לא דורש ממך שום דבר. אתה יכול לא להביא תקנות וההפקרות תחגוג. אני מבקש שיהיה רשום בפרוטוקול. אני ביקשתי ממך להביא תקנות בתוך שבועיים לפי רוח הדברים של ועדת הכספים. לא תביאו, זוהי זכותכם אבל אז אתם משתמשים בכוח שלכם לרעה ואנחנו נשתמש גם בכוח שלנו.
ראלב מג'אדלה
יש לנו סנקציות.
היו"ר משה גפני
זה הכל. קחו את זה בחשבון. העמדה ברורה, היא לא עמדה פוליטית אלא היא עמדה לטובת האזרח, ועכשיו אני שומע שזאת גם עמדת משרד התשתיות.
שי חרמש
גם המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר משה גפני
כן, גם עמדת המשרד להגנת הסביבה.
ראלב מג'אדלה
גם של הארגונים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אני אומר בתוך הממשלה. הארגונים זה ברור, את הארגונים אנחנו מייצגים. תביאו את זה בתוך שבועיים לפי רוח הדברים שאמרנו. תשאירו את המסחרי שזאת באמת הפחתה וזה מוסדר והצריכה הביתית תהיה פטורה. אז אנחנו נאשר את זה בלי דיון. זאת עמדת חברי הוועדה.


אני מודה לכם. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05

קוד המקור של הנתונים