ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/02/2011

חוק החשמל (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 431
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה ובריאות
יום שני, י' באדר א', התשע"א, (14 בפברואר 2011), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק החשמל (תיקון מספר 4) (רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008 של חבר הכנסת

אלכס מילר, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת אסתרינה טרטמן, חברת הכנסת ליה

שמטוב. (פ/334)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רוברט טיבייב

אלכס מילר
מוזמנים
נתיב לוגסי – מח"א, נהג הרמ"ח, משרד הביטחון

מיכאל זיסמן – מח"א, רמ"ח בינוי, משרד הביטחון

איילת צור – עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

רפי רייש – מנהל אגף בכיר לבניה, משרד הפנים

מרסל ליבוביץ' – מהנדס חשמל מחוז ירושלים, משרד השיכון והבינוי

ליאורה סידי – עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

יעקב שינבויים – מפמ"ר אלקטרוניקה ומחשבים, משרד החינוך

שבתאי אלבוחר – יעוץ משפטי, מנהל מחלקה בכיר, משרד התשתיות הלאומיות

יהודה ניב – מנהל מנהל החשמל, משרד התשתיות הלאומיות

יורם רונדשטיין – סגן מנהל מנהל החשמל, משרד התשתיות הלאומיות

הילה אברג'יל – ממונה רישוי חשמלאים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

כפיר בן עמי – מנהל ענייני חשמל – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נג'ואן שביטה – לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שלום קסלסי – יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

אהרון בר דב – חבר הנהלה, התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

מיכאל זיסמן – מהנדס, חבר הנהלה, התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

אלכס טורצקי – חבר הנהלה, התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

מיכאל פרידמן – עו"ד, התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

אמיל קופימן – מהנדס, יו"ר התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

ארקדי שיין – חבר הנהלה, התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

עמוס ברנהולץ – התעשייה האווירית

חנן דגן – ס' מנהל מחלקת בטיחות, חברת החשמל

אדוארד רובינשטיין – מתכנן מתקנים, חברת החשמל

שמעון יופה – מנהל מחוז הצפון, חברת החשמל

אברהם יניב – מנהל מח' לקוחות טכניים במחוז חיפה, חברת החשמל

דני הורנשטיין – יו"ר חטיבת הסקטור הציבורי, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל

אלי כהן – יו"ר חטיבת ההדרכה, הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל

עלאא פחורי – מרכז בכיר רישוי ופיקוח, הרשות לשירותים ציבוריים, חשמל

גולן ברזובסקי – יו"ר ארגון קבלני החשמל, התאחדות המלאכה והתעשייה

אורלי אבן זהבי – עו"ד

נטע שפירא – עו"ד, יועצת משפטית, הסתדרות ההנדסאים, משרד אורנה לין

לימור תוסיה כהן – יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שרית שפיגלשטיין – יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מנהלת הוועדה

וילמה מאור

ייעוץ משפטי

שמרית שקד-גיטלין
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק החשמל (תיקון מספר 4) (רשיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008 של חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת אסתרינה טרטמן, חברת הכנסת ליה שמטוב (פ/334)
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, יום שני בשבוע, י' באדר א', 14/2/2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא, הצעת חוק החשמל, (תיקון מס' 4), (רישיונות לעבודות חשמל), התשס"ח-2008, של חברי הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חברת הכנסת ליה שמטוב, פ/334. אדוני המציע, חבר הכנסת אלכס מילר, יש לך להגיד?
אלכס מילר
תודה אדוני היושב ראש. ברשותך, אני קודם כל מאוד מתרגש שהחוק הזה באמת עולה לדיון, ובעזרת השם גם תאושר במשך הישיבות שאנחנו נהיה סביב הנושא הזה. חשוב מאוד לציין שבעצם החוק הזה עוד מתגלגל מחבר הכנסת יורי שטרן ז"ל.
היו"ר חיים כץ
כתוב פה אסתרינה טרטמן, רק לא הקראתי את שמה.
אלכס מילר
שבעצם הוא היה בין המובילים והיוזמים של הצעת חוק זו, וכך מבחינתי זה איזה שהוא סגירת מעגל. אני חושב שהנושא הזה הוא כבר נמצא על השולחן של הכנסת מספיק כנסות בשביל שאנחנו באמת נגיע ונסדיר את כל העניין הזה. חשוב לציין שבאמת אנחנו נמצאים כאן, הליך שהוא היה מאוד ארוך, שהכנסות השונות דנו על הנושא הזה ותמיד אנחנו היינו באיזה שהוא מצבים של הבחירות או במצבים של קואליציה/אופוזיציה, שלא היינו מצליחים לסיים את הנושא הזה. חשוב באמת, ואני ככה גם מודה לך, שאתה מעלה את הנושא הזה על סדר היום. אנחנו עומדים לפני קריאה שנייה ושלישית, ואני מקווה מאוד שהכנסת ה-18 תהיה הכנסת הזו שתכריע בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
יש פה עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? טוב. נכון שזאת ישיבה ראשונה, אבל מאחורי הקלעים נערכו הדיונים עם כל הצדדים והגיעו ללא מעט הסכמות. יש גם לא מעט מחלוקות. אז פה אני רציתי לעשות דיון ראשון דקלרטיבי והם באו ואמרו, עזוב אותך מהדקלרציות, תעבור להקראה. אז תעברי להקראה, או אולי אם יש לך משהו להגיד לפני זה.
שמרית שקד-גיטלין
באמת התקיימו איזה שהן ישיבות פנימיות שהיו שותפים להם חלק מהגורמים. כמובן לא כל הגורמים, ואני מניחה שאתה תיתן לגורמים שלא היו שותפים, להישמע בוועדה, כהרגלך. ההסכמות האלה בעצם מדברות על פיצול חלק, זה כמובן בהסכמת חברי הכנסת המציעים. זה הצעת הגורמים המקצועיים שהיו שותפים להצעה, לפצל חלק מהסעיפים מהצעת החוק, שנוגעים לבעלי הרישיונות, לסוגי הרישיונות, למתן הרישיונות, לפצל אותם. לקדם כרגע בשלב הזה הקמת מועצה לענייני חשמל, לקבוע את הנציגים של המועצה, את הסמכויות של המועצה לענייני חשמל, כאשר ההנחה היא שמועצת החשמל תדון בנושאים ותגבש את ההמלצות המקצועיות הראויות, בין לעניין תקנות, בין בחקיקה, ככל שחברי הכנסת יחליטו בהמשך. אם המועצה תגיע לתקנות ראויות ומספקות את חברי הכנסת, אני מניחה שהם לא ירצו לקדם את הצעת החוק הנוספת שממתינה בוועדה, והם יסתפקו בזה. אם הם יגיעו למסקנה שעדיין ועדת המועצה לא מספקת או לא נעשתה עבודה משותפת או לא הצליחו לסכם את הנושא, אני מניחה שהם ירצו לקדם את הפיצול.
אלכס מילר
השאלה אם אנחנו נוכל בחוק לחייב פרק זמן סביר?
שמרית שקד-גיטלין
יש סעיף כזה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. המתכונת תהיה כזאת: אנחנו עוברים להקראה. אם יש מישהו שמסתייג ממשהו, מספיק להגיד שהוא מסתייג. אנחנו עוזבים את זה, שמים את זה בצד. לא נעשה דיונים עכשיו בשום סעיף שאנחנו מסתייגים. לא צריך להסביר למה הוא מסתייג. היום זה היום שלכם. כל מה שאתם מסתייגים, זה מקובל. פעם הבאה אנחנו נחליט. כל מי שיש סעיף שהוא רוצה לחזור לקרוא אותו בבית, לראות, יכול להגיד מסתייג. נבוא לפעם הבאה. הפעם הבאה יהיה דיונים על כל סעיף וסעיף שהסתייגו. אם יש סעיפים שמקובלים, מקובל. מסמנים "וי". לא נצביע עליהם היום, אבל מסמנים "וי". נעבור להקראה.
שמרית שקד-גיטלין
הצעת חוק החשמל (תיקון מס' 4) (רישיונות לעבודות חשמל), התשע"א-2011.חברי הכנסת אלכס מילר, רוברט אילטוב, ליה שמטוב.

1. בחוק החשמל, התשי"ד-1954 (להלן-החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "מתקן
חשמל", יבוא
"בעל רישיון" – מי שניתן לו רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי חוק זה.
היו"ר חיים כץ
מתאים? מסתייג? לא להסביר. אם מתאים, מתאים. לא מתאים, לא מתאים.
לימור תוסיה-כהן
עו"ד לימור תוסיה-כהן, משרד המשפטים. ישבנו היום בבוקר עם שמרית. הנוסח הזה הוא נוסח שהתגבש אגב אותה ישיבה שהייתה מאוד ארוכה, ופשוט הייתי מעדיפה שלא להסתייג מכל סעיף וסעיף, אלא שיינתן לנו שהות לקרוא את הנוסח.
היו"ר חיים כץ
אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו מבזבזים זמן? אין שאלה. תראי, השאלה שלי, אנחנו פה בוועדה, יש לנו מגוון רחב של נושאים. אנחנו לא אוהבים להשחית את זמננו. אם אנחנו עכשיו באים להקריא בשביל להתבדר ולבזבז זמן, אז תגידי, אנחנו עכשיו באים לבזבז זמן.
לימור תוסיה-כהן
תראה, אנחנו לא באנו מוכנים עם הנוסח הזה. הנוסח הזה מתגבש אגב זה. אני לא יודעת איך בעל רישיון. בעל רישיון זה אחת ההגדרות שהייתה בנושאים הקודמים. אני לא יודעת אם יש בה צורך בכלל עכשיו. אז מאוד קל לי לבוא ולהסתייג מכל סעיף שאתה תקריא, אבל אני חשבתי שלא נכון ולא ראוי לעשות את זה.
היו"ר חיים כץ
אני לא בא להשחית זמן של אנשים.
שמרית שקד-גיטלין
אז לכן אני אקרא את ההצעה. להם בסדר,הם יחליטו אם הם רוצים להסתייג או לא. יש עוד אנשים.
היו"ר חיים כץ
אתם תחליטו אם אתם רוצים להסתייג או לא. בכל זאת הבאנו לפה אנשים. אני לא רוצה לפזר אותם. כל סעיף שאת רוצה, תגידי אני מסתייגת. כל מה שאת רוצה, תגידי שאת מסתייגת, ואנחנו לא נקריא אותו. כל מה שאת מסתייגת, אל תחכי לסוף. תגידי, אני מסתייגת. לא מקריא. סעיף 1 הסתייגת, נכון?
לימור תוסיה-כהן
כן.
היו"ר חיים כץ
סמני.
שמרית שקד-גיטלין
תיקון סעיף 3
4. בסעיף 3 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן כסעיף קטן (א) ואחריו יבוא:
לימור תוסיה-כהן
הסתייגות.
שמרית שקד-גיטלין
הוספת סעיפים 3א עד 3ז

5. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:


מועצת מקצועות חשמל.

א. השר יקים מועצת מקצועות חשמל (בחוק זה-
(המועצה) שבה 8 חברים, ואלה הם
עכשיו אני מקריא את הנוסח שפורסם בכחול.
דובר
מסתייג.
דובר
גם אנחנו מסתייגים מסעיף 5 של ההרכב של המועצה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
שמרית שקד-גיטלין
אני אגיע לסעיף קטן (ב).


(ב) שר התעשייה המסחר והתעסוקה יפרסם

ברשומות הודעה על הרכב המועצה ומענה.
היו"ר חיים כץ
כולם מסכימים? ואלה, התחלה טובה.
שמרית שקד-גיטלין
(ה) חבר המועצה לא יקבל שכר בעד חברותובמועצה, אך יהיה זכאי לקבל החזר הוצאותסבירות שיוצא בקשר למילוי תפקידו כחברהמועצה, בשיעורים שקבע שר התעשייההמסחר והתעסוקה בהסכמת שר האוצר.
דובר
אני מסתייג.
שמרית שקד-גיטלין
3א1. המועצה תמליץ או תייעץ, אין הסכמהעדיין, לשר, זה הוועדה צריכה לקבוע, בכל


עניין הנוגע לדרכי מתן הרישיונות לעבודותחשמל לפי חוק זה, סוגי הרישיון, ביטולםוהגבלתם לרבות קביעת נושאי הבחינות, ככלשייקבעו, וניסיון מעשי.
דובר
אני מסתייג.
לימור תוסיה-כהן
גם אני.
דובר
הסתייגות משרד הפנים.
שמרית שקד-גיטלין
סייגים למינוי חבר המועצה
3ב. לא ימונה לחבר המועצה-

מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן

תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי אחר שלו או תפקיד אחר שלו.
בפסקה זו-

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו


עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים
או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש
להם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל

רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות
ההצבעה
"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או

אדם אחר הסמוך על שולחנם של כל אחד
מאלה:


(2) מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירתמשמעת, שמפאת מהותה, חומרתה אונסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן כחבר מועצה.
היו"ר חיים כץ
3ב, בסדר?
דבורה אליעזר
אני מסתייגת.
היו"ר חיים כץ
את לא צריכה להסביר. היא מסתייגת. תרשמי.
דבורה אליעזר
אני יכולה להסביר. יכול להיות בעצם אם הוא לא מהנדסים, אז למהנדסים יהיו אולי..
היו"ר חיים כץ
אל תסבירי.
דבורה אליעזר
יכול להיות שיש בעיה עם הסעיף הזה.
היו"ר חיים כץ
ישבו היועצים המשפטיים. צר לי, למרות שקבענו את הפגישה הזאת, את הישיבה הזאת, לקח הרבה זמן. אלכס מילר הוא יו"ר ועדת החינוך והיה קשה לתאם. יחד עם זה, אתם יודעים איך זה כשקובעים דיון, אז ממש בדקה האחרונה יושבים ומנהלים ישיבות. זה הנוסח הזה ורובו הוא מוסכם, נכון? יש לכם ביד נוסח שברובו הוא מוסכם. כל אחד ילך הביתה, יעבור על הנוסח.
שבתאי אלבוחר
סליחה היו"ר, אני רוצה לציין שמשרד התשתיות לא היה שותף לדיונים שהתקיימו לאחרונה בעניין החוק הזה, וזה ממש שערורייה, באמת, שאנחנו גם ממונים על חוק החשמל. אז אי אפשר לומר שיש הסכמה עם כל הגורמים. יש כמה דברים שבאמת אנחנו מסתייגים מהם.
היו"ר חיים כץ
מצוין. מי אדוני לפרוטוקול?
שבתאי אלבוחר
עו"ד שבתאי אלבוחר מהלשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות.
היו"ר חיים כץ
העו"ד שלנו, של הוועדה, זו שמרית. אתה לפני הישיבה הבאה, אתה תשב איתה ואתה תרשום מה אתה מסתייג ותראה מה אתה מסכים. בסדר? יש לך זמן. עוד לא קרה כלום. ונכון שאנחנו מצטערים שמחלנו על כבודכם ולא הזמנו אתכם. אנחנו מבקשים סליחה. אבל יש זמן לתקן. מה שאני מבקש כולם, יראו את הנוסח שיש להם. הערות כתובות לוועדה במהלך השבוע הקרוב. זה הפעם האחרונה כשלפחות הצד הזה של השולחן, יהיה אפשרות הרבה להסתייג. אני רוצה שתבינו שאנחנו נמצאים בוועדת כנסת והצד הזה הוא הצד שמחליט, בשיתוף פעולה, ושיהיה ברור גם לתמ"ת וגם לתשתיות. אתם עובדים אצלנו. אנחנו לא עובדים אצלכם. ככה זה בוועדה הזאת. אולי בניגוד לוועדות אחרות שאתם קובעים, פה אתם ממליצים. פה אתם ממליצים. אז אל תשחקו בקטנות ובסמנטיקה. אל תשחקו בקטנות ובסמנטיקה. תבואו בדברים עקרוניים, מה שחשוב, מה שבאמת. אנחנו רוצים למצות את העניין ולגמור עם החוק הזה. אז בשבוע הקרוב תעבירו תיקונים. אנחנו נתאם פגישה. אתה תשתיות, תמצא זמן, תשב עם שמרית. תמצא זמן, תתפנה מכל העיסוקים האחרים נפט, גז. אל תקדח השבוע. תעשה ישיבה. תתאמי איתו שבוע הבא, אז נעשה שבוע הבא. אני רוצה שיהיה להם מספיק זמן. אני רוצה שיעברו על הניסוחים. אני רוצה שיהיה מספיק זמן ולעשות דיון וללכת קדימה, למה אנחנו משחקים יותר מדי. כן, אדוני.
רפי רייש
רפי רייש, מנהל אגף בכיר לבניה, מנהל התכנון, משרד הפנים. אותנו לא מעניין כרגע סמכויות של מי הולכים לאיפה. לנו חשוב התכנים. אנחנו נסמכים על דו"ח זיילר ועל החלטת הממשלה לאחר דו"ח זיילר לגבי האיכות של אותם אנשים שעוסקים בחשמל, במקצועות הבניה, ולכן אגב, א', לא הוזמנו לאף אחד מהדיונים. בכל אופן חשוב לנו שבסופו של יום הרישוי והרישום וכל אותם מרכיבים שיעסקו בתחומי הבניה, כן יעבדו במשותף איתנו. כאמור, אין לנו בעיה עם הנוהל שקיים בתמ"ת. אם הנוהל יאמר שזה יעבור למשרד התשתיות, גם עם זה אין לנו בעיה, אבל מאוד מאוד חשוב שאותם דגשים שיוגדרו ע"י הממשלה ואושרו גם ע"י הכנסת, ייכנסו גם כאן. לכן שוב, אנחנו נגיע לכל ישיבה שנוזמן אליה, אבל כרגע אנחנו רואים את זה כאמור פעם ראשונה.
היו"ר חיים כץ
תפנה ליועצת המשפטית של הוועדה. היא תעביר לך חומר. גם אנחנו רוצים שמהוועדה זאת יצא חוק טוב. טובת מדינת ישראל, זה המגמה שלנו. אין שום דבר אחר, לא עומד לנגד עיננו, רק להוציא חוק טוב. בשביל זה זה נמשך כל כך הרבה זמן, ופה זה יסתיים. בוועדה הזאת זה יסתיים. זה לא יגרר לטסט הבא. כן, אדוני.
שלום בן משה
לי קוראים שלום בן משה ואני ראש האגף להכשרה מקצועית. אני ממונה על חוק החשמל. אני רוצה לומר כך, שמאז שהחוק הזה עלה על השולחן, יש שינוי דרמטי בכל הפעילות שלנו בתחום הזה. גם בתחום הפרסונאלי. מינינו שני אנשים שעוסקים בעניין הזה, מהנדס ורשמת. שני אנשים. במהלך השנה האחרונה התקיימו ישיבות עם כל מי שנמצא כאן ,כולל עם הצבא, כולל עם ההנדסאים וכולל עם המהנדסים. שיפרנו בצורה משמעותית את התשובות למתן מענה לשאלות. זאת אומרת, זה כבר לא עכשיו מתחת לשולחן. זה שקוף. זאת הייתה אחת הבעיות העיקריות, שלא הייתה שקיפות, ואתה יכול לשאול את האנשים, כמה זמן לוקח מהרגע שמישהו מבקש רישיון, עד שהוא מקבל את הרישיון. ועשינו עם זה סדר לא מעט. לא סיימנו עדיין. וגם להערכתי הגענו להבנה לגבי המספרים, שפעם דיברו על עשרות אלפים שחסרים וכדומה. המספרים היו די ברורים, כמה חסרים בתחום של מהנדסי חשמל.
היו"ר חיים כץ
ומה אתה רוצה להגיד בזה?
רוברט אילטוב
חיכיתם לחוק?
שלום בן משה
לא, לא חיכינו.
רוברט אילטוב
אני אגיד לך למה אני שואל. אני במקרה הזה מייצג גם הצד הזה, גם את הצד הזה. יש לי תואר שני בהנדסת חשמל. ממש בקיא בעניינים.
שלום בן משה
הצעת החוק הפרטית, היא נתנה זריקת עידוד רצינית לממשלה כדי לטפל בעניין. זאת אומרת, שלא המתנו עד שיחוקקו את החוק, וצריך לחוקק אותו. יש אי הסכמות, חלקן, להערכתי כבר לא עקרוניות, אני אומר לך. להערכתי לא עקרוניות. ואני מעריך שלא יקח הרבה זמן עד שהחוק הזה יאושר, ובדברים החשובים יש הסכמות עם רוב הגורמים.
היו"ר חיים כץ
יש פה עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? בקשה אדוני.
גולן ברזובסקי
גולן ברזובסקי, יו"ר ארגון קבלני החשמל. אני צעיר יחסית לשאר האנשים. אני בסך הכול בן 42, אבל כבר 17 שנה פעיל בנושא של הניסיונות לשנות את התקנים והחוקים בתחום הרישיונות. יש יותר מבוגרים ממני שיודעים עוד הרבה שנים לפני כן, שהיה ניסיונות רבים לנסות ולשנות. הדבר הזה לא צלח.
היו"ר חיים כץ
עכשיו זה יצלח. אתה יודע כמה דברים בוועדה הזאת שנסחבו? עכשיו לפני הישיבה הזאת היה למח עצם. כמה שנים מח עצם? כמה שנים זה היה? 10-11 שנה. הבאנו תקציב. יהיה בנק מח עצם במדינת ישראל. אני יכול לספור לך את הנושאים שהיו פה בוועדה 10 ו-12 ו-13. עכשיו העסק עובד פתאום. גם זה יעבוד. יש עוד מישהו שרוצה? אף אחד לא רוצה. אז אני מצטער שהבאנו אתכם, ואין תכלית היום בדיון, או יש תכלית. אנשים ישבו ועברו על הניסוחים. הגיעו ללא מעט הסכמות. יש כאלה שאומרים, אנחנו רוצים לראות את הניסוחים ולעבור עליהם בבית פעם נוספת ולבוא שלמים. בכל זאת אנחנו מחוקקים חוק. אז אנחנו, אני מקווה במהלך פברואר נעשה דיון, ובדיון ההוא כבר לא יהיה יותר מדי.. הנה, כבר מודיעים לי שנקבעה ישיבה ל-28 בפברואר. אנחנו ב-28 בפברואר, יום שני בשבוע, 6 בערב. מי שלא יכול להגיע, לא יגיע. אז הנה, נקבעה לנו ישיבה. יש לכם זמן להגיב עד אז. אוקיי, אנחנו מסיימים את הישיבה. תודה רבה, אתכם הסליחה שהגעתם. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05

קוד המקור של הנתונים