ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/02/2011

חוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
33
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

14.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 430
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י' באדר א' התשע"א (14 בפברואר 2011), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם, התש"ע-2010
של חה"כ עמיר פרץ, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ זאב בילסקי, חה"כ דוד אזולאי, חה"כ אילן גילאון, חה"כ דניאל בן – סימון, חה"כ יואל חסון, חה"כ טלב אלסאנע, חה"כ דוד רותם, חה"כ אופיר אקוניס (פ/239)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

עפו אגבאריה

זבולון אורלב

אריה אלדד

זאב בילסקי

אילן גילאון
אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
ח"כ עמיר פרץ

ח"כ אנסטסיה מיכאלי

ד"ר בועז לב

- משנה רפואי למנכ"ל, משרד הבריאות

עו"ד טליה אגמון
- ייעוץ משפטי, משרד הבריאות

ד"ר עמנואל גזית
- אחראי תורמי מח עצם, משרד הבריאות

עו"ד אדוארד ווייס
- סגן היועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

יאיר זילברשטיין
- משרד האוצר

ד"ר יוליאן זלינגר
- אגף הרפואה – חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית

רבקה פרייליך – זלצר
- דוברת האגודה למלחמה בסרטןד"ר ברכה זיסר
- המאגר לתורמי מח עצם, עזר מציון
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
רשמה וערכה
ש.י. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם, התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, י' באדר א', 14 לפברואר 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. והנושא: הצעת חוק מרשם תורמי מח עצם התש"ע - 2010 של חברי הכנסת עמיר פרץ, זבולון אורלב, זאב בילסקי ואילן גילאון, דניאל בן – סימון, יואל חסון, טלב אלסאנע, אופיר אקוניס.

זה דיון שלישי בסדרה, ואנחנו גם בפעמים הקודמות לא העברנו את זה כהכנה לשנייה, שלישית, בגלל עניין תקציבי. אנחנו לא רוצים להשתטות, אנחנו רוצים כסף. ואני חייב לציין שמזה שבועיים שלושה כל פעם שזבולון רואה אותי במליאה הוא אומר לי: ואללה, הבאתי כסף, הבאתי כסף, הבאתי כסף, תעשה דיון. תעשה דיון, הבאתי כסף. הבאתי כסף. האוצר, הוא הביא כסף? כמה כסף הביא?
יאיר זילברשטיין
יאיר זילברשטיין, משרד האוצר. הסיכום עם המציעים הוא שבשנת 2011 יוקצה סכום של 5 מיליון שקלים לתמיכה בארגונים העוסקים בנושא, ובעתיד, לפי הצרכים המקצועיים.
היו"ר חיים כץ
למה לא חתמתם על מכתב התחייבות?
יאיר זילברשטיין
יש מכתב התחייבות.
היו"ר חיים כץ
אבל לא חתום.
קריאה
יש אצלי.
יאיר זילברשטיין
לא, יש.
היו"ר חיים כץ
חתום?
קריאה
למיטב ידיעתי.
היו"ר חיים כץ
תבדוק. ועדת ברנע גמרה ב – 2004. כבר העבירו לקופה 10 מיליארד, והם עדיין לא חתמו על המכתב. אני לא יודע מכוח מה העבירו את הכסף. 10 מיליארד. לא שקל אחד. והם עוד לא חתמו על המכתב. אז אני לא יודע. כשזה מספרים גדולים הם מעבירים. 10 מיליארד הם יעבירו. אבל מיליון שקל הם לא יעבירו.

חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה.
זבולון אורלב
קודם כל אני מודה לך על הדיון הזה שאני מתפלל שבכושר מנהיגותך תביא אותו לסיום להכנה לקריאה שניה ושלישית שנוכל לאשר את החוק כבר בשבוע הבא.

למעשה סיימנו את החוק הזה, למעט העניין התקציבי. וכאמור, אני קיבלתי התחייבות בכתב חתומה.
היו"ר חיים כץ
חתומה? אתה יכול למסור את זה לועדה?
זבולון אורלב
למיטב ידיעתי, כן. ואם לא – אני אדאג שתגיע אליך הודעה חתומה.
יאיר זילברשטיין
אני חוזר על ההתחייבות הזאת פה גם לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
יפה.
יאיר זילברשטיין
אם יהיה צורך.
היו"ר חיים כץ
תנקוב במספר כספי.
זבולון אורלב
אני רוצה לקרוא את המכתב שנמצא.
היו"ר חיים כץ
או.קיי.
זבולון אורלב
והוא יאשר אותו.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
זבולון אורלב
אנחנו, חבר הכנסת בילסקי ואני קיבלנו מכתב ב – כ"ז בטבת תשע"א, 3 בינואר 2011 שמספרו 2011241.
היו"ר חיים כץ
רק אליכם הוא מופנה?
עמיר פרץ
זה אני רציתי לשאול. חבר הכנסת אורלב. אני לא בעסקה – אין חוק.
זבולון אורלב
אתה בעסקה. אתה בעסקה.
עמיר פרץ
מה זה? אני הראשון שהבאתי את החוק הזה.
זבולון אורלב
אתה בעסקה.
עמיר פרץ
זה 8 שנים כבר.
זבולון אורלב
אתה בעסקה.
עמיר פרץ
לא, וגם חידשתי אותו.
זבולון אורלב
סעיפיו הם כאלה.
עמיר פרץ
יש גבול.
זבולון אורלב
1. משרד האוצר יסיר את התנגדותו להצעת חוק מאגר מידע לתורמי מח עצם (פ/1361) ושל עמיר פרץ, בכפוף לכך שסעיפי המימון האמורים בהצעה.
היו"ר חיים כץ
של עמיר פרץ כתוב?
זבולון אורלב
ונוסח ההצעה.
היו"ר חיים כץ
זבולון אורלב, כתוב: של עמיר פרץ?
זבולון אורלב
לא, אני הוספתי.
עמיר פרץ
אל תוסיף. זה כסף שלך. אני רוצה כסף שלי. אין דבר כזה.
זבולון אורלב
ונוסח ההצעה יתואם.
עמיר פרץ
מה שנתנו לך – נתנו לך.
זבולון אורלב
ונוסח ההצעה יתואם עם משרדי הבריאות והאוצר. 2. בשנת 2011 יוקצו 5 מיליוני ש"ח לתמיכה בארגונים העוסקים בעידוד תרומות למאגרי מח עצם. 3. החל משנת 2012 ייקבע סכום שיוקצה לנושא זה על ידי משרד הבריאות והאוצר בהתאם לצורך המקצועי, כפי שייקבע על ידי שני המשרדים כאמור. 4. התקציב המיועד לתמיכה בארגונים כאמור, יתוקצב בתקנת תמיכה ייעודית.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואנחנו כבר עשינו כמה הסכמי שכר בחיים שלנו, לא יותר מידי, אז מה זה: לפי הצורך ישולם עם תקרה? אך לא יותר מ? אם יצטרכו 17 מיליון, הם יעבירו 17 מיליון?
זבולון אורלב
ההנחה המקצועית, הויכוחים המקצועיים שהיו עד היום הם נעו לא פחות מ – 2.5 מיליון, ולא יותר מ – 5 מיליון. אלה היו.
היו"ר חיים כץ
אז למה לא כותבים את זה?
זבולון אורלב
אלה היו הויכוחים. כי זה חלק מכוחה של פשרה. כידוע, מאז שדנו בועדה בפעם האחרונה, עברו כמה חודשים טובים, אם אינני יודע, למעלה מחצי שנה. היו הרבה מאד דיונים עם האוצר, זאת הפשרה שאנחנו יכולנו להגיע אליה, ובהתייעצות גם עם עזר מציון.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע כמה זמן עבר מהפעם האחרונה?
זבולון אורלב
לא.
היו"ר חיים כץ
9 חודשים ו – 4 ימים.
זבולון אורלב
אתה רואה? זה המאמץ שעשינו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו דנו ב – 10 במאי.
זבולון אורלב
ואני חושב, להגיד לך שאנחנו הכי מאושרים? לא. אבל נחה דעתנו שזאת הפשרה הראוייה שיכולה להעביר. ומאחר, על המילה: לפי הצורך המקצועי, רק על זה היו ויכוחים על גבי ויכוחים. ואם יש קריטריון שאומר שצורך מקצועי הוא קובע, אז הצורך המקצועי הוא קובע.
עמיר פרץ
לא, אני מתנגד אדוני.
היו"ר חיים כץ
זה לא, אתה לא יכול.
עמיר פרץ
אני מתנגד. הדבר המינימלי זה לרשום את ה – 2.5 מיליון. אחר כך שיקול דעת מ – 2.5. אבל ש – 2.5 מיליון יצויין. זה לא דבר טריוויאלי.
יאיר זילברשטיין
אנחנו סיכמנו את הנושא הזה מתוך הבנה והנחה שהצורך כרגע קיים לסכום שנקבע.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אנחנו לא רוצים לזרוק כסף סתם. אנחנו רוצים המשכיות. אם אנחנו הולכים למהלך, אנחנו לא רוצים לבוא, לזרוק את הכסף ולהגיד: ואללה, נתנו 5 מיליון, ועשינו, ואין המשכיות.
זבולון אורלב
לא, לא, יש המשכיות. לפי סעיף 3 יש המשכיות שאומר שהתקציב יימשך בתקנה ייעודית, רק הגובה, יש היבט מקצועי של משרד הבריאות שאומר מה הצורך המקצועי, ושני המשרדים האלה.
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד הבריאות? כמה המינימום שבמינימום שבמינימום? הרצפה. איפה הרצפה?
בועז לב
אנחנו חושבים שהרצפה היא 2.5 מיליון.
היו"ר חיים כץ
אז למה משרד האוצר לא אומר שלא פחות מ – 2.5 מיליון?
זבולון אורלב
רק לידיעתך, במכתב ההתחייבות הראשון שניתן לי הם כתבו: 2.5 מיליון לאורך כל השנים. ההנחה, ואז אנחנו טענו ש – 2.5 מיליון לא מתאים לפחות לשנה הראשונה. לא מתאים. ולכן זה הנוסח של הפשרה, כשההבנה- - -
היו"ר חיים כץ
אבל עדיף 2.5 כל השנים, מאשר שנה ראשונה 5, ואחר כך אין רצפה, ואין תקרה.
זבולון אורלב
הם לא כתבו: כל השנים. נדמה לי שהוא כתב ל – 2011, 2012. נדמה לי שזה היה הנוסח. אמרתי: זה לא מקובל עלינו הדבר הזה כיוון שאנחנו רוצים להתחיל בסכום יותר גבוה. ואם משרד הבריאות ב – 2012 יגיע למסקנה ש – 2.5 מיליון. זה יהיה 2.5 מיליון.
קריאה
אז מה? אז מה ההבדל? לא מבין.
זבולון אורלב
כתוב כאן: "ימומן, יוקצה על ידי משרדי הבריאות והאוצר". אם יש הסדרים ביניהם, בשיחה שהייתה לי עם סגן שר הבריאות, לשאול בדיוק את ההיבט הזה שאת אמרת, אמר לי: זבולון, מבחינתנו, זה מקובל על משרד הבריאות הסיכום הזה שאנחנו יחד עם האוצר אחראים לתקציב הזה.
עמיר פרץ
איפה הבעיה?
זבולון אורלב
יושב פה המשנה למנכ"ל, אתה יכול לשאול אותו.
עמיר פרץ
אבל זבולון, איפה הבעיה?
היו"ר חיים כץ
הוא לא משלם. אנחנו שואלים במשרד האוצר. שנייה, שנייה.
עמיר פרץ
כל הניסוח הזה, עם כל הכבוד הראוי לעובדה שיש פה פשרה, אז היום זבולון נמצא כאן, מחר הוא לא יהיה. אני נמצא כאן, מחרתיים אני לא אהיה. מה זה משנה? בסוף אנחנו יודעים איך הפרשנויות האלה שבמקום שאין מספרים חבל על הזמן. כשיתחילו לבחון תקציב נוסף, זה התקציב הראשון שיקצצו. אנחנו מכירים את זה. אל תעשה לי ככה, חבוב. אתה תהיה פה עוד שנתיים, שלוש, בתפקיד אחר, ואני מאחל לך כל הצלחה, כן? אבל אנחנו בעלי ניסיון כאן. דברים הרבה יותר חמורים, הרבה יותר משמעותיים. ברגע שלא ננקב סכום במפורש, אז בוא נרשום את ה – 2.5 מיליון, ונרשום שהמשרד ישקול מעת לעת תוספת בהתאם לצרכים, בתיאום עם האוצר. זה בסדר גמור. אבל ה – 2.5 מיליון חייב להירשם. מה העקשנות שלכם, אם אתם מתכוונים לתת? מה העקשנות? איפה העקשנות הזאת?
יאיר זילברשטיין
הנושאים המרכזיים ביותר במערכת הבריאות נקבעים במסגרת דיוני תקציב, מיליארדי שקלים כל שנה, כל התוספות של מאות מיליוני שקלים לנושאים שאתם מכירים,
עמיר פרץ
אבל תמיד כבשת הרש היא הבעיה. המיליארדים לא הבעיה. תמיד אתם מתווכחים על השני מיליון של זה, ועל שני מיליון של ההוא.
היו"ר חיים כץ
היית בדיון הקודם לפני חצי שעה?
עמיר פרץ
לא.
היו"ר חיים כץ
עשיתי דיון, העברנו 10 מיליארד, זה חופשי. צריך להעביר מיליון,
עמיר פרץ
זה בעיה. מה?
היו"ר חיים כץ
10 מיליארד זה לא סחורה. זה עובר בקלות. אבל מיליון אחד זה כבר צריך שקפים, דיונים, מצגת.
יאיר זילברשטיין
מי שמכיר את הסיכום התקציבי של משרד הבריאות הוא כולל הרבה מאד מיליונים בודדים למגוון מאד רחב של נושאים. אנחנו חושבים שצריך לשמור פה את הגמישות לצרכים המשתנים, שהם באמת משתנים בנושא הזה אפילו יותר מדברים אחרים.

הסכום של 5 מיליון ב – 2011 הוא בגלל צורך שקיים עכשיו. ושוב, זה כתוב, כמו שיש המון המון נושאים שאפילו מוגדרים בחוק.
אורלי לוי אבקסיס
זה סכום חד פעמי?
יאיר זילברשטיין
כן. ה – 5 מיליון הוא סכום חד פעמי, וכתוב, וכל שנה יוצא סכום כפי שיסוכם בין המשרדים, כמו שנעשה ב – 90 ומשהו אחוז, אני חושב.
היו"ר חיים כץ
שמע, אנחנו בסעיף 3.
עמיר פרץ
אדוני, אדוני.
היו"ר חיים כץ
עמיר, עמיר, אני איתך, אני איתך.
עמיר פרץ
רק להגיד לו משפט.
היו"ר חיים כץ
המשפט שאתה רוצה להגיד.
עמיר פרץ
בבקשה.
היו"ר חיים כץ
הנה. בסעיף 3: "משנת 2012 ייקבע סכום מינימלי בסך 2.5 מיליון ש"ח שיוקצה לנושא על ידי משרד הבריאות. אתה תוכל להגיש הסתייגות במליאה.
יאיר זילברשטיין
שוב פעם. זה מכתב שלנו.
היו"ר חיים כץ
אז בוא, אתם תוסיפו את זה. אתה תוכל להגיש הסתייגות במליאה. תקשיב, אנחנו לא באנו פה לשחק.
יאיר זילברשטיין
אנחנו גם לא משחקים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו באנו פה דיון שלישי בסדרה. וצריך להיות כיסוי כספי. ואנחנו לא נבוא נחזר על הפתחים.

עכשיו עמיר אם רצית להגיד משהו, תגיד.
עמיר פרץ
כן. ה – 5 מיליון הם מוקצים באופן מיידי? 2011?
יאיר זילברשטיין
כן. כן.
עמיר פרץ
יפה. עד כמה שידוע לי עיקר גאוותכם זה על תקציב דו שנתי. המינימום שבסיס התקציב ידבר על דו שנתי. אין אפשרות אחרת. זה הרי לא הגיוני לבוא ולומר. אם היה תקציב שנתי אחד – אתה יודע מה? ניחא. היו אומרים: אתה יודע מה? נריב בעוד שנה. אבל אין דיון. אין מצב. לכן, יפה, אני מאד מודה לכם על נדיבות הלב להקצות 5 מיליון ב – 2011. אבל 2.5 מיליון חייב להיכנס בבסיס. לכן צריך להירשם בחוק שמהחל מ – 2011 יש 2.5 מיליון, וכמחווה, כדי לתקן ולצמצם את הפיגור הרבה שיש בבדיקת מח עצם, משרד האוצר בנדיבותו, מקצה ב – 2011 עוד 2.5 מיליון. ב – 2012 נדע שיש 2.5. תחליטו בתיאום עם המשרד, משרד הבריאות להוסיף גם, נודה לכם. אבל זה חייב להיות הדבר, אין, אתה לא יכול לבוא בטענה האסטרטגית שלכם של תקציב דו שנתי, ועכשיו, כשמדובר בדברים, אתה יודע כמה אנשים יכלו לחיות אם היינו גומרים את החוק לפני 9 חודשים? מה זה?
היו"ר חיים כץ
אתה יודע איך זה היה דופק את קרנות הפנסיה?
עמיר פרץ
יש דברים בלתי הפיכים, חביבי. יש דברים בלתי הפיכים.
אילן גילאון
אנשים חיים עולים כסף.
עמיר פרץ
אתם צריכים להבין שיש דברים בלתי הפיכים, ולכן אני חושב, בסופו של דבר תגיעו לאותה תוצאה. למה אתם צריכים לעשות את זה בדרך שסתם מלקים בכם? באמת. אתה יודע שאני המגן הכי גדול של הפקידים. אני אין לי עניין עם הפקידים. יש לי עניין עם השרים. לא מכיר דבר כזה: פקידים. אתה בשבילי נציג השר. אני לא מכיר מושג כזה: פקידי האוצר. שר האוצר הוא אחראי מבחינתי, שר הבריאות אחראי מבחינתי. זה הכל.
אורלי לוי אבקסיס
למרות שהשבוע בעיתון הם בעצמם עשו את ההפרדה.
היו"ר חיים כץ
הלוואי היה ככה. הוא עובד אצלם.
אורלי לוי אבקסיס
הפקידים בעצם המליצו על משהו מסויים, והשר החליט אחרת, מה שבסוף נאלצו לחזור להמלצת הפקידים.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. חבר הכנסת בילסקי.
זאב בילסקי
אדוני היושב ראש. זאת הצעת החוק הראשונה שאני הייתי שותף לה מיד עם כניסתי לכנסת לפני שנתיים. אדוני ציין, בצדק רב, שמהישיבה האחרונה עברו 9 חודשים ו – 4 ימים. אני הייתי פה גם בישיבה שאדוני הפסיק אותה בגלל חילוקי דעות לגבי הדם התבורי. הצעת חוק שאושרה, שהסכום היה בתוך הצעת החוק, ואדוני ראה.
היו"ר חיים כץ
אין ניסוחים עד היום.
זאב בילסקי
ועד היום לא היה שום דבר.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, אבל זה מתקדם.
זאב בילסקי
רק לפני כמה ימים התקבל הסכום הראשון על הצעת חוק של לפני 3 שנים. ולכן אני אחרי שנתיים יכול להגיד: נער הייתי, גם זקנתי, לא ראיתי צדיק נעזב פה, אבל ראיתי הרבה מאד הליכי חקיקה, ומה שאני מבקש מהיושב ראש, לכבד את ההסכם. את הטרחה העצומה שעשה חבר הכנסת זבולון אורלב. את ההבנות שלו. אני הייתי מובן שמח אם היה כותבים מינימום. ... היו כותבים. הכל היה טוב.
עמיר פרץ
אני לא מסכים לזה.
זאב בילסקי
אבל אני אומר, יכול להיות שלא מסכים, עמיר.
עמיר פרץ
אתה נער היית וגם זקנת? אני 22 שנה.
זאב בילסקי
יכול להיות. לפחות תן לי לסיים.
קריאה
הוא גם שנתיים.
זאב בילסקי
גם אם אתה לא מסכים להם, עמיר, מכיוון שזאת פעם ראשונה שמעשה כזה של 100 מיליון שקל שהושגו מתרומות פרטיות עד היום, ארגון שהממשלה הייתה צריכה כבר מזמן, עם הקמת המדינה לקחת את זה תחת חסותה ולהפעיל בדרך של ממשלה. זה נעשה על ידי "עזר מציון", ולכן אנחנו נמצאים היום במצב כזה.

אנחנו היום עומדים לפני אישור החוק הזה, עם כל ההסתייגויות שהיושב ראש אמר.ואני מקווה שאנחנו נצליח להביא את זה. אבל יחד עם זאת, ללכת היום לעצור את החקיקה אנחנו נביא לכך שאנחנו נבזבז עוד הרבה מאד חודשים יקרים.
עמיר פרץ
אבל למה לעצור את החקיקה?
זאב בילסקי
סליחה עמיר. אני ראיתי פשוט איך זה הולך. אני ראיתי את זה עם מח עצם. אני ישבתי בועדה. אני ראיתי איך שזה עובד, ולכן אני פונה ומבקש.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע כמה חוקים הועדה הזאת העבירה?
זאב בילסקי
אני יודע.
היו"ר חיים כץ
חוקים מושלמים.
זאב בילסקי
אני יודע.
אורלי לוי אבקסיס
שדנו בהם 8 שנים.
היו"ר חיים כץ
אין לזה אח ורע. אני אומר לך, אין לזה אח ורע בכנסת בכמות החוקים שהעבירו פה מושלמים, בגלל שהיא לא התפשרה. אם אתה תעביר חוק בעוד שנה, לא יהיה שם שקל.
עמיר פרץ
אני אציע לך הצעה.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לך שאתה קרוב לנצח.
עמיר פרץ
חבר כנסת בילסקי.
היו"ר חיים כץ
וצריך סבלנות.
זאב בילסקי
יכול להיות שצריך סבלנות, אבל אני חשבתי כשהתחלתי את הדרך, חשבתי 6 חודשים חוק כזה מכסימום ייגמר. עכשיו, אם היו אומרים לי, אם זה המוצג כשהתחלנו, אז היינו מקבלים כבר, נניח, את המינימום כבר 3 שנים.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע. העברנו פה את חוק אלמנות צה"ל. אתה יודע כמה זמן לקח?
זאב בילסקי
אני יודע.
היו"ר חיים כץ
62 שנה.
זאב בילסקי
אני יודע.
היו"ר חיים כץ
62 שנה. החוק עבר. אבל עבר, ואללה.
זבולון אורלב
אם תיתן לי רשות של שתי דקות, אני אפתור את הבעיה.
היו"ר חיים כץ
אבל גם החברים שלך רוצים לדבר. אם אתה לא רוצה שידברו אז אני הבנתי שהוא סיים.
זאב בילסקי
יש לי, יש לי כבוד לזבולון, מתי שהוא רוצה.
זבולון אורלב
אדוני, יש לי חדשות בשבילך. יש בבסיס התקציב של משרד הבריאות 2.5 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. מצויין. בסדר.
זבולון אורלב
יש שם. אפשר לשאול את המנכ"ל.
עמיר פרץ
אם יש – אין בעיה.
זבולון אורלב
הסכום הזה קיים. הוא קיים.
היו"ר חיים כץ
אבל?
זבולון אורלב
הבסיס קיים. כל מה שעשינו פה בהסכם עם האוצר אלה שלושה דברים גדולים. א' – תמיכה של האוצר בחוק. 2 – ב – 2012 5 מיליון שקלים. ובהמשך זה יכול רק לגדול.
היו"ר חיים כץ
2011 5 מיליון.
זבולון אורלב
2011. בהמשך זה יכול לגדול עם הצרכים המקצועיים. היה ויכוח אם האוצר יטיל וטו. אין פה וטו של האוצר. האוצר לא יכול להטיל וטו על הצרכים המקצועיים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל אמרת חד פעמי.
זבולון אורלב
לא אמרתי חד פעמי. אמרתי: התחייבות.
אורלי לוי אבקסיס
שאלתי.
זבולון אורלב
אמרתי התחייבות חד פעמית ל – 5 מיליון.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. זה חד פעמי. זה נגמר.
זבולון אורלב
2012 יש בסיס בתקציב.
עמיר פרץ
זה בסדר. אז אין בעיה.
זבולון אורלב
זה יכול לגדול לפי הצורך המקצועי.
עמיר פרץ
לא, אבל הוא אמר שלא. זבולון. אם זה נכון מה שאתה אומר – אין בעיה.
זבולון אורלב
תשאל את המנכ"ל.
עמיר פרץ
הוא אמר שלא.
זבולון אורלב
תשאל את המנכ"ל.
עמיר פרץ
אבל הנה האוצר פה.
זבולון אורלב
יש בבסיס התקציב. שאל את המנכ"ל.
עמיר פרץ
הוא אמר שלא. אם הוא היה אומר שכן – אין בעיה.
יאיר זילברשטיין
אני לא זוכר. אני אבדוק.
זבולון אורלב
תשאל אותו.
יאיר זילברשטיין
יש כסף שנמצא בבסיס התקציב לתמיכות.
זבולון אורלב
תשאל. אל תעשה פה הצהרות. אם אפשר שאדוני היושב ראש ישאל את המשנה למנכ"ל.
עמיר פרץ
אם זה נכון – אין בעיה. הוא אמר שלא.
זבולון אורלב
אמרתי. רק תאפשרו לי לדבר. זה קיים. 2.5 קיים.
טליה אגמון
עורכת דין טליה אגמון ממשרד הבריאות. הרי לא כל כך מזמן, ממש לפני חודש ומשהו, פירסמנו מבחני תמיכות לנושא הזה ספציפית, בתקציב שמחולק לפי התמיכות האלה הוא 2.5 מיליון, אולי 2, אני חושבת ש – 2.5.
היו"ר חיים כץ
רק למח עצם?
טליה אגמון
שהם רק למקרה של מח עצם. כן. המבחנים פורסמו. זה ייקח את הזמן שצריך להגיש את הבקשות. הכסף הזה יחולק השנה. ולהמשך זה יהיה באותו מנגנון. אנחנו עם הזמן נשכלל את המבחנים.
היו"ר חיים כץ
אתה משרד האוצר, שמעת?
יאיר זילברשטיין
כן. שמעתי. אני לא בטוח במאה אחוז. אני יכול לבדוק את זה. אבל אני סומך במאה אחוז על.
היו"ר חיים כץ
אתה לא בטוח?
יאיר זילברשטיין
אני לא מכיר את זה כעובדה בדוקה. אם משנה למנכ"ל של משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אתה מוכן לסמוך ולקבל? אנחנו לא משחקים פה. אם אתה, אתה מוכן לסמוך ולקבל על מה שאמרו ממשרד הבריאות?
יאיר זילברשטיין
שוב פעם, אני, יש לנו את הסיכום הזה שהוא, חברים.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה 5 דקות בשביל לבדוק?
יאיר זילברשטיין
אם אתם רוצים, אני יכול לבדוק את זה.
עמיר פרץ
10 דקות התייעצות הפסקה.
היו"ר חיים כץ
הפסקה של 5 דקות. תבדוק.

(הישיבה נפסקה ב – 11:55 ונתחדשה ב – 12:00)
היו"ר חיים כץ
אז צהרים טובים התחלנו בבוקר, והגענו לצהרים. אני שמח לחדש את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות.

האוצר, מה יש לך להודיע לנו?
יאיר זילברשטיין
טוב, אז כולנו למדנו דברים חדשים. אז בבירור שערכנו באמת עם הסמנכ"ל לתקציבים של משרד הבריאות עולה שמתוך סכום שהוקצב בבסיס למשרד הבריאות לנושאים שמשרד הבריאות יבחר, הוא כבר הקצה 2.5 מיליון שקל.
היו"ר חיים כץ
לפחות.
יאיר זילברשטיין
הוא הקצה 2.5 מיליון שקל.
היו"ר חיים כץ
לפחות. הוא יכול לעצור ב – 2.5.
יאיר זילברשטיין
יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא כבר הקצה 2.5 מיליון שקל לשנת 2012 לבסיס תקציבי.
היו"ר חיים כץ
אבל אם ירצה פתאום ויגיד 3? אין לו בעיה. אבל הוא לא יכול להגיד 2.4. יש לפחות, לפרוטוקול: לפחות 2.5 מיליון שקל על בסיס התקציב בכל שנה. משנת 2012 ואילך.
יאיר זילברשטיין
מ – 2012 מופיע 2.5 מיליון שקל. ככה נאמר לי.
היו"ר חיים כץ
אי לכך, ובהמשך, מאחר ואנחנו הקראנו כבר את החוק.
אייל לב ארי
הקראנו, קיבלנו מספר הערות ממשרד הבריאות שהם יתרמו, לדעתנו, לחוק הזה.
היו"ר חיים כץ
אז בוא תקריא אותם.
אייל לב ארי
רק את ההערות.
היו"ר חיים כץ
סעיפים עם ההערות.
אייל לב ארי
סעיפים של ההערות, וסעיפים שבעצם לא, הועדה טרם התייחסה אליהם.
היו"ר חיים כץ
או.קיי.
אייל לב ארי
הם שניים קטנים. דבר ראשון – בסעיף הגדרות לבדיקת התאמה בסיפא רשום, בסיפא של הגדרה: בדיקת התאמה- רשום: "מציאת התאמה לתרומת רקמות". גם אנחנו חשבנו שצריך להיות: תרומת מח עצם. מציאת התאמה לתרומת מח עצם. זה גם הסכמה של משרד הבריאות מבחינת הניסוח.
היו"ר חיים כץ
אז לאנשים אין פה הסתייגויות מהעניין הזה?
קריאה
לא.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
אייל לב ארי
לגבי הגדרה: "מרשם תורמי מוח עצם, שרשמנו בסוגרים: "תאי אב". שגם חשבנו שזה מיותר בשלב הזה. גם משרד הבריאות סובר שהאמירה, הכתיבה של תאי אב בסוגרים, יכול רק להפריע. מספיק: "מרשם תורמי מוח עצם ברור לכולם.
היו"ר חיים כץ
זה גם בסדר לכולם? אז זה בסדר לכולם.
אייל לב ארי
בסעיף 3.
זבולון אורלב
רגע, באותו סעיף, שורה למטה "שנבדקו" המחיקה?
אייל לב ארי
סליחה?
זבולון אורלב
מחיקה מתחת "תאי אב".
קריאה
במקום: "שנבדקו", כתוב: "שהבדיקה ניטלה מהם בישראל". זהו.
היו"ר חיים כץ
רק תאמר את זה לפרוטוקול.
אייל לב ארי
נבדקים – שהבדיקה ניטלה מהם בישראל.
היו"ר חיים כץ
או.קיי.
אייל לב ארי
כפי שכתוב. המחיקה ... בסעיף 3: עריכת בדיקת התאמה. מציע משרד הבריאות להוסיף סעיף קטן (ד): דגימות שניטלו לשם בדיקת התאמה יישמרו במכון גנטי, או במעבדה גנטית.
זבולון אורלב
אתה רוצה שוב להקריא את זה?
אייל לב ארי
כן. בוודאי: דגימות שניטלו לשם בדיקת התאמה יישמרו במכון גנטי, או במעבדה גנטית.
טליה אגמון
פשוט היה חסר רק התייחסות איפה מאחסנים את הדגימות לאורך זמן.

הייתה חסרה לנו רק התייחסות לגבי איפה מאחסנים לאורך זמן את הדגימות. להבדיל מהמידע. עכשיו, מעירים לי גם שחלק מהבדיקות נעשות במעבדות שהם מעבדות אימונולוגיות, אז יכול להיות שבמקום: מעבדה לבדיקות גנטיות, צריך לומר, או בנוסף לזה: או מעבדה מתאימה, מעבדה אחרת שלפי תנאי רישיונה, או משהו כזה.
עמנואל גזית
מעבדה לסיווג רקמות.
טליה אגמון
מעבדה לסיווג רקמות זה בסדר. רק שלזה אין הגדרה כאן.
אייל לב ארי
רגע, אז מעבדה אחרת, או מעבדה לסיווג רקמות?
עמנואל גזית
מעבדה לסיווג רקמות, עמנואל גזית, המחלקה למעבדות. המינוח הנכון זה: מעבדה לסיווג רקמות שם נעשות כל הבדיקות.
אייל לב ארי
או.קיי. אם ככה זה יהיה: יישמרו במכון גנטי, או במעבדה גנטית, או במעבדה לסיווג רקמות.
טליה אגמון
בסדר. כן.
זבולון אורלב
בסדר גמור.
טליה אגמון
וזה גם ב – א' צריך להוסיף את זה, ואיפה עושים את הבדיקה.
אייל לב ארי
בסדר. לגבי סעיף 5 (ב): הציע משרד הבריאות לגבי הפרטים שייכללו במרשם. אולי בעצם במקום בתור סעיף קטן, אלא בתוספת לחוק, עם אפשרות לשר לשנות את התוספת.
טליה אגמון
הנוסח שקבוע כרגע שבעצם אומר שהפרטים שרושמים במרשם ייקבעו בהמשך על ידי המנהל בהסכמת שר המשפטים, ונפרסם ברשומות. זה דבר שאם יודעים אותו היום מה רושמים.
היו"ר חיים כץ
למה אנחנו צריכים את זה?
טליה אגמון
זו בדיוק ההערה שלי. ולכן עדיף פשוט לקבל מהמרשם את רשימת הפרטים שהם צריכים בשביל לרשום, ונכניס אותה כתוספת לחוק.

זה סתם יסרבל וייקח יותר זמן.
היו"ר חיים כץ
נכון. במקום הסכמת שר המשפטים, וכיוצא בזה. מה זה?
אייל לב ארי
או.קיי. השאלה אם בעצם, אז במקום סעיף קטן (ב) את הפרטים שכן ניתן לכלול בעצם, או.קיי. הבנתי. אז אנחנו בעצם ננסח שבעצם.
טליה אגמון
המרשם יכלול תוצאות בדיקות התאמה, ופרטים המנויים בתוספת.
אייל לב ארי
ופרטים המנויים בתוספת, ובעצם להסמיך את השר לשנות את התוספת.
טליה אגמון
אפשר גם, למרות שזה.
היו"ר חיים כץ
לא צריך להסמיך את השר. למה צריך להסמיך את השר?
זבולון אורלב
כל תוספת. כל תוספת לחוק הוא יכול לבוא, זה כמו תקנות.
אייל לב ארי
בסדר. צריך להסמיך אותו כדי לשנות את התוספת, כי זה גוף החוק.
טליה אגמון
אחרת זה תיקון חקיקה ראשי לסעיף.
אייל לב ארי
וודאי.
זבולון אורלב
או.קיי. אז צריכים לעשות.
עמיר פרץ
השאלה באישור הועדה?
זבולון אורלב
וודאי. תמיד זה באישור ועדה.
אייל לב ארי
או.קיי. שינוי התוספת על ידי השר באישור הועדה.
עמיר פרץ
אבל רגע, אם הוא לא יביא תוספת, החוק ייתקע? מה לא?
טליה אגמון
לא, לא, זה לא בעיה לעשות.
זבולון אורלב
לא, אתה כותב היום בתוספת מה הפרטים שצריכים יחד עם חקיקה. זה יבוא לקריאה שניה ושלישית, יבוא כבר עם הפרטים.
עמיר פרץ
עם התוספת?
זבולון אורלב
וודאי.
עמיר פרץ
או.קיי. מצויין.
היו"ר חיים כץ
למה אתם עושים את כל זה עכשיו?
זבולון אורלב
מה פרטים לתוספת?
טליה אגמון
הפרטים זה שם מלא, תעודת זהות, כתובת.
היו"ר חיים כץ
תגידי לי, משרד הבריאות, למה מסרת לו רק את התיקונים עכשיו?
טליה אגמון
זה קיבלנו את הנוסח.
היו"ר חיים כץ
אתם, מה זה קיבלתם? עכשיו, ככה אתם.
טליה אגמון
כאשר מגיעה הודעה על דיון בסוף השבוע, אז אנחנו.
היו"ר חיים כץ
אז אין לכם זמן ביום ראשון? מהדיון האחרון היה, איך אמרנו? 9 חודשים ו – 4 ימים.
טליה אגמון
אפשר להשאיר את הסעיף כמו שהוא, ורק חצי שנה עד שאנחנו נפרסם רשימה, לצערי הרב.
זבולון אורלב
ומתי תתנו את הפרטים לתוספת?
טליה אגמון
אז הנה: שם מלא. התעודת זהות. המין. הגיל. הכתובת.
זבולון אורלב
לאט לאט. לאט לאט, את מקריאה לו. מהתחלה.
טליה אגמון
שם מלא של הנבדק. מספר זהות. מין. גיל, או תאריך לידה. כתובת. טלפון. לאום ומוצא.
אייל לב ארי
או.קיי. בסדר. יוצא לנו: שם מלא. מין. תעודת זהות. גיל. תאריך לידה. כתובת. טלפון. לאום. מוצא. מוסיף היושב ראש גם מיקוד.
זבולון אורלב
כתובת מלאה.
אייל לב ארי
זה גיל או תאריך לידה אני חושב.
טליה אגמון
אני חושבת שתאריך לידה נותן את הגיל.
אייל לב ארי
אני חושב שתאריך לידה יהיה עדיף.
טליה אגמון
תאריך לידה זה עדיף, כי אז.
אייל לב ארי
או.קיי. סעיף 6(ב)(4) ז סעיף שלא הוצבע עליו בדיון במאי 2010.
היו"ר חיים כץ
אז תקרא אותו.
אייל לב ארי
אני אקרא אותו. סעיף קטן (ב). סעיף 6 מדבר על היתר להקמת מרשם תורמי מוח עצם והפעלתו. בין היתר קובע סעיף קטן (ב) התנאים שבהם אסור למנהל לתת היתר, אלא אם שוכנע שמתקיימים כל אלה. בין היתר דנו בעצם איזה סוג מומחיות צריך אותו יועץ רפואי קבוע שאמור לעבוד עם המרשם.
היו"ר חיים כץ
תקריא אותו.
אייל לב ארי
או.קיי. אז פיסקה 4 תיקרא כך: "המבקש מעסיק יועץ רפואי קבוע שהוא רופא מומחה בהמטולוגיה בעל ניסיון בתחום השתלות מוח עצם". או.קיי. אנחנו בעצם הבנו שאין צורך ... רפואת עירויים.
טליה אגמון
זהו. אפשר להוסיף גם: או בתחום רפואת עירויים.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו החלטנו שאין צורך.
אייל לב ארי
אז צריך? אפשר.
קריאה
זה מרחיב את האפשרויות של המאגרים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אז משאירים.
אייל לב ארי
אז: "או בתחום רפואת עירויים וניהול בנק הדם", יישאר.
היו"ר חיים כץ
אז תרשום שזה לא הצבענו עוד. תרשום. תגדיר.

לסעיף 6(ב)(4) מי בעד ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט
סעיף 6(ב)(4) התקבל
היו"ר חיים כץ
לא חשוב. תודה רבה. כל חברי הכנסת שנמצאים באולם יש להם זכות הצבעה. תמכו. אין מתנגדים ואין נמנעים לסעיף. אז זה עבר.
אייל לב ארי
סעיף 12 שדן בהעברת מידע למאגר מידע עולמי. אומר משרד הבריאות שבעצם, בעקבות בעצם השינוי של העברה שהייתה במקור לא יאוחר מ – 3 חודשים ממועד קבלתם. וזה שונה בעצם: "מיום רישומן במרשם תורמי מוח העצם". בעצם ירד הבסיס האמיתי לזמן מוגדר שבו בעצם יישלח המידע למאגר המידע העולמי, ואז השאלה אם בעצם, הדבר בעצם נדרש. כי לא יאוחר מ – 3 חודשים זה כבר זמן בעצם כבר עמום מיום הרישום במרשם.
טליה אגמון
אם זה מיום בדיקתם.
קריאה
מיום שקיבלתם את התוצאות.
קריאה
אבל זה לא מה שרשמתם פה.
טליה אגמון
זה ההערה שלנו. הם רשמו: מיום רישומם במרשם. זה חסר משמעות.
זבולון אורלב
מיום בדיקתם.
טליה אגמון
זה לוקח זמן מרגע שהם גומרות להיבדק עד שהם מגיעות אליכם?
זבולון אורלב
מיום קבלת בדיקת.
טליה אגמון
כפי שהיה כתוב בהתחלה.
היו"ר חיים כץ
זה הצבענו?
אייל לב ארי
כן.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. סעיף 17 נותר גם כן, למיטב זיכרוני, פתוח. כן. סעיף 17 בעצם לא הייתה הצבעה של הועדה. נשארה באמת השאלה אם ... סעיף פיקוח הספציפי לחוק הזה, ולדעתו של משרד הבריאות לא נדרש סעיף פיקוח. יש להם בעצם מקורות פיקוח חיצוניים לחוק הזה שהם יספיקו.
טליה אגמון
מאחר ומדובר בעצם בשני סוגים של עניינים: 1 – זה מאגר מידע.
היו"ר חיים כץ
זבולון, מה אתה אומר?
זבולון אורלב
כדעת משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
אתה בטוח?
זבולון אורלב
כן.
היו"ר חיים כץ
תשאל את זאת שלידך, שמתעסקת בנושא.
זבולון אורלב
יושבת לידי זאת ד"ר ברכה זיסר.
ברכה זיסר
לעניין הפיקוח? לא, זה ... של משרד הבריאות.
טליה אגמון
יש פיקוח על מעבדות, הוא מוסדר במקום אחר. יש פיקוח על מאגרי מידע. הוא בסמכות אחרת.
אייל לב ארי
בסדר. שאלת התיקצוב גם ככה בעצם אנחנו יודעים שבעצם חברי הכנסת מסתפקים במכתב של.
היו"ר חיים כץ
מכתב של משרד האוצר שהעתקו יועבר לועדה ברוח הדברים שאמרת לפרוטוקול. אדוני משרד האוצר.
יאיר זילברשטיין
המכתב שהועבר לחבר הכנסת אורלב.
היו"ר חיים כץ
תעביר אותו מכתב לועדה.
זבולון אורלב
תעביר אותו רק חתום. בסדר?
יאיר זילברשטיין
אבל ההתחייבות במה שאמרנו פה לועדה שהכסף נמצא בבסיס התקציב.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין מה אמרת. תגיד בעברית. תגיד בעברית את מה שאמרת, שיהיה רשום בפרוטוקול, ותדאג להעביר לנו מכתב לועדה.
יאיר זילברשטיין
בסדר. והנושא של בסיס התקציב.
היו"ר חיים כץ
עוד פעם בסדר?
יאיר זילברשטיין
לא, אני אומר שהנושא של בסיס התקציב אני אבקש שמשרד הבריאות יעביר את.
היו"ר חיים כץ
אין לי בעיה.
זבולון אורלב
בסדר גמור. תעביר מכתב על בסיס התקציב.
יאיר זילברשטיין
אין בעיה. בסדר גמור.
זבולון אורלב
משנה למנכ"ל.
היו"ר חיים כץ
אז אתה תעביר לועדה מכתב חתום.
יאיר זילברשטיין
כן, כן.
היו"ר חיים כץ
ואל תשכח להוסיף גם את עמיר פרץ. למען לא ייפגע כבודו. וזבולון אורלב, וזה בילסקי.
יאיר זילברשטיין
שניהם מופיעים.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. אז אתה.
יאיר זילברשטיין
אני אעביר.
היו"ר חיים כץ
תוך שבוע ימים מהיום יש לנו מכתב. עד יום שני שבוע הבא. זה מספיק זמן יש לך לכתוב ולהחתים. אתה מעביר לנו גם. ואנחנו מצביעים על הצעת החוק. גמרת להקריא אותה?
אייל לב ארי
יש עוד הערונת.
היו"ר חיים כץ
עוד הערונת, בבקשה.
אייל לב ארי
רק עוד הערה אחרונה של משרד הבריאות לגבי סעיף 20, לגבי הוראות המעבר. הם מתייחסות למרשמים שכבר פועלים. בעצם בנוסח שעליו הוצבע בדיון הקודם, דובר על מרשם שבעצם "היה קיים ערב יום התחילה, והגיש בקשה להיתר בתוך 60 ימים מיום התחילה של החוק, רשאי להמשיך ולפעול עד להחלטת המנהל בבקשתו". מבקש משרד הבריאות לשנות את זה שזה יהיה 60 ימים מיום שהורה המנהל כיצד להגיש בקשות לפי סעיף 7.
טליה אגמון
זה הבקשות להיתר.
אייל לב ארי
לפי סעיף 7, שזה בעצם דן בבקשה לקבלת היתר למרשם.
היו"ר חיים כץ
וזה מתאים למשרד הבריאות? מתאים למשרד הבריאות. ועל זה הצבענו?
אייל לב ארי
זה הצבענו.
היו"ר חיים כץ
הצבענו. תעשה שינוי.

חבר הכנסת זבולון אורלב. בבקשה.
זבולון אורלב
קודם כל אני רוצה להודות ליושב ראש, גם למשרד האוצר, וגם למשרד הבריאות. אבל אני מבקש לדעת עם משרד האוצר: תוך כמה זמן.
היו"ר חיים כץ
משרד האומר זה פה.
זבולון אורלב
סליחה, משרד הבריאות. תוך כמה זמן אתם צופים שיבוצעו התמיכות האלה? מה לוח הזמנים?
בועז לב
לגבי 2011 עדיין לא נקבעו הקריטריונים. ייקבעו הקריטריונים ל – 2011. 2010 ... ונמצאה חלופה. לגבי 2011 צריכים להיקבע קריטריונים, ועל פי לוח הזמנים שהקריטריונים האלה ... ממשרד המשפטים, מקבלים את האישור, ואז מתחלק הכסף על פי הבקשות לקריטריונים. אני מניח, אני לא רוצה להתחייב. אני מקווה ומניח שתוך 6 חודשים הדבר הזה, אני לא רוצה להתחייב כאן על משהו שאני לא יכול להתחייב אליו.
זבולון אורלב
למה? הקריטריונים ל – 2011 שונים מהקריטריונים של 2010?
בועז לב
כן. הם עשויים להיות שונים. לדוגמה: אנחנו רוצים לטייב את הקריטריונים, ולמשל, לתמרץ מאגרים שיתמקדו באוכלוסיות שהם עניות בתרומות מאגר מח עצם, למשל. זה לא מופיע בקריטריונים של 2010. ולכן יש ועדה לעניין הזה, והועדה הזאת היא תמליץ בפנינו מהם הקריטריונים על פיהם נחלק את הכסף שנקוב לשנת 2011.
זבולון אורלב
המשמעות שבעצם יעברו שני שליש מהשנה עד שהעמותות, עד שהמאגרים יקבלו את התמיכה. זה נראה דבר בעליל בלתי סביר. אם יהיה שינויים, 2010 עוד לא קיבלו.
בועז לב
הם יקבלו. הם יקבלו עכשיו את 2010.
זבולון אורלב
2010 עוד לא קיבלו.
בועז לב
כי 2010 נקבע בסוף- - -
זבולון אורלב
למה על שינויים בקריטריונים, נגיד שאני מסכים, אתה לא צריך את ההסכמה שלי, אבל אתה אומר דבר הגיוני בקשר לשינויים. למה זה צריך לקחת חצי שנה? גם אני הייתי בצד הזה של השולחן. זה לא צריך לקחת חצי שנה.
בועז לב
אנחנו נעשה את זה מהר ככל שנוכל. אני לא רוצה להתחייב על משהו שאני לא יכול, שהוא חלקו לא נתון בידי. עם כל הכבוד. אני יכול להתחייב רק על מה שאני יכול להתחייב.
זבולון אורלב
השאלה מתי אתם מעבירים, אני אשאל אחרת: מתי לדעתך אתם מעבירים.
בועז לב
ברגע שתסתיים הגדרת הזה.
היו"ר חיים כץ
תשמע, אמר מקודם חבר הכנסת בילסקי: אתה יודע כמה אנשים היו חיים אם ההחלטה הזאת של ה – 2.5 מיליון הייתה מגיעה כמה חודשים לפני? זאת אומרת, הוא אמר.
בועז לב
טרם ההחלטה ... הכסף.
היו"ר חיים כץ
תקשיב מה הוא אומר לך. אתה יודע כמה אנשים יכלו לחיות אם אתה במקום חצי שנה, תעשה את זה בחודשיים? זה מה רצית להגיד, רשמת לי שאני אגיד לו? זאב? הקראתי בסדר.
זבולון אורלב
אין סיבה לחצי שנה.
היו"ר חיים כץ
או.קיי.
בועז לב
אנחנו נעשה את זה מהר.
זבולון אורלב
אני אומר כמי שהיה מנכ"ל של שני משרדי ממשלה, אני אומר בכנות וביושר, שינויים בקריטריונים שהם לא, שינויים, הם לא שינויים מפליגים, לא צריכים לקחת בכל מקרה 8 חודשים. וגם ככה עד היום המגזר השלישי לקח על עצמו את כל המשימה. אתה אומר לו: תשמע, תמשיך לממן, זה חבל.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע כמה זמן יושבים על התקנות של דם טבורי? על ההפרדה?
זבולון אורלב
לכן לא הלכתי במסלול הזה.
היו"ר חיים כץ
לא, אבל נעשה את זה טוב.
זבולון אורלב
לכן לא הלכנו במסלול הזה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
זבולון אורלב
הגעתי למסקנה שהסכמה עם האוצר על תפוח אחד ביד שווה יותר מאשר כל מיני דברים אחרים, שזה שני תפוחים על העץ. בעיני, הסכמה עם האוצר, והסכמה עם משרד הבריאות שווה הרבה מאד. היא מבטיחה שהדבר יבוצע. כרגע יש לנו ויכוח על לוח הזמנים. אני מבטיח רק דבר אחד, אני אומר את זה גם לפרוטוקול. אני לא ארד מהוורידים של משרד הבריאות עד שהתקנות האלה יאושרו. אני לא ארד מהוורידים. אם אתם רוצים אותי על הוורידים שלכם.
היו"ר חיים כץ
זה בריאותי?
קריאה
זה בריאותי.
היו"ר חיים כץ
זה בריאותי? לשבת על הוורידים זה בריאותי?
זבולון אורלב
הכל בסדר. לא צריכים לקחת. אני אומר את זה בידידות. אני מעריך את משרד הבריאות.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. כן גבירתי, רצית להגיד משהו.
ברכה זיסר
כן. רציתי.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול, תפקיד ושם.
ברכה זיסר
ד"ר ברכה זיסר, ואני מנהלת את המאגר לתורמי מח עצם של "עזר מציון", שזה בעצם המאגר הגדול בארץ שהוא מונה למעלה מ – 550 אלף תורמים. אז א' – רציתי להודות באמת ליושב ראש הועדה, ולועדה שאנחנו סוף, סוף אולי זוכים ברגע היסטורי להעביר את החוק.

מה שכן חשוב לי לציין זה שמאז המבצע שהיה לטובת עמית קדוש, שכולנו בטח זוכרים.

זה היה לפני שנה וחצי. אנחנו לא עשינו מבצעים. כל השנה וחצי הזאת, למרות שהיה פניה של עשרות רבות של משפחות. והסיבה הייתה: היעדר תקציב. המאגר שלנו בודק בכל שנה עשרות אלפי חיילים, במסגרת הבקו"ם, וגם בנות של שירות לאומי. אנחנו לא מסוגלים, למעט החיילים והבנות של השירות הלאומי, אנחנו לא מסוגלים לבדוק עוד אנשים מאוכלוסיות חלשות, מה שנקרא, בגלל היעדר תקציב. ולא קיבלנו עדיין כמובן את התקציב של 2010. אני מאד מקווה ש – 2011 יהיה קצת יותר מהר.

אם רוצים לבדוק מי עושה את האוכלוסיות החלשות, צריך לתת לו את התקציב הזה כדי שהוא יוכל לעשות את האוכלוסיות החלשות. אנחנו רוצים לפנות גם למגזרים האחרים: גם לדרוזים, גם לצ'רקסים, גם לערבים. אם יהיה תקציב אנחנו נעשה את זה. אבל בינתיים גם 2010 לא קיבלנו. 2011, כמו שאני רואה, יקרה לקראת סוף השנה. אם יש דרך להחיש את זה אני אהיה אסירת תודה בשם המשפחות והחולים.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. תודה רבה. בשביל לא, כן? אתה גם רוצה להגיד? בבקשה. אני לא רציתי לעכב יותר את החוק. שיתחילו כבר בתקנות. אם אתם יש לכם זמן. גם אני יש לי זמן.
זאב בילסקי
לא, אני רציתי להודות לך.
היו"ר חיים כץ
לי?
זאב בילסקי
כן. אני בבוקר כשישבנו ברכה ואני אז הסברתי לה למה זה הולך לעבור היום, וזה בהכירי אותך. ולכן אני רוצה להודות לך. אני רוצה להודות לך, ברכה זיסר, אני חושב שאשה שמחזיקה את העסק הזה לרמה של 550 אלף, עם חיילי צה"ל, עם בנות של שירות לאומי, אני חושב שהועדה צריכה להביע הרבה הערכה לכל מה שעשית עד כה לבד, והיום באמת, גם כל הכבוד לך שאת מוכנה להכניס שותף, כפי שאנחנו רואים, שותף קצת בעייתי, אבל בכל זאת שותף. ואני חושב שאת עושה נכון. ותודה אחרונה, אדוני היושב ראש, לזבולון אורלב, רבי ומורי, אם לא היה הוא, אני לא יודע אם אני הייתי זוכה לשבת פה היום כשהצעת חוק שאני חתום עליה עוברת.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. אחרי כל התודות, אז מה שנשאר לנו זה להצביע על הצעת החוק כהכנה לקריאה שניה ושלישית, ולהעלות אותה למליאה, ולקבל את אישור המליאה. כמה שאני מבין, להצעה הזאת אין הסתייגויות, אז אני מקווה שהיא תונח השבוע, ובשבוע הבא ביום שני תיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
עפו אגבאריה
מה האפשרות לטפל במה שביקשה ד"ר ברכה זיסר?
היו"ר חיים כץ
לעכב את החוק לעוד שנה.
עפו אגבאריה
לא, כי באמת.
היו"ר חיים כץ
אין מה. גם אני, תגיד לי, אני צוחק איתך? אתה כבר מכיר אותי.
עפו אגבאריה
זה דבר חשוב מאד מה שהיא אמרה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
עפו אגבאריה
באמת אפשר לגייס הרבה יותר, בעיקר שאנחנו יודעים שהבעיה היא הקטנים שאין להם, יש את המודעות, והם רוצים לתרום, אבל אין באמת את התקציבים, וזה שמעתי גם מפה, מירושלים.
היו"ר חיים כץ
או.קיי. לקחנו, הערתך המלומדת והחשובה נרשמה בפרוטוקול, ואני מקווה שהיא קיבלה אוזן קשבת.
עפו אגבאריה
אני מאד מקווה.
היו"ר חיים כץ
הן במשרד האוצר, והן במשרד הבריאות.
עפו אגבאריה
שזה יהיה אוזן קשבת במשרד האוצר, בשביל באמת לצאת מזה.
היו"ר חיים כץ
אין במשרד הבריאות. ראית, ישבת פה וראית מה זה להביא 2.5 מיליון שקל.
עפו אגבאריה
כן.
היו"ר חיים כץ
אבל אם זה היה מיליארד, זה היה בא בקלות. אז אנחנו נעלה את הצעת החוק.
אייל לב ארי
רק להפנות את תשומת לב הועדה לעניין סעיף התחילה. בעצם התיקון שעשינו בסעיף 20. כרגע סעיף התחילה הוא בעצם שנה מיום הפרסום. תחילת החוק הוא בעצם שנה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים על חצי שנה מיום הפרסום. עכשיו אנחנו מדברים חצי שנה מיום הפרסום. אתה צריך לגמור את התקנות, חצי שנה. אנחנו מורידים משנה לחצי שנה.
ברכה זיסר
התמיכות הם לא בהכרע קשורות בכניסה לתוקף.
בועז לב
אנחנו נעשה את זה מהר ככל שניתן, בלי שום קשר לתקנות.
היו"ר חיים כץ
חצי שנה מיום הפרסום. וזה יהיה ב – 2011. שנה זה כבר יהיה ב – 2012.
אייל לב ארי
6 חודשים מיום פרסומה.
היו"ר חיים כץ
6 חודשים מיום פרסומו. אין לך עוד דברים קטנים?
אייל לב ארי
לא.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו ברגע היסטורי זה, אנחנו יכולים לעבור להצבעה. מי בעד, ירים את ידו. אז יש 3 ח"כים שיש להם זכות הצבעה, וח"כ אחד שתומך תמיכה מוסרית, לבבית, אבל אין לו זכות הצבעה. השלושה שתמכו, אישרו את הצעת החוק בקריאה שניה, שלישית, והיא תעלה למליאה, בלי נדר, בשבוע הבא ביום שני.

הצבעה

בעד - פה אחד

החוק התקבל

למען הסר ספק אני מבקש רביזיה.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

בקשת הרביזיה נדחתה

ומי נגד הרביזיה ירים את ידו. עכשיו זה כבר יונח ויעלה ביום שני, בלי נדר, ויירשם בספר החוקים של מדינת ישראל.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים