ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/02/2011

תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
34
ועדת הפנים והגנת הסביבה

15.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 335

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום שלישי י"א באדר א' התשע"א (15 בפברואר 2011) בשעה 11:30
סדר היום
תקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א-2011.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

חנין זועבי
מוזמנים
עו"ד כרמית יוליס – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד ארז קמיניץ – משרד המשפטים

שלמה מרלה – מזכיר מועצת שמאי המקרקעין, משרד המשפטים

ארז כהן – יו"ר לשכת שמאי מקרקעין

אריה קמיל – לשכת מקרקעין

ערן ניצן – סמנכ"ל ארגון הקבלנים והבונים בישראל

פיני קבלו – סמנכ"ל השלטון המקומי
מזכירת הוועדה
שוש אזולאי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
תקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) (תיקון),

התשע"א-2011
היו"ר דוד אזולאי
צהריים טובים לכולם. אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום תקנות התכנון והבנייה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה) (תיקון), תשע"א-2011.

נתבקשנו על-ידי שר המשפטים לאשר את התקנות האלה. למעשה, זאת הפעם השלישית שאנחנו מטפלים בנושא הזה. פעם אחת הגדלנו את מספר השמאים, פעם שנייה את שכר השמאים, ובפעם הראשונה זה היה בכלל נושא של שמאי מכריע שזה היה בזמנו של קודמי בתפקיד.

עורכת הדין יוליס, תציגי, בבקשה, את הנושא.
כרמית יוליס
אני אפתח ואגיד שהשמאים המכריעים שבהם אנחנו דנים זה סוג של מוסד שהוקם לראשונה באותו תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה. הם הגורם היחיד המוסמך לאור הוראות החוק לדון ולהכריע במחלוקות שנוגעות להיטלי השבחה ולתביעות לפיצויים. כשהותקנו התקנות לראשונה זה היה התנאי לכניסה לתוקף של החוק.

תקרת השכר לרבעון הייתה 300 אלף שקל, ולאחר מכן באוגוסט 2010 הכנסנו בקשה לתקן את התקנות באופן שביקשנו להגדיל את שכר הטרחה לרבעון ל-420 אלף שקל, כשהמטרה הייתה לאפשר העסקת כוח אדם מקצועי נוסף. בהמלצת הוועדה כתבנו גם תנאי שהשכר יגדל רק לאותם שמאים מכריעים שאכן מעסיקים את כוח האדם המקצועי הנוסף, ובנוסף, כמו שאדוני הזכיר, באוגוסט 2010 גם הייתה הפחתה מסוימת בשכר הטרחה לכל תיק.

מה שאנחנו מבקשים לעשות בתקנות שמגיעות עכשיו לדיון זה להפחית את השכר של השמאים המכריעים באמצעות שינוי התוספת, כלומר שבכל תיק שמגיע להכרעתם שכר הטרחה יהיה נמוך יותר, אבל אנחנו לא פוגעים בתקרת השכר ברבעון. כלומר אם יש קביעה בתקנות שאומרת ששכרו של שמאי מכריע לא יעלה על 420 אלף שקל ברבעון אם הוא מעסיק כוח אדם מקצועי נוסף – בהוראה הזאת אנחנו לא פוגעים.
היו"ר דוד אזולאי
הוא יקבל יותר תיקים?
כרמית יוליס
לא, אדוני, אנחנו לא סבורים שהוא יקבל יותר תיקים.
היו"ר דוד אזולאי
למה? עבור אותו שכר הוא יקבל יותר תיקים.
ארז ארז כהן
כתוב בדברי ההסבר שהוא יקבל יותר תיקים.
כרמית יוליס
כמו שהבטחנו לוועדה בתחילת הדרך, מדי תקופה אנחנו באמת עושים סוג מסוים של חשבון נפש ובודקים את הנתונים הסטטיסטיים שיש לנו, מהי הכמות הממוצעת של התיקים שמקבלים השמאים המכריעים, מה השכר הממוצע לתיק. המציאות מראה בבירור שההליך הזה נהיה הרבה יותר יעיל לעומת מה שהוא היה בתחילת הדרך. זאת הייתה מטרת התיקון של אוגוסט 2010 – לאפשר לאותם שמאים לעשות יותר תיקים בפרק זמן נתון. המציאות מראה שהתחזית הזאת אכן התממשה, והם מצליחים לעמוד בנטל בצורה הרבה יותר טובה. לכן אנחנו סבורים שאם ההתייעלות הזאת קרתה אין שום סיבה שהציבור הרחב לא ייהנה ממנה. הציבור הרחב הוא זה שנושא בשכרם של השמאים.

מעבר לזה, אני אציין שהנחת המוצא שליוותה אותנו כל הזמן הייתה שאנחנו בסופו של דבר מצפים לכך ששמאי מכריע יקבל שכר שדומה לזה של שופט מחוזי. אמרנו את זה בכל מקום, גם בוועדה הזאת כמה וכמה פעמים. המציאות מראה שאף על פי שהם יכולים לספוג קיבולת מסוימת שאנחנו לא מתכוונים להגדיל אותה, השכר שלהם נהיה גבוה יותר. לכן אנחנו מוצאים לנכון לבקש מהוועדה לאשר את הפחתת השכר הזאת באופן שייטיב עם הציבור כולו לאור העובדה שההליך מאוד התייעל. אין כוונה שהם יעשו יותר תיקים באותו פרק זמן, אלא עבור אותו מספר תיקים שהם מקבלים היום – שלפי הממוצע שלנו עומד שישה תיקים בחודש - -
היו"ר דוד אזולאי
אם המחירים ירדו, השכר ירד על כל תיק. אני רואה פה את הטבלה – ככל שהסכום יותר גבוה, השכר הוא נמוך יותר. זה מה שכרגע מבקשים. השאלה אם התוצאה לא תהיה שאותו שמאי יקבל יותר תיקים בשביל לעשות את אותה עבודה? שנית, האם יש לכם נתונים כמה זמן לוקח עד שתיק כזה מסתיים? אחת המטרות היא לזרז את הנושא של הבוררות. השאלה אם יש בעניין הזה שיפור וייעול.
כרמית יוליס
לקראת הדיון הזה אספנו את הנתונים שיש לנו משני הרבעונים האחרונים של שנת 2010 וראינו שממוצע התיקים לכל שמאי עמד על שמונה עשר תיקים ברבעון, כלומר שישה תיקים בממוצע בחודש. כמו שאמרתי, הנתון הזה דווקא לא גדל, ולכן אנחנו לא סבורים שמכל שמאי נבקש לעמוד בנטל כבד יותר של תיקים – אנחנו צופים שככל שמספר התיקים ימשיך להיות פחות או יותר מה שהוא היה בחצי השנה האחרונה של 2010 כל שמאי מכריע יצטרך לטפל בכמות של התיקים שהוא מקבל עכשיו. השינוי היחיד יהיה בנוגע לשכר הטרחה.


בעניין יעילות ההליך – גם בהקשר הזה עשינו עבודה מכינה לפני הדיון הזה. לפי תקנות סדרי הדין של שמאי מכריע, יש לוח זמנים מאוד ברור, מתי הנישום צריך להגיש את המסמכים שלו, מתי המשיבה, כמה ימים יש עד לקיום דיון, ומה פרק הזמן המקסימלי שיכול לעבור מקיום דיון ועד לקבלת החלטה. כשעדכנו את התקנות האלה אף אחד לא היה בטוח שמישהו באמת יוכל לעמוד בהם. התקנות האלה נותנות 156 ימים מהודעת המינוי עד לקבלת החלטה בתיק, ובאופן מדהים זה בדיוק הנתון שיצא לנו ביחס לכל אותם תיקים שהסתיימו בשנת 2010. ממוצע הטיפול בתיקים האלה היה בדיוק 156 ימים. אני לא חושבת שיש עוד איזושהי ערכאה מעין שיפוטית שמצליחה לקבל החלטות בפרק זמן כל כך קצר.

מעבר לזה, אני רוצה לציין שהיום אני מטפלת בעתירה של נישום שהתנהל מול ועדה מקומית לפני התיקון. הוא ביקש מאתנו למנות לו שמאי מכריע אף על פי שהוראות הדין לא חלות עליו. כיוון שהוא מאמין ובטוח באמינות של המוסד הזה, ביעילות שלו ובמקצועיות שלו הוא ביקש מיושב ראש מועצת שמאי המקרקעין למנות לו שמאי מכריע בתיק. הוועדה המקומית מסיבותיה שלה התנגדה מאוד. האדם הזה אמר, תראו כמה זמן מורחים אותי, אני שלוש שנים מנסה להגיע לשומה מוסכמת, מה שהיה מותר בעבר, ולא מצליח להגיע, והיום הוא מגיש עתירה נגד מועצת שמאי המקרקעין בטענה שהם לא מינו לו שמאי מכריע. הדברים האלה בהחלט מדברים בעד עצמם – הציבור רוצה את ההליך הזה וגם היעילות הזאת מוכחת בנתונים שיש לנו.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה עם שומות נמוכות מאוד, זה עובר אותו תהליך?
כרמית יוליס
בהחלט כן.
היו"ר דוד אזולאי
לא היה כדאי לשקול לגבי שומות נמוכות מאוד לפשט את ההליכים בלי להגיע לאותה בוררות?
ערן ניצן
או להעלות את המינימום שבו פוגשים שמאי מכריע.
כרמית יוליס
אנחנו לא סבורים שהצעד הזה נכון. אנחנו, למעשה, מתנגדים אליו בנחרצות.
היו"ר דוד אזולאי
למה?
כרמית יוליס
אנחנו מסתכלים דווקא על אינטרס הציבור גם מהיבט של נישומים קטנים. ההליכים שקדמו לתיקון הוכיחו, הייתה על זה ביקורת רבה וגם בחשיבה מחודשת שנעשתה בכל מה שנוגע להיטל- -
היו"ר דוד אזולאי
אם את לוקחת שומה קטנה שצריכה לעבור אותה בירוקרטיה של שומה גדולה כשאפשר להגיע לפתרונות באיזשהו הסדר- -
כרמית יוליס
ההפחתה שביקשנו לעשות בשכר הטרחה היא לא זהה ביחס לכל מדרגה. כלומר אנחנו היטבנו יותר עם הנישומים הקטנים. אם אני מסתכלת על כל העקרונות שהתיקון הזה נועד לשרת אותם, של שוויון בפני הרשות ושקיפות של ההליך והליך יעיל ומקצועי, אנחנו לגמרי לא חושבים שיש איזושהי סיבה להפלות בין נישומים קטנים לבין נישומים שסכום השומה שלהם גבוה יותר. להפך – אם אנחנו רוצים להעניק את האינטרסים האלה ולשמור עליהם אין שום סיבה שלא לשמור עליהם גם עבור נישומים קטנים. בהקשר הזה יש מקום להזכיר את כל המצב שקודם לתיקון. היו עליו ביקורת רבות שנמתחו מכל מיני מקורות. פה ושם עולות קריאות שמבקשות לבטל לחלוטין את היטל ההשבחה בגלל הדרך הקשה – לשער אותו, להפוך אותו לאגרה וזהו. דווקא ההצדקה לכל המשך ההליך הזה באופן של היטל קשורה מאוד לעניינים של צדק חלוקתי. לכן דווקא בהקשר הזה כשמדברים על נישומים קטנים, לאפשר לכאורה הסכמה, אבל הליך ההסכמה הוא מאוד בעייתי כשלעצמו, ואנחנו כולנו מכירים את זה.
היו"ר דוד אזולאי
כמה זמן החוק קיים?
כרמית יוליס
ממאי 2009.
היו"ר דוד אזולאי
יש לכם רישום כמה ערעורים נתקבלו מאז כניסתו של החוק?
כרמית יוליס
כמה פעמים ניגשו לוועדת ערר על שמאי מכריע? זה נתונים שאנחנו יכולים לאסוף.
ארז קמיניץ
- - -
ארז כהן
כמה תיקים, לא על השמאי המכריע.
היו"ר דוד אזולאי
לא על השמאי.
קריאה
כמה נכנסו למנגנון.
כרמית יוליס
כמה נכנסו? המון. כמה תיקים יש לנו מאז?
קריאה
בחצי השנה האחרונה 700 תיקים.
ארז קמיניץ
אני רוצה להשלים עוד שני דברים, ברשותך, אדוני בהקשר לשאלה שלך: הקביעה בחקיקה ראשית שכל הליכי היטלי ההשבחה צריכים להידון בפני שמאי מכריע קצת יהיה קשה. ענינו עובדתית לגופו של עניין, אבל צריך לזכור גם את הנקודה הזאת. נוסף לכך אנחנו מודעים לעובדה שהקביעה שלא ניתן להגיע לשומה מוסכמת, גם בשומות הנמוכות, היא קביעה מעט חריגה, אבל כפי שהסבירה כרמית, היא נועדה להתמודד עם מצב דברים חריג. אני בכל זאת רוצה להגיד שיש מצבים שבהם כן משונה השומה, גם לפי הוראות הדין בחקיקה ראשית מתאפשר שינוי שומה במצבים שבהם יש טעות בפרטים אובייקטיביים, אבל בהקשר הזה אנחנו סבורים ששמאים אחרים יכולים במצבים מסוימים לייעל או לפשט את הדיון כאשר הם משתכנעים שטענה שמאית שבאה בהסכמה של הצדדים היא אכן נכונה. זאת אומרת הם בודקים אותה אבל הם לא נוברים בה, ולכן זה לא פחות מייעל את ההליך, אלא להפך, אנחנו לא חוסמים לחלוטין לפחות הסכמות על טענות שמאיות בפני השמאי המכריע.
כרמית יוליס
הוא כמובן יצטרך להידרש להן, אבל זה לא אומר שאי אפשר להציג בפניו.
היו"ר דוד אזולאי
יש לכם תשובה לכמה תיקים?
שלמה מרלה
2,425. זה לא כולל תיקים שבהם היה מינוי שבוטל מכיוון שהצדדים ביקשו לבטל.
היו"ר דוד אזולאי
כמה ערעורים על החלטת השמאי היו לכם?
כרמית יוליס
הערעורים מופנים לוועדת הערר. זאת הדרך שהחוק קובע. אנחנו צריכים לאסוף את זה מכל ועדות הערר.
ארז קמיניץ
לא הרבה. לא נתקלתי בהרבה. צריך לאסוף את זה מוועדות ערר.
היו"ר דוד אזולאי
סתם אני שואל, מעניין אותי לדעת כמה ערעורים יש.
ארז קמיניץ
זה נתון חשוב, אבל אנחנו צריכים לאסוף אותו מוועדות הערר דרך משרד הפנים, ולא מהמערכת שיש לנו.
אריה קמיל
בחלק מהתקופה הייתה הוראת שעה כשעדיין היו שומות מוסכמות עד סכום מסוים. האם זה כלל את הסכום הזה?
ארז קמיניץ
אבל זה היה בתחילת הדרך.
אריה קמיל
מ-1 במאי עד - - -
ארז קמיניץ
זה היה בתחילת הדרך כאשר גם המערכת וגם מינוי השמאים עדיין לא עבד ב"פול גז". בתחילת הדרך אכן מטעמים של יעילות, ויעילות בלבד- -
קריאה
אנחנו נמצאים פה מטעמים של יעילות.
כרמית יוליס
ליעילות הזאת יש מחיר. מאחר שההליך הוא יעיל בעינינו- -
אריה קמיל
צריך לעשות מנגנון שקוף ויעיל, ואז גם ההסכמות יהיו בתהליך יעיל ושקוף.
ארז קמיניץ
אני רוצה לדייק את התשובה. בתחילת הדרך הכוונה הייתה ליעילות לצורך אתחול התהליך כולו, מבחינת יעילות ההליכים כפי שצפינו אותם. אכן היום כעבור שנתיים מתחילת החוק אנחנו יכולים לומר שההליך כולו הוא יעיל. בתחילת הדרך ויתרנו על השומות הנמוכות כדי לאפשר לאתחל את המערכת. זאת הייתה הסיבה היחידה, יעילות בהיבט הזה. היום הגענו למצב שבו המערכת יעילה מספיק כדי להגיד שהיא תוכל להתמודד גם עם שומות נמוכות. כפי שכרמית הסבירה קודם אנחנו לא חושבים שהאזרח הפשוט שיש לו מצבי סגירת מרפסת לא יוכל לזכות מהדרישה שלנו להפוך את התהליך לשקוף- -
כרמית יוליס
שוויוני.
ארז קמיניץ
שקוף ושוויוני.
ארז כהן
אבל היום הוא בכלל לא מגיע להליך הזה בצורה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
אותו אזרח שאתה מדבר עליו, האם לא כדאי להגיע להסדר בעניין הזה שהוא לא יגיע לשמאי, אלא לקבוע מראש הסדר שיפטור אותו מאותו הליך. מדובר על הערכה של 5,000-4,000 שקל. כל התהליך הזה היה כדאי בשביל זה?
ארז קמיניץ
זה לא יכול להיעשות באמצעות להיטל השבחה. אדוני אולי מכוון לאגרה.
כרמית יוליס
זה אגרה ולא היטל. זה שינוי קונספט.
ארז כהן
הוא לא אמר את זה.
ארז קמיניץ
אבל אי אפשר, כי אם אתה עושה היטל השבחה אתה חייב לעשות שומה.
כרמית יוליס
אתה אומר, השינויים כל כך קטנים – לא צריך לשום אותם באופן פרטני, ולכן המשמעות של זה היא אגרה.
ארז קמיניץ
אם זה 12, 13 או 14 אלף שקל היטל השבחה אז כדי לדעת אם זה 12 או 15 אתה צריך לעשות שומה.
אריה קמיל
צריך שמאי, נכון, אנחנו בעד.
ארז קמיניץ
אבל אתה יכול להגיד שההליכים לקביעה אם זה 12 או 15 אלף לוקחים את הזמן שלהם ואת העלות שלהם, ולכן נקבע את זה באמצע ונקבע סוג של אגרה רלוונטית. אתה יכול להגיד את זה, אבל זה שינוי מוחלט של התפיסה. אני לא שולל אותה- -
ארז כהן
אני לא חושב שהוא אמר אותה.
כרמית יוליס
התפיסה של היטל השבחה היא חישוב פרטני.
אריה קמיל
אני הייתי שמאי הוועדה המקומית בעיריית תל-אביב, ואני מכיר את ההליך היטב. כמו שבוועדה הזאת אמרתי שההליך הזה לא היה יכול לספק את האנשים הקטנים, זאת אומרת, את השומות של עד 15 אלף שקל שאתה עכשיו ציינת, יש לחשוב איך אנחנו משנים את החוק המרכזי ומחזירים חזרה הסכמות שקופות באותו הליך. מצדי שיבואו לאישור של שמאי מכריע. שאותו אדון שמשמש שימוש חורג בשוק הכרמל מדירת מגורים ל- - - לא יצטרך ללכת להליך הזה כי היום הוא לא נמצא בהליך הזה. לא כדאי לא כלכלית, הוא משלם היום לרשות יותר, לפעמים ביודעין, רק מכיוון שההליך יקר מדי. הגיע הזמן לעשות הליך שקוף. אין לנו בעיה עם זה, יש אתרי אינטרנט, אפשר לעשות כך שגברת לוי תדע מה אדון כהן שילם, ושההליך יהיה שקוף, מצדי באישור של שמאי מכריע.
כרמית יוליס
ההפחתה היום למדרגה של עד 500 אלף היא 3%. זה שכר הטרחה - -
אריה קמיל
אם כל התיק הוא 10,000 שקל, אני לא אלך לשמאי מכריע ב-2,500.
כרמית יוליס
אז כמה 3%?
ארז כהן
לא, יש לך מינימום.
אריה קמיל
יש מינימום תשלום – כ-2,000 שקל.
ארז כהן
זה 2,000 בכל מקרה.
אריה קמיל
אם כל המחלוקת היא שעדכנתם מין דף בגלל כיבוי אש, וזה מוריד לי 2,000 שקל אני לא אלך להליך כזה - -
כרמית יוליס
- - - בחלקים שווים, אז הנישום צריך לשלם 1,000 שקלים.
אריה קמיל
- - אז גוזלים ממני הרבה כסף.
כרמית יוליס
העלות של 1,000 שקלים היא סופר לגיטימית.
ארז קמיניץ
- - -
אריה קמיל
היא לא יכולה לתקן, אסור לה.
ארז קמיניץ
אבל נניח שהיא הייתה יכולה, הוא היה צריך לבוא עם שמאי?
אריה קמיל
ודאי.
כרמית יוליס
עלויות יש לו ממילא.
ארז כהן
לא, אבל אין לו העלות של השמאי המכריע. אין לו הימשכות ההליך.
כרמית יוליס
במדרגות הנמוכות מאוד שכר הטרחה הוא מאוד נמוך.
היו"ר דוד אזולאי
ארז, בבקשה.
ארז כהן
אני יושב ראש לשכת השמאים. אני רוצה להתחיל ולומר שמאחר שאני יושב ראש לשכת השמאים ברור לי שכל התייחסות שלי לכל הפחתה כזאת או אחרת של שמאי מכריע בענייני שכר, כפי הנראה, נגועה בניגוד עניינים, ולכן את שיקול ההפחתה אני משאיר לוועדה, כי מאוד בעייתי מבחינתי לעסוק בזה.

אבל אני מסתכל בדברי ההסבר של שר המשפטים אל הוועדה, ואני שואל את עצמי האם בדברי ההסבר האלה, עם הבעיות שמציינים, יגיעו בהפחתה הזאת למטרה שמבקשים? מה בעצם המטרה שמבקשים? א', הליך יעיל יותר ואולי גם זול יותר. התיקון של גברת כרמית, לדעתי, מטעה. לפי סעיף 6 בדברי ההסבר, שמאי מכריע יקבל כתוצאה מההליך הזה יותר תיקים על אותו שכר.
כרמית יוליס
זאת ממש לא הכוונה, אני מצטערת.
ארז כהן
אני לא יודע אם זאת לא הכוונה, אבל זאת הבקשה. זה מצוין כאן בסעיף 6: "מספר תיקים גדול יותר". אם את לא משנה לו את המדרגה ומשאירה אותה ב-100 אלף - -
כרמית יוליס
גדול יותר ממה שהיה יכול לטפל בו בעבר.
ארז כהן
כרמית, זאת מתמטיקה פשוטה, לא צריך להיות שמאי מקרקעין, אפילו לא עורך דין. אם אנחנו נשארים באותה תקרה ומקטינים את השכר פר-תיק, אנחנו נעלה את מספר התיקים פר-שמאי.
ארז קמיניץ
ממש לא. היום הוא חורג מהתקרה.
ארז כהן
אז אני לא יודע מתמטיקה.
ארז קמיניץ
היום הוא חורג מהתקרה.
ארז כהן
תכף נתייחס גם לזה, אנחנו עוד לא מדברים על החריגה מהתקרה. זאת בעיה בפני עצמה שאני לא יודע - -
גלעד קרן
כמה תיקים הוא מספר נתון. אתה לא יכול לחלק 520 תיקים - -
כרמית יוליס
אדוני, אני כתבתי את המכתב, אני יודעת מה כתבתי. צר לי, אולי זה עניינים של הבנת הנקרא. סעיף 6 זה לא מה שכתוב פה.
ארז כהן
אז כרמית, להבנתי, אם משאירים את התקרה, ככל שמקטינים את העלות פר-תיק הם יכולים לתת יותר תיקים לשמאי.
היו"ר דוד אזולאי
אם הבנתי נכון, בלי לקרוא את סעיף 6, ברגע שהתחיל הדיון הזה הבנתי שמדובר על מספר תיקים גדול יותר- -
כרמית יוליס
לא, אדוני.
ארז כהן
זה גם מה שאני הבנתי.
כרמית יוליס
תלוי ביחס למה. בתחילת הדרך חשבנו שהם יכולים לקבל מספר תיקים מסוים, ושזאת קיבולת עבודה מקסימלית. כשאנחנו מדברים על מינוי שמאים מכריעים שאסור להם לעסוק בשום עיסוק אחר, אין סיבה שהם יתבטלו בחלק מהזמן. הכוונה של כולם הייתה להעסיק אותם במשרה מלאה.
היו"ר דוד אזולאי
עד כאן כולנו מסכימים.
כרמית יוליס
לגמרי. אני בטוחה שנסכים גם בהמשך. הייתה הנחת עבודה, אבל כיוון שהתיקון הזה לגמרי חדש בעולם המשפטי והמעשי אף אחד לא יכול היה לנבא מה יהיה מצב הדברים בהמשך הדרך. ככל שהתקדמנו, ויש לנו כבר נתונים, בנתון לגבי ממוצע התיקים לחודש ששמאי מכריע נדרש לעשות לא חל שינוי ניכר, הוא עומד על סדר גודל של שישה תיקים לחודש. לכן אם בעבר חשבנו שהם יכולים לעשות פחות משישה, היום אנחנו רואים שהם יכולים לעשות שישה. המסקנה של הדברים שאמרתי היא שיש מקום להפחית את שכר הטרחה שלהם. על אותו מספר תיקים שהם מסוגלים לשאת בו הם לא יקבלו שכר שבסופו של דבר יהיה גבוה הרבה יותר משכר של שופט מחוזי. אין הצדקה לזה, וזאת לא הייתה הכוונה לא של המחוקק, לא של הוועדה ולא שלנו. בסיטואציה הזאת אם הציבור כולו נהנה מההפחתה אני ממש לא מבינה למה להתנגד לה.
ארז כהן
אני סבור שיש כאן הצגה שאינה מסתדרת עם הנתונים. אם יש לנו 2,425 תיקים ל-20 השמאים המכריעים, אז איך הממוצע הוא שישה תיקים לחודש?
גלעד קרן
בחלק מהזמן לא היו 20 שמאים.
ארז כהן
אז העומס היה צריך להיות עוד יותר גדול. אז פעם אחת יש בעיה עם המספרים.

נוסף לכך, אני רוצה להגיד לכבודו שמהניסיון שלי הממוצע הוא לא כמה זמן נמשך תיק מיום המינוי ועד יום ההכרעה, אלא כמה זמן ממועד הדיון האחרון ועד לקבלת ההכרעה הוא נמשך. בפרקטיקה יש לי דוגמאות כעשרה תיקים, ואף תיק לא עמד ב-60 יום של התקנות. כל התיקים הגיעו עד לכדי הכרעה גם של חצי שנה בתיקים מסוימים. זאת אומרת הממוצעים שמציגה כרמית לא מתיישבים בפרקטיקה. בפועל משך זמן ההכרעה בתיקים ארוך משמעותית מהתקנות.


נשאלת השאלה האם ההפחתה הזאת תביא לנו את אותם מטרות? כבודו, אני לא רואה איך זה משיג את המטרה. יש לדעתי, שני מהלכים שאפשר להשיג דרכם את המטרה: א', משרד המשפטים כותב "עומס יתר" – אני מסכים, יש עומס יתר. שוחחתי עם מספר שמאים אחרים, וזה נכון. הקטנת העומס יכולה להיעשות דרך מה שכבודו הציע: הנושא של השומות המוסכמות שדיברנו עליו כה רבות. הרי לא כל תיק צריך להגיע לשמאי מכריע, יש בירורים עובדתיים. אדוני, כל רשות במדינה עושה את הבירור הזה לפני שהיא הולכת או לבית משפט או למוסד בוררות. פתאום בתיקון הזה אסרו. רשויות מקומיות אמרו שהכול בחדרי חדרים, ואי אפשר להידבר עם רשות מקומית. מה זה הדבר הזה?
היו"ר דוד אזולאי
אפשר להקים ועדה בשקיפות- -
ארז כהן
נכון, הצענו מנגנון שקוף. אז היינו מורידים לפחות- -
אריה קמיל
- - - חוק רשויות מקומיות: יועץ משפטי וגזבר שיהיו אחראים על הדברים האלה. זה היה ברשויות מסוימות, וזה היה שקוף.
ארז כהן
בשיטה הזאת היינו מורידים לפחות שליש או חצי מהעונש שכבר היום קיים כי יש תיקים שאולי בכלל לא היו צריכים להגיע. גם אם נשאל את השמאים המכריעים, לדעתי, הם יגידו שיש תיקים שאפשר היה לסגור ברמת הוועדות ולא להגיע להכרעות. זאת אחת הסיבות הגדולות לעומס. אם עדיין ימצאו יש עומס כזה כבד אז אפשר- - -
ארז קמיניץ
על איזה עומס אדוני מדבר?
כרמית יוליס
יש פה פשוט חוסר - - - במצב הדברים.
ארז כהן
אתם כותבים שיש עומס כבד על השמאים המכריעים.
כרמית יוליס
כתבנו שזה היה בתחילת הדרך. זאת הייתה מטרת התיקון.
ארז כהן
אתם גם מציגים מספרים שמראים ממוצעים גבוהים יותר- -
חנין זועבי
אזרחים גם מתלוננים על זמן ארוך.
ארז כהן
האזרחים מתלוננים על זה רבות.
חנין זועבי
האזרחים מאוד מתלוננים. אני אפילו לא חברה בוועדה הזאת אבל אני באתי - -
היו"ר דוד אזולאי
בגלל זה את מדברת בלי רשות?
חנין זועבי
עכשיו יש לי רשות?
היו"ר דוד אזולאי
לא.
ארז כהן
אני עוד לא סיימתי.
חנין זועבי
זאת רק שאלת הבהרה. יש הרבה תלונות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מיד אתן לך. רק רגע, בבקשה.
כרמית יוליס
אין לנו נתונים אחרים, כמובן.
ארז כהן
גם אם אנחנו לוקחים את המנגנון שדיברנו עליו של השומות המוסכמות וגם פתרון נוסף שהוא פתרון זמין למשרד המשפטים שהוא יכול לעשות אותו מחר בבוקר, שאם יש עומס ימנו עוד שמאים מכריעים, ואז לא תהיה בעיה של מכסה חריגה מתקרות.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע שזה- -
ארז כהן
הם מצביעים על ריבוי תיקים ועל חריגה מתקרות השכר הקבועות.
ארז קמיניץ
אבל זה שיש ריבוי תיקים לא אומר שיש עומס.
כרמית יוליס
סעיף 4 מתייחס למצב דברים קודם לתיקון - - - 2010. אני אקרא את זה מאפס ואני אסביר.
ארז כהן
אבל אם אין עומס ואין בעיה, אז למה באים לוועדה? הרי באים לוועדה כי יש בעיה.
היו"ר דוד אזולאי
להוזיל מחירים.
קריאות
- - -
ארז כהן
אני קורא את סעיף 6, ואני לא מבין איפה הבעיה.
ארז קמיניץ
אתה קורא כשמאי, לא כעורך דין.
ארז כהן
יכול להיות שאני קורא את זה כשמאי, מה לעשות? העיסוק הוא שמאי ולא עורך דין. אני קורא את זה כמו שכבוד היושב ראש הבין את זה, אז אולי אנחנו לא התעלינו לרמת עורכי הדין, אבל אני מבין שיש עומס בתיקים.
ארז קמיניץ
למה הטיעונים הדמגוגיים האלה?
ארז כהן
זה לא דמגוגי. אם אני נותן לך דוגמה שעוברת חצי שנה לקבל הכרעה בתיקים של פינוי בינוי, שאנחנו רוצים להוציא היתר- -
כרמית יוליס
"פינוי בינוי" מסביר עיכוב.
ארז כהן
מסביר עיכוב? אז יש עיכוב.
כרמית יוליס
לא, אני אומרת שאם יש לך תיק ספציפי שמתעכב, ואז אתה אומר שזה פינוי בינוי וזה לא מקרה קלאסי פשוט אז לפעמים יש תיקים שמתעכבים כי הם נורא סבוכים ונורא מורכבים, ויש בהם בעיות עקרוניות שעולות, ואי אפשר להיצמד דווקא אליהם. זה חריג שלא מלמד על הכלל.
ארז כהן
יש עיכוב או אין עיכוב?
כרמית יוליס
אני אמרתי לך את הסטטיסטיקות שלנו – 156 ימים עד לקבלת הכרעה. אין הליך כזה בשום ערכאה - -
ארז כהן
סטטיסטיקה שמציג משרד המשפטים זה לא מה שקורה בפרקטיקה, לצערי.
כרמית יוליס
אבל היא מתבססת על - - -
ארז כהן
כי אתם הולכים למשך זמן תיק, ואני אומר לכם – זמן הכרעה.


דבר אחרון שאני רוצה להגיד לאדוני, ובזה אני אסיים. אנחנו לא שומעים פה את השמאים המכריעים, הבנתי שהם קיבלו הנחיה לא להביע את דעתם בדיון הזה- -
כרמית יוליס
ממי הם קיבלו הנחיה?
ארז כהן
מאחר שאני יושב ראש גם של השמאים המכריעים אני מבקש להביא לוועדה נקודה אחת בלבד: השמאים האלה סגרו את משרדם, ונכנסו להתחייבות- -
היו"ר דוד אזולאי
מר כהן, בעניין הזה אין לך מה להתלונן. שכר של 1.2 מיליון שקלים בשנה - -
כרמית יוליס
הרבה יותר. החריגה היא גדולה מאוד.
ארז כהן
אבל קבעת תקנות. זה שאת חורגת מהתקנות, מה את רוצה מהוועדה?
כרמית יוליס
אם היינו עומדים בתקרת השכר מצבנו היה טוב. החריגה היא גדולה מאוד. אדוני היושב ראש, אנחנו לא פה סתם, באמת.
ארז כהן
אז אם החריגה גדולה מאוד באמת יש בעיה שצריך - - -
כרמית יוליס
מה אתה אומר, אז למה אנחנו כאן? אני לא מבינה את זה. אנחנו פה בגלל בעיה שמתעוררת, שהציבור נושא בנטל הזה שאף אחד לא התכוון להגיע לדרגות שכר כל כך גבוהות. המשמעות הפשוטה היא להוריד את רמת השכר, זה הכול.
ארז כהן
הייתה פה בקשה לחרוג מהמגבלה- -
כרמית יוליס
ההסבר לפלונטר הזה הוא שלפי הוראות חוק ראשי, כל נישום שמבקש שימונה לו שמאי מכריע, יושב ראש המועצה צריך למנות לו שמאי מכריע בפרק זמן מסוים. יושב ראש המועצה ממנה וממנה וממנה, וכשעושים חשבון נפש בסוף רבעון רואים שתקרת השכר הייתה גדולה יותר. למהלך הזה היו שני טקטים של תיקון, כמו שאמרתי: באוגוסט 2010 כל העומס שמוזכר במכתבו של השר דיבר על התקופה שעד תיקון התקנות באוגוסט 2010. אחרי אותה חשיבה שנעשתה, ומה שהוועדה אישרה – אגב, הוועדה ביקשה באוגוסט 2010 שמספר השמאים יעלה מ-13 ל-16. עד היום מינינו כבר 20. כלומר אנחנו בודקים מפעם לפעם מה הכמות המתאימה למספר השמאים המכריעים, ופועלים בהתאם. אלא שאף על פי שההליך נהיה יותר יעיל לא היה שינוי נוסף בטבלת השכר. הם חרגו למעלה, לפעמים בהרבה, מדרגת השכר שמתאימה להם. זה כל התיקון על חצי רגל.
ארז כהן
או שימנו עוד שמאים, ואז לא תהיה בעיה עם המסגרת.
היו"ר דוד אזולאי
חברת הכנסת זועבי, ביקשת רשות דיבור. בבקשה.
חנין זועבי
אני קודם כול מצטערת שלא הייתי מההתחלה, לכן אולי אני אחזור על כמה דברים, ואולי זה חורג מהתחום, אבל אני חושבת שזה בתחום הדיון. עשרות התלונות שמקבלים מדי חודש הם מאזרחים שבגלל סכום החיוב לא כדאי להם להגיע לשמאי, והם מוותרים על 10,000 ועל 15,000. לכן בתלונה שמגיעה ל-40-30 אלף לא כדאי להגיע לשמאים האלה, לקבוצה הזאת. זה נכון מה שאני אומרת?
כרמית יוליס
אני הבנתי לגמרי את מה שאומרת, אבל הסברתי שהפתרון לכך הוא שאנחנו עושים עכשיו הפחתה רוחבית בכל התיקים ששמאי מכריע יטפל בהם. מי שנהנה במיוחד מההפחתה הזאת, ושבאופן יחסי הפחיתו לו הכי הרבה מתשלום שכר הטרחה זה דווקא אותם נישומים קטנים שגברתי מדברת עליהם.
חנין זועבי
אני לא מדברת על השמאים. אני מדברת על האזרחים שלא מגיעים בכלל לקבוצה הזאת.
כרמית יוליס
האזרחים הם אלה שנושאים בתשלום של שכר הטרחה לשמאי מכריע, בסדר?
חנין זועבי
גם אם מפחיתים 30% הם לא יגיעו לשמאי הזה.
כרמית יוליס
היום הם צריכים לשלם או מינימום 2,000 שקל לתיק או לאור התקנות – 3% מסכום הקנייה או ההשבחה.
חנין זועבי
אבל לפעמים - - - הוא 4,000-3,000-2,000 שקל, אז הם גם לא ישלמו 2,000 שקל.
ארז כהן
בדיוק. נכון מאוד.
ארז קמיניץ
גם היום כשהם רוצים לתקוף את זה הם צריכים ללכת לשמאי.
ארז כהן
זה בכל מקרה.
חנין זועבי
אבל יש הבדל- - -
אריה קמיל
היו הולכים לשמאי בעבר והיה מסתדר גם בסכומים האלה.
כרמית יוליס
בטח היה מסתדר.
אריה קמיל
אני באתי מעירייה קטנה שקוראים לה תל-אביב. ההליך היה שקוף, ניתן היה לראות אותו, כל אזרח היה יכול לראות- -
כרמית יוליס
קודם כול אדוני יודע שלא כולם זה עיריית תל אביב.
אריה קמיל
אז אני בא משם. תאמצי את הדברים של עיריית תל-אביב, תנסי לעשות את זה שקוף באינטרנט עם הליך מובנה בתוך החוק, כמו שעשיתם את ההליך המצוין הזה של שמאי מכריע שהוא באמת הולך טוב, ואין לנו שום תלונה אליו. אבל גם החברים שלי, השמאי המכריעים אומרים שהעומס שלהם להידון בתיק קטן הוא לפעמים יותר סבוך, והשכר הוא מאוד נמוך- -
כרמית יוליס
אנחנו פה מייצגים את אינטרס הציבור- -
אריה קמיל
תני לי לסיים, אני לא הפרעתי לגברתי, ואני לא יודע אם יש לה הניסיון מול אזרח שבאמת סגרו לו משהו ויש לו טעות, והוועדה יכלה לתקן בהליך שקוף עם אישור של יועץ משפטי של העירייה, אישור של הגזבר- -
כרמית יוליס
בגלל טעות אפשר גם היום לתקן.
אריה קמיל
אי אפשר היום לתקן.
כרמית יוליס
בגלל טעות?
אריה קמיל
- - - אף אחד לא מוכן לתקן את זה.


אם ההליך הזה יהיה ככה יימנע הצורך- -
כרמית יוליס
אני ראיתי כבר לפחות עשרות תיקים- -
אריה קמיל
את לא נותנת לי לדבר, ואני לא עשיתי לך את זה. זה לא הוגן.
כרמית יוליס
סליחה.
אריה קמיל
את לא עמדת מול אזרח שיש לו תלונה על 7,000 שקל, וההליך הזה פשוט לא כלכלי לו. אפשר לעשות הליך שקוף, יש לנו כלים היום, יש אינטרנט, יש חוק רשויות מקומיות שקובע מעמד ליועץ המשפטי ולגזבר, אתם הולכים ברפורמה להעצים את הסמכויות של הוועדה המקומית אז אפשר יהיה להכניס את זה או לחשוב איך עושים, ואז גם לטפל בעומס. גם החברים שלי, השמאים המכריעים, ידונו בדברים העקרוניים והחשובים באמת ולא בשימוש חורג למסעדה בשוק הכרמל או משהו כזה.
חנין זועבי
לא סיימתי, אדוני היושב ראש. למה לא להתחיל את ההוראה מסכום מסוים?
ארז כהן
זה היה, ומשרד המשפטים ביטל את זה.
חנין זועבי
למה לבטל את זה? כל הבעיות של האזרחים הקטנים באו בגלל שביטלתם את הסעיף הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני כבר העליתי את זה.


בבקשה, אדוני.
ערן ניצן
אני מהתאחדות הקבלנים. ראשית, התיקון שמובא לוועדה הוא תיקון טוב, והמלצתנו לוועדה הוא לקבל אותו. כל הפחתה בשכר השמאים- -
היו"ר דוד אזולאי
על זה אין ויכוח, גם השמאים מסכימים לזה.
ערן ניצן
אבל תמיד כשמדברים על שמאים מכריעים עולה הדיון סביב מחיר המינימום שבו פונים לשמאי.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר, דיברו על זה, ואין בעיה בקטע הזה.
ערן ניצן
צריך לשים לב. הרי יש פה אג'נדה מסוימת סביב השולחן. מה קורה? משרד המשפטים אומר, חבר'ה, אנחנו דואגים לאזרח הקטן, אבל האמת היא שמה שעומד מאחורי ההצעה כולה והיישום שלה בשנים האחרונות זאת התפיסה של משרד המשפטים, שאנחנו כופרים בה – שכל מה שקשור בשלטון מקומי הוא מושחת עד היסוד- -
כרמית יוליס
בגלל זה אנחנו מעבירים הרבה סמכויות לוועדות מקומיות ברפורמה כי הוא מושחת מהיסוד.
ערן ניצן
צריך - - - עד כמה שניתן את הדברים הללו. אני מסכים עם הדברים הללו באופן חלקי בלבד. הסכומים הגבוהים יישארו כנראה עבור שמאי מכריע, אבל דוחים על הסף את האכיפה של תפיסת העולם הזאת לסכומים הקטנים. כי בסכומים הקטנים יש מחיר כבד של אנשים. כי בסוף בסכומים כמו 10,000 הם חושבים איך הם יכולים לערער על זה. יש מנגנון שנקרא שמאי מכריע- - - ואני אומר לך שבאותו משפט הוא כבר החליט שהוא לא מתעסק עם זה. במובן הזה האזרח דווקא נפגע.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יכול להמחיש לי את זה בדוגמה עם מספרים?
ערן ניצן
החבר'ה יעזרו לי טוב יותר.
היו"ר דוד אזולאי
תן לי דוגמה ממחישה לאדם שבא עם שומה נמוכה.
אריה קמיל
אדם שקיבל הקלה של 6% - סך-כול ההקלה יכולה להיות מ-17 אלף ל-15 אלף. אם הוא מתחיל לעשות חשבון בעבר הוא היה שוכר שמאי ב-2,000 שקל והולך לוועדה המקומית מול השמאי, ומגיע להסכמה שמביא בחשבון קונסולה שהעלות שלה יקרה יותר, והיו מגיעים לשומה מוסכמת שבמקום 17 – 12 אלף שקל, היום אם הוא צריך להביא בחשבון את ההליך כולו, העלות של זה היא יותר יקרה, והוא אומר שהוא משלם- - -.
כרמית יוליס
כמה הוא יצטרך לשלם?
ארז קמיניץ
כמה יותר?
אריה קמיל
הרשות גם תצטרך לשלם. גם השלטון המקומי משלם על ההליך הזה, זה לא רק יעקב, האיש הקטן.
ארז קמיניץ
שתמשוך את השומה ותוציא שומה אחרת.
אריה קמיל
הוא צריך לשלם על זה 2,500 שקל. 2,500 שקל על ההליך זה כל הוויכוח.
היו"ר דוד אזולאי
תודה.
ארז קמיניץ
אדוני, יש פה שני נושאים שונים. ראשית נאמרו פה מספר דברים וצריך להעמיד את הדברים על דיוקם ביחס לנושא העיקרי שאנחנו באנו לדיון בפני אדוני. אנחנו באנו לכאן כי אנחנו בטוחים שצריך להוריד את המדרגות משום שאנחנו חורגים מהתקרה.
היו"ר דוד אזולאי
על זה אין ויכוח.
ארז קמיניץ
עזבו את המכתב שנכתב ואת הפרשנויות המשפטיות והשמאיות- -
היו"ר דוד אזולאי
גם השמאים מסכימים על זה, אין ויכוח.
ארז קמיניץ
אני אומר את זה כי יש טענה שיש כביכול עומס על השמאים המכריעים. כרמית אמרה, ואני חוזר על הדברים: אני לא מכיר ערכאה מעין שיפוטית שמצליחה בתוך חמישה חודשים בממוצע לייצר תוצאה סופית מרגע הפנייה. אני לא מכיר. ההליך, כפי שהמספרים מראים היום, הוא יעיל ביותר. לכן אי אפשר לדבר על עומסים ואי אפשר לדבר על הוספה של שמאים מכריעים, זה לא על הפרק. אחרי שמינינו עשרים שמאים מכריעים הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים ביעילות מיטבית. באנו לכאן משום שהיעילות המיטבית הזאת מאפשרת לשמאים לטפל ביותר תיקים, הם התמקצעו יותר, הם הכניסו כוח אדם נוסף, ולכן המשמעות היא שהם מקבלים יותר שכר, ואנחנו לא רוצים שהם יקבלו שכר גבוה יותר משל שופט מחוזי. לכן מורידים את השיעורים, דבר שיעזור גם לאזרחים לשלם פחות. זה הדבר היחיד שבעטיו באנו לכאן, לא ניתן לדבר על עומסים, אנחנו לא רוצים לדבר על עומסים. לכן כל מה שנאמר פה בהקשר הזה לא נכון. האמירה שהנתונים שמשרד המשפטים העביר אינם נכונים – וזאת גם אמירה שנאמרה – אני כופר בה, וטוב לולא נאמרה. אם יש בפרקטיקה תיקים שלוקחים זמן רב יותר משמע הם תיקים יותר מסובכים, ואם הם נמצאים אצל יושב ראש מועצת השמאים זה רק טבעי, כי הוא כנראה שמאי שמטפל בתיקים יותר מסובכים.
ארז כהן
לא, אני יושב ראש לשכת מועצת השמאים.
ארז קמיניץ
סליחה, אני מתקן את העובדה הזאת. אבל העובדות שמובאות פה בפני הוועדה – אנחנו שולפים אותן מהמחשב, זה לא משהו שאנחנו נרשה לעצמנו להביא נתונים לא נכונים. יש גבול גם לטענות שמופנות נגד משרד המשפטים.

אנחנו נמצאים כרגע בעניין הזה. יש טענה שמלווה אותנו לאורך כל תקופת החוק ביחס לשאלת השומות בהסכמה בתיקים נמוכים. אגב, טענו את הטענה הזאת גם ביחס לתיקים גבוהים, אבל הטענה הזאת נשמעת גם ביחס לתיקים נמוכים, ובעיקר כיום נגד תיקים נמוכים. מקומה של הטענה הזאת בחקיקה ראשית, לא כאן. לצערי, אנחנו לא יכולים לעשות עכשיו את התיקון. יחד עם זאת התייחסנו, ושאלות עלו, אז אנחנו נתייחס. הרעיון מראש בחקיקה היה לייצר כלי חריג להתמודד עם תופעה שזיהינו אותה כתופעה חריגה.
כרמית יוליס
הייתה על זה ביקורת.
ארז קמיניץ
בוודאי. הייתה על זה ביקורת, והיא הובאה בפנינו. הטענה הייתה שיש אנשים שנמצאים בפוזיציה שמאפשרת להם להוריד את השומה שקיבלו בצורה ניכרת באמצעות שומות מוסכמות, ויש אזרחים שלא נמצאים בפוזיציה כזאת, ולכן גם אם השומה היא נמוכה היא נשארת על הסכום שנקבע כי אין להם האפשרות לבקש שיפחיתו להם ולהיענות בחיוב. בסדר, הייתי מספיק עדין כשהסברתי את הדברים או שאני צריך להסביר עוד? יש אנשים יותר מקורבים, ויש אנשים פחות מקורבים - -
ארז כהן
אני לא מצליח להבין.
ארז קמיניץ
בסדר, אתה לא מצליח.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אזולאי
ארז אומר את הדברים בצורה עדינה, ואני אגיד את זה בצורה יותר בוטה – יש פה פתח לשחיתות.
חנין זועבי
אז איך פתרתם? לא פתרתם.
ארז כהן
לוועדה הזאת יש הכוח- -
חנין זועבי
אין הדבר נכון, זה לא פתרון מה שהצעתם.
היו"ר דוד אזולאי
אני לחשתי פה באוזן ליועץ המשפטי של הוועדה – הרי גם אני מוטרד מהדבר הזה, וכולנו פה מוטרדים מהדבר הזה, ואף אחד לא ייתן את ידו, חס וחלילה, לפתח לשחיתות. לכן בעניין הזה צריך לשקול למצוא דרך – אולי היועץ המשפטי של הרשות המקומית יחד עם השמאי או הגזבר לפרסם באינטרנט- -
ערן ניצן
אינטרנט זה פתרון טוב.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע. אבל יש היום, ברוך השם, לשמחתנו הרבה, מספיק כלים שהדברים לא ייעשו בחדרי חדרים כי אז אנחנו כולנו כאן בבעיה. צריך לשקול את זה. הבנתי מהיועץ המשפטי של הוועדה שזה לא המקום לתיקון הזה, ואני מקבל את זה. תשקלו את זה, אולי להביא את הנושא בתיקון חקיקה. כשמדובר על שומות קטנות יכול להיות שצריך לשחרר את כל ההליך הזה ולקבוע קריטריונים שיפתרו את כל ההליך הזה. יחד עם זה אני לא אוותר על כך שתהיה שקיפות. השקיפות היא א', ואחר כך – איך פותרים את זה.
חנין זועבי
כן, אבל אדוני היושב ראש, לגבי התיקים הקטנים לא פתרתם את הבעיה של השחיתות כאשר מעמיסים על כל האזרחים. אתם גורמים לעוול לכל האזרחים- -
היו"ר דוד אזולאי
סליחה- -
חנין זועבי
- - האזרחים הקטנים מוותרים מרצונם- -
היו"ר דוד אזולאי
אבל אין פה שחיתות. זה שהאזרח מוותר זה לא שחיתות.
כרמית יוליס
הוא עושה את השיקול הכלכלי שלו- - -
חנין זועבי
אבל למה הוא צריך לוותר על הזכות שלו? הם מוותרים. זה לא פתרון של שחיתות.
ארז קמיניץ
זה כן. זה פתר את השחיתות, אבל את אומרת שזה יצר בעיה אחרת.
היו"ר דוד אזולאי
זה יצר בעיה שלאזרח לא כדאי כלכלית להתמודד עם זה.
חנין זועבי
כן, אז זה לא פתרון נכון. אם מייצרים מהפתרון בעיה כוללת לכל האזרחים, אז זה לא פתרון.
כרמית יוליס
אני השבתי. הפתרון למה שגברתי אומרת גם הוא כתוב בתקנות. כלומר ההפחתה במדרגת השכר של השומות הקטנות היא המשמעותית ביותר. לכן גם הנישומים הקטנים – במירכאות – גם הם הרוויחו מאוד מהדבר הזה. אף על פי שהשאלה שאת מעוררת לא נוגעת באמת לתקנות שעומדות בפנינו, והיא פותחת - - -
חנין זועבי
אני מודעת לחוק.
כרמית יוליס
אני רוצה להוסיף עוד משהו: בדוחות שנכתבו על כל המצב שקדם לתיקון 84 תוארה תופעה מאוד מטרידה שבכל מה שנוגע לאותם הסכמים בלתי גלויים שהיו בעבר ביחס לשומות - -
ארז כהן
אנחנו לא מדברים על הסכמים בלתי גלויים.
כרמית יוליס
- - ביחס לאותן הסכמות שהגיעו אליהן, היה כתוב בדוח של אודי ניסן, לדעתי שדווקא הנישומים הגדולים יותר זכו להפחתות ניכרות יותר – באחוזים, אני מתכוונת.
ארז כהן
כל מקרה לגופו.
קריאות
- - -
אריה קמיל
אני ואתה הגענו להסכמה – ההסכמה הזאת טעונה כמו פסק דין בהסכמה בבית משפט. השמאי המכריע, עבור תעריף זול מאוד יבחן את הסבירות, וזה לא יעלה לו 2,000 שקל, זה יעלה לו רק 200 שקל.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, בעניין הזה יש הסכמה. משרד המשפטים מסכים שהנושא הזה ייבדק. אם צריך תיקון חקיקה לא זה המקום לעשות את זה. אם צריך תיקון חקיקה הדבר הזה יתבצע.


אני מפנה שאלה נוספת: למה אין כאן נציג של השמאים המכריעים?
ארז קמיניץ
לא הנחינו אף אחד.
היו"ר דוד אזולאי
עזוב הנחיות. אתה לא חושב שהיה מן הראוי- -
ארז קמיניץ
זה סוג של שופט, אבל אפשר, בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
בעניין הזה יש לי בקשה אליך: אם הוא באמת במעמד של שופט אני מקבל את הגישה, כי זה באמת לא לכבודו שיבוא לפה, וזה בסדר, מקובל עליי. גם שופטים לא מופיעים, אלא רק במקרים חריגים. אבל אם זה לא המעמד יכול להיות שתהיה לנו יותר אינדיקציה לשמוע עד כמה הלחץ גדול, עד כמה לוקח לטפל בתיקים כאלה. קיבלתי נתונים, אבל יש הבדל בין זה לבין לשמוע את הדברים מכלי ראשון.
ארז קמיניץ
אנחנו נתייעץ. זה לא תחום המומחיות.
היו"ר דוד אזולאי
בדיון הבאה. אני ממליץ שנציג של השמאים המכריעים יהיה פה. אם תגידו לי שזה דבר לא אתי אני מקבל את זה.
ארז קמיניץ
זה לא תחום המומחיות שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
לכן אמרתי שאם זה לא אתי, תבדקו את זה, אני מקבל את זה.
קריאה
שופטים באים גם לוועדת כספים בנושא שכר.
היו"ר דוד אזולאי
לשכר מותר, זה בסדר.
ארז כהן
נקודה לשיקול דעת הוועדה: ההפחתה המוצעת בתקנון, כפי שמונחות לפניך, היא הפחתה ליניארית של 33%- -
כרמית יוליס
27%.
ארז כהן
זה לא 27%. תני לי את הקרדיט שלפחות 1 חלקי השני אני יודע לעשות.
כרמית יוליס
תן לי את הקרדיט- - -
ארז כהן
בשלוש המדרגות הראשונות, בכל האחוזים הופחתו 33%. 27% זה שקלול של המדרגה האחרונה שלא שונתה. זאת אומרת רק אם אני מקבל תיק שהוא מעל המדרגה האחרונה אז אני אהיה בהפחתה של 27%. זה עובדתית, זאת מתמטיקה. כי אם אני יורד מדרגה מ-4.5% ל-3% אז אני בהפחתה של 33%, מה לעשות?

כל מה שאני מציע לשיקול דעת הוועדה זה אולי לעשות לא הפחתה ליניארית, אלא הפחתה פרוגרסיבית. כלומר במדרגה הראשונה – הפחתה מקסימלית, אבל גם משרד המשפטים מסכים שככל שהמדרגות עולות, כנראה, התיקים גם קצת יותר מורכבים.
היו"ר דוד אזולאי
איפה הבעיה שלך במדרגה האחרונה של 2 מיליון ₪.
ארז כהן
לא, ב-2 מיליון אין שינוי. הם לא שינו.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שאני אומר. עכשיו אין לך בעיה.
ארז כהן
אם מתקבל תיק מעל המדרגה האחרונה, אז סך ההפחתה שלך היא 27%. זה מתמטית, בדקנו את זה. כך גם מציג את זה משרד המשפטים- -
ארז קמיניץ
זה נכון.
ארז כהן
אבל מיעוט התיקים עוברים את המדרגה האחרונה. רוב התיקים נמצאים במדרגות הראשונות.
כרמית יוליס
אני לא מבינה למה לשכת השמאים מתנגדת להפחתה בשכר. אני לא מצליחה להבין את זה. אולי בגלל שגם השמאים הרגילים מקבלים שכר - - -
קריאות
- - -
היו"ר דוד אזולאי
אדוני אומר שכשמדובר על סכום של 500 אלף ₪, מ-4.5% ירד ל-3%.
ארז כהן
זה 33% הפחתה.
היו"ר דוד אזולאי
מה אדוני מציע?
ארז כהן
אני מציע להשאיר במדרגה.
היו"ר דוד אזולאי
500אלף עד 1 מיליון – 2% במקום 3%.
ארז כהן
אז כאן אולי היה מקום להשאיר 2 נקודה משהו.
כרמית יוליס
איזו הצדקה?
ארז כהן
אני אסביר לך למה. כשאת עושה הפחתה ליניארית אין היגיון שתיק גדול ותיק קטן זאת אותה הפחתה.
כרמית יוליס
אבל הם בעצמם אומרים שכמות המשאבים והזמן שהם משקיעים לא משתנה. הבחינה וכל הפרקים של השומה – מה ההבדל? הם עצמם אומרים את זה.
ארז קמיניץ
דווקא הפחתה ליניארית משאירה - - -
ארז כהן
אני משאיר את זה לוועדה.
ארז קמיניץ
זה רק משאיר אותו יחס מקורי.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא הייתי נכנס לסכומים האלה. אני מניח שמשרד המשפטים עשה את העבודה. אם יש משהו אז לדעתי זה בין 500 ל-1 מיליון, שיש שם ירידה מ-3% ל-2% - אולי זה הקטע הכי בעייתי.
ארז כהן
שם נמצאים מרבית התיקים, לדעתי.
ארז קמיניץ
שמרנו על אותו יחס שהיה במקור. אם אנחנו נתחיל לשחק זה ישבש את כל התחשיבים שעשינו.
גלעד קרן
אני רוצה להציע הצעה או תוספת: התקנות היום הן בהוראת שעה, והן בתוקף מאי 2011. ככל שאנחנו לא מתקנים את תקנה 10 היום, ואני רואה שההצעה של משרד המשפטים משאירה את התקנות כהוראת שעה, אנחנו נצטרך לחזור בעוד מספר חודשים לתיקון חדש, ואני לא רואה טעם לא להפוך את התקנות האלה להוראת קבע, ולכן אני מציע למחוק את תקנה 10.
כרמית יוליס
מצוין.
היו"ר דוד אזולאי
מקובל עליכם? היועץ המשפטי מציע להפוך להוראת קבע. אני רוצה לשמוע את השמאים.
ארז כהן
אבל לא יחזרו לוועדה.
גלעד קרן
לא, לא.
ארז כהן
כאן זה מחייב חזרה לוועדה, אז זה מאוד לא טוב.
היו"ר דוד אזולאי
אני סומך על היועץ המשפטי שהוא לא יכשיל אותנו.
גלעד קרן
התקנות הן בכל מקרה באישור הוועדה, גם אם זה יהיה הוראת שעה או הוראה קבועה. השאלה האם זה יפוג מעצמו בעוד חצי שנה, והם יצטרכו לבוא?
כרמית יוליס
אדוני, אני יכולה להסביר. כשהתקנו את התקנות בהתחלה הייתה הרבה אי ודאות ונקבעו תקנות שכר. אז התחייבנו בפני הוועדה שהתקנות האלה יחולו לשנתיים בלבד, אלא אם כן נתקן אותן במהלך הדרך. זה הסיפא של אותו סעיף 10, אלא אם כן יותקנו תקנות אחרות. מה הכוונה בתקנות אחרות? אנחנו לא התכוונו להגיד שכל התקנות בטלות, והנה תקנות אחרות; משמעות העדכונים האלה היא בעצם התקנות האחרות. לכן אני לא בטוחה שהתקנות יפסיקו לחול כשיחלפו שנתיים מתחילת התיקון. יכול להיות שעשינו טעות ניסוחית שבכל זאת קראנו לזה הוראת שעה, וזה לא באמת הוראת שעה כבר כיוון שהעדכונים האלה יוכנסו מעת לעת, הרי זאת הפעם השנייה שאנחנו דנים בתקנות.
גלעד קרן
אם הכוונה שלכם שזאת לא תהיה הוראת שעה, ליתר ביטחון אנחנו נמחק את תקנה 10.
כרמית יוליס
אנחנו בכל מקרה לא נבוא לפה שוב במאי. מה הטעם בכל מה שאנחנו עושים עכשיו?
ארז קמיניץ
החוק הראשי כבר הפך את התקנות האלה ללא הוראת שעה. זה המצב. החוק הראשי אמר שרק אם במהלך שנתיים לא תבואו עם תיקון התקנות, התקנות האלה תהיינה בטלות. התקנות הראשונות יעמדו בתוקפן שנתיים אם לא תבואו עם תיקון לתקנות, וכבר באנו, אז משככה הוראת השעה הזאת הפכה להיות לא רלוונטית.
קריאה
אבל כדי להוריד את זה אתה בדיוק צריך לחזור לחקיקה ראשית.
ארז קמיניץ
לא, אתם לא מבינים. בחוק הראשי שהפנה לתקנות הראשונות נאמר שתקנות ראשונות לעניין שכר יעמדו בתוקפן למשך שנתיים. זה אלמנט הוראת השעה. הוא אמר גם חריג: אם אתה תבוא לוועדה עם תקנות חדשות או עם תיקון לתקנות – אז זה בסדר, הוראת השעה הזאת כבר לא קיימת. זה מה שאמר החוק. באנו, ולכן- - -
ארז כהן
מאחר שנמנע היום מהיועצת המשפטית של הלשכה, אם אפשר לאפשר לנו תגובה מסודרת לפני שתקבלו החלטה, כי גם אני לא בקי כל כך.
ארז קמיניץ
אין בעיה, מה שצריך.
היו"ר דוד אזולאי
נסכם כך: הוועדה מסמיכה את הצוות המשפטי של משרד המשפטים יחד עם הצוות המשפטי של הוועדה. תגישו נייר עמדה, ואם אין מניעה אין צורך לכנס את הוועדה – אנחנו יכולים לאשר את סעיף 10.
ארז קמיניץ
מבחינתנו אין מניעה.
גלעד קרן
אבל את צריכה להצביע "בעד" או "נגד".
כרמית יוליס
אנחנו מצטרפים לעמדה שלך, למנוע ספקות. אף על פי לשלדעתנו- - -
היו"ר דוד אזולאי
עקרונית אנחנו מאשרים.

"הוועדה מאשרת את ביטול סעיף 10. במקרה שהשמאים יגישו ערעור – לא קרה שום דבר, אנחנו נחזור לפה להתאים. אם אתם מסכימים - -
ארז כהן
אני רוצה לבדוק.
היו"ר דוד אזולאי
- - אם אתם מסכימים חזרנו לכאן לא לדיון, ואז ביטלנו את סעיף 10. מקובל?
גלעד קרן
טוב.
ערן ניצן
יש הצעה ליושב ראש שעלתה פה: עשו פה הפחתה של 33%, בואו נעשה את ההפחתה הזאת על 2,000 שקל מינימום – שם תהיה בשורה לאנשים, נוכל להקל עליהם, על התביעות הקטנות. זה יכול לעזור להם מאוד.
היו"ר דוד אזולאי
מה זאת אומרת?
ארז כהן
יש רף מינימלי.
ערן ניצן
זה הומוגני ומעלה, וזה עוזר.
היו"ר דוד אזולאי
כמה כאלה תיקים יש, של 2,000 שקל?
ארז קמיניץ
אני צריך לבדוק.
היו"ר דוד אזולאי
למה באמת לא חשבתם שגם על אותם תיקים.
כרמית יוליס
זה שכר טרחה מאוד נמוך. גם ממנו לקצץ?
חנין זועבי
אבל את יודעת את המצב- -
היו"ר דוד אזולאי
דווקא אלה של 2,000 – זה מה שיש להם, רק ה-2,000 האלה. דווקא משם הייתי מוריד.
כרמית יוליס
זה מתחלק בין שני הצדדים – זה 1,000 שקל לצד.
אריה קמיל
לא חשוב, זה לא שני מיליון, זה הכסף- - -
חנין זועבי
אבל זה גם לאזרח הקטן.
ערן ניצן
- - - את 33% על 2,000, למה לעשות את זה, סכומים מאוד קטנים.
היו"ר דוד אזולאי
ארז, יש אפשרות לבדוק את זה?
כרמית יוליס
את כל הקונספט של התיקון הבאנו לידיעת השמאים המכריעים.
ארז קמיניץ
רק צריכים לבדוק שבמספרים הם קטסטרופה. נראה לך - - -
ערן ניצן
- - -
ארז כהן
אבל ההפחתה המשמעותית היא לא שם, היא נותנת במינימום - - -
קריאות
- - -
ארז קמיניץ
כאילו אתה מוריד שכר מינימום.
חנין זועבי
זה יהיה משמעותי לאזרח, אבל לא לגבי השמאים. זה הבדל בשבילם. לרוב האזרחים זה נטל.
היו"ר דוד אזולאי
זה 700 שקל. זה 350 לכל צד.
ערן ניצן
זה בדיוק מה שיעשה את ההחלטה של האזרח אם הוא - - - את המהלך או לא.
חנין זועבי
זה עוד לחם בבית.
כרמית יוליס
בכל זאת זה שכר מינימלי לתיק. השמאי הזה עושה עבודה, הוא עושה דיון.
ערן ניצן
השמאים פה אומרים שזה בסדר, התחלת לדבר בשם השמאים?
חנין זועבי
הם מסכימים.
כרמית יוליס
זה לא הם.
ארז כהן
אם אני מסכים להפחתת המינימום? הקונספציה סבירה. השאלה אם להפחית בצורה כזאת משמעותית באמת את המינימום כי הסיבות שכרמית אומרת שזה שכר מינימום לתיק- -
היו"ר דוד אזולאי
לכן אתה צריך לענות על השאלה הזאת. בסופו של יום מי שמקבל את הכסף הזה זה אותו שמאי. אתה הולך להעסיק אותו במקום ב-2000 שקל, ב-1,500 שקל. השאלה אם זה נראה לך. עזוב מה משרד המשפטים אומרים – קודם כול אם זה נראה. אם אתה אומר שזה לא נראה, זה שכר זעום, זה לא מצווה לפגוע בשכרם של אנשים.
אריה קמיל
היה נכון לשאול את השמאים המכריעים אם זה נכון.
ארז כהן
זה נכון כמו שכבודו אמר, לשאול את האנשים עצמם. יש בסך הכול שם 20 איש.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא איש מקצוע, אבל אם לשפוט, 2,000 שקל לבדיקת תיק זה לא סכום כל כך גבוה. היום אתה נכנס להתייעצות אצל עורך דין אתה שם 5,000 שקל.
כרמית יוליס
זה מתחלק בין שני צדדים.
ערן ניצן
זאת הבשורה לציבור הכי חלש שמוצא את עצמו - - -
חנין זועבי
אבל האזרחים מוותרים על הזכות שלהם לערער בשביל 500-300 שקל, אדוני היושב ראש.
היו"ר דוד אזולאי
זאת יותר החלטה של השמאים.
ארז כהן
כמו שאמרת, כבודו, בשאלה שלך לארז, מאחר שזה לא פוגע בכיס של מרבית השמאים, אלא באותם שמאים שאנחנו מדברים עליהם היה רצוי שמשרד המשפטים יבדוק את זה איתם. זה נראה לי יותר נכון פשוט.
כרמית יוליס
אדוני, רק לגבי הנתון שביקשת.
שלמה מרלה
מצאתי פה ש-62 תיקים מתוך כל 2,425 הם תיקים - -
היו"ר דוד אזולאי
שהוגשו עליהם ערעורים לאחר החלטה?
חנין זועבי
זה בגלל שהם לא מגיעים לערעור, לא בגלל שזה אחוז קטן.
קריאות
- - -
שלמה מרלה
62 תיקים מתוך כל התיקים של כל התקופה זה 2,000 ₪. צריך לזכור שיש קצת הטיה - - -
היו"ר דוד אזולאי
זה כסף קטן.
ערן ניצן
אבל אתה יכול להפוך אותו לגדול.
שלמה מרלה
זה עדיין יהיה. גם אם תהיה שם הורדה, כמה זה כבר יעזור וכמה זה כבר יפגע?
חנין זועבי
אדוני היושב ראש, יש לי שאלה קטנה כדי להבין: כמה אחוזים מהתיקים מורידים לאזרח וכמה אחוז מהתיקים לא מורידים?
שלמה מרלה
שאלת המיליון דולר.
חנין זועבי
אבל יש לכם נתונים.
שלמה מרלה
בכמה זה מוריד את ההיטל?
שלמה מרלה
יש תיקים שהוריד, יש תיקים- - -
חנין זועבי
אחוז, אחוז, יש לכם מספרים.
שלמה מרלה
אין לנו.
חנין זועבי
אני לא חושבת שצריכים מחקר בשביל זה, אני חושבת שיש לכם סטטיסטיקה מסודרת.
קריאות
- - -
שלמה מרלה
אין לנו. הנתון שיש לי זאת ההשבחה שקבעה הרשות. אין לי ההשבחה שנקבעה בסוף, היא לא רשומה אצלי.
חנין זועבי
זאת גם אינדיקציה כמה דואגים לאזרח אם אין סטטיסטיקה.
כרמית יוליס
הכול מפורסם באינטרנט. כל מי שזה מעניין אותו מוזמן לעשות מחקר ולשלוח לנו.
ארז קמיניץ
זה כמו לשאול אם יש תביעה משפטית, כמה בית משפט של ערעור משנה החלטות של בית משפט שלום? זה לא כזה פשוט.
היו"ר דוד אזולאי
אחרי שתבדקו את זה עם נציג של השמאים המכריעים, אתם תוכלו לקבל החלטה בלעדינו בנושא הזה?
ארז קמיניץ
כן.
כרמית יוליס
מה זאת אומרת "כן"?
ארז קמיניץ
לא, אבל אתם נותנים לנו אישור מראש.
כרמית יוליס
זה טעון תיקון תקנות.
היו"ר דוד אזולאי
אם משרד המשפטים ונציג השמאים המכריעים מסכימים להוריד את הסכום ב-33%, כפי שנאמר כאן, אנחנו עקרונית מאשרים את זה. אם לא, אנחנו נשארים עם 2,000 שקל. בסדר? אני משאיר את זה לשיקולם כי באמת מדובר במספר תיקים נמוך מאוד וגם מדובר בסכומים לא גבוהים מאוד, זה לא מוריד בצורה משמעותית. לכן אני משאיר את זה לשיקול דעתם. מקובל עליכם?


רבותיי, אם כך, אני מסכם את הדיון הזה. צריך לקרוא?
גלעד קרן
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מאשרים את פנייתו של השר יעקב נאמן, שר המשפטים, לגבי הטבלה שמצורפת כאן לתקנות ככתבה וכלשונה. אנחנו מבקשים בעניין סעיף 10 בתקנות, שהנושא הזה ייבדק. אם אפשר יהיה לבטל את סעיף 10 ולהפוך את זה להוראת קבע אנחנו מאשרים את זה, אלא אם תהיה התנגדות בכתב של נציגי השמאים. אם תהיה התנגדות – מה שהיה יישאר, וניפגש בחודש מאי. תנו לנו תשובה תוך שבועיים. זה זמן סביר שהנושא הזה ייבדק ותיתנו לנו תשובה. אם אתם מסכימים הוועדה מאשרת את סעיף 10, להפוך את זה להוראת קבע.


לגבי השכר המינימלי של 2,000 ₪ לשמאי על בדיקת תיק – עקרונית אנחנו מאשרים הנחה של 33%. אם נציג השמאים המכריעים יחליטו שזה סביר אנחנו מאשרים; אם לא – זה יישאר סכום של 2,000 ₪. בסדר?
ארז כהן
באשר לשומות המוסכמות אפשר לשמוע אמירה של הוועדה בנושא הזה?
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי את זה, ואני אגיד את זה לסיכום הדברים: לגבי נושא של שומות מוסכמות. הצענו שהנושא הזה לא נמצא בתקנות, אלא צריך לבוא בחקיקה. לכן הנושא ייבדק בנושא המשפטים, ואם יידרש שינוי חקיקה זה יבוא לוועדה ונשנה את זה.
ערן ניצן
אפשר לבקש דיון בוועדה בנושא הזה?
היו"ר דוד אזולאי
אז אמרתי.
ארז קמיניץ
זה בחקיקה. יש הצעות חוק פרטיות, יש הצעות חוק ממשלתיות.
היו"ר דוד אזולאי
את משתתפת בהצבעה?
חנין זועבי
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אין לכם נציגים פה?

אני מצביע. מי בעד התקנות בנוסף לסיכומים שאמרתי? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד התקנות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך זה עובר פה-אחד תרתי משמע. תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב-12:40

קוד המקור של הנתונים