ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/02/2011

הרחבת כפר ורדים והשלכותיה על תרשיחא והכפרים הסמוכים

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
35
ועדת הפנים והגנת הסביבה

21.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 338

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ז באדר א' התשע"א (21 בפברואר 2011), שעה 12:30
סדר היום
הרחבת כפר ורדים והשלכותיה על תרשיחא והכפרים הסמוכים
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אדרי
- היו"ר


חנא סוויד – מ"מ
מוזמנים
חה"כ עפו אגבאריהחה"כ טלב אלסאנעחה"כ חנין זועביחה"כ ג'מאל זחאלקהחה"כ דב חניןמיכל גולדשטיין

- מנהלת אגף בכיר למינהל מוניציפאלי, משרד הפנים

דקלה עדי פרץ

- ראש צוות תכנון בלשכת התכנון, מחוז צפון, משרד הפנים

דורית סלע

- אגף תכנון סביבתי, המשרד להגנת הסביבה

נועה יאיון

- החברה להגנת הטבע

גיתית ויסבלום

- החברה להגנת הטבע

נועם מסד

- ראש מינהל הנדסה, עיריית מעלות תרשיחא

עופר בוזו

- סמנכ"ל עיריית מעלות תרשיחא

יוסף לוין

- מהנדס ועדה מעלה נפתלי, עיריית מעלות תרשיחא

אברהם בן גיגי

- מזכיר ועדה תו"ב, עיריית מעלות תרשיחא

פיני קבלו

- סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

סיון יחיאלי

- ראש מועצה מקומית כפר ורדים

דבירה גזית

- חברת מועצה מקומית כפר ורדים

ציון דרור

- מנהל מחלקת הנדסה, מועצה מקומית כפר ורדים

דובי טל


- מחלקת הנדסה, מועצה מקומית כפר ורדים

עדי הרטל

- יועמ"ש, מועצה מקומית כפר ורדים

ג'ני יחיאלי

- כפר ורדים

לילי יחיאלי

- כפר ורדים

עדי יחיאלי עמירב
- כפר ורדים

מייסא תותרי

- מתכננת, מ"מ נציג הארגונים הסביבתיים בוועדה המחוזית

בצפון

וסאם דוחי

- תושב תרשיחא

אמיל נחאס

- תושב תרשיחא

נדל בשארה

- תושב תרשיחא

נביל חדת

- תושב תרשיחא

ג'ראייס חייט

- תושב תרשיחא

אליף בשארה

- תושב תרשיחא
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

הרחבת כפר ורדים והשלכותיה על תרשיחא והכפרים הסמוכים
היו"ר יעקב אדרי
שלום לכולם. אנחנו פותחים את הישיבה בעקבות בקשתה של חברת הכנסת זועבי לדיון מהיר. בבקשה, תציגי את הנושא ואחרי זה ניכנס לדיון. בבקשה.
חנין זועבי
תודה רבה. קודם כל, אני מודה ליו"ר הכנסת, שאפשר את ההצגה של נושא מאוד חשוב. הוא חשוב משתי בחינות: הבחינה הראשונה היא שמדובר בקרקע ובעתידה של תרשיחא, והשני, אנחנו רואים את הכעס של התושבים - -
היו"ר יעקב אדרי
התושבים של מי, אני רוצה להבין?
חנין זועבי
של תרשיחא.
היו"ר יעקב אדרי
מעלות, תרשיחא או שתיהן ביחד?
חנין זועבי
מעלות-תרשיחא. הם יסבירו עכשיו ואני אתן את ההקדמה.
קריאה
תרשיחא כועסת, מעלות עוד לא.
חנין זועבי
הדיון הוא בעקבות החלטה להרחבת כפר ורדים וההשלכה הישירה דווקא על תושבי תרשיחא וגם על הכפרים הסמוכים. אני חושבת שאין אוזן קשבת לתושבים ולכן היתה הפנייה הזאת בענין הצעה דחופה לוועדת הפנים. אני אתן יותר לוועדה העממית, למקצועיים, למומחים מתרשיחא להציג את הדברים אבל מדובר בחסימת האפשרות, כמעט סגירת האפשרות בפני תושבי הכפר להתפתח מערבה לאחר שנסגרה בפני הכפר האפשרות להתפתח מזרחה, כתוצאה מתכנית העירייה ולבנות שם שכונה יהודית, בגבול המזרחי של הכפר. גם האפשרות של דרומה וצפונה חסומות כתוצאה מהקמת הישובים כפר ורדים ומעונה.

אני חושבת שקודם כל צריך להקשיב לתושבים, לפני מה שאנחנו רוצים לפני מה שהתושבים רוצים. אנחנו פה חברי כנסת שמייצגים את התושבים, מייצגים את הצעקה של התושבים, ויש פניות ודרישות כל כך פשוטות וכל כך מובנות מאליהן של האזרחים, שהיות והתכנית הזאת מפלה נגד ההתפתחות הטבעית של תרשיחא, יש לראות את האזור כמכלול תכנוני שלם ולפעול בהתאם ללא תחרות קרקע. אין פה תחרות על קרקע בין מעלות לבין תרשיחא, יש זכויות. יש חלק מהתושבים שהתכנית הזאת מפקיעה את האדמות שלהם, חלק מהאדמות רשומות בצורה פרטית, כלומר, הן בבעלות פרטית של חלק מהתושבים.

המטרה איננה לחסום את ההתפתחות של כפר ורדים, ואת זה כנראה שאנחנו חייבים להגיד. המטרה של הדיון פה היא לא לחסום את ההתפתחות של כפר ורדים אלא לאפשר את ההתפתחות של תרשיחא. אנחנו לא מתנגדים לתכנית בגלל שהיא מפתחת את כפר ורדים אלא בגלל שהפיתוח של כפר ורדים בא על חשבון האפשרות היחידה של התפתחות תרשיחא.

אני חושבת שיש להקפיא עכשיו, ואזרחי תרשיחא אומרים לבטל את התכנית שקוראים לה "שלב ג", לבדוק חלופות נוספות שגם מאפשרות לשני הכפרים להתפתח אבל לא רק על חשבון הקרקע של תרשיחא. זה לא משוואה לפתח כפר מסוים על חשבון הקרקע של הכפר הסמוך, ואני חושבת שפה יש מקום של הקמת ועדת גבולות חדשה לבחון את הסוגיה ולשמוע את האזרחים. אבן יסוד היא לשמוע את האזרחים. אני חושבת, ופה התושבים יכולים להציג את הענין יותר טוב ממני, הצעקה של התושבים לא נשמעה, לא בתוך העירייה ולא מחוץ לעירייה. יש ועדה עממית, הם הקימו כמה עצרות שבועיות מדי שבוע אבל צעקתם לא נשמעה.

אני חושבת שהדיון הזה הוא בשביל לשמוע את הצעקה ובשביל לחשוב מחדש האם התכנית הזאת, של שלב ג', היא החלופה היחידה של התפתחות כפר ורדים והאם היא באה על חשבון השכנים, שבמקרה או לא במקרה הם התושבים של תרשיחא. תודה רבה.
היו"ר יעקב אדרי
תודה. אני רוצה לשאול שאלה את נציג משרד הפנים, הוא נמצא פה?
מיכל גולדשטיין
אני מנהלת אגף בכיר במינהל מוניציפאלי - -
היו"ר יעקב אדרי
אנחנו גם מכירים כמה ימים...
מיכל גולדשטיין
אתה הזכרת אותי כאחראית על הדרכה ועכשיו גם על גבולות שיפוט. אני אחראית על מפת השלטון המקומי והבאנו מפה.
היו"ר יעקב אדרי
בסדר, אני רק שאלתי. שאלה שנייה: יש נציג של עיריית מעלות?
קריאות
כן, שני נציגים, מהנדס העיר וסמנכ"ל העירייה.
היו"ר יעקב אדרי
חברי הכנסת יתייחסו אחרי זה. אני מציע שנשמע את אלה שמעלים, נציג אחד בבקשה, שיעלה את הדברים. אחרי זה נפנה לכפר ורדים לאחר מכן... זה מאוד מוזר לי לראות שמדובר במעלות-תרשיחא, ומאוד מוזר לי שתרשיחא מדברת כאילו... יש לי בעיה עם זה.
אמיל נחאס
אני עורך דין במקצועי, אני בן הישוב תרשיחא. אפרופו הנושא המקצועי שלי כעורך דין, אני גם מייצג את המתנגדים שהגישו התנגדות לשכונה נשוא הדיון של היום, שלב ג' של כפר ורדים.
היו"ר יעקב אדרי
רק רגע. מיכל, עדין לא נעשה שום שינוי, זו רק המלצה.
מיכל גולדשטיין
יותר מזה, אפילו לא היתה פניה לשינוי של גבולות שיפוט. לא מעלות-תרשיחא ולא כפר ורדים פנו לשינוי גבולות.
היו"ר יעקב אדרי
אז על מה הצעקה?
מיכל גולדשטיין
אני לא יודעת בעצמי.
אמיל נחאס
אתן תמונת רקע לשני הישובים, צורת ההתפתחות שלהם בעבר, בהווה ובעתיד: תרשו לי בראשית הדברים לומר לכם, שתרשיחא מבחינה רשמית היא היום חלק, ישות עירונית אחת עם מעלות, אולם הכפר הזה מתפתח כפי שהתפתח כל הזמן, כישות כפרית, נפרדת ועצמאית הן מבחינת ההתפתחות הטבעית שלו, הן מבחינת אופי הבניה שלו, כבניה כפרית, והן מבחינת ניהול המוסדות שלו.

מבחינה התפתחותית אפשר לומר שהישוב או הכפר תרשיחא מתפתח ככפר לכל דבר וענין. הבניה שלו כפרית, לרוב היא בנייה צמודת קרקע והוא גם נפרד מבחינה פיסית ממעלות. היום בין מעלות לבין תרשיחא קיים חיץ, שטח מזרחי לתרשיחא, שמהווה חיץ בין שני הישובים. החיץ הזה הוא שטח פתוח, בשלב זה, אך לצערי הרב, מבחינת התכנית החדשה של מעלות-תרשיחא, שהיא תכנית מתארית, שטח זהף הוחלט לגביו במועצה הארצית לתכנון ובניה, כשטח שאסורה בו בניה בגלל כל מיני בעיות גיאוגרפיות, בעיות גלישת קרקע וכיוצא בזה.
היו"ר יעקב אדרי
אני מציע בכל זאת, אני קוטע אותך, מי יכול לתת לנו תמונה, כדי שנתמצא בשטח. אני שומע פה עכשיו שתרשיחא היא בכלל מקום אחר וביקרתי בה כמה פעמים. אני רוצה לשמוע ולראות את המפה, שכולם יראו על מה אנחנו מדברים. מי מציג את זה?
נועם מסד
(בליווי שקופיות)
אנחנו נתחיל בקצרה, כמו שדיבר אמיל, שעיריית מעלות רואה בעיר מעלות-תרשיחא עיר אחת, ישות מוניציפאלית אחת, כמו שאמרת, וכן מנסה לבנות את שתי הישויות האלה למרות שבתמ"א 35 הן כמרקם עירוני, עדין תרשיחא מקבלת איזו שהיא עדיפות ואנחנו מקבלים הקלות לבניה יותר צמודת קרקע, אם כי בתמהיל כולו אנחנו צריכים להגיע למרקם עירוני של 4-6 יחידות דיור לדונם, כשאנחנו מקבלים הקלה גם לפחות מ-4.

פה, בקצרה, אנחנו רוצים להראות שבשנת 76 שטח היישוב כולו היה 3400 דונם, מתוכם 800 שהיו שטח שלא מיועד ספציפית לתרשיחא אבל הוא היה לתרשיחא.

אנחנו רואים שב-95 ראש העיר נאבק והגדיל את שטח השיפוט של העיר ושטח התכנון שלה ל-6800 דונם, מתוכם כ-3000 דונם לתרשיחא.

ועדת חקירה לגבולות שהיתה בשנת 2000 הוסיפה את השטחים הצהובים שאתם רואים. זה היום כולל את השטחים הצהובים האלה, זה משהו שאושר כבר. אנחנו מדברים על שטח כולל של 9200 דונם, מתוכם 4200 דונם לתרשיחא.
היו"ר יעקב אדרי
כמעט חצי...
נועם מסד
כן. הישוב תרשיחא היום מונה כ-1050 עד 1070 בתי אב, כשפוטנציאל הבינוי שלו, וברובו אנחנו כבר מתוכננים בשלבים מתקדמים, מדבר על 4000 יחידות דיור לעתיד, חלקם היא בניה צמודת קרקע, חלקם, כמובן שיש תמהיל כי חלק מזה זה אדמות מינהל. כמו שמפתחים היום עם איחוד וחלוקה. אפשר לראות על פי השנים איפה אנחנו עומדים היום, עם 9200 דונם כשמתוך זה 4200 דונם לתרשיחא. אגב, את כל השכונות אנחנו מתכננים בשיתוף תושבים, דבר שהוא די נדיר. את השכונות החדשות אנחנו מתכננים בשיתוף תושבים, גם עם בעלי הקרקעות. אי אפשר לשבת עם כל המאות אבל בוחרים נציגות - -
היו"ר יעקב אדרי
סגן ראש המועצה הוא לא מתרשיחא?
קריאות
כן, נכון.
נועם מסד
זאת מפת תכנית המתאר שנמצאת לקראת אישור. רואים 4 מתחמים שנקראים: M1,M2,M3,M4. העיר מעלות, מצד זה כביש 89 שהולך מנהריה לכיוון צפת, אגם המונפורט, מי שמכיר. העיר מעלות נמצאת בצד הזה, אזור התעשייה שלה. זו שכונה אחת של מעלות, השכונה שחצתה את הכביש עם גשר. המתחם הזה שנקרא M1, צודק אמיל שאמר שחלקו, בערך 60% ממנו אינו ראוי לבניה. זה לא אומר שאי אפשר לבנות בו אלא שהקרקע פה גולשת ועלויות הפיתוח בו מאוד גבוהות. משרד השיכון כרגע לא מוכן להיכנס לעלויות בגלל הנושא של ביסוס, מתוכו יש פה שטח שמאפשר הקמה של 450 יחידות דיור, וזה נמצא בתכנון מתקדם. כל השטח הזה, שאתם רואים כאן, דרך אגב, יש עוד שטחים בתוך הישוב עצמו. כאן יש קרוב ל-1000 וזה לא הכל בנוי. יש עוד פוטנציאל בשכונה הדרומית, שרובה שטחים פרטיים ויבנו כ-1000 יחידות דיור נוספות. החלק הזה מדבר על עוד 600 יחידות דיור. כרגע פה יש שכונה בבניה לחיילים משוחררים ולבני תרשיחא של יחידות דיור. אגב, זה כבר עומד שנתיים לשיווק ולא כל השטחים נמכרו כך שהעומס הוא לא כזה גדול. על בסיס הריבוי הטבעי של תרשיחא, כמו שהוא קיים היום, אנחנו מדברים על פוטנציאל בינוי של קרוב ל-200 שנה. זה לא קיים בשום תכנית מתאר בשום ישוב בארץ, שבדרך כלל מתכננים ל-25,30 שנה קדימה. אנחנו מדברים על פוטנציאל של 4200 יחידות דיור, שזה פי 3 מגודל הישוב כיום, שיש בו 1100 יחידות דיור ל-4500 תושבים, 4700 תושבים. זה המצב נכון להיום.
היו"ר יעקב אדרי
תודה. בא תוסיף את שלך ואחר כך ניכנס לדיון עצמו.
סיון יחיאלי
מה שאני מבקש להגיד זה כך: קודם כל, מדובר בתכנית שהיא בתחום השטח המוניציפאלי של כפר ורדים. לא מדובר על הרחבת גבולות, לא מדובר על שינוי גבולות, לא מדובר על שום דבר - -
היו"ר יעקב אדרי
זה בתחום השיפוט שלך, בתב"ע שלך?
סיון יחיאלי
כל התכנית כולה היא החלפה של תב"ע קיימת בתב"ע אחרת בתחום השיפוט של כפר ורדים. אנחנו לא לוקחים אדמות של אף אחד, אנחנו לא חורגים לתוך האדמות של מעלות-תרשיחא. אנחנו בונים, מפתחים את כפר ורדים כמו שמתבקש שנעשה.


דבר שני, נועם ציין כאן שבשנת 2000 מונתה ועדת גבולות. ועדת הגבולות הזאת מונתה בהסכמה, ובאותה ועדת גבולות העבירה כפר ורדים 510 או 530 דונם לטובת מעלות-תרשיחא ובנוסף, העבירה מעלה יוסף, אם אינני טועה, כ-750 דונם לטובת מעלות-תרשיחא. כך שלמעשה השטחים שעומדים לרשות תרשיחא, נוספו להם 1200 דונם, וזה קרה ב-2006.

אני רוצה להגיד עוד משהו: התכנית הזאת נדונה כרגע בוועדה המחוזית לתכנון ובניה, היא הופקדה להתנגדויות. יש רשות מבצעת שצריכה לבצע את הדברים. דיון כזה בכנסת, אנחנו מכבדים את המקום אבל - -
היו"ר יעקב אדרי
אני מאוד מודה לך אבל הכנסת יכולה לדון בכל נושא. אנחנו יכולים להתערב בכל ענין, איפה שהיא חושבת לנכון.

ההבהרה שלך היתה מאוד חשובה. קודם כל, אין חילוקי דעות שזה בתחום השיפוט שלו, אז אין חילוקי דעות. זה ברור שגם אין מחלוקות בין מעלות לבין כפר ורדים.
סיון יחיאלי
אין מחלוקת. להיפך, יש תפיסה תכנונית משותפת ולכן יש לנו אזור תעשיה משותף ואנחנו כן עוסקים בסיפור הזה מנקודת מבט של טובת האזור כולו.
חנא סוייד
איפה אזור התעשייה המשותף, ליד מעלות-תרשיחא?
סיון יחיאלי
לא. חלקו על אדמות כפר ורדים הקיימות וחלקו על אדמות שהועברו מכפר ורדים לטובת מעלות. כל כולו על אדמות כפר ורדים המקוריות.
נועם מסד
240 דונם ממנו מתוך כ-360 דונם זה שטח שהוא לגמרי של כפר ורדים, מתוך התכנית של כפר ורדים של שלב ג', ו-160 או 180 דונם זה של מעלות-תרשיחא, מתוך אדמות שהועברו מכפר ורדים למעלות-תרשיחא.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב אדרי
אתן לך את כל הזמן שבעולם.
חנא סוייד
בסדר, רק מכיוון שזורקים פה הרבה מספרים, בואו נסכים שכל האדמות האלה בהתחלה הן כולן של תרשיחא.
היו"ר יעקב אדרי
אתה עכשיו נכנס ל-48. עזוב. אני מאוד מבקש שנעשה את הדיון מאוד רציני. אני רוצה לשמוע דברי רקע ולאחר מכן חברי הכנסת יוכלו להתייחס, בכל הכבוד. מיכל, יש לך עוד הערות בנושא הזה לגבי שינויים שצפויים, ועדות חקירה בדרך?
מיכל גולדשטיין
לא. מה שאמר ראש המועצה סיון, שלא מדובר בשום שינויי גבולות שיפוט. התכנית המדוברת היא בתוך תחום השיפוט.
היו"ר יעקב אדרי
ברור, אצלכם זה מקובל. עכשיו ניכנס לדיון: מה התלונות שלכם, על מה אתם מלינים? אני ראיתי דבר מאוד בולט ואי אפשר להתעלם ממנו: 4200 דונם לתרשיחא.
אמיל נחאס
שמעתי בקשב רב את הדברים אבל אני חייב לומר שהדברים לא מדויקים בלשון המעטה. כבוד יושב ראש הוועדה, אני מבקש לשמוע את הדברים כהווייתם, והם הדברים הנכונים. לכן, אני מבקש שתכנית המתאר החדשה תוצג על המסך, אם אפשר, תכנית המתאר החדשה של מעלות תרשיחא.

כפי שראית, אדוני, וכולם ראו, השטחים, הקטעים המסומנים באדום הם השטחים שמהווים היום שכונות חדשות לישובים תרשיחא ומעלות. אבל חשוב לדעת שרוב השטחים הללו, שצמודים לישוב תרשיחא, שאמורים להוות כשטח התפתחות לישוב תרשיחא, הם לא שטחים שראויים לבניה. יש על כך החלטה - -
היו"ר יעקב אדרי
הם ראויים אבל זה מאוד יקר, כך הבנתי.
אמיל נחאס
לא. יש החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובניה, שנתקבלה במסגרת הליך אישור תכנית המתאר החדשה של מעלות תרשיחא, שקבעה בצורה מפורשת ש-M1, השכונה המזרחית של תרשיחא, רוב הבעלות שם היא בעלות פרטית - -
קריאה
זה לא נכון.
אמיל נחאס
- - 50%, זה לא משנה, המתחם הזה הוא לא מתחם לבניה והוא מסומן בתכנית המתאר החדשה של מעלות כשטח לתכנון עתידי, וזאת בגלל בעיות של גלישות קרקע. לכן, תרשיחא לא יכולה להתפתח מצד מזרח. נחתם הגולל על התפתחות הישוב הזה מצד מזרח. אגב, אנחנו מדברים על צד מזרח שהוא רצף טריטוריאלי לבתים קיימים שנמצאים בקצה המתחם הזה. לכן, לטעון טענה שמבחינת צד מזרח קיים מתחם שראוי לבניה הוא לא נכון. הטענה הזאת לא נכונה. על מנת לסבר את האוזן, אני מבקש להפנות את החלטת המועצה הארצית שנתקבלה ב-16 למרץ 2010 בענין זה.

באשר לעתודת הקרקע הנוספת שנותרה להתפתחות תרשיחא, שהיא ממערב, אגב, גברת זועבי ציינה ובצדק שמצפון ומדרום תרשיחא חסומה בשני ישובים שגובלים ממש עם הישוב, כפר ורדים ומושב מעונה. לכן, עתודת הקרקע היחידה שהותרה לתרשיחא לצורך התפתחות היא ממערב. גם ממערב, אדוני, לא ניתן לבנות על מרבית השטח הזה. לפי תכנית המתאר החדשה, אם שמת לב, המתחם הזה מחולק לשני מתחמים קטנים, M2 ו-M3. M2 אכן שוחרר מתמ"א 35 - -
דב חנין
מי אחראי על המצגת? אפשר לראות את M2 ו-M3? תודה.
אמיל נחאס
M2 זה שטח שאמנם נקבע בתכנית המתאר החדשה כמתחם לבניה, כשכונה חדשה לתרשיחא אבל הוא שטח קטן. רוב הבעלות בו היא בעלות פרטית. סליחה, 50% מהבעלות שם היא בעלות פרטית - -
נועם מסד
42%.
אמיל נחאס
42%, סליחה. כך שאפשרות יחידות הדיור היא מוגבלת כי בעלי הקרקעות האלה לרוב יבקשו לבנות עליהן להם ולבני משפחתם. למעשה, נותר שטח נוסף שהוא קרוב ל-50% שהוא לבניה על אדמות מינהל אבל גם בזה מבקשים לשנות את אופי הבניה בחלק הזה, שיהיה אופי בניה עירוני. רוצים לשנות את אופי הבנייה שתהיה בניה רוויה, גבוהה, שלא תואמת את הבניה הקיימת ביישוב הזה כבניה כפרית.
היו"ר יעקב אדרי
אז אפשר לשלב. ראיתי הרבה מאוד ישובים שיש גם דירות קרקע וגם לגובה. הרי על זה יש מאבק לא קל. שטחי הקרקע של מדינת ישראל הם לא בלתי מוגבלים.
אמיל נחאס
ברור אדוני. אבל צריך למקד את החץ על הישוב עצמו. הישוב הזה התפתח, כפי שפתחתי, כיישוב כפרי לכל דבר וענין. הוא נמשך כל החיים שלו, מלפני קום המדינה ואחרי קום המדינה ואחרי שהוא סופח כישות משותפת עם מעלות, הוא התנהל וממשיך להתנהל ככפר לכל דבר וענין. לכן, לבוא היום ולשנות את אופי הבניה בו, זה יגרום לבעיה גדולה לישוב הזה.
היו"ר יעקב אדרי
הטענה שלכם זה על אופי הבניה או על מה שהולך להיות? אתם מערבבים.
אמיל נחאס
למה רציתי לפתוח על מצוקת הדיור בתרשיחא? על מנת להגיע לנקודה שהיא נושא הדיון, מדוע אנחנו מבקשים היום שתקום ועדת גבולות ותשנה את הגבולות עם כפר ורדים, וזאת לאור המסקנה היחידה שאני מנסה להסביר אותה לאדוני, שמדובר במצוקת דיור קשה.
היו"ר יעקב אדרי
הבנתי. יש עוד הרבה דוברים.
אמיל נחאס
לשלים את הדברים, הוצג כאן כאילו שיש עתודות קרקע לתרשיחא להתפתחות עד 200 שנה קדימה, וזה לא נכון. אני מנסה להסביר את זה ברחל בתך הקטנה, מדוע אנחנו סבורים שלא קיימת אחרת על מה כל המהומה? מהומה על לא מאומה...
היו"ר יעקב אדרי
הבנתי אותך.
אמיל נחאס
לכן, השלמת השטח הזה מצד מערב, שהוא M3, גם המתחם הזה נקבע על ידי המועצה הארצית כמתחם שאסור לבנות בו וצריך לשמור אותו כשטח פתוח. לכן, אנחנו היום נמצאים - -
טלב אלסאנע
מה גודל השטח הזה?
אמיל נחאס
אני יכול להציג את זה? אתם רואים את M1, כל המתחם האדום, במתחם הזה אסור לבנות בו על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה. באשר ל-M2, כפי שציינתי, השטח הזה שהוא בעצם השטח שנותר לתרשיחא להתפתחות, זה שטח שנקבע שאפשר לבנות בו ואפשר לתכנן בו שכונה חדשה לתרשיחא. לגבי M3, בתשובה לשאלת חבר הכנסת, כל המתחם הזה, M3, הוא שטח פתוח שאסור לבנות בו.למעשה, תרשיחא תתפתח לכיוון מערב רק בתחום M2. זו עתודת הקרקע היחידה שנותרה לתרשיחא - -
היו"ר יעקב אדרי
אני הבנתי אותך. באמת שהבנתי אותך. תן לנו להתקדם.
דב חנין
אדוני, יש פה נציג של מוסדות התכנון הארציים?
היו"ר יעקב אדרי
יש פה את נציגת משרד הפנים.
דב חנין
התכנית של M3 מעוררת שאלות מאוד קשות.
היו"ר יעקב אדרי
דב, בא נעשה את זה מסודר.
דב חנין
רק שאלה: מה הרציונאל? ה-M3 הזה הוא לא בניה צמודת דופן. אני לא מבין, הרעיון הוא לחבר את תרשיחא עם עין יעקב? אתם בעצם מושכים את תרשיחא במין סרט כזה עד מושב עין יעקב. אני לא מבין מה הרציונאל התכנוני בזה. אני לא יודע אם מותר לבנות שם או לא?
קריאות
אין אפשרות.
דב חנין
זה לא הגיוני אפילו אם אפשר היה לבנות, בונים מין חוט כזה שאין בו טעם.
אמיל נחאס
- - -
היו"ר יעקב אדרי
דב, אני מבין שאתה יושב מצד שני אבל אין שני יושבי ראש... אני רוצה לשאול שאלה: מה פוטנציאל הבניה שקיים היום בתרשיחא, לא בהתרחבות אלא היום.
נועם מסד
אני אסביר: חשוב לציין כמה עובדות, שלא יבלבלו. יש כאלה שלא רוצים לבוא, את אמיל הזמנתי כבר 5 שנים לבוא למשרד שלי פעם אחת לרבע שעה, לשמוע ולראות - -
אמיל נחאס
הייתי שמח לבוא אם יש לך משהו לחדש לי אבל העובדות הן עובדות ...
נועם מסד
לא הפרעתי לך. זאת שכונת M1. החלק הזה, שאמרתי קודם והצגתי אותו בתכנית המתאר הוא קרקע גולשת, והיא מחייבת ביסוס בקנה מידה שהופך את הבניה ליקרה. יש פה מעתק של סלע, צריך לבוא לראות את זה, זה מעניין, ויש פה שטח שמיועד לבניה. אנחנו מדברים על 160 דונם שבו הולכים לבנות כ-450 יחידות דיור כולל בניה משולבת למסחר, כולל אזור מסחרי - -
טלב אלסאנע
400 יחידות דיור זה כולל חיילים משוחררים.
נועם מסד
לא, זה ב-M1. זה ליד הכניסה. אגב, זה כביש הכניסה הקיים היום לתרשיחא ואנחנו מדברים על הדופן הזאת. יש פה, בחלק הזה, כ-46% קרקע פרטית והשאר קרקע מינהל. יותר מזה, הכביש הזה, דווקא הקרקעות הפרטיות מתרכזות במקום הזה והכביש הזה נמצא מתחת לקו מתח גבוה מתוך מטרה להציל קרקעות פרטיות כי ממילא מתחת למתח הגבוה אי אפשר לבנות, וזה היה משאיר את הקרקעות ללא אפשרות בניה.
היו"ר יעקב אדרי
אבל לא ענית לי כמה יחידות היום אפשר לבנות בתרשיחא?
אמיל נחאס
אי אפשר לבנות כלום.
נועם מסד
אני מסביר ככה: קיים כרגע בשיווק 75 יחידות דיור - -
היו"ר יעקב אדרי
שאמרת שגם הן לא נמכרו כולן.
נועם מסד
נכון. שכונת מת"ר – כרגע 440 יחידות דיור. שלב ב', שמדובר פה על ה-800 זה פוטנציאל לבניה על קרקע שהיא בעייתית בביסוס אבל זה לא אומר שאי אפשר לבנות בה. זה לא אומר שאי אפשר לבנות בה, היא רק מצריכה אמצעי ביסוס יותר מתקדמים, וזה לתכנון בעתיד אלא אם כן יכולים להיות גם אמצעים אחרים בעתיד. לגבי שכונת דבשייה, שהיא השכונה המרכזית בתכנון - -
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אי אפשר להלעיט אנשים במספרים סתם. הוא אומר בעצמו שאי אפשר לבנות ובסוף אומר 800 יחידות דיור.
היו"ר יעקב אדרי
אני לא מתרשם מהמספר הסופי. הוא אמר שיש שכונה ששווקה ולא קנו.
חנא סוייד
אתה יודע מה, אדוני היושב ראש, מעבר לזה אני אומר לך שכל המספר הזה שהוא העיף כאן, של 4200 דונם, שזה החלק של תרשיחא - -
נועם מסד
רגע, אני לא סיימתי...
חנא סוייד
אתה בא לכן גם לשמוע ולא רק לדבר. אני מתרשם שה-4200 דונם האלה זה מספר לא נכון, זה מצוץ מהאצבע. לא דיברת על 4200 דונם שהיושב ראש התפעל שזה כמעט מחצית השטח. אני רואה לפי העין שלי, שזה לא 4200 דונם וזה לא 3200 דונם.
נועם מסד
תחזיר את השקף. זה בדוק.
חנא סוייד
הוא סתם זורק מספרים.
וסאם דוחי
נועם - -
היו"ר יעקב אדרי
רגע, סליחה. לחברי הכנסת מותר הכל ואתה לא חבר כנסת.
וסאם דוחי
אני מבקש זכות דיבור.
היו"ר יעקב אדרי
אתן לך. חבר הכנסת שאל שאלה, תענה. אני רוצה להבין ובבקשה תדייק, מה שטח השיפוט היום של מעלות, כמה מתוכו זה מעלות וכמה זה תרשיחא, למרות שזה יחידה אחת?
נועם מסד
מאוד חשוב לזכור שזו יחידה אחת.
חנא סוייד
נכון, לא שכחתי.
היו"ר יעקב אדרי
לא אתה. יש כאלה ששכחו. התושבים כנראה שכחו למי הם שייכים.
נועם מסד
שטח השיפוט גדל, וזה לאחרונה יחסית, בשנים האחרונות, לפני 4 שנים ל-9200. מתוך זה כ-4200 זה תרשיחא ומיועד לתרשיחא.
היו"ר יעקב אדרי
על זה יש ויכוח?
אמיל נחאס
כן, יש ויכוח.
היו"ר יעקב אדרי
אדוני, במעלות יש שטחים ציבוריים, שטחים פתוחים ובנייני ציבור. אנחנו מכירים את הנושא, זה ברוטו.
חנא סוייד
כשאתה זורק מספרים סתם אז מותר להפריע לך, בוודאי.
נועם מסד
תמיד אפשר להפריע לי כי... בנוסף לזה, מזה כ-8 ו-10 שנים נכנסים הרבה מאוד תושבי תרשיחא לגור בתוך מעלות. יש כבר 350 תושבים שגרים בתוך השכונות של מעלות.
אמיל נחאס
ולמה?
נועם מסד
יש להם קרקע לבניה ואמרתי לכם בקרקעות המשווקות שלהם הם עדין לא נכנסו כולם, ואנחנו לא מצליחים לשווק את כל הקרקעות בשכונה חדשה שנבנתה כרגע, שכונת החיילים המשוחררים, שמיועדת רק לבני תרשיחא, היא נקראת שכונת הבנים ועדין לא לקחו אפילו 60% ממנה...
קריאה
אתה יודע למה...
היו"ר יעקב אדרי
מה ההסבר שלכם לענין?
חנא סוייד
אין מספיק חיילים משוחררים בתרשיחא.
חנין זועבי
כמה חיילים משוחררים יש בתרשיחא?
אמיל נחאס
אבל כמה מגרשים יש שם בסך הכל?
היו"ר יעקב אדרי
מה זה משנה? עובדה שלא נמכרו. מה שיש גם לא נמכר.
עפו אגבאריה
זה מוקצה לחיילים, ואין מספיק חיילים.
היו"ר יעקב אדרי
הוא אומר שלא, זה פתוח.
נועם מסד
אגב, תקשיב שנייה ותלמד: השכונה הזאת, והכוונה האמיתית שלה היא שיש בתרשיחא גם תושבים בדואים שחלקם משרתים. כרגע, בסך הכל יש 11 משפחות של חיילים משוחררים, וזאת הסיבה שראש העיר בחר בשכונה הזאת כשכונת הבנים וביקש מהמינהל שהיא תשווק כשכונה לבני תרשיחא בלבד.
היו"ר יעקב אדרי
כמה מגרשים פנויים יש היום?
נועם מסד
לא זוכר בדיוק. עשרים ומשהו... את זה אנחנו משווקים כבר 3 שנים.
היו"ר יעקב אדרי
רגע, יכול להיות שהמחיר יקר?
נועם מסד
לא.
היו"ר יעקב אדרי
השאלה שנשאלת היא למה יש מגרשים ולא לוקחים אותם?
קריאה
למה 350 משפחות עוברות ממעלות? צריך לשאול את השאלות האלה.
היו"ר יעקב אדרי
אני לא רוצה להיכנס לזה, למה נכנסים למעלות כי זאת זכותם.
עפו אגבאריה
אבל יש כנראה אילוצים. מה הם?
נועם מסד
שכונת דבשייה, זאת שכונה שנמצאת לקראת הגשתה לוועדה המחוזית. זה נקרא M2. זאת שכונה שהיא כמעט הכפלה של תרשיחא - -
היו"ר יעקב אדרי
זאת אומרת, זה טאבה לא מאושרת ועכשיו היא הולכת לאישור בוועדה המחוזית.
סיון יחיאלי
אנחנו בהליכי תכנון שלה.
נועם מסד
לשטח הזה אין שום בעיות. מתוכו קצת פחות מ-40% זה שטחים פרטיים. אגב, בתרשיחא היום, כמו שאמר אמיל, יש הרבה מאוד בתים של 4 קומות, ולא בגלל שחסרים שטחים אלא הרבה מאוד שטחים פרטיים לא נבנים כי שומרים אותם לבנים וזה יבנה עוד 50 שנה. בשטח הזה הרוב זה בניית צמודת קרקע כולל משולבת מסחר על בסיס מחקר וניסיון שעשינו עם התושבים עצמם כי את התכנית הזאת עשינו עם התושבים עצמם. כמו שיש בתרשיחא הרבה שטחים ירוקים, יש בה הרבה שטחים ירוקים ויש גם בניה רוויה של עד 4 קומות, במקום מסוים, המדורגים האלה מגיעים גם עד 5 קומות - -
היו"ר יעקב אדרי
כמה זמן ייקח לשלבים הסופיים עד לאישור הסופי?
נועם מסד
אם לא יהיו התנגדויות - -
היו"ר יעקב אדרי
יהיו התנגדויות, זה ברור.
נועם מסד
התושבים מסביב לשכונה הזאת בקשו שנכניס את השטחים שלהם לתוך השכונה כי הם רצו להיות חלק מהתכנית של השכונה, ועל זה יש מאבק.
עופר בוזו
מספר שנים, 3 שנים, לשאלתך.
נועם מסד
אנחנו מדברים על שנתיים שלוש שזה יהיה לשיווק.
אמיל נחאס
זאת בעצם השכונה היחידה, אדוני היושב ראש, - -
היו"ר יעקב אדרי
זה המשפט האחרון שאתה אומר כי יותר לא אתן לך לדבר. תסיים את המשפט.
אמיל נחאס
למעשה, מה שאומר מהנדס העיר, הוא בעצם לא חולק על מה שאני אומר. השכונה היחידה שנותרה לתרשיחא היא שכונת דבשייה. אם יש לך נתונים שאתה יכול להציג אותם בעקבות החלטת ה - -, אני אשמח כי מה שאני ראיתי ומה שאני רואה היום, אין לכם נתונים חדשים שאתה יכול לשמח את התושבים. דרך אגב, אדוני, התושבים והצעירים מתרשיחא עברו לגור בשכונות החדשות במעלות ולא בכדי, בגלל מצוקת הדיור. אם היתה להם אפשרות לבנות ולגור בתרשיחא, אף אחד לא היה שש לעבור לשכונות.
היו"ר יעקב אדרי
בזה סיימת את חלקך היום.
אמיל נחאס
כל הצעירים מתרשיחא עברו לגור בשכונות החדשות במעלות.
עפו אגבאריה
כמה עברו?
אמיל נחאס
היום כבר אין צעירים בתרשיחא, אדוני היושב ראש.
היו"ר יעקב אדרי
הבנתי ואתה יותר לא מדבר.
נביל חדת
אני במקרה גם בעל קרקע בכפר ורדים. אני - -
היו"ר יעקב אדרי
זאת אומרת, בתחום השיפוט שלו יש קרקע שלך.
נביל חדת
כן.
היו"ר יעקב אדרי
אגב, אין סתירה. אתה יכול להיות בשטח השיפוט שלו והקרקע היא שלך, אין בעיה.
חנא סוייד
יכול להיות שירצו להקים שם ועדת קבלה.
היו"ר יעקב אדרי
אני לא נכנס לזה, זה שטח פרטי שלך.
סיון יחיאלי
זה נחמד להגיד אבל זה לא יכול להיות. המועצה המקומית לא יכולה להקים ועדת קבלה וגם לא רוצה להקים ועדת קבלה. כפר ורדים פתוח לכל התושבים.
חנא סוייד
לא רוצה זה משהו אחר. מספיק שתגדיר את עצמך כישוב קהילתי - -
דב חנין
רק בענין ועדות הקבלה, המצב הוא שנכון לשעה 13:05 זה עוד בלתי אפשרי אבל אנחנו לא יודעים, זה יכול להתגלגל גם לשם.
היו"ר יעקב אדרי
זה יעבור השבוע.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, מעניין לדעת שגם ברמלה וגם ביפו אפשר להפעיל ועדות קבלה.
היו"ר יעקב אדרי
מוגדר בחוק איפה אפשר.
חנא סוייד
בוודאי שכן.
היו"ר יעקב אדרי
לא, ממש לא.
חנא סוייד
אם תעשה את התכסיס הנכון, אתה יכול לעשות אותו בכל מקום.
קריאה
בפסיקת העליון יש על זה.
היו"ר יעקב אדרי
בואו ניתן לחברים לדבר בניחותא.
נביל חדת
ברשותך, אני רוצה להמשיך ואני מבקש לא להפריע לי.
היו"ר יעקב אדרי
מי שיפריע, ימצא את עצמו בחוץ חוץ מחברי הכנסת, שמותר להם להפריע.
נביל חדת
משפט פתיחה: מאוד מוזר לי שמהנדס העירייה שלנו הוא היום במעמד של מהנדס המועצה בכפר ורדים. זה מצער מאוד. אני רציתי לראות את נועם בצד שלי כי אנחנו ישוב משותף, דיברנו על זה בהתחלה, ואני רואה שנועם יושב וסיון ראש המועצה מגלגל לו את השקופיות, והם בתיאום שלם. זה מאוד מצער.
סיון יחיאלי
שיתוף פעולה אזורי הוא דבר ברור.
ג'מאל זחאלקה
שיתוף פעולה על חשבונו.
חנין זועבי
- - -
היו"ר יעקב אדרי
רגע. ידידי, אפילו ליו"ר מותר גם להעיר הערות. הוא אמר שבזמנו, בהסכמה, הם העבירו שטחים למעלות תרשיחא.
חנין זועבי
זה היה על חשבון האזרחים, לא בהסכמת האזרחים.
סיון יחיאלי
בהסכמת האזרחים.
היו"ר יעקב אדרי
תראה, אתם במעמד של תושבים. מה לעשות שהרשות המקומית זה מועצה, אתם עוד לא עירייה?
קריאות
עירייה.
היו"ר יעקב אדרי
מעלות-תרשיחא, מבחינה סטטוטורית אתם גוף אחד ולא יעזרו כל המניפולציות, לפחות לרגע זה. הם מייצגים אתכם.
נביל חדת
אבל במקרה הזה הם אמורים לייצג אותנו, עם כל הצער.

אני רוצה להמשיך ולשאול את אדון נועם, שהציג את המצגת הנחמדה שלו - -
ג'מאל זחאלקה
אתה רוצה להגיד לי שהמהנדס במעלות-תרשיחא פועל נגד האינטרסים של התושבים שלו? לא יכול להיות, אני לא מאמין. אני לא יכול להאמין שהוא בוגד בתפקידו המקצועי ולא ממלא את תפקידו המקצועי.
היו"ר יעקב אדרי
חבר הכנסת זחאלקה, אני מבקש.
נביל חדת
למרות שהוא תושב כפר ורדים, זה בסדר, יש אפשרות.
היו"ר יעקב אדרי
הבנו אותך, בא תמשיך.
נביל חדת
רציתי לשאול שאלה אחת, ומהשאלה הזאת אתם תבינו כמה המספרים האלה מעוותים: איך אפשר לבנות 600 יחידות דיור ב-120 דונם. נועם, אתה בא להביא את מנהטן לתרשיחא? תסביר לי איך. תחזיר את המספור בבקשה.
היו"ר יעקב אדרי
נביל, אתה מוכן לחזור על השאלה? מה אמרת?
נביל חדת
ב-120 דונם הוא רוצה להכניס 500 יחידות דיור. הוא רוצה להביא את מנהטן לתרשיחא. איך זה יכול להיות?
נועם מסד
אז בא אסביר לך בדיוק, חשבתי שאתה קצת יותר מקצועי...
נביל חדת
נועם, חלק מזה מיועד למסחר.
היו"ר יעקב אדרי
הבעיה שאתם רוצים חלקות קרקע פרטיות. אם אני מתרגם את זה לעיר שאני ניהלתי... אז בא... זה נכון גם לגבי כפר ורדים, גם אותם מפנקים יותר מדי.
חנין זועבי
למה לא בונים בנייה רוויה בכפר ורדים?
חנא סוייד
אבל זה לא התכנית המוצעת.
נביל חדת
אגב, התכנית החדשה שלהם היא תכנית צמודת קרקע.
סיון יחיאלי
לא נכון. יש שם גם בנייה בקומות, 7 קומות.
נועם מסד
השאלה אם אתה רוצה לשמוע את התשובה או לא?
נביל חדת
אני מת לשמוע את התשובה שלך, נועם. אני רוצה להבהיר עוד דבר אחד: בשכונה הזאת, חלק גדול מתוכנן למסחר, ויוסי לוין יודע וכולם יודעים. איך יכול להיות שנגיע ל-500 יחידות דיור? אני מרגיש שכל המספור הזה הוא מספור שליפות.
היו"ר יעקב אדרי
יש בניה לגובה. מה לא ברור?
נביל חדת
אבל הוא לא מתכנן לגובה שם.
נועם מסד
תבוא לראות תכנית. פעם אחת תיכנס אלי למשרד ותבוא לראות את התכנון.
נביל חדת
אני בא אליך תמיד.
נועם מסד
לא, מאז שהתחלת להצטרף לזה לא באת פעם אחת. הזמנתי אותך המון פעמים.
נביל חדת
זה לא נכון.
היו"ר יעקב אדרי
נביל, התשובה היא גם לגבוה.
נביל חדת
אבל גם בגובה אי אפשר להכניס.
עופר מסד
אתה יודע מה זה השכונה המזרחית? זה שכונת ליבוביץ.
עופר בוזו
אני רוצה להתייחס. אני סמנכ"ל העירייה מעלות-תרשיחא ואני עוסק בפיתוח העיר. אני רוצה להגיד שאנחנו דואגים לכל תושבי מעלות, ואין שום הבדל בין תושבי תרשיחא לתושבי מעלות. מבחינת הרשות, הרשות מקדמת פיתוח של שכונות צמודות לתרשיחא וגם לצורך התפתחות מעלות באופן דומה. כל התכניות שהוצגו פה הן תכניות בהליכי תכנון. שום דבר לא שליפה וזה נמצא בתהליכי תכנון מתקדמים, והמספרים מדויקים.
היו"ר יעקב אדרי
זה לא כל כך מתקדמים. אם התכנית הזאת תאושר בעוד 3 שנים...
חנא סוייד
זה לפי ההערכה שלו.
עופר בוזו
תראו, היה פה ויכוח על עובדות. היה מצוין אם במסגרת מרכז המידע של הכנסת מישהו היה יושב ומגיש לכם נייר והייתם יודעים, יש או אין, איפה זה נמצא בתהליך התכנון והרבה מהויכוח פה היה מיותר כי יש צוותים - -
היו"ר יעקב אדרי
אני יוצא מנקודת הנחה שיש נושאים שאין עליהם ויכוח וגם מיכל עוזרת לנו פה, בענין הזה.
עופר בוזו
התווכחו פה על מספרים למשל. הרי לא אנחנו ממציאים. יושבים מתכננים והם קובעים. אף מספר פה לא נשלף והכל קשור להליכי תכנון מתקדמים. אנחנו לפני תכניות מפורטות. זה נעשה בשיתוף התושבים, תושבי תרשיחא, לא ככה באוויר. כל התכניות נעשו בשיתוף התושבים והתושבים מודעים לתכניות.

אני רוצה להגיד שמעלות לא יזמה את שלב ג', זאת תכנית של כפר ורדים. זה לא שטח שיפוט של מעלות. אנחנו, מבחינתנו, אם זה היה שטח שיפוט שלנו, היינו יוזמים דברי לטובת מעלות אבל מה לעשות? זה שטח שיפוט של כפר ורדים, וכפר ורדים יצרה בעצמה את שלב ג' כאשר יש לנו פרויקט אחד משותף שהוא אזור תעשייה, שנועד לעזור לכל תושבי האזור, וזה חלק מאותו M3. יש שם גם שטח שמיועד לבניה. זה אזור תעשיה משותף שאנחנו מאוד מקווים שיגדיל את התעסוקה באזור, וזה נושא שמשותף לכל תושבי האזור.

חשוב לציין עוד שהעירייה נלחמת על הזכויות של התושבים וגם על זכויות בעלי הקרקע וכל מה שקשור לטבלאות האיזון. אנחנו עשינו כל מאמץ שהם יקבלו את הפיצוי המקסימאלי שמגיע להם, וזאת מלחמה שלנו. שלא ייווצר מצב שאנחנו לא מייצגים או לא עושים את עבודתנו נאמנה, כמו שנאמר פה מהצד השני. להיפך - -
נביל חדת
זה לא האישו.
היו"ר יעקב אדרי
מה שאני מבין זה שהטענות הן לעיריית מעלות על שטח שהוא בכלל לא בתחום שיפוטם. זה מה שקורה. זה בכפר ורדים והם באים בטענות לעירייה שלהם.
עופר בוזו
בדיוק. דבר אחרון: בתוך השטח של מעלות אנחנו מקדמים ברצינות תכניות עבור תושבי תרשיחא - -
היו"ר יעקב אדרי
תעשו את זה יותר מהר וייטב לכולנו.
עופר בוזו
- - בכלל זה מה שנועם ציין, 4000 יחידות דיור.
דב חנין
אדוני מתייחס לגבולות השיפוט כאילו שהם איזה שהוא נתון טבע. אתה אומר: אנחנו מקדמים בתחום שלנו, אנחנו לא יכולים לקדם מעבר לתחום שלנו. אבל מפת החלוקה של התחומים היא פשוט לא הגיונית. אני שוב אומר, אשמח לשמוע תשובה רצינית אם ניתן בכלל לבנות באזור שנקרא M3 או לא אבל מבחינה תכנונית, זה תכנון לא הגיוני. ההיגיון היחידי של התכנון הזה זה קבלה של אותם קווים כחולים, של גבולות שטחי השיפוט כתורה מסיני. זה לא תורה מסיני. השאלה התכנונית, ואם אתם כעירייה, וזו השאלה, חושבים שנכון יותר לתכנן את היישוב, גם את תרשיחא באופן אינטגראלי ולא כמן סרט שהולך ומתפשט לכיוון עין יעקב אלא כאיזה שהוא ישוב שיש לו מרכז והתחלה ואמצע וסוף. אז אתם, כעירייה, צריכים ליזום ולדרוש שינוי גבולות כדי שההתפתחות של היישוב שלהם ושלכם תהיה יותר נכונה.
היו"ר יעקב אדרי
הם אמרו שבמסגרת הסכמות בזמנו הועברו שטחים. היו חילופי שטחים והיתה ועדת חקירה שעשתה מה שעשתה. יכול להיות שזה לא מספק.

גברתי מהוועדה המחוזית, אני רוצה לשמוע אותך.
דקלה עדי פרץ
אני ראש צוות תכנון בלשכת התכנון. קודם כל, כפי שאמר ראש המועצה, הבסיס הוא גם בתכנית מתאר מחוזית. קטע מהיישוב של כפר ורדים, הוגדר שם קטע על פי תכניות מאושרות. יש תכנית מאושרת לכפר ורדים משנת 1984 - -
היו"ר יעקב אדרי
מה השטח של כפר ורדים?
קריאה
4960 דונם.
דקלה עדי פרץ
יש שם תכנית מאושרת שקבעה אזורי מגורים לפיתוח הישוב וכמה שלבים, והתכנית של שלב ג' של כפר ורדים היא פועל יוצא של אותה תכנית. תכנית מפורטת של תכנית המתאר שאושרה בשנת 1981 וגם תכנית המתאר המחוזית, תמ"מ 2 שינוי 9 וגם לפני כן, תמ"מ 2 שינוי 4, הם אמצו את שטח הישוב שהוגדר בתכניות שאושרו בשנת 81.

קודם כל, התכנית של שלב ג' של כפר ורדים היא תכנית מפורטת שכבר אושרה בתכנית המתאר הכוללת.
דב חנין
רגע, הועלו פה טענות על החלטות של המועצה הארצית או יותר נכון הוועדה לנושאים עקרוניים לגבי אפשרויות או חוסר אפשרויות לבנות באזור M3. מה המצב, לפי הבנתכם?
דורית סלע
אני יכולה להסביר. אני מתכננת מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה. האזורים האלה נבחנו במסגרת תכנית מתאר של מעלות, שנקבעו שטחים להרחבת הישוב. סומנו 4 מתחמים. היתה בחינה מאוד רחבה ועמוקה של האזורים האלה. האזורים האלה הם מאוד רגישים אבל ארבעת האזורים האלה הם אזורים פוטנציאלים לבניה ופיתוח. היה ויכוח על סדרי עדיפויות מה כן ומה לא. "הירוקים" ראו את M4 כאזור רגיש ביותר לפיתוח במעלות - -
קריאות
את צוריאל...
דורית סלע
כאזור רגיש ביותר זה אזור צוריאל, והרעיון היה לשאיר אותו כאזור פיתוח וגם היתה החלטה להשאיר אותו כאזור פיתוח אחרון או לאחר שינוצלו האזורים האחרים. M1, צומצמה כרגע היכולת של הפיתוח שלו בגלל בעיות גיאולוגיות שישנן שם, שיכול להיות שבעוד 10,15,20 שנה, שיצטמצם המקום, ישקיעו יותר כסף בביסוס של המבנים האלה על מנת שאפשר יהיה לבנות. היום לא כדאי כלכלית לעשות את זה. M3, לצערנו, "הירוקים", וגם M2, זה אזור שיועד לפיתוח. אבל הרעיון היה לעשות את זה בצורה של שלבים ולא לקפוץ מדרגה אלא לעשות את זה "צמוד דופן", מה שנקרא.

גם בתוך M3 וגם בתוך M2 נשארים הרבה מאוד שטחים ירוקים, שהוגדרו כשטחים רגישים סביבתית, כשטחים פתוחים. יש בעיה עם כל הנושא של הזיקה של התכניות של כפר ורדים, שלב ג', שמציע פיתוח ב"יישוב כפרי", בצפיפות של שתי יחידות או 3 יחידות לדונם, תכנית שאנחנו חוגגים לה ביום שבת 30 שנה לאישור שלה, זו תכנית ג3663. ההסתכלות היום היא איך מסתכלים על כל המרקם הזה של מעלות וכפר ורדים ותרשיחא, ולשמור על איזה שהוא איזון נכון בבניה.
היו"ר יעקב אדרי
תודה. אנחנו מסיימים ב-2 את הישיבה. תכף ניתן לחברי הכנסת להסתער.
מייסא תותרי
אני אדריכלית ומתכננת מעמותת אזרחים למען הסביבה בגליל.
היו"ר יעקב אדרי
שיגעתם אותנו....
דב חנין
למה? זה דבר מצוין. אדוני צריך לברך על זה.
היו"ר יעקב אדרי
שכחתי שאתה פה...
מייסא תותרי
אנחנו הגשנו התנגדות לתכנית של כפר ורדים, ואני רוצה להגיד את עיקר הדברים שלי בדברים שפתחה חברת הכנסת זועבי: היא אמרה שאנחנו צריכים להסתכל בראיה כוללת על האזור. זאת אומרת, אנחנו הגשנו את ההתנגדות שלנו לכפר ורדים כי אנחנו רואים שמה שמוצע כיום לכפר ורדים ומנגד את מה שלא מתקיים בכפר תרשיחא, זה חוסר צדק חלוקתי מובהק. התכנית שמציע כפר ורדים, כפי שהזכירו, היא בהתאם לתכנית מאושרת מלפני 30 שנה. עם כל הכבוד, השיקולים התכנונים של לפני 30 שנה אינם תואמים למציאות שאנחנו חיים בה היום. היא לא עונה על הצרכים של האזורים באזור הזה. המדיניות התכנונית, איך שהם מתכוונים לפתח את האזור, מנוגדת למדיניות ההתפתחות שקבעו תכניות מתאר ארציות ותכניות מתאר מחוזיות.

אנחנו גם מתנגדים לזה שעדין קיימים מאות דונמים באזור של כפר ורדים שלא מיצו בהם את הבניה. יש חלקות שמאושרות לבניה ועדין לא מוצו. בזמן הזה, הם רוצים לפתח ולקבל שטחים מחוץ למרקם הבנוי - -
היו"ר יעקב אדרי
אבל זה לתחום השיפוט שלהם וזו זכותם, מה לעשות?
מייסא תותרי
אנחנו מתנגדים לזה שהם צריכים למצות את כל הבניה בתוך המרקם - -
היו"ר יעקב אדרי
בכל הישובים בארץ יש מקומות שאין מיצוי של הבניה והם ממשיכים בתכנון. זה קיים בכל המקומות.
חנין זועבי
הם לא פוגעים באזרחים אחרים.
מייסא תותרי
אני מדברת על תכניות מתאר מחוזיות ותכניות מתאר ארציות. יש הוראות שעדיף למצות את כל הבניה בתוך המרקם הבנוי ואז להציע שטחים נוספים - -
היו"ר יעקב אדרי
אני מודיע לך שבכל הישובים בארץ מתכננים ללא מיצוי.
עפו אגבאריה
אבל אם יש אזור מסוים של מחלוקת, אז ניתן לנצל את הרזרבות שיש ולא לפגוע באחרים.
היו"ר יעקב אדרי
זו זכותו. זה שטח שלו אז אין ויכוח.
מייסא תותרי
- - -
עפו אגבאריה
עד שימצא פתרון.
היו"ר יעקב אדרי
תקצרי, אני הבנתי את הרעיון. אדוני ראש המועצה, תכף נשמע אותך ואחרי זה חברי הכנסת ידברו.
מייסא תותרי
בנוסף, תכניות מתאר ארציות ומחוזיות קבעו צפיפות מינימום נטו לכל ישוב. תכנית מתאר ארצית 35 קבעה צפיפות נטו של 5 יחידות דיור לדונם בתנאי הקלה. בתמ"מ 29 יש צפיפות נטו של 4 יחידות דיור לדונם, והתכנית שהם מציעים לא עומדת אפילו בקריטריונים האלה. הם נותנים 3 יחידות דיור לדונם. אנחנו צריכים להבין שהמצב הזה מוצע כאשר כפר תרשיחא הוא כפר מאוד צפוף ואני אשמח לראות את שכונת הבנים הזאת אבל מצד שני, בכפר ורדים מציעים לא שכונת בנים ולא שכונת נכדים אלא שכונת נינים אפילו. הם קובעים צפי גידול אוכלוסייה כפול 2 ממה שקיים. - -
דב חנין
לא, זו לא שכונת נינים, זו שכונה לאנשים חדשים לגמרי.
מייסא תותרי
6000 נפשות עם גידול שנתי של 2% לשנה, אני לא מבינה איך הם הגיעו למספר הזה של הכפלת יישוב כזה פי 2.
היו"ר יעקב אדרי
אני מאוד מודה לך על הנאום הארוך.
סיון יחיאלי
יש כאן כמה דברים שצריך לשים אותם בקונטקסט הנכון. רבותי, לא נמצא כאן שלמה בוחבוט - -
היו"ר יעקב אדרי
לא חשוב, יש את הנציגים שלו. תעסוק בעניינים ברומו של עולם...
עופר בוזו
הוא התנצל על שלא יכול היה להגיע.
סיון יחיאלי
הוא, בתפיסת עולם, דואג לישובים יהודים וערבים ואני לא חושב שיש עוד אדם במדינת ישראל שמטפל היום בפיתוח של ישובים ערבים כמו שלמה בוחבוט. אני אומר את זה מתוך ידיעה, אני רואה מה קורה בשלטון המקומי. אני חושב שיש כאן שיקולים שחורגים מעבר לשיקולים הענייניים, כביכול, שמוצגים. דבר שני, כפר ורדים - -
ג'מאל זחאלקה
לא הבנתי.
סיון יחיאלי
אני אסביר בדיוק: שיקולים פוליטיים עם מעלות - -
היו"ר יעקב אדרי
לא הייתי מציע לך להיכנס לזה, בשביל מה זה טוב? זכותם כתושבים לבוא ולומר מה שהם רוצים לומר - -
חנין זועבי
- - -
ג'מאל זחאלקה
אתה אומר: לחונק אין שיקולים פוליטיים, לנחנק, כשהוא צועק, יש שיקול פוליטי. זה התרגום לערבית.
דב חנין
אדוני היושב ראש, הדבר המיוחד בדיון הזה - -
היו"ר יעקב אדרי
חבר הכנסת דב חנין, תן לו לסיים. אחרי זה חברי הכנסת יוכלו להסתער כמה שהם רוצים.
ג'מאל זחאלקה
בואו נשמע את השיקולים של החונק.
סיון יחיאלי
ראשית, אני מוחה על השימוש ב"חונק". אני לא חונק, אני מפתח ישוב במדינת ישראל - -
ג'מאל זחאלקה
אתה בא מתוך שיקולים פוליטיים. אתה רוצה לחנוק את היישוב ואתה מדבר על שיקולים פוליטיים?
סיון יחיאלי
אני לא חונק אף אחד ולא חרגתי, ואני מוחה על הטענה הזאת.
ג'מאל זחאלקה
- - אני מקווה שלא תצליח.
היו"ר יעקב אדרי
חבר הכנסת זחאלקה , אם אתה רוצה לעשות פה הצגה, בבקשה.
ג'מאל זחאלקה
הוא התחיל. הוא אמר "פוליטי".
היו"ר יעקב אדרי
אני הערתי לו ובזה הסתיים הענין. חבר הכנסת זחאלקה - -
ג'מאל זחאלקה
שיתבייש. אני מדבר מציאות. האנשים נחנקים, מישהו חונק אותם...
היו"ר יעקב אדרי
שמעו אותך.
חנין זועבי
מה זה פוליטי? אנחנו מדברים על דיור ועל קרקע. מה יש פוליטיקה פה?
היו"ר יעקב אדרי
חברת הכנסת זועבי, הדיון היה ענייני בצורה מסודרת.
נביל חדת
יש אדם שלימד אותו להגיד את המשפטים האלה, והוא יודע מי.
היו"ר יעקב אדרי
נביל, אותך קל לי מהר מאוד להוציא החוצה. נביל, עוד מילה אני מוציא אותך החוצה. חד וחלק. אני מכבד את חברי כנסת, הם יכולים להעיר הערות. אתה תסיים ואני מציע לך, אל תחרוג לפוליטיקה. בואו נישאר במינון הנכון.
סיון יחיאלי
בסדר גמור. קודם כל, כפר ורדים, התכנית של שלב ג' של כפר ורדים, הוחל בתכנונה בשנת 2000, והיא הוגשה לוועדה המחוזית בשנת 2005 והתקבלה. הסיבה היחידה שהיא לא הופקדה להתנגדות היתה תקלה בקו ביוב אזורי שגרמה להתנגדות של משרד הבריאות, ולקח זמן לתקן אותה. נכון לאמצע השנה האחרונה התקלה תוקנה, הוחל בתיקונה ומשרד הבריאות שחרר את ההתנגדות ולכן היא הופקדה זה עתה. אבל למעשה, מדובר בהליך תכנוני שעבר כבר את כל האישורים ואת כל הדיונים עוד בשנת 2005. אני מבקש להבהיר את זה כי חשוב לראות כאן את הפרופורציה.

דבר שני, התכנית עומדת בציפיות הנדרשות על פי מועד ההפקדה, היא לא חורגת מהם, ובכוונה הוסף בה "שכונות רוויות". מי שמכיר את כפר ורדים, אני מדבר על בניה של הרבה קומות. מי שמכיר את אופיו של כפר ורדים יודע שהדבר הזה גרם לסערה גדולה וגורם לסערה גדולה, ועדין החלטנו שכך יהיה.
דבר שלישי, וכאן חשוב להגיד
אנחנו חושבים שישוב חזק כמו כפר ורדים, ישוב עם אוכלוסייה סוציו-אקונומית גבוהה, הוא גורם דומיננטי וחיוני לפיתוח הפריפריה. אנחנו חושבים שהבאה של אוכלוסייה חזקה היא חלק מחלוקה מחודשת של העושר הלאומי. העברה של העושר הלאומי מהמרכז לפריפריה. כשאני מביא אדם שמשתכר שכר גבוה לפריפריה, הוא חי שם, הוא מגדל שם את ילדיו, הוא קונה במכולת, הוא הולך לרופא, כל מהלך חייו עובר למקום אחר. לדעתנו, זהו צעד חיוני לפיתוחה של הפריפריה. מדובר במכפלה כלכלית, תרבותית וחברתית. כפר ורדים מיועד לצמוח לסדר גודל של 12-15 אלף תושבים. כבר היום כפר ורדים מייצג הכנסה אזורית של כחצי מיליארד שקל. זוהי הכנסה שחוסכת תשלומי העברה של הממשלה של חצי מיליארד שקל. אם זה לא מעשה טוב לכולנו, כולם מרוויחים מזה, אין אחד שמפסיד מזה, אז אינני יודע מהו מעשה טוב.

אני רוצה לפתח את כפר ורדים, אני רוצה להביא את כפר ורדים למצב של יישוב פורח ומשגשג, ואני רוצה לעשות את זה בשיתוף פעולה עם האזור כולו. לכן, חשוב כאן להגיד שבגלל זה יה לנו תפיסה של שיתוף פעולה אזורי, והתפיסה הזאת לא מדלגת על אוכלוסיה ערבית או אוכלוסיה של בני מיעוטים. אדוני היושב ראש מכיר היטב את האשכול המוניציפאלי שאנחנו מקימים ואת שיתוף הפעולה הבין יהודי-ערבי שאנחנו עושים באזור שלנו, וכל דבר שאנחנו עושים נעשה מתוך ראיה שאנחנו צריכים להסתכל על האזור כולו ולא על טובתו של ישוב בודד אחד.
חנין זועבי
אני לא יודעת איך ממוצע השכר של 10,700 שקל, שהוא השכר הממוצע בכפר ורדים מיטיב עם ממוצע השכר בתרשיחא שעומד על 5600 שקל. אני לא יודעת. זה ממוצע של חצי מכפר ורדים. אני לא יודעת איך - -
היו"ר יעקב אדרי
חברת הכנסת זועבי, תני לו לסיים ואז ניכנס לדיון.
חנין זועבי
- - אני לא יודעת איך העשירים של כפר ורדים משתווים עם העניים של תרשיחא? את זה אני לא יכולה להבין.
סיון יחיאלי
גברתי, עם 10,700 שקל אתה לא עשיר.
חנין זועבי
זה פי 2. איך זה מסייע לה - -
היו"ר יעקב אדרי
חברת הכנסת זועבי, תני לו לסיים ותתייחסי למה שאת רוצה.
חנין זועבי
אני רוצה לשאול אותו שאלות, שלא ינאם כך.
סיון יחיאלי
רבותי, השיעור הראשון במקרו-כלכלה מדבר על המכפיל הכלכלי. שקל שאני קונה במכולת, המכולת מוציאה במקום אחר והספר שהוא הסתפר אצלו מוציא במקום אחר.
חנין זועבי
- - -
סיון יחיאלי
אני חושב שכתוצאה מהקיום של כפר ורדים... רבותי, תושבי תרשיחא לא מכחישים את זה.
עפו אגבאריה
כן, אבל התושבים שלך יכולים לקנות את המגרשים ועובדה שהם צועקים שאין להם אפשרות.
ג'מאל זחאלקה
זה לא מצדיק את התכנון שאתה מתכנן.
אמיל נחאס
אבל בשביל להגיע לזה חסרה חלוקה במשאבי הקרקע. ברגע שאתה נותן לי משאב קרקע שאני יכול ליהנות ממנו, אני אגיע להכנסה - -
היו"ר יעקב אדרי
אני מבקש לצאת ל-5 דקות בחוץ.
חנין זועבי
אתה לא נתת לו אזהרה.
היו"ר יעקב אדרי
לא. אתה יודע כמה אזהרות נתתי לך. גם את נביל וגם אותו. 5 דקות בחוץ. אני רוצה שתירגע קצת. 5 דקות, לא יותר. אתה זקוק לזה.
חנין זועבי
אבל ההערה שלך במקום.
סיון יחיאלי
אני רוצה לסיים. רבותי, שיתוף פעולה אזורי הוא דבר חיוני מבחינתו. שיתוף פעולה בין יהודים לערבים הוא לא סיסמה, אנחנו חיים את הדבר הזה. זה לא איזו אמירה. לכן, חבר הכנסת זחאלקה, מבחינתנו, אנחנו חיים בתוך אזור שהחיים באמת משותפים. אם נבוא ונמדוד את הכל על רקע העבר, אנחנו מעולם לא נצליח לקיים גם הווה, ולהווה יש משמעות.
חנין זועבי
אנחנו לא מסכימים אתך. על שיתוף הפעולה הזה האזרחים לא מסכימים אתך. זה לא חברי הכנסת, זה האזרחים של תרשיחא. תשכח מחברי הכנסת הערבים. האזרחים של תרשיחא לא מסכימים שיש שיתוף פעולה.
היו"ר יעקב אדרי
תכניס אותו בבקשה.
סיון יחיאלי
אלה לא נציגי תרשיחא.
אברהם בן גיגי
אני תושב מעלות, מזכיר הוועדה לתכנון.
ציון דרור
אני מנהל מחלקת הנדסה במועצה בכפר ורדים.
היו"ר יעקב אדרי
לא צריך, שמעתי, אני לא רוצה. אני רוצה לשמוע את חברי הכנסת, יש להם מה להגיד אבל אני מחכה לאמיל. תכניסו אותו. אני לא ממשיך עד שהוא יחזור. לאן הוא הלך?
אמיל נחאס
אדוני היושב ראש, אתה רוצה שאני אשמור על הבריאות שלי? אני מאוד מודה לך. לא הספקתי לקחת "שאחטה" אחת מהסיגריה...
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, אני ראיתי היום שני סוגים של נציגים של רשויות: אחד פטריוטי, שהוא של כפר ורדים, שרוצה את האינטרס של הישוב שלו, רוצה לפתח אותו ואפילו מוסיף נימה קולוניאליסטית לטיעונים שלו, שהוא רוצה להביא לאזור הלא מפותח פיתוח ומקרו-כלכלה ומצד שני, לצערי, אני רואה עירייה כמעט מסורסת. עיריית מעלות-תרשיחא, משום מה אין להם פטריוטיזם. הם יותר נוטים לשכן מאשר לאוכלוסיה שלהם. חבל. זה כל כך נראה. תאמינו לי, אני דיברתי עם ראש העיר שלכם על הענין הזה, ולו יש דעה אחרת מאשר אתם מדברים. הוא קצת פוליטי, דיפלומט, אבל הוא יותר פטריוט מאשר אתם גיליתם כאן. מה אתם באים למכור לנו כאן?
היו"ר יעקב אדרי
אתה אומר שראש עיריית מעלות לא חושב כמוהם?
חנא סוייד
הוא יותר רוצה להיאבק, הוא לא חושב שזה דבר מוגמר. הוא לא חושב שהתכנית הזאת היא דבר מוגמר. אני יודע שהוא רוצה לחפש תהליך של הידברות ושל בוררות בענין הזה. אני יודע אישית.
חנין זועבי
התושבים שלו אולי לא יודעים.
עפו אגבאריה
אבל יש מנגנון, המנגנון עובד אחרת. הפוליטיקה אחרת.
היו"ר יעקב אדרי
אני חושב שהם מדברים על דעתו של ראש העיר. כך אני למדתי. העובדים שלי לא היו מדברים אחרת ממה שאני אומר. מה לעשות, כך אני חושב, זה נראה לי לא נכון. הם נציגים.
חנא סוייד
אבל אני רואה שבא ראש הרשות של כפר ורדים, ונשלח לכאן, עם כל הכבוד, פרק שני במעלות-תרשיחא. מה שאני רוצה להגיד, אדוני היושב ראש, אנחנו כאן בפני ישוב ששמו תרשיחא, שנאבק לשמר את האופי שלו. זה המאבק. זה ישוב שרוצה להישאר כפר. אמנם סיפחו אותו שלא בהסכמתו ליישוב שרוצה לגדול ולהיות עיר, לראש עיר שרוצה להיות ראש ממשלה. יש לו יומרות, כל הכבוד, בסדר גמור אבל הישוב תרשיחא, תסכים אתי שיש לו יומרות כאלה וזה לא רע - -
היו"ר יעקב אדרי
אולי טוב להם שאין להם ראש ממשלה - -
חנא סוייד
אבל הם, התושבים, אם הם באים - -
ג'מאל זחאלקה
מי שרוצה להיות ראש ממשלה לא הולך למפלגת העבודה.
היו"ר יעקב אדרי
אתה מבין שזה התאבדות.
חנא סוייד
הוא בינתיים בקדימה, לא? מה שאני רוצה להגיד זה שדווקא התושבים של תרשיחא באים להגיד כאן: אנחנו לא רוצים להיות עיר ולא מטרופולין. אנחנו רוצים לשמור על האופי של הישוב שלנו, והם מרגישים סכנה שהם בתוך סנדוויץ', שמצד אחד, כפר ורדים עם כל הדיבור על פיתוח הפריפריה ועל המקרו-כלכלה ועל המכפיל הכלכלי ומצד שני, עם שותף שהוא כמעט חסר אונים, הם מרגישים שהם מאוימים. הם חושבים, ובצדק, ואני תומך במאבק שלהם, שהם הולכים ומאבדים את האדמות שלהם, אם זה על ידי הקצאת שטחים או סימון או ייעוד שטחים שלא טובים לפיתוח מצד אחד, ומצד שני, ככל שמסמנים להם שטח שהוא לא טוב לפיתוח, הם נותנים לכפר ורדים עוד שטח פיתוח. אז הם מרגישים מאוימים. הנה, הם בתוך הסנדוויץ', אתה רואה מה שקורה פה.
היו"ר יעקב אדרי
צריך להדגיש כל הזמן שזה שטח בתחום השיפוט של כפר ורדים.
קריאות
- - -
סיון יחיאלי
פחות מ-6%.
עפו אגבאריה
אבל גם 6% זה לא מעט.
נביל חדת
- - -
היו"ר יעקב אדרי
אף אחד לא ייקח לך את זה, נביל.
חנא סוייד
אדוני היושב ראש, הרי אתה יודע את תהליכי התכנון והבניה. קודם כל, הם בעלי קרקע ויש להם זכות לפני, וזכות הבעלות גוברת על השייכות המוניציפאלית. אז יש להם זכות להגיד: תראו, התכנון הזה טוב, משרת אותנו, לא טוב - -
היו"ר יעקב אדרי
בשביל זה הם הגיעו לכאן גם.
חנא סוייד
נכון. אז כל הענין הזה שהם מציגים כאן זה אינטרס לגיטימי שלהם.

מעבר לזה, אני אומר לך אדוני היושב ראש, עם ההתפתחויות שאנחנו צופים ועדים להן עכשיו בארץ הם גם חוששים ממצב מסוים שהאדמות שלהם, שהן בתוך האזור הזה ובתוך התכנית הזאת, הם לא יוכלו ליהנות מהאדמות האלה - -
היו"ר יעקב אדרי
עכשיו לא הבנתי את המשפט שלך. אני מתקשה בהבנה.
חנא סוייד
אני אסביר לך: יש הרבה ישובים שהוקמו כיישובים לכל דבר ואחר כך, בשלב מסוים אמרו: לא, זה יישוב מיוחד, בא נקים ועדה ונקבל את מי שרוצים. אני מכיר אנשים, אני לא מדבר תיאוריה, אדוני. אני מכיר ישובים שיש בהם שטחים, יש בהם קרקע של בעלים ערבים שהם אזרחים ערבים מישובים ליד, שאחרי 15,20 שנה הם לא מצליחים לבנות על האדמה שלהם, למרות שהיא בתוך שטח התכנית של הישוב היהודי - -
היו"ר יעקב אדרי
אני לא מכיר הרבה דוגמאות אבל תראה, אומר המהנדס של מעלות שגם לתוך העיר מעלות נכנסו כבר 300 תושבים.
חנא סוייד
זה בסדר, זו עיר פתוחה.
אברהם בן גיגי
לא ממצוקה.
היו"ר יעקב אדרי
רבותי, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה בדיוק הענין שממנו אני נזהר. בואו נישאר ברמה העניינית.
סיון יחיאלי
אגב, יש עשרות תושבים ערבים בכפר ורדים.
חנא סוייד
תראה, לאזרח ערבי מותר לחפש פתרון דיור, אם זה מתוך מצוקה ואם זה מתוך כל מיני שיקולים. בסיכומו של דבר, אני לא רוצה להאריך.

אדוני היושב ראש, אני רוצה להדגיש שאנחנו צריכים לעמוד לצד קהילה שרוצה לשמר את האופי ואת הקהילתיות של הישוב הזה. אנחנו לא יכולים לעשות חישובים, כמו שנאמר כאן, במנהטן, ולטעון שיש פתרונות דיור ל-200 שנה. אני ממש מתבייש להגיד דבר כזה.

אני חותם ואומר שאני מבקש שאנחנו, כוועדת כנסת, נמליץ לשתי הרשויות המקומיות להיכנס להידברות על ההתקדמות של התכנית הזאת. התכנית הזאת פוגעת באינטרסים של האזרחים של תרשיחא, ושתי הרשויות המקומיות צריכות לשבת ברצינות ולברר את העתיד של התכנית הזאת ושל הגבולות ביניהן.
היו"ר יעקב אדרי
בואו נעשה את זה קצר כי אנחנו תחת מגבלת זמן וכל חברי הכנסת רוצים להתייחס. בבקשה.
עפו אגבאריה
כששומעים שיש ישוב מעלות-תרשיחא, אז כולם חושבים שאולי זה באמת איזה דו-קיום או מודל לאיזה שהוא יחסי שכנות טובה, שבתוך העיר גם אזרחים ערבים וגם אזרחים יהודים שמקבלים את אותו השירות, אותו דבר. אבל מה שמתברר, וזה מה שיצא פה, שאנחנו רואים את העמדה של פקידי העירייה שהם בצד אחד, כאילו נוטים לצד השני ולא לצד האזרחים שלהם וכנראה, האזרחים הערבים למה הם צועקים? רק בגלל זה שהם רוצים לצעוק או בגלל שבאמת יש איזו שהיא מצוקה שממנה הם סובלים. כנראה שאם היה להם טוב, אז לא היו באים ולא היו מבקשים לדון ולא היו מבקשים ועדה שתבוא ותיתן להם את האפשרות להיות שווים בעיר שלהם. כנראה שיש משהו בענין.

עצם העובדה שמתחילים לפרט שהחלק של תרשיחא מכל מעלות-תרשיחא הוא 4200 דונם, זה כבר אומר שיש גישה שונה מצד העירייה לתושבים הערבים לבין התושבים האחרים. אם היתה גישה שווה לשתי האוכלוסיות, לא היו אומרים שלתרשיחא יש 4200 דונם, ויש לנו תכנית לפיתוח לעתיד של 200 שנה. אני עוד לא שמעתי על תכנית פיתוח ל-200 שנה, כאשר האנשים סובלים אפילו ממצוקת דיור, ותראה איך עשו את תרשיחא כנקניק אחד ארוך שאין לו רצף של הכפר.
היו"ר יעקב אדרי
תודה. חבר הכנסת זחאלקה, אתה רוצה לדבר?
עפו אגבאריה
אני אגמור בדבר אחד: אני חושב שעל העירייה לחזור לתוכניות ולראות איך אפשר באמת להיטיב עם התושבים ככה שהם יהיו - -
היו"ר יעקב אדרי
אני, בסיכום שלי, אתייחס לנושאים השונים.
ג'מאל זחאלקה
כבוד היושב ראש, תושבי תרשיחא באו לכאן כדי לקבל סעד מוועדת הפנים, ואנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו. אני אומר "אנחנו", ועדת הפנים, כדי לעזור להם. טוב שנשמעה צעקתם, זעקתם, טיעוניהם. אי אפשר להתעלם ממה שנאמר כאן. אני מבין שיושב ראש מועצת כפר ורדים ביקש שלא נתייחס להיסטוריה. לרגע אני יכול לא להתייחס להיסטוריה אבל אתה בא לכאן ורוצה לזרות מלח חדש על הפצעים ועל פצע חדש. לא היסטוריה אלא מה שאתה מתכוון לעשות מחר ומחרתיים. וכאן יש פגיעה בפיתוח העתידי של הישוב. אני חושב שבעיה כזאת ניתנת לפתרון, זה לא דבר בלתי פתיר, לא עומדת בפנינו בעיה שאומרים: פה אי אפשר. לפעמים צריך להעביר את כביש חוצה ישראל, אי אפשר. כך אמרו לתושבים בבקעה אל-גרביה וכולי. התווכחת כמה שאפשר אבל אי אפשר לעשות סיבוב של הכביש וזה היה בגבול הבלתי אפשרי. אבל כאן אפשר, זה נושא פתיר. זה נושא שצריך לגלות מתכנן סביר, שיש לו שבועת המתכנן כמו שבועת הרופא, שהוא לא ימלא את תפקידו נאמנה לרווחת כל התושבים באזור שהוא מתכנן, אני חושב שהיה מגיע לפתרון לשביעות רצונם של התושבים כאן. פה צריך תכנון לא פוליטי, לא אידיאולוגי אלא תכנון לרווחת התושבים, תכנון אזרחי פרופר היה מגיע למסקנה שהטענות של תושבי תרשיחא נכונות.

כל הבקשה שלנו היא שיהיה תכנון אזרחי. זו ההמלצה שצריכה להיות לוועדה, שהתכנון יהיה לרווחת כל התושבים. אני בטוח שכל התושבים, כולל תושבי תרשיחא.
היו"ר יעקב אדרי
תודה לחבר הכנסת זחאלקה. דב, אני מבין שאת שלך כבר אמרת...
דב חנין
לא, רק שאלתי שאלות. אדוני היושב ראש, תודה רבה. זה היה באמת דיון מיוחד. אני לא זוכר הרבה דיונים שבהם שתי מועצות סמוכות זו לזו, הנציגים הרשמיים שלהן באים וכל אחד מעתיר שבחים על השכנים.
היו"ר יעקב אדרי
מה, לא ראית את אור עקיבא וקיסריה?
דב חנין
בדיוק, אני לוקח את זה כדוגמה. פה נציגי כפר ורדים הסבירו כמה עיריית מעלות-תרשיחא בסדר, ונציגי מעלות-תרשיחא הסבירו כמה הדרישות של כפר ורדים צודקות. אבל אדוני היושב ראש, אני הייתי בתרשיחא ואני רוצה לומר מעדות אישית: הכפר הזה הוא כפר שסובל באמת מצפיפות מאוד קשה. אנשים לא באו לכאן, לכנסת, סתם כי משעמם להם או כי סתם הם רוצים לריב עם השכנים שלהם. יש בעיה של צפיפות ויש בעיה של מצוקה, ויש בעיה שאנשים צריכים פתרונות אמיתיים.

אני רואה את הרשימה של הפתרונות שהוצגו לנו פה, במצגת, ובמצגת הרי אפשר לצייר כל ציור ולסמן אותיות, M1, M2, M3 וזה מגיע עד M6. - -
עפו אגבאריה
עד M16...
דב חנין
לא רציתי להגיע עד לשם... אבל במציאות, אדוני היושב ראש, הדברים לא יכולים להיות ככה, הם לא הגיוניים, הם באמת לא הגיוניים. אני מסתכל למשל על M3, ואני מציע, אם אדוני היושב ראש יסכים, שהוועדה תלך למקום ותראה. ה-M3 הזה משתרע על אזור שמגיע עד מושב עין יעקב. זה עובר דרך האנדרטה שיש שם בשטח לאנשים שנהרגו ועברו בדרך במלחמת לבנון השנייה ופגע בהם טיל. זה אזור לגמרי פתוח שנמצא על רכס, אני בכלל לא מבין את ההיגיון התכנוני. אתה יודע, אדוני היושב ראש, בכל זאת, אנחנו רגילים לאיזה שהוא רציונאל בתכנון. מדברים על תכנון צמוד-דופן וכל מיני דברים שהם מקובלים ורק כשזה מגיע לישובים ערביים, כל הכללים האלה פתאום נשכחים ואז בונים משהו אחר לגמרי.

ולכן, האמירה שלי היא שקווים כחולים של גבולות שיפוט לא יכולים להיתפס כאילו שהם איזה שהם עקרונות קדושים, שאי אפשר להפר אותם. הדבר הזה תוכנן מתי שהוא, ואני מבין שהיו כל מיני סיכומים כאלה ואחרים, אבל הוא לא תואם למציאות, הוא לא תואם לצרכים של המציאות. זה בדיוק המצב שבו צריך להקים ועדה שתבחן מחדש את הגבולות, תסתכל על הצרכים של אלה, על הצרכים של אלה, ותבדוק את הדברים ותבנה החלטה שהיא החלטה הגיונית, כי ההחלטה הזאת היא לה הגיונית.

חבר הכנסת זחאלקה דיבר על צורך במתכנן סביר. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב ראש, שהתכנון הנוכחי הוא לחלוטין לא סביר. זה תכנון לא סביר.

אני מסיים: אני רוצה לומר דבר אחד לראש מועצת כפר ורדים, שאני יודע שהוא מאוד מסור לישוב שלו. אני חושב שאתה ואנשי הישוב שלך לא צריכים להבין את הדרישה שלנו כמשהו שמנוגד לאינטרסים של כפר ורדים. לדעתי זה לא נכון. כפר ורדים, גם מבחינת הראיה שלכם, אסור לו להפוך להיות לעיר ורדים, כי אם הוא יהיה עיר ורדים, הוא לא יהיה ורדים, הוא יהיה בעיקר עיר. אתם הוקמתם כישוב שצריך להיות חצי כפרי. תכניות הפיתוח האלה הופכות אתכם למשהו אחר ואני לא חושב שזה האינטרס. אני לא חושב שאנשים שהגיעו לכפר ורדים במקור רצו להגיע לעיר ענק.
דובי טל
דווקא כן. מהיום הראשון אלה התכנית מתאר של כפר ורדים ואנחנו שאפנו להגיע לשם.
דב חנין
אז אדוני שאף אבל לא כל האנשים בכפר ורדים שאפו לזה.
דובי טל
מסלפים את האמת כל הזמן.
דב חנין
לא, לא. יש פה ביציע מישהו שלא רוצה כפר ורדים אלא רוצה עיר ורדים אבל אני מציע לכפר ורדים בכל זאת להישאר כפר ורדים, ולא להפוך למשהו אחר לגמרי.
היו"ר יעקב אדרי
אני מציע, חברת הכנסת זועבי, את יוזמת הדיון אז תאמרי את הדברים ממש בקצרה ואני אסכם. בבקשה.
חנין זועבי
בדיון הזה היה כל כך ברור כמה יש אי הסכמה על העובדות הבסיסיות ואפילו על המספרים. אז או שהאזרחים לא מבינים מה מתוכנן להם, אז שישבו עם האזרחים ויסבירו להם ועד אז, להקפיא. כלומר, אנחנו מדברים על תהליך ההתפתחות של העיר תרשיחא. אני חושבת שצריכים עכשיו להקפיא את התכנית הזאת ולהקים ועדת גבולות חדשה, ולהזמין את ועדת הפנים לסיור בתרשיחא כי מדובר בעתידם ובגורלו של הכפר, וזה עד שיבחנו עם האזרחים ועם שתי העיריות ועם ועדת הגבולות את הסוגיה הזאת. אני חושב שזה המינימום להקשיב לאזרחים, כי יש קונצנזוס בתוך כפר תרשיחא, שהתכנית הזאת מנוגדת לאינטרס שלהם ולעתיד שלהם. אי אפשר, אני חושבת, לתכנן עתידה של עיר בניגוד מוחלט עם האינטרסים של התושבים של העיר הזאת. אי אפשר גם שהעירייה של מעלות-תרשיחא לא תייצג ולו במינימום את האינטרסים של האזרחים שלה, ואנחנו לא ראינו שהעירייה מייצגת את הטובה של האזרחים. אז להקפיא את התכנית ולהזמין את התושבים - -
נועם מסד
העירייה מייצגת, הם לא מייצגים.
היו"ר יעקב אדרי
גברתי, אני מאוד מודה לך.

אני רוצה לסכם: תראו, בנושא הזה אין שחור לבן, מה לעשות. ועוד יותר, חסר לי מאוד ראש העיר מעלות, ואני יכול להעיד כאחד שמכיר אותו, הייתי ראש עיר 15 שנה חופף לשלמה, הנושאים מאוד יקרים לו ובכל מקום, באדיקות רבה, הוא ציין את הנושא של מעלות-תרשיחא כמודל לאיך אפשר לחיות ביחד. אז יכול להיות שיש ויכוח, יכול להיות שלא הגיעו מספיק. הגיעו לפה תושבים שאני מאוד מעריך ואפילו הספקנו לעשות היכרות. אני לא יודע אם הם היחידים שמייצגים את הכפר.
חנין זועבי
הם מהוועדה הייצוגית של הכפר...
סיון יחיאלי
לא, הם לא נבחרו...
נביל חדת
אנחנו ועד עממי.
היו"ר יעקב אדרי
נביל, מכיוון שבאתם, כיבדנו אתכם, שמענו אתכם ולא נכנסו לענין מי בחר, איך נבחר. הנציגות הנבחרת שלכם זה ראש העיר וסגנו וחברי מועצת העיר. כך אני רואה את זה, מה לעשות? אבל באתם לפה ושמענו אתכם.
חנא סוייד
נראה לך שהם נוכלים?
היו"ר יעקב אדרי
לא, ממש לא ולא אמרתי את זה.
חנא סוייד
רציתי להדגיש את ההיפך. רציתי להדגיש דווקא מתוך היכרות, שאלה אנשים מייצגים את האוכלוסייה ואת רחשי הלב של הציבור.
היו"ר יעקב אדרי
אני רוצה לומר דבר אחד: טוב שיש אכפתיות, ואם באים תושבים אז טוב לשמוע אותם. אני למדתי דבר אחד, ואני גר באור עקיבא והייתי ראש עיר הרבה שנים שם. אני למדתי שאין יותר חשוב ויותר טוב משכנות טובה. ללמוד לחיות ביחד, לא תמיד מסכימים. חבריי חברי הכנסת יודעים איזה מאבק ניהלתי עם קיסריה על נושאים של שטחים, וגם אני מתייצב תמיד לימינה של ג'אסר, וכדאי שתדע את זה. יכול להעיד ראש המועצה, בכל מיני נושאים שאני עוזר לו ויש שם מצוקה גדולה מאוד. אם לא נדע להתחבר, זו בעיה גדולה לכולנו.

חבל שהממונה על מחוז הצפון היה פה היום, הוא היה בוועדה לביקורת המדינה. אני רוצה שתדעו שלוועדה פה אין סמכות לשנות שום דבר. יחד עם זאת, אני אבקש מיו"ר הוועדה, שלא נמצא היום, לפנות לממונה - -
דקלה עדי פרץ
אבל יש התייחסות שהעביר לשר הפנים בנושא הזה. השאלה אם ראיתם אותה.
היו"ר יעקב אדרי
שמה?
דקלה עדי פרץ
אני יכולה להקריא אותה, הוא כתב את זה לשר הפנים אלי ישי: "מדובר על הרחבת שתי ישויות מוניציפאליות, העיר מעלות-תרשיחא והישוב כפרי-קהילתי כפר ורדים. הכפר תרשיחא, כאמור ממכתבה של חברת הכנסת חנין זועבי, אינו ישות נפרדת אלא חלק אינטגראלי מהעיר, וכל ניסיון להשתיק את טענותיה על בסיס ההפרדה בין האוכלוסיות החיות בתוך העיר מעלות-תרשיחא הינו פסול, במיוחד בעיר מעלות-תרשיחא שבו מתקיים דו-קיום אמיתי, והוקמו בה שכונות מעורבות, גם בחלק הצפוני של העיר וגם בחלקה הדרומי של העיר.

לגופו של ענין, בתכנון ארצי קיימים כללים שונים בין התפתחות ישובים כפריים לבין התפתחות רשויות הנמצאות במעמד עיר. נושא הרחבת העיר מעלות-תרשיחא מטופל במסגרת תכנית מתאר חדשה שמספרה 13-342. באישורה של התכנית החדשה ימשך פיתוח העיר גם בחלק הצפוני וגם בחלק הדרומי. - -"
היו"ר יעקב אדרי
הבנתי את המסר.
דב חנין
המסר הוא שהממונה על המחוז צריך כנראה להגיע לסיור בתרשיחא.
היו"ר יעקב אדרי
שמעתי והבנתי את המסר.
חנא סוייד
גם שמענו אותו היום, את הנימות שלו...
היו"ר יעקב אדרי
רבותי, כמובן שאין לנו שום סמכות להקפיא. יש שטחים סטטוטוריים על פי חוקי המדינה. מי שרוצה לשנות שטחים, זכותו לפנות למיכל.
מיכל גולדשטיין
לשר הפנים.
היו"ר יעקב אדרי
והוא יעביר את זה אליך. אני מציע שהוועדה, ושוב, אני לא רוצה להתערב בנושאים שאין לנו סמכות להתערב, שהוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז צפון תשמע את נציגות התושבים - -
דקלה עדי פרץ
עוד לא היו התנגדויות.
היו"ר יעקב אדרי
אני מציע ומבקש בשם הוועדה שלפני שתביאו את התכנית תשמעו את התושבים - -
דקלה עדי פרץ
הוגשו לתכנית התנגדויות וצריך להתקיים דיון בהתנגדויות, וכמובן שכל המתנגדים יוזמנו.
היו"ר יעקב אדרי
אם לראש עיריית מעלות יש גם נושאים אחרים, הוא יגיד אותם בוועדה.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:05)

קוד המקור של הנתונים