ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2011

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
81
הוועדה לזכויות הילד

22.2.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 108

מישיבת הוועדה לזכויות הילד

יום שלישי, י"ח באדר א' התשע"א (22 בפברואר 2011), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב - היו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
רן רידניק

- אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל אביעד

- לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תמר אלמוג

- מנהלת מעונות יום ומשפחתונים, משרד התעשייה, המסחר
והתעסוקה

זאב פיש
- מפקח ארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

עו"ד אדווארד וייס

- סגן היועצת המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ורד כרמון

- מפקחת ארצית הגיל הרך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

סימה חדד מה יפית
- מנהלת הגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך

עו"ד יעל טישלר

- יועצת משפטית, משרד החינוך

עו"ד יעקב פרידברג
- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רב פקד נירית להב

- עוזרת היועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ליאת לב

- קצין מדור חקירות, המשרד לביטחון פנים

דר' יצחק קדמן

- מנכ"ל, המועצה הלאומית לשלום הילד

עו"ד נטע סודרסקי

- ע. ס. ראש העיר, עיריית תל אביב

עו"ד מיכל אקסלרוד
- ראש מטה יו"ר נעמ"ת, ארגון נעמ"ת

עו"ד לאה שכטר הדסי
- יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת
עו"ד גלי עציון

- ארגון נעמ"ת

עו"ד גיל אשכנזי

- ויצ"ו

שולמית ביסמנובסקי
- יו"ר, ארגון גני הילדים הפרטיים

נטע ליפשיץ

- מזכירת הארגון, ארגון גני הילדים הפרטיים

אסתי הוס

- אגף מחקר ופיתוח, בטרם-מרכז לאומי לבריאות ובטיחות ילדים

תמר שמואל

- מנהלת הדרכה, החברה למתנ"סים

קרן איוס

- יו"ר, חיבה-איגוד הגנים הפרטיים

דר' רחל זילברמן

- עו"ד, יועצת משפטית, חיבה-איגוד הגנים הפרטיים

אשר לוי

- סוכן ביטוח ואחראי בטיחות בגנים, חיבה-איגוד הגנים הפרטיים

חנן דגן

- מנכ"ל, איחוד גני הילדים

יעל שמרגד

- מנכ"ל ארגון נשי חירות, ארגוני נשים
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו בהמשך החקיקה להכנת הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות להכנה לקריאה שנייה ושלישית. עוד לא דיברנו על השם, האם זה מסגרות או מעונות.

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. כזכור באחת מהישיבות הראשונות שעסקנו בחוק העלו כאן משתתפים את השאלה האם מקומו של החוק הזה, או מקומן של המסגרות, הוא במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, או שמא המקום הנכון הוא במשרד החינוך. אני הבטחתי לכם שאני אפנה לשני השרים, לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, שעל פי החוק הוא הממונה על החוק, ולשר החינוך, ואבקש מהם להשתתף בדיון משותף כאן בוועדה. אני רוצה לעדכן אתכם שאתמול שוחח איתי, ביוזמתו, שר החינוך, וכן שוחח איתי גם השר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בפגישה מתוכננת, והתברר לי ששני השרים כבר שוחחו ביניהם על האפשרות, ואני אומר זאת כרגע בזהירות, שהסוגיה של הרישוי תישמר בידי התעשייה, המסחר ותעסוקה, אבל הסוגיה של הפיקוח תעבור לחינוך.

זאת כרגע ביצה שעוד לא נולדה, אבל אני רק רוצה לומר שהסוגיה שעלתה כאן מטופלת ונבחנת. אני כמובן מאוד מאוד מעודד את המדיניות הזאת, שלא תהיינה אי הבנות, ואפילו לוחץ עליה כי, כפי שאתם יודעים, אני רואה את עיקר הסוגיה בחוק הזה, כפי שדר' קדמן פעם אמר, שאנחנו עוברים מתקופה שהילדים הם בשמירת חפצים לתקופה שאנחנו רואים בהם מסגרות חינוכיות לכל דבר ועניין. זה לא שקודם הם היו בשמירת חפצים, אני אומר את זה בלשון הפרזה והגזמה. זאת עוד לא החלטה, שלא תהיינה אי הבנות, אין כאן החלטה, השרים נמצאים בדיונים עם המשרדים שלהם בסוגיה, אבל הואיל והדברים נאמרו, אני לא רוצה לשמור אותם בסוד. זה גם הדבר שקודם קראתי לנציגי הממשלה ואמרתי להם, כי לא הייתי בטוח שהשרים כבר אמרו לפקידים ולא רציתי שנציגי הממשלה ישמעו את זה פעם ראשונה יחד עם כולם. אני מאלה שנותנים כבוד לעובדי המדינה, שישמעו את הדבר קודם. כפי שאני אומר במלוא הזהירות לפרוטוקול, אין כאן החלטה, יש כאן בדיקה רצינית של מדיניות חדשה בסוגיה במסגרות שאנחנו עוסקים בהן.

אנחנו ממשיכים עכשיו בחקיקה. יש לנו שבוע גדוש, גם היום וגם ביום חמישי. אנחנו מעודדים בכך שאנחנו נמצאים במשהו כמו שני שליש במרוץ הדרך ואנחנו ממשיכים.

אגב, הדבר שאמרתי, אם לא הדגשתי, הוא דבר שנאמר לי על ידי שני השרים. אני מדגיש. מה שאמרתי זה לא רק מפי שר החינוך אלא גם שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, שניהם אמרו לי את אותו דבר.
מירב ישראלי
אנחנו בפרק של צווי ההגבלה. היו כמה דברים שעלו בישיבה הקודמת, שהיו צריכים להיבדק, רציתי לראות אם יש תשובות. סעיף 30(א)(5) אמרתם שתבדקו אם---
יובל אביעד
אפשר למחוק את זה.
מירב ישראלי
30(א)(5) אפשר למחוק, בסדר גמור. זו סמכות שלא אמורה להיות למפקח.
היו"ר זבולון אורלב
30(א)(5) נמחק.
מירב ישראלי
הנושא של סמכויות מנהל כללי וסמכויות ממונה, אנחנו נעשה על זה עוד עבודה.
היו"ר זבולון אורלב
אתמול בשיחה עם שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, כזכור אנחנו העלינו סוגיה של מה הממונה אחראי והאם המנהל הכללי צריך לקבל החלטות, גם פה השר לא שלל את העניין וביקש ממני להציע במהלך החקיקה האם יש לנו רצון, לא מפני שאין לנו אמון בממונה, או בממונָה שתהיה היום או בעוד חמש שנים, אנחנו מחוקקים חוק לדורות, לא לגופם של אנשים, האם אנחנו רוצים, מפאת כובד ההחלטה, אחריות ההחלטה, המשמעויות של ההחלטה, שההחלטה הזאת לא תהיה בידי ממונה אלא בדרג קצת יותר גבוה כמו מנהל כללי, שמטבע הדברים הראייה שלו יותר רחבה. הזכרנו שבמשרד החינוך הסמכויות האלה הן בידי מנהל כללי, כמו צו סגירה וכדומה. מי שחתום עליהן זה המנהל הכללי ולא ממונה כזה או ממונה אחר ולא משנה למנהל הכללי ולא ראש המזכירות הפדגוגית ולא ראש המינהל הפדגוגי ולא אף אחד אחר, אלא המנהל הכללי בכבודו ובעצמו. איך כתוב? לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח.
אורי מקלב
זה כשעושים מכת בכורות. זו סגירה.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, כשמגיעים למכת בכורות, אז צריך לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף ולא על ידי שליח. כשנגמור את החוק נראה מה אנחנו רוצים לעשות בדבר הזה.
מירב ישראלי
בהקשר הזה של צווי הגבלה זה היה אחד הנושאים שאמרנו שאנחנו נוטים להעלות אותו לדרג מנהל כללי.
היו"ר זבולון אורלב
אני נוטה להציע לשר שזה יהיה מנהל כללי, ואני מציע שבקבוצת העבודה שלכם תעלו את הדבר הזה.
מירב ישראלי
אז בעצם אתם עוברים לאורך כל החוק ובודקים את כל הסמכויות? כן? עוד פעם, השאלה אם אתם עוברים על כל החוק ואומרים 'אלה סמכויות שאנחנו רוצים להשאיר אצל הממונה ואלה הנושאים שאנחנו רוצים להעביר'.
תמר אלמוג
זה מחייב---
מירב ישראלי
אז תעשו את זה באופן מסודר ואז נקבל החלטה. בסדר גמור.
היו"ר זבולון אורלב
מה עוד?
מירב ישראלי
בסעיף 33(ד)(2), זו הערה שהועלתה על ידי הארגונים. אמרתם שתבדקו האם הכוונה פה היא רק למקרים של סגירה מיידית, זאת אומרת המקרים בלי שימוע מוקדם צריכים להיות בעצם רק המקרים של סכנה מיידית, כל הדברים האלה.
היו"ר זבולון אורלב
זה ודאי מנהל כללי.
מירב ישראלי
כן, אבל הסעיף פה מנוסח באופן רחב. הנוסח פה הוא 'אם סבר שיהיה במתן הזדמנות כאמור כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו', ואמרנו באיזה מקרים בעצם מטרת הצו יכולה להיות מסוכלת והאם לא כדאי לרכז את זה.
היו"ר זבולון אורלב
תמר ויובל?
יובל אביעד
הכוונה היא באמת באותם מקרים של סכנה מיידית לשלומם ובטיחותם של הפעוטות.
מירב ישראלי
אז השאלה אם אי אפשר להגיד את זה בצורה...
יובל אביעד
צריך לבדוק. טרם הספקתי לבדוק תיאום נוסח, אבל אני---
היו"ר זבולון אורלב
יובל, אתה חייב להיכנס לקצב שלנו.
יובל אביעד
אדוני, אני הייתי שבוע שלם עסוק בשאלה שדיברנו עליה בחדר והיה לי שבוע ממש קשה בעניין הזה.
היו"ר זבולון אורלב
רק תגיד לי, אני אדבר עם השר שיגייס עוד יועץ משפטי. הוא אמר שהוא רואה בחוק הזה חשיבות רבה והוא מבין היטב את השליחות החשובה בחוק הזה. יצאתי מאוד מעודד מהשיחה איתו.
יובל אביעד
נכון, גם אנחנו היינו בישיבה איתו וזאת גם ההרגשה שלנו. יש פעולות הכנה שצריך להכין לפני, אבל הכוונה היא באמת לאותם מקרים של סכנה מיידית, אני אבדוק רק תיאום של אחידות בחקיקה ונכניס את הסעיף הזה.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר אנחנו מתכוונים למקרים שבהם יש סכנה מיידית, מוחשית, לשלומם של הילדים, ותבדוק את סוגיית הניסוח, איך אנחנו צריכים לנסח. כי באמת מדובר פה בצעד דרקוני.
מירב ישראלי
נושא נוסף שאמרנו שייבדק, יעקב, אני חושבת שאמרת לי משהו על העניין הזה, זה הנושא של ועדת ערר.
היו"ר זבולון אורלב
על זה לא דיברתי עם השר.
יעקב פרידברג
כן, יש הצעה שהכינונו, צריך לעשות בה דיון פנימי בממשלה ואז נוכל---
היו"ר זבולון אורלב
כלומר אל תציע דבר שלא מקובל עלינו.
יעקב פרידברג
לא, על פי בקשתכם. זאת ועדת ערר שתדון בכל החלטה בעניין רישיון---
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו רוצים לפשט את סוגיית הערר, שלא כל דבר צריך לרוץ לבית משפט. בית משפט זה כבר עורכי דין, הוצאות. ועדת ערר זה משהו יותר מהיר, בסדר?
יעקב פרידברג
זו ועדת ערר שתוכל לדון בכל החלטה---
היו"ר זבולון אורלב
כמו שיש במשרד החינוך. איך מוקמת ועדת הערר במשרד החינוך בראשותה של---
יעקב פרידברג
עכשיו זאת הגב' רובינשטיין. זה מישהו שהוא כשיר להיות שופט מחוזי.
היו"ר זבולון אורלב
הוא יחידי?
יעקב פרידברג
שלושה חברים בוועדת הערר.
היו"ר זבולון אורלב
מי החברים האחרים?
מירב ישראלי
פעם היה שופט בדימוס.
היו"ר זבולון אורלב
דן ארבל היה הקודם.
יעל טישלר
אחד הוא מומחה לעניינים כלכליים, זה החשב לשעבר של המשרד בפעם השנייה, והשנייה מומחית לעניינים פדגוגיים.
היו"ר זבולון אורלב
היא עובדת במשרד?
יעל טישלר
לשעבר.
היו"ר זבולון אורלב
זאת אומרת אלה אנשים חיצוניים שהם מומחים כל אחד בתחומו, והשר ממנה אותם.
יעל טישלר
כן.
היו"ר זבולון אורלב
רק שתדעו שוועדת ערר במשרד החינוך פוסקת גם נגד המשרד, שלא תהיינה אי הבנות. ועכשיו המשרד גם נמצא בהליך של ערעור לבית משפט מחוזי על החלטה של ועדת הערר. כלומר אנחנו מדברים בוועדת ערר שהיא עצמאית.
אורי מקלב
לאור מה שאמרת, כשיש נניח צו סגירה, או צו הגבלה, השאלה מבחינה חינוכית או בריאותית, חלק הרישוי הוא חלק שאומר על דברים בטיחותיים ויש חלק חינוכי, מתברר שהגננת נניח מבחינה חינוכית, עד כדי כך זה יכול להיות מצב של סכנה, העסיקו מישהו או---
היו"ר זבולון אורלב
כתוב, 'היה לממונה יסוד סביר לחשוד כי חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון או כי הופרו תנאי מתנאי הרישיון או הוראה וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלומם או בבטיחותם של פעוטות השוהים במעונות יום לפעוטות, או שישנו יסוד סביר לחשד שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור', וכולי.
אורי מקלב
צו הגבלה, כל משרד יכול לתת, וגם ועדת ערר יהיה לכל משרד?
היו"ר זבולון אורלב
לא לכל משרד. רק משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
אורי מקלב
אבל אם זה חלק חינוכי?
היו"ר זבולון אורלב
העניינים המנהליים, הכל יהיה בתעשייה, מסחר ותעסוקה.
יעקב פרידברג
הכוונה היא על פי בקשת הוועדה שתהיה ועדת ערר שתדון בנושאי רישיונות וגם בכל מה שקשור בפרק ו', שזה הנושא של---
היו"ר זבולון אורלב
נכון, בכל החוק הזה, שתהיה ועדת ערר.
יעקב פרידברג
למעט עיצומים כספיים.
היו"ר זבולון אורלב
תיכף נדבר על עיצומים כספיים, אני עוד לא יודע מה זה. עוד לא הגענו לזה. כרגע, שתהיה ועדת ערר לביצוע חוק כזה, כל דבר שמישהו רוצה לערער, יש ועדת ערר.
יובל אביעד
אתה צריך לפרט.
יעקב פרידברג
הפרטים האלה צריכים להיות, כאמור, מסודרים---
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי, זאת הבקשה שלנו. הבקשה שלנו היא ללכת למתכונת של ועדת ערר לעניין החוק הזה, פשוט כדי לחסוך בביורוקרטיות ובהוצאות, גם של המדינה, וגם של כולם. כי אם זה בית משפט, גם המדינה עכשיו צריכה להעמיד פרקליט, להביא עוד שופטים ועוד בתי משפט ועוד אולמות, אלה גם הוצאות. פה יש מנגנון יותר קל. לא צריכים בית משפט, והשר ממנה מי שכשיר להיות---
יעקב פרידברג
ועוד שני נציגי ציבור, בדרך כלל. אנחנו נדון בזה.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי, יש מתכונת שעובדת, האוצר גם יכול לבדוק אותה, מה העלות שלה.

יכול להיות שיש בעיות שאני לא מודע להן. אני מוכרח להגיד לך, אני בשדה החינוך 30 שנה ואני לא שמעתי שיש בעיות עם ועדת ערר. הבעיות היחידות שיש זה הבעיות שיש לשר ולמנהל הכללי, שוועדות הערר מקבלות החלטות שונות ממה שהם---
יעקב פרידברג
---מטיל עומס על בית המשפט המחוזי, שזו הערכאה הישירה לערעור, משם זה הגיע.
היו"ר זבולון אורלב
על ועדת ערר? אז אמרתי, תלמד ממשרד החינוך, כמה עררים יש על ועדת הערר. אתה יכול לספור בעשר שנים אולי על יד אחת.
ועדת ערר פסקה נגדם והם הלכו לבית משפט. טעיתי, השנה היו חמישה מקרים במשרד החינוך שמי שפנה לוועדת ערר לא מצא חן בעיניו והוא הלך לבית משפט, למשרד החינוך היה מקרה אחד. שנבין באיזה היקפים מדברים. כמה מאות פניות לבקשות, זה מאות.
יעל טישלר
אני לא יודעת את הכמות של פניות ל---
היו"ר זבולון אורלב
מאות. אני יודע על 450 ב-1 לספטמבר, בדיון שהיה לנו. 450 מוסדות שלא קיבלו את הרישיון ועיכבו להם משכורות. זאת בנוסף לעוד כמה מאות שכן קיבלו.
אורי מקלב
אתה גרמת שלא יהיו כל כך הרבה עררים, אישרת חלק גדול.
היו"ר זבולון אורלב
כן, כן.
אורי מקלב
ואחרי החמישה ערעורים האלה שלא התקבלו, אז עוד יותר ירדה הכמות, בגלל שהבינו שאין סיכוי---
היו"ר זבולון אורלב
לא, אחרת בבית משפט זה שנים. עד שיקבעו תור, ועד שפה, ובינתיים עומד גן ילדים, כן ייפתח/לא ייפתח ומה קורה עם ההורים. צריכים פה מנגנון יותר מהיר.

אגב, לדעתי זה הרציונל של ועדת הערר במשרד החינוך. הרי יכלו לבטל את ועדת הערר שם, לא מוצא חן בעיניך, לך לבית משפט. אז עכשיו בית הספר יילך לבית משפט, ייקח עורך דין, יעלה לו 50,000 שקל רק עורך הדין, ימתין עכשיו שנתיים לפסק דין... כאן הן מתכנסים ומחליטים... ועדת הערר מגישים את הבקשות עד מאי---
יעל טישלר
עקרונית עד מרץ, אבל מאריכים את זה עד אפריל.
היו"ר זבולון אורלב
עד מרץ, ואז המשרד נותן את התשובות עד חודש מסוים ואחרי התשובות יש ועדת ערר וועדת הערר חייבת לפני ה-1 לספטמבר לקבל את ההחלטה. אין קונצים. היא פטורה מדיני הראיות, היא פטורה... זה הליך מהיר.

טוב, ככל שאני יותר חושב, אני מאוד ממליץ, זה נראה לי מפשט מאוד את כל המהלך.
מירב ישראלי
אז בעצם עצרנו בפעם הקודמת בנושא של צו הגבלה שיפוטי, מסעיף 35.
(מקריאה)
"צו הגבלה שיפוטי. 35. (א) הוגש כתב אישום בשל עברה לפי סעיף 56(א)(1) או (2), רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לצוות כי לא ייעשה במקום שבו מופעל מעון היום לפעוטות שימוש לצורך הפעלת מעון היום כאמור, או כי ייעשה בו שימוש כאמור במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, עד לסיום ההליכים המשפטיים (בפרק זה – צו הגבלה שיפוטי); בית המשפט רשאי לקבוע בצו ההגבלה השיפוטי הוראות לעניין האחראים לביצוע הצו ודרכי הבטחת ביצועו.

"(ב) הורשע אדם בעברה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל עליו, לתת צו הגבלה שיפוטי לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים".
היו"ר זבולון אורלב
הערות.
שולמית ביסמנובסקי
בסעיף (א), עד תום ההליכים המשפטיים, אם אפשר להוסיף 'או עד מועד אחר שיחליט בית המשפט'. יכול להיות שהוא לא ייתן עד סוף ההליכים, למה לעצור את הכל עד סוף ההליכים? יכול להיות שההליך ייקח שנה, אולי הוא יחליט תוך חודש, אולי הוא יחליט לקצר את הזמן, למה לקבוע כבר לבית המשפט עד מתי לסיים?
היו"ר זבולון אורלב
אני לא רואה בעיה עם זה, אם בית המשפט מחליט לפני סיום ההליכים, בסדר גמור, להוסיף.
שולמית ביסמנובסקי
תודה.

בסעיף (ב), הורשע אדם בעברה, לתת צו הגבלה שיפוטי לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים. אני שואלת למה לא לעשות את זה 90 יום, כמו בחוקים אחרים.
יובל אביעד
את זה אנחנו צריכים לבדוק מול המחלקה הפלילית של משרד המשפטים.
היו"ר זבולון אורלב
ייבדק.
גלי עציון
האמת שאנחנו בכלל לא ממש מבינים את ה... נראה לנו שיש פה קצת בלבול בין דברים. בעצם הצו השיפוטי הזה הוא המשך של הצו המנהלי. הצו המנהלי הוא לאיזה שהיא תקופת זמן, לראות מה קורה. זה עונש? זה מניעה? מה המשמעות של ה---
היו"ר זבולון אורלב
תודה, השאלה ברורה.
יובל אביעד
אם אפשר רק לחזור על השאלה.
גלי עציון
הצו השיפוטי בעצם הוא המשך של הצו המנהלי. עכשיו המטרה של הצו המנהלי היא לא עונשית, היא מניעתית, שלא יתנהל משהו שהוא לא במסגרת---
היו"ר זבולון אורלב
שלא ייגרם נזק.
מירב ישראלי
זה אותו דבר, אני חושבת. זה אותו רעיון.
גלי עציון
אבל פה 'הורשע אדם' ואז עוצרים את ה---
היו"ר זבולון אורלב
לא הורשע.
גלי עציון
הורשע אדם, ואז במסגרת גזר הדין אנחנו נותנים צו שיפוטי שהוא המשך הצו המנהלי. לא ברור. ברור שלבית משפט יש סמכות להגיד שאותו אדם מנוע מלפתוח---
יובל אביעד
למה לראות את זה כעונש?
גלי עציון
כי זה עונש וזה במסגרת גזר הדין, והערעור על זה הוא במסגרת גזר הדין. יש פה עירוב תחומים שהוא לא ברור.
היו"ר זבולון אורלב
היא שואלת למה אתה צריך להשתמש ובבית המשפט לתת צו הגבלה לשישה חודשים, הרי יש לך סמכויות מנהליות. תוציא אתה.
יובל אביעד
אדוני, הסמכויות הן שונות. פה זו סמכות לבית משפט, לאחר הגשת כתב אישום. שם הסמכות היא סמכות מנהלית.
גלי עציון
אבל זו סמכות במסגרת גזר הדין.
מירב ישראלי
לא, הקשר הוא אולי לעניין של הרישיון. זאת אומרת זה מניח שהרישיון הוא בתוקף, נכון?
גלי עציון
אם אדם הורשע?
מירב ישראלי
לא, אני אומרת, אם אומרים צו הגבלה שיפוטי, זה אומר צו הגבלה לעשות דברים במעון. זה הצו.
גלי עציון
במסגרת גזר הדין?
מירב ישראלי
רגע, אני אומרת שבעצם צו הגבלה מנהלי זה בהנחה שהמעון פועל וצריך להפסיק את הפעולה שלו. זאת אומרת שהרישיון בתוקף, נכון?
יובל אביעד
נכון.
מירב ישראלי
עכשיו השאלה, אני חושבת, אם אני מבינה את השאלה, היא יש תהליך פלילי, יש נושא של "צו זמני" שבעצם הוא יכול להיות בהתחלה מנהלי, כל עוד לא הוגש כתב אישום, ואחר כך שיפוטי, כל עוד מתנהל ההליך. זאת אומרת כל עוד ההליכים בתוקף, יש צווים כאלה זמניים שמקפיאים את המצב.
יובל אביעד
נכון.
מירב ישראלי
עכשיו הבן אדם הורשע. מה שעורכת דין עציון שואלת, הרשעה זה מצב סופי, עכשיו השאלה איך אנחנו פועלים. זאת אומרת הבן אדם הורשע, הצו הזמני נגמר, המסגרת פועלת, ההנחה היא שיש רישיון כל הזמן, כי אחרת אין פעולה.
גלי עציון
---זה הכל במסגרת ההליכים הפליליים, אבל בלי קשר לצו השיפוטי שהוא המשך לצו המנהלי.
מירב ישראלי
אז אני אומרת, יש הרשעה והשופט לא נתן צו. ההנחה היא שיש הרשעה והמסגרת פועלת. השאלה היא למה לבית המשפט יש סמכות לעוד שישה חודשים כשבעצם אנחנו חוזרים למצב מנהלי. ההליך המשפטי נגמר, אין יותר הליך משפטי, עכשיו אנחנו חוזרים למצב המנהלי בעצם.
יעקב פרידברג
השאלה אם אנחנו רוצים לשמור על ה---
אורי מקלב
יכול להיות מצב שהשופט מצא... שהוא צריך הכשרה, או שהגן צריך לעבור תהליך כזה---
מירב ישראלי
לא, לא, זה רק עונשי. ההליך בבית המשפט הוא רק... הוא עבר עברה כזאת---
אורי מקלב
כן, אבל יכול להיות בחלק העונשין לעבור קורס מסוים, לעבור הכשרה מסוימת.
מירב ישראלי
לא, לא. רק היתה הפרה, זה צופה פני עבר, מה שנקרא.
אורי מקלב
אבל ברור שבצו שיפוטי... אתה לא יכול להפעיל שם את הצו המנהלי. צו המנהלי בא להגיד לפני הצו השיפוטי.
מירב ישראלי
אני לא אמרתי צו מנהלי. מה שאני אומרת, אנחנו חוזרים למצב שבו בן האדם הורשע, ההליך הפלילי נגמר, עכשיו יש לך מצב שיש אדם, מנהל מסגרת או בעל מסגרת, מורשע, והמסגרת פועלת. יש לה רישיון. עכשיו השאלה...
אורי מקלב
מה זאת אומרת המסגרת פועלת? הוא יכול לבוא לדרוש, תן לי עכשיו את הרישיון. שם המקום שהמשרד יכול לבקש עוד סגירה מבית המשפט לעוד שישה חודשים.
מירב ישראלי
אבל לממונה יש סמכות, אם יש סיבה לזה, לבטל או להתלות את הרישיון. השאלה היא---
היו"ר זבולון אורלב
מר אביעד, למה אתם צריכים שבית המשפט יתערב בצווי הגבלה? הרי יש על פי החוק הזה סמכויות שאם אדם הורשע, או ששוללים לו את הרישיון, או שמוציאים צווי הגבלה, מה אתה מכניס את בית המשפט---
מירב ישראלי
לא, צו הגבלה הוא לא יכול להוציא. זו השאלה. צו הגבלה מנהלי זה רק אם יש סכנה, יש בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
ואם מישהו שהורשע פתאום... אם אדם מורשע, לא צריכים להוציא צו הגבלה, את יכולה לקחת לו את הרישיון. מה זה צו הגבלה?

אני רוצה לשאול את השאלה, להיות בטוח שאני מבין את העניין. יש עכשיו מצב סופי, חלוט, אדם הורשע, עכשיו הממונה צריך להחליט האם המסגרת הזאת ממשיכה לפעול ברישיון והאיש ההוא מחוץ לעניין, או שבגלל שהוא הורשע מתלים רישיון או שוללים. מה שייך פה יותר צווי הגבלה? צו הגבלה הוא לצורך בירור איזה דבר מסוים, תקופה מסוימת, נגמרה התקופה המסוימת, עכשיו יש מצב סופי. בשביל מה צריכים צו הגבלה פה?
יובל אביעד
אני אענה תשובה כזו; אנחנו נבחן בחיוב להוריד את זה, אבל לפני זה אנחנו---
מירב ישראלי
לא, פשוט הכל עבר את המחלקה הפלילית.
היו"ר זבולון אורלב
אפשר להביא את המחלקה---
מירב ישראלי
לדעתי כדאי שהם יהיו בישיבות הבאות.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי בקשה, אני מבקש שהמחלקה הפלילית תהיה, אני לא אקבל יותר תירוצים שצריך לחזור למחלקה הפלילית. בשביל זה מתקיימים פה הדיונים.
יעקב פרידברג
בסדר גמור.
מירב ישראלי
כדאי שהם יהיו בשתי הישיבות ה---
יעקב פרידברג
בישיבות שבהן אנחנו נעסוק במאטריה שלהם, בכל מקרה זה---
היו"ר זבולון אורלב
לא, לפחות בשלב הבא, אני מבקש מהישיבה הבאה תעבירי את בקשתי. אני לא אקבל יותר ש'צריכים לחזור למחלקה הפלילית'. זה קרה לנו בוועדה אחרת, בוועדת העבודה והרווחה, עם חוק מח עצמות שלי, שאחרי שמניחים את הנייר לקריאה שנייה ושלישית, משרד המשפטים לא היה בישיבה האחרונה, הוא פתאום נזכר במשהו והוא מנסה לנצל את סעיף 124 למשוך. אמרתי 'בשום פנים ואופן', מה זה הדבר הזה? חבר'ה, זה חלק מהליך חקיקה. הם צריכים להיות פה. זה לא שצריך לשאול אותך, זה שקלא ותריא, הם צריכים לשמוע אותנו ואנחנו צריכים לשמוע אותם ולדון בדבר, יש פה עוד משפטנים, זה לא שהם יושבים באיזה מגדל שן ושואלים אותם והם נותנים את התשובה. זה לא מקובל עליי.
יעקב פרידברג
בסדר גמור.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר? כלומר על פניו נראה שהעניין הזה, שסעיף (ב)---
אדווארד וייס
אולי אני יכול להגיד משהו? רציתי להפנות את תשומת לב הוועדה לכך שיש הסדרים דומים בחוק הפיקוח על המעונות.
קריאה
לכן אנחנו רוצים להתייעץ, בשביל אחידות בחקיקה.
אדווארד וייס
בדרך כלל המטרה שלהם, שיש שתי אופציות, אפשר לפעול במישור המנהלי או במסגרת של הליך בבית משפט. זאת אומרת יש סמכות מקבילה במידה מסוימת, בין הליך---
מירב ישראלי
אבל השאלה היא נכונה, אני חושבת, במובן שצו הגבלה הוא איזה סוג של הליך זמני מנהלי ופה הופכים אותו לסוג של עונש.
אדווארד וייס
אבל זה דבר שכיח, שיש כל מיני בקשות ביניים במסגרת הליך משפטי, כאשר המטרה פה זה לשמור על שלומם אם יש צורך במשהו דחוף.
היו"ר זבולון אורלב
סעיף (ב) זה אחרי ההרשעה.
אדווארד וייס
נכון, אבל זה---
מירב ישראלי
אז תחליט, או לקחת להם את הרישיון או ל---
אדווארד וייס
שוב, אני לא כתבתי את הצעת החוק הזו, אני רק אומר---
היו"ר זבולון אורלב
תשמע, אם עשו שגיאה בחוק הפיקוח על מעונות, לא צריכים לחזור על השגיאה הזאת כאן.
אדווארד וייס
זה דווקא תיקון בחוק הפיקוח על המעונות, זה לא מהחוק המקורי.
היו"ר זבולון אורלב
זאת חקיקה יותר חדשה. אנחנו פה בכלל מניחים כנראה תשתיות לעוד כמה חוקים, עם דברים חדשניים. יש את הסמכויות האלה, בשביל מה צריכים עוד פעם להחליט החלטות זמניות? תראה, בהחלטה זמנית, עוד פעם, מה עושים ההורים? האינטרס הציבורי הוא להוריד ככל האפשר את אי הוודאות. תחליטו, הגן קיים או לא קיים?
קריאה
מה יקרה אחרי שישה חודשים?
היו"ר זבולון אורלב
נכון, מה יקרה אחרי שישה חודשים? תשתמשו בסמכויות המנהליות לדבר הזה, למה צריך בית משפט? מבחינתנו, אנחנו חושבים שהבקשה למחוק את סעיף (ב) היא נכונה ואנחנו מאפשרים לכם, אחרי התייעצות עם המחלקה הפלילית, לחזור אלינו.
מירב ישראלי
אנחנו הורדנו, לדעתי, את הסמכות של הממונה להתנות תנאים וכל מיני דברים כאלה, יכול להיות שצריך לבדוק אחורה, אם אנחנו מבטלים את הסמכות של בית משפט, האם יש סמכות מקבילה לממונה לכל מיני דברים זמניים כאלה אחרי ההרשעה. כי כבר צו ההגבלה המנהלי אולי לא רלוונטי. צריך לראות אם יש לו עדיין את הסמכויות הנדרשות.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא? איפה הגבלנו אותו שזה רק לפני הרשעה?
קריאה
זה לא מוגבל.
היו"ר זבולון אורלב
לא הגבלנו אותו.
מירב ישראלי
לא, אבל כאן זה לא מותנה בעניין של הסכנה, צריך לראות אם יש את הסמכויות הנדרשות.
היו"ר זבולון אורלב
בוודאי שצו ההגבלה, למיטב זיכרוני---
מירב ישראלי
אני לא אומרת, אנחנו צריכים לבדוק שלממונה יש את כל הסמכויות שהוא צריך כדי לדאוג שהילדים---
היו"ר זבולון אורלב
בוודאי, אם יש סכנה לילדים, הוא יכול להוציא צו הגבלה. אם לאור ההרשעה הוא מגיע למסקנה שיש סכנה, אז שיוציא צו הגבלה מנהלי.

סיכמנו, כרגע אנחנו נוטים למחוק את זה, אלא אם כן המחלקה הפלילית תחזור אלינו ותשכנע אותנו שצריכים להחזיר את זה.
קריאה
שאלה קטנה ב-35(א). האם ההגבלות בצו יכולות להיות שהגן ימשיך לפעול אבל אותו בן אדם שהוגש נגדו כתב אישום לא יגיע למקום?
היו"ר זבולון אורלב
מה שיחליט בית המשפט. יגידו לבית המשפט ומה שבית המשפט יחליט.
מירב ישראלי
זה גם מגבלות ותנאים שנקבעו בצו. זה מאוד גמיש.
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 36.
מירב ישראלי
(מקריאה): "קבילות ראיות במתן החלטה בעניין צו. 36. לצורך מתן החלטה למתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 35(א) ולצורך מתן החלטה להאריך את תוקפו של צו הגבלה מנהלי לפי סעיף 33(ז) או לבטלו לפי סעיף 34(ג) (בפרק זה – החלטה בעניין צו), רשאי השופט להזדקק לראיות אף אם אינן קבילות במשפט".
היו"ר זבולון אורלב
אני מודה שפעם ראשונה אני רואה כזה סעיף, בכל 12 השנים שאני מחוקק פה בכנסת. תן לנאשם קודם להגן על עצמו. יובל, מה זה?
קריאה
אם כל הסעיף לא שווה, אז לא צריך לטפל בו.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, קודם כל אני מבין שהעירו שיש כאן טעות לשונית וצריך להיות כתוב 'רשאי בית המשפט', לא השופט. אני מבין שהתיקון הזה הוא נכון, נכון, מר פרידברג?
קריאה
זו בעיה שלא לקחו את זה משום מקום.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי, זה חוק חדש, אני מוכן לאתגר הזה. משפטני הממשלה, יש לכם משהו להגן על עצמכם? אדי, אתה מבין את הסעיף הזה? זה גם נמצא באיזה חוק הפיקוח על המעונות, בחוק מעונות שיקומיים, משהו? כן?
יובל אביעד
אפשר להסביר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
נו, תסביר.
יובל אביעד
אבל רצית הסבר ממשרד המשפטים.
היו"ר זבולון אורלב
גם המחלקה הפלילית תסכים על הדבר הזה?
יעקב פרידברג
כן, בהחלט.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מדבר ברצינות? שהמחלקה הפלילית הסכימה ששופט יזדקק לראיות, אף אם אינן קבילות, ועל סמך זה הוא ירשיע אדם בפלילים?
יובל אביעד
אני אסביר.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מציע שאדם יורשע בפלילים אף על פי שזה בנוי על ראיות שאינן קבילות בבית משפט? אני רוצה להבין את הדבר הזה.
יובל אביעד
תגיד שהמחלקה המשפטית...
נירית להב קניזו
מדובר על ראיות לצורך מתן הצו השיפוטי, צו ההגבלה, ולא לצורך ההרשעה. מכיוון שזו החלטה מעין מנהלית והחלטות מנהליות מתבססות על ראיות מנהליות, שאינן בהכרח ראיות שמספיקות להליך הפלילי. לא אמורה להיות בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל הערה נכונה. היא קודם כל תיקנה אותי שלא מדובר פה בהרשעה פלילית ואת מסכימה איתי שבהרשעה פלילית אי אפשר להרשיע… אני מודה לך שהעמדת אותי על טעותי, אני טעיתי.
יובל אביעד
בהמשך למה שאמרה נירית, מדובר פה בהליך אזרחי. אני פשוט לא רוצה לעשות את העבודה של המחלקה הפלילית, אבל מדובר פה בהליך אזרחי. בפרק ד' לפקודת הראיות, בסעיף 53, כבר נקבעה סמכות של קביעת משקלן של ראיות בהליך אזרחי. לא מדובר פה בהליך שהוא הליך פלילי ולכן גם בספרות המשפטית אפשר למצוא כל מיני הערות שאומרות שלצורך קבלת ראיות בסדר דין אזרחי אפשר להיעזר בראיות שהן בלתי קבילות.
היו"ר זבולון אורלב
יש את זה?
יובל אביעד
אני יכול לקרוא.
היו"ר זבולון אורלב
במשפט האזרחי אפשר שהשופט יחייב את ראובן לשלם לשמעון כסף על סמך ראיות שלא קבילות בבית משפט?
יובל אביעד
'גורסת כי ראיה שלא התנגדו לה'.
היו"ר זבולון אורלב
אתה עצרת אותי, כשנירית אמרה את מה שהיא אמרה, אני רציתי לשאול אותה, האם יש תקדים במשפט הישראלי שבו במשפט אזרחי בית משפט יכול לקבל החלטות, על סמך ראיות שלא קבילות בבית משפט?
נירית להב קניזו
לא מדובר על משפט אזרחי, מדובר על הליך מנהלי. זה הליך מעין מנהלי, הרשות מקבלת החלטה מנהלית, מקבלת את זה על סמך ראיות שהן לא ראיות מעל לספק סביר ולא במאזן של 50---
מירב ישראלי
בית משפט מנהלי יכול להזדקק בעתירה מנהלית לדברים שהם לא קבילים?
נירית להב קניזו
לא שהם לא קבילים, שהם---
מירב ישראלי
זה מה שכתוב.
היו"ר זבולון אורלב
נירית, את אומרת שבית משפט יכול לקבל החלטה מנהלית, שבעיניי היא לצורך העניין אזרחית, כי מישהו עומד להיפגע כספית מהעניין הזה, על סמך ראיות שלא קבילות בבית משפט.
נירית להב קניזו
כן. כי בית משפט בהליך מנהלי לא מכריע בשאלה האם הבן אדם עשה או לא עשה, הוא רק בודק את סבירות שיקול הדעת של הרשות המנהלית שהחליטה.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה אלייך, מה יקרה אם הסעיף הזה יימחק ועכשיו בית המשפט יקבל החלטה על צו הגבלה בראיות שלא קבילות בבית משפט? כשהסעיף הזה לא קיים פה בחוק.
אדווארד וייס
יפסלו את ההחלטה. יבטלו את ההחלטה.
היו"ר זבולון אורלב
שאלתי אותה.
נירית להב קניזו
אני לא לגמרי בקיאה בהליך החקיקה, אני עוזרת לכם ככל שאני מבינה הליכים מנהליים.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי בקשה. חברים, אנחנו עוסקים פה בחקיקה רצינית, יש לה משמעויות, על פניו נראה לי בעיניי תמוה שמשפטנים מציעים שבית משפט יקבל החלטה על סמך ראיות שלא קבילות בבית משפט. יש לכם דוגמה, יעקב? המחלקה הפלילית. אבל זה לא פלילי פה.
יובל אביעד
אני לא רוצה לעשות את העבודה של...
היו"ר זבולון אורלב
כשהייתי המנהל הכללי של משרד החינוך, היו במשרד החינוך ארבעה משפטנים. זה רק לפני 17 שנים והיום אני חושב שיש, עם המחוזות, 40 משפטנים. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? כשבאתי לכנסת לפני 12 שנים היו 7 משפטנים. היום לדעתי גם כן מתקרב ל-40.
תמר אלמוג
ולא מספיק.
קריאה
16.
היו"ר זבולון אורלב
עם המחוזות, 16? קודם כל זה פי ארבע. אני חושב שיש יותר, אבל לא חשוב. היום היתה ישיבה בבוקר עם מינהל חברה ונוער, וראיתי פנים חדשות ממשרד החינוך. אני לא יודע כמה משפטנים יש במשטרה.
נירית להב קניזו
אני יכולה לתת דוגמאות. בהליך מנהלי, בית משפט למשל נזקק למידע מודיעיני, כאשר הרשות המנהלית, המשטרה, שירות הביטחון הכללי, זה דברים שאני מכירה אותם, מקבל החלטה ולמשל מונע את כניסתו לישראל של תושב הרשות הפלשתינית על בסיס מידע מודיעיני. המידע המודיעיני הזה, שהוא אינו ראיה קבילה בבית משפט, מוצג לבית משפט. זאת לא ראיה קבילה, ועל בסיס מה שמוצג לבית משפט... זה בית משפט מנהלי, פה מדובר---
היו"ר זבולון אורלב
אני מבין שיש חריג בשעה שבית המשפט מטיל חיסיון או---
נירית להב קניזו
לא מדובר על חיסיון. אם זה היה חסוי זה לא היה מוצג גם לבית המשפט.
יצחק קדמן
יכול להיות שזה מידע מהרשות הפלשתינית...
נירית להב קניזו
זה קורה לא רק לגביהם, זה קורה גם בעתירות רישוי נשק.
מירב ישראלי
מה שאני שואלת, מה שאת מתארת זה מצב קיים בהליכים מנהליים, השאלה אם יש בחקיקה לגבי הליכים מנהליים הוראה, בחקיקה, שהיא כזאת?
אדווארד וייס
יש משהו קצת דומה לגבי בית משפט לענייני משפחה. כשמדובר בעניין של הגנה על ילדים, וזה גם העניין של החוק הזה, שבית משפט רשאי לסטות מדיני ראיות ופרוצדורה כדי---
מירב ישראלי
כן, אבל זו הוראה מאוד מאוד ספציפית.
אדווארד וייס
רגע, שואלים אם יש תקדימים. יש תקדימים, גם בתחום של חוקרי ילדים למשל. יש חוק ספציפי שדן בנושא של אפשרות של קבלת ראיות דרך חוקרי ילדים, שזה בדרך כלל לא קביל.
מירב ישראלי
גם לסטייה מדיני הראיות יש הוראות ויש הסדרים.
אדווארד וייס
כן, זה דורש הסדר מפורש.
מירב ישראלי
הסדרים שנותנים סטייה מדיני הראיות. פה זה גם ניסוח קצת מוזר, וגם זו לא סיטואציה ספציפית, אלא מדובר פה על סוג מסוים של הליך.
יצחק קדמן
אם יש באיזה שהוא מקום אחר הוראה כללית לגבי משפט מנהלי, אז לא צריך את הסעיף הזה כי יחול על זה מה שקיים במשהו כללי. אם אין משהו כללי, אז אין מקום גם להכניס את זה פה, ולכן בכל מקרה זה מיותר.
יובל אביעד
בכל מקרה יש גם את סעיף 37, אפשר לקרוא אותו ביחד.
יעקב פרידברג
אני מבקש, אדוני היושב ראש, היות שזה לא תחום שאני בקי בו בצורה שאני יכול לקבל פה אחריות---
היו"ר זבולון אורלב
זה המחלקה הפלילית?
יעקב פרידברג
אני לא חושב שאדוני יוכל לומר שבמשרד המשפטים יש אינפלציה של משפטנים, שם הם אמורים להיות.
היו"ר זבולון אורלב
בטח שאני אגיד.
יעקב פרידברג
לכל אדם יש את תחום המומחיות שלו. אני מתחייב להביא תשובה מוסמכת---
היו"ר זבולון אורלב
גם בבית המשפט העליון יש אינפלציה. יש לי ביקורת על המערכת המשפטית, ולשם האוצר נותן תקנים. במקום זה תיתן לחינוך, אז לא יצטרכו הרבה שופטים.
יעקב פרידברג
אני אוודא שתהיה לי תשובה מוסמכת, או שאני אביא את האדם שיוכל לתת תשובה מוסמכת.
היו"ר זבולון אורלב
אני שוב אומר, כרגע אנחנו לא רואים בסעיף 36 דבר נכון. מבחינתנו, אתם צריכים לחזור ולשכנע אותנו שהדבר הזה נכון. כרגע הוא מתבטל, אלא אם כן תבוא הממשלה---
מירב ישראלי
כתבתי 'ייבדק'. איך שאתה רוצה, אתה רוצה למחוק את זה?
היו"ר זבולון אורלב
כן. 35(ב) ו-36 - שניהם נמחקים כרגע, אלא אם כן, כמו שאמרתי, יש זכות לממשלה לחזור ולשכנע אותנו שצריך. אם הם ישכנעו אותנו נחזיר את זה. אבל הסיטואציה כרגע שזה לא נמצא. המוציא מחברו, עליו הראיה, עכשיו הם צריכים לשכנע אותנו.

37.
מירב ישראלי
(מקריאה): "סדרי דין במתן החלטה בעניין צו באין הוראות. 37. בכל עניין של סדרי דין שאין עליו הוראה אחרת לפי חוק זה או בחיקוק אחר, ינהג בית המשפט בדונו במתן החלטה בעניין צו, בדרך הנראית לו הטובה ביותר להכרעה צודקת ומהירה". זה עניין של סדרי דין.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה בדרך הנראית לו? כלומר מותר לו לסטות מסדרי הדין?
מירב ישראלי
אם אין סדרי דין. כתוב שאין סדרי דין.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. יש כזה דבר?
יובל אביעד
זו הוראה---
היו"ר זבולון אורלב
מי המציא את כל הסעיפים האלה?
יובל אביעד
אלה סעיפים שמקובלים בחקיקה, זו אחידות בחקיקה. אנחנו לא ממציאים אותם.
היו"ר זבולון אורלב
מאיפה לקחתם אותם? מאיזה חוקים לקחתם אותם? אדי?
אדווארד וייס
אני הופך להיות המסביר שלהם, אבל אני לא הכנתי את החוק הזה. זה די דומה לסעיף שמופיע בחוק בתי משפט לענייני משפחה שמאפשר גמישות לשופט, בגלל שלא מדובר בתיק פלילי או משהו מהסוג הזה, לנהוג בגמישות יתרה על מנת ל... אני מניח שזאת המטרה פה.
היו"ר זבולון אורלב
יובל?
יובל אביעד
הסעיפים הרלוונטיים הם סעיפים ש---
היו"ר זבולון אורלב
מאיפה לקחתם אותם?
יובל אביעד
---אחידות בחקיקה. אני צריך פשוט לחזור---
היו"ר זבולון אורלב
אחידות?
יובל אביעד
אם לא קיים סעיף כזה, אני אהיה מוכן למחוק אותו. אבל אני לא רואה פסול בסעיף הזה, הוא לא כל כך רע.
היו"ר זבולון אורלב
אני אגיד לך מה, הואיל ואני לא משפטן, אני תמיד חושש מהכנסת עזים שאחרי זה אנחנו מצטערים עליהם, בעיקר כשאני לא מבין למה צריך אותו. ממה נפשך? אם במקרה שאין הוראה אחרת של סדרי דין, מותר לו על פי החוק הישראלי להגמיש את סדרי הדין, אז בשביל מה צריכים את זה? כמו שאמר קודם דר' קדמן. ואם אסור בחוק לסטות, ואין כזה מצב של ואקום, אז בשביל מה צריכים את החוק הזה?
מירב ישראלי
יש עוד חוקים שיש בהם צווי הגבלה שיפוטיים.
היו"ר זבולון אורלב
תבדקו. אותו דין כמו סעיף 36.
מירב ישראלי
למחוק?
היו"ר זבולון אורלב
כן. אלא אם כן ישכנעו אותנו. יכול להיות שיש להם נימוקים משכנעים. אני שוב אומר, יכול להיות שכמו שאני כרגע מקטרג בלהט אני אגן בלהט, אחרי שנשמע הסברים. כרגע אין הסבר טוב לעניין הזה. אתם מעמיסים פה תקדימים משפטיים, בשביל מה צריך את כל הסיפור הזה? כל מסגרת משפטית תצטרך לשכת עורכי דין צמודה אליה, להבין את כל מה שכתוב פה.
שולמית ביסמנובקי
אם לבית המשפט תהיה אפשרות להכריע הכרעה צודקת ומהירה, אני לא חושבת שזה משהו שהוא יכול להרע עם הציבור.
מירב ישראלי
השאלה היא לא כזאת. כל עוד יש סדרי דין שחלים על ההליך הזה, של צו שיפוטי, הם יחולו. מרגע שאין סדרי דין כאלה, אז גם אם לא נכתוב את הסעיף הזה, בית המשפט צריך לפעול באיזה שהיא צורה.
שולמית ביסמנובסקי
אוקי, אז זה מיותר בעצם.
היו"ר זבולון אורלב
לכן אמרתי, אני לא מבין את הדבר הזה. בשביל מה צריכים אותו?
מירב ישראלי
ואם אין סדרי דין שחלים על צו שיפוטי, אז אולי צריך לעשות סדרי דין שחלים על צו שיפוטי.
היו"ר זבולון אורלב
אין לי התנגדות שמה שנעשה על 35(ב), 36, 37, נעשה גם תיקונים עקיפים בכל החוקים במדינת ישראל, שתהיה חקיקה אחידה...
מירב ישראלי
(מקריאה): "עיון חוזר בהחלטה בעניין צו. 38. בית משט שנתן החלטה בעניין צו רשאי לדון מחדש בהחלטתו, לבקשת מי שרואה את עצמו נפגע מההחלטה אשר לא הוזמן להשמיע את טענותיו, או אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה".
היו"ר זבולון אורלב
יש הערה לגבי 38? אין.
מירב ישראלי
(מקריאה): "ערעור על החלטה בעניין צו ועל החלטה למתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 35(א). 39. (א) על החלטה בעניין צו נין לערער לבית משפט של ערעור, ויחולו לעניין ערעור כאמור הוראות סעיף 2(ו) לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עברות, התשס"ה-2005". זה החוק, הבאתי אותו. תיכף נראה את זה.

"(ב) הרואה את עצמו נפגע מהחלטה למתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 35(ב) רשאי לערער עליו במסגרת הערעור על גזר הדין".
היו"ר זבולון אורלב
(ב) לא קיים כי 35(ב) לא קיים. אם יתברר שצריכים את 35(ב), אז יהיה גם 39(ב).
גלי עציון
הערה, אם יחליטו להחזיר, צריך לאפשר ערר גם לא רק במסגרת גזר הדין, לא רק כשנגמר כל ההליך.
מירב ישראלי
לפי 35(ב) זה ניתן במסגרת גזר הדין. זה יחד עם גזר הדין. לכן זה תלוי בגזר הדין. זה לא בא קודם.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר אין לנו הערות על סעיף 39(ב), אם נחליט שאנחנו מחזירים את 35(ב). זה דבר אחד.

לגבי 39(א) תסבירו לוועדה---
מירב ישראלי
2(ו) אומר כך: 'תובע או מי שרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה שיפוטי, רשאי לערער על החלטת בית המשפט לבית משפט מחוזי בדרך שמערערים על החלטה בעניין אזרחי והערעור יידון בפני שופט יחיד'.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, סטנדרטי.
יובל אביעד
במפורש המחלקה המשפטית ביקשה את הנוסח הזה ולכן הוא הוכן.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, אין לי הערה. זה דבר מובן, אגב.
יובל אביעד
אפשר להגיד את זה אחרת, אבל הם ביקשו שזה יישאר בנוסח הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מוכן להגן על זה עוד לפני שאני שומע, אבל תיכף נשמע.
שולמית ביסמנובסקי
למה אי אפשר להעביר את זה לערכאה שקבעת, לוועדת הערר ואחר כך לבית משפט מחוזי? למה ישר לבית משפט מחוזי? זה מיד מכניס את הגננות להוצאות, לעורכי דין, ל---
מירב ישראלי
לא, זה שלום. עכשיו את מדברת על החלטה של בית משפט שלום.
שולמית ביסמנובסקי
הרי בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עברות זה לבית משפט מחוזי, זה לא לבית משפט שלום וההוצאות מאוד גדולות--
מירב ישראלי
כן, אבל הצו השיפוטי ניתן על ידי בית משפט שלום.
שולמית ביסמנובסקי
אז לפני בית המשפט המחוזי, תנו את האפשרות של ערר.
יובל אביעד
אבל הערעור הוא לבית משפט שבערכאה היותר גבוהה.
מירב ישראלי
38 זה עיון חוזר לאותה ערכאה. יש לך גם עיון חוזר וגם ערעור. עיון חוזר זה לאותה ערכאה, ערעור זה לערכאה גבוהה יותר, לכן יש גם ערעור חוזר וגם עיון חוזר---
היו"ר זבולון אורלב
את לא יכולה לערער על בית משפט מחוזי לוועדת הערר הפנימית של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
מירב ישראלי
זה תמיד ערכאה גבוהה יותר. מכיוון שהצו ניתן על ידי בית משפט שלום, את יכולה, או לפנות אליו בעיון חוזר, לפי 38, לאותו בית משפט, או לערער במחוזי.
היו"ר זבולון אורלב
רבותיי, אנחנו סיימנו את הפרק הזה של צווי ההגבלה בשלום ואנחנו הולכים לפרק העיצום הכספי. אני אמרתי כבר כמה וכמה פעמים, גם בוועדה, גם בפומבי, בחוץ, שהחומרה של העיצומים הכספיים מאוד מאוד לא נראית לי. צריך לזכור שבחוקים המקבילים במערכת החינוך אין בכלל עיצומים כספיים. אין. אבל אני כבר אומר שאנחנו נלמד מכאן ואחרי שנסיים פה נעבור למערכת החינוך ושם נעשה את התיקונים, כי צריכים עיצומים. אבל אני חושב שהגזמתם.

מישהו אמר לי שעל אי תליית רישיון לקבל קנס של 26,000 שקלים, או משהו כזה... חברים, זה נראה לי מוגזם. גם מי שעובר ברמזור אדום, או חונה בחנייה של נכה מקבל קנס של 1,000 שקל.
יובל אביעד
יש הסברים.
היו"ר זבולון אורלב
למי שעובר ברמזור אדום אי אפשר לתת קנס מנהלי מעל 1,000 שקל, כי צריכים ללכת לבית משפט. פה אפשר בקנס מנהלי של 26,000 שקלים. לא יאומן. כלומר איפה שיש סכנת חיים, שם מעל 1,000 שקלים צריכים ללכת לבית משפט.
אורי מקלב
זה מתכנית של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. אתה יודע, אתה יושב ראש העתודה למען ירושלים---
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא אחראי על ההכנסות, הוא אחראי רק על ההוצאות. אין כאן מינהל הכנסות המדינה.
יצחק קדמן
אבל זה רעיון לא רע שהקנסות יהיו צבועים לטובת סבסוד גני ילדים ומעונות.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אנחנו מתחילים לקרוא. הגדרות. סעיף 40.
מירב ישראלי
(מקריאה): "פרק ו': עיצום כספי".

"הגדרות. 40. בפרק זה "הסכום הבסיסי" - סכום השווה ל-1,500 שקלים חדשים, כשהוא מוכפל במספר הפעוטות השוהים במעון היום לפעוטות אשר לגביו בוצעה הפרה"

כאן אני רוצה להגיד משהו כללי. אני עברתי על חוקים שונים לגבי עיצומים כספיים. אולי אתם תסבירו לנו, ויש גם הערה כזאת של הארגונים, אני לא בטוחה שההתליה במספר הפעוטות זה דבר נכון. ההפרה היא אותה הפרה. זאת אומרת אם בן אדם עשה משהו מסוים, זה לא תמיד משנה אם יש לו עשרה ילדים בגן או שלושים ילדים בגן.
תמר אלמוג
אנחנו מתייחסים להכנסה שיש למפעיל.
שולמית ביסמנובסקי
את כל הכסף שהיא הכניסה בחודש תתני לה קנס?
היו"ר זבולון אורלב
תמר, קנס של 1,000 שקל חל על מיליארדר וגם על אדם עני ואביון. בקנסות ובעיצומים כספיים אני לא מכיר את הסיפור הזה של אם אדם הוא עשיר או עני.
מירב ישראלי
שוב, אני יודעת שיש מקרים שבהם זה מותלה ויש מקרים שלא. זאת אומרת יש מקרים שכן, מעטים, דרך אגב, שמצאתי, ויש מקרים שלא. לי נראה שבהקשר הזה זה יכול להיות, אני אומרת את זה בזהירות, לא הוגן. ההפרה היא אותה הפרה, מספר הילדים לא תמיד או בדרך כלל לדעתי לא משפיע על טיב ההפרה---
יעקב פרידברג
אבל הסיכון שהילדים עוברים.
יובל אביעד
אני אגיד מה היה בבסיס. מספיק שאתה מבצע הפרה כלפי פעוט אחד, זה יכול להשליך על כל הפעוטות שנמצאים, לכן הסכום הוא מכפלה של מספר הפעוטות שנמצאים במעון.
מירב ישראלי
זה עיצום כספי, זה לא---
היו"ר זבולון אורלב
לא. אוטובוס שעבר ברמזור אדום והיה רק הנהג, ישלם 1,000 שקל. אוטובוס שעבר ברמזור אדום עם 50 נוסעים, ישלם 50,000 שקל? חבר'ה, מאיפה אתם ממציאים את הדברים האלה? אתם משפטנים, אני מתפלא עליכם. מאיפה אתם ממציאים? אתה ממציא פה רציונל משפטי שלא קיים בשום מקום. אני לא יודע מאיפה אתה לוקח את זה.
יעקב פרידברג
לא, מירב אמרה ש---
יובל אביעד
מירב אמרה שזה קיים.
מירב ישראלי
יש דוגמאות שבהם העיצום הכספי מותלה ב... אני לא הצלחתי להבין... הנושא של עיצומים כספיים הוא נושא יחסית חדש בחקיקה, זו איזה שהיא תורה שמתפתחת, אנחנו רואים את זה מחוק לחוק בשנים האחרונות. אני רוצה לדעת, שוב, האם יש תורה סדורה, גם בנושא... אני ניסיתי, כשעברתי על החוקים לראות אם יש איזה חוקיות, לראות אם יש תורה סדורה. אני תמיד מנסה ללמוד מחקיקה אחרת כשאני באה לחקיקה חדשה. אני מוכרחה להגיד שלא ראיתי, אני לפחות, קטונתי מלראות איזה חוקיות ברורה בכל זה.

צריך להגיד גם עוד דבר, שרוב החוקים שיש בהם עיצומים כספיים שקיימים, ועשיתי סקירה די נרחבת, זה שני נושאים; נושא של איכות סביבה ונושא של עברות כלכליות, כבדות בדרך כלל, בנקים ודברים מהסוג הזה. זה נושא יחסית חריג. יכול להיות שזה יתפתח ויכניסו את זה גם לנושאים כאלה, אבל זה נושא יחסית חריג בחקיקה לגבי עיצומים כספיים. לכן, לדעתי, מה שאנחנו עושים פה זה די ראשוני וקשה ללמוד מחקיקה ישנה לגבי מה שאנחנו עושים פה. נגיד הדבר הכי דומה שהצלחתי למצוא בחקיקה, לגבי רישיון, לגבי איזה סוג של רישוי עיסוק, זה נושא של שירותי תיירות. זה הדבר היחידי שאני מצאתי, אולי, שוב, קצת...
יובל אביעד
זה תחום חדש.
מירב ישראלי
לכן אני אומרת, זה תחום חדש, קשה מאוד ללמוד לגביו מהדברים שקיימים, כי עברות כלכליות על גופים כלכליים כבדים, זה שונה מהדבר הזה, וגם איכות סביבה שונה מהדבר הזה. השיקולים הם אחרים.

יכול להיות שניסיתם ללמוד פה מדברים אחרים, אני חושבת שאנחנו צריכים לנהל פה דיון ראשוני, כשכל הזמן אנחנו מסתכלים על סוג המסגרות וסוג הרישוי והפיקוח שקיים פה, ואני מוכרחה להגיד שבגדול זה נראה לי קצת גבוה. שוב, זה התרשמות ראשונית מאיזה שהיא סקירה כללית של חקיקה שאני הסתכלתי. שוב, אני עדיין לא אומרת דברים סופיים, אבל בגדול.

הנושא של התליה במספר הילדים, גם אם אתה אומר לי שזה קיים בחקיקה אחרת, לפי מה שאני ראיתי, זו לא חקיקה דומה, אלה לא נושאים דומים, לכן...
יובל אביעד
אני רוצה להשיב ככה; נכון וצודקת היועצת המשפטית שמדובר במשהו שהוא מופיע באמת בחקיקה כלכלית ובחוקים של איכות הסביבה והגנת הסביבה. יחד עם זאת, אם מסתכלים על החוקים האלה גם לומדים דברים שבהחלט לא הסכמנו להכניס בעיצומים הכספיים שלנו. שם בעיקר מסתכלים על המחזור הכספי שמקיים העסק. בכלל עיצומים כספיים זה משהו שהוא יחסית חדש, וכדי לבסס עיצום כספי אתה צריך ממצא אובייקטיבי מסוים, מדד מסוים, שעליו אתה תקבע את הגובה של העיצום הכספי.

בעבר היה ניסיון בעניינים של עיצומים כספיים להצמיד את זה לסעיפים 61א לחוק העונשין, לפי גובה העברה. כיום משרד המשפטים מבקש שלא להצמיד את זה לגובה של העברה ולא להפנות לסעיף 61א ולכן אנחנו צריכים באמת למצוא את הממצא האובייקטיבי.

אנחנו במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה סברנו שברגע שמתבצעת הפרה כלפי קטין אחד, ההפרה הזאת יכולה לסכן את כל השוהים באותו מעון שקיבל לשם כך רישיון. זה הממצא האובייקטיבי שעליו אנחנו הסתמכנו.

לגבי הגובה של העיצום הכספי, אם מסתכלים על אותה חקיקה שקיימת, מה לעשות זאת החקיקה שקיימת היום, אז רואים שהעיצומים הכספיים בחקיקות האחרות הם עיצומים כספיים גבוהים, שמוצמדים בין היתר למחזור העסקי של העסק, ובזה רצינו לנטרל ולהימנע מזה, ולא להיכנס לזה. זאת היתה החשיבה שלנו. לגבי הסכומים האחרים עצמם, גם לכך יש לי סימוכין ואני יכול להפנות.

הממצא העובדתי שקיים, ואני אומר את זה לוועדה, זה באמת הפרה כלפי שאר הפעוטות שנמצאים במעון, פשוט מכפלה. זה הממצא העובדתי. גם אם מנסים להכפיל 1,500 שקל במספר הפעוטות הממוצע, זה לא יוצא סכומים שהם גבוהים. אם אתה תשווה את זה למחזור העסקי של אותו מעון.
קריאה
אבל מה הקשר לעברה?
קריאה
זה פשוט להכניס את המחזור העסקי בדלת האחורית.
שולמית ביסמנובסקי
זה מראה את הכוונה של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ל---
יובל אביעד
לא, בזה היא לא צודקת, אני יכול להשיב לה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אם אני מתאפק, תתאפקו גם אתם.
יובל אביעד
זה הממצא שקיים כרגע. להגיד עכשיו אם קיים ממצא אחר? אני לא יכול---
היו"ר זבולון אורלב
מה המטרה של העיצומים הכספיים? מה הרציונל?
יובל אביעד
העיצום הכספי זה לא רק כלי בידי המדינה, זה גם כלי שיכול לשמש את הארגונים. השימוש באמצעי של עיצומים כספיים נעשה כאשר יש הפרה של הוראות של המפקח ש---
היו"ר זבולון אורלב
אני מתחיל איתך בבראשית ברא, מה המטרה של העיצומים?
יובל אביעד
כלי אכיפה מנהלי בניגוד לפלילי.
היו"ר זבולון אורלב
להבטיח את קיום הוראות חוק זה.
יובל אביעד
בדיוק. עכשיו איפה אנחנו מפעילים---
מירב ישראלי
זה הרעיון, הוא פשוט יחסית. גם את לא רוצה שיגררו אותך לאישום פלילי. אם הוא הולך לאישום פלילי... אבל תסתכל על (ב).
היו"ר זבולון אורלב
יש ערר על העיצומים?
יובל אביעד
מדובר בהפרות שאינן טעונות הוכחה של יסוד נפשי והיתרון שלו שמדובר ביעילות של האכיפה שאין לה מפוקח ואין מפקח, אין כאן תכלית ענישה. לעיצומים הכספיים אין תכלית ענישה, זה לא גורר אישום פלילי בשום מקום.
קריאה
זה צ'ופר...
יובל אביעד
חוץ מזה, גם קבוע מנגנון ההפחתה בסכומים המופחתים.
היו"ר זבולון אורלב
יובל, להערכתי, אני שוב אומר, יש פה הגזמה שהיא לא במקומה.
יעקב פרידברג
אתה מדבר על הסכום.
יובל אביעד
על הסכום או על הכלי? אני לא מצליח להבין.
היו"ר זבולון אורלב
תתנו לי לסיים לדבר. אני מורה והמבחן שלי בסוף הוא אם הבינו אותי. אם לא הבינו אותי, סימן שלא הסברתי טוב. תלמיד אף פעם לא אשם, תמיד המורה אשם.
קריאה
זה היה בזמנך, היום תלמיד אשם, נקודה.
היו"ר זבולון אורלב
בוא נאמר ככה, התוצאות הכספיות כתוצאה מהעיצומים נראות לי מוגזמות מאוד. מצד שני אני תומך בעיצומים כספיים. נתחיל ככה. אני תומך בעיצומים כספיים, ברעיון הזה, וכמו שאמרתי, אני אומר בצורה גלויה, עורכת דין ישראלי ואני דיברנו על זה, כשנגמור פה אני אציע לשר החינוך להעתיק את זה גם למערכת החינוך כי שם אין עיצומים כספיים. מוציאים צווים, לא שומעים, מצפצפים, הפסקת תשלום, כן מפסיקים תשלום, לא מפסיקים תשלום, כל מיני סיפורים. ראינו איך עובדת הפסקת תשלומים. אז קודם כל אני מסכים לעיצומים, זה כלי מנהלי נכון. אבל מאחר והוא כלי מנהלי, שאין עליו הרבה בקרות, אין עליו הרבה איזונים---
יובל אביעד
זה לא מדויק.
יעקב פרידברג
ניתן לערער לבית משפט שלום על קנס כזה.
יובל אביעד
זה לא מדויק, כי אם קוראים את הפרק של העיצומים, רואים כמה איזונים יש. יש סכומים מופחתים ויש אפשרות לערעור.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי לך, לפי הפרק הזה, כל גננת צריכה לשכת עורכי דין צמודה ורואי חשבון.
יובל אביעד
אבל תחשוב על הרציונל.
היו"ר זבולון אורלב
אני מדבר על הרציונל. קודם כל פתחתי ואמרתי, יובל, אני תומך, לא שאני מסכים, לא שאני נענה, אני תומך לכתחילה בסוגיה של עיצומים. זה רעיון נכון, וכפי שאמרתי צריך להעתיק אותו גם לחינוך. אבל אני חושב שפשוט הגזמתם.
יובל אביעד
בסכומים.
קריאה
לא רק בסכומים.
יובל אביעד
במה?
היו"ר זבולון אורלב
לא רק. קודם כל אני מציע בסעיף 40 לא ללכת לפי מספר הפעוטות, לעשות שלוש או ארבע מדרגות, להגיד גן מ-7 ילדים עד 15 ילדים, הקנס יהיה 3,000 שקל. מ-15 עד 30 ילדים, תוסיף עוד 1,000 או 1,500.
גיל אשכנזי
שיטת המדרגות היא בסדר---
היו"ר זבולון אורלב
אני גם אומר סכומים. זה צריך להגיע למעל 50 ילדים לקנס של 7,500, 10,000 שקל, נראה לי בשמים. לפי זה צריך לסדר את המדרגות ולהתחיל ב-2,000, 3,000 שקל במדרגה הראשונה, לעשות ארבע מדרגות, כפי שאמרתי. זה הרעיון שלי. אחרי זה נדון איזה סעיפים נכנסים בכל ההפחתות, אבל זה קודם כל הבסיס. יש כאן הסכום הבסיסי, צריכים קודם כל להסכים על הסכום הבסיסי, צריך להפחית אותו, לא יכול להיות גן שמשלם 75,000 שקלים קנס, אם יש לו 50 ילדים. זה נראה לי מופרך לחלוטין.
שולמית ביסמנובסקי
עצם זה שסוגרים את הגן, זה עיצום הכי גדול שיכול להיות לגננת, כי גמרו לה את הפרנסה.
מירב ישראלי
אלה שני דברים שונים. להיפך, פה יכולים להטיל רק את העיצום הכספי, בלי לסגור את הגן.
שולמית ביסמנובסקי
לא, לא.
מירב ישראלי
כן, הוא לא סוגר לו את הגן. הוא יכול או לסגור לו את הגן או לתת לו עיצום כספי.
שולמית ביסמנובסקי
הוא יכול גם לסגור וגם לתת לו קנס. אז הוא גם סגר את הגן, גם פשט רגל וגם נתת---
מירב ישראלי
עיצום כספי זה כמו עברה. עברת עברה, במקום להגיד שזה פלילי ולהאשים אותו---
גיל אשכנזי
זה כמו עם שירות הביטחון הכללי.
שולמית ביסמנובסקי
זה כבר לא עוזר לילדים, זה כבר לא מגן על הילדים, כי הילדים כבר לא בגן.
מירב ישראלי
אתה עברת עברה, אתה צריך להיענש עליה.
יעקב פרידברג
היות שאדוני לא מתנגד, אלא לסכום---
היו"ר זבולון אורלב
אתה לא מנסח נכון את מה שאמרתי. אתה אמרת, הואיל ואני לא מתנגד, לא זה מה שאמרתי.
יעקב פרידברג
אתה לא מתנגד לעיקרון של עיצומים כספיים.
היו"ר זבולון אורלב
לא זה מה שאמרתי. אמרתי, הואיל ואני תומך, לא שאני לא מתנגד. אני תומך. אני חושב שהרעיון הוא נכון, ולא רק זה, אמרתי שאני רוצה להעתיק אותו למקום אחר. אני תומך, לא שאני לא מתנגד. רק אני חושב שעשיתם שימוש מוגזם בכלי הזה. זה מה שאני חושב, עשיתם שימוש מוגזם מאוד. בסוף בסוף בסוף אנחנו הרי רוצים שאנשים יפתחו גנים, אל תבהילו את הציבור יותר מדי, שאדם כל היום יילך 'תמר אלמוג תיתן לי קנס 70,000 שקל'.
גיל אשכנזי
יש 150,000. יש לוויצ"ו כמה עשרות מעונות עם 100 ילדים, עשרות מעונות, מתוך 200.
קריאה
מי ישלם בוויצ"ו ונעמ"ת את הקנס?
גיל אשכנזי
זה קנס שיכול להגיע ל-150,000 שקל.
היו"ר זבולון אורלב
הם התלהבו יותר מדי מהעיצומים.
יצחק קדמן
אני רוצה שוב לדבר על משהו שדיברתי עליו, אני רוצה לדבר על המוזיקה של החוק. חבר'ה, המוזיקה שנשמעת מזה שיש 16 סעיפים בשלושה עמודים רק על הקנסות, שכולם גנבים. אי אפשר. נכון, זה לא משפטי לדבר על מוזיקה, אבל תבינו מה קורה פה, תבינו איזה מסר. אחר כך מתפלאים שיש גל של התנגדות לחוק הזה במקום שכולם יברכו עליו. אנחנו לא רוצים להעניש אנשים, אנחנו רוצים שיהיו סטנדרטים לילדים. הנושא החינוכי מוצנע בחוק הזה כאילו שהוא לא קיים בכלל, וכל הזמן רק בתי משפט, קנסות, כפול ככה, כפול ככה, כפול ככה. אני לא מכיר שום חוק אחר חינוכי, חברתי, שנראה כמו הדבר הזה. לא התכוונתם, כן התכוונתם, זה נראה זוועת עולם.

קודם כל צריך לקצר את הפרק על העיצומים הכספיים, לא כולם גנבים. נכון שצריך הרתעה, אבל אי אפשר, כל הזמן יש פה מכפלות, אתם לא נורמלים, אף אחד לא ירצה לפתוח גן, אף אחד לא ירצה לפתוח מעון. אנחנו רוצים להגן על ילדים או שאנחנו רוצים להעשיר את מינהל הכנסות המדינה? אני לא מבין מה המטרה שלכם.

אני מציע לצמצם את גובה הקנס. אם צריך לעשות, אדוני היושב ראש, שדרוג, זה לא לפי מספר הילדים. הרבה יותר הגיוני לפי סוג העברה. יש דברים שהם שוליים לגמרי, טכניים, מה אכפת לי מספר הילדים אם השלט של הרישיון תלוי הפוך, על זה חשוב לי מספר הילדים? זה שולי לגמרי, צריך על זה קנס מינימלי, כדי שיהיה סדר. יש דברים אחרים שהם עניינים שבמהות, של דברים שמסכנים את הילדים, שם תטילו קנס גבוה, גם אם יש 10 ילדים במעון. כל העניין הזה בנוי לא נכון. לא נכון. צמצמו את הפרק הזה, אל תתנו תחושה שכולם גנבים.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי נחמה עבורך, אחרי העיצומים יש עוד פרק עונשין.
יצחק קדמן
נגיע גם לשם.
היו"ר זבולון אורלב
האמת היא שאני פניתי אליכם מספר פעמים ואמרתי לכם שדעתנו לא נוחה מפרק העיצומים, למרות שאנחנו תומכים, אני שוב אומר, לא שלא מתנגדים. זה נראה לי מוגזם. אני מציע באופן תכליתי כרגע לבנות את זה על פי ארבעה גדלים, מ-7 עד 15, שבו הקנס יהיה סדר גודל של 2,500 שקלים, מ-15 ילדים עד 30 ילדים, שהקנס יהיה 5,000 שקלים, מ-30 ילדים עד 50 ילדים, הקנס יהיה 7,500 שקלים ומ-50 ומעלה שהקנס יהיה 10,000. זה יהיה מה שנקרא הסכום הבסיסי והוא יחול על דברים שמסכנים חיי ילדים. הסעיפים שבהם יש סיכון לחיי הילדים. כל היתר יהיה 70%. על העניין של לתלות את הרישיון תתנו קנס של 500 שקלים או 1,000 שקל. מה כל הסיפור הזה? 13,000 שקל על אי תליית רישיון.
שולמית ביסמנובסקי
אם רוצים לחנך את הציבור דרך קנסות, אז אני תומכת דווקא בהצעה של דר' יצחק קדמן. אם רוצים ללמד אותנו מה עברה מהותית ומה עברה פחות מהותית, תתנו לנו עונש גבוה על עברה מהותית ועונש נמוך על עברה לא מהותית, אבל לא לפי מספר הילדים, כי באמת יכול להיות שעל 7 ילדים עשית עברה כל כך מהותית---
היו"ר זבולון אורלב
את לא מקשיבה לי?
שולמית ביסמנובסקי
אתה דיברת על מדרגות של מספר הילדים.
היו"ר זבולון אורלב
את גם לא מסכימה למדרגות?
שולמית ביסמנובסקי
לא, אני אומרת---
היו"ר זבולון אורלב
את אומרת 10,000 שקל גם לגן של 7 ילדים ש---
שולמית ביסמנובסקי
אם הוא מסכן ילדים וזה חמור, כן, שישלם 100%. בוודאי. גם ילד אחד, אם פגעת בו, תשלם הכי הרבה. זה לא רלוונטי לכמות הילדים.
יעקב פרידברג
כל הנושא של העיצום הכספי, אני רוצה להגיב גם לדר' קדמן, אני מתנצל שהפרעתי לך באמצע, אבל אני בכל זאת רוצה לומר לך, כמו שפתחה היועצת המשפטית של הוועדה, הוא תחום שהוא חדש יחסית בחקיקה. פשוט לוקחים את ההסדר ושותלים אותו לתוך החוק. זה שזה יוצא 16 סעיפים, אתה צודק, לא יודע לומר על הדבר הזה.

לגבי הנושא של החינוך בחוק הזה, אנחנו יושבים כאן כבר מספר רב של ישיבות והדברים נאמרו לא פעם ולא פעמיים, תכלית החוק ביסוד הדברים, גם בהצעה הפרטית וגם אחר כך בהצעת המחליטים של הממשלה, ובהצעה הזו שבאה אחריה, ראתה בחוק הזה חוק שמשדרג מאוד את כל הנושא של המעונות. הנושא של חינוך לעומת פיקוח ורישוי היה שנוי במחלוקת, היושב ראש דיבר קצת על הדבר הזה, גם בתחילת הישיבה הזאת, יכול להיות שיהיו שינויים בנושא הזה. זאת אומרת אנחנו לא באנו להביע פה עמדה עקרונית שהחוק הזה אמור לעסוק רק בענישה ובהפחדה, זאת לא היתה המטרה בכלל.

לעצם העניין שאנחנו דנים בו עכשיו, על גובה הקנסות וכן הלאה, זה נושא שמצוי לחלוטין בתחום של המחלקה שמטפלת אצלנו בנושאים הפליליים, בנושאים של אכיפת החוק והם יצטרכו לתת תשובות, וכפי שהתחייבתי קודם, לישיבה הבאה נציג מטעמם יבוא לכאן, או שאני אוסמך לדבר בשמם.
אשר לוי
איפה מופיע כל החינוך בחוק? לא הבנתי.
יעקב פרידברג
כמו שאמרתי, הוא מופיע בצורה מינורית---
יצחק קדמן
את זה השאירו לתקנות. את כל הסטנדרטים השאירו לתקנות, אבל הקנסות בחקיקה ראשית, למה לא להיפך?
היו"ר זבולון אורלב
דר' קדמן, יש בדיחה בתקופה הסובייטית, שמישהו שהיה נואם בפוליטבירו והוא היה אומר 'אני נאמתי פה נאום ארוך ואני רק רוצה לומר לכם שדעתי הפוכה'. מה שאני רוצה לומר, שאני תומך בדברים שאמר דר' יצחק קדמן, אבל דעתי הפוכה, כלומר אני לא נכנס כרגע אם זה ארוך או קצר, למרות שאני מסכים איתו. לא זה העניין המהותי. העניין המהותי זה התוכן ויש פה שתי אפשרויות, או שנעשה קבוצות או שנלך לפי עברות. צריכים קודם כל להחליט בין שתי האפשרויות האלה. אני מוכן ללכת לפי חומרת העברות, העברה החמורה של סיכון ילדים, קנס של 10,000 שקלים וממנה לרדת במדרגות.
יובל אביעד
אז בוא ניקח לדוגמה את סעיף הרישיון במקום בולט, הרי אני אמרתי שבעבר היה---
היו"ר זבולון אורלב
רישיון במקום בולט, לא הייתי עושה קנס יותר מ-500 שקל.
יובל אביעד
אז בוא נקרא את חוק רישוי עסקים, סעיף 14(א)(1)---
קריאה
אבל זה לא רישיון לרישוי עסקים.
היו"ר זבולון אורלב
הצגת הרישיון בגן יותר חשובה מהצגת הרישיון בקיוסק.
תמר אלמוג
נכון, ההורים צריכים לדעת מי---
היו"ר זבולון אורלב
זה להורים, מידע להורים, רבותיי.
יובל אביעד
(מקריא): 'אדם שעסק ללא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישיון', אני דווקא רוצה להשיב לה---
היו"ר זבולון אורלב
תעשה לי טובה, אמרת שתקריא לי עכשיו את הקנס על אי הצגת רישיון, תקריא לי עכשיו את הסעיף של אי הצגת רישיון ברישוי עסקים. יש לי הרגשה שזה בין 500 ל-1,000 שקל. יש טענה אגב שאין שום קנס על זה.
יובל אביעד
צריך להיות.
היו"ר זבולון אורלב
אבל אני מסכים שיש הבדל בין קיוסק לבין מעון. אני כן הייתי רוצה שיוצג רישיון ושתהיה חובה ושיהיה קנס, מי שלא יציג את הרישיון יהיה קנס.
קריאה
13,000?
היו"ר זבולון אורלב
אגב, כל יום 500 שקלים, אין בעיה. המטרה להעניש? המטרה שיהיה רישיון. כדאי לה להוציא 500 שקל סתם על זה שהיא לא תולה רישיון?
מירב ישראלי
צריך איזון בין משהו שהוא באמת הרתעה, יכול להיות ש-500 שקל זה לא מספיק הרתעה.
היו"ר זבולון אורלב
לא מספיק כדי להציג רישיון? מה את מדברת?
מירב ישראלי
אני לא יודעת, צריך לראות.
היו"ר זבולון אורלב
חבר'ה, מי ישלם 500 שקל על הצגת רישיון? יש לו רישיון והוא לא תלה אותו. הגזמתם. מה אתם רוצים? שלא ייפתחו גנים?

רגע, הם מחפשים את הקנס על אי הצגת רישיון עסק.
קריאה
אם נקבע שהקנס יילך לקרן לתמיכות, לא יהיה אכפת להם להוריד את הסכומים.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, אתה יכול לנצל את הזמן, האוצר לא פה, אנחנו יכולים להחליט על קרן. אה, הוא פה.
יצחק קדמן
הוא לא עוזב את כיסאו לרגע.
היו"ר זבולון אורלב
באותה קרן שמכניסים את רווחי הגז, נכניס גם את הרווחים פה.
יובל אביעד
(מקריא): 'אדם שעסק ללא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון---
תמר אלמוג
תנאי מתנאי הרישיון, גם הצגת הרישיון.
יובל אביעד
'בהוראות סעיפים קטנים (א) (א)(1) ו-(ג) הם תנאי מתנאי הרישיון של עסק כאמור...', 'העונש הוא הקבוע, 61(א)(1) לחוק העונשין'. אם אדוני רוצה את המחיר, אז---
מירב ישראלי
זה 14,400.
היו"ר זבולון אורלב
אני בעד קנס של 500 שקלים.
גלי עציון
ללא קשר לגודל הגן.
היו"ר זבולון אורלב
ללא קשר לגודל הגן. חברים, אני שוב אומר, השאלה היא מה העיצום הכספי על עברות שהן קשורות בסיכון חיי הילדים, בנוסף לסגירה ובנוסף לכל. מה צריך להיות. אני אומר בגלוי, אני מניח שבעברות כאלה סוגרים את הגן, ובסגירת הגן אני מניח שיש הפסד כספי, אני מציע עוד עיצום כספי, 25,000 שקלים.
קריאות
על מה?
היו"ר זבולון אורלב
על כך שאדם פעל בניגוד לחוק וסיכן חיי ילדים. אני הולך לשיטה של לפי עונש, אין סכום בסיסי. אנחנו נעשה שלושה סוגים, יש עברות של סיכון, יש תנאי רישיון שהם לא סיכון ויש עברות מנהליות כמו הצגת רישיון.
רן רידניק
יש כאן יתרון לגודל שהוא בעייתי.
היו"ר זבולון אורלב
עזוב אותי מהגודל. אני לוקח את הטיעון שאם מסכנים חיים, אז לא משנה אם מסכנים חיים של 7 ילדים או של 100 ילדים.
שולמית ביסמנובסקי
גם מעבר לעניין, זה יהיה יותר משתלם לא לעשות את העברה הזאת
רן רידניק
אין שום בעיה שתגיד עונש חמור יותר, או עונש על זה, 100% מהסכום הבסיסי, 70% מהסכום הבסיסי, זה בסדר. אבל חשוב לשמור על איזה שהוא מדרג.
היו"ר זבולון אורלב
אבל לא מדרג לפי הגודל, ממתי יש מדרג גודל? זה כמו שהוא אומר לך על אוטובוס.
רן רידניק
למה? לפי מחזורי עסקים זה היינו הך.
היו"ר זבולון אורלב
המיליארדר שעובר ברמזור אדום, שיש לו מחזור ענק של כמה מיליארדים, לא משלם אותו קנס של אחד שמקבל הבטחת הכנסה ועובר ברמזור אדום? יש מבחן הכנסה לקנסות? פה זה עיצום כספי, זה לא לפי גודל ההכנסה. מאיפה לקחתם שעיצום כספי הוא לפי גודל הכנסה?
רן רידניק
מה מהות העיצומים הכספיים?
היו"ר זבולון אורלב
הרתעה.
יצחק קדמן
רק להרתיע.
רן רידניק
אבל ההרתעה שונה לשחקן שיש לו 7 ילדים מאשר 100 ילדים. לא דין 1,000 שקלים לאדם שיש לו 100 ילדים לאדם שיש לו 7 ילדים.
היו"ר זבולון אורלב
ההרתעה היא על החומרה.
מירב ישראלי
אם היית עושה עברה פלילית, שזה בא להחליף אותה, לא היית יכול לעשות את הדבר הזה.
רן רידניק
שוב פעם, אני לא... את עושה מנהלית כדי למנוע את כל ההליך הפלילי.
מירב ישראלי
אני אומרת, זה בא להחליף את הענישה הפלילית.
היו"ר זבולון אורלב
מר רידניק, אני גם רואה בעתיד את מערכת החינוך, אל תלך לפי גודל, תלך לפי חומרת המעשה.
יצחק קדמן
בחוק עבודת נוער יזמנו שבמקום משפט פלילי יהיה עיצום כספי, וזה עוזר. אבל בשום אופן לא כתוב שם שזה לפי גודל העסק. העסקת ילד, יש עיצום כספי, זה לא משנה אם אתה קיוסק או סופרמרקט.
היו"ר זבולון אורלב
מה גודל העיצום?
רן רידניק
זה משנה כמה ילדים.
יצחק קדמן
על כל ילד אתה עובר עברה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני לא הייתי רוצה שהעיצומים הכספיים יהיו גולת הכותרת של החוק הזה. אנחנו מתחילים פה מהלך חדש. אפשר שהעיצומים הכספיים יהיו בתוספת? למה לא? אחרי זה באישור הוועדה אפשר לשנות.
מירב ישראלי
זה צריך להיות ב... לא.
היו"ר זבולון אורלב
באישור הוועדה. למה לא?
מירב ישראלי
לא הייתי---
היו"ר זבולון אורלב
נעשה את זה בחוק, אבל השר רשאי לשנות את הסכומים באישור ועדת---
מירב ישראלי
לא. תבדוק את זה, יעקב, אני לא יודעת אם...
היו"ר זבולון אורלב
חבר'ה, אני בוועדת הכספים וכל היום משנים, כל יום מביאים לנו אישורים, לשנות ככה ולשנות ככה, לשנות ככה ולשנות ככה.
מירב ישראלי
אני ממש לא הייתי מאמצת את מה שקורה שם.
היו"ר זבולון אורלב
זאת הצעתי. אני מציע שלעברות שמסכנות חיי הילדים יהיה 25,000 שקלים, יתר העברות שיהיו סדר גודל של 10,000 שקלים, והעברות המנהליות, שיהיה סדר גודל של 1,000 שקלים, כולל הרישיון. זה מה שאני מציע.

ועכשיו היועצת המשפטית עם המשפטנים של הממשלה יעשו את הסיווג מה מסכן, מה הן יתר העברות ומה הן העברות המנהליות הקטנות, שהוא לא העביר דיווח, או לא עשה ככה או לא עשה ככה.
מירב ישראלי
כרגע בין 41 ל-43 יש סיווג---
היו"ר זבולון אורלב
מה זה משנה מה יש כרגע?
מירב ישראלי
אני רק אומרת שיש כרגע סיווג מסוים שכבר נעשה.
חנן דגן
רציתי לומר בקשר לתנאי הרישיון, אנחנו נתקלים בהרבה בעיות של ביורוקרטיה. אם למשל צריך לעמוד בחוק ולתת את האישור של החוק מצד שני, שימוש חורג לוקח שנתיים, אוטומטית הוא נכנס לעברה---
היו"ר זבולון אורלב
חוץ משימוש חורג? אמרנו שעל שימוש חורג נקיים דיון, עזוב כרגע שימוש חורג.
חנן דגן
אבל פה הם לא יעמדו ברישיון.
היו"ר זבולון אורלב
עזוב אותי כרגע משימוש חורג.
מירב ישראלי
אמרנו שלא צריך להיות מצב שגן פועל בלי רישיון. אין מצב כזה.
גלי עציון
אתמול היה דיון בנושא הדרגות שניתנות להורי הילדים במעונות. אנחנו במרץ, ההורים לא קיבלו דרגות. אם זה יעבוד לפי אותם לוחות זמנים.
היו"ר זבולון אורלב
נעביר חוק לפרק את אגף המעונות, אם אגף המעונות לא יידע לנהל ולא ייתן להם את הדרגות. למה אין דרגות?
קריאה
אין דרגות, בגלל שהחליפו את מערכת המחשוב.
תמר אלמוג
---ועדה לפניות ציבור והמנהל הכללי של המשרד היה שם ואני הייתי שם, והם קיבלו הסברים. אני לא מבינה למה הבמה פה היא על הנושא של הדרגות.
גלי עציון
זו דוגמה בדיוק למצב שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו אחרי חקיקת החוק וצריך להביא את זה בחשבון.
היו"ר זבולון אורלב
גב' אלמוג, אי אפשר שאנחנו נחוקק חוק ואחרי זה יהיה צחוק. כלומר צריכים שהמערכת תתפקד, לכן אני בעד מינימום ביורוקרטיה, אבל לא יכול להיות מצב שאנחנו נמצאים במרץ ואין דרגות. למה אין דרגות?
תמר אלמוג
אני מבקשת להתייחס. זה מהלך שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה עשה, מהלך שעושים פעם בעשרים שנה ונבנתה מערכת ממוחשבת חדשה, אינטרנטית, שצריכה לתת מענה לימי המאה ה-20 ולא התקופה הקודמת. המערכת של המעונות גדלה בצורה מטאורית, מספר הילדים גדל---
היו"ר זבולון אורלב
תמר, כל זה תירוצים.
תמר אלמוג
לא, לא תירוצים, אבל אנחנו נערכנו---
גלי עציון
את כל הדברים האלה אנחנו נשמע בשנה הבאה.
היו"ר זבולון אורלב
למה את מפריעה לה?
תמר אלמוג
קיימנו ישיבות עם ראשי הארגונים, לפני פתיחת שנת הלימודים, הסברנו להם שאנחנו הולכים לעשות מעבר לשיטה חדשה ולמערכת חדשה, אמרנו מה התמיכה של המשרד שתינתן בתקופת המעבר. אדוני היושב ראש, המשרד משלם עד היום כל חודש 90% מהתשלום ששולם לארגונים באוגוסט, כשהיה להם את כל הילדים במערכת. זה לשתי מטרות; אחת להמשיך את העדכון שלהם הרגיל, ושתיים זה גם לתת דרגה זמנית להורים עד שייקלטו. אז אם רצו את התשובה, זו התשובה.
היו"ר זבולון אורלב
אם אנחנו נשב פה, ובאמת מקדישים המון שעות לחוקק את החוק עד הסוף, והעסק לא יפעל, כי הביורוקרטיה הממשלתית הורגת את העניין, זה לדעתי יהיה חבל מאוד. אני אולי אציע למבקר המדינה לעשות ביקורת בזמן אמיתי על כל ביצועי החוק הזה. אני חושב שמבקר המדינה יקשיב לי. אי אפשר שאנחנו נשלים פה חוקים ובסוף הביורוקרטיה הממשלתית תהרוג את העסק הזה. חוץ מעניין של אישור חורג, שזה דיון נפרד.
גלי עציון
אני לא העליתי את נושא הדרגות לצורך דיון בנושא הדרגות, אני העליתי את זה כדוגמה, כי בעוד שנה-שנתיים עשויים למצוא את עצמם אנשים שמבקשים לפתוח מעון והגישו בקשה לקבלת רישיון, או אפילו הארגונים שרוצים לפתוח מעון חדש, במצב שהם מפירי חוק או שהם תקועים עם פיל לבן. צריך לקחת את זה בחשבון בכל אחד מהפרקים, כולל בפרק העיצומים, כולל בפרק העונשין כמובן.
היו"ר זבולון אורלב
מה שאת מעוררת, את מעוררת שאלה בכל מה שהמדינה מחייבת רישוי, וכמו בכל עסק, אדם מקים קניון ורוצה לפתוח אותו בתאריך מסוים, חודש לפני החגים, כי הוא רוצה להרוויח, ותאריך הרישוי לקח כך וכך. אני מסכים איתך, זו לא בעיה ייחודית. אמרתי, אוזני קשובה להעיר את כל ההערות, יכול להיות שנביא לפה גם את השר. אני אישית לא מוכן להשלים עם מצב כזה שהמדינה לא תעמוד במחויבות שלה שמתבקשת פה, ולכן אמרנו, מה הם לוחות הזמנים של הממשלה למתן כל ה- - -
מירב ישראלי
אז אמרנו שלגבי הנושא של מתי זה יוגש לממונה ומתי הוא צריך לתת תשובה, זה יהיה בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
לא, זה יהיה בתוספת. בתוספת אנחנו כבר נכניס---
מירב ישראלי
אז לא צריך תוספת. אם אנחנו מחליטים על זמנים, זה לא משהו שמשתנה חדשות לבקרים, נכניס את זה לחוק.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע להכניס את זה לחוק, מתי צריכים להגיש את הבקשה ומתי המדינה נותנת את התשובה.
מירב ישראלי
עשינו דיון על זה, זה מה שהוחלט, אפשר לשנות את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אם אין לוח זמנים מחייב, לא יכולים להיות עיצומים כספיים.

כן, אדוני, משרד הבריאות.
זאב פיש
אני יכול להציע לוועדה, אנחנו השלמנו לאחרונה, יחד עם משרד החינוך, נוהל אישור מוסדות חינוך, זאת אומרת בין שני משרדים. אני מציע באמת לבקש ולהציע את זה, הנוהל הזה בעצם עונה על כל השאלות---
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור. זה לא עניינה של הוועדה, זה עניינה הפנימי של הממשלה.
זאב פיש
היו שאלות שנשאלו כאן, יש לזה תשובות. גם לוחות זמנים כלפי משרדי הממשלה.
היו"ר זבולון אורלב
מאה אחוזים. אני גם חושב שלא צריכה להיות בעיה, אבל צריכים שיהיה לוח זמנים, צריך שהבקשה תוגש עד חודש מסוים. דיברנו על זה.
מירב ישראלי
נכון, והחלטנו. ההחלטה של הוועדה היתה, בסעיף 5(ב), לקבוע שזה יהיה בתקנות. אם רוצים לשנות את זה, צריך לחזור לסעיף 5.
היו"ר זבולון אורלב
נחזור לסעיף 5. תזכירי לנו.
אשר לוי
יש לי שאלה. עם כל ההיסטריה, קודם כל היום הגננות בהיסטריה מוחלטת, וכתוצאה מזה גם הרשויות המקומיות התעוררו בכל מיני מקומות, בכל הנושא של הגנים הפרטיים והתחילו לסגור גני ילדים על ימין ועל שמאל.
קרן איוס
קיבלנו ארבעה צווי סגירה מיום ראשון להיום.
אשר לוי
אנחנו מדברים על העיצומים הכספיים---
יצחק קדמן
אם יש לזה סיבה.
אשר לוי
הסיבה היא שעד היום רשויות מקומיות שלא ביקשו רישיון עסק, או שלא ביקשו את הנושא של שימוש חורג והם שומעים מכל המקומות על החקיקה וכנראה שיש פחד או היסטריה שכשיהיה החוק פתאום יגידו להם למה לא עשיתם, אז הם התחילו לחלק בצורה סיטונאית צווי סגירה לגני ילדים. זו נקודה שצריך לחשוב מה עושים כי---
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להבין, חוץ מהחוק הזה, על פי החוק הזה, גן יצטרך עוד רישוי עסק?
אשר לוי
ודאי.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה למשפטנים שלנו. אני רוצה להבהיר שאני מבקש שתבדקו בחקיקה ותעמדו על המשמר שאם צריך להוסיף פה שלא צריכים שום רישוי עסק.
יעקב פרידברג
זה השימוש החורג שאמרנו שנדבר עליו.
היו"ר זבולון אורלב
לא, הוא הזכיר שרוצים מהם רישוי עסק.
יובל אביעד
מעונות היום לא נכנסים לחוק רישוי עסקים. לו היה נכנס, אדוני, לא היה חוק כמו שהיה מוגש היום.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. אני רוצה להבהיר שהתשובה של משפטני הממשלה שבהיכנס החוק הזה, אין שום צורך ברישוי עסק. תודה רבה.
קריאה
שימוש חורג עדיין---
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי עשר פעמים, למה את כל הזמן חוזרת? שאני אדון בשימוש חורג.
אשר לוי
עד היום הרבה רשויות לא התעסקו בקטע של שימוש חורג, אבל עכשיו---
היו"ר זבולון אורלב
אבל אין חוק עכשיו. מה אתה רוצה? אני לא מבין. מה אתה רוצה עכשיו? אין חוק עדיין, מה אתה רוצה?
אשר לוי
בסדר, אבל בעקבות זה יש---
היו"ר זבולון אורלב
אז מה אתה רוצה? תגיד מה אתה רוצה.
אשר לוי
תן לי להסביר. כבוד היושב ראש, אני רוצה להסביר.
היו"ר זבולון אורלב
תסביר.
אשר לוי
עכשיו זה תקופת ביניים. מה שאנחנו רואים, שכל הגננות בהיסטריה, הן לא יודעות מה הולך להיות.
היו"ר זבולון אורלב
אמרת את זה, מה אתה רוצה?
אשר לוי
מה שקורה היום, שבעקבות זה ששומעים שיש חוק ולא יודעים שזה הולך להיות עוד שנה או עוד שנה וחצי, הרבה באים ואוכפים דברים שלא היו קיימים עד היום.
היו"ר זבולון אורלב
מה אתה רוצה? אתה יכול לענות לי עכשיו?
אשר לוי
אני לא יודע לומר במדויק מה אנחנו רוצים היום---
היו"ר זבולון אורלב
כשתדע מה אתה רוצה, תגיד לי.
אשר לוי
אני אומר, כי כל מי שמדבר על העיצומים הכספיים היום---
היו"ר זבולון אורלב
שאלתי אותך מה אתה רוצה, אתה מבזבז את זמנה של הוועדה.
אשר לוי
אני רוצה לשאול שאלה בנוסף. למה הפעם הראשונה שמתעסקים בכסף זה בקנסות ולא בכל הדברים שלפני כן? בפעם הראשונה שמתעסקים בכסף בחוק הזה זה בקנסות. הרי צריך להתעסק הרבה בכסף בחוק עצמו, ועד עכשיו לא דיברו על זה בכלל.
היו"ר זבולון אורלב
לא, בחוק עצמו לא מתעסקים בכסף. יש לך טעות. תקרא את החוק, החוק איננו עוסק בכסף. כל הסוגיה הכספית של התנאים וכולי, הכל יהיה בתקנות או בתוספת. אמרנו את זה גם כן לדעתי עשר פעמים.
אשר לוי
עדיין...
היו"ר זבולון אורלב
אם תגיד את זה בפעם האחת עשרה, זה יעזור? החוק כמו שהוא לא עולה אגורה. כל הסעיפים שיש להם משמעויות כספיות---
קריאה
מלבד הפיקוח.
היו"ר זבולון אורלב
שעולה למדינה, אני מדבר על הגנים, אתה צודק. לחוק הזה יש עלות למדינה, אין לו כרגע עלות לגנים. העלות תבוא לידי ביטוח או בתוספת או בתקנות, כשנגיע לסעיפים האלה נדבר עליהם. הוא כרגע לא עוסק בכסף, מספיק עם הספינים האלה.

חברים, אנחנו חוזרים לעיצומים. אני שוב אומר, אנחנו רוצים לבנות את זה שהעיצום הכספי המרבי, אמרנו, 25,000 שקלים על עברה שיש בה משום סיכון חיי הילדים---
יעקב פרידברג
זה מחליף את ההצעה הקודמת שלך, של הדרגות?
היו"ר זבולון אורלב
במקום הדרגות. אני הולך לנוסחה של חומרת העברה, נשמע לי יותר סביר. לך לפי המעשה ולא חשוב מספר הילדים. מה שחשוב לנו זה לא לסכן חיים, מי שמסכן, חוטף, לא חשוב אם יש לך ילד אחד או מאה ילדים. אתה מסכן חיי ילדים, תקבל את זה. זה כמו רמזור אדום, שזה מסכן, זאת עברה שונה מעברת חנייה, ולא חשוב כמה אנשים יש באוטובוס. זה הרציונל החקיקתי.

אנחנו אומרים שעל זה חוטפים 25,000 שקלים. על יתר העברות שהן תנאי רישיון, שלא מסכנות, זה עברות של 10,000 שקלים והעברות המנהליות, הקטנות, כמו הצגת רישיון, יהיה 1,000 שקלים. עכשיו מה שצריכים לעשות זה לסווג את התחומים. אנחנו מסמיכים את עורכת דין ישראלי, איתכם, עם עורכי דין אביעד ופרידברג, לסווג את התחומים האלה.
שולמית ביסמנובסקי
אם אפשר להוסיף את המלה 'עד' הסכום שאתה אומר. זאת אומרת שיהיה שיקול דעת לשופט.
היו"ר זבולון אורלב
לא, זה לא שופט, זה ממונה.
שולמית ביסמנובסקי
אבל אם יהיה ערעור.
מירב ישראלי
יש סמכות מסוימת להפחית. אנחנו נגיע לזה.
שולמית ביסמנובסקי
ככה גם נוהגים לכתוב קנסות, 'עד'.
מירב ישראלי
אנחנו נגיע לזה. יש בהמשך סעיף.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא רוצה שהממונה יחליט עד, למה 17,000 ולא 18,000. חברים, אתם רק מסבכים את העניין. תעשו את זה דבר פשוט, ברור, שלוש מדרגות, שלושה סוגי עברות ובזה נגמר. לכן לא צריכים את כל הסעיפים, היה נדמה לו וכולי וכולי, תפשטו את כל הסיפור הזה.

מה שאמרתי כרגע זה במקום סעיף 40, 41, 42, 43.
מירב ישראלי
בין 40 ל-43. עקרונית הסיווג של ההפרות הוא בין 41 ל-43. כרגע יש שלושה סוגים, או שלוש דרגות. יש את הדרגה הגבוהה ביותר, בסעיף 41, שזה התנאים שהמדינה ראתה בהם את התנאים המסכנים. בעיקרון 41 זה התנאים של הסיכון, 42 זה נושאים שהם ב-70% מהסכום, שהם כאילו לא סיכון ישיר, אבל הפרות חמורות יותר, ו-43 זה מה שאתה קורא המנהלי, שפה זה רק הצגת רישיון.
היו"ר זבולון אורלב
הפרת תקן ממלאי תפקידים זה מסכן חיי ילדים? כלומר אם צריכים להיות שבעה עובדים וחסר עובד אחד, זה מסכן חיי הילדים?
שולמית ביסמנובסקי
אם העובדת בדיוק חלתה באותו יום, אז מה? אז בעצם הכל ייכנס.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, מה זה הפר תנאי לעניין התאמה בריאותית גופנית?
מירב ישראלי
זה שהוא לא קיבל אישור על עובד מהרופא.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה הפר תנאי או אמצעי הדרוש להפעלה תקינה של מעון יום לפעוטות שנקבע לפי---
מירב ישראלי
זה הבטיחותי סביבתי.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה סעיף (4), 'הפעיל או ניהל בעצמו'?
מירב ישראלי
זה ללא רישיון.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע כזה דבר, הוא יכול לסכן ילדים אם הוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות שלו, זה יהיה על ה-25,000 שקלים. את סעיף (4) הייתי מוריד ל-42.
זאב פיש
(1) כולל את כל הביורוקרטיה בהליך הרישיון, שזה לוקח זמן.
יעקב פרידברג
אבל יכול להיות שזה מסכן חיים.
זאב פיש
זה לאו דווקא מסכן.
היו"ר זבולון אורלב
תסלח לי, (1) זה להפעיל גן ללא רישיון.
זאב פיש
אבל הזמן שלוקח רישיון, הם לא יוכלו לעמוד בזה.
היו"ר זבולון אורלב
ידידי, מי שמפעיל גן ללא רישיון, אנחנו רואים אותו כמי שהוא מסכן את חיי הילדים.
זאב פיש
אבל משתנה מקום, גנים מחליפים כל שנתיים-שלוש מקום, הם לא יכולים לעמוד בקצב. הקצב הוא בלתי אפשרי.
היו"ר זבולון אורלב
אבל בהתאם לתנאי הרישיון, יכול להיות גם דברים שמסכנים חיי ילדים.
זאב פיש
אז תפריד את זה. תנאי הרישיון זה גם היישוב.
קריאה
צריך לפצל את זה, בטיחות בנפרד, זה לא מסכן חיים.
זאב פיש
ההליך עצמו הוא בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
את 41, עברות שבהן מסכן, אבל אז יש שיקול דעת של הממונים. לא טוב.
מירב ישראלי
אנחנו צריכים להגיד את זה חד משמעית. אסור לקיים מעון ללא רישיון או לא בהתאם לתנאיו.
זאב פיש
להטיל היום על גן של 20 ילד 25,000 שקלים זו סגירה, הוא לא יכול לעמוד בזה.
היו"ר זבולון אורלב
אם הוא מסכן חיי ילדים, שייסגר.
יצחק קדמן
אם הוא פועל בלי רישיון, זה מה שצריך לעשות. כי אחרת כולם יפעלו בלי רישיון.
זאב פיש
אין בעיה, הבעיה היא ההליך הביורוקרטי של פרק הזמן. בכל שנתיים עוברים מקום---
יצחק קדמן
קודם יצאתי להגנתכם על עניינים מנהליים, אבל אם תימשך התופעה של הפעלת גנים בלי רישיון, לא עשינו כלום. כלום. למה תתאמצי לקבל רישיון אם השני לידך יכול לפתוח גן גם בלי רישיון.
גלי עציון
---בין מי שבכלל לא מגיש בקשה לקבל רישיון לבין מי שנמצא באיזה שהוא הליך פרוצדורלי. יש הבדל.
מירב ישראלי
זה לא אמור לקרות. החוק לא מאפשר את זה. אני מבינה שזה קורה, אבל החוק לא מאפשר את זה.
גלי עציון
אני חושבת שדר' קדמן מיקד את העניין, אנחנו שמים באותו סל את מחסני הילדים ואת מי שפועל בהליך ולפעמים אפילו שלא באשמתו לא קיבל רישיון.
מירב ישראלי
יש פה כמה דברים. יש נושא של הוראות מעבר. זה נושא אחד. גנים שפועלים ועכשיו צריכים לעבור לרישוי החדש---
גלי עציון
לא, אני מדברת על עניין האישור.
מירב ישראלי
אנחנו מדברים על פעילות ללא רישיון, על זה אנחנו מדברים עכשיו, נכון?
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 4 הוא חובת הרישיון וסעיף 4 אומר 'לא יפעיל אדם ולא ינהל בעצמו או באמצעות אחר מעון יום לפעוטות, אלא אם כן ניתן לבעלים של המעון... רישיון הפעלה לגבי אותו מעון בכפוף לתנאי הרישיון ולהוראות בפרק זה'. מי שמפעיל מעון ללא רישיון, אני רואה אותו כאדם שמסכן ילדים. זה הדבר הבסיסי. כל החוק הזה נועד כדי שלא יקרה...
גלי עציון
אין ויכוח, אבל לאור הביורוקרטיה---
זאב פיש
כל שנתיים הם עוברים מקום וזה כל שנתיים התהליך מחדש, שלוקח זמן. אם תבטיחו שלא ייקח זמן ותוך שבוע הוא מקבל רישיון---
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי, ייכנס בחוק לוח הזמנים. ואם מישהו לא עמד בלוח הזמנים, הוא לא יכול להטיל עיצום.
זאב פיש
אבל מי שהגיש את הבקשה, לא יתייחסו אליו כאל עבריין.
גלי עציון
על פי חוק בתי משפט, צריך לתת פסק דין תוך 30 יום. עוד לא יצא לי לפגוש את השופט שעשה את זה.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, אם יהיה כתוב שאת חייבת להגיש בקשה עד תאריך מסוים ועמדת בו, והמדינה חייבת להשיב לך תשובה עד תאריך מסוים והיא לא עמדה בזה, היא לא יכולה להטיל עלייך עיצום כספי. איך היא יכולה להטיל עיצום כספי? יש בעיה שאת יכולה לתבוע מהם פיצויים על זה שלא נתנו לך ובגלל זה לא נפתח הגן. את יכולה לתבוע אותם, לא הם אותך. אם היה תלוי הייתי נותן קנסות למדינה, אבל אני לא יכול.
קריאה
הגן ייפתח או לא ייפתח? מה היא תעשה עם הילדים?
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא ייפתח. לא ייפתח גן ללא רישיון. חבר'ה, תפנימו את זה, לא ייפתח גן ללא רישיון.
קריאה
החוק הזה ייפול בביורוקרטיה.
היו"ר זבולון אורלב
אני אלך איתכם לבית משפט נגדם, אין כזה דבר, יש לוח זמנים וצריכים לעמוד בו. כל העולם עומד בו.

אז אמרנו 41(1), (2) ו-(3) יהיה בגדר ה-25,000; 41(4) יורד ל-42 ו-43 יהיה 1,000 שקלים.
מירב ישראלי
42 זה 10,000, שזה ניסיון או הכשרה מקצועית ותנאי סדר יום ותכנית חינוכית טיפולית.
גלי עציון
תנאי סדר יום ותכנית חינוכית בכלל לא צריכים להיות נושא לעיצום כספי.
מירב ישראלי
למה לא?
גלי עציון
אם הפעלת את התכנית המונטסורית נכון או לא, זה לא משהו שהוא רלוונטי לעיצום כספי. עיצום כספי, ועם כל הכבוד למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה---
היו"ר זבולון אורלב
על סמך זה קיבלת רישיון.
מירב ישראלי
זה הפרת תנאי ברישיון. כתוב 'הפר תנאי'.
היו"ר זבולון אורלב
כדי לקבל את הרישיון את הצגת את סדר היום והתכנית החינוכית.
שולמית ביסמנובסקי
ואם יורד גשם והתכנית משתנה, זה---
גלי עציון
לא, וגם הצגתי אותה כדי לקבל---
יצחק קדמן
---כדי להכין תכנית והילדים באפסנאות שם מהבוקר עד הערב?
שולמית ביסמנובסקי
אז צריך לחזור ולהחליט מה כן ומה לא. יש מקרה קיצוני ויש מקרה נורמלי.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, השאלות האלה יבואו לפתרון בסעיף 44, כי בסעיף 44 ניתן לו הזדמנות לתקן את זה, בתוך 30 יום.

עוברים ל-44.
גלי עציון
אנחנו בכל זאת רוצים להעיר על סעיף 42(2), הוא מאוד גורף והוא לא דבר שצריך להיות בעיצום כספי, לטעמנו.
היו"ר זבולון אורלב
תשובת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה?
יובל אביעד
תמי, את רוצה להסביר על התכנית הלימודית, כמה שזה כן צריך להיות תנאי מתנאי הרישיון?
היו"ר זבולון אורלב
חברים, עכשיו רק גב' תמר אלמוג מדברת, היא צריכה להסביר למה צריכים להטיל עיצום כספי על 42(2). נשאלה שאלה.
תמר אלמוג
העבודה המהותית עם תינוקות ופעוטות צריכה להתקיים באיזה שהם תנאים שמאפשרים התייחסות רצינית ואחראית, הן לגיל הילדים והן לצרכים ההתנהגותיים שלהם.
היו"ר זבולון אורלב
אני שואל אותך, תביני טוב את השאלה, תני לי דוגמה מה זה להפר את סדר היום או את התכנית החינוכית הטיפולית שבגללה היית מטילה עיצום של 10,000 שקלים. תני לי דוגמה, שנבין על מה מדובר.
תמר אלמוג
דוגמה. למשל בקבוצה של תינוקות, ששם אין תכנית וסדר יום, ואז זה מתרחש בצורה אקראית, ילד אחד ישן, אחד קם, אחד בוכה. זאת אומרת אין איזה שהוא סדר.

או למשל, בקבוצה שהיא בדרך כלל רב גילאית, לא כל התינוקות הם בני 6 חודשים, בני 8 חודשים, בני 10 חודשים, זו קבוצה מעורבת וצריכה להיות איזה שהיא התייחסות גם לקבוצת הגיל ולצרכים שלהם. אם אין סדר יום ואין תכנית כזאת, זה יכול לפגוע בקיום היומי הפיזי שלהם.
היו"ר זבולון אורלב
קיבלת תשובה?
גלי עציון
לטעמי לא.
מירב ישראלי
אולי אני אנסה להגיד את זה אחרת. כשמבקשים בקשה לרישיון, אחד הדברים שמצרפים לבקשה לרישיון זו תכנית חינוכית טיפולית. המעון מחויב להתנהג לפי התכנית הזאת, כפי שהוא הגיש. מגיע המפקח, רואה שלא מתנהגים, מה יותר ברור מזה? זה אחד התנאים הכי בסיסיים ברישיון.
גלי עציון
אז תסלחי לי, לקחת את זה לאבסורד---
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, אין לך רשות דיבור.
שולמית ביסמנובסקי
אני מציעה שיהיה כתוב בסדר היום מה הפרמטרים שצריכים להרכיב סדר יום בגן. סדר יום, מבחינת לוחות הזמנים, לא יכול לקבוע לילד בן 8 חודשים אם הוא עכשיו יישן, או עכשיו יאכל או עכשיו ילמד. זאת אומרת אם אחד ישן---
מירב ישראלי
אז אנחנו צריכים להבין מה מגישים---
שולמית ביסמנובסקי
היא נתנה את הדוגמה, אני הולכת עם הדוגמה שלה, אחד ישן ואחד אוכל, מה לעשות?
מירב ישראלי
מה מגישים במסגרת החוק. החוק אומר שאת צריכה לצרף בקשה לרישיון, כתוב שם שהילד ישן או לא ישן? אני לא יודעת.
היו"ר זבולון אורלב
כשאת בקשה את הבקשה, תכתבי שילד בן 8 חודשים, אחד ישן, אחד אוכל.
שולמית ביסמנובסקי
לא, שיהיו הפרמטרים של סדר היום ושחייבים לבדוק לאורך יום שלם שהפרמטרים מתקיימים.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, כשאת מגישה את הבקשה, תכתבי את מה שאת רוצה. תכתבי את סדר היום שלך.
שולמית ביסמנובסקי
לא, הם קובעים לי את סדר היום.
היו"ר זבולון אורלב
היא לא מכתיבה לך את סדר היום.
שולמית ביסמנובסקי
כן, היא נתנה לי סדר יום. את נותנת לי סדר יום, לא?
תמר אלמוג
בתכנית החינוכית יש סעיף בהצעת החוק שהתכנית החינוכית במעון יום תיקבע בהתייעצות עם שר החינוך.
שולמית ביסמנובסקי
זאת אומרת אתם קובעים לנו את סדר היום, את התכנית. אני לא קובעת את התכנית. הם צריכים להיות מחוברים לקרקע.
מירב ישראלי
השאלה אם את מקיימת אותה או לא מקיימת אותה.
שולמית ביסמנובסקי
השאלה אם זה ריאלי או לא ריאלי. זאת השאלה.
היו"ר זבולון אורלב
משרד החינוך קובע את תכנית הלימודים לכלל מערכת החינוך, ובהתייעצות איתם יקבעו את תכנית הלימודים שלכם.
תמר אלמוג
נכון. גם במעונות היום שבהסדר, יש להם סדר יום ותכנית חינוכית.
קרן איוס
לשמחתי, כמו במערכת החינוך הפורמלית, גם במערכת החינוך הפרטית יש גישות שונות בחינוך ויש חלוקת זמנים לפעמים שהם בהתאמה לגישה שאנחנו רוצים לקבוע. אם ייקבעו שונות שונות, חלוקה שונה---
היו"ר זבולון אורלב
חבר'ה, אתם לא דנים בזה במקום הנכון. כשדיברנו על תנאי הרישיון---
גלי עציון
לא דיברנו, זה בדיוק העניין, שלא דיברנו על תנאי הרישיון.
קרן איוס
ואם ייכנס פקח שיראה את הילדים אצלי משחקים בחוץ באצטרובלים או בכפיסים של עץ ויגיד שהגישה האנתרופוסופית או ההוליסטית, היא לא בהתאם לגישה החינוכית שנקבעה, הוא ייתן לי עיצום של 10,000 שקלים.
סימה חדד מה יפית
לא לזה הכוונה.
היו"ר זבולון אורלב
על פי החוק השר לא קובע לבד את סדר היום ואת התכנית, הוא צריך לבוא לוועדת העבודה והרווחה, זה יהיה בתקנות, ושם תקיימו את הדיון, כי אני לא חבר שם בוועדה, או שנקיים את זה פה בתוספת, לפי מה שנחליט, ואז יקיימו את הדיון הזה. וגם סימה תאמר את מה שיש לה לומר, ואפשר לקיים את הדיון, אבל זה תנאי מתנאי הרישיון.
אשר לוי
כל הגנים הפרטיים יעבדו אותו דבר?
היו"ר זבולון אורלב
או שכן או שלא.
סימה חדד מה יפית
אני חושבת שיש עניין בלדעת מה המחויבות של כל מסגרת חינוכית שבה שוהים ילדים. זה בגוף העניין, יש ליבה. אני מניחה שכל גישה מביאה איתה איזה שהוא סדר יום שצריך להיות מותאם לתנאים ולצרכים. עדיין צריך להקפיד על זה שייענו הצרכים של כל ילד בכל מסגרת חינוכית. יש ליבה, שבתוכה---
אשר לוי
יש רף מינימום שאיתו אפשר לעבוד, ליבה, אבל יש כל כך הרבה מסגרות פרטיות ש---
היו"ר זבולון אורלב
דר' קדמן.
יצחק קדמן
כדי לפתור את הבעיה ולהבחין בין עניין מהותי לעניין לא מהותי, בנושא סדר היום, הייתי מציע לכתוב שהעיצום חל על הפרה של תנאי מהותי בסדר היום. יש הבדל עצום בין אם מישהו מחזיק ילדים סגורים 8 שעות במבנה, אין שום תכנית, אין צעצועים, אין שום דבר, שזה מהותי מאוד ועל זה לא אכפת לי שיקנסו את כל מי שלא עושה את זה, לבין שאלות אם הוא כתב בתכנית שכל יום שני יהיה ריתמיקה והוא העביר את זה ליום רביעי, זה עניין שולי לחלוטין. צריך להבחין בין העניין הזה ל... הייתי כותב תנאי מהותי שנוגע לסדר היום.
סימה חדד מה יפית
אני כן חושבת שצריכה להיות איזה שהיא מחויבות בכל...
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע להוריד את 42(2) ל-43, ב-43 יהיה (1) ו-(2).
מירב ישראלי
אני רק רוצה להגיד שהתכנית החינוכית זה הלב של העניין, זה הדבר שהכי חשוב לך, איך אתה יכול להוריד את זה ל-1,000 שקל?
היו"ר זבולון אורלב
שוכנעתי, אני משאיר את זה ב-42. אני אגיד לכם מה, דר' קדמן, הייתי מקבל את העצה שלך, אבל אומרים לי שמבחינה משפטית אי אפשר לכתוב 'הפר תנאי מהותי', כי אז אתה נותן שיקול דעת לממונה איזה קנס לתת, ואנחנו לא רוצים לתת שיקול דעת.
יצחק קדמן
בכל מקרה זה שיקול דעת של הממונה, כי הוא יצטרך לקבוע שהיתה הפרה של סדר היום או לא היתה הפרה.
גלי עציון
אם הוא לא מקיים בכלל, על זה אנחנו מדברים, לא בניואנסים.
היו"ר זבולון אורלב
במקום 'הפר תנאי', אינו מקיים?
מירב ישראלי
בתנאי שנקבע לפי 10(3). אנחנו צריכים לראות איזה תנאים נקבעו ב-10.
היו"ר זבולון אורלב
אבל זה רק העיצומים, היא תמיד יכולה לסגור את הגן. תבחיני בין העיצומים... אלה העיצומים הכספיים.
מירב ישראלי
שוב, אתה תמיד עושה את האקט המנהלי ואתה עושה את האקט העונשי. גם בן אדם שעבר באור אדום, הוא כבר לא יעבור באור אדום, אבל בכל זאת אתה רוצה לקנוס אותו, בדיעבד, זה לא קשור. אלה שני דברים שונים, זה ענישה כדי להרתיע אותו ולא יחזור על זה עוד פעם.
היו"ר זבולון אורלב
לא, שם לא מחלטים לו את האוטו, פה מחלטים לו את האוטו.
מירב ישראלי
לא משנה, גם אם אתה מחלט לו את האוטו, אתה עדיין תיתן לו קנס.
היו"ר זבולון אורלב
זה נכון.
מירב ישראלי
זהו, אלה שני דברים שונים.
היו"ר זבולון אורלב
זה נכון, אבל השאלה איזה קנס.
מירב ישראלי
בסדר, יש לו גם שיקול דעת.
היו"ר זבולון אורלב
תוסיפי 'תנאי מהותי'.
מירב ישראלי
אני לא יודעת אם אפשר לעשות את זה, זה בעייתי.
היו"ר זבולון אורלב
יש לכם התנגדות שתתקבל הבקשה של דר' קדמן, ב-42(2) 'הפר תנאי מהותי' בעניין סדר יום? שהפר תנאי מהותי, לא העביר את שיעור הריתמיקה מיום שני ליום רביעי.
תמר אלמוג
לא, לא על זה מדובר, אדוני.
היו"ר זבולון אורלב
כן, אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי בנוסח החוק. אני יודע שאת לא מתכוונת לזה, אבל מה שאת לא מתכוונת צריך להיות כתוב.
תמר אלמוג
המסגרת של סדר היום באה לעשות סדר ביחס להתנהלות המטפלת מול הילדים באיזה שהיא תכנית לוגית שמתאימה לצרכים של הילדים.
היו"ר זבולון אורלב
תמר, מה שאת רוצה, רק לנסח באופן משפטי, כי אחרי זה אנחנו הולכים לא עם המשפטים שלך אלא הולכים עם החוק.
יובל אביעד
אבל אם אומרים 'תנאי מהותי', נצטרך לקבוע את התנאים המהותיים.
סימה חדד מה יפית
זה לא הפר תנאי בסדר היום, כי יכול לקרות מצב שביום מסוים משהו משתנה. אני חושבת ש'הפר תנאי מהותי בתכנית החינוכית טיפולית'.
קריאה
או לא מקיים את התכנית החינוכית.
מירב ישראלי
מה זה לא מקיים בכלל?
גלי עציון
לא, מפר תנאי מהותי, זה כולל גם את הלא מקיים בכלל, מטבע הדברים.
זאב פיש
אני לא יודע מאיפה לקחו את הסעיף הזה, אבל לדעתי המטרה של הסעיף הזה באה למנוע מצב שמחר יש כת השטן שמחנכת לכיוון מסוים.
תמר אלמוג
לא לכיוון הזה, ממש לא.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אנחנו מקבלים את העצה של גב' סימה חדד ויהיה כתוב 'הפר תנאי מהותי לעניין התכנית החינוכית טיפולית במעון יום לפעוטות שנקבע לפי סעיף 10(3).
מירב ישראלי
אולי ב-10(3) תצטרכו לעשות הבחנה ואז זה יהיה יותר פשוט לממונה.
גלי עציון
אפשר הערה לסדר? הצורך בהגדרה של סעיפי הרישיון זה מאוד מהותי, כי אנחנו מדברים די באופן ערטילאי, ואנחנו לא ממש---
היו"ר זבולון אורלב
התקנות.
גלי עציון
לא, סעיפי הרישיון של החוק טרם נוסחו.
היו"ר זבולון אורלב
אמרנו שנחזור לזה.
קריאה
אבל הכל מתבסס על אותם סעיפים.
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 44.
מירב ישראלי
(מקריאה): "הודעה על כוונת חיוב. 44. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיפים 41 עד 43 (בפרק זה – מפר) ובכוונתו להטיל על המפר עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, ימסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב)".
היו"ר זבולון אורלב
הודעה זו הודעה בכתב? שתהיה הודעה בכתב על כוונתו להטיל עליו עיצום כספי. אני מציע לתת לו גם 30 יום לתקן. אנחנו רוצים שהוא יתקן, לא רוצים להטיל את העיצום הכספי.
מירב ישראלי
נקרא את המשך הסעיף.
גלי עציון
יש בהצעה שלנו---
מירב ישראלי
ראיתי מה שהצעתם, אני אומרת שבהצעת החוק אין כרגע אפשרות לתקן.
(מקריאה)
"(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

"(1) המעשה או המחדל (בפרק הזה – המעשה) המהווה את ההפרה;

"(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

"(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 45;

"(4) שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 47".

הנושא של התראה, בעצם לא הודעה וזכות טיעון, אלא התראה ואפשרות תיקון לא מופיע בפרק הזה.

אני מצאתי בחוק שירותי תיירות אופציה כזאת, 'מצא הממונה כי אדם נותן שירותי סוכנות נסיעות והיה לו יסוד סביר להניח כי אותו אדם הפר חובה מהחובות המפורטות להלן, יודיע לו בכתב כי נמצא שהוא... וכי אם לא ימלא את החובה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, יוטל עליו עיצום כספי', ואז אם הוא לא קיים בתוך התקופה האמורה, אז מוטל עליו.
יובל אביעד
כן, אבל אנחנו עוסקים בפעוטות ולפעמים יש מצבים שהם מצבים שמיד---
היו"ר זבולון אורלב
אז תסגור. זה עיצום. חבר'ה, אל תתבלבלו בין העיצום הכספי לבין הסמכות לסגור ולהפסיק מיד את המצב שיש סיכון לילדים. יש לך זכות לסגור, התליה, צו הגבלה, בית משפט. כמה שלייקס אתם רוצים? אל תהפוך את העיצום הכספי לפרונט שלך.
מירב ישראלי
זה תיקון מ-2002. אני יודעת שיש חוקים שזה לא קיים בהם, שיש חוקים של עיצומים כספיים שזה לא קיים בהם---
היו"ר זבולון אורלב
חברים, הואיל וזה דבר חדש, שפעם ראשונה עושים, אני מציע לאמץ את העניין של התראה, שתהיה הזדמנות לתקן בתוך 30 יום. העסק הזה לא פשוט.
גלי עציון
לגבי כל הפרק של עיצום כספי?
היו"ר זבולון אורלב
כן. שלא יבוא, 'רגע, לא ראיתי רישיון, תקבל קנס', תכתבו לו הודעה, 'באתי, לא מצאתי רישיון, אם לא תתקן תוך 30 יום, אני מטילה עיצום, תשלם 1,000 שקלים'. הרי אין לנו עניין שהיא תשלם כסף, יש לנו עניין שזה יהיה מתוקן. המטרה היא שזה יתוקן. ואני רוצה לראות שאומרים לאדם, 'תשמע, אם אתה לא מתקן תוך 30 יום, אתה תחטוף 25,000 שקלים', תראו איך שהוא יתקן מהר.
רן רידניק
---בתקציב.
היו"ר זבולון אורלב
מה האוצר מתערב בזה?
מירב ישראלי
זו הסדרה של העיצומים הכספיים באופן כללי, לא רק בחוק הזה.
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה? יש בעיה.
רן רידניק
יש בעיה. תן לנו לדבר וללבן בינינו. יכול להיות שזה יעכב את כל הפרק.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מרשה לי לגשת ותגיד לי בארבע עיניים משהו?
רן רידניק
לא, נגבש עמדה ממשלתית. נכון שזה יעקר את הפרק, זה משנה באופן מהותי את כל אופן האכיפה. זה עושה את ההתראה כדִיפוֹלְט ורק לאחר מכן עיצומים. יש ויכוח דומה מאוד בחוק לאכיפת דיני עבודה, גם מה הדי פולט ומה ההתחלה וזה הבדל מהותי.
היו"ר זבולון אורלב
אין לי התנגדות שקודם תהיה התראה ואחרי זה---
רן רידניק
זה מה שיקרה.
מירב ישראלי
זה מה שהוא לא רוצה, הוא רוצה שהעיצום יוטל בלי התראה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה קנס בלי התראה?
רן רידניק
כן, זה מה שהחוק אומר, זו העמדה הממשלתית.
קריאה
זו המטרה של החוק.
קריאה
הרסת לו את כל התכנונים.
רן רידניק
אם לא יהיו הסכמי שכר במגזר הציבורי, לא יהיה גם את זה, אז בואו נתחיל משם.
יובל אביעד
מירב, תיירות זה הדבר היחיד שמצאת?
מירב ישראלי
מצאתי כמה דברים. דווקא פה זה יכול להתחיל, תיירות זה פחות...
אשר לוי
זו הסיבה שהסעיף היחידי בחוק שמדבר על כסף זה הקנסות. כמה שלא נעים לשמוע את זה, זה המצב.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אנחנו מבקשים שסעיף 44 יכלול גם את הסוגיה הזאת של אפשרות לתקן תוך... בכל מקרה, מר רידניק, סעיף 44 הוא התראה.
מירב ישראלי
לא, כי לכאורה זה לא התראה, זה רק הודעה מראש וזכות טיעון. הוא יכול לבוא ולהגיד 'אני לא הפרתי', או משהו כזה, אבל לא נותנים לו הזדמנות לתקן.
היו"ר זבולון אורלב
להערכתי, הואיל וכאן יש סמכויות סגירה, אני רואה את הדבר העיקרי בסוגיה של העיצומים בלאכוף את החוק. לאכוף את החוק, פירושו של דבר שיש עוד נשק, חוץ מסגירה, שאנשים יפעלו על פי החוק. לפי תיאוריית ברונפברנר, שחקר את הסוגיה מה המסלול הטוב ביותר להענשת תלמידים, האם להתריע ש'אני לא ארשה לכם לטיול', ובסופו של דבר לקיים את זה; להתריע ולא לקיים; לא להתריע ולקיים; לא להתריע ולא לקיים; והוא הגיע למסקנה שהאפקטיביות הגדולה ביותר בענישה במערכת החינוך זה להתריע ולהעניש, מבין כל המטריצות האלה. זה דבר שנראה לי הדבר הנכון ביותר, להתריע ולקיים. באה ביקורת, ראתה דבר לא בסדר, שולחים לו מכתב, חוץ מהעניינים של סגירה, אם זו סגירה, סגירה, צו הגבלה, צו הגבלה, צו שיפוטי, צו שיפוטי, אתה צפוי גם לקנס, אם תוך 30 יום לא תתקן אתה צריך לשלם את הקנס תוך כך וכך זמן, שגם, אגב, לא קבעתם פה בחוק, או כן קבעתם ואני לא ראיתי.
יעקב פרידברג
כל הנושא של העיצום הכספי שבו אנחנו דנים הוא נושא חדש, באופן יחסי, כמו שאמרנו קודם, ובחקיקה מודרנית, מהשנים האחרונות, באמת הוא הולך ומוצא לו מקום בכדי לתת גיוון בכלי האכיפה. זאת המטרה המרכזית. סגירה, שאנחנו אומרים שקיימת, זה מעשה מאוד מאוד דרסטי שכל פעם אנחנו חוזרים ואומרים 'מה, לאן יילכו הילדים?' לכן אני מבקש שנבחן את ההצעה של מתן ההתראה, אם זה ישאיר את זה ככלי אפקטיבי, וכאן יבואו המומחים לנושא הזה---
היו"ר זבולון אורלב
אני מפנה אתכם לתיאוריית ברונפברנר, שתחפש בגוגל ותמצא ותראה שזה כלי האכיפה הטוב ביותר. וגם במקורותיך, שאתה יודע, כתוב 'אין עונשין אלא אם כן מזהירין'.

אתה יודע שכשאתה עושה עברת תנועה ושוטר התנועה רואה שבשלוש השנים האחרונות לא עברת את אותה עברה, אז הוא נותן לך אזהרה ואם תוך שנתיים, או תוך התקופה, עברת את אותה עברה, אז אתה חוטף גם את הקנס החדש וגם את הקנס הישן.
יעקב פרידברג
ההתראה זה בסדר, אבל כאן אתה אומר לתקן, או בוא נחכה כמה זמן, נעקוב אחרי זה ונראה שזה לא. זה לא היינו הך. כאן אתה צריך לשלוח פקח פעם שנייה לבדוק שקרה תיקון, זה מקטין בחצי את יכולת הפיקוח.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה אזהרה? נגיד אזהרה בלי זמן?
יעקב פרידברג
זה עולם אחר, אני לא יודע אם אתם רוצים ללכת לשם.
היו"ר זבולון אורלב
להיפך, אני אומר לך יותר מאזהרה.
מירב ישראלי
אולי גם פה צריך לעשות את זה לפי סוגי ההפרות?
יעקב פרידברג
אתה מתחייב לשלוח מפקח פעם שנייה בשביל לבדוק אם תוקן או לא.
היו"ר זבולון אורלב
או שכן או שלא.
יעקב פרידברג
זה בעייתי. אם כן, זה מקטין בחצי את יכולת הפיקוח.
שולמית ביסמנובסקי
גם במשרד הבריאות נותנים זמן לתקן ולשלוח הודעה שתיקנת והם בוחרים אם לבוא לראות או לא לבוא לראות.
יעקב פרידברג
מספר יונה לומדים שכדאי לעשות, שקודם התריעו.
היו"ר זבולון אורלב
עוד 30 יום ונינווה נהפכת. ככה כתוב.
יעקב פרידברג
אבל יונה היה רגזן על זה שהעיר לא נהפכה.
יצחק קדמן
יונה היה מהאוצר, הוא אומר 'מה יצא לי מזה? בסוף אין עונש'.
שולמית ביסמנובסקי
הוא מקבל הודעת תיקון ומחליט אם לשלוח מפקח או לא. אם הוא לא סומך, הוא ישלח מישהו, אם הוא סומך, הוא לא ישלח, ואתה חייב לשלוח תוך 30 יום הודעה שתיקנת את ההפרה.
יעקב פרידברג
צריך לבחון אם זה ישאיר אפקטיביות של הכלי הזה. כי אם הוא לא יהיה אפקטיבי ככלי אכיפה, אפשר למחוק אותו מהחוק.
גלי עציון
אם הוא לא תיקן תוך 30 יום, נכנס לתוקף העיצום.
יעקב פרידברג
אנחנו גם בעד למחוק את הפרק...
שולמית ביסמנובסקי
אנחנו בעד שתמחק.
גלי עציון
אתה בסך הכל דוחה את העיצום, אתה לא מבטל אותו.
מירב ישראלי
אני אומרת, אולי צריך להבחין לפי הפרות.
היו"ר זבולון אורלב
את מכירה את התיאוריה של ברונפברנר? באיזה מכללה למדת?
שולמית ביסמנובסקי
בית ברל.
יצחק קדמן
אני אגיד לך מה אומרות התיאוריות בקרימינולוגיה, איך אתה מרתיע עבריינים מלעבור על החוק. לא גובה העונש, לא חומרת הענישה, הדבר היחידי שמשפיע זה הערכה של עבריין האם יש סיכוי שהוא ייתפס או לא. לכן אני אומר, אם לא יהיה פיקוח כמו שצריך ותהיה הנחה ש'טוב---
היו"ר זבולון אורלב
זה חלק מהעיצום הכספי, אגב.

חברים, תבדקו, זאת ההצעה שלנו, כדי שאפשר יהיה לתקן תוך 30 יום.

סעיף 45.
מירב ישראלי
(מקריאה): "זכות טיעון. 45. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 44 רשאי לטעון את טענותיו בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה".
שולמית ביסמנובסקי
ומה קורה אם מגיע זמן תשלום הקנס ועדיין אין תגובה מהממונה?
מירב ישראלי
מה זאת אומרת?
שולמית ביסמנובסקי
צריך להוסיף שהתשלום יידחה עד החלטת הממונה.
מירב ישראלי
לא, הממונה לא מחליט על עיצום עד שהוא לא שומע אותך. קודם הוא צריך לשמוע אותך. יש לך זכות טיעון.
היו"ר זבולון אורלב
זה ברור מבחינה משפטית?
גלי עציון
העיצום נכנס לתוקף רק אחרי הטיעון, אלא אם את לא מנצלת את זכות הטיעון. אם את מנצלת את זכות הטיעון, אז המועד שזה נכנס לתוקף זה אחרי החלטת הממונה.
היו"ר זבולון אורלב
46.
מירב ישראלי
(מקריאה): "החלטת הממונה ודרישת חיוב. 46. (א) טען המפר טענותיו לפני הממונה לפי סעיף 45 יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 48.

"(ב) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו דרישה שלשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת חיוב); בדרישת החיוב יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו.

"(ג) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו הודעה על כך.

"(ד) לא ביקש המפר לטעון את טענותיו לפי סעיף 45, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת חיוב שנמסרה למפר במועד האמור".
היו"ר זבולון אורלב
גם פה אני מבקש שכל ההודעות תהיינה הודעות בכתב, או להוסיף בהגדרות שכל מקום שכתוב---
יעקב פרידברג
הודעות הן תמיד בכתב.
גלי עציון
ליתר ביטחון שיוסף, כי מדובר פה על גבייה לפי פקודת המסים (גבייה) שהיא דרקונית בצורה בלתי רגילה ורצוי שה'בכתב' יוסף באופן מפורש.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא משפטן, אבל אומרים לך שמבחינה משפטית כל הודעה שכתובה---
מירב ישראלי
איך? ירימו לו טלפון ויגידו לו---
היו"ר זבולון אורלב
קיבלנו את בקשתך, אין התנגדות. בכל החוק, לאורך כל החוק, כל הודעה זו הודעה בכתב. אולי נוסיף בהגדרות למעלה.
מירב ישראלי
בסדר.
אשר לוי
הממונה בסעיף (ב), אם הוא החליט לדחות את הטענות, הוא צריך לנמק?
מירב ישראלי
בשביל זה הוא גם נותן לו אפשרות לזכות טיעון.
היו"ר זבולון אורלב
הוא חייב לנמק, כי אם הוא רוצה לערער הוא צריך לדעת את הנימוקים.
אשר לוי
זה לא מופיע פה שזה יהיה מנומק.
מירב ישראלי
דיברנו על זה כבר. היה לנו את הדיון הזה כבר פעמיים, שהוספנו נימוקים באיזה שהוא שלב ואז שכנעו אותנו שמכיוון שיש חוק כללי בנושא של הנמקות, לא צריך להגיד את זה.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר החוק מחייב שזה יהיה עם הנמקות. יש גם בפרוטוקול עכשיו, זה נאמר בצורה מפורשת.
שולמית ביסמנובסקי
התקופה, אפשר לציין את התקופה, תוך כמה זמן?
היו"ר זבולון אורלב
את צודקת. מה התקופה? מה נהוג בקנסות, תוך כמה זמן משלמים? 15, 30, 45 ימים?
יעקב פרידברג
90 יום.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא יקבע את התקופה, אלא עד 90 יום.
מירב ישראלי
בתוך 90 יום.
שולמית ביסמנובסקי
עוד שאלה. סעיף (ג), ימסור לו הודעה על כך, תוך כמה זמן? כמה זמן יש לנו להמתנה? זה יכול להיות חודש, חודשיים, חצי שנה?
היו"ר זבולון אורלב
מה אכפת לך?
שולמית ביסמנובסקי
אבל אם עברו 90 יום?
היו"ר זבולון אורלב
מה אכפת לך? הוא לא יכול להטיל עלייך את העיצום כל עוד אין החלטה.
גלי עציון
קודם כל לעניין סעיף 46(א), אנחנו חושבים שצריך למחוק את 'לפי הוראות סעיף 48', אנחנו חושבים שאם הממונה---
היו"ר זבולון אורלב
כשנגיע ל-48.
מירב ישראלי
אבל זו פרשנות לא נכונה שלכם. זה מאפשר גם שלילה בכלל.
היו"ר זבולון אורלב
כשנגיע ל-48.
גלי עציון
בסדר. הערה נוספת זה לעניין סעיף 46(ד), 'יראו הודעה זו בתום 30 הימים האמורים כדרישת חיוב שנמסרה למפר במועד האמור'. שוב, כיוון שמדובר בגביות, שהן לפי פקודת המסים (גבייה), אנחנו חושבים שבכל זאת יתכבד המשרד ויוציא הודעה מסודרת שיוטל עליו, כי קודם זה התראה ועכשיו יראו בהתראה. יש לנו הצעה לנוסח, אנחנו מציעים 'דרישת חיוב בכתב ובה יציין, בין השאר, את סכום העיצום והתקופה לתשלומו', שעכשיו משתנה לאור ה-90 יום.

שוב, מדובר בקנס או בעיצום שחלה עליו פקודת המסים (גבייה) שהיא פקודה דרקונית ולכן ההודעה---
היו"ר זבולון אורלב
אני קיבלתי הודעה של הממונה, לפי סעיף 45, שהוא עומד להטיל עליי עיצומים. לא הודעתי לו שום דבר. אומר סעיף 46(ד), בתום ה-30 יום מאז שהוא הודיע לי על כוונותיו, רואים את ההודעה הזאת כאילו מסרו לי אותה.
גלי עציון
אז אנחנו מבקשים שבתום ה-30 יום---
היו"ר זבולון אורלב
עוד הודעה?
גלי עציון
זה כמו בפסק דין, שופט מודיע שהתביעה תימסר מחוסר מעש---
היו"ר זבולון אורלב
תסביר לי שוב, בשביל מה את צריכה את זה? קיבלת מכתב שאומר לך 'החלטתי להטיל עלייך קנס זה וזה, זכותך לערער... אם לא תערערי, בתאריך זה וזה תראי את ההודעה הזאת כנכנסה לתוקף'. מה הבעיה?
קריאה
היה והמכתב לא הגיע בדואר ישראל?
גלי עציון
למשל. זו פקודת המסים (גבייה), היא מאוד מאוד דרקונית ואפשר להפעיל אותה---
שולמית ביסמנובקי
שיהיה דואר רשום.
גלי עציון
דואר רשום פותר את הבעיה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מבקשים שעל חובת המדינה להודיע על הקנס יחולו הכללים של הטלת קנסות במדינת ישראל, אם זה דואר רשום, אז צריך דואר רשום, אני לא יודע, כל הפרוצדורות, שלא יקרה מצב שאמרו 'שלחו', 'לא שלחו'. צריך לכתוב שסדרי ההודעה על הקנס יהיו על פי הפרוצדורה הנהוגה לפי חוק זה וזה.
יעקב פרידברג
פקודת גביית מסים.
מירב ישראלי
גם על הממונה?
היו"ר זבולון אורלב
ודאי. בוודאי. הממונה, כשהוא שולח הודעה על הקנס, שתהיה אותה פרוצדורה. מה שכתוב בפקודת גביית המסים. זה מה שהיא ביקשה.

חברים, אנחנו בסעיף 47.
מירב ישראלי
(מקריאה): "הפרה נמשכת והפרה חוזרת. 47. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

"(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיפים 41 עד 43, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע".

זה תנאים סטנדרטיים בכל העיצומים הכספיים.
שולמית ביסמנובסקי
זה לא מידתי, צריך לבטל את הסעיף הזה מיד.
יצחק קדמן
מי צריך את זה? הקנס הוא כל כך משמעותי.
מירב ישראלי
אלה הפרקים הרגילים בעיצומים כספיים. זה לא יוצא דופן.
שולמית ביסמנובסקי
זה לא סביר ולא מידתי. תוך 50 יום מכפילים את הקנס?
יעקב פרידברג
אחד חלקי חמישים.
שולמית ביסמנובסקי
נכון. אם נניח הגננת לא התפנתה, מסיבה כזאת או אחרת, היתה חולה, לא יודעת מה, עברו 50 יום, היא לא הספיקה לשלם את הקנס, זה הכפיל את עצמו, זה נהיה 50,000 שקל.
מירב ישראלי
לא, זה לא שהיא לא הספיקה לשלם, היא ממשיכה עם ההפרה.
היו"ר זבולון אורלב
נתנו לה 30 יום התראה ואמרו לה תתקני את זה בתוך 30 יום, והיא ממשיכה אחרי 30 יום.
יעל שמרגד
אבל לפעמים זה מבעיות של מכרזים, הצעות מחיר ודברים כאלה.
שולמית ביסמנובסקי
אז סוגרים לה את הגן, למה צריך לתת לה עיצום כפול?
היו"ר זבולון אורלב
שיסגרו. שתסגור לבד.
מירב ישראלי
כי לפעמים רוצים שהילדים ימשיכו להיות בגן ולא יסגרו את הגן.
קריאה
כל המהות של החוק הזה... או סוגרים את הגן או לא עושים שום דבר. צריך דרך ביניים.
יובל אביעד
אתה מעדיף שאני אסגור את הגן?
שולמית ביסמנובסקי
באמת, זה מוגזם. מה זה? בתוך 50 יום זה מכפיל את עצמו? איפה נשמע כדבר הזה?
גלי עציון
על הפרה נמשכת וחוזרת חלים אותם כללים של שימוע?
קרן איוס
אם אנחנו מסתכלים על המגזר הפרטי ולאו דווקא על המגזר הציבורי, ניקח את העיצום הנמוך ביותר, למשל, והחלק ה-50 שלו הוא בטל בשישים והגננת תגיד 'אוקי, שווה לי להמשיך עם העברה ולשלם את החלק הקטן הזה, כי לתקן אותה, או עלות התיקון שלה היא גדולה יותר'. אז זו שותפות לדבר עברה. אם יש כאן עניין שאפשר לסגור את הגן לאלתר בגין ההפרה, תעשו את זה, אבל במקום של ל---
היו"ר זבולון אורלב
היא לא רוצה, שתסגור.
יעל שמרגד
מצד שני, בן אדם שכן רוצה לתקן צריך לתת לו את הזמן.
היו"ר זבולון אורלב
נתנו לו, 30 יום.
יעל שמרגד
זה לא תמיד מספיק. 90 יום.
יובל אביעד
זה דבר אחד. פה יש כלי אכיפה של עיצום כספי ושם יש כלי אכיפה אחר. רשאי הממונה, זה לא חייב.
היו"ר זבולון אורלב
כמו שראיתם, אני הצעתי לשנות באופן דרמטי את גובה העיצומים, כולל גם העניין של התראה. אם שמים פה מבנה של עיצומים שנמצאים בחוקים אחרים, אני לא יכול להחריג את זה מחוקים אחרים.
שולמית ביסמנובסקי
אפשר לדעת באיזה חוקים זה מופיע?
מירב ישראלי
אני אתן לך דוגמה, פקודת המכרות, חוק טיפול להסדרה באריזות. יש הרבה מאוד, סתם הוצאתי דוגמאות.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מבין ולא ברור לי למה אתם צריכים להגן פה על הפרה נמשכת והפרה חוזרת.
שולמית ביסמנובסקי
לא, לא צריך להגן על---
היו"ר זבולון אורלב
אני מצפה מכם, הציפייה שלי מכם, ואתם רואים שאני מקשיב לכם, אל תגנו על דברים שהם לא ראויים. הדברים צריכים להיות הגיוניים. אבל אם זה מתכון קבוע, לא עשו פה מיוחד, זה לא מיוחד, זה המקובל במתכונת של עיצומים.
גלי עציון
שאלה, האם לגבי הפרה נמשכת והפרה חוזרת יש שימוע?
מירב ישראלי
למה צריך שימוע?
גלי עציון
כי אולי יש הסבר.
היו"ר זבולון אורלב
יובל, אתה מקשיב לשאלות או שרק אני פה?
יובל אביעד
אני מקשיב.
שולמית ביסמנובסקי
אם הוא מפר למרות שהוא יודע שהקנס שמוטל עליו הוא קנס גדול, יכול להיות שיש משהו מאוד רציני שם, מישהו צריך לשמוע.
מירב ישראלי
שימוע על כל יום שהוא זה...
קריאה
בחוזרת, לא בנמשכת.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה הפרה חוזרת?
מירב ישראלי
בהפרה חוזרת, אני חושבת שהולכים אחורה להפרה.
היו"ר זבולון אורלב
תסבירי לי מה זו הפרה חוזרת.
מירב ישראלי
זה שהוא הפר את אותו דבר שוב.
יובל אביעד
בתוך שנתיים.
מירב ישראלי
הוא עשה את אותה עברה.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר הוא לא תלה את הרישיון, נתנו לו התראה---
מירב ישראלי
והוא תלה אותו ואז הוא הוריד אותו עוד פעם.
היו"ר זבולון אורלב
והוא תלה אותו, בביקור הבא הוא עוד פעם---
יעקב פרידברג
ואם הוא לא תלה, זה נמשכת. אז שיכין מסמר חזק.
היו"ר זבולון אורלב
דעתי לא נוחה מכל ה... אמרתי כבר קודם לגבי דר' קדמן, אבל אם זו המתכונת, אני לא הולך ל---
מירב ישראלי
זה כלי האכיפה הזה, הוא הוצב בצורה מסוימת. בדברים שהם גמישים, כמו הסכום שמשתנה מחוק לחוק---
היו"ר זבולון אורלב
אגב אני בטוח שאחד מחברי הכנסת יגיש על הסעיף הזה הסתייגות, אולי גם אחרים.
מירב ישראלי
בדברים שהם סטנדרטיים, מנסים לשמור על---
היו"ר זבולון אורלב
אם הייתי חבר כנסת ולא יושב ראש הוועדה וזה לא החוק שלי, הייתי מגיש על זה הסתייגות. גם על 48, 49, כל הסעיפים ה---
יובל אביעד
אז כל הסעיפים האחרים לא רלוונטיים, אי אפשר---
היו"ר זבולון אורלב
48 אתם מציעים לבטל? טוב, אני מסכים.
גלי עציון
אם יש סמכות לבטל לחלוטין, לקבוע שקנס מ-100 יהפוך ל-0, לא צריך להגביל את יכולת ההפחתה.
מירב ישראלי
שוב, שיקול הדעת להגיד שזה 0 זה בגלל שהוא משתכנע שהוא לא צריך להטיל את הקנס. זה לא בגלל שיש לו סמכות מראש שבמקרה הזה הוא לא נותן.
גלי עציון
אבל אם בנסיבות מסוימות הוא חושב שצריך להפחית יותר, הוא לא צריך להיות מוגבל.
קריאה
קנס סמלי, להרתיע.
היו"ר זבולון אורלב
גם על זה אתם רוצים להתלונן? על 48?
יעקב פרידברג
אמרו את זה מקודם עם ה'עד' ואמרנו שלא.
היו"ר זבולון אורלב
עד רגע זה לא הבנתי מה הבעיה עם 48.
מירב ישראלי
הם רוצים שתהיה לממונה סמכות, בלי ששר המשפטים---
היו"ר זבולון אורלב
לא. לא. תקראי.
מירב ישראלי
(מקריאה): "סכומים מופחתים. 48. (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיפים 41 עד 43, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

"(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיפים 41 עד 54, בשיעורים שיקבע".

זאת אומרת זה לא שיקול דעת של הממונה.
גלי עציון
הוא אמר שנבטל את 48.
מירב ישראלי
לא, אמרנו שלא.
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 49.
מירב ישראלי
(מקריאה): "סכום מעודכן של עיצום כספי. 49. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת החיוב, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה, כאמור בסעיף 46 – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית המשפט לפי סעיף 53 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי לפי אותו סעיף, יהיה סכום העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור".
היו"ר זבולון אורלב
מה זה סכום מעודכן?
רן רידניק
אם יש ערעור וזה נדחה לארבע שנים בבית משפט ויש פסק דין כעבור ארבע שנים, אז---
יובל אביעד
יש הגדרה לסכום מעודכן.
רן רידניק
לפי המדד.
גלי עציון
זו הגבלת שיקול הדעת השיפוטית.
היו"ר זבולון אורלב
איפה יש הגדרה של סכום מעודכן?
מירב ישראלי
בואו נגמור את הסעיף.
(מקריאה)
"(ב) סכום העיצום הכספי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע במועד שבו הוחלו על המפר ההוראות לפי חוק זה בהתאם לסעיף 68; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"(ג) הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב) תפורסם ברשומות".
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות? אין הערות.
גלי עציון
לעניין 49(א) אם הוגש ערעור לבית המשפט, בית המשפט יקבע. הוא גם יכול לקבוע שזה יחול מיום שהוגש הקנס או מאוחר יותר.
רן רידניק
הוא יכול לקבוע איזה סכום שהוא רוצה, אבל אם הוא קובע את הקנס---
גלי עציון
אבל זו הגבלת שיקול הדעת השיפוטי.
רן רידניק
מה פתאום. על מה מדברים בכלל?
מירב ישראלי
לא, יש סכום, אין פה משהו אחר, זה לא שבית המשפט---
גלי עציון
גם לעדכון, בית משפט מוסמך לקבוע שזה מעודכן מיום הגשת התביעה, מיום מתן פסק הדין. זו סמכות שיפוטית לחלוטין.
מירב ישראלי
העיצום יהיה סכום העיצום הכספי המעודכן לפי המדד. ומה שהיא אומרת זה שהשופט יכול להגיד שזה לא.
היו"ר זבולון אורלב
להפחית. לא, אני לא מסכים.
רן רידניק
הוא יכול להפחית.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא רוצה לתת שיקול דעת ל---
גלי עציון
לבית המשפט?
היו"ר זבולון אורלב
אני לא רוצה לתת שיקול דעת לשופט. אנחנו מחוקקים חוקים ובית המשפט שופט לפי החוקים שאנחנו מחוקקים.
רן רידניק
---מהסכום של העיצומים.
מירב ישראלי
כן, מסכום העיצום, לא מסכום ההצמדה.
רן רידניק
---אם הוא רוצה את זה. השאלה איזו מוטיבציה, מתוך זה שאני מכיר בית משפט, בשביל לשנות את הסכום.
מירב ישראלי
זה נכון, שיקול הדעת של בית המשפט הוא על סכום העיצום, לא על סכום ההצמדה של העיצום, כי ההצמדה היא דבר טכני. הסכום של העיצום הוא דבר קבוע. שוב, זה טכני. זה בעצם העיצום הכספי, כמו שהיה העיצום הכספי, זה כאילו מטפס עם העיצום הכספי.
גלי עציון
אבל בית משפט מוסמך לקבוע את זה, הוא קובע את המועד שמאותו יום יחול העדכון.
מירב ישראלי
אז פה לא.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, בית ספר למשפטים תעשו באוניברסיטה, אנחנו מחוקקים.
מירב ישראלי
(מקריאה): "המועד לתשלום העיצום הכספי. 50. העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת החיוב כאמור בסעיף 46".
היו"ר זבולון אורלב
לא אמרנו שאפשר לשלם תוך 90 יום? לתקן את זה, בתוך 90 יום.
יעקב פרידברג
אני רוצה רק לבדוק אם בעיצומים הכספיים זה מקובל לכתוב 30.
היו"ר זבולון אורלב
רשמנו 90, אם אתה רוצה לתקן, תחזור אלינו.
גלי עציון
אפילו קנס של משטרה זה 90 יום.
יעקב פרידברג
כן, אבל עיצום כספי איננו קנס של המשטרה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני שוב אומר לכם, אנחנו לא עובדים פה עם סוחרים, תפסיקו עם זה. פעם ראשונה מכניסים לתוך מערכת הרווחה והחינוך איזה שהוא מהלך. חברים, בעדינות. ושוב, אמרתי לך, אני רואה את הפרספקטיבה הרחבה, גם של רווחה וגם של חינוך, שזה יבוא הלאה. אז אם אתם רוצים ליצור אופוזיציה שלא תעביר לא את זה ולא שם, תמשיכו ב-30 יום ותמשיכו בכל הדברים האלה. לא יעבור כלום, אני אומר לכם.
מירב ישראלי
בפקודת המכרות זה 90 יום.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה משנה לכם אם משלמים תוך 30 יום? מה זה משנה לך, הרי בסוף משלמים.
יעקב פרידברג
מה אדוני הזכיר מוקדם יותר וגם בדיונים קודמים, לגבי היכולת לקחת את ההסדר הזה ואחר כך למשל לקחת אותו למערכת החינוך, זה דבר שאני חושב עליו מזה זמן, ואני נתקל בתוך המשרד בכל מיני קשיים, בגלל שכל הנושא של עיצום כספי נולד לאכיפה בגופים כלכליים גדולים. שם הוא נולד ושם כל הדברים הדרקוניים שאתם רואים, הם טובים ונחוצים מאוד לחברות הביטוח, הבנקים, בדיוק עליהם. אז אנחנו מנסים לקחת עכשיו הסדר שנולד שם, להכניס אותו לכאן, זה לא נקי מקשיים, אני רק ביקשתי לבדוק.
היו"ר זבולון אורלב
אני מסכים איתך, אני עוסק בוועדת הכספים באכיפת שוק ההון, ושם אנחנו קשוחים מאוד.
שולמית ביסמנובסקי
יש לנו בקשה נוספת בסעיף הזה, לנהל מנגנון תשלומים למישהו שקיבל נניח קנס של 50,000 שקל והוא חייב הסדר בתשלומים, כי אין לו מאיפה להוציא את הכסף באותו רגל. שיהיה מנגנון תשלומים.
יובל אביעד
תחול פקודת מסים (גבייה).
יעקב פרידברג
הצענו נוסח.
יובל אביעד
רשום 'עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה)'. מה שכתוב בפקודת המסים (גבייה), אם יש אפשרות לתשלומים, אז יהיה.
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 52 מסדיר את השאלה שלך.
גלי עציון
יש לנו הצעה בדיוק באותו עניין.
היו"ר זבולון אורלב
50 סיימנו. סעיף 51. (מקריא): "51. לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי ריבית והצמדה), עד לתשלומו.

יש שאלה? אין.

"גבייה. 52. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה)".
מירב ישראלי
את זה אני צריכה לבדוק.
גלי עציון
לא שאלה, הצעה. הצעתנו היא כי הכספים שייגבו במסגרת העיצומים הכספיים יועברו למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לקרן לתמיכות לבינוי, שיפוצים, הצטיידות ותמיכה במסגרות.
היו"ר זבולון אורלב
אני מסכים איתך, אבל אין לי הסכמת ממשלה, ולכן אני לא יכול ללכת על זה.
גלי עציון
זה יכול להיות מוגש כהסתייגות.
היו"ר זבולון אורלב
לצערי, אני תומך בזה רעיונית 101%, אבל אני לא יכול לקבל את זה.
יובל אביעד
למה לא?
היו"ר זבולון אורלב
כל השיטה של עיצומים וגביית מסים במדינת ישראל זה שהמשטרה לא לוקחת אליה את הקנסות שהיא גובה, ורשות המסים לא לוקחת לעצמה את הכספים כדי לנהל את התקציב.
(מקריא)
"ערעור. 53. (א) על דרישת חיוב לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום בתוך 30 ימים מיום מסירת הדרישה או ההחלטה למערער.

"(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף זה כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או אם בית המשפט הורה אחרת.

"(ג) החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף זה לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר סכום העיצום הכספי או כל חלק ממנו אשר הופחת על ידי בית המשפט, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום חזרתו".
שולמית ביסמנובסקי
בית משפט שלום?
היו"ר זבולון אורלב
כן, כתוב.
גלי עציון
אנחנו דווקא חושבים שהדרך צריכה להיות הפוכה. שוב, אנחנו לא רוצים לייצר מנגנון שצריך לרוץ להגיש בקשה לעיכוב ביצוע, ולכן אם הוגש ערעור, כאמור בסעיף, יעוכב התשלום עד שהחליט בית המשפט שבערעור.
היו"ר זבולון אורלב
לצערי, שוב, זה משהו סטנדרטי ואני לא הולך לשנות את ספר החוקים של מדינת ישראל. אם תמצאי חוקים שזה בדרך שאת אומרת, אני מוכן לקבל, אבל אומרים לי שזו הדרך המקובלת בחקיקה רגילה.
גלי עציון
שוב צריך לזכור שצריך להבחין בין הנושא פה לבין הנושאים שלצורך הם הוקמו העיצומים.
היו"ר זבולון אורלב
(מקריא): "פרסום. 54. הוטל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, רשאי הממונה לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת את דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, את שמו של המפר ואת מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה, ורשאי הממונה להורות למפר לפרסם פרסום כאמור".

אני מתנגד התנגדות נחרצת לסעיף הזה. הפרסום לציבור זה אך ורק אם סוגרים את הגן וזה מה שאמרנו. מה זה מעניינו של הציבור? מה הדבר הזה? ממתי מפרסמים לציבור אם מישהו קיבל קנס? מה, אני קיבלתי דוח על מהירות מופרזת, אז זה מופיע בעיתון? דרשנו שאם יש הפרה של התנאים וסוגרים, שיודיעו להורים, את זה אנחנו רוצים, אבל מה זה שייך לעניין הכספי?
יעקב פרידברג
היות שהם אומרים שלא בהכרח צריך את זה, אז---
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 54 נמחק.
מירב ישראלי
יש חוקים שיש ויש חוקים שאין.
היו"ר זבולון אורלב
(מקריא): "שמירת אחריות פלילית. 55. (א) תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה לפי חוק זה כאמור בפרק ז'.".

איזו הפרה פלילית יש בפרק ז'?
מירב ישראלי
זה עונשין.
היו"ר זבולון אורלב
נגיע לזה. סימן שאלה.
(מקריא)
"(ב) הוגש נגד מפר כתב אישום בשל הפרת הוראה לפי חוק זה, כאמור בפרק ז', לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה, ואם שילם המפר עיצום כספי – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום חזרתו".

אנחנו נחזור לפרק 55, אחרי שנגמור את פרק העונשין, כי לא ברור לי איזה עברות פליליות... חשבתי שכל החוק הזה הוא רק---
מירב ישראלי
יש עונשין.
היו"ר זבולון אורלב
על מה?
מירב ישראלי
על הפעלה בלי רישיון, למשל, זה עונשין.
היו"ר זבולון אורלב
זו עברה פלילית?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
מי שפותח בית ספר ללא רישיון זו עברה פלילית?
יובל אביעד
יש גם רשימה של חוקים
היו"ר זבולון אורלב
לגבי הפלילי, אנחנו פה נלך בהתאם לחוקי החינוך. אם בחוקי החינוך זאת עברה פלילית להפעיל בית ספר ללא רישיון אז גם פה זה יהיה אותו דבר. אני אומר את זה גם לחברים פה. אבל לא יותר, לא יטילו בחוק הזה אחריות פלילית יותר מאשר מקובל במערכת החינוך. תתאימו את עצמכם עד לישיבה הבאה.
יובל אביעד
רק שהחוק של מערכת החינוך הוא חוק יחסית ישן, ישנם חוקים אחרים שגם וגם עושים.
היו"ר זבולון אורלב
מר אביעד, אני רוצה להעביר חוק ולהעביר חוק צריך רוב בכנסת.
יובל אביעד
בסדר, אבל אי אפשר גם ללכת אחורה.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא הולך אחורה. אמרתי, העיצום הכספי זה צעד קדימה. אני לא הולך צעד קדימה באחריות הפליליות, כי אני מפחד שלא יהיה רוב. צריך גם להבהיר ואני שומע את הרוחות ואת ההדים, בואו נתרכז בדברים העיקריים ולא בתוך אותן חמש מסגרות בשנה שצריכים לתבוע אותם על עברה פלילית. אני שואל את מערכת החינוך כמה תביעות פליליות, תבררו בפרקליטות, הוגשו נגד מסגרות חינוך.
יעקב פרידברג
כי אין אכיפה, זאת הבעיה העיקרית. כי אנשים מפעילים בתי ספר ללא רישיון---
היו"ר זבולון אורלב
למה אתם לא מגישים כתבי אישום פליליים?
יובל אביעד
אין להם צו הגבלה מנהלי.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה קשור לצו הגבלה?
יעקב פרידברג
המנהל הכללי של משרד החינוך מוציא צו סגירה ואז לא אוכפים אותו.
היו"ר זבולון אורלב
אתם צריכים לאכוף.
יעקב פרידברג
מי יאכוף אותו? משטרת ישראל לא אוכפת אותו כי זה לא בסדר העדיפות שלה.
היו"ר זבולון אורלב
אז זה אותו דבר גם פה, מה אתה רוצה?
יובל אביעד
בגלל זה אני אומר שלא צריך ללכת אחורה.
היו"ר זבולון אורלב
לכן הלכתי לעיצום הכספי.
יעקב פרידברג
השאלה אם אתה רוצה שמציאות כזו תשרור גם כאן.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אתם רוצים להיות צודקים או חכמים? תחליטו מה אתם רוצים.
מירב ישראלי
גם וגם.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני אומר לכם שלא יעבור. מדברים איתי כאן כל חברי הכנסת מכל המפלגות, אני יודע מה אני יכול להעביר ומה אני לא יכול להעביר.

אני מבקש מהיועצת המשפטית, במקביל להצעה שלכם, אם אפשר לעשות השוואה מוחלטת בין המקובל במערכת החינוך לבין הדבר הזה.

רבותיי, תודה רבה, אנחנו מתראים ביום חמישי.
מיכל אקסלרוד
אם אפשר לבקש מהמדינה שתתנגד או תגיב ביחס לכל הערותיך ובקשותיך מהם, על מנת שהדיון שלנו יהיה וייגע גם במהות. בהרבה דברים אנחנו נשארים ברמה התיאורטית משום שביחס לדברים המהותיים טרם המדינה---
היו"ר זבולון אורלב
אני מצטרף לבקשתך.
גלי עציון
אגב, לפני סעיפי העונשין חייבים לדעת מה הם תנאי הרישיון, כי אחרת ממש מדברים באוויר.
היו"ר זבולון אורלב
הסדר יהיה: אנחנו גומרים את דיני העונשין, אני רוצה ביום חמישי לפחות עד תקופת המעבר. אני אראה לכם שזה אפשרי.


הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:51

קוד המקור של הנתונים