ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/02/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
9
ועדת הכספים

8.2.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ד' באדר א' התשע"א (8 בפברואר 2011), שעה 12:25
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

יריב לוין

פניה קירשנבאום
מוזמנים
דניאלה פרתם, אגף התקציבים משרד האוצר

איתן גולדפלם, אגף התקציבים, המשרד לביטחון פנים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011, לראשונה בשנת הכספים 2011.

פנייה מספר 2 ו-3 – משרד הביטחון
דניאלה פרתם
הפנייה נועדה להעביר 700 מיליון שקלים למשרד הביטחון.
יעקב אדרי
מאיפה?
דניאלה פרתם
מסעיף 45, מהרזרבות. אלה רזרבות מ-2010. הסברים יינתנו בוועדה המשותפת.
פניה קירשנבאום
יש עכשיו העברות, בתקופה הזאת?
טמיר כהן
זאת הסנונית.
פניה קירשנבאום
כי אמרו עד מרץ אין העברות.
היו"ר משה גפני
לא. עכשיו מתחילות העברות.
יעקב אדרי
אני מבקש הסבר לעניין הזה.
דניאלה פרתם
זה בהתאם לסיכומים תקציביים אליהם הגענו עם משרד הביטחון. הפנייה הייתה אמורה לעבור בשנת הכספים האחרונה והיא לא עברה ולכן אנחנו מעבירים אותה עכשיו.
יעקב אדרי
לצורך מה?
דניאלה פרתם
הסברים יינתנו בוועדה המשותפת. לא אוכל להסביר זאת כאן.
יעקב אדרי
הבנתי.
חיים אורון
אני רוצה להבין. אני רואה שהכסף נלקח מהוצאות שונות, מהרזרבה לפעולות מיוחדות.
דניאלה פרתם
כן, זה מהרזרבות. המקורות הם מרזרבות של 2010.
חיים אורון
מאיפה הגיע כסף לרזרבה?
דניאלה פרתם
ממשרדים שונים.
חיים אורון
למה הכסף לא נשאר במשרדים השונים?
דניאלה פרתם
חלק מהרזרבות נשארות וחלק עוברות.
חיים אורון
תביאו לנו נתונים.
דניאלה פרתם
כתוב לכם שזה מסעיף 45, מהרזרבה הכללית.
חיים אורון
לרזרבה הכללית זה הגיע ואותי מעניין מאיפה זה הגיע, כמה השארתם במשרדים וכמה לקחתם. גפני, אני מבין שאנחנו לא נדע מה עושים עם הכסף כי זה סודי.
היו"ר משה גפני
זה בוועדה המשותפת.
חיים אורון
אני יודע.
דניאלה פרתם
הסברים ניתנים בוועדה המשותפת.
חיים אורון
אבל אני שואל מהיכן מגיע הכסף. אתם מעבירים 700 מיליון שקלים.
דניאלה פרתם
הרזרבה היא מאי ניצול תקציב.
חיים אורון
סליחה, אבל נשאר במשרד הבריאות תקציב ואנחנו נרצה שהכסף יישאר במשרד הבריאות ויעשו אתו מיטות? אם הוא נשאר בתקציב הכבישים, אנחנו נרצה שיתקנו כבישים שקורות בהם תאונות דרכים?
דניאלה פרתם
רזרבות הם לא עודפים מחויבים. עודפים מחויבים עוברים באופן אוטומטי למשרדים.
פניה קירשנבאום
אנחנו לא מדברים על הרשאות להתחייב אלא על כסף שנשאר.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, הם לא מקצצים כאן במשרדים. הם לא הביאו קיצוץ פלט.
חיים אורון
מה פתאום? אותו תרגיל שעשיתם כאן, אתם יכולים לבוא ולומר שאתם ארגנתם 700 מיליון שקלים מהמשרדים ועכשיו נתתם לביטחון 200, לחינוך 100, לבריאות 10,000.
דניאלה פרתם
חלוקת תקציב נעשתה. יש תקציב לשנת 2011.
חיים אורון
אבל כאן אנחנו מעלים אותו. אתם מעלים את תקציב הביטחון. גפני, יכול להיות שזה לא מעניין אותך.
היו"ר משה גפני
מעניין אותי מאוד.
חיים אורון
אתם מעלים את תקציב הביטחון.
דניאלה פרתם
אלה סיכומים שהיו ב-2010.
חיים אורון
הסיכומים לא מעניינים אותי, הסיכומים של שר האוצר וראש הממשלה. אני טענתי בדיונים על התקציב שתקציב הביטחון שאנחנו מאשרים הוא בלוף כי בפועל יעבירו עוד כספים. אתם כאן מעבירים תקציב מעבר לגג של תקציב הביטחון. נכון? עד כאן אני מדייק. אם אתם מעבירים כספים מעבר לגג של תקציב הביטחון, לכאורה תקציב פנוי שאנחנו יכולים להחליט להעביר אותו לביטחון או לחינוך או לבריאות או לחינוך התורני. אתם באים ואומרים כאן שאתם לקחתם משם, ואנחנו לא יודעים מהיכן לקחתם.
דניאלה פרתם
אבל מרזרבות. זה לא שלקחנו תקציב של משרדים שצריך להשתמש בו.
חיים אורון
מה זאת אומרת מרזרבות?
דניאלה פרתם
רזרבות של המשרדים.
יעקב אדרי
ג'ומס, מה שאתה אומר זה למעשה התקציב המפורסם שהם מקבלים מחוץ לתקציב.
חיים אורון
חלק מהתקציבים האלה שעוד מעט יבואו לכאן כל פעם מחדש.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אז יבואו עם קיצוצים וזה סיפור אחר.
חיים אורון
באים מכמה מקומות. הם שולטים בעודפים והשליטה בעודפים הללו מנטרלת אותך לגמרי. אני רוצה להעביר לצורך העניין, אני שכנעתי את שר האוצר שמעבירים לביטחון 600 ו-100 מיליון מעבירים לחינוך, זה חוקי מה שאני אומר עכשיו? אם תגישי בקשה כזאת.
דניאלה פרתם
אני מניחה שבהתאם לסיכום. אני לא הסמכות לומר לך.
חיים אורון
איפה שגית?
היו"ר משה גפני
לשם מה להביא את שגית עכשיו? אתה יכול לאשר או לא לאשר אבל אתה לא יכול להעביר את זה למשהו אחר.
חיים אורון
אני רוצה לשכנע אותך שמה שמוצג כאן כתהליך אוטומטי, הוא לא אוטומטי. לא אומרים לך מאיפה לקחו את העודפים, וזה לא סודי. אני מבין שאסור לדעת מה עושים עם הכסף, אבל תגידו מאיפה לקחתם את ה-700 מיליון שקלים ברזרבות. עכשיו אני יכול לומר שאת ה-700 מיליון השקלים האלה, אל תשימו אותם בביטחון אלא תשימו חצי בביטחון – ואני נדיב – וחצי תשימו בנושא אחר.
יעקב אדרי
אתה צודק, אבל.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני עובר להצבעה.
חיים אורון
שיסבירו מאיפה הכסף.
יעקב אדרי
לכבודך, אני אמנע אבל לא אצביע נגד.
חיים אורון
אם אתה נמנע, זה כמו שאתה מצביע בעד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – 1

נמנע – 2

פניות מספר 2 ו-3 – אושרו
פניה קירשנבאום
אני נמנעת. הצחוק הוא שתחת הכותרת של ביטחון, וגם במצב הזה, נעביר עכשיו את הכל.
חיים אורון
הצבעת, אבל אתם לא ממלאים את הדבר הבסיסי.
יעקב אדרי
לא בכל אני קואליציה ואני מאוד מאוד מכבד את ג'ומס ואני גם מצדיק אותו, אבל.
חיים אורון
אבל יעקב, למה לא באו לכאן ואמרו מאיפה הכסף.
היו"ר משה גפני
הם הרי רצו להביא קיצוץ פלט.

פניות מספר 4 עד 6
איתן גולדפלם
מדובר במימוש תקציבי של החלטה להעביר את האחריות על מערך הכבאות ממשרד הפנים למשרד לביטחון פנים. זאת הפעימה הראשונה של תקציבי התפעול של נציבות הכבאות ובית הספר לכבאות. התקציב עובר ממשרד הפנים למשרד לביטחון פנים.
יעקב אדרי
אני רוצה לומר משהו בנושא. אני חושב שזאת פעם ראשונה שהנושא עובר לביטחון פנים.
היו"ר משה גפני
נושא מוגדר.
יעקב אדרי
כן. השר אלי ישי מהר מאוד שלח את זה. אני חושב שהמשרד לביטחון פנים לא ערוך כלל למרות שבמהות, בתפיסה העקרונית, הייתי סגן שר כאשר דנו בנושא וזה נכון באופן טבעי, אבל לדעתי אתם לא מוכנים ואתם לא ערוכים. גם אין קשר עם האיגודים השונים ושם יש סיפור שלם ואני שומע את הדברים. אני חושב שבנושא הזה היה רצוי שהמנכ"ל יבוא וייתן לנו הסבר איך הוא הולך לעשות את זה. פעם ראשונה שזה עובר אליכם והיינו רוצים לדעת מה התוכניות שלכם ואיך אתם הולכים להתחבר עם הסיפור של האיגודים השונים. יכול להיות שאתם תקבלו תקציבים אבל האיגודים יפעלו לבד כי הם איגודים עצמאיים. חבר'ה, זאת אחריות. חלילה, אני לא רוצה לתקוע את זה, אבל כך אני חושב.
איתן גולדפלם
אני איש תקציבים.
היו"ר משה גפני
להוסיף על מה שאומר חבר הכנסת יעקב אדרי. זאת פנייה ראשונה שהיא בעצם כבר ביצוע. מה זה פנייה תקציבית? פנייה תקציבית זה כבר מבוצע. זאת אומרת, אתם צריכים את הכסף כדי להעביר את זה למשרד לביטחון פנים ממשרד הפנים. אומר חבר הכנסת יעקב אדרי שצריך לבוא לכאן מישהו, שיבוא המנכ"ל, או מנכ"ל משרד הפנים או מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, ויגיד מה המדיניות בהעברה הזאת. זאת אומרת, איפה זה בא לידי מימוש. מה נשאר במשרד הפנים, מה עובר למשרד לביטחון פנים.
יעקב אדרי
זה סיפור מורכב מאוד. אני שומע את האיגודים.
פניה קירשנבאום
קודם בואו נבין למה הולך הכסף הזה עכשיו. יכול להיות שיש כסף שמגיע, הרי האיגודים חייבים ויש להם בטח חובות.
יעקב אדרי
לא. זה לא זה.
איתן גולדפלם
מבחינה חוקית הסמכויות הועברו לנציבות הכבאות. זאת אומרת, נציב כבאות ראשי והאנשים שלו, ואלה 17 או 19 אנשים. החל מה-1 בפברואר הם עוברים מבחינה חוקית עם כל הסמכויות ויהיו עובדי המשרד לביטחון פנים.
יעקב אדרי
זה מה שאתם אומרים. אתה כנראה לא שומע אותם אבל אני שומע אותם.
איתן גולדפלם
מבחינה חוקית, מבחינת הסמכויות ולא מבחינה תקציבית.
יעקב אדרי
אני מדבר על הסמכויות.
איתן גולדפלם
זה עבר אישור של ועדה כלשהי בכנסת.
יעקב אדרי
זה בסדר, אבל הם לא כפופים הם לא מחשבנים לכם בכלל, ואני אומר לך את זה במלים לא עדינות.
איתן גולדפלם
אני לא חולק עליך. אני אומר שהתקציבים האלה הם תשלומי המשכורות. זה בעצם התפעול של הנציבות עצמה וזה בעיקר שכר, נתוני כוח אדם שעוברים למשרד לביטחון פנים ונתוני תפעול של בית הספר.
יעקב אדרי
יש לי הצעה. מכיוון שזה שכר, ודאי שאנחנו לא רוצים לעכב, אבל אנחנו מאוד מבקשים שהמנכ"ל יגיע ויגיד לנו איך הולכים להיערך לזה. זאת אחריות שלנו. קרה משהו בנושא הכבאות ואתם לא ערוכים בכלל. אני אומר לך את זה ואני אומר את זה מהכיוון החיובי. חייבים לבוא ולשמוע את הדברים. יש בעיות עם האיגודים. אמרתי לך, אם זה שכר, אני בכל זאת אתמוך בעניין הזה אבל אני מקווה שהרב גפני יביא לכאן את המנכ"ל או את השר ויאמרו לנו איך הם הולכים לעשות את זה כי זה בנפשנו. קרה משהו וזה מאוד חשוב.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מציע שנאשר את הפנייה הזאת. אני אבקש להזמין את שני המנכ"לים, את מנכ"ל משרד הפנים ואת מנכ"ל המשרד לביטחון פנים. כמו שאתה אומר, מדובר על תקני כוח אדם ומדובר על שכר שצריך לשלם להם. אנחנו נבקש לדעת כי אני מעריך שתהיינה העברות נוספות.
איתן גולדפלם
זאת הפנייה הראשונה ואכן יהיו עוד.
היו"ר משה גפני
כן. אלה העברות גדולות יותר. אני מבקש להזמין את שני המנכ"לים כדי שיסבירו לוועדה מה הכוונה בהעברה, מה מעבירים ממשרד הפנים אל המשרד לביטחון פנים, מה לא מעבירים, איך זה הולך להתפתח.


אני מציע שאנחנו נאשר את הפנייה הזאת ואני מבקש להזמין את המנכ"לים לנושא של העברת אגפים או העברת חלקים מנציבות הכבאות ממשרד הפנים למשרד לביטחון פנים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 4 עד 6 – אושרו
יעקב אדרי
תגיד למנכ"ל שהיה לך מאוד קשה להעביר את זה.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים