ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/02/2011

תקנות מדידת מים (מדי מים) (תיקון), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
äëðñú äùîåðä-òùøä

äëðñú äùîåðä-òùøä

com_alex

2011-03-07Lirazהכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 471

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ד באדר א' תשע"א (28 בפברואר 2011), שעה 09:00
סדר היום
תקנות מדידת מים (מדי מים) (תיקון), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: ישראל חסון – מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד ליהי שפייכר – לשכה משפטית, רשות המים והביוב

תמי שור – סמנכ"ל בכירה אסדרה, רשות המים והביוב

יוסי דאובר–מרכז בכיר מדידת מים, רשות המים והביוב;יושב-ראש ועדת תקינה

במכון התקנים למדי מים

גרישה דייטש – מנהל מינהל תקינה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

משה אבנון – יועץ מים וביוב, מרכז השלטון המקומי

עו"ד עמנואל וייזר – נציג לשכת עורכי-הדין

יפתח פרנקל – ראש ענף טכנולוגיות מים, מכון התקנים הישראלי

לוי פרנקל – מהנדס אביזרים בכיר, חברת "מקורות"

ניצן כהן – מנכ"ל חברת ארד, בעל רשיון למבדקה

יוסף בן-יוסף – סמנכ"ל הנדסה ופיתוח, חברת ארד, בעל רשיון למבדקה

ניסן ברקת – סמנכ"ל שיווק, חברת ארד, בעל רשיון למבדקה

ליאור רותם – דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
עו"ד איתי עצמון

רן סלבצקי - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

תקנות מדידת מים (מדי מים) (תיקון), התשע"א-2010
היו"ר ישראל חסון
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא תקנות מדידת מים (מדי מים) (תיקון), התשע"א-2010. בבקשה.
תמי שור
תמי שור, רשות המים. מדובר פה על סט של כללים שעוסקים בנושא מדידת מים. לפני שאכנס לפרטים הטכניים, במצב משק המים היום במדינת ישראל אנחנו מחויבים לכך שנושא מדידת המים ונושא הבדיקה של כמויות המים המופקות מצד אחד, והמסופקות מצד שני, יהיו נכונים ואמיתיים. הנושאים של הפקה – שאת זה נראה בחלק השני של הכללים – בוודאי נמצאים תחת פיקוח ותחת שליטה של רשות המים מבחינת משאבי המים של מדינת ישראל שמנוצלים על-ידי המפיקים השונים.

יש פה כמה חלקים של כללי המדידה. החלק הראשון הוא חלק טכני. נציבות המים התחלפה ברשות המים בשנת 2008, ומכאן, קודם כול, נציב המים התחלף במנהל הרשות, והתקנות שפעם הוציאה נציבות המים התחלפו בכללים שהיום קובעת מועצת הרשות, ולכן יש פה התאמה של התקנות שהיו אז לכללים, שזה הנוסח הפורמלי המשפטי שיש היום. זה החלק הראשון של השינוי.

בחלק השני של השינוי יש התייחסות למד שנקרא מד מים משולב, שהוא מד מים שמורכב משני סוגים של מדי מים, שניהם מאושרים כבר היום בתוך הכללים – מד מים וולטמן ומד מים רב-זרמי.

מד המים המשולב הוא בדרך כלל לא לצרכני קצה רגילים – לא לצרכנים ביתיים, לא למשתמשים רגילים של המים – אלא למפעלים יותר גדולים או מתחמים יותר גדולים שבהם יש שוני מאוד גדול בין צריכות מים גבוהות לבין צריכות מים נמוכות בחלקים שונים של היממה.

הבקשה פה היא לקחת את אותו מד מים משולב – שבהרבה מאוד מקומות מותקן ונמצא בשימוש כבר הרבה מאוד זמן – ורק להסדיר אותו מבחינת הכללים, שיהיה מוגדר כמד מים בפני עצמו וגם יאפשר את ההנחיות הנכונות למעבדות, באיזו צורה לבדוק אותו ובאיזו צורה לאשר אותו. זה החלק השני.

החלק השלישי מדבר על אישור דגם. היום, בתקנים, מוגדרים הסוגים השונים של מדי המים, והסוגים יכולים לקבוע כל מיני עקרונות לגבי מד המים – הגדלים נניח ונושאים אחרים שקשורים במד המים, אבל הנושא של בדיקות הטיב וכל הבדיקות של המבדקות אחר כך לא נמצא כיום בתוך התקן.

אנחנו רוצים לוודא שכאשר מאושר סוג של מד מים – ויש סוגים שונים – כל דגם שמאושר, עומד ברמות שאנחנו רוצים אותן ועומד באיכות שרוצים אותה, ולכן יש חשיבות לאישור הדגמים השונים ודרישות שהן בעצם יותר מחמירות ממה שקיים בתקן היום.
היו"ר ישראל חסון
יש לי שאלה לגבי הדגמים. למה אנחנו אמורים לאשר דגם? למה אנחנו לא מאשרים תקן? מחר תקום חברה – ודרך אגב, היא רשמה פטנט אתמול – והיא תציע לך דגם שיודע לעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר מדויקת. אז למה אני לא מאשר תקן?
תמי שור
אנחנו לא נחסום אותה. כל עוד היא עומדת בדרישות של התקן וממלאת הכול, נאשר אותה.
היו"ר ישראל חסון
אני רוצה לאשר תקן. למה אני צריך לאשר דגם? אני לא אוהב אישור של דגם.
תמי שור
אני אסביר למה הוא קיים פה. מד המים עצמו מורכב מהרבה מאוד רכיבים ותתי-רכיבים שיש בתוכו. מביאים מד מים ומאשרים אותו על-פי התקן. לצורך העניין, יכול היצרן לקחת איזשהו רכיב שהיה בתוך מד המים – שמד המים נבדק על-פיו והטיב שלו אושר על-פיו – ולהחליט שהרכיב הזה בתוך מד המים הוא יקר לו מדי, עד היום הוא ייבא אותו מחברה מוכרת באירופה, ומחר הוא מחליט לייבא איזשהו רכיב מוזל מסין.

בעיקרון, התקן עדיין נשאר כתקן, המד נשאר אותו מד, אבל איכות המדידה של הדגם עצמו ירדה בצורה מאוד משמעותית.

לכן, מדובר פה על בדיקות נוספות – לאפשר גם מבחינת מעקב – שלא רשמו על הנייר דגם שהוא תיאורטית מעולה ונהדר, ובפועל מספקים לספקים דגם שהוא באיכות ירודה ולא ניתן למדידה כפי שצריך.
יוסי דאובר
יוסי דאובר, רשות המים, יושב-ראש ועדת תקינה במכון התקנים למדי מים. קודם כול, התקן הישראלי למדי מים הוא תקן מאושר, על-פי חוק התקנים.
איתי עצמון
תקן רשמי?
יוסי דאובר
הוא גם תקן רשמי.
איתי עצמון
כולו.
יוסי דאובר
למעט מספר סעיפים, זה משתנה מפרסום לפרסום של הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה.
לאה ורון
מר גרישה דייטש יושב פה.
גרישה דייטש
התקן הוא רשמי ברובו. יש שם סעיפים מסוימים שהם לא נוגעים לנושא, של הגנה על איכות הסביבה או בריאות, ואז הם לא רשמיים.
איתי עצמון
אבל החלקים הרלוונטיים הם רשמיים.
גרישה דייטש
רשמיים.
יוסי דאובר
התקן הוא זה שמחייב סימון אישור דגם על גבי מד מים, כסימון.
היו"ר ישראל חסון
לא הבנתי את המשפט האחרון.
יוסי דאובר
התקן למדי מים הוא זה שמחייב את היצרן לסמן את אישור הדגם כסימון של מד המים.
היו"ר ישראל חסון
אתה הבנת?
איתי עצמון
לא.
היו"ר ישראל חסון
אני מתנצל, כנראה הבעיה היא אצלי.
יוסי דאובר
יש סעיף בתקן שנקרא סימון – סימון של מדי מים. יש מספר דרישות מה צריך להיות מסומן .
היו"ר ישראל חסון
זה התקן.
איתי עצמון
אתה מדבר על תו תקן?
תמי שור
בתוך התקן יש דרישה לסמן דגמים, והדגמים האלה הם אותם דגמים שיאשרו ברשות המים.
יוסי דאובר
על-ידי רשות מוסמכת.
היו"ר ישראל חסון
סליחה, אדוני, יש משהו בטרמינולוגיה שלנו לא ברור, לשנינו. כשאת אומרת דגם, את מתכוונת למוצר כמו BMW? תסבירי לי, כשאת אומרת דגם למה את מתכוונת.
יוסי דאובר
זה שם היצרן. BMW זה שם היצרן.
היו"ר ישראל חסון
520CI? לזה אתה מתכוון?
יוסי דאובר
כן.
היו"ר ישראל חסון
השאלה שלי אליך היא למה אני צריך לאשר 520CI ולא להגיד, אני רוצה לקבל מוצר שיש לו אלמנט כוח כזה, שיש לו אלמנט בלימה כזה – אני מדבר כרגע בשפה שאני מבין אותה, אתה מבין כנראה יותר ממה שאני מבין – למה אני מאשר דגם? אני צריך לאשר תכונות.
יוסי דאובר
אני אפרט. התקן בעצמו מפרט מהן הדרישות לצורך אישור דגם. יש בדיקות מיוחדות.
היו"ר ישראל חסון
אז למה אני מאשר את הדגם? למה אני מאשר את המוצר הסופי?
תמי שור
יש פה עניין של רזולוציה.
היו"ר ישראל חסון
לא, זה בכלל לא עניין של רזולוציה, אני ממש מתנצל. את רוצה רכב שיודע לנסוע באמינות, בבטיחות ובמהירות כזאת – בכוונה אני מפרט את זה. לצורך העניין הזה את טוענת שצריכים להיות לו ארבעה גלגלים, הגה ושתי מראות צדדיות.

מרגע זה, אם את אומרת לי – אתה קונה רק פולקסווגן ולא BMW – ואם אני אדע מחר להביא לך מוצר זהה לחלוטין, יותר זול?
תמי שור
אין שום בעיה.
היו"ר ישראל חסון
אז למה אני מאשר את הדגם?
תמי שור
זה עניין של רזולוציה. מה שהוחלט במסגרת התקן, וזה שינוי שנעשה, הוא שהתקן יורד מהגדרות של טיב ובדיקות, אלא מאשר רק את החלקים הכלליים של המוצר.
היו"ר ישראל חסון
זאת גושפנקה לפי דעתי למשהו שהוא פרצה, פרצה לשחיתות אפילו יכולה להיות.
תמי שור
למה לשחיתות?
היו"ר ישראל חסון
כי כשאני מאשר דגם, קרי מותג שיש לו תכונות – כשאני מאשר את זה, אני חוסם אופציות אחרות, ואני לא רוצה. אני רוצה לאשר תכונות – אפילו לא אני. זה אתם, במסגרת התקן. אני לא מוכן לאשר דגם.
ליהי שפייכר
סליחה, אדוני. ליהי שפייכר, עורכת-דין מהלשכה המשפטית ברשות המים. התקן עצמו מחייב סימון של אישור דגם על גבי מד המים. אנחנו מדברים על הוראה בתקן עצמו.
היו"ר ישראל חסון
כשאת אומרת דגם, למה את מתכוונת? תפשטי את זה, כנראה שאני לא מבין.
ניצן כהן
אתה מבין מצוין.
ליהי שפייכר
אני מתכוונת לסט כולל, לבדיקה שתיערך על-ידי רשות המים בדבר איזה מדי מים מאושרים לשימוש על-ידינו.
היו"ר ישראל חסון
תסלחי לי, גברתי. מאפיינים או תכונות – לא משנה באיזו טרמינולוגיה תשתמשי – את רוצה שיהיה מאפיין או תכונות מסוימות לרכיבים של מד מים, נכון?
ליהי שפייכר
בראש ובראשונה, שיותאם לתקן.
היו"ר ישראל חסון
תעני לי לשאלה שלי. זה מה שאת רוצה?
ליהי שפייכר
כן.
היו"ר ישראל חסון
זה מצוי רק בחברה מסוימת?
ליהי שפייכר
לא. בוודאי שלא.
תמי שור
כולם יכולים לעמוד בזה, רק שיוכיחו שהם עומדים ברמה.
לאה ורון
אפשר להקריא לך את התקנה הרלוונטית, שהיא הוספת סעיף 33א: "מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר דגם מד מים, בהתאם לנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב;"

נזכיר כמובן שההחלטות של מנהל רשות המים הן החלטות שעומדות במבחנים שיפוטיים, וכאשר מנהל רשות המים יחשוב שדגם מסוים הוא אינו מעוניין לאשר, הוא יצטרך לנמק, כי ההחלטה שלו ניתן לערער עליה בערכאות שיפוטיות. אולי זה מצמצם ומקטין את החשש שלך.
היו"ר ישראל חסון
בסדר גמור, זאת התשובה בעצם, לאה. מה התשובה פה? בהתאם לנוהל שיפורסם באתר האינטרנט.
לאה ורון
אכן.
היו"ר ישראל חסון
זאת אומרת, הנוהל שהוא מדבר עליו זה אותם מאפיינים שעליהם אנחנו מדברים, שחייבים להכיל מד מים.
תמי שור
זה אותן הוראות שבהן חייב לעמוד מציג הדגם כדי שהדגם יאושר. אין פה שום מגבלה או חסימה של יצרן מסוים.
ניצן כהן
אני מבקש להוסיף. שלום, שמי ניצן כהן, אני מנכ"ל "ארד" שהיא יצרנית של מדי מים, גם תושב טבעון, חבר הכנסת חסון.

אני דווקא חושב שהכיוון שאתה מוביל הוא נכון. המסמך הזה הוא קצת מאוחר. יכול להיות שאם הוא היה בא לפני מספר שנים הוא היה רלוונטי, אבל אנחנו דורשים תכונות מסוימות ממוצר שהן תכונות כלליות, בלי לקרוא לו בשם ספציפי, והתכונות האלה הן תכונות שקיימות גם בתקנים בין-לאומיים וגם בתקן הישראלי – תכונות שמדברות על דיוק המדידה, על משך הזמן שהמוצר צריך לתפקד, וכולי.

ברגע שפה מגדירים לדוגמה מד מים משולב, היום יש כבר מוצרים הרבה יותר טובים שהם לא מד מים משולב, הם אחרים, ויש דוגמאות נוספות.

לכן, אני חושב שיש פה בעייתיות מסוימת בצורה שבה המסמך מוגש לוועדה. המסמך צריך להתייחס לתקינה רלוונטית ולתכונות שרוצים מהמוצר. כפי שאתה אומר, אם זה רכב, הוא צריך לנסוע ולהיות מסוגל להיות בטיחותי ולהגיע למהירות כזאת, וכולי. והיום, אם מגבילים את זה לסוג מסוים, יוצרים פה עיוות.
יוסי דאובר
מדוע אנחנו מגבילים?
ניצן כהן
כי אתה אומר פה מד מים משולב ואתה אומר פה מד מים רב-זרמי.
יוסי דאובר
אתה לא מחייב מד מים משולב, אתה נותן אופציה נוספת.
ניצן כהן
אבל אתה אומר שזה הפתרון שרשות המים תומכת בו.
יוסי דאובר
לא, זה לא נכון.
ניצן כהן
תקרא מה כתוב פה. היום יש מוצרים הרבה יותר מתקדמים וגם יותר זולים.
יוסי דאובר
יש סעיף נוסף בתקנות שמאפשר מדי מים אחרים.
ניצן כהן
אבל זה לא מוזכר פה.
יוסי דאובר
זה מוזכר בתקנות. סעיף 54 בתקנות.
תמי שור
אדוני אמר פה משהו.
היו"ר ישראל חסון
אל תתייחסי עכשיו למה אדוני אמר. סיימי את דברייך, אחרי כן נתייחס למה שהוא אמר.
תמי שור
זה לגבי חלק התקינה של מדי המים. החלק האחרון של הכללים מתייחס למתקני הפקה ומחייב את כל מפיקי המים בארץ לחבר את מדי המים שמודדים כמה מים יצאו ממתקני ההפקה שלהם, לבדיקה בקריאה מרחוק ברשות המים.

זה משהו שהוא דרמטי מבחינת רשות המים. מדובר פה על סדר גודל של 1,500 מתקנים של מפיקים פרטיים, יש מעבר לכך את המתקנים של חברת "מקורות", כשהיום בעצם המפיקים מחויבים בדיווח חודשי – חלק מהדיווחים מגיעים, חלק מהדיווחים לא מגיעים. אם מדי המים מתקלקלים, לא תמיד מחליפים אותם בזמן.
לאה ורון
איך הם עושים את הדיווח היום?
תמי שור
היום הם מדווחים על גבי טפסים.
היו"ר ישראל חסון
רשות המים באמת לא יודעת לפקח על 1,500 מפיקים? זה מאוד מטריד אותי לגבי האמינות של מה שעושים בערים.
תמי שור
אלה שני דברים נפרדים, תיכף אסביר. דרך אגב, בערים עוברים בדיוק לאותה שיטה של קר"מ, של קריאות מרחוק של מדי מים. זה אחד התהליכים שמבצעים.
היו"ר ישראל חסון
בסדר, זה לצורך התייעלות.
תמי שור
אבל הכוונה פה היא שמכיוון שמתקני הפקה הם מתקנים פרטיים, של האנשים עצמם, ולכן אפשרות הבקרה היא לא מספיק טובה היום, אנחנו דורשים אפשרות בקרה מוגברת על-ידי כך שהדיווח יגיע לרשות המים - אם מד מים מתקלקל, אם תהיה אתו בעיה, אם יראו שמישהו חלילה מסיט את המדידה או פוגם במד המים.
לאה ורון
באיזו עלות זה יחייב אותם על מנת לאפשר לרשות המים את הבקרה הזאת?
תמי שור
מכיוון שהנושא דחוף ומכיוון שהוא מקושר ישירות גם לנושא המשבר במשק המים, הוקצה תקציב.
היו"ר ישראל חסון
מי נושא בעלות של זה?
תמי שור
הוקצה תקציב מדינה לנושא הזה. יש היום פרויקט שמבצע את כל הנושא הזה במימון מדינה, עשרה מיליון שקלים תוקצבו לכך ברשות המים. יש היום צוות של רשות המים שעובר, יוצא ומתקין במתקנים. סיימנו להתקין כבר ברמת הגולן, סיימנו להתקין באדמות הכבול, יש פיילוט שמתבצע כרגע בנתניה, יש עוד פיילוט שמתבצע בקולחי אשדוד. מתחילים לעשות את זה כבר באופן מאוד נרחב.
לאה ורון
למה זה פיילוט בנתניה ובקולחי אשדוד?
תמי שור
ככל שהכללים בינתיים לא אושרו, אז אין חובה על המפיק לאפשר, ולכן פנינו לאותם כאלה שבאמת היו מעוניינים וזה נעשה מרצון.
היו"ר ישראל חסון
גברתי, למה בסעיף 15 כתוב להתקין על חשבונו?
תמי שור
הכוונה היא שהחובה מכאן והלאה – אחרי ההתקנה הראשונה – תהיה על המפיק, לא על הרשות. זוהי חובה של המפיק. כמו שהיום חובה שלו לדווח פעם בחודש על גבי טפסים, לדווח על כמויות המים, מכאן והלאה תהיה החובה שלו שהנתונים יעברו. הוא יוודא שהנתונים עוברים, וזה יחסוך ממנו את כל שאר הפרוצדורה.
היו"ר ישראל חסון
את מוכרחה להסביר לי את זה ובכך אני מסיים להציק לך. רשות המים לא יודעת לפקח על 1,500 מונים?
תמי שור
לא יודעת זה עניין יחסי. היום, המים שנמצאים במאגרי המים של מדינת ישראל, על-פי חוק המים הם מים ששייכים לציבור. למפיק פרטי ניתנה האפשרות להפיק את המים האלה – על-פי כללים, בתשלום של היטל הפקה, על-פי רשיונות שנותן מנהל הרשות.

הדיווח כיום – כפי שהוא נעשה היום – הוא דיווח שהחובה חלה על המפיק והוא חייב לדווח פעם בחודש על מתקני המים שנמצאים ברשותו.

מעבר לזה, יש צוות פיקוח של רשות המים שמונה היום שישה אנשים, הוא עובר בין המתקנים והוא בודק את כל הנושא הזה.

זאת אומרת, הפיקוח קיים היום בעיקרון. השאלה היא טיב הפיקוח ורמת הפיקוח. והשאלה היותר חשובה היא מה קורה כשיש אדם שהוא לא תמים וסביר ויש לו סיבה לפגום במד המים או להראות מדידה לא תקינה של מד המים, מסיבותיו שלו, והבקרה בנושא הזה כמובן שהיא הרבה יותר נכונה והרבה יותר אמיתית כשהנתונים מתקבלים ב"און-ליין" ולא כשהם מתקבלים פעם בחודש – אם הוא מדווח, או מעבר לזה כשהוא לא מדווח.
היו"ר ישראל חסון
מעניין אותי שרשות המים תנהל את נושא הגז ואת תשלומי המס, אבל זה בדיון אחר.
תמי שור
תשלומי מס לפי דעתי זה דבר שהוא פחות קריטי מאשר שימוש במשאב לאומי שנמצא היום במחסור מאוד משמעותי.
היו"ר ישראל חסון
האם יש מישהו שרוצה להתייחס באופן כללי? בבקשה, אדוני.
עמנואל וייזר
עורך-דין עמנואל וייזר, לשכת עורכי-הדין. אני רוצה להתייחס לנושא של דגם ספציפי או אישור כללי, ואני רוצה להזכיר שמוני המים יכולים לשמש בשני שימושים. האחד, כאמצעי ראייתי בהליך משפטי, אבל במקרה שלנו הם משמשים בעצם את הרשות או התאגידים ככלי לחיוב, כאשר זה לא בהכרח דרך בית-משפט, וברוב המקרים זה לא משפטי אלא גבייה מינהלית שיכולה להיעשות גם באמצעים של גביית מסים שהם יותר קלים מבחינת הרשות לגבייה מאשר בית-משפט.

לכן, אני חושב שיש פה היגיון בחיוב קפדני כמה שיותר לגבי שיטת המדידה, אמצעי המדידה, כדי באמת לוודא שאותה סמכות של הרשות, שבאמצעותה היא גובה, תיעשה בצורה קפדנית ומדויקת ולא דווקא בשיקולים מסחריים כלליים כדי לאפשר לכל אחד לקנות איזשהו מדיד שהוא רוצה.
משה אבנון
משה אבנון, השלטון המקומי. קודם כול, לגבי הדגמים, אנחנו חושבים שהדגמים זה לא נושא לחקיקה אלא התקן הוא נושא לחקיקה. צריך למצוא את הפתרון לאשר את התקנים, שהם בעצם מביאים את התוצאה. אגב, יש לנו גם בעיה עם ייבוא מחוץ-לארץ אבל אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה - בעיקר לגבי הקריאה מרחוק או מה שנקרא, לגבי ההפקה.

היום יש שליטה מלאה על נושא ההפקה, לא רק באמצעות מדי המים אלא גם באמצעות מוני החשמל. יש רשויות מקומיות שיש להן הרבה בארות – כל בעל באר חייב לדווח לא רק לפי מד המים אלא גם לפי כמות החשמל שהוא צורך.
יוסי דאובר
לא נכון.
משה אבנון
הרי אתה בא ובודק את מוני החשמל.
יוסי דאובר
לא.
תמי שור
באמת? זה חוק חדש?
משה אבנון
אני מכיר כאלה שכן באים ובודקים את מוני החשמל, לראות בכמה חשמל השתמשת.
תמי שור
זה לא נכון. זה לא קיים בחוק.
היו"ר ישראל חסון
אדוני, אני אחסוך לך. קח אותי לטענה המרכזית שלך, עזוב את הפרטים.
משה אבנון
הטענה המרכזית שלי היא פשוטה. יש פיילוט על קריאה מרחוק. בוא נראה מהן תוצאות הפיילוט, אם זה בכלל נותן משהו, לפני שהופכים את זה לדבר כללי.
היו"ר ישראל חסון
סלח לי, אם גברתי אמרה שזה לא על חשבונך, מה אכפת לך? והוא הגורם המקצועי.
משה אבנון
יש בעיה שנקראת "אובר" רגולציה, מה שנקרא רגולציית-יתר.
היו"ר ישראל חסון
יש גם בעיה שנקראת החור באוזון. איך זה קשור לעניין הזה?
משה אבנון
אנחנו טוענים שגם המדידה היום היא די מדויקת.
היו"ר ישראל חסון
אדוני, יושבת פה גברת מרשות המים, אומרת לך - אני, שאחראית על המשאב הזה ומשיתה על כל אזרחי מדינת ישראל עלויות מפה עד להודעה חדשה, וזעקתם נשמעת, לא יודעת לפקח על הפקת המים הפרטית שלך. תגיד לי עכשיו איזו זכות יש לי לא לתת לה בדרך כזו או אחרת את הכלים כדי אולי לצמצם את העול הזה מכל אזרחי המדינה. תסביר לי למה השלטון המקומי מתנגד.
משה אבנון
אני לא מתנגד. אמרתי – בואו נחכה לתוצאות הפיילוט ונראה אם זה בכלל עושה משהו. זה מה שאני אומר.
תמי שור
אני יכולה להגיד – אנחנו רואים את תוצאות הפיילוט, והוא עושה משהו.
היו"ר ישראל חסון
אני רוצה לשאול אותך - זו איזושהי הנחתה של אדם על המאדים, שעוד לא התנסינו?
לאה ורון
גברת שור אומרת שהם בחנו את תוצאות הפיילוט, והם משוכנעים.
היו"ר ישראל חסון
עזוב, על מה אנחנו מדברים?
משה אבנון
צריך למדוד את המים, על זה אין ויכוח. השאלה היא האם זה מביא משהו או לא.
היו"ר ישראל חסון
מה זאת אומרת האם זה מביא משהו או לא?
משה אבנון
אני יכול לספר לך על קר"מ, מה שנקרא קריאה מרחוק, על שגיאות נוראיות שעשו. אני לא נכנס כרגע לפרטים, אבל בנושא הקר"מ היו שגיאות גדולות מאוד.
היו"ר ישראל חסון
ממה חושש השלטון המקומי בעניין הזה, אפשר לדעת?
משה אבנון
אנחנו לא חוששים משום דבר.
היו"ר ישראל חסון
אז בוא תשאיר לרשות המים להימדד בהצלחה או בחוסר היכולת שלה להתמודד עם פרויקט כל כך מורכב כמו שאתה מתאר – שאני דרך אגב לא מייחס לו כזו מורכבות. אני חושב שהם התגברו על דברים קצת יותר מורכבים עד עצם היום הזה, ואני גם נוטה לתת קרדיט לראש רשות המים לשעבר, ואולי גם הנוכחי שאני לא מכיר אותו.
תמי שור
הוא עוד לא לשעבר. עד סוף היום הוא עדיין.
היו"ר ישראל חסון
עד סוף היום עדיין. נותן לו קרדיט שהוא בעל מקצוע ואיש ישר-כפיים.
משה אבנון
על יושרו אף אחד לא פקפק.
היו"ר ישראל חסון
אוקיי. בבקשה.
לוי פרנקל
לוי פרנקל, חברת "מקורות". אני רוצה לציין שלושה דברים. קודם כול, לגבי הקר"מ, ב"מקורות" אנחנו קוראים לו AMR – Automatic Meter Reading. אנחנו מריצים את הפרויקט הזה כשנתיים, אני חייב לומר שהפרויקט הזה הקפיץ את "מקורות" טכנולוגית ביותר מדור קדימה מבחינת מה שאנחנו מקבלים מהנושא הזה.
היו"ר ישראל חסון
סלח לי, למה אתם לא מעדכנים את השלטון המקומי שיש הצלחה פנומנלית בעניין הזה?
לוי פרנקל
אנחנו עובדים יד ביד גם עם רשות המים.
היו"ר ישראל חסון
אבל השלטון המקומי לא יודע שיש פריצת דרך מדעית כזו.
לוי פרנקל
משה אבנון ואני מכירים משכבר הימים, אני אשמח לעדכן גם את משה אבנון. מר אבנון צודק בכך שמפעם לפעם מתגלות בעיות כאלה ואחרות. המוצר כן דורש שיפורים טכנולוגיים, אבל אני בדעה שחייבים לרוץ אתו. המוצר הזה נותן פתרונות שכאשר התחלנו בפרויקט הזה – שאני שמח להיות גאה על הצוות המנהל שלו – לא ראינו את זה מהתחלה, והיום אנחנו רואים.
לאה ורון
מי מייצר את המערכת הזאת והאם זה יצרן אחד?
לוי פרנקל
"מקורות" פרסמה מכרז ובמכרז זכתה חברה מקומית מיקנעם, לא רחוק מטבעון.
היו"ר ישראל חסון
יש הרבה דברים שם. מסתבר שיש לנו מאגר מים שם.
לוי פרנקל
כן. כדי לא לתת לה פרסום, חברה ישראלית מצוינת, פיתוח מקומי.
ניצן כהן
שיושבת ליד לוי פרנקל מצד ימין.
לוי פרנקל
סליחה, אני לא רוצה לתת להם פרסום.
ניצן כהן
אנחנו פה, מה לעשות.
לוי פרנקל
לא רוצה לתת להם פרסום.
היו"ר ישראל חסון
"ארד" זה לא דליה?
ניצן כהן
גם דליה וגם יקנעם.
לוי פרנקל
גם "ארד טכנולוגיות" שייכות לאותו גוף. הייתי רוצה שייכתב לפרוטוקול – אחד הדברים שחסר לי והוזכר גם על-ידי מר דייטש, נושא של תקינה – מהמעט ניסיון שיש לי בשטח, עשרים ומשהו שנים, יש תקן שהוא לא רשמי שהוא תקן להתקנת מדי מים. יש תקן.
יוסי דאובר
זה חלק מהתקן.
לוי פרנקל
אני הייתי מעוניין גם לגבי התקנה. כל מערכת שלא תהיה של מערכת מדידה, במידה שהיא לא הותקנה נכון, הנתונים שיימדדו ושישודרו לא יהיו מדויקים, והנושא הזה בדוק.

אני הייתי מעוניין בפורום המכובד הזה להגיד שגם תקן להתקנת מדי המים יהיה רשמי. מר דייטש, בסדר?
תמי שור
זאת פנייה למכון התקנים.
לוי פרנקל
אני מעוניין שזה יועלה פה, בעזרת חבר הכנסת חסון לקדם את הנושא הזה. אני מעוניין שגם תקן להתקנות יהיה רשמי. מד המים המדויק ביותר בהתקנה לא נכונה בשטח, מזייף.
לאה ורון
אבל אתה בטוח מעוניין שהוועדה תתקדם עם הכללים האלה, אז בוא נאפשר את זה.
לוי פרנקל
כן. אני רק מעוניין שיירשם בפרוטוקול, ואשמח לשמוע את התייחסות חבר הכנסת חסון לנושא.
היו"ר ישראל חסון
בעיני זה טריוויאלי.
לוי פרנקל
תודה.
היו"ר ישראל חסון
אם אתם גורם שעשה פיילוט ויש לו כבר לקחים, ואחד הלקחים – שבעיני זה ברור; אם אתה לא שם את המכשיר הרלוונטי באופן הנכון, אתה מקבל תוצאה שגויה, זה נראה לי ברור – אז אני לא יודע להגיד לך. אם אתה טוען שצריך לעגן את זה...
לוי פרנקל
חיובי.
היו"ר ישראל חסון
אז בסדר. אוקיי.
גרישה דייטש
שאלה אליו - מי יעסוק באכיפה של התקנות? מי יהיה אחראי על האכיפה?
לוי פרנקל
בתוך "מקורות" יש גוף שאני נמנה עליו שעוסק באכיפה, וזה מבוצע. מחוץ ל"מקורות", יש פה חברה יקרה שקוראים לה תמי, אני חושב שהיא תענה על זה.
גרישה דייטש
נגיד שזה יהיה רשמי.
תמי שור
בסך הכול, אם אתם תאשרו את התקן, כל ספקי המים – נניח במקרה הזה, הספקים הגדולים הם תאגידי המים – יהיו חייבים לעבוד על-פיו. במקרה הזה אנחנו מן הסתם נצטרך לעשות בדיקות מדגמיות, כמובן שאנחנו לא נבדוק כל בדיקה, אבל חשוב יותר מזה הוא שבמקרה כזה – ופה אני מסכימה עם לוי למרות שיוסי יתקן אותי אם אני טועה כי הוא איש המקצוע אצלנו – אבל על פניו, בא צרכן ומתלונן על בעיה שיש לו במדידת מים. בסוף מסתבר שהבעיה לא נובעת מהמד עצמו אלא מהאופן שבו הוא הותקן.

כמובן שהיינו רוצים שיהיה לזה עיגון רשמי כדי שנוכל לבוא ולהגיד לספק – אדוני, אם התקנת לא טוב, תן זיכוי לצרכן.
היו"ר ישראל חסון
חבר'ה, יש לי בחדר השני אישור של תקציב המוסד לשנה הקרובה, אז בבקשה, בואו נזדרז.
ניצן כהן
אני רוצה בקצרה לדבר על שתי נקודות.
לאה ורון
אבל באמת בקצרה כדי שאפשר יהיה להתחיל לקרוא את הכללים ולהתקדם לאשר אותם, אחרת היום גם אלה לא יהיו.
ניצן כהן
ראשית, נושא הקריאה מרחוק. לא צריך פיילוטים. הנושא הזה נמצא בישראל ב-500 ישובים בהצלחה גדולה – גם בשלטון המקומי וגם ביישובים אחרים, ב"מקורות" וברשות המים. זה עשה לתחום של מדידת המים מה שהאינטרנט עשה לחשבון הבנק. כל אחד יכול להיכנס "און-ליין" מתי שהוא רוצה, לראות את הצריכה הביתית שלו, לראות גרפים, לראות עלויות, וזו פשוט מהפכה שחייבים להיכנס אליה.

הדבר השני הוא נושא שעולה פה, ואני קורא לו אורך חיי מודד. בישראל יש עיוות, משתמשים בשיטת מדידה מיושנת, שהיא במובן מסוים גורמת לפחת גבוה. בעצם, מד המים, צריך לטפל בו כל חמש שנים. זה בזבוז כספי ציבור.

היום בארצות-הברית, מכשירים שאנחנו מייצרים ואחרים מחזיקים 25 שנה, ושומרים על הדיוק לפי התקנים. כל הנושא הזה, לצערי, לא מטופל.
היו"ר ישראל חסון
יש מכשירים של קריאה מרחוק שכבר קיימים 25 שנה?
ניצן כהן
מדידת מים. לא אמרתי קריאה מרחוק. אני מדבר על מד המים עצמו. הקריאה מרחוק בוודאי יכולה להחזיק, היא עובדת עם סוללות לעשר שנים, ואפשר להחליף את הסוללות לאחר תקופה.

אני מדבר על המדידה עצמה. דיוק המדידה בארץ נפגע כתוצאה מתקינה וחקיקה מיושנת, שהגיע הזמן לטפל בה.

את זה אני כן מפנה לוועדה. מכשיר חדש לעשר שנים, ואז חוסכים לכולם הרבה מאוד כסף. לא צריך לטפל כל חמש שנים, או שנתיים, כפי שתקנה 14 פה מתייחסת למד מים גדול.
לוי פרנקל
לא טוב, כי כרגע אנחנו מריצים פיילוט בתיאום עם רשות המים ועם הלשכה המשפטית להארכת קיים. הנושא הזה כן נמצא בטיפול.
ניצן כהן
אבל הוא כבר שנים לא מתקדם לשום מקום.
לוי פרנקל
סליחה, כי הנהלים שנקבעו עד שרשות המים אישרה אותם ועד שהלשכה המשפטית של רשות המים אישרה אותם, יש שני מתקנים ש"מקורות" השקיעה הון תועפות כדי להוכיח את הנוסחה הזאת. בואו נמתין עם הנושא הזה של תקופת השירות.
ניצן כהן
אני מדבר על מדידה ביתית, לוי, לא על "מקורות".
לוי פרנקל
גם במדידה הביתית, עם מינהל משק המים, עם יוני ריכטר, אני מבצע כרגע פיילוט.
תמי שור
אין ויכוח בינינו. אנחנו מכירים את הטענה. היא נמצאת בשלבי בדיקה, ואם יהיה צורך אנחנו נביא זאת כסט נוסף של כללים.
היו"ר ישראל חסון
בואו נתחיל לקרוא את התקנות.
תמי שור
סליחה. אתמול עשינו בדיקה חוזרת ואנחנו מבקשים שינוי אחד מצידנו.
לאה ורון
כשתגיעו לסעיף תבקשו את השינוי.
יוסי דאובר
לא ציינו עוד נושא אחד שכן מופיע פה, וזה הנושא של שיטות הבדיקה. היום בתקנות יש שיטה נפחית – בדיקת מדי מים במבדקה – שיטה נפחית. אנחנו מבקשים להוסיף את שיטת השקילה, שהיא כבר מיושמת.
לאה ורון
אתם תבקשו זאת בתקנה מסוימת?
יוסי דאובר
זה ישנו פה בתיקון.
היו"ר ישראל חסון
ברשותכם, אנחנו עכשיו עוברים מהצד המקצועי שלכם לצד המקצועי שלנו. בבקשה, נתחיל להקריא.
ליהי שפייכר
"תקנות מדידת מים (מדי מים)(תיקון), התש"ע - 2010

בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(1) לחוק מדידת מים, תשט"ו-1955 (להלן- החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

תיקון השם

בשם תקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988 (להלן- הכללים) במקום "תקנות" יבוא "כללי".

2. החלפת הפתיח

במקום הפתיח של הכללים יבוא:

"בתוקף סמכותה לפי סעיף 13(1) לחוק מדידת מים, התשט"ו-1955, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:".

3. שינוי מונחים

בכל מקום בכללים, במקום "תקנה" יבוא "סעיף", במקום "תקנת משנה" יבוא "סעיף קטן"

ובמקום "נציב המים" יבוא "מנהל הרשות הממשלתית" ושינויי הצורה הדקדוקיים ייעשו לפי

זה."
היו"ר ישראל חסון
האם יש למישהו הערות עד כאן?
איתי עצמון
אלה תיקונים טכניים בעיקרם, נכון?
היו"ר ישראל חסון
אנחנו מאשרים עד כאן, סעיפים 1 עד 3 אושרו.
ליהי שפייכר
"4. תיקון סעיף 1

בסעיף 1 לכללים , אחרי הגדרת "מד מים" יבוא:

""מד מים משולב"- מד מים המורכב ממד מים ראשי מטיפוס מהירותי- וולטמן, מד מים משני מטיפוס רב-סילוני וכן שסתום הידראולי הפועל אוטומטית בכוח המים העוברים דרכו, ללא כל מקור אנרגיה אחר, המשמש למדידה וסיכום של כמויות מים בספיקות משתנות, גבוהות ונמוכות, ושכמות המים הכללית הנמדדת בו היא סיכום הקריאים של שני מדי המים המרכיבים אותו."
היו"ר ישראל חסון
אדוני המהנדס. כתוב פה: "מד מים ראשי מטיפוס מהירותי – וולטמן". האם וולטמן זו איזושהי תכונה?
יוסי דאובר
זהו סוג של מד מים, שזה טורבינה. בלועזית אפשר להגיד טורבינה.
היו"ר ישראל חסון
וולטמן זה בעברית?
יוסי דאובר
מי שהמציא את זה נקרא וולטמן.
היו"ר ישראל חסון
האם יש הערות עד כאן? סעיף 4 גם מאושר.
ליהי שפייכר
"5. תיקון סעיף 3

בסעיף 3(א) לכללים, אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה".

6. תיקון סעיף 4

בסעיף 4 לכללים, אחרי "שבתוספת" יבוא "הראשונה".

7. תיקון סעיף 5

בסעיף 5 לכללים, אחרי "שבתוספת יבוא " הראשונה".
היו"ר ישראל חסון
האם יש הערות עד כאן? אישרנו את סעיפים 5 עד 7.
ליהי שפייכר
"8. הוספת סעיף 17א

אחרי סעיף 17 לכללים יבוא:

"בדיקת מד מים משולב

17א. (א) בדיקת מד מים משולב תיעשה בשלוש ספיקות אלה:

(1) בדיקה א' ו- ב' כמפורט בטבלה מס' 2 שבתקנה 17;

(2) בדיקה ג' כמפורט בטבלה מס' 1 שבתקנה 16(א);

(ב) בדיקת פעולת השסתום ההידראולי תיעשה כלהלן:

(1) ספיקת מד המים הראשי לא תפחת מהספיקה הנקובה בבדיקה ג' בטבלה מס' 2

שבתקנה 17 , בהתאם לגודלו של מד המים הראשי;

(2) ספיקת מד המים המשני לא תעלה על מכפלת הספיקה הנקובה בבדיקה א' בטבלה מס'

1 שבתקנה 16(א), ב- 1.2, בהתאם לגודלו של מד המים המשני."
היו"ר ישראל חסון
אני ממש מלא תקווה שיש מישהו שמבין את זה. רבותי, האם יש הערות? סעיף 8 מאושר. האם צריך לקרוא את הטבלאות?
לאה ורון
לא. אפשר לעיין בהן.
היו"ר ישראל חסון
אנחנו חוסכים את הקראת הטבלאות.
ליהי שפייכר
"9. תיקון סעיף 18

בסעיף 18 לכללים -

במקום "קביעת גודלו של מד מים מהירותי-וולטמן" יבוא "קביעת סוג וגודל של מד מים";

במקום טבלה מס' 3 יבוא:

"טבלה מס' 3

סוג וגודל של מד מים
ספיקה מקסימלית
מ"ק/שעה

ספיקה נומינלית
מ"ק/שעה

ספיקה מינימלית
מ"ק/שעה

רב-סילוני

1.5

3

1.5

0.03

2.5

5

2.5

0.05

3.5

7

3.5

0.07

5

10

5

0.10

6

12

6

0.12

10

20

10

0.20

15

30

15

0.45

מהירותי-וולטמן

50

30

15

1.3

80

80

40

1.6

100

120

60

1.8

150

300

150

6.0

200

500

250

7.5

250

800

400

12.0

300

1200

600

18.0

משולב

50

30

15

0.05

80

80

40

0.05

100

120

60

0.10

150

300

150

0.20"

10. החלפת סעיף 19

במקום סעיף 19 לכללים יבוא:

"בדיקת דיוק המדידה

19. (א) בדיקת דיוק המדידה של מד המים תיעשה בשיטה נפחית או בשיטת שקילה, כמפורט להלן:

יוזרמו מים בספיקה מסויימת וקבועה דרך מד המים; המים ייאספו לאחר מכן במכל מכוייל; על סמך השוואת הפרש הקריא של מד המים בתחילת הבדיקה ובסופה לבין נפח המים במכל המכוייל, ייקבע חישוב הסטיה בדיוק המדידה של מד המים;

הכמות שנרשמה במד המים תהיה ההפרש בין הקריא הסופי של מד המים לבין הקריא ההתחלתי; הסטיה בדיוק המדידה של מד המים תהיה ההפרש בין הכמות שנרשמה במד המים לבין הקריא של המכל המכוייל;

הסטיה היחסית תחושב באחוזים (%) בדיוק המדידה של מד המים ובסימן של פלוס (+) או מינוס (-) לפי המשוואה הבאה:

[pic]
היו"ר ישראל חסון
אני מבקש לשאול את בעלי המקצוע. מה שאתם מתארים פה – אם אני מבין נכון מה שכתוב - יש לנו את מד המים, ובסופו של דבר אני בודק עם דלי אם המד קורא נכון?
ניסן ברקת
בדיוק.
יוסי דאובר
לא עם הדלי.
לוי פרנקל
בצורה ציורית.
תמי שור
עד כדי כך השתפרה הטכנולוגיה...
ניסן ברקת
זה דלי, רק שפעם אחת אתה רואה מה הגובה שהוא הגיע, פעם שנייה אתה מודד מה המשקל שלו.
גרישה דייטש
אני רק אוסיף שהשיטה הבסיסית – ממש בסיסית – לגבי מדי זרם היא שקילה של מים, ידיעה של צפיפות המים בטמפרטורה מסוימת, ואז חישוב הנפח.
היו"ר ישראל חסון
כמה משתנה המשקל בטמפרטורה?
יוסי דאובר
בעשיריות האחוז.
היו"ר ישראל חסון
לא. בהפרש של טמפרטורה שהיא רלוונטית לזרימה.
יוסי דאובר
זה משתנה בין 0.2% ויכול להגיע עד 0.5%.
היו"ר ישראל חסון
זה הרבה.
יוסי דאובר
נכון, ולכן חשוב לעשות את החישוב הזה.
היו"ר ישראל חסון
על כל מיליון ליטר אנחנו יכולים לאבד סדר גודל של 5,000 ליטר בטמפרטורה מסוימת?
לוי פרנקל
כן.
יוסי דאובר
כך יוצא.
לוי פרנקל
הנקודה היא שתוך כדי זרימה, טמפרטורת המים כמעט ולא משתנה. בגלל כושר קליטת החום הגבוה של המים, תוך כדי זרימה, אני מדגיש – כשהמים עומדים, כבודו צודק, אבל תוך כדי זרימה, טמפרטורת המים כמעט ולא משתנה.
ליהי שפייכר
"כאשר: e- סטיה (באחוזים) בדיוק המדידה של מד המים בספיקה מסויימת (חיובית כאשר ההפרש בין הקריאים של מדי המים גדול מאשר קריא המכל המכוייל).

A- קריא מד המים (בליטרים) בתחילת הבדיקה.

B - קריא מד המים (בליטרים) בסוף הבדיקה.

V – כמות המים (בליטרים) שנאספו במיכל המכוייל בזמן הבדיקה.

בשיטת שקילה, בדיקת דיוק המדידה של מד המים תיעשה כמפורט בפסקאות (1) עד (3), ולעניין זה נפח המים המצטבר במכלים יחושב כמפורט בתוספת השניה.

(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר לבעל רישיון למבדקה, לפי בקשתו, שיטה אחרת לבדיקת דיוק המדידה, לפי שיקול דעתו של מנהל הרשות הממשלתית ובתנאים, ובלבד שהשיטה תבטיח את דיוק המדידה הנדרש בכללים אלה."
היו"ר ישראל חסון
תודה. עד כאן, יש הערות?
לוי פרנקל
הייתי מעוניין להוסיף פה ל-(ב). לאחרונה אנחנו עובדים הרבה מאוד עם הרשות להסמכת מעבדות. שייכתב לגבי (ב) באיזושהי צורה, שגם הרשות למעבדות חייבת לאשר את ה-(ב) הזה, את האחר.
לאה ורון
בנוסף למנהל הרשות, או הכוונה לאו/או?
לוי פרנקל
בנוסף.
ליהי שפייכר
אנחנו חושבים שזאת סמכות שהיא של מנהל הרשות, ואין פה מקום לשים עוד גורם.
גרישה דייטש
הייתי מציע כפי שזה בחוק התקנים, סך הכול אנחנו מדברים פה על תקינה. בחוק התקנים יש מה שנקרא למשל אישור מעבדות. מי שמאשר מעבדה, זאת הפררוגטיבה שלו, על-פי הכללים הפנימיים – עם הוראות מנכ"ל, עם אפשרות אחרת – להחליט מה הוא דורש כדי להכיר בגוף או במעבדה.
לוי פרנקל
זה מה שהתכוונתי.
גרישה דייטש
אם הוא דורש הסמכה – הוא דורש; אם הוא לא דורש – יש לו אולי כלים אחרים.
ליהי שפייכר
שזה בעצם אנחנו. ולהיפך, הוספנו את הסעיף הזה.
גרישה דייטש
בעצם אני פה תומך בעמדה של רשות המים.
ליהי שפייכר
להיפך. הסעיף הזה מוסיף עוד אפשרות. חוץ מהשיטות שנכללו בו, הוא מאפשר גמישות. אנחנו דווקא הוספנו פה גמישות.
היו"ר ישראל חסון
אני מוכרח להגיד לך – הניסיון בוועדה הזאת, שמסתכלת די ב-360 מעלות על המון תחומים במדינה, ככל שאתה יוצר שני גורמים שאחראים, אתה על-פי רוב משבש, לא מסרבל. על-פי רוב, משבש.

אני מאוד חושש ללכת במין קו כזה של לחייב בעל סמכות לקבל אישור של בעל סמכות אחר. אני חושב שזה די מתבקש שהוא יקיים התייעצות כזאת. די מתבקש.

אם אני מוסיף את זה פה בכתובים, אני אומר לך – מדינת ישראל תפסיד מזה ביכולת הפעולה.

אני לא בטוח. שוב, זה דבר שהוא כל כך בסיסי ומתבקש שהוא ייוועץ, שהוא יבקש לקבל חוות-דעת, אבל אני לא רוצה להעביר אותו דרך תחנה נוספת בבואו לממש את סמכותו או את חובתו.
לוי פרנקל
היום זה כבר קיים. היום הנושא של אישור הסמכת מעבדות קיים.
ליהי שפייכר
אנחנו נתנו את האישור.
יוסי דאובר
היום אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, כאשר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות עושה את כל הבדיקות - ויש מפרט מיוחד שהוכן לצורך אישור המבדקות – הם נותנים לנו את הפידבק, ואנחנו מוציאים את הרשיון.
היו"ר ישראל חסון
מנהל הרשות הממשלתית הזאת, רשות המים – כשהוא פונה אליך, המהנדס שלו, במטרה לאשר – אני מניח שאתה מתייעץ עם הגורמים המקצועיים. כל אחד עושה את זה.

אל תעביר את זה כי אחרת אתה משבש. אני אומר לך – זה לא מסרבל, זה משבש. אני טועה, לאה? לך יש הכי הרבה ניסיון פה.
לאה ורון
אני חושבת בדיוק כמו אדוני.
היו"ר ישראל חסון
חוץ מזה שאמא שלי, אם הייתי יכול לספר לה שאני הבנתי את הנוסחה הזו, היא היתה גאה בי, אנחנו מאשרים את סעיפים 9 ו-10.
ליהי שפייכר
"11. החלפת סעיף 30

במקום סעיף 30 לכללים יבוא:

"מכלים המכויילים במבדקה

30. מכלים המכויילים במבדקה יכוילו לפי השיטה הנפחית ושיטת השקילה כמפורט להלן:

בשיטה הנפחית –

(א) מכלים המכוילים במבדקה יהיו מיועדים למדידת נפח המים הנמצאים בתוכם, ויכוילו בידי רשות מוסמכת לכיול מכלים מסוג זה, אחת לחמש שנים לפחות;

(ב) המכלים יהיו מוגנים היטב בפני קורוזיה;

(ג) שסתום הרקה יותקן בתחתית כל מכל ובאופן המבטיח אפס בגובה מפלס המים;

(ד) מוצא צינור יציאת המים מהמכל יהיה גלוי לעין;

(ה) המכלים יהיו מצויידים בצינור פיזומטרי שקוטרו הפנימי לא יהיה קטן מ- 12 מ"מ;

(ו) תחום סימן השנתות על הסרגל שליד הצינור הפיזומטרי באזור המדידה יהיה 10% +- לפחות מכמות המים התקנית הדרושה לביצוע הבדיקות לפי טבלה מס' 1 בתקנה 16(א) ולפי טבלה מס' 2 בתקנה 17(א);

(ז) המרחק בין השנתות באזור המדידה יציין 1% של נפח הנמדד ולא יהיה קטן מ- 10 מ"מ;

בשיטת השקילה –

(א) המאזניים המכויילים במבדקה יהיו מיועדים למדידת כמות המים הנמצאים במכלים המונחים עליהם, ויכויילו בידי רשות מוסמכת לכיול מאזניים מסוג זה, אחת לשנה לפחות;

(ב) המכלים יהיו מוגנים היטב בפני קורוזיה;

(ג) מוצא צינור יציאת המים מהמכל יהיה גלוי לעין;"
היו"ר ישראל חסון
למה אתם מציינים קורוזיה? אין פלסטיק, או שפלסטיק לא רלוונטי?
יוסי דאובר
הפלסטיק הוא גמיש. המכלים בדרך כלל הם מתכתיים.
היו"ר ישראל חסון
באמת אני שואל. אין פלסטיק שמסוגל - - -
ניצן כהן
לא צריך פלסטיק. זה מנירוסטה והוא גם כן בלי קורוזיה.
לאה ורון
מה זה צינור פיזומטרי?
יוסי דאובר
צינור פיזומטרי זה איזשהו Bypass, צינורית מחוץ למכל שהיא מסמנת את מפלס המים בתוך המכל שלא רואים.
לאה ורון
כמו הסולר, בהסקה.
קריאות
בדיוק.
ליהי שפייכר
"(ד) מאזניים מכויילים יצוידו במכשיר תצוגה ויהיו בעלי דיוק של 0.1% לפחות מכמות המים הנמדדת;

(ה) טמפרטורת המים המצטברים במכל תימדד במכשיר מד חום שמבטיח דיוק שלC °1;

(ו) נפח המים המצטבר במכלים יחושב כמפורט בתוספת השניה.

(3) לענין סעיף זה, "רשות מוסמכת"- כל גוף שהסמיכו מנהל הרשות הממשלתית או מי שהוא מינה לצורך כך." "
לאה ורון
מה השינוי בשיטה הנפחית שעשיתם בין התקנות הקיימות – תקנות מדידת מים – לבין התקנות המוצעות?
יוסי דאובר
השיטה הנפחית נשארת ללא שינוי.
תמי שור
היא תמיד היתה, ומוסיפים לה את המשקל.
היו"ר ישראל חסון
אני רוצה לשאול שאלה מהתחום המקצועי שלך. בבתי הזיקוק כשמזרימים דלק, או בתשתיות נפט ואנרגיה וכולי, הם משתמשים בכלי מדידה דומים לשלכם?
יוסי דאובר
אני לא כל כך מכיר, אבל שמעתי משמועות שבנושא הדלק יש מתקנים ניידים שעושים בדיקות. משרד המסחר והתעשייה אישר מספר מעבדות שיודעות לבדוק ולתת את דיוק המדידה.
היו"ר ישראל חסון
אגיד לך מדוע. אתה תיארת פה סטייה מסוימת בטמפרטורה. בדלק, הטמפרטורה משתנה בהזרמה. בצפיפות.

אם אתה מאבד סדר גודל של 0.3%, נניח על כל מיליון ליטר אתה מזרים בבתי הזיקוק - - -
ניצן כהן
אני מבקש להסביר. סטיית הטמפרטורה היא חלק מתהליך הכיול. בעצם, מד המים הוא קופה רושמת והוא מכויל, והטמפרטורה היא חלק מנוסחת הכיול. יש פיצוי על הטמפרטורה. היא נמדדת ב-Real Time.
היו"ר ישראל חסון
ואז אתה מפצה בהיבט...
ניצן כהן
בדיוק. זה לא מוסבר פה.
היו"ר ישראל חסון
זה אצלך במים.
ניצן כהן
במים.
היו"ר ישראל חסון
במים הבנתי. בדלק – אני מסתכל פה על המונחים – זה סדר גודל של חצי מיליון שקלים ליום. זה מכפלות של שבע, אתה מבין?
לוי פרנקל
כן. בדלק משתמשים באותה שיטה, רק במכשור ברמת רגישות יותר גבוהה.
היו"ר ישראל חסון
כן?
לוי פרנקל
כן. אותה שיטה.
היו"ר ישראל חסון
ברמת רגישות יותר גבוהה. דלק, למשל – הם משתמשים בהרבה שיטות של קריאה מרחוק במונחים אחרים, של לחץ, של מדידות לחץ תוך-צינורי.
לוי פרנקל
כן. במים גם משתמשים בשיטות של שידורים של לחץ, באותו מכשור כפי שקיים בדלק, רק חומרי המבנה שונים.
היו"ר ישראל חסון
אתם באמת יודעים היום למשל ב"מקורות" לאתר דליפה ברמה של 300 ליטר?
לוי פרנקל
זה תלוי, האם זה 300 ליטר מתוך מיליון קוב או שזה 300 ליטר מתוך 1,000 ליטר. זה תלוי.
היו"ר ישראל חסון
בצינורות הולכה ראשיים של דלק הם עומדים היום בקריאה של הפסקה אוטומטית של הזרמה בדליפה של 300 ליטר.
ניצן כהן
הקריאה מרחוק יודעת לזהות דליפה בניאגרה אצלך בבית, ולהתריע. גם אם הגומייה מטפטפת, אתה מקבל התרעה. לא 300 ליטר. 10 ליטר.
יוסי דאובר
נגיד כך שלכל מד מים יש את הרגישות שלו.
לוי פרנקל
מה שאני עניתי, סליחה, אולי עניתי בקצרה. כל מד מים, בהתאם לגודל שלו, יש לו את סף הספיקה הנמוך ביותר. התעכבנו על זה בטבלה הארוכה.
היו"ר ישראל חסון
כן, זה בסדר.
לוי פרנקל
לכן, כשכבודו שאל על 300 ליטר, השאלה שלי היתה מהו קוטר המוביל. אם קוטר המוביל הוא קטן כמו שקיים בבית, כפי שאמר ידידי...
היו"ר ישראל חסון
300 ליטר זה קל.
לוי פרנקל
זה קל.
היו"ר ישראל חסון
הם מדברים על המוליכים הראשיים.
לוי פרנקל
"מקורות" מזהה את הכמויות, במידה שהן יכולות להימדד על-ידי המד כי למד עצמו יש סף רגישות תחתון שמתחת לו אתה לא יכול לזהות.
היו"ר ישראל חסון
אוקיי.
איתי עצמון
רציתי לשאול לעניין פסקה (3) – הגדרת "רשות מוסמכת" - מה ההבדל בין גוף שמסמיך מנהל הרשות הממשלתית או גוף שהוא מינה לצורך כך? הסמכה היא סמכות שנתונה, לצורך העניין, בידי מנהל הרשות והוא מעניק את אותה סמכות. על איזה גופים מדובר בעצם?
ליהי שפייכר
הוא יכול למשל למנות גוף שהוא עצמו יסמיך – לדוגמה, עם הרשות להסמכת מעבדות.
יוסי דאובר
המוסמך – היום יש גוף שזה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, שהיא ורק היא, רשאית להסמיך, לתת הסמכה.

לכן, באתר האינטרנט של רשות המים יש גופים שהוסמכו על-ידה גם לשיטה נפחית וגם לשיטת שקילה, ואנחנו מפנים את המבדקות לעבוד בהתאם.
איתי עצמון
אז צריך לכתוב את זה כי זה לא מה שכתוב כאן.
ליהי שפייכר
סליחה, איתי, גם לנו יש את הסמכות כמובן להסמיך.
איתי עצמון
סמכות מקבילה או שזו סמכות מצטברת?
ליהי שפייכר
הסמכות היא שלנו. הסמכות היא של רשות המים.
היו"ר ישראל חסון
אני מבין לגמרי.
איתי עצמון
אני מבין, אבל כתובה כאן איזושהי כפילות.
היו"ר ישראל חסון
כל גוף שהסמיכו מנהל הרשות.
איתי עצמון
נקודה. למה צריך "מינה"?
ליהי שפייכר
אני לא רואה פה כפילות מכיוון שכל גוף שהסמיך מנהל הרשות הממשלתית, זאת זכותנו להסמיך

גופים מסוימים וזכותנו גם למנות גופים שיסמיכו בעצמם.
איתי עצמון
מה ההבדל?
ליהי שפייכר
או שאתה אישית מסמיך גוף מסוים, או שאתה ממנה מישהו שיסמיך.
היו"ר ישראל חסון
אני מבין לחלוטין. דרך אגב, אני די בדעתה, לא בדעתכם. היא אומרת כך: אני מסמיכה אותו לאחר שבחנתי יכולת כזו, יכולת כזו או אחרת. אני מיניתי אותו והוא יכול להפעיל גוף אחר. אני לא רואה פה בעיה.
לאה ורון
בסדר גמור. אם אתה מאשר את זה.
היו"ר ישראל חסון
ייצגתי אותך בסדר?
ליהי שפייכר
כן.
איתי עצמון
שאלה - כשכותבים גוף שהסמיך מנהל הרשות הממשלתית, הכוונה שהסמכות היתה של מנהל הרשות, והוא מעניק את אותה סמכות.
ליהי שפייכר
בוודאי. הסמכות היא פר אקסלנס של מנהל הרשות – גם לפי חוק מדידת מים עצמו. אנחנו פועלים מכוח חוק מדידת מים.
היו"ר ישראל חסון
גברתי, אומר פה ידידי המלומד - ברגע שאתה ממנה מישהו, אתה מתפרק מהסמכות המשפטית.
איתי עצמון
זאת המשמעות המשפטית של מה שכתבתם.
ליהי שפייכר
לא. אתה לא מאציל סמכויות.
איתי עצמון
האצלת סמכות זה דבר אחד, מינוי זה דבר אחר. בהאצלת סמכות אדם לא מתפרק מהסמכות, הסמכות נשארת אצלו.
היו"ר ישראל חסון
מה שהוא מציע לך פה, שתוותרי על "מינה" משום שאחרת את עלולה למצוא את עצמך עם גוף שיכול לא לסור למרותו של ראש הרשות.
ליהי שפייכר
בכל מקרה, הגוף חייב לסור למרותו של מנהל הרשות, כי אם ממנים, זה בתנאים.
היו"ר ישראל חסון
זה לא מה שהוא הסביר.
איתי עצמון
מכוח מה בעצם?
ליהי שפייכר
מכוח הסמכות של מנהל הרשות, סמכות של גוף ציבורי.
לאה ורון
אבל הוא העביר את הסמכות למישהו אחר, אנחנו שומעים.
ליהי שפייכר
לא, הוא לא מעביר את הסמכות. הוא יכול להיעזר בגורמים שיעזרו לו בביצוע.
איתי עצמון
הסתייעות לא צריך לכתוב בחקיקה. חזקה על כל רשות מינהלית שהיא רשאית להסתייע גם בגופים פרטיים. לעניין מינוי או הסמכה יש כבר דינים אחרים.

השאלה למה התכוונתם כאן, ואני חושב שמן הראוי למחוק את הסיפה "או מי שהוא מינה לצורך כך".
היו"ר ישראל חסון
הניסיון המצטבר שלי – אם הוא שווה לך משהו – הוא שכדאי להקשיב לאזהרות שלהם.
לאה ורון
לעורך-דין עצמון.
תמי שור
אז הקשבנו.
ליהי שפייכר
בסדר, אז נמחק את הסיפה, למרות שמבחינתנו זה לא משנה.
היו"ר ישראל חסון
בבקשה, תרמתי את תרומתי.
איתי עצמון
יהיה כתוב: "כל גוף שהסמיך מנהל הרשות הממשלתית לצורך כך".
יוסי דאובר
וזה כולל את מי שהרשות הלאומית להסמכת מעבדות הסמיכה.
גרישה דייטש
זה קריטריון שלכם כבר.
איתי עצמון
לא רציתם לכתוב את זה.
לאה ורון
זה לא פה.
ליהי שפייכר
לא גוף ספציפי.
תמי שור
זה בסדר.
היו"ר ישראל חסון
בסדר?
יוסי דאובר
בסדר.
היו"ר ישראל חסון
עד סעיף 11 אנחנו מאשרים.
ליהי שפייכר
"12. הוספת סעיף 33א

אחרי סעיף 33 לכללים יבוא:

"אישור דגם מד מים וסימונו לפי התקן הישראלי

33א. (א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לאשר דגם מד מים, בהתאם לנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב;

(ב) לא ישתמש אדם במד מים, אלא במד מים מדגם שאישר לשימוש מנהל הרשות הממשלתית והמסומן לפי התקן הישראלי." "

אנחנו מעוניינים להוסיף סעיף קטן (ג) שמועד תחילת סעיף זה יהיה שמונה-עשר חודשים - - -
איתי עצמון
זה לא כאן. תחילה זה בכל מקרה בתקנה 20, תצטרכו להגיד את זה שם. זה לא נכנס לגוף התקנות.
ליהי שפייכר
בסדר.
ניצן כהן
סעיף קטן (ב) היום הוא לא בר-יישום – ויושב פה מר יפתח פרנקל ממכון התקנים ואולי יאשר את זה. לצערי, היום אין למכון התקנים את היכולת לבדוק את כל מדי המים שהם בשימוש בארץ. יפתח, אולי אתה רוצה להתייחס לכך.
יפתח פרנקל
למה אתה אומר את זה?
ניצן כהן
כי יש היום חלק גדול ממדי המים בישראל שמכון התקנים לא בודק – כמו מדי מים משולבים, מדי מים אלקטרוניים וכולי – ואם הנושא הזה ייכנס, בעצם לא יהיה אישור להשתמש בהם בארץ.
תמי שור
יש פה בלבול.
היו"ר ישראל חסון
אני יכול לשאול, פשוט לטובת הידע שלי - אדם מתקין מד מים?
תמי שור
לא. ספק מתקין.
היו"ר ישראל חסון
יש בחוק הזה אחריות פלילית, נכון? מה המשמעות כשאנחנו אומרים: לא ישתמש אדם במד מים?
תמי שור
האחריות היא על הספק. האחריות מוטלת על ספק המים, שהוא זה שמוכר את המים לצרכן, למשתמש.
איתי עצמון
אבל מה שאתם כתבתם הוא רחב יותר, להבנתי – "לא ישתמש אדם במד מים".
יוסי דאובר
כן, כי יש צרכנים שהם למשל חקלאים – יש להם מדי מים פרטיים שלהם. במקרה זה, זה לא כמו למשל במגורים.
היו"ר ישראל חסון
תסביר לי בבקשה לגבי חקלאי.
ניצן כהן
לצורך בקרה שלו.
יוסי דאובר
התקנות הן כלליות.
היו"ר ישראל חסון
מה אני עושה מעבר למד המים שלך, זה ענייני. נכון?
יוסי דאובר
בדרך כלל, הספק הוא זה שאחראי על המד מים.
היו"ר ישראל חסון
בואו נלך רגע לפי השיטה שלי, לא שלך. אתה התקנת לי בבית את מד המים, הרשות מתקינה לי את מד המים – לא אני, לי בכלל אין נגישות לדבר הזה.
לאה ורון
אבל הם דיברו על זה שהם יתקינו 1,500.
תמי שור
לא. אלה שני מדי מים שונים.
לאה ורון
גם את מדי המים האלה תתקין הרשות ותאגידי המים?
תמי שור
מתקין ספק המים, תאגיד המים. המשתמש במקרה הזה הוא הספק. מי שמשתמש במים הוא הספק, לצורך חיוב במד המים של הצרכן. הוא לא הצרכן. הצרכן לא משתמש במד המים.
איתי עצמון
אז אולי נכתוב "ספק"?
תמי שור
זה גם ספק אבל הנושא הנוסף שיוסי הזכיר אותו זה מפיק מים, שיכול לספק את המים עבור עצמו בעצם.
היו"ר ישראל חסון
מה הכוונה מפיק המים?
תמי שור
מפיק – בן אדם שלוקח מים ממקור מים ושואב אותם. מדובר גם על מדי מים כאלה וגם על כאלה.
היו"ר ישראל חסון
זה ה-1,500 שדיברת עליהם.
תמי שור
זה ה-1,500. הכללים של התקנת מדי המים חלים גם על המפיקים וגם על הספקים.
איתי עצמון
אני חושב שמן הראוי להבהיר את זה בתקנת משנה (ב).
תמי שור
אני חושבת שזה בא מתוקף כללים אחרים שבהם מובהר שבעצם הספק הוא אחראי, אבל אני לא חושבת שיש בכך פגיעה אם זה מחודד פה.
ליהי שפייכר
זה פשוט נוסח כללי.
איתי עצמון
אנחנו לא מנסחים באופן כללי, אנחנו מנסחים באופן ספציפי. יש כאן איסור – איסור עם משמעות פלילית.
ליהי שפייכר
נכון, אבל ברור מכל הקונטקסט של התקנות.
יוסי דאובר
הכוונה היא שלא יהיה שימוש במד מים שאין לו אישור דגם. זאת הכוונה.
תמי שור
אנחנו יכולים לקבל את זה. ספק ומפיק זה מספיק טוב.
איתי עצמון
אז המלה "אדם" נמחקת, וייכתב: ספק או מפיק.
יוסי דאובר
ספק, מפיק, צרכן.
לוי פרנקל
כבודו, יש פה איזושהי בעיה. אני מדבר על האגודה הגדולה שאני עובד בה, ב"מקורות". מדי מים ב"מקורות" משמשים בחלקם הגדול לצרכי קנייה ומכירה, כפי שעכשיו דיברנו, אבל יש גם מדים שמשמשים אותנו לצרכים פנימיים, כמו למשל סגירת מאזנים, כמו למשל תהליכי בקרה על ציוד שאיבה.
יוסי דאובר
הם לא כלולים בתוך הכללים האלה.
לוי פרנקל
הם לא כלולים, אבל כפי ששאל כבוד יושב-ראש הוועדה, לפי הנוסח הזה כל מד מים שאנחנו נשתמש בו הוא צריך להיות - - -
תמי שור
אני אחדד. לא למפיקים וספקים אלא לצורך הפקת מים ואספקתם לצרכנים או למשתמשים.
לוי פרנקל
זהו, זה מה שאני מעוניין שייכתב.
ניצן כהן
לצורך חיוב.
לוי פרנקל
או לצורך חיוב כספי.
תמי שור
החיוב הוא עניין פנימי. לצורך הפקת מים או אספקתם לצרכנים ולמשתמשים.
היו"ר ישראל חסון
יעשה שימוש רק במד מים מדגם שאישר לשימוש מנהל הרשות.
לוי פרנקל
כן, זה מה שאני מבקש.
איתי עצמון
אם תוכלי לחזור על מה שאתם מבקשים.
לאה ורון
לא ישתמש ספק או מפיק לצורך הפקת מים או אספקתם לצרכנים או למשתמשים.
איתי עצמון
והמלה "אדם" נשארת או מחקתם אותה?
לאה ורון
לא. אתה לא הסכמת, בצדק.
תמי שור
נמחקת. ואז אם זה מד מים פנימי לשימושך, תעשה מה שאתה רוצה.
איתי עצמון
למה בעצם צריך לקבוע את איסור השימוש אם מדובר על תקן רשמי? הרי בסעיף 9 לחוק התקנים יש הוראות לעניין חובת שמירה על תקן רשמי, בין היתר – לא ייצר אדם מצרך שהמפרט שלו נקבע כתקן רשמי, לא ימכור אותו, לא ייבאו, לא ישתמש בו בכל עבודה שהיא אלא בהתאם לדרישות התקן. יש לנו הוראה כללית.
תמי שור
אתה מדבר על סעיף (ב).
איתי עצמון
כן.
תמי שור
סעיף (ב) מדבר על הדגם, ואותו הזכרנו שהתקן מפרט שיהיו דגמים.
איתי עצמון
אבל אם התקן הוא רשמי, בכל מקרה צריך לפעול לפי דרישות התקן.
ליהי שפייכר
אבל לא מדובר רק לפי התקן. הנוהל של אישור הדגם, הוא מפרט יותר מהתקן עצמו.
תמי שור
זה בדיוק מה שאמרנו. שהתקן אומר יהיו דגמים.
איתי עצמון
אם כך, אני חושב שהתיבה "המסומן לפי התקן" מיותרת.
ליהי שפייכר
"מסומן לפי התקן הישראלי" – לנו זה נראה חשוב להזכיר.
איתי עצמון
אבל יש לנו הוראות כלליות בחקיקה לעניין תקנים.
יוסי דאובר
מכיוון שהתקן מגדיר איך צריך להיות הסימון עצמו, איפה הוא צריך להיות, באיזה גודל צריך להיות הסימון הזה, ולכן זה חשוב שיהיה בהתאם לתקן.
תמי שור
אם זה נראה לכם כפילות, אפשר להפחית את זה מבחינתנו.
איתי עצמון
זו גם כפילות ויש כאן גם קושי.
היו"ר ישראל חסון
מאחר שאתה הגדרת שהדגם צריך להיות לפי התקן, לא צריך לחזור על זה.
תמי שור
אין בעיה, אפשר להוריד את זה.
ליהי שפייכר
אמרנו, איתי, שבמקום "והמסומן לפי התקן הישראלי" יהיה: כפי שהורה המנהל בנוהל סעיף קטן (א).
איתי עצמון
כלומר, במקום "המסומן לפי התקן הישראלי" אתם רוצים: ומסומן כפי שהורה המנהל בנוהל שנקבע לפי תקנת משנה (א)?
ליהי שפייכר
כן.
היו"ר ישראל חסון
האם יש למישהו עוד הערות? כפוף לתיקונים שתיקנו, אנחנו מאשרים את סעיף 12.
ליהי שפייכר
"13. הוספת תקנה 38א

אחרי סעיף 38 לכללים יבוא:

"התקנה והסרה של מד מים משולב

38א. מד מים משולב יותקן במקומו ויוסר ממקומו כיחידה אחת בלבד."

14. תיקון סעיף 44

בסעיף 44(א) לכללים, בסופו יבוא:

"(4) מד מים משולב יימסר לבדיקה ולכיול אחת לשנתיים לפחות."
לוי פרנקל
יש פה בעיה עם המילה "לפחות". כשאתה כותב "אחת לשנתיים לפחות", יכול אחר להבין- כמו איתי – שיכול להיות שזה אחת לשש שנים.
היו"ר ישראל חסון
לא.
לוי פרנקל
הכוונה היא לפחות אחת לשנתיים.
ליהי שפייכר
זה ברור.
לוי פרנקל
אולי המילה "לפחות" צריכה לבוא לפני "אחת" – זה מה שאני מתכוון.
ליהי שפייכר
אני חושבת שזה לא משנה.
קריאה
האם מישהו פנה אליך?
לוי פרנקל
כן, פנו אלי בנושא הזה.
היו"ר ישראל חסון
זה מאוד מאוד משמעותי, אנחנו נדון בזה... תמשיכי.
לוי פרנקל
מר חסון, רשמתי לפניי.
ליהי שפייכר
"15. תיקון סעיף 46

בסעיף 46 לכללים -

(1) במקום האמור בכותרת השוליים יבוא:

"חיוב בהתקנה ובבדיקה של מד מים ומערכת קריאה מרחוק של מדי המים";

(2) האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למפיק –

(1) להתקין במקור מים, על חשבונו, מערכת קריאה מרחוק של מדי המים שברשותו, המאפשרת שידור נתונים בתקשורת אלחוטית אל הרשות הממשלתית למים ולביוב; הוראה כאמור יכולה להיות כללית או מסוייגת, והיא תפרט את אופן התקנת מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים, הטיפול בה וכל תנאי אחר שיורה מנהל הרשות הממשלתית;

(2) לבדוק את תקינות מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים ולתקנה או להחליפה לפי הצורך.

(ג) מפיק ימלא אחר הוראות מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף זה ויחזיק את מדי המים המותקנים במקור מים ואת מערכת הקריאה מרחוק של מדי המים שברשותו במצב תקין.

(ד) לעניין סעיף קטן זה, "מערכת קריאה מרחוק של מדי המים" -

מערכת המורכבת ממד מים, המותקן במקור מים, והתקנים נוספים לצורך שידור נתונים בתקשורת אלחוטית כלשהי, לרבות תקשורת אלחוטית בתדר יחיד ותקשורת סלולארית."
איתי עצמון
אתם רוצים להסביר לוועדה את התיקון שאתם מבקשים כאן?
תמי שור
זה אותו סעיף שדיברנו עליו קודם.
איתי עצמון
מה לוחות הזמנים להקמת המערכת?
תמי שור
הפרויקט שלנו של ההתקנות התחיל כבר – זה כבר אותם מקומות שאמרתי שבוצע בפועל.
איתי עצמון
כפיילוט.
תמי שור
לא, הוא לא פיילוט. ההגדרה של פיילוט נמצאת פה רק מכיוון שהכללים לא היו בתוקף, לא יכולנו לבוא ולהגיד למפיקים, מתקינים, ולכן ביקשנו אישור. מי שרצה שיתחילו להתקין אצלו – התחלנו להתקין אצלו.

היעד שלנו הוא שתוך שמונה-עשר חודשים כל מתקני ההפקה במדינת ישראל יהיו מחוברים למערכת הקר"מ של רשות המים. כרגע עובדים בשטח. תוך שמונה-עשר חודשים נשלים את כל הארץ.
איתי עצמון
תוך שמונה-עשר חודשים אתם תתקינו?
תמי שור
אנחנו.
איתי עצמון
כי כאן כתבתם: "מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות למפיק – להתקין על חשבונו..."
תמי שור
החובה היא על המפיק – זה רשום בכללים וצריך להיות ברור שהאחריות היא של המפיק על המערכת.
איתי עצמון
האחריות כן, אבל מי מתקין?
תמי שור
אמרתי, במקביל. בפועל, יש צוות של רשות המים שעובר ומתקין בכל המתקנים. אנחנו לא רוצים להפחית מהאחריות שאנחנו דורשים מהמפיק על-פי החוק, שהמערכת לצורך העניין היא שלו, ואני רוצה להסביר.
היו"ר ישראל חסון
ממי קיבלת את התקציב של ההתקנה הזאת? מהאוצר?
תמי שור
כן.
היו"ר ישראל חסון
נניח האוצר החליט לחתוך את זה. מי משלם את זה?
תמי שור
האוצר לא יכול לחתוך את זה.
היו"ר ישראל חסון
או, מה האוצר יכול.
תמי שור
אני אסביר.
היו"ר ישראל חסון
יש לי חדשות בשבילך מה האוצר יכול.
תמי שור
הוא לא יכול.
לאה ורון
לחבר הכנסת חסון יש ניסיון גם בזה.
תמי שור
המכרז יצא, ההתקשרות קיימת כבר, יש מחויבות תקציבית. לא ניתן לחזור בה. החברה מחויבת לכל המהלך, אבל פה אני רוצה להסביר.
היו"ר ישראל חסון
סליחה, גברתי. אני מניח שהצעת החוק הזו לא אמורה להגיע כל שנתיים, שלוש או ארבע לשולחן.
תמי שור
זה בדיוק העניין. יש פה עניין של תחזוקה שוטפת, מעבר להתקנה החד-פעמית, ואנחנו אומרים – כמו דברים אחרים שנמצאים באחריותו של המפיק, גם הדבר זה מתווסף לחלק מהאחריות שלו.

המערכת היא באחריותו, והתחזוקה השוטפת שלה – שגם לה דאגנו במסגרת המכרז – תצטרך באופן שוטף לאורך השנים להיות חלק מהאחריות של המפיק.

מדובר פה על עלויות שהן עלויות סבירות, לא מדובר פה על משהו בלתי סביר.
היו"ר ישראל חסון
יש לי אלייך שאלה. את מוכנה להוסיף פסקה שמסייגת את זה, שזה יהיה על חשבונו, ובלבד שהתקנה ראשונית היא על חשבון המדינה?
תמי שור
איפה הרגישות פה? נניח שמפיק לא ישתף פעולה. יבואו ויגידו לו: אנחנו באים להתקין לך את המערכת. אנחנו נחליף לך את מד המים אם הוא לא מתאים ונעשה הכול, והמערכת שלנו עומדת. הוא יגיד: היום אני לא בבית, מחר אני בחוץ-לארץ, מחרתיים אני לא פנוי, וכולי – ותיגמר תקופת הזמן שאנחנו מבצעים את המהלך בכל הארץ, והעסק לא יהיה מותקן.

מה עכשיו? אנחנו באים לכפות עליו. החברה כבר סיימה את ההתקנות בכל הארץ. אם היא תצטרך לבוא ייחודית אליו, אלה עלויות הרבה יותר גבוהות, הרבה יותר משמעותיות.
לאה ורון
מה ששאל חבר הכנסת חסון זה לא שאלה לגבי "רשאי להורות למפיק להתקין במקור מים מערכת קריאה", אלא הוא שאל לגבי התיבה, או שתי התיבות, "על חשבונו". זאת היתה השאלה שלו, ואת עונה לגבי החלקים האחרים.
תמי שור
"על חשבונו" הוא חשוב פה בהיבט הרב-שנתי, מעבר להתקנה הראשונה.
לאה ורון
לכן הציע חבר הכנסת חסון.
תמי שור
אבל אני אומרת שוב – מה יקרה עם אותו מפיק שלא ישתף פעולה – כמו היום בחסכמים. נניח באים לאנשים ומציעים להם. היום, במבצע של רשות המים מציעים לאנשים לבוא הביתה ולהתקין להם על הברזים חסכם.
היו"ר ישראל חסון
תסלחי לי. לא, זה ממש לא דומה. חסכם, בסופו של דבר, אני נושא באחריות לעניין הזה. למה? אני משלם על זה. פה אנחנו מדברים על ספק או מפיק, נכון?
תמי שור
לא ספק. רק מפיק. רק מי שמפיק מים ממתקן הפקה.
היו"ר ישראל חסון
בסעיף הזה, מפיק מים. מפיק מים הוא בעצם משתמש במשאב ממלכתי, ומוכר אותו.
תמי שור
נכון.
היו"ר ישראל חסון
ואם הוא לא מודד אותו כיאות, אני כאחראי על המשאב הזה – או לא מקבל את התמורה, או לא מסוגל לנהל.
תמי שור
נכון.
היו"ר ישראל חסון
זה שונה מהחסכם. את מבינה גם למה זה שונה.
תמי שור
אני מבינה למה זה שונה. אני ניסיתי להבהיר איפה הדמיון.
היו"ר ישראל חסון
אני סומך על המדינה טיפה פחות מאשר את סומכת. את לא סומכת על המפיק, ואני לא סומך על המדינה. בואי נראה מה הנוסחה שנותנת לך את המענה מול המפיק, ושנותנת לי את המענה מול המדינה.

הנוסחה שאני מציע מול המדינה - ובלבד שההתקנה הראשונית תהיה על חשבון המדינה. אם את לא סומכת על המפיק, תגבילי את זה בזמן. את רוצה תוך שמונה-עשר חודשים לגמור את זה, תגידי: ובלבד שההתקנה הראשונית תהיה על חשבון המדינה בתוך שמונה-עשר חודשים, ואם יהיו לך עיכובים, את תשיתי את זה עליו.
תמי שור
לא, אני אומרת שוב – אין כוונה להשית. הפרויקט הזה כבר מתגלגל. החשש שלי – רוב המפיקים הם מפיקים נורמטיביים, הם גם ככה היו מדווחים, והכול בסדר.
היו"ר ישראל חסון
נכון.
תמי שור
עכשיו אנחנו מדברים על אותה נישה, לצורך העניין, של האדם הלא נורמטיבי והלא הגון – שיש מעטים מאוד כאלה – שגנב מים עם השנים. שיטת הפיקוח לא היתה מספיק טובה לגביו, וגם עכשיו בוודאי אין לו אינטרס או רצון שיפקחו עליו יותר בצמידות.
היו"ר ישראל חסון
באופן כללי, לא מחייב, בכמה מדובר מסך כל ה-1,500?
תמי שור
נניח אפילו שניים. אני רוצה להבין - נניח שאנחנו עושים את המתווה של מה שאתה אומר – איפה המזור עבור השניים האלה. השניים האלה יתנגדו שיפיקו עליהם, לא ישתפו פעולה.
היו"ר ישראל חסון
לא, תגבילי את זה בזמן. את אומרת לו: אני מתקינה לך את זה על חשבון המדינה. מעבר לתאריך הזה אתה נושא באחריות פלילית וזה על חשבונך.
ליהי שפייכר
אדוני, אנחנו ניכנס פה לאיזושהי מחלוקת משפטית אם אנחנו נסדיר את זה פה בכללים, כי התקציב שאנחנו קיבלנו לצורך פרויקט הקר"מ הוא תקציב X אם זוכים לתקופה מסוימת. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהחובה הבסיסית להתקין מדי מים זו החובה של המפיק.
היו"ר ישראל חסון
עברנו כבר את השלב הזה בדיון. בשלב הזה בדיון אמרתי את הדבר הבא. אני מכאן צריך להבטיח שהמדינה תעמוד בהתחייבויות שלה כלפי הציבור. אני נציג ציבור, אני צריך לעשות את זה.

מאחר שהניסיון שלנו – בחדר הזה ובחדרים נוספים שאנחנו יושבים בהם – הוא שלא תמיד לצערנו המדינה מסוגלת לעמוד במה שהיא התחייבה – אני לא רוצה להגיד "רוצה לעמוד במה שהיא התחייבה" – אני רוצה להגן על ה-1,498 איש שהם נורמטיביים.
ליהי שפייכר
אדוני, לעניות דעתי לא מדובר בהגנה על אותם אנשים נורמטיביים. אין ספק, נצא מתוך נקודת הנחה שכולם נורמטיביים. לגבי כולם קיימת החובה להקים מתקן. זו איזושהי פררוגטיבה של המדינה.

נניח לא היה ניתן תקציב לפרויקט הקר"מ, עדיין ייתכן שרשות המים היתה אומרת – אתם תתקינו על חשבונכם.
לאה ורון
אבל אז היו יושבים נבחרי הציבור, חברי הכנסת – במקרה הזה, חבר הכנסת חסון – והיה שואל את עצמו האם הוא רוצה לכפות את ההתקנה הזאת בתוך שמונה-עשר חודשים, הוא היה בודק יותר טוב את העלויות של המכשירים, מי מספק אותם, וכולי.

זה מצב אחר לגמרי אם רשות המים לוקחת על עצמה להתקין עבור הספקים והמפיקים את המדים האלה, או שמטילים את החובה על אחרים. גם היינו מזמינים את האחרים.
היו"ר ישראל חסון
אם את אומרת לי שאת הולכת להשית על 1,500 אזרחים – לא חשוב כרגע מיהם – מדי מים שעולים נניח חצי מיליון שקלים מד המים – בכוונה אני זורק סכום כזה – הייתי אומר לך, תראי לי בבקשה מה החלופות, תראי לי בבקשה איך הדבר הזה עובד. השאלות שלי אלייך הן שונות לחלוטין.
יוסי דאובר
הנושא יותר מורכב. נושא של טלמטריה או קריאה מרחוק הוא לא כל כך פשוט. יש היום צרכנים שעשו לעצמם כבר קריאה מרחוק למתקנים שלהם.
היו"ר ישראל חסון
סלח לי, אדוני. כל חקלאי שמשקה את השדות שלו, יש לו קריאה מרחוק.
יוסי דאובר
זה נכון, אבל אם אנחנו מוסיפים – יש פה לפעמים מצב סטנדרטי כאשר אנחנו מממנים את הקריאה מרחוק לרשות המים, לפעמים צריך לעשות התאמות מיוחדות על מנת שהשידור יהיה גם למפיק וגם לרשות המים.
היו"ר ישראל חסון
אני מציע לכם שתתייעצו לפני שאתם ממשיכים להתייחס, כי אתה עכשיו אומר לי – תבדוק לעומק. זה מה שאתה אומר לי.
תמי שור
אדוני היושב-ראש, שנייה.
היו"ר ישראל חסון
לא, לא. עד כאן, עכשיו אני נוטל את הזכות שלי. לא מעניין אותי המורכבות כל עוד אתה יושב מולי בשלב הזה ואומר לי – אדוני, המורכבות לא צריכה לעניין אותך, זה על חשבוני ההתקנה הראשונית.
תמי שור
אז אנחנו אומרים את זה. באתי להגיד – יש הסכמה.
היו"ר ישראל חסון
אם אתה אומר לי, המציאות היא לא כל כך פשוטה, זה די ורסטילי, אני אומר לך: אוקיי, אז עצור. תראה לי את הווריאציות ואני אקבל החלטה.

אם אתה אומר לי, לא משנה כמה זה מורכב, זה על חשבון המדינה, אני אומר לך: תכתוב את זה.

אם אתה אומר לי, יהיו לי שניים, שלושה או ארבעה שישחקו איתי משחקים ולא ירצו לתת לי למדוד וכולי, אני אומר לך: תגיד לי מה אתה צריך כדי לטפל בשניים, שלושה או ארבעה וכדי להבטיח ל-1,495 ההגונים את מה שהמדינה מתחייבת מולם. זה כל הדיון.

אני מציע לך שתתחמי את זה בזמן.
תמי שור
קיבלתי כבר מראש את מה שאמרת, ומה שאנחנו מציעים, גם בהתייחס למה שיוסי אמר – לא שיהיה רשום שהעלות על חשבון המדינה, אלא ובלבד שהעלות הראשונית לא תושת על המפיק. מה שיוסי ניסה להגיד – מי שכבר יש לו מערכת, אין פה עניין של עלות, ולכן לא צריך להשית עלות.

עלות ההתקנה הראשונה לא תושת על המפיק, אבל צריך להוסיף פה עוד איזשהו משפט שמסייג, ובלבד שהמפיק אפשר התקנה במערכותיו תוך שמונה-עשר חודשים מיום כניסת הכללים לתוקף.
היו"ר ישראל חסון
כמה מפיקים יש בארץ?
תמי שור
דיברנו קודם על סדר גודל של 1,500 מתקנים ששייכים לסדר גודל של 600 מפיקים, יכול להיות קצת פחות.
לאה ורון
בישראל יש 600 מפיקים?
יוסי דאובר
לא, לא. אנחנו מדברים פה כרגע על מתקנים פרטיים חוץ מחברת "מקורות", שזה בערך 1,500 מתקנים.
היו"ר ישראל חסון
שנינו לא מדברים כאן על האחריות על המתקן. מדברים על אחריות על המפיק. כמה מפיקים? כי יכולה להיות אגודת מים של עמק יזרעאל – "פלגי מים" – יכול להיות שיש להם שבעה, עשרה, שנים-עשר מתקנים.
תמי שור
נכון.
היו"ר ישראל חסון
אנחנו שואלים כמה מפיקים יש.
תמי שור
סדר גודל של 600 מפיקים.
היו"ר ישראל חסון
מה הניסוח שלנו?
איתי עצמון
אני חושב שמה שאתם מציעים זה בעצם הוראות מעבר.
תמי שור
לא, אין פה שום הוראות מעבר.
איתי עצמון
הוראות מעבר שיחולו למשך שמונה-עשר חודשים מיום כניסת הכללים.
תמי שור
לא, אנחנו לא רוצים הוראת מעבר כי מהרגע שהתקינו למישהו מערכת קר"מ, הוא נכנס לתחום. ההצעה היתה פשוט לרשום את זה – ובלבד שהעלות הראשונית לא תושת על המפיק כל עוד איפשר את התקנת המערכת במד המים שלו תוך שמונה-עשר חודשים מיום קביעת הכללים.
איתי עצמון
אוקיי. מה שאת אומרת עכשיו זאת הוראת מעבר. זאת המשמעות המשפטית של מה שאמרת. החלק הראשון לא. החלק השני.
לאה ורון
כל אחד והמקצוע שלו.
ליהי שפייכר
פה פשוט יוצרים איזשהו איזון, זה לא בדיוק הוראת מעבר. אנחנו יוצרים איזשהו איזון שאנחנו מתקינים על חשבוננו.
היו"ר ישראל חסון
איתי, אל תסרבל.
לאה ורון
אתה תגיד איך זה צריך להיות.
היו"ר ישראל חסון
מה שאני רוצה בסופו של דבר זה להבטיח שהמדינה תעמוד בהתחייבותה כלפי המפיקים ההגונים, ושלמדינה יהיו שיניים כלפי המפיקים הלא הגונים.
איתי עצמון
אז העיקרון שאתם אמרתם מאושר, ואנחנו נמצא את הדרך המשפטית לנסח. אני חושב שזה יהיה בדרך של הוראות מעבר אבל אנחנו נדבר על כך לאחר הדיון.
ליהי שפייכר
בסדר.
איתי עצמון
היתה לי שאלה נוספת לגבי תקנת משנה (ג). כתבתם שמפיק ימלא אחר הוראות המנהל ויחזיק את מדי המים המותקנים במקור מים במצב תקין.

גם היום, בתקנות מדידת מים כנוסחן, יש הוראה לעניין אחזקת מד מים, שספק חייב להחזיק את מדי המים שברשותו במצב תקין. למה בעצם לחזור על זה שוב?
ליהי שפייכר
כי אנחנו מדברים פה על מערכות קריאה מרחוק. רצינו להדגיש ספציפית.
איתי עצמון
המערכות אני מבין, אבל כתבתם - - -
יוסי דאובר
שם זה רק מד מים. פה זה מערכת.
היו"ר ישראל חסון
מערכת קריאה.
איתי עצמון
אבל כתוב: יחזיק את מדי המים המותקנים במקור מים.
ליהי שפייכר
אנחנו לא רוצים שיהיה מקום לפרשנות.
היו"ר ישראל חסון
ואת מערכת הקריאה מרחוק.
איתי עצמון
עם זה אין לי בעיה, אבל למה לחזור שוב?
תמי שור
כי חלק מהרכיב של ההתקנה מרחוק הוא על מד המים עצמו. זה עניין של פרשנות אם זה חלק מהמערכת או חלק ממד המים.
ליהי שפייכר
אנחנו רוצים לרשום ברחל בתך הקטנה.
יוסי דאובר
אבל אתה לא קורא. ואת מערכת הקריאה מרחוק של מדי מים.
איתי עצמון
זה בסדר. עם זה אין לי בעיה.
היו"ר ישראל חסון
היא אומרת שזה יכול להיות חלק אינטגרלי ממערכת המדידה, ומאחר שהיא צריכה להדגיש את זה, היא לא יכולה לפרק את זה מזה.
איתי עצמון
אפשר להגיד: מערכת הקריאה מרחוק, לרבות מדי המים. צריך בעצם לקשור בין מערכת הקריאה מרחוק לבין מדי המים ולא להגיד בנפרד עוד פעם יחזיק את מדי המים המותקנים במצב תקין כי אתם חוזרים על הוראה שכבר ישנה.
יוסי דאובר
למחוק מדי מים. רק מערכת קריאה מרחוק במצב תקין.
ליהי שפייכר
איפה זה כתוב בתקנות?
איתי עצמון
בתקנה 34 – אחזקת מד מים.
ליהי שפייכר
אוקיי.
היו"ר ישראל חסון
אנחנו מאשרים את סעיפים 13, 14 ו- 15, כפוף לתיקונים שייעשו.
איתי עצמון
אתם מסכימים לתיקון – למחוק את התיבה?
ליהי שפייכר
כן.

"16. תיקון סעיף 52

האמור בסעיף 52 לכללים יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לפטור מפיק, שברשותו מערכת קריאה מרחוק של מדי מים, כמשמעותה בסעיף 46(ד), מהאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהמערכת משדרת נתונים בתקשורת אלחוטית אל הרשות הממשלתית למים ולביוב באופן תקין."

תיקון סעיף 53

בסעיף 53(א) לכללים, במקום הקטע החל במילים "וידווח על כך" עד סופו יבוא:

"וידווח על כך למנהל הרשות הממשלתית, אחת לשנה, על גבי טופס שיקבע מנהל הרשות הממשלתית."
איתי עצמון
הטופס יפורסם באתר של הרשות?
ליהי שפייכר
את הטופס אנחנו נפרסם.
יוסי דאובר
אנחנו מפרסמים את אופן הדיווח בחוזרים, והיום אפילו הדיווח נעשה כבר דרך האתר של רשות המים.
לאה ורון
אז תכניסו את זה.
איתי עצמון
אני מציע לומר – על גבי טופס שיורה מנהל הרשות הממשלתית ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
ליהי שפייכר
אין בעיה. אנחנו בכל מקרה נפרסם.

"18. תיקון התוספת

בתוספת לכללים, בראשה, במקום "תוספת (תקנות 4-3)" יבוא "תוספת ראשונה (סעיפים 3(א), 4 ו- 5)".

הוספת תוספת שניה
אחרי התוספת הראשונה לכללים יבוא
"תוספת שניה

(סעיפים 19(א)(4) ו- 30 (2)(ו))

חישוב נפח מים בהתאם לטמפרטורה

נפח מים ( במ"ק ) מחושב כחלוקת מסת המים ( בק"ג ) בצפיפות המים בטמפרטורה נתונה (C ° ).

ערכי צפיפות המים ( בק"ג/מ"ק ) בטמפרטורות שונות מובאים בטבלה שלהלן:

° )C ) , טמפרטורה
צפיפות מים, ( ק"ג/מ"ק )

4

1000

5

999.9648

6

999.9403

7

999.9012

8

999.8477

9

999.7802

10

999.6990

11

999.6045

12

999.4969

13

999.3767

14

999.2440

15

999.0992

16

998.9426

17

998.7745

18

998.5950

19

998.4045

20

998.2033

21

997.9914

22

997.7693

23

997.5370

24

997.2949

25

997.0430

26

996.7817

27

996.5110

28

996.2312

29

995.9425

30

995.6449

31

995.3386

32

995.0238

33

994.7005

34

994.3690

35

994.0293

36

993.6815

37

993.3257

38

992.9620

39

992.5905

"40

992.2112

תחילה

תחילתם של כללים אלה שלושים ימים מיום פרסומם."

היינו רוצים להוסיף שמועד תחילת סעיף 12 לכללים, שמפנה לסעיף 33א(ב), יהיה תוך שמונה-עשר חודשים לאחר פרסום הכללים. מדובר רק ספציפית על הסעיף הקטן הזה.
איתי עצמון
אוקיי.
היו"ר ישראל חסון
האם יש למישהו הערות? בבקשה.
לוי פרנקל
אם כבודו זוכר, לפני כחצי שעה ציינתי את הנושא של רשמיות התקנה. דיברנו על כך ארוכות, ואני מניח שתקן להתקנה – גם הוא יהיה רשמי. השאלה היא איפה, לא התייחסנו לזה.
תמי שור
זה לא שייך לכללים האלה, לוי.
ליהי שפייכר
זה לא רלוונטי לכללים.
היו"ר ישראל חסון
ראשית, ההערה הזו היא מאוד במקומה, באמת היא מאוד במקומה.
לוי פרנקל
תודה.
היו"ר ישראל חסון
את זה אני אומר לגורמים המקצועיים. אתה מייצר מוצר שאם אתה לא קובע כללים להתקנה/הפעלה שלו, הוא אומר לך שאתה פוגע באיכות, וזה נכון וזה הגיוני.

נניח שזה לא כאן, היכן כן?
תמי שור
במכון התקנים.
יוסי דאובר
הסמכות ניתנה למנהל התקנה.
היו"ר ישראל חסון
של אופן ההתקנה?
תמי שור
מה שהוא מבקש, שהתקן יהיה רשמי.
היו"ר ישראל חסון
אופן ההתקנה הוא במכון התקנים?
גרישה דייטש
את התקן עצמו מכינים במכון התקנים.
היו"ר ישראל חסון
תקן – הבנו. על זה דיברנו כאן והוא נמצא אצלך. האדון מדבר על אופן התקנה.
יוסי דאובר
כדאי להבהיר את הנקודה. התקן למדי מים מורכב משלושה חלקים – חלק אחד הוא אפיונים מטאורולוגיים, חלק שני התקנה, וחלק שלישי שיטת בדיקה של מדי מים.
היו"ר ישראל חסון
החלק השני הוא התקנה?
יוסי דאובר
החלק השני של התקן זה התקנה.
לוי פרנקל
והוא רשמי?
יוסי דאובר
נכון להיום, לא. רק חלק אחד וחלק שלוש.
לוי פרנקל
אז אני מעוניין שהוא יהיה רשמי.
יוסי דאובר
הסמכות להכרזה על רשמיות היא של הממונה על התקינה, וזה לא שייך לנושא הכללים פה, זה לא בסמכותנו.
גרישה דייטש
אני אתייחס. יש לנו יותר מדוגמה אחת, שגם הפרק שנקרא התקנה – למעשה זה תקן נפרד, חלק נפרד של התקן שעוסק בהתקנה הוא תקן רשמי. הדוגמה הטובה ביותר אלה המתקנים למשחקי ילדים. זהו תקן שיש בו שמונה חלקים, כאשר חלק שבע הוא התקנה. זה חלק רשמי שהוא מחייב את ההתקנה על-פי מה שנדרש בתקן.

אם רשות מקומית רוכשת מתקן שהוא תקני או מתקנים תקניים, והיא מתקינה אותם לא נכון – המרחק בין חלקים מסוימים וכן הלאה – זה מסוכן ומסכן את הילדים.

זה קיים. השאלה המרכזית היא מי יבצע אכיפה, מי אחראי. אני לא יכול לזכור מי אחראי על התקנה בפרק הזה – האם הרשות המקומית? מי אחראי?
היו"ר ישראל חסון
רשות המים.
תמי שור
ברגע שיש תקן לגבי אופן ההתקנה, אין ספק שרשות המים היא הגורם המקצועי שאחראי על הנושא הזה.
היו"ר ישראל חסון
בוודאי.
תמי שור
ספקי המים הם אלה שאחראים ליישם את זה בפועל. רשות המים לא מתקינה מדי מים.
היו"ר ישראל חסון
אני לא מבין. זה קיים בכל כך הרבה תחומים.
יוסי דאובר
אני מבקש להוסיף שהתקנות או הכללים של מדידת מים, הם כן מתייחסים לנושא של ההתקנה. מה שהיה חשוב לנו – זה נמצא בתוך התקנות. נכון שהחלק השני של התקן הוא לא רשמי, אבל עדיין, מה שהיה חשוב לנושא התקנת מדי מים, הוא נמצא בתוך הכללים.
היו"ר ישראל חסון
מאחר שאנחנו לא דיברנו על דגם מסוים, אופן ההתקנה יכול להשתנות?
יוסי דאובר
כן.
לוי פרנקל
יש לזה התייחסות בתקן.
היו"ר ישראל חסון
אופן ההתקנה יכול להשתנות.
קריאה
בוודאי.
לוי פרנקל
כן. יש לזה התייחסות בתקן. מה שאני מבקש, שהוא יהיה רשמי.
יוסי דאובר
אבל הרשמיות היא לא בסמכות רשות המים.
לוי פרנקל
אז הנה, נמצא פה מר דייטש.
יוסי דאובר
כן, אבל מה שעומד על סדר-היום זה לא הנושא הזה.
לוי פרנקל
אני מנצל את הבמה המכובדת הזאת.
גרישה דייטש
כדי להכריז רשמיות על התקן, בנוסף לעמידה של התקן בעילות תקינה רשמית – בטיחות, בריאות והגנה על איכות הסביבה, יש פה אלמנט של הגנה על איכות הסביבה, נקרא לזה בזבוז מים - להכרזת רשמיות אנחנו צריכים לקבל הסכמה פורמלית של השר שהוא השר הממונה על רשות המים כי אז זה מחייב אותו.

אם תהיה הסכמה כזאת, ואם הרשות תיקח על עצמה את האכיפה, מצידנו לא תהיה התנגדות, בוא נגיד אנחנו לא נמשוך את זה.
היו"ר ישראל חסון
קיבלת תשובה, אדוני.

אנחנו מאשרים את סעיפים 16, 17, 18, 19 ו-20, בתיקון.
אתי עצמון
עם כל התיקונים.
היו"ר ישראל חסון
תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:30).

קוד המקור של הנתונים