ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/02/2011

הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2009, הצעת חוק דיור מוגן (הבטחת כספי פיקדון), התש"ע-2009, הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2009 , חוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
42
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

9.2.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
*
פרוטוקול מס' 428

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ה' באדר א' תשע"א (9 בפברואר 2011), שעה 09:30
הנושא
1. הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2010


2.
הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2009

של חה"כ אורי אריאל, חה"כ חיים אורון, חה"כ איתן כבל, חה"כ אלי אפללו, חה"כ דב חנין, חה"כ שלמה מולה, חה"כ דניאל בן סימון. (פ/1867).


3.
הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2009

של חה"כ גדעון עזרא, חה"כ דניאל בן-סימון, חה"כ דוד אזולאי, חה"כ אורית זוארץ, חה"כ שלמה מולה, חה"כ אלי אפללו. (פ/1911).


4.
הצעת חוק הדיור המוגן (הבטחת כספי פיקדון), התש"ע-2009

של חה"כ ציון פיניאן, חה"כ יעקב אדרי. (פ/2192).
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
רחל אדטו

אורי אריאל

שלמה מולה
מוזמנים
עו"ד הלה דוידוביץ, משרד המשפטים

רני נויבואר, ממונה, משרד המשפטים

עו"ד נועם פליק, יועץ משפטי בלשכה המשפטית

אריה וקנין, מנהל תחום חירום, המשרד לאזרחים ותיקים

אורית בקר, עוזרת ליועץ המשפטי, המשרד לאזרחים ותיקים

דינה אלגרבלי, עו"ס מחוזית, משרד הבריאות

עו"ד רינת וייגלר, סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מרים בר גיורא, מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד טובה רקנטי, ממונת פניות ציבור, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

עו"ד יהושע חורש, א.ב.א - איגוד בתי האבות והדיור המוגן בישראל
עו"ד חגית פרידמן, יועצת משפטית משען

אריה רוטשטיין, סמנכ"ל שירותים טיפוליים, משען

רון עוזרי, יו"ר א.ב.א. – איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל

פנחס קפלן, יושב-ראש עמותת דיירי הדיור המוגן ישראל

יגאל פלג, חבר הנהלת עמותת דיירי הדיור המוגן ישראל

עו"ד דנה מליחי-חכמון – יועצת משפטית לעמותת דיירי הדיור המוגן ישראל

צבי גוטוטר, מ"מ יו"ר ההסתדרות הכללית החדשה

עו"ד ורד וייץ, ההסתדרות הכללית החדשה

ליעד יצחק, מנכ"ל אתר האינטרנט דיור זהב

סמי קידר, קופת חולים מאוחדת

עו"ד אלון גלרט, מפעילי דיור מוגן פרטיים

שמואל (סמי) קידר

עו"ד דן אורן

עו"ד עמית יריב

אריאל פייטלברג, עוזר יועץ כלכלי

מוטי קירשנבאום, מגדלי הים התיכון
ייעוץ משפטי
עו"ד שמרית שקד

יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
1. הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2010

2.
הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2009

של חה"כ אורי אריאל, חה"כ חיים אורון, חה"כ איתן כבל, חה"כ אלי אפללו, חה"כ דב חנין, חה"כ שלמה מולה, חה"כ דניאל בן סימון. (פ/1867).

3.
הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2009

של חה"כ גדעון עזרא, חה"כ דניאל בן-סימון, חה"כ דוד אזולאי, חה"כ אורית זוארץ, חה"כ שלמה מולה, חה"כ אלי אפללו. (פ/1911).

4.
הצעת חוק הדיור המוגן (הבטחת כספי פיקדון), התש"ע-2009

של חה"כ ציון פיניאן, חה"כ יעקב אדרי. (פ/2192).
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי בשבוע, ה' באדר א', 9 לפברואר 2011, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות והנושא – הצעת חוק הדיור המוגן, התשע"א 2010, פרוטוקול מס' 428.


בדיון האחרון שערכנו פה קיבלנו Brief, הוא היה ב- 8 לנובמבר 2010. קיבלנו Brief קצר על כל מה שנעשה, כמעט על כל מה שנעשה, בעניין הדיור המוגן ובסיכום ביקשנו לשלוח הערות לוועדה שתואמות את הצעות החוק הממשלתית והצעות החוק הפרטיות. ואכן קיבלנו הערות לוועדה ואני רוצה להתחיל בהקראת החוק, אבל לפני שאני אתחיל בהקראת החוק, במליאה, שר הרווחה והשירותים החברתיים דאז, חבר הכנסת דהיום יצחק הרצוג, פתח ואמר – אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני מתכבד בזאת להציג את הצעת החוק הממשלתית בנושא הדיור המוגן, התשע"א 2010 לקריאה ראשונה. ברצוני לציין שאחריי יציגו שלוש הצעות חוק טרומיות, בקריאה הטרומית, שעוסקות בנושא. הצעות חוק אלה, בהתחייבות של המציעים, תהיינה מתואמות וצמודות להצעת החוק הממשלתית ותקודמנה בהתאם. מדובר בהצעת החוק של חבר הכנסת אורי אריאל וכל המצטרפים אליו, והצעת החוק של חבר הכנסת גדעון עזרא, וכל המצטרפים אליו, והצעת החוק של יעקב אדרי וציון פיניאן.


אז אורי אריאל, אתה מוכן להצמיד את הצעת החוק שלך להצעת החוק הממשלתית, כפי שהתחייבת? אתה, כאחד שמכבד את מילותיך, אז אתה בטח מוכן. אלא אם אני מופתע. אולי אני צריך לשמוע משהו אחר.
אורי אריאל
אני עוד לא רואה את היושב ראש הזה מופתע, בכל אופן, אני לא זוכר פשוט, אני הייתי אז בדיון והתחייבנו על זה?
היו"ר חיים כץ
כן, אני קורא מהפרוטוקול.
אורי אריאל
לא, אני שואל עלי. אני הייתי בדיון? לא אם הוא הודיע. השר – הודיע, אני שואל לגבי נוכחותי.
היו"ר חיים כץ
אתם העליתם את הטרומית, אתה העלית את הטרומית והתחייבת.
אורי אריאל
אני התחייבתי אז אני נשאר בהתחייבותי, אין שום שינוי.
היו"ר חיים כץ
אז קודם כל, את הצעת החוק של אורי אריאל, אנחנו עושים. ואחר-כך יש לנו את אלה שאינם פה.
אורי אריאל
מולה, יש לך איזה ערעור על זה?
היו"ר חיים כץ
מולה, אתה מופיע בשתי הצעות חוק. אתה גם עם גדעון עזרא. אתה מוכן שהצעת החוק שלכם תוצמד להצעת החוק הממשלתית?
שלמה מולה
ברמה העקרונית – לא.
היו"ר חיים כץ
למה לא?
שלמה מולה
שנייה, אני אסביר. אנחנו הסכמנו, גם במליאה עם השר, שאנחנו גם נדבר, גם נסכים להצמדה. אבל במידה שזה לא יהיה שינוי מהותי בהצעת הממשלה.
היו"ר חיים כץ
בשלב זה אתה לא מוכן?
שלמה מולה
לא, לא אמרתי שאני לא מוכן.
היו"ר חיים כץ
אמרתי בשלב זה.
שלמה מולה
בשלב זה אני מוכן.
היו"ר חיים כץ
בשלב זה אתה מוכן? אין כאלה דברים. בשלב זה אתה יכול להגיד שאתה לא מוכן, ואז יש לך אופציה בעתיד להגיד אני מוכן.
שלמה מולה
אז אני אלך על זה. אנחנו נילחם, מקסימום, בכל הסעיפים, לנסות לשנות אותם.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר.
שלמה מולה
מאה אחוז.
היו"ר חיים כץ
אז אתה מוכן?
שלמה מולה
כן.
אורי אריאל
מוכן, מוכן. מתפתחת פה דיפלומטיה חדשה. לומדים כל הזמן.
היו"ר חיים כץ
אלה החיים, אבל בסדר. אז חסר לנו ציון פיניאן ויעקב אדרי ואנחנו עליהם לא מקבלים החלטה. המתכונת תהיה כזאת – אנחנו נקרא את הצעת החוק. נעשה את זה בשני שלבים. בתקופה האחרונה, דרך אגב, למדתי שדיונים בלילה הם דיונים מצוינים. אפשר לבוא בשש, לעבוד עד עשר, האווירה טובה ואפשר לקדם עניינים וזה לא דיון של שעה של הלוך וחזור.
אורי אריאל
מתאים לנו.
היו"ר חיים כץ
עשינו את המסלקה הפנסיונית בשלושה דיונים של ארבע שעות כל אחד.
אורי אריאל
הצוות שלך לא חוגג משמחה, אבל אנחנו מוכנים.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שזה עובד יפה ויכול לקדם את העניין.
קריאה
זה לא מתאים לחיי המשפחות של האנשים.
היו"ר חיים כץ
אבל אנחנו באנו לפה לזמן שאול ובזמן השאול הזה אנחנו צריכים לעשות מקסימום דברים טובים לאזרחים במדינת ישראל ואם זה יעלה עוד כמה שעות, שיעלה עוד כמה שעות.
נעבור להקראה והמתכונת תהיה כזאת
אם יש סעיף שכולם מסכימים עליו, נסמן וי. כל סעיף שיש למישהו פה הערה, אנחנו עוזבים אותו. כל סעיף, למישהו בשולחן, בסיבוב הראשון, יש הערה, אנחנו עוזבים אותו. מסמנים רק וי. אחר-כך אנחנו נלך ונפצח אגוז-אגוז, יהיו כאלה שיצאו יותר מרוצים, יהיו כאלה שיצאו פחות מרוצים מסעיף זה. אחר-כך זה יכול להתחלף בסעיפים אחרים, אבל המטרה שלנו היא להביא לסיומו של החוק ואני מקווה שנספיק לעשות את זה במהלך המושב הזה. נקווה.
רחל אדטו
יש הצהרה לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
רחל אדטו
אני רוצה רק להצהיר לפרוטוקול כי אני משמשת, אני לא יודעת אם עדיין, בשבע השנים האחרונות, חברה בוועד של בית האבות הבולגרי בראשון. אני עדיין לא יודעת אם זה רלוונטי לעכשיו, אבל הוא מוסד שיש לו עניין בהצעות החוק שנדונות היום. אינני משמשת בכל תפקיד ניהולי בגוף זה, כמובן שאינני מקבלת שכר או תמורה בגין חברותי בו, אך אני מוצאת לנכון להצהיר על קשר זה בפתח דבריי ואני גם לא אשתתף בהצבעה, אני גם לא יודעת אם כרגע זה, אם אני עדיין שם, אבל אני לא אשתתף בהצבעה, אני רק מצהירה את זה, שזה יהיה רשום.
שמרית שקד
את יכולה לחזור?
רחל אדטו
יש להם חבר נאמנים, ועוד לפני עשר שנים צירפו אותי לחבר הנאמנים הזה ואני לא יודעת אם אני עדיין שם.
היו"ר חיים כץ
ברוב הפעילות, אחת לשבועיים, אתם נפגשים, אוכלים בורקס?
רחל אדטו
לא, לא.
היו"ר חיים כץ
את לא יודעת אם את עדיין שם.
רחל אדטו
אני אגיד למה, כי באתי לכאן, אני ביקשתי לרדת מזה, כשבאתי לכאן.
היו"ר חיים כץ
לכאן – לכנסת או לוועדה?
רחל אדטו
לכנסת. ביקשתי לרדת מזה ולא קיבלתי אף פעם את האישור בכתב שירדתי משם, ולכן אני אומרת שאני לא יודעת אם אני כן או לא, כי לא ביררתי את זה. אבל לאור זה שאני כן אדבר היום, אני מניחה, אז אני אומרת, אני מצהירה את זה לפרוטוקול.
היו"ר חיים כץ
אולי הכל טוב ולא יהיה לך מה להגיד.
רחל אדטו
אני גם מודיעה שאני לא אשתתף בהצבעה, כדי שלא תהיה שום בעיה עם זה.
היו"ר חיים כץ
אז אמרנו עוד פעם את המתכונת. אנחנו נקריא, נעשה Brief ראשוני על הצעת החוק הממשלתית, כל סעיף שיש עליו מחלוקת, מספיק שמישהו, לא צריך להסביר, בשלב הראשוני לא צריך להסביר. מי שיגיד – אני מתנגד, ומייד אנחנו עוברים הלאה. אנחנו מסמנים ואחר-כך נעבור לטפל בסעיפים.


ונעבור להקראה.
יעקובית ישפה
הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע-2010. פרק א': הגדרות.


הגדרות. 1. בחוק זה –


"'בית דיור מוגן' – מקבץ דירות, הבנוי במבנה אחד או בכמה מבנים סמוכים, שבו ניתנים או מיועדים להינתן, לדיירים, שירותים נוסף על שירותי אחזקה, ניקיון או שמירה, תמורת תשלום מלא של הדיירים;"
היו"ר חיים כץ
פה למישהו יש התנגדות? להגדרות? הגדרות חשובות? לא? מאה אחוז. הכל לאט לאט ובקול רם.
יעקובית ישפה
"'דייר' – מי שמלאו לו 60 שנים ומתגורר בדירה בבית דיור מוגן וכן בן זוגו המתגורר עמו בדירה;"
היו"ר חיים כץ
בסדר? בסדר.
יעקובית ישפה
"'דירה' – חדר או מערכת חדרים, שנועדו לשמש".
אריה רוטשטיין
אפשר להעיר הערה?
היו"ר חיים כץ
הערה – נמחק.
יעקובית ישפה
לגבי מה?
אריה רוטשטיין
לגבי דייר, אנחנו מבקשים.
היו"ר חיים כץ
בסדר. נמחק.
יעקובית ישפה
אולי זה משהו קטן.
היו"ר חיים כץ
לא נכנס למשהו קטן או משהו גדול. אין דברים קטנים. רוצה לקדם את העניין.
וילמה מאור
חיים, לבן זוג אין משמעות של גיל. אם הגדירו דייר בן 60 זה לא משמעותי לבן זוגו.
היו"ר חיים כץ
יש לי שאלה לדיור המוגן. לבן זוג יש משמעות לגיל? מספיק שאחד מהשניים בן 60?
קריאה
אחד יכול להיות בן 30.
היו"ר חיים כץ
אתם רוצים ששניהם יהיו בני 60?
אריה רוטשטיין
אנחנו רוצים שיהיו להם חיים טובים עד 120, ביחד.
היו"ר חיים כץ
ציון, שב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לפני שאנחנו ממשיכים בדיון. אי-שם ב- 21 ביולי 2010, העלה שר הרווחה דאז וחבר הכנסת דהיום יצחק הרצוג הצעת חוק ממשלתית בנושא הדיור המוגן. אחריה, אתה העלית הצעת חוק.
ציון פיניאן
אני וקבוצת חברים, כן.
היו"ר חיים כץ
אתה וקבוצת חברים, עם יעקב אדרי, העלית הצעת חוק בנושא הדיור המוגן.
ציון פיניאן
תצמיד.
היו"ר חיים כץ
אתה מוכן להצמיד? תודה רבה. אז כולם מוכנים להצמיד.
וילמה מאור
חסר חבר הכנסת אדרי, הוא גם הציע.
היו"ר חיים כץ
יחד אתו.
וילמה מאור
OK.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
יעקובית ישפה
"'דירה' – חדר או מערכת חדרים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, ושניתן לנהל בהם משק בית עצמאי;"
היו"ר חיים כץ
בסדר? בסדר.
יעקובית ישפה
"'הליך פלילי' – החל בפתיחה בחקירה על פי דין;".
היו"ר חיים כץ
בסדר?
קריאה
לא, יש הערה.
יעקובית ישפה
"'הסכם התקשרות' – כמשמעותו בסעיף 16;"
היו"ר חיים כץ
מה זה אומר?
שמרית שקד
זה ההסכם, בעצם, שבית הדיור המוגן כורת עם הדייר.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר, כהגדרה? בסדר.
קריאה
אמרו לא.
היו"ר חיים כץ
מי אמר לא? אמרו בסדר. אנחנו לא נכנסים להסכמים. ההגדרה. כן.
יעקובית ישפה
"'ועד דיירים' – כמשמעותו בסעיף 35;".
היו"ר חיים כץ
זה גם בסדר. הלאה.
יעקובית ישפה
"'חוק העונשין' – חוק העונשין התשל"ז-1977;"
היו"ר חיים כץ
זה בטח בסדר.
יעקובית ישפה
"'מוסד רפואי' – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם;"
היו"ר חיים כץ
גם בסדר.
יעקובית ישפה
"'מיופה כוח' – כמשמעותו בסעיף 34(א);"
היו"ר חיים כץ
בסדר.
יעקובית ישפה
"'מחלקה סיעודית' – מוסד רפואי שבו מאושפזים חולים סיעודיים כהגדרתם לפי פקודת בריאות העם;"
שמרית שקד
יש הערה? להגדרה? OK. הלאה.
יעקובית ישפה
"'הממונה' – ממונה על בתי דיור מוגן, שמונה לפי סעיף 47;"
שמרית שקד
47 לאן? לחוק הזה?
יעקובית ישפה
כן.
שמרית שקד
OK. יש הערה לגבי סעיף 47 בהגדרות? זה רק ההגדרה. אנחנו לא נכנסים להגדרה של הממונה. הלאה.
יעקובית ישפה
"'מנהל', של בית דיור מוגן – מי שאחראי לניהול השוטף של בית הדיור המוגן;


'מסמך גילוי' – כמשמעותו בסעיף 17;


'מפקח' – מי שהשר מינה למפקח לפי סעיף 36;


'משרד הרווחה' – משרד הרווחה והשירותים החברתיים;


'פיקדון' – תשלום שמשלם דייר לבעל רישיון הפעלה על פי הסכם התקשרות, לרבות כבטוחה לעמידתו בתנאי הסכם ההתקשרות, אשר בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות על בעל רישיון ההפעלה להשיבו, כולו או חלקו, לדייר בסיום ההתקשרות;"
קריאה
יש הערה.
יעקובית ישפה
"'פקודת בריאות העם' – פקודת בריאות העם, 1940;


'רישיון הפעלה', 'רישיון' – רישיון להפעלת בית דיור מוגן שניתן לפי פרק ב';


'שליטה' – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968;


'השר' – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
פרק ב'
רישיון להפעלת בית דיור מוגן.


חובת רישוי.


2. לא יפעיל אדם בית דיור מוגן, אלא אם כן ניתן לו, לגבי אותו בית דיור מוגן, רישיון הפעלה לפי פרק זה ובכפוף לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

בקשה לרישיון או לחידושו


3. (א) המבקש לקבל רישיון הפעלה או המבקש לחדש רישיון כאמור (בפרק זה – מבקש הרישיון) יגיש לממונה בקשה לכך.


(ב) בקשה לחידוש רישיון הפעלה תוגש לממונה 45 ימים לפחות לפני מועד פקיעת תוקפו של הרישיון.


(ג) השר ייקבע הוראות לעניין בקשה לפי סעיף זה, לרבות הפרטים שתכלול ומסמכים שיצורפו אליה, ובכלל זה מסמך גילוי.

תנאים למתן רישיון או לחידושו.


4. (א) הממונה לא ייתן רישיון הפעלה ולא יחדשו, אלא אם כן מתקיימים כל אלה: "
שמרית שקד
פה יש אפילו שינוי בנוסח ממה שמונח להם, הנוסחים החדשים כבר בדרך ואנחנו נקריא את הנוסח החדש. אני מניחה שגם ככה יהיו הערות.
היו"ר חיים כץ
OK. אז סעיף 4(1).
יעקובית ישפה
"(1) מבקש הרישיון היה בעליהם של המקרקעין שעליהם בנוי או ייבנה, לפי העניין, בית הדיור המוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו (בסעיף זה – בעל המקרקעין), או שהוא חוכר לדורות במקרקעין או שהוא זכאי להירשם כבעליו של המקרקעין או כחוכר בו. היה המבקש חוכר לדורות או בעל זכאות להירשם כאמור – ימציא עם בקשת הרישיון מסמך בכתב, חתום בידי בעל המקרקעין, שבו הוא מאשר למבקש הרישיון להשתמש במקרקעין לצורך הפעלת בית דיור מוגן וכן הוא מאשר כי ידוע לו כי הוראות סעיף 29 תקפות לגביו, ובלבד שהאישור אינו מוגבל או מותנה, ואולם אין במתן אישור כאמור כדי לפטור את מבקש הרישיון מהחובות החלות עליו לפי הוראות כל דין אחר, לרבות החובה לקבל אישור או היתר אחר הנדרשים לפי כל דין."
קריאה
יש הערות.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
יעקובית ישפה
"(2) מבקש הרישיון והמנהל של בית הדיור המוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו, ואם מבקש הרישיון הוא תאגיד – גם בעל השליטה בתאגיד ומנהל התאגיד, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי, לדעת הממונה, להיות מפעיל או מנהל, או בעל שליטה, לפי העניין, של בית דיור מוגן, או בעבירה שהממונה סבר כי מי שביצעה עלול לסכן את הדיירים שבבית הדיור המוגן או לפגוע בטובתם;"
היו"ר חיים כץ
יש הערה?
ורד וייץ
הצעה. בקשה. לא התנגדות. הערה.
היו"ר חיים כץ
לצורך העניין – הערה.
ורד וייץ
הערה, לצורך העניין.
היו"ר חיים כץ
יש לי זמן.
יעקובית ישפה
"(3) מבקש הרישיון לא הוכרז פושט רגל או פסול דין, ואם הוא תאגיד – לא ניתן לגביו צו פירוק או צו פירוק זמני, לא מונה לו כונס נכסים, והוא לא החליט על פירוקו מרצון;"
אורי אריאל
מוסכם?
היו"ר חיים כץ
כן. הלאה.
יעקובית ישפה
"4) מבקש הרישיון הוכיח כי הוא בעל יציבות כלכלית מתאימה, כפי שקבע השר, לשם הבטחת פעילותו התקינה של בית הדיור המוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידוש;"
היו"ר חיים כץ
אם אף אחד לא מדבר – זה מוסכם.
יעקובית ישפה
"(5) בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לא ניתנה בידי הממונה או בידי בית המשפט, בנוגע לבית דיור מוגן שאותו הפעיל מבקש הרישיון, החלטה סופית שהיא אחת מאלה:
(1) החלטה שלא לחדש רישיון, לפי סעיף זה או לפי סעיף 6, או החלטה על ביטול רישיון לפי סעיף 10;

(2) החלטה להוציא צו הגבלה מינהלי לסגירת בית הדיור המוגן, לפי סעיף 38;"
עו"ד אלון גלרט
יש הערה.
שמרית שקד
למה?
עו"ד אלון גלרט
5.
היו"ר חיים כץ
איזה, א' או ב'?
עו"ד אלון גלרט
גם א' גם ב', כל 5.
היו"ר חיים כץ
OK.
יעקובית ישפה
"(6) מבקש הרישיון הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא ערוך לעמוד בתנאים הנדרשים לפעילותו של בית הדיור המוגן לפי סעיף 13.

(ב) הממונה רשאי להתנות מתן רישיון הפעלה או חידושו בקיומם של תנאים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), אם מצא שתנאים אלה נדרשים לשם הבטחת פעילותו התקינה של בית הדיור המוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו, מנימוקים שימסור למבקש הרישיון. "
קריאה
ההערה שלי מתייחסת לכל הנושא של התנאים למתן הרישיון, ככה שלא משנה איפה יכניסו את זה.
היו"ר חיים כץ
יש הערה.
יעקובית ישפה
"דחיית החלטה לעניין מתן רישיון הפעלה או חידושו.


5. נוכח הממונה כי נגד מבקש רישיון או נגד מנהל של בית דיור מוגן שלגביו מתבקש הרישיון או חידושו, ואם מבקש הרישיון הוא תאגיד – גם נגד בעל השליטה בתאגיד או מנהלו, מתנהלים הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירה כאמור בסעיף 4(א)(2), רשאי הוא, לאחר שנתן למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, לדחות את החלטתו בעניין מתן הרישיון או חידושו, לפי העניין, עד לסיום ההליכים כאמור. "
היו"ר חיים כץ
יש הערה לזה?
אורי אריאל
הכלל הוא, חיים תעשה כמו במגילת אסתר, שהקורא מנסה לגנוב, שלא ירעישו. תמשיכי.
היו"ר חיים כץ
תמשיכי. אין הערה על 5.
יעקובית ישפה
"סירוב לתת רישיון או לחדשו.

6. הממונה רשאי לסרב לתת למבקש רישיון הפעלה או לחדשו, מנימוקים שימסור למבקש ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אף אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 4, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לקבל רישיון."
היו"ר חיים כץ
הערה-? אז תדברו. יפה. כן.
יעקובית ישפה
"תנאים ברישיון.


7. הממונה רשאי לקבוע ברישיון הפעלה תנאים שיש לקיימם במהלך תקופת תוקפו של הרישיון, כולה או חלקה, לרבות בעניינים המפורטים בסעיף 13, וכן רשאי הוא, בכל עת, מיוזמתו או על פי בקשת בעל הרישיון, אם מצא כי הדבר דרוש בשל שינוי הנסיבות לאחר מתן הרישיון, להוסיף תנאים ברישיון, לגרוע מהם או לשנותם, ובלבד שלא יעשה כן מיוזמתו אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו.


תקופת תוקפו של רישיון.


8. (א) רישיון הפעלה יינתן לתקופה של חמש שנים, ורשאי הממונה לחדש את תוקפו לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת. "
שמרית שקד
הערה.
היו"ר חיים כץ
יש הערה.
יעקובית ישפה
"(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)".
היו"ר חיים כץ
גם ל- (ב) יש הערה?
קריאה
כל 8.
שמרית שקד
נקרא בכל-זאת?
היו"ר חיים כץ
תעברי. לא.
יעקובית ישפה
"הגבלה על העברת רישיון.


9. רישיון הפעלה, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה ובתנאים שקבע; אישור כאמור יינתן אם שוכנע הממונה שמתקיימים בנעבר כל התנאים הנדרשים למתן רישיון הפעלה.

ביטול או התליה של רישיון.


10. (א) הממונה רשאי, לאחר שנתן לבעל רישיון הפעלה הזדמנות לטעון את טענותיו ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לבטל את הרישיון או להתלותו, בהתקיים אחד מאלה:


(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון או לחידושו, לפי סעיף 4;


(3) הופר תנאי מתנאי הרישיון, או הופרה הוראה מההוראות לפי חוק זה;


(4) בעל הרישיון לא חדל מלהפריע למפקח להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 36(ד), לאחר שנמסרה לו התראה מאת הממונה לפי סעיף 37;


(5) בעל הרישיון הפר הוראה לפי כל דין לעניין ניהול עסק של בית דיור מוגן או של מעון לזקנים כמשמעותו בחוק הפיקוח על המעונות – התשכ"ה-1965 (להלן – בית אבות) או מתן זכויות לעובדים בבית הדיור המוגן או בבית האבות;"
יהושע חורש
יש לנו הערה לגבי סעיף קטן (5).
היו"ר חיים כץ
OK.
יעקובית ישפה
"(6) אם מצא כי קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן בעל הרישיון לא היה ראוי לקבל רישיון, אף שהתקיימו לגביו התנאים למתן הרישיון לפי סעיף 4."
אורית בקר
לנו גם יש הערה כאן. על סעיף קטן (6).
יעקובית ישפה
"(ב) הממונה לא יבטל רישיון הפעלה ולא יתלה אותו לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3) אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, באופן ובתוך המועד שהורה, ובעל הרישיון לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו במקרה שבו לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

(ג) היה לממונה יסוד סביר להניח כי נגד בעל רישיון הפעלה או נגד מנהל של בית דיור מוגן מתנהלים הליכים פליליים בקשר לעבירה כאמור בסעיף 4(א)(2), במהלך תקופת תוקפו של הרישיון, רשאי הוא, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את הרישיון עד לסיום ההליכים כאמור.


(ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות להוציא צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 38 או צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 40.
הודעה על שינוי פרטים.


11. בעל רישיון הפעלה יודיע לממונה, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר לפי סעיף 3, בתוך 30 ימים מיום השינוי.

ניהול מרשם לעניין רישיונות הפעלה.


12. (א) הממונה ינהל מרשם שבו יירשמו בתי דיור מוגן שניתן לגביהם רישיון הפעלה וכן בתי דיור מוגן שרישיון ההפעלה שניתן לגביהם בוטל או הותלה לפי סעיף 10 (בסעיף זה – המרשם).

(ב) המרשם יועמד לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד ובכל דרך נוספת שהממונה ימצא לנכון.
פרק ג'
תנאים, חובות והגבלות לעניין הפעלת בית דיור מוגן.


תנאים לפעילותו של בית דיור מוגן.


13. (א) השר בהתייעצות עם השר לענייני גמלאים, יקבע תנאים לפעילותו של בית דיור מוגן שניתן לגביו רישיון הפעלה, ובין השאר בעניינים אלה:


(1) תנאים ואמצעים, לרבות תנאים פיזיים, סביבתיים, בטיחותיים ותברואתיים, הדרושים להפעלתו התקינה של בית הדיור המוגן, ובכלל זה הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות, בהתאם בנוסף להוראות לפי כל דין. כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות סבירה לבית הדיור המוגן ולשטחים הציבוריים שבו וכן לדירות שבבית הדיור המוגן ולחדרים מסוימים בהן;


(2) תנאים לעניין ניסיון, הכשרה מקצועית וותק הנדרשים ממהל של בית דיור מוגן.


(ב) הוראות לפי סעיף קטן (א)(1) לעניין תנאים פיזיים, סביבתיים, בטיחותיים ותברואתיים, ייקבעו באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, והוראות כאמור לעניין תנאים תברואתיים – גם בהתייעצות עם שר הבריאות.

מינוי צוות רב-מקצועי.


14. בעל רישיון הפעלה ימנה צוות רב-מקצועי המורכב מרופא, עובד סוציאלי ואחות, אשר ימלא בבית הדיור המוגן שלגביו ניתן לו הרישיון את התפקידים המפורטים בפרק זה (בפרק זה – צוות רב מקצועי).

אישור לצורך קבלת דייר לבית דיור מוגן.


15. בעל רישיון הפעלה יקבל כדייר לבית הדיור המוגן שלגביו ניתן לו הרישיון רק מי שהצוות הרב-מקצועי אישר כי הוא מסוגל לנהל את משק ביתו בעצמו או באמצעות בן זוגו הגר עמו."
אורית בקר
הערה.
קריאה
הערה גם לגבי 14.
היו"ר חיים כץ
נו, תעברי הלאה. תתעוררו בעתיד בזמן, בבקשה.
יעקובית ישפה
"חובת התקשרות בהסכם.


16. (א) בעל רישיון הפעלה יערוך הסכם התקשרות בכתב עם מי שמבקש להיות דייר בבית הדיור המוגן שלגביו ניתן לו הרישיון שאושר לגביו האמור בסעיף 15 (בפרק זה – מי שמבקש להיות דייר) אשר יסדיר את היחסים ביניהם (בפרק זה – הסכם התקשרות); בהסכם התקשרות יפורטו, בין השאר, העניינים המנויים בסעיף 17(א) כפי שפורטו במסמך הגילוי הנאות שנמסר למי שמבקש להיות דייר, וכן יצורף לו מפרט של הדירה בבית הדיור המוגן שבה יתגורר המבקש להיות דייר, הערוך בטופס שקבע השר וכן העתק מסמך הגילוי הנאות ותנאיו כפי שקיבל מי שמבקש להיות דייר מבעל רישיון ההפעלה שעימו נחתם הסכם ההתקשרות.

(ב) הסכם התקשרות יהיה ערוך, ככל האפשר, בשפתו של מי שמבקש להיות דייר או בשפה שהוא דובר ומבין אותה, או באחת מהשפות המפורטות להלן על פי בקשתו: עברית, ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית. "
אורית בקר
הערה רק לסעיף ב'.
יעקובית ישפה
"(ג) בעל רישיון הפעלה העומד לחתום על הסכם התקשרות עם מי שמבקש להיות דייר, ייתן לו הזדמנות סבירה לעיין בהסכם ההתקשרות לפני חתימתו, וכן ימסור לו העתק מההסכם לאחר החתימה.

חובת מסירת מסמך גילוי לפני כריתת הסכם.


17. (א) בעל רישיון הפעלה ימסור למי שמבקש להיות דייר, זמן סביר לפני כריתת הסכם ההתקשרות עמו, מסמך, לפי טופס שעליו יורה השר, שבו יפורטו עניינים אלה (בפרק זה – מסמך גילוי), אשר תוקפו כלפי בעל רישיון הפעלה לששה חודשים או תקופה ארוכה יותר שקבע בעל הרישיון:"
אורית בקר
יש לנו הערה בפתיח.
יעקובית ישפה
"(1) זהות בעל הרישיון ומנהל בית הדיור המוגן, ובכלל זה שמם ומספרי הזהות שלהם, ואם בעל הרישיון הוא תאגיד – מספר התאגיד, וכן מענם ודרכי ההתקשרות עמם;


(2) מספר הרישיון שניתן לבעל הרישיון, וכן המועד שבו ניתן ותקופת תוקפו;


(3) זכויות של בעל הרישיון במקרקעין שעליהם בנוי או ייבנה, לפי העניין, בית הדיור המוגן, ואם בעל הרישיון אינו בעליהם של המקרקעין כאמור – גם פרטי זהותו של בעל המקרקעין;


(4) התנאים לקבלתו של מי שמבקש להיות דייר לבית הדיור המוגן, ככל שישנם, לרבות התנאים הנוגעים למצבו הרפואי;


(5) תיאור הדירות בבית הדיור המוגן ותנאי השימוש בהן;


(6) תיאור השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן ותנאי השימוש בהם;


(7) תקופת הניסיון ומשכה, בהתאם להוראות סעיף 18, והתשלומים שישלם הדייר בעדה;


(8) השירותים שיספק בעל רישיון ההפעלה לדייר בבית הדיור המוגן, בהתאם להוראות סעיף 19;


(9) התשלומים שישלם הדייר, ובכלל זה הפיקדון, וכן פרטים אלה:

(1) לעניין פיקדון –

(1) גובה הפיקדון, וכן מנגנון קיזוז הפיקדון כנגד חיוב של הדייר ככל שנקבע מנגנון כאמור;

(2) אופן השבת הפיקדון, כולו או חלקו, לאחר סיום ההתקשרות, ומועדי השבת הפיקדון בהתאם להוראות סעיף 28;
(3) שיטת ההצמדה של הפיקדון למדד כלשהו, וכן הריבית והפרשי ההצמדה שישולמו בעת השבת הפיקדון אשר לא יפחתו מהשיעורים הקבועים בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;"
אורית בקר
יש לנו הערות לגבי סעיף (א), על סעיפי המשנה שלו.
יעקובית ישפה
"(ב) לעניין כל תשלום אחר – מועדי התשלום ושיטת ההצמדה של התשלום למדד כלשהו;"
אורית בקר
כאן יש לנו הערה.
יעקובית ישפה
(10) זכותו של הדייר להבטחת כספי הפיקדון שישולמו על ידו ופרטי הבטוחה שמתחייב בעל הרישיון לתת לדייר להבטחת הכספים כאמור בהתאם להוראות סעיף 27; "
אורית בקר
יש לנו הערה לגבי סעיף (10).
יעקובית ישפה
"(11) פרטים בדבר זכותו של הדייר לבטל את ההסכם;

(12) פרטים לגבי קיומה או העדרה של מחלקה סיעודית בבית הדיור המוגן וכן כל הסדר אחר שעניינו מתן טיפול סיעודי לדייר;


(13) תנאים למגוריו של מטפל בדירה בבית הדיור המוגן, בהתאם להוראות סעיף 33;


(14) תנאים להחזקת בעל חיים בבית הדיור המוגן;


(15) תנאים למעבר של דייר מדירה אחת לדירה אחרת בבית הדיור המוגן, למחלקה סיעודית בבית הדיור המוגן או במקום אחר, או למוסד רפואי אחר, לרבות התשלום הנובע ממעבר כאמור בתוך אותו בית דיור מוגן, והשבת הפיקדון, כולו או חלקו, בנסיבות אלה;


(16) תנאים לשמירת זכות המגורים בבית הדיור המוגן במקרה של אשפוז הדייר באופן זמני במוסד אחר, והתשלום בעד שמירת הזכות כאמור;


(17) כללי ההתנהגות בבית הדיור המוגן, שנקבעו לפי סעיף 21;


(18) תנאים לפינוי החפצים מהדירה לאחר סיום ההתקשרות, לרבות לאחר פטירתו של הדייר, והטיפול בחפצים שנותרו בדירה;


(19) כל עניין אחר שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר.


(ב) מסמך גילוי יהיה ערוך, ככל הניתן, בשפתו של מי שמבקש להיות דייר או בשפה שהוא דובר ומבין אותה, או באחת מהשפות המפורטות להלן על פי בקשתו: עברית, ערבית, אנגלית, רוסית או אמהרית.


(ד) השר רשאי ליתן הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות במסמך הגילוי, אופן כתיבתן והצגתן;"
אורית בקר
יש הערה.
יעקובית ישפה
"תקופת ניסיון.


18. (א) שלושת החודשים הראשונים למגוריו של דייר בדירה בבית דיור מוגן יהיו תקופת ניסיון; הצדדים רשאים להאריך תקופה זו ובלבד שתקופת הניסיון הכוללת לא תעלה על שנה."
אורית בקר
יש לי כאן הערה. ל- 18 (א).
יעקובית ישפה
"(ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 18א לחוק, במהלך תקופת הניסיון רשאי צד להודיע למשנהו על ביטול הסכם ההתקשרות, ובלבד שמסר לצד השני הודעה על כך, בכתב, שבועיים מראש לפחות.

ביטול הסכם התקשרות


18א. דייר יוכל לבטל את הסכם ההתקשרות עם בעל רישיון הפעלה בכל עת ובלבד שהודיע על כך 3 חודשים מראש לבעל רישיון ההפעלה; על ביטול כאמור יחולו הוראות סעיף 28 לחוק.

חובה לספק שירותים לדייר.


19. (א) בעל רישיון הפעלה יספק לדייר, בעצמו או באמצעות אחר, את כל השירותים המנויים בתוספת (בפרק זה – שירותי חובה), בהיקף ובאופן כפי שהתחייב כלפיו בהסכם ההתקשרות, ואין הוא רשאי לצמצם את היקף השירותים כאמור או לגרוע מטיבם במהלך תקופת תוקפו של ההסכם אלא לאחר אישור בכתב ומראש מהממונה. "
אורית בקר
יש לי הערה.
יעקובית ישפה
"(ב) בעל רישיון הפעלה רשאי להציע לדייר לספק לו שירותים נוסף על שירותי החובה (בפרק זה – שירותים נוספים), ואולם -


(1) אין הוא רשאי לחייב דייר לקבל שירותים נוספים או לשלם בעדם אלא אם כן קיבל את הסכמת הדייר לכך, מראש ובכתב;


(2) אין הוא רשאי לצמצם את היקף השירותים הנוספים שלהם הסכים דייר כאמור בפסקה (1), או לגרוע מטיבם, אלא אם כן קיבל את הסכמת הדייר לכך מראש ובכתב; ואולם רשאי בעל רישיון הפעלה לקבוע מספר מזערי של דיירים שמעוניינים לקבל שירות נוסף כתנאי להמשך הספקתו וכן רשאי הוא להפסיק מתן שירות נוסף אם עלותו אינה סבירה בנסיבות העניין.


(ג) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על שירותי חובה ושירותים נוספים שבעל רישיון הפעלה החל לספקם לדייר לאחר כריתת הסכם ההתקשרות. "
אורית בקר
על סעיף קטן (2) רק הערה. 19(ב)(2).
יעקובית ישפה
"חובת הקמת מחלקה סיעודית


20. (א) בעל רישיון הפעלה של בית דיור מוגן שבו 250 דירות לפחות, יקים בבית הדיור המוגן או צמוד לו מחלקה סיעודית".
אורית בקר
כאן יש לנו הערה. על 20(א).
יעקובית ישפה
"(ב) בעל רישיון הפעלה של בית דיור מוגן כאמור בסעיף קטן (א) יציע לדייר שמצבו הבריאותי אינו מאפשר את המשך מגוריו בדירה בבית הדיור המוגן, בהתאם לקביעת הצוות הרב מקצועי בבית הדיור המוגן, מקום במחלקה הסיעודית שהוקמה בהתאם להוראות אותו סעיף קטן. "
אורית בקר
הערה.
יעקובית ישפה
"קביעת כללי התנהגות.


21. (א) בעל רישיון הפעלה יקבע כללי התנהגות סבירים שעל הדיירים בבית הדיור המוגן וכן על מי שמבקר אותם או שמטפל בהם בבית הדיור המוגן לנהוג לפיהם (בסעיף זה – כללי התנהגות).


(ב) בעל רישיון הפעלה רשאי, לאחר שהתייעץ עם ועד הדיירים בבית הדיור המוגן, ככל שמונה, לשנות את עללי ההתנהגות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ובלבד שהודיעו על כך לדיירים 30 ימים מראש לפחות.

שמירה על כבודם ופרטיותם של הדיירים.


22. (א) בעל רישיון הפעלה ידאג לשמירה על כבודו ופרטיותו של כל דייר בבית הדיור המוגן, תוך התחשבות ברצונו של הדייר.


(ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בעל רישיון הפעלה או מי מטעמו רשאי להיכנס לדירתו של דייר רק בהתקיים אחד מאלה:

(1) הדייר נתן את הסכמתו לכך;
(2) הכניסה לדירה נדרשת לצורך מתן שירותים לדייר בהתאם להוראות סעיף 19, או לצורך טיפול ואחזקה בדירות הסמוכות לדירתו של הדייר או במערכות של בית הדיור המוגן, ובלבד שכניסה כאמור תיעשה, ככל הניתן, בתיאום מראש עם הדייר;


(3) הכניסה נדרשת בשל חשש לשלומו של הדייר או לרווחת דיירים אחרים בבית הדיור המוגן.

בדיקת שלומם ורווחתם של הדיירים.


23. בעל רישיון הפעלה אחראי לבדיקת שלומו ורווחתו של כל דייר בבית הדיור המוגן, ולשם כך יבצע, בין השאר, את הפעולות המפורטות להלן, והכל תוך שמירה על פרטיותו של הדייר והתחשבות ברצונו:


(1) בדיקת שלומו של הדייר; בדיקה כאמור תתבצע פעם אחת ביום לפחות;


(2) פנייה לצוות הרב-מקצועי, אם ראה או הובא לידיעתו כי חל שינוי לרעה במצבו הרפואי או התפקודי של הדייר;


(3) דיווח מיידי למיופה כוחו של הדייר, ככל שמונה, בדבר אירוע חריג שאירע לדייר, לרבות פטירתו, וכן דיווח בכתב לממונה על אירוע כאמור ונסיבותיו; במקרה של מוות בלתי טבעי של הדייר, ידווח בעל הרישיון גם למשטרת ישראל."
קריאה
סעיף (2) יש הערה.
יעקובית ישפה
"24. ".
קריאה
יש הערה ל- 24.
היו"ר חיים כץ
24, לא לקרוא, יש הערה? חסכה לך את הקריאה.
קריאה
אני רק חושבת שיש אולי איזה טעות.
היו"ר חיים כץ
לא צריך.
קריאה
גם בכתיב, פשוט.
היו"ר חיים כץ
זה טעות כתיב?
קריאה
גם.
היו"ר חיים כץ
אל תקראי את 24.
יעקובית ישפה
"הגבלות לעניין ביצוע שינויים בשטחי בית הדיור המוגן.


25. בעל רישיון הפעלה -


(1) לא יקטין את השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן באופן בלתי סביר ולא ישנה באופן בלתי סביר לרעה את מיקומם או את אופיים, אלא אם כן קיבל את אישור הממונה לכך;"
קריאה
הערה. הערה.
היו"ר חיים כץ
ב- (1) יש הערה. OK.
יעקובית ישפה
"(2) לא יעשה אדם שימוש בשטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן באופן הפוגע בטובת הדיירים; היתה מחלוקת בין בעל רישיון ההפעלה לבין דייר בשאלת הפגיעה בטובתו, יכריע הממונה בדבר;


(3) לא יקטין את דירתו של דייר ולא ישנה לרעה, באופן בלתי סביר, את מיקומה או את אופייה."
קריאה
יש הערה. (1) ו- (3).
יעקובית ישפה
"הגבלות לעניין גביית תשלומים מדייר.


26. (א) בעל רישיון הפעלה -


(1) לא יגבה מדייר תשלום שלא פורט בהסכם ההתקשרות עמו, ולא יעלה את גובה התשלום הנגבה מדייר מעבר לשיעור עליית המדד הקבוע בהסכם ההתקשרות;"
קריאה
יש לנו הערה.
היו"ר חיים כץ
הייתי חושב שמשהו לא נורמאלי עם זה, אם לא הייתם מעירים.
יעקובית ישפה
"(2) לא ייגבה מדייר, מראש, תשלום בקשר למגוריו בבית הדיור המוגן".
קריאה
כאן גם יש הערה.
היו"ר חיים כץ
הלאה.
יעקובית ישפה
"(3) לא יגבה מדייר תשלום רק בשל עזיבתו את בית הדיור המוגן.


(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), רשאי בעל רישיון הפעלה לגבות מדייר תשלום בעד שירותים נוספים שהוא מספק לו אשר לא פורטו בהסכם ההתקשרות, אם ניתנה הסכמת הדייר, מראש ובכתב, לקבלת השירותים ולתשלום בעדם.


(ג) בעל רישיון הפעלה יפרט, במסמך בכתב שיצורף לדרישת התשלום הנמסרת לדייר, את רכיבי התשלום הנגבים ממנו.


27. הבטחת כספי הפיקדון."
קריאה
יש הערה.
היו"ר חיים כץ
כל 27? תעברי ל- 28.
יעקובית ישפה
"השבת הפיקדון.


28. (א) בעל רישיון הפעלה ישיב לדייר, לאחר סיום ההתקשרות עמו, את הפיקדון ששילם, כולו או חלקו, בהתאם להוראות שנקבעו לעניין זה בהסכם ההתקשרות, לא יאוחר מ- 30 ימים מהמועד שבו השיב הדייר את הדירה לבעל רישיון ההפעלה, ואם סיום ההתקשרות נבע מביטול ההסכם בידי הדייר תוך הפרת ההסכם – לא יאוחר מ- 30 ימים מהמועד שבו השיב הדייר את הדירה כאמור או ממועד ביטול ההסכם, לפי המאוחר מביניהם."
קריאה
סליחה, יש לי הערה. סליחה.
היו"ר חיים כץ
גם א' וגם ב'?
קריאה
כן.
היו"ר חיים כץ
ו- ג'-?
קריאה
לא.
היו"ר חיים כץ
תקראי (ג).
יעקובית ישפה
"(ג) היה דייר זכאי, בהתאם להוראות סעיף זה או בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, להשבת פיקדון ששילם, כולו או חלקו, יושב הפיקדון לדייר, ליורשיו או למנהל העיזבון, לפי העניין, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כפי שנקבעו בהסכם."
יהושע חורש
אני מצטער, יש הערה.
היו"ר חיים כץ
לא קרה כלום, אתה לא צריך להצטער.
יהושע חורש
לא אמרתי את זה מראש.
היו"ר חיים כץ
תשמע, הישיבה הזאת יש לכם חיים קלים. שלא תתרגלו רק. בסדר, היום המתכונת היא כזאת, היום אני מקבל את כל מה שאתם רוצים, בדיונים הבאים אתם מקבלים 90% ממה שאני רוצה. זו תהיה המתכונת.
יהושע חורש
ובלבד שנסכם מראש מה אתה רוצה.
היו"ר חיים כץ
תהיה לכם ברירה אם לא תקבלו את מה שאני רוצה, ללכת להתפקד לאיזה מפלגה, להתמודד לכנסת, להיבחר, ולבוא כח"כים ולהצביע נגד.
יהושע חורש
זה יותר מדי.
היו"ר חיים כץ
לכו, תעשו את זה. זה נחמד.
יעקובית ישפה
"הגבלות לעניין פינוי דייר מדירתו.


29. (א) לא יפונה דייר מדירה בבית הדיור המוגן שלגביו ניתן הרישיון.".
קריאה
יש הערה.
היו"ר חיים כץ
כל 29? כן.
קריאה
תוספת שצריך להכניס פה, להבהר. הערת הבהרה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
קריאה
כל 29.
היו"ר חיים כץ
תעברי ל- 30.
יעקובית ישפה
"הגבלות לעניין המחאת זכויות או חובות לפי הסכם התקשורת.


30. (א) בעל רישיון הפעלה לא ימחה את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם התקשרות, כולן או חלקן, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:"
יהושע חורש
יש הערה ל- (א). גם ל- (ב).
היו"ר חיים כץ
לכי ל- 31.
יעקובית ישפה
"פרק ד': זכויות דיירים."
היו"ר חיים כץ
כמה דיירים מוגנים יש?
יהושע חורש
15,000 דיירים.
אורי אריאל
חצי מנדט. לא, הצעת להם להיבחר. אני לא רואה שהם מצליחים.
יעקובית ישפה
"ניהול אורח חיים בדירה.


31. דייר זכאי לנהל את אורח חייו בדירתו בבית דיור מוגן בדרך הנראית לו, ובלבד שאין בכך כדי להפריע לזולתו ואין בכך משום הפרה של כללי ההתנהגות בבית הדיור המוגן שקבע בעל רישיון ההפעלה לפי סעיף 21.

התקשרות עם נותן שירות.


32. (א) דייר רשאי להתקשר עם כל נותן שירות, בהסכם למתן שירות אישי או שירות אחר בדירתו, ובלבד שהודיע לבעל רישיון ההפעלה על רצונו להתקשר כאמור והוא לא התנגד להתקשרות זו; בעל רישיון הפעלה לא יתנגד להתקשרות כאמור ולא ימנע את מתן השירות כאמור, אלא מטעמים סבירים. "
קריאה
הערה.
יעקובית ישפה
"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי שירות נוסף שאותו התחייב הדייר לקבל מבעל רישיון ההפעלה בהתאם להוראות סעיף 19(ב)(1). "
קריאה
33 – הערה.
היו"ר חיים כץ
יופי.
יעקובית ישפה
"מינוי בא כוח.


34. (א) דייר רשאי למנות בא כוח מטעמו לצורך קבלת הודעות מבעל רישיון הפעלה או לצורך קבלת החלטות בשמו בעניינים הקשורים לבית הדיור המוגן, לרבות פינוי הדירה לאחר סיום ההתקשרות (בפרק זה – מיופה כוח).

(2) ייפוי כוח כאמור בסעיף קטן (א) יינתן בכתב ויהיה חתום בידי הדייר; ייפוי הכוח יצורף להסכם ההתקשרות ויפורטו בו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מיופה הכוח מוסמך לקבל הודעות או החלטות כאמור באותו סעיף קטן.

מינוי ועד דיירים


35. דיירים רשאים למנות, מביניהם, נציגות, שתהיה שלוח של הדיירים בכל הנוגע לענייניהם המשותפים בקשר לבית הדיור המוגן וכן תהיה מוסמכת לייצג את הדיירים בכל הנוגע לעניינים אלה לפני בעל רישיון ההפעלה, רשויות המדינה, רשויות מקומיות או גופים אחרים (בסעיף זה – ועד דיירים); ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי להסמיך ועד דיירים להתקשר בהסכמים ולהיות צד בהליך משפטי בשם הדיירים.
פרק ה'
פיקוח ואכיפה


מינוי מפקחים וסמכויותיהם.


36. (א) השר ימנה מפקחים מבין עובדי משרדו, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.


(ב) לא יתמנה למפקח לפי סעיף זה, אלא מי שמתקיימים לגביו כל אלה:


(1) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר בהתייעצות עם השר לענייני גמלאים ובהסכמת השר לביטחון הפנים, ולעניין הכשרה כאמור בתחום בריאות הציבור – גם בהסכמת שר הבריאות;

(2) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים.
(ג) הודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.


(ד) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח, לאחר הזדהה לפי סעיף קטן (ה) -


(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;


(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי חוק זה; לעניין זה, "מסמך" – לרבות מידע הנוגע לדיירים בבית דיור מוגן וכן חומר מחשב או פלט כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;


(4) לבצע מדידות וליטול דוגמאות, ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה;"
קריאה
לגבי (2) יש לי הערה.
היו"ר חיים כץ
תקראי את (3) יש שם בהצעת החוק (3) לא מוגדר, אחרי (4), אנחנו נקרא אותו, נראה אם יש לכם הערות, אחר-כך נמקם אותו במקומו.
יעקובית ישפה
"(3) להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי פועל בו בית דיור מוגן, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית-משפט;


(5) לדרוש ממי שיש לו יסוד להניח כי מפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או תנאי מתנאי רישיון הפעלה, כי יפסיק את ההפרה כאמור.


(ה) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה, אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודת מפקח המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יראה על פי דרישה.

הפרעה למפקח.


37. הפריע בעל רישיון הפעלה או מי מטעמו, למפקח, להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 36(ד), רשאי הממונה לשלוח לו התראה בכתב ולפיה אם לא יחדל מלהפריע כאמור בתוך תקופה שנקבעה בהתראה יהיה רשאי הממונה להפעיל את סמכותו לפי סעיף 10(א)(4).

צו הגבלה מינהלי


38. (א) היה לממונה יסוד סביר לחשד כי חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן רישיון הפעלה לפי סעיף 4 או כי הופר תנאי מתנאי הרישיון או מההוראות לפי חוק זה, וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלום הציבור או בשלומם או רווחתם של דיירים בבית דיור מוגן או שישנו יסוד סביר לחשש שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור, רשאי הוא לדרוש ממי שמפעלי את בית הדיור המוגן או ממי שמנהל אותו, לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו (בפרק זה – התראה מינהלית), באופן ובתוך המועד שנקבעו בהתראה.


(ב) ניתנה התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), ולא קוימו הוראותיה באופן ובמועד שנקבעו בה, רשאי הממונה להורות, בצו, כי לא ייעשה כל שימוש במקום שבו מופעל בית הדיור המוגן או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין (בפרק זה – צו הגבלה מינהלי); הממונה רשאי לקבוע בצו הגבלה מינהלי הוראות לעניין האחראים לביצועו ודרכי הבטחת מילויו.


(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), מצא הממונה כי התקיים אחד מאלה, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מינהלי בלי שנתן קודם לכן התראה מינהלית -


(1) בית דיור מוגן פועל בלא רישיון הפעלה ולא הוגשה לגביו בקשה לרישיון או לחידושו לפי הוראות סעיף 3;


(2) כתוצאה מפעילותו של בית הדיור המוגן ישנה אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלום הציבור או בשלומם של הדיירים המתגוררים בו.


(ד)(1) לא יינתן צו הגבלה מינהלי אלא לאחר שניתנה למפעיל של בית הדיור המוגן שלגביו ניתן הצו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו; לא ניתן לאתר את המפעיל בשקידה סבירה, תינתן ההזדמנות כאמור למנהל בית הדיור המוגן, ככל שניתן לאתרו בשקידה סבירה.


(2) על אף הוראות פסקה (1), רשאי הממונה להוציא צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (ג)(2) גם בלא שניתנה הזדמנות לטעון טענות כאמור באותה פסקה, אם סבר שיהיה במתן הזדמנות לטעון טענות כאמור כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו, ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן.


(ה) עותק של צו הגבלה מינהלי יוצג בבית הדיור המוגן שלגביו ניתן, ויומצא למפעיל של בית הדיור המוגן או למי שמנהל אותו, אם ניתן לאתרם בשקידה סבירה.


(ו) לא קוימו הוראותיו של צו הגבלה מינהלי, רשאי שוטר להיכנס לבית דיור מוגן שלגביו ניתן הצו, ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש במנעולים או באמצעי סגירה אחרים כפי שייקבעו בפקודות משטרת ישראל ושימוש בכוח, הדרושים לצורך ביצועו.


(ז) צו הגבלה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שתיקבע בו, ורשאי הממונה להאריך את תוקפו לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 60 ימים מיום שנית; בית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 45, רשאי להאריך את תוקפו של צו כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת; ואולם אם הוגש כתב אישום בעבירה שבקשר אליה הוצא צו ההגבלה המינהלי לא יאריך בית המשפט את תוקפו של הצו לפי סעיף זה מעבר ל- 30 ימים לאחר הגשת כתב האישום.


(ח) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהאפשרות להוציא צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 40.


ביטול צו הגבלה מינהלי.


39. (א) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מינהלי שניתן לפי הוראות סעיף 38 רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 45 בקשה לביטולו.


(ב) הגשת בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.


(ג) בית המשפט רשאי לבטל צו הגבלה מינהלי, לאשרו או לשנותו.

צו הגבלה שיפוטי.


40. (א). הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 45 או בשל הפרת צו הגבלה מינהלי, רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום, אם שוכנע כי התקיימה עילה מהעילות האמורות בסעיף 38(א) או (ג), לצוות כי לא ייעשה כל שימוש במקום שבו מופעל בית הדיור המוגן שבקשר אליו הוגש כתב האישום או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, עד לסיום ההליכים המשפטיים (בסעיף זה – צו הגבלה שיפוטי); בית המשפט רשאי לקבוע בצו הגבלה שיפוטי הוראות לעניין האחראים לביצוע הוראות הצו ודרכי הבטחת מילויו.


(ב) הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל עליו, לתת צו הגבלה שיפוטי לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.


קבילות ראיות במתן החלטה בעניין צו.


41. לצורך מתן החלטה למתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 40(א) ולצורך מתן החלטה להאריך את תוקפו של צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 38(ז) או לבטלו לפי סעיף 39 (בפרק זה – החלטה בעניין צו) רשאי השופט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות במשפט.


סדרי דין במתן החלטה בעניין צו באין הוראות.


42. בכל עניין של סדרי דין שאין עליו הוראה אחרת לפי חוק זה או בחיקוק אחר ינהג בית המשפט, בדונו במתן החלטה בעניין צו, בדרך הנראית לו הטובה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.


עיון חוזר בהחלטה בעניין צו.


43. בית משפט שנתן החלטה בעניין צו רשאי לדון מחדש בהחלטתו, לבקשת מי שרואה את עצמו נפגע מההחלטה אשר לא הוזמן להשמיע את טענותיו או אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה.


ערעור על החלטה בעניין צו ועל החלטה למתן צו הגבלה שיפוטי, לפי סעיף 40(ב).


44. (א) על החלטה בעניין צו ניתן לערער לבית משפט שלערעור, ויחולו לעניין ערעור כאמור הוראות סעיף 2(ו) לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה – 2005.


(ב) הוראה את עצמו נפגע מצו הגבלה שיפוטי שניתן לפי סעיף 40(ב) רשאי לערער עליו במסגרת הערעור על גזר הדין.
פרק ו'
עונשין.


עונשין.


45. (א) מי שמפעיל בית דיור מוגן שלא ניתן לגביו רישון הפעלה בניגוד להוראות סעיף 2, או מי שמפעיל בית דיור מוגן שלא בהתאם לתנאי רישיון ההפעלה או להוראות לפי חוק זה, בניגוד להוראות סעיף 2 באופן שיש בו כדי לסכן את שלומם של הדיירים בבית הדיור המוגן, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.


(ב) מי שמפעיל בית דיור מוגן שלא בהתאם לתנאי רישיון ההפעלה או להוראות לפי חוק זה, בניגוד להוראות סעיף 2 באופן שאין בו כדי לסכן את שלומם של הדיירים בבית הדיור המוגן, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.


(ג) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

אחריות נושא משרה בתאגיד".
קריאה
46 יש הערות.
היו"ר חיים כץ
תעברי ל- 47.
יעקובית ישפה
"פרק ז': הוראות שונות.


ממונה דיור מוגן.


47. המנהל הכללי של משרד הרווחה ימנה, מבין עובדי משרדו, ממונה דיור מוגן שתפקידיו יהיו לפי הוראות חוק זה.


סודיות.


48. אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או חיקוק אחר או לפי צו של בית משפט; לעניין זה, 'מידע' – לרבות כל ידיעה, נתון או רישום, בין על גבי מסמך ובין בתצלום, הקלטה או מאגר מידע אלקטרוני.

טיפול בפניות הציבור.


49. (א) הממונה רשאי למנות אדם מטעמו שיהיה אחראי לטיפול בפניות הציבור, לרבות פניות של דיירים בבתי דיור מוגן, לעניין הפרת ההוראות לפי חוק זה; פרטי האדם שמונה כאמור, הכוללים את שמו, מען משרדו ופרטי ההתקשרות עמו, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הרווחה וכן במקום בולט לעין בשטח ציבורי בבית הדיור המוגן.


(ב) נמצא כי הפר בית דיור מוגן הוראה מהוראות חוק זה, רשאי הממונה להורות לבית הדיור המוגן לתקן את הליקוי שנמצא בתוך פרק זמן שיקבע.


התניה – לטובת הדייר.


50. אין להתנות על ההוראות לפי חוק זה אלא לטובת הדייר."
קריאה
50 – הערה.
יעקובית ישפה
"תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים.


51. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000,. בתוספת הראשונה, אחרי פרט 7 יבוא:


'7א'. הסדרת הפעלת עסק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:


(1) חוק הדיור המוגן, התש"ע-2010.'

תיקון חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים.


52. בחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח – 2008, בתוספת, בפרט 10, בסופו יבוא 'וכן בתי דיור מוגן כהגדרתם בחוק הדיור המוגן, התש"ע – 2010.'


שמירת דינים.


53. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרו מהן, אלא אם כן נאמר אחרת בחוק זה.


ביצוע ותקנות.


54. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לענייני גמלאים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות הטלת אגרה על מבקש רישיון בעד הגשת בקשה לקבלת רישיון הפעלה לפי סעיף 3 ואגרה שנתית על בעל רישיון הפעלה. "


תחילה. 55. "
אורית בקר
יש הערה, וגם על 56(א).
קריאה
וגם על 54. אני ב- 54.
יעקובית ישפה
"56. (ב) ההוראות לפי חוק זה לא יחולו לעניין -


(1) החלק בבית הדיור המוגן המשמש כמחלקה סיעודית;


(2) מעון המשמש או שנועד לשמש למגורי זקנים כהגדרתם לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה – 1965, שההוראות לפי החוק האמור חלות לגביו.


(3) בית דיור מוגן המשמש או שנועד לשמש למגורי קשישים, אשר מנוהל בידי משרד הבינוי והשיכון או המשרד לקליטת העלייה או מי מטעמם.


(ג) הוראות שיקבע השר בהתייעצות עם השר לענייני גמלאים, בתקנות לפי סעיף 13(א)(1), לעניין התאמות הנגישות,"
היו"ר חיים כץ
אני רואה שאת החוק הזה כתבו מזמן. אין שר לענייני גמלאים. יש סגנית שרה. נתייעץ אתו בדיוק על העניין.
אורי אריאל
יש שר. אתה שואל מה יקרה? ראש הממשלה הוא השר.
היו"ר חיים כץ
טוב, לא קרה כלום. הלאה.
יעקובית ישפה
"(ג) הוראות שיקבע השר בהתייעצות עם השר לענייני גמלאים בתקנות לפי סעיף 13(א)(1), לעניין התאמות הנגישות הנדרשות בהתאם להוראות לפי כל דין כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות סבירה לבית הדיור המוגן ולשטחים הציבוריים שבו וכן לדירות שבבית הדיור המוגן ולחדרים מסוימים בהן, יחולו בהדרגה, בהתאם להוראות שייקבעו בתקנות אלה, ובלבד שתחולתן תושלם עד תום ארבע שנים מיום התחילה. "
קריאה
יש הערות לגבי 57.
אורית בקר
וגם לתוספת.
היו"ר חיים כץ
(3) בסדר? 56(ג)?
קריאה
56 יש הערות.
קריאה
56, עוד סעיף שאנחנו מבקשים להוסיף.
קריאה
ולתוספת.
היו"ר חיים כץ
57-?
קריאה
57 – הערות.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, לכל סעיף 57.
קריאה
לעניין תחולה, עוד סעיף.
קריאה
וגם לעניין התוספת.
היו"ר חיים כץ
OK. אז אנחנו גמרנו להקריא את החוק. אנחנו עוברים לסעיף 49. סעיף 49(א).
קריאה
גם 56(ג), סליחה.
היו"ר חיים כץ
בזה תמו הקטעים שלכם להגיש הערות. ואנחנו עוברים ל- 49(א). אנחנו פונים לנציגי משרד העבודה והרווחה. הממונה רשאי למנות.
אורי אריאל
איך הגעת לשם?
היו"ר חיים כץ
מילה קטנה. הממונה רשאי. למה הממונה לא חייב? יש פה נציגים ממשרד הרווחה?
רינת וייגלר
לא, הוא ימנה. הוא ימנה אדם מטעמו. או הוא, הממונה.
היו"ר חיים כץ
ברגע שהוא רשאי, הוא יכול לא. הממונה לא רשאי. בואי, כשאני קורא את זה, אני לא רוצה, תראי, אני לא רוצה שהחוק הזה ילך למשפטנים והתפלספויות. כשאני קורא את זה, חוק צריך שהעמך ידע לחיות אתו. הממונה או מי מטעמו, ימנו, אבל ימונה בן-אדם.
שמרית שקד
אם זה בעיית נוסח, אין לי בעיה.
דן אורן
רינת, הוא מתייחס לזה שכתוב רשאי למנות.
אורי אריאל
חבר'ה, הבנו והסכמנו, לא צריך עכשיו לדון בזה.
קריאה
זה נוסח.
שמרית שקד
זה לא נוסח, זה מהות. הממונה או מי מטעמו יהיה אחראי לטיפול בפניות הציבור.
היו"ר חיים כץ
יש הבדל גדול, זה לא נוסח. רשאי זה הוא יכול לא לעשות אף אחד.
שמרית שקד
נכון, נכון.
קריאה
אפשר להגיד משהו על המיזוג? להגיד איזה סעיף בתקנון?
היו"ר חיים כץ
אז 'רשאי' נמחק.
קריאה
תקראי את זה עוד פעם.
שמרית שקד
לקרוא שוב? "הממונה או מי מטעמו, יהיה אחראי לטיפול בפניות הציבור".


עכשיו, לעניין המיזוג של הצעות החוק, בעצם, יש שתי אפשרויות שאני מבינה שכבר החלטתם על אפשרות אחת, אבל בכל מקרה אני אומר אותה. יש אפשרות לשלב לפי סעיף 138 כוכבית, לשלב את הצעות החוק הפרטיות בממשלתית. במקרה כזה, לא נדרש אישור ועדת הכנסת ולא נדרש שההצעות זהות או דומות בעיקרן, מה שקורה במקרה שלפנינו אם הממשלה חוזרת בה באיזה שהוא שלב מהצעת החוק, הצעות החוק הפרטיות חוזרות למעמד שבו הן היו, כלומר להצעות חוק טרומיות. זה המצב שלנו.


יש סעיף נוסף של סעיף 122 שזה אומר שאנחנו מכינים בנפרד את כל אחת משלוש הצעות החוק לקריאה ראשונה ומכינים בנפרד את הממשלתית ואחר-כך ממזגים אותן. אני מבינה שלא זו הכוונה.
היו"ר חיים כץ
לא זו הכוונה.
שמרית שקד
OK, אז אנחנו ממזגים לפי 138. לא ניתן לעשות כאן שימוש ב- 122(ב) מכיוון שלא מדובר בהצעות זהות או דומות בעיקרן, מדובר, יש הבדלים מהותיים בין ההצעות.


אז לפי סעיף 138 אני מבינה שהוועדה מחליטה לשלב את הצעות החוק הפרטיות בממשלתית.
היו"ר חיים כץ
ולא צריך להצביע על זה.
רינת וייגלר
אבל ככל שיש הסכמה.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו נצביע על זה. תקריאי את הסעיף שאנחנו מצביעים עליו.
שמרית שקד
אנחנו מחליטים לפי סעיף 138 בכוכבית, לשלב את הצעות החוק הפרטיות בהצעת חוק מטעם הממשלה, אותה מכינה הוועדה, לקריאה שנייה ושלישית.
רינת וייגלר
אבל יש הוראות סותרות.
היו"ר חיים כץ
מי בעד – ירים את ידו. אתה יכול להצביע?
אורי אריאל
במקום אריה אלדד.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

ההצעה אושרה
היו"ר חיים כץ
בסדר. אז כל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו בעד ואנחנו איחדנו לפי סעיף 138.


יחד עם זה, אני מבקש רוויזיה, אם נראה שזה לא מתקדם, תודה רבה. לכבודכם, אם נראה.
אורי אריאל
מכובדי מוכן להסביר לכולם מה עשה עכשיו?
היו"ר חיים כץ
מי שצריך להבין – מבין. אני לא רוצה שימשכו את הצעת החוק הממשלתית ולהשאיר אתכם פתאום בחוץ, ביקשתי רוויזיה על הסעיף הזה ואנחנו נוכל.
אורי אריאל
בכל רגע נתון יושב-הראש יוכל.
היו"ר חיים כץ
הממשלה תוכל למשוך ואתם תהיו עם הצעת החוק כהכנה ראשונה.
אורי אריאל
שלא יתבלבלו.
היו"ר חיים כץ
שלא יתבלבלו. כן, אדוני-?
דן אורן
האם אפשר לקבל הבהרה לגבי המשמעות של האיחוד? כי כפי שנאמר, ישנם סעיפים, רוב הסעיפים הם זהים, רוב הסעיפים של הצעות החוק הפרטיות מתבססים.
היו"ר חיים כץ
ההבהרה לשאלתך שהמציעים בטרומית.
דן אורן
לא השלמתי את השאלה, אדוני.
היו"ר חיים כץ
כן, בבקשה.
דן אורן
רוב הסעיפים מתבססים על הצעת החוק הממשלתית. אבל יש פה ושם סתירות. אז כאשר הוועדה מצביעה על איחוד, מה זה אומר, שילוב, מה זה אומר מבחינת הנוסח שיוכן לקריאה?
היו"ר חיים כץ
שאנחנו נשתדל להיצמד להצעת החוק הממשלתית.
שמרית שקד
אבל אנחנו רשאים לקחת מהפרטית.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. נשתדל, שים לב מה אמרתי. נשתדל.
דן אורן
עמדת הממשלה ידועה לנו.
היו"ר חיים כץ
כן. ואני עובר לעמוד הראשון, לסעיף דייר. "מי שמלאו לו 60 שנה ומתגורר בדירה בבית דיור מוגן וכן בן זוגו המתגורר עמו בדירה;" והיתה פה הסתייגות.
אריה רוטשטיין
כן, אני אנסה להסביר.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני, לפרוטוקול. שם ועיסוק.
אריה רוטשטיין
אני סמנכ"ל רשת משען. בניגוד למה שנאמר פה, אני חושב שכל השוק היה רוצה שגיל הדיירים שנכנסים ירד וזה יגדיל בעצם את הביקוש. לא זאת הבעיה. הבעיה היא שבהבנתי, גם בן הזוג וגם הדייר, היינו הך, הם שניהם דיירים. יש מצבים קיצוניים שבהם אנשים נכנסים ואפילו מטפלים שלהם נהפכים לבן זוגם. באותו רגע הוא דייר. אז אם ההצעה לא היתה קובעת גיל אלא היתה אומרת – הדיור המוגן מיועד לאנשים זקנים.
היו"ר חיים כץ
מה זה זקן?
אריה רוטשטיין
למשל, בהוראתו כחוק. או לא היה אומר גיל בכלל. אבל ברגע שאתה מגדיר את הדייר ולא בן זוגו, עלולים להיות מצבים קיצוניים.
היו"ר חיים כץ
ואם היה כתוב פה.
אורי אריאל
למה צריך להגדיר גיל?
אריה רוטשטיין
כן, למה לומר גיל?
רינת וייגלר
חייבים לומר גיל.
אריה רוטשטיין
למה להגדיר גיל של אחד ולא של שני? או שנגדיר של שניהם או של אף אחד.
קריאה
גמלאים.
שמרית שקד
קודם כל, צריך להגדיר גיל.
אריה רוטשטיין
אם היית אומר גמלאי, היית אומר זקן או אל תגיד.
אורי אריאל
למה צריך להגדיר גיל?
רינת וייגלר
צריך להגדיר גיל כי צריך לדעת על מה מדובר. אני מהלשכה המשפטית במשרד הרווחה. צריך להגדיר גיל כי אנחנו צריכים לדבר איזה סוגי בתי דיור אנחנו מדברים. יש סוגי בתי דיור מוגנים לכל מיני סוגי אוכלוסייה. אנחנו מדברים על הדיור המוגן שמיועד לאוכלוסייה של אנשים מעל לגיל, בגיל הזה. אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מדברים.
שמואל קידר
יש הגדרה, במדינת ישראל, מה זה אדם קשיש או מה זה אדם שצריך, והגילאים שם מופיעים. אפשר להוסיף את ההערה – אדם עצמאי שמגיע למוסד.
יגאל פלג
אני הייתי יושב-ראש עמותת דיירים, עם עשרות בתים ואלפי דיירים.

מה שקורה, לפי דעתי, ה- 60 לגבר מילא, אבל כשמביא אישה יותר צעירה, זה מסובך. הרי בסך-הכל, אי-אפשר להכריח בן-אדם שתמיד יהיה עם אישה יותר מבוגרת ממנו או להפך. לפי דעתי, לא צריך להדגיש את זה. זה שצריך מעל 60, יש בזה חיוב, זה לא יכול להיות שיתחילו להסתובב שם.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להגיד שאחד מבני הזוג הוא לפחות בן 60 והשני לא פחות מ- 55? זה מה שרצית להגיד?
אורי אריאל
לא יכול להיות שיסתובבו שם ילדים בני 58.
היו"ר חיים כץ
זה מה שרצית להגיד. אני מקווה שמשרד הרווחה הבין. בטח בשביל זה לא תמשכו את החוק.
דן אורן
אני ממשרד המשפטים. מה שההגדרה הזאת אומרת, שמספיק שאחד מבני הזוג הוא מעל לגיל 60, כיוון שיש כידוע מצבים שבהם אחד הוא בן 60 והשני אולי לא בן 55.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא לא רוצה. הסביר לך נציג משען, שהוא לא רוצה שיבוא מישהו עם נישואים פיקטיביים לפיליפינית והיא בת 32, ואחד מהעוזרים שם התאהב בה, או לא התאהב בה, אבל היא תהפוך לדיור מוגן.
דן אורן
אלה מצבים בשוליים.
היו"ר חיים כץ
אלה בשוליים? אני רוצה להזכיר לך, אדוני.
דן אורן
ובי"ת, אני אצטט ממה שנאמר לי על-ידי כמה יושבי-ראש של ועדת העבודה שלגבי כל חוק יש אפשרות מסוימת של ניצול לרעה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להגיד לך, כשהלאימו את קרנות הפנסיה, הקרנות הוותיקות, אז קבעו שגמלאי לא יוכל להתחתן, לא יוכל להתחתן עם אישה, פעם שנייה עם אישה צעירה, בלי שיעבור ועדה. והעניין היה שגמלאים התחתנו, בקרנות הוותיקות, עם העוזרות הסיעודיות שלהם, ואחר-כך כשהם הלכו לעולמם, העוזרות הסיעודיות הפכו להיות שארים. ואז הן קיבלו מגיל 30 כל החיים שלהן, קצבת שארים של הפנסיה, שזה גרם לגירעון דרמטי בקרנות הפנסיה ההסתדרותיות.
דן אורן
זה מטריה אחרת פה. וגם צריך להביא בחשבון שיש אפשרות, יש סעיף אחר שמאפשר לדייר להכניס.
היו"ר חיים כץ
הניסוח, משרד המשפטים, אחד מבני הזוג חייב להיות בן 60 ויותר והשני לא פחות מ- 55, עונה לכם?
דן אורן
לא לא לא, זה עניין מהותי.
רינת וייגלר
לא, אנחנו לא מבינים מה החשש.
דן אורן
זה לא עניין של ניסוח.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, מבחינתכם, הוא יכול לבוא גם עם בת 20?
דן אורן
מספיק שאחד מהם הוא בן 60. הוא בן או בת 60, כאשר צריכים להיות ריאליים. רוב המצבים הם לא כאלו.
היו"ר חיים כץ
OK, שמענו אותך, משרד המשפטים. זהו.
שמואל קידר
אדם כזה בן 60 נכנס ולצערנו יכול.
היו"ר חיים כץ
כמה חברים יש לכם?
שמואל קידר
קרוב ל- 1,000.
היו"ר חיים כץ
כמה מקרים יש לך של זוגות שהפערים גדולים?
שמואל קידר
בראש, ככה, חמש.
היו"ר חיים כץ
חמישה מקרים?
שמואל קידר
כן, חמישה מקרים.
היו"ר חיים כץ
מגדלי הים התיכון, כמה יש לכם?
מוטי קירשנבאום
לא יודע.
שמואל קידר
סליחה, אני מבקש להשלים את המשפט, ברשותך.
היו"ר חיים כץ
כן, בבקשה.
שמואל קידר
יכול להיות מצב תיאורטי שהבן-אדם הולך לעולמו ונשארים שם חמש נשים או חמישה גברים בני 30, 40 ויש, אנחנו, בתוך הבית שאמור לטפל באוכלוסייה מבוגרת, יש גם אנשים צעירים. עם דרישות אחרות, יש להם נסיבות אחרות.
קריאה
זה מיעוט.
היו"ר חיים כץ
כן, משרד הרווחה, בבקשה.
מרים בר גיורא
אני מהשירות לזקן במשרד הרווחה.


מצד שני, יכול להיות שאנשים נכנסים ואחרי שהם נכנסו, הם התחתנו עם נשים צעירות מגיל 60. אז מה, יגידו להם לצאת? אני לא מבינה. זה הבית של האנשים. אנשים מתקבלים לשם אחרי ועדת קבלה, הם נכנסו לשם. אנחנו הגבלנו את הגיל לא לגיל זקנה כפי שמופיע בחקיקה אחרת שזה 62 או 64, נשים 67, כי אנשים נכנסים לפני כן, כי זה דיור מוגן, הם מתכוננים, רוצים את ההגנה.
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני.
יגאל פלג
הבעיה עם הפיליפיניות, אני מדבר על מטפל. בחוק כתוב שאם יש עזרה מבחוץ, יש רשתות שלוקחים מהדייר.
היו"ר חיים כץ
לא, הוא התחתן עם העוזרת.
יגאל פלג
לא, לא מתחתן.
היו"ר חיים כץ
הוא התחתן.
יגאל פלג
מדבר על כסף. לא רק שהוא משלם לפיליפינית, הבית לוקח עוד כסף בשבילו ואף אחד לא יודע על מה. יש רשת שלוקחת על כל פיליפינית מהדייר, אחרי שהוא משלם לפיליפינית.
קריאה
זה לא שייך, זו סוגיה אחרת.
יגאל פלג
בחוק זה כתוב, בית לא יכול לקחת כסף וזה חשוב להשאיר את זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מקבלים את הדרישה של משרד הרווחה, אחד מבני הזוג, אחד מבני הזוג חייב להיות בן 60 והסעיף נשאר כפי שהוא. השני יכול להיות בן 12.
אורי אריאל
יש גיל נישואים, 18, אישור מיוחד.
היו"ר חיים כץ
נגמר. נגמר. מישהו העיר פה משהו על ההליך הפלילי. מי העיר? בבקשה.
יהושע חורש
אני יועץ משפטי אב"א. היתה הבנה עם משרד המשפטים והרווחה שהכוונה תהיה בהליך פלילי להליך שבו הגישו כתב אישום, זה ייחשב להליך פלילי.
רינת וייגלר
לצורך הבדיקה, זה עולה בקנה אחד עם חקיקה אחרת.
היו"ר חיים כץ
הם מקבלים את מה שאתה אומר.
יהושע חורש
אמרתי – היתה הבנה.
אורי אריאל
תקריאו.
היו"ר חיים כץ
צריך לעשות את זה תיקוני נוסח.
שמרית שקד
אני אקריא: "הליך פלילי, החל בהגשת כתב אישום".
היו"ר חיים כץ
זה בסדר? OK. אז מאחר ואני לא רוצה שיפטרו אותי מהוועדה, מיו"ר הוועדה, יום רביעי כשהמליאה מתכנסת בשעה 11, הוועדה מסיימת את ישיבותיה. אנחנו נודיע לכם בהקדם על המשך הדיונים ותודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים