ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/02/2011

תקנות השותפויות (רישום ואגרות)(תיקון), תשע"א - 2010תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון)(תיקון), תשע"א - 2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
5
ועדת הכספים

8.2.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ד' באדר א' התשע"א (8 בפברואר 2011), שעה 11:50
סדר היום
תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון), התשע"א-2010, תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שלי יחימוביץ
מוזמנים
סגן שר החינוך מנחם אליעזר מוזס

אמי מתתיהו, מנהלת משכונות ארצית, רשם העמותות

עו"ד גלי גרוס, היועצת המשפטית רשות התאגידים, רשם העמותות

עוד מיכל שמואלי, רשות התאגידים, רשם העמותות

אשרה רודב, רפרנטית ממל ומינהל, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון), התשע"א-2010, תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון), התשע"א-2010, תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע"א-2010.
גלי גרוס
שלום לכולם. אני עורכת דין גלי גרוס, היועצת המשפטית של רשות התאגידים.


התקנות האלה הן חלק מפרויקט כולל יותר ברשות התאגידים של האחדת אגרות, הוספת שירותים לציבור וגם הפחתה של עלויות בעיונים באינטרנט וכיוצא באלה. חלק ראשון אושר בוועדת הכספים - מה שקשור לחברות, עמותות וחברות לתועלת הציבור - לפני מספר חודשים ונכנס לתוקף ב-1 בדצמבר. אנחנו כאן בתקנות המשלימות לגבי משכונות ושותפויות, כאשר עיקר התיקונים המבוקשים הם, מעבר להאחדת הסכומים, הנושא של הוזלת עלויות לעיון מידע באינטרנט ונסח שותפות, ובדוח משכון, מהמחיר הקיים לעשרה שקלים. עדיין העיון בלשכה נשאר אותו הדבר, מחיר של 28 שקלים בדוח משכון ו-46 שקלים בשותפות. בנוסף, בשותפות, בדומה למה שנעשה בחברות, אנחנו מציעים שירות נוסף של עיון במסמכים שהם בתיק התאגיד, גם במסגרת דיסק צרוב שכולל את כל תיק החברה בעלות של 65 שקלים בלשכה ו-60 שקלים, אם זה נשלח בדואר, כדי בכל זאת להגביר ולהטמיע את העניין הזה שאפשר גם לקבל שירותים מרחוק.


בכל מה שקשור לשותפויות, אנחנו עושים גם איזשהו הליך רחב יותר של שינוי מבנה האגרות לרישום. לגבי השותפויות אנחנו עושים הליך קצת יותר מורכב של תיקונים. מעבר לכל הנושא של האחדת סכומים והתאמה של האגרה השנתית בשותפות לאגרה שנתית בחברה וגם קביעת פטור מאגרות כאשר יש שותפות שהיא לא פעילה והיא מגישה הודעת פירוק, כמו שקיים היום לגבי חברות, אנחנו גם רוצים לשנות את כל מבנה האגרות. יש הבחנה בשותפויות, בין שותפות כללית לשותפות מוגבלת. כל מה שקשור לשותפות מוגבלת, האגרה היום היא דיפרנציאלית. גם בשלב הרישום משלמים אגרה של משהו כמו 500 שקלים בתוספת של אגרה דיפרנציאלית שמבוססת על ההון של השותפות המוגבלת, ובנוסף , אחרי הרישום, במהלך חיי השותפות, אם יש הגדלה בהון, יש אגרה נוספת של הגדלת הון.


אנחנו רוצים לעבור למודל בדומה למה שנעשה לגבי חברות בשנת 2000, למודל של אגרה אחידה שהיא לא דיפרנציאלית. בממוצע אני מאמינה שהשינוי לא יהיה מאוד גדול. בממוצע אגרת הרישום של שותפות מוגבלת עומדת היום על משהו כמו 1,100 שקלים ובנוסף יש עלות של משהו כמו 400 אלף שקלים, 440 אלף שקלים בשנה בממוצע של הגדלת הון, ואנחנו רוצים לשנות את כל המודל הזה ולהביא לזה שאגרת רישום שותפות מוגבלת תהיה זהה לאגרת הרישום של חברה שהיא 2,400 שקלים עד 2,500 שקלים היום עם כל ההצמדות.


לגבי שותפות כללית, שם אין את הנושא של הגדלת הון, אנחנו רוצים להעלות את האגרה מ-500 שקלים ל-850 שקלים. זה משקף איזשהו תמחור מחודש שנעשה וגם היה תיקון מאוד משמעותי בשנה שעברה לפקודת השותפויות לגבי שותפות כללית כאשר בעיקרה רוב השותפויות הכלליות הן שותפויות מקצועיות, שותפויות של רואי חשבון או עורכי דין שמתאגדים יותר במסגרת של שותפות מוגבלת. בהקשר הזה היה תיקון לפקודת השותפויות שהוריד את המגבלה של כמות השותפים בשותפות מקצועית שהיה חמישים והפך את זה למספר בלתי מוגבל של שותפים, דבר שיכול להביא מטבע הדברים ליותר עבודה גם אצל רשם השותפויות בכל מה שקשור לרישום השותפים, שינויים בפרטי השותפים והליך הרבה יותר מורכב.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. לפני שאני אבקש הערות ממך, הגיע סגן השר, הרב מוזס. קודם כל, אני מברך אותך על מינויך לסגן שר החינוך אבל אני מבקש ממך שלא תרפה מהעניין של הדיור ובשעות הפנאי שלך תמשיך לעסוק גם בזה.


אישרנו קודם את החוק לקריאה שנייה ושלישית. יהיה פטור ממס שבח למשך שנתיים החל מה-1 בינואר. אם אדם מוכר דירה שנייה, הוא לא יצטרך להמתין ארבע שנים. אנחנו הגדלנו את הפטור ממס רכישה לדירה ראשונה ממיליון ו-140 אלף שקלים היום, כאשר עד הסכום הזה יש פטור ממס רכישה, הגדלנו את הסכום למיליון ו-350 אלף שקלים. זאת אומרת, אם אדם רוכש דירה ראשונה עד סכום של מיליון ו-350 אלף שקלים, הוא יהיה פטור ממס רכישה.


יש גם את הנושא של הקרקעות, שזה רק לשנה אחת עם אופציה להאריך את זה על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים.


אם כן, החוק אושר.
סגן השר מנחם אליעזר מוזס
הפטור ממס שבח, עד איזו תקרה הוא?
היו"ר משה גפני
לא, הפטור ממס שבח הוא על דירה שנייה.
סגן השר מנחם אליעזר מוזס
עד איזו תקרה?
היו"ר משה גפני
עד 2.2.
סגן השר מנחם אליעזר מוזס
זה בערך נוסח החוק שלי.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לפצל את החוק שלך?
סגן השר מנחם אליעזר מוזס
לא, אתה לא מפצל. זה בסדר. הצבעת.
היו"ר משה גפני
אתה ממשיך עם החוק שלך הרגיל. זאת אומרת, כיוונו לדבריך.
סגן השר מנחם אליעזר מוזס
כן.
היו"ר משה גפני
אני מודיע לפרוטוקול שאנחנו כיוונו לדבריו של סגן השר הרב מוזס.


היועצת המשפטית, נחזור לנושא.
ענת מימון
מאז התקנות הובאו לוועדה, היו כמה שינויים ועדכונים בסכומים וחשוב שנאמר זאת.
גלי גרוס
היו שני סוגים של עדכונים. האחד נובע בעקבות הדיון המקביל שהיה בוועדת החוקה. אנחנו רצינו להפחית את העלות של עיון בנסח שותפות, נסח חברה ובדוח משכון מהסכום הקיים שלגבי שותפות בחברה הוא 46 שקלים לעשרה שקלים באינטרנט, ולגבי משכון הוא 28 שקלים ורצינו להפחית ל-15 שקלים באינטרנט.
היו"ר משה גפני
מה זה רצינו? זה מה שאתם מציעים עכשיו.
גלי גרוס
רצינו להוריד ל-15 שקלים וזה מה שהיה בפני הוועדה. בדיון המקביל בוועדת החוקה ביקשו להתאים את זה לעלויות של עיון בנסח טאבו ולכן זה הורד מ-15 שקלים ל-10 שקלים וכן הבאנו בפני הוועדה תיקון. אנחנו גם רוצים אחידות וזאת מלכתחילה הייתה אחת הסיבות שהגענו לכל העניין הזה. אנחנו רוצים גם כאן לעשות את התיקון מ-15 שקלים ל-10 שקלים.


תיקון נוסף נעשה גם לגבי עדכוני מדד וגם לגבי הסכומים עצמם. בגלל שהבאנו את התקנות ב-2010, מאז היו כמה עדכונים שנבעו מהמדד של 2010 וכמובן התאמנו את התאריכים כך שעדכוני המדד יהיו רלוונטיים מ-2011 ולא מ-2010. עשינו את העדכונים גם לגבי הסכומים של כל אחד מהשירותים וגם לגבי האגרה השנתית של שותפות כאשר גם כאן אנחנו מבקשים להתאים אותה לאגרה השנתית של חברה, שזה הפרש של משהו כמו 200 שקלים לשנה. גם כאן עשינו את ההתאמות לעומת מה שהיה בפני הוועדה, כאשר בהקשר הזה כן חשוב לציין שאנחנו מבקשים שהתחילה של האגרה השנתית תהיה מה -1 בינואר 2012 מכיוון שבינואר 2011 כבר נשלחו שוברי האגרות וכבר התחיל כל ההליך של תשלומי האגרה השנתית. אנחנו רוצים להתחיל את כל השינוי לגבי שנה שלמה שזה מה-1 בינואר 2012.
ענת מימון
הסכומים שבפני הוועדה מעודכנים לפי המדד.
היו"ר משה גפני
מה שמונח עכשיו.
ענת מימון
כן.


עוד הערה אחת. לגבי נציבות, לפי מה שבדקנו אין כיום בפקודת מס הכנסה נציבות מס הכנסה ורשות מס ערך מוסף ולכן צריך לכתוב רשות המסים.
גלי גרוס
אין בעיה.
ענת מימון
זה בסעיף 3(ב) שבתוך תקנה 4 לתקנות השותפויות.


עד כאן ההערות.
היו"ר משה גפני
יש הערות נוספות? אין.


אנחנו מצביעים על תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון), התשע"א-2010.

ה צ ב ע ה

תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון), התשע"א-2010 – אושרו פה אחד

אנחנו מצביעים על תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע"א-2010.

ה צ ב ע ה

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) (תיקון), התשע"א-2010 – אושרו פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים