ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/02/2011

חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
51
ועדת הכספים

8.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 666

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ד' באדר א' התשע"א (8 בפברואר 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א- 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

חיים אורון

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
מאיר אסולין

- מנהל מח' שומת מקרקעין רשות המסים, משרד האוצר

מיכל דויטש

- מנהל מח' חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

ראובן קוגן

- רכז בינוי ושיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

רחל הולנדר

- מנהלת אגף בכיר מידע וניתוח כלכלי, משרד הבינוי והשיכון

ערן ניצן


- סמנכ"ל, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

אהוד נדב

- יועץ משפטי, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

אריה מצליח

- סמנכ"ל כלכלה ומידע, מרכז השלטון המקומי

עו"ד ליאור גרוסמן


עו"ד זיו שרון

- נציג, לשכת עורכי הדין

עו"ד הראל לוקר

צבי לביא

- עיתונאי

יצחק איתן

- אזרח
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א- 2011
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אני מבקש להודיע לחברי הוועדה, אתמול נפגשתי עם ראש הממשלה ועם המנהל הכללי של משרדו, אייל גבאי, בקשר לכל ההתייקרויות ש---
ראלב מגאדלה
היתה לנו תחושה שקרה משהו אתמול.
היו"ר משה גפני
עוד לא קרה, נקווה שיקרה. דיברנו על עליות המחירים שהן מהוות נטל בלתי רגיל על האזרחים.
ציון פיניאן
מתי היתה הפגישה? בשתיים או אחרי שתיים?
היו"ר משה גפני
לפני שתיים. לפני ישיבת הסיעה. אני רוצה להגיד לחברי הוועדה, אנחנו העברנו את התקציב ל-2011 ו-2012, שהוא תקציב טוב, הוא תקציב יותר טוב ממה שהיה בשנים קודמות.
שי חרמש
כל ההתייקרויות היו בִּילְד אִין בתוך התקציב.
היו"ר משה גפני
העברנו את חוק ההסדרים, הוצאנו ממנו את כל הגזרות על הציבור, השארנו את הדברים הטובים ובתוך המכלול של כל הנושא הזה היו התייקרויות, בין היתר הנושא של העלאת הבלו על הדלק, ובסופו של דבר---
שי חרמש
העלאת הבלו על הסיגריות.
היו"ר משה גפני
כן, כל המסים העקיפים. העלאת מחירי המים.
שי חרמש
אי הורדת מס ערך מוסף.
היו"ר משה גפני
העלאת מחירי המים, אי הורדת מס הערך המוסף, אתה רוצה שאני אמנה את הכל? אתם תעשו את זה, אני יודע, אני ער לבעיה הזאת, אני אמרתי את זה לראש הממשלה והוא והמנהל הכללי של משרדו שאלו אותי מה אני מציע לעשות. אני הצעתי שצריך לטפל בו זמנית בכל ההעלאות האלה. אי אפשר לטפל נקודתית בהורדת הבלו על הדלק ולהשאיר את מחירי המים ולהשאיר את כל הדברים האחרים, את הנושא של הדיור שעל פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-2010 עלה באופן דרסטי. צריך לטפל בכל העניין באופן רוחבי, אי אפשר להשאיר את זה. זה פשוט יוביל להתקוממות של הציבור בגלל שבאמת זה הופך להיות בלתי נסבל. ככל הנראה ראש הממשלה מקבל, גם שר האוצר דיבר איתי, אני אמור להיפגש איתו, על ההצעה הזאת של לטפל בכל הדברים בו זמנית. במקביל נפגשנו אתמול עם אגף התקציבים באוצר, יחד עם חברי הכנסת אמנון כהן ואורי מקלב, בקשר למים, ביחד עם מנהל רשות המים וסגנו, על מנת להתקדם בעניין של מחירי המים. אני יצאתי מאוכזב מהפגישה הזאת, אני לא יודע איך חבריי, לא הספקתי לדבר איתם. הם מוכנים ללכת לקראת, הם מוכנים לשנות את סדרי העדיפויות בתוך מחירי המים, הם מוכנים להפחית את המים לשלטון המקומי, הם מוכנים לדבר על הנושא של התאגוד, הנתק בין ראשי הערים לבין תאגידי המים, אבל בסופה של הפגישה, הכל מדובר בתוך מסגרת אחת, זה לא שמביאים כסף מהבית בכלל, והם מוכנים גם לגבי הנושא של הנכים. אנחנו ביקשנו ללכת על פי המתכונת של היטל הבצורת, ובתנאי שיהיה סבסוד לכל אותם אלה שהם אכן, לדעת כולם, צריכים לקבל מכסות מים גבוהות יותר. אנחנו גם לא מסכימים שהנכים, למשל, יקבלו תוספת לגמלה שלהם, נניח של 100 שקלים, כדי לסבסד את מחיר המים. לא מסכימים לזה בשום פנים ואופן. אמרנו להם שהנכים מקבלים קנס, או אלה שזקוקים ליותר מים, גם באזורים חמים, כמו שדיברנו בהיטל הבצורת, אזורים פחות חמים... לא הגענו להסכמה ואני די מאוכזב מהעניין הזה. אנחנו נמשיך לפעול.

אני לא מתכוון, מבחינת ועדת הכספים, לעבור לסדר היום. אנחנו נמשיך את הדיונים בעניין הזה. אי אפשר להטיל כזה נטל על הציבור, ואם לא תהיה בררה, אני גם אעשה דיון בוועדה על כל ההעלאות, אבל נראה אם אנחנו מתקדמים עם העניין.
חיים אורון
החוק שלך עולה ביום רביעי?
היו"ר משה גפני
כן. היתה פגישה.
חיים אורון
מה סוכם?
היו"ר משה גפני
הוא יקים צוות, אבל זה יהיה בתוך כמה שבועות שאני מקווה שנתקדם עם העניין.
ציון פיניאן
גם של אמנון כהן עולה ביום רביעי, למרות בקשת ראש הממשלה.
אמנון כהן
כמו של'ישראל ביתנו' נותנים לעלות, למרות שוועדת שרים לא אישרה, אנחנו לא יכולים לבטל אחד---

שי חרמש
אנחנו נתמוך בכם.
היו"ר משה גפני
הסעיף הראשון בסדר היום, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת ההיצע על דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. אני מבקש לעבור נושא נושא, שנשארו פתוחים ולהצביע על החוק. אני מתחיל לא לפי הסדר של החוק אלא לפי סדר הנושאים. אנחנו ביקשנו, היות ומגמת החוק היא מגמה ברוכה, של להגדיל את היצע הדירות, אמנם זה לא יפתור את הבעיה, אבל זה יקל, לפחות לפי כוונת החוק הזה ולפי כוונת המחוקק במקרה הזה, לפטור ממס שבח על דירה שנייה במשך פרק זמן של שנתיים. אנחנו טענו בשני הדיונים שאנחנו מעוניינים שאנשים ירכשו את הדירה הראשונה ולכן אנחנו מבקשים להגדיל את הפטור ממס רכישה מ-1,140,000.
קריאה
להגדיל ל-1,140,000.
היו"ר משה גפני
מר קוגן, מה אתה מציע? להגדיל למה?
ראובן קוגן
אנחנו מסכימים שהתקרה הזאת של אפס אחוז תגדל מ-1,140,000 היום, ל-1,350,000. כל יתר התקרות יישארו ללא שינוי וכך אנחנו מגדילים, מכניסים עוד כ-8,000 דירות לדירות שכיום אינן פטורות.
היו"ר משה גפני
אוקי, בסדר, מקובל עליי.
אמנון כהן
לא הבנתי. אחר כך מה? אני רוצה 1,400,000 לפחות, זה מחיר מינימלי. אדוני היושב ראש, בוא לרמלה, אני לא אמרתי לך תבוא לירושלים.
שי חרמש
אני מטפל ב-1,272,000.
חיים אורון
אני מטפל ב-1,385,000. אם זה שוק, אז אני רוצה---
שי חרמש
כן, כל מספר זוכה.
אמנון כהן
בואו נעשה עגול, 400.
חיים אורון
לא, עגול זה מיליון.
היו"ר משה גפני
רבותיי.
שי חרמש
אמנון, אתם בידי האופוזיציה.
אמנון כהן
אני בטוח שבנושא הזה אתה קואליציה ואופוזיציה. הנושא של דיור לזוגות צעירים זה הדבר הכי חשוב, אתה רגיש בזה.
ציון פיניאן
ראלב בטוח איתנו, ראלב זה פריפריה.
היו"ר משה גפני
אפשר לסיים רגע את הדיאלוג הזה?
אמנון כהן
איך ויתרת מהר? מיליון 600, איך ויתרת?
היו"ר משה גפני
אפשר רגע? לגבי העניין של השוק, שאמר חבר הכנסת אורון. אני ניהלתי איתם דיונים, אמרתי להם שצריך להגיע למצב שבו זוג צעיר יוכל לרכוש דירה ואנחנו מעודדים לא רק את מה שהממשלה רוצה, ואנחנו תומכים בזה, לפטור ממס שבח, אנחנו מבקשים גם לעודד את האנשים שיוכלו לרכוש דירה במשך השנתיים האלה, ואז להגדיל את התקרה של פטור ממס רכישה. כאשר אנחנו דיברנו על דירה, זה לא על דירה יקרה, אלא על דירה שהיא ממוצעת. זה נכון שאנחנו דיברנו על מיליון 600, מיליון 600 זו דירה יקרה, יכול להיות שבירושלים לא. יכול להיות.
שי חרמש
חבר הכנסת כהן, באשקלון מוכרים 4 חדרים ב-680,000 שקלים.
ציון פיניאן
בטבריה 4 חדרים, 600,000 - 700,000 שקל.
אמנון כהן
אני רוצה זוג צעיר, דירה ראשונה, שהמדינה תבוא לקראתו, ואם ההורים שלו לא גרים בטבריה, אז מה הוא יעשה?
שי חרמש
שיילכו לאשקלון.
חיים אורון
הרף שאתה אומר, ברגע שאתה מעלה את הרף, אתה מעודד את הקנייה של דירה שנייה.
שי חרמש
חבר'ה, תתפזרו דרומה וצפונה.
שגית אפיק
מדברים על סכומים של דירה יחידה כרגע, בלבד.
אמנון כהן
דירה יחידה, לא כהשקעה, דירה יחידה, זוג צעיר. שירת בצבא שלוש שנים---
שי חרמש
הערה אחת קטנה. חבר הכנסת כהן, ככל שאתה מעלה את זה, אתה מרכז יותר תושבים בגוש הגדול. תוריד את זה, תפזר את זה לטבריה ואשקלון. אני לא צוחק, גם מדיניות של פיזור אוכלוסין. זה יעלה לך 680,000 שקל דירה באשקלון, ארבעה חדרים, בדקתי הבוקר בשבילך.
היו"ר משה גפני
כשאתה רוכש דירה של 1,400,000 או של 1,500,000 שקלים, עד 1,350,000 לא משלם מס רכישה, אתה משלם רק מכאן ואילך.
שי חרמש
ואחרי זה רק על הדלתא. 1,700 שקל.
חיים אורון
אמנון, זו החלפת כיור.
אמנון כהן
אני רוצה לדעת את המדרגה השנייה.
היו"ר משה גפני
מה שאני מבקש לקבוע בחוק, שזה יהיה ברור באיזה שהוא נוסח, שבשנתיים האלה אנחנו מדברים על פטור עד 1,350,000 והמדדים הרגילים שנעשים בעניין הזה יפעלו כרגיל. זאת אומרת, אם המדד יעלה---
ראובן קוגן
אם יהיו עדכונים מעבר למה שהיה עד היום ל-2011---
היו"ר משה גפני
נכון.
שי חרמש
צמוד למדד הבנייה.
שגית אפיק
אז צריך לכתוב את זה. צריך להוסיף הוראה שיחול המדד שב---
היו"ר משה גפני
יפה.
שגית אפיק
גם את זה, וגם אתה מתכוון על הסכום הקיים.
ראובן קוגן
מה זה הסכום הקיים? אין קיים. זו הוראת שעה.
שגית אפיק
מה יקרה עם ה-1,140,000?
ראובן קוגן
אין 1,140,000 יותר.
שגית אפיק
בעוד שנתיים מה יהיה עם ה-1,140,000?
ראובן קוגן
הוא יתבטל והמיליון הבא מתקדם לפי המדדים שלו, לפי הוראת קבע.
שגית אפיק
---פעמיים?
מיכל דויטש
לא פעמיים, תמיד מתואם לפי מדד---
היו"ר משה גפני
רגע, שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
שגית אפיק
ב-2013 ה-1,140,000 גם יתואם לפי ה---
אמנון כהן
ברור, ברור. זה לא עוצר את ה-1,140,000.
היו"ר משה גפני
את מה שמובן מאליו, לפעמים מתברר שזה לא כל כך ברור. אני רוצה שיהיה ברור, מבחינה ניסוחית של החוק. אם אין בעיה ולא צריך לכתוב, אז לא צריך לכתוב. אבל אם צריך לכתוב, אז לכתוב.
ראובן קוגן
בהוראת שעה צריך לכתוב שהממדים שחלים בהוראת קבע למדרגה של 1,350,000, ככל שחלים, יחולו גם ל-11' ול-12'. זה יהיה רק 12', כי 11' כבר סיימנו.
היו"ר משה גפני
יפה.
ראובן קוגן
עכשיו, ברגע שהוראת השעה תפוג ותיעלם מהזה, המדרגה המקורית של 1,140,000 היום, תחול עליה מטעמים של 13 וקדימה.
היו"ר משה גפני
כן, אני רוצה רק שזה יהיה ברור. זה ברור כאן בדיון---
ראובן קוגן
זה יובהר בנוסח, יחד עם---
היו"ר משה גפני
כן, אני מבקש, אם צריך לכתוב, אז לכתוב.

המדרגה השנייה? שואל חבר הכנסת אמנון כהן.
ראובן קוגן
המדרגה השנייה תחול ב-1,350,000 עד 1,600,000 זה 3.5%.
אמנון כהן
זה צריך להיות 1,800,000.
שי חרמש
למה? למה דירות לעשירים? אני לא מבין.
אמנון כהן
---לירושלים, בוא תראה, 1,800,000, בחייך.
שי חרמש
מי שיכול לקנות ב-1,800,000 לא צריך את הטבות המס.
היו"ר משה גפני
אבל, חבר הכנסת חרמש, תיתן לחבר הכנסת אמנון כהן, יש לו דעה אחרת משלך. תן לו להתבטא.
שי חרמש
אבל לאמנון יש את כל הזמן, גם לי מותר להשמיע דעה.
היו"ר משה גפני
אתה תקבל את הרשות שלך להשמיע דעה, אבל תאפשר לו. הוא טוען שבירושלים יש דירות, שהדירות האלה יקרות והוא מבקש שהמדרגה השנייה---
שי חרמש
שיעברו לבית שמש, ואשקלון, זה הכל.
ראלב מג'אדלה
ובאקה אל גרביה.
שי חרמש
ובאקה אל גרביה.
ראובן קוגן
אני רק רוצה להסביר דבר פשוט. יצא מסמך, יושב ראש הוועדה קיבל אותו, אני לא יודע אם חברי הוועדה קיבלו, ממינהל הכנסות המדינה, שבעצם מסביר את ההתפלגות של רוכשי דירה יחידה וגם דירה ראשונה, אלה הזוגות הצעירים, ולא משפרי דיור. מבחינת מחיר העסקאות, מחירי הדירות שהם קונים. היום, גם במדרגה של 1,200,000 ו-140, זה כבר חל על 76% מהדירות הראשונות, שהן יותר זולות מן הסתם מהדירות שקונים משפרי דיור. כשאתה מעלה את זה עכשיו ל-1,350,000, אתה עובר כבר את ה-83%-80%, פחות או יותר, של הדירות הראשונות, וכמובן כשאתה מגיע ל-1,600,000 במדרגה השנייה, הקטנה, בכסף זה כמובן לא הרבה, כי זה 3.5% על הדלתא שבין 1,350,000 ל-1,600,000, על 250,000 שקל, זה הכל אלפים של שקלים שנבלעים בתוך השוק. אבל יש לזה משמעות תקציבית ניכרת, בגלל היקף העסקאות. לכן ההסדר שיושב הראש הגיע איתנו---
שי חרמש
זה סכום זניח, בחייכם, על מה הוויכוח פה? על עוד 1,500?
אמנון כהן
מה שסגרתם עם גפני, סגור.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא סגרנו. ה-1,350,000 סגרנו.
ראלב מג'אדלה
אמנון, לא בשם כולנו, מה זה 'מה שסגרתם'?
אמנון כהן
מה שסגר עם גפני, זה... מה שאתה רוצה.
היו"ר משה גפני
מר קוגן, חבר הכנסת אמנון כהן מעלה טענה נכונה. אנחנו עכשיו מדברים על 1,350,000 עד 1,600,000, שזה מעט מאוד. אני מבקש שתעלו את זה מעל 1,600,000.
שי חרמש
למה להעלות את זה?
היו"ר משה גפני
בגלל שהוא טוען---
ראובן קוגן
אבל אתה מסתכל על המחיר עצמו, 1,600,000 זה מחיר גבוה לדירה ראשונה. מה שאתם עושים---
היו"ר משה גפני
רגע, ראובן.
שי חרמש
רבותיי, מי שיכול להגיע לדירה של 1,600,000, ישלם עוד 2,000 שקלים מס שבח. באמת, על מה אנחנו מדברים פה? במקום לעודד, אני אומר לך ברצינות, לייצב את המצב ולפזר אותם לטבריה ואשקלון, אתם מרימים היום את מחירי הדירות בירושלים. למה אתה צריך את זה?
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורון?
חיים אורון
יש לי ספק לגבי כל הדבר הזה.
היו"ר משה גפני
למה?
חיים אורון
ככה. כי אני לא חושב שמה שישפיע זה 5,000 שקלים לדירה. אבל עזבו, זה מה שאתם מדברים עליו. לא זה המחסום, אני לא בדיוק מצוי בשוק הזה, הראש שלי אומר שלא אלה הסכומים, השאלה המהותית היא לא שם. השאלה המהותית היא ב-250,000 דולר, ב-300,000 דולר. פה ככה בקלות בוועדה מחליטים, נוותר, נוותר, נוותר. השאלה מה זה עושה, ולמי הולך הכסף. בסוף זה כסף. חבר הכנסת גפני, בסוף זה כסף. אני יודע שאצל חלק מהאנשים באוצר ובעיקר בין חברי הכנסת, פטורים ממס זה לא כסף. עכשיו הם אוכלים אותה בדלק. בדיוק הדוגמה המדויקת איך פטור ממס במקרה של מס הכנסה הופך למס. גם פה. עכשיו השאלה למי אתה רוצה לעזור. למה בדירות---
שלי יחימוביץ
למה פטור ממס הופך למס?
שי חרמש
הורדת מס ישיר, העלית את הבלו.
שלי יחימוביץ
ברור. כן, חשבתי שיש משהו שאני לא יודעת.
שי חרמש
מה שנקרא אין הבור מתמלא מחולייתו.
חיים אורון
השאלה היא למי מחלקים את הצ'ופרים האלה. ואני מבין שדירה של 1,400,000, שבדולר הקיים זה סדר גודל של 450,000 דולר, זו לא דירה זולה. אלוהים אדירים! לזה אני צריך לעזור? תסתכל סביבך ותראה כמה אנשים שאתה מכיר יכולים ללכת לקנות דירה ב-450,000 דולר ואתה רוצה לעזור להם, עם מה? עם 5,000 דולר.
שי חרמש
והם צריכים את הפטור המצחיק הזה.
ראובן קוגן
זה לא 5,000 דולר, זה 5,000 שקל.
חיים אורון
5,000 שקל. לכן יש פה תחרות, תעלו, תעלו, תעלו, השאלה מה התפקיד שלנו פה.

אני אחזור תיכף לשכר דירה.
היו"ר משה גפני
על כל פנים שתדע, חבר הכנסת חיים אורון, שאם אנחנו מדברים על פטור ממס שבח, שייצאו יותר דירות לשוק, שזה דבר חשוב. זה נכון, זה כסף ויהיה פטור ממס הרכישה על דירה של 1,350,000, המשמעות של העניין, אמרתי את זה בתחילת הישיבה, אתה לא פותר את הבעיה של הדיור, אלא אתה מוציא יותר דירות לשוק. אתה מאפשר יותר לזוגות צעירים לרכוש דירה.
שלי יחימוביץ
איך אנחנו יודעים שמדובר בזוגות צעירים?
שגית אפיק
הדירה יחידה.
היו"ר משה גפני
הדירה היחידה שלהם.
שי חרמש
זה אפילו לא חצי פרומיל, על מה אתה מדבר?
היו"ר משה גפני
אני אמרתי---
שלי יחימוביץ
מיכל מעירה על העניין של הדירה היחידה.
ראובן קוגן
היא טוענת שזה כולל משפרי דיור וזה נכון, אבל זאת ההפרדה שקיימת ברשות המסים, אי אפשר לרדת לרזולוציה של דירה ראשונה מול משפרי דיור, ולכן אנחנו נשארים בהפרדה בין המשקיע לבין מי שהוא משפר את הדיור שלו.
חיים אורון
את צודקת באופן חלקי. אבל מי שקונה דירה יחידה כל ארבע שנים והוא פטור---
מיכל דויטש
כל שנה גם, הוא יכול להחליף כל---
חיים אורון
הוא כל הזמן מחליף, ואתה יודע שיש גם שוק כזה. יש גם שוק כזה.
שגית אפיק
אבל זו הדירה שהוא גר בה.
שלי יחימוביץ
זו דירת מגורים. אם זו לא דירה שנייה, אז זה לא ביזנס.
חיים אורון
הוא גר בדירה שכורה ויש לו דירה וה---
ראובן קוגן
נכון, זה מורכב, אבל אין כרגע כלי להפריד גם את הדברים האלה.
היו"ר משה גפני
הרעש על העלאת מחירי הדלק, מדובר על בערך 20 אגורות.
שי חרמש
ועוד 20 לשנה הבאה.
היו"ר משה גפני
אני אומר שמדובר על 20 אגורות. אז יכולים לבוא ולהגיד, בסדר, מה עשינו? 20 אגורות. על כל דבר אפשר להגיד שזה משהו בשוליים. ההפחתה או הפטור ממס שבח, העלאת התקרה של מס רכישה. אלה אמנם דברים שלא פותרים את הבעיה, אבל אם נלך על כל המגוון, נלך על הכל, אני חושב שהכל תורם לעניין. המגמה של ועדת הכספים, לדעתי, צריכה להיות עכשיו על כל המערכת. ללכת להפחתות. הגענו לדברים שהם פשוט לא מקובלים. אז על כל דבר אפשר להגיד 'זה דבר קטן'. נכון, זה דבר קטן, אני רואה בזה חוק חשוב. אני יודע שיש אנשים רבים במדינה שמחכים עם מכירת הדירה שלהם עד שהחוק הזה יעבור, מכיוון שזה כבר התפרסם ואנשים מחכים לזה, ולפי דעתי ברגע שהחוק יאושר בקריאה שנייה ושלישית, יהיה היצף של דירות שאני לא יודע את גודלו, אבל יהיה.
שלי יחימוביץ
גם אם החוק לא פוטר את הבעיה בשלמותה, אלא רק 20% מהבעיה, דיינו. לא דיינו, אבל...
היו"ר משה גפני
נכון.
שי חרמש
חבר הכנסת גפני, תן לי להעיר לך דבר אחד. להבדיל משינויי משחקי מסים, להוריד מס הכנסה ישיר ולהעלות בלו, שזה משחקי מס, פה אתה רוצה לעשות שינוי שיעשה שינוי בשוק. בחצי פרומיל אתה לא עושה שינוי בשוק. זה כל הסיפור.
היו"ר משה גפני
אז מה אתה מציע לעשות?
שי חרמש
להשאיר את זה כמו שראובן מציע כרגע, העלית ל-1,350,000, תעצור.
היו"ר משה גפני
בסדר, אוקי. אני מבקש, היועצת המשפטית, על כל---
שגית אפיק
אז המדרגה השנייה, 1,350,000 עד 1.6.
מיכל דויטש
1,601,210.
היו"ר משה גפני
בסדר. זה דווקא טוב שאתם אומרים גם את המדד, בגלל שהיה איזה פעם שמיד אחרי זה עלה המדד וקצת התבלבלתי.
ראובן קוגן
לא, כי זה היה בדיוק בינואר, אז התחלנו דיונים---
היו"ר משה גפני
כן, בסדר, הבנו, הבלו על הדלק. הם לא אמרו את המדד, עכשיו הם אומרים את המדד.

תגידי בבקשה את הנושאים שנשארו פתוחים, נכריע בהם.
ציון פיניאן
מה הדרגה האחרונה?
היו"ר משה גפני
מ-1,601,000 5%.
שגית אפיק
סעיף 2 זה הסעיף שמדבר על העלאת שיעורי מס הרכישה. הוועדה ביקשה שתחילתו תהיה מיום הפרסום ברשומות של החוק.
ראובן קוגן
אנחנו מבקשים שיום התחילה יהיה יום האישור במליאה, מכיוון שאתם לא מסכימים לוועדה.
שגית אפיק
אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה.
ראובן קוגן
זה נכון, אבל אני חושב שאם היום בסופו של דבר הוועדה מאשרת את החוק ומניחה אותו לצורך העניין מחר, ביום שני זה הפקות ממשלתיות, אנחנו מגיעים ל-14, אם אני לא טועה, אז אנחנו מבקשים שהתחילה תהיה מ-14 לפברואר---
היו"ר משה גפני
אני לא יודע מתי יניחו את זה. מאיפה אני יודע מתי יניחו? הם צריכים להכין את זה. אני לא רוצה שהם יניחו דבר---
ראובן קוגן
מה שסוכם, לדעתי, גם על דעתך---
שגית אפיק
סוכם מיום הפרסום ברשומות.
ראובן קוגן
לא, סוכם שיהיה תאריך נקוב בתוך החוק. יום פרסום ברשומות הוא לא תאריך נקוב, הוא תאריך אמורפי. אנחנו מבקשים שזה יהיה תאריך, אנחנו מבקשים שזה יהיה ב-14 בפברואר 2011.
שגית אפיק
יש היגיון שיהיה תאריך, אין היגיון שיהיה תאריך מוקדם. היתה פה נציגה של משרד המשפטים בישיבה הקודמת, גב' דלית זמיר, דובר איתה והיא אמרה שהיא חושבת שהנכון ביותר שיהיה יום הפרסום ברשומות. 14 בפברואר זה יום מוקדם מיום הפרסום ברשומות.
מיכל דויטש
מה המשמעות של הטענה הזאת של... עמדת הממשלה היתה 16 בינואר 2011.
ראובן קוגן
בניגוד לדברים אחרים בחקיקת מס, בטח במס הזה, יש משמעות אם התאריך הזה מתאחר. מה שאנחנו רוצים למנוע שיקרה, הוא כרגע קורה בקצב יותר מהיר. המשקיעים, שמחכים לעליית המדרגות של מס הרכישה, כרגע לוקחים את הדירות האלה, כל עוד המס נמוך ולא עלה למדרגות של 5, 6 ו-7. כל עוד הדבר הזה יהיה בחוסר ודאות, ככה הרכישות האלה יתבצעו ואנחנו מפספסים את המטרה של החוק הזה, לאפשר לזוגות צעירים לרכוש ולא למשקיעים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אנחנו לא חוזרים על הדיון.
ראובן קוגן
אני רק מסביר, כי לא כולם יודעים.
היו"ר משה גפני
14 בפברואר הוא תאריך מוקדם, אף אחד לא יכול לדעת בוודאות שהחוק עובר בקריאה שנייה ושלישית ב-14 לפברואר. אם אתם לא רוצים מיום הפרסום ברשומות, אז נעשה ראשון במרץ.
ראובן קוגן
לא. שבוע אחרי זה.
היו"ר משה גפני
מה אתם רוצים להרוויח עכשיו?
ראובן קוגן
אל"ף כל שבוע זה כסף ממס הרכישה, ובי"ת---
היו"ר משה גפני
לא, אי אפשר כל כך מוקדם, אי אפשר מבחינה משפטית. יש פה גם החמרות.
ראובן קוגן
העמדה של היועצת המשפטית שאפשר.
היו"ר משה גפני
אני למדתי משפטים באוניברסיטה, אמרו לי לא לעשות תאריך מוקדם כשיש החמרה. יש פה סעיף של החמרה.
ראובן קוגן
אבל הוא כבר לא מוקדם.
מיכל דויטש
מוקדם למה?
ראובן קוגן
אני חושב שצריך 14, או 16, שזה ימים של האישור במליאה, לדעתי, ואם לא---
שגית אפיק
איך אתה יודע שזה הימים של אישור במליאה?
ראובן קוגן
אז הממשלה, יחד עם הוועדה, יפעלו לכך שעד 14 זה יונח ויוצבע. בסוף, אם אנחנו עובדים ביחד על מהלך בסדר גודל כזה, אז אנחנו רוצים שזה יהיה מהר, משום שבידיים של הוועדה והממשלה ביחד, כיוזמים ומאשרים, להביא את זה. ואם צריך לערב פה גם את מה שנקרא שולחן הכנסת, אז אנחנו נפעל עם הקואליציה ועם הוועדה.
היו"ר משה גפני
מה לך ולקואליציה? אתה פקיד ממשלתי.
ראובן קוגן
אני אבקש.
חיים אורון
למה אתה מתווכח? אפשר לכתוב, ברגע שיונח על שולחן הכנסת ביום רביעי---
שגית אפיק
הדבר היחיד שכתוב בחוק זה יום הפרסום ברשומות, או מועד.
חיים אורון
את יודעת שאת מניחה את זה ביום רביעי זה, אז את יודעת ש---
שגית אפיק
אני מעריכה שאני אניח את זה ביום שני הבא וזה יעבור ביום שני אחר כך---
חיים אורון
אז תשימי תאריך של ה-20 בפברואר.
ראובן קוגן
אז 21 בפברואר, בסדר.
היו"ר משה גפני
21 בפברואר.
שי חרמש
סגרנו.
היו"ר משה גפני
הלאה.
שגית אפיק
אז ייכנס סעיף נוסף של הפחתת שיעורי מס רכישה לגבי דירה יחידה. התחילה שלו גם תהיה ה-21 בפברואר, והוא יחול כמו העלאת שיעורי מס הרכישה. הוא יהיה הוראת שעה.

סעיף 3 שעוסק בהפחתת שיעור מס שבח לגבי קרקע. עלו כמה טענות לגביו בוועדה. הוועדה ביקשה שהוא יחול לא רק לגבי קרקע, אלא גם לגבי זכויות בנייה. הוועדה ביקשה שהוא יחול לא רק לגבי יחיד אלא גם לגבי חברה משפחתית. זה ביחס לרישא שלו לפחות.

חברה משפחתית, כן? זכויות בנייה?
מיכל דויטש
לא, אבל לא פוטרים בידי חברה משפחתית, אלא יחיד, לרבות הנישום, כמשמעותו בסעיף 64א'---
שגית אפיק
בסדר, זו חברה משפחתית. 64 זה חברה משפחתית.
מיכל דויטש
לא, הראשון. 64---
ראובן קוגן
זה לא יהיה החברה, זה הנישום בחברה שהוא בעצם יחיד, ואז אין בעיה עם זה שזה...

לגבי הזכויות לא היתה הסכמה. אנחנו דיברנו על המקרקעין ועל מה---
היו"ר משה גפני
תעלי הלאה את הנושאים.
שגית אפיק
פסקאות (3) ו-(4) שמדברות על התנאים. דובר על בנייה על הקרקע של 10 דירות, הוועדה ביקשה שזו תהיה בנייה של 6 דירות במשך 36 חודשים, לא במשך 30.
היו"ר משה גפני
אפשר להסכים ל-8 דירות.
שגית אפיק
אז זה יהיה 8 דירות, או 80% לפחות מהדירות המיועדות לשמש, כאשר מורידים את ה'לפי הגבוה מביניהם'.
מיכל דויטש
---לפי הגבוה מביניהם.
שגית אפיק
אתם משאירים את 'לפי הגבוה'? אז מה הערך של ה-8 דירות?
ראובן קוגן
כי זה לא משנה, ה-8 זה המינימום, ה-80%, אם יש לי 100 דירות, אז אני רוצה ש-80 ייבנו ולא 8. אין משמעות שמתוך 100 ייבנו 8 והוא יהיה זכאי. הוא צריך להשלים את ה-80% מהזכויות של---
שגית אפיק
אז 8 זה המינימום?
ראובן קוגן
8 זה המינימום, כי לפעמים ה-8 לא קשור ל-80%, ואחרי זה אתה צריך להגיע ל-100%.
שגית אפיק
הוועדה ביקשה שזה לא יחול לגבי מלאי עסקי, קרקע שלא דווחה כמלאי עסקי לפני יום המכירה.
ראובן קוגן
אנחנו הסברנו ומיכל תשלים. אנחנו הבנו שהסוגיה של סיווג כמלאי עסקי זה נושא שנבחן בהתאם להתנהגות של בעל הקרקע, אם הוא מוכר את יחידות הדיור שרשומות על הקרקע כסוחר ואז זה מסומן כמלאי עסקי, והוועדה באה ואמרה 'אל תענישו את אלה שיש להם הרבה יחידות דיור על הקרקע שהוא מוכר אותה, רק בגלל שיש לו הרבה יחידות דיור'. היתה פה הבהרה לפרוטוקול, ומיכל תאשר אותה, שעצם העובדה שמדובר בהרבה יחידות דיור על הקרקע, זה לא אוטומטית מסווג את זה כמלאי, אלא המפקח יבוא ויפעיל את שיקול הדעת ואת כל המנגנונים ההתנהגותיים, כמו שהוא שם את זה כרגע, וזה יהיה לגופו של עניין.
היו"ר משה גפני
הטענה שאין ודאות, שיקול הדעת נשאר... יהיה קשה בתור עורך דין לייעץ ללקוח. אנחנו מדברים על פרק זמן מוגבל של שנה.
מאיר אסולין
מבחני העסק הם ודאיים וגם קבועים בפסיקה,
קריאה
ממש לא.
ראובן קוגן
אני חושב שמדובר פה בקיבוע שיקול הדעת של פקיד השומה לעשות את זה בחקיקה, גם כשזה הוראת שעה, כמו שאומרים בצדק. אני חושב שזה עניין שהוא גם מסוכם מבחינת העבודה של רשות המסים, וגם הטענה המרכזית---
שגית אפיק
אבל החוק עצמו הוא הוראת שעה, ואנחנו אומרים כאן שאין כוונה ל---
ראובן קוגן
אבל התקדים, ברגע שהוא נחקק הוא נשאר. הוא לא נעלם.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך מה הטענה, גם של היועצת המשפטית וגם של עורכי הדין. אני גם מבין את הטענה הזאת. אתה צריך לייעץ ללקוח שלך. אתה אומר לו 'תשמע, הממשלה מבקשת ורוצה ומעודדת הוצאה של דירות לשוק' וכולי וכולי, 'זאת המגמה. אני לא יודע מה יהיה במקרה שלך', יגיד לו עורך דין, 'אני לא יודע מה יהיה במקרה שלך, האם זה כדאי או לא כדאי, כיוון שאני לא יודע מה תהיה ההחלטה של פקיד השומה או של זה שצריך לקבל החלטה'. זאת הבעיה. 'אני לא יודע מה תהיה ההחלטה שלו'.
ראובן קוגן
כן, אבל מצד שני, אני לא אחזור על זה---
היו"ר משה גפני
אני בודק מה שכותבים לי, מה צריך, מה הם הפרמטרים, אם אני הייתי עורך דין, באמת היה קשה לי---
ראובן קוגן
לא, אין ספק שכל הנושא של מסים ומסי מקרקעין זה נושא סבוך ומסובך. אבל מצד שני---
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו רוצים בשנה הזאת לפשט את זה.
ראובן קוגן
אבל בוא לא נשכח את הדבר הבא; אנחנו מדברים פה על מתן הטבה לאנשים, דיברנו קודם על 1,350,000 - 1,600,000, שזה כבר אנשים שהם יותר אמידים ורוכשים את הדירות. פה מדובר באנשים באמת עשירים שהם בעלי קרקעות, בעיקר במרכז הארץ, שנהנו מהשבח הגבוה יותר, ועכשיו הממשלה והכנסת באים ואומרים 'אנחנו נותנים לכם הטבה'. אנחנו הולכים על זה בגלל המטרה הנכונה של הגדלת מלאי הקרקעות, אבל אם אנחנו באים ונותנים את ההטבה הזאת לסוחרים ולא לאנשים הפשוטים שישבו על הקרקע וחישבו את שיעורי המס ובהתנהגות שלהם הם היו מחזיקי קרקע ולא סוחרי קרקעות, ועכשיו נותנים את ההטבות גם לסוחרים? אני חושב שגם בהיבט הציבורי ולא רק הכספי זה דבר שהוא לא נכון. זה נכון שמבחינת אי הוודאות והביורוקרטיה שכרוכה, גם במקרקעין וגם במיסוי מקרקעין, אנחנו נשארים ברמת אי ודאות אולי קצת יותר גבוהה, אבל העסק הזה הוא עסק מסובך בכל מקרה, כלומר רמות אי הוודאות פה הן מספיק גבוהות כדי שהדבר הזה ישפיע לכאן או לכאן.
שגית אפיק
סביר להניח שסוחרים כן דיווחו על הקרקע כמלאי עסקי לפני---
ראובן קוגן
לא, לא נכון.
שגית אפיק
למה? סביר להניח שכן, לכן הכוונה היא שזה לא יחול דווקא על---
ראובן קוגן
אם כך אין בעיה, אין אי ודאות, הם כבר יודעים.
שגית אפיק
אז מה אכפת לכם להוסיף את המשפט הזה?
ראובן קוגן
את עכשיו באה ואומרת, היה מישהו שהיה לו עסק והוא מכר את הדירות. את לא יכולה לבוא ולהגיד עכשיו האם לאדם הפרטני הזה כבר מסווג... אם זה כבר מסווג לו כמלאי עסקי, אז ממילא אין בעיה. אני בטח לא רוצה לפתוח---
שגית אפיק
אז זה מה שכתבנו. מה אכפת לך על הנוסח הזה, שהוא כל כך מצומצם?
היו"ר משה גפני
למה זה מפריע לכם שיהיה כתוב 'למעט אם הקרקע לא דווחה כמלאי עסקי כמשמעותו בסעיף האמור לפני יום המכירה'?
מיכל דויטש
אין דבר כזה. מה זאת אומרת? איפה קרקע מדווחת?
היו"ר משה גפני
אני לא פותח דיון, אנחנו רק צריכים להכריע.
זיו שרון
אני רוצה לענות לנקודה הספציפית הזאת ואז גם להתייחס לניסוחים כדי לעשות אותם כתואמים לדברים האחרים. בקצרה לחלוטין. כל מי שרכש אחרי ביטולו של חוק מס רכוש, חוק מס רכוש בוטל ב-1.1.2000, יש ממילא רק פער של שנה ועשרה חודשים, ששם אין סיווג אמיתי של הקרקע. מי שאחרי שנת 2001 זה ממילא לא משנה, הוא ב-20%. כל מי שהיה לפני כן, היו לו שתי נקודות שבהן הוא דיווח, נקודה אחת כאשר הוא רכש את הקרקע, אם הוא סימן מלאי עסקי או לא מלאי עסקי, ונקודה אחרת, כאשר היא היתה קרקע, מנהל מס רכוש, כשחייב במס רכוש, אם זה היה מלאי עסקי, זה היה 1.2% לפי חוק מס רכוש, ואם זה היה רכוש קבוע, זה היה 2.5%. מנהל מס רכוש בדרך כלל גם שאף שזה יהיה 2.5% ושזה יהיה רכוש קבוע. אנשים נורא רצו אז להתאמץ שזה יהיה מלאי. האיזון כבר ממילא נוצר מעצם הסיווגים לצרכי מס רכוש. ולא רק זה, אלא שחוק מס רכוש חייב גם לדווח על המצב לצרכי מס רכוש. אז יש לנו רק שנה ועשרה חודשים שהליניאריות בה היא לא כזאת משמעותית שאין למעשה מצב שהוא מצב דיווחי שנמצא בידי המנהל. זה באשר לנקודה של המלאי העסקי או לא מלאי עסקי.

הערה למר מאיר אסולין, מבחני העסק, לפחות בפקולטה למשפטים לומדים חצי שנה אם זה הוני או פירותי. ממה שלומדים במסים, הלוואי וזה היה כל כך פשוט. ואם המטרה היא ודאות, אין ודאות בשיטה הזאת.
היו"ר משה גפני
לא, הם מודים שזה לא פשוט. הם אומרים שבכל מקרה זה לא פשוט---
זיו שרון
אבל תהיה ודאות לתקופה הזאת.
אהוד נדב
אדוני, מקובץ הפרשנות שלהם.
ראובן קוגן
לא חייבים לבוא ולהגיע לקצה בשביל לדעת מה מצב המיסוי. הולכים לפקיד השומה, עושים פרה רולינג של ה---
שגית אפיק
כמה זמן לוקח פרה רולינג? יש לנו רק שנה לכל העניין.
זיו שרון
מעל שנה.
קריאה
ולא נותנים פרה רולינג על הפן העובדתי, ראובן.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים לעזור בעניין הזה? הוא מעלה טענות מקצועיות.
מאיר אסולין
המשמעות של אדם, אם אני לוקח את שיקול הדעת מפקיד השומה, אני גם יכול להרע לאותו אדם. אדם שרכש נכס ב-74' ורשם את זה כמלאי עסקי, ומאז הוא לא עשה כלום בקרקע, המשמעות היא שהיום זה מלאי עסקי? לא, המשמעות היא לא מלאי עסקי. כלומר אם אתה שולל את שיקול הדעת של פקיד השומה, אתה שולל אותו לשני הצדדים. מה שאנחנו אומרים, ששיקול הדעת יישאר, הכללים קבועים בשוק, כולם יודעים מה הם הכללים. עורך דין שמבין במסים, יודע לקבוע לאותו נישום מה הם הכללים כדי לסווג אותו כמלאי עסקי או קבוע. זה לא משהו שנמצא בחושך, יש לנו המון מבחנים. אנחנו אומרים שהמבחן היחידי של כמות לא יהפוך את זה למלאי עסקי.
הראל לוקר
אדוני, קודם כל המסמך שהכנתי זה מקובץ הפרשנות של רשות המסים. בוא נראה מה זה מלאי עסקי.
היו"ר משה גפני
כן, ראיתי את המכתב ואמרתי.
הראל לוקר
אחד המבחנים המעניינים זה מבחן ההיגיון המקצועי וחוש---
היו"ר משה גפני
בסדר. עורך דין לוקר, לא, תקשיב. אני לא רוצה לפתוח דיון. יש פה שאלה אחת, מרשות המסים טוענים 'אנחנו לא הולכים לתקן את כל העולם עכשיו', אלה הכללים שחלים ברשות המסים וצריך להתמודד עם זה. הטענה שלכם וגם שלי וגם של היועצת המשפטית, שהיות ואנחנו מדברים על פרק זמן מוגבל, לנסות שכאן תהיה יותר ודאות כדי שעורך דין שמייעץ ללקוח שלו, אפילו שאצל הלקוח שלו לא מדובר ברכישת דירה אלא מדובר בקרקעות, תהיה יותר ודאית. הם לא הולכים לקראת העניין.
הראל לוקר
אדוני, מדובר על יחידים. רוב הקבלנים, ויש פה מהתאחדות הקבלנים, אולי 99%, לדעתי, זה חברות. על כמה אנחנו מדברים שתפספסו פה? תפסת מרובה לא תפסת. מצד שני תרתיעו עשרות ומאות בעלי קרקעות. בלי ודאות. כמה אנשים? עשיתם עבודה כמה---
היו"ר משה גפני
ולכן מה אתה מבקש שהם יעשו?
הראל לוקר
שבאותה שנה פקיד השומה לא יפעיל את הסמכות שלו לפי סעיף 5ב. מי שבא ואומר שאצלו זה רכוש קבוע ושילם מס רכוש גבוה, כמו שחברי זיו שרון אמר פה, אז שיהיה לו את הוודאות הזאת בשנה הזאת והוא לא יצטרך לבוא אליי, לעורך דין, הוא יוציא את זה לשוק והוא יידע שאף אחד לא יתקוף אותו. לכמה אנשים הם חושבים שהם מוותרים פה? לבודדים? לכמה? הרי רוב הקבלנים זה חברות.
היו"ר משה גפני
מה אתם אומרים?
ראובן קוגן
אם זה לבודדים, אז זה לבודדים.
היו"ר משה גפני
רשות המסים, אי אפשר לעשות כלום? מה אתם אומרים?
מיכל דויטש
אנחנו חושבים שהאפור הוא מצומצם. אני---
היו"ר משה גפני
הוויכוח ברור, מה לעשות עם זה?
הראל לוקר
אדרבא, אם האפור מצומצם.
מיכל דויטש
ולכן לא שווה---
הראל לוקר
ולכן אתם---
ראובן קוגן
זה תקדים.
היו"ר משה גפני
זה לא תקדים, אנחנו עושים את זה הוראת שעה לשנה.
הראל לוקר
ולכן אתם מרתיעים אחרים?
ראובן קוגן
מרגע שקבעת את זה פעם אחת, קבעת. ומה שאתה אומר זה גם נכון, אם הוא רוצה עכשיו להיטיב עם מישהו ולהגיד לו או שזה מלאי עסקי---
היו"ר משה גפני
אוקי, הלאה. מה הנושא הבא?
שגית אפיק
אז זה יורד בעצם.

הנושא הבא זה הנושא של ערובה, זה מופיע בסעיף קטן (ג). לפי הנוסח של הצעת החוק יש לשלם את מס השבח המלא שחייב ורק לאחר מכן, אם מתקיימים התנאים שקבועים בסעיף, כלומר 8 דירות ב-36 חודשים, אפשר לקבל את ההחזר. הוועדה ביקשה שישולם המס המופחת, כמו שמופיע בסעיף, ובנוסף לכולם ערובה בשיעור מסוים, כאשר במידה ואכן יושלמו 6 הדירות כעבור 36 חודשים הערובה תוחזר. ואם לא יושלם, הוא ישלם את יתרת המס כמובן.
היו"ר משה גפני
בסדר, הלאה.
ראובן קוגן
אנחנו לא הסכמנו לזה.
היו"ר משה גפני
אז תסכימו.
ראובן קוגן
אני אסביר. המשמעות---
היו"ר משה גפני
אחרי שתסביר, מה תהיה התוצאה? שאתם לא מסכימים?
ראובן קוגן
שאנחנו חושבים שהפתרון בהצעת החוק הוא פתרון נכון. זאת תהיה ההחלטה.
שי חרמש
למה להחליט מראש אם אין עוד עסקה?
ראובן קוגן
זה לא עניין של אין עסקה, יש עסקה. הוועדה אומרת ככה, רשות המסים צריכה לתת אישור מסים בטאבו להעברת בעלות לפני ששולם מלוא המס. זו המשמעות. במקרה והתנאים של העסקה לא הבשילו וה-36 חודשים לא עמדו והבנייה לא עמדה וכל התנאים לא עמדו, זה אומר שרשות המסים איבדה את המס.
היו"ר משה גפני
יש ערובה.
ראובן קוגן
אין ערובה.
שגית אפיק
הוא משלם גם את ה-20%, שזה המס המופחת, שזה מה שיחול לגביו בסוף וגם ערובה.
היו"ר משה גפני
מר קוגן, הבנתי, הכל בסדר. אני בדעה שצריך ללכת על ערובה.
ראובן קוגן
אם הערובה היא במלוא המס, אז זה בסדר.
מיכל דויטש
אבל אי אפשר לכתוב ערובה בלי שינוי של משהו. רושמים ערובה להנחת דעתו של המנהל. כי כל מקרה---
היו"ר משה גפני
הנחת דעתו של המנהל כבר תתפוצץ, בגלל שיש לו כל כך הרבה שיקול דעת. יהיה כתוב שהערובה בגובה המס, אני לא יודע את הניסוח. מספיק שקיבלתם את ה-15% בחוק הקודם. עשו 15% ובסוף התברר שזה יותר מהמס. לא חשוב. ערובה בגובה---
ראובן קוגן
ערובה בגובה המס המלא.
היו"ר משה גפני
מה זה גובה המס המלא?
ראובן קוגן
אני אסביר. הנישום צריך לשלם את המס של 44% לפי הכללים הרגילים, אם הוא לא עומד בתנאים, הוא צריך לשלם 44% עד שנת 2000 ו-20%. זה מה שהוא צריך לשלם. אם הוא יעמוד בתנאי, הוא ישלם 20% פלאט. לכן אם רוצים לבוא ולהגיד שזה יהיה ערובה, ערובה צריכה להיות על מלוא המס שהוא אמור לשלם אם הוא לא עומד בעסקה---
שגית אפיק
הוא לא ישלם את ה-20%, רק ערובה הוא ייתן?
ראובן קוגן
על הפער, ברור שעל הפער.
היו"ר משה גפני
מה אתם מציעים?
ראובן קוגן
אנחנו מציעים שהוא ישלם את המס הנמוך, אילו הוא יעמוד. הוא ייתן ערובה על הדלתא---
היו"ר משה גפני
מה אתם מציעים בחוק?
ראובן קוגן
בחוק הצענו שזה יהיה לשיקול דעתו של המנהל, שהוא ייתן את אותה ערובה שאתם מבקשים. אתם אומרים 'אנחנו לא רוצים שיקול דעת'---
היו"ר משה גפני
מה אתם מציעים בחוק? מה כתוב בחוק?
מיכל דויטש
שהוא ישלם את המס, אלא אם כן---
היו"ר משה גפני
ישלם את המס, זה את ה-44%?
ראובן קוגן
כן, כן.
היו"ר משה גפני
ישלם את מלוא המס.
ראובן קוגן
נכון, אלא אם כן המנהל אמר לו אחרת. אתם אומרים 'אנחנו נעגן את ---
היו"ר משה גפני
בסדר, אז הוא ישלם את מה שהוא מקבל לפי הפטור, לפי ההנחה, שזה 20%, ואת השאר הוא ייתן בערובה.
מיכל דויטש
את כל הפער.
היו"ר משה גפני
כמה זה כל?
ראובן קוגן
כל מה שיש.
מיכל דויטש
שיעור מס האפקטיבי, בין שיעור המס---
חיים אורון
די, נו, את סתם מתעקשת.
ראובן קוגן
מיכל, הוא צודק. בסדר, זו הכוונה, זה בסדר גמור.
מיכל דויטש
אבל צריך להוסיף 'להנחת דעתו של המנהל.
ציון פיניאן
זה לנסוע לירושלים, הוא אומר בקעה, הוא מתל אביב.
מיכל דויטש
גם אם כל הפער בערובה, להנחת דעתו של המנהל.
היו"ר משה גפני
סוג הערובה.
מיכל דויטש
אז ערובה להנחת דעתו של המנהל.
ראובן קוגן
הבנו?
היו"ר משה גפני
לא.
ראובן קוגן
אז אני אסביר.
היו"ר משה גפני
אל תסביר. אני אמרתי 'לא', לא שלא הבנתי, הבנתי ועוד איך הבנתי.
חיים אורון
על מה אתם מתווכחים עכשיו? אפשר להבין?
ראובן קוגן
לא, נגמר הוויכוח.
חיים אורון
אתה רוצה ערובה לא להנחת דעתו? הוא הביא צ'ק בלי כיסוי, זה בסדר? עזוב נו, בחייך.
שגית אפיק
זה הסכום של הערובה. בישיבה הקודמת דובר שהערובה תהיה---
חיים אורון
על הסכום אין ויכוח.
ראובן קוגן
על הסכום הסכמנו. דרסו פה את הממשלה ברגל גסה.
חיים אורון
אני הבנתי מהם שאין ויכוח על הסכום. 'להנחת דעתו של המנהל', זה טיב הערובה, לא גובה הערובה, וזה בסדר.
מיכל דויטש
והגובה, נקבע בחוק שזה כל הפער.
ראובן קוגן
כן, בדיוק.
היו"ר משה גפני
זה צריך להיקבע בחוק.
חיים אורון
החוק קבע את זה.
היו"ר משה גפני
מעניין שמה שאתם רוצים צריך להיקבע בחוק.
ראובן קוגן
לא, כי זה כבר נקבע בחוק קודם.
שגית אפיק
מה זה ייתן בעצם, אם הוא נותן ערובה על הכל?
ראובן קוגן
הוא צריך לשלם מסים במדינה, מה לעשות? צריך לשלם את המסים במדינה הזאת.
מיכל דויטש
שגית, מה הטענה?
ראובן קוגן
שגית לא רוצה שנשלם מסים, אז אנחנו רוצים שהוא ישלם מסים.
חיים אורון
אין הבדל בין הערובה לבין התשלום? זה בטח ערבות בנקאית ב-3% והתשלום הוא 100%.
ראובן קוגן
נכון.
חיים אורון
מי שלא יודע לעשות את העסקים האלה, שיחליף מקצוע.
אהוד נדב
הבנק לא נותן לך ערבות בנקאית רק כשאתה משאיר לו 3%, הוא גם רוצה שתשים פיקדון בגובה הערבות.
ראובן קוגן
הפיקדון כבר קיים אצלו, זה לא אותו דבר.
חיים אורון
יש לך איתו מאה עסקים, ארבע דירות, חמש דירות---
שגית אפיק
לכן אני אומרת שהנוסח הקיים מתאים. תחזירו לו את הכסף---
מיכל דויטש
עדיף לו להעביר את הכסף לרשות המסים, כי צמוד פלוס ארבע הוא לא יקבל היום על אף פיקדון בבנק. עדיף לו להביא את הכסף לרשות המסים, כי אם הוא עומד בתנאי, הוא יקבל את הכסף צמוד פלוס ארבע.
ראובן קוגן
אז שיבחר. שהבחירה תהיה אצלו. אם יש לו בנק שהוא גם חבר, אז הוא יקבל יותר. סתם בנק, אז פחות.
אהוד נדב
אבל אני רוצה להבהיר משהו, יש הבדל בין ערובה לערבות כספית. הערבות הבנקאית זה ערבות כספית, אנחנו מדברים כאן על ערובה.
מיכל דויטש
להנחת דעתו של מנהל---
אהוד נדב
זו ערובה או ערבות בנקאית?
מיכל דויטש
רק ערבות בנקאית.
אהוד נדב
אדוני, ערובה יכולה להיות לדוגמה לשעבד נכס מקרקעין, או לרשום זכויות בנכס מקרקעין. זה משהו שמאפשר ליזם, מצד אחד רשות המסים יודעת שהיא תגבה את הכסף, יש לה מאיפה לגבות, מצד שני אין עלויות, לדוגמה בבנק, או לא צריך להשכיב כסף בבנק, אפשר להשקיע אותו בבנייה או בפיתוח של הקרקע הזאת, כי אנחנו צריכים תוך 36 חודשים לסיים לבנות 80%. אני מציע שיהיה כתוב בחוק ערובה ולא ערבות בנקאית.
היו"ר משה גפני
מדובר על ערובה.
מיכל דויטש
ערובה, להנחת דעתו של המנהל.
ראובן קוגן
כתוב ערובה להנחת דעתו של---
חיים אורון
חבר הכנסת גפני, למה כל הסיפור הזה קיים? כי הם רוצים לרשום בטאבו את הנכס. אומרת רשות המסים, מהרגע שהנכס נרשם בטאבו אין לי מאיפה לקחת את הכסף. אז באה רשות המסים ואומרת, אתה רוצה לשלם את הכסף? התברר שהעסקה בוטלה? תקבל חזרה ב-4%. אתה לא רוצה לשלם? תן לנו ביטחון, מהסוג שאנחנו נחליט שהוא טוב, ותשלם את זה. למה? כי אתה כבר רשמת את הנכס בטאבו.
אהוד נדב
לא, אז אני אומר שאני יכול לרשום את הנכס עליהם בטאבו, או לתת להם---
חיים אורון
אז אתה תקבע את זה איתם.
אהוד נדב
נכון, זה כל מה שאני מציע.
היו"ר משה גפני
מה שהוא מציע וזה באמת מה שמופיע, שלא יהיה כתוב ערבות אלא ערובה, וזה מה שכתוב.
קריאה
אבל אנחנו גם רוצים שיהיה כתוב ערובה להנחת דעתו של המנהל.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שיהיו לו את שתי האופציות.
שגית אפיק
לא, זה יהיה ערבות בנקאית.
היו"ר משה גפני
יהיו לו את שתי האופציות, הוא יכול לשלם והוא יכול לתת ערובה.
מיכל דויטש
ערובה להנחת דעתו של המנהל.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, ערובה להנחת דעתו של המנהל, או לשלם את הסכום.
ראובן קוגן
כן, שזה סוג של ערובה להנחת דעתו של המנהל.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא.
שגית אפיק
זאת אומרת, אתה אומר להשאיר את הנוסח המוצע, הכחול, שאמר שקודם כל תשלם, אם אתה חושב שאתה לא רוצה באופציה של תשלום והחזר, אפשר בערובה---
היו"ר משה גפני
בערובה להנחת דעתו של המנהל. לא כתוב 'או ערובה'.
שגית אפיק
לא כתוב 'או', אבל כתוב שאפשר שהמנהל ירצה לתת ערובה---
מיכל דויטש
מה שכתוב בכחול זו אותה תוצאה של ה---
היו"ר משה גפני
לפי הנוסח הקיים, אם אני אומר 'אני לא רוצה לשלם את הכסף, אני רוצה במקום זה לתת ערובה'?
שגית אפיק
אתה פונה למנהל, למנהל יש שיקול דעת להחליט האם הוא נותן לך---
חיים אורון
המנהל יכול רק להחליט ---
היו"ר משה גפני
אם זו ערובה טובה או לא.
חיים אורון
---שווה או לא. אין לו אפשרות להגיד 'לא רוצה ערובה'.
ראובן קוגן
זה נכון.
שגית אפיק
מה ההבדל מהנוסח של הכחול?
ראובן קוגן
לא כל מטרת הדיון הזה לשנות את הנוסח של הממשלה, אלא לפתור בעיות.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתה יודע? היית פעם יושב ראש ועדת הכספים שאתה יודע מה מטרת הוועדה?
ראובן קוגן
אני מקווה.
היו"ר משה גפני
אל תקווה ב---
ראובן קוגן
אני סיימתי לקוות.
היו"ר משה גפני
מה שאני מציע ומה שהזכרתם, אני מציע שיש לו שתי אופציות; יש לו אופציה לשלם, כמו שאתם הצעתם בהצעה המקורית, את הכל, ויש לו אופציה נוספת. למשל הוא משלם את ה-20% ואת שאר הכסף הוא נותן בערובה, שהערובה היא להנחת דעתו של המנהל. למשל, יש לי בנק שכשהוא נותן לי ערבות בנקאית לי זה משתלם. במקום לשלם את כל הכסף, אני נותן ערובה. אם אני בא למנהל ואני מביא לו ערבות בנקאית, זה מניח את דעתו במקרה הרגיל. יכול להיות שיש לי ערובות מסוג שונה, אבל יש לי את האופציה הזאת.
ראובן קוגן
נכון.
היו"ר משה גפני
את הבנת מה שאני אומר? יש שתי אופציות.
שגית אפיק
כן.
זיו שרון
הצהירו פה אנשי רשות המסים שערובה להנחת דעתו של המנהל זה ביטוי שהוא נורא יפה, אבל מבחינתם ערובה להנחת דעתו של המנהל שווה ערבות בנקאית. עכשיו בואו נזכור באיזה נסיבות אנחנו נמצאים פה. אנחנו רוצים לא את האנשים שהם עשירים ומנהלים עסקים, אנשים שיושבים על קרקעות, אותם אנשים שיושבים על קרקעות שמהם אנחנו רוצים לשחרר את הקרקעות, הם לא בהכרח אנשים אמידים, אלא יש להם נכס שהוא לא נזיל. ואנחנו רוצים להנזיל את הנכס הזה. אם אנחנו אומרים 'בואו תנו ערבות בנקאית', כי זאת החלופה, או 'בואו שלמו את המס במועד שבו צריך לשלם אותו', ומכיוון שבחוק אחר כבר נקבע שכבר כשמקבלים 30% מהתמורה, צריך לשלם את מלוא המס, אצל האנשים האלה, שהם לא מנהלים עסקים, הם בדיוק האנשים שלא מנהלים עסקים, אנחנו עשויים---
היו"ר משה גפני
ולכן מה אתה מציע?
זיו שרון
לכן אני מציע שרשות המסים תצהיר שזה לא רק ערבות בנקאית, ניתן גם לשעבד את יתרת הנכס לטובת רשות המסים. שזה לא יהיה רק ערבות בנקאית, כי ערבות בנקאית משמעה פיקדון בגובה הסכום. אם הסכום עוד לא הגיע, לבן אדם לא יהיה איך לשלם את זה ואז אנחנו נמצאים למעשה בפרסה.
היו"ר משה גפני
יש בעיה עם מה שאומר עורך דין זיו? יש בעיה עם העניין שבן אדם בא ואומר 'אני משעבד את הנכס כערובה'?
מאיר אסולין
אני אסביר. אל"ף, אתם צריכים להבין שאנחנו מדברים פה בעסקה של מֶכֶר שהמוכר מקבל כסף תמורת הנכס, יש לו כסף ביד.
זיו שרון
לא תמיד מיד.
מאיר אסולין
יש כסף ביד. ברגע שאני מקבל נכס לשעבוד, מה המשמעות? אני אמכור אותו? אני אתן להוצאה לפועל? ייקח לי עשר שנים לממש את הנכס הזה כדי לקבל את ה-20%? זה לא לעניין.
זיו שרון
לא 20%.
היו"ר משה גפני
הוא משלם 20%. על הפער.
מאיר אסולין
אני אלך עכשיו ואפתח תיק בהוצאה לפועל ואני אלך למכור אותו?
היו"ר משה גפני
ולכן מה המסקנה?
מאיר אסולין
אנחנו מעדיפים משהו נזיל. הערבות הבנקאית היא משהו נזיל. אני פונה לבנקים לקבל את הכסף, אבל זה כסף שיש לאזרח, הוא קיבל את זה מהמכירה. זה לא כסף שהוא צריך להביא מהבית. הוא מכר את הנכס.
ראובן קוגן
מר שאומר מר מאיר אסולין, רשות המסים בסוף זה לא בנק. הרי את מה שהוא רוצה לעשות מול רשות המסים הוא יכול לעשות מול בנק, לשעבד לבנק את יתרת הנכס והבנק ייתן לו ערבות בנקאית כנגד זה ואז זה יהיה נזיל. ההנזלה של הערבות הזאת יכולה להתבצע דרך מוסדות פיננסיים.
שגית אפיק
אבל היתה מטרה לסעיף.
ראובן קוגן
עורכת דין אפיק, היתה מטרה, אבל מה לעשות, את המטרה הזאת אי אפשר להשיג---
שגית אפיק
סביר להניח שאדם לא יבקש לשלם 20% פלוס ערובה אם הוא לא חושב שהוא יעמוד ב-36 חודשים וב-8 דירות. הוא לא סתם ימלא את זה.
ראובן קוגן
לכן זו תהיה אופציה.
מאיר אסולין
מי שעמד עמד, אנחנו מדברים על אחרים. מה אני אעשה עם הנכס?
ראובן קוגן
מה שאומרת רשות המסים, היא אומרת 'אל תכניסו אותי להיות עכשיו מוציא לפועל. אני לא אקח עכשיו את הנכס שנפל ואתחיל למכור אותו'. זה כל מה שהם אומרים. הם רוצים ערבויות נזילות והם צודקים כי לא הופכים אותם עכשיו למוכרים של נכסים בפירוק בשוק. את ההנזלה אפשר לעשות דרך מוסדות פיננסיים.
היו"ר משה גפני
אתם מפספסים את המטרה של הממשלה, אבל נמשיך הלאה.
מיכל דויטש
לפרוטוקול. אנחנו לא המצאנו את הסעיף הזה. הסעיף של תשלום והחזר אחרי התקיימות תנאים עתידיים הוא לא המצאה שנועדה לחוק הזה של מכירת קרקעות של 10 יחידות דיור. זה קיים בחילוף דירות מגורים, זה קיים בחילוף קרקע חקלאית---
היו"ר משה גפני
בשביל מה את אומרת את זה? אתם באתם עם מטרה מאוד ראויה, לעודד את האנשים לעשות את זה.
מיכל דויטש
אבל עדיין המטרה המאוד ראויה של לעודד אנשים לעשות את זה, כשהיא תלויה ו---
היו"ר משה גפני
אתם מאוד שומרים על עצמכם, מאוד.
מיכל דויטש
---כשהיא תלויה בתנאי עתידי, צריך לדאוג לקופה.
היו"ר משה גפני
אתם מאוד שומרים על עצמכם, אתם מפספסים את המטרה, לפחות בקטע הזה.
מיכל דויטש
הקופה היא לא רק שלנו.
היו"ר משה גפני
אתם שומרים על עצמכם, כל הזמן אתם רוצים את שיקול הדעת. כל הזמן. אתם מפספסים את המטרה שהממשלה ואנחנו רוצים.
ראובן קוגן
זה יכול להיות תמריץ משמעותי במקומות שבהם הקרקע עלתה בשיעורים גבוהים, זה בעיקר מה שקרה במרכז הארץ במשך השנים.
שי חרמש
זה עוד פעם חוזר למרכז הארץ.
מיכל דויטש
זה לא דירות, זה קרקעות.
שי חרמש
נכון, אנחנו לא צריכים לעודד שם.
אהוד נדב
לאו דווקא במרכז הארץ, בפריפריה העלייה היתה יותר גדולה.
חיים אורון
ברגע שהיתה עלייה גדולה, הוא משלם על 100% עלייה, נשארים אצלו איזה שני שקלים מזה.
אהוד נדב
השאלה אם יש לו את הכסף. לא כל הכסף מוזרם בדיי וואן. סליחה, אתם לא מכירים עסקאות.
היו"ר משה גפני
אנחנו סיכמנו מקודם על 36 חודשים.
חיים אורון
למה כל הסיכון צריך להיות עליהם ולא עליו? הוא מכר קרקע במס שבח גבוה---
אהוד נדב
הסיכון עולה. תזכור מה הם אומרים. למה הם באו עם כל הדבר הזה? הם אומרים, 'תשמעו, אני נותן אישור לטאבו, כבר אין לי את הנכס לגבות', אנחנו אומרים 'נשאיר לך את הנכס לגבות, ניתן לך ערובה---
ראובן קוגן
מה אני, סוחר נכסים? מיכל סוחרת נכסים?
מיכל דויטש
מה סוכם?
היו"ר משה גפני
בסדר. תשמרו על עצמכם. יש לכם מזל שאני לא שר האוצר, אני לא הייתי נותן לכם ככה למסמס את מה שאני רוצה לעשות. אתם ממסמסים את זה בגלל שאתם פוחדים.
חיים אורון
אם היית שר האוצר, הייתי יודע מה אתה רוצה.
שי חרמש
אם היית שר האוצר, היית אחראי גם לצד ההכנסות.
היו"ר משה גפני
סעיף 4.
שגית אפיק
פטור ממכירת דירת מגורים מזכה, מוצע כאן פטור לעד שתי דירות, אם שווי המכירה הוא עד לסכום של 3 מיליון שקלים חדשים. היתה הצעה בוועדה בישיבה הקודמת להגדיל את מספר דירות הפטורות ולהקטין את שווי המכירה.
ראובן קוגן
אנחנו מקטינים את שווי המכירה ל-.2.2.
היו"ר משה גפני
2.5.
שגית אפיק
ומגדילים את מספר הדירות הפטורות?
היו"ר משה גפני
אתם יכולים להגדיל את מספר הדירות?
שגית אפיק
זה היה משולב.
שי חרמש
ולהוריד את שווי המכירה.
שגית אפיק
זאת אומרת להקטין את הפטור, אבל לא לתת את הצד השני שהוועדה ביקשה? המטרה היתה לעודד יותר דירות שהן דירות זולות.
שי חרמש
אל תעשה שתיים, תעשה ארבע ותוריד ל-2 מיליון... תקטין את ערך הדירות. שיהיה מצאי דירות זולות, אחרת מה אתה עושה פה?
היו"ר משה גפני
לא הבנתי, מה אתה מציע?
שי חרמש
להגדיל את מספר הדירות ולהוריד את ערך הדירה.
היו"ר משה גפני
זאת היתה ההצעה, להגדיל את מספר הדירות ולהוריד את---
שי חרמש
ראובן, למי אתם באים לעזור? ברצינות.
ראובן קוגן
זה מוצג כסעיף אחד, זה בעצם שני סעיפים. בעניין של הקטנה מ-3 מיליון ל-2.2 מיליון, אין לי בעיה. זה לא אומר שהדירה לא נכנסת לפטור, זה רק אומר שהדלתא ממוסה. לגבי להגדיל את מספר הדירות, אנחנו לא חושבים שזה נכון, מאותן סיבות שאנחנו אומרים גם על הקרקעות, מדובר פה בהטבה לאנשים אמידים, שיש להם יותר משלוש דירות. מה שאתה רוצה זה לתת הטבה למישהו שיש לו יותר משלוש דירות השקעה שהוא מחזיק בבעלותו. הוא מקבל פטור על דירה אחת ממילא, לפי החוק הרגיל, הוא מקבל עוד שתי דירות נוספות בפטור של הוראת השעה ואתם רוצים להגדיל את זה לעוד? אז לא.
שגית אפיק
זה מה שהם ביקשו.
ראובן קוגן
הבנתי את הבקשה ואני מסביר למה אני חושב שזה לא נכון. לא אמרתי שלא הבנתי.
שלי יחימוביץ
אתה צודק.
ראובן קוגן
אני חושב שזה לא מידתי, זה הכל.
שגית אפיק
היו שני דיונים. היו שתי ישיבות בעניין הזה ואתה לא היית.
ראובן קוגן
אני חושב---
חיים אורון
מאיפה באים הרעיונות האלה בדיוק?
שלי יחימוביץ
של מי היה הרעיון?
ראובן קוגן
של חבר הכנסת כרמל שאמה.
חיים אורון
אני הבנתי כבר ואני איתכם. מי שמוכר שלוש דירות, צריך---
מיכל דויטש
יש לו, זה מה שאנחנו מציעים.
ראובן קוגן
על שלוש כבר אמרנו שיש.
שי חרמש
להוריד ל-2.2 אפשר, מר קוגן?
ראובן קוגן
כן. אין בעיה.
שלי יחימוביץ
אני מציעה שגם נחיל את הפטור על דירות במגדלי אקירוב, אם אנחנו הולכים על הקו הזה.
ראובן קוגן
גיאוגרפי אנחנו לא נכנסים. אם הם מתחת ל-2.2 התקרה---
שי חרמש
בואו נוריד את זה ל-2.2 לפחות, חבר הכנסת אורון.
חיים אורון
למה? בדירה ראשונה אתם עושים מגבלה של סכום. אם האדון מוכר את הדירה שלו ב-40 מיליון שקלים, או דולר, הוא פטור.
מיכל דויטש
ובלבד שלא מכר ל---
חיים אורון
אז הוא יחכה לארבע וחצי שנים.
שי חרמש
כמה פעמים הוא יכול למכור 40 מיליון?
שגית אפיק
אבל אנחנו קוראים להצעה הזאת הגדלת היצע הדירות. המטרה שלה היתה לשחרר כמה שיותר דירות לשוק.
מיכל דויטש
לגבי הקרקעות. דיברתי עם ענת מקודם, שכחנו בהצעת החוק להגיד אמירה גם לגבי סעיף 48ב לחוק, שאומר שהשבח עובר לפקודה בשיעורי המס של עד 121, השבח של לפני היום הקובע, שם אנחנו צריכים להגיד שזה עד 20% לגבי אלה שסעיף 3 חל עליהם. זו רק אמירה לפרוטוקול ואנחנו נבקש מכם לאשר לנו לנסח את---
היו"ר משה גפני
מה זה היה?
מיכל דויטש
זאת הטבה... אפשר לא לעשות את מה שאמרתי וכשזה יעבור לפקודה, שהשבח---
ענת מימון
מה שהם אומרים שההקלה שניתנת למס שבח, יש פה סעיף שאומר שזה עובר לפקודה, גם שם כתוב מה יהיו שיעורי המס, וגם שם צריך להגביל את זה עד תקרה של 20%, כמו שעשינו בסעיף 3.
יצחק איתן
למה להגביל את כמות הדירות ולא להישאר רק בתקרה כספית? היום בכל הפריפריות יש דירות ב-300,000 שקל וזה פשוט מפלה לרעה את הפריפריות, זה מקטין את ההיצע של הדירות, העליות בפריפריות היום הרבה יותר תלולות מאשר במרכז הארץ. אם ההגבלה, כפי שאני הצעתי, היא כספית, כל דירה מעל 3 מיליון שקלים, יתחיל לרדת, וב-6 זה ייעלם, וסך כל הדירות לא יותר מ-6 מיליון, ואם זה יותר מ-6 מיליון מתחילים להוריד. שלחתי לכם דוגמה מספרית ואני פשוט לא מבין את זה. מר ראובן קוגן אמר לי 'סיבות סוציאליות', אני חושב שזה בדיוק ההיפך. מכל הבחינות זה מין... אני פשוט לא מבין את זה.
ראובן קוגן
זה לא סוציאליות, מה שאתה אומר.
יצחק איתן
מה ההתנגדות? זה מה שהוא אמר לי.
ליאור גרוסמן
אני רוצה לתת את המספרים, אדוני, כי אני חושב שמדברים פה הרבה תיאוריה. דירה, לדוגמה, שקנו אותה ב-800,000 לפני כמה שנים ועלתה ב-50% ל-1,200,000, יש פה 400,000. 400,000, אם בן אדם משלם 80,000 שקל מס על דירה של 1,200,000. כלומר שאם אנחנו נשחרר את הפטור ממס שבח, הבן אדם הרי לא יוריד את המחיר של הדירה יותר מה-80,000, כי 80,000 הוא יכול היום למכור את הדירה, לשלם את המס ולקבל את אותו סכום כסף. כלומר כשאנחנו מדברים פה על משהו שהוא באמצע, בדירה של 1,200,000, אם יוריד ב-40,000 שקל את המחיר של הדירה, צריך להגיד תודה, שזה בערך 3% מהמחיר של הדירה של ה-1,200,000.

כלומר מה שאתם עושים פה למעשה, אדוני, אתם נותנים פה פטור גורף ממסים שאולי, אולי במקרה הטוב, אני אומר לך כעורך דין של עסקאות נדל"ן כל יום, יוריד את המחיר של הדירות אולי ב-2%-3% כתוצאה מהחוק הזה. כי אותו בן אדם, אם הוא היה משלם היום---
היו"ר משה גפני
למה אתה רוצה להגיע?
חיים אורון
הוא אמר באריכות מה שאני אמרתי קודם.
ליאור גרוסמן
אני רוצה... של הגדלת היצע הדירות, הוא לא יוזיל את המחירים.
חיים אורון
הוא אמר בהרבה מלים מה שאני אמרתי בקיצור.
היו"ר משה גפני
המטרה של החוק היא לא להוזיל מחירים, אולי בסוף, בחשבון כולל, אם היו פעולות נלוות לעניין הזה. המטרה של החוק, והיא גם כתובה כך, זה הגדלת היצע הדירות. יש אנשים שמחזיקים דירות, הם לא רוצים למכור אותן, הדירות התייקרו, כמו שאמרת, והם מחזיקים את זה ארבע שנים כדי לחכות לפטור. הם עושים את החשבון שאם הם ימכרו את זה, הם יכולים לשלם מס שבח מאוד גבוה.
חיים אורון
לא, אין ארבע שנים פה, כי אתה מדבר על אנשים שמחזיקים שלוש דירות.
היו"ר משה גפני
רגע, אני מדבר על המטרה של החוק. הוא נכנס עכשיו לנישה אחרת, שיכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה, אבל מטרת החוק זה שאם מישהו מחזיק דירה נוספת והדירה הזאת תהיה חייבת, אם הוא יוציא אותה לשוק, במס שבח, לפעמים זה יכול להיות מס שבח גבוה, כמו שאתה מתאר, יכול להיות מס שבח נמוך, הוא לא ימכור את זה. הוא עושה את החשבון, 'אני אשאיר את זה אצלי, דירות מתייקרות, אני עוד אצטרך לשלם מס, אני אחכה עד שימלאו ארבע שנים ואז אני אוציא את זה'. באה הממשלה, ואנחנו תומכים בזה, ואנחנו אומרים, בואו נעודד את האנשים לפרק הזמן הזה של השנתיים להציף את השוק בדירות, כמה שאפשר יותר. המטרה, להציף את השוק בדירות. כדי להוזיל את המחירים, צריכה להיות מערכת כוללת, צריך שהמדינה תוציא קרקעות, צריך לתת משכנתא, כל הדברים שנלווים לנושא של הדיור. המטרה של החוק הזה היא להציף את השוק כמה שאפשר בדירות. אז אם אתה אומר שזה לא יוזיל את המחירים, יכול להיות שאתה צודק. זה לא יוזיל את המחירים, אבל המערכת הכוללת, אם היא תיעשה, היא כן תוזיל. המטרה של החוק היא להוציא את הדירות האלה. זו המטרה.
ליאור גרוסמן
זה דבר אחר. ההוצאה של הדירות האלה, תוצאה אחת ודאית, אדוני, לחוק הזה. אחת ודאית, שהעשירים יתעשרו יותר, כי יש להם עוד פטור ממס, על דירות להשקעה.
שי חרמש
מעצם ההגדרה, מי מחזיק דירה? מי שיש לו, לא מי שאין לו.
ליאור גרוסמן
כל ההכנסות ממסים, שרשות המסים מציגה, זה הכל תיאוריה, אדוני.
היו"ר משה גפני
ואני אומר לך, אתה אומר שאתה עוסק בדירות, אתה יודע שיש ציבור גדול מאוד, גדול מאוד, שהוא לא משקיע והוא לא עשיר והוא לא כלום, הוא חוסך פרוטה לפרוטה והוא גר בדירה שלו ויש לו ילדים והוא רוצה לעזור להם, אז באיזה שהוא שלב הוא קונה להם דירה מהחסכונות שהוא חסך. אנחנו לא מדברים פה על דירות, חמש-שש דירות שזה העסקים שלו. אנחנו מדברים על אזרח פשוט שהוא חוסך פרוטה לפרוטה והוא רוצה לעזור לילדים שלו ברכישת דירה. עכשיו הוא בא ורוצה למכור את זה בגלל שהוא רוצה לעשות משהו אחר, הוא רוצה לתת להם לא חשוב מה. זה לעזור לעשירים?
ליאור גרוסמן
אבל יש לו את הפטור של הארבע שנים.
היו"ר משה גפני
בסדר, הוא רוצה לעשות את זה עכשיו, וכל אחד וסיבותיו. אני יכול גם למנות סיבות שאנשים אמרו לי. אנשים שפונים, 'למה אתם מעכבים את החוק?' אנשים שהם לא אנשים עשירים, אנשים עמך, פשוטים, שעובדים וחוסכים למחייתם ורוצים לעזור לילדים שלהם ויש להם סיבה עכשיו לעשות את זה.
ליאור גרוסמן
לצערי, אדוני, האוכלוסייה שאני מכיר זו אוכלוסייה שמשקיעה---
היו"ר משה גפני
אתה, אם היית חבר ועדת הכספים, היית מצביע נגד החוק הזה?
ליאור גרוסמן
כן.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד.
שי חרמש
אתה מקטין את סיכוייך להיבחר.
ליאור גרוסמן
אני לא מעוניין.
זיו שרון
אני חוזר על הדברים מהדיון הקודם. גם כאן חסרה הוודאות. מי שמוכר בתקופה הזאת שלוש דירות והוא נותר חשוף לזה שפקיד השומה, אחרי שהוא קיבל את הפטור במס שבח, יגיד לו 'שלוש דירות, זה כבר עסקאות אקראי', עוד פעם אנחנו עושים חוק שהדבר היחיד שיהיה בו זה העלאת מס הרכישה לדירות השקעה, כי מכירות לא תהיינה בו, גם של דירות, וגם של קרקעות, כשיש אי ודאות לתקופה מוגבלת. הדבר היחיד שיהיה בו זה העלאת מס הרכישה, פעולה נהדרת לתקציב המדינה כשמטרת שר האוצר היתה---
היו"ר משה גפני
לא הבנתי כלום.
זיו שרון
אני אומר פעם נוספת, כאשר נמכרות שלוש דירות בתקופה של השנתיים האלה, ודברים כאלה כבר נעשו בעבר, ויש גם אמירות כאלה או אחרות בפסקי דין, פקיד השומה יכול לבוא ולומר, 'מנהל מס שבח אמנם נתן לך את הפטור, אבל אני, פקיד השומה, חושב שבכמות הזאת עשית עסקאות אקראי ולכן אתה נמצא במס הכנסה'. פה זה לא---
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על הקרקעות.
זיו שרון
לא, אני מדבר על הדירות. אני מדבר גם על הדירות. שלוש דירות, מס הכנסה יטען---
היו"ר משה גפני
רגע. יש לי שתי דירות, ועל דירה אחת אני צריך לחכות ארבע שנים. אני רוצה למכור אותה, אני מוכר אותה היום, אחרי קבלת החוק הזה. מה הבעיה?
זיו שרון
אם אתה מוכר את הדירה הזאת---
היו"ר משה גפני
אני שואל על זה שמכר את הדירה השנייה, שזה הציבור הרגיל, לא המשקיע.
זיו שרון
זה עוזר לו, אבל---
היו"ר משה גפני
למה אתה רץ מהר עם האבל? זו ליבת החוק. ליבת החוק זה אדם שיש לו שתי דירות, שהוא לא משקיע בדירות, הוא לא מחזיק חמש דירות, הוא מחזיק דירה אחת שבה הוא גר והוא מחזיק דירה נוספת, כמו שאמרתי מכל מיני סיבות משפחתיות, לא עסקיות. זה עוזר לו? זו ליבת החוק. אז זה בסדר.
זיו שרון
נכון.
היו"ר משה גפני
מה לא בסדר?
זיו שרון
מה לא בסדר? אנחנו שמים בפני עיוור מכשול. אם אנחנו אומרים בחוק שחוץ מהדירה הרגילה מותר למכור עוד שתי דירות, אז אין בעיה. לפי ההצעה של כבודך, תוריד את זה רק לדירה אחת ולא לשתיים, אבל אל תיתן שתיים ותחשוף את הבן אדם למס ההכנסה, כי זו הדירה הקיימת פלוס שתי דירות.
חיים אורון
הוא לא יודע לנהל את העסקים שלו? אני לא מבין.
זיו שרון
זה לא עניין של ניהול עסקים, זה עניין של אתה מקבל פטור ממס שבח לשנתיים ובא אליך פקיד השומה ואומר לך שאתה במס הכנסה, אומר לך בדיעבד. אז אנשים לא ישחררו. אם רוצים שאנשים ישחררו שלוש דירות---
ראובן קוגן
אז שימכור בשנתיים, יש לו שנתיים לדירות.
זיו שרון
רק תעגנו את זה שבתקופה הזאת פקיד השומה לא יבוא אליו---
ראובן קוגן
אי אפשר להתעלל בפקיד השומה כל הזמן.
זיו שרון
זה לא להתעלל בפקיד השומה.
היו"ר משה גפני
זה המקום היחיד שאנחנו יכולים להתעלל בו, בגלל שלפי זה הוא מתעלל בנו כל הזמן.
ראובן קוגן
בך? לא נראה לי שבך מתעללים.
חיים אורון
אנחנו מתעללים וירטואלי והוא מתעלל בחיים.
היו"ר משה גפני
יש לנו הזדמנות חד פעמית להתעלל בו? הנחת דעתו של פקיד השומה.
חיים אורון
לא, השאלה אם באמת אנחנו חושבים שאדם שיש לו שלוש דירות או שתי דירות---
היו"ר משה גפני
לא, שתי דירות זה---
הראל לוקר
גם בשתי דירות יש פסק דין.
חיים אורון
אדם שיש לו דירות והוא משכיר אותן, זה השיקול שהוא שוקל? לא מה הסיכוי של העלאת הערך, מה הסיכוי של העלאת שכר דירה? כל אדם בונה על ה-80,000 שקל האלה?
זיו שרון
לא, אבל יש הבדל אם זה פטור ממס שבח, או שאתה נכנס למס הכנסה. זה לא ה-80,000 שקל. זה כבר 45%, כי אם אתה הולך למס הכנסה, זה לא שאתה משלם מס שבח.
חיים אורון
בסדר, אנחנו לא רוצים לשחרר את האנשים ממס הכנסה בכל ה---
זיו שרון
אף אחד לא אומר את זה, אבל אם באותן דירות נתת פטור ממס שבח, נתת אשליה של פטור ממס שבח, אבל פקיד השומה מגיע בדלת האחורית ו---
חיים אורון
לא בדלת האחורית, בדלת הראשית, כי אתה חייב לשלם מס. אני לא מבין, אתם רוצים פה לפתוח דלתות עד אין סוף.
זיו שרון
ממש לא, אנחנו רוצים את הוודאות לתקופה הזו, שפקיד השומה, כשרוצים לשחרר דירות, לא יפתיע את הנישום.
חיים אורון
אני יודע שבין הדיבורים של שרים לשחרר דירות ובין החיים יש מרחק. שכל העסק הזה הוא פקה-פקה. בסדר, נצביע בעד החוק, אבל דרך הפרצה הזאת לפתוח דלת כפתחו של אולם שבו יעברו אנשים ויעשו את כל הדברים, למה אני צריך לתת לזה יד פה? איך הוא אמר? אנשים ימכרו בשנתיים ואם יש סכנה שזה לא עסק ולא מכירה בודדת, שישלם מס הכנסה. מה אתם רוצים מאיתנו?
זיו שרון
החוק הזה, בניגוד לחוקים אחרים, המטרה שלו היא לשחרר דירות. אם אין ודאות---
חיים אורון
היא מגבלה.
זיו שרון
אין בעיה, במסגרת אותה מגבלה בדיוק צריך שתהיה הוודאות, אחרת לא יהיה שחרור של הדירות. זה הכל.
אהוד נדב
אני הייתי רוצה להתייחס לדבר הזה ואולי להציע כאן פשרה. אנחנו לא מדברים על לשנות סדרי בראשית, אנחנו מדברים על העובדה שמה שמבקשת הוועדה בחוק הזה, וגם משרד האוצר מבקש לעשות בחוק הזה, זה לרכז מכירות בפרק זמן קצר. הדבר הזה עלול ליצור באותו פרק זמן קצר, אם הוא יעבוד, שהכמות תשפיע על האיכות. עצם הכמות של המכירות בתוך פרק הזמן הקצר יהפוך את מה שהוא מלכתחילה לא היה חשוף לטענת עסק, יהפוך אותו לחשוף לטענת עסק, כי זה בדיוק מה שהוועדה הזאת רצתה, שהוא ימהר למכור, יזרוק את הדירות לשוק. כתוצאה מריבוי המכירות בפרק זמן קצר, עלול פקיד השומה, או עלול מנהל מס שבח, לבוא ולהגיד לו 'תשמע, זה עסקי'. מה שאני מציע זה לא לתת פטור גורף, כפשרה הייתי אומר, בואו נקבע שעצם הכמות כשלעצמה בתוך פרק הזמן הזה, עצם הריכוז הזה, זה לא יהפוך את זה לעסק. אם יש נתונים אחרים שהופכים את זה לעסק, כמו יש לו מומחיות, הוא השביח את הקרקע ויש לו מנגנון והוא עוסק בזה עשרים שנה, הוא עדיין ישלם מס הכנסה כרגיל. אבל עצם העובדה שהוועדה בעצם דרבנה אותו למכור את זה בשנתיים האלה, היא כשלעצמה לא תשנה את הסיווג שלו.
זיו שרון
שייתנו את זה כהצהרה שלהם לפרוטוקול.
אהוד נדב
אדוני היושב ראש, הצעת הפשרה שניסיתי להעלות, ברשותך, אני אחזור על זה פעם שנייה; מה שאנחנו אומרים, הוועדה והחוק הזה מדרבנים את המוכר, גם מוכר שאצלו זה לא עסק בכלל, בפרק זמן מאוד קצר מה שנקרא לזרוק לשוק דירות, למכור דירות. זה מה שאנחנו רוצים. החוק הזה, אם הוא יעבוד, זה מה שהוא יגרום. אני מציע שלא נשנה סדרי בראשית, לא נבוא ונגיד שמי שזה אצלו עסק, עכשיו זה יהיה אצלו לא עסק בשנתיים האלה. בואו רק נקבע שעצם העובדה שהיה ריכוז של מכירות בתוך פרק הזמן הזה היא כשלעצמה לא תהפוך אותו לעוסק. כל המבחנים האחרים לקביעה אם זה עסק או לא, מנגנון, אנשים, מומחיות, השבחה, מימון זר, יש אלף ואחד מבחנים שנקבעו בפסיקה כדי לקבוע אם זה עסק או לא, כל אלה יישארו, ואם הוא מסווג לפי אותם מבחנים כעסק, אז הוא ימוסה כעסק. אבל עצם העובדה שהוא עשה כך וכך מכירות... אגב זה נכון הן לעניין המכירות והן לעניין המקרקעין שדיברנו עליו מקודם. עצם העובדה שיש ריכוז עסקאות, היא כשלעצמה לא תהפוך אותו לעסק.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני עובר להצבעה.
שגית אפיק
צריך להאריך בשנה את ה---
ראובן קוגן
בשנה נוספת, בצו שר האוצר, באישור---
היו"ר משה גפני
בצו שר האוצר, באישור ועדת הכספים.
שגית אפיק
לכמה ירד ה-3 מיליון?
ראובן קוגן
ל-2.2.
היו"ר משה גפני
לכמה להוריד? 2.5.
שי חרמש
2.2 זה בסדר.
שגית אפיק
סעיף 1, פרשנות, נשאר כמו בכחול. סעיף 2, התקופה להגדלת שיעורי מס הרכישה תהיה 21 בפברואר, עד 31 בדצמבר 2012.
יצחק איתן
סליחה, למה לא לשנתיים מה-21 לפברואר? אתם רוצים לתת שנתיים.
שגית אפיק
בהגדלת מס הרכישה.
יצחק איתן
כל דבר, מיום שנכנס שנתיים.
שי חרמש
אכלתם חודשיים, מר קוגן. כשעשיתם מפברואר עד דצמבר אכלתם חודשיים.
ראובן קוגן
חברים, זה לא נכון.
שגית אפיק
זה עובד לשני הצדדים, יש פה העלאת מס רכישה בסעיף קטן (א) ובהמשך יש הפחתת מס רכוש על דירה יחידה.
ראובן קוגן
לא, הפטורים של מס שבח, גם קרקע וגם זה, הם רטרואקטיביים מהחלטת הממשלה, מ-1 בינואר וגם מ-1 בנובמבר.
יצחק איתן
אף אחד לא יכול לנצל את זה, הוא לא בטוח.
ראובן קוגן
אם לא סומכים פה על הכנסת, אני מצטער.
שגית אפיק
אז מ-21 בפברואר עד 31 לדצמבר יהיה תיאום לפי שיעור עליית המדד, הפחתת מס הרכישה תהיה גם בתקופה הזאת. עד 1,350,000 לא יהיה מס, יהיה פטור, בין 1,350,000 ל-1,601,210, 3.5% אחוזים, מעל 1,601,210 יהיה 5%. גם הסכומים האלה יתואמו לשנת 2012.

סעיף 3, מה הוכרע לגבי זכויות בנייה בקרקע?
ראובן קוגן
רק זכויות במקרקעין.
שגית אפיק
רק זכויות במקרקעין, ובפסקה (3) יורדות המלים' שהם קרקע'?
ראובן קוגן
בדיוק.
היו"ר משה גפני
כן.
מיכל דויטש
למה? זכות במקרקעין שהם קרקע זה ביטוי ש---
שגית אפיק
קרקע בלבד זכות בנייה?
מיכל דויטש
קרקע בלבד.
ראובן קוגן
בלי זכויות בנייה. לא, אם הורדנו זכויות בנייה, לא מחזירים זכויות בנייה בדלת האחורית.
מיכל דויטש
הבהרנו את מה שנעשה בחוזר לגבי אלה שמי שימכרו משהו שעובר לצד השני יותר מעשר, אבל לא לכל דבר ועניין.
זיו שרון
אבל לא זאת הסוגיה בנקודה הזאת. מה זה משנה אם יש לנו זכויות בנייה בבניין שנמצא בבני ברק ויש עוד מעל 8 יחידות ואפשר לבנות על הגג מעל? אבל 'שהם קרקע', זה לא בפנים, זה לא קרקע, זה לא זכות במקרקעין שהם קרקע. צריך לכתוב זכות במקרקעין.
מאיר אסולין
מה זה הגג?
זיו שרון
הגג הוא לא קרקע, הוא זכות אחרת במקרקעין מבחינתכם. כל מה שצריך פה זה להוריד את המלה 'קרקע', כי קרקע זה רק קרקע.
שגית אפיק
עורכת דין דויטש, את אמרת קודם שמקרקעין, אז חוץ ממקרקעין---
מיכל דויטש
חבר'ה, זכות במקרקעין זה חתול ג'ינג'י, זו זכות משפטית ש---
היו"ר משה גפני
לא יהיה כתוב שהם קרקע. אתם יכולים למשוך את החוק.
מיכל דויטש
אבל זו זכות משפטית.
היו"ר משה גפני
לא יהיה כתוב, נגמר העניין הזה. אתם יכולים למשוך את החוק. תמשכו את החוק.
ראובן קוגן
אנחנו נמשוך רק את הקרקע.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אתם יודעים מה? בשביל מה אנחנו מבזבזים פה זמן? תבואו מראש, מה הנוסח שלכם, אותו נאשר ושלום על ישראל. או שתעבירו את זה לוועדה אחרת. אתם יכולים למשוך את החוק.
שגית אפיק
זה יחול גם לגבי חברה משפחתית, לא רק לגבי יחיד.
היו"ר משה גפני
מדברים דברים הגיוניים, כמו גזרת הכתוב.
מיכל דויטש
אבל לא---
היו"ר משה גפני
נגמר הדיון בעניין הזה. אתם יכולים למשוך את החוק.
מיכל דויטש
אנחנו מדברות על הנוסח שהיא מקריאה כרגע. אנחנו גם לא ראינו את הנוסח---
שגית אפיק
זה יחול לגבי 8 דירות, 36 חודשים, 80% נשאר, לפי הגבוה יישאר. אני מבינה שהעניין של מלאי עסקי לא נכנס, אז זה לא ייכלל. לא תהיה הערה לגבי מלאי עסקי. לגבי הערובה, תהיה למוכר אופציה, או לשלם את המס המלא---
היו"ר משה גפני
כפי שכתוב בנוסח.
שגית אפיק
או לשלם 20% ולתת ערובה, להנחת דעתו של המנהל.
היו"ר משה גפני
הערובה היא להנחת דעתו של---
מיכל דויטש
ובגובה כל הפער.
שגית אפיק
ובגובה כל ההפרש.
אהוד נדב
וזה מנוסח כזכות של המוכר, כן?
שגית אפיק
כן, זה ינוסח כבחירה של המוכר.

סעיף 4, שווי המכירה, אמרתם עד?
ראובן קוגן
2.2.
שגית אפיק
ומה שיחליט היושב ראש?
היו"ר משה גפני
זה מה שהחברים אומרים. מה אתם אומרים?
חיים אורון
אני לא רואה את ההבדל בין 2.2 ו-2.5.
ראובן קוגן
אנחנו מבקשים 2.2, משיקולים שלנו. זו הבקשה שלנו.
שלי יחימוביץ
תן להם מה שהם רוצים.
שגית אפיק
2.2 וזה נשאר לגבי שתי דירות.

ובסעיף 5, בסעיף התחילה תתווסף האופציה של הארכת התקופה לגבי סעיף 3 בשנה נוספת, על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
לפני ההצבעה אני עושה הפסקה של חמש דקות.
שלי יחימוביץ
למה?
היו"ר משה גפני
שר האוצר מבקש שאני אדבר איתו לפני ההצבעה.
חיים אורון
אני רוצה להציע הצעה. תצביע, תעשה רוויזיה, כי אנחנו הולכים כולנו נגד. אני הולך להצביע נגד.
היו"ר משה גפני
באמת?
חיים אורון
כן. כי הקואליציה איננה פה. היא באה לפה רק כשהיא רוצה---
שלי יחימוביץ
אז מה? האופוזיציה עושה פה את הדברים החשובים, זאת עובדה. האופוזיציה העבירה את כימיקלים לישראל, האופוזיציה העבירה את שישינסקי והאופוזיציה תעביר גם את החוק הזה, ואנחנו נהיה אופוזיציה אחראית.
חיים אורון
אני אצביע נגד.
שלי יחימוביץ
אני אצביע בעד.
שי חרמש
יש פה רוב. אתה כל הזמן טוען שאתה אופוזיציה, נכון?
שלי יחימוביץ
לדברים הרעים שיביאו את הקואליציה ואת הדברים הטובים אנחנו נעשה.
היו"ר משה גפני
חמש דקות הפסקה.

(הפסקה בת חמש דקות)
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני עובר להצבעה. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (הגדלת היצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011.
שי חרמש
יש אישור של שר האוצר?
היו"ר משה גפני
לפי הנוסח שהתגבש כאן.
שי חרמש
אני רוצה להצביע בעד החוק, יש אישור של שר האוצר? אני בסדר?
היו"ר משה גפני
מה קשור שר האוצר לעניין? מה שסיכמנו, על זה נצביע, לקריאה שנייה ושלישית, לפי הנוסח שדיברנו עליו.

מי בעד אישור הצעת החוק? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. ההצעה אושרה פה--
-
הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
חיים אורון
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר משה גפני
ההצעה אושרה פה אחד. מה יש לך עכשיו?
חיים אורון
רוויזיה. כמו שאתה עושה תמיד רוויזיה.
שלי יחימוביץ
חבר הכנסת גפני, בוא נצביע על הרוויזיה.
ציון פיניאן
חבר הכנסת אורון, בשביל מה?
חיים אורון
שתבואו לעבוד פה. אל תבואו לפה רק להצבעות כשמזעיקים אתכם ואתם באים לעשות לובי על כל מיני דברים.
ציון פיניאן
לפחות אנחנו באים---
חיים אורון
אתם לא באים לעבוד פה בכלל, אתם רק באים להציע הצעות שבושה שהן בכלל מועלות פה. צריך פעם אחת להגיד.
שי חרמש
חבר הכנסת אורון, אסור להפקיר את המדינה בידיהם.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הרוויזיה?
חיים אורון
שיבואו לפה לעבוד על זה ונתווכח פה. לא בתקשורת אתם מורידים מחירים ובוועדה מעלים אותם.
שלי יחימוביץ
כן, זה הדבר המגוחך ביותר. לא היה חבר ליכוד אחד שהצביע נגד העלאת המיסוי על הדלק.
ציון פיניאן
אני בעד ההעלאה ואני עומד מאחורי זה.
חיים אורון
מאה אחוז, אבל המפלגה שלך עכשיו עושה הצגות.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרוויזיה של חבר הכנסת אורון? ירים את ידו. מי נגד? הרוויזיה לא התקבלה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50

קוד המקור של הנתונים