ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/02/2011

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת), התש''ע-2009

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

PAGE
22
ועדת הכנסת

9.2.11


הכנסת השמונה-עשרה                                                                              נוסח לא מתוקן             
מושב שלישי                                                                                                 

פרוטוקול מס'  153

מישיבת ועדת הכנסת

מיום רביעי, ה' באדר א', התשע"א (9 בפברואר, 2011) בשעה 10:00
סדר היום
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – נציגי אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת), התש"ע-2009 – הצעת חה"כ אחמד טיבי (פ/1762/18)
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

אורי אורבך

חיים אורון

רוברט אילטוב

זאב אלקין

אופיר אקוניס

אלקין בן סימון

רוברט אילטוב

נסים זאב

דב חנין

ציפי חוטובלי

אחמד טיבי

אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

שלמה מולה

ציון פיניאן

עמירפרץ

מ"מ: רוברט טבייב

ליה שמטוב
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן

רן בר יושפט
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – נציגי אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת), התש"ע-2009 – הצעת חה"כ אחמד טיבי (פ/1762/18)
היו"ר יריב לוין
שלום ולכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום - קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – נציגי אוכלוסייה ערבית בוועדה מייעצת), התש"ע-2009 – הצעת חה"כ אחמד טיבי (פ/1762/18).


חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, הצעת החוק הזו התקבלה בתמיכת הממשלה בחודש יוני, שנה שעברה. הצביעו בעדה 36 ונגד- 1. אני עדיין מחפש מי הוא האחד. זה היה בתמיכת הממשלה, תמיכת הקואליציה, כולם.


הצעת החוק הזו התקבלה בחודש יוני 2010. מאז עברו 8 חודשים והיא היתה אמורה להגיע לכאן, לוועדת הכנסת, כדי להכריע לאיזו ועדה להעביר אותה. ההצעה מדברת על נציג ערבי בנציבות שוויון הזדמנויות במשרד התמ"ת. על פניו מדובר בהליך רגיל, טריביאלי, שצריך להביא את העניין לוועדת הכנסת כדי להכריע. דעתו של יושב ראש ועדת הכנסת היתה שונה, באופן פרטי, אבל הוא גם יושב ראש ועדת הכנסת, יש לו סמכויות, וסמכותו איפשרה לו לעכב את ההצעה הזו לוועדה כדי להכריע לאן לנווט אותה. אני מסתפק בחוות הדעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת לאן להעביר אותה. נדמה לי שבדרך כלל זה הולך לוועדת העבודה – דברים שקשורים בדברים האלה, ולכן מזמן היה צריך להעביר אותה לוועדת העבודה. אני אקרא כמה שמות מהזיכרון של אלה שהצביעו בעד הצעת החוק, אז: אופיר אקוניס, ציפי חוטובלי, 3 מסיעת "יהדות התורה", 3 מש,ס, 2 מישראל ביתנו – כולכם הצבעתם בעד, וגם ראש הממשלה.
קריאות
· - -
אחמד טיבי
ולכן אני מבקש מהוועדה בהליך רגיל, נורמלי, נורמטיבי, לאשר את העברת ההצעה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
קריאות
· - -
אחמד טיבי
מה אומרת ההצעה? הצעת החוק מדברת על נציג ערבי, אחד מנציגי העמותות האזרחיות בוועדה לשוויון הזדמנויות. יש שם מעל 20 חברים, נציגים של ארגונים שונים על פי חלוקה, מפתח וחוק. שכחו להוסיף נציג ערבי. באתי וביקשתי, הממשלה הסכימה, תמכה, וזו הסיבה שאני מביא את ההצעה היום כדי להעביר אותה לוועדת העבודה, להמשך חקיקה. מי שתומך בה – ימשיך לתמוך בה. מי שמתנגד – שיתנגד בוועדת העבודה, כמקובל.
רוברט אילטוב
אבל אני מבין שההצבעה היום היא על נושא - -
אחמד טיבי
להעביר לוועדה.
היו"ר יריב לוין
אני תכף אסביר.
רוברט אילטוב
חבר הכנסת טיבי, אתה מסביר את זה כאילו יש התנגדות להצעת החוק. יש פה התנגדות, ויכוח על פרוצדורה. יכול להיות שאתה לא מסכים לה, אבל עדיין אין פה התנגדות - -אתה בסוף תגרום למצב שיהיו מתנגדים לחוק, וזו הצגה לא נכונה של הדברים.
היו"ר יריב לוין
אני עכשיו מבקש להאיר את עיניכם, ואני פונה גם לחבריי מסיעת קדימה, שאני מניח שגם אתם לא הייתם, אולי, מודעים, כאשר תמכתם בהצעה הזו, לכל המשמעות שלה. רבותיי, מדובר בהצעת חוק שקובעת מינוי של נציג, לא סתם נציג של המגזר הערבי, אלא כפי שאמר חבר הכנסת טיבי בעצמו במליאה-

נציג של אחד מהארגונים העוסקים בקידום המגזר הערבי, כמו מוסאווה או עדאללה. כך הוא אמר במילים אלה במליאה, לפרוטוקול. כלומר, מדובר בהוספת נציג של ארגון עדאללה, שיקבל לידיו רשימה - -
דב חנין
זה נוסח החוק?
אחמד טיבי
זה לא נוסח החוק.
היו"ר יריב לוין
ככה אתה הצגת את זה, לא אני - -
אחמד טיבי
אז תתנגד.
קריאות
· - -
היו"ר יריב לוין
אתם רוצים לסתום לי את הפה? אני לא מבין. אני שמעתי את חבר הכנסת טיבי, לא הפרעתי לו לרגע. מדובר בהוספה, שישב נציג של עדאללה שיקבל לידיו - -
אחמד טיבי
הוא כבר יושב - -
נסים זאב
אני מבקש לסלק אותו - -
היו"ר יריב לוין
אתם רוצים לסתום לי את הפה? אני לא מבין. מספיק.
היו"ר יריב לוין
שיישב בוועדה הזו, יקבל לידיו את כל רשימת המינויים בשירות הציבורי, וברור לכולנו גם מה יקרה אחר כך. אין בוועדה הזו נציג למגזר החרדי, אין בוועדה נציג לעולי אתיופיה - -
דב חנין
מה זה שייך לעניין?
היו"ר יריב לוין
אל תפריע לי, חבר הכנסת חנין. אתה בתורך תדבר. אתה לא תקבע עם זה שייך לעניין או לא.
אחמד טיבי
אז תציעו הצעת חוק אחרת.
נסים זאב
זה מראה מה עומד מאחורי הצעת החוק הזו. אתם מביאים מחבלים - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, תנו לי לסיים. אין שם נציג של העליה האתיופית, אין נציג של העליה ממדינות חבר העמים לשעבר, רק נציג ערבי. אין גם נציג דרוזי.
אחמד טיבי
אין גם נציג של מחנה יהודה. מה זה, אתם רוצים - -
היו"ר יריב לוין
יש נציג רק למגזר הערבי, של עדאללה.
אחמד טיבי
כן, מוסאווה, ארגונים אזרחיים.
היו"ר יריב לוין
יותר מזה יש כאן גם ניסיון חמור מאד, בעיניי, לבוא ולהפוך את הדרוזים לערבים. להגיד שהנציג הערבי מייצג את העדה הדרוזית.
חיים אורון
זה נאום למליאה, עם כל הכבוד.
היו"ר יריב לוין
אתה גם רוצה לסתום לי את הפה?

            לכן באתי בדברים עם יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ואמרתי לו שלפחות לדעתי מדובר בהצעה שהמשמעות שלה חורגת בהרבה מגבולות הנושא, המטריה המצומצמת שהיא לכאורה מתייחסת אליה. הוא הסכים אתי והגענו להבנה שאותה אני רוצה להציע לכם, על כך שאנחנו נקים, על מנת שהנושא יידון באמת לעומק ונבחן איזה מגזרים צריכים להיות מיוצגים, ונבחן באמת את מה שנעשה בשירות הציבורי בתחום הזה, על כך שתוקם ועדה משותפת בת 8 חברים, ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות – על דעת יושב ראש ועדת העבודה - -
אחמד טיבי
מה זה הדבר הזה? זה חסר תקדים בכנסת. על הצעת חוק?
היו"ר יריב לוין
ואני מציע את ההרכב הבא.י
אחמד טיבי
לי הוא אמר משהו אחר לפני 5 דקות - -
היו"ר יריב לוין
· - הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת. אז אל תספר לי סיפורים.
אחמד טיבי
אני רוצה לשמוע חוות דעת משפטית.
היו"ר יריב לוין
אני כבר אומר לך שהלשכה המשפטית סבורה שזה צריך להידון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אבל זה לא סוד שבוועדה הזו יש סמכות לקבל החלטה לאן לנתב את הדברים, וככה אנחנו עושים הרבה פעמים, לא תמיד על פי המלצות הלשכה המשפטית, ותתקן אותי ארבל אם אני טועה.


אני רוצה רק לקרוא את שמות החברים כדי שההצעה תהיה בפניכם.
אחמד טיבי
אתה עושה דבר חסר תקדים. אתה רוצה לקבור את הצעת החוק? זה עבר בתמיכת הקואליציה, ואמרתי לך – אופיר אקוניס, ביבי - -
היו"ר יריב לוין
אתה לא תקבע מי יהיה בשירות הציבורי. לא יעזור לך. לא תהיה שם, לא יעזור לך.
נסים זאב
אני מבקש להצביע נגד בכלל להקים ועדה.
היו"ר יריב לוין
לא, זה אי אפשר. זה לא בסמכות - -
נסים זאב
אסור לתת לו, לאפשר לו - -
היו"ר יריב לוין
ההרכב המוצע הוא כדלקמן: מטעם ועדת הכנס – יריב לוין, יושב ראש, אחמד טיבי, מנחם אליעזר מוזס, ואורי אורבך. חבר הכנסת מוזס, אחרי שיתמנה היום , בשעה טובה, יוחלף, אני מניח על ידי חבר הכנסת אייכלר או במי שסיעתו תמנה.
מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
חברי הכנסת אריה ביבי, משה (מוץ) מטלון, אברהם מיכאלי ואריה אלדד.


זו הצעתי. אני פותח את הדיון ומאפשר לכולם לדבר.
שלמה מולה
הצעה לסדר - אני רוצה לדעת, אדוני היושב ראש, עם מי תיאמת אצלנו בסיעה שאלה השמות?
היו"ר יריב לוין
לא תיאמתי, ואם תרצו להחליף אני אאשר כל חילוף שתבקשו, אין בעיה.
קריאות
· - -
שלמה מולה
יש לנו 4 נציגים - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, הוועדה היא בדיוק בהרכב שמשקף קואליציה –אופוזיציה ואת ההרכב הסיעתי. יש חבר אחד לליכוד כמו שיש חבר אחד ל"קדימה".
קריאות
· - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, יש 8 חברים, אחד מכל ועדה. הקפדתי על כך שיהיה אחד מ "קדימה" ואחד מהליכוד. יש אחד מהליכוד, שאני מציע את עצמי, כיושב ראש הוועדה מטעם הוועדה הזו. יש חבר "מקדימה" שהוצע על ידי יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והוא חבר הכנסת ביבי.
קריאה
סליחה. מה פתאום?
היו"ר יריב לוין
אין לי בעיה, אני כבר מודיע לכם - -
שלמה מולה
מה פתאום? אם קבעת נציג של חבר העבודה והרווחה יהיה נציג של העבודה והרווחה. אם קבעת נציג של הליכוד בכנסת – יהיה גם - -
היו"ר יריב לוין
מה פתאום? מעולם לא היה ככה. עם כל הכבוד, זה לא עובד ככה. אני כבר מודיע, חבר הכנסת מולה, שאם תרצו להחליף את הנציג שלכם מטעם ועדת העבודה - -
שלמה מולה
מי נתן לך את ביבי?
קריאות
· -
חיים אורון
- -
נסים זאב
כשנכנסתי לישיבה פה רציתי לתמוך בחבר הכנסת טיבי, בכל הרצינות. אמרתי שאין לי ספק – אני חושב שיש בזה הרבה היגיון, זה קשור לוועדת העבודה והרווחה ואין ספק בכלל – יש קונצנזוס, הא ראיה – שהוא אומר ש-26 חברים תמכו. זאת אומרת, ברעיון עצמו, כולם חושבים שצריך לתת הזדמנויות שוות גם לאוכלוסייה הערבית, ועל כך אין חולקים. הלוואי ואני הייתי נלחם למען החרדים כמו שהוא נלחם בעד הערבים.
עמיר פרץ
אתה, במלחמה קטנה משיג יותר. הוא – במלחמה גדולה משיג פחות.
נסים זאב
אדוני הישוב ראש, אחרי שהצעת את הדברים אין לי ספק שזה פופוליזם, כל הצעת החוק הזו. להביא אדם שהוא נחשב עוין למדינת ישראל ולהכניס אותו ולתת לו סמכויות כאלה - -
אחמד טיבי
מי מביא אותו?
רחל אדטו
אבל מה זה רלבנטי?
נסים זאב
אני חושב שאין מקום לא בעלמא דין ולא בעלמא דאתי בכלל לתת אפשרות והזדמנות כזו לאדם שהוא עוין למדינת ישראל ולהושיב אותו בתוך הוועדה הזו, או שיוביל את הוועדה הזו.
אחמד טיבי
אבל מה זה קשור לאיזו ועדה להעביר את זה?
נסים זאב
לא, זה קשור.
אחמד טיבי
אתה לא סומך על חיים כץ?
נסים זאב
לא סומך. לא סומך. כל מי שקשור אליך אני לא סומך עליו.
אחמד טיבי
קשור אלי?
נסים זאב
כתוב – "אוי לרשע ואוי ואוי לשכנו". אתה לא רשע, אבל אני אומר, יש אמרה כזו בחז"ל.


לכן אני אומר לך, אדוני היושב ראש, הוועדה פה צריכה לקבל החלטה להחזיר את זה לכנסת ולבטל בכלל את הצעת החוק. זו צריכה להיות החלטת ועדת הכנסת.
אחמד טיבי
או להוציא את זה מהבניין?
נסים זאב
לבטל בכלל את הצעת החוק.
היו"ר יריב לוין
יכול להיות שזו תהיה גם החלטת הוועדה המשותפת.
עמיר פרץ
אל"ף, אני אינני מבין מדוע מתערבבים להם הסמכויות כאן. ועדת הכנסת צריכה להחליט היכן מתקיים הדיון. אין לה סמכות לערער על כך. יש החלטה של הכנסת. תרצה מליאת הכנסת, ברוב – יבוא נסים זאב, יחד עם סיעתו, ויוכלו להפיל את ההצעה, בכל עת. כעת אנחנו דנים מה הפורום הראוי כדי לקיים דיון מהסוג הזה.


אני חושב שכעיקרון, ועדות משותפות זה לא דבר בריא. זה תקדים שהופך אחר כך לדבר שגובל באנרכיה.
היו"ר יריב לוין
זה לא תקדים, זה דבר בשגרה, אתה יודע את זה.
עמיר פרץ
לא בשגרה. ועדות משותפות לחקיקה הן לא בשגרה.
היו"ר יריב לוין
בוודאי שכן.
חיים אורון
כששני יושבי ראש מהקואליציה רבים מי יותר גזען – מקימים ועדה משותפת.
היו"ר יריב לוין
אני מודה לך על חלוקת הציונים, חבר הכנסת אורון. אני שמח להיות בחברה אחת עם חבר הכנסת חיים כץ ואני עוד יותר שמח שאנחנו מסכימים ופועלים בהבנה ובשיתוף פעולה.
עמיר פרץ
אני אינני מחלק ציונים לאיש, ואני חושב שבסך הכל, גם אם בוחנים את מספר הוועדות המשותפות, זה עדיין מספר מצומצם, וראוי להמעיט בהן ככל האפשר, כי זה יוצר אנדרלמוסיה שלמה. המקרים הידועים של ועדות משותפות זה בדרך כלל שיתוף פעולה של ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים - בשאלות שהן מהותיות שלא ניתן להביא אותן למליאת הכנסת. אני מבין שלעתים זה נוח לפתור הרבה מאד שאלות, אבל אני חושב שאין שום סיבה שאתה כיושב ראש ועדת הכנסת לא תשמור על כללים בסיסיים. אני מבין את העניין שעוד לא התרגלתם שהעבודה היא באופוזיציה. אני מבין שגם חלק מהחברים שלי עוד לא התרגלו שהם באופוזיציה. זה בסדר.
קריאות
· -
עמיר פרץ
אבל אני לא מבין מדוע בכלל יכול להיות הרכב כזה. אחת מן השתיים – או שההרכב הוא ענייני לפי כישורים, ואז אני לא יודע – נשלח לוועדת כישורים, או שההרכב הוא לפי נציגים של ועדות. בסדר. ואז, כל ועדה תחליט גם לפי חלוקה כלשהי של סיעות, או שההרכב הוא לפי קואליציה- אופוזיציה, ואז תחליט בבקשה כמה יש לקואליציה, כמה יש לאופוזיציה - -
היו"ר יריב לוין
5 לקואליציה, 3 לאופוזיציה.
עמיר פרץ
מאה אחוז. אני מאד מבקש שלא אתם תחליטו מי יהיה באופוזיציה, כי למפלגת העבודה יש חבר גם בוועדת העבודה, גם בוועדת הכנסת. ומשום מה, אני מבין שזה הרגל, עד עכשיו זה לא הפריע לאף אחד. אני עומד על כך – זה בכלל לא עלה על דעתי שיהיו סיעות שהן הרבה יותר קטנות מאתנו שיקבלו נציגות ומפלגת העבודה לא תיוצג.
היו"ר יריב לוין
אז אני אענה לך. אילו היינו בונים את הייצוג רק על פי מפתח גודל סיעות, רוב הסיעות הקטנות לא מצליחות לקבל ייצוג כמעט באף ועדה ובשום מקום, משום שאז "קדימה" והליכוד באופן טבעי – ואכן "ישראל ביתנו" וש"ס היו מקבלות את החלק הארי. לכן, בדרך כלל החלוקה היא של קואליציה – אופוזיציה, היא נעשית שווה בשווה בין שתי הוועדות והיא נעשית תוך ניסיון לתת, באמת, איזשהו ייצוג שהוא בחתך רחב. למשל, אני סברתי שבוועדה כזו, למרות שסיעת העבודה גדולה פי שתיים מסיעת רע"מ-תע"ל היה ראוי שחבר הכנסת טיבי ישב מטעם ועדת הכנסת כחבר בה, ולכן כך עשיתי, שהרי ברור שאם ישנם 8 חברים אז 8 מנדטים של "העבודה" אינם מגיעים כדי 1 חלקי 8 מהכנסת.
עמיר פרץ
סליחה, תגדיל את זה ל-11. תגדיל את זה באופן יחסי. אין לך שום סמכות - -
היו"ר יריב לוין
יש לי בהחלט סמכות, כך נעשה תמיד. סיעה של 8 מנדטים אינה יכולה תמיד להיות מיוצגת תמיד בכל ועדה משותפת. זה המצב.
עמיר פרץ
עם כל הכבוד הראוי, אתה רשאי להביא לקואליציה ולהחליט שאתה מתחזק את הקואליציה באמצעות זה שאתה נותן לנציג סיעה קטנה באופוזיציה להיות נציג, זה בסדר. יכול להיות שאנחנו כאופוזיציה נחליט שרע"מ-תע"ל - -
היו"ר יריב לוין
אני אסכים. אין לי בעיה.
עמיר פרץ
אתה לא רוצה חלוקה שגם הקטנות יהיו? אין בעיה, אני בעד. תשמור על היחס, תגדיל ל- 11 חברים ויישמר היחס. זה יקל עליך.
היו"ר יריב לוין
אתה רב ניסיון ממני ויודע שהדברים לא נעשים בצורה הזו. הוועדות הן בין 8 ל-10, לפעמים אפילו רק 6.
עמיר פרץ
אני מציע לך להגדיל את הוועדה - -
היו"ר יריב לוין
אם הצעתי לא תאושר, אני אביא את הצעתך שתוקם ועדה גדולה יותר, בסדר.
עמיר פרץ
אלה כללים שאתה חורג מהם. עם כל הכבוד הראוי, יש לך סמכות להעביר החלטות מהותיות. אבל גם יושב ראש כנסת לא יכול לנצל את הרוב שיש לו בוועדה כדי לכפות הרכבים. בהיגיון - -
היו"ר יריב לוין
יש הגיון, הוא ברור, הסברתי. ההיגיון הוא ברור, והוא נעשה כך לאורך כל הדרך, כל השנים, בוודאי בתחילת הקדנציה הזו.
עמיר פרץ
אל תחליט מי יהיה באופוזיציה - -שהנהלת האופוזיציה תחליט, לא אתה.
היו"ר יריב לוין
אני כבר מודיע לך שאם תבקש שחבר מהעבודה יחליף את חבר הכנסת טיבי על דעתו - -
עמיר פרץ
אני לא אומר לך את מי, אולי אנחנו נגיע להסכמה, עם קדימה?
היו"ר יריב לוין
אני לא מתערב לך בשום דבר.
עמיר פרץ
אז תחליט – אופוזיציה - - תן זמן –
היו"ר יריב לוין
אני לא מחליט כך, כי לא כך קובעים. הרכב הוועדות נקבע באופן אישי על פי חלוקה שהיא אופוזיציה-קואליציה, שמתחשבת בכל המרכיבים שאמרתי.
עמיר פרץ
- - ?
היו"ר יריב לוין
כן. התשובה היא כן, כמו שאמרתי.
עמיר פרץ
באמת?
היו"ר יריב לוין
כך נעשה מאז ומעולם, כך נעשה תמיד.
עמיר פרץ
· - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אף פעם לא. אני רק אמרתי כאן שלפחות כמו שהדברים תלויים בי, בוועדת הכנסת – הם לא תלויים בי במה שקשור לנציגי ועדת העבודה והרווחה, שם קובע חבר הכנסת כץ. אני הודעתי שאם תבוא, למשל – סיעת רע"מ-תע"ל, לו היה לה כאן שני נציגים והם היו אומרים: אנחנו מבקשים במקום חבר הכנסת טיבי מישהו אחר – אני אסכים. זה במסגרת סמכותי.
שלמה מולה
אני רוצה להגיד משהו.
עמיר פרץ
אבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר יריב לוין
אני אאפשר.
שלמה מולה
האמת היא שאתם מדרדרים את הכנסת הזו פשוט למחוזות שכמעט בלתי אפשרי לחיות יחד. אתם כנראה לא מבינים את שכרון הכוח שלכם, איך שאתם מפעילים את הכוח הזה בצורה בלתי נסבלת. אני אומר לך, יריב. תשתמשו בכוח העודף שלכם בצורה נאותה. אני אינני מכיר את החוק. אבל, אם אין לכם אינטגריטי ואתם לא סומכים על חיים כץ, חבר הסיעה שלכם – יש לכם שם גם רוב להעביר כל החלטה שאתם רוצים, וכל מה שאתם רוצים זה לקבוע מראש את תוצאות ההצבעה  - -
היו"ר יריב לוין
לא.
שלמה מולה
אני אומר לך – זה משאיר טעם רע מאד. אני אומר לך. אן כאן שום צורך בהקמת ועדה משותפת.
היו"ר יריב לוין
אתה לא חושב שהסוגיה הזו היא סוגיה כבדת משקל שמחייבת דיון מעמיק? אתה לא חושב, חבר הכנסת מולה? כנציג של ציבור העולים. איזה ציבור אתה מייצג?
שלמה מולה
מה זה קשור איזה ציבור אני מייצג? אתה לא שמעת את עמדתי מה אני חושב בדיוק בתוך נבכי החוק. לא שמעת ממני. אני מדבר עכשיו על הנראות של התהליך שבו אתם מביאים את הנושאים להצבעה. אפילו לא טרחת לשאול – מה דעתנו על ועדה משותפת. אנחנו סיעה גדולה כאן, בכנסת. לא שאלת אותנו מה אנחנו אומרים, מה דעתנו.
היו"ר יריב לוין
בשביל זה יש דיון. אני לא חייב לשאול אותך. אני מביא הצעה. אתה יכול להביא הצעה, ומצביעים אחרי דיון. אין הליך שאני שואל אתכם לפני שאני מביא דברים לדיון כאן.
שלמה מולה
כשאתה באמת רוצה להביא נושאים בכל זאת, אתה עושה את זה יפה מאד. כשאתה לא רוצה - אתה לא שומע.
היו"ר יריב לוין
אני לא חייב לקבל אישור מסיעת קדימה כדי להביא הצעות לדיון כאן.
שלמה מולה
אני בא ואומר על עניינים טכניים. לא אומר שאנחנו נחליט על התוצאה הסופית של אותו עניין, אבל גם דברים כאן - ישבתי אתך בהרבה מאד נושאים כאן, בשינוי תקנון וכו', באת, הבאת בהסכמות - -
היו"ר יריב לוין
כשאי אפשר לעשות את הדברים בלי הסכמה. פה זה לא אותו הדבר.
שלמה מולה
התחרות בין הליכוד לישראל ביתנו מוציאה אתכם מדעתכם.
רוברט אילטוב
סליחה, אנחנו בכלל לא במשחק הזה.
שלמה מולה
אני אומר לך - אם יש לך את הייעוץ המשפטי,את ההחלטה, אתם באים ואומרים - צריך להיות באמת דבר מאד מיוחד שבו יש שיקולים כבדי משקל כדי לא לקבל את החלטת הוועדה. לכן אני חושב, אם אתם חושדים בחיים כץ, ואני ב-99.9 אחוז מסכים שהוא ילך אתך – לכן, מה החשש? אתה יותר אפיפיור מחיים כץ? יותר טוב ממנו?
היו"ר יריב לוין
אני חושב שהסוגיה הזו היא עקרונית, יש לה השלכות הרבה יותר רחבות, כולל על מפת המינויים – ודרך העבודה בכל מה שקשור למינויים בתוך הכנסת.
אחמד טיבי
מה זה קשור בוועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
וזה קשור גם לדרך העבודה ומינויים בתוך הכנסת. ולכן אני חושב ולשמחתי הרבה על דעתו ובהסכמתו המלאה של חבר הכנסת חיים כץ - -
אחמד טיבי
לא זה מה שהוא הודיע לי . לפני 10 דקות הוא אמר לי – תגיד בשמי שאני רוצה שזה יעבור לוועדת העבודה. תקרא לו.
היו"ר יריב לוין
אני בטוח. לכן הוא נתן לי את ההסכמה שלו?
שלמה מולה
אני הייתי עד לשיחה הזו.
אחמד טיבי
הנה, תשאל את מולה.
קריאות
- - -
דב חנין
אני רואה את הגיוס שיש פה מספסלי הקואליציה ואני מוטרד מכך שהדיון בנושא הזה לא יהי הדיון ענייני אבל אני רוצה, אדוני היושב ראש, לנסות לפנות דווקא אליך. אני יודע שלא פשוט לשכנע אותך בדברים שאתה לא מסכים להם, אבל נדמה לי שזו גם ההזדמנות שראוי להשתכנע בה. אני רוצה לחלק את הטיעונים שלי לשלושה מישורים. קודם כל – תפקידה של ועדת הכנסת. ועדת הכנסת היא גורם מאד חשוב בחיי הכנסת? במובנים רבים זה שוטר התנועה של הכנסת שמנווט דברים – ימינה, שמאלה, צפונה, דרומה, ובמצבים מסוימים ברור שוועדת הכנסת פועלת גם כגורם פוליטי, אנחנו לא תמימים. פועלת גם כגורם פוליטי.
רוברט אילטוב
בעיקר. הכנסת היא גורם פוליטי. אנחנו נבחרנו פה כאנשים פוליטיים, אין פה משחק אחר. אתם כל הזמן מנסים להסית את הזה לכיוון אחר. מה שמתאים לשמאל, זה ענייני. מה שלא – לא ענייני.
עמיר פרץ
תן לי לומר לך מילה אחת כאחד מוותיקי הכנסת – זכותכם, במהות, לגייס כל רוב בכל שיטה. בטכניקה- תפקיד היושב ראש לשמור שהצדדים הטכניים יתנהלו בצורה הוגנת. בכל מקרה יש לך רוב בסוף. זה הכל, זה ההבדל.
דב חנין
ועדת הכנסת היא בוודאי גוף פוליטי, היא גוף פוליטי, צריך לומר אבל, חבר הכנסת אילטוב, היא גם גוף דמוקרטי, וגוף דמוקרטי מתבטא בשתי תכונות – יש בו שלטון רוב ויש בו זכויות מיעוט. כאשר אין שלטון רוב אין דמוקרטיה, אבל גם כאשר אין זכויות מיעוט אין דמוקרטיה. כאשר הרוב דורס את המיעוט וקובע כללים חדשים של התנהלות, בפועל אין דמוקרטיה. לכן, ועדת הכנסת אסור לה להיות רק גורם פוליטי. היא צריכה להיות גם גורם דמוקרטי, ואדוני היושב ראש, אני חושב שמה שאתה מציע הפעם זו פגיעה מאד קשה בזכותו של המיעוט.


אני אנסה לשכנע ולהסביר למה אני מתכוון. אנחנו מדברים על הצעת חוק שאומרת כך: אני רוצה שתשמעו, חברים, דווקא חברי הקואליציה. מה שמוצע זה שיתווסף לוועדה המייעצת, אני מצטט ממה שכתוב בהצעת החוק: "יתווסף לוועדה המייעצת נציג האוכלוסייה הערבית העוסק בקידום הזכויות של החברה הערבית, לדעת השר הנוגע בדבר".
אחמד טיבי
השר קובע מי. לא אני.
דב חנין
הוא קובע פעמיים. קודם כל בסעיף עצמו יש ניסוח מאד מרחיק לכת שחבר הכנסת טיבי ניסח -
"עוסק בקידום האוכלוסייה הערבית לדעת השר". הדבר השני – הרי ממילא, מי ממנה לוועדה המייעצת? מי שממנה זה שר התמ"ת. עכשיו אני מבין, הרי כולנו יודעים שסיעת עצמאות זה חבורה של 5 אופורטוניסטים שחיפשו לעצמם סידור עבודה.
היו"ר יריב לוין
אדוני, הם אל נמצאים כאן, אז זה לא מכובד , מה גם שחוק עושים לא למצב הנוכחי - - ההנחה היא שחוק אתה עושה – היום זה הם ומחר זה מישהו אחר.
דב חנין
נכון. לכן, כיוון שהם לא נמצאים כאן מאד מיתנתי את מה שרציתי להגיד, ואמרתי רק – חבורת אופורטוניסטים שחיפשו לעצמם סידור עבודה. יש לי דברים הרבה יותר קשים להגיד להם, אבל זה – כשהם יהיו. זכותכם המלאה להביע אי אמון בשר התמ"ת שלום שמחון - -
היו"ר יריב לוין
זה לא קשור לשר התמ"ת, באמת - -
דב חנין
ברור, ברור לגמרי שאתם לא סומכים על שר התמ"ת.
עמיר פרץ
לפני ההצבעה אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית.
דב חנין
זכותכם המלאה לא לתת אימון בשר שלום שמחון כי גם אני לא נותן בו אימון. אף בן אדם לא ייתן אימון במישהו שלמען סידור עבודה מוצא לעצמו כזה מהלך. בסדר, זו זכותכם, אבל חבר הכנסת לוין – אתה אמרת, ובצדק, שאנחנו לא יכולים לתפור את החוקים שלנו לפי אישיותו הפוליטית הבעייתית של חבר סיעת העצמאות.
היו"ר יריב לוין
נו, באמת, מספיק. אני כל פעם צריך להגן על כבוד מינימאלי. דבר כשהוא יוכל לענות לך. הוא לא פה. מה זה נותן חלוקת הציונים הזו? מי קבע שאישיותו בעייתית? באמת, איזה מין התבטאות זו?
דב חנין
אני מדבר בכבוד מינימאלי.
שלמה מולה
דע לך שאתה כאן עושה טעות.
היו"ר יריב לוין
אני עושה טעות?
דב חנין
זכותך, חבר הכנסת לוין גם לא רק להביע אי אמון בשר שמחון אלא גם בחבר סיעתך, חבר הכנסת כץ, שהוא יושב ראש ועדת העבודה והרווחה. זכותך להביע בו אי אימון. זכותך לחשוב שאולי הוא לא יהיה מספיק לוחמני להגנת הדברים שאתה מאמין בהם. אבל לא חבר הכנסת כץ ולא חבר הכנסת שמחון מצדיקים כיפוף כללי העבודה של הכנסת ולא זה ולא זה מצדיקים שבגלל אי האמון בהם אנחנו נייצר נורמות חדשות לגמרי בכנסת.


למה אני מתכוון, אדוני היושב ראש?
היו"ר יריב לוין
תקצר בבקשה, אי אפשר שזה יהיה כל פעם נאום של שעה.
דב חנין
זה לא כל פעם. אפשר לחשוב שכל פעם אנחנו עושים מהלכים מרחיקי לכת. אני דיברתי במצטבר 3 וחצי דקות אם הרבה הפרעות באמצע.

            למה אני מתכוון? אנחנו עושים פה מהלך שהוא בעייתי בשני מישורים. פעם ראשונה מוקמת פה ועדה משותפת לחוק נקודתי, פשוט, קצר, שאם אתם מתנגדים לו אתם יכולים להפיל אותו בוועדה, מה הבעיה? ועדת העבודה והרווחה הרכבה ידוע, יש לכם רוב – תפילו אותו בוועדה. למה לשבור את כל כללי העבודה של הכנסת?

            פעם שניה – שאתה, לצערי, אדוני היושב ראש, מפר את כללי הכנסת, כללי העבודה של הכנסת, ואני אומר את זה בצער - קשור להרכב הוועדה המשותפת עצמה. בוועדה המשותפת, אם אני קורא נכון את סעיף 97כג', בראשה של הוועדה המשותפת יעמוד חבר כנסת מאותה ועדה שהעניין נוגע לה יותר מבחינת תפקידיה. למה העניין הזה בכלל נוגע לוועדת הכנסת, כי הוא הגיע במקרה לוועדת הכנסת לצורך חלוקה בין ועדות?
היו"ר יריב לוין
הוא נוגע כי יש לו השלכה גם על הלכי המינויים בתוך הכנסת.
אחמד טיבי
אין קשר. אין קשר. החוק לא חלק על הכנסת, מה קרה לך?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת טיבי, לחוק הזה יש משמעויות אדירות, הרבה מעבר ל - -
אחמד טיבי
לא קשור לוועדת הכנסת. קשור לוועדת העבודה, אדוני.

היו"ר יריב לוין

כפי שאתה יודע מצוין, לחוק הזה - -
דב חנין
חבר הכנסת לוין, החוק הזה לא קשור לכנסת, הוא קשור, קודם כל לוועדת העבודה והרווחה. ואם אתה תאמר שלדעתך החוק קשור לכנסת אני אומר לך שוב בצער שאתה מכופף- -
היו"ר יריב לוין
אמרתי שבמקרה הזה – לא פחות.
דב חנין
התקנות קובע – יותר.
היו"ר יריב לוין
אמרתי שבמקרה הזה הוא לא פחות - -
דב חנין
אתה מסכים אתי שזה נוגע יותר לוועדת העבודה והרווחה?
היו"ר יריב לוין
התשובה – לא.
דב חנין
אתה חושב ששניהם שווים?
היו"ר יריב לוין
אני חושב ששניהם לפחות שווים.
דב חנין
אז צריכה לקבוע חוות הדעת של הייעוץ המשפטי.
היו"ר יריב לוין
זו כבר מסקנה שאין לה שום בסיס. אני רק אזכיר לך דבר אחד, שאנחנו יצרנו כאן, בוועדה הזו, ועדה משותפת בראשותך, שאליה העברנו שורה של נושאים ויצרנו את הוועדה במיוחד משום שאתה מטפל בנושאים האלה ורצינו לאפשר לך לקדם את הטיפול הנקודתי, לבקשתך. אז לא שמעתי את כל הנאומים האלה, שלא - - , ולא עושים - -
קריאות
· --
רחל אדטו
בטיפול שוטף, לא בהצעות חוק.
דב חנין
אתה נותן דוגמה מצוינת – ועדות משותפות יש להן מקום. אף אחד לא מתנגד לוועדות משותפות.
היו"ר יריב לוין
שמעתי קודם דעה אחרת.
דב חנין
אני מצטט את עצמי, לא מצטט אחרים. אני אומר שלוועדות משותפות יש מקום ויש להן תפקיד,

יש להן תרומה, אם זה נדרש עניינית. לחוק הזה צריך להקים ועדה משותפת?

            אני רוצה לסכם ולומר שהדבר שהכי מצער אותי זה לראות דווקא אותך, שאני מכיר אותך כמשפטן, שיש לנו חילוקי דעות קשים, אבל אני מכיר אותך כמשפטן בעל השקפת עולם לא רק פוליטית אלא גם משפטית, שהיא מסודרת. אני יכול לחלוק עליה. אני חושב שמה שקורה כאן באמת מראה לאן הממשלה הזו מתגלגלת אם אפילו אדם כמוך שהוא מחויב לנורמות משפטיות ולהתייחסות משפטית, מגיע למקום כזה.
היו"ר יריב לוין
תודה. אני כמובן פועל רק במסגרת סמכויותיי, על פי מה שנהגנו לעשות בעבר, ובהיצמדות לכל ההחלטות שהתקבלו גם כאן.
רחל אדטו
אני בשבוע הבא כבר שנתיים כאן וכל פעם אני נדהמת מחדש איך מכופפים את החוקים לדברים שהם גחמות של רגע. אני לא מבינה ולו לשניה אחת כיצד יכול להיות שאתם עוקפים בדרך כוחנית את החוק עצמו. אם הממשלה תמכה בחוק, היתה תמיכה בחוק, לא מוצא חן עכשיו החוק? מישהו חושב שהממשלה לא הצביעה נכון? מה נעשה? נעקוף את הוועדה, נעקוף את הדרך, נעביר לוועדה חדשה שמלכתחילה ברור שברוב האנשים שבה היא תפיל את החוק הזה.
היו"ר יריב לוין
אני מודה בזה – היא תדאג לעולים החדשים, היא תדאג לציבור החרדי, נכון.
רחל אדטו
אני לא רוצה את עדאללה בפנים. קדימה לא רוצים את עדאללה בפנים. יש לה דרך להלחם בזה - -
אחמד טיבי
אל תמנו אותו. הממשלה ממנה.
קריאות
· - -
רחל אדטו
אם הפחד הוא שלא רוצים לראות את עדאללה בפנים – גם קדימה לא רוצים אותו בפנים. ולכן אני לא רואה – חיים כץ הצליח להעביר בוועדה שלו רפורמות כנגד הממשלה, רפורמות עם הממשלה. הוא הצליח להוציא את ויסקונסין, בניגוד לעמדת הממשלה. מה אתה חושב, שחיים כץ לא יכול להתמודד עם חוק? למה, חיים כץ רוצה את הדברים האלה?
היו"ר יריב לוין
את סומכת על חבר הכנסת כץ?
רחל אדטו
ודאי שאני סומכת עליו.
היו"ר יריב לוין
אז תסמכי עליו שאם הוא הגיע אתי לסיכום הזה, על דעתו, הוא יודע מה הוא עושה. תסמכי עליו כל הזמן לא רק כשזה נוח.
רחל אדטו
לכן, הקמת ועדה משותפת בדרך לעקוף חוק ולקבור אותו היא דרך שהיא לא חוקית, לא חוקתית. היום זה החוק הזה, מחר זה חוק שלנו. מרגע שפרצנו את הדבר, כל סיעה שהחוק שלה יעבור במקרה בתמיכת הממשלה ופתאום מישהו יעשה חשיבה מחודשת, פתאום החוק הזה יגיע לכאן ואתם תקברו אותו בדרך שקברתם. זו הקריאה הכי אנטי דמוקרטית שיכולה להיות עכשיו. איזה לקח אנחנו לומדים מהדברים האלה?


ולכן אנחנו נגד, ואנחנו בעד להעביר את זה לוועדת העבודה, ולדון בכל הכוח, ואם תרצו להפיל את זה בוועדת העבודה – אתם יודעים את הדרך להפיל את זה, כמו שהפלתם הרבה דברים אחרים בוועדה.
היו"ר יריב לוין
ביקש חבר הכנסת פרץ שכבר איננו כאן התייעצות סיעתית, אבל אני אאפשר לחבר הכנסת בן סימון.
דניאל בן-סימון
אני - -
היו"ר יריב לוין
אני קובע שתי דקות להתייעצות סיעתית, לאחר מכן נעבור להצבעה.


לפני כן – אנחנו לא נפרדים מחבר הכנסת מוזס, אלא שהיום בשעה 13:30 נהיה במליאה ונברך אותו עם מינויו המכבד את כולנו, כסגן שר החינוך, ואני בטוח שגם כך הוא לא ישכח אותנו ויהיה לנו לפה ולעזר בוועדת החינוך.
אליעזר מוזס
אני מודה ליושב ראש על השנתיים המעניינות והמאתגרות בוועדה הזו, בראשיתן – עם זאב אלקין ואחר כך עם יריב לוין. אני מאחל לכולם הצלחה, ונתראה, אולי אגיע לכאן כסגן שר החינוך.
היו"ר יריב לוין
משפט אחרון ונעבור להצבעה.
אחמד טיבי
רבותיי, הצעת החוק ברורה. הנוסח שלה ברור וחד כתער. הוא משאיר בידי הממשלה,  שרי הממשלה, השר הממונה, את הסמכות להחליט את מי למנות. היום, המצב הקיים, נמצא שם נציג מוסאווה, במינוי על ידי הממשלה. לא ארגון אחר. והדברים מתנהלים בצורה המקצועית ביותר.
היו"ר יריב לוין
זו הרצאה מיותרת.
אחמד טיבי
אני רוצה לעגן את המצב הקיים היום.
היו"ר יריב לוין
שיבוא גם הנציג של עדאללה.
אחמד טיבי
נכון. אתה יכול להתנגד באמצעות השר, שיש לו הסמכות. אתה חושב שממשלת ישראל תמנה את עדאללה?
היו"ר יריב לוין
אני חושש, כן.
אחמד טיבי
אתה אומר שאני רוצה. הממשלה – הממשלה שלך - -
היו"ר יריב לוין
אתה הודעת מעל לדוכן.
אחמד טיבי
כל מה שאני מודיע מעל לדוכן הממשלה תעשה?
היו"ר יריב לוין
אני אפילו שמעתי מה אמרת בערבית. הבטחת לאנשי עדאללה.
אחמד טיבי
ולכן, מה שאמר חבר הכנסת מולה הוא בדיוק הנכון. יש כאן תחרות בין הליכוד וישראל ביתנו. במקרה זה התחרות היא מי מתנפל על טיבי יותר, מי מתנפל על הערבים.
רוברט אילטוב
חבר הכנסת טיבי, אנחנו לא פה בכלל.
אחמד טיבי
אתה צודק, אתה כבר ניצחת. עכשיו הם בקרב מאסף. אתה צודק, אתם ניצחתם. הם בקרב מאסף מי פנאט יותר, מי עושה פלסתר מעבודת הכנסת. גם כשאנחנו לא מסכימים – יש צורה, יש סגנון, יש מסורת של עבודה בכנסת. אני ותיק ממך בכנסת. רוב ההצעות שלי לא התקבלו, מאז שאני בכנסת. אבל היתה צורה, היה סגנון. היה תקנון. אפשר באמצעות הסמכות שלך - -
היו"ר יריב לוין
בדיוק לפי התקנון - -נכון?
אחמד טיבי
ההצעה הזו, אם תרשה ליועצת המשפטית לומר את דבריה - -
היו"ר יריב לוין
אני ארשה לה.
אחמד טיבי
אתם לא נותנים אימון בחיים כץ לעשות את מה שאתם רוצים, בקואליציה? אני מבקש להעביר את זה לוועדת העבודה, כמקובל.
היו"ר יריב לוין
היועצת המשפטית תאיר את עינינו.
אחמד טיבי
בנושא הערבים כולם מאוחדים. בנושא הערבים, מיעוט, זכויות, חובות, כולם מאוחדים. הם יתחרו מי יפגע בחוק.
היו"ר יריב לוין
היועצת המשפטית – ביקשו פה התייחסות משפטית קצרה האם ממנים ועדות משותפות, האם - -
אחמד טיבי
חוות דעת. זה כל מה שאני מבקש.
ארבל אסטרחן
אני אזכיר מה שאמרתי פה כבר כמה פעמים – בעינינו, העברת הצעת חוק לוועדה שאינה הוועדה המתאימה, הנכונה לפי התקנון והתקדימים – הדבר לא מהווה פגם בהליך החקיקה. ככל שאנחנו נשאלים אנחנו מציעים מה הוועדה המתאימה לפי התקנון והתקדימים. אנחנו עושים ככה באופן שוטף לגבי הצעות חוק במליאה וגם כאן. במקרה הזה, כאשר מדובר בהרכב הוועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, מדובר בהצעה שמתאימה באופן מובהק לוועדת העבודה והרווחה.


לגבי ועדה משותפת – זה דבר שנעשה פה לא מעט. מעבירים הצעת חוק לוועדה משותפת שמורכבת משתי ועדות במספר שווה, לפי התקנון. בדרך כלל הדבר הזה נועד למקרה שבו הצעת חוק מתאימה לשתי ועדות או שהנושאים בה קשורים לשתי ועדות. כך נעשה הדבר בדרך כלל. זה לא המקרה, אבל כמו שאמרתי – אם הוועדה סוברת שזה מה שהיא רוצה לעשות, אנחנו לא רואים כאן פגם בתהליך.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. תודה רבה. רבותיי, אני עובר להצבעה. אני מעמיד להצבעה את הצעתי להקים ועדה משותפת בהרכב כפי שהקראתי קודם, לוועדת הכנסת ולוועדת העבודה והרווחה.
קריאות
· - -
היו"ר יריב לוין
אנחנו בהצבעה. בהצבעה לא מפריעים.

יריב לוין - בעד

זאב אלקין – בעד

אופיר אקוניס- בעד

אורי אורבך – בעד

שלמה מולה – נגד

במקום רוחמה אברהם בלילא – רוברט טבייב – נגד

רחל אדטו – נגד
רחל אדטו
אני רוצה לשאול אותך - -אני חברה בוועדת העבודה והרווחה - -
היו"ר יריב לוין
הנציג של קדימה מטעם ועדת העבודה והרווחה, לא אני קבעתי אותו – תשוחחי עם חבר הכנסת חיים כץ. אם הוא יבקש שאת תתמני במקום חבר הכנסת ביבי כי הוא לא מספיק טוב בעיניכם - -תודיעו לחיים כץ, הוא יודע לי, נשנה.

חיים אורון – נגד

רחל אדטו – נגד

במקום חבר הכנסת דוד רותם, חברת הכנסת ליה שמטוב – בעד

רוברט אילטוב – בעד

דניאל בן סימון  -נגד

עינת וילף – לא נוכחת

אברהם מיכאלי- בעד

נסים זאב - בעד

אליעזר מוזס – בעד

אחמד טיבי – נגד

ציון פיניאן – בעד

10 בעד, 6 נגד, אין נמנעים, אני קובע שההצעה להקים ועדה משותפת בהרכב כפי שקראתי התקבלה.
אחמד טיבי
רביזיה.
שלמה מולה
אני אבקש רביזיה.
היו"ר יריב לוין
אין בעיה. רביזיה תידון במועד מאוחר יותר.

            אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים