ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2011

"דיון מהיר" בנושא: קליטת האימאמים הדרוזים לשירות המדינה(מגלי והבה) - מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת הכספים

7.2.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים
יום שני, ג' אדר א' התשע"א (7 בפברואר 2011), שעה 11:10
סדר היום
"דיון מהיר" בנושא: קליטת האימאמים הדרוזים לשירות המדינה (מגלי והבה) - מעקב
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - יו"ר

חיים אורון

ראלב מג'אדלה

מגלי והבה
מוזמנים
סגן שר לפיתוח הנגב והגליל איוב קרא

הניה מרקוביץ
נציבות שירות המדינה
יעקב סלאמה
מנהל אגף בכיר לעדות, משרד הפנים

אמירה נחום
מנהלת אגף משאבי אנוש, משרד הפנים

מדני ספדי
מנהל לשכת סגן השר איוב קרא

עובדיה קרא
לשכת סגן השר איוב קרא

כמאל חסין זידאן
אימאם בדלית אל-כרמל

אבו רוקן זהיר האני
אימאם בכפר עוספייה

כמאל עלי עזאם
אימאם בכפר אבו סנאן

ואסף יוסף עבדאללה
ועד האימאמים

פדי אבו פראס
מלווה

גבר מנסור
ועד האימאמים הדרוזים

נור-אלדין מוחמד כטיב
ועד האימאמים הדרוזים

יוסף חרבאוי
ועד האימאמים הדרוזים

נזיה אמין כיוף
ועד האימאמים הדרוזים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
יעל חבר המתרגמים בע"מ
"דיון מהיר" בנושא
קליטת האימאמים הדרוזים לשירות המדינה (מגלי והבה) - מעקב
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת הוועדה, דיון מהיר בנושא קליטת האימאמים הדרוזים לשירות המדינה של חבר הכנסת מגלי והבה. אני מבקש לדעת מהממשלה, דובר שעד ה- 1 בינואר העניין יסודר. סגן השר איוב קרא אני מודה לך שהגעת לוועדה. אני מבקש אם אפשר לומר איפה עומד הנושא הזה. לפני כן יציג את הנושא חבר הכנסת מגלי והבה, זו ישיבת מעקב.
מגלי והבה
אגב מטרתה של הישיבה הזאת, אני אומר את זה לפרוטוקול, היו ניסיונות שהישיבה לא תתקיים במתכונת הנוכחית גם על ידי האוצר וגם על ידי אחרים שלא רצו לקיים את הישיבה הזאת. מטרתה של ישיבת המעקב לתת תשובות ברורות. קיבלנו תשובות בעבר, בדיון שהיה ב- 18 באוקטובר כאן בוועדת הכספים הייתה התחייבות שעד סוף דצמבר 2010 יכניסו את כל האימאמים להיות חלק מנציבות שירות המדינה, כעובדי המדינה לכל דבר ועניין. באותה החלטה נאמר שאם האוצר לא יכניס סעיף תקציבי לנושא הזה אנחנו לא נעביר את תקציב המדינה או ננקוט סנקציות נגד הממשלה. בסופו של דבר מצד אחד לא מצאנו שום סעיף תקציבי לנושא, ומצד שני שנת 2010 עברה ועדיין נציגות האימאמים שנמצאת כאן יודעת שהם עדיין לא עובדי מדינה כפי שהתחייבו כאן לפרוטוקול.


על כן, מטרתה של הישיבה היום לדעת, לא למרוח את העניין, אני אצטט מה שאתה אמרת אדוני בסיכום הוועדה הקודמת, "האוצר חייב להכניס את האימאמים למסגרת נציבות שירות המדינה כעובדי מדינה כשאר האימאמים האחרים", ואם עד ה- 15 בינואר זה לא יקרה אמרת שאתה תקיים, אני מודה לך שאתה מקיים כעת דיון מעקב, אני אומר לך שעד אתמול היו קשיים, מנכ"ל הוועדה יודע אילו קשיים עמדו בפנינו, יש ניסיון התחמקות, אני לא יודע מיהו נציג האוצר שנמצא כאן. זו הזדמנות להודות להניה מרקוביץ מנהלת האגף בניצבות שירות המדינה, אני יודע שבזכותך הדיון הזה מתקיים. אנחנו חייבים לצאת היום עם תשובה ברורה ולא נהיה חותמת גומי לא לממשלה ולא לאף אחד אחר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. כפי שאמרנו שנקיים דיון מעקב אנחנו מקיימים את דיון המעקב - - -
ראלב מג’אדלה
סליחה אדוני היושב ראש, בטרם דיון המעקב שהוא מאוד חשוב, אם אני הבנתי מדבריו של חבר הכנסת מגלי והבה, זה ביטול החוזה המיוחד של האימאמים והעברתם לנציבות שירות המדינה. זה נכון?
קריאה
אין להם חוזה מיוחד.
הניה מרקוביץ
לא. לא לא.
מגלי והבה
הם יכנסו כעובדי הנציבות.
ראלב מג’אדלה
אבל הם עובדים על פי חוזה מיוחד.
הניה מרקוביץ
לא.
ראלב מג’אדלה
מה מעמדם היום?


אני כיושב ראש ועדת הפנים בזמנו, יודע שעובדי המסגדים, האימאמים והמואזינים עבדו על פי חוזה מיוחד עלוב.
אני רוצה לדעת מהו מעמדם היום.
הניה מרקוביץ
מנהלת אגף בכיר בנציבות שירות המדינה. אנחנו דנים היום באנשי הדת הדרוזית ואתה שואל לגבי אנשי הדת המוסלמים. אנשי הדת המוסלמית הם מאז ומתמיד עובדי המדינה. חוזה העסקתם שופר, יש לכם חוזה עם תנאי שכר מאוד מאוד טובים, הם עובדי מדינה ואין בעיה איתם.


הבעיה שמועלת כאן היא קליטת אנשי הדת הדרוזים - - -
היו"ר משה גפני
איפה זה עומד?
הניה מרקוביץ
כפי שזה נעשה לגבי אנשי הדת המוסלמית.
ראלב מג'אדלה
שאלתי מה מעמדם היום.
הניה מרקוביץ
של מי?
ראלב מג'אדלה
של הדרוזים.
הניה מרקוביץ
הדרוזים הם היום עובדי המועצה הדתית הדרוזית, אתה שאלת לגבי אנשי הדת המוסלמית - - -
היו"ר משה גפני
הנושא הוא הדרוזים.
ראלב מג'אדלה
השלכתי ממה כשהיו המוסלמים עם חוזה מיוחד.
הניה מרקוביץ
אנחנו מדברים עכשיו על אנשי הדת הדרוזים, לגבי הדת הדרוזים יש החלטה על הממונה על התקציב, אני מתחברת לדיון הקודם, כאן אנחנו לא בהפרטה אלא בקליטה לתוך שירות המדינה. אנחנו קולטים את אנשי הדת הדרוזים בשמחה רבה לתוך שירות המדינה. יש לנו אישור של הממונה על התקציבים לגבי תוספת המשרות. קיוויתי שהדיון של היום ידחה לשבוע הבא כדי שאוכל למסור תאריך סופי. אתמול הייתה הצעת חוק שהייתה צריכה להיות נידונה בוועדת השרים וגם היא נדחתה כי אנחנו כרגע מתכנסים לקראת הדברים האחרונים בחוזה ההעסקה של אנשי הדת הדרוזים. זה לא פשוט.
היו"ר משה גפני
משהו לא ברור, מתי הייתה הישיבה הקודמת?
הניה מרקוביץ
התאריכים שנמסרו לא יכלו להיות ריאלים אדוני. בלי תקציבים - - -
היו"ר משה גפני
הדיון היה באוקטובר? למה הייתם צריכים לקיים את הדיון היום, הייתם יכולים לקיים את הדיון בנובמבר-דצמבר, הרי אמרתם שעד ה-1 בינואר זה יסתיים. סדרי הגודל ברורים.
הניה מרקוביץ
אי אפשר היה לקלוט לפני האישור התקציבי.
היו"ר משה גפני
אז למה לא היה אישור תקציבי?
הניה מרקוביץ
כי האישור התקציבי נוצר רק ב- 1 בינואר. יש עדיין בעיות בחוזה ההעסקה ובתנאים שבהם אנחנו צריכים לקלוט. אל תשכח שאנחנו קולטים אנשים ורוצים להגן על זכויותיהם גם בעת הקליטה למדינה. עדיין יש לנו שתי בעיות - - - -
ראלב מג'אדלה
מה מספרם?
הניה מרקוביץ
מספר המשרות הא כ- 45, מספר העובדים הוא יותר כי הם לא יועסקו במשרות מלאות. כל אחד יועסק בשלושת רבעי משרה. אנחנו מדברים סביב ה- 60 עובדים. יש כמה זכויות קטנות שנקבע לדון בהן היום, ולכן ביקשנו - - -
היו"ר משה גפני
מתי קבעתם את הישיבה של היום?
הניה מרקוביץ
מזמן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מסיימים את הדיון עוד מעט ואתם יכולים לשבת.
הניה מרקוביץ
הישיבה מתקיימת בשעה 13:00.
היו"ר משה גפני
אתם אנשים יעילים. אני מודה לך.


סגן השר איוב קרא בבקשה.
סגן השר איוב קרא
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדים. נושא האימאמים הדרוזים, בעזרת ה' בשורה התחתונה קליטתם תתחיל ככל הנראה ב- 1 במרץ, אם תהיינה השגות משפטיות זה ידחה אולי עד לאפריל, אבל ב- 99% ב- 1 במרץ האימאמים הדרוזים ילקטו בעזרת ה' ויהיו עובדים לכל עניין ודבר בסקטור הציבורי. נציבות שירות המדינה נערכת לכך, הם צריכים לקיים היום ישיבה אחרונה כדי ללבן את כל הנושאים. משרד ראש ממשלה תומך ותמך במהלך הזה, הנציבות תומכת בו, האוצר הקצה בתקציב החדש משרות לטובת העניין, וכל הסיפורים שאין סעיף תקציבי - - -
מגלי והבה
סגן השר איוב קרא, אתה אומר שהאוצר הקצה משרות, האוצר לא יכול ולא הקצה משרות, אנחנו מדברים על תקציב שיוכל להעביר כפי שאמרה הניה מרקוביץ. אני רוצה לתקן אותך כדי שירשם בפרוטוקול שלא שמטעים גם אותך.
סגן השר איוב קרא
תן לי להסביר לך. מטעם האוצר יש, נציבות שירות המדינה כבר הקצתה בגיבוי אגף התקציבים את המשרות האלה, יש לזה כיסוי ולא צריך בשביל זה סעיף תקציבי כי הם נכנסים במשרות הכלליות שהנציבות ממונה עליהם, לכן זה לא מופיע בספר התקציבים. אם הייתה מחלוקת הקטנה ביותר, מאחר ואני עשר שנים בתוך העניין הזה ובשבילי זה פרויקט, אני הייתי קם וזועק לשמיים. אין כרגע, דיברתי עם הנציב אתמול ועם סגן הנציב וגם עם הניה מרקוביץ ויעקב שנמצא כאן, אם הייתה בעיה, הם היו אינטרסנטיים לעמוד כאן עכשיו ולומר יש בעיה. יש מחלוקות על קליטה, זו קליטה של אנשים מבחוץ באותו סטאטוס ולכן אין מכרזים כמו שנהוג בנציבות שירות המדינה, קולטים אותם.
היו"ר משה גפני
עד ה- 1 במרץ זה יוסדר אדוני?
סגן השר איוב קרא
בעזרת ה'. ב- 99% זה יוסדר.
ראלב מג’אדלה
סליחה אדוני היושב ראש, יש לי שאלה אינפורמטיבית אם אנחנו כבר כאן שנשכיל, זה אימאמים או תפקידים נוספים.
סגן השר איוב קרא
כמו אצל המוסלמים. אימאמים ואין לנו עובדים אחרים. זה מה שנמצא, משווים אותנו לערבים כעת אחרי 62 שנה.
ראלב מג’אדלה
אצלנו יש מואזין, אימאם ויש מי שמנקה את המסגד.
סגן השר איוב קרא
אימאמים.
הניה מרקוביץ
אני מבקשת לפרוטוקול לא כולם יהיו אימאמים, יהיו גם תפקידי פיקוח, יהיו תפקידים - - -
ראלב מג’אדלה
לכן הופתעתי ש- 45.
היו"ר משה גפני
גברתי הנכבדה מסרת לנו אינפורמציה חשובה. אני חושב שהיה צריך לעשות את זה יותר מהר, טוב מאוחר מלא כלום. היום בשעה 13:00 אתם יושבים. הנציג הבכיר של הממשלה כאן בדיון זה סגן השר איוב קרא, הוא אומר שעד ה- 1 במרץ האימאמים נקלטים.
הניה מרקוביץ
אני מקווה.
היו"ר משה גפני
מקווה, זה אומר מה?
הניה מרקוביץ
מקווה בצורה חיובית.
היו"ר משה גפני
היה וזה לא יקרה עד ה- 1 במרץ חס וחלילה - -
סגן השר איוב קרא
אמרתי שעד ה- 1 באפריל. אמרתי שעד ה- 1 במרץ ב- 99% וגם אמרתי שלא יאוחר מאפריל.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני מבקש שעד ה- 1 במרץ, לפני ה- 1 במרץ, להודיע לנו אם זה הסתדר. אם זה לא הסתדר אנחנו נקיים דיון נוסף, שם הדיון יהיה פחות סימפטי.

תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:23

קוד המקור של הנתונים