ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2011

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 53), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
32
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

07.02.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 424

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ג' באדר א' תשע"א (07 בפברואר 2011), שעה 10:45
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 53) (תשלומי השתתפות עצמית), התשע"א-2010, של חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/730).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

משה (מוץ) מטלון

אברהם מיכאלי
מוזמנים
חה"כ יעקב אדרי

חה"כ משה גפני

חה"כ איתן כבל

עו"ד יואל ליפשיץ – פיקוח על קופות-חולים, משרד הבריאות

ד"ר טוביה חורב – סמנכ"ל כלכלי, משרד הבריאות

רויטל טופר-חבר טוב – כלכלנית קופות-חולים, משרד הבריאות

ניר קידר – רכז כלכלת בריאות, משרד הבריאות

ערן הכהן – רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים

זהרה כהן – ראש תחום בריאות, המשרד לאזרחים ותיקים

רו"ח אלי כהן – סמנכ"ל, ראש חטיבת הכספים, שירותי בריאות כללית

יניב קורן – סגן וממלא-מקום מנהל אגף הכספים, קופת-חולים מאוחדת

יורם פרדינרו – סמנכ"ל רכש ובקרה, קופת-חולים לאומית

סיגלית דהאן – מנהלת מדור חברות וגביה, מכבי שירותי בריאות

מיה הולצמן – מנהלת מערך הביטוח, מכבי שירותי בריאות

עידו הדרי – דובר מכבי שירותי בריאות

עו"ד עמירם גיל – ההסתדרות הרפואית בישראל

מידד גיסין – יושב-ראש צב"י, צרכני בריאות ישראל

משה שיפמן – עוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת משה גפני
ייעוץ משפטי
עו"ד שמרית שקד-גיטלין

יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 53) (תשלומי השתתפות עצמית), התשע"א-2010, של חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/730)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום שני בשבוע, ג' באדר א', 7 בפברואר 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 53) (תשלומי השתתפות עצמית), התשע"א-2010, של חברי הכנסת: משה גפני, אורי מקלב, איתן כבל ודוד אזולאי, (פ/730).


חבר הכנסת איתן כבל, תן סקירה קצרה על החוק.
איתן כבל
שלום לכם. האמת היא שאת החוק הזה הנחתי כבר לפני מספר כנסות, ולא לחינם אני מזכיר את זה – לא כדי שמישהו ימליץ עלי להדליק משואה.
משה גפני
כשהנחת את זה בפעם הראשונה, באיזו מפלגה היית?
איתן כבל
באותה מפלגה. ולאחר מכן, כשהתמניתי לשר, חבר הכנסת גפני שוחח אתי והמשיך את החוק הזה.


למה אני מתחיל בזה? כי אני מניח שבדיונים הקודמים – גם לקראת הקריאה הראשונה – כבר דנתם בתהליך הפשוט למה צריך לתקן את העניין הזה שיש בו עוול גדול לצרכנים. דרך אגב, שוחחתי עם מנכ"ל קופת-חולים שהתקשר אלי לגבי הדיון היום, הוא הסכים שבמתכונת הנוכחית לכולי עלמא ברור- אם אנחנו לרגע מתעלמים מכל סיפורי הקופות – יש כאן עוול כלפי ציבור המבוטחים.
היו"ר חיים כץ
ועוד אתה אומר שהיום בעידן המחשב אין שום בעיה לעשות את זה בחשבון אישי. פעם זה היה ידני.
איתן כבל
נכון. היה ידני, מסובך. היו רשימות – כמו רשימות שמירה. היום כל פקיד בפלוגה, יש לו מחשבון, מטפל בזה בלי בעיה.


כדי להגיע לנקודה המרכזית, כי פתחתי בעניין של לפני מספר שנים – זה כבר הגיע לכדי קריאה ראשונה לא בפעם הראשונה, ורק ממשלות שנפלו לצערי דחו את סגירת הנושא – היה סיפק גדול בידי הגופים כדי לטפל בעניין וכדי להתמודד או לנסות לפחות להתמודד עם נושא המחשוב.


נכון, אני מניח שבנו גם עלינו שאנחנו נפיל את הממשלה לפני שהחוק ייכנס לתוקף, אבל הגענו לרגע האמת. אני מבין שהבעיה היא בעיה מחשובית. הם ביקשו לדחות את הדיון היום.
היו"ר חיים כץ
מי ביקש?
איתן כבל
ממשרד האוצר. שאלו אותי אם אני מוכן, אמרתי לא.
היו"ר חיים כץ
ואם היית מוכן?
איתן כבל
אני שמח שהיית אומר לי לא.
היו"ר חיים כץ
הבטחתי לרב גפני שיהיה דיון, והוא התחייב לי שהוא לא יבטל אותו היום.
איתן כבל
אמת. אני שמח שכך הם פני הדברים. אני מאוד מקווה שאנחנו היום נקבע מסמרות. אני סבור, ועוד איך אפשר לתת מענה כזה או אחר לבעיה, ובוא נשמע איך אפשר למצוא את הדרך לטפל בזה.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, פנו אלי גם ממשרד האוצר וגם מקופות-החולים – בעיקר קופת-חולים כללית אבל אני חושב שלא רק – וביקשו לדחות את הדיון הזה. אמרתי להם כלדהלן.
היו"ר חיים כץ
והסיבות?
משה גפני
הסיבה היא מאוד פשוטה, הם מדברים על דבר טכני.
היו"ר חיים כץ
לא. הסיבות שבגללן ביקשו לדחות.
משה גפני
אני מתכוון לומר. לגבי תקרת התשלום וכולי – הם מסכימים. הם גם מסכימים להפחית מהתשלום הרבעוני – להפחית באופן כזה שהמבוטחים מבחינה כספית יקבלו אפילו יותר כסף, זאת אומרת היו הצעות שעניינן כסף.
היו"ר חיים כץ
איך יקבלו יותר כסף?
משה גפני
יפחיתו - - -
היו"ר חיים כץ
יפחיתו את התשלום לכמה? ארבעה שקלים?
משה גפני
נמצא כאן נציג משרד הבריאות, הוא יציג. אני אמרתי שני דברים. אל"ף, אמרתי שהנושא הוא נושא צודק. יש תשלום רבעוני, אז תשלום רבעוני.


שנית, אני לא תפסתי – לפעמים אני נסחף. אמרתי: יש פה יושב-ראש ועדה, זאת לא ועדה שאני היושב-ראש שלה. יש פה ארבעה יוזמים של החוק – יש את אורי מקלב ואותי, יש את איתן כבל, יש את דוד אזולאי – אני פה לקחתי לי פתאום בעלות על כל העניין, ועכשיו אם לא דוחים את זה אני גם אשם. זאת אומרת, אם החוק עובר זה אני, אם החוק לא עובר זה אני.
היו"ר חיים כץ
ואז הם לא יביאו לך חומר לוועדת הכספים?
משה גפני
אני, במאזן האימה ביני לבין משרד האוצר בוועדת הכספים – אחרי העלאת מחירי הדלק והמים; מים זה לא אני, מים זה הממשלה הקודמת – אבל במאזן האימה הם יכולים להפסיד יותר ממני.
איתן כבל
האמת, זה בכלל לא משנה אחרי שנתיים תקציב.
משה גפני
זה בהומור לחלוטין. הם אומרים שזה בלתי אפשרי. אמר לי מנכ"ל קופת-חולים כללית – זה הולך להיות קטסטרופה מבחינה מחשובית, אתה חושב שאתה עוזר למבוטח או לצרכן הקטן, ואתה יכול לגרום לו נזק.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי, זה אותו אוצר? בכלל החוקים יש אותו אוצר? אני עכשיו יושב בדיונים ליליים על המסלקה הפנסיונית.
משה גפני
לא. המסלקה הפנסיונית זה אגף שוק ההון.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, אבל זה אותו אוצר.
משה גפני
זה משרדים שונים.
היו"ר חיים כץ
אבל זה באותו בניין?
משה גפני
באותו בניין.
היו"ר חיים כץ
הם לא נפגשים זה עם זה בדרך?
משה גפני
הם נפגשים במסדרון כשהם רואים אותי במדרגות...
היו"ר חיים כץ
אז הם לא יכולים לדבר אחד עם השני?
משה גפני
הם כן יכולים.
רחל אדטו
אתה מבין למה צריכים את הרפורמה בבריאות הנפש?
היו"ר חיים כץ
אז למה הם לא מדברים?
רחל אדטו
חיים, אתה מבין למה צריך את הרפורמה בבריאות הנפש? את הרפורמה בבריאות הנפש צריך כדי לטפל כמו שצריך בסכיזופרניה, זאת התשובה.
משה גפני
על כל פנים, אני מסיים את הדברים שלי. החוק הזה עשה לי כאב ראש, זאת האמת.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה לבטל אותו?
משה גפני
לא, לא, אני לא בעל-הבית.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה לדחות את הדיון?
משה גפני
לא. הם ביקשו ממני רק לאחרונה – גם במשרד הבריאות, גם במשרד האוצר וגם הקופות – ביקשו שניתן להם עוד דחייה כדי לנסות להגיע לפתרון.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין שהחוק הוא כבר של הוועדה?
משה גפני
אמרתי. אמרתי.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אני נעלב. אני נעלב מאוד, למה הם פונים אליך, לא אלי.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך מה אמרתי להם. אמרתי להם: יש יושב-ראש ועדה.
היו"ר חיים כץ
שאלו איך קוראים לו?
משה גפני
לא שאלו, הם יודעים את זה היטב. אמרתי: יש יושב-ראש ועדה, החוק הוא היום של הוועדה, זה לקריאה שנייה ושלישית. יש יוזמים של החוק, ואז הם ביקשו את הטלפון של איתן כבל, דיברו אתו.


על כל פנים, אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, הם מבקשים דחייה כדי לנסות להגיע לפתרון. אני לא מביע יותר עמדה, אני הרביעי ביוזמים עכשיו.
היו"ר חיים כץ
משרד האוצר.
ערן הכהן
ערן הכהן, רפרנט בריאות במשרד האוצר.
רחל אדטו
זילברשטיין התחלף?
ערן הכהן
אני רפרנט של יואל זילברשטיין.
היו"ר חיים כץ
למה אתם עכשיו בכל דבר – כולל הצעות חוק שמגישים חברי הכנסת לוועדת שרים לענייני חקיקה- עברתם לשיטה של לדחות בחודש, לדחות בחודשיים? מאיפה השיטה הזאת?
ערן הכהן
קודם כול, בוועדת שרים לחקיקה הממשלה תמכה.
היו"ר חיים כץ
לא בחוק הזה. בכלל. עברתם עכשיו לשיטה חדשה – בואו נדחה בחודש. או שהפריץ ימות...
רחל אדטו
זה ערב בחירות, הם כבר רואים שהממשלה עומדת להתחלף עוד מעט, לכן הם אומרים נדחה את זה.
היו"ר חיים כץ
אני כבר מודיע לך, שכמה שטויות שאנחנו נעשה – לא נתחלף כי אתם כל כך חלשים.
רחל אדטו
אני לא יודעת.
היו"ר חיים כץ
נדבר על זה אחר כך, אני אסביר לך.
איתן כבל
לצערי, כנראה אתה יותר צודק.
משה גפני
במקרה הנוכחי, בחוק הזה, האוצר הוא לא הנושא הקריטי. הנושא הקריטי הוא קופות-החולים, ואתה שומע אותם מדברים, נראה לך שהעולם נחרב. האוצר גם, אבל האוצר בגלל קופות-החולים.


לו הקופות היו אומרות שהן יכולות להסתדר עם זה, החוק היה עובר.
היו"ר חיים כץ
אם הם יודעים להסתדר עם ביטוח השיניים וההתארגנות - - -
רחל אדטו
לא ממש. לא ממש.
היו"ר חיים כץ
אז אולי ניקח מהם את ביטוח השיניים אם הם לא יודעים.
רחל אדטו
אכן, הגיע הזמן. מצוין.
היו"ר חיים כץ
זה כמו סוכני הביטוח במסלקה. יש שני שלבים – השלב שאתה משלם, אז אתה נחמד ובלונדיני עם עיניים כחולות; והשלב שאתה צריך לקבל. אז אתה מוקצה. כל עוד אתה משלם, אתה נחמד, אתה רצוי.
איתן כבל
זאת תופעה רווחת, דרך אגב, בסיפור הזה.
רחל אדטו
בואו נבין איפה הבעיות כאן.
ערן הכהן
נראה לי שכדאי שקופות-החולים יציגו.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. כשאני מבקש ממך, אתה לא מעביר את רשות הדיבור הלאה.
ערן הכהן
אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
בוא תספר לנו מה מצב האוצר בעניין הזה.
ערן הכהן
מצב האוצר כעמדת הממשלה. הממשלה תומכת בהצעת החוק ולכן אנחנו לא מביעים עמדה אחרת. יש פה תוספת אחת על מה שהממשלה תמכה, שזה סעיף (א8) של ההשבה – שגם זה לא בנוסח שהממשלה תמכה – ועל זה אנחנו רוצים להביע הסתייגות. לגבי התחילה - - -
משה גפני
מה, מה?
ערן הכהן
זה לא מופיע בנוסח של הקריאה הטרומית של חבר הכנסת איתן כבל.
שמרית שקד-גיטלין
זה היה הפוך, הסעיפים התהפכו.
היו"ר חיים כץ
שמעת מה אמרה היועצת המשפטית? בשביל לבלבל אתכם, את 7ב עשו (א8), שם זה מופיע, תראה.
ערן הכהן
הסעיף של ההשבה – "שר הבריאות רשאי להורות על הדרך והמועד להשבת הסכומים" – לפני כן זה לא היה בהצעת החוק המקורית של איתן כבל.
משה גפני
בטח שהיה. היה בקריאה הטרומית.
שמרית שקד-גיטלין
זה היה בהצעת החוק של חבר הכנסת גפני.
איתן כבל
כולם אותו דבר.
רחל אדטו
אתה לא מבהיר את הבעיה.
ערן הכהן
הבעיה שכרגע, בקופת-חולים כללית רק לגבי 42% מהמבוטחים זה ניתן ליישום.
שמרית שקד-גיטלין
אתה מדבר על משהו אחר.
היו"ר חיים כץ
אתה התחלת לפתור את הבעיות של קופת-חולים כללית?
שמרית שקד-גיטלין
הם התחילו לדבר פה על הנושא של הרבעון הצף, ואתה משיב על נושא אחר - -
ערן הכהן
אני מדבר על כל הצעת החוק.
שמרית שקד-גיטלין
- - שזה נושא התקרה המשפחתית וההשבה של מה שהם גבו מעבר לתקרה המשפחתית.
ערן הכהן
נכון. לגבי הרבעון הצף הממשלה תומכת, אני לא יכול להביע פה עמדה אחרת, רק לגבי תאריך התחילה, אנחנו מבקשים – שוב, בגלל בעיות טכניות – שזה יידחה שנה.
היו"ר חיים כץ
וזה יהיה רטרואקטיבית?
ערן הכהן
זה לא יוכל להיות רטרואקטיבית.
היו"ר חיים כץ
למה?
ערן הכהן
מבחינה טכנית. אתה מתחיל לאסוף נתונים - - -
היו"ר חיים כץ
קודם כול, המחשב יודע, אז הכול יכול להיות.
רחל אדטו
אנשים עוברים קופות, יש תנועה.
ערן הכהן
לא אם החלת את מערכת המידע שנה אחרי. אתה לא יכול להחזיר רטרואקטיבית אם התחלת לאסוף נתונים עכשיו.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אדוני, בבקשה.
יואל ליפשיץ
יואל ליפשיץ, משרד הבריאות. אני אנסה להסביר איפה הבעייתיות ביישום של החוק.
היו"ר חיים כץ
אתה נציג הקופות או נציג החולים?
יואל ליפשיץ
לא, אני נציג משרד הבריאות, נציג החולים. הדבר שהכי מפריע, ובצדק, שבן-אדם מגיע בשבוע האחרון של הרבעון, הוא משלם כסף לביקור רופא, ונניח אם הוא צריך ביקור המשך משום שהוא חולה, הוא מגיע בשבוע הראשון של הרבעון לאחר מכן ואז הוא צריך לשלם.
איתן כבל
או מי ממשפחתו.
יואל ליפשיץ
או אחד מבני משפחתו, וזה הדבר שהכי מציק כי מרבית האנשים הם בריאים, הם בסופו של דבר לא מגיעים לרופא יותר מפעם בשנה אפילו, בכלל אין את הבעיה עם האנשים האלה, ואנחנו רוצים באמת לפתור את הבעיה הזאת.

ההצעה, כפי שהיא כתובה היום – מעבר מרבעון קלנדרי לרבעון צף – היא יוצרת את הבעיות. הבעיה הראשונה היא טכנית, של מחשוב. בקופת-חולים כללית, שהיא הקופה הגדולה במדינת ישראל, רק 42% מהמבוטחים - - -
היו"ר חיים כץ
אתה מייצג אותם? והנציג מקופת-חולים כללית לא יוכל אחר כך לדבר?
יואל ליפשיץ
הוא יוכל לדבר.
היו"ר חיים כץ
אז תן לו לדבר. אתה תייצג את משרד הבריאות, אל תהיה נציג של הקופה. אתה מקבל בונוס מהקופה על ייצוג?
יואל ליפשיץ
לא.
היו"ר חיים כץ
לא, אז תייצג את המשרד שלך.
יואל ליפשיץ
אוקיי. בתוכניות הגבייה שנקבעו לקופות-החולים, זאת לא הגבייה היחידה שיש. מעבר לתקרות הפרטניות לרופאים יש גם תקרות משפחתיות, ואם את התקרות האלה למשל אתה לא מסדר, יוצא מצב שאתה לא יודע מאיפה אתה סופר את התקרה.

נניח בן-אדם יגיע, אתה תספור לו מהרגע שהוא שילם, והוא שייך למשפחה כרונית – שגם עליה יש תקרה – בסוף אתה יוצר חיכוך שאף אחד לא ידע מי סופרים ולאיזו תקרה סופרים את זה, לתקרה הפרטנית ולתקרה המשפחתית, וזה יוצר חיכוכים מיותרים.

היו שלוש הצעות שהצענו כדי לפתור את הבעיה. הצעה ראשונה היא לקחת את השווה-ערך של הבעיה הזאת – שזה בערך בין 15 ל-17 מיליון שקלים – ולהפחית מהתקרות 7%. זה שווה-ערך מבחינה כספית.
היו"ר חיים כץ
תחזור בבקשה.
יואל ליפשיץ
לקחת את התקרות לחולים הכרוניים – שהם בדרך כלל החולים שיראו את הרופא, איתם תהיה יותר בעיה – להפחית את התקרה בשווה-ערך של ההצעה הזאת, על כל הווריאציות שלה, שזה 7%.
איתן כבל
אגיד לך למה אתה טועה, ברשותך.
יואל ליפשיץ
אני אסביר למה יש בעיה עם ההצעה הזאת.
איתן כבל
אני כבר מבין לאן אתה הולך.
היו"ר חיים כץ
איתן, תן לו.
איתן כבל
אני בא מבית, ברוך השם, כולם בריאים, אבל יש לי ילדים קטנים.
יואל ליפשיץ
התקרה היא לא תקרה לחולים כרוניים, היא תקרה משפחתית. אם יש לך חמישה ילדים, בלי עין הרע, הם כולם נכנסים לתקרה המשפחתית, מעבר לזה אתה לא משלם. אנחנו הצענו להפחית 7% מהתקרה הזאת. זה שווה-ערך מבחינה כספית, זה לא שווה-ערך מבחינה תוצאתית כדי לפתור את הבעיה שדיברנו עליה לפני כן.
היו"ר חיים כץ
כמה התשלום החודשי? עשרה שקלים?
יואל ליפשיץ
לא. רופא ראשוני זה שבעה שקלים רק בקופת-חולים מכבי, בשאר הקופות אין תשלום לרופא הראשוני. אנחנו מדברים על רפואה מומחית וגינקולוגיה.
היו"ר חיים כץ
ואז כמה זה?
יואל ליפשיץ
20 שקלים.
היו"ר חיים כץ
לרבעון.
יואל ליפשיץ
לא לרבעון. זה לביקור רופא. 20 שקלים לביקור רופא. אם אתה מגיע פעם נוספת ברבעון, אתה לא משלם.
היו"ר חיים כץ
20 שקלים לרבעון.
רחל אדטו
אתה לא מונע את הבעיה של נשים בהריון.
יואל ליפשיץ
גינקולוגים זה רופא מומחה. זה רופא ראשוני.
רחל אדטו
אתה נותן את זה לחולים כרוניים, אבל נשים בהריון - - -
יואל ליפשיץ
זו הצעה אחת שהצענו, שחברי הכנסת לא אהבו אותה.
היו"ר חיים כץ
להוריד ב-7%.
יואל ליפשיץ
נכון.
היו"ר חיים כץ
הם אמרו שהם לא רוצים שתורידו כל כך הרבה.
יואל ליפשיץ
לא, הם רצו יותר. הם אמרו שההצעה הזאת לא עונה על הבעיה המהותית. הצעה נוספת שהצענו, אמרנו – בואו נפתור באמת את הבעיה.

בן-אדם הגיע בחודש האחרון של הרבעון לרופא המקצועי, אם הוא היה צריך להגיע שוב לרופא המקצועי בחודש הראשון של הרבעון לאחר מכן, הוא יהיה פטור מהתשלום הזה.
היו"ר חיים כץ
מה מפריע לך בהצעת החוק, שאתה מחפש כל כך הרבה דרכים?
איתן כבל
רק הדרכים יותר מסובכות מהחוק.
יואל ליפשיץ
הן לא מסובכות.
היו"ר חיים כץ
תסביר לי מה מפריע לך בהצעת החוק.
רחל אדטו
מה שהוא אמר עכשיו זה הצעת החוק.
יואל ליפשיץ
הסברתי מה מפריע. אין רק רבעון. אתם רוצים להעביר מרבעון קלנדרי לרבעון צף.
היו"ר חיים כץ
האם זאת בעיה שלך או של קופת-חולים?
יואל ליפשיץ
זו בעיה של קופות-החולים אבל - - -
היו"ר חיים כץ
אז מה אתה מתעסק בזה? אתה תתעסק בלכתוב תקנות לוועדה – דם טבורי, מח עצם – שלא יימשך ארבע שנים. בזה תתעסק, מה אתה מתעסק בזה?
רחל אדטו
לא, כי זה התפקיד שלו, הוא אחראי על קופות-חולים.
יואל ליפשיץ
אני מפקח על הקופות ואני צריך לדאוג - - -
היו"ר חיים כץ
תדאג שהם יעשו את מה שמחוקקים פה.
יואל ליפשיץ
הבעיה היא שבתוכניות הגבייה של קופות-החולים זה לא רק רבעון צף. יש תקרות אחרות, וזה מתנגש עם התקרות האחרות ויוצר בעיה גדולה, מעבר לבעיה הטכנית שאמרת לי לא לדבר עליה.
היו"ר חיים כץ
אמרתם את זה בקריאה הראשונה?
יואל ליפשיץ
אמרנו את זה גם בקריאה הראשונה.
היו"ר חיים כץ
מה אמרו לכם, איך אפשר לטפל בזה?
יואל ליפשיץ
אמרו שנגיע להידברות. לא אמרו לנו שום דבר מעבר לזה.
היו"ר חיים כץ
אדוני מקופת-חולים כללית, בבקשה.
אלי כהן
אלי כהן, שירותי בריאות כללית. הניסיונות של ההידברות שהיו, היו בדיוק כדי לטפל באותן נקודות וגם להבין את הרציונל של החוק.


ההארות שלנו הן באל"ף ולא בעי"ן, והן באות בדיוק בקטע של ליישם את זה, כי בסוף היום אנחנו צריכים ליישם את זה.


אז מעבר למה שסמנכ"ל קופות-חולים במשרד הבריאות אמר על ההתנגשות בין הרבעון הצף לרבעון הקלנדרי, מבחינת ההנחות, אנחנו בעצם נדרשים עכשיו לעבור משיטה של תקרה שהיא תקרה רבעונית כל 31 במארס או בתום כל רבעון, חותכת, לתקרה שהיא שמית. זאת אומרת, לארבעה מיליון מבוטחים של הכללית צריך עכשיו להצמיד רבעון שהוא שונה זה מזה ותלוי במועד הביקור שלו.


זהו מהלך מחשובי לא פשוט, שגם משך הפיתוח שלו ארוך וגם העלות שלו מאוד יקרה, אם אנחנו מדברים על הפשטות של החוק. כל הצעות החוק שמשרד הבריאות ציטט, המטרה שלהן היא - - -
היו"ר חיים כץ
כמה תעלה לך ההכנה של מערכת המחשוב?
אלי כהן
משך ההכנה.
היו"ר חיים כץ
לא זמן. בכסף.
אלי כהן
כ-10 מיליון שקלים, ומשך ההכנה כשנה.
היו"ר חיים כץ
שנה?
אלי כהן
כן, כי אנחנו צריכים לשנות את השיטה שעכשיו לכל לקוח יש File. היום, אדם שמגיע למשרד, הוא משלם או שיש לו הרשאה. אם יש לו הרשאה, המידע זורם אחורה ואז אני בודק את כל הזכאויות; אם הוא משלם, בזה נסגר העניין.


עכשיו אני צריך לדחוף מהמערכת המרכזית לתוך כל אותה נקודת הקצה שהוא משלם, ואני מדבר אתך על 1,300 - - -
היו"ר חיים כץ
כמה אתה גובה כל חודש? כמה אתה גובה כל רבעון?
אלי כהן
אין לי כרגע את המספר מול העיניים, אני לא רוצה לזרוק סתם מספרים.
יואל ליפשיץ
סך הגבייה של כל קופות-החולים על רפואה מקצועית – מכונים וכולי, לא תרופות – 220 מיליון שקלים לשנה, כל הקופות.
היו"ר חיים כץ
כמה אחוזים קופת-חולים כללית מכל הקופות?
יואל ליפשיץ
60%.
היו"ר חיים כץ
60%, אז אנחנו עושים סטטיסטיקה. סטטיסטיקה במספרים גדולים, הכללית גובה 130 מיליון שקלים.
אלי כהן
הבעיה היא לא הגבייה. הבעיה, שיוזמי הצעת החוק, הכוונה שלהם שאותו בן-אדם שמגיע למרפאה – וזה לא משנה אם זה מג'דל שמס או שכונת שחמון באילת – הוא יגיע לרופא, אני צריך לדעת מראש אם הוא משלם או לא משלם כי עברו שלושה חודשים מנקודת הביקור האישית שלו.
היו"ר חיים כץ
כתוב במחשב.
אלי כהן
זה לא כתוב במחשב.
היו"ר חיים כץ
אז תכניס את זה למחשב.
אלי כהן
הנה, חזרנו ל-10 מיליון שקלים לתקופת הכנה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. 130 מיליון שקלים. אם אתה מדבר על כך שאתה מוכן להוריד ב-7% - אתה מוכן לתת כל שנה 10 מיליון שקלים. כל שנה אתה מוכן לתת – רק אתה – 10 מיליון שקלים.
אלי כהן
אני לא יודע איך הגעת למספרים שהגעת. כשאני לא יודע מספר, אני מוכן לבדוק ולהעביר אותו בצורה מסודרת. אנחנו מדברים על 7.6 מיליון - - -
היו"ר חיים כץ
אתה מכיר סטטיסטיקה במספרים גדולים? הסמנכ"ל שלך, שהוא אחראי עליך, אומר: הגבייה 220 מיליון. אתה 60%?
אלי כהן
אני יודע גם שסטטיסטית, בן-אדם שהראש שלו בתנור והרגליים שלו בשלג, בממוצע מרגיש נעים.
היו"ר חיים כץ
שמעתי אותך בביטוחי שיניים – איך היית מוכן לקחת ואיך היית מוכן לעשות כשלוקחים – ואתם מסוגלים ואתם יכולים לפתח ואתם יכולים להביא רופאים. אבל כשאתם צריכים לתת, אז הממוצעים לא עובדים, ואני אומר לך שבסטטיסטיקה במספרים גדולים, אתה פלוס-מינוס 10% בתוך המספר הזה. אני מוכן לעשות אתך מה שאתה רוצה, אתה 10% בתוך המספר הזה, וזה 10 מיליון לשנה. זו העלות שלך.
אלי כהן
אדוני היושב-ראש, השאלה של הדיון היא לא אם אנחנו מוכנים או לא מוכנים להחזיר. אני חושב שגיבשנו הצעה עם הרגולטור - - -


אמרת בפתיח שבעידן המחשוב אפשר לעשות הרבה דברים, אז גם לעניין סעיף (א8) שמופיע בתיקון אנחנו מבקשים שהאפשרות להחזר – ואנחנו עומדים מאחוריו – תהיה לאותם לקוחות שיש להם מערכת "בילינג", זאת אומרת נמצאים על אותן מערכות מחשוב - הרשאה לחיוב חשבון – ואז אפשר לבצע עבורם את החישוב ולהחזיר להם את הכסף. תודה רבה.
איתן כבל
על מה אנחנו מדברים. אני אומר לכם שהשיטה שבה זה נאכף, זה סתם עצבן אותי, לא כי בשביל אדם כמוני זה סכום של "היום הרת עולם – היום תעמיד במשפט", אבל זה סוג של תחמון. כשאתה לא עובד קופת-חולים כללית, היית הולך לחברה אחרת שעוסקת במוצר אחר והיו עושים לך תרגיל דומה, היה יוצא לך עשן מהאוזניים – זה אנושי, דרך אגב, מה שמותר לי לא נעים אצל אחרים.


אדוני היושב-ראש, אתה באמת מייצג אותנו בצורה טובה אפילו יותר מאשר אנחנו מייצגים את עצמנו. הרי מלכתחילה, כל הנושא הזה של תשלום אגרה זה לפתוח דיון מחדש למה בכלל צריך לשלם אגרה, כשאני משלם כל חודש סכום לא קטן.
היו"ר חיים כץ
אין קשר, אתה לא משלם לקופות. אתה משלם למס הכנסה.
עידו הדרי
בואו נוריד את האגרה לגמרי.
רחל אדטו
אנחנו בעד.
עידו הדרי
גם אנחנו בעד.
היו"ר חיים כץ
האם האוצר בעד? האוצר בעד לבטל?
ערן הכהן
אני מבקש את זכות הדיבור.
יואל ליפשיץ
הקופות בעד להוריד את האגרה כי הם רוצים את מקור המימון.
איתן כבל
חברים, באמת, אנחנו עכשיו לא בדיון הכנת סעיפים לתקציב. אל תעמיד אותי במצב כזה, אפילו מה שאמרת זה לא מכובד. אני מכבד אותך, אז עזוב. הרי אפילו לא אמרתי נפתח את זה, אבל אני מסתכל על הדברים במכלול שלהם ואומר אפשר לערער על העניין הזה.


מה שאני מבקש מכם, מה שאנחנו אומרים לקופות – אנחנו מבינים שזה קצת מסובך, אני לא מזלזל. אני לא בא ממקום שאני אומר שזה פתרון מהרגע להרגע. אני רק בא ואומר – זה אפשרי, ועוד איך.


אתן דוגמה, אולי לא טובה, אבל היא דוגמה. אתה קונה בסופרפארם במקום מסוים ואתה רוצה להחזיר במקום אחר – הוא נכנס, הוא יודע להגיד לך באותו רגע אם שילמת או לא שילמת.


אז תחשוב על זה. אני לא איש מחשבים אבל לא נראה בעיני – לי לפחות – הגיוני שבכל זמן נתון אתה לא יכול להיכנס בכל מקום. זה כמו שהרופא שלי רוצה לקבל עלי נתונים, הוא מוציא את הכול. פתאום כשזה קשור לכסף, הוא לא יודע? אז יכול להיות שלא. אולי לא. אני סבור שאולי יש כאן משהו שהוא קצת יותר.
רחל אדטו
יואל ציין שהם גיבשו שלוש דרכים, וקטענו אותו בהצעה.
היו"ר חיים כץ
7% הנחה.
רחל אדטו
לא, היו לו שלוש הצעות.
יואל ליפשיץ
הצעה נוספת היתה לפתור את הבעיה, להגיד – מי שמגיע בחודש האחרון של הרבעון, וצריך ביקור המשך של הרופא ומגיע עד החודש הראשון של הרבעון לאחר מכן, הוא יהיה פטור, והקופה תחזיר את זה בסוף השנה כשהיא תראה זאת.
היו"ר חיים כץ
וההצעה השלישית?
יואל ליפשיץ
ההצעה השלישית היא הצעה שמופיעה פה בהצעת החוק, שהיא חדשה. כרגע ראיתי נוסח חדש.
שמרית שקד-גיטלין
שלחנו את זה במייל ספציפית אליך בשבוע שעבר.
יואל ליפשיץ
אבל זאת הצעה חדשה, זה לא היה בוועדה.
שמרית שקד-גיטלין
מבחינה מהותית זו אותה הצעה, זה רק שינוי נוסח.
מיה הולצמן
לא הבנתי במה היא שונה.
שמרית שקד-גיטלין
היא לא שונה, זה מה שאני אומרת ליואל – שזה שינוי נוסח, לא שינוי מהות.
רחל אדטו
ולכן, אם יש לכם את שלוש ההצעות של משרד הבריאות – אתם בתקשורת, משרד האוצר עם הקופות, כלומר איפה אתם נמצאים עם שלוש ההצעות האלה?
יואל ליפשיץ
אנחנו רוצים זמן כדי לראות יחד עם המציעים איזו הצעה היא הכי טובה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. ביקש לדבר עורך-דין עמירם גיל.
עמירם גיל
תודה, אדוני היושב-ראש. עמירם גיל, ההסתדרות הרפואית בישראל. ההסתדרות הרפואית תומכת בהצעת החוק הזו. אם יש משהו שאנחנו יכולים לתרום זה קצת לדבר על ההקשר.


ההשתתפויות העצמיות, במובן שהן צמחו וגדלו להיות, הן כיום אולי אחת הרעות החולות של מערכת הבריאות, כולם יודעים את זה וזה כבר מזמן הפסיק להיות כלי למניעת שימוש יתר בשירותים, זה כבר מזמן הפך להיות כלי לאיזון תקציבים של קופות-החולים וכולי. זה פוגע חד-משמעית בשוויון, מגדיל פערים, וההקשר הזה צריך להיות פה על השולחן.
היו"ר חיים כץ
דיברת יפה, תודה רבה.
עמירם גיל
לכן, ההצעה הזו היא בעצם מנגנון אולי טכני, אבל מתבקש, טבעי, שצריך לתמוך בו. תודה.
רחל אדטו
כמו דברים אחרים. אנחנו לא מתווכחים על המהות, מדברים רק על הדרך.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. גברתי.
מיה הולצמן
מיה הולצמן, מכבי שירותי בריאות. מכבי בהחלט מצטרפת ותומכת בצמצום ההשתתפויות, אבל ודאי שיש בצד זה למצוא את המקור התקציבי לנושא.


אני חושבת שההצעה באה לענות על צורך מסוים, ואני רוצה להעלות סימן-שאלה האם הפתרון המוצע הוא הנכון והיחיד ונותן את המענה ההולם לבעיה שהוצגה.


היו כאן הצעות חלופיות, ואני רוצה לומר שאנחנו גם עשינו איזושהי סימולציה – על מי מדובר, מי האוכלוסייה שמדוברת, אם אנחנו נעבור לרבעון צף במי מדובר.


קודם כול, כ-87%, זה כמעט לא נוגע להם בכלל, ובממוצע מצאנו שאנשים ישלמו בערך ארבעה שקלים פחות למשפחה לרבעון, וצריך לראות את הפרופורציות.
היו"ר חיים כץ
כמה הם משלמים היום? כמה הם משלמים לרבעון? ארבעה שקלים פחות ממה?
סיגלית דהאן
מההפחתה.
עידו הדרי
66% ממבוטחי מכבי, השינוי הזה לא ישפיע עליהם.
היו"ר חיים כץ
אמרת לי ארבעה שקלים. ארבעה שקלים פחות ממה?
מיה הולצמן
ממה שמשלמים היום.
היו"ר חיים כץ
מה הם משלמים היום?
מיה הולצמן
כל אחד בממוצע.
קריאה
בממוצע, כמה בערך?
מיה הולצמן
אין לי את הנתונים.
רחל אדטו
מיה, אבל אתם לא קופת-חולים מייצגת את ההרכב.
מיה הולצמן
בכל אופן, אני רוצה לסיים ולומר – אנחנו מצאנו בקרב מכבי כ-38 משפחות שלהן זה נוגע. אני חושבת שהמשפחות האלה יגיעו לתקרה המשפחתית, ואם נפחית את התקרה המשפחתית ב-7%, כפי שהוצע כאן, אכן זה ייתן מענה לאותם אנשים שצורכים שירותים, וגם המבוטחים.
עידו הדרי
בעיקר לצרכנים הכבדים.
מיה הולצמן
ותחשבו גם על המבוטחים. המבוטח עצמו לא זוכר אם הוא היה אצל רופא עור ב-3 בפברואר, אצל רופא אחר ב-4 באפריל, ויתחיל לגבי כל מבוטח – כפי שנאמר כאן – לגבי כל רופא שהוא היה אצלו, יצטרך לנהל פנקס חשבונות. ויכול להיות, אם הוא רוצה להיות צרכן חכם, הוא לא זוכר מתי נגמר לו הרבעון כי הוא לא זוכר אם הוא הלך לרופא הזה בתאריך המסוים הזה, ולרופא אחר בתאריך אחר.
מידד גיסין
הוא לא צריך לזכור, אתם צריכים.
קריאה
הכול יהיה באינטרנט. הכול היום כבר באינטרנט.
יעקב אדרי
אתם צריכים לעשות את זה.
קריאה
אם הוא רוצה לעקוב, הוא יעשה שיעורי-בית.
איתן כבל
אתם עושים עבודה טובה - - -
מיה הולצמן
אם תתקבל ההחלטה אנחנו בהחלט ננגיש אותה לחברים בצורה הפתוחה והישירה ביותר. אני חושבת שאנחנו צריכים לפחות שנה, אנחנו חושבים על שנה וחצי, אני רוצה להגיד לכם למה.


אנחנו עובדים באותה שיטה מול המבוטחים ומול הספקים, קרי גם הרופאים, זאת אומרת צריך להיכנס כאן לשינוי בשתי מערכות, אני רוצה שיידעו את זה.
רחל אדטו
נכון. גמול לרופא.
מיה הולצמן
בשתי מערכות שהן הליבה של מכבי – גם המערכת מול המבוטחים וגם המערכת מול הספקים- וזה לא עניין של מה בכך. אם אנשים חושבים שאפשר היום לשנות בתקופה קצרה את הנושא הזה – להריץ אותו, להנגיש אותו למבוטחים – אנחנו חושבים שצריכים שנה וחצי.
רחל אדטו
תהיה גם בעיה עם התשלום לרופאים. גם התשלום לרופאים הולך לפי רבעונים.
יעקב אדרי
כשהם רוצים לגבות, זה לוקח מהר מאוד.
מידד גיסין
מידד גיסין, צב"י צרכני בריאות ישראל. אני חושב שכל הנוכחים בישיבה הזאת וגם בקודמת, צריכים לקחת בחשבון דבר אחד. את הבעיה הזאת צריך לפתור כי ההשתתפויות העצמיות – גם בתרופות וגם בתקרה שאנחנו מדברים עליה – גורמות לכך שחולים לא מממשים את הזכות, לא הולכים לרופאים מקצועיים בגלל העלות הכספית.


אני לא מתווכח אם זה שבעה שקלים או שבעה אחוזים, או מאה אחוזים. את הבעיה הזאת צריכים לפתור, להקטין לחולים הכרוניים את התקרות או לבטל אותן לגמרי.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
רחל אדטו
אני חושבת שאין ויכוח בין כל היושבים סביב השולחן לגבי המהות של החוק הזה. יש פה הסכמה לגבי המהות.


יחד עם זה, אני חושבת שיש ויכוח לגבי הדרך, ואני בהחלט חושבת – וגם מיה האירה כרגע את הנושא – זה לא נגמר רק בחולים. גם הרופאים מתוגמלים לפי רבעונים, אנחנו פותחים חזית נוספת.


אני חושבת שחיפזון במקרה הזה רק יזיק. תקבע להם חודש מהיום - תבואו לכאן עם הצעה מוסכמת על כולם ושתהיה הצעה מוסכמת על ארבע קופות-החולים, על משרד הבריאות, עליך, עליהם. תקבע להם תאריך, אבל לא לעשות את זה היום בחופזה ולכפות עליהם.
היו"ר חיים כץ
מה זה בחופזה? החוק הזה כבר כמה שנים? עשר שנים? 15 שנה? מה זה בחופזה?
רחל אדטו
בסדר.
היו"ר חיים כץ
לא בסדר.
רחל אדטו
חיים, תן להם תאריך. תגיד להם, אם עד תאריך כך וכך אתם לא מגיעים, אנחנו נעשה הקראה, אבל תן להם את האפשרות כי אתה רואה את הנישות שאתה פותח בנושאים האלה - השתתפות של משפחות, עכשיו תגמולי רופאים, להחזיר כסף לחולים.


אני חושבת שנכון יהיה לתת להם תאריך. תשאל אותם אם הם מוכנים לקבל את זה.
משה גפני
אני מתלבט בעצמי בבעיה הזאת.
יעקב אדרי
מי זה? הרב גפני מתלבט?
משה גפני
לא ידעתי שהוא פה. אני לא מתלבט. אני בעד. לא שמתי לב שחבר הכנסת אדרי פה.


יש בעיה. היתה הצעה – ואני גם רוצה להעלות אותה עכשיו. אני לא יודע, אני לא בדקתי את זה, הקופות עומדות על רגליהן האחוריות, זאת האמת. גם שאלתי פה את איתן כבל בשקט – אני לא יודע אם זו באמת הבעיה הכספית או באמת הבעיה הטכנית. אם הבעיה כספית, אז צריך להצביע ושלום על ישראל.
רחל אדטו
נכון.
משה גפני
אם הבעיה היא טכנית, עלול להיגרם נזק, כמו שחברת הכנסת אדטו אמרה. עלולות להיפתח פה חזיתות שאנחנו לא לוקחים אותן בחשבון מראש.


הרי הם מסכימים, הם אומרים – בואו תפחיתו את הסכומים. להפחית את הסכומים, בעצם מבחינת הכנסת הקופות וגם הכנסת משרד האוצר, הכסף על פניו נראה אותו דבר, לא נראה שהולך להיות פה משהו דרמטי מבחינה תקציבית.


אם זה נכון שיש פה בעיה טכנית – היתה הצעה שאני גם רוצה להציע אותה עכשיו. היה מדובר כך. אם מדובר על הביקור הראשון שהוא לא במסגרת הרבעון הקלנדרי הרגיל, ישלמו בביקור הראשון מלא, ישלמו בביקור השני שני-שלישים. נכון? זאת ההצעה שהועלתה?
עידו הדרי
לא. היום לא משלמים בביקור השני באותו רבעון.
משה גפני
אוקיי. יפחיתו בסכומים. העוזר שלי, שישב אתם, יסביר.
משה שיפמן
משה שיפמן, העוזר של חבר הכנסת גפני. אם החולה מגיע בחודש הראשון של הרבעון, ישלם תשלום מלא; אם הוא מגיע בחודש השני של הרבעון, ישלם שני-שלישים; בחודש השלישי ישלם שליש. זה עושה צדק וגם אין בעיית מחשוב לקופות בדרך הזאת, תעריף שונה.
רחל אדטו
אם הוא לא כרוני, למה זה קשור? אם הוא בא פעם אחת ברבעון בחודש השלישי?
היו"ר חיים כץ
הם יגידו "נושא חדש", הם לא יעבירו לך את זה ככה.
משה גפני
אתם מסכימים לזה?
קריאה
לא.
קריאה
צריך לבדוק.
אלי כהן
אני חוזר ואומר עוד פעם. יש פה בעיה טכנית, ומאוד חשוב לי לחזור על כך.
מידד גיסין
זה לא פותר את הבעיה הטכנית המחשובית.
קריאות
- - -
עידו הדרי
אני חושב שחברים ייפגעו מזה.
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אדוני ממכבי.
איתן כבל
אני בטוח, ואני רוצה להציע הצעה לאדוני, ההצעה היא היום של הוועדה, היושב-ראש הוא שיחליט. קודם כול אני רוצה שהדברים יהיו ברורים.
היו"ר חיים כץ
טוב, תודה.
איתן כבל
אבל יחד עם זאת, אני רוצה לבוא ולהציע את הצעתנו. הצעת החוק הזאת תעבור כי היא נכונה. היא נכונה מהרבה היבטים שהיו כאן בשולחן הזה או בשולחנות אחרים בכנסת, אין ויכוח על זה.


אני טוען שיש כאן אלמנטים נוספים, שאני ער להם - תגמול רופאים, וכולי – זה לא רק העניין הטכני. חבר הכנסת גפני, אתה בוועדת הכספים, כבר מזמן היית צריך לאבד את תמימותך – אתה כבר לא תמים עוד לפני שהיית בוועדת הכספים.


לגופו של עניין, אם אנחנו לרגע אומרים יש הסכמה, ואנחנו שמים את הקלפים על השולחן, לא מדברים מלים גבוהות כי גם אתם מדברים מלים גבוהות, אנחנו מנסים להבין מה הכללית אומרת, מה מכבי אומרת – זה 38 או 40 או 66 או 50 – גם אדם כמו יושב-ראש הוועדה, שלכולי עלמא מבין במספרים יותר מרובנו אם לא מכולנו, אני יכול לומר שהדבר היחיד, אם הוא עניין טכני, אדוני היושב-ראש, כמניח ההצעה – ואני אומר זאת, יחד עם החברים המכובדים – אני נותן חודש ימים, אם אנחנו רוצים באמת להיות הגונים, כדי לא לתת למישהו אפילו את הפתח שבו יגידו עניין טכני כזה או אחר בנושא כל כך משמעותי.
היו"ר חיים כץ
מה זה טכני?
איתן כבל
לשיטתם.
משה (מוץ) מטלון
מה אתה מצפה שיהיה בחודש הזה?
איתן כבל
אני אגדיר. קודם כול, אל תביאו שום הצעה, בכל מקרה זה משתלם לכם. כמה שנוריד, זה משתלם לכם. אני רוצה שאף אחד לא יכתיב שאני אעשה את החשבון אם ללכת לקופה או לא, בגלל שיש לי רבעון או אין לי רבעון.


ואני גם אומר – כל הסיפור של כרונים, לא כרונים, כל התחשיבים האלה – יש אנשים, ברוך השם, שהם בריאים לגמרי, ומשפחה. יש לך ילדה שפתאום היא צריכה בדיקה כזאת.
היו"ר חיים כץ
איתן, אנחנו נכנסים לדיון הבא, שזה בנושא רפואת שיניים.
איתן כבל
ברשותך, אני מסכם. אני מוכן בלב רחב, יחד עם המציעים, לבוא ולומר לכם שבעוד חודש אתם נותנים פתרון טכני איך העניין הזה נקבע. לא בסיפורים, לא בכל מיני תרגילים שאפשר או אי-אפשר.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. חבר הכנסת יעקב אדרי.
יעקב אדרי
אדוני היושב-ראש, אני מתפלא על חבריי שנותנים עוד חודש, עוד חודשיים. אני שומע שזה כבר שנים נדון, והבעיה הטכנית נראית לי לפחות, שולית. מה לעשות, הבעיה היא כספית טהורה, ואין לי ספק בזה, אני מכיר את העניין הזה.


חיים, אני שמח שאתה היושב-ראש. צריך לחתוך את זה, אלא אם כן הם מסירים את העמדה שלהם.
היו"ר חיים כץ
גם אני שמח, דרך אגב.
יעקב אדרי
תאמינו לי שלא יהיה שום פתרון בעוד חודש. הם יבואו עם עוד תירוצים ועוד תירוצים. אם היה הפוך, שהם היו צריכים לגבות כסף – זה היה מהר מאוד ולא היו בעיות טכניות.
היו"ר חיים כץ
בשוק ההון, אחרי ועדת בכר, השיתו, וחברות הביטוח קנו את קרנות הפנסיה החדשות. כל יומיים היה יושב הממונה על שוק ההון, מנחית עליהם שינויים דרקוניים, והם היו רצים למחשבים ומבצעים. לא היה עוזר להם. היה עולה מיליונים. עזוב את השאלה על מי הם היו מפילים אחר כך את הכסף. היה עולה מיליונים אבל הם היו עושים.


ואנחנו נעבור להקראת החוק. אנחנו נשלב את מה שביקשו המציעים. אנחנו נצביע, אני אקבע רוויזיה וניתן להם זמן של חודש.
איתן כבל
לפני היציאה לפגרה.
היו"ר חיים כץ
חודש. לא יודע מתי אתה יוצא לפגרה. אני יוצא ב-30 במארס, זאת אומרת חודש מהיום, בתחילת החודש. נעבור להקראה. בבקשה.
יעקובית ישפה
"הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 53) (תשלומי השתתפות עצמית), התשע"א-2011
תיקון סעיף 8

1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (א6) יבוא:

"(א7) שילם חבר תשלום השתתפות עצמית בעבור שירות של ביקור אצל רופא, מכון או מרפאת

חוץ, שנקבע לגביו תשלום אחת לרבעון, יהיה החבר פטור מתשלום עבור אותו שירות במשך

שלושה חודשים מהיום שבו ניתן לו השירות האמור, גם אם מועד זה חל לאחר תום הרבעון

שבו ניתן לו השירות.

(א8) גבתה קופת חולים תשלום מחברי משפחה מעבר לתקרת התשלום שנקבעה לפי סעיף קטן

(א1)(2)(ג)(7) או לפי סעיף קטן (א6), תשיב את הסכומים שגבתה מעבר לתקרה האמורה, ולא

תידרש לשם כך בקשה מצד החבר; שר הבריאות רשאי להורות על הדרך והמועד להשבת

הסכומים." "
אברהם מיכאלי
למה רשאי להורות?
ערן הכהן
ההסתייגויות של שר האוצר לגבי (א8) נרשמות?
שמרית שקד-גיטלין
מה ההסתייגויות?
היו"ר חיים כץ
אתה תגיש אותן לוועדה.
ערן הכהן
אני אגיש יותר מאוחר.
שמרית שקד-גיטלין
לא, אי-אפשר להגיש הסתייגויות יותר מאוחר.
היו"ר חיים כץ
למה? אני עושה רוויזיה.
וילמה מאור
צריך להגיד אותן.
היו"ר חיים כץ
אתה תגיד את ההסתייגויות ונצביע עליהן.
משה גפני
למה הסתייגויות?
היו"ר חיים כץ
משרד האוצר מסתייג.
שמרית שקד-גיטלין
קודם כול, עובדתית, אני אראה לך את הצעת החוק הפרטית. זה היה כלול בהצעת החוק של חבר הכנסת גפני.
ערן הכהן
אני ראיתי את ההצעה של חבר הכנסת איתן כבל.
שמרית שקד-גיטלין
אבל ההצעה של חבר הכנסת גפני גם עמדה בפני ועדת שרים.
משה שיפמן
היא עמדה.
שמרית שקד-גיטלין
היא עמדה בפני ועדת שרים.
ערן הכהן
"המחליטים" של הממשלה זה על הצעת החוק של חבר הכנסת איתן כבל. יש לי פה את החלטת הממשלה. ועדת השרים הצביעה על הקריאה הטרומית של חבר הכנסת איתן כבל.
היו"ר חיים כץ
ושל חבר הכנסת גפני לא?
ערן הכהן
זה מה שרשום לי. אני יכול להעביר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. תעביר הסתייגות.
ערן הכהן
ההסתייגות היא על ההשבה מבחינה טכנית. לפני שהתחלתם להקריא רציתי להגיב, האם זה אפשרי?
היו"ר חיים כץ
לא. תגיד את ההסתייגות שלך.
ערן הכהן
ההסתייגות היא לבטל את (א8), שמדבר על השבת הסכומים, מסיבות טכניות.
שמרית שקד-גיטלין
הסתייגות משרד האוצר. תעבירו לנו אותה חתומה, בבקשה.
אברהם מיכאלי
שאלתי למה רשאי להורות. זה משנה מאוד.
שמרית שקד-גיטלין
חשבנו שמבחינה טכנית יכול להיות ששר הבריאות לא יצטרך לתת פה הוראות. יכול להיות שיהיה ברור איך משיבים, ואם הוא יראה לנכון לתת הוראות הוא ייתן הוראות.
אברהם מיכאלי
להשאיר לשיקול-דעתו בלי ועדה, זה לא טוב.
שמרית שקד-גיטלין
בכל מקרה הוא חייב להחזיר. החובה לפיה הקופות חייבות להחזיר, זה לא נתון לשיקול-דעתו. הן חייבות להחזיר מעבר לתקרה שהן גבו. מה שהוא רשאי להורות זה את הדרך ואת המועד להשיב את הסכומים, את העניינים הטכניים, לא את ההוראה המהותית.
רחל אדטו
לאוצר יש הסתייגות על ההשבה בכלל?
ערן הכהן
כן. אנחנו רוצים את (א8) לבטל. זה גם לא היה בהצעת החוק.
רחל אדטו
כלומר, בכלל לא להשיב.
ערן הכהן
פשוט אין מנגנון טכני. זה לא מבחינה ערכית עקרונית.
רחל אדטו
זה מוציא את השיניים בכלל מכל החוק כי אם גבו ולא משיבים, אז גבו ואין דרך להחזיר.
משה גפני
יש הפתעות כנראה בחיים.
ערן הכהן
קופות החולים לא עוברות על החוק. קופות חולים אלה לא גופים שמתנהלים ועוברים על החוק, מה זאת אומרת מוציא את השיניים מכל החוק? זה לא רגולציה על חברות פרטיות שמוציאים את השיניים מהחוק.


יש פה קופות חולים שאין שום מנגנון היום בחוק להחזר כספים.
משה גפני
אדוני היושב-ראש, יש הפתעות בחיים כנראה. אני הבנתי שלגבי הסעיף הזה אין מחלוקת, בדיון הקודם גם לא היתה מחלוקת.


מה הסעיף הזה אמר בהצעת החוק בקריאה הטרומית? הרי אני הייתי בעל החוק הראשון, עוד לפני החוק של חבר הכנסת איתן כבל ולפני החוק של דוד אזולאי, החוק שלי היה בוועדת שרים.


אבל יש הפתעות בחיים, יכול להיות שיש שינויים. אני לא ידעתי שיש ממשלה אחרת – דווקא זה רעיון, אבל על כל פנים, אני הבאתי את זה למליאה אחרי שוועדת שרים אישרה את זה.


הרעיון אומר שבניגוד למה שקורה היום – ולזה קופות החולים הסכימו והאוצר הסכים - היום, אם אתה חורג מעבר למה שאתה חייב לשלם בתקרה השנתית, אתה צריך לדרוש את זה מקופת חולים כדי שתקבל את זה חזרה.
קריאה
אבל למי שיש הוראת קבע - - -
קריאות
- - -
היו"ר חיים כץ
סלח לי, אדוני. מה קרה?
משה גפני
הצעתי בסעיף הראשון – שנקבעה תקרת תשלום רבעונית או שנתית למשפחה – לא תגבה קופת חולים תשלום ממשפחה שתשלומיה הגיעו לתקרת התשלום.


אם הוא מגיע לקופת החולים והוא עבר את התקרה – כבר לא גובים ממנו. ואז, הצעת החוק אמרה – וכולם אמרו לי שזה בסדר גמור, זה רעיון נכון - הגעת לתקרה, אתה אינך חייב יותר לשלם, בניגוד למה שקורה היום.


היום, אם אתה לא דורש – לא תקבל את זה חזרה, הקופות לא יתנו לך.
סיגלית דהאן
לא במכבי.
משה גפני
הקופות הסכימו. היועצת המשפטית של הוועדה שינתה פה - - -
שמרית שקד-גיטלין
לבקשתכם. רציתם להקל על הקופות.
משה גפני
כן, רצינו להקל עליהם, והיועצת המשפטית שינתה, לבקשתנו, כשהיה דיון בוועדה. ומכיוון שאנחנו באדר א', ויש מצווה גם להרבות בשמחה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להקריא לך: "הנני מתכבד להביא לתשומת לבכם" – אני מדלג כדי לא לגזול זמן – "הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תקרת תשלום משפחתי ותשלום רבעוני עבור שירותים), התשס"ט-2009), של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (פ/730) " – זה החוק שעכשיו קראתי ממנו.


"מחליטים – בהתאם לסעיף 56 בתקנון לעבודת הממשלה - לתמוך בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תקרת תשלום ...), של חבר הכנסת משה גפני ואורי מקלב. הערה: שר האוצר השאיר את הצבעתו בכתב. חתום: ליאור נתן, סגן מזכיר הממשלה."
היו"ר חיים כץ
הרפרנט לא מעודכן?
משה גפני
אני יכול לתת עותק, יש פה מכונת צילום.
היו"ר חיים כץ
האם יש לנו אותו שר אוצר? באיזה יום זה היה?
שמרית שקד-גיטלין
האם אתה חוזר בך מההסתייגות?
היו"ר חיים כץ
יחד עם זה, אתה משאיר את ההסתייגות או חוזר? הדיון נגמר. יש לנו דיון אחר. נגמר הסרט הזה. הקראנו, מצביעים.
ערן הכהן
אני משאיר את ההסתייגות.
יואל ליפשיץ
תיקון עובדה. הסעיף הזה, על רוב הקופות הוא מוסכם. הבעיה היחידה היא עם הכללית בגלל ה"בילינג". הם רוצים להכניס סעיף שאומר שאת ההחזר יעשו למי שיש לו "בילינג". בקופות אחרות, השיטה עובדת הפוך – זה אוטומטי כתוב, הם לא גובים מעבר לתקרה.

לכן, חבר הכנסת גפני צודק. בשלוש קופות אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
תסביר את זה לאוצר. האוצר לא מבין שהוא צודק.
יואל ליפשיץ
קופת חולים כללית, רוצים שיהיה כתוב: ובתנאי שיש לו הוראת קבע.
יניב קורן
סליחה, הבקשה היא גם שלנו, גם של המאוחדת לפחות.
שמרית שקד-גיטלין
אם כך, ההסתייגות שלו עומדת בעינה.
היו"ר חיים כץ
עומדת בעינה, שתעמוד בעינה.
שמרית שקד-גיטלין
תחילה ותחולה. צריך להחליט כמה זמן אתה רוצה לתת להם להיערך.
היו"ר חיים כץ
תשעה חודשים.
שמרית שקד-גיטלין
אני אכתוב: הרבעון הראשון שיהיה אחרי תחילת תשעה חודשים.
היו"ר חיים כץ
כן. בתום תשעה חודשים.
שמרית שקד-גיטלין
הרבעון שיתחיל אחריו. יכול להיות שזה יצא יותר מתשעה חודשים.
עפו אגבאריה
תשעה חודשים מהיום?
שמרית שקד-גיטלין
תחילת הרבעון הראשון שיחול אחרי התשעה חודשים.
היו"ר חיים כץ
זה כבר עשרה חודשים כי עדיין לא העברת את החוק. עכשיו אנחנו מצביעים, תהיה הסתייגות. יהיה להם עד סוף השנה בערך.
שמרית שקד-גיטלין
"תחילה ותחולה

תחילתו של חוק זה בתחילת החודש הרבעוני של אחרי תשעה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על שירותים שיינתנו ביום התחילה ואילך."
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה?


הצבעה
בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 53) (תשלומי השתתפות עצמית), התשע"א-2010, נתקבלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
4 בעד. מאחר שכל חברי הכנסת שנמצאים פה ובעלי זכות הצבעה תמכו, הוועדה מאשרת את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, ואתה מעלה את ההסתייגות שלך. מי נגד ההסתייגות של משרד האוצר, ירים את ידו.

הצבעה
נגד - 4
היו"ר חיים כץ
ארבעה. כל חברי הכנסת נגד ההסתייגות של משרד האוצר, אתם יכולים להגיש אותה למליאה. אני מקווה שתגישו אותה בתור הסתייגות דיבור. אם שר האוצר רוצה לדבר, הוא יוכל לדבר.


אני מבקש רוויזיה.
משה גפני
גם אני. אני מצטרף אליך. תוך חודש.
היו"ר חיים כץ
אני מגיש רוויזיה. אנחנו נודיע מתי אתם באים לדיון ונצביע על הרוויזיה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:45).

קוד המקור של הנתונים