ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2011

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכנסת

01/02/2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 148

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ז בשבט, התשע"א (01/02/2011) בשעה 11:55
סדר היום
רביזיה על החלטת הוועדה בנושא הערר של חבר הכנסת אלדד לעניין הצעתו הדחופה לסדר היום בנושא ממצאי המבקר בפרשת גלנט
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
אריה אלדד

מגלי והבה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

רביזיה על החלטת הוועדה בנושא הערר של חבר הכנסת אלדד לעניין הצעתו הדחופה לסדר היום בנושא ממצאי המבקר בפרשת גלנט
היו"ר יריב לוין
אני פותח ישיבה חדשה. על סדר היום: בקשתי לרביזיה על החלטת הוועדה בנושא הערר של חבר הכנסת אלדד לעניין הצעתו הדחופה לסדר היום בנושא מינויו של יואב גלנט, שלא אושרה על ידי נשיאות הכנסת.
מגלי והבה
לאחר שהתייעצתי ונוכח הנתון החדש של החלטת היועץ המשפטי, עכשיו כשאין לנו יכולת השפעה ונשמר כל הנושא של הניטרליות. גם אני תומך בקבלת הערר. תודה
היו"ר יריב לוין
אני מאוד מודה לחבר הכנסת והבה שעשה מאמץ מיוחד ולאור בקשתו גם כונסה ישיבה נוספת והתבקשה על ידי הרביזיה.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר יריב לוין
2 בעד אין מתנגדים אין נמנעים.

מי בעד לקבל את הערעור?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר יריב לוין
הערעור אושר. אני חוזר על המלצתי בפני הנשיאות לאשר לשלושת חברי הכנסת הנוספים להעלות את ההצעה לסדר בעניין הזה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:02)

קוד המקור של הנתונים