ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/02/2011

ועידת המדיניות השניה של ה- EFI

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים