ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2011

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

01/02/2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 147

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ז בשבט, התשע"א (01/02/2011) בשעה 11:45
סדר היום
ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
מוזמנים
אריה אלדד

מגלי והבה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.
על סדר-היום
ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. מונח בפנינו ערעורו של חבר הכנסת אריה אלדד בעניין הצעה דחופה לסדר שהוגשה על ידו שכותרתה: ממצאי המבקר בפרשת גלנט.


בבקשה.
אריה אלדד
תודה אדוני. נדמה לי שכמעט אנחנו פטורים מלציין את חשיבות פרשת גלנט. החלטת היועץ המשפטי לממשלה שהתפרסמה לפני זמן קצר אומרת בעצם שהאלוף יואב גלנט לא יוכל לשמש כרמטכ"ל. זה מחייב את הכנסת לדיון ולבחינה של ההליכים של בחירת הרמטכ"ל. האם המערכות שהיו אמורות לסנן ולבחון את העניין הזה תפקדו כהלכה?

אינני מתכוון בדיון כזה לעסוק בפרשה עצמה, באיש עצמו, בקרקעות שלו או בהצהרות שלו, אלא במערכות שהיו אמורות לתפקד ולא להביא את מדינת ישראל לנקודת המבוכה הקשה מאוד שאנחנו נתונים בה היום, בלוח זמנים קצר מאוד אנחנו צריכים להחליט האם להאריך כהונת רמטכ"ל, האם למצוא מועמדים אחרים. להעלות את אלה שכבר הוכתמו בכתם שהם פחות טובים ממי שנבחר.

לכן ראוי שהכנסת תעסוק בזה.
מגלי והבה
אדוני היושב ראש, לא זר לך שאנחנו כנשיאות, כשמביאים בפנינו הצעות לסדר בנושאים שונים דנים בכל הנושאים האלה בצורה עניינית. אחד השיקולים שמנע פה אחד התערבות בהעלאת הנושא של הרמטכ"ל בפני הכנסת, זה כי חלק מהנושא נמצא בהליך משפטי וחלק נמצא בבירור אצל היועץ המשפטי.

אנחנו ככנסת יכולים להוסיף אש על המדורה. יותר מזה, חומרים דליקים עוד יותר ויכולים לפגוע בסיכויי מועמד, לטובתו או נגדו.

אני מבין את הדברים שמעלה חבר הכנסת אלדד והם טיעונים כבדים. לפי סדר העדיפויות, הנושא הזה, בגלל הנושאים הרגישים האלה, החלטנו לא לדון בו. יכול להיות שבעקבות פרסום עמדת היועץ המשפטי ושהעמדה כבר ידועה וברורה, לא נוכל להשפיע בהחלטה פוליטית בעד או נגד. אני עצמי לא אוכל להצביע נגד החלטת הנשיאות אבל אתה כיושב ראש וועדה והמציע תחליטו איפה הדברים, במיוחד כשעכשיו ידועה עמדתו של היועץ המשפטי. אני סומך על חברי, עוד לא שמעתי חדשות.
אריה אלדד
אפילו הכניסו לנו את הדיווחים לוועדת חוץ וביטחון כדי שגם הם ידעו מכך.
מגלי והבה
אנחנו דואגים לכספים ופחות לביטחון, אז לא הכניסו לנו את ההודעה.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להבין דבר אחד מתוך דבריך. אתה אומר שלפחות באופן אישי, מכיוון שחל שינוי נסיבות מאז הדיון ועד עכשיו, אתה חושב שהיה מקום אולי לראות את העניין באופן אחר לו המצב היה אז? חשוב להבין שזאת עמדתך.
מגלי והבה
ודאי. אני לא אצביע נגד החלטת הנשיאות שאני חבר בה אבל אתמול לא היתה ידועה עמדת היועץ המשפטי.
אריה אלדד
אני מוכרח לומר שההערכה היתה, וגם שלי, שכך יוחלט.
מגלי והבה
לכן אני לא רוצה לעשות עוול לדיון הפוליטי החשוב וגם מדובר במועמד. אני גם מניח שחברי הכנסת לא ילכו לגופו של אדם או לפרשה הזאת. מקובל עלי שהיתה ועדה, היתה החלטה ומה פתאום כרגע מעוררים את הכול? אתמול יכולנו להשפיע על החלטתו.
יריב לוין
כמה הצעות כאלה היו?
אתי בן יוסף
נדמה לי שארבע.
אריה אלדד
אם מקבלים ערעור שלי, מקבלים אוטומטית את כולם?
היו"ר יריב לוין
לא. אין לי סמכות לקבל את הערעורים האחרים. אם מקבלים את ההחלטה צריכה להיות פנייה לנשיאות לאשר גם את האחרים, זה לא בסמכותי.
מגלי והבה
לכן זה מחייב דיון מורחב.
היו"ר יריב לוין
בכל מקרה, זה לא בסמכותי.
מגלי והבה
גדעון עזרא דיבר איתי אתמול והסברתי לו את הנימוק. יכול להיות שצריך להודיע לכל המגישים. זה עניין של הצבעה ולך יש פה הכרעה.
היו"ר יריב לוין
לי אין יכולת להודיע למגישים. אומר לכם מה אוכל לעשות במסגרת סמכותי. כפי שאתה יודע, אני משתדל שלא להתערב בהחלטות של הנשיאות. מאידך, נוכח הדברים שנאמרו כאן ע"י סגן הושב ראש חבר הכנסת והבה אני חושב שאי-אפשר שלא לקבל את הערעור.

אני מציע, לפיכך, שנקבל את הסמכות של חבר הכנסת אלדד. אין לנו סמכות לאשר לחברי כנסת אחרים שהגישו הצעה באותו נושא, שהם חברי כנסת עזרא, אלסאנע ואורבך, אין לנו סמכות לאשר להם להגיש את ההצעה בנוסף. אבל, אני מציע שבמסגרת ההחלטה שתתקבל כאן, תהיה גם פניה ליושב ראש הכנסת ולנשיאות הכנסת על-מנת שישקלו את הנסיבות המיוחדות האלה.
מגלי והבה
חבר הכנסת גדעון עזרא פנה אלי אתמול. ההחלטה היתה בגלל היועץ המשפטי.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להגיד לך שמכיוון שלחבר הכנסת עזרא יש דיון בוועדה אחרת, הקדמתי את הדיון לשעה רבע לשתים עשרה ואז הודיעו לי ממשרדו. כתוצאה מכך הערעור שלו לא יכול היה להיות נדון.

לכן בנסיבות האלה לאור הדברים שאמר סגן היושב ראש מגלי והבה, אני מציע שנקבל את הערעור של חבר הכנסת אלדד ונבקש מהנשיאות לשקול, בהתאם לסמכותם, את האפשרות לאפשר גם לשלושת חברי הכנסת הנוספים: אלסאנע, עזרא ואורבך, להעלות את הצעותיהם הדחופות בנושא הזה לאור המצב המיוחד שנוצר במקרה הזה.
מגלי והבה
בשביל לא לפגוע בזכויות האחרים.
היו"ר יריב לוין
לי אין דרך, התקנון לא מאפשר לי. הדבר היחיד שאני יכול לעשות הוא לאשר את הערעור שמונח בפניי.
מגלי והבה
חבר הכנסת גדעון עזרא פנה אלי אתמול ואמר שהנושא מאוד חשוב. ההחלטה היתה בגלל היועץ המשפטי.
היו"ר יריב לוין
אני יכול לומר לך שחבר הכנסת עזרא פנה גם אלי ואמר לי שהוא הגיש ערר ואמר לי שיש לו קושי להופיע כאן כי יש לו דיון בוועדה אחרת. לכן הקדמתי את הדיון לשעה 11:45. אז הודיעו לי ממשרדו שהוא מוותר ולא יופיע. כתוצאה מכך הדיון שלו לא יכול להידון. לפחות בעניין הזה ניסיתי לעשות כל מה שאני יכול, כולל להזיז את שעת הישיבה אבל זה לא הועיל.


לכן, בנסיבות האלה, אני מציע שנקבל את הערעור של חבר הכנסת אלדד, לאור הדברים שאמר כאן סגן היושב ראש והבה והשינוי שנוצר בנסיבות מאז החלטת הנשיאות ועד עכשיו. נבקש מיושב ראש הכנסת ומנשיאות הכנסת לשקול בהתאם לסמכותם את האפשרות לאפשר גם לשלושת חברי הכנסת הנוספים: עזרא, אלסאנע ואורבך, להציג ולהעלות את הצעותיהם הדחופות בנושא הזה לאור המצב המיוחד שנוצר במקרה הזה.


מי בעד? אני חושב שאני היחיד שיכול להצביע אז יש אחד בעד. אם אתה תצביע נגד אז ההצעה נפלה.
מגלי והב
אז אני מצביע נגד.
אריה אלדד
אתה יכול לא להצביע נגד.
היו"ר יריב לוין
אם כך המצב ההצעה נפלה, הערעור לא התקבל.
אריה אלדד
למרות שינוי הנסיבות?
מגלי והבה
אני מחויב להחלטות הנשיאות שלי. אני לא יכול להצביע נגד.
אריה אלדד
אתה לא יכול להצביע בעד ההצעה שלי, אבל אתה לא חייב להצביע נגדה.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:55)

קוד המקור של הנתונים